ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μαθήµατα Ειδικευόµενων στην Οφθαλµολογία - Αθήνα, 30 / 11 / 2010 ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ III, IV ΚΑΙ VI ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ Πανάγος Γ. Αρβανίτης, MD, PhD, FEBO ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ (ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΙΙΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ) 1) Βλάβη στους πυρήνες Βλάβες εντοπιζόµενες µόνο στο σύµπλεγµα πυρήνων του κοινού κινητικού νεύρου είναι σχετικά σπάνιες. Συχνότερα αίτια: Αγγειακές παθήσεις (Σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, κλπ.) - Όγκοι (πρωτοπαθείς και µεταστάσεις) - Αποµυελίνωση. Βλάβη ολόκληρου του πυρήνα προκαλεί οµόπλευρη πάρεση κοινού κινητικού νεύρου, µε διατήρηση της άνω στροφής του οµόπλευρου οφθαλµού και περιορισµό εκείνης του ετερόπλευρου οφθαλµού (γιατί ο κάθε υποπυρήνας του άνω ορθού µυός δίνει νεύρωση στον άνω ορθό της αντίθετης πλευράς). Επίσης, βλάβη ολόκληρου του πυρήνα προκαλεί αµφοτερόπλευρη βλεφαρόπτωση (λόγω βλάβης του κοινού υποπυρήνα των ανελκτήρων). 2) Βλάβη στο νευρικό δεµάτιο Συχνότερα αίτια: Αγγειακές παθήσεις - Όγκοι - Αποµυελίνωση. Σύνδροµο Benedict (Προσβολή του κοινού κινητικού νεύρου στο ύψος του ερυθρού πυρήνα). Χαρακτηρίζεται από οµόπλευρη πάρεση κοινού κινητικού και ετερόπλευρο τρόµο (flapping tremor). Σύνδροµο Weber (Προσβολή κοινού κινητικού νεύρου στο ύψος των εγκεφαλικών σκελών, µε βλάβη του φλοιονωτιαίου δεµάτιου). Χαρακτηρίζεται από οµόπλευρη πάρεση κοινού κινητικού και ετερόπλευρη ηµιπάρεση. 3) Βλάβη στη βασική µοίρα Συχνότερα αίτια: - Ανεύρυσµα (συνήθως εντοπιζόµενο στη συµβολή της οπίσθιας αναστοµωτικής αρτηρίας µε την έσω καρωτίδα). - Επισκληρίδιο αιµάτωµα (µε εγκολεασµό του κροταφικού λοβού προς τα κάτω και πίεση του νεύρου στο χείλος του σκηνιδίου).

2 2 - Άλλα αίτια: Όγκοι - Τραύµατα - Φλεγµονές - Αποµυελίνωση - Σακχαρώδης διαβήτης - Έρπης ζωστήρ - Τοξικές επιδράσεις. Προσβολή του κοινού κινητικού νεύρου κατά την υπαραχνοειδή πορεία του στη βάση του κρανίου συνήθως προκαλεί µεµονωµένη πάρεσή του (χωρίς συµµετοχή άλλων εγκεφαλικών νεύρων). Συνήθως προηγείται η προσβολή των κορικών ινών (εσωτερική οφθαλµοπληγία), λόγω της σχετικά επιφανειακής θέσης τους στον κορµό του νεύρου στην περιοχή αυτή. Συχνά συνυπάρχει πόνος. 4) Βλάβη στην ενδοσηραγγώδη µοίρα Συχνότερα αίτια: - Αγγειακές παθήσεις, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης. - Αποπληξία υπόφυσης (αιµορραγικό έµφραγµα αδενώµατος της υπόφυσης, µε επέκταση προς το σηραγγώδη κόλπο, π.χ. κατά τον τοκετό). - Ανευρύσµατα (έσω καρωτίδας). - Όγκοι (κυρίως µηνιγγιώµατα). - Καρωτιδοσηραγγώδης επικοινωνία. - Σύνδροµο Tolosa-Hunt (µη ειδική κοκκιωµατώδης φλεγµονή του σηραγγώδους κόλπου). Συχνά συνυπάρχει σύγχρονη προσβολή του τροχιλιακού νεύρου, του απαγωγού νεύρου, του πρώτου κλάδου του τριδύµου νεύρου και του περικαρωτιδικού συµπαθητικού πλέγµατος (λόγω της στενής γειτνίασής τους). Αρκετά συχνά δεν εµφανίζεται εσωτερική οφθαλµοπληγία (τουλάχιστον αρχικά), αφού οι παρασυµπαθητικές κορικές ίνες κατέχουν κεντρική θέση στο νεύρο στην περιοχή αυτή. 5) Βλάβη της ενδοκογχικής µοίρας (άνω και κάτω κλάδου) Συχνότερα αίτια: Tραυµατισµοί - Αγγειακές παθήσεις - Φλεγµονώδεις παθήσεις (της κορυφής του κόγχου). Μέσα στον κόγχο είναι δυνατό να προσβληθούν µεµονωµένοι κλάδοι του κοινού κινητικού, µε αποτέλεσµα µεµονωµένες παρέσεις µυών. Σε επεµβάσεις στραβισµού που αφορούν στον κάτω λοξό µυ θα πρέπει να µη γίνεται υπερβολική έλξη του µυός, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος πρόκλησης εσωτερικής οφθαλµοπληγίας (λόγω βλάβης των κορικών ινών, που περιέχονται στον κλάδο για τον κάτω λοξό µυ, πριν τη σύναψή τους στο ακτινωτό γάγγλιο). Σε µεµονωµένη πάρεση κοινού κινητικού πρέπει να έχουµε υπόψη µας τα εξής: Στο 1/4 των περιπτώσεων η πάρεση είναι ιδιοπαθής. Οι πυρηνικές βλάβες σπάνια εκδηλώνονται ετερόπλευρα και συνήθως προκαλούν µερική παράλυση, χωρίς συµµετοχή της κόρης. Αντίθετα, βλάβες που αφορούν στο ίδιο το νεύρο συχνά εκδηλώνονται ετερόπλευρα και συνήθως προκαλούν ολική παράλυση, µε προσβολή των κορικών ινών.

3 3 Σε ενήλικες µε επίκτητη µεµονωµένη παράλυση κοινού κινητικού νεύρου και προσβολή της κόρης, πρέπει επειγόντως να αποκλεισθεί ανεύρυσµα της οπίσθιας αναστοµωτικής αρτηρίας. Η πάρεση κοινού κινητικού νεύρου αγγειακής αιτιολογίας συχνά δεν συνοδεύεται από εσωτερική οφθαλµοπληγία, ενώ έχει και καλύτερη σχετικά πρόγνωση. Η πάρεση κοινού κινητικού διαβητικής αιτιολογίας µπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση σακχαρώδη διαβήτη, ενώ µπορεί να συνοδεύεται και από περικογχικό πόνο. Μια κρανιοεγκεφαλική κάκωση (ιδίως στη βάση του κρανίου) είναι συχνό αίτιο τραυµατικής πάρεσης κοινού κινητικού νεύρου. Εάν όµως ο τραυµατισµός που προηγείται της πάρεσης είναι σχετικά ελαφρός, τότε, πριν η πάρεση αποδοθεί στον τραυµατισµό, είναι σκόπιµο να διερευνηθεί και η πιθανότητα ύπαρξης ενδοκρανιακού όγκου, που ενδεχόµενα προσβάλλει το νεύρο στη βάση του κρανίου. Συχνότερα αίτια επώδυνης πάρεσης κοινού κινητικού: - Σακχαρώδης διαβήτης. - Ανεύρυσµα οπίσθιας αναστοµωτικής αρτηρίας. - Αποπληξία υπόφυσης. - Οφθαλµοπληγική ηµικρανία. - Σύνδροµο Tolosa-Hunt. - Γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα. - Καρωτιδοσηραγγώδης επικοινωνία Κλινικές εκδηλώσεις παράλυσης κοινού κινητικού νεύρου Παρατηρείται: Βλεφαρόπτωση - Αδυναµία στροφής του οφθαλµού προς τα άνω, έσω και κάτω. Ο οφθαλµός βρίσκεται σε θέση απαγωγής (λόγω της µη αντιρροπούµενης δράσης του έξω ορθού µυός), καθώς και ελαφράς κάτω στροφής και έσω κυκλοστροφής (λόγω της δράσης του άνω λοξού µυός). Η προσβολή των παρασυµπαθητικών κορικών ινών προκαλεί εσωτερική οφθαλµο-πληγία (ιριδοπληγία και κυκλοπληγία). Σχετικά σπάνια εµφανίζονται µεµονωµένες παρέσεις του άνω ορθού (και ενδεχοµένως του ανελκτήρα του βλεφάρου), του έσω ορθού, του κάτω ορθού και του κάτω λοξού µυός. Ακόµη, µπορεί να εµφανισθεί διπλή παράλυση των άνω στροφικών µυών ενός οφθαλµού, που εκδηλώνεται µε αδυναµία άνω στροφής του. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις µπορεί να εµφανισθεί αντισταθµιστική θέση κεφαλιού, ως προσπάθεια αποφυγής της διπλωπίας. Το κεφάλι στρέφεται προς την κατεύθυνση της κύριας δράσης του παρετικού µυός (ενώ τα µάτια στρέφονται αντίθετα). Αντισταθµιστική θέση κεφαλιού σε πάρεση κάτω λοξού µυός: Μνηµοτεχνικά: ΥΑΠ - Στροφή κεφαλιού προς την πλευρά του υγιούς οφθαλµού (Υ) - Σαγόνι προς τα άνω (Α) - Κλίση του κεφαλιού προς τον ώµο της πλευράς του παρετικού οφθαλµού (Π). Η πάρεση κάτω λοξού θα πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από το σύνδροµο Brown, που είναι πολύ συχνότερο. Στη διαφορική τους διάγνωση βοηθάει η δοκιµασία παθητικής κινητικότητας και η ύπαρξη ή όχι φαινοµένου Α, που συνήθως συνοδεύει την πάρεση κάτω λοξού µυός.

4 4 Μετά από πάρεση κοινού κινητικού νεύρου, λόγω οξείας βλάβης (όπως: σε τραύµα βάσεως κρανίου, σε ανεύρυσµα οπίσθιας αναστοµωτικής αρτηρίας ή, σπανιότερα, σε ενδοκρανιακούς όγκους), µπορεί να παρατηρηθεί το σύνδροµο εκτροπής αναγεννηµένων νευρικών ινών (Misdirection syndrome). Τέτοια φαινόµενα είναι π.χ. το ψευδο-von Graefe (ανάσπαση του πεσµένου άνω βλεφάρου κατά την προσπάθεια κάτω στροφής του οφθαλµού), το ψευδο-argyll Robertson (µύση κατά την προσπάθεια προσαγωγής του πάσχοντος οφθαλµού), η ανάσπαση του πεσµένου άνω βλεφάρου σε προσπάθεια προσαγωγής του οφθαλµού, κλπ. Οι παράδοξες αυτές διαταραχές της κινητικότητας µπορεί να εµφανισθούν και πρωτοπαθώς (χωρίς να προηγείται οξεία πάρεση κοινού κινητικού) µετά από βραδέως αναπτυσσόµενη βλάβη στο σηραγγώδη κόλπο (µηνιγγίωµα, γλοίωµα, κλπ.). Συνήθως όµως δεν παρατηρούνται σε παρέσεις αγγειακής αιτιολογίας (όπως π.χ. σε σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση, κλπ.). Αντιµετώπιση παράλυσης κοινού κινητικού νεύρου Αρχικά: Αποφυγή διπλωπίας (µε κάλυψη). Τα πρίσµατα συνήθως δεν βοηθούν (τουλάχιστον αρχικά), ακόµα και σε µεµονωµένη πάρεση µυός, αφού συνήθως η παρέκκλιση είναι µεγάλη και παρουσιάζει µεταβλητότητα. Χρήσιµα σε κάποιες περιπτώσεις είναι τα µεµβρανώδη πρίσµατα Fresnel, που εφαρµόζονται στην εσωτερική πλευρά των γυαλιών. ιερεύνηση του υπεύθυνου αιτίου πρόκλησης της πάρεσης (νευρο-ακτινολογικός έλεγχος, κλπ.) και ενδεχοµένως αιτιολογική αντιµετώπιση. Χειρουργική αντιµετώπιση µπορεί να επιχειρηθεί µόνο µετά από τουλάχιστον 6 µήνες σταθερότητας της κατάστασης, όπως άλλωστε συµβαίνει σε όλους τους παραλυτικούς στραβισµούς. Στόχος της είναι να φέρει τον παρετικό οφθαλµό στην πρωτεύουσα θέση, πράγµα που σε ολική παράλυση κοινού κινητικού νεύρου µπορεί να είναι δύσκολο, ενώ αρκετά συχνά µπορεί να καταλήξει σε µεγάλο περιορισµό κινητικότητας του οφθαλµού και µικρό εύρος ταύτισης. Ο ασθενής πρέπει να προειδοποιηθεί ότι µπορεί να απαιτηθούν περισσότερες από µια εγχειρήσεις για την επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσµατος. Σε στραβισµό που συνοδεύεται από βλεφαρόπτωση, η χειρουργική αντιµετώπιση της πτώσης γίνεται τελευταία κατά σειρά. Προηγουµένως θα πρέπει να εκτιµηθεί το ενδεχόµενο ύπαρξης παράδοξης κινητικότητας του βλεφάρου, οφειλόµενης σε εκτροπή αναγεννηµένων νευρικών ινών του κοινού κινητικού νεύρου. Συχνά η αντιµετώπιση της πτώσης γίνεται µε ανάρτηση από τον µετωπιαίο µυ (µάλιστα σε περίπτωση έκτοπης αναγέννησης νευρικών ινών και παράδοξη κινητικότητα, πριν την ανάρτηση γίνεται εκτοµή της απονεύρωσης του ανελκτήρα του βλεφάρου). Η ανάρτηση του άνω βλεφάρου από το µετωπιαίο µυ συνήθως γίνεται µε συνθετικά υλικά (σιλικόνη κυρίως), έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναστροφής της εγχείρησης, αν υπάρχουν προβλήµατα έκθεσης του κερατοειδούς. Η χρήση των ρυθµιζόµενων ραµµάτων βοηθάει σηµαντικά σε στραβισµούς που προκαλούνται από παράλυση κοινού κινητικού νεύρου, όπως άλλωστε και σε όλες τις περιπτώσεις παραλυτικού στραβισµού. Τα ρυθµιζόµενα ράµµατα χρησιµοποιού-νται κατά την οπίσθια µετάθεση ενός ορθού

5 5 µυός και µας δίνουν τη δυνατότητα ρύθµισης της θέσης του οφθαλµού την επόµενη µέρα, αυξάνοντας σηµαντικά το ποσοστό επιτυχίας της εγχείρησης. Σε ολική παράλυση κοινού κινητικού συνήθως εκτελείται: - Οπίσθια µετάθεση έξω ορθού µυός mm (καθώς και οπίσθια µετάθεση επιπεφυκότα). Είναι προτιµότερο να γίνεται µε ρυθµιζόµενα ράµµατα. Μερικοί προτιµούν την τενοντοτοµία του έξω ορθού µυός. - Βράχυνση έσω ορθού µυός mm. - ιατοµή του τένοντα του άνω λοξού µυός. Σε µερική παράλυση άνω ορθού µυός (µε υποτροπία έως 25 ) συνήθως εκτελείται οπίσθια µετάθεση κάτω ορθού (µε ρυθµιζόµενα ράµµατα) και βράχυνση άνω ορθού. Σε ολική παράλυση άνω ορθού µυός συνήθως εκτελείται η εγχείρηση Knapp (µετάθεση της κατάφυσης του έσω και του έξω ορθού εκατέρωθεν της κατάφυσης του άνω ορθού µυός). Σε µερική παράλυση κάτω ορθού (µε ανωτροπία έως 25 ) συνήθως εκτελείται οπίσθια µετάθεση άνω ορθού (µε ρυθµιζόµενα ράµµατα) και βράχυνση κάτω ορθού. Σε ολική παράλυση κάτω ορθού µυός συνήθως εκτελείται ανάστροφη εγχείρηση Knapp (µετάθεση της κατάφυσης του έσω και του έξω ορθού εκατέρωθεν της κατάφυσης του κάτω ορθού µυός). Σε µερική παράλυση έσω ορθού µυός συνήθως εκτελείται οπίσθια µετάθεση έξω ορθού (µε ρυθµιζόµενα ράµµατα) και βράχυνση έσω ορθού. Σε πλήρη παράλυση έσω ορθού γίνεται µετάθεση των κάθετων ορθών (ολόκληρων ή τµηµάτων τους) εκατέρωθεν της κατάφυσης του έσω ορθού µυός. Σε παράλυση κάτω λοξού µυός συνήθως εκτελείται διατοµή του τένοντα του άνω λοξού µυός ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΡΟΧΙΛΙΑΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ (ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΙV ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ) Το τροχιλιακό νεύρο είναι το µακρύτερο και το λεπτότερο από τα εγκεφαλικά νεύρα. Είναι το µόνο πλήρως χιαζόµενο εγκεφαλικό νεύρο. Ο κάθε πυρήνας δίνει νεύρωση στον άνω λοξό µυ της αντίθετης πλευράς. Είναι το µόνο εγκεφαλικό νεύρο που αναδύεται από τη ραχιαία πλευρά του εγκεφάλου και έτσι είναι περισσότερο ευπρόσβλητο σε κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Συχνά µάλιστα προκαλείται αµφοτερόπλευρη πάρεση, λόγω της προσβολής των νεύρων κατά το χιασµό τους στο πρόσθιο µυέλινο ιστίο, συνήθως µετά από σύγκρουσή τους µε το χείλος του σκηνιδίου. Το τροχιλιακό νεύρο, εισερχόµενο στον κόγχο, δεν περνά µέσα από το δακτύλιο του Zinn (σε αντίθεση µε το απαγωγό και τους δύο κλάδους του κοινού κινητικού). Έτσι η λειτουργία του διατηρείται κατά την οπισθοβόλβια αναισθησία. Η συγγενής πάρεση τροχιλιακού νεύρου είναι σχετικά συχνή, αν και µπορεί να µη γίνει αντιληπτή µέχρι την ενηλικίωση. Η αναζήτηση αντισταθµιστικής θέσης κεφαλιού σε παλιές φωτογραφίες

6 6 µπορεί να βοηθήσει. Επίσης, η δοκιµασία κάλυψης αποκαλύπτει την κάθετη παρέκκλιση και η έµµεση οφθαλµοσκόπηση την έξω κυκλοστροφή. εν είναι δυνατή η διάκριση πυρηνικής ή περιφερικής βλάβης του νεύρου, βασιζόµενη µόνο στις κλινικές εκδηλώσεις. Συχνότερα αίτια παράλυσης τροχιλιακού νεύρου: - Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. - Αγγειακές βλάβες. Μάλιστα, η ισχαιµική παράλυση του τροχιλιακού νεύρου είναι η πιο πιθανή διάγνωση σε άτοµο άνω των 50 ετών µε ιστορικό αγγειοπάθειας. Συχνά συνυπάρχει περικογχικός πόνος. - Αιµορραγία οροφής µεσεγκέφαλου. - Κατάγµατα της οροφής του κόγχου και χειρουργικές επεµβάσεις στην περιοχή της τροχιλίας. - Φλεγµονώδεις παθήσεις (όπως π.χ. µηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, έρπης ζωστήρ). - Ανευρύσµατα (οπίσθιας εγκεφαλικής ή και άνω παρεγκεφαλιδικής αρτηρίας) ή όγκοι (π.χ. όγκοι γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας). Ενοχοποιούνται σπανιότερα. Προσβολή του νεύρου στο σηραγγώδη κόλπο και την κορυφή του κόγχου συνοδεύεται από πάρεση και άλλων εγκεφαλικών νεύρων (λόγω στενής γειτνίασής τους). Κλινικές εκδηλώσεις παράλυσης τροχιλιακού νεύρου Αδυναµία κάτω στροφής του οφθαλµού από θέση προσαγωγής και ανωτροπία, που αυξάνεται σε προσαγωγή - Έξω κυκλοστροφική παρέκκλιση. Αντισταθµιστική θέση κεφαλιού σε ετερόπλευρη πάρεση: Μνηµοτεχνικά: ΥΚΥ - Στροφή του κεφαλιού προς την πλευρά του υγιούς οφθαλµού (Υ) - Σαγόνι προς τα κάτω (Κ) - Κλίση του κεφαλιού προς τον ώµο της πλευράς του υγιούς οφθαλµού (Υ). Σε αµφοτερόπλευρη πάρεση παρατηρείται κλίση του κεφαλιού προς τα εµπρός. Η πάρεση του άνω λοξού προκαλεί έντονα ενοχλήµατα στην κάτω βλεµµατική στροφή (οι ασθενείς παραπονούνται κυρίως στο διάβασµα). Αντιµετώπιση Η χειρουργική αντιµετώπιση της παράλυσης άνω λοξού µυός επιχειρείται µετά από τουλάχιστον 6 µήνες σταθεροποίησης. Η αντιµετώπιση ποικίλει ανάλογα µε την κλινική εικόνα, που µε την πάροδο του χρόνου συχνά επηρεάζεται από δευτερογενείς διαταραχές της δράσης άλλων οφθαλµικών µυών (οµόπλευρων ανταγωνιστών - ετερόπλευρων συναγωνιστών και ανταγωνιστών), µε αποτέλεσµα ο στραβισµός να αποκτά συνεκτικότητα. Ανάλογα µε την περίπτωση επιλέγεται: εξασθένιση (µυεκτοµή ή οπίσθια µετάθεση) του οµόπλευρου κάτω λοξού µυός, οπίσθια µετάθεση του ετερόπλευρου κάτω ορθού (µε ρυθµιζόµενα ράµµατα), πτύχωση του τένοντα του οµόπλευρου άνω λοξού µυός, οπίσθια µετάθεση του οµόπλευρου άνω ορθού. Εφόσον υπάρχει αµφοτερόπλευρη πάρεση άνω λοξών µυών, µε σηµαντική έξω κυκλοστροφή, αλλά χωρίς σηµαντική κάθετη παρέκκλιση στην πρωτεύουσα βλεµµατική θέση, εκτελείται η

7 7 εγχείρηση Harada-Ito (πτύχωση µόνο των πρόσθιων ινών της κατάφυσης του άνω λοξού, που είναι οι υπεύθυνες για την κυκλοστροφή) ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΝΕΥΡΟΥ (ΠΑΡΑΛΥΣΗ VI EΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ) Η πάρεση του απαγωγού νεύρου είναι η συχνότερη πάρεση οφθαλµοκινητικού νεύρου. 1) Βλάβη του πυρήνα Μεµονωµένη πάρεση απαγωγού σχεδόν ποτέ δεν οφείλεται σε βλάβη του πυρήνα. Συνήθως συνοδεύεται από: - Οµόπλευρη βλεµµατική παράλυση, λόγω βλάβης του σύστοιχου γεφυρικού παρά-µεσου δικτυωτού σχηµατισµού (κέντρο οριζόντιων κινήσεων). - Οµόπλευρη πάρεση προσωπικού νεύρου, λόγω προσβολής του νευρικού δεµατίου του προσωπικού νεύρου (στο ύψος της αγκύλης του προσωπικού). Συχνότερα αίτια: Αγγειακές βλάβες (υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, κλπ.) - Όγκοι - Εκφυλιστικές (αποµυελινωτικές) και φλεγµονώδεις παθήσεις (εγκεφαλίτιδα, µηνιγ-γίτιδα, κλπ.). 2) Βλάβη νευρικού δεµατίου Σύνδροµο Foville (Προσβολή του απαγωγού νεύρου στο ύψος του γεφυρικού παράµεσου δικτυωτού σχηµατισµού). Χαρακτηρίζεται από: - Οµόπλευρη πάρεση απαγωγού νεύρου. - Οµόπλευρη βλεµµατική παράλυση. - Οµόπλευρη πάρεση προσωπικού νεύρου. - Οµόπλευρη αναλγησία προσώπου (προσβολή αισθητικής µοίρας του τριδύµου). - Οµόπλευρο σύνδροµο Horner. - Οµόπλευρη κώφωση. Σύνδροµο Millard-Gubler και σύνδροµο Raymond (Προσβολή απαγωγού νεύρου στο ύψος της πυραµιδικής οδού). Χαρακτηρίζονται από: - Οµόπλευρη πάρεση απαγωγού νεύρου. - Ετερόπλευρα πυραµιδικά σηµεία (στο σύνδροµο Millard-Gubler) και ετερόπλευρη ηµιπληγία (στο σύνδροµο Raymond). - ιάφορα κλινικά σηµεία ραχιαίας γεφυρικής βλάβης (πάρεση προσωπικού, κλπ.). Τα αίτια που προκαλούν βλάβη του νευρικού δεµατίου του απαγωγού νεύρου είναι παρόµοια µε εκείνα της προσβολής του πυρήνα. 3) Βλάβη της βασικής µοίρας Συχνότερα αίτια:

8 8 Ακουστικό νευρίνωµα (προσβολή του απαγωγού στο ύψος της γεφυροπροµηκικής συµβολής). Προκαλείται: - Οµόπλευρη πάρεση απαγωγού νεύρου. - Οµόπλευρη κώφωση (1ο σύµπτωµα). - Υπαισθησία κερατοειδούς (1ο κλινικό σηµείο). - Οµόπλευρη προσβολή προσωπικού νεύρου. - Νυσταγµός του Bruns: βλεµµατικός νυσταγµός µεγάλου εύρους προς την πλευρά της βλάβης (λόγω πίεσης του εγκεφαλικού στελέχους) και µικρού εύρους αιθουσαίος νυσταγµός προς την αντίθετη πλευρά (λόγω βλάβης του σύστοιχου µε τη βλάβη αιθουσαίου νεύρου). Αυξηµένη ενδοκρανιακή πίεση, προκαλούµενη κυρίως από όγκους του οπίσθιου βόθρου ή "εγκεφαλικό ψευδοόγκο" (καλοήθη ενδοκρανιακή υπέρταση). Προκαλείται µετατόπιση του εγκεφαλικού στελέχους προς τα κάτω, µε τέντωµα του νεύρου πάνω από την κορυφή του λιθοειδούς οστού. Ρινοφαρυγγικός όγκος. Κατάγµατα της βάσης του κρανίου. Αγγειακές, εκφυλιστικές και φλεγµονώδεις παθήσεις. Σύνδροµο Gradenigo. Οφείλεται σε µέση ωτίτιδα ή µαστοειδίτιδα, µε επινέµηση του λιθοειδούς οστού. Σήµερα είναι αρκετά σπάνιο. Χαρακτηρίζεται από: παράλυση απαγωγού νεύρου, πόνο στο πρόσωπο (στην κατανοµή του πρώτου κλάδου του τριδύµου) και κώφωση. 4) Βλάβη της ενδοσηραγγώδους µοίρας Στην περιοχή αυτή το απαγωγό είναι ίσως το πιο ευπρόσβλητο οφθαλµοκινητικό νεύρο, αφού δεν προστατεύεται στο τοίχωµα του σηραγγώδους κόλπου. Λόγω της στενής γειτνίασης, η προσβολή της ενδοσηραγγώδους µοίρας του απαγωγού νεύρου συχνά συνοδεύεται από προσβολή του τροχιλιακού νεύρου, του κοινού κινητικού νεύρου, του τριδύµου νεύρου και ιδίως του περικαρωτιδικού πλέγµατος του συµπαθητικού. Συχνότερα αίτια: Είναι παρόµοια µε εκείνα που προσβάλλουν την αντίστοιχη µοίρα του κοινού κινητικού νεύρου. 5) Βλάβη ενδοκογχικής µοίρας Συχνότερα αίτια: Φλεγµονές του κόγχου - Αγγειακές παθήσεις - Τραυµατισµοί - Όγκοι. Κλινική εικόνα παράλυσης απαγωγού νεύρου Παρατηρείται: Αδυναµία απαγωγής και εσωτροπία στην πρωτεύουσα θέση, που αυξάνεται κατά τη βλεµµατική στροφή προς την πλευρά του παρετικού έξω ορθού, καθώς και κατά την προσήλωση µε τον οφθαλµό που έχει τον παρετικό µυ. Ο ασθενής εµφανίζει οριζόντια αχίαστη διπλωπία, όπου η απόσταση των ειδώλων αυξάνεται κατά τη στροφή του βλέµµατος προς την κατεύθυνση δράσης του παρετικού έξω ορθού µυός. Αντισταθµιστική θέση κεφαλιού: στροφή κεφαλιού προς την πλευρά του παρετικού οφθαλµού.

9 9 Σε ελαφρά πάρεση απαγωγού µπορεί να υπάρχει διπλωπία (µε θετική δοκιµασία κάλυψης) µόνο κατά τη µακρινή προσήλωση. Μυϊκός παρετικός νυσταγµός (αναπηδητικός, µε την ταχεία φάση του προς την κατεύθυνση δράσης του παρετικού µυός). Αντιµετώπιση Αναµονή για τουλάχιστον 6 µήνες σταθεροποίησης. Αρχικά: Αποφυγή διπλωπίας (µε κάλυψη). Σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται ένεση βοτουλινικής τοξίνης στον υπερλειτουργούντα οµόπλευρο ανταγωνιστή έσω ορθό µυ (κάτω από ηλεκτροµυογραφικό έλεγχο) αµέσως µετά την παράλυση, για να προληφθεί η δευτερογενής σύσπασή του ("paresis against paresis"). Σε µερική παράλυση του απαγωγού νεύρου µε µικρή σχετικά γωνία παρέκκλισης (που παρουσιάζει σχετική σταθερότητα) µπορούν να χρησιµοποιηθούν πρίσµατα για αντιρρόπηση της διπλωπίας. Χρήσιµα σε κάποιες περιπτώσεις µεγαλύτερης γωνίας παρέκκλισης είναι και τα µεµβρανώδη πρίσµατα Fresnel. Η χειρουργική αντιµετώπιση εξαρτάται από το βαθµό της παράλυσης. - Σε ολική πάρεση απαγωγού νεύρου, όπου ο οφθαλµός βρίσκεται σε προσαγωγή και δεν περνάει τη µέση γραµµή σε προσπάθεια απαγωγής, επιλέγεται εγχείρηση µετάθεσης µυών, όπως είναι η εγχείρηση Jensen, η ενισχυµένη εγχείρηση Hummelscheim, κλπ. Συνήθως συνδυάζεται µε οπίσθια µετάθεση έσω ορθού (µε ρυθµιζόµενα ράµµατα), ιδίως αν αυτός προεγχειρητικά έχει σηµαντική σύσπαση (στη δοκιµασία παθητικής κινητικότητας). Στην εγχείρηση Jensen, το έξω µισό του άνω ορθού µυός ενώνεται µε το άνω µισό του παράλυτου έξω ορθού και το έξω µισό του κάτω ορθού µε το κάτω µισό του έξω ορθού. Τα τµήµατα των µυών συµπλησιάζουν στον ισηµερινό του οφθαλµού µε µη απορροφήσιµα ράµµατα. Τα πρόσθια ακτινοειδή αγγεία διατηρούνται και έτσι µειώνεται ο κίνδυνος ισχαιµίας του πρόσθιου ηµιµορίου του οφθαλµού. Στην εγχείρηση Hummelsheim, τα έξω µισά του άνω και του κάτω ορθού µετατίθενται και καθηλώνονται εκατέρωθεν της κατάφυσης του παράλυτου έξω ορθού µυός. Η βράχυνση (κατά 6-8 mm) των τµηµάτων των µυών που µετατίθενται, αυξάνει την αποτελεσµατικότητα της εγχείρησης ( ενισχυµένη εγχείρηση Hummelsheim ). Η αποτελεσµατικότητα της εγχείρησης Hummelsheim αυξάνεται και µε µετάθεση των δύο µυϊκών ταινιών κάτω από τον παράλυτο έξω ορθό µυ και καθήλωσή τους εκατέρωθεν της κατάφυσης του έξω ορθού, µε το τµήµα του άνω ορθού να καθηλώνεται στο κάτω άκρο της κατάφυσης και το τµήµα του κάτω ορθού στο άνω όριο (τροποποίηση κατά Kaufman). - Σε µερική πάρεση απαγωγού νεύρου, όπου υπάρχει κάποια δυνατότητα απαγωγής και ο οφθαλµός περνάει τη µέση γραµµή σε προσπάθεια απαγωγής, συνήθως εκτελείται βράχυνση έξω ορθού µυός και οπίσθια µετάθεση έσω ορθού µε ρυθµιζόµενα ράµµατα

ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΙΙΙ, IV, VI ΝΕΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΝΙΤΣΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΤΡΟΣ & ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΙΙΙ, IV, VI ΝΕΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΝΙΤΣΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΤΡΟΣ & ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΙΙΙ, IV, VI ΝΕΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΝΙΤΣΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΤΡΟΣ & ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΟΕΒΕ 11/2012 Συμπτώματα Στραβισμός μη συνεκτικός Διόφθαλμη διπλωπία (αυξανόμενη στο σημείο δράσης του παρετικού μυός)

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση των οφθαλμών και Οφθαλμοπληγία ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

Κίνηση των οφθαλμών και Οφθαλμοπληγία ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ Κίνηση των οφθαλμών και Οφθαλμοπληγία ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ Γιατί μιλάμε για συζυγείς κινήσεις των οφθαλμών? Αν τα μάτια δεν παρουσίαζαν «συζυγή», δηλ. σύγχρονη κίνηση θα κινούνταν άσκοπα προς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ, MD, FEBO ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΦΘ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ, MD, FEBO ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΦΘ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ, MD, FEBO ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΦΘ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΩΝ ΣΤΟΧΟΙΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Λειτουργικός στόχος: αποκατάσταση της

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-372-078-X ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ISBN 960-372-078-X ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΙ Και Οφθαλμοκινητικές Διαταραχές 2η έκδοση Αλέξανδρος Γ. Δαμανάκις Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών ISBN 960-372-078-X ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οφθαλμική κινητικότητα ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγη στο στραβισμό- ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εισαγωγη στο στραβισμό- ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Εισαγωγη στο στραβισμό- ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΦΘΑΛΜΗ ΟΡΑΣΗ ΦΟΡΙΕΣ ΤΡΟΠΙΕΣ ΨΕΥΔΟΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΩ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ Επ. Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Τμήμα Στραβισμού, ΠΓΝΑ«Γ.Γεννηματάς» Διόφθαλμη όραση Εγκεφαλική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. III Cranial nerve. IV Cranial nerve. VI Cranial nerve Κ.ΠΑΠΑ Ε ΕΣ

ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. III Cranial nerve. IV Cranial nerve. VI Cranial nerve Κ.ΠΑΠΑ Ε ΕΣ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ III Cranial nerve IV Cranial nerve VI Cranial nerve 23.10 10.2012 Κ.ΠΑΠΑ Ε ΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ιόφθαλµη όραση 3 βαθµίδες α. Ταυτόχρονη αντίληψη β. Ταύτιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλικές συζυγίες. Μαρία Σουλή Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος

Εγκεφαλικές συζυγίες. Μαρία Σουλή Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος Εγκεφαλικές συζυγίες Μαρία Σουλή Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος ΙΙ. Οπτικό νεύρο οπτική οξύτητα (φώς, αντικείμενα, ειδικοί πίνακες) ΔΔ Διαθλαστικές ανωμαλίες Ελάττωση της διαφάνειας των διαθλαστικών μέσων Βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ Δερματοχάλαση βλεφάρων Βλεφαροπλαστική Καθώς τα χρόνια περνούν τα βλέφαρα μπορεί να φαίνονται «γερασμένα» και «σακουλιασμένα», καθώς το δέρμα τους χαλαρώνει και «περισσεύει»,

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργός Οφθαλμίατρος/Παιδοφθαλμίατρος. Consultant Paediatric Ophthalmologist/St James University Hospital/Leeds/UK

Χειρουργός Οφθαλμίατρος/Παιδοφθαλμίατρος. Consultant Paediatric Ophthalmologist/St James University Hospital/Leeds/UK Ευάγγελος Δρίμτζιας MD PhD Χειρουργός Οφθαλμίατρος/Παιδοφθαλμίατρος Consultant Paediatric Ophthalmologist/St James University Hospital/Leeds/UK Τι είναι η διπλωπία Διπλωπία είναι η κατάσταση κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικά Εγκεφαλικά Νεύρα

Κινητικά Εγκεφαλικά Νεύρα Εισαγωγή Κοινό Κινητικό Νεύρο (ΙΙΙ) Πυρήνες Τροχιλιακό Νεύρο (IV) Πυρήνας Απαγωγό Νεύρο (VΙ) Πυρήνας Παραπληρωµατικό Νεύρο (ΧΙ) Προµηκική (Εγκεφαλική) Μοίρα Νωτιαία Μοίρα Υπογλώσσιο Νεύρο (ΧΙΙ) Πυρήνας

Διαβάστε περισσότερα

Κλειώ Χατζηστεφάνου, Μαθήµατα ΕΟΕ, 7/12/2010. Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ.

Κλειώ Χατζηστεφάνου, Μαθήµατα ΕΟΕ, 7/12/2010. Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ. Π Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α Κλειώ Χατζηστεφάνου Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΙΣΜΑΤΑ Στοιχεία οπτικής Ορισμός: Ως πρίσμα ορίζεται τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΡΟΠΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΑ DUANE, BROWN, MOEBIUS

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΡΟΠΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΑ DUANE, BROWN, MOEBIUS ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΡΟΠΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΑ DUANE, BROWN, MOEBIUS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 2012 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ, MD, FEBO ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΛΙΝΩΝ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ Βρεφική εσωτροπία Προσαρµοστική

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλικές Συζυγίες. Τάσος Μπονάκης Λέκτορας Νευρολογίας Β Πανεπιστηµιακή Νευρολογική Κλινική

Εγκεφαλικές Συζυγίες. Τάσος Μπονάκης Λέκτορας Νευρολογίας Β Πανεπιστηµιακή Νευρολογική Κλινική Εγκεφαλικές Συζυγίες Τάσος Μπονάκης Λέκτορας Νευρολογίας Β Πανεπιστηµιακή Νευρολογική Κλινική Στην πλειονότητά τους οι εγκεφαλικές συζυγίες λειτουργούν µε τη δοµή των περιφερικών νεύρων, δηλαδή µεταφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5ο ΜΕΡΟΣ Α ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ 5ο ΜΕΡΟΣ Α ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 5ο ΜΕΡΟΣ Α ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Το στέλεχος του εγκεφάλου υποδιαιρείται σε τρία μέρη: 1. Τον Προμήκη Μυελό 2. Τη Γέφυρα 3. Το Μέσο Εγκέφαλο NEYPOEΠIΣTHMH KAI ΣYMΠEPIΦOPA ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Ο εγκέφαλος αρδεύεται από : 1. Τις δύο έσω καρωτίδες και τους κλάδους τους 2. Τις δύο σπονδυλικές αρτηρίες και τους κλάδους τους Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΣΘΥΡΕΟΕΙ ΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΥΣΘΥΡΕΟΕΙ ΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΣΘΥΡΕΟΕΙ ΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Καρβέλα Ιλίνκα Ε ιµελήτρια Α Οφθαλµολογικής κλινικής Νοσοκοµείου Ο Άγιος Σάββας Εκ αιδευτικό Μάθηµα Ειδικευοµένων 19 Οκτωβρίου 2010 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις Ιστορική αναδρομή Αρχίζοντας από τις πρώτες αναφορές ελεύθερης τενοντοτομίας των εξοφθάλμιων μυών στο Μεσαίωνα, η χειρουργική του στραβισμού άρχισε να αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ. Δρ Ρούγγας Κων., MD, FEBOph. Δντής Οφθ/κής Κλινικής Νοσ.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ. Δρ Ρούγγας Κων., MD, FEBOph. Δντής Οφθ/κής Κλινικής Νοσ. ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Δρ Ρούγγας Κων., MD, FEBOph Δντής Οφθ/κής Κλινικής Νοσ. «Άγιος Σάββας» 28/9/2010 Κ.Οφ.Κ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γνώσεις ενός Οφθαλμιάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κυριότερες Νευρικές Οδοί

Οι Κυριότερες Νευρικές Οδοί Οι Κυριότερες Νευρικές Οδοί Κατιόντα (φυγόκεντρα) δεµάτια Ελίζαµπεθ Τζόνσον Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή φυσιολογικά δεµάτια (κατά τον επιµήκη άξονα) έχουν κοινή έκφυση πορεία απόληξη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 Δ. Τσίντζας, Γ. Γερνάς, Π. Πλυτά Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (Κ.Α.Φ.Κ.Α.) Αμφιλοχίας. Εισαγωγή Το παραπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 13.11.12 ΠΑΠΑ Ε ΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΕΥΡΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 13.11.12 ΠΑΠΑ Ε ΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Ο.Ε ΝΕΥΡΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 13.11.12 ΠΑΠΑ Ε ΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΥΡΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ ΟΡΘΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΡΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΟΡΙΚΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δ. Τσίντζας, Γ. Γερνάς, Π.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δ. Τσίντζας, Γ. Γερνάς, Π. Σχήμα 1: Η πορεία του Παρουσίαση Περιστατικού Εικ. 2: Πτερυγοειδής (ΑΡ) ωμοπλάτη Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής. Το παραπληρωματικό νεύρο, που είναι ένα κυρίως κινητικό νεύρο,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού

Παρουσίαση περιστατικού Παρουσίαση περιστατικού Παύλος Δεληγκάρης Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 2014 Μελέτη περιστατικού Θήλυ, 76 ετών Γενική εφημερία (Παραπομπή από ΚΥ) Αιτία εισόδου:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ

ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ Αρβανίτης Πανάγος, MD, PhD, FEBO Τι είναι ο στραβισμός; Στραβισμός είναι η διαταραχή εκείνη της ευθυγράμμισης των ματιών, όπου το ένα μάτι κοιτάζει ένα σημείο του χώρου, ενώ το άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενδιαφέρουσας περίπτωσης. Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 2015

Μελέτη ενδιαφέρουσας περίπτωσης. Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 2015 Μελέτη ενδιαφέρουσας περίπτωσης Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 2015 Μελέτη ενδιαφέρουσας περίπτωσης Άνδρας, 67 ετών Καταγωγή: Γεωργία Γενική εφημερία Αιτία εισόδου:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Φυσιολογική κίνηση ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

NEΥΡΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 12.10.2010 Γ. ΠΑΠΑΔΕΔΕΣ

NEΥΡΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 12.10.2010 Γ. ΠΑΠΑΔΕΔΕΣ NEΥΡΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΚΟΡΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 12.10.2010 Γ. ΠΑΠΑΔΕΔΕΣ ΚΟΡΙΚΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ { Pupillary Reflex } Ξεχωριστό κεφάλαιο της Νεύρο-οφθαλµολογίας οφθαλµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΗΓΙΑ. Μάθημα προς τους ειδικευόμενους της Οφθαλμολογίας. Αθήνα, Κ.Οφ.Κ.Α., 27 Νοεμβρίου 2012.

ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΗΓΙΑ. Μάθημα προς τους ειδικευόμενους της Οφθαλμολογίας. Αθήνα, Κ.Οφ.Κ.Α., 27 Νοεμβρίου 2012. ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΗΓΙΑ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους της Οφθαλμολογίας. Αθήνα, Κ.Οφ.Κ.Α., 27 Νοεμβρίου 2012. Υπό: Δρος Κωνσταντίνου Ρούγγα, MD, PhD, FEBOph Συντ. Δ/ντή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ. χειρουργική. δείτε τον κόσµο µε άλλα µάτια

ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ. χειρουργική. δείτε τον κόσµο µε άλλα µάτια ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ χειρουργική δείτε τον κόσµο µε άλλα µάτια ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ Στα Οφθαλομολογικά Κέντρα ΟΡΑΣΙΣ θεραπεύουμε με σύγχρονες ασφαλείς ιατρικές μεθόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΥΣΤΑΓΜΟΙ. Μάθημα στους ειδικευόμενους της Οφθαλμολογίας. Κ.Οφ.Κ.Α. 4 Δεκεμβρίου 2012-11-30

ΝΥΣΤΑΓΜΟΙ. Μάθημα στους ειδικευόμενους της Οφθαλμολογίας. Κ.Οφ.Κ.Α. 4 Δεκεμβρίου 2012-11-30 ΝΥΣΤΑΓΜΟΙ Μάθημα στους ειδικευόμενους της Οφθαλμολογίας. Κ.Οφ.Κ.Α. 4 Δεκεμβρίου 2012-11-30 Δρ ΡΟΥΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, MD, PhD, FEBOph Συντ. Δ/ντής Οφθ/κής Κλινικής Νος. «Άγιος Σάββας». Ο όρος «νυσταγμός»

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Το σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα είναι µία συνήθης αιτία πόνου και διαταραχής της αισθητικότητας στα χέρια. Οφείλεται σε πίεση του µέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού. Στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΡΑΝΙΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΡΑΝΙΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. ΦΕΖΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΡΑΝΙΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Απλή Ακτινογραφία Αξονική Τοµογραφία Βρεγµατικό

Διαβάστε περισσότερα

K. I. Boυμβουράκης Αν. Καθηγητής Νευρολογίας Β Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

K. I. Boυμβουράκης Αν. Καθηγητής Νευρολογίας Β Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ K. I. Boυμβουράκης Αν. Καθηγητής Νευρολογίας Β Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ Ερέθισμα Κεντρομόλος οδός αισθητικό ή αισθητηριακό Φυγόκεντρος οδός Απαρτίωση Απάντηση Tο νευρικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή ΙΙ. Ι. Μύες του προσώπου

Κεφαλή ΙΙ. Ι. Μύες του προσώπου Κεφαλή ΙΙ Ι. Μύες του προσώπου Α. Μιµικοί µύες (δερµατικοί) Εντοπίζονται µέσα στο υποδόριο ιστό Προσφύονται στο δέρµα του προσώπου Κινητική νεύρωση προσωπικό νεύρο (ΕΝ VII) Περιβάλλουν τα στόµια (σφηγκτήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΓΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΓΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Νευρολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου «Πολυκλινική», Αθήνα. Εισαγωγή Ο ίλιγγος, ένα συνηθέστατο αίτιο προσέλευσης ασθενών στο ιατρείο της εφημερίας, συχνά υποκρύπτει επείγουσες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες ΜΥΟΛΟΓΙΑ Μυϊκός ιστός και Μυϊκό σύστηµα Ι. Γενικά Α. Μύες = όργανα µαλακά συσταλτά 1. οι συσπάσεις των µυϊκών ινών κινούν τα µέρη του σώµατος 2. προσδίδει το σχήµα του σώµατος 3. τρία είδη µυών α. Σκελετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Οι επιπλοκές του διαβήτη στον άκρο πόδα αποτελούν μια από τις συχνότερες αιτίες: νοσηρότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ. Ηµιπληγία, ιπληγία, Τετραπληγία, Αθετωσική Ε.Π. (έξω πυραµιδική) και Αταξική Ε.Π. 1.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ. Ηµιπληγία, ιπληγία, Τετραπληγία, Αθετωσική Ε.Π. (έξω πυραµιδική) και Αταξική Ε.Π. 1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ Μια γενικώς αποδεκτή ταξινόµηση είναι σήµερα του HAGBERG που στηρίζεται στην κλινική εικόνα και την τοπογραφική κατανοµή των κινητικών αναπηριών όπου διακρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΤΣΟΥΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ. (ΜΕΡΟΣ 1ο) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΝΣ): Το ΚΝΣ εξετάζει, αξιολογεί και επεξεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το νευρικό σύστημα θέτει σε επικοινωνία τον οργανισμό μας με τον έξω κόσμο. Μοιάζει με τηλεφωνικό δίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ IΙ (9-19) Εκδοχή 7/1.10.11

Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ IΙ (9-19) Εκδοχή 7/1.10.11 Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ IΙ (9-19) Εκδοχή 7/1.10.11 11 Θεωρητικές Δεξιότητες Πόνος Διαταραχές οπτικής λειτουργίας 9. Επιφανειακός Πόνος 10. Ασθενωπία Διόφθαλμή

Διαβάστε περισσότερα

Η κίνηση στο σύνολό της οργανώνεται στα διάφορα επίπεδα. Αρχικά, στο φλοιό, γίνεται η σύλληψη της ιδέας και ο σχηµατισµός της παράστασης, το σχέδιο τη

Η κίνηση στο σύνολό της οργανώνεται στα διάφορα επίπεδα. Αρχικά, στο φλοιό, γίνεται η σύλληψη της ιδέας και ο σχηµατισµός της παράστασης, το σχέδιο τη Κινητικότητα-Γενικές Προσεγγίσεις-Αντανακλαστικά Κώστας Βουµβουράκης Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας Β Πανεπιστηµιακή Νευρολογική Κλινική Η λειτουργία του νευρικού συστήµατος στηρίζεται στην ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ B ΟΙ ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ B ΟΙ ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ B ΟΙ ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΟΙ ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Ο Εγκέφαλος και ο Νωτιαίος Μυελός περιβάλλονται από (3) τρεις υμένες, τις μήνιγγες : 1. Τη σκληρά μήνιγγα 2. Την αραχνοειδή μήνιγγα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία

Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία Διευθυντές : Καθ. Σταύρος Α. Δημητράκος Καθ. Παναγιώτης Οικονομίδης Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία Δεξιότητες 28-33 Κεφάλαιο ΙV i. Επιπεφυκίτιδες ii. Όγκοι επιπεφυκότα iii. Δ/Δ κριτήρια Ηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Λευκή Ουσία του Νωτιαίου Μυελού

Η Λευκή Ουσία του Νωτιαίου Μυελού Η Λευκή Ουσία του Νωτιαίου Μυελού λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Ανιόντα Δεµάτια του Νωτιαίου Μυελού Ανιόντα Δεµάτια της Πρόσθιας Δέσµης Ανιόντα Δεµάτια της Πλάγιας Δέσµης Ανιόντα Δεµάτια της Οπίσθιας Δέσµης Κατιόντα

Διαβάστε περισσότερα

Δρόσος Βασίλειος Ειδικευόμενος χειρουργικής θώρακος ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Δρόσος Βασίλειος Ειδικευόμενος χειρουργικής θώρακος ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Δρόσος Βασίλειος Ειδικευόμενος χειρουργικής θώρακος ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Γένικά στοιχεία ανατομίας Δύο μεσολόβιες σχισμές στον δεξιό πνεύμονα : μικρή-οριζόντια μεγάλη-λοξή Τον χωρίζουν σε 3 λοβούς Άνω Μέσο

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP Τι είναι οι σύνδεσμοι και ο επιχείλιος χόνδρος στον ώμο; Η γληνοβραχιόνια άρθρωση του ώμου είναι μία σφαιροειδής ενάρθρωση που σχηματίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας.

ΜΕΡΟΣ Α Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας. ΜΕΡΟΣ Α Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας. 01/37 Σκελετικός Μύς: Το ένα άκρο, προσφύεται στο οστό που ο µυς αυτός κινεί, η κατάφυση, ενώ το άλλο, προσφύεται στο οστό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκέφαλος και Έλεγχος της Κίνησης

Εγκέφαλος και Έλεγχος της Κίνησης Παρεγκεφαλίδα Εγκέφαλος και Έλεγχος της Κίνησης 3 4 Γενικά Cerebellum = Little brain 10% όγκου εγκεφάλου, >50% του συνόλου των νευρώνων του εγκεφάλου Κανονικότητα στη διάταξη των νευρώνων και τις διασυνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανατοµία του Εγκεφάλου

Ανατοµία του Εγκεφάλου Ανατοµία του Εγκεφάλου Κύριες Σχισµές & Αύλακες: 1. Η επιµήκης σχισµή 2. Η εγκάρσια σχισµή 3. Η πλάγια σχισµή (του Sylvius) πρόσθιο οριζόντιο κλαδο πρόσθιο ανιόντα κλάδο οπίσθιο κλάδο 4. Κεντρική αύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική εξέταση και διαφορική διάγνωση διπλωπίας. Clinical examination and differential diagnosis of diplopia

Κλινική εξέταση και διαφορική διάγνωση διπλωπίας. Clinical examination and differential diagnosis of diplopia 6 REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Κλινική εξέταση και διαφορική διάγνωση διπλωπίας Αμερίδης Ευστάθιος, Τυχάλας Αθανάσιος, Ρούντολφ Γιομπστ, Μαστροκώστα Αικατερίνη, Πέτρου Παναγιώτης, Τσίπτσιος Ιάκωβος Νευρολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ Αλέξανδρος Γ. αµανάκις ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ Το διαθλαστικό µέσο που µεταβάλλει την κατεύθυνση µιας φωτεινής δέσµης, δεν επηρεάζει όµως την κλίση των ακτίνων της, είναι το πρίσµα.

Διαβάστε περισσότερα

15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων.

15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων. 15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων. Η ουροδόχος κύστη δεν είναι απλά μία κοιλότητα η οποία γεμίζει απλά

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική εξέταση. Πλήρης κλινική εξέταση Πολλά περιστατικά δεν είναι νευρολογικά

Κλινική εξέταση. Πλήρης κλινική εξέταση Πολλά περιστατικά δεν είναι νευρολογικά ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ Έκταση και σημασία Στα μικρά μηρυκαστικά πολύ συχνές Για 2005 το 50 % στην κλινική Ιάσιμες και μη ιάσιμες Χρόνιες εγκεφαλoπάθειες - εγκεφαλίτιδες Ζωοανθρωπονόσοι Ιστορικό α) Είδος, ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Η ανάπτυξη φλεγμονής στο διαβητικό άκρο πόδα αποτελεί μια από τις συχνότερες

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα)

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Ασκήσεις κινητικότητας (ROM) ΑΜΣΣ Σε αυτές τις ασκήσεις κινητικότητας (Εικ. 1), στο εργαστήριο εφαρµόστηκαν & έγινε πρακτική άσκηση στις εξής ασκήσεις: Κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

- αποκλίνοντα ή εξωτροπία (το μάτι βρίσκεται προς τα έξω)

- αποκλίνοντα ή εξωτροπία (το μάτι βρίσκεται προς τα έξω) ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ Σαββίδου Αβρόρα. Παιδίατρος Στραβισμός είναι μία νευρομυϊκή διαταραχή, κατά την οποία όταν κάποιος προσηλώνει σε ένα σημείο, τότε το ένα μάτι του προσηλώνει στο σημείο αυτό και το άλλο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Το Μυοσκελετικό Σύστηµα Δρ. Ε. Τζόνσον Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθήνα 2012 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Α. Τα µέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Σχηµατισµός Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι Τελικοί Κλάδοι του

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρια όργανα. Μιχάλης Ζωγραφάκης Σφακιανάκης Καθηγητής Εφαρμογών Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης

Αισθητήρια όργανα. Μιχάλης Ζωγραφάκης Σφακιανάκης Καθηγητής Εφαρμογών Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης Αισθητήρια όργανα Μιχάλης Ζωγραφάκης Σφακιανάκης Καθηγητής Εφαρμογών Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης Αισθητήρια όργανα Δέρμα Γλώσσα Μύτη Μάτι Αυτί Δέρμα Μελανοκύτταρα χόριο Σμηγματογόνοι αδένες Ορθωτήρας μυς των

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική Κατασκευή των Εγκεφαλικών Ηµισφαιρίων

Εσωτερική Κατασκευή των Εγκεφαλικών Ηµισφαιρίων Εσωτερική Κατασκευή των Εγκεφαλικών Ηµισφαιρίων Διάµεσος Εγκέφαλος (Θάλαµος) Ελίζαµπεθ Τζόνσον Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Στο εσωτερικό των ηµισφαιρίων υπάρχου πλάγιες κοιλίες λευκή ουσία Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Βουβωνική Χώρα. Ι. Βουβωνικός Χώρα

Βουβωνική Χώρα. Ι. Βουβωνικός Χώρα Βουβωνική Χώρα Ι. Βουβωνικός Χώρα Α. Βουβωνικός Σύνδεσµος (του Poupart) Δεν είναι πραγµατικός σύνδεσµος Είναι η αναδίπλωση προς τα έσω του ελευθέρου κάτω χείλους του έξω λοξού µυός από την εκφυσή του από

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Ι. Γενικά Α. 3εις σηµαντικές ζώνες των κάτω άκρων 1. Μηριαίο τρίγωνο 2. Ο πόρος των προσαγωγών 3. Ο ιγνυακός βόθρος Β. Μηριαίο οστό 1. Είναι το επιµηκέστερο, το ισχυρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 7ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 7ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ Η ΛΕΥΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Η λευκή ουσία συντίθεται από εμύελες νευρικές ίνες διαφόρων διαμέτρων και νευρογλοία Οι νευρικές ίνες κατατάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) είναι ένα υγρό το οποίο περιβάλλει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό και είναι υπεύθυνο για την προστασία και τη θρέψη τους. Ο υδροκέφαλος είναι μια παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσειςθωρακικής µοίραςσπονδυλικήςστήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικήςµοίρας Σκολίωση Νόσο Scheuermann Αγκυλοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία Δυσλειτουργία στην ένωση του κρανίου με τον κορμό στο νεογέννητο μωρό (Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία)

Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία Δυσλειτουργία στην ένωση του κρανίου με τον κορμό στο νεογέννητο μωρό (Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία) Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία Δυσλειτουργία στην ένωση του κρανίου με τον κορμό στο νεογέννητο μωρό (Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία) Τα νεογέννητα μωρά διαφέρουν από τους ενήλικες, ή ακόμα από τα μεγαλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Το Παρασυµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα λκλλκλκλλκκκκ

Το Παρασυµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα λκλλκλκλλκκκκ Το Παρασυµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Παρασυµπαθητική Φυγόκεντρος Οδός Κεντρική Μοίρα (Εγκεφαλικό Σκέλος) Ιερή Μοίρα (Ιερό Σκέλος) Προγαγγλιακές Ίνες Τα Παρασυµπαθητικά Γάγγλια και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΦΩΤΗΣ Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Στόχοι του μαθήματος Αντίληψη της προέλευσης των αρτηριών της κεφαλής και του τραχήλου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6ο ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ 6ο ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 6ο ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια διακρίνονται σε δεξιό και αριστερό Διαχωρίζονται μεταξύ τους με μια βαθιά σχισμή, την επιμήκη σχισμή Εντός

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ

Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ Οφθαλμικός κόγχος Εξωφθάλμιοι βολβοκινητικοί μύες Άνω ορθός Κάτω ορθός Έσω ορθός Έξω ορθός Άνω λοξός Κάτω λοξός

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Προσαγωγή (ραιβότητα) Απαγωγή (βλαισότητα) Έσω στροφή Έξω στροφή Περιαγωγή Κάμψη Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Εισαγωγή Σχηµατισµός Κλάδοι του Οσφυϊκού Πλέγµατος Μηριαίο Νεύρο (Ο2-Ο4) Εισαγωγή Η κινητικότητα και η γενική αισθητικότητα του κάτω άκρου εξυπηρετούνται από τους τελικούς κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο Νευρικό Σύστηµα. Ελίζαµπεθ Τζόνσον Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή

Αυτόνοµο Νευρικό Σύστηµα. Ελίζαµπεθ Τζόνσον Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Αυτόνοµο Νευρικό Σύστηµα Ελίζαµπεθ Τζόνσον Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή ΑΝΣ ρυθµίζει τη λειτουργία οργάνων & ιστών Συµβάλλει στην προσαρµογή λειτουργιών διατήρηση της οµοιστασίας σε συνεργασία µε

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση εγκεφάλου με διάχυση (diffusion imaging)

Απεικόνιση εγκεφάλου με διάχυση (diffusion imaging) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Απεικόνιση εγκεφάλου με διάχυση (diffusion imaging) Βασικές αρχές και κλινικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος

ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος Τιπεριλαμβάνει; Ρινική κοιλότητα Φάρυγγας Λάρυγγας Τραχεία Βρογχιόλια Βρόγχοι Κυψελίδες Όριοανώτερου κατώτερουασ Φωνητικές χορδές Λάρυγγας

Διαβάστε περισσότερα

Μυς κεφαλής - τραχήλου άνω άκρου

Μυς κεφαλής - τραχήλου άνω άκρου Μυς κεφαλής - τραχήλου άνω άκρου Μύες του προσώπου. Λέγονται και «μιμικοί». Κινητική νεύρωση Προσωπικό νεύρο -VII Αισθητική νεύρωση τρίδυμο νεύρο -V Α) Κογχική ομάδα 1. Σφιγκτήρας των βλεφάρων 2. Επισκύνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5ο ΜΕΡΟΣ Β ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑ 5ο ΜΕΡΟΣ Β ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑ 5ο ΜΕΡΟΣ Β ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ Η παρεγκεφαλίδα βρίσκεται στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο, πίσω από τη γέφυρα και τον προμήκη μυελό Αποτελείται από δύο ημισφαίρια που συνδέονται μεταξύ τους με

Διαβάστε περισσότερα

Κρανίο - Εγκέφαλος ανατομία

Κρανίο - Εγκέφαλος ανατομία Κρανίο - Εγκέφαλος ανατομία Οστά κρανίου από το πλάϊ Μετωπιαίο οστό Βρεγματικό οστό Σφηνοειδές οστό Κροταφικό οστό Ηθμοειδές οστό Άνω γνάθος Ινιακό οστό Κάτω γνάθος Οστά από εμπρός Μετωπιαίο οστό Βρεγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητικό Σύστηµα Λεωνίδας Στεφανής Καθηγητής Νευρολογίας Β Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ Το Αισθητικό Σύστηµα είναι εκείνο το οποίο συσσωρεύει πληροφορίες από το περιβάλλον και τις µεταφέρει κεντροµόλα προς

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ Συγγενής διαταραχή του ισχίου που προκαλείται από την ανώµαλη ανάπτυξη ενός ή όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ»

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» Ο TO ΟΣΦΡΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ Ι ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΟΣΦΡΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ Ι ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ II ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

VII. Σ. Παπαγιαννόπουλος Γ Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ.

VII. Σ. Παπαγιαννόπουλος Γ Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ. VII Σ. Παπαγιαννόπουλος Γ Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΑΝΑΤΟΜΙΑ Φέρει 4 ειδών νευρικές ίνες διακριτές στη λειτουργία τους 1. Κινητικές (μιμικοί μύες, οπίσθια γαστέρα διγάστορα, στυλοϋοειδής, αναβολέας) 2.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Εύρος κίνησης Το ποσό της κίνησης που παρουσιάζεται σε μια άρθρωση κατά την παθητική (παθητικό εύρος) ή ενεργητική (ενεργητικό εύρος) κίνηση. Εκτίμηση: με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 1.Τροχογίγλυμη άρθρωση 2.Αποτελείται από την κνημομηριαία και την επιγονατιδομηριαία διάρθρωση 3.Η περόνη δεν συμμετέχει στην άρθρωση Αρθρικός θύλακος Αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

Μύες του πυελικού τοιχώματος

Μύες του πυελικού τοιχώματος Μύες Πυέλου Μύες του πυελικού τοιχώματος Συμβάλλουν στο σχηματισμό των εσωτερικών πλάγιων τοιχωμάτων της πυελικής κοιλότητας. Εκφύονται μέσα από τη πυελική κοιλότητα αλλά καταφύονται έξω από αυτήν (μηριαίο).

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος ΚΝΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ Περιβάλλονται και στηρίζονται με τις εγκεφαλικές και νωτιαίες μήνιγγες μεταξύ των οποίων περικλείεται ο υπαραχνοειδής χώρος γεμάτος

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα

Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα Το γλαύκωµα είναι µια οµάδα οφθαλµικών ασθενειών που προξενουν προοδευτική βλάβη στο οπτικό νεύρο, στο σηµείο όπου εκείνο αφήνει το µάτι για να µεταφέρει τις οπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ. Δεύτερη Έκδοση TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ. Δεύτερη Έκδοση TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Δεύτερη Έκδοση C DAVID MARSDEN FRS DSC FRCP FRCPsych TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

AKOH HXOΣ. ένταση. τόνος. Χροιά : πολυπλοκότητα ηχητικών κυµάτων.

AKOH HXOΣ. ένταση. τόνος. Χροιά : πολυπλοκότητα ηχητικών κυµάτων. AKOH HXOΣ ένταση τόνος Χροιά : πολυπλοκότητα ηχητικών κυµάτων. Ακουστό φάσµα : 20-20000 Hz (συνήθως 1000-4000 Hz) Φάσµα ήχου για την κατανόηση της οµιλίας: 200-2000 Hz ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ΟΥΣ Έξω ους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα