Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 1 EQUILIBRIO QUÍMICO. Datos Cifras significativas: 3 Gas: Volume V = 2,00 dm³. Ecuación de estado dos gases ideais

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 1 EQUILIBRIO QUÍMICO. Datos Cifras significativas: 3 Gas: Volume V = 2,00 dm³. Ecuación de estado dos gases ideais"

Transcript

1 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 1 EQUILIBRIO QUÍMICO PROBLEMAS FASE GAS 1. A 670 K, un rcipint d 2 dm³ contén unha mstura gasosa n quilibrio d 0,003 mols d hidróxno, 0,003 mols d iodo 0,024 mols d ioduro d hidróxno, sgundo a racción: H₂(g + I₂(g 2 HI(g. Nstas condicións, calcula: a O valor d K K. b A prsión total no rcipint as prsións parciais dos gass na mstura. (P.A.U. St. 10 Rta.: a K = K = 64; b p = 83,5 kpa ; p(h₂ = p(i₂ = 8,4 kpa; p(hi = 66,8 kpa Datos Cifras significativas: 3 Gas: olum = 2,00 dm³ Tmpratura Cantidad no quilibrio d I₂ Cantidad no quilibrio d H₂ Cantidad no quilibrio d Constant do quilibrio K Constant do quilibrio K Prsión total Prsións parciais do H₂, I₂ HI Ecuación d stado dos gass idais Concntración da substancia X Constants do quilibrio: a A + b B c C + d D A cuación química é: I₂(g + H₂(g 2 HI(g A constant d quilibrio n función das concntracións é: 2 2,00 = [HI] 2 ( 0,02400 = [ I 2 ] [ H 2 ] T = 670 K nₑ(i₂ = 0,00300 mol I₂ nₑ(h₂ = 0,00300 mol H₂ HI nₑ(hi= 0,0240 mol HI K K p p(h₂,p(i₂,p(hi p = n R T p= n R T [X] =n(x / = [ C] c d [ D] [ A] K = p c (C p d (D b p a [B] p a (A p b (B ( 0, ,00 ( 0, ,00 =64,0 (concntracións n mol/dm³ S considramos comportamnto idal para os gass, podmos scribir: K p = p (HI 2 p (H 2 p (I 2 = ([HI ] R T 2 [ H 2 ] R T [ I 2 ] R T = [ HI] 2 =K [ H 2 ] [I 2 ] c =64,0 (prsións n atm

2 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 2 b A prsión parcial d cada un dos gass, suposto comportamnto idal, é a qu xrcría s s atopas só no rcipint. A prsión total srá a suma dstas prsións parciais (Li d Dalton n (HI R T p (HI= = 0,02400 mol 8,31 J mol 1 K K =6, Pa=66,8 kpa T 2, m 3 p(i 2 = n(i 2 R T = 0, mol 8,31 J mol 1 K K =8, Pa=8,35 kpa T 2, m 3 p(h₂ = p(i₂ = 8,35 kpa p = p(h₂ + p(i₂ + p(hi = 8,35 + 8, ,8 = 83,5 kpa 2. Nun rcipint d 10,0 dm³ introdúcns 0,61 mols d CO₂ 0,39 mols d H₂ quntando ata Unha vz alcanzado o quilibrio sgundo a racción: CO₂(g + H₂(g CO(g + H₂O(g analuízas a mstura d gass, atopándos 0,35 mols d CO₂. a Calcula os mols dos dmais gass no quilibrio. b Calcula o valor d K a sa tmpratura. (P.A.U. Xuño 08 Rta.: a nₑ(co₂ = 0,35 mol; nₑ(h₂ = 0,13 mol; nₑ(co = nₑ(h₂o = 0,26 mol; b K = 1,5 Datos Cifras significativas: 2 Gas: olum = 10,0 dm³ Tmpratura Cantidad inicial d CO₂ Cantidad inicial d H₂ Cantidad d CO₂ no quilibrio Cantidad (mols d cada compoñnt no quilibrio Constant d quilibrio Concntración da substancia X Constant do quilibrio: a A + b B c C + d D a S qudan 0,35 mol dos 0,61 mol qu había inicialmnt, é qu raccionaron: Da stquiomtría da racción: n (CO₂ = 0,61 0,35 = 0,26 mol CO₂ qu raccionaron CO₂(g + H₂(g CO(g + H₂O(g raccionaron 0,26 mol d H₂ formárons os msmos d CO H₂O. Rprsntamos nun cadro as cantidads (mols d cada gas n cada fas: Cantidad CO₂ H₂ H₂O CO T = 1250 = 1523 K n₀(co₂ = 0,61 mol CO₂ n₀(h₂ = 0,39 mol H₂ nₑ(co₂ = 0,35 mol CO₂ nₑ(h₂, nₑ(co, nₑ(h₂o K [X] =n(x / = [ C] c d [ D] b [ A] a [B] inicial n₀ 0,61 0,39 0,0 0,0 mol qu racciona ou s forma n 0,26 0,26 0,26 0,26 mol no quilibrio nₑ 0,35 0,13 0,26 0,26 mol No quilibrio habrá:

3 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 3 nₑ(co₂ = 0,35 mol; nₑ(h₂ = 0,13 mol; nₑ(co = nₑ(h₂o = 0,26 mol b A xprsión da constant d quilibrio n función das concntracións é: = [ H O] [CO] 2 = [ H 2 ] [CO 2 ] 0,26 mol H 2 O 0,26 mol CO 10 dm 3 10 dm 3 0,35 mol CO 2 0,13 mol CO 2 10 dm 3 10 dm 3 =1,5 3. Nun rcipint d 5 dm³ introdúcns 1,0 mol d SO₂ 1,0 mol d O₂ quéntas a 727, producuíndos a sguint racción: 2 SO₂(g + O₂(g 2 SO₃(g. Unha vz alcanzado o quilibrio, analuízas a mstura atopando qu hai 0,15 mols d SO₂. Calcula: a Os gramos d SO₃ qu s forman. b O valor da constant d quilibrio K. (P.A.U. St. 08 Rta.: a m(so₃ = 68 g; b K = 280 Datos Cifras significativas: 3 Gas: olum = 5,00 dm³ Tmpratura Cantidad inicial d SO₂ Cantidad inicial d O₂ Cantidad d SO₂ no quilibrio Masa molar do trióxido d xofr Masa d SO₃ qu s forma Constant d quilibrio Cantidad (númro d mols Concntración da substancia X Constant do quilibrio: a A + b B c C + d D a S qudan 0,15 mol do 1,00 mol qu había inicialmnt, é qu raccionaron: Da stquiomtría da racción: n (SO₂ = 1,00 0,15 = 0,85 mol SO₂ qu raccionaron 2 SO₂(g + O₂(g SO₃(g raccionaron 0,85 / 2 = 0,43 mol d O₂ formárons 0,85 mol SO₃ Rprsntamos nun cadro as cantidads (mols d cada gas n cada fas: Cantidad 2 SO₂ O₂ 2 SO₃ No quilibrio habrá: T = 727 = 1000 K n₀(so₂ = 1,00 mol SO₂ n₀(o₂ = 1,00 mol O₂ nₑ(so₂ = 0,150 mol SO₂ M(SO₃ = 80,0 g/mol mₑ(so₃ K n = m / M inicial n₀ 1,00 1,00 0,00 mol qu racciona ou s forma n 0,85 0,43 0,85 mol no quilibrio nₑ 0,15 0,57 0,85 mol [X] =n(x / = [ C] c d [ D] b [ A] a [B]

4 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 4 a masa d SO₃ srá: nₑ(so₂ = 0,15 mol; nₑ(o₂ = 0,57 mol; nₑ(so₃ = 0,85 mol mₑ(so₃ = 0,85 mol 80 g/mol = 68 g SO₃ no quilibrio b A xprsión da constant d quilibrio n función das concntracións é: = [SO ] 2 ( 0,85 2 mol SO3 3 2 [O 2 ] [SO 2 ] = 5,0 dm 3 0,57 mol O 2 5,0 dm ( 0,15 mol SO 2 3 5,0 dm = Nun rcipint d 2,0 dm³ introdúcns 0,043 mols d NOCl(g 0,010 mols d Cl₂(g. Péchas, quéntas ata unha tmpratura d 30 déixas qu alcanc o quilibrio: NOCl(g ½ Cl₂(g + NO(g. Calcula: a O valor d K sabndo qu no quilibrio atópans 0,031 mols d NOCl(g. b A prsión total as prsións parciais d cada gas no quilibrio. Dato: R = 0,082 atm L K ¹ mol ¹ = 8,31 J K ¹ mol ¹ (P.A.U. Xuño 15 Rta.: a K = 0,035; b p = 74 kpa; p(nocl = 39 kpa; p(cl₂ = 20 kpa; p(no = 15 kpa Datos Cifras significativas: 3 Gas: olum = 2,00 dm³ Tmpratura Cantidad inicial d NOCl Cantidad inicial d Cl₂ Cantidad d NOCl no quilibrio Constant do quilibrio K Prsión total no quilibrio Prsións parciais d cada gas no quilibrio Outros símbolos Cantidad d gas qu raccionou Ecuación d stado dos gass idais Li d Dalton das prsións parciais Concntración da substancia X Constant do quilibrio: a A + b B c C + d D a Calcúlas a cantidad d NOCl qu raccionou n = nₑ n₀ = 0,0310 0,0430 = -0,0120 mol NOCl T = 30 = 303 K n₀(nocl = 0,0430 mol NOCl n₀(cl₂ = 0,01 00 mol Cl₂ nₑ(nocl = 0,0310 mol NOCl K p p(nocl, p(cl₂, p(no n p = n R T p= n R T p = p [X] =n(x / = [C] c d [ D] [ A] a b [B] constrús unha táboa para calcular as cantidads d produtos ractivos no quilibrio a partir da stquiomtría da racción NOCl(g ½ Cl₂(g + NO(g

5 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 5 NOCl ½ Cl₂ NO Cantidad inicial n₀ 0,0430 0, mol Cantidad qu racciona ou s forma n 0,0120 0,0120 / 2 = 0, ,0120 mol Cantidad no quilibrio nₑ 0,0310 0,0160 0,0120 mol Calcúlas a constant d quilibrio: = [ NO] [ Cl ] 1/2 2 = [ NOCl] 0, , , =0,03406 (concntracións n mol/dm³ b Calcúlans as prsións parciais d cada gas a partir das cantidads no quilibrio. Supoñndo comportamnto idal para os gass: p (NOCl= n (NOCl R T p (Cl 2 = n (Cl 2 R T = 0,03100 mol 8,31 J mol 1 K K 2, m 3 =3, Pa=39,1 kpa = 0,01600 mol 8,31 J mol 1 K K 2, m 3 =2, Pa=20,2 kpa n (NO R T p (NO= = 0,01200 mol 8,31 J mol 1 K K =1, Pa=15,1 kpa 2, m 3 Calcúlas la prsión total pola li d Dalton: p = p(nocl + p(cl₂ + p(no = 39,1 [kpa] + 20,2 [kpa] + 15,1 [kpa] = 74,4 kpa 5. O CO₂ racciona co H₂S a altas tmpraturas sgundo: CO₂(g + H₂S(g COS(g + H₂O(g. Introdúcns 4,4 g d CO₂ nun rcipint d 2,55 dm³ a 337, unha cantidad suficint d H₂S para qu, unha vz alcanzado o quilibrio, a prsión total sxa d 10 atm (1013,1 kpa. S na mstura n quilibrio hai 0,01 mols d auga, calcula: a O númro d mols d cada unha das spcis no quilibrio. b O valor d K K a sa tmpratura. Dato: R = 0,082 atm dm³ K ¹ mol ¹ = 8,31 J K ¹ mol ¹ (P.A.U. Xuño 12 Rta.: a nₑ(co₂ = 0,090 mol; nₑ(h₂s = 0,399 mol; nₑ(cos = 0,01 0 mol; b K = K = 2,8 10 ³ Datos Cifras significativas: 3 Masa inicial d CO₂ m₀(co₂ = 4,40 g Gas: olum = 2,55 dm³ = 2,55 10 ³ m³ Tmpratura Prsión Cantidad d auga no quilibrio Constant dos gass idais Masa molar do dióxido d carbono Cantidads d todas as spcis no quilibrio Constants d quilibrio Cantidad (númro d mols T = 337 = 610 K p ₀ = 10 atm = 1, ⁶ Pa nₑ(h₂o = 0,01 0 mol H₂O R = 8,31 J K ¹ mol ¹ M(CO₂ = 44,0 g/mol nₑ(co₂, nₑ(h₂s, nₑ(cos K, K n = m / M

6 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 6 Ecuación d stado dos gass idais Concntración da substancia X Constants do quilibrio: a A + b B c C + d D p = n R T p= n R T [X] =n(x / = [ C] c d [ D] [ A] K = p c (C p d (D b p a [B] p a (A p b (B a A cantidad inicial d CO₂ é: n 0 (CO 2 =4,40 g CO 2 1 mol CO 2 44,0 g CO 2 =0,100 mol CO 2 Unha vz alcanzado o quilibrio, a cantidad total d gas (suposto comportamnto idal é: Da cuación química n t = p R T = 1, Pa 2, m 3 8,31 J mol 1 =0,509 mol total K K CO₂(g + H₂S(g COS(g + H₂O(g ddúcs qu a cantidad total d gas non varía co progrso da racción. (Unha forma d vlo é supoñr qu inicialmnt hai n₁ mols d CO₂(g n₂ mols d H₂S(g. Chamando x á cantidad d CO₂(g qu racciona ata qu s alcanza o quilibrio, Cantidad CO₂ H₂S COS H₂O inicial n₀ n₁ n₂ 0,00 0,00 mol qu racciona ou s forma n x x x x mol no quilibrio nₑ n₁ x n₂ x x x mol calcúlas qu a cantidad fnal d gas é: n ₑ = (n₁ x + (n₂ x + x + x = n₁ + n₂ igual qu a qu había inicialmnt. Por tanto a cantidad d H₂S(g qu había inicialmnt ra: n₀(h₂s = 0,509 [mol total] 0,100 [mol CO₂] = 0,409 mol H₂S Rprsntado nun cadro as cantidads (mols d cada gas n cada fas: Cantidad CO₂ H₂S COS H₂O inicial n₀ 0,100 0,409 0,00 0,00 mol qu racciona ou s forma n x x x x mol no quilibrio nₑ 0,01 0 mol ddúcs qu s formaron 0,01 0 mol d H₂O(g As cantidads d todos os gass no quilibrio son: x = 0,01 0 mol nₑ(co₂ = 0,100 [mol iniciais] 0,01 0 [mol qu raccionan] = 0,090 mol CO₂ no quilibrio nₑ(h₂s = 0,409 [mol iniciais] 0,01 0 [mol qu raccionan] = 0,399 mol H₂S no quilibrio nₑ(cos = 0,01 0 [mol formados] = 0,01 0 mol COS no quilibrio b A xprsión da constant d quilibrio n función das concntracións é:

7 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 7 = [ H 2 O] [CO S] [ H 2 S] [CO 2 ] = 0,01 00 mol H 2 O 0,01 00 mol CO S 2,55 dm 3 2,55 dm 3 0,399 mol H 2 S 0,090 mol CO 2 2,55 dm 3 2,55 dm 3 =2, Como un dos factors (0,090 mol CO₂ tn só dúas cifras signifcativas, a constant só pod tr dúas cifras signifcativas. A rlación ntr K K para sta racción é Polo qu K p = p (H O p 2 (CO S p (H 2 S p (CO 2 = n (H 2 O R T n (CO S R T n (H 2 S R T n (CO R T 2 K = K = 2,8 10 ³ = [ H 2 O] [ COS ] [ H 2 S] [CO 2 ] = 6. Nun matraz dun litro d capacidad introdúcns 0,387 mols d nitróxno 0,642 mols d hidróxno, quéntas a 800 K stablécs o quilibrio: N₂(g + 3 H₂(g 2 NH₃(g atopándos qu s formaron 0,061 mols d amonuíaco. Calcula : a A composición d mstúraa gasosa n quilibrio. b K K a dita tmpratura. Dato: R = 0,082 atm dm³ K ¹ mol ¹ = 8,31 J K ¹ mol ¹ (P.A.U. Xuño 16 Rta.: a n(n₂ = 0,356 mol; n(h₂ = 0,550 mol; b K = 0,06203; K = 1,45 10 ⁵ Datos Cifras significativas: 3 Gas: olum = 1,00 dm³ Tmpratura Cantidad inicial d N₂ Cantidad inicial d H₂ Cantidad d NH₃ no quilibrio Constant dos gass idais Composición d mstura gasosa n quilibrio. Constant d quilibrio K Constant d quilibrio K Outros símbolos Cantidad da substancia X qu raccionou Ecuación d stado dos gass idais Concntración da substancia X Constants do quilibrio: a A + b B c C + d D A cuación química é: T = 800 K n₀(n₂ = 0,387 mol N₂ n₀(h₂ = 0,642 mol H₂ nₑ(nh₃ = 0,0610 mol NH₃ R = 0,082 atm dm³ K ¹ mol ¹ nₑ(n₂, nₑ(h₂ K K n (X p = n R T p= n R T [X] =n(x / = [ C] c d [ D] [ A] K = p c (C p d (D b p a [B] p a (A p b (B

8 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 8 N₂(g + 3 H₂(g 2 NH₃(g Da stquiomtría da racción, os mols d I₂ H₂ qu raccionaron son: n (N₂ = 0,0610 [mol NH₃] 1 [mol N₂] / 2 [mol NH₃] = 0,03 05 mol N₂ qu raccionaron n (H₂ = 0,0610 [mol NH₃] 3 [mol H₂] / 2 [mol NH₃] = 0,09105 mol H₂ qu raccionaron. No quilibrio qudaron: b nₑ(n₂ = n₀(n₂ n (N₂ = 0,387 0,031 = 0,356 mol N₂ qu qudaron no quilibrio nₑ(h₂ = n₀(h₂ n (H₂ = 0,642 0,092 = 0,550 mol H₂ qu qudaron no quilibrio N₂ 3 H₂ 2 NH₃ Cantidad inicial n₀ 0,387 0,642 0 mol Cantidad qu racciona ou s forma n 0,031 0,092 0,0610 mol Cantidad no quilibrio nₑ 0,356 0,550 0,0610 mol Concntración no quilibrio [X]ₑ 0,356 0,550 0,0610 mol/dm³ A xprsión da constant d quilibrio n función das concntracións é: = [NH ] 2 3 [ N 2 ] [H 2 ] = 0, ,356 0,550 3=0,06203 (concntracións n mol/dm³ S considramos comportamnto idal para os gass, podmos scribir: K p = p 2 2 (NH 3 p (N 2 p 3 (H 2 = ([ NH 3 ] R T [ N 2 ] R T ([ H 2 ] R T = [NH ] [ N 2 ] [ H 2 ] K p = 0,06203 (0, =1, (prsións n atm 1 (R T 2 = (R T 2 7. Nun rcipint pchado baliro d 10 L d capacidad introdúcns 0,04 mols d monóxido carbono igual cantidad d cloro gas. Cando a 525 alcánzas o quilibrio, obsérvas qu raccionou o 37,5 % do cloro inicial, sgundo a racción: CO(g + Cl(g COCl₂(g. Calcula : a O valor d K d K. b A cantidad, n gramos, d monóxido d carbono xistnt cando s alcanza o quilibrio. Dato: R = 0,082 atm dm³ K ¹ mol ¹ = 8,31 J K ¹ mol ¹ (P.A.U. St. 16 Rta.: K = 240; K = 3,66; b m = 0,700 g CO6 Datos Cifras significativas: 3 Gas: olum = 10,0 dm³ = 1,00 10 ² m³ Tmpratura Cantidad d CO inicial Cantidad d Cl₂ inicial Cantidad d Cl₂ qu raccionou Constant dos gass idais Masa molar do monóxido d carbono Constants d quilibrio Masa d CO no quilibrio mₑ T = 525 = 798 K n₀(co = 0,04 0 mol CO n₀(cl₂ = 0,04 0 mol Cl₂ n (Cl₂ = 37,5 % n₀ = 0,0150 mol Cl₂ R = 0,082 atm dm³ K ¹ mol ¹ M(CO = 28,0 g/mol K, K

9 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 9 Cantidad (númro d mols Ecuación d stado dos gass idais Concntración da substancia X Constants do quilibrio: a A + b B c C + d D n = m / M p = n R T p= n R T [X] =n(x / = [ C] c d [ D] [ A] K = p c (C p d (D b p a [B] p a (A p b (B a A cantidad d Cl₂ qu racciona é o 37,5 % da cantidad inicial: n (Cl₂ = 37,5 % n₀(cl₂ = 0,375 0,04 0 [mol]= 0,0150 mol Cl₂ Pola stquiomtría da racción, Cantidad CO Cl₂ COCl₂ inicial n₀ 0,04 0 0, mol qu racciona ou s forma n 0,0150 0,0150 0,0150 mol no quilibrio nₑ 0,0250 0,0250 0,0150 mol A xprsión da constant d quilibrio n función das concntracións é: = [ COCl 2] = [Cl 2 ] [ CO] A rlación ntr K K para sta racción é A constant K val: K p = p (COCl 2 p (Cl 2 p (CO = 0,01500 mol CO Cl 2 10,0 dm 3 0,02500 mol Cl 2 0,02500 mol CO 10,0 dm 3 10,0 dm 3 n (COCl 2 R T n (Cl 2 R T n (CO R T K p = 240 0, =3,66 =240 = [ COCl 2] [Cl 2 S] [CO] 1 R T = R T b A masa d CO no quilibrio é: mₑ = 0,0250 mol CO 28,0 g/mol = 0,700 g CO 8. Nun matraz d 5 dm³ introdúcs unha mstura d 0,92 mols d N₂ 0,51 mols d O₂ quéntas ata 2200 K, stablcéndos o quilibrio: N₂(g + O₂(g 2 NO(g. Tndo n conta qu nstas condicións racciona o 1,09 % do nitróxno inicial: a Calcula a concntración molar d todos os gass no quilibrio a 2200 K. b Calcula o valor das constants K K a sa tmpratura. Dato: R = 0,082 atm dm³ K ¹ mol ¹ = 8,31 J K ¹ mol ¹ (P.A.U. St. 12 Rta.: a [N₂] = 0,182 mol/dm³; [O₂] = 0,100 mol/dm³; [NO] = 0,0040 mol/dm³; b K = K = 8,84 10 ⁴ Datos Cifras significativas: 3 Gas: olum = 5,00 dm³

10 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 10 Datos Cifras significativas: 3 Tmpratura Cantidad inicial d N₂ Cantidad inicial d O₂ T = 2200 K Grao d racción α = 0,01 09 Constant dos gass idais Concntracións molars d todos os gass no quilibrio Constants d quilibrio Outros símbolos Cantidad d gas qu raccionou Ecuación d stado dos gass idais Grao d racción Concntración da substancia X Constants do quilibrio: a A + b B c C + d D a Raccionaron: A racción axustada é: Da stquiomtría da racción: n₀(n₂ = 0,920 mol N₂ n₀(o₂ = 0,510 mol O₂ R = 0,082 atm dm³ K ¹ mol ¹ n(n₂, n(o₂, n(no K, K n p = n R T p= n R T α = n / n₀ [X] =n(x / n (N₂ = α n₀(n₂ = 0, ,920 [mol N₂] = 0,01 0 mol N₂ N₂(g + O₂(g 2 NO(g n (O₂ = n (N₂ = 0,01 0 mol O₂ n (NO = 2 n (N₂ = 0,02 0 mol NO = [ C] c d [ D] [ A] K = p c (C p d (D b p a [B] p a (A p b (B N₂ O₂ 2 NO Cantidad inicial n₀ 0,920 0,510 0 mol Cantidad qu racciona ou s forma n 0,01 0 0,01 0 0,02 0 mol Cantidad no quilibrio nₑ 0,910 0,500 0,02 0 mol Concntración no quilibrio [X]ₑ 0,182 0,100 0,00400 mol/dm³ b A constant d quilibrio n función das concntracións = [NO] 2 = 0, [ N 2 ] [O 2 ] 0,182 0,100 =8, (concntracións n mol/dm³ A constant d quilibrio n función das prsións K p = p 2 (NO p (N 2 p (O 2 = ([ NO] R T 2 [N 2 ] R T [ O 2 ] R T = [NO] 2 =K [N 2 ] [O 2 ] c =8, (prsións n atm

11 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO Nun rcipint d 2 dm³ d capacidad dispons unha crta cantidad d N₂O₄(g quéntas o sistma ata 298,15 K. A racción qu tn lugar é: N₂O₄(g 2 NO₂(g. Sabndo qu s alcanza o quilibrio quuímico cando a prsión total dntro do rcipint é 1,0 atm (101,3 kpa a prsión parcial do N₂O₄ é 0,70 atm (70,9 kpa, calcula: a O valor d K a 298,15 K. b O númro d mols d cada un dos gass no quilibrio. Dato: R = 0,082 atm dm³ K ¹ mol ¹ = 8,31 J K ¹ mol ¹ (P.A.U. St. 11 Rta.: a K = 0,13; b n₁ = 0,025 mol NO₂; n₂ = 0,057 mol N₂O₄ Datos Cifras significativas: 3 Gas: olum = 2,00 dm³ Tmpratura Prsión total no quilibrio Prsión parcial do N₂O₄ no quilibrio Constant dos gass idais Constant do quilibrio K Cantidad d NO₂ N₂O₄ Ecuación d stado dos gass idais Concntración da substancia X Constants do quilibrio: a A + b B c C + d D A cuación química é: T = 298,15 K p = 1,00 atm = 101,3 kpa p(n₂o₄ = 0,700 atm = 70,9 kpa R = 0,082 atm dm³ K ¹ mol ¹ = 8,31 J K ¹ mol ¹ K N₂O₄(g 2 NO₂(g A constant d quilibrio n función das prsións (n atm é: K p = p 2 (NO 2 p (N 2 O 4 n(no₂, n(n₂o₄ p = n R T p= n R T [X] =n(x / = [ C] c d [ D] [ A] K = p c (C p d (D b p a [B] p a (A p b (B A li d Dalton das prsións parciais di qu a prsión total é a suma dstas prsións parciais. b Supoñndo comportamnto idal para os gass: n(no 2 = p(no 2 R T n(n 2 O 4 = p (N 2 O 4 R T p = p p(no₂ = 1,00 [atm] 0,700 [atm] = 0,30 atm K p = p 2 (NO 2 p (N 2 O 4 = 0,302 0,700 =0,13 0,30 atm 2,00 dm 3 = 0,082 atm dm 3 mol 1 K 1 298,15 K =0,025 mol NO 2 0,700 atm 2,00 dm 3 = 0,082 atm dm 3 mol 1 K 1 298,15 K =0,057 mol N O 2 4

12 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO Á tmpratura d 35 dispoñmos, nun rcipint d 310 cm³ d capacidad, dunha mstura gasosa qu contén 1,660 g d N₂O₄ n quilibrio con 0,385 g d NO₂. a Calcula a K da racción d disociación do ttraóxido d dinitróxno á tmpratura d 35. b A 150, o valor numérico d K é d 3,20. Cal db sr o volum do rcipint para qu stan n quilibrio 1 mol d ttraóxido dous mols d dióxido d nitróxno? Dato: R = 0,082 atm dm³/(k mol (P.A.U. Xuño 07 Rta.: a K = 0,01205; b = 1,25 dm³ Datos Cifras significativas: 3 olum Tmpratura apartado a Masa no quilibrio N₂O₄ a 35 Masa no quilibrio NO₂ a 35 = 310 cm³ = 0,310 dm³ T = 35 = 308 K Constant do quilibrio K a 150 K = 3,20 Cantidad no quilibrio N₂O₄ a 150 Cantidad no quilibrio NO₂ a 150 mₑ(n₂o₄ = 1,660 g N₂O₄ mₑ(no₂ = 0,385 g NO₂ nₑ(n₂o₄ = 1,00 mol N₂O₄ nₑ(no₂ = 2,00 mol NO₂ Masa molar: dióxido d nitróxno M(NO₂ = 46,0 g/mol ttraóxido d dinitróxno Constant do quilibrio K a 35 olum do rcipint Cantidad (númro d mols Concntración da substancia X Constant do quilibrio: a A + b B c C + d D A cuación química é: A xprsión da constant d quilibrio: As concntracións das spcis no quilibrio son: o valor da constant d quilibrio a 35 é N₂O₄(g 2 NO₂(g = [NO ] 2 2 [ N 2 O 4 ] M(N₂O₄ = 92,0 g/mol K n = m / M [X] =n(x / = [ C] c d [ D] b [ A] a [B] [NO 2 ] = 0,385 g NO 2 0,310 dm 3 1 mol NO 2 46,0 g NO 2 =0,02700 mol/ dm 3 [N 2 O 4 ] = 1,660 g N 2 O 4 0,310 dm 3 1 mol N 2 O 4 92,0 g N 2 O 4 =0,05802 mol /dm 3 = [ NO 2 ] 2 [ N 2 O 4 ] = (0,0272 0,05802 =0,01205

13 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 13 b Ao variar a tmpratura, varía a constant d quilibrio. olvndo scribir a xprsión da constant á tmpratura d 150 d ond: 2 (2,00 K ' c =3,20= [NO ] 2 2 = [ N 2 O 4 ] ( 1,00 = = 4,00 / 3,20 = 1,25 dm³ 4, A racción I₂(g + H₂(g 2 HI(g tn, a 448, un valor da constant d quilibrio K igual a 50. A sa tmpratura un rcipint pchado d 1 dm³ contén inicialmnt 1,0 mol d I₂ 1,0 mol d H₂. a Calcula os mols d HI(g prsnts no quilibrio. b Calcula a prsión parcial d cada gas no quilibrio. Dato: R = 0,082 atm dm³ K ¹ mol ¹ (P.A.U. Xuño 11 Rta.: a nₑ(hi = 1,56 mol HI; b p(i₂ = p(h₂ = 1,3 MPa; p(hi = 9,3 MPa Datos Cifras significativas: 3 Gas: olum = 1,00 dm³ Tmpratura Cantidad inicial d iodo Cantidad inicial d hidróxno Constant d quilibrio (n función das concntracións n mol dm ³ K = 50,0 Constant dos gass idais Cantidad d HI no quilibrio Prsión parcial d cada gas no quilibrio Li d Dalton das prsións parciais Concntración da substancia X Ecuación d stado dos gass idais Constant do quilibrio: a A + b B c C + d D a A cuación química é: I₂(g + H₂(g 2 HI(g T = 448 = 721 K n₀(i₂ = 1,00 mol I₂ n₀(h₂ = 1,00 mol H₂ R = 0,082 atm dm³ K ¹ mol ¹ nₑ(hi p(i₂, p(h₂, p(hi p = p [X] =n(x / p = n R T = [ C] c d [ D] b [ A] a [B] Chámas x á cantidad d iodo qu s transforma n ioduro d hidróxno. Pola stquiomtría da racción, Cantidad I₂ H₂ 2 HI inicial n₀ 1,00 1,00 0 mol qu racciona ou s forma n x x 2 x mol no quilibrio nₑ 1,00 x 1,00 x 2 x mol

14 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 14 A cuación da constant d quilibrio é: = [HI ] 2 [ I 2 ] [H 2 ] A concntración n mol dm ³ obtns dividindo a cantidad ntr o volum (n dm³: ( n 2 2 (HI 1,00 =50,0= ( 1,00 x 1,00 ( 1,00 x 1,00 = (2 x 2 (1,00 x 2 As cantidads no quilibrio srán: ( n (I 2 ( n (H 2 = ( 2x ± 50,0= 2 x 1,00 x =±7,07 x = 0,780 mol nₑ(hi= 2 x = 1,56 mol HI nₑ(h₂ = nₑ(i₂ = 1,00 x = 0,22 mol HI b Supoñndo comportamnto idal para os gass, a prsión parcial d cada un dls vén dada por: p i = n i R T p (HI= 1,56 mol HI 8,31 J mol 1 K K 1, m 3 =9, Pa=9,34 MPa=92,2 atm p (H 2 =p (I 2 = 0,22 mol 8,31 J mol 1 K K 1, m 3 =1, Pa=1,3 MPa=13 atm 12. Considra a sguint racción: Br₂(g 2 Br(g. Cando 1,05 mols d Br₂ colócans nun matraz d 0,980 dm³ a unha tmpratura d 1873 K s disocia o 1,20 % d Br₂. Calcula a constant d quilibrio K da racción. (P.A.U. Xuño 14 Rta.: a K = 6,25 10 ⁴ Datos Cifras significativas: 3 Gas: olum = 0,980 dm³ Tmpratura Cantidad inicial d Br₂ T = 1873 K n₀(br₂ = 1,05 mol Br₂ Grao d disociación α = 1,20 % = 0,01200 Constant do quilibrio K Outros símbolos Cantidad d Br₂ qu s ha disociado Concntración da substancia X K n (Br₂ [X] =n(x / Grao d disociación α= n d n 0

15 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 15 Constants do quilibrio: a A + b B c C + d D = [ C] c d [ D] b [ A] a [B] A cuación d disociación química do bromo é: Disociárons: Br₂(g 2 Br(g n (Br₂ = α n₀(br₂ = 0,0120 1,05 [mol Br₂] = 0,01206 mol Br₂ disociados Pola stquiomtría da racción, as cantidads d bromo atómico formado n quilibrio son: Br₂ 2 Br Cantidad inicial n₀ 1,05 0 mol Cantidad qu racciona ou s forma n 0, ,02502 mol Cantidad no quilibrio nₑ 1,05 0,01 = 1,04 0,02502 mol Concntración no quilibrio [X]ₑ 1,04 / 0,980 = 1,06 0,02507 mol/dm³ A xprsión da constant d quilibrio n función das concntracións é: = [ Br] 2 = (0, =6, (concntracións n mol/dm³ [ Br 2 ] 1, Considra o sguint procso n quilibrio a 686 : CO₂(g + H₂(g CO(g + H₂O(g. As concntracións n quilibrio das spcis son: [CO₂] = 0,086 mol/dm³; [H₂] = 0,045 mol/dm³; [CO] = 0,050 mol/dm³ [H₂O] = 0,040 mol/dm³. a Calcula K para a racción a 686. b S s ngadis CO₂ para aumntar a súa concntración a 0,50 mol/dm³, cals sruían as concntracións d todos os gass unha vz rstablcido o quilibrio? (P.A.U. St. 14 Rta.: a K = 0,517; b [CO₂] = 0,47; [H₂] = 0,020; [CO] = 0,075 [H₂O] = 0,065 mol/dm³ Datos Cifras significativas: 2 Tmpratura Concntración no quilibrio d H₂ Concntración no quilibrio d CO₂ Concntración no quilibrio d H₂O Concntración no quilibrio d Concntración inicial d CO₂ no apartado b Constant d quilibrio Concntracións no novo quilibrio Concntración da substancia X Constants do quilibrio: a A + b B c C + d D T = 686 = 959 K [H₂]ₑ = 0,045 mol/dm³ H₂ [CO₂]ₑ = 0,086 mol/dm³ CO₂ [H₂O]ₑ = 0,040 mol/dm³ H₂O CO [CO]ₑ = 0,050 mol/dm³ CO [CO₂]₀ = 0,50 mol/dm³ CO₂ K [H₂]ₑ, [CO₂]ₑ, [H₂O]ₑ, [CO]ₑ [X] =n(x / = [ C] c [ D] d [ A] a [B] b

16 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 16 a A constant d quilibrio K val = [ H O] [CO] 2 = 0,040 mol /dm3 0,050 mol /dm 3 [ H 2 ] [CO 2 ] 0,045 mol/ dm 3 =0,52 3 (concntracións n mol/dm³ 0,086 mol /dm b Chamando x ás concntracións n mol/dm³ d CO₂ qu raccionan dsd qu a concntración d CO₂ é 0,50 mol/dm³ ata alcanzar o quilibrio, póds scribir: CO₂ H₂ CO H₂O Concntración inicial [X]₀ 0,50 0,045 0,050 0,040 mol/dm³ Concntración qu racciona ou s forma [X] x x x x mol/dm³ Concntración no quilibrio [X]ₑ 0,50 x 0,045 x 0,050 + x 0,040 + x mol/dm³ A xprsión da constant d quilibrio n función das concntracións é: = [ H 2O] b [ CO] b (0,040+x (0,050+x = [CO 2 ] b [H 2 ] b (0,50 x (0,045 x =0,52 Rsolvndo a cuación d sgundo grao dá dúas solucións. Unha dlas (-0,79 non é válida, xa qu supoñría a xistncia d concntracións ngativas no quilibrio. A outra solución é x = 0,025 mol/dm³. As concntracións no quilibrio son: [CO₂]ₑ = 0,475 mol/dm³ [H₂]ₑ = 0,020 mol/dm³ [CO]ₑ = 0,075 mol/dm³ [H₂O]ₑ = 0,065 mol/dm³ 14. Un rcipint pchado d 1 dm³, no qu s fixo prviamnt o baliro, contén 1,998 g d iodo (sólido. Sguidamnt, quéntas ata alcanzar a tmpratura d A prsión no intrior do rcipint é d 1,33 atm. Nstas condicións, todo o iodo áchas n stado gasoso parcialmnt disociado n átomos: I₂(g 2 I(g a Calcula o grao d disociación do iodo molcular. b Calcula as constants d quilibrio K K para a dvandita racción a Dato: R = 0,082 atm dm³ K ¹ mol ¹ (P.A.U. St. 09 Rta.: a α = 39,8 % b K = 8,26 10 ³; K = 0,999 Datos Cifras significativas: 4 Gas: olum = 1,000 dm³ Tmpratura Masa inicial d I₂ Prsión total no quilibrio Constant dos gass idais Masa molar I₂ Grao d disociación Constants d quilibrio Prsión dunha mstura d gass Concntración da substancia X T = 1200 = 1473 K m₀(i₂ = 1,998 g I₂ p = 1,330 atm R = 0,08206 atm dm³ K ¹ mol ¹ M(I₂ = 253,8 g/mol α K, K p =n R T [X] =n(x /

17 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 17 Grao d disociación Constant d concntracións do quilibrio: a A + b B c C + d D Constant d prsións do quilibrio: a A + b B c C + d D α= n d n 0 = [ C] c d [ D] b [ A] a [B] K p = p c (C p d (D p a (A p b (B a Inicialmnt hai n 0 (I 2 =1,998 g I 2 1 mol I 2 253,8 g I 2 =7, mol I 2 S s chama x á cantidad d iodo molcular qu s disocia rprséntas nun cadro as cantidads (mols d cada gas: A cantidad total d gas no quilibrio srá Cantidad I₂ 2 I inicial n₀ 7, ³ 0,00 mol qu racciona ou s forma n x 2 x mol no quilibrio nₑ 7, ³ x 2 x mol n =7, ³ x + 2 x = 7, ³ + x Por outra banda, póds calcular a cantidad d gas a partir da prsión total Dspxando n t = p R T = 1,330 atm 1,00 dm 3 0, atm dm 3 =0, mol gas K 1 mol K x = 0, , ³ = 3, ³ mol d I₂ qu raccionou As cantidads d cada spci no quilibrio son: nₑ(i = 2 x = 6, ³ mol I no quilibrio nₑ(i₂ = 7, ³ x = 0, , ³ = 4, ³ mol I₂ no quilibrio O grao d disociación, por tanto, foi: α= n r = 3, =0,39706=39,76 % 3 n 0 7, b A constant d quilibrio n función das concntracións é: (6, mol I = [ I] 2 1,00dm 3 = [ I 2 ] ( 4, mol I 2 1,00 dm =8, Para calcular a constant n función das prsións, podmos mprgar a rlación: K p = p C c p D d p Aa p B b =([ C] R T c ([ D] R T d ([ A ] R T a ([B] R T b =[C]c [ D] d [ A] a [ B] b (R T c+d ( a+b = (R T Δ n 3

18 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 18 K = K (R T(² ¹ = 8, ³ (0, = 0, Introdúcs PCl₅ nun rcipint pchado d 1 dm³ d capacidad quéntas a 493 K ata dscompoñrs trmicamnt sgundo a racción: PCl₅(g PCl₃(g + Cl₂(g. Unha vz alcanzado o quilibrio, a prsión total é d 1 atm (101,3 kpa o grao d disociación 0,32. Calcula: a As concntracións das spcis prsnts no quilibrio as súas prsións parciais b O valor d K K. Dato: R = 0,082 atm dm³ K ¹ mol ¹ = 8,31 J K ¹ mol ¹ (P.A.U. St. 13 Rta.: a [PCl₅]ₑ = 0,01207 mol/dm³; [Cl₂]ₑ = [PCl₃]ₑ = 0,0060 mol/dm³; b p(pcl₅ = 0,515 atm = 52,2 kpa; p(pcl₃ = p(cl₂ = 0,243 atm = 24,6 kpa; b K = 2,82 10 ³; K = 0,114 [p n atm] Datos Cifras significativas: 3 Gas: olum = 1,00 dm³ Tmpratura Prsión total no quilibrio T = 493 K p = 1,00 atm Grao d disociación α = 0,320 Constant dos gass idais Concntracións d cada spci no quilibrio Prsións parciais d cada spci no quilibrio Constants d quilibrio Outros símbolos Cantidad da substancia X no quilibrio Li d Dalton das prsións parciais Concntración da substancia X Ecuación d stado dos gass idais R = 0,082 atm dm³ K ¹ mol ¹ [PCl₅], [PCl₃], [Cl₂] p(pcl₅, p(pcl₃, p(cl₂ K, K nₑ(x p = p [X] = n(x / p = n R T Grao d disociación Constants do quilibrio: a A + b B c C + d D α= n d n 0 = [ C] c d [D] [ A ] K = p c (C p d (D b p a [B] p a (A p b (B b Supoñndo comportamnto idal para os gass: n t = P R T = 1,00 atm 1,0 L 0,08200 atm L mol 1 K K =0,02407 mol d gass no quilibrio A cuación d disociación é: PCl₅(g PCl₃(g + Cl₂(g Chámas x á cantidad d PCl₅ disociada. Pola stquiomtría da racción, Cantidad PCl₅ PCl₃ Cl₂ inicial n₀ n₀ 0 0 mol qu racciona ou s forma n α n₀ α n₀ α n₀ mol no quilibrio nₑ n₀ α n₀ α n₀ α n₀ mol

19 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 19 A cantidad d gas qu hai no quilibrio é: nₑ = n₀ α n₀ + α n₀ + α n₀ = n₀ + α n₀ = (1 + α n₀ Comparando co rsultado antrior, As cantidads no quilibrio srán: 0,02407 = (1 + 0,320n₀ n₀ = 0,02407 / 1,320 = 0,01807 mol PCl₅ inicial nₑ(pcl₅ = n₀ α n₀ = (1 α n₀ = (1 0,320 0,01807 = 0,01207 mol PCl₅ no quilibrio E as concntracións srán: E as prsións parciais: p (PCl 5 = n (PCl 5 R T nₑ(cl₂ = nₑ(pcl₃ = α n₀ = 0,320 0,01807 = 0,00600 mol [PCl₅]ₑ = 0,01207 mol PCl₅ / 1,0 dm³ = 0,01207 mol / dm³ [Cl₂]ₑ = [PCl₃]ₑ = 0,00600 mol / 1,0 dm³ = 0,00600 mol / dm³ =[ PCl 5 ] R T =0,01207 mol 0,082 atm dm 3 mol 1 K K=0,515 atm p(pcl₅ = 0,515 atm = 52,2 kpa p(cl 2 =p (PCl 3 = n(pcl 3 R T =[ PCl 3 ] R T =0,006 mol 0,082 atm dm 3 mol 1 K K=0,243 atm p(pcl₃ = p(cl₂ = 0,243 atm = 24,6 kpa a A constant d quilibrio n función das concntracións é = [ PCl ] [Cl ] 3 2 = 0,006 0,006 =2, (concntracións n mol/dm³ [ PCl 5 ] 0,01207 A constant d quilibrio n función das prsións é K p = p (PCl p (Cl 3 2 = [PCl ] 3 R T [Cl ] 2 R T = [ PCl ] [Cl ] 3 2 R T =K p (PCl 5 [ PCl 5 ] R T [PCl 5 ] c R T K = K R T = 2,82 10 ³ 0, = 0,114 (prsións n atm 16. O COCl₂ gasoso disócias a unha tmpratura d 1000 K, sgundo a sguint racción: COCl₂(g CO(g + Cl₂(g. Cando a prsión d quilibrio é d 1 atm a porcntax d disociación d COCl₂ é do 49,2 %. Calcula: a O valor d K b A porcntax d disociación d COCl₂ cando a prsión d quilibrio sxa 5 atm a 1000 K (P.A.U. Xuño 05 Rta.: a K = 0,32; b α = 24,5 % Datos Cifras significativas: 3 Tmpratura Prsión total no quilibrio inicial T = 1000 K p = 1,00 atm Grao d disociación α = 49,2 % = 0,492 Prsión total no quilibrio fnal Constant dos gass idais Constant d quilibrio Porcntax d disociación a 5 atm p = 5,00 atm R = 0,082 atm dm³ K ¹ mol ¹ K α

20 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 20 Outros símbolos Cantidad da substancia X no quilibrio Fracción molar dunha substancia i Li d Dalton das prsións parciais Grao d disociación Constant do quilibrio: a A + b B c C + d D nₑ(x x = n / n = n / n p = x p α= n d n 0 K p = p c (C p d (D p a (A p b (B a Chámas n₀ á cantidad inicial d COCl₂. A cantidad d COCl₂ disociada srá: n (COCl₂ = α n₀ Pola stquiomtría da racción, Cantidad COCl₂ CO Cl₂ A cantidad d gas qu hai no quilibrio é: inicial n₀ n₀ 0 0 mol qu racciona ou s forma n α n₀ α n₀ α n₀ mol no quilibrio nₑ (1 α n₀ α n₀ α n₀ mol nₑ = (1 α n₀ + α n₀ + α n₀ = (1 + α n₀ As fraccións molars as prsións parciais d cada gas no quilibrio son: COCl₂ CO Cl₂ fracción molar xₑ prsión pₑ 1 α 1+α 1 α 1+α p t α 1+α α 1+α p t α 1+α α 1+α p t atm A constant d quilibrio n función das prsións é α K p = p (CO p (Cl 2 1+α p α t 1+α p t α α = = p (COCl 2 1 α 1+α p (1+α (1 α p t = α 2 1 α p 2 t t Substituíndo os valors K p = α 2 1 α p = 0, t 1,00=0,319 2 (prsións n atm 1 0,492 (S a prsión inicial só tn unha cifra signifcativa, p = 1 atm, a constant valrá K = 0,3 b Cando a prsión sxa d p = 5,00 atm, a cantidad d gas na nova situación d quilibrio srá mnor (o quilibrio dsprazous cara á formación d COCl₂. A cantidad n d COCl₂ disociada nstas condicións srá mnor o novo grao d disociación α = n / n₀ tamén. Da xprsión obtida no apartado antrior co msmo valor para a constant d quilibrio, xa qu a tmpratura non cambia:

21 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 21 0,319= α 2 b 1 α 5,00 2 b α b = qu é infrior ao valor inicial, tal como sprábas. 0,06309 (1 α ² = α ² 0, ,06309 =0,245=24,5 % SOLUBILIDADE 1. O cloruro d prata é un sal pouco solubl a súa constant d produto d solubilidad val 1,8 10 ¹⁰. a Escrib a cuación quuímica do quilibrio d solubilidad dst sal dduza a xprsión para a constant do produto d solubilidad. b Dtrmina a máxima cantidad dst sal, xprsada n gramos, qu pod disolvrs por dcuímtro cúbico d disolución. (P.A.U. Xuño 07 Rta.: b m = 1,92 10 ³ g AgCl /dm³ D Datos Cifras significativas: 2 Produto d solubilidad do AgCl Masa molar do cloruro d prata Máxima masa d AgCl qu pod disolvrs n cada dm³ d disolución. s Cantidad (númro d mols Concntración molar (mol/dm³ Produto d solubilidad do quilibrio: B Aₐ(s b B β +(aq + a A α (aq Kₛ = 1,8 10 ¹⁰ M(AgCl = 143 g/mol n = m / M s = n / = s / M Kₛ = [A α ]ᵃ [B β +]ᵇ a O quilibrio d solubilidad é AgCl(s Ag+(aq + Cl (aq A constant d quilibrio Kₛ é: AgCl Ag+ Cl Concntración no quilibrio [X]ₑ s s mol/dm³ Kₛ = [Ag+]ₑ [Cl ]ₑ = s s = s² b Como a solubilidad s é a concntración da disolución saturada, ou o qu é o msmo, a máxima cantidad d sal, qu pod disolvrs por dm³ d disolución Pasando os mols a gramos s= K s = 1, =1, mol AgCl / dm 3 D s ' =1, mol AgCl /dm 3 D 143 g AgCl 1 mol AgCl =1, g AgCl /dm 3 D 2. Calcula, a 25 :

22 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 22 a A solubilidad n mg/dm³ do AgCl n auga. b A solubilidad n mg/dm³ do AgCl nunha disolución acuosa qu tn unha concntración d ión cloruro d 0,10 mol/dm³. Dato: O produto d solubilidad do AgCl a 25 é Kₛ = 1,7 10 ¹⁰ (P.A.U. St. 07 Rta.: a s = 1,9 mg/dm³; b s₂ = 2,4 10 ⁴ mg/dm³ Datos Cifras significativas: 2 Produto d solubilidad do AgCl Tmpratura Concntración da disolución do Cl Masa molar do cloruro d prata Solubilidad (mg/dm³ do AgCl n auga s Solubilidad (mg/dm³ do AgCl n Cl 0,10 mol/dm³ Outros símbolos Concntración (mol/dm³ n d AgCl n auga n Cl 0,10 mol/dm³ Cantidad (númro d mols Concntración molar (mol/dm³ Produto d solubilidad do quilibrio: B Aₐ(s b B β +(aq + a A α (aq Kₛ = 1,7 10 ¹⁰ T = 25 = 298 K [Cl ] = 0,10 mol/dm³ M(AgCl = 143 g/mol s₂ s, s₂ n = m / M s = n / = s / M Kₛ = [A α ]ᵃ [B β +]ᵇ a O quilibrio d solubilidad é AgCl(s Ag+(aq + Cl (aq AgCl Ag+ Cl Concntración no quilibrio [X]ₑ s s mol/dm³ A constant d quilibrio Kₛ é: Kₛ = [Ag+]ₑ [Cl ]ₑ = s s = s² = 1,7 10 ¹⁰ b s= K s = 1, =1, mol AgCl/ dm 3 D s = 1,3 10 ⁵ mol/dm³ 143 g/mol = 1,9 10 ³ g AgCl / dm³ D = 1,9 mg/dm³ D Concntración AgCl Ag+ Cl inicial [X]₀ 0 0,10 mol/dm³ racciona ou s forma [X] s₂ s₂ s₂ mol/dm³ no quilibrio [X]ₑ s₂ 0,10 + s₂ mol/dm³ A constant d quilibrio Kₛ é: Kₛ = [Ag+]ₑ [Cl ]ₑ = s₂ (0,10 + s₂= 1,7 10 ¹⁰ En primira aproximación, podmos considrar s₂ dsprzabl s front a 0,1, (s₂ <<0,1. Entón: qu é dsprzabl front a 0,10. 0,10 s₂ 1,7 10 ¹⁰ s₂ 1,7 10 ¹⁰ / 0,10 = 1,7 10 ⁹ mol/dm³

23 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 23 s₂ = 1,7 10 ⁹ mol/dm³ 143 g/mol = 2,4 10 ⁷ g AgCl / dm³ D = 2,4 10 ⁴ mg/dm³ D mnor qu a solubilidad n auga (fcto do ión común. 3. O produto d solubilidad do PbBr₂ é 8,9 10 ⁶. Dtrmina a solubilidad molar: a En auga pura. b Nunha disolución d Pb(NO₃₂ d concntración 0,20 mol/dm³ considrando qu st sal stá totalmnt disociado. (P.A.U. St. 14 Rta.: a sₐ = 0,013 mol/dm³; b s = 3,3 10 ³ mol/dm³ Datos Cifras significativas: 2 Produto d solubilidad do PbBr₂ Concntración da disolución do Pb(NO₃₂ Solubilidad (mol/dm³ do PbBr₂ n auga sₐ Solubilidad (mol/dm³ do PbBr₂ n Pb(NO₃₂ 0,2 mol/dm³ Produto d solubilidad do quilibrio: B Aₐ(s b B β +(aq + a A α (aq Kₛ = 8,9 10 ⁶ [Pb(NO₃₂] = 0,20 mol/dm³ s Kₛ = [A α ]ᵃ [B β +]ᵇ a O quilibrio d solubilidad é PbBr₂(s Pb²+(aq + 2 Br (aq A constant d quilibrio Kₛ é: PbBr₂ Pb²+ 2 Br Concntración no quilibrio [X]ₑ s 2 s mol/dm³ Kₛ = [Pb²+]ₑ [Br ]ₑ² = s (2 s² = 4 s³ = 8,9 10 ⁶ A solubilidad do bromuro d chumbo(ii n auga val: s a = 3 K s 4 = 3 8, =0,013 mol PbBr 4 2 /dm 3 D b O nitrato d chumbo(ii stará totalmnt disociado. Pb(NO₃₂(s Pb²+(aq + 2 Cl (aq [Pb²+] = [Pb(NO₃₂] = 0,20 mol Pb²+/dm³ D Cando s disolv o bromuro d chumbo(ii na disolución d nitrato d chumbo(ii, qu xa contén ións chumbo(ii, as concntracións son: Concntración PbBr₂ Pb²+ 2 Br A constant d quilibrio Kₛ é: inicial [X]₀ 0,20 0 mol/dm³ racciona ou s forma [X] s s 2 s mol/dm³ no quilibrio [X]ₑ 0,20 + s 2 s mol/dm³ Kₛ = [Pb²+]ₑ [Br ]ₑ² = (0,20 + s (2 s ² = 8,9 10 ⁶ En primira aproximación, podmos considrar dsprzabl s front a 0,2, (s << 0,2. Entón:

24 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 24 s qu s valor é dsprzabl front a 0,20. 0,20 (2 s 2 8,9 10 ⁶ s b= 8, ,20 4 =3, mol /dm 3 4. A solubilidad do BaF₂ n auga é d 1,30 g/dm³. Calcula: a O produto d solubilidad do sal. b A solubilidad do BaF₂ nunha disolución acuosa d concntración 1 mol/dm³ d BaCl₂, considrando qu st sal stá totalmnt disociado. (P.A.U. Xuño 15 Rta.: a Kₛ = 1,63 10 ⁶; b s₂ = 6,38 10 ⁴ mol/dm³ Datos Cifras significativas: 3 Solubilidad do BaF₂ Concntración da disolución do BaCl₂ Masa molar do fuoruro d bario Produto d solubilidad do BaF₂ Kₛ Solubilidad do BaF₂ n BaCl₂ 1 mol/dm³ Outros símbolos Concntración (mol/dm³ n d BaF₂ n auga Cantidad (númro d mols Concntración molar (mol/dm³ Produto d solubilidad do quilibrio: B Aₐ(s b B β +(aq + a A α (aq a A solubilidad do fuoruro d bario é: s = 1,30 g/dm³ [BaCl₂] = 1,00 mol/dm³ M(BaF₂ = 175 g/mol s₂ s n = m / M s = n / = s / M Kₛ = [A α ]ᵃ [B β +]ᵇ O quilibrio d solubilidad é 1,3 g/dm3 [BaF 2 ]=s = =0, mol /dm3 175 g/ mol BaF₂(s Ba²+(aq + 2 F (aq A constant d quilibrio Kₛ é: BaF₂ Ba²+ 2 F Concntración no quilibrio [X]ₑ s 2 s mol/dm³ Kₛ = [Ba²+]ₑ [F ]ₑ² = s (2 s² = 4 s³ = 4 (0,007041³ = 1,63 10 ⁶ b Supons qu a concntración d cloruro d bario tn trs cifras signifcativas. O cloruro d bario stará totalmnt disociado. BaCl₂(s Ba²+(aq + 2 Cl (aq [Ba²+] = [BaCl₂] = 1,00 mol Ba²+ /dm³ D Concntración BaF₂ Ba²+ 2 F inicial [X]₀ 1,00 0 mol/dm³

25 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 25 A constant d quilibrio Kₛ é: Concntración BaF₂ Ba²+ 2 F racciona ou s forma [X] s₂ s₂ 2 s₂ mol/dm³ no quilibrio [X]ₑ 1,00 + s₂ 2 s₂ mol/dm³ Kₛ = [Ba²+]ₑ [F ]ₑ² = (1,00 + s₂ (2 s₂² = 1,63 10 ⁶ En primira aproximación, podmos considrar dsprzabl s₂ front a 1,00, (s₂ 1,00. Entón: 1,00 (2 s₂² 1,63 10 ⁶ s 2= 1, ,00 4 =6, mol/ dm 3 qu é dsprzabl. S s qur, póds calcular a solubilidad n g/dm³, qu sría s ₂ = 6,38 10 ⁴ mol/dm³ 175 g/mol = 0,112 g/dm³ Anális: s qu a solubilidad n BaCl₂, s₂ = 6,38 10 ⁴ mol/dm³ é mnor qu a solubilidad n auga, s₁ = 0, mol/dm³, dbido ao fcto do ión común Ba²+. 5. A 25 a solubilidad do PbI₂ n auga pura é 0,7 g/l. Calcula: a O produto d solubilidad. b A solubilidad do PbI₂ a sa tmpratura nunha disolución d KI d concntración 0,1 mol/dm³. (P.A.U. St. 16 Rta.: a Kₛ = 1,40 10 ⁸; b s₂ = 0,646 mg/dm³ Datos Cifras significativas: 3 Solubilidad do PbI₂ Concntración da disolución do KI Masa molar do ioduro d chumbo(ii Produto d solubilidad do PbI₂ Kₛ Solubilidad do PbI₂ n KI 0,1 mol/dm³ Outros símbolos Concntración (mol/dm³ n d PbI₂ n auga Cantidad (númro d mols Concntración molar (mol/dm³ Produto d solubilidad do quilibrio: B Aₐ(s b B β +(aq + a A α (aq a A solubilidad do ioduro d chumbo(ii é: s = 0,700 g/dm³ [KI] = 0,100 mol/dm³ M(PbI₂ = 461 g/mol s₂ s n = m / M s = n / = s / M Kₛ = [A α ]ᵃ [B β +]ᵇ O quilibrio d solubilidad é [PbI 2 ]=s= 0,700 g/dm3 =0, mol /dm 3 461g/ mol PbI₂(s Pb²+(aq + 2 I (aq

26 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 26 A constant d quilibrio Kₛ é: PbI₂ Pb²+ 2 I Concntración no quilibrio [X]ₑ s 2 s mol/dm³ Kₛ = [Pb²+]ₑ [I ]ₑ² = s (2 s² = 4 s³ = 4 (0,001052³ = 1,40 10 ⁸ b O ioduro d potasio stará totalmnt disociado. A constant d quilibrio Kₛ é: KI(s K+(aq + I (aq [I ] = [KI] = 0,100 mol I /dm³ D Concntración PbI₂ Pb²+ 2 I inicial [X]₀ 0 0,100 mol/dm³ racciona ou s forma [X] s₂ s₂ 2 s₂ mol/dm³ no quilibrio [X]ₑ s₂ 0, s₂ mol/dm³ Kₛ = [Pb²+]ₑ [I ]ₑ² = s₂ (0, s₂² = 1,40 10 ⁸ En primira aproximación, podmos considrar dsprzabl 2 s₂ front a 0,100, (2 s₂ <<0,10. Entón: s₂ 0,100² 1,40 10 ⁸ 1, s 2 =1, mol/ dm 3 0,100 2 qu é dsprzabl. Como o dato d solubilidad stá n g/dm³, póds calcular a solubilidad n g/dm³, qu sría s₂ = 1,40 10 ⁶ mol/dm³ 461 g/mol = 6,46 10 ⁴ g/dm³ = 0,646 mg/dm³ Anális: s qu a solubilidad n KI, s₂ = 6,46 10 ⁴ g/dm³ é mnor qu a solubilidad n auga, s₁ = 0,700 g/dm³, dbido ao fcto do ión común I. 6. O produto d solubilidad, a 25, do PbI₂ é 9,6 10 ⁹. a Calcula a solubilidad do sal. b Calcula a solubilidad do PbI₂ nunha disolución d concntración 0,01 mol/dm³ d CaI₂, considrando qu st sal atópas totalmnt disociado. (P.A.U. Xuño 13 Rta.: a s = 1,3 10 ³ mol/ dm³; b s₂ 2,4 10 ⁵ mol / dm³ Datos Cifras significativas: 2 Produto d solubilidad do PbI₂ Tmpratura Concntración da disolución do CaI₂ Solubilidad do PbI₂ n auga Solubilidad do PbI₂ n CaI₂ 0,01 mol/dm³ Cantidad (númro d mols Produto d solubilidad do quilibrio: B Aₐ(s b B β +(aq + a A α (aq Kₛ = 9,6 10 ⁹ T = 25 = 298 K [CaI₂] = 0,010 mol/dm³ s s₂ n = m / M Kₛ = [A α ]ᵃ [B β +]ᵇ

27 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 27 a O quilibrio d solubilidad é PbI₂(s Pb²+(aq + 2 I (aq PbI₂ Pb²+ 2 I Concntración no quilibrio [X]ₑ s 2 s mol/dm³ A constant d quilibrio Kₛ é: Kₛ = [Pb²+]ₑ [I ]ₑ² = s (2 s² = 4 s³ = 9,6 10 ⁹ s= 3 K s 4 = 3 9, =1, mol PbI 4 2 /dm 3 D b Supons qu a concntración d ioduro d calcio tn dúas cifras signifcativas. O ioduro d calcio stá totalmnt disociado. A constant d quilibrio Kₛ é: CaI₂(s Ca²+(aq + 2 I (aq [I ] = 2 [CaI₂] = 0,020 mol Ca²+ /dm³ D Concntración PbI₂ Pb²+ 2 I inicial [X]₀ 0 0,020 mol/dm³ racciona ou s forma [X] s₂ s₂ 2 s₂ mol/dm³ no quilibrio [X]ₑ s₂ 0, s₂ mol/dm³ Kₛ = [Pb²+]ₑ [I ]ₑ² = s₂ (0, s₂² = 9,6 10 ⁹ En primira aproximación, podmos considrar dsprzabl 2 s₂ front a 0,01, (2 s₂ <<0,020. Entón: s₂ 0, ,6 10 ⁹ 9, s 2 0,020 =2, mol/dm 3 qu é dsprzabl. Incrtza: (2 2,4 10 ⁵ / 0, = 0,24 % (A solución da cuación d trciro grao dá: s₂ = 2,39 10 ⁵ 7. O produto d solubilidad a 25 do MgF₂ é d 8,0 10 ⁸. a Cantos gramos d MgF₂ pódns disolvr n 250 cm³ d auga? b Cantos gramos d MgF₂ disolvrans n 250 cm³ dunha disolución d concntración 0,1 mol/dm³ dun sal totalmnt disociado como o Mg(NO₃₂? (P.A.U. St. 15 Rta.: a mₐ = 0,04203 g; b m = 6,96 10 ³ g Datos Cifras significativas: 3 Produto d solubilidad do MgF₂ olum d auga Concntración da disolución do Mg(NO₃₂ olum da disolución do Mg(NO₃₂ Masa molar do fuoruro d magnsio Masa d MgF₂ disolta n 250 cm³ d auga mₐ Kₛ = 8,00 10 ⁸ ₐ = 250 cm³ = 0,250 dm³ [Mg(NO₃₂] = 0,100 mol/dm³ = 250 cm³ = 0,250 dm³ M(MgF₂ = 62,3 g/mol

28 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 28 Masa d MgF₂ disolta n 250 cm³ d disolución d Mg(NO₃₂ d concntración 0,1 mol/dm³ Outros símbolos Solubilidad (mol/dm³ d l MgF₂ n auga sₐ Solubilidad (mol/dm³ do MgF₂ n Mg (NO₃₂ 0,1 mol/dm³ Solubilidad (g/dm³ do MgF₂ n Mg (NO₃₂ 0,1 mol/dm³ Cantidad (númro d mols Concntración molar (mol/dm³ Produto d solubilidad do quilibrio: B Aₐ(s b B β +(aq + a A α (aq m s s n = m / M s = n / = s / M Kₛ = [A α ]ᵃ [B β +]ᵇ a O quilibrio d solubilidad é MgF₂(s Mg²+(aq + 2 F (aq A constant d quilibrio Kₛ é: MgF₂ Mg²+ 2 F Concntración no quilibrio [X]ₑ s 2 s mol/dm³ Kₛ = [Mg²+]ₑ [F ]ₑ² = s (2 s² = 4 s³ = 8,00 10 ⁸ A solubilidad do fuoruro d magnsio n auga val: 3 s a = 3 K s 8, = =0, mol MgF / dm 3 D A cantidad do fuoruro d magnsio qu s pod disolvr n 0,250 dm³ d auga é: n(mgf₂ = 0,250 dm³ 0, mol MgF₂ /dm³ = 6,79 10 ⁴ mol MgF₂ A masa do fuoruro d magnsio qu s pod disolvr n 0,250 dm³ d auga é: b O nitrato d magnsio stá totalmnt disociado. A constant d quilibrio Kₛ é: mₐ = 6,79 10 ⁴ mol MgF₂ 62,3 g/mol = 0,04203 g MgF₂ Mg(NO₃₂(s Mg²+(aq + 2 NO₃ (aq [Mg²+] = [Mg(NO₃₂] = 0,100 mol Mg²+ /dm³ D Concntración MgF₂ Mg²+ 2 F inicial [X]₀ 0,100 0 mol/dm³ racciona ou s forma [X] s s 2 s mol/dm³ no quilibrio [X]ₑ 0,100 + s 2 s mol/dm³ Kₛ = [Mg²+]ₑ [F ]ₑ² = (0,100 + s₂ (2 s₂² = 8,00 10 ⁸ En primira aproximación, podmos considrar dsprzabl s₂ front a 0,100, (s 0,100. Entón: = s b 0,100 (2 s ² 8,00 10 ⁸ 8, ,100 4 =4, mol /dm 3

29 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 29 qu é dsprzabl. A solubilidad n g/dm³ sría s = 4,47 10 ⁴ mol/dm³ 62,3 g/mol = 0,02708 g/dm³ A masa do fuoruro d magnsio qu s pod disolvr n 0,250 dm³ d disolución d Mg(NO₃₂ d concntración 0,1 mol/dm³ é: m = 0,250 dm³ 0,02708 g MgF₂ /dm³ = 6,96 10 ³ g MgF₂ Anális: A masa d MgF₂ qu s pod disolvr n 0,250 dm³ d disolución d Mg(NO₃₂ d concntración 0,1 mol/dm³, m = 6,96 10 ³ g é mnor qu a qu s pod disolvr n 0,250 dm³ d auga, mₐ = 0,04203 g, dbido ao fcto do ión común Mg²+. 8. O produto d solubilidad do Mn(OH₂, mdido a 25, val 4 10 ¹⁴. Calcula: a A solubilidad n auga xprsada n g/dm³ b O ph da disolución saturada. Rta.: a s = 1,9 10 ³ g / dm³ ; b ph = 9,6 (P.A.U. St. 06 Datos Cifras significativas: 2 Produto d solubilidad do Mn(OH₂ Kₛ = 4,0 10 ¹⁴ Masa molar do hidróxido d manganso(ii M(Mn(OH₂ = 89 g/mol Solubilidad (g/dm³ do Mn(OH₂ s ph da disolución saturada ph Outros símbolos Concntración (mol/dm³ d Mn(OH₂ s Concntración molar (mol/dm³ s = n / = s / M ph ph = -log[h+] poh poh = -log[oh ] Produto iónico da auga ph + poh = 14 Produto d solubilidad do quilibrio: B Aₐ(s b B β +(aq + a A α (aq Kₛ = [A α ]ᵃ [B β +]ᵇ a O quilibrio d solubilidad é Mn(OH₂(s Mn²+(aq + 2 OH (aq A constant d quilibrio Kₛ é: Mn(OH₂ Mn²+ 2 OH Concntración no quilibrio [X]ₑ s 2 s mol/dm³ Kₛ = [Mn²+]ₑ [OH ]ₑ² = s (2 s² = 4 s³ = 4,0 10 ¹⁴ s= 3 K s 4 = 3 4, =2, mol Mn(OH 4 2 /dm 3 D s = 2,2 10 ⁵ mol/dm³ 89 g/mol = 1,9 10 ³ g Mn(OH₂ / dm³ D b poh = -log[oh ] = -log[2 s] = -log[4,4 10 ⁵] = 4,4

30 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 30 qu é básico. ph = 14,0 4,4 = 9,6 9. O produto d solubilidad do ioduro d prata é 8,3 10 ¹⁷. Calcula: a A solubilidad do ioduro d prata xprsada n g dm ³ b A masa d ioduro d sodio qu s db ngadir a 100 cm³ d disolución d concntración 0,005 mol/dm³ d nitrato d prata para iniciar a prcipitación do ioduro d prata. (P.A.U. St. 10 Rta.: a s = 2,1 10 ⁶ g/dm³; b m = 2,5 10 ¹³ g NaI Datos Cifras significativas: 2 Produto d solubilidad do AgI olum disolución d AgNO₃ Concntración da disolución d AgNO₃ Masa molar do ioduro d prata Solubilidad do ioduro d prata Masa d ioduro d sodio para iniciar a prcipitación Cantidad (númro d mols Concntración molar (mol/dm³ Produto d solubilidad do quilibrio: B Aₐ(s b B β +(aq + a A α (aq Kₛ = 8,3 10 ¹⁷ ₁ = 100 cm³ = 0,100 dm³ [AgNO₃] = 0,0050 mol/dm³ M(AgI = 235 g/mol s m(nai n = m / M s = n / = s / M Kₛ = [A α ]ᵃ [B β +]ᵇ a O quilibrio d solubilidad é AgI(s Ag+(aq + I (aq AgI Ag+ I Concntración no quilibrio [X]ₑ s s mol/dm³ A constant d quilibrio Kₛ é: Kₛ = [Ag+]ₑ [I ]ₑ = s s = s² = 8,3 10 ¹⁷ s= K s = 8, =9, mol AgI/ dm 3 D s'=9, mol AgI /dm 3 D b O AgNO₃ stá totalmnt disociado na disolución 235 g AgI 1 mol AgI =2, g/dm 3 D AgNO₃(s Ag+(aq + NO₃ (aq A concntración do ión prata srá a msma qu a do nitrato d prata: Formaras prcipitado cando: [Ag+] = [AgNO₃] = 0,0050 = 5,0 10 ³ mol/dm³ Q = [Ag+] [I ] Kₛ [I ] K s [Ag + ] = 8, , =1, mol / dm 3 Cando s disolva o ioduro d sodio, disociaras totalmnt

31 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 31 NaI(s I (aq + Na+(aq a concntración d ioduro d sodio srá a msma qu a do ión ioduro: [NaI] = [I ] =1,7 10 ¹⁴ mol/dm³ A masa d ioduro d sodio para producir 100 cm³ d disolución dsa concntración: m(nai=0,100 dm 3 D 1, mol NaI 1 dm 3 D 150 g NaI 1 mol NaI =2, g NaI 10. a Sabndo qu a 25 a Kₛ(BaSO₄ é 1,1 10 ¹⁰, dtrmina a solubilidad do sal n g/dm³. b S 250 cm³ dunha disolución d BaCl₂ d concntración 0,0040 mol/dm³ ngádns a 500 cm³ d disolución d K₂SO₄ d concntración 0,0080 mol/dm³ supoñndo qu os volums son aditivos, indica s s formará prcipitado ou non. (P.A.U. Xuño 14 Rta.: a s = 2,4 10 ³ g/dm³; b Si. 1,3 10 ³ 5,3 10 ³ > Kₛ Datos Cifras significativas: 2 Produto d solubilidad do BaSO₄ olum disolución d BaCl₂ olum disolución K₂SO₄ Concntración da disolución do BaCl₂ Concntración do K₂SO₄ Masa molar do sulfato d bario Solubilidad do sulfato d bario n g/dm³ s S s formará prcipitado Outros símbolos Solubilidad do sulfato d bario n mol/dm³ Concntración molar (mol/dm³ Produto d solubilidad do quilibrio: B Aₐ(s b B β +(aq + a A α (aq Kₛ = 1,1 10 ¹⁰ ₁ = 250 cm³ = 0,25 dm³ ₂ = 500 cm³ = 0,50 dm³ [BaCl₂]₀ = 0,0040 mol/dm³ [K₂SO₄]₀ = 0,0080 mol/dm³ M(BaSO₄ = 233 g/mol Q s s = n / = s / M Kₛ = [A α ]ᵃ [B β +]ᵇ a O quilibrio d solubilidad é BaSO₄(s Ba²+(aq + SO₄² (aq BaSO₄ Ba²+ SO₄² Concntración no quilibrio [X]ₑ s s mol/dm³ A constant d quilibrio Kₛ é: Kₛ = [Ba²+]ₑ [SO₄² ]ₑ = s s = s² = 1,1 10 ¹⁰ A solubilidad do sulfato d bario é s= K s = 1, =1, mol BaSO 4 / dm 3 D qu s pod xprsar n g/dm³:

32 Química P.A.U. EQUILIBRIO QUÍMICO 32 s'=1, mol BaSO 4 /dm 3 D 233 g BaSO 1 mol BaSO =2, g/dm 3 D b Os sals das disolucións stán totalmnt disociados. As concntracións iniciais dos ións son: BaCl₂(s Ba²+(aq + 2 Cl (aq K₂SO₄(s SO₄² (aq + 2 K+(aq [Ba²+]₀ = [BaCl₂]₀ = 0,0040 mol/dm³ [SO₄² ]₀ = [BaSO₄]₀ = 0,0080 mol/dm³ Ao msturar ambas as disolucións, dilúns. Supoñndo volums aditivos, as novas concntracións son: [Ba 2+ ]= n(ba2+ T = 0,25 dm3 0,00400 mol Ba 2+ /dm 3 (0,25+0,50 dm 3 =1, mol Ba 2+ /dm 3 [SO 2 4 ]= n (SO 2 4 = 0,50 dm3 0,00800 mol SO 2 4 /dm 3 =5, mol SO T (0,25+0,50 dm 3 4 Formaras prcipitado s Q = [Ba²+] [SO₄² ] > Kₛ, por tanto, fórmas prcipitado. [Ba²+] [SO₄² ] = 1,3 10 ³ 5,3 10 ³ = 7,1 10 ⁶ > 1,1 10 ¹⁰ 2 /dm O produto d solubilidad do cloruro d prata val 1,70 10 ¹⁰ a 25. Calcula: a A solubilidad do cloruro d prata. b S s formará prcipitado cando s ngadn 100 cm³ dunha disolución d NaCl d concntración 1,00 mol/dm³ a 1,0 dm³ dunha disolución d AgNO₃ d concntración 0,01 mol/dm³. (P.A.U. St. 09 Rta.: a s = 1,3 10 ⁵ mol/dm³; b Si [Ag+] [Cl ] = 8,3 10 ⁴ > Kₛ Datos Cifras significativas: 2 Produto d solubilidad do AgCl olum disolución d AgNO₃ olum disolución NaCl Concntración da disolución do AgNO₃ Concntración do NaCl Solubilidad do cloruro d prata S s formará prcipitado Concntración molar (mol/dm³ Produto d solubilidad do quilibrio: B Aₐ(s b B β +(aq + a A α (aq Kₛ = 1,7 10 ¹⁰ ₁ = 1,0 dm³ ₂ = 100 cm³ = 0,10 dm³ [AgNO₃]₀ = 0,010 mol/dm³ [NaCl]₀ = 1,0 mol/dm³ s Q s = n / = s / M Kₛ = [A α ]ᵃ [B β +]ᵇ a O quilibrio d solubilidad é AgCl(s Ag+(aq + Cl (aq

PROBLEMAS DE SELECTIVIDADE: EQUILIBRIO QUÍMICO

PROBLEMAS DE SELECTIVIDADE: EQUILIBRIO QUÍMICO PROBLEMAS DE SELECTIVIDADE: EQUILIBRIO QUÍMICO 3013 2. Para a seguinte reacción: 2NaHCO 3(s) Na 2 CO 3(s) + CO 2(g) + H 2 O (g) ΔH

Διαβάστε περισσότερα

Química P.A.U. TERMOQUÍMICA 1 TERMOQUÍMICA

Química P.A.U. TERMOQUÍMICA 1 TERMOQUÍMICA Química P.A.U. TERMOQUÍMICA 1 TERMOQUÍMICA PROBLEMAS TERMOQUÍMICA 1. Para o proceso Fe 2O 3 (s) + 2 Al (s) Al 2O 3 (s) + 2 Fe (s), calcule: a) A entalpía da reacción en condicións estándar e a calor desprendida

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO QUÍMICA Cualificación: O alumno elixirá UNHA das dúas opcións. Cada pregunta cualificarase con 2 puntos. OPCIÓN A

PAU XUÑO QUÍMICA Cualificación: O alumno elixirá UNHA das dúas opcións. Cada pregunta cualificarase con 2 puntos. OPCIÓN A PAU XUÑO 2014 Código: 27 QUÍMICA Cualificación: O alumno elixirá UNHA das dúas opcións. Cada pregunta cualificarase con 2 puntos. OPCIÓN A 1. 1.1. Dados os seguintes elementos: B, O, C e F, ordéneos en

Διαβάστε περισσότερα

Química P.A.U. ÁCIDOS E BASES 1 ÁCIDOS E BASES

Química P.A.U. ÁCIDOS E BASES 1 ÁCIDOS E BASES Química P.A.U. ÁCIDOS E BASES 1 ÁCIDOS E BASES PROBLEMAS ÁCIDO/BASE DÉBIL 1. Unha disolución de amoníaco de concentración 0,01 mol/dm 3 está ionizada nun 4,2%. a) Escriba a reacción de disociación e calcule

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Όλες οι αντιδράσεις που ζητούνται στη τράπεζα θεµάτων πραγµατοποιούνται. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων απαιτείται αιτιολόγηση της πραγµατοποίησης των αντιδράσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios das PAAU clasificados por temas

Exercicios das PAAU clasificados por temas Exercicios das PAAU clasificados por temas. 1996-2008 Índice: Unidade 1: CÁLCULOS NUMÉRICOS ELEMENTAIS EN QUÍMICA... 1 Unidade 2: ESTRUCTURA DA MATERIA... 4 Unidade 3: ENLACE QUÍMICO... 6 Unidade 4: TERMOQUÍMICA...

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα. Κατερίνα Σάλτα 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών 2014

Αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα. Κατερίνα Σάλτα 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών 2014 Αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα Κατερίνα Σάλτα 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών 2014 Διαλύματα Διαλύματα είναι τα ομογενή μείγματα δύο ή περισσοτέρων χημικών ουσιών. Διαλύτης θεωρείται η ουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διαλυτότητας για ιοντικές ενώσεις

Κανόνες διαλυτότητας για ιοντικές ενώσεις Κανόνες διαλυτότητας για ιοντικές ενώσεις 1. Ενώσεις των στοιχείων της Ομάδας 1A και του ιόντος αμμωνίου (Ιόντα: Li +, Na +, K +, Rb +, Cs +, NH 4+ ) είναι ευδιάλυτες, χωρίς εξαίρεση: πχ. NaCl, K 2 S,

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2013 QUÍMICA OPCIÓN A

PAU XUÑO 2013 QUÍMICA OPCIÓN A PAU Código: 7 XUÑO 01 QUÍICA Cualificación: O alumno elixirá UNHA das dúas opcións. Cada pregunta cualificarase con puntos OPCIÓN A 1. Indique razoadamente se son verdadeiras ou falsas as afirmacións seguintes:

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2016 QUÍMICA

PAU XUÑO 2016 QUÍMICA PAU Código: 7 XUÑO 016 QUÍICA Cualificación: O alumno elixirá UNHA das dúas opcións. Cada pregunta cualificarase con puntos. Todas as cuestións teóricas deberán ser razoadas. OPCIÓN A 1. 1.1. Xustifique,

Διαβάστε περισσότερα

13. ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ

13. ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ 13. ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η σταθερά γινομένου διαλυτότητας Διαλυτότητα και επίδραση κοινού ιόντος Υπολογισμοί καθίζησης Επίδραση του ph στη διαλυτότητα Σχηματισμός συμπλόκων

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS PROBLEMAS M.H.S.. 1. Dun resorte elástico de constante k = 500 N m -1 colga unha masa puntual de 5 kg. Estando o conxunto en equilibrio, desprázase

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΟΤΕΛΙΔΑΣ. β) Να βρεθεί σε ποια οµάδα και σε ποια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα ανήκουν.

ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΟΤΕΛΙΔΑΣ. β) Να βρεθεί σε ποια οµάδα και σε ποια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα ανήκουν. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ: 03490 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/5/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΟΤΕΛΙΔΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέμα 2ο Α) Για τα στοιχεία: 12 Μg και 8 Ο α) Να κατανεµηθούν τα ηλεκτρόνιά τους σε στιβάδες. (µονάδες 2) β)

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr . Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Οξειδοαναγωγή Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 95 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 96 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Τι ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2.1 Δίνονται: υδρογόνο, 1H, άζωτο, 7N α) Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Κεφάλαιο 1 Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό του επιστημονικού κλάδου της Οργανικής Χημείας και περιλαμβάνει αναφορές στους πυλώνες της. Ειδικότερα, εδώ παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

γ) Βa(ΟΗ) 2 (aq) + ΗBr(aq)

γ) Βa(ΟΗ) 2 (aq) + ΗBr(aq) Θέμα 2 ο 2.1. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω αντιδράσεων που γίνονται όλες. α) CaI 2 (aq) + AgNO 3 (aq) β) Cl 2 (g) + H 2 S(aq) γ) Βa(ΟΗ) 2 (aq) + ΗBr(aq)

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2012 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2012 MATEMÁTICAS II PAU Código: 6 XUÑO 01 MATEMÁTICAS II (Responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio = 3 puntos, exercicio 3= puntos, exercicio

Διαβάστε περισσότερα

QUÍMICA. Cualificación: Cuestións =2 puntos cada unha; problemas: 2 puntos cada un; práctica: 2 puntos

QUÍMICA. Cualificación: Cuestións =2 puntos cada unha; problemas: 2 puntos cada un; práctica: 2 puntos 31 QUÍMICA Cualificación: Cuestións =2 puntos cada unha; problemas: 2 puntos cada un; práctica: 2 puntos CUESTIÓNS (Responda SAMENTE a DÚAS das seguintes cuestións) 1 Indique xustificando a resposta, se

Διαβάστε περισσότερα

Α + Β - + Γ + Δ - Α + Δ - + Γ + Β - Στις αντιδράσεις αυτές οι Α.Ο όλων των στοιχείων παραμένουν σταθεροί.

Α + Β - + Γ + Δ - Α + Δ - + Γ + Β - Στις αντιδράσεις αυτές οι Α.Ο όλων των στοιχείων παραμένουν σταθεροί. 1. Στόχοι του μαθήματος 4 o Μάθημα : Μεταθετικές αντιδράσεις Οι μαθητές να γνωρίσουν: i) ποιες είναι οι σπουδαιότερες κατηγορίες των μεταθετικών αντιδράσεων. ii) τις μορφές των αντιδράσεων διπλής αντικατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση. Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές οξύ: (CH 3 ) 2 CHCOOH Ισχυρή βάση: KOH Ασθενής βάση: (CH 3 ) 2 CHNH 2

Άσκηση. Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές οξύ: (CH 3 ) 2 CHCOOH Ισχυρή βάση: KOH Ασθενής βάση: (CH 3 ) 2 CHNH 2 Ασκήσεις κεφ. 1-3 Άσκηση Κατατάξτε τις παρακάτω ενώσεις ως ισχυρά και ασθενή οξέα ή ισχυρές και ασθενείς βάσεις α) Η 2 SeO 4, β) (CH 3 ) 2 CHCOOH γ) KOH, δ) (CH 3 ) 2 CHNH 2 Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές

Διαβάστε περισσότερα

PROBLEMAS E CUESTIÓNS DE SELECTIVIDADE

PROBLEMAS E CUESTIÓNS DE SELECTIVIDADE PROBLEMAS E CUESTIÓNS DE SELECTIVIDADE O KMnO en presenza de H SO transforma o FeSO en Fe (SO ), formándose tamén K SO, MnSO e auga: a) Axusta a reacción molecular. b) Cantos cm de disolución de KMnO 0,5

Διαβάστε περισσότερα

REACCIÓNS DE TRANSFERENCIA DE PROTÓNS

REACCIÓNS DE TRANSFERENCIA DE PROTÓNS REACCIÓNS DE TRANSFERENCIA DE PROTÓNS 1. Concepto de ácido e base segundo as teorías de Arrhenius e Brönsted-Lowry. 2. Concepto de par ácido-base conxugado. 3. Forza relativa dos ácidos e bases. Grao de

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

α i = m i /m o, m o κανονική Μοριακότητα (standard molality) 1 mol Kg -1.

α i = m i /m o, m o κανονική Μοριακότητα (standard molality) 1 mol Kg -1. Υ ΑΤΙΝΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Μορικότητ κτ όγκο (molarity) c C/M r mol dm -,( C [g dm - (liter -1 )] ), M r Μορικό βάρος Μορικότητ κτά βάρος (molality) m i γρµµοµόριο g -1 νερό. Γι θερµοδυνµικούς λόγους µεττρέπετι

Διαβάστε περισσότερα

Περιοριστικό αντιδρών

Περιοριστικό αντιδρών Περιοριστικό αντιδρών Όταν αντιδρώντα προστίθενται σε ποσότητες διαφορετικές από τις γραμμομοριακές αναλογίες που δείχνει η χημική εξίσωση, μόνο το ένα από τα αντιδρώντα πιθανόν να καταναλωθεί πλήρως,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πρότυπα δυναμικά αναγωγής ( ) ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΥΣ 25 o C. Ημιαντιδράσεις αναγωγής , V. Antimony. Bromine. Arsenic.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πρότυπα δυναμικά αναγωγής ( ) ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΥΣ 25 o C. Ημιαντιδράσεις αναγωγής , V. Antimony. Bromine. Arsenic. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΥΣ 5 o C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πρότυπα δυναμικά αναγωγής ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΥΣ 5 o C, V, V Auminum Bervium A ( H ) e A H. 0 Be e Be H. 1 ( ) [ ] e A F. 09 AF

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η 2 SO 4 + BaCl 2 2HCl + BaSO 4. 2HCl + Na 2 CO 3 CO 2 + H 2 O + 2NaCl. 2HCl + Na 2 SO 3 SO 2 + H 2 O + 2NaCl

ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η 2 SO 4 + BaCl 2 2HCl + BaSO 4. 2HCl + Na 2 CO 3 CO 2 + H 2 O + 2NaCl. 2HCl + Na 2 SO 3 SO 2 + H 2 O + 2NaCl ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης γίνονται ανάµεσα σε ηλεκτρολύτες µε ανταλλαγή ιόντων. Για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης πρέπει ένα τουλάχιστον από τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής 1 ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ 1. α) Γχζηε ηζξ ααζζηέξ ανπέξ μζημδυιδζδξ ημο δθεηηνμκζημφ πενζαθήιαημξ ηςκ αηυιςκ Mg (Z=12), K (Z=19), ηαζ Ag (Ε=47). Δλδβήζηε ιε ηδ εεςνία ηςκ ιμνζαηχκ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΑ ΑΛΑΤΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

4. ΤΑ ΑΛΑΤΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 4. ΤΑ ΑΛΑΤΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να κατανοήσουμε πως παράγονται εργαστηριακά τα άλατα χλωριούχο νάτριο και θειικό βάριο. Να γράφουμε τις ιοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 11-1 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 11 Ο µέγιστος αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» Α ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) Διδάσκουσα: ΣΟΥΠΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Εισαγωγή Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Ειδικά η απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Επιλέγετε δέκα από τα δεκατρία θέματα) ΘΕΜΑΤΑ 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Γιατί; (α) Από τα στοιχεία Mg, Al, Cl, Xe, C και Ρ, τον μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για να πραγµατοποιηθεί µία αντίδραση διπλής αντικατάστασης πρέπει να δηµιουργείται χηµική ένωση που είναι δυσδιάλυτη ή αέρια ή ελάχιστα ιονιζόµενη, έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 8 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Χημικός δεσμός και φυσικές ιδιότητες

Χημικός δεσμός και φυσικές ιδιότητες Χημικός δεσμός και φυσικές ιδιότητες Η ιοντική θεωρία των διαλυμάτων (Svante Arrhenius, 1884) Κίνηση ιόντων σε διάλυμα Τα ιόντα κατέχουν σταθερές θέσεις σε έναν κρύσταλλο. Όμως, στην πορεία διάλυσης, τα

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2011 QUÍMICA OPCIÓN A

PAU XUÑO 2011 QUÍMICA OPCIÓN A AU XUÑO 011 Código: 7 QUÍMICA Cualificación: O alumno elixirá UNA das dúas opcións. Cada pregunta cualificarase con puntos OCIÓN A 1. 1.1. Que sucedería se utilizase unha culler de aluminio para axitar

Διαβάστε περισσότερα

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά 6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ 6.1. Γενικά Είναι γεγονός ότι ανέκαθεν ο τελικός αποδέκτης των υπολειµµάτων της κατανάλωσης και των καταλοίπων της παραγωγικής διαδικασίας υπήρξε το περιβάλλον. Στις παλιότερες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΗΜΙΚΕΣ Α Ν Τ ΙΔΡΑΣΕΙΣ

Χ ΗΜΙΚΕΣ Α Ν Τ ΙΔΡΑΣΕΙΣ 53 Χ ΗΜΙΚΕΣ Α Ν Τ ΙΔΡΑΣΕΙΣ Χημική αντίδραση ονομάζουμε κάθε χημικό φαινόμενο. Δηλαδή, κάθε φαινόμενο στο οποίο έχουμε αναδιάταξη των ηλεκτρονίων ( e ) της εξωτερικής στιβάδας των ατόμων που παίρνουν μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5.1. Έστω η ισορροπία: 2NOCl(g) 2NO(g) + Cl 2 (g). Για την ισορροπία αυτή ισχύει ότι: Α) Κ c = [NO] [Cl 2 ]/[NOCl] 2 Β) η K c έχει μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ph< 8,2 : άχρωμη ph> 10 : ροζ-κόκκινη

ph< 8,2 : άχρωμη ph> 10 : ροζ-κόκκινη ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΦΕ ΣΥΡΟΥ για το EUSO 2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΧΗΜΕΙΑ Μαθητές: Σχολείο 1. 2. 3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2. ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_3499 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΗ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_3499 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_3499 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα 2ο 2.1 Α) Να υπολογιστεί ο αριθµός οξείδωσης του αζώτου στις παρακάτω χηµικές ενώσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ερώτηση 1 (3 μονάδες) +7-1 +1 0 α) NaClO 4 HCl HClO Cl 2 (4 x 0,5= μ. 2) β) Το HClO. O αριθμός οξείδωσης του χλωρίου μειώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ Θέμα Α Α1. δ Α. γ Α. α Α4. β Α5. δ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 185 -- ΤΗΛ. -4475, 4687 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ Θέμα Β Β1. α. F: περίοδος, VIIA ομάδα Na: περίοδος, IA ομάδα Κ: 4 περίοδος, IA ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ

7. ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ 7. ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ Σχηματισμός ιζήματος χρωμικού μολύβδου(ιι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η σταθερά γινομένου διαλυτότητας Διαλυτότητα και επίδραση κοινού ιόντος Υπολογισμοί καθίζησης Επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενής και Ετερογενής Ισορροπία

Ομογενής και Ετερογενής Ισορροπία Ομογενής και Ετερογενής Ισορροπία Ομογενής ισορροπία : N 2(g) + O 2(g) 2NO (g) Ετερογενής ισορροπία : Zn (s) + 2H (aq) + Zn (aq) ++ + H 2(g) Σταθερά χηµικής ισορροπίας Kc: Για την αµφίδροµη χηµική αντίδραση:

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

MÓDULO 3 SEMIPRESENCIAL NATUREZA UNIDADE 2: MESTURAS E DISOLUCIÓNS 1. UNIDADE 2 Mesturas e disolucións

MÓDULO 3 SEMIPRESENCIAL NATUREZA UNIDADE 2: MESTURAS E DISOLUCIÓNS 1. UNIDADE 2 Mesturas e disolucións MÓDULO 3 SEMIPRESENCIAL NATUREZA UNIDADE 2: MESTURAS E DISOLUCIÓNS 1 UNIDADE 2 Mesturas e disolucións 2.1. Coñecer as características dos tres estados da materia. 2.2. Diferenciar substancias puras e mesturas.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Προβλήματα. Μετρήσεις Μονάδες Γνωρίσματα της Ύλης

Ασκήσεις Προβλήματα. Μετρήσεις Μονάδες Γνωρίσματα της Ύλης Ασκήσεις Προβλήματα Μετρήσεις Μονάδες Γνωρίσματα της Ύλης 19. Ποιες μονάδες χρησιμοποιούν συνήθως οι χημικοί για την πυκνότητα των: α) στερεού, β) υγρού και γ) αερίου σώματος; Να εξηγήσετε τη διαφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O.

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O. ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1 γ Α2 β Α3 δ Α4 β Α5. α. i. Βάσεις κατά Arrhenius είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο H 2 O δίνουν OH ενώ κατά Bronsted Lowry είναι οι ουσίες που μπορούν να δεχτούν ένα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Σειρά προβλημάτων στο μάθημα Εισαγωγική Χημεία

1 η Σειρά προβλημάτων στο μάθημα Εισαγωγική Χημεία 1 η Σειρά προβλημάτων στο μάθημα Εισαγωγική Χημεία Ημ. Παράδοσης: Δευτέρα 25/11/2013 11 πμ 1. Οι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής σώζουν ζωές!!! Οι αερόσακοι στα αυτοκίνητα, όταν ανοίγουν γεμίζουν με άζωτο το

Διαβάστε περισσότερα

MATEMÁTICAS. (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos)

MATEMÁTICAS. (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos) 21 MATEMÁTICAS (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 Dada a matriz a) Calcula os valores do parámetro m para os que A ten inversa.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τρίτη 18 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Τρίτη 18 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 10/04/017 ΕΩΣ /04/017 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ XHMEIA Ημερομηνία: Τρίτη 18 Απριλίου 017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1 Α5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2010 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2010 MATEMÁTICAS II PAU XUÑO 010 MATEMÁTICAS II Código: 6 (O alumno/a deber responder só aos eercicios dunha das opcións. Puntuación máima dos eercicios de cada opción: eercicio 1= 3 puntos, eercicio = 3 puntos, eercicio

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλης επιλογής στην οξειδοαναγωγή (1ο κεφάλαιο Γ Θετική 2015)

Ερωτήσεις πολλαπλης επιλογής στην οξειδοαναγωγή (1ο κεφάλαιο Γ Θετική 2015) Ερωτήσεις πολλαπλης επιλογής στην οξειδοαναγωγή (1ο κεφάλαιο Γ Θετική 2015) 1. Σε ποια απο τις παρακάτω ενώσεις το Ν έχει αριθμό οξέιδωσης +5 A. ΗΝΟ 2 C ΚΝΟ 3 B. ΝΗ 3 D Ν 2 Ο 3 2. Σε ποια απο τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΘΗΑ - ΕΞΕΤΑΖΟΕΝΗ ΥΛΗ ΧΗΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΑ ΠΑΡΑΡΤΗΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΘΕΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΩΝ Α1. 3, Α2. 3, Α3. 2, Α4. 3 Α5. 1. Λάθος, 2. Λάθος, 3. Σωστό, 4. Λάθος, 5. Σωστό. ΘΕΑ Β Β1. Ι) 1.

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ.

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Υ ΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004 Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ Καθηγητής Περ. Μηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

http://ekfe.chi.sch.gr ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων

http://ekfe.chi.sch.gr ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων http://ekfe.chi.sch.g 5 η - 6 η Συνάντηση ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης αραίωση διαλυμάτων Παρασκευή και ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: «ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ» Β ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) Διδάσκουσα: ΣΟΥΠΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 017 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. δ Α. α Α4. δ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 017 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες Α5. α. οξείδωση,

Διαβάστε περισσότερα

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή 2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ιοντική θεωρία των διαλυμάτων Μοριακές και ιοντικές εξισώσεις Αντιδράσεις καταβύθισης Αντιδράσεις οξέων-βάσεων Αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής Ισοστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοχές στις οποίες στις οποίες στηρίζεται ο αριθμός οξείδωσης

Παραδοχές στις οποίες στις οποίες στηρίζεται ο αριθμός οξείδωσης Αριθμός Οξείδωσης ή τυπικό σθένος Είναι ένας αριθμός που εκφράζει την ενωτική ικανότητα των στοιχείων με βάση ορισμένες παραδοχές. Η χρησιμοποίηση του επιβλήθηκε για τους πιο κάτω λόγους : Χρησιμεύει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Τι είναι ο αριθμός οξείδωσης Αριθμό οξείδωσης ενός ιόντος σε μια ετεροπολική ένωση ονομάζουμε το πραγματικό φορτίο του ιόντος. Αριθμό οξείδωσης ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η : A) 9,8g H 3 PO 4 αντιδρούν με την κατάλληλη ποσότητα NaCl σύμφωνα με την χημική εξίσωση: H 3 PO 4 + 3NaCl Na 3 PO 4 + 3HCl. Να υπολογίσετε πόσα λίτρα αέριου HCl παράγονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ) Συνεργάτες Χηµικοί: Ερρίκος Γιακουµάκης Γιώργος Καπελώνης Μπάµπης Καρακώστας Ιανουάριος 2005 2 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ);

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ); Θέμα 2ο 2.1. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ); α) Η διαφορά του ατομικού αριθμού από το μαζικό αριθμό ισούται με τον αριθμό νετρονίων του ατόμου. β) Το 19 Κ + έχει

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015 1 ο Θέμα. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου (Mn) στην ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) ( ) ΘΕΜΑ Α Α1.

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) ( ) ΘΕΜΑ Α Α1. Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) (5 2 2017) ΘΕΜΑ Α Α1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις : 1. Σε ποια από τις επόμενες ενώσεις το χλώριο έχει μεγαλύτερο αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η συστηματική μελέτη διαφορετικών τύπων μεταθετικών αντιδράσεων. Θεωρητικό Μέρος Περιγραφή χημικών αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ H

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ H Hταξινόµηση των στοιχείων τάξη Γ γυµνασίου Αναγκαιότητα ταξινόµησης των στοιχείων Μέχρι το 1700 µ.χ. ο άνθρωπος είχε ανακαλύψει µόνο 15 στοιχείακαι το 1860 µ.χ. περίπου 60στοιχεία. Σηµαντικοί Χηµικοί της

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II Código: 26 (O alumno/a debe responder só os exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio 2= 3 puntos, exercicio

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Οι χηµικές αντιδράσεις συµβολίζονται µε τις χηµικές εξισώσεις, µοριακές ή ιοντικές. Οι χηµικές αντιδράσεις που περιλαµβάνουν ιόντα συµβολίζονται µε ιοντικές εξισώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

a) Ao ceibar o resorte describe un MHS, polo tanto correspóndelle unha ecuación para a elongación:

a) Ao ceibar o resorte describe un MHS, polo tanto correspóndelle unha ecuación para a elongación: VIBRACIÓNS E ONDAS PROBLEMAS 1. Un sistema cun resorte estirado 0,03 m sóltase en t=0 deixándoo oscilar libremente, co resultado dunha oscilación cada 0, s. Calcula: a) A velocidade do extremo libre ó

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές Αντιδράσεις. Εισαγωγική Χημεία

Χημικές Αντιδράσεις. Εισαγωγική Χημεία Χημικές Αντιδράσεις Εισαγωγική Χημεία Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Πέντε κυρίως κατηγορίες: Σύνθεσης Διάσπασης Απλής αντικατάστασης Διπλής αντικατάστασης Καύσης Αντιδράσεις σύνθεσης Ένωση δύο ή περισσότερων

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2010 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2010 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 010 1 ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. δ 1.. α 1.. γ 1.4. β 1.5. α. ΛΑΘΟΣ β. ΛΑΘΟΣ γ. ΣΩΣΤΟ δ. ΣΩΣΤΟ ε. ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑ ο Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.1. α. Για το Α: 1s s p 6 s p 6

Διαβάστε περισσότερα

Από το 1975 στο Μαρούσι Με Οράματα και Πράξεις για την Παιδεία

Από το 1975 στο Μαρούσι Με Οράματα και Πράξεις για την Παιδεία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2002 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - 8/6/2002 ΛΥΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τις λύσεις των θεμάτων της Χημείας επιμελήθηκαν οι καθηγητές της Εκπαίδευσης: κ. Θεοδόσης Καρούσος και κ. Μαριάννα Ποταμιάνου

Διαβάστε περισσότερα

Código: 25 PAU XUÑO 2012 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

Código: 25 PAU XUÑO 2012 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B PAU XUÑO 2012 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Χημείας "ρούλα μακρή"

Τομέας Χημείας ρούλα μακρή Τομέας Χημείας "ρούλα μακρή" ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θέμα Α Α1: δ Α2: γ Α3: α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Ε.1. Γ. Ε.. Β. Ε.. Α. Ε.4. Α. Ε.5. Γ. Ε.6. Β. Ε.7. Δ. Ε.8. Δ. Ε.9. Γ. Ε.1. Γ. Ε.11. Δ. Ε.1. Β. Ε.1. α: Σ, β:σ, γ:σ, δ:σ, ε:λ (είναι σωστό μόνο για ιοντικές ενώσεις, στις ομοιοπολικές

Διαβάστε περισσότερα

3 o Μάθημα : Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης

3 o Μάθημα : Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης 3 o Μάθημα : Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης 1. Στόχοι του μαθήματος Οι μαθητές να γνωρίσουν:i) πότε πραγματοποιείται μια αντίδραση απλής αντικατάστασης, με βάση τη σειρά δραστικότητας των μετάλλων και

Διαβάστε περισσότερα