Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο:351 Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2013 Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire Αγαπητοί Συνεργάτες, Η εταιρία, σε συνέχεια των νοσοκομειακών προγραμμάτων που διαθέτει και με στόχο την ουσιαστική και πλήρη κάλυψη των πελατών της μέσω ολοκληρωμένων πακέτων υπηρεσιών, δημιούργησε το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire σε συνεργασία με τον όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Οι κυριότερες από τις παροχές που προσφέρει είναι, επιγραμματικά, οι εξής: ΕΝΗΛΙΚΩΝ - Κωδικός Φ14 Έως 5 ιατρικές επισκέψεις κατ έτος σε ιατρούς του δικτύου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ με επιβάρυνση 10 ανά επίσκεψη. ΠΑΙΔΙΚΟ - Κωδικός Φ15 Έως 5 ιατρικές επισκέψεις κατ έτος σε ιατρούς του δικτύου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ με επιβάρυνση 10 ανά επίσκεψη. Ετήσιο όριο 1,500 για διαγνωστικές εξετάσεις με κάλυψη 100% κατόπιν παραπεμπτικού σε ιδιόκτητα ή συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα με τον όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Έως 2 ιατρικές επισκέψεις στο σπίτι, κατ έτος, από ιατρούς του δικτύου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ, με επιβάρυνση 20 ανά επίσκεψη. Ετήσιο όριο 500 για διανγωστικές εξετάσεις με κάλυψη 100% κατόπιν παραπεμπτικού σε ιδιόκτητα ή συμβεβλημένα ή συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα με τον όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Ετήσιος Οδοντιατρικός έλεχος, καθαρισμός και φθορίωση ΔΩΡΕΑΝ σε συμβεβλημένα ή συνεργαζόμενα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ οδοντιατρεία. Απεριόριστες συνεδρίες φυσιοθεραπείας με συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ φυσιοθεραπευτές, με επιβάρυνση 20 ανά συνεδρία Ετήσιος προληπτικός έλεγχος (check-up) ΔΩΡΕΑΝ Ετήσιος προληπτικός έλεγχος (Check Up) ΔΩΡΕΑΝ Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου ΔΩΡΕΑΝ Επιπλέον προσφέρεται μια σειρά από πρόσθετες παροχές όπως για παράδειγμα εκπτώσεις σε περίπτωση νοσηλείας στις κλινικές του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), προνομιακή τιμή για αιμοληψία κατ οίκον και άλλες.

2 Το πρόγραμμα SANTE PRIMAIRE θα διατίθεται μέσω ανεξάρτητων ασφαλιστηρίων ετήσιας διάρκειας σε ΑΤΟΜΙΚΗ αλλά και σε ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ βάση με σημαντικές εκπτώσεις. Για την έκδοση οικογενειακού συμβολαίου είναι απαραίτητη η ασφάλιση τουλάχιστον τριών ατόμων (2 γονείς και 1 τέκνο). Ηλικία εισόδου: από 30 ημερών έως 65 ετών Το δικαίωμα συμβολαίου είναι μηδενικό ΜΙΚΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ατομικό ασφαλιστήριο (ενήλικος Φ-14) 165 Ατομικό ασφαλιστήριο (παιδί Φ-15) 120 Οικογενειακό ασφαλιστήριο: Γονείς και 1 παιδί 391,50 Γονείς και 2 παιδιά 450,20 Γονείς και 3 παιδιά 510,56 Γονείς και 4 παιδιά 567,04 Για κάθε παιδί πλέον του 4 ου 56,48 Τρόπος πληρωμής: ετήσιος, εξάμηνος ή τρίμηνος, αρκεί τα μικτά ασφάλιστρα της κάθε δόσης να μην είναι λιγότερα από 40. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SANTE PRIMAIRE Ο ασφαλισμένος σε κάθε περίπτωση πριν από οποιαδήποτε χρήση του προγράμματος (π.χ. ιατρική επίσκεψη, διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων) θα πρέπει να επικοινωνεί με το συντονιστικό κέντρο στον αριθμό Για την όσο το δυνατόν λεπτομερέστερη και πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτονται οι όροι του προγράμματος. Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου Για την GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Δ. Ταταράκης Κων/νος Πάντος Τεχνικός Δ/ντής Αναπ/της Δ/ντής Ζωής

3 Santé Primaire - Ενηλίκων Φ14 Η Εταιρία καλύπτει, ανεξάρτητα από άλλες ασφαλιστικές καλύψεις, την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη του ασφαλισμένου, συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στον όρο 16 της παρούσας. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ «Εταιρία (Ασφαλιστική Επιχείρηση)»: Είναι η GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία. «Συμβαλλόμενος (Λήπτης της Ασφάλισης)» : Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συνάπτει την ασφάλιση με την Εταιρία και υποχρεούται στην πληρωμή του ασφαλίστρου. «Ασφαλισμένος»: Είναι το πρόσωπο που ασφαλίζεται με την παρούσα. «Εξαρτώμενο μέλος»: Είναι ο/η νόμιμος/η σύζυγος του ασφαλισμένου, εφόσον είναι ασφαλισμένος από το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ρητή αναφορά στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων. «Ασφαλιστήριο/Συμβόλαιο»: Ορίζεται το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η παρούσα κάλυψη. «Κάλυψη»: Ορίζεται η κάλυψη, η οποία περιγράφεται στον όρο 16 της παρούσας. «Ασφάλιστρο»: Είναι το ποσό που πληρώνει ο Συμβαλλόμενος στην Εταιρία για την παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη. «Πρόσθετη Πράξη»: Είναι κάθε επίσημο έγγραφο που εκδίδει η Εταιρία, με σκοπό τη μεταβολή όρων ή άλλων στοιχείων της παρούσας. «Ατύχημα»: Ορίζεται κάθε γεγονός, αιφνίδιο, εξωτερικό, βίαιο, τυχαίο και ξένο προς την πρόθεση του Ασφαλισμένου, που προκαλεί ως αποκλειστική αιτία και ανεξάρτητα από κάθε άλλη, σωματική βλάβη στον ασφαλισμένο. «Ασθένεια»: Κάθε νόσος ή πάθηση, που θα εκδηλωθεί στον Ασφαλισμένο (ή σε τυχόν καλυπτόμενο εξαρτώμενο μέλος) μετά την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για πρώτη φορά. «Ανώτατα όρια κάλυψης»: Είναι το ανώτατο ποσό αποζημίωσης που θα καταβάλει ανά έτος η εταιρία, καθώς και οι ανά καλυπτόμενη περίπτωση περιορισμοί, όπως αναφέρονται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών της παρούσας. «Διαγνωστικές εξετάσεις»: Ορίζονται οι ιατρικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα και είναι συμβατές με παραπεμπτικό ιατρού ανάλογης ειδικότητας. «Διαγνωστικό κέντρο»: Ορίζεται το ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο ή συμβεβλημένο με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρικό κέντρο, εντός του οποίου διενεργούνται διαγνωστικές εξετάσεις και/ή ιατρικές επισκέψεις και/ή ιατρικές πράξεις. «Εξαιρέσεις»: Είναι οι παθήσεις, δαπάνες, παροχές υγείας και υπηρεσίες, οι οποίες εξαιρούνται από την κάλυψη και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 26 της παρούσας. «Θεράπων Ιατρός»: Είναι ο ιατρός του ασφαλισμένου, με βάση το παραπεμπτικό του οποίου εκτελούνται οι αναγραφόμενες σε αυτό (παραπεμπτικό) εξετάσεις σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα, με την προϋπόθεση ότι ο ιατρός αυτός κατέχει την απαραίτητη για τη χορήγηση του παραπεμπτικού ειδικότητα. «Συντονιστικό κέντρο GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ»: Είναι το συντονιστικό κέντρο, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου και είναι στελεχωμένο με διοικητικό, καθώς και ιατρικό προσωπικό που παρέχει μέσω τηλεφώνου, μεταξύ άλλων, τις κατάλληλες πληροφορίες για την πραγματοποίηση ιατρικών επισκέψεων και τη διενέργεια των εξετάσεων, στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι ασφαλισμένοι. Το συντονιστικό κέντρο αποτελεί το κατ εξοχήν αρμόδιο όργανο για το συντονισμό των παροχών της παρούσας εξωνοσοκομειακής κάλυψης. 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Την ασφαλιστική σύμβαση αποτελούν : Α) Το Ασφαλιστήριο που εκδίδεται από την Εταιρία. Β) Οι όροι της παρούσας κάλυψης. Γ) Η αίτηση ασφάλισης, οι σχετικές δηλώσεις του Συμβαλλομένου ή του Ασφαλισμένου που περιέχονται στα έγγραφα, των οποίων την αλήθεια και ακρίβεια αποδέχεται καλόπιστα η Εταιρία και οι ιατρικές εκθέσεις. Δ) Οι τυχόν Πρόσθετες Πράξεις. 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Η ισχύς του Συμβολαίου αρχίζει από την ημερομηνία έναρξής του και εφόσον έχει καταβληθεί ολόκληρο το ετήσιο ασφάλιστρο εφάπαξ ή το ποσό της πρώτης συμφωνημένης δόσης αυτού. Οι καλύψεις της παρούσας ενεργοποιούνται και δίδονται στον Ασφαλισμένο οι προβλεπόμενες παροχές μόνο μετά την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη του αρχικού ετήσιου ασφαλιστηρίου και με την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί ολοσχερώς το τρέχον ασφάλιστρο. Κατά τις ανανεώσεις του ασφαλιστηρίου και εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει διάστημα μη ασφάλισης, δεν έχει ισχύ η ως άνω περίοδος αναμονής του ενός μηνός. 4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ Ασφαλιστικό έτος - διάρκεια της παρούσας κάλυψης ορίζεται το ένα (1) έτος, με ημερομηνία έναρξης ισχύος και λήξης, τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο. Η υποχρέωση της Εταιρίας περιορίζεται μόνο στο πιο πάνω χρονικό διάστημα χωρίς να γεννάται οποιαδήποτε υποχρέωση της για περαιτέρω ανανέωση της κάλυψης αυτής, ακόμη και αν έχουν προηγηθεί άλλες ετήσιες ανανεώσεις της. 1

4 5.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 1. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε τυχόν ετήσια ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου να τροποποιεί τους όρους, τις παροχές και το ύψος αυτών. Οι τυχόν τροποποιήσεις μπορεί να αφορούν μόνο το σύνολο των ασφαλισμένων. Εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης, αφού ειδοποιηθεί σχετικά, αποδεχθεί το τροποποιημένο ασφαλιστήριο, θα καταβάλει το προτεινόμενο ασφάλιστρο εγκαίρως εντός των χρονικών ορίων που περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση. Μετά τη λήψη των εγκαίρως καταβληθέντων ασφαλίστρων η Εταιρία θα αποστέλλει στο Λήπτη της Ασφάλισης βεβαίωση ανανέωσης του ασφαλιστηρίου - ανανεωτήριο συμβόλαιο. 2. Ομοίως η Εταιρία μπορεί να καταργήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης για το σύνολο των ασφαλισμένων με αυτό, όχι όμως ατομικά για μεμονωμένους ασφαλισμένους. 3. Τροποποίηση του ασφαλιστηρίου είναι δυνατή μετά την υποβολή γραπτής αίτησης εκ μέρους του Λήπτη της Ασφάλισης. Εφόσον η Εταιρία αποδεχθεί την προτεινόμενη τροποποίηση, εκδίδει νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή σχετική πρόσθετη πράξη. 4.Εφόσον οι όροι και οι παροχές του ασφαλιστηρίου συμβολαίου παραμείνουν οι ίδιοι, τότε η Εταιρία δύναται να προτείνει ανανέωση της ασφάλισης αποστέλλοντας στο Λήπτη της Ασφάλισης ειδοποίηση με το νέο ασφάλιστρο, όπως εκάστοτε θα προσδιορίζεται για το επόμενο ασφαλιστικό έτος. Εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης αποδεχθεί, θα καταβάλει το προτεινόμενο ασφάλιστρο εγκαίρως εντός των χρονικών ορίων που περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση. Μετά τη λήψη των εγκαίρως καταβληθέντων ασφαλίστρων, η Εταιρία θα αποστέλλει στο Λήπτη της Ασφάλισης βεβαίωση ανανέωσης του ασφαλιστηρίου - ανανεωτήριο συμβόλαιο. 6. ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Η ασφάλιση λήγει την προγενέστερη από τις πιο κάτω ημερομηνίες: Ημερομηνία λήξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, όπως ορίζεται σε αυτό. Ημερομηνία καταγγελίας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Ημερομηνία θανάτου του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση λήξης της ισχύος της παρούσας ασφάλισης, λόγω θανάτου του ασφαλισμένου, επέρχεται η λήξη της ισχύος και της τυχόν υπάρχουσας κάλυψης εξαρτωμένου μέλους. Για τον/τη νόμιμο/νόμιμη σύζυγο που τυχόν ασφαλίζεται ως εξαρτώμενο μέλος η ημερομηνία λύσης του γάμου του/της με τον ασφαλισμένο. Διευκρινίζεται ότι εάν ο ασφαλισμένος κάνει χρήση έστω και μίας από τις προσφερόμενες με την παρούσα παροχές οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το ετήσιο ασφάλιστρο, ακόμα κι αν ζητήσει την ακύρωση της παρούσας κάλυψης. 7. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΙΣΧΥ Αν το ασφαλιστήριο ακυρωθεί, είναι δυνατό να επαναφερθεί σε ισχύ εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης υποβάλλει αίτηση επαναφοράς. Αν η Εταιρία την αποδεχτεί, μετά από επανεκτίμηση του κινδύνου, εκδίδει σχετική πρόσθετη πράξη 8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο. Μπορεί όμως με την σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας να οριστεί στο συμβόλαιο ή με πρόσθετη πράξη, η τμηματική καταβολή του ετησίου ασφαλίστρου σε δόσεις, εξάμηνες (με αρχική επιβάρυνση 1,20% του ασφαλίστρου) ή τρίμηνες (με αρχική επιβάρυνση 2,25% του ασφαλίστρου). Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, σε κάθε ημερολογιακό έτος, να αναπροσαρμόσει την αρχική επιβάρυνση λόγω τμηματικής καταβολής, εφόσον, ο απλός μέσος όρος των δημοσιευθέντων τιμών του επιτοκίου Euribor 3M (3 μηνών) κατά το μήνα Νοέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, υπερβεί το 2,0%. Στην περίπτωση αυτή, η αρχική επιβάρυνση του ασφαλίστρου θα αυξηθεί κατά το 25% της υπέρβασης για τις εξαμηνιαίες δόσεις και κατά το 40% αυτής για τις τριμηνιαίες δόσεις. Η πληρωμή του ασφαλίστρου γίνεται στις καθορισμένες από το Συμβόλαιο ημερομηνίες, είτε στην έδρα της Εταιρίας, είτε στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για την είσπραξή του έναντι απόδειξης ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει ορίσει η Εταιρία, οπότε ως ημερομηνία καταβολής θεωρείται η ημερομηνία της πραγματικής είσπραξης των χρημάτων από την Εταιρία, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία αυτά είναι διαθέσιμα στον τραπεζικό λογαριασμό ή το ταμείο της Εταιρίας. Ο προσδιορισμός του ασφαλίστρου της παρούσας γίνεται με βάση το κόστος των καλυπτόμενων παροχών ανά ασφαλισμένο άτομο, το οποίο επιβαρύνει την εταιρία και το επιπλέον κόστος εργασιών της Εταιρίας. Όταν μεταβάλλονται τα ανωτέρω, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το ασφάλιστρο. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό της τυχόν αύξησης του ασφαλίστρου δεν θα υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσοστού μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου ημερολογιακού έτους όπως αυτό ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Πριν από την εκάστοτε λήξη του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία θα αποστέλλει στο Λήπτη της Ασφάλισης ειδοποίηση που θα περιέχει το νέο ασφάλιστρο που θα ισχύει για το επόμενο ασφαλιστικό έτος, καθώς και την ημερομηνία πληρωμής αυτού, σύμφωνα με τις επιφυλάξεις και τους λοιπούς όρους του άρθρου 5 της παρούσας. Το νέο ασφάλιστρο εφαρμόζεται στο σύνολο των ασφαλισμένων με την παρούσα. 9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης των ασφαλίστρων η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με γραπτή δήλωσή της προς τον Λήπτη της Ασφάλισης, στην οποία θα γνωστοποιεί ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής των ασφαλίστρων θα επιφέρει μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. 2

5 10. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η Εταιρία δεσμεύεται μόνο με έγγραφα που έχουν υπογραφεί στην έδρα της από εξουσιοδοτημένα όργανα. Κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαμεσολαβεί για τη σύναψη της ασφάλισης αυτής ή για την διατήρηση της σε ισχύ δεν δικαιούται να προβεί σε καμία αλλαγή του Συμβολαίου ή να δέχεται δηλώσεις στο όνομα της Εταιρίας. Επίδοση οποιουδήποτε δικογράφου ισχύει μόνο αν έγινε στην έδρα της Εταιρίας. 11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΨΕΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος από δόλο κάνουν ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσουν περιστατικά ή στοιχεία που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίμηση του ασφαλισμένου κινδύνου, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την ασφάλιση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της ψευδούς δήλωσης ή της αποσιώπησης. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας (τερματισμός της ισχύος της ασφάλισης) είναι άμεσα. Αν όμως η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας ή πριν περιέλθει σε γνώση της Εταιρίας η ψευδής δήλωση ή αποσιώπηση, τότε η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της ασφαλιστικής αποζημίωσης. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Εταιρίας. 12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ / ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Ο Συμβαλλόμενος / Ασφαλισμένος οφείλει να ειδοποιεί την Εταιρία για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της ασφάλισης του, όπως: ασφάλιση σε άλλη εταιρία, αλλαγή επαγγέλματος, κατοικίας ή διαμονής. Διεύθυνση αλληλογραφίας του Λήπτη της Ασφάλισης του Ασφαλισμένου και του τυχόν εξαρτώμενου μέλους, στην οποία θα αποστέλλονται και θα επιδίδονται από την Εταιρία όλα τα έγγραφα που αφορούν στην παρούσα ασφάλιση, είναι αυτή που δηλώθηκε στην αίτηση ασφάλισης και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Κάθε αλλαγή της διεύθυνσης αλληλογραφίας ισχύει έναντι της Εταιρίας μόνο μετά τη γραπτή γνωστοποίηση της νέας διεύθυνσης. Έγγραφα της Εταιρίας που αποστέλλονται στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση και στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θεωρούνται κατά αμάχητο τεκμήριο ότι περιήλθαν στο Λήπτη της Ασφάλισης και τον Ασφαλισμένο ή το τυχόν εξαρτώμενο μέλος. 13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Αν ο Συμβαλλόμενος δεν έλαβε κατά το χρόνο που υπέβαλε την αίτηση για ασφάλιση τις προβλεπόμενες από το άρθρο 4 παρ. 3 περιπτ. Δ. ΝΔ 400/1970 πληροφορίες ή δεν του χορηγήθηκαν οι γενικοί ή ειδικοί ασφαλιστικοί όροι που διέπουν την ασφάλισή του μαζί με το ασφαλιστήριό του, έχει δικαίωμα να εναντιωθεί και να ματαιώσει τη σύναψη της ασφάλισης. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με τη συμπλήρωση του εντύπου υποδείγματος δήλωσης εναντίωσης, το οποίο παραλαμβάνει μαζί με το συμβόλαιο και την παράδοση του στα γραφεία της Εταιρίας ή την αποστολή του σε αυτήν με συστημένη επιστολή μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του Συμβολαίου. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης, η ασφάλιση θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ, το Συμβόλαιο δεν έχει καμία πλέον ισχύ και το ασφάλιστρο που έχει καταβληθεί επιστρέφεται στον Συμβαλλόμενο. 14. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αν το περιεχόμενο του Συμβολαίου παρεκκλίνει από την αίτηση του Συμβαλλομένου για ασφάλιση, τότε αυτός έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με τη συμπλήρωση του εντύπου υποδείγματος δήλωσης εναντίωσης, το οποίο χορηγείται ειδικά για το σκοπό αυτό στο Συμβαλλόμενο μαζί με το Συμβόλαιο και την παράδοση του εντύπου αυτού στα γραφεία της Εταιρίας ή την αποστολή του σε αυτήν με συστημένη επιστολή μέσα σε χρονικό διάστημα (1) ενός μηνός από την παράδοση του Συμβολαίου. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος αυτού η σύναψη της σύμβασης ασφάλισης ματαιώνεται, θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ και το Συμβόλαιο δεν έχει καμία ισχύ. Η Εταιρία επιστρέφει στον Συμβαλλόμενο το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε σε αυτήν. 15. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα για οποιονδήποτε λόγο και με γραπτή δήλωση του που παραδίδεται στα γραφεία της Εταιρίας ή αποστέλλεται σε αυτήν με συστημένη επιστολή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή του Συμβολαίου να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αυτή. Η παραπάνω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα εναντίωσης για ελλειπή πληροφόρηση και για μη παράδοση των ασφαλιστικών όρων (όρος 13 της παρούσας). 16. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Η Εταιρία με την παρούσα κάλυψη αναλαμβάνει έναντι του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς, την κάλυψη των ακόλουθων παροχών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, με ανώτατα όρια καλύψεων αυτά που αναγράφονται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών του ασφαλιστηρίου, ήτοι: Α. Ιατρικές πληροφορίες και συμβουλές μέσω τηλεφώνου. Β. Ιατρικές επισκέψεις σε συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Γ. Ιατρικές επισκέψεις κατ οίκον από συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Δ. Ιατρικώς αναγκαίες εξωνοσοκομειακές διαγνωστικές εξετάσεις εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος του 3

6 ασφαλισμένου σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα. Ε. Ετήσιο προληπτικό έλεγχο (check up) σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα. ΣΤ. Προγεννητικό έλεγχο σε ιδιόκτητα ή συμβεβλημένα ή συνεργαζόμενα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα. Ζ. Φυσιοθεραπευτική φροντίδα είτε σε δίκτυο συνεργαζόμενων ή συμβεβλημένων με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ φυσιοθεραπευτηρίων, είτε κατ οίκον. 17. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΚΟ ΚΕΝΤΡΟ GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Ο ασφαλισμένος έχει στη διάθεσή του τη δυνατότητα χρήσης τηλεφωνικής γραμμής ιατρικής φροντίδας καθημερινά, ολόκληρο το 24ωρο, καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Η τηλεφωνική γραμμή ιατρικής φροντίδας λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο, είναι στελεχωμένη με διοικητικό και ιατρικό προσωπικό και παρέχει στους ασφαλισμένους τις ακόλουθες υπηρεσίες: - Ιατρικές συμβουλές μέσω τηλεφώνου. - Καθοδήγηση για την καλύτερη αντιμετώπιση του εκάστοτε καλυπτόμενου περιστατικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. - Ενημέρωση για τα εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία της περιοχής του. - Ενημέρωση για τα ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα και για τους συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς ή φυσιοθεραπευτές στους οποίους μπορεί να απευθύνεται για τον καθορισμό ραντεβού. - Αποστολή ασθενοφόρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 της παρούσας. 18. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Η Εταιρία καλύπτει με την παρούσα, τα έξοδα ιατρικών επισκέψεων του ασφαλισμένου σε συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρούς όλων των ειδικοτήτων καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος που χρειάζεται ιατρική βοήθεια, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Συντονιστικό κέντρο GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ, το οποίο και θα τον ενημερώσει σχετικά με τα στοιχεία του πλησιέστερου συμβεβλημένου ή συνεργαζόμενου ιατρού της περιοχής του. Κατά την επίσκεψή του στον ιατρό θα πρέπει να επιδεικνύει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 25 της παρούσας. Ο μέγιστος αριθμός ιατρικών επισκέψεων ανά έτος, καθώς και η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος κάθε ιατρικής επίσκεψης, αναγράφονται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών της παρούσας. Η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος της επίσκεψης καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, έναντι έκδοσης νόμιμης απόδειξης. 19. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού και εφόσον συντρέχει αντικειμενική αδυναμία μετακίνησης του ασφαλισμένου, η Εταιρία καλύπτει με την παρούσα τα έξοδα ιατρικών επισκέψεων συμβεβλημένου ή συνεργαζόμενου με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρού στην κατοικία του ασφαλισμένου. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος, που αντιμετωπίζει επείγον περιστατικό υποχρεούται να επικοινωνήσει με το συντονιστικό κέντρο, μέσω του οποίου εγκρίνεται και οργανώνεται η αποστολή συμβεβλημένου ή συνεργαζόμενου με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρού ανάλογης ειδικότητας στην κατοικία του ασφαλισμένου και να επιδείξει σε αυτόν τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 25 της παρούσας. Ο μέγιστος αριθμός ιατρικών επισκέψεων κατ οίκον ανά έτος καθώς και η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος κάθε ιατρικής επίσκεψης, αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών της παρούσας. Η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος της επίσκεψης καταβάλλεται απευθείας στον ιατρό έναντι έκδοσης νόμιμης απόδειξης. 20. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Εάν εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, ο ασφαλισμένος είναι ιατρικά αναγκαίο να υποβληθεί σε εξωνοσοκομειακές διαγνωστικές εξετάσεις, η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα των απαραίτητων εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα χωρίς καμία επιβάρυνση για τον ασφαλισμένο και μέχρι του ανώτατου ετησίου ορίου κάλυψης που αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών του ασφαλιστηρίου. Η χρέωση των διαγνωστικών εξετάσεων θα γίνεται με βάση τον ειδικό τιμοκατάλογο που ισχύει για τους ασφαλισμένους της Εταιρίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια των διαγνωστικών εξετάσεων είναι η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 25 της παρούσας, επί πλέον δε και η προσκόμιση στα ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα από τον ασφαλισμένο σχετικού παραπεμπτικού σημειώματος ιατρού (θεράποντος ή συμβεβλημένου/συνεργαζόμενου με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) αντίστοιχης ειδικότητας, στο οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται: - το ονοματεπώνυμο του προς εξέταση προσώπου, - τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου δημοσίου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία του ασφαλισμένου, - οι ζητούμενες διαγνωστικές εξετάσεις αναλυτικά, - ο λόγος για τον οποίο ζητούνται (συμπτωματολογία, ασθένεια κλπ.) και - η ημερομηνία εκδόσεως παραπεμπτικού, η οποία να μην απέχει από την ημερομηνία πραγματοποίησης της εξέτασης χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, εκτός εάν τούτο επιβάλλεται για ιατρικούς λόγους. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος προσέλθει για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων με παραπεμπτικό ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (δηλαδή διαγνωστικά κέντρα που φέρουν την επωνυμία ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) καθώς και στα συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα, τότε θα καλύπτεται και δεν θα καταβάλλεται η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων, το οποίο θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του Δημοσίου ως εκάστοτε ισχύει και έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 4

7 της Κυβερνήσεως. Σε αυτή την περίπτωση, ο ασφαλισμένος διενεργεί τις εξετάσεις μόνο εφόσον το παραπεμπτικό που προσκομίζει είναι έγκυρο, έχει προσκομίσει το Βιβλιάριο του Ταμείου του (όπου αναγράφεται ο ΑΜΚΑ, ο Αριθμός Μητρώου του και ο ΑΦΜ του) και έχουν συνταγογραφηθεί οι εξετάσεις από τον θεράποντα ιατρό του. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που τα έξοδα των εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων υπερβούν το ετήσιο ανώτατο όριο κάλυψης που αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών της παρούσας, το υπερβάλλον ποσό των εξόδων θα βαρύνει τον ασφαλισμένο και η εξόφλησή του θα γίνεται από αυτόν απευθείας στο ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο ή συμβεβλημένο με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικό κέντρο, στο οποίο διενεργήθηκαν οι διαγνωστικές εξετάσεις. Για τις εξετάσεις αυτές θα ισχύει ο ιδιωτικός τιμοκατάλογος της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ με έκπτωση 40% για κάθε εξέταση εξαιρουμένων των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στη διενέργεια διαφόρων εξετάσεων όπου αυτά απαιτούνται. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ιατρική αναγκαιότητα των εξετάσεων που υποδεικνύονται από τον θεράποντα ή συμβεβλημένο/συνεργαζόμενο με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρό. 21. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (CHECK UP) H Εταιρία καλύπτει τα έξοδα του ασφαλισμένου για τη διενέργεια μία φορά ετησίως ιατρικού προληπτικού ελέγχου υγείας (check-up), χωρίς καμία επιβάρυνσή του, με την προϋπόθεση ότι τηρείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 25 της παρούσας. Ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος διενεργείται μόνο σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εξετάσεις: Έως 40 ετών ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟ(Glucose) ΑΝΔΡΕΣ Άνω των 40 ετών ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟ(Glucose) ΟΥΡΙΑ (Urea,serum) ΟΥΡΙΑ (Urea,serum) ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ(Creatinin e) ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ(Creatinine) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ(Cholesterol) ΟΛΙΚΗ(Cholesterol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL(HDL HDL(HDL Chol) Chol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL(LDL LDL(LDL Chol) Chol) ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ(Triglyc ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ(Triglycer erides) ides) ΘΩΡΑΚΟΣ (F) A/A ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (PSA) Έως 40 ετών ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟ(Glucose) ΟΥΡΙΑ (Urea,serum) ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ(Creatinine) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ(Cholesterol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL(HDL Chol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL(LDL Chol) ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ(Triglyceri des) ΓΥΝΑΙΚΕΣ Άνω των 40 ετών ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟ(Glucose) ΟΥΡΙΑ (Urea,serum) ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ(Creatinine) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ(Cholesterol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL(HDL Chol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL(LDL Chol) ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ(Triglyceri des) ΤΕΣΤ ΠΑΠ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ Το κόστος για τη διενέργεια των ως άνω εξετάσεων του ετήσιου προληπτικού ελέγχου δεν θα αφαιρείται από το ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης της παρούσας για διαγνωστικές εξετάσεις. 22. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Εταιρία παρέχει στην ασφαλισμένη τη δυνατότητα πραγματοποίησης των παρακάτω αποκλειστικά αναφερόμενων εξετάσεων προγεννητικού ελέγχου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, με την απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν παρέλθει 12 μήνες από την ημερομηνία που το ασφαλιστήριο τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ. Οι παρακάτω εξετάσεις πραγματοποιούνται, μία μόνο φορά κατά τη διάρκεια κάθε εγκυμοσύνης αποκλειστικά και μόνο σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα και κατόπιν παραπεμπτικού του γυναικολόγου ιατρού της ασφαλισμένης, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 25 της παρούσας. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ HBsAG ANTI-HCV (Hep C ολικό αντίσωμα) HIV Ag (p24)/hiv Ab (type1+type2) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CMV (IGG, IGM) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ (IGG, IGM) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (IGG, IGM) Το κόστος για τη διενέργεια των ως άνω εξετάσεων του ετήσιου προγεννητικού ελέγχου δεν θα αφαιρείται από το ανώτατο ετήσιο όριο εξόδων της παρούσας για διαγνωστικές εξετάσεις. Εξετάσεις που τυχόν βρίσκονται εκτός φυσιολογικών ορίων δύναται να επαναληφθούν με παραπεμπτικό του γυναικολόγου και το αντίστοιχο κόστος της εξέτασης θα συνυπολογίζεται στο εκάστοτε ανώτατο ετήσιο όριο των διαγνωστικών εξετάσεων. 5

8 23. ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ H Εταιρία καλύπτει τον ασφαλισμένο για τη διενέργεια συνεδριών φυσιοθεραπείας είτε σε δίκτυο συνεργαζόμενων ή συμβεβλημένων με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ φυσιοθεραπευτηρίων είτε κατ οίκον. Ο μέγιστος αριθμός συνεδριών φυσιοθεραπείας ανά έτος καθώς και η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος κάθε συνεδρίας, αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών της παρούσας και καταβάλλεται απευθείας στον φυσιοθεραπευτή έναντι έκδοσης νόμιμης απόδειξης. 24. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Επιπλέον των καλυπτομένων εξόδων παρέχονται τα εξής: Α. Ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των κλινικών του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού με κόστος για τον ασφαλισμένο 30 ανά επίσκεψη. Β. Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας έως 300 στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των κλινικών του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού και εφόσον προκύψει νοσηλεία στις ως άνω κλινικές. Γ. Έκπτωση 10% στην προσωπική επιβάρυνση του ασφαλισμένου με ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης και ανώτατο όριο τα 500, για κάθε νοσηλεία σε όλες τις κλινικές του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). Δ. Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο στις κλινικές του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) εντός των ορίων του εκάστοτε νομού και με την προϋπόθεση ότι θα προκύψει νοσηλεία στις ως άνω κλινικές. Ε. Αιμοληψία κατ οίκον με κόστος για τον ασφαλισμένο 10 ανά αιμοληψία, εντός των ορίων του νομού Αττικής. ΣΤ. Έκπτωση 10% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για κάθε νοσηλεία κατ οίκον στην Αθήνα, τον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων καθώς και νοσηλευτικό προσωπικό. Ζ. Έκπτωση 30% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για κάθε οδοντιατρική και ορθοδοντική πράξη σε οδοντιάτρους και ορθοδοντικούς συνεργαζόμενους ή συμβεβλημένους με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Η. Έκπτωση 20% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για κάθε εξέταση μοριακής βιολογίας και κυτταρογενετικής διενεργούμενη μόνο στα ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (δηλαδή στα διαγνωστικά κέντρα που φέρουν την επωνυμία ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) ή στις κλινικές του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). Θ. Έκπτωση 40% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για κάθε αιματολογικό δερματικό τεστ αλλεργίας σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα.. Ι. Έκπτωση 20% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για κάθε χρήση της υπηρεσίας Δεύτερης Ιατρικής Γνώμης από εξειδικευμένο δίκτυο συνεργαζόμενων ή συμβεβλημένων με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρών όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να αναζητηθεί επιπρόσθετη αξιολόγηση από άλλο, πλην του θεράποντος ιατρό ή χειρουργό. 25. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Ο ασφαλισμένος, ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση των καλύψεων της παρούσας, οφείλει προηγουμένως να επικοινωνήσει με το συντονιστικό κέντρο GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ, προς ενημέρωσή του για τα κατά τόπους ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα και τις κλινικές του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), καθώς και τα ιατρεία των συμβεβλημένων ή συνεργαζόμενων με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρών, οδοντιάτρων, ορθοδοντικών και φυσιοθεραπευτών, όπου μπορεί να απευθύνεται για τον καθορισμό ραντεβού. Κατά την προσέλευσή του σε ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο ή συμβεβλημένο με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικό κέντρο ή στο ιατρείο του συμβεβλημένου ή συνεργαζόμενου με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρού ή οδοντιάτρου ή ορθοδοντικού ή στο φυσιοθεραπευτήριο, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να επιδεικνύει απαραίτητα τα εξής: 1. Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριο ή το βιβλιάριο υγείας ή άλλο έγγραφο που να βεβαιώνει την ταυτότητά του προκειμένου να γίνει έλεγχος ταυτοπροσωπίας του ασφαλισμένου. 2. Τα στοιχεία της ασφάλισής του (αριθμό ασφαλιστηρίου κ.λπ.). 26. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Δεν καλύπτονται με την παρούσα κίνδυνοι, που προέρχονται ή επέρχονται, ολικά ή μερικά, από μία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες ή αφορούν στα παρακάτω: α) Εισβολή ή επιδρομή εχθρού, εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις και ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες ή ενέργειες με σκοπό τον έλεγχο, την πρόληψη ή την καταστολή τρομοκρατικής ενέργειας. β) Ατυχήματα κατά την εκτέλεση στρατιωτικής θητείας του ασφαλισμένου στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισμού. γ) Διάπραξη ή απόπειρα για διάπραξη εγκλήματος ή άδικης επιθέσεως από μέρους του ασφαλισμένου ή χρήση εκρηκτικών υλών. δ) Απεξάρτηση και αντιμετώπιση των συνεπειών ή καταστάσεων που προκύπτουν ως αποτελέσματα χρήσης και επήρειας ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ή τοξικών ουσιών ή ψυχοφαρμάκων ή κατάστασης μέθης ή χρόνιου αλκοολισμού και των επιπλοκών τους. ε) Σύνδρομο της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS) και οι επιπλοκές του, εκτός από την εξέταση ανίχνευσης του AIDS, η οποία καλύπτεται. στ) Στειρότητα, γονιμότητα, εξωσωματική γονιμοποίηση, άμβλωση, κύηση και επιπλοκές αυτής, 6

9 πλην του προγεννητικού ελέγχου (άρθρο 22 της παρούσας), λοχεία. ζ) Διανοητικές, νευροφυτικές, νευρικές και διπολικές διαταραχές, ψυχολογικές ή ψυχιατρικές παθήσεις, επιληψία, νευρώσεις και ψυχώσεις. η) Προγενέστερες της ασφάλισης αναπηρίες ή σωματικές βλάβες και επιπλοκές αυτών, καθώς και προϋπάρχουσες της ασφάλισης νόσοι ή παθήσεις που τις γνώριζε ο ασφαλισμένος και δεν τις δήλωσε κατά την ασφάλισή του. θ) Οποιαδήποτε οδοντιατρική ή ορθοδοντική φροντίδα (δόντια, φατνία και ούλα), επαναλήψεις ενδοοδοντικών θεραπειών, καθώς και ειδικές γναθοχειρουργικές επεμβάσεις (μεταμόσχευση οστού στη γνάθο για τοποθέτηση εμφυτευμάτων και εξαγωγές εγκλείστων που χρήζουν νοσοκομειακής αντιμετώπισης), εξετάσεις μοριακής βιολογίας, δερματικά τεστ αλλεργίας, με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο άρθρο 24 της παρούσας. ι) Διαγνωστικές εξωνοσοκομειακές ιατρικές εξετάσεις που δεν πραγματοποιούνται σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα, ακόμη και αν δεν υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης ορισμένων εξ αυτών στα ως άνω διαγνωστικά κέντρα. ια) Ιατρικές επισκέψεις από και σε μη συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρούς. ιβ) Συνεδρίες φυσιοθεραπειών με μη συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ φυσιοθεραπευτές. ιγ) Φάρμακα και κόστος φαρμάκων, τα οποία τυχόν χορηγούνται για τη διενέργεια συγκεκριμένων διαγνωστικών εξετάσεων, κατά την επίσκεψη του ασφαλισμένου στον συμβεβλημένο ή συνεργαζόμενο με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρό ή στο ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο ή συμβεβλημένο με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικό κέντρο. ιδ) Διαγνωστικές εξετάσεις που αφορούν έλεγχο (π.χ. προεγχειρητικό) ή πρόληψη (check up), εκτός του ετησίου προληπτικού ελέγχου που περιγράφεται στο άρθρο 21 της παρούσας. ιε) Διαγνωστικές εξετάσεις, για τη διεξαγωγή των οποίων απαιτείται νοσηλεία, εκτός των πρόσθετων παροχών που περιγράφονται στο άρθρο 24 της παρούσας. ιστ) Θεραπεία παχυσαρκίας, ακμής, βουλιμίας, νευρικής ανορεξίας. 27. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ποιότητα και την ορθότητα, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, των υπηρεσιών (εξετάσεων, ιατρικών πράξεων, συμβουλών, αποτελεσμάτων κλπ.) που θα παρέχονται προς τον ασφαλισμένο από το ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο ή συμβεβλημένο με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικό κέντρο, το πάσης φύσεως προσωπικό των διαγνωστικών αυτών κέντρων, τους συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς και φυσιοθεραπευτές, καθώς και για τις πράξεις ή τυχόν παραλείψεις τους. 28. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Κάθε αξίωση που πηγάζει από το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραγράφεται αφού περάσουν πέντε (5) χρόνια από το τέλος του χρόνου, μέσα στον οποίο γεννήθηκε η αξίωση. 29. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ / ΔΙΚΑΙΟ Οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ του Συμβαλλομένου ή του Ασφαλισμένου και της Εταιρίας σε σχέση με το Συμβόλαιο, ανήκει στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας και εκδικάζεται από αυτά. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. 30. ΕΞΟΔΑ ΤΕΛΗ Οποιαδήποτε έξοδα χρειάζονται (φόροι, τέλη, δικαιώματα κλπ.) για την έκδοση του Συμβολαίου και κάθε εγγράφου σχετικού με το Συμβόλαιο, (αποδείξεις ασφαλίστρων κλπ.), καθώς και οποιεσδήποτε τυχόν άλλες επιβαρύνσεις είναι σε βάρος του Συμβαλλομένου ή του Ασφαλισμένου. 7

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Δαπάνες για διαγνωστικές εξετάσεις Έως Επισκέψεις σε ιατρείο συμβεβλημένου ή συνεργαζόμενου με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρού Έως 5 επισκέψεις 10 ανά επίσκεψη Επισκέψεις συμβεβλημένου ή συνεργαζόμενου με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρού στην οικία του ασφαλισμένου Έως 2 επισκέψεις 20 ανά επίσκεψη Συνεδρίες φυσιοθεραπείας με συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ φυσιοθεραπευτές Απεριόριστες 20 ανά συνεδρία Προληπτικός έλεγχος (check-up) Μία φορά ετησίως - Προγεννητικός έλεγχος Μία φορά ανά εγκυμοσύνη -

11 Santé Primaire - Παιδικό Φ15 Η Εταιρία καλύπτει, ανεξάρτητα από άλλες ασφαλιστικές καλύψεις, την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη του ασφαλισμένου, συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στον όρο 16 της παρούσας. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ «Εταιρία (Ασφαλιστική Επιχείρηση)»: Είναι η GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία. «Συμβαλλόμενος (Λήπτης της Ασφάλισης)» : Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συνάπτει την ασφάλιση με την Εταιρία και υποχρεούται στην πληρωμή του ασφαλίστρου. «Ασφαλισμένος»: Είναι το πρόσωπο που ασφαλίζεται με την παρούσα. «Ασφαλιστήριο/Συμβόλαιο»: Ορίζεται το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η παρούσα κάλυψη. «Κάλυψη»: Ορίζεται η κάλυψη, η οποία περιγράφεται στον όρο 16 της παρούσας. «Ασφάλιστρο»: Είναι το ποσό που πληρώνει ο Συμβαλλόμενος στην Εταιρία για την παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη. «Πρόσθετη Πράξη»: Είναι κάθε επίσημο έγγραφο που εκδίδει η Εταιρία, με σκοπό τη μεταβολή όρων ή άλλων στοιχείων της παρούσας. «Ατύχημα»: Ορίζεται κάθε γεγονός, αιφνίδιο, εξωτερικό, βίαιο, τυχαίο και ξένο προς την πρόθεση του Ασφαλισμένου, που προκαλεί ως αποκλειστική αιτία και ανεξάρτητα από κάθε άλλη, σωματική βλάβη στον ασφαλισμένο. «Ασθένεια»: Κάθε νόσος ή πάθηση, που θα εκδηλωθεί στον Ασφαλισμένο μετά την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για πρώτη φορά. «Ανώτατα όρια κάλυψης»: Είναι το ανώτατο ποσό αποζημίωσης που θα καταβάλει ανά έτος η εταιρία, καθώς και οι ανά καλυπτόμενη περίπτωση περιορισμοί, όπως αναφέρονται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών της παρούσας. «Διαγνωστικές εξετάσεις»: Ορίζονται οι ιατρικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα και είναι συμβατές με παραπεμπτικό ιατρού ανάλογης ειδικότητας. «Διαγνωστικό κέντρο»: Ορίζεται το ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο ή συμβεβλημένο με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρικό κέντρο, εντός του οποίου διενεργούνται διαγνωστικές εξετάσεις και/ή ιατρικές επισκέψεις και/ή ιατρικές πράξεις. «Εξαιρέσεις»: Είναι οι παθήσεις, δαπάνες, παροχές υγείας και υπηρεσίες, οι οποίες εξαιρούνται από την κάλυψη και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 24 της παρούσας. «Θεράπων Ιατρός»: Είναι ο ιατρός του ασφαλισμένου, με βάση το παραπεμπτικό του οποίου εκτελούνται οι αναγραφόμενες σε αυτό (παραπεμπτικό) εξετάσεις σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα, με την προϋπόθεση ότι ο ιατρός αυτός κατέχει την απαραίτητη για τη χορήγηση του παραπεμπτικού ειδικότητα. «Συντονιστικό κέντρο GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ»: Είναι το συντονιστικό κέντρο, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου και είναι στελεχωμένο με διοικητικό, καθώς και ιατρικό προσωπικό που παρέχει μέσω τηλεφώνου, μεταξύ άλλων, τις κατάλληλες πληροφορίες για την πραγματοποίηση ιατρικών επισκέψεων και τη διενέργεια των εξετάσεων, στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι ασφαλισμένοι. Το συντονιστικό κέντρο αποτελεί το κατ εξοχήν αρμόδιο όργανο για το συντονισμό των παροχών της παρούσας εξωνοσοκομειακής κάλυψης. 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Την ασφαλιστική σύμβαση αποτελούν : Α) Το Ασφαλιστήριο που εκδίδεται από την Εταιρία. Β) Οι όροι της παρούσας κάλυψης. Γ) Η αίτηση ασφάλισης, οι σχετικές δηλώσεις του Συμβαλλομένου ή του Ασφαλισμένου που περιέχονται στα έγγραφα, των οποίων την αλήθεια και ακρίβεια αποδέχεται καλόπιστα η Εταιρία και οι ιατρικές εκθέσεις. Δ) Οι τυχόν Πρόσθετες Πράξεις. 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Η ισχύς του Συμβολαίου αρχίζει από την ημερομηνία έναρξής του και εφόσον έχει καταβληθεί ολόκληρο το ετήσιο ασφάλιστρο εφάπαξ ή το ποσό της πρώτης συμφωνημένης δόσης αυτού. Οι καλύψεις της παρούσας ενεργοποιούνται και δίδονται στον Ασφαλισμένο οι προβλεπόμενες παροχές μόνο μετά την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη του αρχικού ετήσιου ασφαλιστηρίου και με την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί ολοσχερώς το τρέχον ασφάλιστρο. Κατά τις ανανεώσεις του ασφαλιστηρίου και εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει διάστημα μη ασφάλισης, δεν 1

12 έχει ισχύ η ως άνω περίοδος αναμονής του ενός μηνός. 4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ Ασφαλιστικό έτος - διάρκεια της παρούσας κάλυψης ορίζεται το ένα (1) έτος, με ημερομηνία έναρξης ισχύος και λήξης, τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο. Η υποχρέωση της Εταιρίας περιορίζεται μόνο στο πιο πάνω χρονικό διάστημα χωρίς να γεννάται οποιαδήποτε υποχρέωση της για περαιτέρω ανανέωση της κάλυψης αυτής, ακόμη και αν έχουν προηγηθεί άλλες ετήσιες ανανεώσεις της. 5.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 1. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε τυχόν ετήσια ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου να τροποποιεί τους όρους, τις παροχές και το ύψος αυτών. Οι τυχόν τροποποιήσεις μπορεί να αφορούν μόνο το σύνολο των ασφαλισμένων. Εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης, αφού ειδοποιηθεί σχετικά, αποδεχθεί το τροποποιημένο ασφαλιστήριο, θα καταβάλει το προτεινόμενο ασφάλιστρο εγκαίρως εντός των χρονικών ορίων που περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση. Μετά τη λήψη των εγκαίρως καταβληθέντων ασφαλίστρων η Εταιρία θα αποστέλλει στο Λήπτη της Ασφάλισης βεβαίωση ανανέωσης του ασφαλιστηρίου - ανανεωτήριο συμβόλαιο. 2. Ομοίως η Εταιρία μπορεί να καταργήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης για το σύνολο των ασφαλισμένων με αυτό, όχι όμως ατομικά για μεμονωμένους ασφαλισμένους. 3. Τροποποίηση του ασφαλιστηρίου είναι δυνατή μετά την υποβολή γραπτής αίτησης εκ μέρους του Λήπτη της Ασφάλισης. Εφόσον η Εταιρία αποδεχθεί την προτεινόμενη τροποποίηση, εκδίδει νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή σχετική πρόσθετη πράξη. 4.Εφόσον οι όροι και οι παροχές του ασφαλιστηρίου συμβολαίου παραμείνουν οι ίδιοι, τότε η Εταιρία δύναται να προτείνει ανανέωση της ασφάλισης αποστέλλοντας στο Λήπτη της Ασφάλισης ειδοποίηση με το νέο ασφάλιστρο, όπως εκάστοτε θα προσδιορίζεται για το επόμενο ασφαλιστικό έτος. Εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης αποδεχθεί, θα καταβάλει το προτεινόμενο ασφάλιστρο εγκαίρως εντός των χρονικών ορίων που περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση. Μετά τη λήψη των εγκαίρως καταβληθέντων ασφαλίστρων, η Εταιρία θα αποστέλλει στο Λήπτη της Ασφάλισης βεβαίωση ανανέωσης του ασφαλιστηρίου - ανανεωτήριο συμβόλαιο. 6. ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Η ασφάλιση λήγει την προγενέστερη από τις πιο κάτω ημερομηνίες: Ημερομηνία λήξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, όπως ορίζεται σε αυτό. Ημερομηνία καταγγελίας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Ημερομηνία θανάτου του ασφαλισμένου. Διευκρινίζεται ότι εάν ο ασφαλισμένος κάνει χρήση έστω και μίας από τις προσφερόμενες με την παρούσα παροχές οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το ετήσιο ασφάλιστρο, ακόμα κι αν ζητήσει την ακύρωση της παρούσας κάλυψης. 7. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΙΣΧΥ Αν το ασφαλιστήριο ακυρωθεί, είναι δυνατό να επαναφερθεί σε ισχύ εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης υποβάλλει αίτηση επαναφοράς. Αν η Εταιρία την αποδεχτεί, μετά από επανεκτίμηση του κινδύνου, εκδίδει σχετική πρόσθετη πράξη 8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο. Μπορεί όμως με την σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας να οριστεί στο συμβόλαιο ή με πρόσθετη πράξη, η τμηματική καταβολή του ετησίου ασφαλίστρου σε δόσεις, εξάμηνες (με αρχική επιβάρυνση 1,20% του ασφαλίστρου) ή τρίμηνες (με αρχική επιβάρυνση 2,25% του ασφαλίστρου). Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, σε κάθε ημερολογιακό έτος, να αναπροσαρμόσει την αρχική επιβάρυνση λόγω τμηματικής καταβολής, εφόσον, ο απλός μέσος όρος των δημοσιευθέντων τιμών του επιτοκίου Euribor 3M (3 μηνών) κατά το μήνα Νοέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, υπερβεί το 2,0%. Στην περίπτωση αυτή, η αρχική επιβάρυνση του ασφαλίστρου θα αυξηθεί κατά το 25% της υπέρβασης για τις εξαμηνιαίες δόσεις και κατά το 40% αυτής για τις τριμηνιαίες δόσεις. Η πληρωμή του ασφαλίστρου γίνεται στις καθορισμένες από το Συμβόλαιο ημερομηνίες, είτε στην έδρα της Εταιρίας, είτε στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για την είσπραξή του έναντι απόδειξης ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει ορίσει η Εταιρία, οπότε ως ημερομηνία καταβολής θεωρείται η ημερομηνία της πραγματικής είσπραξης των χρημάτων από την Εταιρία, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία αυτά είναι διαθέσιμα στον τραπεζικό λογαριασμό ή το ταμείο της Εταιρίας. 2

13 Ο προσδιορισμός του ασφαλίστρου της παρούσας γίνεται με βάση το κόστος των καλυπτόμενων παροχών ανά ασφαλισμένο άτομο, το οποίο επιβαρύνει την εταιρία και το επιπλέον κόστος εργασιών της Εταιρίας. Όταν μεταβάλλονται τα ανωτέρω, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το ασφάλιστρο. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό της τυχόν αύξησης του ασφαλίστρου δεν θα υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσοστού μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου ημερολογιακού έτους όπως αυτό ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Πριν από την εκάστοτε λήξη του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία θα αποστέλλει στο Λήπτη της Ασφάλισης ειδοποίηση που θα περιέχει το νέο ασφάλιστρο που θα ισχύει για το επόμενο ασφαλιστικό έτος, καθώς και την ημερομηνία πληρωμής αυτού, σύμφωνα με τις επιφυλάξεις και τους λοιπούς όρους του άρθρου 5 της παρούσας. Το νέο ασφάλιστρο εφαρμόζεται στο σύνολο των ασφαλισμένων με την παρούσα. 9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης των ασφαλίστρων η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με γραπτή δήλωσή της προς τον Λήπτη της Ασφάλισης, στην οποία θα γνωστοποιεί ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής των ασφαλίστρων θα επιφέρει μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. 10. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η Εταιρία δεσμεύεται μόνο με έγγραφα που έχουν υπογραφεί στην έδρα της από εξουσιοδοτημένα όργανα. Κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαμεσολαβεί για τη σύναψη της ασφάλισης αυτής ή για την διατήρηση της σε ισχύ δεν δικαιούται να προβεί σε καμία αλλαγή του Συμβολαίου ή να δέχεται δηλώσεις στο όνομα της Εταιρίας. Επίδοση οποιουδήποτε δικογράφου ισχύει μόνο αν έγινε στην έδρα της Εταιρίας. 11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΨΕΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος από δόλο κάνουν ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσουν περιστατικά ή στοιχεία που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίμηση του ασφαλισμένου κινδύνου, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την ασφάλιση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της ψευδούς δήλωσης ή της αποσιώπησης. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας (τερματισμός της ισχύος της ασφάλισης) είναι άμεσα. Αν όμως η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας ή πριν περιέλθει σε γνώση της Εταιρίας η ψευδής δήλωση ή αποσιώπηση, τότε η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της ασφαλιστικής αποζημίωσης. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Εταιρίας. 12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ / ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Ο Συμβαλλόμενος / Ασφαλισμένος οφείλει να ειδοποιεί την Εταιρία για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της ασφάλισης του, όπως: ασφάλιση σε άλλη εταιρία, αλλαγή επαγγέλματος, κατοικίας ή διαμονής. Διεύθυνση αλληλογραφίας του Λήπτη της Ασφάλισης και του Ασφαλισμένου, στην οποία θα αποστέλλονται και θα επιδίδονται από την Εταιρία όλα τα έγγραφα που αφορούν στην παρούσα ασφάλιση, είναι αυτή που δηλώθηκε στην αίτηση ασφάλισης και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Κάθε αλλαγή της διεύθυνσης αλληλογραφίας ισχύει έναντι της Εταιρίας μόνο μετά τη γραπτή γνωστοποίηση της νέας διεύθυνσης. Έγγραφα της Εταιρίας που αποστέλλονται στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση και στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θεωρούνται κατά αμάχητο τεκμήριο ότι περιήλθαν στο Λήπτη της Ασφάλισης και τον Ασφαλισμένο. 13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Αν ο Συμβαλλόμενος δεν έλαβε κατά το χρόνο που υπέβαλε την αίτηση για ασφάλιση τις προβλεπόμενες από το άρθρο 4 παρ. 3 περιπτ. Δ. ΝΔ 400/1970 πληροφορίες ή δεν του χορηγήθηκαν οι γενικοί ή ειδικοί ασφαλιστικοί όροι που διέπουν την ασφάλισή του μαζί με το ασφαλιστήριό του, έχει δικαίωμα να εναντιωθεί και να ματαιώσει τη σύναψη της ασφάλισης. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με τη συμπλήρωση του εντύπου υποδείγματος δήλωσης εναντίωσης, το οποίο παραλαμβάνει μαζί με το συμβόλαιο και την παράδοση του στα γραφεία της Εταιρίας ή την αποστολή του σε αυτήν με συστημένη επιστολή μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του Συμβολαίου. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης, η ασφάλιση θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ, το Συμβόλαιο δεν έχει καμία πλέον ισχύ και 3

14 το ασφάλιστρο που έχει καταβληθεί επιστρέφεται στον Συμβαλλόμενο. 14. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αν το περιεχόμενο του Συμβολαίου παρεκκλίνει από την αίτηση του Συμβαλλομένου για ασφάλιση, τότε αυτός έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με τη συμπλήρωση του εντύπου υποδείγματος δήλωσης εναντίωσης, το οποίο χορηγείται ειδικά για το σκοπό αυτό στο Συμβαλλόμενο μαζί με το Συμβόλαιο και την παράδοση του εντύπου αυτού στα γραφεία της Εταιρίας ή την αποστολή του σε αυτήν με συστημένη επιστολή μέσα σε χρονικό διάστημα (1) ενός μηνός από την παράδοση του Συμβολαίου. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος αυτού η σύναψη της σύμβασης ασφάλισης ματαιώνεται, θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ και το Συμβόλαιο δεν έχει καμία ισχύ. Η Εταιρία επιστρέφει στον Συμβαλλόμενο το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε σε αυτήν. 15. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα για οποιονδήποτε λόγο και με γραπτή δήλωση του που παραδίδεται στα γραφεία της Εταιρίας ή αποστέλλεται σε αυτήν με συστημένη επιστολή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή του Συμβολαίου να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αυτή. Η παραπάνω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα εναντίωσης για ελλειπή πληροφόρηση και για μη παράδοση των ασφαλιστικών όρων (όρος 13 της παρούσας). 16. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Η Εταιρία με την παρούσα κάλυψη αναλαμβάνει έναντι του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς, την κάλυψη των ακόλουθων παροχών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, με ανώτατα όρια καλύψεων αυτά που αναγράφονται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών του ασφαλιστηρίου, ήτοι: Α. Ιατρικές πληροφορίες και συμβουλές μέσω τηλεφώνου. Β. Ιατρικές επισκέψεις σε συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Γ. Ιατρικώς αναγκαίες εξωνοσοκομειακές διαγνωστικές εξετάσεις εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος του ασφαλισμένου σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα. Δ. Ετήσιο προληπτικό έλεγχο (check up) σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα. E. Οδοντιατρικό έλεγχο, καθαρισμό και φθορίωση δοντιών σε ιδιόκτητα ή συμβεβλημένα ή συνεργαζόμενα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ οδοντιατρεία. 17. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Ο ασφαλισμένος έχει στη διάθεσή του τη δυνατότητα χρήσης τηλεφωνικής γραμμής ιατρικής φροντίδας καθημερινά, ολόκληρο το 24ωρο, καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Η τηλεφωνική γραμμή ιατρικής φροντίδας λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο, είναι στελεχωμένη με διοικητικό και ιατρικό προσωπικό και παρέχει στους ασφαλισμένους τις ακόλουθες υπηρεσίες: - Ιατρικές συμβουλές μέσω τηλεφώνου. - Καθοδήγηση για την καλύτερη αντιμετώπιση του εκάστοτε καλυπτόμενου περιστατικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. - Ενημέρωση για τα εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία της περιοχής του. - Ενημέρωση για τα ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα και για τους συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους ιατρούς, οδοντιάτρους και ορθοδοντικούς, στους οποίους μπορεί να απευθύνεται για τον καθορισμό ραντεβού. 18. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Η Εταιρία καλύπτει με την παρούσα, τα έξοδα ιατρικών επισκέψεων του ασφαλισμένου σε συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρούς όλων των ειδικοτήτων καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος που χρειάζεται ιατρική βοήθεια, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Συντονιστικό κέντρο GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ, το οποίο και θα τον ενημερώσει σχετικά με τα στοιχεία του πλησιέστερου συμβεβλημένου ή συνεργαζόμενου ιατρού της περιοχής του. Κατά την επίσκεψή του στον ιατρό θα πρέπει να επιδεικνύει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 23 της παρούσας. Ο μέγιστος αριθμός ιατρικών επισκέψεων ανά έτος, καθώς και η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος κάθε ιατρικής επίσκεψης, αναγράφονται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών της παρούσας. Η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος της επίσκεψης καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, έναντι έκδοσης νόμιμης απόδειξης. 4

15 19. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Εάν εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, ο ασφαλισμένος είναι ιατρικά αναγκαίο να υποβληθεί σε εξωνοσοκομειακές διαγνωστικές εξετάσεις, η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα των απαραίτητων εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα χωρίς καμία επιβάρυνση για τον ασφαλισμένο και μέχρι του ανώτατου ετησίου ορίου κάλυψης που αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών του ασφαλιστηρίου. Η χρέωση των διαγνωστικών εξετάσεων θα γίνεται με βάση τον ειδικό τιμοκατάλογο που ισχύει για τους ασφαλισμένους της Εταιρίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια των διαγνωστικών εξετάσεων είναι η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 23 της παρούσας, επί πλέον δε και η προσκόμιση στα ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα από τον ασφαλισμένο σχετικού παραπεμπτικού σημειώματος ιατρού (θεράποντος ή συμβεβλημένου/συνεργαζόμενου με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) αντίστοιχης ειδικότητας, στο οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται: - το ονοματεπώνυμο του προς εξέταση προσώπου, - τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου δημοσίου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία του ασφαλισμένου, - οι ζητούμενες διαγνωστικές εξετάσεις αναλυτικά, - ο λόγος για τον οποίο ζητούνται (συμπτωματολογία, ασθένεια κλπ.) και - η ημερομηνία εκδόσεως παραπεμπτικού, η οποία να μην απέχει από την ημερομηνία πραγματοποίησης της εξέτασης χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, εκτός εάν τούτο επιβάλλεται για ιατρικούς λόγους. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος προσέλθει για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων με παραπεμπτικό ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (δηλαδή διαγνωστικά κέντρα που φέρουν την επωνυμία ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) καθώς και στα συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα, τότε θα καλύπτεται και δεν θα καταβάλλεται η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων, το οποίο θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του Δημοσίου ως εκάστοτε ισχύει και έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε αυτή την περίπτωση, ο ασφαλισμένος διενεργεί τις εξετάσεις μόνο εφόσον το παραπεμπτικό που προσκομίζει είναι έγκυρο, έχει προσκομίσει το Βιβλιάριο του Ταμείου του (όπου αναγράφεται ο ΑΜΚΑ, ο Αριθμός Μητρώου του και ο ΑΦΜ του) και έχουν συνταγογραφηθεί οι εξετάσεις από τον θεράποντα ιατρό του. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που τα έξοδα των εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων υπερβούν το ετήσιο ανώτατο όριο κάλυψης που αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών της παρούσας, το υπερβάλλον ποσό των εξόδων θα βαρύνει τον ασφαλισμένο και η εξόφλησή του θα γίνεται από αυτόν απευθείας στο ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο ή συμβεβλημένο με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικό κέντρο, στο οποίο διενεργήθηκαν οι διαγνωστικές εξετάσεις. Για τις εξετάσεις αυτές θα ισχύει ο ιδιωτικός τιμοκατάλογος της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ με έκπτωση 40% για κάθε εξέταση εξαιρουμένων των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στη διενέργεια διαφόρων εξετάσεων όπου αυτά απαιτούνται. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ιατρική αναγκαιότητα των εξετάσεων που υποδεικνύονται από τον θεράποντα ή συμβεβλημένο/συνεργαζόμενο με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρό. 20. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (CHECK UP) H Εταιρία καλύπτει τα έξοδα του ασφαλισμένου για τη διενέργεια μία φορά ετησίως ιατρικού προληπτικού ελέγχου υγείας (check-up), χωρίς καμία επιβάρυνσή του, με την προϋπόθεση ότι τηρείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 23 της παρούσας. Ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος διενεργείται μόνο σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εξετάσεις: Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος Γενική Αίματος Γενική Ούρων Χοληστερίνη Σάκχαρο αίματος Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών Σίδηρος Φεριτίνη Το κόστος για τη διενέργεια των ως άνω εξετάσεων του ετήσιου προληπτικού ελέγχου δεν θα αφαιρείται από το ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης της παρούσας για διαγνωστικές εξετάσεις. 21. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ H Εταιρία καλύπτει τον ασφαλισμένο για τη διενέργεια ενός οδοντιατρικού ελέγχου, ενός καθαρισμού και μίας φθορίωσης δοντιών ετησίως σε ιδιόκτητα ή συμβεβλημένα ή συνεργαζόμενα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ οδοντιατρεία. 5

16 22. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Επιπλέον των καλυπτομένων εξόδων παρέχονται τα εξής: Α. Κατ οίκον ιατρικές επισκέψεις συμβεβλημένου ή συνεργαζόμενου με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρού με κόστος ανά επίσκεψη 60 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και 80 κατά τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες καθώς και τις αργίες, σε περίπτωση αντιμετώπισης επείγοντος περιστατικού και αδυναμίας μετακίνησης του ασφαλισμένου. Β. Αιμοληψία κατ οίκον με κόστος για τον ασφαλισμένο 10 ανά αιμοληψία, εντός των ορίων του νομού Αττικής. Γ. Έκπτωση 10% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για κάθε νοσηλεία κατ οίκον στην Αθήνα, τον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων καθώς και νοσηλευτικό προσωπικό. Δ. Έκπτωση 30% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για οδοντιατρικές πράξεις, πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 21, καθώς και παιδοοδοντία και ορθοδοντική σε οδοντιάτρους και ορθοδοντικούς συνεργαζόμενους ή συμβεβλημένους με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Ε. Έκπτωση 20% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για κάθε εξέταση μοριακής βιολογίας και κυτταρογενετικής διενεργούμενη μόνο στα ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (δηλαδή στα διαγνωστικά κέντρα που φέρουν την επωνυμία ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) ή στις κλινικές του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). ΣΤ. Έκπτωση 40% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για κάθε αιματολογικό δερματικό τεστ αλλεργίας σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα. Ζ. Έκπτωση 20% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για κάθε χρήση της υπηρεσίας Δεύτερης Ιατρικής Γνώμης από εξειδικευμένο δίκτυο συνεργαζόμενων ή συμβεβλημένων με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρών όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να αναζητηθεί επιπρόσθετη αξιολόγηση από άλλο, πλην του θεράποντος ιατρό ή χειρουργό. 23. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Ο ασφαλισμένος, ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση των καλύψεων της παρούσας, οφείλει προηγουμένως να επικοινωνήσει με το συντονιστικό κέντρο GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ, προς ενημέρωσή του για τα κατά τόπους ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα και τις κλινικές του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), καθώς και τα ιατρεία των συμβεβλημένων με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρών, οδοντιάτρων και ορθοδοντικών, όπου μπορεί να απευθύνεται για τον καθορισμό ραντεβού. Κατά την προσέλευσή του σε ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο ή συμβεβλημένο με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικό κέντρο ή στο ιατρείο του συμβεβλημένου ή συνεργαζόμενου με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρού ή οδοντιάτρου ή ορθοδοντικού, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να επιδεικνύει απαραίτητα τα εξής: 1. Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριο ή το βιβλιάριο υγείας ή άλλο έγγραφο που να βεβαιώνει την ταυτότητά του προκειμένου να γίνει έλεγχος ταυτοπροσωπίας του ασφαλισμένου. 2. Τα στοιχεία της ασφάλισής του (αριθμό ασφαλιστηρίου κ.λπ.). 24. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Δεν καλύπτονται με την παρούσα κίνδυνοι, που προέρχονται ή επέρχονται, ολικά ή μερικά, από μία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες ή αφορούν στα παρακάτω: α) Εισβολή ή επιδρομή εχθρού, εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις και ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες ή ενέργειες με σκοπό τον έλεγχο, την πρόληψη ή την καταστολή τρομοκρατικής ενέργειας. β) Ατυχήματα κατά την εκτέλεση στρατιωτικής θητείας του ασφαλισμένου στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισμού. γ) Διάπραξη ή απόπειρα για διάπραξη εγκλήματος ή άδικης επιθέσεως από μέρους του ασφαλισμένου ή χρήση εκρηκτικών υλών. δ) Απεξάρτηση και αντιμετώπιση των συνεπειών ή καταστάσεων που προκύπτουν ως αποτελέσματα χρήσης και επήρειας ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ή τοξικών ουσιών ή ψυχοφαρμάκων ή κατάστασης μέθης ή χρόνιου αλκοολισμού και των επιπλοκών τους. ε) Σύνδρομο της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS) και οι επιπλοκές του, εκτός από την εξέταση ανίχνευσης του AIDS, η οποία καλύπτεται. στ) Στειρότητα, γονιμότητα, εξωσωματική γονιμοποίηση, άμβλωση, κύηση και επιπλοκές αυτής, λοχεία. ζ) Διανοητικές, νευροφυτικές, νευρικές και διπολικές διαταραχές, ψυχολογικές ή ψυχιατρικές παθήσεις, επιληψία, νευρώσεις και ψυχώσεις. η) Προγενέστερες της ασφάλισης αναπηρίες ή σωματικές βλάβες και επιπλοκές αυτών, καθώς και προϋπάρχουσες της ασφάλισης νόσοι ή 6

17 παθήσεις που τις γνώριζε ο ασφαλισμένος και δεν τις δήλωσε κατά την ασφάλισή του. θ) ) Οποιαδήποτε οδοντιατρική ή ορθοδοντική φροντίδα (δόντια, φατνία και ούλα), επαναλήψεις ενδοοδοντικών θεραπειών, καθώς και ειδικές γναθοχειρουργικές επεμβάσεις (μεταμόσχευση οστού στη γνάθο για τοποθέτηση εμφυτευμάτων και εξαγωγές εγκλείστων που χρήζουν νοσοκομειακής αντιμετώπισης) εξετάσεις μοριακής βιολογίας, δερματικά τεστ αλλεργίας, με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας. ι) Διαγνωστικές εξωνοσοκομειακές ιατρικές εξετάσεις που δεν πραγματοποιούνται σε ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα, ακόμη και αν δεν υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης ορισμένων εξ αυτών στα ως άνω διαγνωστικά κέντρα. ια) Ιατρικές επισκέψεις από και σε μη συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρούς. ιβ) Φάρμακα και κόστος φαρμάκων, τα οποία τυχόν χορηγούνται για τη διενέργεια συγκεκριμένων διαγνωστικών εξετάσεων, κατά την επίσκεψη του ασφαλισμένου στον συμβεβλημένο ή συνεργαζόμενο με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρό ή στο ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο ή συμβεβλημένο με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικό κέντρο. ιγ) Διαγνωστικές εξετάσεις που αφορούν έλεγχο (π.χ. προεγχειρητικό) ή πρόληψη (check up) εκτός του ετησίου προληπτικού ελέγχου που περιγράφεται στο άρθρο 20 της παρούσας. ιδ) Διαγνωστικές εξετάσεις, για τη διεξαγωγή των οποίων απαιτείται νοσηλεία. ιε) Θεραπεία παχυσαρκίας, ακμής, βουλιμίας, νευρικής ανορεξίας. 25. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ποιότητα και την ορθότητα, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, των υπηρεσιών (εξετάσεων, ιατρικών πράξεων, συμβουλών, αποτελεσμάτων κλπ.) που θα παρέχονται προς τον ασφαλισμένο από το ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο ή συμβεβλημένο με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικό κέντρο, το πάσης φύσεως προσωπικό των διαγνωστικών αυτών κέντρων, τους συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρούς, οδοντιάτρους και ορθοδοντικούς καθώς και για τις πράξεις ή τυχόν παραλείψεις τους. 26. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Κάθε αξίωση που πηγάζει από το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραγράφεται αφού περάσουν πέντε (5) χρόνια από το τέλος του χρόνου, μέσα στον οποίο γεννήθηκε η αξίωση. 27. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ / ΔΙΚΑΙΟ Οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ του Συμβαλλομένου ή του Ασφαλισμένου και της Εταιρίας σε σχέση με το Συμβόλαιο, ανήκει στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας και εκδικάζεται από αυτά. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. 28. ΕΞΟΔΑ ΤΕΛΗ Οποιαδήποτε έξοδα χρειάζονται (φόροι, τέλη, δικαιώματα κλπ.) για την έκδοση του Συμβολαίου και κάθε εγγράφου σχετικού με το Συμβόλαιο, (αποδείξεις ασφαλίστρων κλπ.), καθώς και οποιεσδήποτε τυχόν άλλες επιβαρύνσεις είναι σε βάρος του Συμβαλλομένου ή του Ασφαλισμένου. 7

18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Δαπάνες για διαγνωστικές Έως εξετάσεις Επισκέψεις σε ιατρείο συμβεβλημένου ή συνεργαζόμενου με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιατρού Έως 5 επισκέψεις 10 ανά επίσκεψη Οδοντιατρικός έλεγχος, καθαρισμός, φθορίωση σε συμβεβλημένα ή συνεργαζόμενα με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ οδοντιατρεία Προληπτικός έλεγχος (check-up) Μία φορά ετησίως - Μία φορά ετησίως -

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) FH Smart & Flexi Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Kids Care Plus ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και το Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο.

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Ενισχυµένο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» Κωδικός κάλυψης 30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30415/ 09.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis»

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 155 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008 Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» Η Εταιρία µε στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Α. ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση Ατυχήµατος ή Ασθενείας του Ασφαλισµένου η Εταιρία θα καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης. Προσωπικών Ατυχημάτων. & Ασθενειών

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης. Προσωπικών Ατυχημάτων. & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ οκτ 2008 Σελίδα 1 από 32 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (Annual check-up) 1.8 1.9 / 1.10 1.11 / 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (Annual check-up) 1.8 1.9 / 1.10 1.11 / 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ KAI ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ CARE 4U Τo ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟ µαρτυρεί ότι σε αντάλλαγµα της πληρωµής στην εταιρεία ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. (που στο εξής θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα