Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη"

Transcript

1 Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη

2 Σελίδα 2 από 14 Περιεχόμενα 0 Μη-Τεχνική Περίληψη Εισαγωγή Περιγραφή του Εγκεκριμένου Έργου Τροποποιήσεις του Έργου Αλλαγές στην Όδευση του Αγωγού Αλλαγές στις Μόνιμες και Προσωρινές Εγκαταστάσεις Περιγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης του Φυσικού, Κοινωνικοοικονομικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος Διαβούλευση με Ενδιαφερόμενα Μέρη Αξιολόγηση των Επιπτώσεων και Μέτρα Αντιμετώπισης Αβιοτικό Περιβάλλον Βιοτικό Περιβάλλον Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον Πολιτιστική Κληρονομιά Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Πολιτιστική Διαχείριση και Παρακολούθηση Συμπεράσματα 13 Λίστα Σχημάτων Σχήμα 0-1 Η Όδευση του ΤΑΡ στην Ελλάδα 3 Λίστα Πινάκων Πίνακας 0-1 Μεγάλες Αλλαγές στην Όδευση της ΜΠΚΕ 5 Πίνακας 0-2 Κύρια Χαρακτηριστικά του Περιβάλλοντος κατά μήκος των Προτεινόμενων Αλλαγών 6 Πίνακας 0-3 Ομάδες Ενδιαφερόμενων Μερών 9 Πίνακας 0-4 Σύνοψη Συναντήσεων 9 Πίνακας 0-5 Ενδεχόμενες Επιπτώσεις στο Βιολογικό Περιβάλλον 11 Πίνακας 0-6 Θέσεις Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πλησίον των Αλλαγών στην Όδευση του Αγωγού 12

3 Σελίδα 3 από 14 0 Μη-Τεχνική Περίληψη 0.1 Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη αποτελεί τον Φάκελο Τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Ελληνικού Τμήματος του Έργου «Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP)», το οποίο εκτείνεται από τους Κήπους του Έβρου στα Ελληνοτουρκικά σύνορα, μέσω Κομοτηνής, Νέας Μεσημβρίας (Βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης), έως τα Ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στην κοινότητα της Ιεροπηγής. Σχήμα 0-1 Η Όδευση του ΤΑΡ στην Ελλάδα Πηγή: Εταιρική Παρουσίαση του TAP AG (Οκτ. 14) Η ΜΠΚΕ του Έργου (ΤΑΡ) στην Ελλάδα κατατέθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) τον Ιούνιο 2013 και η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εκδόθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 (Αρ. Πρωτ ). 0.2 Περιγραφή του Εγκεκριμένου Έργου Το σύστημα του αγωγού στη Ελλάδα, όπως περιγράφεται στη ΜΠΚΕ, αποτελείται από τις ακόλουθες κύριες εγκαταστάσεις: Υπόγειο αγωγό (48 ιντσών) μήκους περίπου 543 km, από τα Ελληνοτουρκικά μέχρι τα Ελληνοαλβανικά σύνορα Δύο Σταθμοί Συμπίεσης ένας στους Κήπους του Έβρου (που περιλαμβάνει μετρητικές διατάξεις) για την αρχική δυναμικότητα των 10 bcm/έτος, και πιθανόν ένας δεύτερος στην περιοχή των Σερρών για την τελική δυναμικότητα των 20 bcm/έτος 22 Βαλβιδοστάσια (BVS) σε μέγιστη μεταξύ τους απόσταση περίπου 30 km κατά μήκος του αγωγού, και

4 Σελίδα 4 από 14 Σχετικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της κατασκευής (δρόμοι πρόσβασης, εργοτάξια κατασκευής, χώροι αποθήκευσης σωλήνων κλπ.). Η πρόοδος του τεχνικού σχεδιασμού του Έργου και η αξιολόγηση των αιτημάτων διάφορων ενδιαφερόμενων μερών που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης της ΜΠΚΕ, είχαν σαν αποτέλεσμα μια σειρά αλλαγών στο σύστημα του αγωγού. Πρέπει να τονιστεί ότι οι αλλαγές αυτές είναι σχετικά περιορισμένης κλίμακας λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του Έργου. Πράγματι, ο αριθμός και ο τύπος των εγκαταστάσεων του Έργου δεν έχει μεταβληθεί. Όμως, προέκυψε μια σειρά τροποποιήσεων στην όδευση του αγωγού, ενώ παράλληλα η θέση και οι παράμετροι σχεδιασμού ορισμένων από τις μόνιμες και προσωρινές εγκαταστάσεις του Έργου έχουν μεταβληθεί. Η παρούσα μελέτη περιγράφει αυτές τις αλλαγές και αξιολογεί τις επιπτώσεις τους στο φυσικό, κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 0.3 Τροποποιήσεις του Έργου Αλλαγές στην Όδευση του Αγωγού Η παρούσα μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ ενσωματώνει 7 μεγάλες και περίπου 110 μικρές αλλαγές στην όδευση του αγωγού, όπως αυτή παρουσιάστηκε στη ΜΠΚΕ. Μεγάλες αλλαγές της όδευσης θεωρούνται αυτές που εκτείνονται εκτός του διαδρόμου των 500m, ο οποίος μελετήθηκε κατά την προετοιμασία της ΜΠΚΕ. Οι αλλαγές αυτές υπόκεινται σε λεπτομερή διερεύνηση, σε επίπεδο ίδιο με αυτό της υπόλοιπης όδευσης του αγωγού στη ΜΠΚΕ. Επιπλέον, η ομάδα έργου εισήγαγε μια εναλλακτική μέθοδο αποτύπωσης των διαφόρων σημείων της όδευσης του αγωγού σε σχέση με αυτήν της ΜΠΚΕ, η οποία βασίζονταν στις χιλιομετρικές θέσεις (KP). Ο λόγος είναι ότι η χιλιομετρική θέση ενός δεδομένου σημείου πάνω στον αγωγό τείνει να αλλάζει όταν συμβεί κάποια αλλαγή στην όδευση, γεγονός που δημιουργεί σύγχυση. Έτσι εισάγεται η χρήση των σημείων αλλαγής κατεύθυνσης (intersection points, IP). Όπως υπονοεί και το όνομά τους, τα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης εισάγονται κάθε φορά που αλλάζει η κατεύθυνση του αγωγού. Μεταβάλλονται κατ αύξοντα αριθμό ξεκινώντας από το IP 0-1 στα Ελληνοτουρκικά σύνορα (ταυτόσημο με το KP 0) έως το IP 728 στη Νέα Μεσημβρία, και από το IP 1001 στο ίδιο σημείο μέχρι το IP 1315 στα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Η σχέση μεταξύ IP και KP για την όδευση του αγωγού παρουσιάζεται με λεπτομέρεια στο Παράρτημα 4.3 της παρούσας μελέτης.

5 Σελίδα 5 από 14 Πίνακας 0-1 Μεγάλες Αλλαγές στην Όδευση της ΜΠΚΕ Θέση Αλλαγής Αρχικό Σημείο Τελικό Σημείο Αμφιτρίτη IP109 IP125 Κόσμιο IP251 IP289 Νέστος IP374 IP387 Νέα Καρβάλη IP394 IP405 Δρυμός IP677 IP684 Πύργοι IP1136 IP1144 Φούφας - Εορδαία IP1169 IP1196 Επίσης έχει προταθεί και μια σειρά μικρότερων αλλαγών της όδευσης, καθώς ο τεχνικός σχεδιασμός του Έργου προχωρά και η τεχνική ομάδα του Έργου καλείται να ικανοποιήσει τοπικές ανάγκες και αιτήματα. Οι αλλαγές αυτές είναι μικρές και βρίσκονται εντός του διαδρόμου της όδευσης του αγωγού που μελετήθηκε με λεπτομέρεια στη ΜΠΚΕ του Έργου. Ως εκ τούτου, οι αλλαγές αυτές δεν αναλύονται περαιτέρω Αλλαγές στις Μόνιμες και Προσωρινές Εγκαταστάσεις Ως αποτέλεσμα των μεγαλύτερων ή μικρότερων αλλαγών στην όδευση του αγωγού, η τεχνική ομάδα χρειάστηκε να αναθεωρήσει τη θέση κάποιων από τις μόνιμες και προσωρινές εγκαταστάσεις του Έργου, δηλαδή των βαλβιδοστασίων (BVS), των εγκαταστάσεων αποθήκευσης σωλήνων και των εργοταξίων. Τα κτιριακά χαρακτηριστικά των βαλβιδοστασίων επίσης αναθεωρήθηκαν. Σύμφωνα με τον σημερινό σχεδιασμό, τα βαλβιδοστάσια είναι μικρά κτίρια συνολικής δομημένης επιφάνειας 33 m². Τα κτίρια εγκαθίστανται σε περιφραγμένη περιοχή έκτασης 700 m². 0.4 Περιγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης του Φυσικού, Κοινωνικοοικονομικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος Εξετάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού, κοινωνικοοικονομικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος κατά ακόλουθων: μήκος των προτεινόμενων αλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των Αβιοτικό περιβάλλον - συμπεριλαμβανομένης της γεωλογίας και των εδαφών, της υδρολογίας, των επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων πόρων, του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, του ακουστικού περιβάλλοντος κλπ.

6 Σελίδα 6 από 14 Βιοτικό περιβάλλον - συμπεριλαμβανομένων των υδάτινων και χερσαίων βιοτόπων, της χλωρίδας και πανίδας, της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών. Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον - συμπεριλαμβανομένων των χρήσεων γης, της δημογραφίας, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, των υποδομών, των δημόσιων υπηρεσιών και της δημόσιας υγείας, κλπ. Πολιτιστική κληρονομιά - συμπεριλαμβανομένων των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και των χώρων με πιθανό αρχαιολογικό ενδιαφέρον, των μνημείων και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η διερεύνηση βασίστηκε σε εργασία γραφείου, βιβλιογραφική έρευνα καθώς και εργασίες πεδίου όπου απαιτήθηκε (ειδικά σε θέματα βιοτικού περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς, όπου είναι δυνατό να υπάρχουν τοπικές διαφοροποιήσεις). Πάντως, λόγω της μακροσκοπικής φύσης των χαρακτηριστικών του αβιοτικού και του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, και της σχετικά μικρής απόστασης των προτεινόμενων αλλαγών από την όδευση της ΜΠΚΕ, τα χαρακτηριστικά αυτά δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των δύο οδεύσεων. Τα κύρια χαρακτηριστικά του βιοτικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος κατά μήκος των προτεινόμενων μεγάλων αλλαγών της όδευσης δίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 0-2). Πίνακας 0-2 Κύρια Χαρακτηριστικά του Περιβάλλοντος κατά μήκος των Προτεινόμενων Αλλαγών Αλλαγή Όδευσης Αμφιτρίτη Κόσμιο Βιοτικό Περιβάλλον Η ευρύτερη περιοχή φιλοξενεί τσακάλια (Canis aureus) και λύκους (Canis lupus) καθώς και μεγάλη αφθονία σε είδη πουλιών με ενδιαφέρον διατήρησης κυρίως στην περιοχή του δάσους του Λουτρού. Η νέα όδευση στην Αμφιτρίτη, διασχίζει το ρέμα Απόκρημνο (Ειρήνης) στο σημείο IP 109-5, στο οποίο αναμένεται σχετικά πλούσια ιχθυοπανίδα. Ένα είδος με ενδιαφέρον διατήρησης, το Dianthus tenuiflorus, καταγράφηκε στην περιοχή του Έργου. Καλά ανεπτυγμένες παρόχθιες στοές που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό οικότοπο 92A0 «Στοές με Salix alba και Populus alba» παρατηρήθηκαν στη διέλευση από το ρέμα Χατίσιο στην περιοχή του Κοσμίου. Πολιτιστικό Περιβάλλον Οι πιο σημαντικές θέσεις σε αυτήν την περιοχή περιλαμβάνουν: Αρχαίος υπόγειος υδραγωγός στην Αμφιτρίτη Το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στην Αμφιτρίτη Εκκλησάκι (πιθανώς Άγιος Γεώργιος) κοντά στον εγκαταλελειμμένο οικισμό του Ποταμού Εγκαταλελειμμένος οικισμός Ποταμός Όλες οι θέσεις είναι περισσότερο από 300m μακριά από την όδευση του αγωγού. Οι πιο σημαντικές θέσεις σε αυτήν την περιοχή περιλαμβάνουν: Τάφος και επιφανειακά διάσπαρτα, σε υψηλή πυκνότητα, κεραμικά κτερίσματα της νεολιθικής Περιόδου και πιθανά της Ελληνιστικής. Υψηλής πυκνότητας κεραμικά κτερίσματα και λείψανα θεμελίων

7 Σελίδα 7 από 14 Αλλαγή Όδευσης Νέστος Βιοτικό Περιβάλλον Ημι-φυσική βλάστηση αποτελούμενη από χαμόδενδρα με Paliurus spina-christii παρατηρήθηκε ανάμεσα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις σε δύο θέσεις στην αλλαγή όδευσης στο Κόσμιο. Ένας αριθμός ειδών ορνιθοπανίδας με ενδιαφέρον διατήρησης παρατηρήθηκαν στην περιοχή. Τα περισσότερα από αυτά δεν αναπαράγονται στην περιοχή της αλλαγής όδευσης. Ο Ευρωπαϊκός Οικότοπος Καλαμώνες (72A0) καταγράφηκε στην περιοχή. Αυτός ο τύπος οικοτόπου είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην Ελλάδα. Η περιοχή του Νέστου, είχε εντοπιστεί κατά την διάρκεια των ερευνών πεδίου της ΜΠΚΕ, ως σημαντική περιοχή για τον πληθυσμό του τσακαλιού. Ένας αριθμός ειδών πτηνών με ενδιαφέρον διατήρησης παρατηρήθηκαν στην περιοχή. Στη μεγάλη πλειοψηφία τους απλά αναζητούν τροφή σε διάφορους αριθμούς ή περιπλανώνται. Τρία είδη ψαριών (Barbus strumicae, Cobitis strumicae και Rhodeus amarus) αναφέρονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 92/43/ΕΕ ως είδη Κοινοτικού Ενδιαφέροντος. Νέα Καρβάλη Δεν εντοπίστηκαν οικότοποι ή είδη με ενδιαφέρον διατήρησης. Δρυμός Κατά την έρευνα πεδίου για τον λαγόγυρο (Spermophilus citellus), βόρεια του Δρυμού, εντοπίστηκε ένα λαγούμι το οποίο έμοιαζε πρόσφατα εγκαταλελειμμένο. Δε βρέθηκε άλλη ένδειξη παρουσίας του ζώου. Πολιτιστικό Περιβάλλον στο Κόσμιο Θέση μεγάλης αρχαιολογικής πιθανότητας η οποία σχετίζεται με μέτρια πυκνότητα κεραμικών στην Παραδημή. Από αυτές μόνο η τελευταία είναι πάνω στην όδευση του αγωγού. Οι πιο σημαντικές θέσεις σε αυτήν την περιοχή περιλαμβάνουν: Λείψανα αρχαίας πόλης Πίστιρος στο Ποντολίβαδο Λείψανα αρχαίας πόλης στην Νέα Κόμη Μέτριας πυκνότητας κεραμική στην Νέα Κόμη, πιθανώς σχετιζόμενα με τα λείψανα αρχαίας πόλης Παρεκκλήσι του Προφήτη Ηλία στην Χρυσούπολη Όλες οι θέσεις βρίσκονται πάνω από 150m μακριά από την όδευση του αγωγού. Δύο θέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στην περιοχή της Νέας Καρβάλης: Ακόντισμα Νέα Καρβάλη - Αρχιτεκτονικά ερείπια αρχαίας οχυρωμένης πόλης στο λόφο. Διάσπαρτα κεραμικά σε υψηλή πυκνότητα. Επίσημα κηρυγμένη αρχαιολογική θέση Ακόντισμα Νέα Καρβάλη - Οχυρωμένο κάστρο ανάμεσα στο Αρχαίο Ακόντισμα και τη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων. Και οι δύο θέσεις βρίσκονται σε απόσταση περίπου 1000μ από την νέα όδευση στην Νέα Καρβάλη Δεν καταγράφονται θέσεις πολιτιστικής κληρονομίας στην περιοχή της νέας όδευσης στο Δρυμό. Πύργοι η ευρύτερη περιοχή φιλοξενεί 31 είδη με ενδιαφέρον διατήρησης συμπεριλαμβανομένων και προστατευόμενων, Βαλκανικών ενδημικών και σπάνιων ειδών, ανάμεσα στα οποία ο λύκος και η αρκούδα. Όσον αφορά στην ορνιθοπανίδα, σημαντικό είδος που παρατηρήθηκε στην περιοχή της όδευσης είναι ο φιδαετός (Circaetus gallicus). Οι πιο σημαντικές θέσεις στην περιοχή είναι οι παρακάτω: Γέφυρα Κάστρου. Καταγεγραμμένη λιθόστικτη γέφυρα επάνω σε σημαντικό αρχαίο δρόμο Γέφυρα Σαντρινός, καταγεγραμμένη λιθόκτιστη γέφυρα Απομεινάρια λιθόστρωτου

8 Σελίδα 8 από 14 Αλλαγή Όδευσης Φούφας - Εορδαία Βιοτικό Περιβάλλον Ωστόσο δεν υπάρχουν στοιχεία για περιοχές φωλιάσματος κοντά στην όδευση του αγωγού. Σύμφωνα με την έρευνα πεδίου, δύο θέσεις εντοπίστηκαν ως πιθανές να φιλοξενούν λαγόγυρο (Spermophillus citellus) στην περιοχή. Πολιτιστικό Περιβάλλον μονοπατιού Αρχαιολογική θέση νεολιθικής περιόδου Αρχαιολογική θέση Ελληνιστικής περιόδου Αρχαιολογική θέση Ρωμαϊκής και Βυζαντινής περιόδου Από αυτές τις θέσεις, μόνο η τελευταία βρίσκεται εντός 40m από την όδευση του αγωγού. Οι πιο σημαντικές θέσεις περιλαμβάνουν: Νεολιθική εκσκαφή στην περιοχή Κουρί, στην Πτολεμαΐδα Εκτεταμένος ελληνιστικός ρωμαϊκός οικισμός στον Περδίκκα Λείψανα τοίχου οχύρωσης στο Βαρικό Βυζαντινός αγωγός νερού στον Φούφα Θραύσματα κεραμικής και δομικά λείψανα στην περιοχή Κουρί στον Περδίκκα Κεραμική στην περιοχή της Ποταμιάς στη Γαλάτεια Από αυτές, μόνο μια θέση (Θραύσματα κεραμικής και δομικά λείψανα στην περιοχή Κουρί στον Περδίκκα) βρίσκεται στην όδευση του αγωγού. Πηγή: EXERGIA (2014) 0.5 Διαβούλευση με Ενδιαφερόμενα Μέρη ΟΙ κύριοι στόχοι της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη στη φάση της μελέτης τροποποίησης της ΑΕΠΟ είναι: Να εξασφαλίσει ότι όσοι επηρεάζονται από το Έργο λαμβάνουν επαρκή και έγκαιρη πληροφόρηση Να παρέχει σε αυτές τις ομάδες την κατάλληλη ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους και τις ανησυχίες τους, και Να εξασφαλίσει ότι αυτά τα σχόλια είναι διαθέσιμα έγκαιρα ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη στις αποφάσεις για το Έργο. Ο παρακάτω πίνακας (

9 Σελίδα 9 από 14 Πίνακας 0-3) παρουσιάζει τις ομάδες ενδιαφερόμενων μερών που αξιολογήθηκαν ως σχετικές για την παρούσα μελέτη, καθώς και τη σχέση τους με το Έργο.

10 Σελίδα 10 από 14 Πίνακας 0-3 Ομάδες Ενδιαφερόμενων Μερών Ομάδες Ενδιαφερόμενων Μερών Σχέση με το Έργο Επηρεαζόμενα Μέρη Οικισμοί οι οποίοι αρχικά, στην κύρια φάση της ΜΠΚΕ, δεν επηρεάζονταν από το Έργο (καθώς βρίσκονταν σε απόσταση μεγαλύτερη από 1000m από τον άξονα του αγωγού), αλλά επηρεάζονται μετά τις αλλαγές στην όδευση του αγωγού Οικισμοί οι οποίοι επηρεάζονταν αρχικά, πριν από τις αλλαγές στην όδευση, και βρίσκονται πλησίον των αλλαγών στην όδευση. Θα βιώσουν επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) σαν αποτέλεσμα της υλοποίησης του Έργου. Έχουν ενδεχομένως προσδοκίες σχετικά με την ανάπτυξη και τα οφέλη για την περιοχή τους. Παρέχουν πληροφορίες για την τοπική κοινότητα που θα επιτρέψουν τον εντοπισμό των ενδεχόμενων επιπτώσεων και μέτρων αντιμετώπισης, καθώς και των αναγκών τις κοινότητας. Άλλα Ενδιαφερόμενα Μέρη Αρχές Δημοτικές Αρχές Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Αντιπρόσωποι των οικισμών/δήμων οι οποίοι συμμετέχουν στη διαβούλευση. Έχουν ενδεχομένως προσδοκίες σχετικά με την ανάπτυξη και τα οφέλη για τη χώρα ή την περιοχή τους. Πηγή: EXERGIA (2014) Σαν αποτέλεσμα, οργανώθηκε μια σειρά από συναντήσεις με δήμους και τοπικές κοινότητες. Οι συναντήσεις αυτές συνοψίζονται παρακάτω. Πίνακας 0-4 Σύνοψη Συναντήσεων Είδος Συνάντησης 9 προσωπικές συναντήσεις με Δημοτικές Αρχές 19 συναντήσεις με τοπικές κοινότητες σε 9 δήμους Πηγή: EXERGIA (2014) 0.6 Αξιολόγηση των Επιπτώσεων και Μέτρα Αντιμετώπισης Οι αλλαγές στην όδευση του αγωγού σχεδιάστηκαν ειδικά για να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό, κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό αποτύπωμα του Έργου, ενσωματώνοντας τις προτάσεις και αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών. Παρόλο που η μεγάλη πλειοψηφία των προτάσεων των ενδιαφερόμενων στόχευε σε βελτιώσεις των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών του Έργου, η επεξεργασία και αποδοχή αυτών των αλλαγών από την ομάδα έργου απαιτούσε λεπτομερή διερεύνηση και των περιβαλλοντικών και των πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους. Σαν αποτέλεσμα, καμία από τις προτεινόμενες αλλαγές δεν εισάγει επιπρόσθετες ή διαφορετικές επιπτώσεις από αυτές οι οποίες μελετήθηκαν, αξιολογήθηκαν και αντιμετωπίστηκαν κατά την προετοιμασία της ΜΠΚΕ. Τα μέτρα αντιμετώπισης είναι κατά συνέπεια όμοια με αυτά που προτάθηκαν στη ΜΠΚΕ (GPL00-ASP-642-Y-TAE-0056-trGR).

11 Σελίδα 11 από 14 Τα κυριότερα σημεία στα οποία επικεντρώνεται η αξιολόγηση των επιπτώσεων και τα μέτρα αντιμετώπισης περιγράφονται παρακάτω Αβιοτικό Περιβάλλον Δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στο κλίμα, την ποιότητα της ατμόσφαιρας και το ακουστικό περιβάλλον για καμία από τις αλλαγές της όδευσης καθώς είναι σχετικά μακριά από οικισμούς. Θα εφαρμοστούν τυπικά μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων, όπως παρουσιάζονται στη ΜΠΚΕ (GPL00-ASP-642-Y-TAE-0056-trGR). Τα χαρακτηριστικά του εδάφους και το ύψος του υδροφόρου ορίζοντα δημιουργούν τον κίνδυνο συμπίεσης του εδάφους στις αλλαγές της όδευσης στην Αμφιτρίτη, το Κόσμιο, τη Νέα Καρβάλη και τους Πύργους. Στις αλλαγές της όδευσης στον Δρυμό και στον Φούφα Εορδαία, υπάρχει ο κίνδυνος της διάβρωσης του εδάφους. Τυπικά μέτρα αντιμετώπισης για την αποφυγή αυτών των επιπτώσεων και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους περιγράφονται στη ΜΠΚΕ (GPL00- ASP-642-Y-TAE-0056-trGR). Οι περισσότεροι τύποι τοπίου στην περιοχή των αλλαγών όδευσης είναι γενικά χαμηλής ευαισθησίας, με την εξαίρεση της διέλευσης από τον ποταμό Βοσβόζη στο Κόσμιο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οπτικές επιπτώσεις του Έργου περιορίζονται στην περίοδο της κατασκευής, ενώ μετά την αποκατάσταση ο αγωγός δεν θα είναι ορατός, οι σχετικές επιπτώσεις θεωρούνται μησημαντικές Βιοτικό Περιβάλλον Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο βιοτικό περιβάλλον περιορίζονται στη φάση κατασκευής. Οι δραστηριότητες κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση του αγωγού είτε δεν έχουν καμία επίπτωση (π.χ. λειτουργία) είτε συνδέονται με πολύ περιορισμένες παρεμβάσεις (π.χ. συντήρηση) τόσο τοπικά όσο και χρονικά, που προκαλούν μη-σημαντικές επιπτώσεις. Ο τερματισμός λειτουργίας του αγωγού χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα σχετικά με το ποιες θα είναι οι βέλτιστες πρακτικές εκείνη την εποχή. Το πιθανότερο σενάριο, να καθαριστεί ο αγωγός και να παραμείνει στη θέση του, δεν προκαλεί οποιεσδήποτε επιπτώσεις. Κατά συνέπεια, ενδεχόμενες επιπτώσεις στο βιοτικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της κατασκευής δίνονται στον επόμενο πίνακα.

12 Σελίδα 12 από 14 Πίνακας 0-5 Ενδεχόμενες Επιπτώσεις στο Βιολογικό Περιβάλλον Αλλαγή Όδευσης Απώλεια Οικοτόπων Χλωρίδας Απώλεια Ειδών Κατακερματισμός Οικοτόπων Πανίδας Όχληση και / ή Μετατόπιση Ζώων Αμφιτρίτη Παραποτάμιες συστάδες που παραμένουν ακόμα στη διέλευση από το ρέμα Ειρήνη Πουλιά που αναπαράγονται στο κοντινό δάσος του Λουτρού Κόσμιο Ευρωπαϊκός οικότοπος 92A0 «Στοές με Salix alba και Populus alba». Ελληνικός οικότοπος 5340 Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου Νέστος Ευρωπαϊκός Οικότοπος Καλαμώνες (72A0) Νέα Καρβάλη Ελληνικός οικότοπος 62A0 Ξηρά λιβάδια της Ανατολικής Μεσογείου Βαλκανικό ενδημικό Dianthus tenuiflorus Τσακάλι aureus) (Canis Είδη ορνιθοπανίδας Alauda arvensis, Melanocorypha calandra, Calandrella brachydactylla, Perdix perdix, Coracias garrulous Λαγόγυρος (Spermophillus citellus). Είδη ορνιθοπανίδας με ενδιαφέρον διατήρησης. Είδη ιχθυοπανίδας Barbus strumicae, Cobitis strumicae και Rhodeus amarus Δρυμός Λαγόγυρος (Spermophillus citellus). Είδη ορνιθοπανίδας με ενδιαφέρον διατήρησης Πύργοι Φούφας - Εορδαία Πηγή: EXERGIA (2014) Προστατευόμενα, Βαλκανικά ενδημικά και σπάνια είδη Λαγόγυρος (Spermophillus citellus) Αρκούδα (Ursus arctos). Λύκος (Canis lupus) Φιδαετός (Circaetus gallicus) Οι παραπάνω επιπτώσεις είναι παρόμοιες με αυτές που εντοπίστηκαν κατά τη ΜΠΚΕ στις αντίστοιχες περιοχές της όδευσης του αγωγού, και γενικά είναι μικρής έως μέτριας σημασίας. Το Κεφάλαιο 8 της ΜΠΚΕ (GPL00-ASP-642-Y-TAE-0056-trGR) παρέχει λεπτομέρειες για τα μέτρα αντιμετώπισης που εφαρμόζονται ώστε να μειώσουν τις επιπτώσεις σε μη-σημαντικές ή μικρής σημασίας αντίστοιχα Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον Λαμβάνοντας υπόψη τη μακροσκοπική φύση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, οι αναμενόμενες επιπτώσεις στις περιοχές αλλαγών της όδευσης είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοιες με αυτές της ΜΠΚΕ στις αντίστοιχες περιοχές. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι προτεινόμενες αλλαγές απαντούν κυρίως σε αιτήματα ενδιαφερόμενων μερών, μπορεί να θεωρηθεί ότι οι όποιες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις μειώνονται ακόμα περισσότερο. Λεπτομερής περιγραφή των επιπτώσεων αυτών και των αντίστοιχων μέτρων αντιμετώπισης όσον αφορά στην οικονομία, την

13 Σελίδα 13 από 14 απασχόληση και το εισόδημα, τη γη και τα μέσα διαβίωσης, τις υποδομές και τις δημόσιες υπηρεσίες, την υγεία και την ασφάλεια του πληθυσμού, την κυκλοφορία και τις μεταφορές, δίνεται στο Κεφάλαιο 8 της ΜΠΚΕ (GPL00-ASP-642-Y-TAE-0056-trGR) Πολιτιστική Κληρονομιά Εντοπίστηκαν μια σειρά από θέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς πλησίον ή στην ευρύτερη περιοχή των αλλαγών της όδευσης. Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις που συνδέονται με άμεση φυσική όχληση ή φθορά και υποβάθμιση ή φθορά λόγω ρύπανσης και κραδασμών αφορούν τις θέσεις που βρίσκονται σε απόσταση 50m ή πλησιέστερα στον άξονα του αγωγού. Οι θέσεις αυτές είναι οι ακόλουθες. Πίνακας 0-6 Θέσεις Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πλησίον των Αλλαγών στην Όδευση του Αγωγού Αλλαγή της Όδευσης Αμφιτρίτη Κόσμιο Περιγραφή Θέσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Σποραδική κεραμική, πιθανόν συνδεδεμένη με προφορική παράδοση και εγκαταλελειμμένο οικισμό. Μέτριας πυκνότητας κεραμική, πιθανώς προϊστορικής περιόδου Απόσταση από τον άξονα του Αγωγού (m) 50 Στον άξονα του αγωγού Νέστος Χαμηλής πυκνότητας κεραμική 40 Νέα Καρβάλη Δρυμός Πύργοι Φούφας - Εορδαία Πηγή: EXERGIA (2014) Δεν καταγράφονται θέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς Δεν καταγράφονται θέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς Σε πλαγιά λόφου, εμφανής πέτρινη κατασκευή ενδεχομένως όριο χωραφιού ή στρατιωτική υποδομή Κορυφή βουνού με εξαιρετική θέα και κυκλική πέτρινη δομή Αρχαιολογική θέση Ρωμαϊκής και Βυζαντινής περιόδου Δασωμένη κορυφή λόγου όπου διατηρούνται αρχαιολογικές ενδείξεις από κεραμική και λείψανα δομών. Στον άξονα του αγωγού Τυπικά μέτρα αποφυγής ή μείωσης των επιπτώσεων στις προαναφερθείσες θέσεις περιγράφονται με λεπτομέρεια στη ΜΠΚΕ (GPL00-ASP-642-Y-TAE-0056-trGR). 0.7 Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Πολιτιστική Διαχείριση και Παρακολούθηση Καθώς τα μέτρα αντιμετώπισης των ενδεχόμενων επιπτώσεων λόγω των αλλαγών της όδευσης είναι παρόμοια με αυτά που αναλύθηκαν στη ΜΠΚΕ για τη βασική όδευση του αγωγού, το Κεφάλαιο 9 της ΜΠΚΕ (Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Πολιτιστική Διαχείριση και Παρακολούθηση - GPL00-ASP-642-Y-TAE-0057_00-trGR) καλύπτει πλήρως τις προτεινόμενες αλλαγές όδευσης.

14 Σελίδα 14 από Συμπεράσματα Η παρούσα μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ περιγράφει μια σειρά από αλλαγές στην όδευση του αγωγού ή στη θέση και τον σχεδιασμό των μόνιμων και προσωρινών εγκαταστάσεων του Έργου ΤΑΡ σε σχέση με την περιγραφή του Έργου στη ΜΠΚΕ, όπως αυτή κατατέθηκε τον Ιούνιο του Οι αλλαγές προέκυψαν κατά κύριο λόγο από προτάσεις των κοινοτήτων που επηρεάζονται από το Έργο, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε μικρότερο βαθμό, αλλαγές προέκυψαν και λόγω της προόδου του τεχνικού σχεδιασμού του Έργου. Οι αλλαγές αυτές θεωρούνται μικρές σε σχέση με το μέγεθος του έργου ΤΑΡ στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, σε κάθε περίπτωση όπου μια προτεινόμενη τροποποίηση της όδευσης ή μια νέα θέση εγκατάστασης του Έργου βρίσκεται εκτός του διαδρόμου των 500m, ο οποίος μελετήθηκε στη ΜΠΚΕ, η ομάδα έργου προχώρησε σε λεπτομερή διερεύνηση των σχετικών περιοχών, διεξάγοντας έρευνες πεδίου όπου χρειάστηκε, ώστε να εξασφαλίσει ότι οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον, την κοινωνία-οικονομία και την πολιτιστική κληρονομιά εντοπίστηκαν, αξιολογήθηκαν και αντιμετωπίστηκαν με τα κατάλληλα μέτρα. Η μελέτη της ομάδας έργου, αποδεικνύει ότι οι ενδεχόμενες επιπτώσεις εξαιτίας των τροποποιήσεων του Έργου είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοιες με αυτές που περιγράφονται στη ΜΠΚΕ. Οι πιο αξιοσημείωτες από αυτές περιγράφονται στα αντίστοιχα Κεφάλαια της παρούσας μελέτης, ενώ όπου χρειάζεται γίνεται αναφορά στα σχετικά Κεφάλαια της ΜΠΚΕ ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη των στοιχείων. Συμπερασματικά, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν προκαλούν επιπλέον επιπτώσεις στο περιβάλλον - φυσικό, βιολογικό, κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και πολιτιστική κληρονομιά - σε σύγκριση με το Έργο όπως περιγράφεται στη ΜΠΚΕ, καθώς οι όποιες επιπτώσεις εντοπίστηκαν είναι είτε ασήμαντες είτε μικρής σημασίας.

15 Trans Adriatic Pipeline AG-Greece (Branch Office) 21 ος Όροφος, Πύργος Αθηνών, 2-4 Λεωφόρος Μεσογείων Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: Fax: Date 12/2014 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος: Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος εγγράφου, η επίδειξή του ή η διάθεσή του σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της εταιρείας TAP AG. Η τελευταία έκδοση του εγγράφου έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του Έργου ΤΑΡ. Copyright Reserved: This document may not be copied, shown to or placed at disposal of third parties without prior consent of TAP AG. The latest version of the document is registered in the TAP Project s Database.

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 9 - Σύνοψη και συμπεράσματα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 9 - Σύνοψη και συμπεράσματα Κεφάλαιο 9 - Σύνοψη και συμπεράσματα Σελίδα 2 από 4 Περιεχόμενα 9 Συμπεράσματα 3 Σελίδα 3 από 4 9 Συμπεράσματα Η παρούσα μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ περιγράφει μια σειρά από αλλαγές στην όδευση του αγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 6 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 3 1.1 Τίτλος του Έργου 3 1.2 Είδος και Μέγεθος του Έργου 3 1.3 Θέση του Έργου 4 1.4 Κατάταξη του Έργου 6 1.5 Κύριος του Έργου 6 1.6 Ομάδα Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Πίνακας Περιεχομένων

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Πίνακας Περιεχομένων : Page 2 of 4 GPL-EXG-642-Y-TAE-1011 Rev.: Φάκελος Εγγράφου Έγγραφό Νο Αναθ. Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη GPL-EXG-642-Y-TAE-11 Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή GPL-EXG-642-Y-TAE-12 Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Σελίδα 2 από 5 Περιεχόμενα 1 Νομοθετικό και Κανονιστικό 3 1.1 1.2 1.3 Εισαγωγή 3 Θεσμικό για τη Μελέτη Τροποποίησης ΑΕΠΟ 3 Αλλαγές στο Θεσμικό μετά την Υποβολή της

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Page 1 of 6 Project Title: Trans Adriatic Pipeline - TAP Έγγραφο Οδηγός Εγγράφου GPL00-ASP-642-Y-TAE-0046 00 Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη GPL00-ASP-642-Y-TAE-0047 00 Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή GPL00-ASP-642-Y-TAE-0049

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 8 - Εκτίμηση και Αξιολόγηση επιπτώσεων και μέτρα αντιμετώπισης

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 8 - Εκτίμηση και Αξιολόγηση επιπτώσεων και μέτρα αντιμετώπισης Κεφάλαιο 8 - Εκτίμηση και Αξιολόγηση επιπτώσεων και μέτρα αντιμετώπισης Σελίδα 2 από 72 Περιεχόμενα 8 Εκτίμηση και Αξιολόγηση Επιπτώσεων και Μέτρα Αντιμετώπισης 6 8.1 Εισαγωγή 6 8.2 Τροποποίηση Όδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου Σελίδα 2 από 12 Περιεχόμενα 2 Περιγραφή του Εγκεκριμένου Έργου 3 2.1 Επισκόπηση του Έργου TAP 3 2.1.1 Αιτιολόγηση του Έργου 3 2.1.2 Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα Έργου: Σελίδα 2 of 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3 Μεθοδολογία 4 3.1 Επιλογή σημείων δειγματοληψίας 4 3.2 Μεθοδολογία δειγματοληψίας και ανάλυση δειγμάτων 6 4 Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.2 Εποπτικός Χάρτης Εναλλακτικών του

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.2 Εποπτικός Χάρτης Εναλλακτικών του Παράρτημα 1.2 Εποπτικός Χάρτης Εναλλακτικών του ΤΑΡ ORIGINAL SIZE Υπόμνημα Όδευση Αγωγού Προτεινόμενη Εναλλακτική Διοικητικά Όρια Εθνικά Όρια Όρια Περιφερειών Όρια Δήμων Οικισμοί Κύριες Πόλεις Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 6 - ιαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 6 - ιαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 6 - ιαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη Έργου: Σελίδα 2 από 15 Πίνακας Περιεχομένων 6 ιαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα Μέρη 3 Εισαγωγή 3 Κύριες ραστηριότητες ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 10 - Συμπεράσματα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 10 - Συμπεράσματα έργου: Σελίδα 2 από 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 10.1 Εισαγωγή 3 10.2 Η διαδικασία της ΜΠΚΕ και τα Πρότυπα Εφαρμογής 4 10.3 Κύρια αποτελέσματα 7 10.3.1 Αποτελέσματα σχετικά με το Φυσικό Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας. Προστατευόμενες Περιοχές

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας. Προστατευόμενες Περιοχές Παράρτημα 4.1 Δυτικό Τμήμα - Οικότοποι και ORIGINAL SIZE ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ* ΠΑΝΙΔΑ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ &( np ΔΡΟΜΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.8 Δυτικό Τμήμα Γεωλογία

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.8 Δυτικό Τμήμα Γεωλογία Παράρτημα.8 Δυτικό Τμήμα Γεωλογία ORIGINAL SIZE ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ) ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ np ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ χλμ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 5 μ. ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 3.5 - Τεχνικά Σχέδια - Κατόψεις και Διαγράμματα Ροής

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 3.5 - Τεχνικά Σχέδια - Κατόψεις και Διαγράμματα Ροής και Διαγράμματα Ροής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ COMPRESSOR ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ HEAT EXCHANGER ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ SEPARATOR ΞΕΣΤΡΟΠΑΓΙΔΑ PIG TRAP ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ GAS FLOW MEASURMENT ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.5 Ανατολικό Τμήμα - Υπηρεσίες Υγείας

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.5 Ανατολικό Τμήμα - Υπηρεσίες Υγείας Παράρτημα 4.5 Ανατολικό Τμήμα - Υπηρεσίες Υγείας ORIGINAL SIZE ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΕΛΛΑΔΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 2 km ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ÆP ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικό Τεύχος Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας

Συμπληρωματικό Τεύχος Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Σελίδα 2 από 39 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 4 2 Τροποποιήσεις του Έργου 4 Τροποποιήσεις στην Όδευση του Αγωγού 4 Τροποποιήσεις στη Θέση των Εγκαταστάσεων του Έργου 8 2.2.1 Βαλβιδοστάσια 8 2.2.2 Χώροι Αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.6 Ανατολικό Τμήμα - Χρήσεις Γης και Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.6 Ανατολικό Τμήμα - Χρήσεις Γης και Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον Παράρτημα.6 Ανατολικό Τμήμα - Χρήσεις Γης και Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον 5 685 6887 56 69 68787 55 6987 695 55 5376 68 535 ΘΥΜΑΡΙΑ 68 69787 56 ΤΑΥΡΗ 5 ΠΕΠΛΟΣ ΚΑΒΗΣΣΟΣ ΚΑΒΗΣΣΟΣ ΑΡΔΑΝI 5 536 5 ΠΕΠΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.1 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Χλωρίδα και την Βλάστηση

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.1 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Χλωρίδα και την Βλάστηση για την Χλωρίδα και την Βλάστηση : Σελίδα 2 από 16 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Γενικές πληροφορίες για τη Βλάστηση και Χλωρίδα της ΒΑ Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής των αλλαγών όδευσης 3 Σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας - Τροποποιήσεις της Όδευσης σε ΧΘ 46 και Λαχανά

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας - Τροποποιήσεις της Όδευσης σε ΧΘ 46 και Λαχανά - Τροποποιήσεις της Όδευσης σε ΧΘ 46 και Λαχανά - Τροποποιήσεις της Όδευσης σε ΧΘ 46 και Λαχανά Ο παρών Φάκελος έχει εκπονηθεί από την EXERGIA Α.Ε. σε συνεργασία με τη Mακεδονική Εταιρία Τεχνικών Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας - GCS00 Κήποι Μη-Τεχνική Περίληψη

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας - GCS00 Κήποι Μη-Τεχνική Περίληψη - GCS00 Κήποι Σελίδα 2 από 15 Πίνακας Περιεχομένων 0 Mη-Τεχνική Περίληψη 3 Εισαγωγή 3 Περιγραφή του Εγκεκριμένου Έργου 3 Τροποποιήσεις του Έργου 4 0.3.1 Νέα θέση του GCS00 4 0.3.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο Σελίδα 1 από 10 Τίτλος έργου 1 Διακρατική Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 Έργου: Page 2 of 21 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 2.1 Πεδιάδα του Αξιού (Kp 0 65) 5 2.2 Όρος Βέρµιο (Kp 65 105) 8 2.3 Λεκάνη της Πτολεµαΐδας (Kp 105 125) 13 2.4 Όρος Άσκιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.7 Δυτικό Τμήμα Πολιτιστική Κληρονομιά

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.7 Δυτικό Τμήμα Πολιτιστική Κληρονομιά Παράρτημα.7 Δυτικό Τμήμα Πολιτιστική Κληρονομιά ORIGINAL SIZE ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ) ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ χλμ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα Όνομα έργου: Όνομα Εγγράφου: Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη Εργου: Σελίδα 2 από 86 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 6 2.1 Φιλοσοφία του Έργου 6 2.2 Κύρια Χαρακτηριστικά του Συστήματος του Αγωγού 8 2.3 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 Κατανόηση και Επισκόπηση του Έργου 3 1.1.1 Υπόβαθρο του Έργου 4 1.1.2 Θέση του Έργου 4 1.1.3 Περιγραφή της Υποδομής και Σχετικές Υπηρεσίες 5 1.2 Φορέας του

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Δυσκολίες και Περιορισμοί κατά τη Συλλογή Δεδομένων Υφιστάμενης Κατάστασης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Δυσκολίες και Περιορισμοί κατά τη Συλλογή Δεδομένων Υφιστάμενης Κατάστασης Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.2.0 - Δυσκολίες και Περιορισμοί κατά τη Συλλογή Δεδομένων έργου: Σελίδα 2 από 20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Αιτιολόγηση Εργου

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Αιτιολόγηση Εργου Κεφάλαιο 2 - Αιτιολόγηση Εργου Έργου: Σελίδα 2 από 42 Rev.: 00 Πίνακας Περιεχομένων 2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 4 2.1 Υπόβαθρο έργου 4 2.2 Στόχοι και σημασία του έργου 5 2.3 Εναλλακτικές Οδεύσεις έργου 5 2.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας - Σταθμός Συμπίεσης GCS00

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας - Σταθμός Συμπίεσης GCS00 - Σταθμός Συμπίεσης GCS00 Έργου: Σελίδα 2 από 92 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή 6 11 του Έργου 6 12 Είδος και Μέγεθος του Έργου 6 13 Θέση του Έργου 7 14 Ταξινόμηση του Έργου 9 15 Κύριος του Έργου 9 16

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Τροποποιήσεις της Όδευσης σε Άνω Γραμματικό και Πεντάλοφο Έκθεση

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Τροποποιήσεις της Όδευσης σε Άνω Γραμματικό και Πεντάλοφο Έκθεση Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας και Πεντάλοφο Έκθεση Έργου: Σελίδα 2 από 56 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 του Έργου 5 Είδος και Μέγεθος του Έργου 5 Θέση του Έργου 6 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών

Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών Καλώς ήλθατε στο Γραφείο Κτηματογράφησης που διατηρεί στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Second ESIA Amendment - GCS00 Kipoi. Annex 3 - Correspondence with Authorities and Stakeholders

Second ESIA Amendment - GCS00 Kipoi. Annex 3 - Correspondence with Authorities and Stakeholders Second ESIA Amendment - GCS00 Kipoi Annex 3 - Correspondence with Authorities and Stakeholders Project Title: Document Title: Trans Adriatic Pipeline TAP Second ESIA Amendment Annex 3 Correspondence with

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.1 - Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.1 - Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων Παράρτημα 1.1 - Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων Τίτλος εγγράφου: Παράρτημα 1.1 Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων Σελίδα 2 από 80 Λίστα Πινάκων Πίνακας 1-1... Δείκτες Επιλογής ς 6 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πικέρμι, 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Φορέας Υλοποίησης του Έργου: «Πράσινο Νησί Αη Στράτης», καλεί εντός δέκα πέντε (15 ) ημερών από

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Μετρήσεις Θορύβου Υφιστάμενης Κατάστασης για το σταθμό GCS01 - Εναλλακτική Θέση D

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Μετρήσεις Θορύβου Υφιστάμενης Κατάστασης για το σταθμό GCS01 - Εναλλακτική Θέση D Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας σταθμό GCS01 - Εναλλακτική Θέση D Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP σταθμό GCS01 Εναλλακτική Θέση D Area Comp. Σελίδα 2 από 13 System Disc. Doc.- Type Ser. No.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Second Amendment to the ESIA - GCS00 Kipoi. Annex 1 - Decision on Approval of Environmental Terms

Second Amendment to the ESIA - GCS00 Kipoi. Annex 1 - Decision on Approval of Environmental Terms Second Amendment to the ESIA - GCS00 Kipoi Annex 1 - Decision on Approval of Environmental Terms ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 3 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 3 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο έργου: Σελίδα 2 από 21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 3.1 Εισαγωγή 3 3.2 Διεθνείς απαιτήσεις 3 3.3 Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης 6 3.3.1 Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.5 Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων για τους Σταθμούς Συμπίεσης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.5 Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων για τους Σταθμούς Συμπίεσης έργου: Σελίδα 2 από 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 3 1.1 Γενικές πληροφορίες του Παραγωγού Αποβλήτων 3 1.2 Στοιχεία Κατασκευής 4 1.3 Στοιχεία Λειτουργίας 5 1.4 Δεδομένα αποβλήτων ανά Κατηγορία:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ

Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ «Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ». Παρατηρήσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.6 Δυτικό Τμήμα Χρήσεις Γης και Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.6 Δυτικό Τμήμα Χρήσεις Γης και Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον Ενιί ΜΠΚΕ Εάς Πάημ.6 Δυικό Τμήμ Χήεις Γης κι Κινωνικικνμικό Πειβάν ORIGINAL SIZE ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ) ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ χμ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας - Μικρές Τροποποιήσεις της Όδευσης & Προσωρινών και Μόνιμων Εγκαταστάσεων Παράρτημα 1 - Απόφαση Έγκρισης

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας - Μικρές Τροποποιήσεις της Όδευσης & Προσωρινών και Μόνιμων Εγκαταστάσεων Παράρτημα 1 - Απόφαση Έγκρισης Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας - Μικρές Τροποποιήσεις της Όδευσης & Προσωρινών και Μόνιμων Εγκαταστάσεων Παράρτημα 1 - Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Εγκεκριμένου Έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ Α7: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΔΡΑΣΗ Α7: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. TO ΕΡΓΟ «ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL HABITATS AND SIGNIFICANT AVIFAUNA SPECIES IN NATURA 2000 NETWORK SITES OF EPANOMI AND AGGELOCHORI LAGOONS, GREECE» - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας - GCS00 Κήποι Παράρτημα 7 Πρόχειρο Σχέδιο ιαχείρισης Αποβλήτων

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας - GCS00 Κήποι Παράρτημα 7 Πρόχειρο Σχέδιο ιαχείρισης Αποβλήτων GCS00 Κήποι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 2 από 15 1 Σχέδιο ιαχείρισης 3 Γενικές πληροφορίες του Παραγωγού 3 Στοιχεία Κατασκευής 4 Στοιχεία Λειτουργίας 5 εδομένα αποβλήτων ανά Κατηγορία: Επικίνδυνα απόβλητα (ΕΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25247 28 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2350 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της οικ.170376/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Μαρία Κιτριλάκη ΠΕ04.04

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Μαρία Κιτριλάκη ΠΕ04.04 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Μαρία Κιτριλάκη Διαχείριση φυσικών περιοχών Η σύγχρονη αντίληψη για τη διαχείριση των φυσικών περιοχών δεν κυριαρχείται από την παλαιότερη τακτική της εξάντλησης αλλά από

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Μικρές Τροποποιήσεις της Όδευσης & Προσωρινών και Μόνιμων Εγκαταστάσεων Οδηγός Εγγράφων

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Μικρές Τροποποιήσεις της Όδευσης & Προσωρινών και Μόνιμων Εγκαταστάσεων Οδηγός Εγγράφων Μικρές Τροποποιήσεις της Όδευσης & Προσωρινών και Μόνιμων Εγκαταστάσεων Έργου: Σελίδα 2 από 10 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή 3 2 Χάρτης Εγγράφων 4 3 Ακρωνύμια 5 4 Λεξιλόγιο όρων 7 5 Παραπομπές 9 5.1

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Habitat: κυρίαρχη μορφή, γύρω από την οποία αναπτύσσεται ένας οικότοπος Χλωρίδα (π.χ. φυτό-φύκος) Πανίδα (π.χ. ύφαλος διθύρων) Γεωλογική μορφή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ακριβής διαδρομή που θα ακολουθήσει ο αγωγός; Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Ερωτήσεις και Aπαντήσεις σχετικά με το έργο

Ποια είναι η ακριβής διαδρομή που θα ακολουθήσει ο αγωγός; Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Ερωτήσεις και Aπαντήσεις σχετικά με το έργο 1. Ποια είναι η ακριβής διαδρομή που θα ακολουθήσει ο αγωγός; (ΤΑΡ) Ερωτήσεις και Aπαντήσεις σχετικά με το έργο Η διαδρομή ξεκινά κοντά στους Κήπους και κατευθύνεται δυτικά μέσω της Θράκης, της Ανατολικής,

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.5 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για το Τοπίο

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.5 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για το Τοπίο Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας για το Τοπίο Σελίδα 2 από 64 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Μεθοδολογία μελέτης 5 Περιοχή μελέτης 5 Μεθοδολογία 5 3 Γενική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις για το Σχέδιο Νόμου(ΣΝ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

Θέσεις για το Σχέδιο Νόμου(ΣΝ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» Αθήνα, 15-01-2010 Αριθμ. Πρωτ. 385 Θέσεις για το Σχέδιο Νόμου(ΣΝ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» Εισαγωγή Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη της Μελέτης Επιπτώσεων στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ελλάδα, Αλβανία, και Ιταλία

Περίληψη της Μελέτης Επιπτώσεων στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ελλάδα, Αλβανία, και Ιταλία Περίληψη της Μελέτης Επιπτώσεων στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ελλάδα, Αλβανία, και Ιταλία 13 Απριλίου 2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο TAP ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 5 - Υφιστάμενη Κατάσταση Φυσικού

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 5 - Υφιστάμενη Κατάσταση Φυσικού Κεφάλαιο 5 - Υφιστάμενη Κατάσταση Φυσικού Σελίδα 2 of 71 Περιεχόμενα 5 Περιγραφή Υφιστάμενη Κατάστασης Φυσικού, Κοινωνικοοικονομικού Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 6 5.1 Εισαγωγή 6 5.2 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενα μνημεία και χώροι, στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή

Προστατευόμενα μνημεία και χώροι, στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή Προστατευόμενα μνημεία και χώροι, στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή Στη στήλη αυτή σας παρουσιάζουμε μνημεία και χώρους, ευρισκόμενα στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή, τα οποία η Πολιτεία επισήμως

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής

Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής η μετρήσιμη δυσμενής μεταβολή φυσικού πόρου ή η μετρήσιμη υποβάθμιση υπηρεσίας συνδεδεμένης με φυσικό πόρο, που μπορεί να επέλθει άμεσα ή έμμεσα ΥΠΕΚΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Xαιρετισμός Προέδρου.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Κ.Ε. κου Ιωάννη Γεωργιάδη,Γεωπόνου Μsc στην ημερίδα

Xαιρετισμός Προέδρου.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Κ.Ε. κου Ιωάννη Γεωργιάδη,Γεωπόνου Μsc στην ημερίδα Xαιρετισμός Προέδρου.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Κ.Ε. κου Ιωάννη Γεωργιάδη,Γεωπόνου Μsc στην ημερίδα «Προοπτικές αειφορικής ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα». ΑΕΙΦΟΡΙΑ είναι μια έννοια που ευρύτατα χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 5 - Προσέγγιση και Μεθοδολογία της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 5 - Προσέγγιση και Μεθοδολογία της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων Έργου: Σελίδα 2 από 32 Πίνακας Περιεχομένων 5 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ της ΜΠΚΕ 4 5.1 Εισαγωγή και Επισκόπηση της Διαδικασίας ΜΠΚΕ 4 5.1.1 Νομοθετικές Απαιτήσεις ΜΠΚΕ 4 5.1.2 Νομοθεσία και Πρότυπα ΜΠΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της 1 ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης του ΥΔ Θεσσαλίας

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της 1 ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης του ΥΔ Θεσσαλίας 1 η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Θεσσαλίας (EL08) Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της 1

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων του έργου GP-WIND Πάτρα 29 Σεπτεμβρίου 2011 Αιολικά Πάρκα Παναχαϊκού & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Πιθανών Επιπτώσεων Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος, ΑΔΕΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

Αιολικά Πάρκα σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις, η έως σήμερα εμπειρία. Αλεξάνδρα Κόντου

Αιολικά Πάρκα σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις, η έως σήμερα εμπειρία. Αλεξάνδρα Κόντου Αιολικά Πάρκα σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις, η έως σήμερα εμπειρία Αλεξάνδρα Κόντου WINDFARMS & WILDLIFE LIFE12 BIO/GR/000554 Επίδειξη Καλών Πρακτικών με στόχο τον

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δευτέρα 27 Μαΐου 2013 Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανίας/ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 2 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ είναι ο συνδυασμός ενός χώρου ειδικά επιλεγμένου, διαμορφωμένου και εξοπλισμένου και ενός τρόπου λειτουργίας, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 3 Σεπτέμβριος 2016 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόμενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ( Νόµοι 90 του 1972, 56 του 1982, 7 του 1990, 28 του 1991, 91 (Ι) του 1992, 55 (Ι) του 1993, 72 (Ι) του 1998, 59 (Ι) του 1999, 142 (Ι) του 1999, 24 (Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ Γεωγραφικά στοιχεία Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου, γνωστός και ως Βάλια Κάλντα βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή της οροσειράς της Πίνδου στα όρια μεταξύ των νομών Γρεβενών και

Διαβάστε περισσότερα

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό 2010 2011 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΚΕ) ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Σελίδα vi ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανίας/ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΕΕ-ΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ TAP

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΕΕ-ΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ TAP ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΕΕ-ΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ TAP 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 2 Εισαγωγή 6 3 Προτεινόμενη όδευση TEE-AM 7 3.1 Γενική περιγραφή της προτεινόμενης όδευσης 7 3.2 Τμήμα 1 - Όδευση στην Περιοχή του

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 11.963,2 kwp στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών 2018-2028 Αρμόδια υπηρεσία Απόσπασμα Όρων Εντολής Η Αναθέτουσα Αρχή, είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Αναγκαίες Μελέτες Υποβάθρου για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σπύρος Παπαγρηγορίου, α αγρηγορ ου, Π.Μ. Μέλος ΜΕΠΑΑ/ ΤΕΕ 30 IOYNIOY 2010 Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Πρόταση για τον προσδιορισμό των όρων και των ορίων των περιοχών προστασίας στους υγροβιοτόπους Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Γ. Ανδρέου, Ι. Δάφνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Α. Πουρνάρας Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (2 Ο κεφάλαιο) ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Θηλαστικά της Οίτης. Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων

Θηλαστικά της Οίτης. Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων Θηλαστικά της Οίτης Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Η παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΡΟΛΙΑ 7 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Αγιάς. Ανάδειξη και αξιοποίηση.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΡΟΛΙΑ 7 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Αγιάς. Ανάδειξη και αξιοποίηση. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΡΟΛΙΑ 7 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Αγιάς. Ανάδειξη και αξιοποίηση. Στρατηγική θέση της Αγιάς Η περιοχή της Αγιάς χαρακτηρίζεται κυρίως από την εύφορη κοιλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Περιβαλλοντική Μελέτη- Μελέτη/Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 20.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 0783/2007, του Γ.Τ., κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά µε την προστασία της χερσονήσου του Ακάµα στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

«Παρακολουθώντας» τη Φύση Λυδία Αλβανού Βιολόγος (PhD) Υπεύθυνη Παρακολούθησης της Βιοποικιλότητας

«Παρακολουθώντας» τη Φύση Λυδία Αλβανού Βιολόγος (PhD) Υπεύθυνη Παρακολούθησης της Βιοποικιλότητας «Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» «Παρακολουθώντας» τη Φύση Λυδία Αλβανού Βιολόγος (PhD) Υπεύθυνη Παρακολούθησης της Βιοποικιλότητας 10 Οκτωβρίου 2015 Μέγαρο Μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 5: Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Μεθοδολογία & Αντιμετώπιση Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)»

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)» ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)» Κομοτηνή, 30-09-2013 ΓΕΝΙΚΑ Η Μόνιμη Επιτροπή Έργων Υποδομής και Ανάπτυξης (Μ.Ε.ΕΡ.ΥΠ.Α.) του ΤΕΕ Θράκης αξιολόγησε

Διαβάστε περισσότερα