Στόχος µαθήµατος: Παράδειγµα 1: µελέτη ασθενών-µαρτύρων ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στόχος µαθήµατος: Παράδειγµα 1: µελέτη ασθενών-µαρτύρων ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ"

Transcript

1 ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ , 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΜΕΤΡΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ SPSS Ι. Μαρκάκη Στόχος µαθήµατος: Περιγραφή δίτιµων κατηγορικών δεδοµένων Υπολογισµός βασικών µέτρων κινδύνου (αποδιδόµενος κίνδυνος, σχετικός κίνδυνος, λόγος σχετικών πιθανοτήτων) Έλεγχος ανεξαρτησίας των δύο µεταβλητών (χ 2 του Pearson, έλεγχος µέγιστης πιθανοφάνειας, ακριβής έλεγχος ανεξαρτησίας του Fisher) ΧΡΗΣΗ ΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: SPSS & StatXact 3 Από την θεωρία... στην πράξη... Παράδειγµα 1: µελέτη ασθενών-µαρτύρων Μυοκαρδιακή Ανεπάρκεια και Αντισύλληψη (Μελέτη Μαρτύρων- Ασθενών) Τα δεδοµένα του 2x2 Πίνακα που ακολουθούν, προέρχονται από την ερευνητική δουλειά των Mann et.al (1975, Brit.J.Med.). Στη έρευνα αυτή 58 γυναίκες κάτω των 45 χρονών µε µυοκαρδιακή ανεπάρκεια εξετάσθηκαν ως προς τη χρήση ή όχι αντισυλληπτικού χαπιού. Το δείγµα προερχόταν από δύο νοσοκοµεία της Αγγλίας και της Ουαλίας ενώ από τα ίδια νοσοκοµεία επιλέχθηκαν 166 µάρτυρες που δεν είχαν την νόσο της µυοκαρδιακής ανεπάρκειας, και ερωτήθηκαν ως προς τη χρήση ή όχι αντισυλληπτικού χαπιού. ( εδοµένα: Categorical Data Analysis, Agresti (1990) σελ )

2 Παράδειγµα 1 (συνέχεια): µελέτη ασθενών-µαρτύρων Πίνακας 1: Πίνακας διπλής εισόδου παραδείγµατος 1: Μυοκαρδιακή Ανεπάρκεια και Αντισυλληπτικό χάπι (Mann et al, 1975) Χ: Αντισυλ. Χάπι 1: Ναι 2: Όχι Περ. Κατ Υ Y: Μυοκαρδιακή Ανεπάρκεια 1: Ναι : Όχι Περ. Κατ. Χ Ο δεύτερος τρόπος εισαγωγής, εφόσον έχουµε στη διάθεσή µας τον πίνακα 2x2, είναι µέσω της χρήσης του weight cases θέτοντας την µεταβλητή counts ως βάρος Εισαγωγή δεδοµένων στο SPSS 2. «Προετοιµασία» δεδοµένων Ο πρώτος τρόπος εισαγωγής των στοιχείων στο SPSS είναι εισάγοντας για κάθε άτοµο τις τιµές των δύο µεταβλητών 23 φορές Απαραίτητα / Χρήσιµα διευκρινιστικά στοιχεία: Όνοµα µεταβλητής Τύπος µεταβλητής Μήκος-δεκαδικά «Ταµπέλα» µεταβλητής & κωδικοποίησή της (SOS!) «Ταµπέλα» µεταβλητής Αντιστοιχία τιµών µεταβλ.. 34 φορές, κ.ο.κ

3 3α. Ανάλυση πίνακα διπλής εισόδου Αnalyze> Descriptive Stats> Crosstabs 1. Χρήση Αντισυλ. ως γραµµές 2. Νόσος ως στήλες 3γ. εσµευµένη συνάρτηση πιθανότητας Στόχος: Σύγκριση της κατανοµής της νόσου ανάµεσα στις γυναίκες που χρησιµοποιούν αντισύλληψη, µε την αντίστοιχη κατανοµή ανάµεσα στις γυναίκες που δεν χρησιµοποιούν αντισύλληψη. Αλλιώς: επιθυµούµε να συγκρίνουµε τις πιθανότητες (ή ποσοστά) εµφάνισης της νόσου µεταξύ των δύο οµάδων β. Από κοινού συνάρτηση πιθανότητας 3δ. εσµευµένη συνάρτηση πιθανότητας Από το cells επιλέγουµε την εµφάνιση «percentages: Total» Όµως: Στο παραπάνω πρόβληµα η κατανοµή της µεταβλητής απόκρισης (µυοκαρδιακής ανεπάρκειας) είναι σταθερή (προκαθορισµένη) από το σχεδιασµό του πειράµατος µελέτης (αναδροµική µελέτη ή αλλιώς «µελέτη ασθενών-µαρτύρων»). Αυτό όµως που µπορούµε να ελέγξουµε, χωρίς να µπορεί να µας µεταφέρει όλη την επιθυµητή πληροφορία, είναι οι κατανοµές P(X Y), εφόσον το Χ είναι όντως τυχαίο

4 3ε. εσµευµένη συνάρτηση πιθανότητας 3ζ. εσµευµένη συνάρτηση πιθανότητας Στόχος, εποµένως, στις µελέτες ασθενών-µαρτύρων είναι ο έλεγχος της κατανοµής της Χ (δηλ. του παράγοντα), µε δεδοµένη την µεταβλ. απόκρισης Υ (δηλ. τη νόσο) P(X Y). Εν συνεχεία, µε την χρήση του θεωρήµατος του Bayes µπορούµε να υπολογίσουµε τις δεσµευµένες κατανοµές P(Y X) που µας ενδιαφέρουν, µε απαραίτητη προϋπόθεση να γνωρίζουµε το ποσοστό της ασθένειας στον πληθυσµό (δείκτη επιπολασµού) στ. εσµευµένη συνάρτηση πιθανότητας Επιθυµούµε δηλαδή να συγκρίνουµε την κατανοµή της χρήσης χαπιού στις γυναίκες που νοσούν, µε την αντίστοιχη κατανοµή στις γυναίκες που δεν νοσούν Ο συγκεκριµένος πίνακας συνάφειας που µας ενδιαφέρει, εποµένως, είναι αυτός που παίρνουµε από το SPSS µε την επιλογή των ποσοστών ως προς την στήλη (Υ) (δεσµευµένες κατανοµές της χρήσης χαπιού ως προς την εµφάνιση της νόσου) 4α. Εκτίµηση ΛΣΠ και σχετικού κινδύνου Από το statistics επιλέγουµε το Risk CONTRAC * MYOCARD Crosstabulation MYOCARD 1.00 yes 2.00 no Total CONTRAC 1.00 yes Count % within MYOCAR 39.7% 20.5% 25.4% 2.00 no Count % within MYOCAR 60.3% 79.5% 74.6% Total Count % within MYOCAR 100.0% 100.0% 100.0%

5 4β. Εκτίµηση ΛΣΠ ερµηνεία 1 4γ. Εκτίµηση ΛΣΠ ερµηνεία 2 OR= = odds(x=1)/odds(x=2) = 2.55 Ερµηνεία 1: η σχετική πιθανότητα µια γυναίκα να έχει την νόσο (Υ=1) όταν παίρνει το χάπι (Χ=1) είναι 2.55 την αντίστοιχη πιθανότητα µιας γυναίκας που δεν λαµβάνει το χάπι (Χ=2) Ερµηνεία 2: η σχετική πιθαν. µη εµφάνισης της νόσου σε µία γυναίκα που δεν λαµβάνει το χάπι είναι 2.55 την αντίστοιχη πιθανότητα µιας γυναίκας που λαµβάνει το χάπι Παρατήρηση: Η ταυτόχρονη αντιστροφή των κατηγοριών των δύο µεταβλητών δεν αλλάζει το αποτέλεσµα 4δ.Συµπέρασµα για το ΛΣΠ «Πείραµα»: Αλλάξτε την κωδικοποίηση της κατηγορίας «όχι» από 2 σε 0 και παρακολουθείστε τι θα γίνει. Στη συνέχεια υπολογίστε τον κίνδυνο (Risk) Οποιαδήποτε ερµηνεία και αν ακολουθήσουµε συµπεραίνουµε ότι η χρήση αντισυλληπτικού χαπιού αυξάνει την (σχετική) πιθανότητα (ή τον κίνδυνο εµφάνισης) µυοκαρδιακής ανεπάρκειας, δηλαδή η χρήση του χαπιού αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την νόσο. Παρατήρηση: 95% Ε του OR στατιστικά σηµαντικό (δεν συµπεριλαµβάνεται η µονάδα)

6 4ε. Εκτίµηση σχετικού κινδύνου 4ζ. Εκτίµηση σχετικού κινδύνου Τι κάναµε λάθος στην παραπάνω ανάλυση??? 23 RR (myocard( myocard=1) = = = 1.93 (διαφάνεια 3γ.) Ερµηνεία: Η πιθανότητα µυοκαρδιακής ανεπάρκειας για µια γυναίκα που χρησιµοποιεί αντισυλληπτικό χάπι είναι 93% υψηλότερη από την αντίστοιχη πιθανότητα µιας γυναίκας που δεν χρησιµοποιεί αυτό το είδος αντισύλληψης Ανάλυση σχετικού κινδύνου ΛΑΘΟΣ Μελέτη ασθενών-µαρτύρων: η κατανοµή της νόσου (Υ) είναι προκαθορισµένη. Καλή προσέγγιση του σχετικού κινδύνου: εκτίµηση του ΛΣΠ (OR), εάν δείκτης επιπολασµού της νόσου στο γενικό πληθυσµό µικρός στ. Εκτίµηση σχετικού κινδύνου 34 RR (myocard( myocard=2) ) = = = (διαφάνεια 3γ.) Ερµηνεία: Η πιθανότητα να µην εµφανίσει την νόσο µυοκαρδιακής ανεπάρκειας µια γυναίκα που χρησιµοποιεί αντισυλληπτικό χάπι είναι 24% µικρότερη από την αντίστοιχη πιθανότητα µιας γυναίκας που δεν χρησιµοποιεί αυτό το είδος αντισύλληψης 5. Έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 του Pearson Έλεγχος της υπόθεσης: Η 0 «Ανεξαρτησία µεταξύ Νόσου (Υ) και Αντισυλληπτικού χαπιού (Χ)», Vs. Η 1 «Νόσος (Υ) και Αντισυλληπτικό χάπι (Χ) εξαρτηµένες µεταβλητές»

7 5α. Έλεγχος Ανεξαρτησίας χ 2 του Pearson (στο SPSS) Αnalyze> Descriptive Stats> Crosstabs Και µέσα από το: Statistics Chi-square 5γ. Επιπλέον έλεγχοι ανεξαρτησίας Στον ίδιο πίνακα βλέπουµε και: a) χ 2 µε διόρθωση του Yates b) Έλεγχο µέγιστης πιθανοφάνειας (LRT) [προϋπόθεση n/(i.j) >=5 ] a b β. Αποτελέσµατα ελέγχου ανεξαρτησίας P-value < 0.05 => απορρίπτουµε την υπόθεση της ανεξαρτησίας των δύο µεταβλητών (προϋπόθεση για Pearson s χ 2 : αναµενόµενες τιµές των κελιών >=5) 5γ. Επιπλέον έλεγχοι ανεξαρτησίας Στον ίδιο πίνακα βλέπουµε και: c) Ακριβή έλεγχο ανεξαρτησίας του Fisher (όταν έχουµε αναµενόµενες τιµές κελιών <5) c

8 6.Συµπεράσµατα Παραδείγµατος 1 Από το OR: η χρήση αντισυλληπτικού χαπιού αυξάνει, στατιστικά σηµαντικά, τον κίνδυνο εµφάνισης µυοκαρδιακής ανεπάρκειας κατά 155%. Από τους ελέγχους ανεξαρτησίας: η χρήση αντισυλληπτικού χαπιού συσχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε την µυοκαρδιακή ανεπάρκεια Παράδειγµα 2: προοπτική µελέτη Επίδραση καπνίσµατος στην επιβίωση ασθενών µε καρδιακό επεισόδιο Σε µια προοπτική µελέτη εξετάσθηκαν 368 άνδρες, καπνιστές, ηλικίας κάτω των 60 ετών οι οποίοι έπαθαν καρδιακή προσβολή και επιβίωσαν. (Daly et al 1991, p 185) Μετά από 2 έτη εξετάσθηκαν πόσοι από αυτούς είχαν επιβιώσει και χωρίστηκαν ανάλογα µε το εάν είχαν σταµατήσει το τσιγάρο ή όχι. Εδώ µας ενδιαφέρει να εξετάσουµε αν το σταµάτηµα του καπνίσµατος (Χ) είχε ευνοϊκή επίδραση στην επιβίωση µετά από δύο έτη (Υ). Τα δεδοµένα δίνονται στον 2x2 Πίνακα που ακολουθεί Ανάλυση του παραδείγµατος 1 µε τη χρήση του StatXact (αλλαγή αρχείου) Παράδειγµα 2: δεδοµένα Πίνακας 2: Πίνακας διπλής εισόδου παραδείγµατος 2: Κάπνισµα και επιβίωση σε ασθενείς καρδιακής ανεπάρκειας (Daly et al, 1983) Χ: Συνέχιση καπνίσµατος Y: Επιβίωση σε δύο χρόνια 1: Απεβίωσε 2: Εν ζωή Περ. Κατ. Χ 1: Ναι : Όχι Περ. Κατ Υ

9 1/ Εισαγωγή στοιχείων στο SPSS 1. εδοµένα 2. Ονοµασία µεταβλητών 3. Ονοµασία κατηγοριών 2/ Προβολή 2x2 πίνακα Επιλογή σωστών ποσοστών (υπενθύµιση: το είδος της µελέτης) εδοµένα στο SPSS 3α/ Στατιστική Ανάλυση a. Αποδιδόµενος ή Αποδοτέος κίνδυνος (διαφορά µεταξύ των ρυθµών επίπτωσης -ή δεικτών θνησιµότηταςτων οµάδων µε άτοµα εκτεθειµένα και µη εκτεθειµένα σε ένα παράγοντα κινδύνου) Ποσοστό εµφάνισης της νόσου όταν υπάρχει έκθεση στον κίνδυνο ποσοστό εµφάνισης της νόσου όταν δεν υπάρχει έκθεση στον κίνδυνο = 12.3% - 7% = 5.3% ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΑΡ ΙΑΚΟ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΣΟΥΣ ΙΕΚΟΨΑΝ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΚΑΤΑ 5.3 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

10 3β/ Στατιστική Ανάλυση 3γ/ Στατιστική Ανάλυση (συνέχεια) β. Ποσοστιαίος αποδοτέος κίνδυνος [«Πιθανότητα νόσου έκθεση στον παράγοντα» - «πιθαν νόσου όχι έκθεση στον παράγοντα») / «Πιθανότητα νόσου έκθεση στον παράγοντα»] Εδώ: (0.053/0.123)*100=43.1% ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΤΟ 43% ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΟΥ ΙΑΤΡΕΧΕΙ ΕΝΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΠΟ ΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ. ΑΛΛΙΩΣ, ΤΟ 43% ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ (2 ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 1ο ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ) ΌΣΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΑΝ ΝΑ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ (δηλ 19*43%=8 άτοµα) ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΑΠΟΦΕΥΓΘΕΙ ΑΝ ΕΙΧΑΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ Από τα δύο RR που υπολογίζει το SPSS µας ενδιαφέρει ο σχετικός κίνδυνος της νόσου (δηλαδή το πρώτο RR) Όταν η ασθένεια είναι σπάνια, αναµένουµε το 2ο RR να είναι κοντά στη µονάδα, καθώς επίσης οι τιµές του σχετικού κινδύνου της νόσου (το 1ο RR) και του ΛΣΠ να είναι πολύ κοντά γ/ Στατιστική Ανάλυση γ. Σχετικός Κίνδυνος RR= / = Κίνδυνος θανάτου για ασθενείς που συνέχισαν το κάπνισµα είναι 1.76 φορές (ή 76% µεγαλύτερος από) τον ίδιο κίνδυνο ασθενών που σταµάτησαν το κάπνισµα. 38 3δ/ Στατιστική Ανάλυση δ. Λόγος Σχετικών Πιθανοτήτων 19 OR= = (19x199)/(15x135) = Η σχετική πιθανότητα θανάτου για τους ασθενείς που συνέχισαν το κάπνισµα είναι 86% µεγαλύτερη από την πιθανότητα θανάτου ασθενών που σταµάτησαν το κάπνισµα

11 3ε/ Έλεγχοι ανεξαρτησίας ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ Μη στατιστικά σηµαντικό p- value, άρα δεν απορρίπτουµε ανεξαρτησία µεταβλητών Με βάση την Ιατρική βιβλιογραφία υπάρχουν ενδείξεις ότι ο καρκίνος του µαστού στις γυναίκες σχετίζεται µε την ηλικία κατά την πρώτη γέννα. Συγκεκριµένα έχει αναφερθεί ότι ο κίνδυνος της νόσου αυξάνει µε την αύξηση της ηλικίας της εγκύου κατά την 1η κύηση. Το 1970 πραγµατοποιήθηκε διεθνής πολυκεντρική µελέτη (MacMachon et al, 1970) (ΗΠΑ, Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία, Βραζιλία, Ταϊβάν, Ιαπωνία) /Συµπεράσµατα Παραδείγµατος 2 Άσκηση για το σπίτι (συνέχεια) Από το OR: Η συνέχιση του καπνίσµατος µετά από την επιβίωση από καρδιακό επεισόδιο, αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου τα επόµενα δύο χρόνια κατά 86%, χωρίς όµως να είναι στατιστικά σηµαντικός Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας: η πιθανότητα επιβίωσης µετά από δύο έτη δεν σχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε την συνέχιση του καπνίσµατος µετά την επιβίωση από καρδιακό επεισόδιο 42 Περιπτώσεις καρκινοπαθών επιλέχθηκαν από τα συγκεκριµένα νοσοκοµεία στις παραπάνω χώρες. Οι µάρτυρες επιλέχθηκαν από τα ίδια νοσοκοµεία έτσι ώστε να είναι συγκρίσιµης ηλικίας και να µην έχουν καρκίνο µαστού ή άλλα σχετικά νοσήµατα. Όλες οι γυναίκες χωρίστηκαν σε δύο οµάδες κινδύνου ανάλογα µε την ηλικία τους κατά την πρώτη κύηση (Ε: Χ 30, : Χ 29). Λεπτοµέρειες σχετικά µε το παράδειγµαβλrosner 1994, σελ 346. Τα δεδοµένα βρίσκονται στον ακόλουθο πίνακα

12 Άσκηση για το σπίτι (συνέχεια) Ηλικία εγκύου κατά την 1η κύηση Καρκίνος του µαστού (1) 30 (2) 29 Περ. Κατ. Υ 1: Ασθενής : Μάρτυρας Περ. Κατ Χ Άσκηση για το σπίτι (συνέχεια) 1. Τι µελέτη είναι και γιατί; 2. Να υπολογίσετε όλα τα µέτρα κινδύνου µόνοι σας και να τα ερµηνεύσετε. Ποια από αυτά είναι κατάλληλα για τη συγκεκριµένη µελέτη και γιατί; 3. Χρησιµοποιείστε επιπλέον για την ανάλυσή σας το SPSS και το StatXact. Εκτυπώστε τα αποτελέσµατά σας. ιατυπώστε τα συµπεράσµατά σας

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία Ιωάννης Ντζούφρας Τµήµα Στατιστικής Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Άρης Περπέρογλου Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(1):111-126 Μελέτες κοόρτης 1. Εισαγωγή 2. Σχεδιασμός 3. Προοπτικές μελέτες κοόρτης 4. Αναδρομικές μελέτες κοόρτης

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς τις ρίζες μιας επιστημονικής περιοχής που μόνο πρόσφατα, στις αρχές αυτού του αιώνα, αναγνωρίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ανασκοπήσεις Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Μέρος Β' (Τύποι Επιδηµιολογικών Μελετών) Σχήµα 1

ανασκοπήσεις Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Μέρος Β' (Τύποι Επιδηµιολογικών Μελετών) Σχήµα 1 26-27. Τάκος Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Η εκµάθηση και η εφαρµογή των βασικών επιδη- µιολογικών γνώσεων στην καθηµερινή κλινική πρακτική και την έρευνα θα µπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ορισµός της οικονοµετρίας περιλαµβάνει την εµπειρική εκτίµηση των οικονοµικών σχέσεων. Χρησιµοποιώντας δηλαδή την οικονοµική θεωρία την στατιστική θεωρία αλλά και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. ("παράγοντες. κινδύνου") να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. (παράγοντες. κινδύνου) να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΦΑΧΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙ ΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5.1 5.8

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5.1 5.8 ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5. 5.8 5. Ένας υγειονοµικός σταθµός θέλει να ελέγξει αν ο µέσος αριθµός βακτηριδίων ανά µονάδα όγκου θαλασσινού νερού σε µια παραλία υπερβαίνει το επίπεδο ασφαλείας των 9 µονάδων. ώδεκα

Διαβάστε περισσότερα

RCT Πειραματικές. Cohort. Case-control. Cross - sectional

RCT Πειραματικές. Cohort. Case-control. Cross - sectional Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ..: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr 1 ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία.

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία. . ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ. Υπολογισµός συντελεστών συσχέτισης Προκειµένου να ελέγξουµε την ύπαρξη γραµµικής σχέσης µεταξύ δύο ποσοτικών µεταβλητών, χρησιµοποιούµε συνήθως τον παραµετρικό συντελεστή συσχέτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Στο προηγούµενο κεϕάλαιο µελετήσαµε τη διάδοση του σϕάλµατος από µια τυχαία µεταβλητή X σε µια τ.µ. Y που δίνεται ως συνάρτηση της X. Σε αυτό το κεϕάλαιο ϑα διερευνήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή Η Κανονική Κατανομή H κανονική κατανομή (ormal dstrbuto) θεωρείται η σπουδαιότερη κατανομή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Οι λόγοι που εξηγούν την εξέχουσα θέση της, είναι βασικά δύο: ) Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Νίκος Λαζαρίδης Για το µάθηµα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (ΤΕΤΥ 116) Αναθεώρηση, συµπληρώσεις : Μαρία Καφεσάκη 1 Κεφάλαιο 1: Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μηνάς Καραολής Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010 Εκτιμήσεις του παγκόσμιου οργανισμού υγείας δείχνουν ότι οι καρδιακές παθήσεις είναι και

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006 Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Ροβίθης Μ. 2006 1 Τα στάδια της επιδημιολογικής έρευνας ταξινομούνται με μια λογική σειρά στην οποία κάθε φάση εξαρτάται από την προηγούμενη. Μια εκτεταμένη λίστα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική. Βασικές έννοιες

Στατιστική. Βασικές έννοιες Στατιστική Βασικές έννοιες Τι είναι Στατιστική; ή μήπως είναι: Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων επιστημών, η οποία βασίζεται σ ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών που έχουν σκοπό: Το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια

Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια Νο. 126, 2012 Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια Των Ράνια Αντωνοπούλου, Thomas Masterson και Ajit Zacharias Εισαγωγή Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» -

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» - Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 00-0 «Αριθµητική Ανάλυση» -. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΤΙ ΕΙΝΑΙ MOTE CARLO.... ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ....3 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ....4 ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ....5 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στόχοι: (a) να δοθεί µια εισαγωγή στη θεωρία της στατιστικής συµπερασµατολογίας ελέγχων υποθέσεων, (b) να παρουσιάσει τις βασικές εφαρµογές αυτών των ελέγχων: µέσης τιµής, ποσοστού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα