Η πρόκληση της αντιμετώπισης των αορτολαγόνιων ανευρυσμάτων με συμμετοχή των έσω λαγονίων αρτηριών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η πρόκληση της αντιμετώπισης των αορτολαγόνιων ανευρυσμάτων με συμμετοχή των έσω λαγονίων αρτηριών"

Transcript

1 6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Η πρόκληση της αντιμετώπισης των αορτολαγόνιων ανευρυσμάτων με συμμετοχή των έσω λαγονίων αρτηριών Δρ. Θωμάς Κώτσης Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Αγγειοχειρουργική Μονάδα - Β Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο «Αρεταίειο» Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συμμετοχή των λαγονίων αρτηριών και ιδιαίτερα των έσω λαγονίων αρτηριών στην ανευρυσματική νόσο της υπονεφρικής κοιλιακής αορτής επιπλέκει την αορτική χειρουργική καθώς η διακοπή της παροχής μέσω των έσω λαγονίων αρτηριών ενίοτε προκαλεί επιπλοκές σε ενδοπυελικά όργανα αλλά και σε εξωπυελικές μυϊκές ομάδες. Η διάσωση της υπογάστριας κυκλοφορίας σε περιπτώσεις πολλαπλών ανευρυσμάτων απαιτεί εξαιρετική προεγχειρητική σχεδίαση και χειρουργική εμπειρία, λόγω της ανατομικής θέσης των έσω λαγονίων αρτηριών βαθιά μέσα στην ελάσσονα πύελο. Η εξατομίκευση της θεραπείας αποτελεί προφανή προσέγγιση για την σύγχρονη αποκατάσταση της αρτηριακής συνέχειας, η οποία επιτυγχάνεται με ανοικτή χειρουργική παρέμβαση -εφ όσον αυτή κρίνεται εφικτή- ή με βασισμένες στους καθετήρες τεχνικές ή με συνδυασμό των δύο μεθόδων. Λέξεις ευρετηρίου: αορτολαγόνια ανευρύσματα, έσω λαγόνιες αρτηρίες Παραπομπή: Θ. Κώτσης. Η πρόκληση της αντιμετώπισης των αορτολαγόνιων ανευρυσμάτων με συμμετοχή των έσω λαγονίων αρτηριών. Επιστημονικά Χρονικά 2014;19(1): 6-17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ανευρύσματα των λαγονίων αρτηριών συμμετέχουν σε διάφορα πρότυπα της αορτολαγονίου νόσου και για την αντιμετώπισή τους απαιτείται κατάλληλη στρατηγική. Ένα λαγόνιο ανεύρυσμα αντιπροσωπεύει μία αύξηση της διαμέτρου κατά τουλάχιστον 50% σε σύγκριση με ένα προφανώς υγιές τμήμα του αγγείου ενώ σε απόλυτους όρους, οι κοινές λαγόνιες αρτηρίες θεωρούνται ανευρυσματικές όταν η διάμετρος υπερβαίνει τα 185 mm για τους άνδρες και τα 150 mm για τις γυναίκες (φυσιολογική διάμετρος κοινής λαγονίου αρτηρίας: άνδρες: 1,23 +/- 0,20 cm, γυναίκες: 1,02 +/- 0,19 cm η διάμετρος της έσω λαγονίου αρτηρίας σε αμφότερα τα φύλα είναι: 0,54+/- 0,15 cm). Πολλάκις, τα ανευρύσματα των κοινών λαγονίων αρτηριών αποτελούν επέκταση ενός αορτικού ανευρύσματος (ΑΚΑ) η συχνότητα συνύπαρξης συγχρόνου ετερόπλευρης ή αμφοτερόπλευρης εκτασίας ή λαγονίου ανευρύσματος με ΑΚΑ κυμαίνεται από 20% έως 40% [1]. Τα μεμονωμένα ανευρύσματα της έσω λαγονίου αρτηρίας αποτελούν μια σχετικά σπάνια νόσο (επίπτωση 0,008-0,03% σε μεγάλες σειρές νεκροτομών) με συχνότητα 2-11% στα ενδοκοιλιακά ανευρύσματα [2]. Τα μεμονωμένα ανευρύσματα της κοινής λαγονίου αρτηρίας ανευρίσκονται σε 70% των μεμονωμένων λαγονίων ανευρυσμάτων (20% απαντώνται στην έσω λαγόνιο αρτηρία), συνήθως είναι αμφοτερόπλευρα (συχνότητα 30-50%) και 50-85% είναι ασυμπτωματικά κατά τη διάγνωση. Ο ρυθμός αύξησης των

2 7 ανευρυσμάτων των κοινών λαγονίων αρτηριών (ΑΚΛΑ) είναι 0,29cm/έτος και η υπέρταση προκαλεί ταχύτερη διάταση [3]. Καθώς δεν έχει παρατηρηθεί ρήξη ανευρύσματος της κοινής λαγονίου αρτηρίας με διάμετρο < 3,8cm, η προγραμματισμένη αντιμετώπιση των ασυμπτωματικών ασθενών με ΑΚΛΑ > 3,5 cm φαίνεται δικαιολογημένη. Τα ανευρύσματα των έξω λαγονίων αρτηριών είναι εξαιρετικά σπάνια (<10% των μεμονωμένων λαγονίων ανευρυσμάτων), πρακτικά ανύπαρκτα ενώ τα μεμονωμένα ανευρύσματα των έσω λαγονίων αρτηριών είναι σπάνια (0,4-1,9% επί όλων των αρτηριακών ανευρυσμάτων) με συχνότητα 0,04% επί των αορτολαγονίων ανευρυσμάτων λόγω της θέσης τους βαθιά στην πύελο αποκαλύπτονται αργά και είναι συνήθως μεγάλης διαμέτρου (Εικόνα 1). Η συχνότητα ρήξης είναι μεγάλη μέχρι 38% κατά την αρχική αποκάλυψη με 58-80% θνησιμότητα [2]. Τα συμπτωματικά ανευρύσματα των έσω λαγονίων αρτηριών πρέπει να αντιμετωπίζονται ανεξάρτητα από το μέγεθος. Εικόνα 1. Ασθενής 75 ετών με ανεύρυσμα της αορτής, των κοινών και έσω λαγονίων αρτηριών. Αντιμετωπίσθηκε με την ανοικτή μέθοδο.* Σημείο κλειδί για τα αορτολαγόνια ανευρύσματα είναι η κοίτη της έσω λαγονίου αρτηρίας, η οποία ενίοτε αποδεικνύεται κρίσιμη για τα ενδοπυελικά όργανα, την αιμάτωση του σιγμοειδούς και των γλουτιαίων μυών. Η εκλεκτική διάσωση αμφοτέρων των έσω λαγονίων αρτηριών (εφ όσον ήταν αμφότερες βατές προεγχειρητικά) είναι ευκταία ενώ η διάσωση τουλάχιστον της μιας είναι μάλλον απαραίτητη. Η προεγχειρητική ταυτοποίηση των ασθενών με αυξημένο κίνδυνο λαγονίου ισχαιμίας (λ.χ. προηγούμενες επεμβάσεις, σύγχρονη αποφρακτική νόσος) καθώς και η εκτίμηση της κλινικής κατάστασής τους, υπαγορεύουν την ενδεδειγμένη εξατομικευμένη τεχνική αποκατάστασης καθώς και τον τύπο της παρέμβασης (με κλασσική ανοικτή προσπέλαση, με αμιγώς ενδοαυλική μέθοδο ή με συνδυασμό των δύο προηγούμενων μεθόδων - συνδυαστική προσέγγιση). ΜΕΘΟΔΟΙ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι μείζονες επεμβάσεις στην Αγγειοχειρουργική διακρίνονται σε: επεμβάσεις αναχαίτισης μιας καταστροφικής κατάστασης (λ.χ. επί αιμορραγίας λόγω αορτοβρογχικού συριγγίου), επεμβάσεις γέφυρας (λ.χ. επί μολυσμένου ανευρύσματος σε επιβαρυμένο ασθενή) και τελικές -οριστικές επεμβάσεις (λ.χ. στην εκλεκτική αγγειοχειρουργική) οι τελευταίες συσχετίζονται με εκτεταμένες αποκαταστάσεις. Εν τούτοις, όλοι οι ασθενείς δεν μπορούν να ανεχθούν όλες τις μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς αυξημένο περιεγχειρητικό κίνδυνο. Γι αυτό στη σύγχρονη πράξη στην αγγειοχειρουργική απαιτείται προεγχειρητική διαστρωμάτωση του κινδύνου [4], όπως είναι η ΑSA ή NYHA ταξινόμηση ώστε να επιλεγεί η πλέον αποτελεσματική και ανεπίπλεκτη χειρουργική επέμβαση για τον κάθε ασθενή. Έχουν χρησιμοποιηθεί ή

3 8 χρησιμοποιούνται και άλλες κλίμακες διαστρωμάτωσης όπως η Glasgow Aneurysm Scale (GAS) ή η Physiological and Operative Severity Score for Enumeration of Mortality Scale (POSSUM), οι οποίες είναι ενδεικτικές αλλά όχι εξαιρετικά ακριβείς στην εκτίμηση της μετεγχειρητικής θνητότητας. Αναμφίβολα η εκτίμηση δια γυμνού οφθαλμού (η προσωπική εκτίμηση του χειρουργού και του αναισθησιολόγου για την κλινική κατάσταση του/της ασθενούς) και ο εξονυχιστικός έλεγχος των παραμέτρων της φυσιολογίας του/της ασθενούς παραμένουν οι διαχρονικοί θεμέλιοι λίθοι της επιλογής των ασθενών, οι οποίοι μπορούν να ανεχθούν την εξατομικευμένη «οριστική» (δηλαδή την τρέχουσα εκτιμώμενη ως πιο σταθερή) χειρουργική επέμβαση η συμβολή άλλων ειδικοτήτων στην προεγχειρητική εκτίμηση είναι αυτονόητη. Οι ανοικτές επεμβάσεις γενικώς θεωρούνται πιο ανθεκτικές στο χρόνο καθώς αυτό έχει καταγραφεί γι αρκετές δεκαετίες μετά την πρώτη εφαρμογή των συνθετικών μοσχευμάτων, όπως ο πολυεστέρας. Αυτή όμως η διαχρονική μακροβιότητα των μοσχευμάτων αποκτά πραγματική αξία στους ασθενείς που δύνανται να ανεχθούν την ανοικτή επέμβαση, όπως οι νεότεροι ασθενείς, οι οποίοι συνήθως δεν έχουν συνοδές παθήσεις και έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης. Αντιθέτως, οι ηλικιωμένοι ασθενείς θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν με ενδαγγειακές ή συνδυαστικές μεθόδους μετά από τον επιμελή προεγχειρητικό έλεγχο. Εξαίρεση στην προηγούμενη διάκριση του κινδύνου, η οποία συσχετίζεται με την ηλικία του/της ασθενούς, αποτελούν οι περιπτώσεις των ασθενών με μεμονωμένα ανευρύσματα των κοινών λαγονίων αρτηριών με ικανοποιητικό κεντρικό και περιφερικό αυχένα, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ήσσονα παρέμβαση, η οποία συνίσταται στoν αποκλεισμό τους με την έκπτυξη ενδονάρθηκος εφ όσον τηρούνται οι ανατομικές προϋποθέσεις, ακόμη και σε νεότερους ασθενείς (Εικόνα 2). Απόλυτος κανόνας για όλες τις εκλεκτικές επεμβάσεις επί αορτολαγονίου ανευρυσματικής νόσου είναι ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ενδοαυλική αντιμετώπιση, όταν προκρίνεται ότι θα χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο ενδομόσχευμα εκτός των κατασκευαστικών προδιαγραφών του. Εικόνα 2. Ασθενής 78 ετών με μεμονωμένο ανεύρυσμα της αριστερής κοινής λαγονίου αρτηρίας και η αποκατάστασή του με ανεστραμμένο ενδονάρθηκα.*

4 9 Εικόνα 3. Ασθενής 55 ετών με πολλαπλά ανευρύσματα.* Όπως ήδη αναφέρθηκε η διόρθωση της λαγονίου ή της αορτολαγονίου ανευρυσματικής νόσου κατατείνει αφ ενός στον αποκλεισμό του/των ανευρυσμάτων και αφ ετέρου στην εξασφάλιση της παροχής προς τα κάτω άκρα, όπως είναι ευνόητο αλλά και στην διάσωση αμφοτέρων των έσω λαγονίων αρτηριών ή τουλάχιστον της μίας. Ανεξάρτητα από τη μέθοδο αντιμετώπισης η παροχή αιμάτωσης προς τις έσω λαγόνιες αρτηρίες συνιστάται, ιδιαίτερα όταν υπάρχει η υποψία της πλημμελούς πυελικής παράπλευρης κυκλοφορίας λόγω προηγουμένων χειρουργικών επεμβάσεων ή επί εκτεταμένης αθηροσκληρυντικής νόσου. Αν και ο ετερόπλευρος εμβολισμός της έσω λαγονίου αρτηρίας και η επέκταση του σκέλους του ενδομοσχεύματος στη σύστοιχη έξω λαγόνιο αρτηρία έχει περιγραφεί ως μια ασφαλής μέθοδος, που καθιστά εφαρμόσιμη την ενδαγγειακή αντιμετώπιση των περιπτώσεων με αορτολαγόνιο ανευρυσματική νόσο [5, 6], υπάρχει προβληματισμός σχετικά με την ασφάλεια του αμφοτερόπλευρου εμβολισμού των έσω λαγονίων αρτηριών [7, 8]. Γενικά, ο εκούσιος εμβολισμός μιας έσω λαγονίου αρτηρίας θα πρέπει να αποφεύγεται καθώς σχετίζεται με διαλείπουσα χωλότητα γλουτών, ισχαιμική κολίτιδα, νευρολογικό έλλειμμα, διαταραχές κύστεως, στυτική δυσλειτουργία και σεξουαλική ανικανότητα σε ποσοστό που κυμαίνεται στη βιβλιογραφία από 28-55% [5, 7]. Eαν, ωστόσο, θεωρηθεί επιβεβλημένος θα πρέπει η έσω λαγόνιος αρτηρία να αποκλείεται κεντρικά με την εφαρμογή βύσματος ενώ όταν υπάρχει περιθώριο επιλογής θα πρέπει να προτιμάται ο αποκλεισμός της δεξιάς έσω λαγονίου αρτηρίας. Ασθενείς με πλούσια παράπλευρη κυκλοφορία ενδέχεται να ανεχθούν καλώς την απόφραξη της έσω λαγονίου αρτηρίας αλλά αυτό δεν μπορεί να αναμένεται για όλους και δυστυχώς όταν χρησιμοποιείται η ενδοαυλική μέθοδος τα ενδομοσχεύματα καλύπτουν τα στόμια της κάτω μεσεντερίου και των οσφυϊκών αρτηριών. Παρά τον ενίοτε σωτήριο εμβολισμό ή απολίνωση των έσω λαγονίων αρτηριών σε επείγουσες καταστάσεις, επιπλοκές λόγω πυελικής ισχαιμίας συμβαίνουν, συνεπώς απαιτείται σχέδιο διάσωσης της έσω λαγονίου αρτηρίας. Επί ανοικτής χειρουργικής μεθόδου είναι γνωστές οι τακτικές χρήσεις διχαλωτών προθέσεων (δίκην Υ) με περιφερικές αναστομώσεις στους διχασμούς των λαγονίων ή στις μηριαίες αρτηρίες με επανεμφύτευση των λαγονίων αρτηριών ή με την παρεμβολή μοσχευμάτων προς την έσω λαγόνιο αρτηρία που θα επαναιματωθεί [9] (Εικόνες 3 & 4). Η κλασσική χειρουργική αποκατάσταση των αορτο-λαγονίων ανευρυσμάτων συνοδεύεται διεθνώς από θνητότητα 30 ημερών που κυμαίνεται από 1% έως 6.3% [3, 9].

5 10 Εικόνα 4. Διεγχειρητική άποψη του προηγουμένου ασθενούς, όπου αναδεικνύεται το ανεύρυσμα της αριστερής έσω λαγονίου αρτηρίας και η επαναιμάτωσή της με παρεμβολή μοσχεύματος από πολυεστέρα. * Ο αγγειοχειρουργός έχει στη φαρέτρα του εκτός από την ανοικτή αποκατάσταση, τις συνδυαστικές παρεμβάσεις (ελάσσονα χειρουργική και ενδαγγειακή) και τις αμιγώς ενδαγγειακές επεμβάσεις, οι οποίες έχουν κατά καιρούς προταθεί για την κάλυψη της ανάγκης διατήρησης της πυελικής αιματικής ροής σε ασθενείς με αορτο-λαγόνιο ανευρυσματική νόσο [10-12]. Οι συνδυαστικές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν την εξω-ανατομική παράκαμψη προς την έσω λαγόνιο αρτηρία είτε από την σύστοιχη έξω λαγόνιο αρτηρία είτε από μια μηρο-μηριαία παράκαμψη δια οπισθοπεριτοναϊκής ή οπισθοβουβωνικής προσπέλασης και τον ενδαγγειακό αποκλεισμό των ανευρυσμάτων [13]. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι επιπρόσθετες αυτές χειρουργικές επεμβάσεις αυξάνουν τον περιεγχειρητικό κίνδυνο και τη διάρκεια νοσηλείας [14]. Ο συνδυασμός της «γεφύρωσης» μεταξύ έσω και σύστοιχης έξω λαγονίου αρτηρίας με έκπτυξη ενδονάρθηκα και η εξωανατομική μηρο-μηριαία παράκαμψη (ώστε να διατηρηθεί η αιμάτωση στο αντίπλευρο σκέλος) έχει προταθεί στη βιβλιογραφία ως μια αποδεκτή στρατηγική διατήρησης της πυελικής αιμάτωσης κατά την αντιμετώπιση της αορτο-λαγονίου ανευρυσματικής νόσου, των ανευρυσμάτων των κοινών λαγονίων αρτηριών [15,16] αλλά και επί των πλέον περίπλοκων προτύπων που περιλαμβάνουν ανευρύσματα των έσω λαγονίων αρτηριών στην τελευταία περίπτωση χρησιμοποιείται ζεύγος κεκαλυμμένων ενδοναρθήκων δίκην «ανεστραμμένου U», με περιφερική έκπτυξη σε κλάδο της έσω λαγονίου αρτηρίας (Εικόνα 5) μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε από τον συγγραφέα για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία σε ανευρυσματική έσω λαγόνιο αρτηρία [17]. Μια επιπρόσθετη τακτική είναι η επέκταση του λαγονίου σκέλους του αορτικού ενδομοσχεύματος στην έσω λαγόνιο αρτηρία, που πρόκειται να διασωθεί, με την έκπτυξη ενός κεκαλυμμένου ενδονάρθηκα. Οι Delle et al [18] και οι Mertens et al [19] πρότειναν την τεχνική αυτή για την αντιμετώπιση ασθενών με

6 11 Εικόνα 5. Συνδυασμένη ελάσσων ανοικτή και ενδαγγειακή χειρουργική αγγείων. Συμπτωματικά ανευρύσματα κοινών λαγονίων αρτηριών και δεξιάς έσω λαγονίου αρτηρίας σε υψηλού κινδύνου ασθενή(ιδία περίπτωση). 1) Αποκλεισμός δεξιάς έσω λαγονίου αρτηρίας με δύο εύκαμπτους επενδεδυμένους νάρθηκες 2) Εμβολισμός αριστεράς έσω λαγονίου αρτηρίας 3) Εισαγωγή αορτομονολαγονίου νάρθηκος-μοσχεύματος 4) Εξωανατομική υπερηβική μηρομηριαία παράκαμψη. (Από Kotsis T, Tsanis A, Sfyroeras, G, Lioupis C, Moulakakis K, Georgakis P. Endovascular Exclusion of Symptomatic Bilateral Common Iliac Artery Aneurysms with Preservation of an Aneurysmal Internal Iliac Artery via a Reverse-U Stent-Graft.J Endovasc Ther 2006 Apr; 13(2); αμφοτερόπλευρα ανευρύσματα κοινών λαγονίων αρτηριών με ή χωρίς συνοδό αορτικό ανεύρυσμα. Μετά τον εμβολισμό της μιας έσω λαγονίου αρτηρίας και την έκπτυξη του κυρίου σώματος του αορτικού ενδομοσχεύματος, η ετερόπλευρη έσω λαγόνιος αρτηρία καθετηριάζεται δια βραχιονίου προσπελάσεως και ένας ενδονάρθηκας εκπτύσσεται εκτεινόμενος από το σύστοιχο λαγόνιο σκέλος προς την έσω λαγόνιο αρτηρία. Η έξω λαγόνιος αρτηρία απολινώνεται για την αποφυγή ενδοδιαφυγής και η επέμβαση ολοκληρώνεται με την πραγματοποίηση μιας εξω-ανατομικής μηρο-μηριαίας παράκαμψης. Παρόμοια στρατηγική ακολούθησαν οι Leon et al [20] για την θεραπεία μονήρους ανευρύσματος κοινής λαγονίου αρτηρίας 7 έτη μετά την χειρουργική αποκατάσταση αορτικού ανευρύσματος, ενώ οι Pratesi et al [21] για τον αποκλεισμό ραγέντος ανευρύσματος αριστερής κοινής λαγονίου αρτηρίας σε ασθενή με σύγχρονα ανευρύσματα των κοινών και έσω λαγονίων αρτηριών. Επίσης χρησιμοποιήσαμε αυτή τη τεχνική και αποκλείσαμε όλα τα ανευρύσματα σε ασθενή με πολλαπλά ανευρύσματα περιλαμβανομένων ανευρυσμάτων των έσω λαγονίων αρτηριών (Εικόνα 6 Α, Β). Οι αμιγώς ενδοαυλικές τεχνικές περιλαμβάνουν τη χρήση διχαλωτών ενδοναρθήκων με διεσταλμένα περιφερικά άκρα, τα οποία προσγειώνονται στους διχασμούς των λαγονίων δίκην κώδωνος, τη χρήση των διχαλωτών λαγονίων ενδοπροθέσεων με πλάγιο κλάδο ενώ έχουν περιγραφεί και διάφορες παραλλαγές χρήσης των ήδη διαθέσιμων ενδοναρθήκων, ώστε να παρέχεται αιμάτωση στην προς διάσωση έσω λαγόνιο αρτηρία.

7 12 Εικόνα 6. Ασθενής με πολλαπλά ανευρύσματα. Α. Προεγχειρητικός έλεγχος με υπολογιστική τομογραφία. Β. Συνδυασμένη ελάσσων ανοικτή και ενδαγγειακή χειρουργική αγγείων. Συμπτωματικά ανευρύσματα κοινών λαγονίων αρτηριών, αρ. εξω λαγονίου και έσω λαγονίων αρτηριών σε υψηλού κινδύνου ασθενή (ιδία περίπτωση): 1) Εμβολισμός δεξιάς έσω λαγονίου αρτηρίας 2) Έκπτυξη διχαλωτού ενδομοσχεύματος 3) εισαγωγή λαγόνιας προέκτασης δεξιά 4) Εμβολισμός πλαγίων κλάδων αρ. έσω λαγονίου αρτηρίας 5) Εισαγωγή λαγονίων προεκτάσεων αριστερά σε κάθετο κλάδο της έσω λαγονίου αρτηρίας 6) Εξωανατομική υπερηβική μηρομηριαία παράκαμψη. Η σειρά μπορεί να διαφέρει. (Από Kotsis TE, Mylonas SN, Louizos LA, Chatziioannou AN, Kottis G, Brountzos EN. A combined approach of a complex aortoiliac aneurysm with distal landing in internal iliac artery branch. Vasa. 2013;42: ) Τα διχαλωτά αορτικά ενδομοσχεύματα με διεσταλμένα «δίκην κώδωνος» λαγόνια σκέλη εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση αορτo-λαγονίων ανευρυσμάτων που εκτείνονται έως το διχασμό των λαγονίων αρτηριών (Εικόνα 7). Η τεχνική επιτυχία της μεθόδου ανέρχεται στο 98%, η θνητότητα 30 ημερών υπολογίζεται στο 1%, ενώ το ποσοστό επανεπεμβάσεων κυμαίνεται από 3,4% έως 15,8% ανάλογα με την εμπειρία του κέντρου και τη μέση διάρκεια παρακολούθησης [22, 23]. Εν τούτοις, τα διαθέσιμα σήμερα ενδομοσχεύματα με διεσταλμένα λαγόνια άκρα έχουν ως βασική ανατομική προϋπόθεση εφαρμογής τους (επιπλέον των κλασσικών για τον αποκλεισμό των αορτικών ανευρυσμάτων), την διάμετρο της ανευρυσματικής κοινής λαγονίου αρτηρίας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25χιλ. Εικόνα 7. Τεχνική δίκην κώδωνος

8 13 Την τελευταία δεκαετία έχει επίσης αναπτυχθεί η αμιγώς ενδαγγειακή προσέγγιση αντιμετώπισης των αορτολαγονίων ανευρυσμάτων με τη χρήση ενδοναρθήκων με πλάγιους κλάδους [24, 25] (Εικόνα 8). Παρά τα ενθαρρυντικά μεσοπρόθεσμα ποσοστά τεχνικής επιτυχίας, νοσηρότητας και θνητότητας η ευρεία εφαρμογή αυτών των ενδοπροθέσεων εμποδίζεται από τους ανατομικές περιορισμούς, το αυξημένο κόστος των συσκευών ενώ αναμένονται οι αξιολογήσεις των απώτερων αποτελεσμάτων, που σχετίζονται με την ακεραιότητα της συσκευής, τις επανεπεμβάσεις και τα ποσοστά απόφραξης των κλάδων τους [26]. Συγκεκριμένα, για την ασφαλή τοποθέτηση των ενδοπροθέσεων με πλάγιους κλάδους (με βάση τις τρέχουσες οδηγίες χρήσης από τους κατασκευαστές) είναι απαραίτητα: μήκος κοινής λαγονίου αρτηρίας > 50χιλ., και εύρος διαμέτρου 20-24χιλ, μήκος έξω λαγονίου αρτηρίας >20χιλ. και εύρος διαμέτρου 8-12χιλ. και μήκος έσω λαγονίου αρτηρίας >10χιλ. και διάμετρος <10χιλ. Σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη διαπιστώθηκε ότι σε πληθυσμό 51 ασθενών με αορτο-λαγόνια ανευρύσματα, οι ανατομικές προϋποθέσεις εφαρμογής των ενδοπροθέσεων με λαγόνιο πλάγιο κλάδο πληρούνταν σε ποσοστό μόλις 38% [27]. Σε μια προσπάθεια υπερκέρασης των ανατομικών περιορισμών και του αυξημένου κόστους που συνοδεύουν τις πιο πάνω τεχνικές, αρκετοί συγγραφείς έχουν προτείνει παραλλαγές εφαρμογής των ευρέως διαδεδομένων ενδοπροθέσεων. Η λεγόμενη μέθοδος του «ενδομοσχεύματος με τριχασμό» έγκειται στην έκπτυξη του κυρίου σώματος ενός διχαλωτού αορτικού ενδονάρθηκα στην κοινή λαγόνιο αρτηρία, όπου το ετερόπλευρο σκέλος «γεφυρώνεται» με κεκαλυμμένο ενδονάρθηκα στην άπω έσω λαγόνιο αρτηρία και το ομόπλευρο καθηλώνεται περιφερικά στην έξω λαγόνιο αρτηρία [11]. Μια εναλλακτική τεχνική είναι αυτή της «καπνοδόχου» ή «περισκοπική» η οποία αρχικά εφαρμόστηκε για τη διατήρηση της αιματικής ροής σε αορτικούς κλάδους κατά την ενδοαυλική αντιμετώπιση αορτικών ανευρυσμάτων με ανεπαρκείς ζώνες καθήλωσης. Κατά την τεχνική αυτή οι ενδονάρθηκες εκπτύσσονται παράλληλα εντός της κοινής λαγονίου αρτηρίας. Οι Figatti et al [28] εφάρμοσαν την τεχνική αυτή για την διατήρηση της αιμάτωσης σε μια έσω λαγόνιο αρτηρία κατά την αντιμετώπιση αμφοτερόπλευρων ανευρυσμάτων των κοινών λαγονίων αρτηριών που εκτείνονταν έως τους διχασμούς τους. Επιπρόσθετα, προτάθηκε πρόσφατα μια παραλλαγή της «τηλεσκοπικής» τεχνικής, η «επάλληλη» τεχνική κατά την οποία η τηλεσκοπική διάταξη των ενδοναρθήκων γίνεται εντός του λαγόνιου σκέλους ενός διχαλωτού αορτικού ενδομοσχεύματος [12, 29]. Αν και υπάρχει προβληματισμός σχετικά με τον κίνδυνο ενδοδιαφυγής και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία διαμέτρων και μηκών άμεσα διαθέσιμων ενδοναρθήκων που θα μπορούσαν να συνδυαστούν, οι τεχνικές αυτές θα μπορούσαν να αποβούν χρήσιμες για την αντιμετώπιση αορτο-λαγόνιων Εικόνα 8. Ενδοπρόθεση με λαγόνιο κλάδο

9 14 ανευρυσμάτων με «MH ΦΙΛΙΚΗ» ανατομία, ιδιαίτερα επί επείγουσας βάσης. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η αορτο-λαγόνιος ανευρυσματική νόσος αποτελεί πρόκληση για τον αγγειοχειρουργό, καθώς οι συνδυασμοί των ανευρυσμάτων μπορεί να ποικίλουν, με το πλέον ακραίο πρότυπο υπονεφρικής (όταν δηλαδή υπάρχει επαρκής υπονεφρικός αυχένας) αορτολαγονίου ανευρυσματικής νόσου να αποτελεί η παρουσία ανευρυσμάτων σε αμφότερες τις έσω λαγόνιες αρτηρίες. Σε όλες τις περιπτώσεις αορτο-λαγονίων ανευρυσμάτων η εξασφάλιση της πυελικής αιματικής ροής είναι πρωταρχικής σημασίας. Όταν συνυπάρχουν αορτικό ανεύρυσμα και ανεύρυσμα της κοινής λαγονίου αρτηρίας, η ανοικτή αποκατάσταση ή η αμιγώς ενδαγγειακή με τη χρήση διχαλωτών ενδοναρθήκων μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για τα μεμονωμένα ανευρύσματα των κοινών λαγονίων αρτηριών με κατάλληλο κεντρικό και περιφερικό αυχένα, οι βασισμένες στους καθετήρες τεχνικές πλεονεκτούν επί ακαταλλήλου περιφερικού αυχένα της κοινής λαγονίου αρτηρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη επαναιμάτωση με ανοικτή ή συνδυασμό των μεθόδων με εξωπεριτοναϊκή επαναιμάτωση της έσω λαγονίου αρτηρίας ή με χρήση λαγονίων ενδοναρθήκων με πλάγιο κλάδο. Επί ετερόπλευρου ή αμφοτερόπλευρων ανευρυσμάτων των έσω λαγονίων αρτηριών πρέπει να αναζητηθεί υγιές περιφερικό τμήμα της/των έσω λαγονίων αρτηριών για την έκπτυξη κεκαλυμμένων ενδοναρθήκων η δια- ή εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαιτητική. Η παρουσία συνοδών παθήσεων του/της ασθενούς και η χειρουργική εμπειρία καθορίζουν την επιλογή της μεθόδου. Η ανοικτή αποκατάσταση έχει μακροχρόνια εγκυρότητα. Για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου η αμιγής ενδαγγειακή αποκατάσταση (εντός των ανατομικών περιορισμών) δύναται να εφαρμοσθεί ενώ οι συνδυαστικές μέθοδοι αποτελούν μια εφικτή επιλογή. Θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις οι μέθοδοι αντιμετώπισης αλληλοσυμπληρώνονται χωρίς να είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Η καλύτερη έκβαση προκύπτει από την βέλτιστη προεγχειρητική αξιολόγηση της ανατομίας και της κλινικής κατάστασης του ασθενούς και την εξατομικευμένη στρατηγική και όχι από την προσκόλληση σε κάποια συγκεκριμένη μέθοδο αποκατάστασης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ghosh J, Murray D, Paravastu S, Farquharson F, Walker MG, Serracino-Inglott F. Contemporary management of aorto-iliac aneurysms in the endovascular era. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2009; 37: Brunkwall J, Hauksson H, Bengtsson H, Bergqvist D, Takolander R, Bergentz SE, Solitary aneurysms of the iliac arterial system: an estimate of their frequency of occurrence. J Vasc Surg.1989; 10: Huang Y, Gloviczki P, Duncan AA, Kalra M, Hoskin TL, Oderich GS, et al. Common iliac artery aneurysm: expansion rate and results of open surgical and endovascular repair. J Vasc Surg. 2008; 47:

10 15 4. Schiefermueller J, Myerson S, Handa AI. Preoperative Assessment and Perioperative Management of Cardiovascular Risk. Angiology. 2013; 64: Ryer EJ, Garvin RP, Webb TP, Franklin DP, Elmore JR. Comparison of outcomes with coils vs vascular plug embolization of the internal iliac artery for endovascular aortoiliac aneurysm repair.j Vasc Surg. 2012; 56: Wu Z, Raithel D, Ritter W, Qu L. Preliminary embolization of the hypogastric artery to expand the applicability of endovascular aneurysm repair. J Endovasc Ther. 2011; 18: Rayt HS, Bown MJ, Lambert KV, Fishwick NG, McCarthy MJ, London NJ, et al. Buttock claudication and erectile dysfunction after internal iliac artery embolization in patients prior to endovascular aortic aneurysm repair. Cardiovasc Intervent Radiol. 2008; 31: Mehta M, Veith FJ, Darling RC, Roddy SP, Ohki T, Lipsitz EC, et al. Effects of bilateral hypogastric artery interruption during endovascular and open aortoiliac aneurysm repair. J Vasc Surg. 2004; 40: Cochennec F, Marzelle J, Allaire E, Desgranges P, Becquemin JP. Open vs endovascular repair of abdominal aortic aneurysm involving the iliac bifurcation. J Vasc Surg. 2010;51: Kotsis T, Tsanis A, Sfyroeras G, Lioupis C, Moulakakis K, Georgakis P. Endovascular exclusion of symptomatic bilateral common lliac artery anueurysms with preservation of an aneurysmal internal lliac artery via a reverse-u stent-graft. J Endovasc Ther. 2006; 13: Riesenman PJ, Ricotta JJ, 2nd, Veeraswamy RK. Preservation of hypogastric artery blood flow during endovascular aneurysm repair of an abdominal aortic aneurysm with bilateral common and internal iliac artery involvement: utilization of off-the-shelf stent-graft components. Ann Vasc Surg. 2012; 26: 109 e Lobato AC. Sandwich technique for aortoiliac aneurysms extending to the internal iliac artery or isolated common/internal iliac artery aneurysms: a new endovascular approach to preserve pelvic circulation. J Endovasc Ther. 2011; 18: Hosaka A, Kato M, Kato I, Isshiki S, Okubo N. Outcome after concomitant unilateral embolization of the internal iliac artery and contralateral external-to-internal iliac artery bypass grafting during endovascular aneurysm repair. J Vasc Surg. 2011; 54: Lee WA, Berceli SA, Huber TS, Ozaki CK, Flynn TC, Seeger JM. Morbidity with retroperitoneal procedures during endovascular abdominal aortic aneurysm repair. J Vasc Surg. 2003; 38: Hoffer EK, Nicholls SC, Fontaine AB, Glickerman DJ, Borsa JJ, Bloch RD. Internal to external iliac artery stent-graft: a new technique for vessel exclusion. J Vasc Interv Radiol. 1999; 10: Derom A, Vermassen F, Ongena K. Endograft exclusion of residual common iliac artery aneurysms. J Endovasc Ther. 2000; 7:

11 Kotsis TE, Mylonas SN, Louizos LA, Chatziioannou AN, Kottis G, Brountzos EN. A combined approach of a complex aortoiliac aneurysm with distal landing in internal iliac artery branch. Vasa. 2013;42: Delle M, Lonn L, Wingren U, Karlstrom L, Klingenstierna H, Risberg B, et al. Preserved pelvic circulation after stent-graft treatment of complex aortoiliac artery aneurysms: a new approach. J Endovasc Ther. 2005; 12: Mertens RA, Bergoeing MP, Mariné LA, Valdés F, Krämer AH. Antegrade Hypogastric Revascularization During Endovascular Aortoiliac Aneurysm Repair: An Alternative to Bilateral Embolization. Annals of vascular surgery ;24: 255.e9-.e Leon LR, Jr., Mills JL, Psalms SB, Goshima K, Duong ST, Ukatu C. A novel hybrid approach to the treatment of common iliac aneurysms: antegrade endovascular hypogastric stent grafting and femorofemoral bypass grafting. J Vasc Surg. 2007; 45: Pratesi G, Pulli R, Fargion A, Marek J, Troisi N, Dorigo W, et al. Alternative hybrid reconstruction for bilateral common and internal iliac artery aneurysms associated with external iliac artery occlusion. J Endovasc Ther. 2009; 16: Naughton PA, Park MS, Kheirelseid EA, O'Neill SM, Rodriguez HE, Morasch MD, et al. A comparative study of the bell-bottom technique vs hypogastric exclusion for the treatment of aneurysmal extension to the iliac bifurcation. J Vasc Surg. 2012; 55: Karch LA, Hodgson KJ, Mattos MA, Bohannon WT, Ramsey DE, McLafferty RB. Management of ectatic, nonaneurysmal iliac arteries during endoluminal aortic aneurysm repair. J Vasc Surg. 2001; 33:S Parlani G, Verzini F, De Rango P, Brambilla D, Coscarella C, Ferrer C, et al. Long-term results of iliac aneurysm repair with iliac branched endograft: a 5-year experience on 100 consecutive cases. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2012; 43: Ferreira M, Monteiro M, Lanziotti L. Technical aspects and midterm patency of iliac branched devices. J Vasc Surg. 2010; 51: Oderich GS, Greenberg RK. Endovascular iliac branch devices for iliac aneurysms. Perspect Vasc Surg Endovasc Ther. 2011; 23: Karthikesalingam A, Hinchliffe RJ, Malkawi AH, Holt PJ, Loftus IM, Thompson MM. Morphological suitability of patients with aortoiliac aneurysms for endovascular preservation of the internal iliac artery using commercially available iliac branch graft devices. J Endovasc Ther. 2010; 17: Frigatti P, Lepidi S, Piazza M, Maturi C, Menegolo M, Deriu GP, et al. A New Endovascular Approach to Exclude Isolated Bilateral Common Iliac Artery Aneurysms. EJVES Extra. 2010; 19: e55-e Derubertis BG. Use of an aortic bifurcation-sparing endograft facilitates hypogastric preservation during aortoiliac aneurysm repair. Vascular. 2012; 20: *Όλες οι φωτογραφίες αποτελούν μέρος του υλικού του συγγραφέως.

12 17 The challenge of managing aorto-iliac aneurysms with participation of the internal iliac arteries TECHNICAL NOTE Dr. Thomas Kotsis Assistant Professor of Vascular Surgery Department of Vascular Surgery, Aretaieion University Hospital, Athens, Greece ABSTRACT Iliac artery and particularly internal iliac artery aneurysms complicate repair for infrarenal aortic aneurysms as hypogastric artery interruption might be essential for intra- or extrapelvic tissues. The salvation of hypogastric perfusion demands thorough preoperative strategy and surgical experience due to anatomic location of the internal arteries deeply in the pelvis. Obviously, individualized therapy is the safe pathway for the arterial blood flow restoration, and when possible this is accomplished by open repair, or via catheter-based techniques or by combination of the two methods. Key words: aortoiliac aneurysms, internal iliac arteries. Citation: T. Kotsis. The challenge of managing aorto-iliac aneurysms with participation of the internal iliac arteries. Scientific Chronicles 2014;19(1): 6-17 Συγγραφέας αλληλογραφίας: Θωμάς Κώτσης,

Το Ανεύρυσµα της Κοιλιακής Αορτής. Παπάζογλου Κωνσταντίνος. Αγγειοχειρουργός Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Το Ανεύρυσµα της Κοιλιακής Αορτής. Παπάζογλου Κωνσταντίνος. Αγγειοχειρουργός Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Το Ανεύρυσµα της Κοιλιακής Αορτής. Παπάζογλου Κωνσταντίνος Αγγειοχειρουργός Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Ανεύρυσµα Κοιλιακής Αορτής Παθολογική και µόνιµη, εντοπισµένη διάταση τµήµατος αρτηρίας µε διάµετρο µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Ανευρύσµατος Κοιλιακής Αορτής µε ενδοµόσχευµα Anaconda

Αποκατάσταση Ανευρύσµατος Κοιλιακής Αορτής µε ενδοµόσχευµα Anaconda Αποκατάσταση Ανευρύσµατος Κοιλιακής Αορτής µε ενδοµόσχευµα Anaconda Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Περιφερικά αγγεία Ενδιαφέροντα περιστατικά Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Η Περιφερική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΘΕΟΣ ΕΝΔΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ (DOUBLE TUBE TROMBONE TECHNIQUE)

ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΘΕΟΣ ΕΝΔΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ (DOUBLE TUBE TROMBONE TECHNIQUE) ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΘΕΟΣ ΕΝΔΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ (DOUBLE TUBE TROMBONE TECHNIQUE) Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 1 Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 2 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Νοσ. ΑΧΕΠΑ, 3 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝΑ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ανευρύσματα Εγκεφάλου

Ανευρύσματα Εγκεφάλου Ανευρύσματα Εγκεφάλου Το εγκεφαλικό ανεύρυσμα είναι μια παθολογική διάταση σε ένα μέρος του τοιχώματος ενός αγγείου του εγκεφάλου που οφείλεται σε ένα έλλειμμα του μέσου χιτώνα του τοιχώματος του αγγείου.

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές και δευτερογενείς παρεμβάσεις μετά από EVAR

Επιπλοκές και δευτερογενείς παρεμβάσεις μετά από EVAR Επιπλοκές και δευτερογενείς παρεμβάσεις μετά από EVAR Kυριάκος Δ. Κτενίδης, MD, PhD, EBSQ VASC Αναπλ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Α.Π.Θ. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Α Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Ν. Σαρατζής Αγγειοχειρουργός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Α Χειρουργική Κλινική, Δ/ντης Καθηγητής Δ. Κισκίνης Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Ανευρύσματα νεφρικών αρτηριών συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ως ανεύρυσμα ορίζεται μια εντοπισμένη, παθολογική

Ως ανεύρυσμα ορίζεται μια εντοπισμένη, παθολογική Ενδοαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων αορτής στο ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» n Ι. Μαρaκης 1, Χ. Ρηγoπουλος 2, Β. Κατσiκας 2 1 Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» 2 Ιατροί Αγγειοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Ο διαχωρισµός της θωρακικής αορτής αποτελεί την πιο επείγουσα και καταστροφική

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Ανευρύσματος κοιλιακής αορτής με χρήση αορτομονολαγόνιας ενδοπρόθεσης

Αντιμετώπιση Ανευρύσματος κοιλιακής αορτής με χρήση αορτομονολαγόνιας ενδοπρόθεσης Αντιμετώπιση Ανευρύσματος κοιλιακής αορτής με χρήση αορτομονολαγόνιας ενδοπρόθεσης Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοαυλική αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής κάτωθεν της εκφύσεως των νεφρικών αρτηριών

Ενδοαυλική αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής κάτωθεν της εκφύσεως των νεφρικών αρτηριών 78 ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 20, 2010 (78-82) Ενδοαυλική αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής κάτωθεν της εκφύσεως των νεφρικών αρτηριών Φ. Κασφίκης, Σ. Γιαννακάκης, Α. Ψύλλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 1 ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Αγγειοχειρουργός Πανεπιστημιακός Υπότροφος Α Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Π.Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη Διαβητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Εργαστήριο Ανατομίας - "Ανατομείο", Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση σπάνιας παραλλαγής της έκφυσης αριστερής γαστρικής αρτηρίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ»

«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ» «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ» ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 8 ΕΝΔΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΟΡΤΕΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοαυλική αντιμετώπιση ανευρύσματος ιγνυακής αρτηρίας Ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας

Ενδοαυλική αντιμετώπιση ανευρύσματος ιγνυακής αρτηρίας Ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 31 KΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 12, 2008 (31-37) Ενδοαυλική αντιμετώπιση ανευρύσματος ιγνυακής αρτηρίας Ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας Ι. Μαράκης 1, Χ. Μαλτέζος 1, Γ. Κοπάδης

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδική αντιμετώπιση ψευδοανευρύσματος κοιλιακής αορτής

Υβριδική αντιμετώπιση ψευδοανευρύσματος κοιλιακής αορτής 172 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 5, 2006 (172-177) Υβριδική αντιμετώπιση ψευδοανευρύσματος κοιλιακής αορτής Σ. Γιαννακάκης,, Π. Μουστόγιαννης, Γ. Γαλάνης, Μ. Σέχας, Α. Γουγουλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοαυλική αντιμετώπιση ΑΚΑ με διπλή ευθεία αορτοαορτική ενδοπρόσθεση Endofit (double tube trombone technique)

Ενδοαυλική αντιμετώπιση ΑΚΑ με διπλή ευθεία αορτοαορτική ενδοπρόσθεση Endofit (double tube trombone technique) 259 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 8-9, 2007 (259-265) Ενδοαυλική αντιμετώπιση ΑΚΑ με διπλή ευθεία αορτοαορτική ενδοπρόσθεση Endofit (double tube trombone technique) Ν. Μελάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΟΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΟΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΟΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ορισμός Ανευρυσματική διάταση: 50% αύξηση της φυσιολογικής διαμέτρου Φυσική Ιστορία των Θωρακικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΙΟΣ Α. ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΙΟΣ Α. ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΙΟΣ Α. ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Προσωπικά Στοιχεία Φώτιος Α. Μαρκάτης Θερµοπυλών 5, Περιστέρι Αθήνα, Ελλάδα Τ.Κ.: 12134 Τηλέφωνο: 2105773902 Κινητό: 6932613348 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Γ. Γεωργίου 1, Χ. Μπαλή 1, Γ. Κούβελος 2, Ν. Παπάς 2, Γ. Παπαδόπουλος 3, Μ. Φατούρος 1, Μ. Ματσάγκας 2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Γ. Γεωργίου 1, Χ. Μπαλή 1, Γ. Κούβελος 2, Ν. Παπάς 2, Γ. Παπαδόπουλος 3, Μ. Φατούρος 1, Μ. Ματσάγκας 2 25 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ περίπτωσησ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 19, 2010 (25-30) Λαπαροσκοπικός αποκλεισμός κάτω μεσεντερίου αρτηρίας για την αντιμετώπιση εμμένουσας ενδοδιαφυγής τύπου ΙΙ μετά ενδαγγειακή αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοαυλική αντιμετώπιση ΑΚΑ με δύσκολα ανατομικά δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδυασμό ενδοπροσθέσεων (hybrid endo-grafts)

Ενδοαυλική αντιμετώπιση ΑΚΑ με δύσκολα ανατομικά δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδυασμό ενδοπροσθέσεων (hybrid endo-grafts) 315 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 10-11, 2008 (315-324) Ενδοαυλική αντιμετώπιση ΑΚΑ με δύσκολα ανατομικά δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδυασμό ενδοπροσθέσεων (hybrid endo-grafts)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑ. Βραβευμένη εργασία στο 10o Πανελλήνιο Αγγειοχειρουργικό Συνέδριο ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ. Βραβευμένη εργασία στο 10o Πανελλήνιο Αγγειοχειρουργικό Συνέδριο ΠΕΡΙΛΗΨΗ 43 ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (43-49) Βραβευμένη εργασία στο 10o Πανελλήνιο Αγγειοχειρουργικό Συνέδριο Ενδοαυλική αποκατάσταση παρανεφρικών και περινεφρικών ανευρυσμάτων κοιλιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία Ομάδα Εργασίας Αορτής και Περιφερικών Αγγείων

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία Ομάδα Εργασίας Αορτής και Περιφερικών Αγγείων Ανευρυσματική νόσος της κοιλιακής αορτής: διάγνωση & διαδερμική αντιμετώπιση Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία Ομάδα Εργασίας Αορτής και Περιφερικών Αγγείων Λουτράκι 2011 Κων/νος νος Φίλης Αγγειοχειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Τριάντης Γεώργιος Καρδιολόγος ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014 Θεσσαλονίκη Νεφραγγειακή νόσος, εντόπιση και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής και πεταλοειδής νεφρός Ενδιαφέρουσα περίπτωση

Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής και πεταλοειδής νεφρός Ενδιαφέρουσα περίπτωση 19 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 19, 2010 (19-24) Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής και πεταλοειδής νεφρός Ενδιαφέρουσα περίπτωση Δ. Ξανθόπουλος 1, Γ. Κούβελος 1, Μ. Μήτσης 2, Ν. Παπάς

Διαβάστε περισσότερα

Ανεύρυσµα Κοιλιακής Αορτής

Ανεύρυσµα Κοιλιακής Αορτής Ανεύρυσµα Κοιλιακής Αορτής Κωνσταντίνος Α. Φίλης Αναπληρωτής Καθηγητής Μονάδα Αγγειοχειρουργικής Α Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας AAA diameter thrombus & lumen Επίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΟΙΚΤΗ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Υπέρ. Dr Βασίλης Αλιβιζάτος Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Χειρουργική Κλινική Γ. Ν. Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας»

«ΑΝΟΙΚΤΗ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Υπέρ. Dr Βασίλης Αλιβιζάτος Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Χειρουργική Κλινική Γ. Ν. Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας» «ΑΝΟΙΚΤΗ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Υπέρ Dr Βασίλης Αλιβιζάτος Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Χειρουργική Κλινική Γ. Ν. Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας» ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ (open / lap) Η συχνότερη χειρουργική επέμβαση. 20.000.000 ασθενείς με

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ. Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ. Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης Βασικές Ανατομικές Δομές Πυέλου πυελικό έδαφος κυρίως από διάφραγμα πυέλου χωνοειδές σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση.

Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση. Bασίλης Παπαγιάννης - Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση 17 Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση. Παπαγιάννης Βασίλης Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Ιωάννης Δ. Κακίσης Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Αγγειοχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΝΟΙΚΤΕΣ Πυροβόλα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής 147 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 5, 2006 (147-157) Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής Γ. Βουρλιωτάκης, Μ.I. Ματσάγκας Περiληψη Για περισσότερο από 50 χρόνια, η ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αθανάσιος Καπετανόπουλος Καπετανόπουλος, FACC, FESC, FSCAI Επεμβατικός Καρδιολόγος, EUROMEDICA, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Συχνότητα συνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ Σωτηρία Αποστολοπούλου Παιδοκαρδιολογική Κλινική Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Στένωση ισθμού Μεμονωμένη ή σε συνδυασμό με άλλες ΣΚ 5-8% των ΣΚ Συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχής ενδοαυλική αντιμετώπιση ρήξης ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής σε ασθενή με πολυκυστική νόσο και μεταμόσχευση νεφρού

Επιτυχής ενδοαυλική αντιμετώπιση ρήξης ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής σε ασθενή με πολυκυστική νόσο και μεταμόσχευση νεφρού 110 EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Tεύχος 4, 2006 ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 4, 2006 (110-115) Βραβευμένη εργασία στο 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας & Αγγειοχειρουργικής Επιτυχής ενδοαυλική

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση χρόνιας μεσεντερίου ισχαιμίας, αθηροσκληρωτικής αιτιολογίας:

Χειρουργική αντιμετώπιση χρόνιας μεσεντερίου ισχαιμίας, αθηροσκληρωτικής αιτιολογίας: 89 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 16, 2009 (89-95) Χειρουργική αντιμετώπιση χρόνιας μεσεντερίου ισχαιμίας, αθηροσκληρωτικής αιτιολογίας: παρουσίαση περιπτώσεων και βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ. Νεκτάριος Ε. Κογεράκης Καρδιοχειρουργός Γ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ. Νεκτάριος Ε. Κογεράκης Καρδιοχειρουργός Γ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Νεκτάριος Ε. Κογεράκης Καρδιοχειρουργός Γ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Οξέα αορτικά σύνδρομα: Οξύς διαχωρισμός Διατιτραίνον έλκος Ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ /ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ;

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ /ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ; ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ /ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ; ΙΩΑΝΝΑ Φ. ΣΑΡΔΕΛΗ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ ρ. ΣΠ.Ξ.ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Η αξονική αγγειογραφία είναι μία από τις σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Aνεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής Διάγνωση Θεραπεία Παπάζογλου Κωνσταντίνος Αγγειοχ/γος Α.Π.Θ.

Aνεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής Διάγνωση Θεραπεία Παπάζογλου Κωνσταντίνος Αγγειοχ/γος Α.Π.Θ. Aνεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής Διάγνωση Θεραπεία Παπάζογλου Κωνσταντίνος Αγγειοχ/γος Α.Π.Θ. Γνωρίζεις πώς χάθηκε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά στην ιστορία? 2006 Medtronic, Inc. All rights reserved. This presentation

Διαβάστε περισσότερα

Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ

Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Ιδιαιτερότητες του καρκίνου του πνεύμονος Είναι υπεύθυνος για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016-2017 Σάββατο, 10/09/2016 09:00-13:00 Παρουσίαση μεταπτυχιακών εργασιών από ΜΦ ακαδημαϊκού έτους 2015-16 13:00-14:00 Διάλειμμα Ελαφρύ γεύμα 14:00-16:00 Εισαγωγή νέων ΜΦ ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Επιλογής Ενδαγγειακής Αντιµετώπισης της Συµπτωµατικής Καρωτιδικής Νόσου

Κριτήρια Επιλογής Ενδαγγειακής Αντιµετώπισης της Συµπτωµατικής Καρωτιδικής Νόσου Κριτήρια Επιλογής Ενδαγγειακής Αντιµετώπισης της Συµπτωµατικής Καρωτιδικής Νόσου Παπάζογλου Κωνσταντίνος Επικ. Καθηγητής Ε Χειρ/κή Κλινική Α.Π.Θ. Ενδαρτηρεκτοµή Συντηρητική αγωγή? 1 Ενδαρτηριεκτοµή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Εισαγωγή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Εισαγωγή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιατρικής Χειρουργική Κλινική Αγγειοχειρουργική Μονάδα Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα Τηλ: 26510 07422 E-mail: mimats@cc.uoi.gr Επιλεγόμενο μάθημα ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον Σύγκριση μηριαίας και κερκιδικής προσπέλασης στον καρδιακό καθετηριασμό. Συστηματική Ανασκόπηση Καλλιρρόη Κοζομπόλη, RN, MSc, Ωνάσειο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία MD, PhD Medical School, King s College University of London Νεφραγγειακή νόσος Safian RD,NEJM,2001 Αιτίες στένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΜΩΝ Υ.Τ. (Multi Slice Computed Tomography ή MSCTA) ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΜΩΝ Υ.Τ. (Multi Slice Computed Tomography ή MSCTA) ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΜΩΝ Υ.Τ. (Multi Slice Computed Tomography ή MSCTA) ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άνδρας ηλικίας 47 ετών προσέρχεται λόγω πνευματουρίας και απώλειας κοπράνων από την ουρήθρα, από δεκαημέρου. Ο ασθενής αναφέρει γριππώδη συνδρομή που προηγήθηκε της παρούσης κατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 2014 AXEPA Vascular Days 2014

Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 2014 AXEPA Vascular Days 2014 Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 2014 AXEPA Vascular Days 2014 12-13 Δεκεμβρίου 2014 Ξεν. PORTO PALACE Συγχρονα Θέματα Αγγειοχειρουργικής Current issues in vascular surgery Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Κυριάκος Δ. Κτενίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία SOO-YEON JUNG, Department of cardiology, St. Vincent s Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:DrΣ.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:KOYMHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ:ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α 1 η Περίπτωση 2 η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Σιακαλλής Λ., Βελονάκης Γ., Πούλου Λ., Καραβασίλης Ε., Χρονά Χ., Τούλας Π., Κελέκης Δ..

Σιακαλλής Λ., Βελονάκης Γ., Πούλου Λ., Καραβασίλης Ε., Χρονά Χ., Τούλας Π., Κελέκης Δ.. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ Σιακαλλής Λ., Βελονάκης Γ., Πούλου Λ., Καραβασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες 1 Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Λοξή Βουβωνοκήλη 2 Βουβωνοκήλες Ευθεία Βουβωνοκήλη Χειρουργικές Τεχνικές Ανοικτές πρόσθιες τεχνικές (Bassini, McVay, Shouldice) Ανοικτές οπίσθιες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέσα στο 2007 αναμένεται να αρχίσει και στο Ωνάσειο η διαδερμική αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Ασκληπιός Διάγνωσις Παρασκευή, 14 Μάιος 2010 08:02 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 14 Μάιος 2010 08:23

Συντάχθηκε απο τον/την Ασκληπιός Διάγνωσις Παρασκευή, 14 Μάιος 2010 08:02 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 14 Μάιος 2010 08:23 Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (εγχείρηση bypass) με πάλλουσα καρδιά συγκριτικά με την κλασική αορτοστεφανιαία παράκαμψη: καλύτερα άμεσα οφέλη μεγαλύτερους μακροπρόθεσμους κινδύνους και ανάγκη νέας επαναιμάτωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη αντιμετώπιση των αρτηριακών ανευρυσμάτων

Σύγχρονη αντιμετώπιση των αρτηριακών ανευρυσμάτων Σύγχρονη αντιμετώπιση των αρτηριακών ανευρυσμάτων Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κατιούσας θωρακικής αορτής

Αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κατιούσας θωρακικής αορτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(2):179-194 Αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κατιούσας θωρακικής αορτής Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ.

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΔΩΡΟΘΕΑ «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (ABI) Σφυροβραχιόνιος δείκτης=ankle-brachial Index (ABI) Ο λόγος της συστολικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση.

Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. Γεώργιος Ζιμπιλίδης - Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. 25 Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. Ζιμπιλίδης Γεώργιος Τμήμα Αγγειογράφου και Επεμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015 2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015 08:30-08:45 Καλωσόρισμα - Σκοπός του σεμιναρίου Θεωρητικό Mέρος 08:45-10:20 Ενότητα Α Βασικές αρχές υπερηχογραφικής διερεύνησης αγγειακού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής 205 ΚΛΙΝΙΚΗ ANAΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 6-7, 2006-2007 (205-212) Ενδαγγειακή αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής Μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα και σύγκριση των μοσχευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Edwards Lifesciences

Προϊόντα Edwards Lifesciences Προϊόντα Edwards Lifesciences Τεχνικά χαρακτηριστικά και κλινικές μελέτες Τεχνολογίες Edwards Lifesciences Το 70% των προϊόντων αιμοδυναμικού ελέγχου που χρησιμοποιoύνται παγκοσμίως είναι Edwards. Η Edwards

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην προσέγγιση του ασθενούς με ανευρυσματική νόσο κοιλιακής αορτής.

Προκλήσεις στην προσέγγιση του ασθενούς με ανευρυσματική νόσο κοιλιακής αορτής. Άρθρο Ανασκόπησης Προκλήσεις στην προσέγγιση του ασθενούς με ανευρυσματική νόσο κοιλιακής αορτής. Δ.Ν. Μώρης, Σ. Ν. Ξενογιάννης, Σ. Ε. Γεωργόπουλος 1 η Χειρουργική κλινική, ΠΓΝΑ Λαϊκό Ιατρική σχολή Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ, 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 09.00-14.00 WORKSΗOP-HANDS ON (Training Center: Αίθουσα Δημόκριτος) 1. Εξομοίωση στο Α.Κ.Α 2. Μετρήσεις στα ανευρύσματα με προγράμματα ελεύθερης πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώδη ψευδοανευρύσματα κοινής μηριαίας αρτηρίας σε χρήστες ουσιών:

Λοιμώδη ψευδοανευρύσματα κοινής μηριαίας αρτηρίας σε χρήστες ουσιών: 325 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΘΡΟ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 10-11, 2008 (325-332) Λοιμώδη ψευδοανευρύσματα κοινής μηριαίας αρτηρίας σε χρήστες ουσιών: H χρήση της έσω λαγονίου αρτηρίας στην αρτηριακή ανακατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

11:00-11:30 Χρήση σκιαγραφικών: Ενδείξεις και επιπλοκές Ν. Ρούσας 11:30-12:00 Τρισδιάστατη υπερηχογραφική απεικόνιση Δ. Καρδούλας

11:00-11:30 Χρήση σκιαγραφικών: Ενδείξεις και επιπλοκές Ν. Ρούσας 11:30-12:00 Τρισδιάστατη υπερηχογραφική απεικόνιση Δ. Καρδούλας ΜΑ01: Βασικές αρχές Εισαγωγή στους υπερήχους (10 ώρες) Υπεύθυνος Καθηγητής: Διδάσκοντες:, Α. Κουτσιαρής,, Μ. Ξένος, Παρασκευή, 02/10/2015 16:00 18:00 Εισαγωγή στη ρευστομηχανική Μ. Ξένος 18:00 20:00 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη;

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; Α.Μπουγας, Β.Τερπος, Δ.Γκολιδακης, Χ.Παπαδοπουλος, Χ.Κυρπιζιδης, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

Ζαμπάκης Π.¹,Πατσούρα Μ.¹,Κυριακόπουλος Δ.¹,Δημουλιά Σ.¹,Παναγιωτόπουλος Β. 2,Πέτσας Θ.¹,Καλογεροπούλου Χ.¹

Ζαμπάκης Π.¹,Πατσούρα Μ.¹,Κυριακόπουλος Δ.¹,Δημουλιά Σ.¹,Παναγιωτόπουλος Β. 2,Πέτσας Θ.¹,Καλογεροπούλου Χ.¹ Ζαμπάκης Π.¹,Πατσούρα Μ.¹,Κυριακόπουλος Δ.¹,Δημουλιά Σ.¹,Παναγιωτόπουλος Β. 2,Πέτσας Θ.¹,Καλογεροπούλου Χ.¹ 1:Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών 2:Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, Εγκαυμάτων και Χειρουργικής Άκρας Χειρός, Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη Τα ηλεκτρικά εγκαύματα αποτελούν το 3-4% όλων των εισαγωγών στα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατής Αποστολάκης Αν. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών

Στρατής Αποστολάκης Αν. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών Στρατής Αποστολάκης Αν. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών 11% στα 10-έτη 28% στα 15-έτη (for 4000 patients) Sergeant P, et al:eur J Cardiothorac Surg 1998;14:480-87 Gonzalez-Stawinsky G, Lytle B: 2008 Sabik J,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΑΚΕΙΣΑ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΥΣΤΗ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ

ΕΠΙΠΛΑΚΕΙΣΑ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΥΣΤΗ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΚΥΣΤΗ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θεοδοσίου Αικατερίνη¹, Βαρσάμης Νικόλαος¹, Σαλβερίδης Νικόλαος¹, Ταβλαρίδης Θεόδωρος¹, Σουφτάς Βασίλειος², Χρισ 1. Α Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας 2. Μονάδα Επεμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ FOURNIER ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ FOURNIER ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ FOURNIER Β ΚΛΙΝΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΑΤ, 1 Η οξεία γαγγραινώδης φλεγμονή του οσχέου με επέκταση στο περίνεο (σύνδρομο FOURNIER) αποτελεί μια σπάνια νόσο που εμφανίζεται συχνότερα σε

Διαβάστε περισσότερα

Οπισθοπεριτοναϊκή θέση Θ12 - Ο4 Δεξιός νεφρός χαμηλότερα από τον αριστερό ΔΕ νεφρός πίσω και κάτω από το ήπαρ/χοληδόχο κύστη ΑΡ νεφρός κάτω και επί

Οπισθοπεριτοναϊκή θέση Θ12 - Ο4 Δεξιός νεφρός χαμηλότερα από τον αριστερό ΔΕ νεφρός πίσω και κάτω από το ήπαρ/χοληδόχο κύστη ΑΡ νεφρός κάτω και επί Οπισθοπεριτοναϊκή θέση Θ12 - Ο4 Δεξιός νεφρός χαμηλότερα από τον αριστερό ΔΕ νεφρός πίσω και κάτω από το ήπαρ/χοληδόχο κύστη ΑΡ νεφρός κάτω και επί τα έσω του σπλήνα Τα επινεφρίδια είναι άνω, πρόσθια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης Οι ακρωτηριασμοί στην Ορθοπαιδική αποτελούν την έσχατη λύση για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων ενός άκρου το οποίο είναι αδύνατον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΣΦΙΓΜΕΝΗ ΟΣΧΕΟΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΩΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΟΞΕΙΑΣ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΙΤΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΕΣΦΙΓΜΕΝΗ ΟΣΧΕΟΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΩΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΟΞΕΙΑΣ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΙΤΙΔΑΣ ΩΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΟΞΕΙΑΣ Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη Η περιεσφιγμένη οσχεοβουβωνοκήλη είναι μια από τις πλέον επείγουσες καταστάσεις στη χειρουργική, αφού αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες αποφρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μια συνηθισμένη, αλλά πολύ συχνά αδιάγνωστη αιτία, χρόνιου πυελικού πόνου στις γυναίκες

Μια συνηθισμένη, αλλά πολύ συχνά αδιάγνωστη αιτία, χρόνιου πυελικού πόνου στις γυναίκες Γράφει: Αθανάσιος Σιαφάκας, Αγγειοχειρουργός Μια συνηθισμένη, αλλά πολύ συχνά αδιάγνωστη αιτία, χρόνιου πυελικού πόνου στις γυναίκες Υπολογίζεται πως το 1/3 σχεδόν των γυναικών θα παρουσιάσουν κάποια στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ

Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΑ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 8 ΕΝΔΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΟΡΤΕΣ. Περίληψη Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Ειδίκευσης στην Αγγειοχειρουργική στην Ελλάδα

Προβλήματα Ειδίκευσης στην Αγγειοχειρουργική στην Ελλάδα 166 ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 17, 2009 (166-173) Προβλήματα Ειδίκευσης στην Αγγειοχειρουργική στην Ελλάδα Ε. Αυγερινός, Γ. Μπέλλος, Μ. Μόσχου, Χ. Κάρκος, Π. Αντωνιάδης, Γ. Ελευθερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Ν.Γ.Παπανικολάου Καρκίνος Πνεύμονα Πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Αδαµαντία Α. Πολυδώρου Εδικ. Καρδιολόγος 251 Γ.Ν.Αεροπορίας Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σύµφωνα µε την µελέτη Rochester αυξάνουν µε

Διαβάστε περισσότερα

Θρόμβωση ανευρύσματος ιγνυακής αρτηρίας

Θρόμβωση ανευρύσματος ιγνυακής αρτηρίας ACHAIKI IATRIKI Volume 35, Issue 2, October 2016 Ανασκόπηση Review Θρόμβωση ανευρύσματος ιγνυακής αρτηρίας Thrombosis of the popliteal artery aneurysm ABSTRACT Thrombosis of the popliteal artery aneurysm

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιφερικές παρακάμψεις στη διάσωση κάτω άκρων με γάγγραινα λόγω περιφερικής αρτηριακής νόσου

Οι περιφερικές παρακάμψεις στη διάσωση κάτω άκρων με γάγγραινα λόγω περιφερικής αρτηριακής νόσου 63 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 2, 21 (63-69) Οι περιφερικές παρακάμψεις στη διάσωση κάτω άκρων με γάγγραινα λόγω περιφερικής αρτηριακής νόσου Α. Μ. Λάζαρης 1, Ι. Δ. Κακίσης 1, Κ

Διαβάστε περισσότερα

MAΪΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

MAΪΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα MAΪΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Περίπτωση ανδρός με άλγος στην οσφύ Παρουσιάζεται από: Δ. Ραφαηλίδη, Αικ. Σδρόλια, Δ. Κατσίμπα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΒΑΛΒΙΔΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΒΑΛΒΙΔΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΒΑΛΒΙΔΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Διάγνωση πρόγνωση αντιμετώπιση Ανδρέας Κατσαρός Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Γιαννιτσών Καπουτζής Κ., Τσακίρης Γ., Μιχαλοπούλου Ε., Σμυρλής Χ., Παυλόπουλος Χ., Καρασακαλίδης Α.

ΣΕ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Γιαννιτσών Καπουτζής Κ., Τσακίρης Γ., Μιχαλοπούλου Ε., Σμυρλής Χ., Παυλόπουλος Χ., Καρασακαλίδης Α. Γιαννιτσών Καπουτζής Χ., Παυλόπουλος Χ., Εισαγωγή Συχνό αίτιο εισαγωγής υπερηλίκων ασθενών σε χειρουργικές κλινικές είναι ο αποφρακτικός ειλεός. Πέρα από την ηλικία, πρωταρχικοί προδιαθεσικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Νεφραγγειακή υπέρταση Επιδημιολογικά στοιχεία και διαγνωστική προσέγγιση

Νεφραγγειακή υπέρταση Επιδημιολογικά στοιχεία και διαγνωστική προσέγγιση Νεφραγγειακή υπέρταση Επιδημιολογικά στοιχεία και διαγνωστική προσέγγιση Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας Λάρισα, Νοέμβριος 2007 Στένωση νεφρικών αρτηριών: ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Ψαρρών 33, Χολαργός - Τ.Κ ΑΘΗΝΑ. Απόκτηση Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας - Αγγειοχειρουργικής

ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Ψαρρών 33, Χολαργός - Τ.Κ ΑΘΗΝΑ. Απόκτηση Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας - Αγγειοχειρουργικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Διεύθυνση ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γεώργιος Ψαρρών 33, Χολαργός - Τ.Κ. 15562 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο κινητό 6977462917 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη κατευθυντήριων οδηγιών

Σύνοψη κατευθυντήριων οδηγιών Σύνοψη κατευθυντήριων οδηγιών Διάγνωση του Συνδρόμου Οζώδους Σκλήρυνσης (TSC) και παρακολούθηση/διαχείριση του νεφρικού αγγειομυολιπώματος που σχετίζεται με TSC Το σύνδρομο οζώδους σκλήρυνσης (TSC) εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα