Χρονολόγηση: 1634 ιαστάσεις: 0,89 0,54 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Κρυονερίτη Σερρῶν, παρεκκλήσιο Ἁγ. ηµητρίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρονολόγηση: 1634 ιαστάσεις: 0,89 0,54 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Κρυονερίτη Σερρῶν, παρεκκλήσιο Ἁγ. ηµητρίου"

Transcript

1 9. Χριστός ὁ Σωτήρ Χρονολόγηση: 1634 ιαστάσεις: 0,89 0,54 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Κρυονερίτη Σερρῶν, παρεκκλήσιο Ἁγ. ηµητρίου Ο Κύριος παριστάνεται σέ προτοµή, κατά µέτωπο, σέ χρυσό κάµπο. Κρατεῖ λιθοκόσµητο κόκκινο εὐαγγέλιο µέ πλούσια χρυσοκονδυλιά καί εὐλογεῖ µέ τό δεξί του χέρι, ἑνώνοντας τά δύο τελευταῖα δάκτυλα µέ τόν ἀντίχειρα. Στά δάκτυλα διακρίνονται οἱ φάλαγγες µεταξύ τους µέ τό καµπύλο περίγραµµα καί µέ τόν τρόπο αὐτό ὁ καλλιτέχνης ἐµφανίζει τόν παλµό τῆς ζωῆς καί τῆς ἀνώτερης ψυχικῆς δυνάµεως, ὥστε, ἀµέσως µετά τό ἡγεµονικό πρόσωπο, νά συγκεντρώνουν ὅλη τήν προσοχή τοῦ πιστοῦ καί νά συµβάλουν στήν αἰσθητοποίηση τῆς ἐνεργοῦ παρουσίας τῆς παντοδυνάµου Θεότητος. Ο χιτώνας τοῦ Κυρίου εἶναι κόκκινος σκοῦρος µέ δύσκαµπες βαθυκάστανες πτυχές καί κόκκινες ἀνοιχτές πλατιές πινελιές στίς προεξοχές. Μέ τόν τρόπο αὐτό σχηµατοποιοῦνται καλλίγραµµα φῶτα. Τό «σηµεῖον» εἶναι πορτοκαλόχρωµο µέ ἔντονες χρυσοκονδυλιές. Τό κυανόχρωµο ἱµάτιο ἔχει πολλές καί πυκνές ἀνταύγειες, οἱ ὁποῖες µᾶς δίνουν τήν ὑπέροχη πτυχολογία του. Πυκνό δίκτυο ἀπό πολύ λεπτές ἄσπρες πινελιές ἁπλώνεται πάνω στό σάρκωµα πού ροδίζει. Οἱ γραµµές αὐτές, σχεδιασµένες µέ ἀκρίβεια ἀλλά χωρίς ζωντάνια, εἶναι ἐντονότερες στά σηµεῖα πού προεξέχουν. Ο βαθυκάστανος προπλασµός καταλαµβάνει µεγάλο τµῆµα τοῦ προσώπου καί τῶν χεριῶν. Τό πλάσιµο εἶναι ἀνάλογο µέ τῆς Παναγίας πού ἀκολουθεῖ, ἀλλά τά φῶτα εἶναι λιγότερο ἔντονα, µέ ἐξαίρεση τοῦ λαιµοῦ, ὅπου οἱ λευκές ψιµυθιές δηµιουργοῦν µιά σκληρή µετάβαση πρός τά σκοτεινά τµήµατα. Μεγάλες ὁµοιότητες µέ τήν Παναγία παρουσιάζει ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί στή σχεδίαση τῆς µύτης καί τῶν χειλιῶν. Στικτός ἔνσταυρος φωτοστέφανος, διακοσµηµένος µέ ἑλικόφυλλο, πλαισιώνει τό κεφάλι. Χρυσός κάµπος περιβάλλει τή µορφή καί ἀπό τό κάτω µέρος. Στίς ἐπάνω γωνίες, µέσα σέ δύο κόκκινους δίσκους, ξεχωρίζουν τά χρυσά γράµµατα «ΙΣ ΧΣ». Πιό χαµηλά, πάνω ἀπό τούς ὤµους, ἡ ἐπιγραφή «Ο ΣΩ ΤΗΡ» καί πάλι στόν δεξιό ὦµο ἄλλη µεγαλογράµµατη ἀφιερωµατική «ΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΟΥΛΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ ΑΚΑΚΙΟΥ μοναχού». Ἡ εἰκόνα εἶναι ἔργο, ὄχι εὐκαταφρόνητο, τῆς κρητικῆς σχολῆς, ὅπως καί ἡ εἰκονίζουσα τήν Θεοτόκο Παντάνασσα. Πρόβληµα παραµένει ἀπό ποῦ προέρχονται οἱ δύο αὐτές εἰκόνες καί ποῦ ζωγραφήθηκαν. Η ἀξιόλογη τέχνη τῶν εἰκόνων δείχνει ὅτι αὐτές ζωγραφήθηκαν σέ σπουδαῖο καλλιτεχνικό κέντρο, ἴσως στήν Κρήτη ἤ στά Επτάνησα, ἄν ὄχι καί στή Βενετία, καί λόγῳ τῶν µικρῶν τους διαστάσεων µεταφέρθηκαν εὔκολα, ὅπως προκύπτει ἀπό σχετικά παραδείγµατα. Πρόβληµα παραµένει, ἄν ἀνῆκαν ἀπό τήν ἀρχή στό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγ. ηµητρίου ἤ ἄν προέρχονται ἀπό ἄλλη ἐκκλησία, ἐνδεχοµένως καί ἀπό τή Μονή τοῦ Τιµίου Προδρόµου, τῆς ὁποίας ὁ Ἅγ. Γεώργιος ὁ Κρυονερίτης εἶναι µετόχι ἀπό τό

2

3 10. Θεοτόκος ἡ Παντάνασσα Χρονολόγηση: 1634 ιαστάσεις: 0,890 0,525 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Κρυονερίτη Σερρῶν, παρεκκλήσιο Ἁγ. ηµητρίου Σέ χρυσό κάµπο ἱστορεῖται ἡ Θεοτόκος σέ προτοµή. Στραµµένη πρός τά ἀριστερά της κατά τρία τέταρτα προσβλέπει πρός τόν θεατή. Φέρει χρυσό χιτῶνα, πολύπτυχο κόκκινο µαφόριο καί κυανόλευκο πέπλο. Μέ τά δύο της χέρια κρατεῖ τόν Υἱόν της, πρός τόν ὁποῖον νεύει µέ φιλοστοργία. Οἱ παρειές τους ἐφάπτονται. Ο Χριστός παριστάνεται καθισµένος στήν ἀγκαλιά της, φορώντας πολύπτυχο γαλάζιο χιτῶνα µέ «σηµεῖον» καί σκούρους µπλέ ποταµούς καί πορτοκαλόχρωµο ἱµάτιο µέ πολλές πτυχές καί πλούσιες χρυσοκονδυλιές, ἔχοντας ἀκάλυπτο τόν ἀριστερό ὦµο. Σπάνιο εἶναι τό φαινόµενο τοῦ τεντωµένου, γεµάτου ἔνταση, ἀριστεροῦ ποδιοῦ τοῦ Χριστοῦ. Βρίσκεται σχεδόν παράλληλο µέ τό ἀριστερό χέρι του καί τό δεξί χέρι τῆς Παναγίας. Ἀπό τόν 15ο αἰῶνα καί ἑξῆς καθιερώνεται µία εἰκονογραφική παραλλαγή τοῦ ἀρχικοῦ τύπου τῆς Γλυκοφιλούσας κατά τήν ὁποία, ἡ Θεοτόκος σέ προτοµή καί ἀριστεροκρατοῦσα ἔχει τό πρόσωπό της κοντά σέ αὐτό τοῦ Χριστοῦ καί τόν ἀγκαλιάζει, ἐνῶ τό ἀριστερό του πόδι ἤ καί τά δύο εἶναι γυµνά, γεγονός πού ἀποτελεῖ σαφῆ σηµειολογία τῆς µελλοντικῆς θυσίας. Πολλές εἶναι οἱ εἰκόνες πού θά µποροῦσαν νά ἀναφερθοῦν ὡς χαρακτηριστικά παραδείγµατα γιά τήν καταγωγή καί ἐξέλιξη τοῦ τύπου αὐτοῦ τῆς Γλυκοφιλούσας, ὅπως εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ Κρητικοῦ ἁγιογράφου Ἀγγέλου, στό Ναό τοῦ Προφ. Ἠλία τῆς χώρας Νάξου, τοῦ 15ου αἰῶνα, ἡ Παναγία τῆς Μονῆς Γκουβερνέτου τῆς Κρήτης, τρεῖς εἰκόνες τῆς συλλογῆς Likhachev στό Μουσεῖο Hermitage, ἡ Γλυκοφιλοῦσα τῆς συλλογῆς Sekulic καί ἄλλες. Ὁ εἰκονογραφικός τύπος τῆς Παναγίας Γλυκοφιλούσας µέ γυµνό τό ἕνα πόδι τοῦ παιδιοῦ, καθιερώνεται σέ ἐργαστήρια κρητικῆς τέχνης τοῦ 15ου αἰῶνα µέ παλαιολόγεια πρότυπα. Τό γνωστότερο παλαιολόγειο δεῖγµα, στό ὁποῖο προβάλλεται ἔντονα τό γυµνό πόδι τοῦ Χριστοῦ, χωρίς ὡστόσο νά ἀποτελεῖ προδροµικό σχῆµα, εἶναι ἡ ἀποσπασµατικά σωσµένη παράσταση σέ εἰκόνα τοῦ Μουσείου Πούσκιν πού χρονολογεῖται τόν 14ο αἰῶνα, στήν ὁποία εἰκονίζεται ἡ Παναγία στόν τύπο τῆς Γλυκοφιλούσας νά κρατάει τόν Χριστό µισοξαπλωµένο, ὁ ὁποῖος µοιάζει σκεπτικός, µέ τό γυµνό πόδι νά πατάει στήν, γυρισµένη πρός τά κάτω, παλάµη τῆς Παναγίας. Τά στοιχεῖα τῆς εἰκόνας τοῦ Μουσείου Πούσκιν συγγενεύουν µέ τήν εἰκόνα πού περιγράφουµε, καθιστώντας την συγγενές εἰκονογραφικό παράλληλο µέ νοήµατα ταυτόσηµα, πού συνδέονται µέ τό µελλοντικό πάθος τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός µέ τό δεξί του χέρι ἀγκαλιάζει τή µητέρα του, ἐνῶ µέ τό ἀριστερό κρατεῖ ἀνοιχτό εἰλητάριο. Οἱ πρῶτες λέξεις εἶναι γραµµένες µέ κόκκινο χρῶµα, οἱ ὑπόλοιπες µέ µαῦρο σέ φόντο ἀνοιχτό µπλέ «ΠΝ(ΕΥΜ)Α Κ(ΥΡΙΟ)Υ ΕΠ ΕΜΕ ΟΥ 280

4

5 ΕΙΝΕΚΕΝ ΕΧΡΙΣΕ ΜΕ ΕΒΑΓΓΕΛΙΣΑΣΘΑΙ» (Λουκ. 4,18 Ἠσ. 61,1). Τό µαφόριο τῆς Παναγίας κοσµεῖται µέ φυλλόσχηµα χρυσά κρόσσια στήν παρυφή τοῦ δεξιοῦ βραχίονα µέ τήν ἐπιγραφή «ΕΙ ΕΝ ΚΡΩΣΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΗΣ ΠΕ - ΡΙΒ(ΟΛΗΣ)». έν παραλείφθηκαν καί οἱ τρεῖς συµβολικοί ἀστέρες στό µέτωπο καί τούς ὤµους τῆς Θεοτόκου. Στόν χρυσό κάµπο καί στίς δύο ἐπάνω γωνίες, µέσα σέ κόκκινους δίσκους, ὑπάρχει ἡ χρυσή ἐπιγραφή «ΜΡ ΘΥ», στόν δέ δεξιό ὦµο τῆς Παναγίας «Η ΠΑΝΤΑΝΟΥΣΑ ΕΤΟΥ(Σ) ΖΡΜΒ» (7142 ἀπό κτίσεως κόσµου = 1634 µ.χ.). Ο εἰκονογραφικός αὐτός τύπος τῆς Γλυκοφιλούσας θεωρεῖται ἀπό τούς πλέον διαδεδοµένους στή Χριστιανική γενικῶς εἰκονογραφία. Στήν εἰκόνα µας ἡ παρά - σταση τῆς Θεοτόκου ἔχει ἔντονο τόν χαρακτῆρα ἑνός µνηµειακοῦ ἔργου. Η µορφή της, ἡ ὁποία εἶναι κυριαρχική, ἔχει ἔκδηλη τήν ἔκφραση µιᾶς ὑψηλῆς πνευµατικότητας καί µητρικῆς τρυφερότητας συγχρόνως. Τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ διατηρεῖ τήν παιδική χάρη καί ἁπλότητα. Αὐτές οἱ φυσιογνωµικές ἐκφράσεις ἀντλοῦνται ἀπό τήν παράδοση καί εἶναι καθιερωµένα τά προσωπογραφικά καί ἄλλα χαρακτηριστικά τοῦ καθενός προσώπου. Συγκεκριµένα, τά διαπεραστικά µάτια µέ τή γύρω ἀπό αὐτά σκιά, ἡ µεγάλη µύτη, τό µικρό στόµα καί οἱ ἐκτεταµένες παρειές τῆς Παναγίας, ἀκόµα δέ καί ἡ συσταλτικότητα τοῦ Χριστοῦ, καθώς καί ἡ κίνηση τοῦ κεφαλιοῦ τους δηµιουργοῦν αὐτή ἀκριβῶς τήν ἐντύπωση. Στήν ἴδια σκέψη ὁδηγοῦν ἀκόµα τόσο οἱ περιορισµένες κινήσεις τῶν δύο εἰκονιζοµένων µορφῶν ὅσο καί ὁ ὅλος φωτισµός τῶν προσώπων τους. Τά δάκτυλα τῶν χεριῶν τῆς Παναγίας παρουσιάζουν ἰδιαίτερη λεπτότητα, ἐνῶ τοῦ Χριστοῦ στεροῦνται αὐτῆς τῆς λεπτοµέρειας. Τά γυµνά µέρη παρουσιάζουν ἔντονη φωτοσκίαση, ἡ ὁποία δέν διακρίνεται γιά τή σταδιακή µετάβαση ἀπό τά βαθύχρωµα τµήµατα στά ἀνοιχτόχρωµα, τά ὁποῖα δηµιουργοῦν τούς γλυκασµούς τῶν σαρκωµάτων καί ὑπερτεροῦν. Τά περισσότερα φωτεινά σηµεῖα καί τῶν δύο εἰκονιζοµένων προσώπων, δηλαδή τό µέτωπο, τά µῆλα, ἡ κορυφή τῆς µύτης, ἡ σιαγόνα, τό κάτω µέρος τοῦ λαιµοῦ καί τά χέρια, φιλοτεχνήθηκαν µέ παράλληλες λευκόχρωµες γραµµές. Ἀντίθετα, οἱ πτυχώσεις τῶν ἐνδυµάτων ἀποδόθηκαν µέ κάθετες, ἐλαφρῶς καµπυλούµενες, βαθύχρωµες γραµµές, οἱ ὁποῖες γωνιάζουν ἤ καµπυλώνουν στούς ὤµους καί διαγράφουν τούς ὄγκους τῶν σωµάτων. Τέλος, τά φωτεινά ἐπίπεδα ἐκτελέσθηκαν µέ ἀνοιχτότερους χρωµατικούς τόνους. Πολύ χαρακτηριστικές εἶναι καί οἱ πλούσιες χρυσοκονδυλιές στό ἱµάτιο τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο καλύπτει καί τά δύο πόδια του. Αὐτές οἱ σύντοµες εἰκονογραφικές, τεχνοτροπικές καί τεχνικές παρατηρήσεις φανερώνουν δεξιοτέχνη ἁγιογράφο, ὁ ὁποῖος ἤκµασε τήν ἐποχή τοῦ τέλους τοῦ 16ου µέ ἀρχές τοῦ 17ου αἰῶνα. 282

6

7 11. Η Θεία Μυσταγωγία Χρονολόγηση: Β µισό τοῦ 17ου αἰῶνα ιαστάσεις: 0,31 0,25 Προέλευση: ωρεά Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Μαξίµου Μέσα σέ ἀβαθές κοίλωµα τοῦ ξύλου εἰκονίζεται, κάτω ἀριστερά, ὁ Μέγας Βασίλειος, σέ ἀποµόνωση, καθισµένος στό γραφεῖο του ὀρθογώνιο ἔπιπλο νά συγγράφει τή Θεία Λειτουργία. Στοιχεῖα τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου ἀποτελοῦν οἱ κόκκινες σκοῦρες πλάκες τοῦ δαπέδου καί τµῆµα δικτυωτοῦ παραθύρου πίσω ἀπό τόν Ἅγιο. Μία δεύτερη σύνθεση, πού καλύπτει καί τό µεγαλύτερο µέρος τῆς εἰκόνας, ἀπο- µονώνεται ἀπό τήν προηγούµενη µέ ἕναν κύκλο ἀπό σύννεφα πού συµβολίζουν τόν οὐρανό. Εἰκονίζεται ὁ Χριστός, ντυµένος µέ ἀρχιερατική στολή καί φορώντας µίτρα, νά ἱερουργεῖ µπροστά στήν Ἁγία Τράπεζα. εξιά του οἱ Ἀπόστολοι, µέ τά χέρια στό στῆθος σέ στάση δέησης, παρακολουθοῦν εὐλαβικά τή Θεία Λειτουργία. Τήν παράσταση αὐτή τῆς Θείας Λειτουργίας περιβάλλουν κυκλικά ὁµάδες οὐρανίων δυνά- µεων στά σύννεφα, τά πρόσωπα τῶν ὁποίων εἶναι στραµµένα στό κέντρο πού εἶναι ἡ Ἁγία Τράπεζα. Ἡ παράσταση ἐπιγράφεται «Η ΘΙΑ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ», ἀποτελεῖ ὅµως συνένωση δύο εἰκονογραφικῶν θεµάτων, τῆς συγγραφῆς καί τῆς τέλεσης τῆς Θείας Λειτουργίας. Τά δύο αὐτά θέµατα συνδέονται µέ τή µορφή τοῦ Χριστοῦ πού ἱερουργεῖ. Στίς γωνίες τοῦ ὑπερυψωµένου ξύλινου πλαισίου πού περιβάλλει τή σύνθεση, εἰκονίζονται µέσα σέ νέφη οἱ Εὐαγγελιστές µέ τά ἀντίστοιχα σύµβολά τους. Στό µέσον τῶν κάθετων πλευρῶν τοῦ πλαισίου τῆς εἰκόνας προβάλλουν σέ σύννεφα ὁ Ιωάννης ὁ Χρυσόστοµος καί ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ἐνῶ στό µέσον τῶν ὁριζοντίων πλευρῶν εἰκονίζονται ἐπάνω σέ σύννεφα, σέ σχῆµα προτοµῆς ὁ Θεός Πατήρ, εὐλο - γώντας µέ τά δύο χέρια του, ἐνῶ στήν κάτω ὁριζόντια πλευρά τό Ἅγιο Μανδήλιο. Ἡ ἐµφάνιση τοῦ Πατέρα µέ τόν Υἱό, πού τελεῖ τή Θεία Μυσταγωγία, ἀπαντᾶ καί σέ ἄλλες περιπτώσεις µέ τήν προσθήκη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Ἡ ἀπεικόνιση τῆς Ἁγίας Τριάδος σέ ὁριζόντια διάταξη ἐπικρατεῖ στή µεταβυζαντινή ἐποχή. Ἡ παράσταση τῆς Θείας Λειτουργίας µέ τόν Χριστό, ὡς Μέγα Ἀρχιερέα, νά προεξάρχει καί τίς ἀγγελικές δυνάµεις νά συµµετέχουν κρατώντας λειτουργικά σκεύη, ἀπαντᾶ σέ παλαιολόγεια τοιχογραφηµένα σύνολα, ὅπου ἔχει τή θέση της στό Ἱερό Βῆµα, ὡς κατεξοχήν ἁρµόζον θέµα (π.χ. Περίβλεπτος καί Παντάνασσα Μυστρᾶ). Ἡ ἴδια παράσταση συναντᾶται καί στή µεταβυζαντινή µνηµειακή ζωγραφική (Μονή Σταυρο νικήτα, ἀπό τόν Θεοφάνη καί τό συνεργεῖο του, Μονή οχειαρίου, παρεκκλήσιο Ἁγ. Νικολάου Μονῆς Λαύρας κ.ἀ.). Η εἰκόνα παριστάνει τόν Μέγα Βασίλειο κατά τή συγγραφή τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐµπνεόµενο ἀπό τήν ὑπέρτατη, τελούµενη ἀπό τόν Χριστό στόν οὐρανό, Θεία Λειτουργία. 284

8

9 Τά χρώµατα πού κυριαρχοῦν στήν εἰκόνα εἶναι τό πράσινο καί τό κιννάβαρι. Κόκκινο ὕφασµα µέ χρυσά κεντήµατα καί πτυχώσεις εἶναι τοποθετηµένο στήν Ἁγία Τράπεζα. Τό ἴδιο χρῶµα συναντοῦµε καί στό στιχάριο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, καθώς καί σέ τρεῖς χιτῶνες τοῦ ὁµίλου τῶν Ἀποστόλων πού βρίσκονται πίσω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα καί στούς τέσσερις Εὐαγγελιστές. Η Ἁγία Τράπεζα καί τό τραπέζι πού γράφει ὁ Ἅγιος ἔχουν στό ἐπάνω µέρος τοποθετηµένα πράσινα καλύµµατα µέ τά ἴδια διακοσµητικά µοτίβα. Η πτυχολογία δέν παρουσιάζει ἐξαιρετικό ἐνδιαφέρον, εἶναι ἁπλή χωρίς ἐντά - σεις, ἄν ἐξαιρέσουµε τό φαιλόνιο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου µέ τά ἔντονα φῶτα. Οἱ προπλασµοί εἶναι φαιοπράσινοι µέ γλυκασµούς καί λίγα φῶτα πού τονίζουν τίς προεξοχές πάνω στό σάρκωµα. Τό πλαίσιο, καθώς καί ὁ κάµπος ἔχουν χρῶµα πράσινο, µέ σκουρότερους τούς τόνους τοῦ πλαισίου, πάνω στό ὁποῖο εἶναι γραµµένες εὐ - διάκριτες οἱ ἐπιγραφές. Η παράσταση τῆς Θείας Λειτουργίας µέ παραλλαγές εἶναι γνωστή σέ µικρογραφίες καί ἐκκλησιαστικά σκεύη ἀπό τόν 6ο αἰῶνα. Συνηθισµένο δέ θέµα τοῦ ἐντοίχιου διάκοσµου τῶν ναῶν καί τῆς διακοσµήσεως ἐκκλησιαστικῶν κεντηµάτων, ἀπαντᾶ σπάνια σέ φορητές εἰκόνες. Ἀναφέρουµε ἕνα παράδειγµα σινα τικῆς εἰκόνας τοῦ 11ου αἰῶνα κι ἕνα ἄλλο ἀπό τήν Ἀχρίδα. Ὁ ἄγνωστος ζωγράφος στηρίζεται µέν στή βυζαντινή καί δυτική εἰκονογραφική παράδοση, δηµιουργεῖ, ὅµως, µέ βάση τό δικό του καλλιτεχνικό αἰσθητήριο. Οἱ ἐλεύθερες κινήσεις καί ἡ πλαστικότητα τῶν µορφῶν, ἡ προοπτική ἀπόδοση ἀντικειµένων, τό µαλακό πλάσιµο, ὀφείλονται στή δυτική ἐπίδραση, πού ὅµως εἰσδύει διακριτικά καί συµπλέκεται µέ τά στοιχεῖα τῆς βυζαντινῆς παράδοσης, τά ὁποῖα ὁπωσδήποτε ὑπερέχουν. Τό ἀποτέλεσµα εἶναι µία ἁρµονική καί πρωτότυπη σύνθεση, πού ἀποτελεῖ σπάνιο εἶδος. 286

10

11 12. Ο Ἄρχων Γαβριήλ Χρονολόγηση: 17ος αἰώνας ιαστάσεις: 0,96 0,46 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. Γεωργίου άφνης Ο Ἄγγελος Γαβριήλ εἰκονίζεται σέ χρυσό βάθος ὄρθιος, ὁλόσωµος, σέ στάση ἡµιµετωπική, στραµµένος πρός τά δεξιά. Εἶναι ἐνδεδυµένος µέ πολυτελῆ αὐτοκρατορική στολή ἀπό χιτῶνα κόκκινο τοῦ κρασιοῦ καί χρυσό λῶρο, πού διασταυρώνεται µπροστά ἀπό τό στῆθος. Στά χέρια του κρατεῖ ἀνοιχτό εἰλητάριο, τοῦ ὁποίου τό κείµενο δέν σῴζεται. Τό πρόσωπό του εἶναι νεανικό καί ἀρρενωπό, ἡ κόµη του πλούσια καί δεµένη µέ ταινία, τῆς ὁποίας τά ἄκρα ἀνεµίζουν µέσα στόν φωτοστέφανο. Η στάση τοῦ Ἀγγέλου στροφή πρός τά δεξιά, ἑνωµένα τά χέρια στό ὕψος τῆς µέσης, ἐλαφρά κλίση τῆς κεφαλῆς δείχνει ὅτι πιθανῶς ἀποτελοῦσε ἑνότητα µέ κάποια ἄλλη εἰκόνα. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ ἱκανότητα τοῦ ζωγράφου στίς λεπτοµέρειες, ὅπως οἱ βόστρυχοι τῶν µαλλιῶν καί τά φῶτα τοῦ προσώπου. Στά γυµνά µέρη τό πλάσιµο ἐµφανίζει δεξιοτεχνική ἱκανότητα, παρ ὅλο πού οἱ µεταβάσεις τῶν τόνων εἶναι πολύ µαλακές καί οἱ ἀντιθέσεις µέ τή σκιά τοῦ βαθύχρωµου προπλασµοῦ εἶναι ἔντονες. Οἱ ὄγκοι ὅµως διαγράφονται µέ τρόπο ἤρεµο καί πάνω ἀπό ὅλα διακρίνεται ἡ λιτότητα στήν ἀπόδοση τῆς σάρκας. Ἡ γραµµική σχηµατοποίηση τῆς κόµης καί ἡ διακοσµητική ἀπόδοση τῶν φτερῶν ἀπηχοῦν τήν παράδοση τοῦ ὄψιµου 12ου αἰῶνα. Ἡ ἐντυπωσιακή µορφή τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ µέ τό εὐγενικό ἦθος, τήν ἀρχοντική κορµοστασιά, τό πλάτος στήν ἀνάπτυξη τοῦ ὄγκου πού καταλήγει σέ µικρό κεφάλι, τήν ἀβρότητα στό πλάσιµο τῶν χεριῶν µέ τά λεπτά µακρόστενα δάκτυλα καί τή ρέουσα πτυχολογία, ἔχει τίς καταβολές της σέ κορυφαῖα ἔργα τῆς µνηµειακῆς ζωγραφικῆς τῆς πρώτης περιόδου τῶν Παλαιολόγων. Ὡστόσο, ὁ εἰκονιστικός τύπος τῆς µορφῆς, µέ τήν ἔνταση στό βλέµµα καί τόν γραµµικό φωτισµό πού περιορίζεται κάτω ἀπό τά µάτια καί λειτουργεῖ σάν φωτεινές ἀνταύγειες στό µέτωπο, ἀναγνωρίζεται σέ µία σειρά ἔργων, τοιχογραφίες καί εἰκόνες, τοῦ β µισοῦ τοῦ 13ου αἰῶνα, κορυφαῖο δεῖγµα τῆς ὁποίας εἶναι οἱ ἔξοχες τοιχογραφίες τοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας στή Στουντένιτσα τῆς Σερβίας, ἔργο ταλαντούχων Βυζαντινῶν ζωγράφων, πιθανότατα ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη. Η λυγερόκορµη µορφή τοῦ Ἀγγέλου ἀποδίδεται µέ εὐγενική συγκρατηµένη κίνηση. Τά χρώµατα πού κυριαρχοῦν εἶναι τό κιννάβαρι τοῦ χιτῶνα, οἱ τόνοι τοῦ µπλέ καί τῆς ὤχρας. Εντύπωση προξενεῖ ἡ θέση πού ἐµφανίζεται τό «ἀναπετάριν», κατακόρυφο σέ τόνους τοῦ µπλέ. Ο φθαρµένος διάκοσµος τῆς στολῆς στερεῖ ἀπό τήν εἰκόνα τά χρυσογραφήµατα, τά ὁποῖα προσέδιδαν ἱερατικό ὕφος στή µορφή τοῦ Ἀρχαγγέλου. 288

12

13 13. Ο Ἅγιος Νικόλαος Χρονολόγηση: 17ος αἰώνας ιαστάσεις: 0,57 0,39 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. Ἀντωνίου Σερρῶν Ο Ἅγιος Νικόλαος εἰκονίζεται ὁλόσωµος, σέ στάση µετωπική, καθισµένος σέ µεγάλο µαρµάρινο λιτό θρόνο καί µαξιλάρι χρώµατος κιννάβαρι. Εὐλογεῖ µέ τό ὑψωµένο δεξί του χέρι καί µέ τό ἀριστερό στηρίζει στό γόνατο ἀνοιχτό εὐαγγέλιο µέ µεγαλογράµµατη γραφή «ΕΙΠΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ, ΕΓΩ ΕΙΜΗ ἡ ΘΥΡΑ...». Φορεῖ τήν ἀρ - χιερατική στολή στιχάριο σέ µπλέ τόνους µέ σκούρους ποταµούς καί γαλάζια φῶτα, φαιλόνιο ὑπόλευκο µέ ποταµούς ἀπό σιέννα. Τό ὠµοφόριο ζωγραφίζεται στούς τόνους τοῦ γκρίζου µέ µαύρους σταυρούς καί ἔχει πτυχώσεις πού σχηµατοποιοῦνται µέ κάποια ελευθερία. Παραδόξως δέν φέρει ἐπιγονάτιο καί µᾶλλον αὐτό ὀφείλεται στήν ἁπλοποιηµένη ἀπόδοση τῶν ἀµφίων. ύο ζεύγη κόκκινων ταινιῶν ἀρχίζουν ἀπό τά γόνατα καί καταλήγουν στίς παρυφές τοῦ φαιλονίου. Μέ τό ἴδιο κόκ κινο ζωγραφίζονται καί οἱ φοῦντες τοῦ ἐπιτραχηλίου, τοῦ ὠµοφορίου, καθώς καί οἱ σελίδες τοῦ εὐαγγελίου πού κρατεῖ. Στό ἕδρανο τοῦ θρόνου βρίσκεται κυλινδρικό προσκεφάλαιο µέ φθαρµένη χρυσογραφία στίς δύο πλευρές. Τό ἐρεισίνωτο τοῦ θρόνου ἔχει σχῆµα τόξου καί διαιρεῖται σέ τρεῖς ἐπάλληλες ζῶνες. Οἱ ἀπολήξεις τῶν κιονίσκων κοσµοῦνται µέ ρόµβους, ἐνῶ µέ κιονίσκους ἐπίσης κοσµεῖται καί ἡ βάση. Ἡ εἰκόνα ἀποτελεῖ σπάνιο δεῖγµα ἀπό τήν ἄποψη τῆς ἀπουσίας τῶν δύο µορφῶν, τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας ἀριστερά καί δεξιά τῆς κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου, νά τοῦ προσφέρουν τό Εὐαγγέλιο καί τό Ὠµοφόριο ἀπεικόνιση πού σχετίζεται µέ τό θαῦµα πού συνέβη κατά τήν Α Οἰκουµενική Σύνοδο. Σύµφωνα µέ τήν παράδοση αὐτή, ὁ Ἅγιος ἐράπισε τόν Ἄρειο γιά τήν αἱρετική διδασκαλία του καί γιά τό λόγο αὐτό καθαιρέθηκε καί φυλακίστηκε ἀπό τόν αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο. Τή νύχτα, ὅµως, ἐµφανίστηκαν στή φυλακή ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία καί τοῦ ἔδωσαν πάλι τό Εὐαγγέλιο καί τό Ὠµοφόριο, δηλωτικά τοῦ ἀρχιερατικοῦ του ἀξιώµατος. Ἡ µεταγενέστερη αὐτή εἰκόνα, ἀντιπροσωπευτική τῆς µέσης καλλιτεχνικῆς στάθ- µης τῆς ἐποχῆς, βεβαιώνει τή διάρκεια τῆς παράδοσης, µέ τήν πιστή ἐπανάληψη τοῦ παραδοσιακοῦ εἰκονογραφικοῦ τύπου τοῦ Ἁγίου καί τή χρήση τῆς τεχνικῆς στό πλάσιµο, µέ τή σχηµατική ἀποξηραµένη µορφή τοῦ β µισοῦ τοῦ 17ου αἰῶνα. Στόν χρυσό κάµπο καί στίς δύο ἐπάνω γωνίες, µέσα σέ κόκκινους δίσκους µέ χρυσά γράµµατα ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ». Τό δάπεδο, βαθύ µπλέ, δηµιουργεῖ µεγάλη ἀντίθεση µέ τόν φωτεινό θρόνο. Στό στοχαστικό πρόσωπο καί τά χέρια τοῦ δηµοφιλοῦς Ἁγίου, οἱ ὄγκοι πλάθονται µέ λίγες ἔντονες, ἀρκετά ἐλεύθερες, ψιµυθιές. Στό µέτωπο τά φῶτα εἶναι ἐναλλάξ τονισµένα καί ἀδύνατα. Στά ἄµφια οἱ πτυχές εἶναι πλατιές, δύσκαµπτες (κυρίως στό φαιλόνιο), συχνά µέ ἀγκιστροειδεῖς ἤ διχαλωτές ἀπολήξεις. Ο φωτοστέφανος σχηµατίζεται µέ στικτό κύκλο. Τό πλαίσιο τῆς εἰκόνας καταλήγει περιγραµµικά µέ κόκκινο χρῶµα. 290

14 Ὁ τύπος αὐτός τοῦ Ἁγίου, µέ τή µετωπική στάση τοῦ κορµοῦ καί τή λοξή διάταξη τῶν ποδιῶν µέ τή συνακόλουθη πτυχολογία τῶν ἀµφίων, θά ἀποτελέσει πρότυπο στούς ζωγράφους τῆς γενιᾶς τοῦ 17ου αἰῶνα, ὅπως δείχνουν οἱ εἰκόνες τοῦ Θεοδώρου Πουλάκη καί τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιοκαπᾶ. Ὁ ἄγνωστος ζωγράφος ἀνήκει στόν κύκλο τῶν συντηρητικῶν ζωγράφων τοῦ β µισοῦ τοῦ 17ου αἰῶνα, πού ἀκολουθοῦν τήν παλιά παράδοση, τήν ὁποία ἀποδίδουν µέ ὑψηλῆς στάθµης δεξιοτεχνική ἱκανότητα. 291

15 14. Ο Ἅγιος Κυπριανός Χρονολογία: 1655 ιαστάσεις: 0,42 0,315 Προέλευση: Ἱ. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν Στό κεντρικό ὀρθογώνιο διάχωρο τῆς εἰκόνας εἰκονίζεται, σέ χρυσό κάµπο, ὁ Ἅγιος Κυπριανός ὁλόσωµος, σέ µετωπική στάση, ἐνδεδυµένος τήν ἀρχιερατική στολή. Τό ἔντονο κόκκινο φαιλόνιο συνδυάζεται µέ τήν ἀνοιχτόχρωµη ρόζ πλούσια φόδρα, µέ φῶτα λευκά καί ἐπάλληλες γραµµές µαῦρες. Φέρει στιχάριο στούς τόνους τοῦ γκρί, ὅπου οἱ ἐπιµεληµένες πτυχώσεις διαγράφουν τήν κλίση τοῦ ἀριστεροῦ ποδιοῦ, ἐνῶ στηρίζεται στό δεξί. Πάνω ἀπό τό στιχάριο πέφτει κάθετο τό σιτόχρουν ἐπιτραχήλιο, µέ χρυσογραφία ἐνδεικτική τῶν πτυχώσεων. Μέ τό δεξί χέρι, πού βρίσκεται στό ὕψος τοῦ ὤµου εὐλογεῖ, µέ τό ἀριστερό δέ, κρατεῖ εὐαγγέλιο ἀνοιχτό ἐνεπίγραφο «ΕΙΠΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΙΣ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΘΗΤΑΙΣ». Ἡ ἀφήγηση στίς 10 σκηνές ἀπό τό βίο καί τό µαρτύριο πού πλαισιώνουν τόν Ἅγιο ἀρχίζει ἀπό πάνω ἀριστερά πρός τά κάτω περιµετρικά οἱ σκηνές συνοδεύονται ἀπό ἐπιγραφές µεγαλογράµµατες µέ κόκκινα γράµµατα, δυσανάγνωστες. Σύµφωνα, λοιπόν, µέ τό Συναξάρι τοῦ Ἁγίου, οἱ παραστάσεις πού διαδραµατίζονται χωρίς χρονολογική συνέπεια, ἀρχίζουν µέ τόν Ἅγιο νά εἶναι «ἔκδοτος εἰς τὴν μαγείαν καὶ τῶν δαιμώνων λατρευτῆς πρότερον». Στή συνέχεια, «ἐπέγνω τὴν ἀλήθειαν καὶ τῆς δαιμονικῆς πλάνης ἀπαλαγεὶς προσῆλθε τῷ Χριστῷ καὶ ἐβαπτίσθη», «Κατέκαυσε πάσας τὰς μαγικὰς αὐτοῦ βίβλους», «ιεδέξατο ὕστερον τὸν τῆς πατρίδος αὐτοῦ ἐπισκοπικὸν θρόνον». «Συληφθεὶς μετὰ τῆς Ἰουστίνης ἀπετμήθησαν τὰς κεφαλάς», «ὑπὸ τοῦ κόμητος τῆς αμασκοῦ πολλὰς βασάνους παρ αὐτοῦ ὑπομείναντες», «ξέεται τὴν σάρκαν», «Οἱ Ἅγιοι Κυπριανὸς καὶ Ἰουστίνη βληθέντες εἰς τὴν πυράν», «Ὁ Ἅγιος κρατηθεὶς ὑπὸ τοῦ τετράρχου», «Ὁ Ἅγιος ιδάσκων τὸν Λαόν...». Οἱ παραλλαγές τοῦ βίου τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ εἶναι πολυάριθµες καί διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους. Τά γνωστά ἁγιογραφικά κείµενα δέν µᾶς ἐπιτρέπουν νά ταυτίσουµε τό περιεχόµενο τῶν σκηνῶν τοῦ πλαισίου, οὔτε νά ἀναγνωρίσουµε θαύµατα πού ἀπεικονίζονται σέ αὐτές. Οἱ µεταβυζαντινές εἰκόνες µέ βίους Ἁγίων, πού γίνονται ἰδιαίτερα δηµοφιλεῖς ἀπό τά τέλη τοῦ 16ου αἰῶνα, προδίδουν ὁλοφάνερα τήν τάση οἱ σκηνές τοῦ πλαισίου νά συσχετίζονται, ἀκολουθώντας παραδοσιακά σχήµατα καί συνθέσεις δυτικοῦ τύπου, µέ σκοπό τή δηµιουργία µιᾶς ρεαλιστικῆς, πραγµατιστικῆς ἀφήγησης. Ὑπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγµατα πού µᾶς προσφέρουν εἰκόνες, ὅπως συµβαίνει µέ τίς εἰκόνες τῶν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόµου, Ἁγίου Νικολάου, Ἁγίου Χαραλάµπους, µέ ἐξέχουσα θέση τό παράδειγµα τῆς εἰκόνας τῆς Κοίµησης τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος µέ σκηνές τοῦ βίου του, τοῦ 1595, τοῦ Ἐµµανουήλ Τζανφουρνάρη στό Μουσεῖο τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Βενετίας. 292

16

17 Ἡ ζωγραφική τῆς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ συνδέεται ἀπό πολλές ἀπόψεις µέ τήν παραδοσιακή τέχνη τοῦ 16ου αἰῶνα, ἄν καί ἡ χρήση τοῦ φωτός καί ἡ διαπραγ- µάτευση τοῦ χώρου µποροῦν νά ἀναχθοῦν στήν τέχνη τοῦ µανιερισµοῦ. Ἡ εἰ κόνα χαρακτηρίζεται ἀπό τά ζωηρά χρώµατα πάνω στόν χρυσό κάµπο, πού ἑνοποιοῦνται µέ τούς ἁπαλούς τόνους τῆς πτυχολογίας. Ἡ τονισµένη διάσταση τοῦ βάθους στίς σκηνές συνυπάρχει µέ τά πολλαπλά ἐπίπεδα χώρου, πού δηλώνονται µέ τή βοήθεια λόφων ἤ ἀρχιτεκτονηµάτων, τῶν ὁποίων ἡ τρισδιάστατη ἀπόδοση ἐπιτυγχάνεται µέ τίς πλατιά σκιασµένες πλευρές τους. Ὅλες οἱ µορφές ζωγραφίζονται µέ φωτοσκίαση καί ἐκφραστικότητα. 294

18

19 15. Η Ἁγία Κυριακή Χρονολόγηση: 17ος αἰώνας ιαστάσεις: 0,74 0,50 Προέλευση: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀθανασίου Εµµ. Παππᾶ Η Ἁγία Κυριακή παριστάνεται στόν τυπικό εἰκονογραφικό τύπο της ὥς τή µέση, ντυµένη βασιλοπούλα, µέ αὐτοκρατορικό λῶρο, στέµµα καί µανδύα πολύτιµο, νά κρατεῖ πολυτελῆ σταυρό στό δεξί χέρι µπροστά στό στῆθος καί νά ἔχει τό ἄλλο, σέ χαµηλότερο ἐπίπεδο, µέ ἀνοιχτή τήν παλάµη. Η ὅλη παράσταση, πλούσια σέ στοιχεῖα, ἐµφανίζει τήν Ἁγία νέα καί ὄµορφη, µέ πλούσια καί περίτεχνα ροῦχα καί µέ ἄσπρο, διακοσµηµένο µέ κόκκινα καί µπλέ ἀνθέµια, κάλυµµα στό κεφάλι. Φοράει µπλέ καλογραµµένο χιτῶνα καί κόκκινο φωτεινό ἱµάτιο καί φέρει λιθοκόσµητο στέµµα, πού περιβάλλεται ἀπό περίτεχνο ἀνά - γλυφο φωτοστέφανο µέ φυτικό διάκοσµο. Τό κόκκινο χρῶµα τοῦ ἱµατίου, πού ἀνα βιώνει ἀπό τά βυζαντινά χρόνια, ἑρµηνεύεται ἀπό τό συναξάρι τῆς Ἁγίας, σύµφωνα µέ τό ὁποῖο τόν παρθενικό χιτῶνα της ἔβαψε κόκκινο τό αἷµα τοῦ µαρτυρίου της «πεποικιλμένη ἐλαίῳ τῆς ἁγνείας καὶ τῷ αἵματι τῆς ἀθλήσεως». Στόν χιτῶνα διακρίνονται ἔντονα γραψίµατα καί ἀπουσιάζει ὁ λαµµατισµός. Οἱ πτυχώσεις τῶν ἐνδυµάτων ἀποδίδονται µέ σκοῦρες γραµµές τοῦ ἰδίου µέ τό ἔνδυµα χρώµατος καί ἐλάχιστες πολύ µικρές καί λεπτές φωτισµένες ἐπιφάνειες στίς ἀκµές, σέ ἀνοικτότερους τόνους. Η µορφή, µέ τό πολύ ὡραῖο, σοβαρό, στενόµακρο πρόσωπο, ἀκτινοβολεῖ προβαλλόµενη µέσα ἀπό τό περίτεχνο χρυσό στέµµα καί τήν καλύπτρα τῆς κεφαλῆς, ἐνῶ στενεύει, καθώς κορυφώνεται πρός τά ἐπάνω. Τό πρόσωπο, µέ τά κανονικά καί ἁρµονικά χαρακτηριστικά, τό στενόµακρο σχῆµα καί τόν ὡραῖο λαιµό, ἐκφράζει µέ τήν ἐξαιρετική δοµή του µία γαλήνια, ἰδανική γυναικεία νεανική ὀµορφιά. Ὁ προπλασµός εἶναι βαθυκάστανος. Τό πλάσιµο τῶν γυµνῶν µερῶν εἶναι σχετικά µαλακό, ὁ γλυκασµός ἐλαφρῶς πρασινωπός, ἐνῶ λίγες δύσκαµπτες καί κάπως ἄκοµψες ψιµυθιές ἁπλώνονται πάνω ἀπό τό φωτισµένο σάρκωµα. Ο εἰκονογραφικός αὐτός τύπος ἐπαναλαµβάνεται σέ προτοµή καί σέ ἄλλες εἰ - κόνες τῆς Ἁγίας. Εξαιρέσεις τοῦ τύπου τῆς ὁλόσωµης, ὄρθιας καί µετωπικῆς Ἁγίας Κυριακῆς εἶναι λίγες καί σ αὐτές δέν εἰκονίζεται µοναχική ἡ µορφή, ἀλλά σέ ζεύγη Ἁγίων ἤ σέ πολυπρόσωπες συνθέσεις. Η µορφή φανερώνει λεπτότητα, µέ τήν ἐπιµεληµένη µέ ἁδρές πινελιές καί αἴ - σθηση ζωγραφικότητας ἐκτέλεση, µέ τά συµπληρωµατικά χρώµατα καί µέ τίς ἁπα λές διαβαθµίσεις τοῦ λαδοπράσινου προπλασµοῦ καί τοῦ σιταρένιου σαρκώµατος καί τήν περιορισµένη ἀλλά χαρακτηριστική χρήση τῶν ἄσπρων φώτων στά κύρια σηµεῖα τοῦ προσώπου. Ἡ εἰκόνα, µέ τή µεγάλη ἀπώλεια στό κάτω µέρος ἀπό κάψιµο, συγκαταλέγεται µεταξύ τῶν εἰκόνων µέ ἔντονη καλαισθησία καί διάχυτη διάθεση γιά διακόσµηση. Στόν ἀσηµένιο κάµπο σῴζονται στοιχεῖα τῆς ἐπιγραφῆς µέ κόκκινα γράµµατα. 296

20

21 16. Η Παναγία ἡ Οδηγήτρια µέ τούς Εὐαγγελιστές καί τούς Ἀποστόλους Χρονολόγηση: 17ος-18ος αἰώνας ιαστάσεις: 0,85 0,58 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν Οχι πολύ συνηθισµένη σύνθεση ἀποτελεῖ ἡ Παναγία στόν τύπο τῆς Οδηγήτριας, µέ τούς Εὐαγγελιστές καί τούς Ἀποστόλους σέ κατακόρυφη ἀπεικόνιση στίς δύο πλευρές τῆς εἰκόνας. Η παράσταση, πού ἀριθµεῖ συνολικά δεκαέξι φωτοστεφανωµένα ἱερά πρόσωπα, ζωγραφίσθηκε σέ χρυσό κάµπο καί σέ ξύλο σκαφιδωτό, πού τό πλαίσιό του ἔχει πλάτος 7-8 ἑκατοστά. Ὡς κεντρικό καί βασικό θέµα ἔχει τήν Θεοτόκο Οδηγήτρια. Πρόκειται γιά τόν πολύ διαδεδοµένο τύπο τοῦ εἰκονογραφικοῦ θέµατος, ὅπου ἡ Θεοτόκος εἰκονίζεται ὄρθια, βρεφοκρατοῦσα καί ἐλαφρῶς στραµµένη ἀριστερά. Φέρει τόν Χριστό στό ἀριστερό χέρι, ἐνῶ ὑψώνει τό δεξί πρό τοῦ στήθους της, σέ στάση ἱκεσίας. Τά πρόσωπα Μητέρας καί Τέκνου δέν ἐφάπτονται. Αὐτό εἶναι χαρακτηριστικό τοῦ τύπου. Η Θεοτόκος, πού εἰκονίζεται συνήθως κατά τό ἄνω ἥµισυ τοῦ σώµατος, χαµογελᾶ ἐλαφρῶς καί ἔχει µνηµειακό χαρακτῆρα. Η Παναγία ἐδῶ φορεῖ µπλέ χι - τῶνα καί σκοῦρο κόκκινο µαφόριο µέ χρυσή ταινία στίς παρυφές. Ο χιτώνας τοῦ Χριστοῦ εἶναι γκριζογάλανος, µέ «σηµεῖα» πορτοκα λόχρωµα καί κόκκινη ζώνη. Τό ἱµάτιο, πού ἀφήνει ἀκάλυπτο καί τόν δεξί ὦµο, εἶναι πορτοκαλίζον, µέ ἔντονες πτυχές χρυσογραφηµένες καί διατηρεῖται σέ πολύ καλή κατάσταση. Οἱ πτυχές τῶν ρούχων τῆς Παναγίας, πού σχηµατίζονται µέ µαῦρες γραµµές, εἶναι δύσκαµπτες, µέ πολλές γωνίες. Ο ὄγκος ἀποδίδεται µέ τρεῖς διαφορετικούς τόνους τοῦ ἰδίου χρώµατος. Η κροσσωτή ἄκρη τοῦ µαφορίου κοσµεῖ διακριτικά τό τµῆµα κάτω ἀπό τόν δεξί ὦµο. Οἱ πτυχές τῶν ἐνδυµάτων τοῦ Χριστοῦ εἶναι µαλακότερες καί λιγότερο σχηµατοποιηµένες. Τά ἁβρά πρόσωπα τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Χριστοῦ πλάθονται µέ λευκές γραµµές ἐναλλάξ ἔντονες καί ἀµυδρές, πού τονίζουν τά περισσότερο φωτισµένα σηµεῖα. Τό σάρκωµα εἶναι καστανό ἀνοιχτό πρός τό ρόδινο. Ο καστανοπράσινος προπλασµός πού δηλώνει τίς σκιές δέν καταλαµβάνει σχετικά µεγάλη ἔκταση, δέν εἶναι ὅµως σκοῦρος. Ἀνάλογο εἶναι καί τό πλάσιµο στίς ἄλλες µορφές τῶν Ἀγγέλων καί τῶν Ἀποστόλων. Στήν εἰκόνα µας, ἡ Παναγία περιβάλλεται ἀπό τούς Εὐαγγελιστές καί Ἀποστό - λους, σέ µικρότερη κλίµακα, πού κρατοῦν εἰλητάρια καί βιβλία. Ολοι εἰκονίζονται στραµµένοι πρός τήν Θεοτόκο, µέ ἐξαίρεση τόν Ἅγιο Ιωάννη τόν Θεολόγο, πού ἀποτελεῖ τό σηµεῖο ἀναφορᾶς καί τό κέντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος. Στήν πρώτη σειρά διακρίνουµε τούς κορυφαίους Πέτρο καί Παῦλο. Ο µέν πρῶ - τος κρατεῖ εἰλητάριο, ὁ χιτώνας του εἶναι µπλέ καί τό ἱµάτιο, πού καλύπτει καί τούς δύο ὤµους, ἀνοιχτό κόκκινο (τριανταφυλλόχρωµο) µέ σκούρους ποταµούς, ὁ δέ 298

22

23 δεύτερος κρατεῖ βιβλίο. Φορεῖ µπλέ χιτῶνα καί τριανταφυλλόχρωµο ἱµάτιο. Ἀκολουθεῖ ὁ Ιωάννης ὁ Θεολόγος, ὁ ὁποῖος εἶναι στραµµένος πρός τήν ἀντίθετη κατεύθυνση. Μᾶλλον ὁ ζωγράφος χρησιµοποίησε πρότυπα ἀπό ἄλλη εἰκόνα, ἴσως ἀπό τήν εἰκόνα τῆς Ἀποκαλύψεως, στήν ὁποία ὑπαγορεύει ὁ Ιωάννης στόν Πρόχορο τήν Ἀποκάλυψη. Φορεῖ µπλέ χιτῶνα καί ἀνοιχτό κόκκινο ἱµάτιο, τό ὁποῖο καλύπτει καί τούς ὤµους καί τό δεξί χέρι, ἐνῶ µέ τό ἀριστερό κρατεῖ εἰλητάριο. Ἀπέναντι εἰκονίζεται ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος, ὁ ὁποῖος κρατεῖ εὐαγγέλιο καί φορεῖ κόκκινο ἀνοιχτό χιτῶνα καί µπλέ ἱµάτιο. Κάτω ἀπό τόν Ιωάννη τόν Θεολόγο εἰκονίζεται ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς, πού κρατεῖ εὐαγγέλιο καί εἶναι ντυµένος µέ τά χρώµατα τοῦ Παύλου. Στήν ἀπέναντι θέση ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος, πού κρατεῖ εὐαγγέλιο, φορεῖ κόκκινο σκοῦρο χιτῶνα καί µπλέ ἱµάτιο. Ἀξιοπρόσεκτο εἶναι ὅτι ὁ ζωγράφος ἔδωσε τήν πρώτη θέση στούς κορυφαίους Πέτρο καί Παῦλο καί στή συνέχεια τοποθέτησε τούς τέσσερις Εὐαγγελιστές. Τρίτη θέση κατέχουν ἄλλοι Ἀπόστολοι, ὅπως ὁ Σίµων, πού κρατεῖ εἰλητάριο καί φορεῖ κόκ κινο σκοῦρο χιτῶνα καί τριανταφυλλόχρωµο ἱµάτιο. Ἀπέναντι ὁ Ἀνδρέας, πού κρατεῖ εἰλητάριο καί φορεῖ γαλάζια ροῦχα. Κάτω ἀπό τόν Σίµωνα ὑπάρχει ἄλλος Ἀπόστολος, πού ἡ ἐπιγραφή του εἶναι φθαρµένη. Κρατεῖ εἰλητάριο καί φορεῖ µπλέ χιτῶνα καί πορτοκαλόχρωµο ἱµάτιο. Στήν ἀντίθετη θέση εἰκονίζεται ὁ Βαρθολο- µαῖος, πού κρατεῖ εἰλητάριο καί φορεῖ ἀνοιχτό κόκκινο χιτῶνα καί µπλέ ἱµάτιο. Στήν τελευταία σειρά, ἀριστερά, εἶναι ὁ Θωµᾶς, ντυµένος µέ τά χρώµατα τοῦ πιό πάνω Ἀποστόλου καί δεξιά ὁ Φίλιππος, πού κρατεῖ εἰλητάριο. Τά τεχνοτροπικά γνωρίσµατα καί ἡ τεχνική ἐκτέλεση ἐντάσσουν τήν εἰκόνα στά πλαίσια τοῦ ἑπτανησιακοῦ ρεύµατος πού ἐπικρατεῖ παντοῦ µετά τόν 16ο αἰῶνα. Ἡ συγκεκριµένη εἰκόνα µπορεῖ νά θεωρηθεῖ ἀπό τίς πιό συντηρητικές τοῦ ρεύµατος αὐτοῦ. Ἡ ἔντονη χρωµατική γκάµα, ἡ ἐπιτυχής χρήση τῆς χρυσογραφίας, ἡ σωστή πλήρωση τοῦ κενοῦ χώρου, ἡ ἀνάδειξη τῆς λεπτοµέρειας, ἡ γλυκύτητα τῶν µορφῶν, τά ἐκφραστικά µάτια, εἶναι στοιχεῖα πού χαρακτηρίζουν τήν εἰκόνα καί γνωρίσµατα πού ἐνισχύουν τή θέση µας ὅσον ἀφορᾶ τήν ἔνταξη τῆς εἰκόνας στό β µισό τοῦ 17ου αἰῶνα, ἔστω καί µέσα ἀπό τό πρῖσµα τοῦ συντηρητισµοῦ. 300

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΚΕΡΕΚΟΣ Συντηρητής Ἔργων Τέχνης καί Ἀρχαιοτήτων Μουσειολόγος Καθηγητής ΤΕΙ Ἀθηνῶν ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολόγηση: Ἀρχές τοῦ 17ου αἰῶνα ιαστάσεις: 1,050 0,635 Προέλευση: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀντωνίου Σερρῶν

Χρονολόγηση: Ἀρχές τοῦ 17ου αἰῶνα ιαστάσεις: 1,050 0,635 Προέλευση: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀντωνίου Σερρῶν 17. Ο Ἅγιος Βασίλειος Χρονολόγηση: Ἀρχές τοῦ 17ου αἰῶνα ιαστάσεις: 1,050 0,635 Προέλευση: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀντωνίου Σερρῶν Σέ σκαπτή εἰκόνα δεσπόζει ἡ µορφή τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Εἶναι αὐστηρά µετωπικός καί

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολόγηση: 1761 ιαστάσεις: 0,93 0,51 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν

Χρονολόγηση: 1761 ιαστάσεις: 0,93 0,51 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν 24. Χριστός ὁ Παντοκράτωρ Χρονολόγηση: 1761 ιαστάσεις: 0,93 0,51 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν Ὁ Χριστός εἰκονίζεται µετωπικός µέχρι τούς µηρούς. Μέ τό δεξί χέρι εὐλογεῖ, ἐνῶ µέ τό ἀριστερό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολόγηση: Β µισό 18ου αἰῶνα ιαστάσεις: 2,00 1,47 Προέλευση: ωρεά Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Μαξίµου

Χρονολόγηση: Β µισό 18ου αἰῶνα ιαστάσεις: 2,00 1,47 Προέλευση: ωρεά Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Μαξίµου 37. Σταυρός Τέµπλου Χρονολόγηση: Β µισό 18ου αἰῶνα ιαστάσεις: 2,00 1,47 Προέλευση: ωρεά Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Μαξίµου Ὁ ξυλόγλυπτος Σταυρός εἶναι συνήθως τοποθετηµένος στό κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Τεχνική φλοπ Φορά Σκοπός της φοράς είναι να αναπτυχθεί μια ιδανική για τον κάθε αθλητή ταχύτητα και ταυτόχρονα να προετοιμάσει το πάτημα. Το είδος της φοράς του Fosbury ήτα, μια

Διαβάστε περισσότερα

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς»

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» Ἐνημερωτική ἔκδοση Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ» Πρώτη ἔκδοση: Ἀθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«Έκθεση εικόνων Κρητικής Σχολής στην Ηπειρο» 2014

«Έκθεση εικόνων Κρητικής Σχολής στην Ηπειρο» 2014 Άγιος Νικόλαος με τρεις σκηνές θαυμάτων του Συλλογή Μητροπολιτικού Μεγάρου Ιωαννίνων Προέλευση: Μονή Ελεούσας Νήσου Ιωαννίνων Διαστάσεις 0,92 Χ 0,62μ 1500 Εικόνα με πλαίσιο, που διατηρείται σε καλή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια Ἀριστείδης Ἀντονάς: Η Α ΡΑΧΝΗ Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, παρατηρῶ πρός τό δρόμο. Τηρῶ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. Για πρώτη φορά τη λέξη Εὐαγγέλιο σαν ό- νομα ενός βιβλίου τη συναντούμε στον Ιουστίνο τον μάρτυρα.

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. Για πρώτη φορά τη λέξη Εὐαγγέλιο σαν ό- νομα ενός βιβλίου τη συναντούμε στον Ιουστίνο τον μάρτυρα. Ο όρος ευαγγέλιον = χαρμόσυνη αγγελία. Αρχικά η λέξη «εὐαγγέλιον» σήμαινε την α- μοιβή που δινόταν σ' έναν που έφερνε καλές ειδήσεις. Αργότερα η λέξη κατέληξε να σημαίνει αυτές τις ίδιες τις ειδήσεις Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας.

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. 1 Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν Μοσχάτου Σεβασμιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1α ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Οι επιστήμονες ταξινομούν τους οργανισμούς σε ομάδες ανάλογα με τα κοινά τους χαρακτηριστικά. Τα πρώτα συστήματα ταξινόμησης βασιζόταν αποκλειστικά στα μορφολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Τήνος, 21 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 15.020._ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηρωϊκὴ Εξοδος τοῦ Μεσολογγίου*

Η Ηρωϊκὴ Εξοδος τοῦ Μεσολογγίου* Κατὰ τὴν νύκτα τῆς 9ης πρὸς 10ην Ἀπριλίου 1826, Κυριακὴ Βαΐων Η Ηρωϊκὴ Εξοδος τοῦ Μεσολογγίου* Η Ιστορία μέσα ἀπὸ τὰ μάτια ἑνὸς καλλιτέχνη τοῦ Δρος Μιχαὴλ Β. Δουλγερίδη, Δ/ντὴ Συντήρησης καὶ Ἀποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΑΘΗ ΓΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Νοµπελίστα ποιητή Τόµας Ἔλλιοτ, ἀπό τό Choruses from

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κλασικός Αθλητισμός Δρόμοι : Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις Ταχύτητες Σκυταλοδρομίες Δρόμοι με εμπόδια Δρόμοι Μεσαίων και Μεγάλων αποστάσεων Στην αρχαία εποχή ο δρόμος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου.

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ὀδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα.

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. 2013 α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Τηλ./Fax: 28920-42364 www.imodigitrias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντίνος Καβάφης ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. Τό γήρασμα τοῦ σώματος καί τῆς μορφῆς μου εἶναι πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι. Δέν ἔχω ἐγκαρτέρησι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμπειρική δογματική τόμος Α

Ἐμπειρική δογματική τόμος Α Ἐμπειρική δογματική τόμος Α...Τά κλειδιά τῆς ἐμπειρικῆς θεολογίας εἶναι ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό κατ εἰκόνα στό καθ ὁμοίωση, ἀπό τήν κατάσταση τοῦ δούλου, στήν κατάσταση τοῦ μισθωτοῦ καί τοῦ υἱοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ, ἀπέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμολογία Πίστεως Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ

Ὁμολογία Πίστεως Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ 1 Ὁμολογία Πίστεως Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Ἀπόδοση: Βασίλειος Σκιαδᾶς Θεολόγος Περί τοῦ Θεοῦ Πατρός 1 Ὑπάρχει ἕνας Θεός πρίν ἀπ ὅλα καί πάνω ἀπό ὅλα καί μέ ὅλα φανερούμενος καί πιό μεγάλος ἀπό ὁ,τιδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Το ναϋδριο της Παναγούδας στο Θεολόγο Θάσου

Το ναϋδριο της Παναγούδας στο Θεολόγο Θάσου Το ναϋδριο της Παναγούδας στο Θεολόγο Θάσου Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καβάλα 2 0 1 0 Ο ορεινός οικισμός Θεολόγος είναι κτισμένος στο βάθος μιας ρεματιάς στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 4 Καλοί Λιμένες 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Κώδικας Νταβίντσι (Μιά ἄλλη προσέγγιση) Τοῦ Παν. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδάκη Πρωτοσυγκέλλου Ἱ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἰδέα; Τί ἐννοοῦµε ὅταν µιλοῦµε γιά τά αἰώνια ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισµοῦ; ύσκολα ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα ἐπιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) Αντώνης Β. Γκαλίτσιος Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΓΟΥΡΝΑΣ, ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά σε αγορές κυπριακού κρασιού από το Cyprus Food & Drinks

Προσφορά σε αγορές κυπριακού κρασιού από το Cyprus Food & Drinks Προσφορά σε αγορές κυπριακού κρασιού από το Cyprus Food & Drinks Γίνετε μέλος μας και επωφεληθείτε την προσφορά που δημιουργήσαμε σε συνεργασία με την εταιρεία Oenus, η οποία με κάθε παραγγελία προσφέρει:

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ Βασική προϋπόθεση γιά νά μιλήσει κανείς γιά τόν Θεόν μας εἶναι ἡ σαφής διάκριση μεταξύ τῶν ὅρων : οὐσίας ἤ φύσεως καί ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, ὁ Θεός μας

Διαβάστε περισσότερα

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ.

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. 7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ὁ Σοσιαλισμός εἶναι γιά μένα ἡ τελειότερη ἐκδήλωση τῆς προόδου καί τῆς ἀνθρωπιᾶς. Καί τό λέω αὐτό ἔχοντας ἀνοιχτά πάντα κι ἄγρυπνα τά μάτια τῆς ψυχῆς μου. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Μέ ἰδιαίτερη χαρά καί συγκίνηση. ἀπευθύνω τόν νενομισμένο χαιρετισμό. μου στό Δεύτερο Συνέδριο: «Τηλλυρία: Μνῆμες, Ἱστορία καί Ἀρχαιολογία», πού

Μέ ἰδιαίτερη χαρά καί συγκίνηση. ἀπευθύνω τόν νενομισμένο χαιρετισμό. μου στό Δεύτερο Συνέδριο: «Τηλλυρία: Μνῆμες, Ἱστορία καί Ἀρχαιολογία», πού ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «ΤΗΛΛΥΡΙΑ: ΜΝΗΜΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ» ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Μέ ἰδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ «Ἐν ἀρχῆ ἦν ἡ ἀγάπη» μελωδοῦσε γιομίζοντας τὸ γυμνό σου δωμάτιο μιὰ παράξενη ἅρπα καθὼς σ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος καὶ τὸ χέρι σου, κρύο, δὰν κλωνὶ λεμονιᾶς σὲ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ένα από τα δυσκολώτερα προβλήματα, που έχει να αντιμετωπίσει ο ερευνητής της Κ. Διαθήκης, είναι το λεγόμενο «συνοπτικό πρόβλημα». Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται από τις χαρακτηριστικές ομοιότητες των τριών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 38. Θραύσμα χείλους από τον πίθο 6. Σώζει γράμματα Ο Π Κ Ο Η (φωτ 79).

Σελίδα 38. Θραύσμα χείλους από τον πίθο 6. Σώζει γράμματα Ο Π Κ Ο Η (φωτ 79). Σελίδα 38 Πιθάρια και πήλινα σκεύη Εσωτερικά και εξωτερικά του συγκροτήματος βρέθηκαν 32 πιθάρια in situ και 18 λάκκοι πιθαριών. Μεγάλος αριθμός από θραύσματα πίθων συγκεντρώθηκε επίσης από το στρώμα καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Αναπλ. Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Εἰδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 1 2 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ἡ Ἐπιστήμη μπροστά στή Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἡ Σταύρωση καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό ἐπίκεντρο, εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Καιρός τοῦ Ποιῆσαι. Ἡ παιδεία τοῦ Θεοῦ

Καιρός τοῦ Ποιῆσαι. Ἡ παιδεία τοῦ Θεοῦ Ἡ παιδεία τοῦ Θεοῦ Καιρός τοῦ Ποιῆσαι Παιδεία τοῦ Θεοῦ εἶναι οἱ ἐλεύσεις καί οἱ ἀποκρύψεις τῆς Χάριτος καί ὅλη ἡ γνώση περί τοῦ Θεοῦ καί τῆς αἰωνίου ζωῆς πού προσφέρεται στόν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ α'. -Λαμπρή καί θεοχαρμόσυνη εἶναι, εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἡ πανήγυρη πού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ: ΜΙΑ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ. Π. Σταμάτης Σκλήρης

ΕΙΚΟΝΑ: ΜΙΑ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ. Π. Σταμάτης Σκλήρης ΕΙΚΟΝΑ: ΜΙΑ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Π. Σταμάτης Σκλήρης Τό θέμα μας εἶναι ἡ Εἰκόνα, ἐξεταζόμενη ὅμως ἀπό μία ὀπτική γωνία, ἡ ὁποία ὁπωσδήποτε λαμβάνει ὑπόψει της ὅσα συνέβησαν κατά τόν 20 ο αἰώνα στό

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις. Αποστόλων 20, 17-38) (Παρατηρήσεις στή δομή καί τή θεματολογία του) 1. Εἰσαγωγικά

(Πράξεις. Αποστόλων 20, 17-38) (Παρατηρήσεις στή δομή καί τή θεματολογία του) 1. Εἰσαγωγικά Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΦΕΣΟΥ (Πράξεις. Αποστόλων 20, 17-38) (Παρατηρήσεις στή δομή καί τή θεματολογία του) 1. Εἰσαγωγικά Πάνω από το ένα τρίτο τῆς ἕκτασης τῶν Πράξεων κατέχουν ως γνωστόν,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Εἰσήγηση Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου στό Ζ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ θέμα: «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ» Ἱ. Προσκύνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/thursday/thurs_2.htm (...) Ὁ Παῦλος καυχᾶται γιά τόν Σταυρό καί λέει, ὅτι δέν γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ματαιότητος

Συνέδριο ματαιότητος Συνέδριο ματαιότητος «Οὐκ ἐκάθισα μετά συνεδρίου ματαιότητος καί μετά παρανομούντων οὐ μή εἰσέλθω ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων καί μετά ἀσεβῶν οὐ μή καθίσω... ὁ πούς μου ἔστη ἐν εὐθύτητι ἐν ἐκκλησίαις

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΗΡΩΝ» http://o-tiron.blogspot.com. Μηνιαία Έκδοση. Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. Μοναγρούλλι - Λεμεσός

«Ο ΤΗΡΩΝ» http://o-tiron.blogspot.com. Μηνιαία Έκδοση. Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. Μοναγρούλλι - Λεμεσός Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος Μοναγρούλλι - Λεμεσός «Ο ΤΗΡΩΝ» Έτος 8ο, Αρ. Τεύχος 9ο,Απρίλιος - Μάιος 2015 http://o-tiron.blogspot.com 1 Μηνιαία Ἔκδοση Ι.Ν. Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 1 ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήμων Δέν εἶμαι Μικρασιάτης. Εἶμαι Μακεδών μέ γηγενεῖς καταβολές καί εἶμαι ὑπερήφανος γιά τήν καταγωγή μου. Ὅμως

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης

Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης Αριστείδης Αντονάς Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης «Παρόλες τίς καταστροφές», γράφει στά 1667 γιά τόν Παρθενώνα ὁ περιηγητής Εβλιά Τσελεμπί, «δέν βρίσκεται καταγραμμένο ἄλλο τέτοιο τζαμί πού νά μπορεῖ ν ἀνοίξει

Διαβάστε περισσότερα

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν Φύρδην-µίγδην µαῦρα καλλυµαύχια, ἄσπρα σαρίκια, κίτρινα ράσα, µώβ µπέρτες παπικές κι ἐβραϊκά σκουφάκια ἦταν τό...ὑπερθέαµα πού εἶδαν γιά πολύ λίγο οἱ Ἕλληνες στούς δέκτες τους στίς 10 Αὐγούστου 2004. Ὅλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΜΟΝΑΞΙΑΣ

Η ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΜΟΝΑΞΙΑΣ Η ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΜΟΝΑΞΙΑΣ Οὐ καλόν... Πάντοτε μέ ἐντυπωσίαζαν καί μέ ἐντυπωσιάζουν, ὅταν μελετώντας τήν Ἁγία Γραφή καί ἰδιαίτερα τά δύο πρῶτα κεφάλαια τῆς Γενέσεως πού

Διαβάστε περισσότερα

Βιοηθική καί βιοθεολογία

Βιοηθική καί βιοθεολογία Βιοηθική καί βιοθεολογία «Ἔδει δέ τόν ἄνθρωπον πρῶτον γενέσθαι καί γενόμενον αὐξῆσαι καί αὐξήσαντα ἀνδρωθῆναι καί ἀνδρωθέντα πληθυνθῆναι καί πληθυνθέντα ἐνισχῦσαι καί ἐνισχυθέντα δοξασθῆναι καί δοξασθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. 1 ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. 2 ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. ΟΤΑΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟ (ἤ κάτοχο ὑψηλῆς κυβερνητικῆς

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου Άσκηση 1η Η σκληρή δουλειά των γραφέων Στα βυζαντινά μοναστήρια λειτουργούσαν scriptoria, δηλαδή εργαστήρια όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 &

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 & ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 92 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π άρα πολλές πινακίδες συνατοῦµε στό διάβα τῆς ζωῆς µας, οἱ ὁποῖες

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή... ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 61 n κωδικός 01-7109 X Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ἡ ἐπίσηµη ἁγιοκατάταξή του τ. 61, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ο Ναός της Παναγίας Ελεούσας Ποδύθου, ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο και κτίστηκε στις αρχές του 16 ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2011***ΕΤΟΣ10ο***ΤΕΥΧΟΣ103 ΙΕΡΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΛΑΡΙΣΗΣΚΑΙΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗΝΕΑΝΙΚΗΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥΝΑΟΥΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥΛΑΡΙΣΗΣ Ε ὐλογημένοςὁἄνθρωποςπούμπορεῖ,τώρατόκαλοκαίρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Παραδόσεων. τοῦ μαθήματος. ʺΧριστολογικές Μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκηςʺ

Σημειώσεις Παραδόσεων. τοῦ μαθήματος. ʺΧριστολογικές Μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκηςʺ Σημειώσεις Παραδόσεων τοῦ μαθήματος ʺΧριστολογικές Μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκηςʺ Ἀθήνα 2013 1 Πίνακας Χωρίων Χριστολογικῶν Μαρτυριῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Γενέσεως 3,15 Πρβλ. Β Βασιλειῶν 7,13 17 Γεν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ:

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ: : Μιά ἀήθης Οἰκουµενιστική ἐπίθεση στήν ἁγιότητα καί τά θεόπνευστα συγγράµµατά του (Ἡ ἐργασία αὐτή εἶχε ὡς ἀφορµή α) τό βιβλίο «Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Ὁ πνευµατικός του κόσµος» (ἐκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ) τοῦ ἐπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Καραβάτζιο, Η κλήση του Ματθαίου. Εκκλησία Αγίου Λουδοβίκου των Γάλλων, Ρώµη

Καραβάτζιο, Η κλήση του Ματθαίου. Εκκλησία Αγίου Λουδοβίκου των Γάλλων, Ρώµη Καραβάτζιο, Η κλήση του Ματθαίου Εκκλησία Αγίου Λουδοβίκου των Γάλλων, Ρώµη Διδακτικό υλικό Μάθηµα: Θρησκευτικά Πρότυπο Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Αθηνών Τάξη: Β Γυµνασίου Καθηγητής: Γ. Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος. A. Einstein Πηγή:

Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος. A. Einstein Πηγή: Ας πούμε και κάτι για τις δύσκολες μέρες που έρχονται Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος. A. Einstein 1879-1955 Πηγή: http://www.cognosco.gr/gnwmika/ 1 ΚΥΚΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Κείμενα από την ιστοσελίδα www.apostoliki-diakonia.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...5 ΑΡΘΡΟΝ ΠΡΩΤΟΝ...7 «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 431 Ἀριθμ. Ἀθήνῃσι 8 ῃ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου Ὁ σκοπός τῆς δημιουργίας Στό ἐρώτημα, γιατί δημιουργήθηκε ὁ κόσμος ἀπό τόν Θεό, δίνονται πολλές ἀπαντήσεις. Μιά ἀπάντηση, πού τήν ἀνευρίσκουμε στήν πατερική

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Μαρίνα

Ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Μαρίνα Ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Μαρίνα Ἀπολυτίκιον Ἁγίας Μαρίνης Μνηστευθεῖσα τῷ Λόγῳ Μαρίνα ἔνδοξε, τῶν ἐπιγείων τήν σχέσιν πᾶσαν κατέλιπες καί ἐνήθλησας λαμπρῶς ὡς καλλιπάρθενος τόν γάρ ἀόρατον ἐχθρόν κατεπάτησας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο Ἡ Ἁγία Εἰκόνα Κέντρο ἀναφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου εἶναι ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὅπως µεταδίδεται ἀπό γενεά

Διαβάστε περισσότερα

https://www.youtube.com/watch?v=gsdeexbtggu

https://www.youtube.com/watch?v=gsdeexbtggu ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (καί σήμερα, 24-01-2017) καί ὄχι μόνο, ἀλλά καί σέ ὁλόκληρη τήν βόρειο- καί νότιο Εὐρώπη (βλέπετε καί ἀκραῖα φαινόμενα, παγετούς, κλπ) καί ἴσως νά σχετίζονται καί μέ τήν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Στον 11 ο αιώνα χρονολογείται η αγία Αικατερίνη στην Πλάκα, κοντά στο μνημείο του Λυσικράτους. Έχει χτιστεί πάνω σε ερείπια αρχαίου ναού της Αρτέμιδος. Η στέγαση του κεντρικού τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Α. Διαχείριση του υλικού της Εισαγωγής: Ύλη:σελ. 9-13 (εκτός 9-11), 11-17 (εκτός η 15 η ), 20 (μέχρι «Η λυρική ποίηση μετά το τέλος της αρχαϊκής εποχής»). Κεφ. ΙΙ, σελ. 9 α)εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» ΕΥΧΟΣ 15:Layout 1 28/1/2011 3:47 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ δ ύ ν α σ θ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Ε να ρεῦµα πού παρατηρεῖ κανείς νά ὑπάρχει στήν ἐποχή µας εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Ὁμιλία ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/friday/fri_2.htm 1. - Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ὁ ἀγώνας μας τῆς νηστείας καί

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

A ΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΟΝΑΣ / O ANTIΛΑΛΟΣ

A ΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΟΝΑΣ / O ANTIΛΑΛΟΣ A ΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΟΝΑΣ / O ANTIΛΑΛΟΣ Ἄνοιξε τώρα τό χέρι. Ἀνοίγω τό χέρι. Δῶσε τό κλειδί στόν ἄνθρωπο. Τεντώνω τό χέρι καί δίνω τό κλειδί. Πάρε αὐτό πού σοῦ δίνει. Ὁ ἄνθρωπος μοῦ δίνει ἕνα κουτί. Τό παίρνω.

Διαβάστε περισσότερα