ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης"

Transcript

1 Δραστηριότητα 8 ης εβδομάδας ΟΜΑΔΑΣ Α: Γ. Πολυμέρης, Χ. Ηλιούδη, Ν. Μαλλιαρός και Δ. Θεοτόκης ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Περιγραφή Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί μια πρόταση παράλληλης διδασκαλίας της Θεωρητικής Ενότητας: «Κωδικοποίηση Δεδομένων και Αριθμητικά Συστήματα» με την Ενότητα: «Τα Υπολογιστικά Φύλλα (Υ.Φ.) ως εργαλεία δημιουργίας και ανακάλυψης». Με το παρακάτω Φύλλο Εργασίας οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν μια εφαρμογή στο Υ.Φ. για τη μετατροπή αριθμών από το Δυαδικό Σύστημα αρίθμησης στο Δεκαδικό και αντίστροφα. Στο παρακάτω Φύλλο Εργασίας θα δημιουργήσουν δυο καρτέλες στο Υ.Φ. προκειμένου να υλοποιήσουν τις μετατροπές στα δυο συστήματα αρίθμησης, θα τις μορφοποιήσουν και θα χρησιμοποιήσουν κατάλληλες αναφορές κελιών και σχέσεις, ώστε να μπορεί να γενικευτεί η εφαρμογή και σ άλλα συστήματα αρίθμησης. Διδακτικοί Στόχοι Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου Φύλλου Εργασίας οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί: Σε επίπεδο γνώσεων να περιγράφουν τη μέθοδο κωδικοποίησης αριθμών και χαρακτήρων στο δυαδικό σύστημα, να εξηγούν τη διαδικασία μετατροπής ενός αριθμού από το 10δικό σύστημα αρίθμησης στο 2δικό και αντίστροφα να διακρίνουν τη σημασία της θέσης κάθε ψηφίου στα δυο συστήματα αρίθμησης. Σε επίπεδο ικανοτήτων να δημιουργούν και να τροποποιούν απλά Υ.Φ. να προσδιορίζουν τη διεύθυνση και το περιεχόμενο ενός κελιού να διακρίνουν τους διάφορους τύπους δεδομένων σ ένα Υ.Φ. (αριθμητικά, αλφαριθμητικά κλπ) να εισάγουν απλές σχέσεις υπολογισμού και συναρτήσεις σ ένα ΥΦ. να μορφοποιούν τα περιεχόμενα ενός κελιού να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το εργαλείο αυτόματης συμπλήρωσης τύπων. να χειρίζονται τη σχετική και απόλυτη διεύθυνση ενός κελιού στους τύπους Σε επίπεδο στάσεων να εκτιμούν την αναγκαιότητα χρήσης των Υ.Φ. στην επίλυση προβλημάτων να μπορέσουν να αποβάλουν τον δισταγμό και το φόβο που τους προκαλούν οι κωδικοποιήσεις, λόγω της μη εξοικείωσής τους με τα συστήματα αρίθμησης. Εκτίμηση των γνωστικών δυσκολιών των μαθητών Στις πρώτες τους επαφές με τα Υ.Φ. δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν τα αριθμητικά δεδομένα από τα αλφαριθμητικά που περιέχουν αριθμούς. Δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση τύπων, όπου περιέχονται σχετικές διευθύνσεις κελιών. Συνήθως δεν αντιλαμβάνονται άμεσα την αναγκαιότητα διατήρησης των αριθμητικών τιμών σε συγκεκριμένα κελιά με σκοπό τη συμμετοχή τους σε πράξεις. Δυσκολεύονται να προβλέψουν τους τύπους που διαμορφώνονται κατά το σύρσιμο της λαβίδας αυτόματης συμπλήρωσης σε κελιά που περιέχουν τύπους με αναφορές (σχετικές / απόλυτες) σε άλλα κελιά. Δεν είναι σε θέση να περιγράψουν τη σημασία της Βάσης κάθε Συστήματος Αρίθμησης στη διαδικασία μετατροπής του σε κάποιο άλλο σύστημα αρίθμησης.

2 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ονοματεπώνυμο: 1. Τμήμα: ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 2. Στη δραστηριότητα αυτή θα χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό των Υπολογιστικών Φύλλων (Excel / Culc) για να γνωρίσουμε τις δυνατότητές τους μέσα από τη διαδικασία μετατροπής ενός αριθμού από το 10δικό σύστημα αρίθμησης στο 2δικό. Όπως γνωρίζετε από τα Μαθηματικά, σ ένα σύστημα αρίθμησης με βάση Β, χρησιμοποιούνται Β διαφορετικά ψηφία για να παρασταθεί ένας αριθμός. Σύστημα Πλήθος ψηφίων Ψηφία Δεκαδικό 10 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 Δυαδικό 2 0,1 Το μεγαλύτερο ψηφίο είναι κατά μια μονάδα μικρότερο από τη βάση. Σύστημα Μεγαλύτερο ψηφίο Δεκαδικό (Βάση = 10) 9 = (10-1) Δυαδικό (Βάση = 2) 1 = (2-1) Τα ψηφία ανάλογα με τη θέση στην οποία βρίσκονται, από δεξιά προς τα αριστερά, παριστάνουν δυνάμεις του Β κατ αύξουσα τάξη, ξεκινώντας από τη μηδενική. π.χ. (2568) 10 = 2x x x x10 0 (1001) 2 = 1x x x x2 0 = = (9) 10 Αντίστροφα, για τη μετατροπή ενός δεκαδικού αριθμού στο 2-δικό σύστημα διαιρούμε συνεχώς τον αριθμό και τα πηλίκα που προκύπτουν με το 2 (μέχρι να φτάσουμε σε πηλίκο 1). Τέλος, ο αριθμός που προκύπτει αν τοποθετήσουμε τα υπόλοιπα των διαιρέσεων σε αντίστροφη σειρά είναι ο αντίστοιχος δυαδικός. π.χ. (9) 10 = (1001) 2

3 Αρχικά, διαβάστε το παρακάτω σχετικό με τη δραστηριότητα μας comic και σχολιάστε το. Πηγή: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μια ομάδα μαθητών μπορεί να αναλάβει να μεταφράσει το comic και στη συνέχεια να παρουσιαστεί στην τάξη μέσα από ένα Παιχνίδι Ρόλων! ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Αφού χωριστείτε σε ομάδες των 2 ατόμων, μεταφερθείτε στο σταθμό εργασίας σας και ανοίξτε το Wiki του μαθήματος στο φυλλομετρητή. Στη συνέχεια, να κατεβάσετε (download) το αρχείο 2_diko EXCEL.xlsx στο σταθμό εργασίας σας και να το Αποθηκεύσετε στο στο Φάκελο: Εργασίες Ομάδας.

4 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΤΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1. Να ανοίξετε το αρχείο και να επιλέξετε τη 2 ο Φύλλο Εργασίας: 2-δικό στο 10-δικό) Πειραματιστείτε με μετατροπές δυαδικών αριθμών σε δεκαδικούς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορείτε να αλλάξετε τα δεδομένα (0,1) μόνο στα κελιά με ΜΑΥΡΟ ΦΟΝΤΟ. Να καταγράψετε παρατηρήσεις ή τυχόν απορίες για να τις συζητήσουμε 2. Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο Φύλλο Εργασίας του Υ.Φ. να μετατρέψετε τους παρακάτω αριθμούς από το 2δικό στο 10δικό: 1000, , 1110 Αριθμός στο Δυαδικό Σύστημα (.) 2 Αριθμός στο δεκαδικό σύστημα ( ) Να επιλέξτε την Καρτέλα (Φύλλο1) και στο κελί J4 να συμπληρώσετε τον κατάλληλο τύπο, ώστε να εμφανίζεται το 2πλάσιο του κελιού Κ4. Στη συνέχεια, προσπαθήστε με το εργαλείο της αυτόματης συμπλήρωσης (από το Ι4 έως το D4 προς τα αριστερά) να συμπληρωθούν κατάλληλα οι τύποι με σχετικές διευθύνσεις (κάθε φορά το 2πλάσιο του δεξιού κελιού). 4. Να συμπληρώσετε τον κατάλληλο τύπο στο κελί Μ5, ώστε να υπολογίζεται αυτόματα η τιμή του 2δικού αριθμού στο 10δικό. Σύμφωνα με το παράδειγμα (1001) 2 = 1x x x x2 0 = = (9) Να περιγράψετε με απλά λόγια τη λειτουργία του τύπου που βρίσκεται στα κελιά Μ11 και Μ12 και να δικαιολογήσετε τη χρήση των απόλυτων διευθύνσεων (D$11, E$11, ). ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Αναζητήστε τις αλλαγές που απαιτούνται στους τύπους των κελιών, ώστε να μετατρέπονται οι αριθμοί από το 10-δικό σ οποιοδήποτε άλλο Σύστημα Αρίθμησης εκτός του 2-δικού (π.χ. 8- δικό, 5-δικό κ.ά.). Για παράδειγμα, στο 3 ο Ερώτημα προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε στους τύπους για το 2πλάσιο (αντί για το 2) το περιεχόμενο του κελιού Β4.

5 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΣΤΟ ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1. Να επιλέξετε το 3 ο Φύλλο Εργασίας: 10-δικό στο 2-δικό) και να πειραματιστείτε με μετατροπές δεκαδικών αριθμών σε δυαδικούς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορείτε να αλλάξετε τα δεδομένα μόνο στο κελί Β4 με ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΟΝΤΟ. Να καταγράψετε παρατηρήσεις ή τυχόν απορίες για να τις συζητήσουμε 2. Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο Φύλλο Εργασίας του Υ.Φ. να μετατρέψετε τους παρακάτω αριθμούς από το 10δικό στο 2δικό σύστημα: 67, 1024, 234 Αριθμός στο δεκαδικό σύστημα ( ) 10 Αριθμός στο Δυαδικό Σύστημα (.) Να επιλέξτε την Καρτέλα (Φύλλο2) και να περιγράψετε με απλά λόγια τη λειτουργία των τύπων που βρίσκονται στα κελία του πίνακα J3 - N11. Δικαιολογήστε τη χρήση της απόλυτης διεύθυνσης ($Ι$1). 4. Να συμπληρώσετε τους τύπους στα κελιά του Πίνακα B4 F11 με βάση τα αντίστοιχα κελιά του πίνακα J3 - N11, έτσι ώστε να γίνεται η μετατροπή του αριθμού που βρίσκεται στο κελί Β4 από το 10-δικό στο 2-δικό σύστημα αρίθμησης. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Αναζητήστε τις αλλαγές που απαιτούνται στους τύπους των κελιών, ώστε να μετατρέπονται οι αριθμοί από το 10-δικό σ οποιοδήποτε άλλο Σύστημα Αρίθμησης εκτός του 2-δικού (π.χ. 8- δικό, 5-δικό κ.ά.) αλλάζοντας την τιμή στο κελί Α1.

6 ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η Μεταγνωστική αξιολόγηση μπορεί να γίνει με το παρακάτω Φύλλο Εργασίας Τι μου άρεσε στις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολήθηκα Τι δεν μου άρεσε από τις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολήθηκα Στη συνεργασία μου με τους συμμαθητές μου Ναι Όχι Άκουγα τους συμμαθητές μου προσεχτικά Με βοήθησαν οι παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους Στις δραστηριότητες προσέφερα περισσότερα από τους άλλους Μετά τις δραστηριότητες έμαθα Ναι Όχι Αριθμητικά συστήματα τα οποία δεν φανταζόμουν ότι υπάρχουν Να μετατρέπω αριθμούς από το 2-δικό στο 10-δικό σύστημα Να μετατρέπω αριθμούς από το 10-δικό στο 2-δικό σύστημα Να αναγνωρίζω την αξία της θέσης κάθε ψηφίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Ε.Μ: 1986 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε ΘΕΜΑ: «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ» ΣΧΟΛΕΙΟ: 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΑΞΗ: Ε ΤΜΗΜΑ: Ε 2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 19: Το πρόβλημα με τις 8 Βασίλισσες

Σενάριο 19: Το πρόβλημα με τις 8 Βασίλισσες Σενάριο 19: Το πρόβλημα με τις 8 Βασίλισσες Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Το πρόβλημα με τις 8 Βασίλισσες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Λογισμικού Διδακτική Ενότητα: Σχεδιάζω Εφαρμόζω. Τμηματική υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo Εμπλεκόμενες έννοιες «Γραφή» και άμεση εκτέλεση εντολής. Αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ηµιουργία Παρουσίασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Παρουσιάσεις Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας εφαρµογής παρουσιά- σεων. ηµιουργία και µορφοποίηση παρουσίασης. 2. Αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα A. Μπελεχάκη 1, K. Περτσινίδου 2 abele@sch.gr, corinna.pertsinidou@gmail.com 1 2o Γυμνάσιο Μελισσίων Αττικής 2 1 ο Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού

Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Διδακτική των Μαθηματικών Χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2012-2013 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού Σοφία Άιζενμπαχ Α.Μ. 5898 Πάτρα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Βασικές έννοιες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2006-2007 Βασικές έννοιες Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου Εποπτεία: Μάριος Μιλτιάδου ΕΜΕ Πληροφορικής Μιχάλης Τορτούρης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ

Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική Διδακτική Ενότητα: Ελέγχω-Προγραμματίζω τον Υπολογιστή Τάξη: Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µαθήµατος. 2η συνάντηση µε τους γονείς

Σχεδιασµός µαθήµατος. 2η συνάντηση µε τους γονείς Ποτέ δε διδάσκω τους µαθητές µου. Επιχειρώ µόνο να δηµιουργήσω τις συνθήκες κάτω από τις οποίες µπορούν να µάθουν. Albert Einstein Σχεδιασµός µαθήµατος Η διαδικασία του σχεδιασµού µαθήµατος για τον κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα