Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο:351 Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2013 Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire Αγαπητοί Συνεργάτες, Η εταιρία, σε συνέχεια των νοσοκομειακών προγραμμάτων που διαθέτει και με στόχο την ουσιαστική και πλήρη κάλυψη των πελατών της μέσω ολοκληρωμένων πακέτων υπηρεσιών, δημιούργησε το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire σε συνεργασία με τον όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Οι κυριότερες από τις παροχές που προσφέρει είναι, επιγραμματικά, οι εξής: ΕΝΗΛΙΚΩΝ - Κωδικός Φ14 Έως 5 ιατρικές επισκέψεις κατ έτος σε ιατρούς του δικτύου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ με επιβάρυνση 10 ανά επίσκεψη. ΠΑΙΔΙΚΟ - Κωδικός Φ15 Έως 5 ιατρικές επισκέψεις κατ έτος σε ιατρούς του δικτύου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ με επιβάρυνση 10 ανά επίσκεψη. Ετήσιο όριο 1,500 για διαγνωστικές εξετάσεις με κάλυψη 100% κατόπιν παραπεμπτικού σε ιδιόκτητα ή συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα με τον όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Έως 2 ιατρικές επισκέψεις στο σπίτι, κατ έτος, από ιατρούς του δικτύου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ, με επιβάρυνση 20 ανά επίσκεψη. Ετήσιο όριο 500 για διανγωστικές εξετάσεις με κάλυψη 100% κατόπιν παραπεμπτικού σε ιδιόκτητα ή συμβεβλημένα ή συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα με τον όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Ετήσιος Οδοντιατρικός έλεχος, καθαρισμός και φθορίωση ΔΩΡΕΑΝ σε συμβεβλημένα ή συνεργαζόμενα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ οδοντιατρεία. Απεριόριστες συνεδρίες φυσιοθεραπείας με συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ φυσιοθεραπευτές, με επιβάρυνση 20 ανά συνεδρία Ετήσιος προληπτικός έλεγχος (check-up) ΔΩΡΕΑΝ Ετήσιος προληπτικός έλεγχος (Check Up) ΔΩΡΕΑΝ Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου ΔΩΡΕΑΝ Επιπλέον προσφέρεται μια σειρά από πρόσθετες παροχές όπως για παράδειγμα εκπτώσεις σε περίπτωση νοσηλείας στις κλινικές του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), προνομιακή τιμή για αιμοληψία κατ οίκον και άλλες.

2 Το πρόγραμμα SANTE PRIMAIRE θα διατίθεται μέσω ανεξάρτητων ασφαλιστηρίων ετήσιας διάρκειας σε ΑΤΟΜΙΚΗ αλλά και σε ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ βάση με σημαντικές εκπτώσεις. Για την έκδοση οικογενειακού συμβολαίου είναι απαραίτητη η ασφάλιση τουλάχιστον τριών ατόμων (2 γονείς και 1 τέκνο). Ηλικία εισόδου: από 30 ημερών έως 65 ετών Το δικαίωμα συμβολαίου είναι μηδενικό ΜΙΚΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ατομικό ασφαλιστήριο (ενήλικος Φ-14) 165 Ατομικό ασφαλιστήριο (παιδί Φ-15) 120 Οικογενειακό ασφαλιστήριο: Γονείς και 1 παιδί 391,50 Γονείς και 2 παιδιά 450,20 Γονείς και 3 παιδιά 510,56 Γονείς και 4 παιδιά 567,04 Για κάθε παιδί πλέον του 4 ου 56,48 Τρόπος πληρωμής: ετήσιος, εξάμηνος ή τρίμηνος, αρκεί τα μικτά ασφάλιστρα της κάθε δόσης να μην είναι λιγότερα από 40. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SANTE PRIMAIRE Ο ασφαλισμένος σε κάθε περίπτωση πριν από οποιαδήποτε χρήση του προγράμματος (π.χ. ιατρική επίσκεψη, διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων) θα πρέπει να επικοινωνεί με το συντονιστικό κέντρο στον αριθμό Για την όσο το δυνατόν λεπτομερέστερη και πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτονται οι όροι του προγράμματος. Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου Για την GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Δ. Ταταράκης Κων/νος Πάντος Τεχνικός Δ/ντής Αναπ/της Δ/ντής Ζωής

3 Santé Primaire - Ενηλίκων Φ14 Η Εταιρία καλύπτει, ανεξάρτητα από άλλες ασφαλιστικές καλύψεις, την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη του ασφαλισμένου, συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στον όρο 16 της παρούσας. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ «Εταιρία (Ασφαλιστική Επιχείρηση)»: Είναι η GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία. «Συμβαλλόμενος (Λήπτης της Ασφάλισης)» : Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συνάπτει την ασφάλιση με την Εταιρία και υποχρεούται στην πληρωμή του ασφαλίστρου. «Ασφαλισμένος»: Είναι το πρόσωπο που ασφαλίζεται με την παρούσα. «Εξαρτώμενο μέλος»: Είναι ο/η νόμιμος/η σύζυγος του ασφαλισμένου, εφόσον είναι ασφαλισμένος από το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ρητή αναφορά στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων. «Ασφαλιστήριο/Συμβόλαιο»: Ορίζεται το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η παρούσα κάλυψη. «Κάλυψη»: Ορίζεται η κάλυψη, η οποία περιγράφεται στον όρο 16 της παρούσας. «Ασφάλιστρο»: Είναι το ποσό που πληρώνει ο Συμβαλλόμενος στην Εταιρία για την παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη. «Πρόσθετη Πράξη»: Είναι κάθε επίσημο έγγραφο που εκδίδει η Εταιρία, με σκοπό τη μεταβολή όρων ή άλλων στοιχείων της παρούσας. «Ατύχημα»: Ορίζεται κάθε γεγονός, αιφνίδιο, εξωτερικό, βίαιο, τυχαίο και ξένο προς την πρόθεση του Ασφαλισμένου, που προκαλεί ως αποκλειστική αιτία και ανεξάρτητα από κάθε άλλη, σωματική βλάβη στον ασφαλισμένο. «Ασθένεια»: Κάθε νόσος ή πάθηση, που θα εκδηλωθεί στον Ασφαλισμένο (ή σε τυχόν καλυπτόμενο εξαρτώμενο μέλος) μετά την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για πρώτη φορά. «Ανώτατα όρια κάλυψης»: Είναι το ανώτατο ποσό αποζημίωσης που θα καταβάλει ανά έτος η εταιρία, καθώς και οι ανά καλυπτόμενη περίπτωση περιορισμοί, όπως αναφέρονται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών της παρούσας. «Διαγνωστικές εξετάσεις»: Ορίζονται οι ιατρικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα και είναι συμβατές με παραπεμπτικό ιατρού ανάλογης ειδικότητας. «Διαγνωστικό κέντρο»: Ορίζεται το ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο ή συμβεβλημένο με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρικό κέντρο, εντός του οποίου διενεργούνται διαγνωστικές εξετάσεις και/ή ιατρικές επισκέψεις και/ή ιατρικές πράξεις. «Εξαιρέσεις»: Είναι οι παθήσεις, δαπάνες, παροχές υγείας και υπηρεσίες, οι οποίες εξαιρούνται από την κάλυψη και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 26 της παρούσας. «Θεράπων Ιατρός»: Είναι ο ιατρός του ασφαλισμένου, με βάση το παραπεμπτικό του οποίου εκτελούνται οι αναγραφόμενες σε αυτό (παραπεμπτικό) εξετάσεις σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα, με την προϋπόθεση ότι ο ιατρός αυτός κατέχει την απαραίτητη για τη χορήγηση του παραπεμπτικού ειδικότητα. «Συντονιστικό κέντρο GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ»: Είναι το συντονιστικό κέντρο, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου και είναι στελεχωμένο με διοικητικό, καθώς και ιατρικό προσωπικό που παρέχει μέσω τηλεφώνου, μεταξύ άλλων, τις κατάλληλες πληροφορίες για την πραγματοποίηση ιατρικών επισκέψεων και τη διενέργεια των εξετάσεων, στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι ασφαλισμένοι. Το συντονιστικό κέντρο αποτελεί το κατ εξοχήν αρμόδιο όργανο για το συντονισμό των παροχών της παρούσας εξωνοσοκομειακής κάλυψης. 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Την ασφαλιστική σύμβαση αποτελούν : Α) Το Ασφαλιστήριο που εκδίδεται από την Εταιρία. Β) Οι όροι της παρούσας κάλυψης. Γ) Η αίτηση ασφάλισης, οι σχετικές δηλώσεις του Συμβαλλομένου ή του Ασφαλισμένου που περιέχονται στα έγγραφα, των οποίων την αλήθεια και ακρίβεια αποδέχεται καλόπιστα η Εταιρία και οι ιατρικές εκθέσεις. Δ) Οι τυχόν Πρόσθετες Πράξεις. 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Η ισχύς του Συμβολαίου αρχίζει από την ημερομηνία έναρξής του και εφόσον έχει καταβληθεί ολόκληρο το ετήσιο ασφάλιστρο εφάπαξ ή το ποσό της πρώτης συμφωνημένης δόσης αυτού. Οι καλύψεις της παρούσας ενεργοποιούνται και δίδονται στον Ασφαλισμένο οι προβλεπόμενες παροχές μόνο μετά την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη του αρχικού ετήσιου ασφαλιστηρίου και με την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί ολοσχερώς το τρέχον ασφάλιστρο. Κατά τις ανανεώσεις του ασφαλιστηρίου και εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει διάστημα μη ασφάλισης, δεν έχει ισχύ η ως άνω περίοδος αναμονής του ενός μηνός. 4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ Ασφαλιστικό έτος - διάρκεια της παρούσας κάλυψης ορίζεται το ένα (1) έτος, με ημερομηνία έναρξης ισχύος και λήξης, τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο. Η υποχρέωση της Εταιρίας περιορίζεται μόνο στο πιο πάνω χρονικό διάστημα χωρίς να γεννάται οποιαδήποτε υποχρέωση της για περαιτέρω ανανέωση της κάλυψης αυτής, ακόμη και αν έχουν προηγηθεί άλλες ετήσιες ανανεώσεις της. 1

4 5.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 1. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε τυχόν ετήσια ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου να τροποποιεί τους όρους, τις παροχές και το ύψος αυτών. Οι τυχόν τροποποιήσεις μπορεί να αφορούν μόνο το σύνολο των ασφαλισμένων. Εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης, αφού ειδοποιηθεί σχετικά, αποδεχθεί το τροποποιημένο ασφαλιστήριο, θα καταβάλει το προτεινόμενο ασφάλιστρο εγκαίρως εντός των χρονικών ορίων που περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση. Μετά τη λήψη των εγκαίρως καταβληθέντων ασφαλίστρων η Εταιρία θα αποστέλλει στο Λήπτη της Ασφάλισης βεβαίωση ανανέωσης του ασφαλιστηρίου - ανανεωτήριο συμβόλαιο. 2. Ομοίως η Εταιρία μπορεί να καταργήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης για το σύνολο των ασφαλισμένων με αυτό, όχι όμως ατομικά για μεμονωμένους ασφαλισμένους. 3. Τροποποίηση του ασφαλιστηρίου είναι δυνατή μετά την υποβολή γραπτής αίτησης εκ μέρους του Λήπτη της Ασφάλισης. Εφόσον η Εταιρία αποδεχθεί την προτεινόμενη τροποποίηση, εκδίδει νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή σχετική πρόσθετη πράξη. 4.Εφόσον οι όροι και οι παροχές του ασφαλιστηρίου συμβολαίου παραμείνουν οι ίδιοι, τότε η Εταιρία δύναται να προτείνει ανανέωση της ασφάλισης αποστέλλοντας στο Λήπτη της Ασφάλισης ειδοποίηση με το νέο ασφάλιστρο, όπως εκάστοτε θα προσδιορίζεται για το επόμενο ασφαλιστικό έτος. Εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης αποδεχθεί, θα καταβάλει το προτεινόμενο ασφάλιστρο εγκαίρως εντός των χρονικών ορίων που περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση. Μετά τη λήψη των εγκαίρως καταβληθέντων ασφαλίστρων, η Εταιρία θα αποστέλλει στο Λήπτη της Ασφάλισης βεβαίωση ανανέωσης του ασφαλιστηρίου - ανανεωτήριο συμβόλαιο. 6. ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Η ασφάλιση λήγει την προγενέστερη από τις πιο κάτω ημερομηνίες: Ημερομηνία λήξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, όπως ορίζεται σε αυτό. Ημερομηνία καταγγελίας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Ημερομηνία θανάτου του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση λήξης της ισχύος της παρούσας ασφάλισης, λόγω θανάτου του ασφαλισμένου, επέρχεται η λήξη της ισχύος και της τυχόν υπάρχουσας κάλυψης εξαρτωμένου μέλους. Για τον/τη νόμιμο/νόμιμη σύζυγο που τυχόν ασφαλίζεται ως εξαρτώμενο μέλος η ημερομηνία λύσης του γάμου του/της με τον ασφαλισμένο. Διευκρινίζεται ότι εάν ο ασφαλισμένος κάνει χρήση έστω και μίας από τις προσφερόμενες με την παρούσα παροχές οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το ετήσιο ασφάλιστρο, ακόμα κι αν ζητήσει την ακύρωση της παρούσας κάλυψης. 7. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΙΣΧΥ Αν το ασφαλιστήριο ακυρωθεί, είναι δυνατό να επαναφερθεί σε ισχύ εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης υποβάλλει αίτηση επαναφοράς. Αν η Εταιρία την αποδεχτεί, μετά από επανεκτίμηση του κινδύνου, εκδίδει σχετική πρόσθετη πράξη 8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο. Μπορεί όμως με την σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας να οριστεί στο συμβόλαιο ή με πρόσθετη πράξη, η τμηματική καταβολή του ετησίου ασφαλίστρου σε δόσεις, εξάμηνες (με αρχική επιβάρυνση 1,20% του ασφαλίστρου) ή τρίμηνες (με αρχική επιβάρυνση 2,25% του ασφαλίστρου). Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, σε κάθε ημερολογιακό έτος, να αναπροσαρμόσει την αρχική επιβάρυνση λόγω τμηματικής καταβολής, εφόσον, ο απλός μέσος όρος των δημοσιευθέντων τιμών του επιτοκίου Euribor 3M (3 μηνών) κατά το μήνα Νοέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, υπερβεί το 2,0%. Στην περίπτωση αυτή, η αρχική επιβάρυνση του ασφαλίστρου θα αυξηθεί κατά το 25% της υπέρβασης για τις εξαμηνιαίες δόσεις και κατά το 40% αυτής για τις τριμηνιαίες δόσεις. Η πληρωμή του ασφαλίστρου γίνεται στις καθορισμένες από το Συμβόλαιο ημερομηνίες, είτε στην έδρα της Εταιρίας, είτε στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για την είσπραξή του έναντι απόδειξης ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει ορίσει η Εταιρία, οπότε ως ημερομηνία καταβολής θεωρείται η ημερομηνία της πραγματικής είσπραξης των χρημάτων από την Εταιρία, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία αυτά είναι διαθέσιμα στον τραπεζικό λογαριασμό ή το ταμείο της Εταιρίας. Ο προσδιορισμός του ασφαλίστρου της παρούσας γίνεται με βάση το κόστος των καλυπτόμενων παροχών ανά ασφαλισμένο άτομο, το οποίο επιβαρύνει την εταιρία και το επιπλέον κόστος εργασιών της Εταιρίας. Όταν μεταβάλλονται τα ανωτέρω, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το ασφάλιστρο. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό της τυχόν αύξησης του ασφαλίστρου δεν θα υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσοστού μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου ημερολογιακού έτους όπως αυτό ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Πριν από την εκάστοτε λήξη του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία θα αποστέλλει στο Λήπτη της Ασφάλισης ειδοποίηση που θα περιέχει το νέο ασφάλιστρο που θα ισχύει για το επόμενο ασφαλιστικό έτος, καθώς και την ημερομηνία πληρωμής αυτού, σύμφωνα με τις επιφυλάξεις και τους λοιπούς όρους του άρθρου 5 της παρούσας. Το νέο ασφάλιστρο εφαρμόζεται στο σύνολο των ασφαλισμένων με την παρούσα. 9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης των ασφαλίστρων η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με γραπτή δήλωσή της προς τον Λήπτη της Ασφάλισης, στην οποία θα γνωστοποιεί ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής των ασφαλίστρων θα επιφέρει μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. 2

5 10. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η Εταιρία δεσμεύεται μόνο με έγγραφα που έχουν υπογραφεί στην έδρα της από εξουσιοδοτημένα όργανα. Κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαμεσολαβεί για τη σύναψη της ασφάλισης αυτής ή για την διατήρηση της σε ισχύ δεν δικαιούται να προβεί σε καμία αλλαγή του Συμβολαίου ή να δέχεται δηλώσεις στο όνομα της Εταιρίας. Επίδοση οποιουδήποτε δικογράφου ισχύει μόνο αν έγινε στην έδρα της Εταιρίας. 11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΨΕΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος από δόλο κάνουν ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσουν περιστατικά ή στοιχεία που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίμηση του ασφαλισμένου κινδύνου, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την ασφάλιση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της ψευδούς δήλωσης ή της αποσιώπησης. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας (τερματισμός της ισχύος της ασφάλισης) είναι άμεσα. Αν όμως η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας ή πριν περιέλθει σε γνώση της Εταιρίας η ψευδής δήλωση ή αποσιώπηση, τότε η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της ασφαλιστικής αποζημίωσης. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Εταιρίας. 12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ / ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Ο Συμβαλλόμενος / Ασφαλισμένος οφείλει να ειδοποιεί την Εταιρία για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της ασφάλισης του, όπως: ασφάλιση σε άλλη εταιρία, αλλαγή επαγγέλματος, κατοικίας ή διαμονής. Διεύθυνση αλληλογραφίας του Λήπτη της Ασφάλισης του Ασφαλισμένου και του τυχόν εξαρτώμενου μέλους, στην οποία θα αποστέλλονται και θα επιδίδονται από την Εταιρία όλα τα έγγραφα που αφορούν στην παρούσα ασφάλιση, είναι αυτή που δηλώθηκε στην αίτηση ασφάλισης και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Κάθε αλλαγή της διεύθυνσης αλληλογραφίας ισχύει έναντι της Εταιρίας μόνο μετά τη γραπτή γνωστοποίηση της νέας διεύθυνσης. Έγγραφα της Εταιρίας που αποστέλλονται στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση και στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θεωρούνται κατά αμάχητο τεκμήριο ότι περιήλθαν στο Λήπτη της Ασφάλισης και τον Ασφαλισμένο ή το τυχόν εξαρτώμενο μέλος. 13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Αν ο Συμβαλλόμενος δεν έλαβε κατά το χρόνο που υπέβαλε την αίτηση για ασφάλιση τις προβλεπόμενες από το άρθρο 4 παρ. 3 περιπτ. Δ. ΝΔ 400/1970 πληροφορίες ή δεν του χορηγήθηκαν οι γενικοί ή ειδικοί ασφαλιστικοί όροι που διέπουν την ασφάλισή του μαζί με το ασφαλιστήριό του, έχει δικαίωμα να εναντιωθεί και να ματαιώσει τη σύναψη της ασφάλισης. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με τη συμπλήρωση του εντύπου υποδείγματος δήλωσης εναντίωσης, το οποίο παραλαμβάνει μαζί με το συμβόλαιο και την παράδοση του στα γραφεία της Εταιρίας ή την αποστολή του σε αυτήν με συστημένη επιστολή μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του Συμβολαίου. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης, η ασφάλιση θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ, το Συμβόλαιο δεν έχει καμία πλέον ισχύ και το ασφάλιστρο που έχει καταβληθεί επιστρέφεται στον Συμβαλλόμενο. 14. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αν το περιεχόμενο του Συμβολαίου παρεκκλίνει από την αίτηση του Συμβαλλομένου για ασφάλιση, τότε αυτός έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με τη συμπλήρωση του εντύπου υποδείγματος δήλωσης εναντίωσης, το οποίο χορηγείται ειδικά για το σκοπό αυτό στο Συμβαλλόμενο μαζί με το Συμβόλαιο και την παράδοση του εντύπου αυτού στα γραφεία της Εταιρίας ή την αποστολή του σε αυτήν με συστημένη επιστολή μέσα σε χρονικό διάστημα (1) ενός μηνός από την παράδοση του Συμβολαίου. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος αυτού η σύναψη της σύμβασης ασφάλισης ματαιώνεται, θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ και το Συμβόλαιο δεν έχει καμία ισχύ. Η Εταιρία επιστρέφει στον Συμβαλλόμενο το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε σε αυτήν. 15. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα για οποιονδήποτε λόγο και με γραπτή δήλωση του που παραδίδεται στα γραφεία της Εταιρίας ή αποστέλλεται σε αυτήν με συστημένη επιστολή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή του Συμβολαίου να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αυτή. Η παραπάνω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα εναντίωσης για ελλειπή πληροφόρηση και για μη παράδοση των ασφαλιστικών όρων (όρος 13 της παρούσας). 16. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Η Εταιρία με την παρούσα κάλυψη αναλαμβάνει έναντι του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς, την κάλυψη των ακόλουθων παροχών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, με ανώτατα όρια καλύψεων αυτά που αναγράφονται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών του ασφαλιστηρίου, ήτοι: Α. Ιατρικές πληροφορίες και συμβουλές μέσω τηλεφώνου. Β. Ιατρικές επισκέψεις σε συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Γ. Ιατρικές επισκέψεις κατ οίκον από συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Δ. Ιατρικώς αναγκαίες εξωνοσοκομειακές διαγνωστικές εξετάσεις εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος του 3

6 ασφαλισμένου σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα. Ε. Ετήσιο προληπτικό έλεγχο (check up) σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα. ΣΤ. Προγεννητικό έλεγχο σε ιδιόκτητα ή συμβεβλημένα ή συνεργαζόμενα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα. Ζ. Φυσιοθεραπευτική φροντίδα είτε σε δίκτυο συνεργαζόμενων ή συμβεβλημένων με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ φυσιοθεραπευτηρίων, είτε κατ οίκον. 17. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΚΟ ΚΕΝΤΡΟ GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Ο ασφαλισμένος έχει στη διάθεσή του τη δυνατότητα χρήσης τηλεφωνικής γραμμής ιατρικής φροντίδας καθημερινά, ολόκληρο το 24ωρο, καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Η τηλεφωνική γραμμή ιατρικής φροντίδας λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο, είναι στελεχωμένη με διοικητικό και ιατρικό προσωπικό και παρέχει στους ασφαλισμένους τις ακόλουθες υπηρεσίες: - Ιατρικές συμβουλές μέσω τηλεφώνου. - Καθοδήγηση για την καλύτερη αντιμετώπιση του εκάστοτε καλυπτόμενου περιστατικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. - Ενημέρωση για τα εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία της περιοχής του. - Ενημέρωση για τα ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα και για τους συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς ή φυσιοθεραπευτές στους οποίους μπορεί να απευθύνεται για τον καθορισμό ραντεβού. - Αποστολή ασθενοφόρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 της παρούσας. 18. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Η Εταιρία καλύπτει με την παρούσα, τα έξοδα ιατρικών επισκέψεων του ασφαλισμένου σε συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρούς όλων των ειδικοτήτων καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος που χρειάζεται ιατρική βοήθεια, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Συντονιστικό κέντρο GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ, το οποίο και θα τον ενημερώσει σχετικά με τα στοιχεία του πλησιέστερου συμβεβλημένου ή συνεργαζόμενου ιατρού της περιοχής του. Κατά την επίσκεψή του στον ιατρό θα πρέπει να επιδεικνύει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 25 της παρούσας. Ο μέγιστος αριθμός ιατρικών επισκέψεων ανά έτος, καθώς και η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος κάθε ιατρικής επίσκεψης, αναγράφονται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών της παρούσας. Η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος της επίσκεψης καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, έναντι έκδοσης νόμιμης απόδειξης. 19. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού και εφόσον συντρέχει αντικειμενική αδυναμία μετακίνησης του ασφαλισμένου, η Εταιρία καλύπτει με την παρούσα τα έξοδα ιατρικών επισκέψεων συμβεβλημένου ή συνεργαζόμενου με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρού στην κατοικία του ασφαλισμένου. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος, που αντιμετωπίζει επείγον περιστατικό υποχρεούται να επικοινωνήσει με το συντονιστικό κέντρο, μέσω του οποίου εγκρίνεται και οργανώνεται η αποστολή συμβεβλημένου ή συνεργαζόμενου με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρού ανάλογης ειδικότητας στην κατοικία του ασφαλισμένου και να επιδείξει σε αυτόν τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 25 της παρούσας. Ο μέγιστος αριθμός ιατρικών επισκέψεων κατ οίκον ανά έτος καθώς και η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος κάθε ιατρικής επίσκεψης, αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών της παρούσας. Η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος της επίσκεψης καταβάλλεται απευθείας στον ιατρό έναντι έκδοσης νόμιμης απόδειξης. 20. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Εάν εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, ο ασφαλισμένος είναι ιατρικά αναγκαίο να υποβληθεί σε εξωνοσοκομειακές διαγνωστικές εξετάσεις, η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα των απαραίτητων εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα χωρίς καμία επιβάρυνση για τον ασφαλισμένο και μέχρι του ανώτατου ετησίου ορίου κάλυψης που αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών του ασφαλιστηρίου. Η χρέωση των διαγνωστικών εξετάσεων θα γίνεται με βάση τον ειδικό τιμοκατάλογο που ισχύει για τους ασφαλισμένους της Εταιρίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια των διαγνωστικών εξετάσεων είναι η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 25 της παρούσας, επί πλέον δε και η προσκόμιση στα ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα από τον ασφαλισμένο σχετικού παραπεμπτικού σημειώματος ιατρού (θεράποντος ή συμβεβλημένου/συνεργαζόμενου με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) αντίστοιχης ειδικότητας, στο οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται: - το ονοματεπώνυμο του προς εξέταση προσώπου, - τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου δημοσίου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία του ασφαλισμένου, - οι ζητούμενες διαγνωστικές εξετάσεις αναλυτικά, - ο λόγος για τον οποίο ζητούνται (συμπτωματολογία, ασθένεια κλπ.) και - η ημερομηνία εκδόσεως παραπεμπτικού, η οποία να μην απέχει από την ημερομηνία πραγματοποίησης της εξέτασης χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, εκτός εάν τούτο επιβάλλεται για ιατρικούς λόγους. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος προσέλθει για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων με παραπεμπτικό ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (δηλαδή διαγνωστικά κέντρα που φέρουν την επωνυμία ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) καθώς και στα συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα, τότε θα καλύπτεται και δεν θα καταβάλλεται η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων, το οποίο θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του Δημοσίου ως εκάστοτε ισχύει και έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 4

7 της Κυβερνήσεως. Σε αυτή την περίπτωση, ο ασφαλισμένος διενεργεί τις εξετάσεις μόνο εφόσον το παραπεμπτικό που προσκομίζει είναι έγκυρο, έχει προσκομίσει το Βιβλιάριο του Ταμείου του (όπου αναγράφεται ο ΑΜΚΑ, ο Αριθμός Μητρώου του και ο ΑΦΜ του) και έχουν συνταγογραφηθεί οι εξετάσεις από τον θεράποντα ιατρό του. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που τα έξοδα των εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων υπερβούν το ετήσιο ανώτατο όριο κάλυψης που αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών της παρούσας, το υπερβάλλον ποσό των εξόδων θα βαρύνει τον ασφαλισμένο και η εξόφλησή του θα γίνεται από αυτόν απευθείας στο ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο ή συμβεβλημένο με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικό κέντρο, στο οποίο διενεργήθηκαν οι διαγνωστικές εξετάσεις. Για τις εξετάσεις αυτές θα ισχύει ο ιδιωτικός τιμοκατάλογος της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ με έκπτωση 40% για κάθε εξέταση εξαιρουμένων των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στη διενέργεια διαφόρων εξετάσεων όπου αυτά απαιτούνται. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ιατρική αναγκαιότητα των εξετάσεων που υποδεικνύονται από τον θεράποντα ή συμβεβλημένο/συνεργαζόμενο με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρό. 21. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (CHECK UP) H Εταιρία καλύπτει τα έξοδα του ασφαλισμένου για τη διενέργεια μία φορά ετησίως ιατρικού προληπτικού ελέγχου υγείας (check-up), χωρίς καμία επιβάρυνσή του, με την προϋπόθεση ότι τηρείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 25 της παρούσας. Ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος διενεργείται μόνο σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εξετάσεις: Έως 40 ετών ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟ(Glucose) ΑΝΔΡΕΣ Άνω των 40 ετών ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟ(Glucose) ΟΥΡΙΑ (Urea,serum) ΟΥΡΙΑ (Urea,serum) ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ(Creatinin e) ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ(Creatinine) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ(Cholesterol) ΟΛΙΚΗ(Cholesterol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL(HDL HDL(HDL Chol) Chol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL(LDL LDL(LDL Chol) Chol) ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ(Triglyc ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ(Triglycer erides) ides) ΘΩΡΑΚΟΣ (F) A/A ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (PSA) Έως 40 ετών ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟ(Glucose) ΟΥΡΙΑ (Urea,serum) ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ(Creatinine) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ(Cholesterol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL(HDL Chol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL(LDL Chol) ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ(Triglyceri des) ΓΥΝΑΙΚΕΣ Άνω των 40 ετών ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟ(Glucose) ΟΥΡΙΑ (Urea,serum) ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ(Creatinine) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ(Cholesterol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL(HDL Chol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL(LDL Chol) ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ(Triglyceri des) ΤΕΣΤ ΠΑΠ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ Το κόστος για τη διενέργεια των ως άνω εξετάσεων του ετήσιου προληπτικού ελέγχου δεν θα αφαιρείται από το ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης της παρούσας για διαγνωστικές εξετάσεις. 22. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Εταιρία παρέχει στην ασφαλισμένη τη δυνατότητα πραγματοποίησης των παρακάτω αποκλειστικά αναφερόμενων εξετάσεων προγεννητικού ελέγχου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, με την απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν παρέλθει 12 μήνες από την ημερομηνία που το ασφαλιστήριο τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ. Οι παρακάτω εξετάσεις πραγματοποιούνται, μία μόνο φορά κατά τη διάρκεια κάθε εγκυμοσύνης αποκλειστικά και μόνο σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα και κατόπιν παραπεμπτικού του γυναικολόγου ιατρού της ασφαλισμένης, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 25 της παρούσας. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ HBsAG ANTI-HCV (Hep C ολικό αντίσωμα) HIV Ag (p24)/hiv Ab (type1+type2) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CMV (IGG, IGM) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ (IGG, IGM) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (IGG, IGM) Το κόστος για τη διενέργεια των ως άνω εξετάσεων του ετήσιου προγεννητικού ελέγχου δεν θα αφαιρείται από το ανώτατο ετήσιο όριο εξόδων της παρούσας για διαγνωστικές εξετάσεις. Εξετάσεις που τυχόν βρίσκονται εκτός φυσιολογικών ορίων δύναται να επαναληφθούν με παραπεμπτικό του γυναικολόγου και το αντίστοιχο κόστος της εξέτασης θα συνυπολογίζεται στο εκάστοτε ανώτατο ετήσιο όριο των διαγνωστικών εξετάσεων. 5

8 23. ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ H Εταιρία καλύπτει τον ασφαλισμένο για τη διενέργεια συνεδριών φυσιοθεραπείας είτε σε δίκτυο συνεργαζόμενων ή συμβεβλημένων με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ φυσιοθεραπευτηρίων είτε κατ οίκον. Ο μέγιστος αριθμός συνεδριών φυσιοθεραπείας ανά έτος καθώς και η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος κάθε συνεδρίας, αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών της παρούσας και καταβάλλεται απευθείας στον φυσιοθεραπευτή έναντι έκδοσης νόμιμης απόδειξης. 24. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Επιπλέον των καλυπτομένων εξόδων παρέχονται τα εξής: Α. Ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των κλινικών του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού με κόστος για τον ασφαλισμένο 30 ανά επίσκεψη. Β. Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας έως 300 στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των κλινικών του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού και εφόσον προκύψει νοσηλεία στις ως άνω κλινικές. Γ. Έκπτωση 10% στην προσωπική επιβάρυνση του ασφαλισμένου με ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης και ανώτατο όριο τα 500, για κάθε νοσηλεία σε όλες τις κλινικές του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). Δ. Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο στις κλινικές του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) εντός των ορίων του εκάστοτε νομού και με την προϋπόθεση ότι θα προκύψει νοσηλεία στις ως άνω κλινικές. Ε. Αιμοληψία κατ οίκον με κόστος για τον ασφαλισμένο 10 ανά αιμοληψία, εντός των ορίων του νομού Αττικής. ΣΤ. Έκπτωση 10% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για κάθε νοσηλεία κατ οίκον στην Αθήνα, τον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων καθώς και νοσηλευτικό προσωπικό. Ζ. Έκπτωση 30% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για κάθε οδοντιατρική και ορθοδοντική πράξη σε οδοντιάτρους και ορθοδοντικούς συνεργαζόμενους ή συμβεβλημένους με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Η. Έκπτωση 20% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για κάθε εξέταση μοριακής βιολογίας και κυτταρογενετικής διενεργούμενη μόνο στα ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (δηλαδή στα διαγνωστικά κέντρα που φέρουν την επωνυμία ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) ή στις κλινικές του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). Θ. Έκπτωση 40% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για κάθε αιματολογικό δερματικό τεστ αλλεργίας σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα.. Ι. Έκπτωση 20% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για κάθε χρήση της υπηρεσίας Δεύτερης Ιατρικής Γνώμης από εξειδικευμένο δίκτυο συνεργαζόμενων ή συμβεβλημένων με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρών όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να αναζητηθεί επιπρόσθετη αξιολόγηση από άλλο, πλην του θεράποντος ιατρό ή χειρουργό. 25. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Ο ασφαλισμένος, ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση των καλύψεων της παρούσας, οφείλει προηγουμένως να επικοινωνήσει με το συντονιστικό κέντρο GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ, προς ενημέρωσή του για τα κατά τόπους ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα και τις κλινικές του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), καθώς και τα ιατρεία των συμβεβλημένων ή συνεργαζόμενων με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρών, οδοντιάτρων, ορθοδοντικών και φυσιοθεραπευτών, όπου μπορεί να απευθύνεται για τον καθορισμό ραντεβού. Κατά την προσέλευσή του σε ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο ή συμβεβλημένο με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικό κέντρο ή στο ιατρείο του συμβεβλημένου ή συνεργαζόμενου με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρού ή οδοντιάτρου ή ορθοδοντικού ή στο φυσιοθεραπευτήριο, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να επιδεικνύει απαραίτητα τα εξής: 1. Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριο ή το βιβλιάριο υγείας ή άλλο έγγραφο που να βεβαιώνει την ταυτότητά του προκειμένου να γίνει έλεγχος ταυτοπροσωπίας του ασφαλισμένου. 2. Τα στοιχεία της ασφάλισής του (αριθμό ασφαλιστηρίου κ.λπ.). 26. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Δεν καλύπτονται με την παρούσα κίνδυνοι, που προέρχονται ή επέρχονται, ολικά ή μερικά, από μία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες ή αφορούν στα παρακάτω: α) Εισβολή ή επιδρομή εχθρού, εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις και ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες ή ενέργειες με σκοπό τον έλεγχο, την πρόληψη ή την καταστολή τρομοκρατικής ενέργειας. β) Ατυχήματα κατά την εκτέλεση στρατιωτικής θητείας του ασφαλισμένου στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισμού. γ) Διάπραξη ή απόπειρα για διάπραξη εγκλήματος ή άδικης επιθέσεως από μέρους του ασφαλισμένου ή χρήση εκρηκτικών υλών. δ) Απεξάρτηση και αντιμετώπιση των συνεπειών ή καταστάσεων που προκύπτουν ως αποτελέσματα χρήσης και επήρειας ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ή τοξικών ουσιών ή ψυχοφαρμάκων ή κατάστασης μέθης ή χρόνιου αλκοολισμού και των επιπλοκών τους. ε) Σύνδρομο της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS) και οι επιπλοκές του, εκτός από την εξέταση ανίχνευσης του AIDS, η οποία καλύπτεται. στ) Στειρότητα, γονιμότητα, εξωσωματική γονιμοποίηση, άμβλωση, κύηση και επιπλοκές αυτής, 6

9 πλην του προγεννητικού ελέγχου (άρθρο 22 της παρούσας), λοχεία. ζ) Διανοητικές, νευροφυτικές, νευρικές και διπολικές διαταραχές, ψυχολογικές ή ψυχιατρικές παθήσεις, επιληψία, νευρώσεις και ψυχώσεις. η) Προγενέστερες της ασφάλισης αναπηρίες ή σωματικές βλάβες και επιπλοκές αυτών, καθώς και προϋπάρχουσες της ασφάλισης νόσοι ή παθήσεις που τις γνώριζε ο ασφαλισμένος και δεν τις δήλωσε κατά την ασφάλισή του. θ) Οποιαδήποτε οδοντιατρική ή ορθοδοντική φροντίδα (δόντια, φατνία και ούλα), επαναλήψεις ενδοοδοντικών θεραπειών, καθώς και ειδικές γναθοχειρουργικές επεμβάσεις (μεταμόσχευση οστού στη γνάθο για τοποθέτηση εμφυτευμάτων και εξαγωγές εγκλείστων που χρήζουν νοσοκομειακής αντιμετώπισης), εξετάσεις μοριακής βιολογίας, δερματικά τεστ αλλεργίας, με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο άρθρο 24 της παρούσας. ι) Διαγνωστικές εξωνοσοκομειακές ιατρικές εξετάσεις που δεν πραγματοποιούνται σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα, ακόμη και αν δεν υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης ορισμένων εξ αυτών στα ως άνω διαγνωστικά κέντρα. ια) Ιατρικές επισκέψεις από και σε μη συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρούς. ιβ) Συνεδρίες φυσιοθεραπειών με μη συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ φυσιοθεραπευτές. ιγ) Φάρμακα και κόστος φαρμάκων, τα οποία τυχόν χορηγούνται για τη διενέργεια συγκεκριμένων διαγνωστικών εξετάσεων, κατά την επίσκεψη του ασφαλισμένου στον συμβεβλημένο ή συνεργαζόμενο με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρό ή στο ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο ή συμβεβλημένο με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικό κέντρο. ιδ) Διαγνωστικές εξετάσεις που αφορούν έλεγχο (π.χ. προεγχειρητικό) ή πρόληψη (check up), εκτός του ετησίου προληπτικού ελέγχου που περιγράφεται στο άρθρο 21 της παρούσας. ιε) Διαγνωστικές εξετάσεις, για τη διεξαγωγή των οποίων απαιτείται νοσηλεία, εκτός των πρόσθετων παροχών που περιγράφονται στο άρθρο 24 της παρούσας. ιστ) Θεραπεία παχυσαρκίας, ακμής, βουλιμίας, νευρικής ανορεξίας. 27. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ποιότητα και την ορθότητα, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, των υπηρεσιών (εξετάσεων, ιατρικών πράξεων, συμβουλών, αποτελεσμάτων κλπ.) που θα παρέχονται προς τον ασφαλισμένο από το ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο ή συμβεβλημένο με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικό κέντρο, το πάσης φύσεως προσωπικό των διαγνωστικών αυτών κέντρων, τους συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς και φυσιοθεραπευτές, καθώς και για τις πράξεις ή τυχόν παραλείψεις τους. 28. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Κάθε αξίωση που πηγάζει από το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραγράφεται αφού περάσουν πέντε (5) χρόνια από το τέλος του χρόνου, μέσα στον οποίο γεννήθηκε η αξίωση. 29. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ / ΔΙΚΑΙΟ Οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ του Συμβαλλομένου ή του Ασφαλισμένου και της Εταιρίας σε σχέση με το Συμβόλαιο, ανήκει στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας και εκδικάζεται από αυτά. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. 30. ΕΞΟΔΑ ΤΕΛΗ Οποιαδήποτε έξοδα χρειάζονται (φόροι, τέλη, δικαιώματα κλπ.) για την έκδοση του Συμβολαίου και κάθε εγγράφου σχετικού με το Συμβόλαιο, (αποδείξεις ασφαλίστρων κλπ.), καθώς και οποιεσδήποτε τυχόν άλλες επιβαρύνσεις είναι σε βάρος του Συμβαλλομένου ή του Ασφαλισμένου. 7

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Δαπάνες για διαγνωστικές εξετάσεις Έως Επισκέψεις σε ιατρείο συμβεβλημένου ή συνεργαζόμενου με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρού Έως 5 επισκέψεις 10 ανά επίσκεψη Επισκέψεις συμβεβλημένου ή συνεργαζόμενου με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρού στην οικία του ασφαλισμένου Έως 2 επισκέψεις 20 ανά επίσκεψη Συνεδρίες φυσιοθεραπείας με συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ φυσιοθεραπευτές Απεριόριστες 20 ανά συνεδρία Προληπτικός έλεγχος (check-up) Μία φορά ετησίως - Προγεννητικός έλεγχος Μία φορά ανά εγκυμοσύνη -

11 Santé Primaire - Παιδικό Φ15 Η Εταιρία καλύπτει, ανεξάρτητα από άλλες ασφαλιστικές καλύψεις, την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη του ασφαλισμένου, συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στον όρο 16 της παρούσας. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ «Εταιρία (Ασφαλιστική Επιχείρηση)»: Είναι η GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία. «Συμβαλλόμενος (Λήπτης της Ασφάλισης)» : Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συνάπτει την ασφάλιση με την Εταιρία και υποχρεούται στην πληρωμή του ασφαλίστρου. «Ασφαλισμένος»: Είναι το πρόσωπο που ασφαλίζεται με την παρούσα. «Ασφαλιστήριο/Συμβόλαιο»: Ορίζεται το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η παρούσα κάλυψη. «Κάλυψη»: Ορίζεται η κάλυψη, η οποία περιγράφεται στον όρο 16 της παρούσας. «Ασφάλιστρο»: Είναι το ποσό που πληρώνει ο Συμβαλλόμενος στην Εταιρία για την παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη. «Πρόσθετη Πράξη»: Είναι κάθε επίσημο έγγραφο που εκδίδει η Εταιρία, με σκοπό τη μεταβολή όρων ή άλλων στοιχείων της παρούσας. «Ατύχημα»: Ορίζεται κάθε γεγονός, αιφνίδιο, εξωτερικό, βίαιο, τυχαίο και ξένο προς την πρόθεση του Ασφαλισμένου, που προκαλεί ως αποκλειστική αιτία και ανεξάρτητα από κάθε άλλη, σωματική βλάβη στον ασφαλισμένο. «Ασθένεια»: Κάθε νόσος ή πάθηση, που θα εκδηλωθεί στον Ασφαλισμένο μετά την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για πρώτη φορά. «Ανώτατα όρια κάλυψης»: Είναι το ανώτατο ποσό αποζημίωσης που θα καταβάλει ανά έτος η εταιρία, καθώς και οι ανά καλυπτόμενη περίπτωση περιορισμοί, όπως αναφέρονται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών της παρούσας. «Διαγνωστικές εξετάσεις»: Ορίζονται οι ιατρικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα και είναι συμβατές με παραπεμπτικό ιατρού ανάλογης ειδικότητας. «Διαγνωστικό κέντρο»: Ορίζεται το ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο ή συμβεβλημένο με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρικό κέντρο, εντός του οποίου διενεργούνται διαγνωστικές εξετάσεις και/ή ιατρικές επισκέψεις και/ή ιατρικές πράξεις. «Εξαιρέσεις»: Είναι οι παθήσεις, δαπάνες, παροχές υγείας και υπηρεσίες, οι οποίες εξαιρούνται από την κάλυψη και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 24 της παρούσας. «Θεράπων Ιατρός»: Είναι ο ιατρός του ασφαλισμένου, με βάση το παραπεμπτικό του οποίου εκτελούνται οι αναγραφόμενες σε αυτό (παραπεμπτικό) εξετάσεις σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα, με την προϋπόθεση ότι ο ιατρός αυτός κατέχει την απαραίτητη για τη χορήγηση του παραπεμπτικού ειδικότητα. «Συντονιστικό κέντρο GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ»: Είναι το συντονιστικό κέντρο, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου και είναι στελεχωμένο με διοικητικό, καθώς και ιατρικό προσωπικό που παρέχει μέσω τηλεφώνου, μεταξύ άλλων, τις κατάλληλες πληροφορίες για την πραγματοποίηση ιατρικών επισκέψεων και τη διενέργεια των εξετάσεων, στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι ασφαλισμένοι. Το συντονιστικό κέντρο αποτελεί το κατ εξοχήν αρμόδιο όργανο για το συντονισμό των παροχών της παρούσας εξωνοσοκομειακής κάλυψης. 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Την ασφαλιστική σύμβαση αποτελούν : Α) Το Ασφαλιστήριο που εκδίδεται από την Εταιρία. Β) Οι όροι της παρούσας κάλυψης. Γ) Η αίτηση ασφάλισης, οι σχετικές δηλώσεις του Συμβαλλομένου ή του Ασφαλισμένου που περιέχονται στα έγγραφα, των οποίων την αλήθεια και ακρίβεια αποδέχεται καλόπιστα η Εταιρία και οι ιατρικές εκθέσεις. Δ) Οι τυχόν Πρόσθετες Πράξεις. 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Η ισχύς του Συμβολαίου αρχίζει από την ημερομηνία έναρξής του και εφόσον έχει καταβληθεί ολόκληρο το ετήσιο ασφάλιστρο εφάπαξ ή το ποσό της πρώτης συμφωνημένης δόσης αυτού. Οι καλύψεις της παρούσας ενεργοποιούνται και δίδονται στον Ασφαλισμένο οι προβλεπόμενες παροχές μόνο μετά την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη του αρχικού ετήσιου ασφαλιστηρίου και με την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί ολοσχερώς το τρέχον ασφάλιστρο. Κατά τις ανανεώσεις του ασφαλιστηρίου και εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει διάστημα μη ασφάλισης, δεν 1

12 έχει ισχύ η ως άνω περίοδος αναμονής του ενός μηνός. 4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ Ασφαλιστικό έτος - διάρκεια της παρούσας κάλυψης ορίζεται το ένα (1) έτος, με ημερομηνία έναρξης ισχύος και λήξης, τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο. Η υποχρέωση της Εταιρίας περιορίζεται μόνο στο πιο πάνω χρονικό διάστημα χωρίς να γεννάται οποιαδήποτε υποχρέωση της για περαιτέρω ανανέωση της κάλυψης αυτής, ακόμη και αν έχουν προηγηθεί άλλες ετήσιες ανανεώσεις της. 5.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 1. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε τυχόν ετήσια ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου να τροποποιεί τους όρους, τις παροχές και το ύψος αυτών. Οι τυχόν τροποποιήσεις μπορεί να αφορούν μόνο το σύνολο των ασφαλισμένων. Εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης, αφού ειδοποιηθεί σχετικά, αποδεχθεί το τροποποιημένο ασφαλιστήριο, θα καταβάλει το προτεινόμενο ασφάλιστρο εγκαίρως εντός των χρονικών ορίων που περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση. Μετά τη λήψη των εγκαίρως καταβληθέντων ασφαλίστρων η Εταιρία θα αποστέλλει στο Λήπτη της Ασφάλισης βεβαίωση ανανέωσης του ασφαλιστηρίου - ανανεωτήριο συμβόλαιο. 2. Ομοίως η Εταιρία μπορεί να καταργήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης για το σύνολο των ασφαλισμένων με αυτό, όχι όμως ατομικά για μεμονωμένους ασφαλισμένους. 3. Τροποποίηση του ασφαλιστηρίου είναι δυνατή μετά την υποβολή γραπτής αίτησης εκ μέρους του Λήπτη της Ασφάλισης. Εφόσον η Εταιρία αποδεχθεί την προτεινόμενη τροποποίηση, εκδίδει νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή σχετική πρόσθετη πράξη. 4.Εφόσον οι όροι και οι παροχές του ασφαλιστηρίου συμβολαίου παραμείνουν οι ίδιοι, τότε η Εταιρία δύναται να προτείνει ανανέωση της ασφάλισης αποστέλλοντας στο Λήπτη της Ασφάλισης ειδοποίηση με το νέο ασφάλιστρο, όπως εκάστοτε θα προσδιορίζεται για το επόμενο ασφαλιστικό έτος. Εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης αποδεχθεί, θα καταβάλει το προτεινόμενο ασφάλιστρο εγκαίρως εντός των χρονικών ορίων που περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση. Μετά τη λήψη των εγκαίρως καταβληθέντων ασφαλίστρων, η Εταιρία θα αποστέλλει στο Λήπτη της Ασφάλισης βεβαίωση ανανέωσης του ασφαλιστηρίου - ανανεωτήριο συμβόλαιο. 6. ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Η ασφάλιση λήγει την προγενέστερη από τις πιο κάτω ημερομηνίες: Ημερομηνία λήξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, όπως ορίζεται σε αυτό. Ημερομηνία καταγγελίας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Ημερομηνία θανάτου του ασφαλισμένου. Διευκρινίζεται ότι εάν ο ασφαλισμένος κάνει χρήση έστω και μίας από τις προσφερόμενες με την παρούσα παροχές οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το ετήσιο ασφάλιστρο, ακόμα κι αν ζητήσει την ακύρωση της παρούσας κάλυψης. 7. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΙΣΧΥ Αν το ασφαλιστήριο ακυρωθεί, είναι δυνατό να επαναφερθεί σε ισχύ εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης υποβάλλει αίτηση επαναφοράς. Αν η Εταιρία την αποδεχτεί, μετά από επανεκτίμηση του κινδύνου, εκδίδει σχετική πρόσθετη πράξη 8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο. Μπορεί όμως με την σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας να οριστεί στο συμβόλαιο ή με πρόσθετη πράξη, η τμηματική καταβολή του ετησίου ασφαλίστρου σε δόσεις, εξάμηνες (με αρχική επιβάρυνση 1,20% του ασφαλίστρου) ή τρίμηνες (με αρχική επιβάρυνση 2,25% του ασφαλίστρου). Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, σε κάθε ημερολογιακό έτος, να αναπροσαρμόσει την αρχική επιβάρυνση λόγω τμηματικής καταβολής, εφόσον, ο απλός μέσος όρος των δημοσιευθέντων τιμών του επιτοκίου Euribor 3M (3 μηνών) κατά το μήνα Νοέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, υπερβεί το 2,0%. Στην περίπτωση αυτή, η αρχική επιβάρυνση του ασφαλίστρου θα αυξηθεί κατά το 25% της υπέρβασης για τις εξαμηνιαίες δόσεις και κατά το 40% αυτής για τις τριμηνιαίες δόσεις. Η πληρωμή του ασφαλίστρου γίνεται στις καθορισμένες από το Συμβόλαιο ημερομηνίες, είτε στην έδρα της Εταιρίας, είτε στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για την είσπραξή του έναντι απόδειξης ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει ορίσει η Εταιρία, οπότε ως ημερομηνία καταβολής θεωρείται η ημερομηνία της πραγματικής είσπραξης των χρημάτων από την Εταιρία, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία αυτά είναι διαθέσιμα στον τραπεζικό λογαριασμό ή το ταμείο της Εταιρίας. 2

13 Ο προσδιορισμός του ασφαλίστρου της παρούσας γίνεται με βάση το κόστος των καλυπτόμενων παροχών ανά ασφαλισμένο άτομο, το οποίο επιβαρύνει την εταιρία και το επιπλέον κόστος εργασιών της Εταιρίας. Όταν μεταβάλλονται τα ανωτέρω, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το ασφάλιστρο. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό της τυχόν αύξησης του ασφαλίστρου δεν θα υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσοστού μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου ημερολογιακού έτους όπως αυτό ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Πριν από την εκάστοτε λήξη του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία θα αποστέλλει στο Λήπτη της Ασφάλισης ειδοποίηση που θα περιέχει το νέο ασφάλιστρο που θα ισχύει για το επόμενο ασφαλιστικό έτος, καθώς και την ημερομηνία πληρωμής αυτού, σύμφωνα με τις επιφυλάξεις και τους λοιπούς όρους του άρθρου 5 της παρούσας. Το νέο ασφάλιστρο εφαρμόζεται στο σύνολο των ασφαλισμένων με την παρούσα. 9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης των ασφαλίστρων η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με γραπτή δήλωσή της προς τον Λήπτη της Ασφάλισης, στην οποία θα γνωστοποιεί ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής των ασφαλίστρων θα επιφέρει μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. 10. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η Εταιρία δεσμεύεται μόνο με έγγραφα που έχουν υπογραφεί στην έδρα της από εξουσιοδοτημένα όργανα. Κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαμεσολαβεί για τη σύναψη της ασφάλισης αυτής ή για την διατήρηση της σε ισχύ δεν δικαιούται να προβεί σε καμία αλλαγή του Συμβολαίου ή να δέχεται δηλώσεις στο όνομα της Εταιρίας. Επίδοση οποιουδήποτε δικογράφου ισχύει μόνο αν έγινε στην έδρα της Εταιρίας. 11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΨΕΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος από δόλο κάνουν ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσουν περιστατικά ή στοιχεία που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίμηση του ασφαλισμένου κινδύνου, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την ασφάλιση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της ψευδούς δήλωσης ή της αποσιώπησης. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας (τερματισμός της ισχύος της ασφάλισης) είναι άμεσα. Αν όμως η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας ή πριν περιέλθει σε γνώση της Εταιρίας η ψευδής δήλωση ή αποσιώπηση, τότε η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της ασφαλιστικής αποζημίωσης. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Εταιρίας. 12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ / ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Ο Συμβαλλόμενος / Ασφαλισμένος οφείλει να ειδοποιεί την Εταιρία για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της ασφάλισης του, όπως: ασφάλιση σε άλλη εταιρία, αλλαγή επαγγέλματος, κατοικίας ή διαμονής. Διεύθυνση αλληλογραφίας του Λήπτη της Ασφάλισης και του Ασφαλισμένου, στην οποία θα αποστέλλονται και θα επιδίδονται από την Εταιρία όλα τα έγγραφα που αφορούν στην παρούσα ασφάλιση, είναι αυτή που δηλώθηκε στην αίτηση ασφάλισης και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Κάθε αλλαγή της διεύθυνσης αλληλογραφίας ισχύει έναντι της Εταιρίας μόνο μετά τη γραπτή γνωστοποίηση της νέας διεύθυνσης. Έγγραφα της Εταιρίας που αποστέλλονται στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση και στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θεωρούνται κατά αμάχητο τεκμήριο ότι περιήλθαν στο Λήπτη της Ασφάλισης και τον Ασφαλισμένο. 13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Αν ο Συμβαλλόμενος δεν έλαβε κατά το χρόνο που υπέβαλε την αίτηση για ασφάλιση τις προβλεπόμενες από το άρθρο 4 παρ. 3 περιπτ. Δ. ΝΔ 400/1970 πληροφορίες ή δεν του χορηγήθηκαν οι γενικοί ή ειδικοί ασφαλιστικοί όροι που διέπουν την ασφάλισή του μαζί με το ασφαλιστήριό του, έχει δικαίωμα να εναντιωθεί και να ματαιώσει τη σύναψη της ασφάλισης. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με τη συμπλήρωση του εντύπου υποδείγματος δήλωσης εναντίωσης, το οποίο παραλαμβάνει μαζί με το συμβόλαιο και την παράδοση του στα γραφεία της Εταιρίας ή την αποστολή του σε αυτήν με συστημένη επιστολή μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του Συμβολαίου. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης, η ασφάλιση θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ, το Συμβόλαιο δεν έχει καμία πλέον ισχύ και 3

14 το ασφάλιστρο που έχει καταβληθεί επιστρέφεται στον Συμβαλλόμενο. 14. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αν το περιεχόμενο του Συμβολαίου παρεκκλίνει από την αίτηση του Συμβαλλομένου για ασφάλιση, τότε αυτός έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με τη συμπλήρωση του εντύπου υποδείγματος δήλωσης εναντίωσης, το οποίο χορηγείται ειδικά για το σκοπό αυτό στο Συμβαλλόμενο μαζί με το Συμβόλαιο και την παράδοση του εντύπου αυτού στα γραφεία της Εταιρίας ή την αποστολή του σε αυτήν με συστημένη επιστολή μέσα σε χρονικό διάστημα (1) ενός μηνός από την παράδοση του Συμβολαίου. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος αυτού η σύναψη της σύμβασης ασφάλισης ματαιώνεται, θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ και το Συμβόλαιο δεν έχει καμία ισχύ. Η Εταιρία επιστρέφει στον Συμβαλλόμενο το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε σε αυτήν. 15. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα για οποιονδήποτε λόγο και με γραπτή δήλωση του που παραδίδεται στα γραφεία της Εταιρίας ή αποστέλλεται σε αυτήν με συστημένη επιστολή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή του Συμβολαίου να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αυτή. Η παραπάνω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα εναντίωσης για ελλειπή πληροφόρηση και για μη παράδοση των ασφαλιστικών όρων (όρος 13 της παρούσας). 16. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Η Εταιρία με την παρούσα κάλυψη αναλαμβάνει έναντι του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς, την κάλυψη των ακόλουθων παροχών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, με ανώτατα όρια καλύψεων αυτά που αναγράφονται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών του ασφαλιστηρίου, ήτοι: Α. Ιατρικές πληροφορίες και συμβουλές μέσω τηλεφώνου. Β. Ιατρικές επισκέψεις σε συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Γ. Ιατρικώς αναγκαίες εξωνοσοκομειακές διαγνωστικές εξετάσεις εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος του ασφαλισμένου σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα. Δ. Ετήσιο προληπτικό έλεγχο (check up) σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα. E. Οδοντιατρικό έλεγχο, καθαρισμό και φθορίωση δοντιών σε ιδιόκτητα ή συμβεβλημένα ή συνεργαζόμενα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ οδοντιατρεία. 17. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Ο ασφαλισμένος έχει στη διάθεσή του τη δυνατότητα χρήσης τηλεφωνικής γραμμής ιατρικής φροντίδας καθημερινά, ολόκληρο το 24ωρο, καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Η τηλεφωνική γραμμή ιατρικής φροντίδας λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο, είναι στελεχωμένη με διοικητικό και ιατρικό προσωπικό και παρέχει στους ασφαλισμένους τις ακόλουθες υπηρεσίες: - Ιατρικές συμβουλές μέσω τηλεφώνου. - Καθοδήγηση για την καλύτερη αντιμετώπιση του εκάστοτε καλυπτόμενου περιστατικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. - Ενημέρωση για τα εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία της περιοχής του. - Ενημέρωση για τα ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα και για τους συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους ιατρούς, οδοντιάτρους και ορθοδοντικούς, στους οποίους μπορεί να απευθύνεται για τον καθορισμό ραντεβού. 18. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Η Εταιρία καλύπτει με την παρούσα, τα έξοδα ιατρικών επισκέψεων του ασφαλισμένου σε συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρούς όλων των ειδικοτήτων καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος που χρειάζεται ιατρική βοήθεια, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Συντονιστικό κέντρο GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ, το οποίο και θα τον ενημερώσει σχετικά με τα στοιχεία του πλησιέστερου συμβεβλημένου ή συνεργαζόμενου ιατρού της περιοχής του. Κατά την επίσκεψή του στον ιατρό θα πρέπει να επιδεικνύει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 23 της παρούσας. Ο μέγιστος αριθμός ιατρικών επισκέψεων ανά έτος, καθώς και η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος κάθε ιατρικής επίσκεψης, αναγράφονται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών της παρούσας. Η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος της επίσκεψης καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, έναντι έκδοσης νόμιμης απόδειξης. 4

15 19. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Εάν εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, ο ασφαλισμένος είναι ιατρικά αναγκαίο να υποβληθεί σε εξωνοσοκομειακές διαγνωστικές εξετάσεις, η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα των απαραίτητων εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα χωρίς καμία επιβάρυνση για τον ασφαλισμένο και μέχρι του ανώτατου ετησίου ορίου κάλυψης που αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών του ασφαλιστηρίου. Η χρέωση των διαγνωστικών εξετάσεων θα γίνεται με βάση τον ειδικό τιμοκατάλογο που ισχύει για τους ασφαλισμένους της Εταιρίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια των διαγνωστικών εξετάσεων είναι η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 23 της παρούσας, επί πλέον δε και η προσκόμιση στα ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα από τον ασφαλισμένο σχετικού παραπεμπτικού σημειώματος ιατρού (θεράποντος ή συμβεβλημένου/συνεργαζόμενου με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) αντίστοιχης ειδικότητας, στο οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται: - το ονοματεπώνυμο του προς εξέταση προσώπου, - τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου δημοσίου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία του ασφαλισμένου, - οι ζητούμενες διαγνωστικές εξετάσεις αναλυτικά, - ο λόγος για τον οποίο ζητούνται (συμπτωματολογία, ασθένεια κλπ.) και - η ημερομηνία εκδόσεως παραπεμπτικού, η οποία να μην απέχει από την ημερομηνία πραγματοποίησης της εξέτασης χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, εκτός εάν τούτο επιβάλλεται για ιατρικούς λόγους. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος προσέλθει για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων με παραπεμπτικό ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (δηλαδή διαγνωστικά κέντρα που φέρουν την επωνυμία ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) καθώς και στα συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα, τότε θα καλύπτεται και δεν θα καταβάλλεται η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων, το οποίο θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του Δημοσίου ως εκάστοτε ισχύει και έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε αυτή την περίπτωση, ο ασφαλισμένος διενεργεί τις εξετάσεις μόνο εφόσον το παραπεμπτικό που προσκομίζει είναι έγκυρο, έχει προσκομίσει το Βιβλιάριο του Ταμείου του (όπου αναγράφεται ο ΑΜΚΑ, ο Αριθμός Μητρώου του και ο ΑΦΜ του) και έχουν συνταγογραφηθεί οι εξετάσεις από τον θεράποντα ιατρό του. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που τα έξοδα των εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων υπερβούν το ετήσιο ανώτατο όριο κάλυψης που αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών της παρούσας, το υπερβάλλον ποσό των εξόδων θα βαρύνει τον ασφαλισμένο και η εξόφλησή του θα γίνεται από αυτόν απευθείας στο ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο ή συμβεβλημένο με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικό κέντρο, στο οποίο διενεργήθηκαν οι διαγνωστικές εξετάσεις. Για τις εξετάσεις αυτές θα ισχύει ο ιδιωτικός τιμοκατάλογος της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ με έκπτωση 40% για κάθε εξέταση εξαιρουμένων των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στη διενέργεια διαφόρων εξετάσεων όπου αυτά απαιτούνται. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ιατρική αναγκαιότητα των εξετάσεων που υποδεικνύονται από τον θεράποντα ή συμβεβλημένο/συνεργαζόμενο με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρό. 20. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (CHECK UP) H Εταιρία καλύπτει τα έξοδα του ασφαλισμένου για τη διενέργεια μία φορά ετησίως ιατρικού προληπτικού ελέγχου υγείας (check-up), χωρίς καμία επιβάρυνσή του, με την προϋπόθεση ότι τηρείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 23 της παρούσας. Ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος διενεργείται μόνο σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εξετάσεις: Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος Γενική Αίματος Γενική Ούρων Χοληστερίνη Σάκχαρο αίματος Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών Σίδηρος Φεριτίνη Το κόστος για τη διενέργεια των ως άνω εξετάσεων του ετήσιου προληπτικού ελέγχου δεν θα αφαιρείται από το ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης της παρούσας για διαγνωστικές εξετάσεις. 21. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ H Εταιρία καλύπτει τον ασφαλισμένο για τη διενέργεια ενός οδοντιατρικού ελέγχου, ενός καθαρισμού και μίας φθορίωσης δοντιών ετησίως σε ιδιόκτητα ή συμβεβλημένα ή συνεργαζόμενα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ οδοντιατρεία. 5

16 22. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Επιπλέον των καλυπτομένων εξόδων παρέχονται τα εξής: Α. Κατ οίκον ιατρικές επισκέψεις συμβεβλημένου ή συνεργαζόμενου με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρού με κόστος ανά επίσκεψη 60 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και 80 κατά τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες καθώς και τις αργίες, σε περίπτωση αντιμετώπισης επείγοντος περιστατικού και αδυναμίας μετακίνησης του ασφαλισμένου. Β. Αιμοληψία κατ οίκον με κόστος για τον ασφαλισμένο 10 ανά αιμοληψία, εντός των ορίων του νομού Αττικής. Γ. Έκπτωση 10% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για κάθε νοσηλεία κατ οίκον στην Αθήνα, τον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων καθώς και νοσηλευτικό προσωπικό. Δ. Έκπτωση 30% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για οδοντιατρικές πράξεις, πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 21, καθώς και παιδοοδοντία και ορθοδοντική σε οδοντιάτρους και ορθοδοντικούς συνεργαζόμενους ή συμβεβλημένους με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Ε. Έκπτωση 20% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για κάθε εξέταση μοριακής βιολογίας και κυτταρογενετικής διενεργούμενη μόνο στα ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (δηλαδή στα διαγνωστικά κέντρα που φέρουν την επωνυμία ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) ή στις κλινικές του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). ΣΤ. Έκπτωση 40% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για κάθε αιματολογικό δερματικό τεστ αλλεργίας σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα. Ζ. Έκπτωση 20% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για κάθε χρήση της υπηρεσίας Δεύτερης Ιατρικής Γνώμης από εξειδικευμένο δίκτυο συνεργαζόμενων ή συμβεβλημένων με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρών όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να αναζητηθεί επιπρόσθετη αξιολόγηση από άλλο, πλην του θεράποντος ιατρό ή χειρουργό. 23. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Ο ασφαλισμένος, ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση των καλύψεων της παρούσας, οφείλει προηγουμένως να επικοινωνήσει με το συντονιστικό κέντρο GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ, προς ενημέρωσή του για τα κατά τόπους ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα και τις κλινικές του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), καθώς και τα ιατρεία των συμβεβλημένων με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρών, οδοντιάτρων και ορθοδοντικών, όπου μπορεί να απευθύνεται για τον καθορισμό ραντεβού. Κατά την προσέλευσή του σε ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο ή συμβεβλημένο με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικό κέντρο ή στο ιατρείο του συμβεβλημένου ή συνεργαζόμενου με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρού ή οδοντιάτρου ή ορθοδοντικού, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να επιδεικνύει απαραίτητα τα εξής: 1. Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριο ή το βιβλιάριο υγείας ή άλλο έγγραφο που να βεβαιώνει την ταυτότητά του προκειμένου να γίνει έλεγχος ταυτοπροσωπίας του ασφαλισμένου. 2. Τα στοιχεία της ασφάλισής του (αριθμό ασφαλιστηρίου κ.λπ.). 24. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Δεν καλύπτονται με την παρούσα κίνδυνοι, που προέρχονται ή επέρχονται, ολικά ή μερικά, από μία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες ή αφορούν στα παρακάτω: α) Εισβολή ή επιδρομή εχθρού, εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις και ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες ή ενέργειες με σκοπό τον έλεγχο, την πρόληψη ή την καταστολή τρομοκρατικής ενέργειας. β) Ατυχήματα κατά την εκτέλεση στρατιωτικής θητείας του ασφαλισμένου στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισμού. γ) Διάπραξη ή απόπειρα για διάπραξη εγκλήματος ή άδικης επιθέσεως από μέρους του ασφαλισμένου ή χρήση εκρηκτικών υλών. δ) Απεξάρτηση και αντιμετώπιση των συνεπειών ή καταστάσεων που προκύπτουν ως αποτελέσματα χρήσης και επήρειας ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ή τοξικών ουσιών ή ψυχοφαρμάκων ή κατάστασης μέθης ή χρόνιου αλκοολισμού και των επιπλοκών τους. ε) Σύνδρομο της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS) και οι επιπλοκές του, εκτός από την εξέταση ανίχνευσης του AIDS, η οποία καλύπτεται. στ) Στειρότητα, γονιμότητα, εξωσωματική γονιμοποίηση, άμβλωση, κύηση και επιπλοκές αυτής, λοχεία. ζ) Διανοητικές, νευροφυτικές, νευρικές και διπολικές διαταραχές, ψυχολογικές ή ψυχιατρικές παθήσεις, επιληψία, νευρώσεις και ψυχώσεις. η) Προγενέστερες της ασφάλισης αναπηρίες ή σωματικές βλάβες και επιπλοκές αυτών, καθώς και προϋπάρχουσες της ασφάλισης νόσοι ή 6

17 παθήσεις που τις γνώριζε ο ασφαλισμένος και δεν τις δήλωσε κατά την ασφάλισή του. θ) ) Οποιαδήποτε οδοντιατρική ή ορθοδοντική φροντίδα (δόντια, φατνία και ούλα), επαναλήψεις ενδοοδοντικών θεραπειών, καθώς και ειδικές γναθοχειρουργικές επεμβάσεις (μεταμόσχευση οστού στη γνάθο για τοποθέτηση εμφυτευμάτων και εξαγωγές εγκλείστων που χρήζουν νοσοκομειακής αντιμετώπισης) εξετάσεις μοριακής βιολογίας, δερματικά τεστ αλλεργίας, με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας. ι) Διαγνωστικές εξωνοσοκομειακές ιατρικές εξετάσεις που δεν πραγματοποιούνται σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα, ακόμη και αν δεν υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης ορισμένων εξ αυτών στα ως άνω διαγνωστικά κέντρα. ια) Ιατρικές επισκέψεις από και σε μη συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρούς. ιβ) Φάρμακα και κόστος φαρμάκων, τα οποία τυχόν χορηγούνται για τη διενέργεια συγκεκριμένων διαγνωστικών εξετάσεων, κατά την επίσκεψη του ασφαλισμένου στον συμβεβλημένο ή συνεργαζόμενο με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρό ή στο ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο ή συμβεβλημένο με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικό κέντρο. ιγ) Διαγνωστικές εξετάσεις που αφορούν έλεγχο (π.χ. προεγχειρητικό) ή πρόληψη (check up) εκτός του ετησίου προληπτικού ελέγχου που περιγράφεται στο άρθρο 20 της παρούσας. ιδ) Διαγνωστικές εξετάσεις, για τη διεξαγωγή των οποίων απαιτείται νοσηλεία. ιε) Θεραπεία παχυσαρκίας, ακμής, βουλιμίας, νευρικής ανορεξίας. 25. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ποιότητα και την ορθότητα, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, των υπηρεσιών (εξετάσεων, ιατρικών πράξεων, συμβουλών, αποτελεσμάτων κλπ.) που θα παρέχονται προς τον ασφαλισμένο από το ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο ή συμβεβλημένο με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικό κέντρο, το πάσης φύσεως προσωπικό των διαγνωστικών αυτών κέντρων, τους συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρούς, οδοντιάτρους και ορθοδοντικούς καθώς και για τις πράξεις ή τυχόν παραλείψεις τους. 26. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Κάθε αξίωση που πηγάζει από το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραγράφεται αφού περάσουν πέντε (5) χρόνια από το τέλος του χρόνου, μέσα στον οποίο γεννήθηκε η αξίωση. 27. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ / ΔΙΚΑΙΟ Οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ του Συμβαλλομένου ή του Ασφαλισμένου και της Εταιρίας σε σχέση με το Συμβόλαιο, ανήκει στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας και εκδικάζεται από αυτά. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. 28. ΕΞΟΔΑ ΤΕΛΗ Οποιαδήποτε έξοδα χρειάζονται (φόροι, τέλη, δικαιώματα κλπ.) για την έκδοση του Συμβολαίου και κάθε εγγράφου σχετικού με το Συμβόλαιο, (αποδείξεις ασφαλίστρων κλπ.), καθώς και οποιεσδήποτε τυχόν άλλες επιβαρύνσεις είναι σε βάρος του Συμβαλλομένου ή του Ασφαλισμένου. 7

18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Δαπάνες για διαγνωστικές Έως εξετάσεις Επισκέψεις σε ιατρείο συμβεβλημένου ή συνεργαζόμενου με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρού Έως 5 επισκέψεις 10 ανά επίσκεψη Οδοντιατρικός έλεγχος, καθαρισμός, φθορίωση σε συμβεβλημένα ή συνεργαζόμενα με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ οδοντιατρεία Προληπτικός έλεγχος (check-up) Μία φορά ετησίως - Μία φορά ετησίως -

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504053 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

ιαγνωστικοί Έλεγχοι Προληπτικής Ιατρικής και Επιπλέον Παροχές:

ιαγνωστικοί Έλεγχοι Προληπτικής Ιατρικής και Επιπλέον Παροχές: Tα εν λόγω προγράµµατα check up και οι επιπλέον παροχές, πραγµατοποιούνται σε όλες τις µονάδες του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σε Αττική και Θεσσαλονίκη (Παράρτηµα ΙΙ), προσκοµίζοντας την Κάρτα Μέλους Wedding Mall.

Διαβάστε περισσότερα

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next;

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next; 2014 + ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) Τι είναι το Medicare Generation Next; Το Medicare Generation Next είναι πρόγραμμα κάλυψης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο :185 Αθήνα, 26 Μαΐου 2009. Θέµα: Safe Life PASS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο :185 Αθήνα, 26 Μαΐου 2009. Θέµα: Safe Life PASS ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο :185 Αθήνα, 26 Μαΐου 2009 Θέµα: Safe Life PASS Αγαπητοί Συνεργάτες, Η εταιρία µε γνώµονα και στόχο την ουσιαστική και πλήρη φροντίδα µέσω ενός ολοκληρωµένου πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

[ Privilege Club ] Privilege Club

[ Privilege Club ] Privilege Club [ ] Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών)

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους

Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους Άρθρο 1ο: Ορισµοί Εταιρεία: Η AΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε., Μιχαλακοπούλου 48, 115 28 Αθήνα. Τράπεζα: Η ALPHA BANK Α.Ε., Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα, η οποία είναι και ο Συµβαλλόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές ΠΕΙΡΑΪΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ στους Ασφαλισμένους

Θέμα : Παροχές ΠΕΙΡΑΪΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ στους Ασφαλισμένους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 19 Απριλίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FIRSTHEALTH ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CHECK UP ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Συνεργασίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα των ασφαλισμένων μας με Ατομικό ή Ομαδικό ασφαλιστήριο.

Θέμα : Συνεργασίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα των ασφαλισμένων μας με Ατομικό ή Ομαδικό ασφαλιστήριο. Γραφείο Αναπλ. Γενικού Δ/ντή κ. Ηρακλή Δασκαλόπουλου Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο, Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016 Θέμα : Συνεργασίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα των

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο.

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Ενισχυµένο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» Κωδικός κάλυψης 30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30415/ 09.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με εν ισχύ συμβόλαιο των Γενικών Κλάδων.

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια»

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016 Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» Αγαπητοί Συνεργάτες, Πριν από ενάμιση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 109668 Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012 Προς το Παραγωγικό Δίκτυο Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club

Advanced Benefit Club Advanced Benefit Club 2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι το Advanced Benefit Club (ABC);

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.. Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστικά προγράμματα MICRO

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 10197 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Υποκαταστήματα, Περιφερειακούς Τομείς. Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Όροι αυτόνομου πακέτου Mediσυν Care

Όροι αυτόνομου πακέτου Mediσυν Care Πίνακας Περιεχομένων Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου... 2 Άρθρο 1: Ορισμοί... 2 Άρθρο 2: Τι περιλαμβάνει το Ασφαλιστήριό σας... 3 Άρθρο 3: Ποια είναι η ισχύς της Ασφάλισης... 3 Άρθρο 4: Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business ... Το περιβάλλον σήμερα Η σημερινή πραγματικότητα στην Υγεία... Αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρούς Αναμονή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

διαφόρων ειδικοτήτων, 1.6 Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων,

διαφόρων ειδικοτήτων, 1.6 Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, διαφόρων ειδικοτήτων, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου. Πληροφόρηση για το δίκτυο των Πολυιατρείων, τις διαθέσιμες ιατρικές ειδικότητες ανά Πολυιατρείο και το ύψος της συμμετοχής του Ασφαλισμένου, παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Ένας δισεπίλυτος γρίφος 2 Υγεία Οι σηµερινές συνθήκες στον τοµέα υγείας χαρακτηρίζονται από: Αβεβαιότητα παροχών των κοινωνικών φορέων. Περιορισµένη ρευστότητα νοικοκυριών.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ Χαρίστε στο µωρό σας την αφοσίωσή σας χωρίς καµία έγνοια! Καλωσορίζουµε το νέο µέλος της οικογένειάς σας, προσφέροντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 45 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Παίδων

Privilege Club. Αθηνών Παίδων Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ»

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» I. Ιατρικές Επισκέψεις ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» 1. Σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του δικτύου Χωρίς χρέωση του ασφαλισμένου 2. Σε ιατρούς εκτός δικτύου σε περιοχές όπου στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Health Keeper ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύμφωνα με: Την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. Τους παρόντες Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής. Τους Ειδικούς Όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Με το ξεκίνημα της φθινοπωρινής περιόδου, γίνεται πραγματικότητα ένα πάγιο αίτημά σας των τελευταίων ετών.

Με το ξεκίνημα της φθινοπωρινής περιόδου, γίνεται πραγματικότητα ένα πάγιο αίτημά σας των τελευταίων ετών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2016 Θέμα: Full, Κάλυψη Εξόδων από Ατύχημα Αγαπητοί Συνεργάτες, Με το ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες Όροι Χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α. [Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων] έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 094029251/ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών Good.. newsletter Αγαπητοί πελάτες, Η δέσµευσή µου την στιγµή που επιλέξαµε παρέα το συµβόλαιο της νοσοκοµειακής σας περίθαλψης ήταν να είµαι παρόν σε κάθε συµβουλή αλλά και ενηµέρωση. Συγκεντρώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΚΑΛΥΨΗ Ι ) ΚΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΚΑΛΥΨΗ Ι ) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ1 ΘΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΚΑΛΥΨΗ Ι ) ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΚΑΛΥΨΗ ΙΙ ) Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Τι είναι Το 360Care είναι το νέο, Συνδροµητικό Πρόγραµµα Υγείας από τον Όµιλο της Ευρωκλινικής. Με µόνο µια πληρωµή στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα