ανασκοπήσεις Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Μέρος Β' (Τύποι Επιδηµιολογικών Μελετών) Σχήµα 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ανασκοπήσεις Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Μέρος Β' (Τύποι Επιδηµιολογικών Μελετών) Σχήµα 1"

Transcript

1 Τάκος Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Η εκµάθηση και η εφαρµογή των βασικών επιδη- µιολογικών γνώσεων στην καθηµερινή κλινική πρακτική και την έρευνα θα µπορούσε να εκληφθεί σαν µια επιπλέον επιβάρυνση στο συνήθως πολύ φορτωµένο πρόγραµµα του γιατρού. Τι µπορεί να περι- µένει κανείς σαν επιβράβευση από αυτή την απασχόληση; Η εκµάθηση των βασικών αρχών της κλινικής επιδη- µιολογίας θα µας κάνει ικανότερους κριτές, συζητητές και ερευνητές των καθηµερινών κλινικών παρατηρήσεων. Η επιδηµιολογική γνώση θα συµβάλλει αποφασιστικά στην σωστή εφαρµογή της καθηµερινής κλινικής πρακτικής αφού θα συστηµατοποιήσει την σκέψη και θα αυξήσει την ικανότητα κατανόησης των πολύπλοκων κλινικών µελετών που παράγονται σήµερα. Τέλος, η κλινική επιδηµιολογία είναι σίγουρο ότι θα µας κάνει ικανότερους να ξεχωρίζουµε ποιους προγνωστικούς και θεραπευτικούς δείκτες υγείας µπορούµε ή δεν µπορούµε να επηρεάσουµε σε όφελος των ασθενών µας. Σε αυτό το άρθρο θα αναπτυχθούν τα είδη των επιδηµιολογικών µελετών και οι σκοποί που εξυπηρετούν. Στο σχήµα 1 φαίνονται τα βασικά είδη των επιδη- µιολογικών µελετών διαβαθµισµένα σε µια ιεραρχική πυραµίδα η οποία υποδεικνύει κατά κάποιον τρόπο την ερευνητική δυναµική τους δηλαδή την αποδεικτική δύναµη των αποτελεσµάτων τους. Σχήµα 1 Cross-sectional studies Cross-sectional studies Συγχρονικές Μελέτες Επιπολασµού Στις µελέτες επιπολασµού (cross sectional) απλώς καταγράφεται κατά την διάρκεια µιας εξέτασης το βιοϊατρικό φαινόµενο που µας ενδιαφέρει. Η µέτρηση των βιοϊατρικών φαινοµένων υπό αυτή την έννοια αποδίδει µια στιγµιαία εικόνα ενός πληθυσµού η οποία µπορεί να αλλάξει όµως στην πορεία του χρόνου. Έτσι οι µελέτες cross-sectional έχουν περιορισµένη χρησιµότητα στην απόδοση αιτιολογικών συσχετίσεων µεταξύ αιτίων και νόσου. Η γνώση

2 ανασκόπηση//βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας όµως των µέτρων επιπολασµού είναι θεµελιώδης στην κλινική ιατρική καθώς δίδει στον κλινικό γιατρό τις γνώσεις για να ξεκινήσει µετά τη λήψη του ιατρικού ιστορικού και την κλινική εξέταση την λογική διεργασία που λέγεται διαφορική διαγνωστική. Οι πιθανότητες αυτές των υπό εξέταση διαγνώσεων, αριθµητικώς παριστάνονται από τον επιπολασµό. Έτσι οι διαγνώσεις µε την υψηλότερη πιθανότητα, άρα µε τον ψηλότερο επιπολασµό, να επαληθευθούν στο συγκεκριµένο άρρωστο εξετάζονται πρώτες. Ο επιπολασµός στην περίπτωση αυτή καλείται pre-test probability. Ο επιπολασµός καθορίζει την τιµή της θετικής και αρνητικής διαγνωστικής αξίας (positive & negative predictive value) και εποµένως όχι µόνο συµβάλλει στην επιλογή και στην σειρά µε την οποία θα παραγγελθούν οι διαγνωστικές εξετάσεις, υπό την έννοια της pre-test probability, αλλά και στο κατά πόσο µια θετική ή αρνητική απάντηση µιας διαγνωστικής εξέτασης θα σηµάνει και το τέλος της διαδικασίας διαφορικής διαγνωστικής υπό την έννοια της θετικής ή αρνητικής διαγνωστικής αξίας. Αυτά µπορούµε να τα κατανοήσουµε µε το παρακάτω παράδειγµα. Ουρολόγος παραλαµβάνει εξετάσεις PSA παθολογικές για 2 άνδρες ασθενείς του. Ο πρώτος είναι 19 ετών και ο δεύτερος 78. Επειδή ο καρκίνος του προστάτη είναι εξαιρετικά σπάνιος σε άνδρες κάτω των 50 ετών (επιπολασµός 2/100000) άρα η θετική διαγνωστική αξία του PSA πρακτικά µηδενική αποφασίζει ότι ο νεαρός ασθενής πάσχει από προστατίτιδα και του χορηγεί αντιβίωση. Για τον γηραιότερο ασθενή αποφασίζει να προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις θέτοντας σοβαρή υπόνοια καρκίνου του προστάτη επειδή ο καρκίνος αυτός είναι συχνός (υψηλός επιπολασµός ή pre-test probability), άρα και ψηλή θετική διαγνωστική αξία (post-test probability) στους άνδρες πάνω από τα 70. Στο παράδειγµα αυτό φαίνεται πόσο καθοριστική ήταν η γνώση του επιπολασµού του καρκίνου του προστάτη στην διαφορική διαγνωστική και τον χειρισµό των προαναφερθέντων ασθενών. Άρα και πόσο χρήσιµες οι µελέτες επιπολασµού(cross-sectional) του καρκίνου του προστάτη συναρτήσει της ηλικίας. Παρά την δεδοµένη αδυναµία των µελετών επιπολασµού να τεκµηριώσουν σχέσεις αιτίας -αποτελέσµατος, η παρατήρηση αυξηµένου επιπολασµού ενός νοσήµατος σε µια οµάδα του πληθυσµού µπορεί να πυροδοτήσει αιτιολογικές σκέψεις και συσχετίσεις οι οποίες να επαληθευθούν µε µετέπειτα αρτιότερες µελέτες και συσχετίσεις. Σχήµα 2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΟΟΡΤΩΝ - COHORTS STUDIES ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΟΟΡΤΩΝ - COHORTS STUDIES Στην επιδηµιολογία ο όρος cohort -κοόρτη ορίζεται σαν κάθε οµάδα ατόµων η οποία σχεδιάζεται να παρακολουθηθεί για µια περίοδο χρόνου. Έχει λάβει το όνοµα και την συνολική φιλοσοφία cohort - κοόρτη από την ονοµασία του στρατιωτικού σχη- µατισµού της αρχαίας Ρωµαϊκής λεγεώνας, ο αντίστοιχος λόχος.

3 28-29 Τα µέλη της κοορτής της Λεγεώνας ήταν αρένες, ίδιας ηλικίας που παρέµεναν µαζί στον στρατό έως τα 65 χρόνια τους. Ήταν συνεπώς άτοµα περίπου µε ίδια χαρακτηριστικά που εκτίθεντο στις ίδιες δυσκολίες και κινδύνους (βλ. σχήµα 2 από το πολύ γνωστό κόµικ). Στις επιδηµιολογικές µελέτες, τυπικά η κοόρτη αποτελείται από άτοµα µε όµοια χαρακτηριστικά τα οποία επιπλέον έχουν κάτι κοινό το οποίο θέλουµε να εκτιµήσουµε πόσο επιδρά στην εµφάνιση (συχνότητα) ενός νοσήµατος. Μετρούµε δηλαδή την επίπτωση ενός νοσήµατος ή ενός βιοϊατρικού χαρακτηριστικού γι' αυτό και λέγονται µελέτες επίπτωσης. Επιλέγονται 2 κοόρτεις µε άτοµα υγιή και πανοµοιότυπα σε όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά πλην του παράγοντα ή τους παράγοντες κινδύνου στον οποίο εκτίθεται µόνο η πρώτη κοόρτη. Έτσι µετρώντας την επίπτωση του νοσήµατος που µας ενδιαφέρει στις δύο οµάδες µετά πάροδο του κατάλληλου χρονικού διαστήµατος και συγκρίνοντας µπορούµε µε ασφάλεια να συµπεράνουµε κατά πόσο ο παράγων κινδύνου επιδρά στην συχνότητα ενός νοσήµατος. Η έννοια και ο σχεδιασµός των µελετών κοορτών έτσι όπως εκτέθηκε παραπάνω φαίνεται να είναι απλή και ευνόητη. Αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγµατα καθώς υπάρχουν προβλήµατα τα οποία πρέπει να αναλυθούν. Τα πιο σηµαντικά από αυτά είναι: Πως προσµετρά κανείς τις περιπτώσεις νόσησης; Ποιος είναι ο πληθυσµός σε κίνδυνο (at risk); Πως καθορίζεται η έκθεση στον παράγοντα κινδύνου; Ο John Snow προσπάθησε να αναλύσει την επιδη- µία χολέρας το 1854 στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο εκείνη την εποχή υπήρχαν διάφορες εταιρείες ύδρευσης. Ο Snow χώρισε τον πληθυσµό σε κίνδυνο, δηλαδή τους κατοίκους του Λονδίνου, σε 2 οµάδες (κοόρτεις). Σε αυτούς που υδρεύονταν από νερό του Τάµεση που ήταν µολυσµένο µε λύµατα µε εµπλεκόµενες εταιρείες την Sauthwark και την Vauxhall (cohort A). Η δεύτερη οµάδα υδρεύονταν µε νερό της εταιρείας Lambeth που αντλούσε νερό από καθαρό µέρος του Τάµεση χωρίς επιµόλυνση µε λύµατα (cohort B). Ο Snow εν συνεχεία µέτρησε τους θανάτους από χολέρα µεταξύ των δύο πληθυσµιακών οµάδων. Συµπέρανε ότι αυτοί που υδρεύονταν από τις εταιρείες Southwark & Vauxhall πέθαιναν 14 φορές περισσότερο από ότι αυτοί που υδρεύονταν από την Lambeth. Σε µια εποχή λοιπόν που ούτε τα µικρόβια είχαν ανακαλυφθεί, ούτε η επιδηµιολογία σαν επιστήµη είχε υπόσταση ο γιατρός John Snow πραγµατοποίησε µια εξαιρετική µελέτη κοορτών µε αποτέλεσµα τα συµπεράσµατα του να δώσουν αφορµή να παρθούν µέτρα και να ανακοπεί η επιδηµία χολέρας του Λονδίνου το δικαίως λοιπόν ο John Snow θεωρείται ο πατέρας της Επιδηµιολογίας. ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΕΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ) ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΟΟΡΤΩΝ Οι µελέτες κοορτών είναι πάντα όµως προοπτικές; Όχι. Υπάρχουν µελέτες κοορτών οι λεγόµενες αναδροµικού ή ιστορικού τύπου (Historical cohort studies) που εξελίχθηκαν εξ ολοκλήρου ή µερικώς στο παρελθόν. Θα πρέπει όµως να πούµε ότι οι αναδροµικές. Μελέτες κοορτών βασίζονται σε προϋπάρχοντα στοιχεία και αρχεία καταγραφής. Οι εγγραφές σε αυτά τα αρχεία δεν έγιναν για να καλύψουν µια µεταγενέστερη µελέτη που κάποιος ερευνητής θα θελήσει να πραγµατοποιήσει. Λογικό είναι λοιπόν να µη περιέχει σηµαντικά στοιχεία που ενδεχοµένως

4 30-31 ενδιαφέρουν τους ερευνητές. Από την άλλη όµως οι αναδροµικού τύπου µελέτες κοορτών κοστίζουν σε χρήµα και σε χρόνο πολύ λιγότερο ενώ τα αποτελέσµατα τους είναι άµεσα µιας και δεν χρειάζεται περίοδος παρακολούθησης (follow up). ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΜΑΡΤΥΡΩΝ (CASE-CONTROL STUDIES) Οι µελέτες κοορτών ως εκ της σχεδίασης τους παρουσιάζουν βασικά πλεονεκτήµατα είναι ο µόνος τρόπος να µετρηθεί απευθείας η επίπτωση το µοντέλο της ακολουθεί την κλινική λογική (έκθεση στον κίνδυνο- εκδήλωση νόσου) δεν υφίσταται το λάθος προκατάληψης (bias) να είναι γνωστή η έκβαση είναι δυνατή η διερεύνηση της σχέσης του παράγοντα κινδύνου µε περισσότερα α πό ένα νοσήµατα Έχουν όµως και βασικά µειονεκτήµατα τα οποία πολλές φορές κάνουν ανέφικτη την εφαρµογή τους, είναι αναποτελεσµατική σε σπάνια νοσήµατα (πρέπει να παρακολουθηθούν χιλιάδες άτοµα) οικονοµικά πολύ δαπανηρή τα αποτελέσµατα της δεν είναι γνωστά για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα δύσκολη η καταγραφή πολλών παραγόντων µαζί πολλές φορές λόγοι ηθικής δεν επιτρέπουν την διεξαγωγή τους (πχ. δεν είναι ηθικό να εκθέσεις ανθρώπους σε κάποιο βλαπτικό παράγοντα προκειµένου να επιβεβαιωθεί µια επίδραση). Οι µελέτες ασθενών-µαρτύρων αποσκοπούν να εξυπηρετήσουν τους ίδιους σκοπούς µε τις µελέτες κοορτών αλλά πιο γρήγορα και αποτελεσµατικά και µε πολύ χαµηλότερο κόστος. Η µελέτη κοορτών εξελίσσεται προοπτικά (prospective) ενώ η µελέτη ασθενών-µαρτύρων αντλεί πληροφορίες από το παρελθόν δηλ. αναδροµικά (retrospective). Οι µελέτες ασθενών - µαρτύρων σε αντίθεση µε τις µελέτες κοορτών (προδροµικές) καλούνται και αναδροµικές µελέτες. Οι µελέτες ασθενών-µαρτύρων έχουν βασικά πλεονεκτήµατα είναι χρήσιµες για να µελετηθούν αιτιολογικοί και προγνωστικοί ή κλινικοί παράγοντες νοσηµάτων η ανεύρεση των νοσούντων (cases) είναι σχετικά εύκολη ειδικά σε σπάνια νοσήµατα κάτι που είναι αδύνατο να γίνει σε cohort design δεν χρειάζεται να περιµένουµε πολύ χρόνο για να απαντήσουµε σε τυχόν ερευνητικά κλινικά ερωτήµατα όπως συµβαίνει π.χ σε µελέτη κοορτών. πολύ συχνή η χρήση τους λόγω της ευκολίας, της ταχύτητας και της µικρής οικονοµικής δαπάνης µε την οποία µπορεί να µελετηθούν διάφορα κλινικά ερωτήµατα. Απαιτούν όµως και βασικές προϋποθέσεις για να γίνει εφικτή η διενέργεια τους ύπαρξη ικανού αριθµού ασθενών έτσι ώστε τα όποια συµπεράσµατα να µην οφείλονται σε τυχαία πιθανότητα υπάρχει οµάδα ελέγχου (µάρτυρες) που δεν έχει τη νόσο οι δύο οµάδες πρέπει να µοιάζουν σε όλα πλην της νόσου και του παράγοντα κινδύνου ή πρόγνωσης που µελετάται

5 ανασκόπηση//βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Περιγραφή περίπτωσης (case-report) - Περιγραφή σειράς περιστατικών (case series) Πρόκειται για την περιγραφή ενός κλινικού περιστατικού ή τη λεπτοµερή παρουσίαση µιας περίπτωσης νοσή- µατος ή µιας µικρής οµάδας οµοειδών περιπτώσεων (3-5). Παρουσιάζονται λόγω κάποιου κλινικού χαρακτηριστικού (διαφοροδιαγνωστικού, σπανιότητας, θεραπευτικής ανταπόκρισης) που κατά τους συγγραφείς πρέπει να τύχει προσοχής. Περίπου το 20-30% των άρθρων παγκοσµίως αφορά case reports. Η περιγραφή ενδιαφέρουσας περίπτωσης είναι χρήσιµη γιατί είναι: πηγή ερευνητικών υποθέσεων για κάποιο σχετικά σπάνιο ή ιδιάζον περιστατικό ενδιαφέρουσα και σχετικώς σπάνια κλινική παρουσίαση νοσήµατος σχετική µε πρωτοεµφανιζόµενους παράγοντες κινδύνου ιδιόµορφη εξέλιξη και πρόγνωση (προγνωστικοί παράγοντες) ενδιαφέρουσα ανταπόκριση ή αποτυχία θεραπευτικών µεθόδων Τα case reports όµως: δεν χρησιµεύουν στην επαλήθευση διαφόρων αιτιολογικών υποθέσεων Η παρουσίαση σειράς περιστατικών (case-series study) προσδιορίζεται από το γεγονός ότι είναι µελέτη περιγραφής οµάδος ασθενών (10 ή περισσοτέρων) προσβληθέντων από συγκεκριµένη νόσο. Ο σχετικά µεγαλύτερος αριθµός περιστατικών επιτρέπει στατιστική επεξεργασία και παρουσίαση. Σηµαντικό µειονέκτηµα η έλλειψη οµάδας ελέγχου για σύγκριση. Τυχαιοποιηµένες ελεγχόµενες µελέτες κλινικής παρέµβασης-rct Πρόκειται για προοπτικές µελέτες. Τα στάδια στη µεθοδολογία παρακολουθούνται πιο αυστηρά καθώς υπάρχει περισσότερο έλεγχος τόσο στη µελέτη όσο και στους συµµετέχοντες Non-RCT's Μπορεί να είναι ιδιαίτερα ισχυρές µελέτες για συγκεκρι- µένες συνθήκες. Οι επιδηµιολογικές µελέτες έχουν διαφορετικούς στόχους ανάλογα µε διάφορους παράγοντες που εµπλέκονται. Κάποιοι σχεδιασµοί µελετών είναι 'καλύτεροι' από κάποιους άλλους για τις ανάγκες του ερευνητικού αντικειµένου και τις συνθήκες που εξασφαλίζονται (οικονο- µικές κλπ.). δίνουν την αφορµή για πιο εκτενείς µελέτες ελέγχου των υποθέσεων που τίθενται όπως παθοφυσιολογικοί µηχανισµοί πρόκλησης βλάβης Γνωστά νοσή- µατα έγιναν γνωστά και διερευνήθηκαν µετά από προσεκτική παρουσίαση τους υπό µορφή casereports εµβρυικές δυσπλασίες από θαλιδοµίδη σύνδροµο αλκοολισµού του εµβρύου σύνδροµο τοξικού shock (αναβολικά)

RCT Πειραματικές. Cohort. Case-control. Cross - sectional

RCT Πειραματικές. Cohort. Case-control. Cross - sectional Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ..: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr 1 ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. ("παράγοντες. κινδύνου") να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. (παράγοντες. κινδύνου) να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ιπλωµατική Εργασία του Παπαβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

kefthim@psych.uoa.gr WWW.IBRT.GR Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

kefthim@psych.uoa.gr WWW.IBRT.GR Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ CASE STUDY: Η περίπτωση του Berny Σηµειώσεις για το 1ο έτος Κωνσταντίνος Ευθυµίου Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Μεθοδολογικός Οδηγός

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Μεθοδολογικός Οδηγός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μεθοδολογικός Οδηγός ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων 1. Εισαγωγή 2. Δομή των ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ιατριβή που υπεβλήθη για την µερική ικανοποίηση των απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα