Λύση α) Μετά από την σχετική διαλογή ο πίνακας των συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων είναι ο παρακάτω. Aθρ. Συχν N. συχν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λύση α) Μετά από την σχετική διαλογή ο πίνακας των συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων είναι ο παρακάτω. Aθρ. Συχν N. συχν"

Transcript

1 1 2.2 Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας Α ΟΜΑ ΑΣ 1. Η βαθµολογία 5 φοιτητών στις εξετάσεις ενός µαθήµατος είναι: α) Να κατασκευάσετε των πίνακα κατανοµής συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων (απολύτων και αθροιστικών ) β) Από τον πίνακα να εκτιµήσετε το ποσοστό των φοιτητών που πήραν βαθµό ) Κάτω από την βάση (µικρότερο του 5) ) Άριστα ( 9 ή 1) ) Τουλάχιστον 7 αλλά το πολύ 9. α) Μετά από την σχετική διαλογή ο πίνακας των συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων είναι ο παρακάτω Βαθµός x Συχν. ν Σχ. συχν. Σχ. συχν % Aθρ. Συχν N β) ) Από τον πίνακα διαπιστώνουµε ότι, το ποσοστό των φοιτητών που πήραν κάτω από την βάση είναι όπως βλέπουµε στη στήλη (4), ίσο µε : = 26% ) Άριστα ( 9 ή 1) πήρε το : = 14% ) Τουλάχιστον 7 αλλά το πολύ 9 πήρε το : =38% Σχ.Αθρ. συχν F Σχ. αθρ.συχν F % 1 3,6 6 3, ,4 4 5, ,1 1 1, ,6 6 13, , , , , , , , , ,1 1 48, , Σύνολο

2 2 2. Οι παραπάνω φοιτητές ήταν αντίστοιχα αγόρια (Α) ή κορίτσια (Κ) Α Α Κ Α Κ Α Α Α Κ Κ Κ Κ Α Α Α Κ Α Κ Α Α Α Α Α Α Κ Κ Α Κ Α Κ Κ Κ Κ Α Κ Κ Α Α Α Α Α Α Κ Α Κ Κ Α Α Α Κ Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα χρησιµοποιώντας απόλυτες συχνότητες Φύλλο Βαθµοί Σύνολο Α Κ Σύνολο 5 > 5 Εύκολα βρίσκουµε ότι αγόρια µε βαθµό 5 είναι 11, ενώ µε βαθµό > 5 είναι 18. Επίσης κορίτσια µε βαθµό 5 είναι 9, ενώ µε βαθµό > 5 είναι 12. Οπότε ο πίνακας συµπληρωµένος γίνεται Φύλλο Βαθµοί Σύνολο 5 > 5 Α Κ Σύνολο 2 3 5

3 3 3. Να µετατρέψετε τον προηγούµενο πίνακα συχνοτήτων της άσκησης 2 σε πίνακα σχετικών συχνοτήτων επί τοις εκατό: α) Ως προς το σύνολο των φοιτητών β) Ως προς το φύλλο (γραµµές) γ) Ως προς τον βαθµό (στήλες ) και να ερµηνεύσετε τα αποτελέσµατα α) Για να µετατρέψουµε τον προηγούµενο πίνακα σε πίνακα σχετικών συχνοτήτων ως προς το σύνολο των φοιτητών επί %, διαιρούµε τις συχνότητες του πίνακα µε το σύνολο των φοιτητών δηλαδή µε το 5 και πολλαπλασιάζουµε µε 1. Οπότε έχουµε Φύλλο Βαθµοί 5 > 5 Σύνολο Α 22% 36% 58% Κ 18% 24% 42% Σύνολο 4% 6% 1% Από τον πίνακα αυτόν καταλαβαίνουµε ότι το 22% των φοιτητών είναι αγόρια µε βαθµό 5, ενώ το 36% είναι αγόρια µε βαθµό > 5. Για τα κορίτσια, το 18% πήρε βαθµό 5, ενώ το 24% πήρε βαθµό > 5. Ακόµα βλέπουµε ότι, το 4% των φοιτητών πήραν βαθµό 5, ενώ το 6% πήραν βαθµό > 5. Επίσης ότι, το 58% των φοιτητών είναι αγόρια, ενώ το 42% κορίτσια β ) Για να µετατρέψουµε τον ίδιο πίνακα σε πίνακα σχετικών %συχνοτήτων ως προς το φύλλο, διαιρούµε τις συχνότητες των γραµµών µε το σύνολο της κάθε γραµµής και πολλαπλασιάζουµε µε 1. Οπότε έχουµε Φύλλο Βαθµοί 5 > 5 Σύνολο Α 37,93% 62,7% 1% Κ 42,86% 57,14% 1% Σύνολο..... Από τον πίνακα αυτόν βλέπουµε ότι, το 37,93% των αγοριών πήρε βαθµό 5 ενώ το 62,7% > 5. Επίσης το 42,86% των κοριτσιών πήρε βαθµό 5 ενώ το 57,14% των κοριτσιών πήρε βαθµό > 5.

4 4 γ) Για να µετατρέψουµε τον ίδιο πίνακα σε πίνακα σχετικών % συχνοτήτων ως προς τον βαθµό, διαιρούµε την συχνότητα κάθε στήλης µε το σύνολο της αντίστοιχης στήλης και πολλαπλασιάζουµε µε 1. Οπότε έχουµε Φύλλο Βαθµοί 5 > 5 Σύνολο Α 55% 6%. Κ 45% 4% Σύνολο 1% 1% Από τον πίνακα αυτόν βλέπουµε ότι το 55% των φοιτητών είναι αγόρια µε βαθµό 5 και το 45% είναι κορίτσια µε βαθµό 5, ενώ το 6% των φοιτητών είναι αγόρια µε βαθµό > 5 και το 4% των φοιτητών ήταν κορίτσια µε βαθµό > Χρησιµοποιώντας τον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων, που δίνει την κατανοµή του αριθµού των ηµερών απουσίας από την εργασία τους λόγω ασθενείας 5 εργατών, να βρεθεί ο αριθµός και το ποσοστό των εργατών που απουσίασαν α) τουλάχιστον 1 ηµέρα β) πάνω από 5 ηµέρες γ) από 3 έως 5 ηµέρες δ) το πολύ 5 ηµέρες ε) ακριβώς 5 ηµέρες α) Τουλάχιστον 1 ηµέρα : 5 12 = 38 (από το σύνολο αφαιρούµε τους 12 που απουσίασαν ηµέρες) β) Πάνω από 5 ηµέρες απουσίασαν : = 8 εργάτες. Το ποσοστό αυτών είναι 8 =, 16 = 16% 5 γ) Από 3 έως 5 ηµέρες απουσίασαν : = 17 εργάτες. 17 Το ποσοστό αυτών είναι =,34 = 34% 5 δ) Το πολύ 5 ηµέρες σηµαίνει από 5 ηµέρες και κάτω. Το πλήθος αυτό είναι = και το ποσοστό : =,84 = 84% 5 Αριθµός Συχνότητα ηµερών

5 5 ε) Ακριβώς 5 ηµέρες απουσίασαν 8 εργάτες 8 και το ποσοστό τους είναι =,16 =16% 5 5. Να συµπληρωθεί ο πίνακας x ν N F % F % ,2 6 3, Σύνολο 1 η γραµµή Επειδή το F 1 % = 1 θα είναι και τo 1 % =1. 1 F1 = =,1 άρα και 1 =,1. 1 Επειδή Ν 2 = 6 και ν 2 = 4, από την σχέση Ν 2 = ν 1 + ν 2 6 = 4 + ν 1 ν 1 = 2, οπότε και Ν 1 = 2. 2 η γραµµή ν1 1=,1 = 2 ν= 2 ν ν F 2 = =,1 +,2 =,3 άρα F 2 % = 3 3 η γραµµή F 3 =,6 F 3 % = 6 F 3 = ,6 =,1 +, =,3 άρα 3 % = 3 ν3 ν3 =,3 = ν 3 = 6 ν η γραµµή 4 % = 25 4 =,25 επίσης έχουµε και αφού 2 =,2 θα είναι 2 % = 2. άρα Ν 3 = Ν 2 + ν 3 = = 12 F 4 = F =,6 +,25 =,85 άρα και F 4 % = 85. ν4 ν4 4 =,25 = ν ν 4 = 5 2

6 6 Οπότε Ν 4 = Ν 3 + ν 4 = = 17 5 η γραµµή N 5 = N 4 + ν 5 = = 19 ν5 5 = 2 ν 5 = οπότε 5 % = 1, 2 6 η γραµµή ν 6 = ν Ν 5 ν 6 = 2 19 = 1 και F 5 = F =,85 +,1 =,95 άρα F 5 % = 95 N 6 = N 5 + ν 6 = = 2 ν6 1 6 = 6 = =,5 άρα 6 % = 5 ν 2 F 6 = F =,95 +,5 = 1 x ν F 6 % = 1 N F % F % 1 2,1 2, ,2 6, ,3 12, ,25 17, ,1 19, ,5 2 1, 5 1 Σύνολο 2 1,

7 7 6. Να κατασκευάσετε το διάγραµµα συχνοτήτων του βαθµού των Μαθηµατικών για τα αγόρια και τα κορίτσια (χωριστά) του πίνακα 4 της σελίδας 64. Πρώτα φτιάχνουµε πίνακα κατανοµής συχνοτήτων. Μετά την σχετική διαλογή βρίσκουµε ότι ο πίνακας συχνοτήτων είναι ο παρακάτω Βαθµός Αγόρια Κορίτσια ν α ν κ Σύνολο Το διάγραµµα συχνοτήτων είναι το παρακάτω ν αγόρια κορίτσια βαθµός

8 8 7. Τα δηµοφιλέστερα ξένα µουσικά συγκροτήµατα των 18 αγοριών του πίνακα 4 της σελίδας 64 ήσαν : Metallka, Iron Maden, Άλλο, Scorpons, Oass, Άλλο, Άλλο, Rollng Stones, Metallca, Metallca, Rollng Stones, Metallca, Iron Maden, Iron Maden, Scorpons, Scorpons, Scorpons, Metallca. Να κατασκευάσετε α) το ραβδόγραµµα και β) το κυκλικό διάγραµµα σχετικών συχνοτήτων. Πρώτα κατασκευάζουµε πίνακα συχνοτήτων Συγκρότηµα x ν % Metallca 5,278 27,8 Iron Maden 3,167 16,7 Scorpons 4,222 22,2 Oass 1,55 5,5 Rolng Stones 2,111 11,1 Άλλο 3,167 16,7 Σύνολο Το ραβδόγραµµα σχετικών συχνοτήτων είναι το παρακάτω % Metall Iron Scorp Oass Rollng Άλλο Κυκλικό διάγραµµα 17% 11% 27% Met. Iron Scor 6% 22% 17% Oass Ro.St Άλλο

9 9 8. Σ ένα κυκλικό διάγραµµα παριστάνεται η βαθµολογία των 45 µαθητών ενός γυµνασίου σε τέσσερις κατηγορίες «Άριστα», «Λίαν καλώς», «Καλώς» και «Σχεδόν καλώς». Το 3% των µαθητών έχουν επίδοση «Λίαν καλώς». Η γωνία του κυκλικού τοµέα για την επίδοση «Καλώς» είναι 144 ο. Οι µαθητές µε βαθµό «Σχεδόν Καλώς» είναι διπλάσιοι των µαθητών µε επίδοση «Άριστα». Να µετατρέψετε το κυκλικό διάγραµµα σε ραβδόγραµµα σχετικών συχνοτήτων. Πόσοι µαθητές έχουν επίδοση τουλάχιστον «Λίαν καλώς»; Από τον τύπο α = 36 ο, για την γωνία του κυκλικού τοµέα της τιµής «Καλώς» έχουµε : 144 ο =36 ο 144 κ άρα κ = =,4. 36 Aπό υπόθεση, η σχετική συχνότητα της τιµής «Λίαν Καλώς» είναι 3%, άρα λ.κ =,3. Επειδή οι µαθητές µε τιµή «Σχεδόν καλώς» είναι διπλάσιοι από τους µαθητές µε τιµή «Άριστα», η σχετική συχνότητα της τιµής «Σχεδόν καλώς» θα είναι διπλάσια από την σχετική συχνότητα της τιµής «Άριστα» : σχκ = 2 α, όµως σχ.κ + κ + λ.κ + α = 1 2 α +,4 +,3 + α = 1 3 α =,3 α =,1 οπότε σχ. κ =,2 Μετά από αυτά το ραβδόγραµµα των σχετικών συχνοτήτων είναι το παρακάτω,5,4,3,2,1 σχ καλώς καλώς λίαν καλώς άριστα x Επειδή το 3% + 4% + 2% = 9% των µαθητών έχει βαθµό τουλάχιστον Λίαν καλώς το πλήθος αυτών θα είναι ίσο µε = µαθητές

10 1 9. Από το 196 έως το 1998, ο Παναθηναϊκός έχει κατακτήσει 15 τίτλους, ο Ολυµπιακός 12, η ΑΕΚ 9, ο ΠΑΟΚ 2 και η Λάρισα 1. Να γίνει το ραβδόγραµµα και το κυκλικό διάγραµµα σχετικών συχνοτήτων Πρώτα κατασκευάζουµε πίνακα συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων Οµάδα ν % ΠΑΟ 15,384 38,4 ΟΣΦΠ 12,38 3,8 ΑΕΚ 9,231 23,1 ΠΑΟΚ 2,51 5,1 Λάρισα 1,26 2,6 Σύνολο Mε βάση τον παραπάνω πίνακα το ραβδόγραµµα και το κυκλικό διάγραµµα των σχετικών συχνοτήτων είναι τα παρακάτω Ραβδόγραµµα x ΠΑΟ 38,4% ΟΣΦΠ 3,8% ΑΕΚ 23,1% ΠΑΟΚ 5,1% ΛΑΡΙΣΑ 2,6% % Κυκλικό διάγραµµα 23,1 5,1 2,6 ΠΑΟ 38,4 ΟΣΦΠ ΑΕΚ ΠΑΟΚ ΛΑΡΙΣΑ 3,8

11 11 1. Παρακάτω δίνονται τα µετάλλια που πήραν µερικές χώρες στο Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα στίβου το Να παρασταθούν τα δεδοµένα αυτά σε ένα ραβδόγραµµα Μ. Βρετανία Γερµανία Ρωσία Πολωνία Ρουµανία Χώρα Χρυσά Ασηµένια Χάλκινα Μ Βρετανία Γερµανία Ρωσία Πολωνία Ρουµανία Ουκρανία Ιταλία Πορτογαλία Ισπανία Γαλλία Ελλάδα 1 2 Ουκρανία Ιταλία Πορτογαλία Ισπανία Γαλλία Ελλάδα Αριθµ. µεταλλίων Χρυσά Ασηµένια Χάλκινα.

12 Τα κρούσµατα δύο λοιµοδών νόσων από το 1987 έως το 1997 δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Να κατασκευάσετε τα αντοίστοιχα χρονογράµµατα και να τα σχολιάσετε. Πλήθος κρουσµάτων Έτος Έρπης Ηπατίτιδα Α Έρπης Ηπατίτιδα Παρατηρούµε ότι για τον έρπητα υπάρχει ανοδική τάση µέχρι το 1995 και µετά παρατηρούµε µία µικρή πτώση. Για την ηπατίτιδα έχουµε καθοδική τάση µέχρι το 1993, σηµαντική αύξηση τα έτη 1994 και 1995 και µετά πτώση στα επίπεδα των ετών

13 13 12 Τα παρακάτω δεδοµένα αντιπροσωπεύουν την επίδοση 5 υποψηφίων για την πρόσληψη τους σε µία ιδιωτική σχολή (κλίµακα -1) α) Να παραστήσετε τα δεδοµένα σε έναν πίνακα συχνοτήτων. β) Να κατασκευάσετε το διάγραµµα σχετικών και αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων γ) Αν η σχολή θελήσει να πάρει όσους έχουν επίδοση µεγαλύτερη ή ίση του 8, πόσους θα πάρει; δ) Αν η σχολή πάρει µόνο το 36% των υποψηφίων, τι επίδοση θα πρέπει να έχει κάποιος για να επιλεγεί; α) Πίνακας συχνοτήτων Βαθµός x Συχνότ. ν Σχτ. συχ Σχτ.συχ % Αθρ συχ F Aθρ.σχ.συχ F% 2,4 4, ,8 8, ,8 8, ,1 1, ,1 1, ,1 1, ,14 14, ,14 14, ,12 12, ,1 1 1, 1 Σύνολο 5 1, β) ιαγράµµατα σχετικών και των σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων % F% Βαθµός x Βαθµός x

14 14 γ) Η συχνότητα του βαθµού 8 είναι 6 και η συχνότητα του βαθµού 9 είναι 5, εποµένως η σχολή θα πάρει = 11 υποψηφίους δ) Είναι προφανές ότι θα επιλέξει η σχολή το 36% των υποψηφίων µε την µεγαλύτερη βαθµολογία. Από την στήλη των % παρατηρούµε ότι το 36% των υποψηφίων έχει βαθµό Ένας µαθητής έκανε το παρακάτω πολύγωνο σχετικών συχνοτήτων για το ύψος των αγοριών της τάξης του και ο καθηγητής το διέγραψε σαν λάθος. Είχε δίκιο ο καθηγητής ; % ύψος σε cm Το εµβαδόν της περιοχής που περικλείεται από τον οριζόντιο άξονα και το πολύγωνο των σχετικών % συχνοτήτων πρέπει να είναι ίσο µε 1. Στο παραπάνω σχήµα αυτή η περιοχή πλησιάζει σε τρίγωνο µε βάση = 4cm και ύψος 1cm. Άρα το εµβαδόν της είναι Ε = β υ/2 = 4 1/2 = 2. Οπότε το πολύγωνο είναι λάθος, συνεπώς είχε δίκιο ο καθηγητής.

15 15 Β ΟΜΑ ΑΣ 1. Να κατασκευάσετε τα αντίστοιχα χρονογράµµατα για τον πληθυσµό των νησιών Λέσβου, Θάσου και Σαλαµίνας µε βάση τον πίνακα 2 της σελίδας 63 και να σχολιάσετε το αποτέλεσµα. Απόσπασµα του πίνακα 2 Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο πληθυσµός των νησιών Λέσβος, Θάσος και Σαλαµίνα κατά τις απογραφές των ετών 1917, 1981 και Έτος Νήσος Λέσβος Θάσος Σαλαµίνα Κάτοικοι σε Χιλιάδες 1 8 Λέσβος 6 Σαλαµίνα 4 Θάσος Παρατηρούµε ότι για την νήσο Λέσβο η τάση είναι πτωτική, για την Σαλαµίνα σαφώς ανοδική, ενώ για την Θάσο η κατάσταση µένει περίπου σταθερή

16 16 2. Οι βεβαιωθέντες θάνατοι από την χρήση ναρκωτικών ουσιών κατά τα έτη , σύµφωνα µε τον ΟΚΑΝΑ, ήταν 62, 72, 66, 79, 79, 78, 146, 176, 222, 222, 65 αντίστοιχα. Από αυτούς είχαµε 7, 4, 2, 2, 1, 4, 8, 7, 14, 22, 6 µέχρι και 2 ετών, 43, 51, 34, 44, 47, 49, 71, 9, 98, 99, 33 από 21 έως 3 ετών και οι υπόλοιποι ήταν πάνω από 3 ετών. Να παρασταθούν τα δεδοµένα αυτά µε έναν πίνακα. Έτος Ηλικία Σύνολο Να παρασταθούν τα παραπάνω δεδοµένα της άσκησης 2 σε µορφή πίνακα αναφορικά µε το έτος και το φύλλο των ατόµων, αν γνωρίζουµε ότι από τους βεβαιωθέντες θανάτους κατά τα έτη οι 8, 1, 7, 5, 9, 8, 11, 14, 2, 2, 9 αντίστοιχα ήταν γυναίκες. Έτος Φύλλο Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

17 17 5. Να δοθεί και να ερµηνευτεί το χρονόγραµµα των δεδοµένων του παρακάτω πίνακα για κάθε οµάδα ηλικιών. (Ο πληθυσµός δίνεται σε εκατοµµύρια κατοίκους) Ηλικία Απογραφή Απογραφή Απογραφή Εκτίµηση Εκτίµηση Σε έτη ,22 2,31 1,97 1,85 1, ,58 6,19 6,88 6,99 7,4 65,96 1,24 1,4 1,54 1,58 Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται ο πληθυσµός της Ελλάδας κατά οµάδες ηλικιών Κάτοικοι σε Εκατοµµύρια έτος Ηλικίες Ηλικίες -14 Ηλικίες 65 Παρατηρούµε ότι στις ηλικίες -14, από το 1981 και µετά έχουµε πτωτική τάση, ενώ στις υπόλοιπες ηλικίες η τάση είναι αυξητική

18 18 6. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η κατανοµή συχνοτήτων της συστολικής πίεσης 15 γυναικών ηλικίας ετών που χρησιµοποιούν το φάρµακο Α για κάποια πάθηση και 2 γυναικών, ανάλογης ηλικίας που χρησιµοποιούν το φάρµακο Β. α) Να συγκρίνετε τα ποσοστά γυναικών που παίρνουν τα φάρµακα Α και Β και έχουν συστολική πίεση µεγαλύτερη ή ίση των 13mmHg β) Να κατασκευάσετε τα πολύγωνα αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων στο ίδιο σύστηµα Συστολική Πίεση σε mmhg Φάρµακο Α Φάρµακο Β ν ν Σύνολο 15 2 α) Πίεση µεγαλύτερη ή ίση από 13 mm Hg που παίρνουν το φάρµακο Α έχουν όπως φαίνεται από τον πίνακα = 26 γυναίκες. Οπότε το ποσοστό αυτών είναι 26 =, 173 = 17,3% περίπου 15 Επίσης οι γυναίκες που χρησιµοποιούν το φάρµακο Β και έχουν πίεση µεγαλύτερη ή ίση των 13 mm Hg είναι = 52 Οπότε το ποσοστό αυτών είναι 52 =, 26 = 26%. 2 Παρατηρούµε ότι το ποσοστό των γυναικών που χρησιµοποιούν το φάρµακο Α και έχουν συστολική πίεση µεγαλύτερη ή ίση των 13 mm Hg είναι µικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών που χρησιµοποιούν το φάρµακο Β β) Όπως ξέρουµε, όταν κάνουµε οµαδοποίηση τιµών, οι κλάσεις που φτιάχνουµε είναι της µορφής [, ). Αν λοιπόν πάρουµε τις οµάδες τιµών όπως αυτές δίνονται στον πίνακα, τότε οι δεξιά τιµές δεν θα ανήκουν σε καµία κλάση.

19 19 Επειδή ακόµα η µεταβλητή συστολική πίεση είναι συνεχής, κάνουµε οµαδοποίηση των τιµών παίρνοντας σαν ελάχιστη τιµή την 94,5 και πλάτος της κάθε κλάσης ίσο µε 5, οπότε έχουµε τον παρακάτω πίνακα Πίεση Φάρµακο Α Φάρµακο Β α % β % F α % F β % [, ) ν α ν β 94,5-99, ,5-14, ,5-19, ,7 9 24, ,5-114, , , ,5-119, , ,5-124, , , ,5-129, , ,5-134, , ,5-139, , ,5-144, , ,5-149, Σύνολο Το πολύγωνο των σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων είναι το παρακάτω Fι% ,5 99,5 14,5 19,5 114,5 119,5 124,5 129,5 134,5 139,5 144,5 149,5 Φάρµακο Β Φάρµακο Α

20 2 7. Οι χρόνοι (σε λεπτά ) που χρειάστηκαν 55 µαθητές να λύσουν ένα πρόβληµα δίνονται παρακάτω 3,4 13,2 6,7 1,4 1,3 3,8 3,9 2,9 13,8 3,9 2,7 4,4 3,6 1,4 2,4 3,6 3,1 7,5 6,9 7,8 12,7 3,9 3,3 9,7 2, 4,4 3,3 8,7 3,9 11,6 5,6 9, 3,4 1,4 3,5 2,8 1,4 11,9 12,3 2,9 2,8 1,5 4,1 5,9 3,1 8,7 2,8 3,8 13, 3, 6,4 3,2 5,9 7, 8,2 α) Να οµαδοποιήσετε τα δεδοµένα σε κατάλληλο αριθµό κλάσεων β) Να κατασκευάσετε τον πίνακα µε τις συχνότητες ν, %, N, γ) Να κατασκευάσετε το πολύγωνο σχετικών και σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων F% α) Επειδή το µέγεθος του δείγµατος είναι ν = 55, θα κάνουµε οµαδοποίηση σε κ = 7 κλάσεις του ιδίου πλάτος. Η µέγιστη παρατήρηση, όπως προκύπτει από τα δεδοµένα είναι 13,8 και η ελάχιστη 1,3. Άρα το εύρος του δείγµατος είναι R = 13,8 1,3 = 12,5. 12,5 Το πλάτος λοιπόν κάθε κλάσης θα είναι c = R = = 1,785 το οποίο κ 7 στρογκυλοποιούµε σε 1,8 για λόγους απλούστευσης των πράξεων. β) κατασκευάζουµε τον παρακάτω πίνακα Κλάσεις [, ) Κεν τιµή x Συχνοτ ν Σχετ.συχ % Αθρ. συχν N Σχετ. αθρ. συχν F% 1,3-3,1 2, , ,5 3,1-4,9 4, 19 34,5 33 6, 4,9-6,7 5,8 4 7, ,3 6,7-8,5 7,6 6 1, ,2 8,5-1,3 9,4 4 7, ,5 1,3-12,1 11,2 3 5,4 5 9,9 12,1-13,9 13, 5 9, Σύνολο

21 21 Το ιστόγραµµα και το πολύγωνο των σχετικών συχνοτήτων είναι το παρακάτω % Πολύγωνο σχετικών συχνοτήτων 1,3 3,1 4,9 6,7 8,5 1,3 12,1 13,9 χρόνος σε λεπτά Το ιστόγραµµα και το πολύγωνο των σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων είναι το παρακάτω F% ,3 3,1 4,9 6,7 8,5 1,3 12,1 13,9 χρόνος σε λεπτά Πολύγωνο σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων και αθροιστικών συχνοτήτων. Σχετ.

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων και αθροιστικών συχνοτήτων. Σχετ. Λυµένη Άσκηση στην οµαδοποιηµένη κατανοµή Στην Γ τάξη του Ενιαίου Λυκείου µιας περιοχής φοιτούν 4 µαθητές των οποίων τα ύψη τους σε εκατοστά φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 7 4 76 7 6 7 3 77 77 7 6 7 6

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή Η Κανονική Κατανομή H κανονική κατανομή (ormal dstrbuto) θεωρείται η σπουδαιότερη κατανομή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Οι λόγοι που εξηγούν την εξέχουσα θέση της, είναι βασικά δύο: ) Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .Φουσκάκης- Περιγραφική Στατιστική ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Οι µεταβλητές µιας στατιστικής έρευνας αποτελούνται συνήθως από ένα µεγάλο πλήθος στοιχείων που αφορούν τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει. Για να

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΟΣΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ Πάνος Πασιαρδής Πάρις Νεάρχου Νεοφύτα Έµπορα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής ε ν ό τ η τ α 1 1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Οι εφαρμογές των μεθόδων της στατιστικής είναι ευρείες. Πριν την αναφορά μας για τη χρησιμότητα της στατιστικής, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Τα Μαθηματικά παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε όλους τους χώρους της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα σχεδόν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της ε- πιστήμης στηρίζονται στην ανάπτυξη των Μαθηματικών. Αλλά και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 6, Γραφ. 102, Στρόβολος 200, Λευκωσία Τηλ. 57-2278101 Φαξ: 57-2279122 cms@cms.org.cy, www.cms.org.cy ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5.1 5.8

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5.1 5.8 ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5. 5.8 5. Ένας υγειονοµικός σταθµός θέλει να ελέγξει αν ο µέσος αριθµός βακτηριδίων ανά µονάδα όγκου θαλασσινού νερού σε µια παραλία υπερβαίνει το επίπεδο ασφαλείας των 9 µονάδων. ώδεκα

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων Αθανάσιος Δρόσος Πάτρα 008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΦΑΧΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΙΑΤΑΞΗ

1.1 ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΙΑΤΑΞΗ 1 1.1 ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΙΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ 1. Φυσικοί αριθµοί : Είναι οι αριθµοί 0, 1, 2, 3,, 10000, 10001,.50000 2. Προηγούµενος επόµενος : Κάθε φυσικός αριθµός εκτός από το 0 έχει έναν προηγούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 /11 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Κίνδυνος φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 6 1) Να εκφράσετε τον αριθμό 48 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων με δενδροδιάγραμμα. 2) Να συγκρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 3 υπολογίζονται και συγκρίνονται οι µέσες τιµές όλων των αριθµητικών µεταβλητών που είναι ο γραπτός µέσος όρος όλων των µαθηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική Η περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ 3 Ηλίας Αθανασιάδης Αναπληρωτής καθηγητής Π.Τ..Ε. Παν. Αιγαίου 1.8. Αθροιστική κα τα νο μή Σε ορισμένες κατανομές παρουσιάζει ενδιαφέρον να παρακολουθούμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 04 Λύσεις των θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα