Γενετική της ιατήρησης επαπειλούμενων ειδών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενετική της ιατήρησης επαπειλούμενων ειδών"

Transcript

1 Γενετική της ιατήρησης επαπειλούμενων ειδών Εκτίμηση γενετικής διαφοροποίησης σε μικρούς πληθυσμούς Αιμομικτική κατάπτωση και γενετικό φορτίο Εκτίμηση ανάγκης - επιτυχίας εμπλουτισμών και εισαγωγής ειδών και πληθυσμών Γενετική της αποκατάστασης των ειδών Κρυο-συντήρηση γαμετών, τεχνητή γονιμοποίηση, κλωνοποίηση

2 Ο 6ος Μαζικός Αφανισμός Τα γεωλογικά δεδομένα υποδεικνύουν 5 μαζικούς αφανισμούς ειδών Επί του παρόντος είμαστε μάρτυρες του 6ου μαζικού αφανισμού Βασικός υπεύθυνος οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις: Καταστροφές ή/και κατακερματισμός φυσικού περιβάλλοντος Κυνήγι Ταξινομική ομάδα Θηλαστικά Πτηνά Ερπετά Αμφίβια Ψάρια Ασπόνδυλα Φυτά Αριθμός αφανισμών % των ομάδων που χάθηκαν Αφανισμοί που καταχωρήθηκαν από το 1900 % των ειδών που απειλούνται Ο ρυθμός των αφανισμών επιταχύνεται

3 Γενετική Πληθυσμών γενετική δομή ενός πληθυσμού αλληλόμορφα γενότυποι Ομάδα ατόμων του ίδιου είδους που μπορούν να διασταυρωθούν Πρότυπα γενετικής ποικιλότητας σε πληθυσμούς Αλλαγές στη γενετική δομή στο χρόνο και στο χώρο

4 Πληθυσμοί: Μέλη ενός σεξουαλικά αναπαραγόμενου είδους είναι ικανά να διασταυρώνονται, να παράγουν γόνιμους απογόνους και να μοιράζονται μια κοινή γονιδιακή δεξαμενή Γονιδιακή δεξαμενή είναι το σύνολο των αλληλομόρφων όλων των ατόμων σε έναν πληθυσμό

5 Πληθυσμοί ιαφορετικά είδη δεν ανταλλάσσουν γονίδια μεταξύ τους με διασταύρωση Ένας πληθυσμός είναι μια ομάδα οργανισμών του ίδιου είδους που καταλαμβάνουν μια συγκεκριμένη περιοχή

6 Πληθυσμοί Τα μέλη ενός πληθυσμού διαφέρουν μεταξύ τους Η ποικιλότητα είναι το ακατέργαστο υλικό υπόβαθρο για τις εξελικτικές αλλαγές Χαρακτήρες που κάνουν έναν οργανισμό κατάλληλο για το περιβάλλον του ώστε να επιβιώνει, να αναπαράγεται και να περνάει τα αλληλόμορφά του στους απογόνους του, καλούνται προσαρμογές Lampropeltis getulus: Χρωματικός και σχηματικός πολυμορφισμός στο «βασιλικό φίδι» της Καλιφόρνιας

7 Πληθυσμοί Ειδογένεση είναι η διαίρεση ενός είδους σε δύο ή περισσότερα ή ο μετασχηματισμός ενός είδους σε ένα άλλο με το χρόνο Η ειδογένεση είναι το τελικό αποτέλεσμα των αλλαγών της γονιδιακής δεξαμενής σε αλληλομορφικές και γενοτυπικές συχνότητες

8 Ανθρώπινες φυλές: υποείδη ή πολυμορφισμός;

9 Γενετική ποικιλότητα σε χώρο και χρόνο Συχνότητα του αλληλομόρφου Mdh-1 σε αποικίες σαλιγκαριών σε δύο οικοδομικά τετράγωνα

10 Γενετική ποικιλότητα σε χώρο και χρόνο Αλλαγές στη συχνότητα των αλληλομόρφων του τόπου Est σε πληθυσμούς αρουραίων για πάνω από 20 γενιές

11 Γενετική ποικιλότητα σε χώρο και χρόνο Γιατί είναι σημαντική η γενετική ποικιλότητα; υναμικό για αλλαγή της γενετικής δομής προσαρμογή σε περιβαλλοντικές αλλαγές - διατήρηση διαφοροποίηση πληθυσμών - βιοποικιλότητα

12 Πώς μεταβάλλεται η γενετική δομή; Αλλαγές στις συχνότητες αλληλομόρφων και/ή γενοτύπων μέσα στο χρόνο μετάλλαξη μετανάστευση φυσική επιλογή γενετική απόκλιση μη τυχαίο ζευγάρωμα

13 Πώς μεταβάλλεται η γενετική δομή; μετάλλαξη μετανάστευση φυσική επιλογή Αυθόρμητες αλλαγές του DNA δημιουργεί νέα αλληλόμορφα η πηγή όλης της γενετικής ποικιλότητας γενετική απόκλιση μη τυχαίο ζευγάρωμα

14 Αιτίες αλλαγής των γονιδίων: Σημειακές μεταλλάξεις Χρωμοσωμικές ανωμαλίες Τυχαίες Επιβλαβείς, ουδέτερες, καλές Ορισμένες κληροδοτούνται

15 Πώς μεταβάλλεται η γενετική δομή; μετάλλαξη μετανάστευση φυσική επιλογή Μετακίνηση ατόμων προς πληθυσμούς εισαγωγή νέων αλληλομόρφων «γονιδιακή ροή» γενετική παρέκκλιση μη τυχαίο ζευγάρωμα ομογενοποίηση ή εισαγωγή ποικιλότητας

16

17 ιασκορπίζοντας τους Ανθρώπους

18 Πώς μεταβάλλεται η γενετική δομή; μετάλλαξη μετανάστευση φυσική επιλογή γενετική παρέκκλιση μη τυχαίο ζευγάρωμα Ορισμένοι γενότυποι παράγουν περισσότερους απογόνους διαφορές στην επιβίωση ή αναπαραγωγή ιαφορές «αρμοστικότητας» οδηγεί στην προσαρμογή

19 Φυσική Επιλογή Ανθεκτικότητα στο αντιβακτηριακό σαπούνι Γενιά 1: 1.00 μη ανθεκτικό 0.00 ανθεκτικό

20 Φυσική Επιλογή Ανθεκτικότητα στο αντιβακτηριακό σαπούνι Γενιά 1: 1.00 μη ανθεκτικό 0.00 ανθεκτικό

21 Φυσική Επιλογή Ανθεκτικότητα στο αντιβακτηριακό σαπούνι Γενιά 1: 1.00 μη ανθεκτικό 0.00 ανθεκτικό Γενιά 2: 0.96 μη ανθεκτικό 0.04 ανθεκτικό mutation!

22 Φυσική Επιλογή Ανθεκτικότητα στο αντιβακτηριακό σαπούνι Γενιά 1: 1.00 μη ανθεκτικό 0.00 ανθεκτικό Γενιά 2: Γενιά 3: 0.96 μη ανθεκτικό 0.04 ανθεκτικό 0.76 μη ανθεκτικό 0.24 ανθεκτικό

23 Φυσική Επιλογή Ανθεκτικότητα στο αντιβακτηριακό σαπούνι Γενιά 1: 1.00 μη ανθεκτικό 0.00 ανθεκτικό Γενιά 2: Γενιά 3: Γενιά 4: 0.96 μη ανθεκτικό 0.04 ανθεκτικό 0.76 μη ανθεκτικό 0.24 ανθεκτικό 0.12 μη ανθεκτικό 0.88 ανθεκτικό

24 Πώς μεταβάλλεται η γενετική δομή; μετάλλαξη μετανάστευση φυσική επιλογή γενετική παρέκκλιση Τυχαία γενετική αλλαγή λάθος δειγματοληψίας ψευδής αντιπροσώπευση μικροί πληθυσμοί μη τυχαίο ζευγάρωμα

25 Γενετική παρέκκλιση Πρίν: 8 RR 8 rr Μετά: 2 RR 6 rr 0.50 R 0.50 r 0.25 R 0.75 r

26 Η τυχαία αλλαγή της γονιδιακής συχνότητας ονομάζεται ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ (GENETIC( DRIFT) Η διαδικασία οδηγεί στην τυχαία εγκαθίδρυση ή απώλεια ενός αλληλομόρφου από τον πληθυσμό και κατά συνέπεια πλήρη ομοζυγωτία

27 Προσομοιώσεις σε Η/Υ των διακυμάνσεων ενός γονιδίου σε μικρούς και μεγάλους πληθυσμούς

28 Πώς μεταβάλλεται η γενετική δομή; μετάλλαξη μετανάστευση φυσική επιλογή Προκαλούν αλλαγές στη συχνότητα αλληλομόρφων γενετική παρέκκλιση μη τυχαίο ζευγάρωμα

29 Πώς μεταβάλλεται η γενετική δομή; μετάλλαξη μετανάστευση φυσική επιλογή γενετική παρέκκλιση μη τυχαία ζευγαρώματα Οι διασταυρώσεις ανασυνδυάζουν τα αλληλόμορφα στους γενότυπους μη τυχαίο ζευγάρωμα μη τυχαίοι συνδυασμοί αλληλομόρφων

30 A A A a A A 0.8 A A a A A A 0.8 AA 0.8 x 0.8 Τυχαίο ζευγάρωμα a 0.2 Aa 0.8 x 0.2 Επιλεκτικό ζευγάρωμα aa x aa aa AA x AA AA Συχνότητα αλληλομόρφων: A = 0.8 A = 0.2 a 0.2 aa 0.2 x 0.8 aa 0.2 x 0.2 Συχνότητα γενοτύπων: AA = 0.8 x 0.8 = 0.64 Aa = 2(0.8 x0.2) = 0.32 aa = 0.2 x 0.2 = 0.04

31 Tο ο φαινόμενο της Στενωπού (Bottleneck)(

32 Ανθρώπινοι στενωποί Με πάνω από 6 δισ οι άνθρωποι είναι ένα εξαιρετικά πετυχημένο είδος ζώου. Ωστόσο, το Homo sapiens άγγιξε την εξαφάνιση. Γενετικές,, αρχαιολογικές και γεωλογικές ενδείξεις υποδεικνύουν ότι οι προγονοί μας παραλίγο να εξαφανιστούν, μένοντας μόνο Πιθανότατα αυτό συνέβη χρόνια πριν στην Αφρική, όταν η Ήπειρος αποξηράνθηκε καταντώντας μια έρημη αφιλόξενη γη.

33 Φυλετική Ποικιλότητα μεταξύ Χιμπατζήδων σε Σύγκριση με τους Ανθρώπους Μέτρηση Χιμπατζής Άνθρωπος X-χρωμόσωμα 0,13% 0,037% mtdna 14,8 3,4 Fst τιμές >2,0 0,08 Ρυθμός αντικατάστασης >0,05 0,029 Ετεροζυγωτία 3,9% 1,8%

34 Η αρχή του Ιδρυτή Αφορά πληθυσμούς που ιδρύθηκαν από μικρό αριθμό ατόμων του αρχικού πληθυσμού Ανάλογο της στενωπού Αναμένεται μεγαλύτερη παρέκκλιση, μικρότερη ποικιλότητα τους εν λόγω πληθυσμούς

35 Γενετικές επιπτώσεις των Στενωπών και των φαινομένων Ιδρυτή Το αποτελεσματικό μέγεθος του πληθυσμού μειώνεται δραστικά Οι συνέπειες διαρκούν για πολύ καιρό Μειωμένη αλληλομορφική ποικιλότητα 4Ne (1 q)ln(1 q) T ( q) = q Μειωμένη ετεροζυγωτία H t = 1 t ( 1 ) H 2N e 0

36 Πληθυσμοί που προκύπτουν από Στενωπούς και φαινόμενα Ιδρυτών έχουν αυξημένη ετεροζυγωτία Η ετεροζυγωτία ανακάμπτει πιο γρήγορα μετά τη στενωπό /φαινόμενο ιδρυτή από ότι ο αριθμός των αλληλομόρφων Σπάνια αλληλόμορφα επιλεκτικά χάνονται αλλά δεν επηρεάζει σημαντικά την ετεροζυγωτία Στενωπός /φαινόμενο ιδρυτή δημιουργούν περίσσεια ετεροζυγωτίας όταν λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των αλληλομόρφων Προκαλούν επίσης αύξηση της γενετικής απόστασης από των αρχικό πληθυσμό προέλευσης Μπορεί να υπολογιστεί με το υπολογιστικό πακέτο Bottleneck (Cornuet and Luikart 1996)

37 Μοντέλα για Ιστορικές Στενωπούς Ο πληθυσμός συντρίβεται εξαιτίας φυσικών καταστροφών ή φαινομένων ιδρυτή Οι ανθρώπινοι πληθυσμοί μειώθηκαν δραστικά εξαιτίας κατακλυσμιαίας έκρηξης του ηφαιστείου στη Sumatra πριν χρόνια Έχουν μείνει σημάδια των γεγονότων αυτών στο γονιδίωμα;

38 Οι Αφρικανικοί πληθυσμοί έχουν χαμηλότερη Ανισορροπία Σύνδεσης από ότι οι Καυκάσιοι και οι Ασιάτες Caucasian African-American Asian Yoruban Mean D' , , ,000 Distance (bp)

39 Οι Αφρικανικοί Πληθυσμοί έχουν περισσότερο ποικιλόμορφο DNA

40 Πιθανές εξηγήσεις για την υψηλή ποικιλότητα και τη χαμηλή ανισορροπία σύνδεσης στους Αφρικανούς σε σύγκριση με άλλες ομάδες ανθρώπων Γενετική παρέκκλιση και ανισορροπία σύνδεσης Αρχικά πολύ διαφοροποιημένη γαμετική δεξαμενή Η παρέκκλιση οδηγεί στην τυχαία αύξηση ορισμένων γαμετών Παράγει μη τυχαίες συνδέσεις μεταξύ αλληλομόρφων σε διαφορετικούς γονιδιακούς τόπους

41 Στενωπός ή Φαινόμενο Ιδρυτή στην ιστορία των Βόρειο Ευρωπαίων Εκτεταμένη ανισορροπία σύνδεσης στο ανθρώπινο γονιδίωμα υποδηλώνει παλαιότερη στενωπό ή φαινόμενο Ιδρυτή Ανισορροπία σύνδεσης πιο εκτενής σε Αφρικανικούς πληθυσμούς Υπόθεση «Έξω από την Αφρική» Πρόσφατα δεδομένα θεωρούν ότι το «Έξω από την Αφρική» είναι πολύ απλοϊκό Πάρα πολύ ποικιλότητα στους Ευρωπαίους Σύνθετα μοντέλα ενσωματώνουν φαινόμενα ιδρυτή και γονιδιακή ροή από άλλες γενεαλογικές σειρές Garrigan and Hammer 2006 NRG 7:669

42 ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ Πρόβλημα Υποθέστε ότι ο παππούς σας είναι φορέας μιας πολύ σπάνιας γενετικής ασθένειας (αυτοσωμική υποτελής, εμφάνιση 1/250,000). (A) Ποια η πιθανότητα εσύ και ο πρώτος σας ξάδελφος να είστε φορέας της νόσου; A. 1/4 B. 1/16 C. 1/1000 D. 1/ q 2 = 1/ q = 1/500 2pq = 1/250 Υπενθυμίζεται εν χρειάζεστε αυτά για να λύσετε την άσκηση

43 A A B 1/2 1/2 D E C D E F 1/2 G 1/2 H εσύ G H Οξάδελφός σου 1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2 = 1/16 = η αναλογία των αλληλομόρφων που οι G & H μοιράζονται από τον παππού τους

44 A. 1/4 = αναλογία των αλληλομόρφων του παππού που έχεις = Πιθανότητα να είσαι φορέας B. 1/16 = αναλογία των αλληλομόρφων του παππού που εσύ και ο ξαδελφός σου μοιράζεστε = 1/4 x 1/4 C. 1/1000 = η πιθανότητα ότι εσύ και ένα άσχετο άτομο είστε φορείς = 1/4 x 1/250 D. 1/ = η πιθανότητα ότι οποιαδήποτε άτομα του γενικού πληθυσμού είναι και τα δύο φορείς = (1/250) 2 ιασταυρώσεις μεταξύ πρώτων εξαδέλφων αυξάνει τον κίνδυνο πάνω από 60 φορές

45 Η αιμομιξία σε ένα πραγματικό γενεαλογικό δένδρο

46 Απομονωμένοι ανθρώπινοι πληθυσμοί και ασθένειες Η εμφάνιση ορισμένων ασθενειών διαφέρει μεταξύ των πληθυσμών

47 Απομονωμένοι ανθρώπινοι πληθυσμοί και ασθένειες Η εμφάνιση ορισμένων ασθενειών διαφέρει σε απομονωμένους πληθυσμούς εξαιτίας της παρέκκλισης και της αιμομιξίας Ευκαιρία για ταυτοποίηση των γονιδίων που προκαλούν την ασθένεια Οι Amish της Βόρειας Αμερικής Μικρός ιδρυτικός πληθυσμός από το Rhineland της Γερμανία Γάμοι εκτός της κοινότητας είναι απαγορευμένοι Εξαιρετικά γενεαλογικά δένδρα που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της κληρονομικότητας Υψηλά ποσοστά εμφάνισης ασθενειών π.χ. σύνδρομο Ellis-van Creveld Αυτοσωμικό υποτελές, νανισμός, πολυδακτυλία και καρδιακές ανωμαλίες Οι Amish συνεργάστηκαν με γενετιστές και το γονίδιο ανακαλύφθηκε το 2000

48

49 Αιμομιξία Ατομικά: Αυξάνει τον κίνδυνο να έχεις ομοζυγωτία για σπάνια υποτελή αλληλόμορφα Πληθυσμοί: Καταλήγουν σε ένα πλεόνασμα ομοζυγωτών σε σύγκριση με το τυχαίο ζευγάρωμα Η ομομικτική κατάπτωση στους ανθρώπους μέσω φαινομένων ιδρυτή

50 Χρήση Μοριακών εικτών για Προσδιορισμό των «Μονάδων ιατήρησης» σε Απειλούμενους Φυσικούς Πληθυσμούς TUATARA (Sphenodon) αρχαία Θαλάσσιοι σειρά ερπετών Ελέφαντες Πάνθηρας της Florida 100δες είδη πτηνών Τσίτα (Acinonyx jubatus) 100δες είδη εντόμων Γκρίζος Λύκος..Και δυστυχώς ο κατάλογος συνεχώς μεγαλώνει

51 ιατήρηση του Γκιζανιού,, ενδημικού ψαριού της Ρόδου Το πρόβλημα Η λύση Εξαιτίας ανθρωπογενών παρεμβάσεων θεωρείται απειλούμενο είδος υψηλής προτεραιότητας από την Ε.Ε. MHC Ανάλυση RAPD και λειτουργικών γονιδίων (MHC): Πολύ χαμηλά επίπεδα πολυμορφισμού, αιμομικτική κατάπτωση, κίνδυνος εξαφάνισης Α Β Γ M Μελέτη της Βιολογίας και της Γενετικής των υπαρχόντων πληθυσμών και διατύπωση διαχειριστικών προτάσεων RAPD

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

JAMIL A. ALTARAYRAH ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

JAMIL A. ALTARAYRAH ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ JAMIL A. ALTARAYRAH Πτυχιούχου Γεωπόνου, Διπλωματούχου Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 Γενετική Πειραματική επιστήμη της κληρονομικότητας Προέκυψε από την ανάγκη κατανόησης της κληρονόμησης οικονομικά σημαντικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τι άλλο µπορεί να είναι σχεδόν τόσο εκπληκτικό όσο η τεράστια ποικιλία έµβιων ό- ντων που καταλαµβάνουν κάθε δυσπρόσιτη γωνιά της γης, από τον τεράστιο αριθµό των ειδών που έχει ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Γενετική

Κεφάλαιο 16. Γενετική 1 Κεφάλαιο 16 Γενετική ο 2 16.1 Εισαγωγή Ο άνθρωπος από τα πολύ παλιά χρόνια έδειξε ενδιαφέρον και προβληματισμό για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που φαίνονταν κοινά σε γονείς, προγόνους και απογόνους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάποτε, οι σοφοί ιεροφάντες της αρχαίας Αιγύπτου, λάτρευαν τον κροκόδειλο, ως θεότητα κι αυτό σήμερα μας φαίνεται εξαιρετικά ανόητο.

Κάποτε, οι σοφοί ιεροφάντες της αρχαίας Αιγύπτου, λάτρευαν τον κροκόδειλο, ως θεότητα κι αυτό σήμερα μας φαίνεται εξαιρετικά ανόητο. 1 Κάποτε, οι σοφοί ιεροφάντες της αρχαίας Αιγύπτου, λάτρευαν τον κροκόδειλο, ως θεότητα κι αυτό σήμερα μας φαίνεται εξαιρετικά ανόητο. Μια ίδια ανοησία, όμως, διακρίνει και τους σύγχρονους σοφούς του Νεοδαρβινισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 5 ο. Γονιδιακοί δείκτες

Μέρος 5 ο. Γονιδιακοί δείκτες Μέρος 5 ο Γονιδιακοί δείκτες R.C. Lewontin 1966 K.B. Mullis 1983 Εισαγωγή στη δασική γενετική Γονιδιακοί δείκτες Όπως είδαµε στα προηγούµενα κεφάλαια, η γενετική πληροφορία είναι οργανωµένη πάνω σε µια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟ ΟΡΥΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ, BACTROCERA OLEAE ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: ÌÉÁ ÃÅÍÉÊÇ ÅÐÉÓÊÏÐÇÓÇ ÔÏÕ ÈÅÌÁÔÏÓ ÔÙÍ ÖÕÓÉÊÙÍ ÐÏÑÙÍ

ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: ÌÉÁ ÃÅÍÉÊÇ ÅÐÉÓÊÏÐÇÓÇ ÔÏÕ ÈÅÌÁÔÏÓ ÔÙÍ ÖÕÓÉÊÙÍ ÐÏÑÙÍ ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: ÌÉÁ ÃÅÍÉÊÇ ÅÐÉÓÊÏÐÇÓÇ ÔÏÕ ÈÅÌÁÔÏÓ ÔÙÍ ÖÕÓÉÊÙÍ ÐÏÑÙÍ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι φυσικοί πόροι περιλαμβάνουν όλα τα έμψυχα ή άψυχα δώρα του πλανήτη μας αλλά παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μελέτη της γενετικής δομής και των φυλογενετικών σχέσεων φυσικών πληθυσμών της Atherina boyeri (Οικ. Atherinidae) με

Διαβάστε περισσότερα

H προέλευση της ζωής --- Οργανική Εξέλιξη. Εισηγητής: Ν. Πουλακάκης

H προέλευση της ζωής --- Οργανική Εξέλιξη. Εισηγητής: Ν. Πουλακάκης H προέλευση της ζωής --- Οργανική Εξέλιξη Εισηγητής: Ν. Πουλακάκης H εμφάνιση της ζωής O Ήλιος και οι πλανήτες σχηματίστηκαν πριν από ~4,6 δις χρ. H εμφάνιση της ζωής Για να κατανοήσουμε την προέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman 1938 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για ένα απειλούμενο είδος Alain J. Crivelli, Ειρήνη Κουτσερή & Svetozar Petkovski Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman

Διαβάστε περισσότερα

Interactive Simulations- The case of Natural Selection s PhET

Interactive Simulations- The case of Natural Selection s PhET Interactive Simulations- The case of Natural Selection s PhET Authored by Kapsouris E. Apostolos BIOLOGIST ATHENS, 2011 Σελίδα 2 PhET- Physics Education Technology Λογισμικά Προσομοίωσης Γενικά Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ ΙΙ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΜΟΣ ΙΙ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α ΤΟΜΟΣ ΙΙ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Απόδοση στα ελληνικά: Θόδωρος Κοκκορόγιαννης Βασιλική Βακάκη Neil A. Campbell Jane B. Reece Berkeley, California

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus)

Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus) Πτυχιακή Εργασία Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus) Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης Επίβλεψη: Επίκουρος Καθηγητής Τριαντάφυλλος Ακριώτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ: 1.1.ΣΤ.1Γ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η μοριακή εξέλιξη περιλαμβάνει δύο μεγάλες περιοχές μελέτης: α) την εξέλιξη των μακρομορίων και β) την κατασκευή της εξελικτικής ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

III. Μέρος Φυσική ιστορία 11 2 Η ζωή στην ξηρά 12 3 Η ζωή στο νερό 47. Μέρος Άτομα 81 II. Μέρος Πληθυσμιακή οικολογία 183. Μέρος Αλληλεπιδράσεις 299

III. Μέρος Φυσική ιστορία 11 2 Η ζωή στην ξηρά 12 3 Η ζωή στο νερό 47. Μέρος Άτομα 81 II. Μέρος Πληθυσμιακή οικολογία 183. Μέρος Αλληλεπιδράσεις 299 ÓÔ Ë appleâúèâ ÔÌ ÓˆÓ 1 Εισαγωγή: Τι είναι οικολογία; 1 Μέρος Φυσική ιστορία 11 2 Η ζωή στην ξηρά 12 3 Η ζωή στο νερό 47 I Μέρος Άτομα 81 II 4 Θερμοκρασιακές σχέσεις 82 5 Υδατικές σχέσεις 108 6 Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Τρίτο. Αύξηση και έλεγχος πληθυσμών. 3.1. Γενικά

Κεφάλαιο Τρίτο. Αύξηση και έλεγχος πληθυσμών. 3.1. Γενικά Κεφάλαιο Τρίτο Αύξηση και έλεγχος πληθυσμών 3.1. Γενικά Η θνησιμότητα και η γεννητικότητα αποτελούν, όπως διαπιστώσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, τις δύο μείζονες δυνάμεις που επηρεάζουν την αύξηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Σε έναν κόσμο όπου ο καθένας, για να κάνει τις επιλογές του, είναι απαραίτητο να καταφεύγει καθημερινά σε επιστημονικές πληροφορίες, η αναγκαιότητα παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΝΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, Ph.D. Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τεχνολογίες Λειτουργικής Γονιδιωµατικής Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ Πασχάλης Χαριζάνης Εργαστήριο Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ Πασχάλης Χαριζάνης Εργαστήριο Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ Πασχάλης Χαριζάνης Εργαστήριο Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ι. ΓΕΝΙΚΑ Το είδος και η ποικιλότητα του γενετικού υλικού είναι εξίσου σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ 1. Η γενετική και ο ρόλος της στην ιατρική..1 2. Η δοµή του γενετικού υλικού.2 3. Οργάνωση του ευκαριωτικού χρωµοσώµατος...4 4. Χρωµοσώµατα....5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΛΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΕΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ιατήρηση προστασία της βιοποικιλότητας. Συγκριτική µελέτη των στάσεων, αντιλήψεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα