ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 η εξεταστική ερίοδος 05 Σελίδα ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ημερομηνία: 700 Διάρκεια: ώρες Ύλη: Ταλαντώσεις Καθηγητής: Ονοματεώνυμο: ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς ροτάσεις ΑΑ να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ρότασης και δίλα το γράμμα ου αντιστοιχεί στη φράση, η οοία τη συμληρώνει σωστά. Α. Ένα σώμα μάζας m εκτελεί αλή αρμονική ταλάντωση. Η αομάκρυνση x αό τη θέση ισορροίας του α. γίνεται μέγιστη στη θέση ισορροίας της ταλάντωσης. β. είναι ανάλογη με την ταχύτητα του σώματος. γ. γίνεται μέγιστη στις ακραίες θέσεις της ταλάντωσης. δ. είναι ομόρροη με τη δύναμη εαναφοράς. Α. Η ολική ενέργεια μιας αμείωτης αλής αρμονικής ταλάντωσης α. αυξάνεται γραμμικά με το χρόνο. β. είναι σταθερή. γ. ελαττώνεται γραμμικά με το χρόνο. δ. είναι ανάλογη του τετραγώνου του χρόνου. Α. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Η μεταβολή της ηλεκτρικής ενέργειας του υκνωτή σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο αρακάτω σχήμα. U E E 0 t 0, t α. Τη χρονική στιγμή t η ΗΕΔ αό αυτεαγωγή στα άκρα του ηνίου είναι μηδέν. β. Τη χρονική στιγμή t η μαγνητική ενέργεια του ηνίου είναι ίση με την ηλεκτρική ενέργεια του υκνωτή. γ. Η ερίοδος της ταλάντωσης είναι 0,s. δ. Η αρχική φάση της ταλάντωσης είναι /. Α Α ο 0 t t Α. Δυο σώματα ίσης μάζας είναι στερεωμένα στο ελεύθερο άκρο όμοιων ελατηρίων (ίδιας σταθεράς). Τα σώματα ξεκινούν ταυτόχρονα να εκτελούν φθίνουσα ταλάντωση έχοντας το ίδιο αρχικό λάτος Α ο. Στο αρακάτω διάγραμμα φαίνεται η μείωση του λάτους των δυο ταλαντώσεων σε συνάρτηση με το χρόνο. α. Ο συντελεστής αόσβεσης είναι ίδιος και για τα δυο σώματα. β. Τη χρονική στιγμή t τα δυο σώματα έχουν την ίδια ολική ενέργεια.

2 Σελίδα η εξεταστική ερίοδος 05 δυαδικό γ. Η φθίνουσα ταλάντωση του ρώτου σώματος γίνεται με μεγαλύτερη ερίοδο. δ. Αό τη χρονική στιγμή μηδέν μέχρι τη χρονική στιγμή t το έργο της τριβής της δεύτερης ταλάντωσης είναι μεγαλύτερο αό της ρώτης. Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε ρότασης και δίλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή ρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη. α. Σημειακό αντικείμενο εκτελεί αλή αρμονική ταλάντωση. Η αομάκρυνσή του αό τη θέση ισορροίας του και η ειτάχυνσή του συνδέονται με την εξίσωση α ω x. β. Στην αλή αρμονική ταλάντωση η φάση της ταχύτητας ροηγείται της φάσης της ειτάχυνσης κατά. γ. Η φάση ενός αλού αρμονικού ταλαντωτή μεταβάλλεται σε συνάρτηση με την αομάκρυνση της ταλάντωσης. δ. Σε ένα ιδανικό κύκλωμα LC ου εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις, όταν το φορτίο του υκνωτή είναι μέγιστο, ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας του υκνωτή είναι μηδέν. ε. Κατά το συντονισμό η ενέργεια μεταφέρεται στο σύστημα κατά το βέλτιστο τρόο, γι αυτό και το λάτος της ταλάντωσης γίνεται μέγιστο. ΘΕΜΑ Β Β. Ένα σώμα εκτελεί αλή αρμονική ταλάντωση λάτους Α και εριόδου Τ. Τη χρονική στιγμή t 0 το σώμα διέρχεται ειβραδυνόμενο αό τη θέση x. Η αρχική φάση της ταλάντωσης του σώματος είναι: α. β. γ. 5 δ. 7 Να ειλέξετε το γράμμα ου αντιστοιχεί στη σωστή αάντηση (μονάδες ). Να αιτιολογήσετε την αάντησή σας (μονάδες 6). Μονάδες 8 Β. Ιδανικό κύκλωμα LC αοτελείται αό υκνωτή χωρητικότητας C και ηνίο με συντελεστή αυτεαγωγής L. Ένα άλλο ιδανικό κύκλωμα LC αοτελείται αό υκνωτή χωρητικότητας C C και ηνίο με συντελεστή αυτεαγωγής L. Φορτίζουμε τους υκνωτές των δυο κυκλωμάτων και αυτά εκτελούν ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Τη χρονική στιγμή t 0 το φορτίο του υκνωτή στο ρώτο κύκλωμα είναι μέγιστο (q Q ), ενώ στο δεύτερο κύκλωμα η ένταση του ρεύματος είναι η μισή της μέγιστης (i I /). Η ενέργεια της ηλεκτρικής ταλάντωσης του ρώτου κυκλώματος είναι ίση με το 75% της ενέργειας ταλάντωσης του δεύτερου κυκλώματος. Ο λόγος των τάσεων των δυο υκνωτών τη χρονική στιγμή t T είναι α. β. γ. Να ειλέξετε το γράμμα ου αντιστοιχεί στη σωστή αάντηση (μονάδες ). Να αιτιολογήσετε την αάντησή σας (μονάδες 7). Μονάδες 9

3 η εξεταστική ερίοδος 05 Σελίδα Β. Ένα σώμα εκτελεί φθίνουσα αρμονική ταλάντωση με λάτος ου μειώνεται εκθετικά με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση ΑΑ ο e Λt. Τη χρονική στιγμή t T το λάτος της ταλάντωσης είναι ίσο με. Τη χρονική στιγμή t 5 T το οσοστό εί της εκατό μείωσης της ολικής ενέργειας της ταλάντωσης είναι: α. 80% β. 96% γ. 5% Να ειλέξετε το γράμμα ου αντιστοιχεί στη σωστή αάντηση (μονάδες ). Να αιτιολογήσετε την αάντησή σας (μονάδες 6). Μονάδες 8 ΘΕΜΑ Γ L C Δ L Στο κύκλωμα του σχήματος ο υκνωτής έχει χωρητικότητα CμF και είναι φορτισμένος με μέγιστο φορτίο Q. Τα ηνία έχουν συντελεστές αυτεαγωγής L 0,0H και L 0,0H αντίστοιχα. Αρχικά ο διακότης είναι στη θέση και το κύκλωμα L C εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση ενέργειας E 0 J. Γ. Να υολογίσετε την ερίοδο ταλάντωσης του κυκλώματος L C. Μονάδες Τη χρονική στιγμή t 0 στην οοία η μαγνητική ενέργεια του ηνίου είναι τριλάσια της ηλεκτρικής ενέργειας του υκνωτή μετακινούμε ακαριαία τον διακότη στη θέση χωρίς να ξεσάσει ηλεκτρικός σινθήρας. Γ. Να γράψετε τις εξισώσεις του ηλεκτρικού φορτίου του υκνωτή και του ηλεκτρικού ρεύματος ου διαρρέει το κύκλωμα L C σε συνάρτηση με το χρόνο και να τις αραστήσετε γραφικά για χρονικό διάστημα μιας εριόδου. Να θεωρήσετε ότι τη στιγμή ου μετακινούμε το διακότη το φορτίο του υκνωτή είναι θετικό. Μονάδες 6 Γ. Να υολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρικών ταλαντώσεων ου εκτελεί το κύκλωμα L C σε χρόνο ίσο με την ερίοδο του κυκλώματος L C. Μονάδες Γ. Να υολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της μαγνητικής ενέργειας του ηνίου L τη χρονική στιγμή t 000 s. Μονάδες Γ5. Στο κύκλωμα L C να δείξετε ως μεταβάλλονται η μαγνητική ενέργεια του ηνίου, η ηλεκτρική ενέργεια του υκνωτή και η ολική ενέργεια του κυκλώματος σε συνάρτηση με την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος και να κάνετε τις αντίστοιχες γραφικές αραστάσεις σε κοινό διάγραμμα. Μονάδες 7 ΘΕΜΑ Δ Στο σχήμα τα σώματα Σ και Σ (αμελητέων διαστάσεων) έχουν μάζες m Kg και m Kg αντίστοιχα και συνδέονται με αβαρές και μη εκτατό νήμα μήκους l0,m. Το σώμα Σ είναι δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς Κ00Ν/m το άλλο άκρο του οοίου είναι στερεωμένο σε σταθερό σημείο. Το σύστημα αρχικά ισορροεί.

4 Σελίδα η εξεταστική ερίοδος 05 δυαδικό Δ. Να υολογίσετε την αρχική δυναμική ενέργεια ου έχει το ελατήριο. Μονάδες (+) Τη χρονική στιγμή t 0 κόβουμε το νήμα οότε το σώμα Σ αρχίζει να εκτελεί αλή αρμονική ταλάντωση. Δ. Να υολογίσετε τη χρονική στιγμή ου το σώμα φτάνει για ρώτη φορά στη θέση ου η κινητική του ενέργεια και η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης είναι ίσες. Σ Δ. Να γράψετε την εξίσωση ου δίνει το ρυθμό μεταβολής της ορμής του σώματος Σ σε συνάρτηση με το χρόνο και να τη σχεδιάσετε για χρόνο δυο εριόδων. Σ Μονάδες 6 Δ. Να υολογίσετε την αόσταση των δυο σωμάτων τη χρονική στιγμή ου το σώμα Σ διέρχεται αό τη θέση ισορροίας της ταλάντωσής του για δεύτερη φορά. Μονάδες Δ5. Να υολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος Σ, τη χρονική στιγμή ου η ταχύτητα του σώματος Σ είναι υ m/s. Μονάδες 6 Να θεωρήσετε θετική την φορά ου φαίνεται στο σχήμα. Δίνεται g0m/s και 0. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

5 η εξεταστική ερίοδος 05 Σελίδα 5 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. γ, Α. β, Α. α, Α. δ, Α5. α. Σωστό, β. Σωστό, γ. Λάθος, δ. Σωστό, ε. Σωστό. ΘΕΜΑ Β Β. Σωστή είναι η αάντηση γ. Η αρχική φάση της ταλάντωσης είναι: t 0 x hn ^~ t + { h hn{ hn{ hn{ hn` r j Z κ 7 { lr r r { ] [ κ 0 5 { lr + r r r ] + { \ Αφού το σώμα ειβραδύνεται, ηγαίνει ρος την ακραία θέση Α. Άρα η ταχύτητά του είναι αρνητική. Εομένως η αρχική του φάση είναι: 5r { Β. Σωστή είναι η αάντηση γ. Αό τη σχέση των ενεργειών αίρνουμε: E Q E Q C C Q Q C V CV V V Τη χρονική στιγμή t T (μια ερίοδο μετά τη χρονική στιγμή t 0) η τάση στον ρώτο υκνωτή θα είναι μέγιστη. V V Αό τη διατήρηση της ενέργειας στο δεύτερο κύκλωμα υολογίζουμε την τάση στο δεύτερο υκνωτή. U U E U Li I E U E E E+ B E+ E+ L E UE+ E UE q Q C C q Q C CV V V Και ο λόγος των τάσεων είναι: V V

6 Σελίδα 6 η εξεταστική ερίοδος 05 δυαδικό Β. Σωστή είναι η αάντηση β. Τη χρονική στιγμή t το λάτος Α της ταλάντωσης είναι: Οότε το οσοστό μείωσης της ενέργειας θα είναι: Π 5 E E E 00% D D 00% 00% 5 00% D Π 5 00% 5 00% 96% 5 ΘΕΜΑ Γ Γ. Η ερίοδος του κυκλώματος L C είναι: 6 8 T r LC r 0,0$ $ 0 r 6$ 0 r $ 0 8r $ 0 s Γ. Υολογίζουμε το φορτίο του υκνωτή όταν η μαγνητική ενέργεια του ηνίου είναι τριλάσια της ηλεκτρικής ενέργειας του υκνωτή. U E q E B UE UE+ UB E UE+ UE E UE E UE C q $ q $ 0 q $ 0 C $ Το φορτίο αυτό θα είναι και το μέγιστο φορτίο του κυκλώματος L C. Η ερίοδος του κυκλώματος L C είναι: Q q 0 5 C 6 8 T r LC r 0,0$ $ 0 r $ 0 r $ 0 r $ 0 s Η γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης είναι: ~ r r T 5$ 0rad/s r $ 0 Και η μέγιστη ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα L C είναι: 5 I Q ~ $ 0 5$ 0 0, Και οι χρονικές εξισώσεις του φορτίου και της έντασης του ρεύματος είναι: 5 q Qy~ t q $ 0 y5000t i I hn~ t i 0, hn5000t Τα χρονικά διαγράμματα του φορτίου και της έντασης του ρεύματος είναι:

7 η εξεταστική ερίοδος 05 Σελίδα 7 q(c) 0 5 i() 0, 0 0 t(s) 0 t(s) , Γ. Ο αριθμός των ηλεκτρικών ταλαντώσεων ου εκτελεί το κύκλωμα L C σε χρόνο ίσο με την ερίοδο του κυκλώματος L C είναι: T 8r 0 N T $ ταλαντώσεις r $ 0 Γ. Ο ρυθμός μεταβολής της μαγνητικής ενέργειας του ηνίου L είναι: due dub dub due dub UE+ UB E due+ dub ivc du q du 5 B B t i C ^ $ 0, hn5000th y 6 $ 0 dub 05, hn5000 y dub , hn y 05, c m 8 Js / Γ5. H μαγνητική ενέργεια του ηνίου, η ηλεκτρική ενέργεια του υκνωτή και η ολική ενέργεια του κυκλώματος σε συνάρτηση με την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος στο κύκλωμα L C είναι: U B Li U B 0,0i UB 0,005i UB 5$ 0 i U U E U E U U L E+ B E B E I U B U 00, 0, 5 0 i U i E $ $ E $ $ E L 5 I 5$ 0 J Και τα διαγράμματα των ενεργειών σε συνάρτηση με την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι: U E,U B,E (J) E U E U B 0, 0 0, i ()

8 Σελίδα 8 η εξεταστική ερίοδος 05 δυαδικό ΘΕΜΑ Δ Φ.Μ. (+) Δ. Αό την ισορροία υολογίζουμε την αρχική ειμήκυνση του ελατηρίου. ΣF 0 F ελ w + w Kx m g + m g 00x 0 x 0, m x F ελ m g Και η αρχική δυναμική ενέργεια του ελατηρίου είναι: Uελ Kx 00 0, $ 8 J m g Δ. Το σώμα Σ ξεκινάει την ταλάντωσή του αό τη θέση x. Αό τη διατήρηση της ενέργειας στην ταλάντωση αίρνουμε: K + U E K U U E Kx K x! Το σώμα βρίσκεται σε αρνητική αομάκρυνση. Άρα: Υολογίζουμε τη γωνία φ. x φ t ο 0 Α Και η χρονική στιγμή t είναι: t συνφ Η γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης είναι: φ ωt t ω ϕ K m ω ω 0 0 s φ m K 00 0 rad/s Δ. Στη θέση ισορροίας της ταλάντωσης αίρνουμε: Φ.Μ. Α.Θ.Ι. x F ελ (+) x Α F ελ Θ.Ι.Τ. m g ΣF 0 F ελ m g Kx m g x mg $ 0 0,m K 00 Το λάτος της ταλάντωσης του σώματος Σ είναι: m g x x 0, 0, 0, m m g Υολογίζουμε την αρχική φάση της ταλάντωσης: x ημ(ωt+φ) t 0 ημφ

9 η εξεταστική ερίοδος 05 Σελίδα 9 ημφ ημφ ημ κ ϕ κ + ϕ κ+ 0 κ φ rad +0 dp (N) Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής είναι ίσος με τη συνολική δύναμη ου ασκείται στο σώμα Σ. dp ΣF Kx Kημ(ωt + φ) 0 0, t(s) dp 00 0,ημ a0t + k 0ημa0t + k 0 Η ερίοδος της ταλάντωσης είναι: ω T 0, s 0 Και το χρονικό διάγραμμα του ρυθμού μεταβολής της ορμής φαίνεται στο διλανό σχήμα: Δ. Το σώμα Σ θα βρεθεί στη θέση ισορροίας για δεύτερη φορά τη χρονική στιγμή t. t T $ 0, 0,5 s Στον αραάνω χρόνο το σώμα Σ το οοίο εκτελεί ελεύθερη τώση θα έχει διανύσει διάστημα d. d gt 0 0,5 ^ h,5 m Και η αόσταση των δυο σωμάτων είναι: L + l + d 0, + 0, +,5,55 m Δ5. Το σώμα Σ θα έχει ταχύτητα υ m/s τη χρονική στιγμή: υ gt 0t t 0, s Ο αραάνω χρόνος είναι ίσος με την ερίοδο ταλάντωσης του σώματος Σ. Δηλαδή το σώμα θα βρίσκεται στη θέση x και η ταχύτητα ταλάντωσής του θα είναι υ0. Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του Σ θα είναι: dk P Σ F υ Kx υ 0 ΣF $ $

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της Βασικές ασκήσεις στις φθίνουσες ταλαντώσεις.. Μικρό σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με πλάτος που μειώνεται με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση =,8e,t (S.I.). Να υπολογίσετε: α. το πλάτος της ταλάντωσης τη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής ιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς. Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος.

Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς. Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος. Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος. Παράδειγμα : Έστω ένα σώμα αφήνεται από τη θέση φυσικού μήκους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Θέμα Α Στις

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α γ Α α Α3 γ Α δ (ισχύει: Α5 ασ ισχύον: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Κριακή Αριλίο 3 ιάρκεια Εξέτασης: 3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ελατήριο σταθεράς k = 200 N/m διατηρείται σε κατακόρυφη θέση στερεωμένο στο κάτω άκρο

Ελατήριο σταθεράς k = 200 N/m διατηρείται σε κατακόρυφη θέση στερεωμένο στο κάτω άκρο ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΡΧΙΚΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ.. Σώμα που αφήνεται από κάποιο ύψος. Ελατήριο σταθεράς k = N/ διατηρείται σε κατακόρυφη θέση στερεωμένο στο κάτω άκρο του. Σώμα μάζας = kg αφήνεται

Διαβάστε περισσότερα

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα:

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα: Ποιο µέγεθος ροηγείται ανάµεσα σε δυο µεγέθη ου αρουσιάζουν διαφορά φάσης µεταξύ τους Προκειµένου να καθορίσουµε τη διαφορά φάσης ανάµεσα σε δύο φυσικά µεγέθη ενός κινητού και να βρούµε οιο αό τα δυο ροηγείται,

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993

ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993 ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993 ΘΕΜΑ Β Β Ένας αλεξιπτωτιστής που έχει μαζί με τον εξοπλισμό του συνολική μάζα Μ, πέφτει από αεροπλάνο που πετάει σε ύψος Η Αφού ανοίξει το αλεξίπτωτο, κινούμενος για κάποιο χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Γ Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ U ίβ»ι I ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση Αύσεις των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 05 2011

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 05 2011 Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 0 05 011 ΘΕΜΑ Α Α1. Σωστό το γ. Α. Σωστό το β. Α3. Σωστό το γ. Α4. Σωστό το γ. Α.5. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ 1ο. ΘΕΜΑ 2ο. 3. Σωστό το δ. 2. Σωστό το β. 4. Σωστό το β 5. α περίοδος, β συµβολή, γ σύνθετη, δ µεγαλύτερη, ε κοιλίες

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ 1ο. ΘΕΜΑ 2ο. 3. Σωστό το δ. 2. Σωστό το β. 4. Σωστό το β 5. α περίοδος, β συµβολή, γ σύνθετη, δ µεγαλύτερη, ε κοιλίες ΘΕΜ ο ΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΣΕΙΣ Γ ΤΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 3 ΕΞΕΤΖΟΜΕΝΟ ΜΘΗΜ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΠΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΤΩΝ. Σωστό το δ. Σωστό το γ 3. Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ. και f= 1 T. Κινητική προσέγγιση της Α.Α.Τ. υναμική προσέγγιση της Α.Α.Τ. D = m. Ενεργειακή προσέγγιση της Α.Α.Τ.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ. και f= 1 T. Κινητική προσέγγιση της Α.Α.Τ. υναμική προσέγγιση της Α.Α.Τ. D = m. Ενεργειακή προσέγγιση της Α.Α.Τ. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Χαρακτηριστικά μεγέθη της Α.Α.Τ. Συχνότητα f Ν t και f T Γωνιακή συχνότητα ω π και ωπf Τ. Απομάκρυνση: Κινητική προσέγγιση της Α.Α.Τ. χ Α ημ(ωt + φ 0 ) όταν φ 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα