ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ"

Transcript

1 ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΚΕΡΕΚΟΣ Συντηρητής Ἔργων Τέχνης καί Ἀρχαιοτήτων Μουσειολόγος Καθηγητής ΤΕΙ Ἀθηνῶν ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ

2 1. Παναγία ἡ Οδηγήτρια Χρονολόγηση: Β µισό τοῦ 14ου αἰῶνα ιαστάσεις: 0,98 0,64 Προέλευση: Ι. Ναός Μεγάλων Ταξιαρχῶν Σερρῶν Η παράσταση τῆς Παναγίας Οδηγήτριας ἀκολουθεῖ τόν καθιερωµένο εἰκονογραφικό τύπο πού θεωρεῖται ὅτι προέρχεται, σύµφωνα µέ περιγραφή τοῦ Πατριάρχη Φωτίου, ἀπό τή λατρευτική ἀχειροποίητη εἰκόνα τῆς Μονῆς Οδηγῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Η Θεοτόκος παριστάνεται σέ προτοµή, µέ πολύ ἐλαφρά στροφή τοῦ σώµατος, ἀτενίζοντας τόν προσκυνητή. Τό δεξί χέρι φέρει µπροστά στό στῆθος σέ στάση δε- ήσεως καί µέ τό ἀριστερό κρατεῖ τόν µικρό Χριστό, πού εἰκονίζεται σέ στάση αὐστηρά µετωπική, εὐλογώντας µέ τό ἁπλωµένο δεξί χέρι καί κρατώντας στό ἀριστερό κλειστό εἰλητάριο. Χαρακτηριστικός τοῦ εἰκονογραφικοῦ αὐτοῦ τύπου εἶναι ὁ µνηµειακός χαρακτήρας µέ τήν αὐστηρά ἐξισορροπηµένη σύνθεση τῶν µορφῶν, τήν κατανοµή τῶν ὄγκων καί τήν ἱερατική ἐπίσηµη στάση, πού ἐναρµονίζεται καί µέ τήν ἤρεµη αὐστηρότητα τῆς ἔκφρασης τοῦ προσώπου τῆς Παναγίας. Ο προσωπογραφικός αὐτός τύπος θά ἀποτελέσει καί τό πρότυπο στή µεταγενέστερη ζωγραφική. Τό κανονικό ὠοειδές σχῆµα τοῦ προσώπου τῆς Παναγίας µέ τήν ἄψογη σχεδίαση, τά ὡραῖα γεµᾶτα θλίψη ἀµυγδαλωτά µάτια πού τά τονίζουν τά καλογραµµένα τοξωτά φρύδια, ἡ µακριά-ἐλαφρά καµπύλη καί λεπτή µύτη, τό µικρό σαρκῶδες στόµα, τό πλαστικά τονισµένο πηγούνι καί τά πολύ µακριά κοντυλογραµµένα δάκτυλα, ἀποδίδουν τόν παραδοσιακό φυσιογνωµικό τύπο τῆς µορφῆς τῆς Θεοτόκου Οδηγήτριας. Ο τύπος αὐτός χαρακτηρίζεται, ἀκόµη, ἀπό τήν ἀσύµµετρη ρυθµική κίνηση τῆς χρυσῆς παρυφῆς τοῦ, σέ βαθύ καφεκόκκινο χρῶµα, µαφορίου πού φορεῖ ἡ Παναγία καί περιβάλλει τό κεφάλι, ὅπως καί ἀπό τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο οἱ δύο ἄκρες του σταυρώνουν κάτω ἀπό τόν ντελικᾶτο λαιµό. Ο προσωπογραφικός τύπος τοῦ καθισµένου στό χέρι τῆς Παναγίας Χριστοῦ µέ τό πορτοκαλί σκοῦρο µέ χρυσοκοντυλιές ἱµάτιο, ἐντάσσεται στήν ἴδια εἰκονογραφική παράδοση µέ τό ὑπερβολικά τονισµένο µέτωπο καί τή χαρακτηριστική καµπυλόγραµµη ρυτίδα. Η Παναγία, ὡς τῶν «θλιβοµένων ἀντίληψις», δέεται µέ τό ὑψωµένο χέρι πρός τόν Χριστό, ἐνῶ στρέφει τό µελαγχολικό φιλάνθρωπο βλέµµα πρός τόν πιστό. Τήν ἔννοια τῆς λατρευτικῆς εἰκόνας τονίζουν οἱ ἐπίσηµες ἱερατικές στάσεις τῆς Παναγίας καί τοῦ Χριστοῦ, µέ τίς ὁποῖες ρυθµίζονται οἱ µεταξύ τους σχέσεις, καθώς καί µέ τόν προσκυνητή. Στόν κάµπο ἀπό ὤχρα τονίζονται οἱ δύο φωτοστέφανοι µέ χρυσό καί οἱ δύο δίσκοι στίς ἐπάνω ἄκρες µέ τά κόκκινα κεφαλαῖα γράµµατα «ΜΡ ΘΥ», καθώς καί ἡ 252

3

4 ἐπιγραφή πάνω ἀπό τόν φωτοστέφανο τοῦ Χριστοῦ «ΙΣ ΧΣ». Τή γαλήνη τῶν µορφῶν τονίζει τό πλάσιµο τῶν προσώπων µέ τά ἀσαφῆ, µέσα στό σκιοφωτισµό, περιγράµµατα. Λίγες ἄσπρες γραµµές φωτίζουν τήν ἄκρη τοῦ µατιοῦ καί τῆς µύτης, τό ἀνασηκωµένο πηγούνι καί τό µέτωπο. Ο διάφανος αὐτός φωτισµός προσδίδει ἕναν µεταφυσικό χαρακτῆρα στή λυγερή µορφή τῆς Παναγίας, ὅπως καί στοῦ µικροῦ Χριστοῦ, πού εἶναι πλασµένος µέ τίς ἴδιες αἰσθητικές ἀρχές τῆς παλαιολόγειας τέχνης τοῦ τέλους τοῦ 14ου αἰῶνα. Η πολύ ὑψηλή στάθµη τῆς ζωγραφικῆς καί ἡ χρονολογική της ἔνταξη σχετίζουν τήν εἰκόνα µέ τήν καλλιτεχνική παράδοση τῆς κωνσταντινοπολίτικης ζωγραφικῆς, πού εἰσδύει στό νησί τῆς Κρήτης ἀπό πρόσφυγες ζωγράφους. Η εἰκόνα παρουσιάζει πολλές φθορές καί ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ ἐπικάλυψή της µέ τό δεύτερο ζωγραφικό στρῶµα τοῦ 1854, τό ὁποῖο κατά τή διάρκεια τῆς συντήρησης ἀποσπάσθηκε καί τοποθετήθηκε σέ νέο ξύλινο ὑπόστρωµα. Εἶναι ἡ γνωστή Παναγία ἡ «ΑΡΜΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣΑ». Ὁ Γ. Καφταντζῆς ἀναφέρει «Πάνω ἀπό ἐκεῖ πού ἦταν ὁ ναός (Ἄνω Ταξιάρχης, κοινῶς Ταξιαρχούδι), στή µέση τῆς νότιας πλευρᾶς τῆς Ἀκρόπολης (Σερρῶν), ὑπάρχει ἕνας τεράστιος βράχος µισοκρέµαστος σάν ἕτοιµος νά πέσει, πού λέγεται ἀρµενόπετρα... Σύµφωνα µέ παλιά παράδοση, κάποτε ἡ ἀρµενόπετρα πού ἦταν πιό ψηλά ξεκόλλησε καί ἄρχισε νά πέφτει µά τή συγκράτησε σ αὐτήν τή θέση ἡ Παναγία γι αὐτό τήν εἶπαν Ἀρµενοκρατοῦσα» (Γ. Καφταντζῆς, Ἱστορία τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν καί τῆς περιφέρειάς της, Σέρρες 1972, σ. 226, σηµ. 89). Η εἰκόνα ἀνῆκε ἄλλοτε στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἄνω Ταξιάρχη (Ταξιαρχούδι) Σερρῶν, ὁ ὁποῖος σήµερα δέν σῴζεται. 254

5

6 2. Xριστός ὁ Σωτήρ Χρονολόγηση: Β µισό 15ου-ἀρχές 16ου αἰῶνα ιαστάσεις: 0,96 0,65 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. Ἀντωνίου Σερρῶν Ο Κύριος παριστάνεται σέ προτοµή, κατά µέτωπο, µέ τό κεφάλι ἀδιόρατα γυρισµένο πρός τά δεξιά του. Κρατεῖ κλειστό λιθοκόσµητο εὐαγγέλιο καί εὐλογεῖ, ἑνώνοντας τόν ἀντίχειρα µέ τό προτελευταῖο δάκτυλο. Τά πλούσια µαλλιά του πέφτουν πίσω ἀπό τόν ἀριστερό του ὦµο. Φορεῖ ροδοκόκκινο χιτῶνα µέ ποταµούς σκουρότερους καί φῶτα πλασµένα µέ λευκό χρῶµα. Τό «σηµεῖον» εἶναι σιταρόχρωµο, ὅπου λαµπυρίζουν χρυσοκονδυλιές, καί τό ἱµάτιο βαθυγάλαζο, µέ ἐµφανῆ ἀπουσία φώτων, πού ἀφήνει ἀκάλυπτο τµῆµα τοῦ στέρνου καί τό δεξί του χέρι. Τήν παρυφή τοῦ χιτῶνα στολίζει χρυσή ταινία µέ εὔκαµπτη πτυχή, πού πλαισιώνει τό λαιµό. ύσκαµπτες πτυχές αὐλακώνουν τόν χιτῶνα. Τά σαρκώµατα πλάθονται µέ φῶτα πάνω σέ ἀνοιχτοπράσινο προπλασµό, ἐναλλάξ χονδρό καί λεπτό, πού ἁπλώνονται σέ καµπύλες στή σάρκα. Η µετάβαση ἀπό τό φῶς στή σκιά γίνεται βαθµιαῖα, µέ τή διασταύρωση τῶν φώτων µέ λεπτές πινελιές στό χρῶµα τοῦ προπλασµοῦ, πού ἀκολουθοῦν τό σχῆµα τοῦ προσώπου. Οἱ σκιές εἶναι µαλακές, τά χαρακτηριστικά εἶναι σχεδιασµένα µέ καστανοπράσινο. Εµφανής εἶναι ἡ ἀπουσία τῶν φώτων, κυρίως ἀπό τό ἀριστερό χέρι, λόγῳ φθορᾶς, καθώς ἐπίσης καί ἀπό τό ἱµάτιο. Στικτός ἔνσταυρος φωτοστέφανος πλαισιώνει τό κεφάλι. Ο χρυσός κάµπος περιβάλλει τή µορφή καί τό κάτω µέρος. Στίς ἐπάνω γωνίες µέσα σέ κόκκινους δίσκους ζωγραφίζονται χρυσά γράµµατα «ΙΣ ΧΣ». Εκατέρωθεν τῶν ὤµων ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή µέ κόκκινα γράµµατα «Ο ΣΩ ΤΗΡ». Η εἰκόνα αὐτή ἐπαναλαµβάνει ἕναν εἰκονογραφικό τύπο, γνωστό ἀπό πολλά παλαιολόγεια καί µεταβυζαντινά παραδείγµατα. Παρουσιάζει ὅµως ἰδιαίτερη σχέση, ἀκόµη καί σέ λεπτοµέρειες τῆς πτυχολογίας καί τῆς σταχώσεως τοῦ βιβλίου, µέ τήν εἰκόνα τοῦ Ἀνδρέα Παβία στό Canto Santo Τeutonico τῆς Ρώµης. Οἱ διαφορές ἐντοπίζονται στήν τραχύτερη ἐκτέλεση τῆς εἰκόνας τοῦ Παβία (ὅπου ἡ µορφή τοῦ Χριστοῦ δέν ἀποπνέει τήν εὐγένεια πού χαρακτηρίζει τόν Χριστό τῆς εἰκόνας µας καί τά φῶτα εἶναι ἔντονα καί δύσκαµπτα), στή σχεδίαση τῶν δακτύλων τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ (πού στήν εἰκόνα τῆς Ρώµης εἶναι λιγότερο εὐλύγιστα καί ἔχουν χονδρές κλειδώσεις), στίς παρυφές τῶν ρούχων, στόν διαφορετικό διάκοσµο τῶν στικτῶν τοῦ φωτοστέφανου. Ο Χριστός τοῦ Εκκλησιαστικοῦ Μουσείου Σερρῶν εἶναι λεπτότερος ἀπό τοῦ Παβία, ἀποπνέει εὐγένεια καί καλωσύνη καί ἐντάσσεται στήν παράδοση τοῦ Ἀνδρέα Ρίτζου. Η παραπάνω εἰκόνα, ὅπως καί τῆς Θεοτόκου τῆς Οδηγήτριας πού ἀκολουθεῖ, περιῆλθαν µέν στό Μουσεῖο ἀπό τόν Ι. Ναό τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου Σερρῶν, σύµφωνα ὅµως µέ µαρτυρία τοῦ Γ. Καφταντζῆ ἀνῆκαν στόν Ι. Ναό τῶν Ἁγ. Θεοδώρων (Γ. Καφταντζῆς, Ιστορία τῆς πόλεως Σερρῶν, τ. Α, Ἀθήνα 1967, σ ). 256

7

8 3. Θεοτόκος ἡ Οδηγήτρια Χρονολόγηση: Β µισό 15ου-ἀρχές 16ου αἰῶνα ιαστάσεις: 0,97 0,72 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. Ἀντωνίου Σερρῶν Η Θεοτόκος εἰκονίζεται σέ προτοµή, ἀριστεροκρατοῦσα. Γέρνει ἐλαφρά τό κεφάλι της πρός τό παιδί καί βλέπει πρός τόν προσκυνητή. Ο Χριστός γυρίζει πρός τή Mητέρα του, εὐλογεῖ καί κρατάει κλειστό εἰλητάριο. Τό µαφόριο τῆς Παναγίας ζωγραφίζεται σέ ἔντονα σκοῦρο χρῶµα πρός τό βυσσινί, µέ λίγες ἀλλά δύσκαµπτες πτυχώσεις. Τοῦ Χριστοῦ ὁ χιτώνας ἀποδίδεται σέ µαῦρο, ἐνῶ τό ἱµάτιο σέ ἀνοιχτό κεραµιδί, καί τά δύο µέ ἀνταύγειες τοῦ χρυσοῦ. Σέ ἁπαλό καφέ πλάθονται τά γυµνά µέρη τῶν σωµάτων καί τά πρόσωπα µέ πυκνά χρω- µατικά σύνολα σέ τόνους πιό ἀνοιχτούς. Στίς ἐπάνω γωνίες τῆς εἰκόνας σχηµατίζονται χρωµατικά καί ἀνάγλυφα στικτά κυκλικά διάχωρα µέ τήν ἐπιγραφή «ΜΡ ΘΥ». Τό νέο στοιχεῖο πού χαρακτηρίζει ὅλες τίς παραλλαγές τῆς αὐστηρῆς καί θριαµβικῆς βυζαντινῆς Οδηγήτριας, εἶναι ἡ προσπάθεια νά δηλωθεῖ τό βαθύτερο νόηµα τῆς Ενσάρκωσης καί τοῦ Πάθους. Ο συµβολισµός αὐτός, πού δίδεται καί µέ ἐξωτερικά στοιχεῖα σέ µιά µεγάλη σειρά κρητικῶν εἰκόνων τῆς Παναγίας τοῦ Πάθους πού δη- µιουργοῦν οἱ Κρητικοί ζωγράφοι τοῦ 15ου αἰῶνα, περνάει σέ ὅλα τά σχήµατα τοῦ τρυφεροῦ συµπλέγµατος Παναγίας-µάνας καί Χριστοῦ-παιδιοῦ. Ἀπό τήν τάση δέν ἐξαιρεῖται καί ἡ Παναγία ἡ Οδηγήτρια, πού ἀποκτᾶ αὐτή τήν ἐποχή στήν Κρήτη τό χαρακτηριστικό καί στήν εἰκόνα µας γεµᾶτο νόηµα θλιµµένο βλέµµα της, πού διαπερνάει τόν προσκυνητή. Στά ἐξωτερικά δηλωτικά τοῦ Πάθους, πού ἐφαρµόζονται ἀπό τούς Κρητικούς στήν Οδηγήτρια, ἀνήκουν τό τριγωνικό ἄνοιγµα τοῦ µαφορίου της µπροστά στό στῆθος, πού χαρακτηρίζει τήν Παναγία τοῦ Πάθους, ὅπως καί ἡ προτίµηση στό γερ - µένο δεξιά κεφάλι της. Στήν κρητική ζωγραφική ὁδηγοῦν καί τά τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά τῆς εἰ - κόνας, ὅπως τό περίτεχνο στικτό φυτικό κόσµηµα µέ τόν ρόδακα στόν φωτο στέφανο τῆς Παναγίας, πού εἰκονίζεται καί σέ εἰκόνες τοῦ Ἀνδρέα Ρίτζου, τά µεγάλα ἀµυγδαλωτά µάτια µέ τίς µεγάλες ἴριδες, πού κατά κανόνα ἐφαρµόζει ὁ Κρητικός ζωγράφος, καθώς καί ἡ ἐπιµονή στόν παλαιολόγειο τύπο τοῦ µικροῦ Χριστοῦ µέ τό µεγάλο µέτωπο, τήν κοντή µύτη µέ τή σφαιρική ἀπόληξη καί τά παχουλά χέρια, πού εἶναι στοιχεῖα πού ταυτίζονται µέ τά ἐκφραστικά µέσα τοῦ ἐν λόγῳ ζωγράφου. Παραλλαγή Ὁδηγήτριας ἀποτελεῖ καί ἡ «εξιοκρατοῦσα», ὅπως φαίνεται ἀπό µία εἰκόνα τοῦ 6ου αἰῶνα πού φυλάσσεται στή Santa Maria Nova στή Ρώµη. Πρόκειται γιά τόν ἴδιο τύπο, µέ µόνη διαφορά ὅτι φέρει τόν Χριστό µέ τό δεξί της χέρι καί µέ τo ἀριστερό δείχνει πρός τόν Υἱόν της. Ὅµοιες εἰκόνες µέ τήν Παναγία στόν τύπο τῆς δεξιοκρατούσας Ὁδηγήτριας, ἔχουµε καί στή Μονή τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ στή Βοιωτία, στό Σινᾶ καί ἀλλοῦ. Τόν ἴδιο αἰῶνα ἔχουµε ἀκόµη µαρτυρίες γιά τήν Ὁδη- 258

9

10 γήτρια σέ ὄρθια στάση, ὅπως προκύπτει ἀπό τόν κώδικα Rabbula τοῦ 586 µ.χ., ἐνῶ ἀργότερα, κατά τόν 10ο καί 11ο αἰῶνα, ἔχουµε γλυπτά ἀπό ἐλεφαντοστό στόν τύπο τῆς ὄρθιας Ὁδηγήτριας, ὅπως γιά παράδειγµα στή Λιέγη, στό Βέλγιο, στό Ναό τοῦ Ἀπ. Παύλου (τέλη 10ου αἰῶνα) ἤ στό Μητροπολιτικό Μουσεῖο τῆς Νέας Ὑόρκης (11ος αἰώνας). Μιά ἄλλη παραλλαγή τοῦ συγκεκριµένου τύπου ἀποτελεῖ ἡ παρουσία τῶν Ἀγγέλων σέ προτοµή ὑπεράνω δεξιά καί ἀριστερά τῆς Θεοτόκου, ὅπως φαίνεται σέ µικρογραφία Ψαλτηρίου τῆς Μονῆς Βατοπεδίου (13ος αἰώνας) ἤ σέ φορητή εἰκόνα τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου (13ος αἰώνας) ἐνῶ σέ µερικές εἰκόνες τό Παιδί, τυλιγµένο στόν λῶρο, στρέφεται πρός τή Μητέρα Του καί τό ἀντίστροφο, σταυρώνοντας παράλλη - λα τά πόδια του καί ἔχοντας ἀνάστροφο πέλµα, διασπώντας τήν αὐστηρή στατικότητα. Τόν τύπο τῆς Ὁδηγήτριας ἀντιγράφουν καί φυσικά τροποποιοῦν ἀργότερα καί οἱ ζωγράφοι τῆς ύσης, ὅπως ὁ Giotto, ὁ Dyrer, ὁ Van der Goew, ὁ Rafaello καί πλῆθος ἄλ λων. Ὡστόσο, λίγες εἰκόνες εἶναι πιστά ἀντίγραφα τοῦ πρωτοτύπου, ἐνῶ στό πέρασµα τῶν αἰώνων ἀποδόθηκαν στόν ἐν λόγῳ τύπο ποικίλα ὀνόµατα, πού ἀναφέρονται στόν τόπο καταγωγῆς, στόν χῶρο εὐλάβειας, σέ θαυµατουργικά γεγονότα ἤ καί σέ τίτλους ἀκόµα πού δόθηκαν ἀπό τούς πιστούς πού ἤθελαν νά τιµήσουν τήν Παρθένο, τονίζοντας τήν ἁγνότητα καί τή µεσιτεία της. Ἡ συλλογή τῶν τίτλων ἀποδεικνύει τήν ἐξάπλωση καί τό βάθος τῆς λατρείας καί τῆς εὐλάβειας πού συνδέθηκαν µέ τήν Θεοµήτορα κατά τή διάρκεια τῶν αἰώνων. 260

11

12 4. Ο Κύριος Εὐλογῶν Χρονολόγηση: Β µισό τοῦ 16ου αἰῶνα ιαστάσεις: 0,96 0,72 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν Ο µετωπικός Χριστός εἰκονίζεται σέ προτοµή. Μέ τό δεξί του χέρι εὐλογεῖ, ἐνῶ µέ τό ἀριστερό κρατεῖ ἀνοιχτό ἐνεπίγραφο κώδικα µέ τήν εὐαγγελική ρήση «ΕΥΤΕ ΟΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕ ΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑ ΤΡΟΣ ΜΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟ ΜΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΗΤΟΙΜΑΣ ΜΕΝΗΝ ΥΜ ΙΝ ΒΑΣΙΛΕΙ ΑΝ ΑΠΟ ΚΑ ΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ». Φορεῖ χιτῶνα βαθυκόκκινο µέ «σηµεῖον» (clavus) καί ἱµάτιο µπλέ µέ ἀνταύγειες τοῦ ἄσπρου. Εκατέρωθεν τῆς κεφαλῆς τοῦ Χριστοῦ, µέσα σέ περίτεχνους ζωγραφιστούς κύκλους µέ βάθος µπλέ ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή «ΙΣ ΧΣ», ἐλαφρῶς φθαρµένη. Ο κάµπος τῆς εἰκόνας εἶναι χρυσός. Ἀπό ἀνθρώπινη ἐπέµβαση ὑπάρχει φθορά στά µάτια καί στό σαγόνι τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἀκριβῶς καί στήν Παναγία πού ἡ περιγραφή της ἀκολουθεῖ ἀµέσως µετά. Τό γεγονός παραξενεύει, γιατί ἀποτελοῦν µοναδικά δείγµατα ἀνάµεσα στίς πολυάριθµες εἰκόνες τῆς Ι. Μονῆς Τιµίου Προδρόµου µέ βέβηλες ἐπεµβάσεις στά πρόσωπα. Επίσης, µᾶλλον ἀπό αἰχµηρό ἐργαλεῖο, ὑπάρχουν τρεῖς βαθιές χαρακιές στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ὅπως καί στόν ὦµο τῆς ἀντίστοιχης Παναγίας. Καί οἱ δύο εἰκόνες προέρχονται ἀπό τόν ἴδιο καλλιτέχνη, ὅπως µαρτυροῦν τά τεχνοτροπικά καί τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Ὁ καλλιτέχνης ἐδῶ δείχνει τήν προτίµησή του στούς σκοτεινούς καί βαθεῖς χρωµατισµούς ὄχι µόνο στήν ἐνδυµασία, ἀλλά ἀκόµη καί στό πλάσιµο τῶν προσώπων καί τῶν χεριῶν, καθώς ἐπίσης καί στή λεπτόγραµµη πτυχολογία τῶν ἐνδυµάτων. Εἶναι ἀξιοπρόσεκτο ὅτι ἡ σύνθεση συνεχίζεται στό κάτω µέρος καί ἔξω ἀπό τό κοίλωµα τοῦ ξύλου, πάνω στό ἀνάγλυφο πλαίσιο πού περιβάλλει τήν εἰκόνα. Τό ἴδιο συµβαίνει καί µέ τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας. Τό πλάσιµο εἶναι τό ἴδιο µέ τῆς Παναγίας Οδηγήτριας πού περιγράφουµε ἀµέσως µετά. Ο προπλασµός εἶναι βαθυκάστανος, ὁ γλυκασµός πρασινωπός καί τά περιγράµµατα σκοῦρα καστανά. Πυκνά καστανά µαλλιά, πού πέφτουν στόν ἀριστερό ὦµο, πλαισιώνουν τό σοβαρό πρόσωπο τοῦ Κυρίου µέ τή λεπτή ἴσια µύτη καί τό µικρό στόµα. Τό µειλίχιο βλέµµα εἶναι καρφωµένο στόν προσκυνητή. Ιδιαίτερη χάρη προσδίδουν στήν εὔρωστη µορφή µέ τόν ψηλό λαιµό καί τούς δυνατούς ὤµους, τό λεπτεπίλεπτο χέρι πού εὐλογεῖ καί ἡ πλούσια πτυχολογία τοῦ ἱµατίου. Εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ πού εὐλογεῖ µέ τή δεξιά παλάµη πρός τά ἔξω καί κρατάει ἀνοιχτό εὐαγγέλιο, λιγότερο κοινές ἀπό αὐτές ὅπου τό εὐαγγέλιο εἶναι κλειστό, ἀ - παντοῦν ἀπό τόν 12ο αἰῶνα. ιαφέρουν ὅµως ἀπό τήν εἰκόνα πού περιγράφουµε ὡς πρός τή διευθέτηση τοῦ ἱµατίου, τήν πτυχολογία, τήν κατεύθυνση τοῦ βλέµµατος καί τήν ἔκφραση τοῦ προσώπου, τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο πέφτουν τά µαλλιά στόν ὦµο καί τή θέση τῶν δακτύλων. 262

13

14 Τόν ἴδιο τύπο χρησιµοποίησε καί ὁ Μιχαήλ αµασκηνός στή δεσποτική εἰκόνα τῆς συλλογῆς Λοµβέρδου τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν. Οἱ δύο εἰκόνες δια - φέρουν ὡς πρός τήν κλίση καί τό κείµενο τοῦ εὐαγγελίου, τήν πτυχολογία, τή χρω- µατολογία καί τό ἦθος. Σηµειώνεται ὅτι καί στήν εἰκόνα αὐτή, ὅπως καί σέ ἐκείνη τῆς Παναγίας, ὑπῆρχαν ἐπιζωγραφήσεις στό πρόσωπο, οἱ ὁποῖες πραγµατοποιήθηκαν γιά νά καλύψουν τόν βανδαλισµό. Μετά τήν ἀφαίρεσή τους, κατά τή συντήρηση, ἀποκαλύφθηκε τό ἀριστουργηµατικό αὐτό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ Παντοκράτορος. 264

15

16 5. Παναγία ἡ Οδηγήτρια Χρονολόγηση: Β µισό τοῦ 16ου αἰῶνα ιαστάσεις: 1,08 0,81 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν Η Θεοτόκος σέ προτοµή, ἐλαφρά στραµµένη δεξιά ὡς πρός τόν θεατή, κρατεῖ µέ τό ἀριστερό χέρι τόν Χριστό, ἐνῶ συγχρόνως ὑψώνει τό δεξί πρός τό στῆθος. Ο Ιησοῦς προτείνει τό δεξί χέρι σέ εὐλογία καί µέ τό ἀριστερό κρατεῖ εἰλητάριο. Τό ἀριστερό πόδι τοῦ Χριστοῦ βρίσκεται ψηλότερα ἀπό τό δεξί, πού κάµπτεται σέ γωνία. Μητέρα καί τέκνο παριστάνονται εὐθυτενεῖς, προσβλέποντας πρός τόν θεατή. Στίς ἄνω γωνίες τῆς εἰκόνας εἰκονίζονται σέ πολύ µικρότερη κλίµακα, στραµ - µένοι πρός τήν Θεοτόκο, µέ τά κεφάλια σκυφτά καί τά χέρια καλυµµένα σέ ἔνδειξη σεβασµοῦ, οἱ Ἀρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ. Η Παναγία φορεῖ κεκρύφαλο πρασινογάλαζο καί µαφόριο πορφυρό. Τά ροῦχα ἔχουν πορτοκαλίζουσες παρυφές, ἐνῶ χρυσά ἀστέρια εἶναι ζωγραφισµένα πάνω ἀπό τό µέτωπο καί στούς ὤµους. Κάτω ἀπό τόν δεξιό της ὦµο ὑπάρχει διπλή χρυσή παρυφή µέ περίτεχνα κρόσσια. Μεταξύ τῶν δύο παρυφῶν διαβάζουµε τή χρυσή ἐπιγραφή, ἡ ὁποία εἶναι µισοκατεστραµµένη «Η ΕΝ ΚΡΟΣΟΤΗΣ... ΠΕΡΙΒΕ ΒΛΗ- ΜΕΝ(Η)». Ο χιτώνας τοῦ Χριστοῦ εἶναι σιτόχρωµος µέ πορτοκαλίζουσες παρυφές καί χρυ - σές ἀνταύγειες. Τό ἱµάτιο εἶναι χρώµατος πορτοκαλί µέ χρυσές πτυχώσεις καί φῶτα γαλάζια. Τά ροῦχα τῶν Ἀγγέλων εἶναι ζωγραφισµένα µέ κιννάβαρι καί µπλέ, σέ ἀντίθετη τοποθέτηση χιτῶνα-ἱµατίου. Τά φτερά τοῦ ἀριστεροῦ Ἀγγέλου εἶναι µπλέ, ἐνῶ τοῦ δεξιοῦ στό ἴδιο χρῶµα µέ τόν χιτῶνα τοῦ Χριστοῦ. Τά πρόσωπα καί τά χέρια πλάθονται πολύ µαλακά µέ φωτεινές ἐπιφάνειες. Λίγα λευκά φῶτα καί καστανά περάσµατα διακρίνονται πάνω στόν καστανό προπλασµό. Τά περιγράµµατα εἶναι σκοῦρα καστανά καί τά µαλλιά τοῦ Χριστοῦ καστανά µέ σκοῦρες πινελιές. Ο κάµπος εἶναι χρυσός µέ κόκκινη παρυφή στίς δύο πλευρές, ἐνῶ οἱ ἄλλες εἶναι φθαρµένες. Μεγάλη φθορά ὑπάρχει στό δεξί µέρος τῆς εἰκόνας, καθώς ἐπίσης καί φθορές στά µάτια καί τῶν τεσσάρων ἱερῶν προσώπων ἀπό αἰχµηρό ὄργανο. Η εἰκόνα, πρίν συντηρηθεῖ, εἶχε ἄτεχνες ἐπιζωγραφήσεις καί στά τέσσερα πρόσωπα. Οἱ ἐπιζωγραφήσεις αὐτές ἔγιναν σέ κάποια ἐποχή, µέ σκοπό νά καλυφθοῦν οἱ φθορές τῶν προσώπων πού ἔγιναν ἀπό κάποιο βέβηλο χέρι. Ἡ ὀνοµασία τοῦ τύπου εἶναι κοινά ἀποδεκτό ὅτι προέρχεται, σύµφωνα µέ περιγραφή τοῦ Πατριάρχη Φωτίου, ἀπό τή λατρευτική ἀχειροποίητη εἰκόνα πού ὑπῆρχε στή Μονή τῶν Ὁδηγῶν στήν Κωνσταντινούπολη. Σύµφωνα µέ τήν παράδοση, τήν Παναγία τοῦ συγκεκριµένου εἰκονογραφικοῦ τύπου ζωγράφισε ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς καί τήν εἰκόνα αὐτή βρῆκε ἡ αὐτοκράτειρα Ἀθηναΐδα-Εὐδοκία στά Ἱερο- 266

17

18 σόλυµα γύρω στά 440 µ.χ. καί τήν ἔστειλε δῶρο στήν ἀδελφή τοῦ αὐτοκράτορα Θεοδοσίου Β τοῦ Μικροῦ ( µ.χ.), τήν Πουλχερία, πού τήν κατέθεσε γιά προσκύνηση. Ἡ Παναγία εἶναι αὐτή πού δείχνει τόν δρόµο πρός τή σωτηρία. Ἡ εἰκόνα τοποθετήθηκε στή Μονή Ὁδηγῶν στήν Κωνσταντινούπολη. Ὁ συγκεκριµένος εἰκονογραφικός τύπος πῆρε τό ὄνοµά του ἀπό τή Μονή αὐτή, πού θεωρεῖται καί δηλωτικός τῆς ἰδιότητας τῆς Θεοτόκου, ὡς καθοδηγήτριας τῶν πιστῶν. Στόν τύπο αὐτό ἐπικρατεῖ ἀπόσταση, σεβασµός καί συγκρατηµένη αὐστηρότητα. Τό Βρέφος κυριαρχεῖται ἀπό σοβαρότητα καί ἔντονη βασιλική διάθεση, ἐνῶ ἡ στατικότητα καί ἡ ἱερότητα τῆς σύνθεσης εἶναι κυρίαρχα στοιχεῖα. Ἡ ἀρχοντική παράσταση καί τό µεγαλειῶδες ὕφος, τά ὁποῖα χαρακτηρίζουν αὐτό τόν τύπο τῆς Ὁδηγήτριας, εἶναι ἔκδηλα στήν εἰκόνα µας. Τά τεχνοτροπικά στοιχεῖα τῆς εἰκόνας αὐτῆς ἀπηχοῦν µέν τήν τέχνη τῆς ἐποχῆς πρό τοῦ 14ου αἰῶνα, δέν τήν ἀνάγουν ὅµως στήν ἐποχή ἐκείνη, ἀλλά στήν ἐποχή τοῦ 16ου αἰῶνα. 268

19

20 6. Ὁ Ἅγιος Ιωάννης ὁ Πρόδροµος Χρονολόγηση: Β µισό τοῦ 16ου αἰῶνα ιαστάσεις: 0,98 0,60 Προέλευση: Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Σιτοχωρίου Ὁ εἰκονογραφικός τύπος τοῦ Προδρόµου ἐπαναλαµβάνει πρότυπο τῆς παλαιολόγειας ἐποχῆς, πού συνεχίζουν καί οἱ Κρητικοί ζωγράφοι τοῦ 15ου αἰῶνα. Σύµφωνα µέ τόν εἰκονογραφικό αὐτό τύπο, ὁ Πρόδροµος παριστάνεται µέ ὑψηλή κορµοστασιά, µέ στάσιµο τό ἀριστερό καί ἄνετο τό δεξί πόδι, µετωπικός. Ὁ πτερωτός Ἅγιος ὑψώνει τό δεξί του χέρι σέ σχῆµα λόγου, ἐνῶ µέ τό ἀριστερό κρατεῖ µακρύ ραβδί πού ἀπολήγει σέ φυλλοφόρο σταυρό καί εἰλητάριο πού σχη- µατίζει καµπύλη, ὅπου εἶναι γραµµένη ἡ ἐπιγραφή «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ ΗΓΓΙΚΕ ΓΑΡ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ Τ(ΩΝ) ΟΥΡΑΝΩΝ. Η Η Ε καί ἡ ΑΞΙΝΗ ΠΡΟΣ Τ(ΗΝ) ΡΙΖΑΝ Τ(ΩΝ) Ε Ν ΡΩΝ ΚΕΙΤΕ». Φορεῖ µηλωτή γαλάζια µέ λευκά φῶτα καί ἱµάτιο καφεκίτρινο µέ λευκές ἀνταύ - γειες, πού ἀφήνει τόν δεξιό ὦµο ἀκάλυπτο καί σχηµατίζει κάτω ἀριστερά τό λεγό µενο ἀναπετάριν. Τά φτερά ἔχουν χρῶµα ἀνοιχτόχρωµο καφεκίτρινο µέ χρυσές ἀνταύ γειες καί οἱ παρυφές κοσµοῦνται µέ γαλάζιους καί λευκούς τόνους. Ο προπλασµός εἶναι καστανοπράσινος, ἐνῶ τό σάρκωµα καί τούς ὄγκους πλάθουν λεπτές πινελιές, συχνά ἐναλλάξ ἔντονες καί ἀµυδρές. Η ἀσκητική µορφή τοῦ Προδρόµου πλαισιώνεται χαµηλά ἀπό βράχους, ἀλλά δυστυχῶς τό τµῆµα αὐτό τῆς εἰκόνας, λόγῳ ἀπώλειας, δέν µᾶς δίδει τή δυνατότητα νά τό περιγράψουµε. Ο κάµπος εἶναι χρυσός µέ κόκκινα γράµµατα. Ο φωτοστέφανος πού περιβάλλει τό κεφάλι τοῦ ὄρθιου Προδρόµου κοσµεῖται µέ στικτό φυτικό θέµα. έν γνωρίζουµε, ἐάν στό ἤδη κατεστραµµένο τµῆµα τῆς εἰκόνας ὑπῆρχε καί ἡ ἀποτµηθεῖσα κεφαλή. εξιά τοῦ Προδρόµου εἶναι τοποθετηµένος ὁ Χριστός στηθαῖος, πού προβάλλει ἀπό τεταρτοκυκλικό τµῆµα οὐρανοῦ καί τόν εὐλογεῖ. Παραστάσεις τοῦ Προδρόµου ὁλόσωµου, κατ ἐνώπιον, µέ ὑψωµένο τό δεξί του χέρι καί µέ τό χαµηλωµένο ἀριστερό νά κρατᾶ σταυροφόρο ράβδο καί ἀνεπτυγµένο εἰλητάριο, µέ στάσιµο τό ἀριστερό σκέλος καί ἄνετο τό δεξί, ὅπως καί στήν εἰκόνα µας, καί µέ τήν ἴδια ἀµφίεση καί τήν ἴδια γεωµετρική ὀργάνωση τῶν πτυχῶν, ἀπαντ οῦν ἤδη σέ πρώ µες εἰκόνες τῆς κρητικῆς σχολῆς. Εκεῖ ὅµως ὁ Ἅγιος δέν ἔχει φτερά, λείπει τό τοπίο καί τό εἰλητάριο δέν καµπυλώνεται. Ο τύπος τῆς εἰκόνας µας, ὅπου ὁ πτερωτός Ἅγιος Ιωάννης εἴτε κρατᾶ µέ τό ἀριστερό του χέρι τό πινάκιο, µέσα στό ὁποῖο βρίσκεται ἡ κεφαλή του, µέ τήν ἴδια ἐπιγραφή εἴτε ὄχι, εἶχε ἤδη παγιωθεῖ τόν 15ο αἰῶνα. Τόν 16ο αἰῶνα χρησιµοποιεῖ τόν τύπο αὐτό ὁ Φράγκος Κατελάνος στό Καθολικό τῆς Μονῆς Βαρλαάµ τῶν Μετεώρων. Ἀρκετή διάδοση γνωρίζει τή δεύτερη πεντηκονταετία τοῦ 17ου αἰῶνα καί τόν 18ο αἰῶνα ἐπίσης. Ἀπαντᾶ λ.χ. σέ µία εἰκόνα πού προέρχεται ἀπό τή Μονή Ἁγ. Φι- 270

21

22 λοθέης στήν Ἀθήνα καί µπορεῖ νά ἀποδοθεῖ στόν Εµµ. Τζάνε καί νά χρονολογηθεῖ στά Επίσης, σέ εἰκόνα τοῦ τέµπλου τοῦ Ἁγ. ιονυσίου στή Ζάκυνθο, σέ σειρά δεσποτικῶν εἰκόνων στήν Κεφαλληνία, πού ἀντιγράφουν ἡ µία τήν ἄλλη καί ἀπό τίς ὁποῖες ἡ σηµαντικότερη φέρει τήν ὑπογραφή τοῦ Στεφάνου Τζανκαρόλα καί σέ εἰκόνες τοῦ Μιχαήλ Τζέν καί τοῦ Στυλιανοῦ εβάρη στή Λευκάδα. Μικρότερη διάδοση εἶχαν δύο παραλλαγές τοῦ τύπου αὐτοῦ τοῦ µετωπικοῦ πτερωτοῦ Προδρόµου. Στή µία, πού ἀντιπροσωπεύει ἡ εἰκόνα τοῦ Μιχαήλ αµασκηνοῦ, ἄλλοτε στή Μονή Οσίου Λουκᾶ, τό πινάκιο µέ τήν κεφαλή βρίσκεται στά πόδια τοῦ Ἁγίου. Στήν ἄλλη, πού ἀκολουθεῖ ὁ Θεόδωρος Πουλάκης στήν εἰκόνα τοῦ Μουσείου Ιωαννίνων, τό πινάκιο µέ τήν κεφαλή παραλείπεται, ὅπως καί στήν εἰκόνα µας. Ἄς σηµειωθεῖ ὅτι οἱ Κρητικοί ζωγράφοι χρησιµοποιοῦν καί ἕναν τύπο ὅπου ὁ µετωπικός Πρόδροµος, πτερωτός ἤ ὄχι, κρατᾶ τό πινάκιο µέ τό δεξί του χέρι καί εἰκονίζεται µέχρι τή µέση. Οἱ τύποι πάντως τοῦ µετωπικοῦ Προδρόµου δέν γνώρισαν δηµοτικότητα, ὅπως τοῦ γυρισµένου πρός τόν στηθαῖο Χριστό. 272

23

24 7. Θεοτόκος ἡ Οδηγήτρια Χρονολόγηση: 16ος αἰώνας ιαστάσεις: 1,03 0,81 Προέλευση: Ἱ. Moνή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν Η Παναγία παριστάνεται σέ προτοµή, στό τυπικό εἰκονογραφικό σχῆµα τῆς Οδηγήτριας. Τό σῶµα, καθώς καί τό κεφάλι µέ τήν ἐλαφρά κλίση, στρέφουν πρός τά δεξιά. Κρατεῖ τόν µικρό Χριστό µέ τό ἀριστερό της χέρι καί τό δεξί τό φέρνει µπρο - στά στό στῆθος σέ δέηση πρός Αὐτόν. Φορεῖ χειριδωτό χιτῶνα καί κόκκινο σκοῦρο µαφόριο. Ο Χριστός, πού ὑψώνει τό πρόσωπό του πρός τήν Θεοτόκο καί τήν κοιτάζει, εἶναι ντυµένος µέ λευκό χιτῶνα, µέ γαλάζιους ποταµούς καί ἁπλές πτυχές. Τό ἱµάτιο, πού ἀφήνει ἀκάλυπτους καί τούς δύο ὤµους, εἶναι χρώµατος πορτοκαλίζουσας ὤ - χρας µέ χρυσές ἀνταύγειες τῆς χρυσοκονδυλιᾶς καί ἔχει ὑποστεῖ ἀρκετές φθορές. Τό ἴδιο χρῶµα ἔχουν καί τά «σηµεῖα», ἐνῶ ἡ κόκκινη µέ χρυσοκονδυλιά ζώνη τονίζει ἀρ κετά τή µορφή τοῦ Χριστοῦ. Ο Χριστός εὐλογεῖ µέ τό ὑψωµένο δεξί χέρι, ἐνῶ µέ τό ἀριστερό κρατεῖ κλειστό εἰλητάριο. Ο τύπος τοῦ προσώπου τῆς Παναγίας ἔχει τά καθιερωµένα ἀπό τήν παράδοση χαρακτηριστικά τῆς Οδηγήτριας µακρόστενο πρόσωπο, µεγάλα ἀµυγδαλωτά µάτια, τοξωτά φρύδια, µακριά καµπυλωτή µύτη, σφιχτό στόµα. Τό ὡραῖο πρόσωπο µέ τό µελαγχολικό βλέµµα εἶναι πλασµένο µαλακά, µέ τήν ὠµή σιέννα τοῦ προπλασµοῦ καί τό θερµό χρῶµα τοῦ σαρκώµατος. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ µαλακή µεταβίβαση (ὁ γλυκασµός) ἀπό τόν προπλασµό στό σάρκωµα. Τό ἴδιο πλάσιµο ἔχει καί τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, καθώς καί τά χέρια τῆς Θεοτόκου µέ τά κοντυλένια ὡραῖα µακριά δάκτυλα. Χαρακτηριστική ἀκόµα εἶναι καί ἡ ἀπόδοση τῆς πτυχολογίας τοῦ µαφορίου, µέ τίς µαῦρες γωνιακές ἄκαµπτες γραµµές καί τό ἀνοιχτό κόκκινο στά φῶτα. Στόν χιτῶνα τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχει µία διαφορετική ἀντιµετώπιση, µέ περισσότερη ἐλευθερία καί εὐκαµψία τῶν πτυχῶν. Τό µειονέκτηµα τῆς εἰκόνας εἶναι ἡ ἀπουσία τοῦ χρυσοῦ κάµπου, πού ἐδῶ γίνεται µέ πλακᾶτο χρῶµα ἀνοιχτῆς ὤχρας, καθώς ἐπίσης καί οἱ φωτοστέφανοι µέ σκουρότερη ὤχρα στόν τόνο τοῦ ἱµατίου τοῦ Χριστοῦ, ἁπλοί, χωρίς κανένα ἄλλο στοιχεῖο. Λόγῳ µεγάλης φθορᾶς τῆς εἰκόνας ἔχει παρασυρθεῖ κατά τό παρελθόν τµῆµα τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ, καθώς καί µεγάλο τµῆµα ἀπό τά γόνατα καί κάτω. Η εἰκόνα πρίν τή συντήρηση εἶχε πολλές ἐπιζωγραφήσεις, κυρίως στό σῶµα τοῦ Χριστοῦ. Ετσι, ἡ κόκκινη ζώνη εἶχε ἐπικαλυφθεῖ µέ µπλέ χρῶµα καί τό ἱµάτιο µέ ἀνοιχτή ὤχρα, στό ὁποῖο σχηµατίζονταν κακότεχνες πτυχές ἀπό σιέννα. Η ἐπιζωγράφηση αὐτή κάλυπτε ὅλα τά κενά τῆς εἰκόνας. Μετά τήν ἀφαίρεση τῶν ἐπιζωγραφήσεων, τόν καθαρισµό καί τή συντήρηση, ἀποκαλύφθηκαν τά πραγµατικά χρώµατα, ἐνῶ παρέµειναν οἱ ἀναπόφευκτες πλέον φθορές ἀπό τόν χρόνο. 274

25

26 8. Θεοτόκος ἡ Οδηγήτρια Ἅγιος Ιωάννης ὁ Θεολόγος Χρονολόγηση: 16ος αἰώνας ιαστάσεις: 0,49 0,50 Προέλευση: ωρεά Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Μαξίµου Σέ χρυσό κάµπο καί πράσινο ἔδαφος εἰκονίζεται ἡ Παναγία σέ προτοµή, µετωπική, ἐλαφρά γυρισµένη πρός τά ἀριστερά της ἀτενίζοντας τόν προσκυνητή. Τό δεξί χέρι της ἀκουµπᾶ εὐλαβικά στό στῆθος της, ἐνῶ µέ τό ἀριστερό κρατεῖ τόν Χριστό πού εἰκονίζεται σέ στάση αὐστηρά µετωπική, εὐλογώντας µέ τό ἁπλωµένο δεξί χέρι καί κρατώντας στό ἀριστερό κλειστό εἰλητάριο. Ο χιτώνας του εἶναι σκοῦρος µπλέ, ἐνῶ τό ἱµάτιο ἀποδίδεται στούς τόνους τοῦ καφέ. Ο Χριστός ζωγραφίζεται ὡς τρι - ετές παιδίον, µέ ἔκφραση ἀντίστοιχη, ἀντίθετα µέ τόν εἰκονογραφικό τύπο πού τόν ἀποδίδει µέ ἔκφραση ὡρίµου ἀνδρός. Ο χαρακτήρας τῆς Παναγίας παρουσιάζεται αὐστηρός, δογµατικός καί ἱερατικός, µέ ἐξισορροπηµένη σύνθεση τῶν µορ φῶν, κατανοµή τῶν ὄγκων καί ἐπίσηµη στάση, δηλωτικά τῆς ἔκφρασης τοῦ προσώ που τῆς Παναγίας. Ὁ προσωπογραφικός αὐτός τύπος θά ἀποτελέσει καί τό πρότυπο στή µεταγενέστερη ζωγραφική. Τό κανονικό ᾠοειδές σχῆµα τοῦ προσώπου τῆς Παναγίας µέ τήν ἄψογη σχεδίαση, τά ὡραῖα γεµᾶτα θλίψη ἀµυγδαλωτά µάτια, πού τονίζουν τά καλογραµµένα τοξωτά φρύδια, ἡ µακριά ἐλαφρά καµπύλη καί λεπτή µύτη, τό µικρό σαρκῶδες στόµα, τό πλαστικά τονισµένο πηγούνι καί τά πολύ µακριά κοντυλογραµµένα δάκτυλα, ἀποδίδουν τόν παραδοσιακό φυσιογνωµικό τύπο τῆς µορφῆς τῆς Ὁδηγήτριας. Στόν τύπο αὐτό τῆς Παναγίας χαρακτηριστική εἶναι ἀκόµη καί ἡ ἀσύµµετρη ρυθµική κίνηση τῆς χρυσῆς παρυφῆς τοῦ, σέ βαθύ κόκκινο χρῶµα µαφορίου, πού φορεῖ ἡ Παναγία καί περιβάλλει τό κεφάλι, καθώς ἀκόµη καί ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖο οἱ δύο ἄκρες του σταυρώνουν κάτω ἀπό τόν ντελικᾶτο λαιµό. Μέ διπλό σιρίτι κοσµεῖται καί ὁ µπλέ χιτώνας τῆς Παναγίας πού προβάλει στό δεξί χέρι. Ὁ προσωπογραφικός τύπος τοῦ καθισµένου στό χέρι τῆς Παναγίας Χριστοῦ, µέ τό πορτοκαλί σκοῦρο µέ χρυσογραφίες ἱµάτιο, ἐντάσσεται στήν ἴδια παράδοση, µέ τό τονισµένο µέτωπο, καί τή χαρακτηριστική καµπυλόγραµµη ρυτίδα. Ἡ Παναγία ὡς «τῶν θλιβομένων ἀντίληψις» δέεται µέ τό ὑψωµένο χέρι πρός τόν Χριστό, ἐνῶ στρέφει τό µελαγχολικό φιλάνθρωπο βλέµµα πρός τόν πιστό. Τήν ἔννοια τῆς λατρευτικῆς εἰκόνας τονίζουν οἱ ἐπίσηµες ἱερατικές στάσεις τῆς Παναγίας καί τοῦ Χριστοῦ, µέ τίς ὁποῖες ρυθµίζονται οἱ µεταξύ τους σχέσεις, καθώς καί µέ τόν προσκυνητή. Στά δεξιά τῆς Παναγίας, ὄρθιος, ὁλόσωµος, σέ στάση στό δεξί χέρι µετωπική, εἰκονίζεται ὁ Ιωάννης ὁ Θεολόγος. Κρατεῖ µέ τά δύο του χέρια µπροστά στό στῆθος ἀνοιχτό ἐνεπίγραφο κώδικα, στρέφει καί κλίνει ἐλαφρά τό κεφάλι του πρός τό µέρος τῆς Παναγίας, σέ µιά συγκρατηµένη ἔκφραση εὐσεβείας. Ἡ εἰκονογραφία τοῦ ὄρθιου Εὐαγγελιστῆ µέ τό βιβλίο στό στῆθος εἶναι γνωστή ἀπό µικρογραφίες χειρογράφων καί τοιχογραφίες τοῦ 10ου-12ου αἰῶνα. 276

27 Ἀργότερα, στήν παλαιολόγεια περίοδο, ὁ τύπος ἐµφανίζεται µέ µικρές παραλλαγές, ὅπως σέ µία κατεστραµµένη εἰκόνα τῆς Ζακύνθου. Νέα εἰκονογραφικά στοιχεῖα αὐτῆς τῆς ἐποχῆς εἶναι ἡ γραφίδα στά δάκτυλα τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ τοῦ Ἁγίου καί τό µελανοδοχεῖο πού µέ τόν ἀριστερό βραχίονα στηρίζει τό στῆθος. Τό παλαιολόγειο αὐτό πρότυπο διαµορφώνεται ἀπό τούς Κρητικούς ζωγράφους σέ µία σειρά εἰκόνων τοῦ 15ου καί 16ου αἰῶνα, ὅπου ὁ Ἅγιος εἰκονίζεται ὄρθιος ἤ στηθαῖος. Ὁ ζωγράφος τῆς εἰκόνας τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου Σερρῶν, ἄν καί εἰκονογραφικά µέ τήν ὄρθια στάση τοῦ Εὐαγγελιστῆ βρίσκεται πιό κοντά στή χαµένη εἰκόνα τῆς Ζακύνθου, τεχνοτροπικά παρουσιάζει ἔντονες διαφοροποιήσεις. Ὁ Ἰωάννης, λεπτός, ἀσκητικός, σχεδιασµένος µέ κάποια σκληρότητα, ἔρχεται σέ ἀντίθεση µέ τήν πληθωρική µορφή τοῦ ἔργου τῆς Ζακύνθου. Ἡ τεχνική στό πλάσιµο τοῦ προσώπου, µέ τά φωτίσµατα νά φωτίζουν τά µέρη πού προεξέχουν, θυµίζει τή µορφή του στή σειρά τῶν εἰκόνων τῆς Μεγάλης έησης τοῦ Πρωτάτου ἀπό τό Τά χαρακτηριστικά αὐτά, καθώς καί οἱ σκοῦροι προπλασµοί καί τῶν δύο προσώπων, τοποθετοῦν τήν εἰκόνα σέ ἐργαστήριο τῆς Κρήτης τοῦ 16ου αἰῶνα. 277

Χρονολόγηση: Ἀρχές τοῦ 17ου αἰῶνα ιαστάσεις: 1,050 0,635 Προέλευση: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀντωνίου Σερρῶν

Χρονολόγηση: Ἀρχές τοῦ 17ου αἰῶνα ιαστάσεις: 1,050 0,635 Προέλευση: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀντωνίου Σερρῶν 17. Ο Ἅγιος Βασίλειος Χρονολόγηση: Ἀρχές τοῦ 17ου αἰῶνα ιαστάσεις: 1,050 0,635 Προέλευση: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀντωνίου Σερρῶν Σέ σκαπτή εἰκόνα δεσπόζει ἡ µορφή τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Εἶναι αὐστηρά µετωπικός καί

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολόγηση: 1634 ιαστάσεις: 0,89 0,54 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Κρυονερίτη Σερρῶν, παρεκκλήσιο Ἁγ. ηµητρίου

Χρονολόγηση: 1634 ιαστάσεις: 0,89 0,54 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Κρυονερίτη Σερρῶν, παρεκκλήσιο Ἁγ. ηµητρίου 9. Χριστός ὁ Σωτήρ Χρονολόγηση: 1634 ιαστάσεις: 0,89 0,54 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Κρυονερίτη Σερρῶν, παρεκκλήσιο Ἁγ. ηµητρίου Ο Κύριος παριστάνεται σέ προτοµή, κατά µέτωπο, σέ χρυσό κάµπο. Κρατεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολόγηση: 1761 ιαστάσεις: 0,93 0,51 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν

Χρονολόγηση: 1761 ιαστάσεις: 0,93 0,51 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν 24. Χριστός ὁ Παντοκράτωρ Χρονολόγηση: 1761 ιαστάσεις: 0,93 0,51 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν Ὁ Χριστός εἰκονίζεται µετωπικός µέχρι τούς µηρούς. Μέ τό δεξί χέρι εὐλογεῖ, ἐνῶ µέ τό ἀριστερό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολόγηση: Β µισό 18ου αἰῶνα ιαστάσεις: 2,00 1,47 Προέλευση: ωρεά Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Μαξίµου

Χρονολόγηση: Β µισό 18ου αἰῶνα ιαστάσεις: 2,00 1,47 Προέλευση: ωρεά Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Μαξίµου 37. Σταυρός Τέµπλου Χρονολόγηση: Β µισό 18ου αἰῶνα ιαστάσεις: 2,00 1,47 Προέλευση: ωρεά Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Μαξίµου Ὁ ξυλόγλυπτος Σταυρός εἶναι συνήθως τοποθετηµένος στό κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια Ἀριστείδης Ἀντονάς: Η Α ΡΑΧΝΗ Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, παρατηρῶ πρός τό δρόμο. Τηρῶ

Διαβάστε περισσότερα

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα.

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. 2013 α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Τηλ./Fax: 28920-42364 www.imodigitrias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἰδέα; Τί ἐννοοῦµε ὅταν µιλοῦµε γιά τά αἰώνια ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισµοῦ; ύσκολα ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα ἐπιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντίνος Καβάφης ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. Τό γήρασμα τοῦ σώματος καί τῆς μορφῆς μου εἶναι πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι. Δέν ἔχω ἐγκαρτέρησι

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ, ἀπέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/thursday/thurs_2.htm (...) Ὁ Παῦλος καυχᾶται γιά τόν Σταυρό καί λέει, ὅτι δέν γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΑΘΗ ΓΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας.

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. 1 Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν Μοσχάτου Σεβασμιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς»

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» Ἐνημερωτική ἔκδοση Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ» Πρώτη ἔκδοση: Ἀθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 4 Καλοί Λιμένες 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Κώδικας Νταβίντσι (Μιά ἄλλη προσέγγιση) Τοῦ Παν. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδάκη Πρωτοσυγκέλλου Ἱ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ «Ἐν ἀρχῆ ἦν ἡ ἀγάπη» μελωδοῦσε γιομίζοντας τὸ γυμνό σου δωμάτιο μιὰ παράξενη ἅρπα καθὼς σ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος καὶ τὸ χέρι σου, κρύο, δὰν κλωνὶ λεμονιᾶς σὲ

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. Για πρώτη φορά τη λέξη Εὐαγγέλιο σαν ό- νομα ενός βιβλίου τη συναντούμε στον Ιουστίνο τον μάρτυρα.

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. Για πρώτη φορά τη λέξη Εὐαγγέλιο σαν ό- νομα ενός βιβλίου τη συναντούμε στον Ιουστίνο τον μάρτυρα. Ο όρος ευαγγέλιον = χαρμόσυνη αγγελία. Αρχικά η λέξη «εὐαγγέλιον» σήμαινε την α- μοιβή που δινόταν σ' έναν που έφερνε καλές ειδήσεις. Αργότερα η λέξη κατέληξε να σημαίνει αυτές τις ίδιες τις ειδήσεις Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηρωϊκὴ Εξοδος τοῦ Μεσολογγίου*

Η Ηρωϊκὴ Εξοδος τοῦ Μεσολογγίου* Κατὰ τὴν νύκτα τῆς 9ης πρὸς 10ην Ἀπριλίου 1826, Κυριακὴ Βαΐων Η Ηρωϊκὴ Εξοδος τοῦ Μεσολογγίου* Η Ιστορία μέσα ἀπὸ τὰ μάτια ἑνὸς καλλιτέχνη τοῦ Δρος Μιχαὴλ Β. Δουλγερίδη, Δ/ντὴ Συντήρησης καὶ Ἀποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κλασικός Αθλητισμός Δρόμοι : Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις Ταχύτητες Σκυταλοδρομίες Δρόμοι με εμπόδια Δρόμοι Μεσαίων και Μεγάλων αποστάσεων Στην αρχαία εποχή ο δρόμος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν Φύρδην-µίγδην µαῦρα καλλυµαύχια, ἄσπρα σαρίκια, κίτρινα ράσα, µώβ µπέρτες παπικές κι ἐβραϊκά σκουφάκια ἦταν τό...ὑπερθέαµα πού εἶδαν γιά πολύ λίγο οἱ Ἕλληνες στούς δέκτες τους στίς 10 Αὐγούστου 2004. Ὅλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ:

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ: : Μιά ἀήθης Οἰκουµενιστική ἐπίθεση στήν ἁγιότητα καί τά θεόπνευστα συγγράµµατά του (Ἡ ἐργασία αὐτή εἶχε ὡς ἀφορµή α) τό βιβλίο «Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Ὁ πνευµατικός του κόσµος» (ἐκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ) τοῦ ἐπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου.

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ὀδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Τεχνική φλοπ Φορά Σκοπός της φοράς είναι να αναπτυχθεί μια ιδανική για τον κάθε αθλητή ταχύτητα και ταυτόχρονα να προετοιμάσει το πάτημα. Το είδος της φοράς του Fosbury ήτα, μια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Ὁμιλία ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/friday/fri_2.htm 1. - Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ὁ ἀγώνας μας τῆς νηστείας καί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ α'. -Λαμπρή καί θεοχαρμόσυνη εἶναι, εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἡ πανήγυρη πού

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ.

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. 7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ὁ Σοσιαλισμός εἶναι γιά μένα ἡ τελειότερη ἐκδήλωση τῆς προόδου καί τῆς ἀνθρωπιᾶς. Καί τό λέω αὐτό ἔχοντας ἀνοιχτά πάντα κι ἄγρυπνα τά μάτια τῆς ψυχῆς μου. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Νοµπελίστα ποιητή Τόµας Ἔλλιοτ, ἀπό τό Choruses from

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 18 ο Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἱούνιος Ἔτος 5 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός... 3 Ὁ ἀντίλογος τῆς ἀνάγκης, πούλησε τά σπίτια τῶν πατεράδων μας Τοῦ Μητροπολίτου Γορτύνης

Διαβάστε περισσότερα

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 &

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 & ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 92 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π άρα πολλές πινακίδες συνατοῦµε στό διάβα τῆς ζωῆς µας, οἱ ὁποῖες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Εἰσήγηση Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου στό Ζ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ θέμα: «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ» Ἱ. Προσκύνημα

Διαβάστε περισσότερα

Αποσπάσματα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ ἁγίου Επιφανίου Κύπρου μέ θέμα

Αποσπάσματα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ ἁγίου Επιφανίου Κύπρου μέ θέμα Αποσπάσματα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ ἁγίου Επιφανίου Κύπρου μέ θέμα «Τῷ ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ Σαββάτῳ» ἤτοι Εἰς τήν Θεόσωμον Ταφήν τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ καί εἰς τόν Ιωσήφ τόν ἀπό Αριμαθαίας, καί

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ματαιότητος

Συνέδριο ματαιότητος Συνέδριο ματαιότητος «Οὐκ ἐκάθισα μετά συνεδρίου ματαιότητος καί μετά παρανομούντων οὐ μή εἰσέλθω ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων καί μετά ἀσεβῶν οὐ μή καθίσω... ὁ πούς μου ἔστη ἐν εὐθύτητι ἐν ἐκκλησίαις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ἀλλʹ ἐάν μέ ρωτήσετε, ποιό ἐκεῖνε το ἀγριώτερο ζῶο ἀπʹ ὅλα, θά σᾶς πῶ ὁ ἄνθρωπος! Ναί, ὁ ἄνθρωπος, πού ἐπλάσθη «κατʹ εἰκόνα καί καθʹ ὁμοίωσιν Θεοῦ» (Γέν. 1, 26) κʹ ἔπρεπε νά ζῆ ὡς ἄγγελος ἐπί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2011***ΕΤΟΣ10ο***ΤΕΥΧΟΣ103 ΙΕΡΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΛΑΡΙΣΗΣΚΑΙΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗΝΕΑΝΙΚΗΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥΝΑΟΥΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥΛΑΡΙΣΗΣ Ε ὐλογημένοςὁἄνθρωποςπούμπορεῖ,τώρατόκαλοκαίρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ «Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17,5)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ «Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17,5) 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὅσες μεγάλες ἀποκαλύψεις μᾶς ἔδωσε διά τῶν λόγων του ὁ γέροντας ἅγιος Παΐσιος, βεβαίως καί δέν ἦταν ἐκ τοῦ ἰδίου (ὡς ἁπλές γνῶμες) ἀλλά προερχόταν ὅλες ἐκεῖνες οἱ μεγάλες ἀποκαλύψεις ἐκ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης

Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης Αριστείδης Αντονάς Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης «Παρόλες τίς καταστροφές», γράφει στά 1667 γιά τόν Παρθενώνα ὁ περιηγητής Εβλιά Τσελεμπί, «δέν βρίσκεται καταγραμμένο ἄλλο τέτοιο τζαμί πού νά μπορεῖ ν ἀνοίξει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή... ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 61 n κωδικός 01-7109 X Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ἡ ἐπίσηµη ἁγιοκατάταξή του τ. 61, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Αναπλ. Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Εἰδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 1. Εἰσαγωγικά τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων.

διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 1. Εἰσαγωγικά τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005, ΤΕΥΧΟΣ 42 διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 1. Εἰσήγηση πραγματοποιηθεῖσα στό Σεμινάριο Επιμορφώσεως Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 2. π. Ἀ. Ἀλεβιζοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» ΕΥΧΟΣ 15:Layout 1 28/1/2011 3:47 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ δ ύ ν α σ θ

Διαβάστε περισσότερα

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/easter/kirilou_1.htm Γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά Ιεροσόλυμα, πάνω στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως «ἀναστάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΗΡΩΝ» http://o-tiron.blogspot.com. Μηνιαία Έκδοση. Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. Μοναγρούλλι - Λεμεσός

«Ο ΤΗΡΩΝ» http://o-tiron.blogspot.com. Μηνιαία Έκδοση. Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. Μοναγρούλλι - Λεμεσός Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος Μοναγρούλλι - Λεμεσός «Ο ΤΗΡΩΝ» Έτος 8ο, Αρ. Τεύχος 9ο,Απρίλιος - Μάιος 2015 http://o-tiron.blogspot.com 1 Μηνιαία Ἔκδοση Ι.Ν. Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου Ὁ σκοπός τῆς δημιουργίας Στό ἐρώτημα, γιατί δημιουργήθηκε ὁ κόσμος ἀπό τόν Θεό, δίνονται πολλές ἀπαντήσεις. Μιά ἀπάντηση, πού τήν ἀνευρίσκουμε στήν πατερική

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοίμησις τῆς Θεοτόκου κατὰ τὴν Ἀνατολικὴ Ορθόδοξη Εἰκονογραφία*

Η Κοίμησις τῆς Θεοτόκου κατὰ τὴν Ἀνατολικὴ Ορθόδοξη Εἰκονογραφία* Η Κοίμησις τῆς Θεοτόκου κατὰ τὴν Ἀνατολικὴ Ορθόδοξη Εἰκονογραφία* Τοῦ Δρος Θ. Χρήστου Γ. Καραγιάννη Η ΕΙΚΟΝΑ εἶναι ἡ βίβλος τῶν ἀγραμμάτων. Τοῦτο ἐπαληθεύεται μὲ τὸν καλύτερο τρόπο, ἂν σταθοῦμε μπροστὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Α. Διαχείριση του υλικού της Εισαγωγής: Ύλη:σελ. 9-13 (εκτός 9-11), 11-17 (εκτός η 15 η ), 20 (μέχρι «Η λυρική ποίηση μετά το τέλος της αρχαϊκής εποχής»). Κεφ. ΙΙ, σελ. 9 α)εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν σέ ΠΟΛΕΜΟ ΣΥΜΜΟ ΡΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν σέ ΠΟΛΕΜΟ ΣΥΜΜΟ ΡΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήμερα ἀκοῦμε γιά διάφορες δῆθεν συνιστῶσες, καί πόλεμο... συνιστωσῶν, ἀλλά ἐκεῖνα λέγονται καθώς δέν τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν, ὁμιλοῦν λοιπόν γιά μαχομένων συνιστωσῶν!!!, καί δέν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming)

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 1 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής ΜΜΚ 452: Μηχανικές Ιδιότητες και Κατεργασία Πολυμερών Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 2 Εισαγωγή: Η

Διαβάστε περισσότερα

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ (1903-1984) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ Ἐπιμέλεια Χαρᾶς Παπαδάτου-Γιαννοπούλου Θέρος 2011 Ὁ Ἰωάννης Παπαδᾶτος τοῦ Σπυρίδωνος Παπαδάτου καί τῆς Ἀγγελικῆς Παπαδάτου τό γένος Γουρζῆ, γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 19 ο Ἰούλιος - Αὔγουστος - Σεπτέμβριος Ἔτος 5 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Συναξάρι Οἱ Ἅγιες 40 γυναίκες Ὁσιομάρτυρες καί ὁ Ἅγιος Ἀμμοῦν ὁ διδάσκαλός τους... 3 Τό νόημα τοῦ Σταυροῦ Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 1 ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήμων Δέν εἶμαι Μικρασιάτης. Εἶμαι Μακεδών μέ γηγενεῖς καταβολές καί εἶμαι ὑπερήφανος γιά τήν καταγωγή μου. Ὅμως

Διαβάστε περισσότερα

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλες οἱ ἱστορικές ἀναφορές ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Αὐγουστίνου Καντιώτη θά μποροῦσαν νά ταξινομηθοῦν ἀνά κατηγορίες θεμάτων ἀκόμα καί ἀποσπάσματα γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ λόγου του

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ (Στη ηµοτική) κδοση ρθόδοξος δοδειχτης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Οταν πρόκειται νά κοινωνήσεις τά Αχραντα Μυ- στήρια, ἀπό τό βράδυ, νά διαβάσεις τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Ἄναρχος Θεός καταβέβηκεν Τοῦ Αρχιμ. Χρυσοστόμου Κουλουριώτη 4 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος Χατζῆ 10 Ὁ Παπαδιαμάντης τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο Ἡ Ἁγία Εἰκόνα Κέντρο ἀναφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου εἶναι ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὅπως µεταδίδεται ἀπό γενεά

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ὅταν ὁ ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης διαμήνυσε στούς ἰθύνοντες τοῦ κράτους μας ἕνα ὀργανωμένο παιδαγωγικό σύστημα (βλέπε: τήν παρέμβαση του μέ τό συγγραφικό ἔργο : ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Παραδόσεων. τοῦ μαθήματος. ʺΧριστολογικές Μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκηςʺ

Σημειώσεις Παραδόσεων. τοῦ μαθήματος. ʺΧριστολογικές Μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκηςʺ Σημειώσεις Παραδόσεων τοῦ μαθήματος ʺΧριστολογικές Μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκηςʺ Ἀθήνα 2013 1 Πίνακας Χωρίων Χριστολογικῶν Μαρτυριῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Γενέσεως 3,15 Πρβλ. Β Βασιλειῶν 7,13 17 Γεν.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο.

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Ε να ρεῦµα πού παρατηρεῖ κανείς νά ὑπάρχει στήν ἐποχή µας εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ IVANA DJURDJEV Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ Ὁ ἅγιος Νεκτάριος προσφέρει τό Θεοτοκάριον εἰς τήν Παναγίαν Παρθένον ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ πού ὑποβλήθηκε στό Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση τοῦ Ἀφιερωματικοῦ Τόμου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Δευτέρα 5 Μαΐου 2008 ὥρα 19:00 Αἴθουσα Τέχνης καί Λόγου στή Στοά τοῦ βιβλίου

Παρουσίαση τοῦ Ἀφιερωματικοῦ Τόμου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Δευτέρα 5 Μαΐου 2008 ὥρα 19:00 Αἴθουσα Τέχνης καί Λόγου στή Στοά τοῦ βιβλίου Παρουσίαση τοῦ Ἀφιερωματικοῦ Τόμου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Δευτέρα 5 Μαΐου 2008 ὥρα 19:00 Αἴθουσα Τέχνης καί Λόγου στή Στοά τοῦ βιβλίου Εὐχαριστῶ ἐκ καρδίας τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν Μεγίστῃ Λαύρᾳ τῇ 1ῃ 6 2015 Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Πρός τήν Γεροντία. τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας

Ἐν Μεγίστῃ Λαύρᾳ τῇ 1ῃ 6 2015 Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Πρός τήν Γεροντία. τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἐν Μεγίστῃ Λαύρᾳ τῇ 1ῃ 6 2015 Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Πρός τήν Γεροντία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Κοινοποίηση: Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους Σεβαστοί Πατέρες, Τήν 12η τοῦ μηνός Μαΐου τρέχοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ένα από τα δυσκολώτερα προβλήματα, που έχει να αντιμετωπίσει ο ερευνητής της Κ. Διαθήκης, είναι το λεγόμενο «συνοπτικό πρόβλημα». Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται από τις χαρακτηριστικές ομοιότητες των τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος 1 ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος Μορφώνω σηµαίνει διαµορφώνω, σχηµατίζω. Καί ἡ µόρφωση τῶν νέων εἶναι ἡ διαµόρφωση τοῦ χαρακτῆρα τους. Δέν εἶναι ἁπλῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ETOΣ OA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 APIΘ. 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ETOΣ OA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 APIΘ. 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σεβ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ.κ. Ἰακώβου: Οἱ Ἄγγελοι...253 Γ.Π. Σωτηρίου: Ἡ Γέννησις τοῦ Σωτῆρος........292 Ἱερομ. Γρηγορίου Κουτλουμουσιανοῦ: Ἡ ταπείνωσις.......295 : Πατριαρχικός Σταθμός..........298

Διαβάστε περισσότερα

Τό ἴδιον θά προσπαθήσω νά κάμω καί ὡς συγγραφεύς τοῦ παρόντος πονήματος

Τό ἴδιον θά προσπαθήσω νά κάμω καί ὡς συγγραφεύς τοῦ παρόντος πονήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ α! Στό παρόν ἔντυπο ὑπάρχουν ἀληθινά γεγονότα (δυό) ἀπό τήν ἐπικαιρότητα, βεβαίως ὑπάρχει καί ἕνα τρίτο συνεχόμενο γεγονός ὅπου εἶναι ἡ ἀκραίαν μαγειρικήν, καί ἔχει ἐμφανισθεῖ στήν καθημερινήν

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά σε αγορές κυπριακού κρασιού από το Cyprus Food & Drinks

Προσφορά σε αγορές κυπριακού κρασιού από το Cyprus Food & Drinks Προσφορά σε αγορές κυπριακού κρασιού από το Cyprus Food & Drinks Γίνετε μέλος μας και επωφεληθείτε την προσφορά που δημιουργήσαμε σε συνεργασία με την εταιρεία Oenus, η οποία με κάθε παραγγελία προσφέρει:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 708 Ἀριθμ. Ἀθήνῃσι 12

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ. 1 Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ. Σήμερα Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016, ὁ σεβάσμιος ἱερεύς σέ ἱερό ναό στήν Ἀττική ἔκανε ἕνα συγκλονιστικό Θεῖο κήρυγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2011

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2011 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2011 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙ ΙΡΗΣΕΩΝ 2011 ΕΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 5ΕΤΙA 10ΕΤΙΑ 18ΕΤΙA ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦ. ΤAΜΕΙAΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

M Y T I Λ H N H ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ETOΣ OΒ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 APIΘ. 3

M Y T I Λ H N H ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ETOΣ OΒ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 APIΘ. 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σεβ. Μητροπολίτου: Ἐπί τῇ Ἀναστάσει Μυτιλήνης: τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ............73 Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη: Ἀποµνηµονεύµατα...............75 Ἀνθ. Φιαµοῦ: 25 τοῦ Μάρτη 1821..............78 Π.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία. www.epignosi.edu.gr. Θέματα.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία. www.epignosi.edu.gr. Θέματα. Γιώργης Παυλόπουλος ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία Θέματα Τά Αντικλείδια Ὴ Ποίηση εἶναι μιά πόρτα ἀνοιχτή. Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς νά βλέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἀριστείδης Ἀντονάς / Ὁ γυμνός καί ὁ ντυμένος

Ἀριστείδης Ἀντονάς / Ὁ γυμνός καί ὁ ντυμένος Ἀριστείδης Ἀντονάς / Ὁ γυμνός καί ὁ ντυμένος Ὁ ἕνας ἄντρας βρίσκεται ξαπλωμένος μπρούμυτα, γυμνός στήν ἄμμο. Ὁ ἄλλος εἶναι ντυμένος φοράει ὑπόλευκη στολή καί πλησιάζει τόν γυμνό μέ σίγουρο βῆμα, (ὅσο σίγουρο

Διαβάστε περισσότερα