ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. της f : A. Rούτε εύκολη είναι ούτε πάντοτε δυνατή. Για τις συναρτήσεις f (x) = x ηµ x και ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. της f : A. Rούτε εύκολη είναι ούτε πάντοτε δυνατή. Για τις συναρτήσεις f (x) = x ηµ x και ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Έστω fµια συνάρτηση µε πεδίο ορισµού το Α. Το σύνολο των τιµών της είναι f( A) { R = υπάρχει (τουλάχιστον) ένα A : f () = }. Ο προσδιορισµός του συνόλου τιµών f( A) της f : A Rανάγεται στην εύρεση των πραγµατικών τιµών της παραµέτρου για τις οποίες η εξίσωση: f () =, µε άγνωστο έχει λύση στο Α. Η εύρεση του συνόλου τιµών µιας συνάρτησης f : A Rούτε εύκολη είναι ούτε πάντοτε δυνατή. Για τις συναρτήσεις f () = ηµ και g() =συν είναι δύσκολο να βρούµε το πεδίο τιµών τους. Γενικά ο προσδιορισµός του συνόλου τιµών f( A ) µιας συνάρτησης µπορεί να γίνει µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: α) Με ορισµός, προσδιορίζοντας το σύνολο f( A ) β) Με την βοήθεια των εννοιών του ορίου, της συνέχειας και της µονοτονίας γ) Με την βοήθεια των παραγώγων δ) Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης της f. Πράγµατι, η προβολή όλων των σηµείων της γραφικής παράστασης της fπάνω στον δίνει το σύνολο τιµών της f. Μορφή : Συνάρτηση µε τύπο f () ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ =α +βκαι D(f ) = R. Έχουµε A= R. Θέτουµε = f () =α +β α + ( β ) = 0 α = β () ιακρίνουµε περιπτώσεις: Αν α 0 τότε β = και άρα (f )A= R α Αν α= 0 (σταθερή συνάρτηση) η () γίνεται : =β Άρα (f )A={ β }

2 Μορφή : Συνάρτηση µε τύπο f () θέτουµε f () βρίσκονται στο D(f ). =α +βκαι D(f ) R. Στην περίπτωση αυτή = και λύνουµε την εξίσωση µε άγνωστο. Ζητάµε οι λύσεις να Παράδειγµα: Να βρείτε το σύνολο λύσεων της f :[,) R µε τύπο f () =. Θέτουµε Πρέπει + f () = = = + < < [, ). Άρα f( A) = [, ) α +β Μορφή : Συνάρτηση µε τύπο f () =, γ 0, D(f ) = R \ δ γ +δ γ. Σ αυτή την περίπτωση θέτουµε f () = και αναζητούµε τις τιµές του για τις οποίες η εξίσωση f () = έχει, ως προς λύση στο R \ δ γ. Παράδειγµα: Να βρείτε το σύνολο τιµών της Η f έχει πεδίο ορισµού A= R \{ }. Θέτουµε f () = + = + f () = + = ( ) ιακρίνουµε περιπτώσεις για τον συντελεστή του : Αν = 0 = η () γίνεται 0= 7αδύνατη Άρα f( A) Αν 0 τότε + = Εποµένως σύνολο τιµών είναι f( A) = R \{ } που ανήκει στο R \ { } = + () Μορφή 4: Συνάρτηση µε τύπο f () α +β f () =, γ 0 και D(f ) R. Θέτουµε γ +δ = και λύνουµε ως προς. Οι λύσεις θα πρέπει να βρίσκονται στο D(f ).

3 Παράδειγµα: Να βρείτε το σύνολο τιµών της ( ) f :, Rµε τύπο + f () =. Έχουµε f () = + = + = ιακρίνουµε περιπτώσεις για τον συντελεστή του : Αν = 0 δηλαδή 0 = η () γίνεται = + Αδύνατη. Άρα f( A) Αν 0 δηλαδή η λύση + = = + () είναι δεκτή µόνο όταν ικανοποιεί τον περιορισµό < < (ο περιορισµός προέρχεται από το πεδίο ορισµού) πρέπει λοιπόν < < < + < 8, 9 Εποµένως, 4 f A = 8, 9 Μορφή : Συνάρτηση µε τύπο f () =α +β +γ, α 0 και D(f ) = R. Το σύνολο τιµών της fείναι το: f (A) 0 = α +β +γ= α +β + γ = () Η () είναι β βαθµού και έχει λύση στο Rαν 0 β 4 γ α 0 4α 4αγ β () δηλαδή Αν α> 0 τότε Αν α< 0τότε 4 = 4α 4α αγ β 4 = 4α 4α αγ β Εποµένως, + αν α> 0 4 α f (A) =, αν α< 0 4α

4 Μορφή 6: Συνάρτηση µε τύπο f () =α +β +γ, α 0, D(f ) R. Σε αυτή την περίπτωση λύνουµε την εξίσωση f () απαιτούµε µια τουλάχιστον λύση της f () Παράδειγµα: Να βρείτε το σύνολο τιµών της f :[, 4) Πεδίο ορισµού είναι το Α= [, 4) Θέτουµε f () = 4 + = = µε άγνωστο και παράµετρο και = να ανήκει στο Α= D(f ). Rµε τύπο 4+ = 0 () Η () είναι β βαθµού και έχει διακρίνουσα = 6 4( ) = 4+ 4 Θα πρέπει τώρα () Με τον περιορισµό αυτό θα πρέπει οι λύσεις της f () f () = 4+ = να ανήκουν στο [, 4 ) (µία τουλάχιστον) Είναι όµως: = και = = + και = + + Απαιτούµε τώρα µία τουλάχιστον από αυτές τις ρίζες να ανήκει στο [, 4 ). Αυτή η απαίτηση µας οδηγεί στις παρακάτω διπλές ανισώσεις + < 4 ή + + < < (αδύνατη) ή 0 + < < () ηλαδή και Προσοχή: <. Άρα f (A) [,) =. Αν εργαζόµαστε «κατασκευστικά» θα είχαµε < 4 άρα 4 < 6 (4) < 4 άρα 6< 4< 8 () Με πρόσθεση των (4) και () παίρνουµε ηλαδή 9 f () + < 4+ < 8+ < <. εν µας δίνει το πεδίο τιµών αλλά µας λέει f (A) ( 9,) 4

5 Μορφή 7: Συνάρτηση µε τύπο α +β +γ f () =, 0 α +β +γ α και D( f) R. i) Σ αυτή την περίπτωση λύνουµε την εξίσωση f () = και απαιτούµε µία τουλάχιστον λύση της να ανήκει στο D( f ). ii) Αν D( f) ανήκει στο R. = R δεν «απαιτούµε» διότι η λύση της f () = (αν υπάρχει) θα Παράδειγµα: Να βρείτε το σύνολο τιµών της Το πεδίο ορισµού είναι A= R \{,} + + f () = = f () = + 6 [απλοποιήσαµε µόνο τον τύπο όχι το πεδίο ορισµού] + Θέτουµε f () = = + = ( ) = + ιακρίνουµε περιπτώσεις Αν = : 0 = 4 Αδύνατη άρα f (A) () Αν : + =. Για να ανήκει αυτή η λύση στο Α θα πρέπει + + και και - που ισχύει Άρα f (A) = R \{, } { } Παρατήρηση: Η () είναι πρωτοβάθµια γι αυτό δεν χρειάστηκε να πάρουµε 0, και έπειτα να απαιτήσουµε οι ρίζες, να ανήκουν στο Α. Μορφή 8: Συνάρτηση µε τύπο f () =α+ φ () ή f () = α φ () Σ αυτή την περίπτωση βρίσκουµε αρχικά το πεδίο ορισµού Α της fκαι κατόπιν αναζητούµε τις τιµές του για τις οποίες η εξίσωση f () στο Α. Ισχύει: g() 0 φ () = g() φ () = g () = έχει ως προς λύση

6 Παράδειγµα: Να βρείτε το σύνολο τιµών της Πρέπει Άρα D(f ) = R Θέτουµε + > 0 όµως = 8< 0και α= > 0 f () = + + f () = + + = + = 0 ( ) + ( ) + = = 0 Η τελευταία έχει λύση µόνο όταν = ( ) > ή Άρα + Εποµένως, f (A) = +, + ) Μορφή 9: Σύνολο τιµών συνάρτησης της οποίας ο τύπος περιέχει τους τριγωνοµετρικούς αριθµούς ηµφ () ή συνφ (). Σ αυτή την περίπτωση µετατρέπουµε, µε τη βοήθεια τύπων τριγωνοµετρίας όλους τους τριγωνοµετρικούς αριθµούς που εµφανίζονται στον τύπο της συνάρτησης µόνο σε ηµφ () ή συνφ() και λύνουµε την εξίσωση που προκύπτει ως προς αυτόν τον τριγωνοµετρικό αριθµό. Έπειτα χρησιµοποιούµε την συνθήκη ηµφ() ή συνφ() και προσδιορίζουµε το σύνολο τιµών f (A). Παράδειγµα: Να βρείτε το σύνολο τιµών της Πεδίο ορισµού της fείναι το A Θέτουµε = Rγιατί +ηµ f () = = + 4συν +ηµ f () = + 4 συν συν > 4 + 4συν = +ηµ ηµ 4συν = Χρησιµοποιούµε τώρα ότι 6

7 αηµ +βσυν =ρηµ ( +φ ) όπου Τότε ρ= + ( 4) = + 6 ρ= α +β β ηµφ= ρ και έχουµε: α συνφ= ρ ρηµ +φ = ηµ +φ = + 6 ( ) ( ) : Η λύση αυτή ανήκει στο Rαν και µόνο αν: ηµ ( +φ) ( 9 0) Εποµένως το σύνολο τιµών της fείναι 0 f (A) = 0, 9 Μορφή 0: Σύνολο τιµών συνάρτησης της οποίας ο τύπος περιέχει εκφράσεις της µορφής φ() α ή log φ α () όπου α> 0 µε α. Σ αυτή την περίπτωση, αφού πρώτα βρούµε το πεδίο ορισµού της f, κατόπιν λύνουµε ως προς φ() α και παίρνουµε τον περιορισµό φ() α > 0 ή αντίστοιχα λύνουµε ως προς log αφ () = και αναζητούµε λύσεις µέσα στο πεδίο ορισµού της φ (). Παράδειγµα: Να βρείτε το σύνολο των τιµών των συναρτήσεων µε τύπους i) α f () =, α> 0 ii) +α i) Πεδίο ορισµού της fείναι A= R Θέτουµε α +α α f () = ln α+, α> 0 f () = = + α = α + α = () ιακρίνουµε περιπτώσεις: 7

8 Αν + = 0 = : 0= Αδύνατη. Άρα το ( ) f (A) Αν + 0 α = και επειδή + α > 0έπεται > 0 ( )(+ ) > 0 (,) + Άρα f (A) = (,) ii) Για το πεδίο ορισµού της fπρέπει ( α, α ). Άρα D( f ) = ( α, α ) α > 0 α+ ( α )( α+ ) > 0 Θέτουµε α f () = ln = α+ α + =α = + ( ) ( ). α = α + =α α+ Για να είναι δεκτή η λύση θα πρέπει να ανήκει στο D( f ). ηλαδή α α< <α < < ( ) ( ) < + Εποµένως το σύνολο τιµών της fείναι : f( D( f) ) = R < < + + < > 0, που ισχύει R Μορφή : Σύνολο τιµών συνάρτησης πολλαπλού τύπου. Σε αυτή την περίπτωση βρίσκουµε το σύνολο τιµών κάθε «κλάδου» ξεχωριστά, σαν να πρόκειται για διαφορετικές συναρτήσεις, και κατόπιν παίρνουµε την ένωσή τους, σύµφωνα µε την παρακάτω εφαρµογή. Εφαρµογή: Έστω συνάρτηση f : A R. Αν A A, A A είξτε ότι: f( A A ) = f( A ) f( A ) Απόδειξη: Θα δείξουµε ότι ( ) f A A f A f A f A A = f A f A f A f A f A A Έστω f( A A ). Τότε υπάρχει A A ώστε f () = 8

9 ηλαδή υπάρχει ( A ή A ) ώστε f () = ηλαδή υπάρχει ( A : f () = ) ή ( A : f () = ) Άρα f( A ) ή f( A ) ηλαδή f( A ) f( A ) Εποµένως f( A A ) f( A ) f( A ) Αντίστροφα: (Ι) ( ) Έστω f( A ) f( A ) τότε ή f A ( ) f A ( A και f = ) ηλαδή υπάρχει A και f( ) = ή ηλαδή υπάρχει ( A A ) Εποµένως f( A A ) και f () =. Άρα f A f A f A A (ΙΙ) Από (Ι) και (ΙΙ) έχουµε ( ) = f A A f A f A Γενίκευση: Έστω f συνάρτηση: A R Αν A, A,...,A κ Α τότε ( ) = f A A... A f A f A... f A κ Συντοµογραφικά κ κ f Ai = f A i= i= i Η απόδειξη µε επαγωγή ως προς κ ( κ Ν ) κ Παράδειγµα: Να βρείτε το σύνολο τιµών της f () = + Η fέχει πεδίο ορισµού το A = R, γιατί + > 0 Η fγράφεται : αν 0 + f () = αν < 0 9

10 Έστω A = (,0) και A = [ 0, + ) Τότε f (A) = f( A ) f( A ) Εύρεση του f( A ) Θέτουµε f () = και < 0. Εποµένως = = + = () Αν + = 0 = τότε η (): 0 = αδύνατη άρα ( ) f A Αν + 0 δηλαδή : = + Η λύση αυτή είναι δεκτή όταν Άρα f( A ) = (,0) Εύρεση του f( A ) Θέτουµε f () = και 0. Εποµένως + = = + = < 0 < 0 + Αν = 0 = η () γίνεται 0 = αδύνατη Άρα f( A ) Αν 0 : [ ) [ ) 0, : f A = 0, : () = πρέπει Τότε f (A) = f( A ) f( A ) = (,) ( + ) < 0 (, 0) > 0 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αν στον τύπο µιας συνάρτησης fυπάρχουν παράµετροι και θέλουµε να τις προσδιορίσουµε, ώστε η f να έχει σύνολο τιµών ένα γνωστό σύνολο Β, εργαζόµαστε ως εξής: Βρίσκουµε το σύνολο τιµών f (A)της f, µε τη διαδικασία που αναπτύξαµε στα προηγούµενα παραδείγµατα, και το εκφράζουµε ως διάστηµα ή ένωση διαστηµάτων σε συνάρτηση µε τις παραµέτρους. 0

11 Παράδειγµα α +β Να βρείτε τους αριθµούς α 0 και β, ώστε η συνάρτηση fµε τύπο f () = + να έχει σύνολο τιµών στο διάστηµα [,]. Λύση Το πεδίο ορισµού της συνάρτησης είναι το R. α +β f () = = α +β= + α + β = 0 Θέτουµε + ιακρίνουµε περιπτώσεις για τον συντελεστή του β Αν = 0 η () γίνεται α β= 0 = R α Αν 0 η () είναι εξίσωση β βαθµού ως προς και για να έχει λύση στο 0 4α 4 β 0 β α 0 () Rπρέπει Η τελευταία ανίσωση είναι β βαθµού: () =β + 4α > 0 και έχει ρίζες Η () αληθεύει όταν δηλαδή β β + 4α = και β+ β + 4α = β β + 4α β+ β + 4α, Άρα β β + 4α β+ β + 4α f (A) =, Επειδή θέλουµε f (A) = [,] πρέπει και αρκεί : β β + 4α 4 = και β+ β + α = β β + 4α = () και β+ β + 4α = 6 (4) Με πρόσθεση κατά µέλη των () και (4) β= 4 β= Για β= : α = 6 α = α=± Άρα για α= και β= ή α= και β=.

12 ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε τα σύνολα τιµών των παρακάτω συναρτήσεων µε τύπους : i) f () = 4+ ii) f :[ 4,] Rµε iii) iv) f () = + f () = v) f :[ 0,4] vi) f :[,] vii) f :[,6] viii) f :[,] i) f :(,] ) f :[,) R µε f () = + 6+ f () = + R µε f () = R µε f () = 4 R µε f () = R µε R µε f () = + + f () = Οµοίως i) 4 f () = iii) f () = + ii) iv) f () = f () = v) f () = vi) f () = 4+ vii) f () = 4 viii) f () = +. Οµοίως +συν i) f () = ii) f () = + συν συν συν iii) f () = iv) f () = 4 ηµ +

13 v) vii) f () = ηµ συν vi) κ f () =, * κ R f () =ηµ 4συν 4. Οµοίως i) iii) f () = ii) f () ln = iv) + f () = + f () = log v) f () = + vii) g() ln( ) + vi) f () = = + viii) f () = ln( + ). Οµοίως i) f () ln = ii) f () = ln + iii) f () = [ ] iv) g() = + 6. Να προσδιορίσετε τα σύνολα τιµών των συναρτήσεων µε τύπους [ ) [ ) αν, i) f () = + αν,4 [ ) [ ] 4+ αν 0, ii) f () = αν,7 7. Να βρείτε το σύνολο τιµών της συνάρτησης [ ] [ ] f () = + 8. ίνεται η συνάρτηση: f () = λ Να βρεθεί ο λ Rώστε η fνα έχει σύνολο τιµών το σύνολο,.

14 9. ίνεται η συνάρτηση: Να βρεθεί ο f () = + 6 λ λ Rώστε η fνα έχει σύνολο τιµών το R. 0. Αν για τη συνάρτηση f ισχύει και το σύνολο τιµών της. f () f + = 0 να βρεθεί ο τύπος της. Αν ισχύει + f () + f = να βρεθεί ο τύπος της και το σύνολο τιµών της.. ίνεται η συνάρτηση f () = +λ. + Να βρεθεί ο λ Rώστε η fνα έχει σύνολο τιµών το [ 0, ].. Να βρείτε τις τιµές του λ R, ώστε η συνάρτηση f µε τύπο: f () = λ να έχει σύνολο τιµών το διάστηµα [, ]. 4

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 13 1.2 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σύνθεση συναρτήσεων

ΜΑΘΗΜΑ 13 1.2 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σύνθεση συναρτήσεων ΜΑΘΗΜΑ 3. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σύνθεση συναρτήσεων Θεωρία Σχόλια Ασκήσεις ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός Έστω οι συναρτήσεις : A R, :Β R Το τυχαίο A, µε την A. αντιστοιχίζεται στην τιµή Αν η τιµή αυτή ( ) B θα αντιστοιχίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Όταν το χ τότε το. στο,µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Όταν το χ τότε το. στο,µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ Όταν στα µαθηµατικά λέµε ότι το τείνει στο και συµβολίζεται, εννοούµε ότι οι τιµές προσεγγίζουν την τιµή, είτε µε από τιµές µικρότερες του δηλ από αριστερά του, είτε από τιµές µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 14 1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ 14 1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 4. ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μονοτονία συνάρτησης Ακρότατα συνάρτησης Θεωρία Σχόλια Μέθοδοι Ασκήσεις ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός Συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε διάστηµα, όταν για οποιαδήποτε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Αθήνα Ιούλιος, 01 Η παρούσα ιπλωµατική Εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός της συνάρτησης Συνάρτηση από ένα σύνολο Α σε ένα σύνολο Β λέγεται µια διαδικασία (κανόνας τρόπος ), µε την οποία κάθε στοιχείο του συνόλου Α αντιστοιχίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων:. c d c c. d c. d c. d c. e d e c 6. d c 7. d c 8. d ln c 9. d c. d c,. Β. Οι παρακάτω τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κύριος στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να δείξουµε ότι η ολοκλήρωση είναι η αντίστροφη πράξη της παραγώγισης και να δώσουµε τις βασικές µεθόδους υπολογισµού των ολοκληρωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις

Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις Ζούπας Ανδρέας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίο Άρεως, Βόλος 38334 7 Ιουνίου 14 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή. 3 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3 Ø ÔØÓÑ Ò ½ Á ÒÓÙ ÖÓÙ ¾¼¼ Ασκηση Δίνεται η συνάρτηση f (x) =x +lnx. Να βρεθεί η εφαπτομένη της C f στοσημείομετετμημένηe. Η εξίσωση της τυχούσας εφαπτομένης της C f είναι y = f (x 0 ) x + f (x 0 ) f (x

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

( ) x. 1.1 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις. =. Να. 1. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x ) ( x 2

( ) x. 1.1 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις. =. Να. 1. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x ) ( x 2 11 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις 1 Δίνονται οι συναρτήσεις f ( ) ( ημ ) + σφ =, g( ) ημ ημ = και h( ) ημ( ) αποδειχθεί ότι η f είναι άρτια, η g περιττή και η h ούτε άρτια ούτε περιττή Να εξετασθεί αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Γενικής Τοπολογίας Θέµης Μήτσης

Σηµειώσεις Γενικής Τοπολογίας Θέµης Μήτσης Σηµειώσεις Γενικής Τοπολογίας Θέµης Μήτσης Τµηµα Μαθηµατικων Πανεπιστηµιο Κρητης Περιεχόµενα 1. Τοπολογικοί Χώροι - Βάσεις - Υποβάσεις 4 2. Κλειστότητα και Εσωτερικό 7 3. Σύγκλιση 10 4. Συνέχεια 13 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Εξισώσεις 2 ου βαθμού

Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Η εξίσωση της μορφής αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 λύνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Δ = β 2 4αγ Η εξίσωση αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 αν Δ>0 αν Δ=0 αν Δ

Διαβάστε περισσότερα

Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις

Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις Σ.Κ. ΠΗΧΩΡΙ ΗΣ Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις Κρήτη 986 Αθήνα996 Σάµος 2006 Απειροστικός Λογισµός Πρόχειρες Σηµειώσεις. Σ. Πηχωρίδης Στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα