IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος"

Transcript

1 IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Κάθε θέση σε βασικά εµπορεύµατα ή σε παράγωγα µέσα βασικών εµπορευµάτων εκφράζεται σε τυποποιηµένες µονάδες µέτρησης. Για κάθε βασικό εµπόρευµα, η τιµή για άµεση παράδοση (spot price) εκφράζεται στο νόµισµα υποβολής στοιχείων στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. 2. Οι θέσεις σε χρυσό ή σε παράγωγα µέσα χρυσού θεωρούνται ότι ενέχουν κίνδυνο συναλλάγµατος και αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε το Παράρτηµα III της παρούσας Ενότητας ή το Παράρτηµα V της παρούσας Ενότητας, κατά περίπτωση, ως προς τον υπολογισµό του κινδύνου αγοράς. 3. Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήµατος, οι θέσεις που είναι καθαρώς χρηµατοδοτήσεις φυσικών αποθεµάτων µπορούν να εξαιρούνται µόνο από τον υπολογισµό του κινδύνου βασικού εµπορεύµατος. 4. Οι κίνδυνοι επιτοκίου και συναλλάγµατος που δεν καλύπτονται από άλλες διατάξεις του παρόντος Παραρτήµατος περιλαµβάνονται στον υπολογισµό του γενικού κινδύνου διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων και στον υπολογισµό του κινδύνου συναλλάγµατος. 5. Όταν η αρνητική θέση καθίσταται ληξιπρόθεσµη πριν από τη θετική θέση, οι τράπεζες καλύπτονται επίσης έναντι του κινδύνου ανεπαρκούς ρευστότητας που ενδέχεται να υπάρχει σε ορισµένες αγορές. 6. Για τους σκοπούς της παραγράφου 19, το ποσό κατά το οποίο οι θετικές (αρνητικές) θέσεις υπερβαίνουν τις αρνητικές (θετικές) θέσεις της τράπεζας στο ίδιο βασικό εµπόρευµα και σε πανοµοιότυπα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (futures), δικαιώµατα προαίρεσης (options) και πιστοποιητικά επιλογής (warrants) αντιπροσωπεύει την καθαρή θέση της τράπεζας σε κάθε βασικό εµπόρευµα.

2 Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επιτρέπει την αντιµετώπιση, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παραγράφους 8, 9 και 10, των θέσεων σε παράγωγα µέσα ως θέσεων στο υποκείµενο βασικό εµπόρευµα. 7. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θεωρεί τις ακόλουθες θέσεις ως θέσεις στο ίδιο βασικό εµπόρευµα: (α) θέσεις σε διαφορετικές υποκατηγορίες βασικών εµπορευµάτων, οσάκις είναι αµοιβαίως δυνατή η παράδοση µιας υποκατηγορίας έναντι άλλης, και (β) θέσεις σε οµοειδή βασικά εµπορεύµατα, εάν είναι στενά υποκατάστατα µεταξύ τους και εφόσον είναι δυνατόν να καταδειχθεί σαφώς ελάχιστη συσχέτιση (minimum correlation) ύψους 0,9 µεταξύ των διακυµάνσεων των τιµών στη διάρκεια ενός τουλάχιστον έτους. ΕΙ ΙΚΑ ΜΕΣΑ 8. Τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης επί βασικών εµπορευµάτων και οι προθεσµιακές δεσµεύσεις αγοράς ή πώλησης µεµονωµένων βασικών εµπορευµάτων ενσωµατώνονται στο σύστηµα µέτρησης ως ονοµαστικά (notional) ποσά εκφρασµένα στην τυποποιηµένη µονάδα µέτρησης και τους αποδίδεται προθεσµία λήξης µε βάση την ηµεροµηνία λήξης. 9. Οι συµφωνίες ανταλλαγής βασικών εµπορευµάτων µε ένα σκέλος σε σταθερές τιµές και το άλλο σε τρέχουσες τιµές πρέπει να ενσωµατώνονται στην προσέγγιση του πίνακα προθεσµιών λήξης, όπως ορίζεται στις παραγράφους 13 έως 18, ως σύνολο θέσεων ίσων προς το ονοµαστικό ποσό της συµφωνίας, όπου κάθε πληρωµή για την εξυπηρέτηση της συµφωνίας ανταλλαγής αποτελεί θέση που αναγράφεται στο αντίστοιχο διάστηµα ληκτότητας του πίνακα προθεσµιών λήξης του Πίνακα 1 της παραγράφου 13. Οι θέσεις θα είναι θετικές εάν η τράπεζα πληρώνει σταθερές τιµές και εισπράττει κυµαινόµενες τιµές και αρνητικές εάν η τράπεζα εισπράττει σταθερές τιµές και πληρώνει κυµαινόµενες τιµές. Οι συµφωνίες ανταλλαγής βασικών εµπορευµάτων στις οποίες τα δύο σκέλη της συναλλαγής είναι σε διαφορετικά εµπορεύµατα πρέπει να κατατάσσονται στα αντίστοιχα διαστήµατα ληκτότητας σύµφωνα µε την προσέγγιση του πίνακα προθεσµιών λήξης.

3 10. Τα δικαιώµατα προαίρεσης σε βασικά εµπορεύµατα ή σε παράγωγα µέσα βασικών εµπορευµάτων αντιµετωπίζονται ως θέσεις αξίας ίσης µε το ποσό του υποκείµενου µέσου του δικαιώµατος προαίρεσης, πολλαπλασιασµένο επί το συντελεστή δέλτα για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήµατος. Οι θέσεις που υπολογίζονται έτσι µπορούν να συµψηφίζονται µε αντίθετες θέσεις στο ίδιο υποκείµενο εµπόρευµα ή στο ίδιο παράγωγο µέσο βασικού εµπορεύµατος. Ο χρησιµοποιούµενος συντελεστής δέλτα είναι είτε εκείνος του σχετικού χρηµατιστηρίου είτε εκείνος που υπολογίζεται από τις αρµόδιες αρχές είτε, εάν κανένας από αυτούς δεν είναι διαθέσιµος ή εάν πρόκειται για εξωχρηµατιστηριακά δικαιώµατα προαίρεσης (OTC options), εκείνος που υπολογίζεται από την ίδια την τράπεζα, εφόσον η Κεντρική Τράπεζα έχει πεισθεί για την καταλληλότητα του υποδείγµατος που χρησιµοποιεί η τράπεζα. Είναι υποχρεωτική η κάλυψη των άλλων κινδύνων, πέραν του κινδύνου συντελεστή δέλτα, που σχετίζονται µε δικαιώµατα προαίρεσης επί βασικών εµπορευµάτων. Σε περίπτωση αγοραζόµενου (bought) δικαιώµατος προαίρεσης επί βασικού εµπορεύµατος, διαπραγµατεύσιµου σε χρηµατιστήριο ή εξωχρηµατιστηριακού, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επιτρέπει κεφαλαιακή απαίτηση ίδια µε εκείνη που απαιτείται για το υποκείµενο βασικό εµπόρευµα, υπό τον περιορισµό ότι η απαίτηση που υπολογίζεται έτσι δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία του δικαιώµατος προαίρεσης. Η κεφαλαιακή απαίτηση για πωλούµενο (written) εξωχρηµατιστηριακό δικαίωµα προαίρεσης καθορίζεται σε σχέση µε το υποκείµενο βασικό εµπόρευµα. 11. Τα πιστοποιητικά επιλογής (warrants) που αφορούν βασικά εµπορεύµατα αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο όπως τα δικαιώµατα προαίρεσης επί βασικών εµπορευµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο Η τράπεζα που µεταβιβάζει βασικά εµπορεύµατα ή εγγυηµένα δικαιώµατα κυριότητας βασικών εµπορευµάτων σε συµφωνία πώλησης και επαναγοράς και η τράπεζα που δανείζει βασικά εµπορεύµατα σε συµφωνία δανειοδοσίας βασικών εµπορευµάτων περιλαµβάνει τα εµπορεύµατα αυτά στον υπολογισµό της κεφαλαιακής απαίτησής της βάσει του παρόντος Παραρτήµατος.

4 (α) Προσέγγιση µε βάση τον πίνακα προθεσµιών λήξης 13. Ακολουθώντας τον κατωτέρω Πίνακα 1, η τράπεζα χρησιµοποιεί διαφορετική προθεσµία λήξης για έκαστο βασικό προϊόν. Οι θέσεις που αντιστοιχούν σε κάθε βασικό προϊόν, αλλά και οι θεωρούµενες ως θέσεις σε αυτό το προϊόν, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 7, κατατάσσονται στο οικείο διάστηµα λήξης. Τα υλικά αποθέµατα κατατάσσονται στο πρώτο διάστηµα. Πίνακας 1 ιάρκεια Προθεσµιών Λήξης Συντελεστής ιαφοράς Αντιστοιχισµένης Θέσης (Spread Rate)(Σε %) (1) (2) 0 1 Μήνα 1,50 > 1 3 Μήνες 1,50 > 3 6 Μήνες 1,50 > 6 12 Μήνες 1,50 > 1 2 Έτη 1,50 > 2 3 Έτη 1,50 > 3 Έτη 1, Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επιτρέπει το συµψηφισµό των θέσεων που είναι ή θεωρούνται βάσει της παραγράφου 7, θέσεις στο ίδιο βασικό προϊόν και την κατάταξή τους στο ανάλογο διάστηµα λήξεως επί εκκαθαρισµένης βάσεως, προκειµένου περί των εξής: (α) θέσεων σε συµβάσεις λήγουσες την αυτή ηµεροµηνία, και (β) θέσεων σε συµβάσεις λήγουσες µε διαφορά δεκαηµέρου, εάν οι συµβάσεις αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε αγορές έχουσες καθηµερινά ηµεροµηνίες παραδόσεως. 15. Στη συνέχεια η τράπεζα υπολογίζει το άθροισµα για κάθε διάστηµα ληκτότητας των θετικών θέσεων αφενός, και των αρνητικών θέσεων, αφετέρου. Το ποσό των πρώτων (δεύτερων) που αντιστοιχίζεται έναντι των δεύτερων

5 (πρώτων) σε κάθε διάστηµα ληκτότητας είναι η αντιστοιχισµένη θέση στο διάστηµα αυτό, ενώ η αποµένουσα θετική ή αρνητική θέση είναι η µη αντιστοιχισµένη θέση στο ίδιο διάστηµα ληκτότητας (unmatched position). 16. Το τµήµα της µη αντιστοιχισµένης θετικής (αρνητικής) θέσης σε δεδοµένο διάστηµα ληκτότητας που αντιστοιχίζεται έναντι της µη αντιστοιχισµένης αρνητικής (θετικής) θέσης στο επόµενο διάστηµα ληκτότητας είναι η αντιστοιχισµένη θέση µεταξύ των δύο διαστηµάτων ληκτότητας. Το µέρος της µη αντιστοιχισµένης θετικής ή αρνητικής θέσης που δεν µπορεί να αντιστοιχιστεί µε τον τρόπο αυτό είναι η µη αντιστοιχισµένη θέση. 17. Η κεφαλαιακή απαίτηση, την οποία υποχρεούται να πληροί η τράπεζα για κάθε βασικό εµπόρευµα, υπολογίζεται µε βάση τον σχετικό πίνακα προθεσµιών λήξεως και ισούται µε το άθροισµα των κατωτέρω: (α) άθροισµα των αντιστοιχισµένων θετικών και αρνητικών θέσεων, πολλαπλασιασµένο µε τον κατάλληλο συντελεστή διαφοράς αντιστοιχισµένης θέσης (spread rate) που αναφέρεται στη στήλη (2) του Πίνακα 1 της παραγράφου 13 για κάθε διάστηµα προθεσµιών λήξης και επί την τιµή του βασικού εµπορεύµατος για άµεση παράδοση (spot price), (β) αντιστοιχισµένη θέση µεταξύ δύο διαστηµάτων προθεσµιών λήξης για κάθε διάστηµα προθεσµιών λήξης στο οποίο µεταφέρεται µια µη αντιστοιχισµένη θέση, πολλαπλασιασµένη επί 0,6 % (συντελεστής µεταφοράς) (carry rate) και επί την τιµή του βασικού εµπορεύµατος για άµεση παράδοση, και (γ) αποµένουσες µη αντιστοιχισµένες θέσεις, πολλαπλασιασµένες επί 15 % (συντελεστής µη αντιστοιχισµένης θέσης) (outright rate) και επί την τιµή του βασικού εµπορεύµατος για άµεση παράδοση. 18. Η συνολική κεφαλαιακή απαίτηση την οποία υποχρεούται να πληροί η τράπεζα για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος ισούται µε το άθροισµα των κεφαλαιακών απαιτήσεων για έκαστο βασικό εµπόρευµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 17.

6 (β) Απλουστευµένη προσέγγιση 19. Η κεφαλαιακή απαίτηση την οποία υποχρεούται να πληροί η τράπεζα για κάθε βασικό εµπόρευµα ισούται µε το άθροισµα των ακόλουθων δύο στοιχείων: (α) 15% της καθαρής θέσης, θετικής ή αρνητικής, πολλαπλασιασµένο επί την τιµή του εµπορεύµατος για άµεση παράδοση (spot price), και (β) 3% της µεικτής θέσης, θετική θέση συν αρνητική θέση, πολλαπλασιασµένο επί την τιµή του εµπορεύµατος για άµεση παράδοση. 20. Η συνολική κεφαλαιακή απαίτηση την οποία υποχρεούται να πληροί η τράπεζα για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος ισούται µε το άθροισµα των κεφαλαιακών απαιτήσεων για έκαστο βασικό εµπόρευµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 19. (γ) ιευρυµένη προσέγγιση µε βάση τον πίνακα προθεσµιών λήξης 21. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να επιτρέπει στις τράπεζες να χρησιµοποιούν τους ελάχιστους συντελεστές διαφοράς αντιστοιχισµένης θέσης (spread rate), µεταφοράς (carry rate) και µη αντιστοιχισµένης θέσης (outright rate) που καθορίζονται στον κατωτέρω Πίνακα 2, αντί εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους 13, 14, 17 και 18, εφόσον οι τράπεζες, κατά τη γνώµη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου: (α) διενεργούν σηµαντικές συναλλαγές σε βασικά εµπορεύµατα, (β) διαθέτουν διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο βασικών εµπορευµάτων, και (γ) δεν είναι ακόµη σε θέση να χρησιµοποιήσουν εσωτερικά υποδείγµατα για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής απαίτησης για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος σύµφωνα µε το Παράρτηµα V της παρούσας Ενότητας.

7 Πίνακας 2 Πολύτιµα Μέταλλα (Εκτός Χρυσού) Βασικά Μέταλλα Γεωργικά Προϊόντα Άλλα, Περιλαµβανοµ ένων των Ενεργειακών Προϊόντων Συντελεστής ιαφοράς Αντιστοιχισµένης Θέσης (SPREAD RATE) ( %) Συντελεστής Μεταφοράς (CARRY RATE) ( %) Συντελεστής Μη Αντιστοιχισµένης Θέσης (OUTRIGHT RATE) ( %) 1,0 1,2 1,5 1,5 0,3 0,5 0,6 0,

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Υπολογισµός της καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ VI. ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (CRM) 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Τροποποίηση σταθµισµένων ανοιγµάτων. Παράρτηµα VIII 37. (1) Όταν πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2257 10 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πράξη Διοικητή υπ αριθμ. 2646/9 9 2011 Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτι

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι A. Γενικά Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την WS Financial & Investment Services Ltd (WSFIS) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών µέσων. Κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορεί να µην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006 30.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/201 ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

~~$ \~J(J. '~ai!f ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144 2007 05

~~$ \~J(J. '~ai!f ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144 2007 05 Κ.Δ.Π. 556/2007 ~~$ \~J(J '~ai!f χ ΕΠΙΣΗΜΙΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ Αριθμός 4245 Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2007 3833 Αριθμός 556 ΟΔΗΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Φεβρουάριος 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Μάρτιος 2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

-5- Ν.3049/2002 ή 3601/2007,

-5- Ν.3049/2002 ή 3601/2007, Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ : «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 148/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος ΠΑΡΑΓΩΓΑ Στέλιος Ξανθόπουλος Εισαγωγικά Ένα παράγωγο συµβόλαιο είναι ένα αξιόγραφο η αξία του οποίου εξαρτάται από τις αξίες άλλων «πιο βασικών» υποκείµενων µεταβλητών. Τα παράγωγα συµβόλαια είναι επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Στο παρόν έντυπο περιγράφονται οι κυριότεροι επενδυτικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τις συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς να παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ («ΧΑΚ») Ο ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ του 1996 έως 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ...3 2 Η VAL ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ...3 2.1 Η VAL ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ...3

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 5, 105 59 Αθήνα Τηλ: 2103216730, 2103240185 Fax: 2103217767 Site: www.mavrikis.gr E-mail: info@mavrikis.gr ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο EUROBANK NTT Αµοιβαίων Κεφαλαίων

Ενηµερωτικό ελτίο EUROBANK NTT Αµοιβαίων Κεφαλαίων Ενηµερωτικό ελτίο EUROBANK NTT Αµοιβαίων Κεφαλαίων ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Ιούλιος 2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Νοέμβριος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) Διπλωματική Εργασία ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΑΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ιούνιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα