Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.financial-directory.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2007"

Transcript

1

2 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2007 Οι συντελεστές της έκδοσης H έκδοση του τεύχους η Ελλάδα σε Αριθµούς του Οικονοµικού Οδηγού ICAP 2007 έγινε υπό την επίβλεψη του κ. Κωνσταντίνου Αϊβαλή, οικονοµικού συµβούλου της ICAP. Συνεργάστηκαν οι κ.κ. Γιάννης Αγαθάγγελος της διεύθυνσης παραγωγής πληροφοριών, η κ. Σίσσυ Γρηγοράκου, της διεύθυνσης πληροφορικής ICAP, ο κ. Γιώργος Παναγιωτίδης, ICAP consultant και ο κ. Χρίστος Μπέλλας, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Τα τµήµατα που αφορούν στα οικονοµικά, κοινωνικά και δηµογραφικά στοιχεία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιµελήθηκε ο κ. Ανδρέας Κακριδής, οικονοµολόγος. Contributors The edition of Greece in Figures of ICAP 2007 Financial Directory was made under the general supervision of Mr C.D. Aivalis, ICAP s chief economist. Contributions were made by Mr Yiannis Agathangelos, DATABANK Operation Department, Miss Sissy Grigorakou, IT Department, Μr Giorgos Panagiotidis, ICAP consultant, and Mr. Christoς Bellas, assistant professor, University of the Aegean. Mr. Andreas Kakridis, economist, prepared the parts referring to Greece s and European Union s economic, social and demographic data. 1

3 Greece in Figures TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: SECTION A THE GREEK CORPORATE SECTOR:

4 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2007 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η παρούσα δεύτερη έκδοση του αναµορφωµένου τόµου Η Ελλάδα σε Αριθµούς παρουσιάζει τα οικονοµικά αποτελέσµατα του ελληνικού εταιρικού τοµέα για το έτος Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονται από τους ισολογισµούς και τα αποτελέσµατα χρήσης επιχειρήσεων ΑΕ και ΕΠΕ, που συνέλεξε, καταχώρισε και επεξεργάστηκε ο Τοµέας Επιχειρηµατικής Πληροφόρησης της ICAP. Όπως και στην περυσινή έκδοση χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία όλων των εταιρειών που δηµοσιοποίησαν τα αποτελέσµατά τους µέχρι το τέλος της προθεσµίας που ορίζει ο νόµος για την χρήση του έτους 2005, δηλαδή την 10 η Ιουνίου Η ταξινόµηση και στατιστική ανάλυση στηρίζεται στην κατηγοριοποίηση των εταιρειών µε βάση την κύρια δραστηριότητά τους σύµφωνα µε το σύστηµα NACE (Αναθεώρηση 1.1). Κατ αρχήν οι εταιρείες ταξινοµήθηκαν µε βάση την διψήφια κατηγοριοποίηση του συστήµατος NACE. Συγκροτήθηκαν έπειτα δέκα επιµέρους βασικοί τοµείς δραστηριότητας. Η ανάλυση του κάθε ενός τοµέα παρουσιάζεται σε πίνακες στα τµήµατα B.Ι έως και B.Χ. Σε κάθε ένα από αυτά τα τµήµατα υπάρχουν δεδοµένα από τον ενοποιηµένο ισολογισµό, τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα χρήσης και τους βασικούς αριθµοδείκτες του κάθε τοµέα για τα έτη 2004 και Στην συνέχεια, παρουσιάζονται τα αντίστοιχα δεδοµένα για τέσσερις οµάδες επιχειρήσεων του τοµέα. Οι οµάδες αυτές προκύπτουν από την κατανοµή των εταιρειών ανάλογα µε το ύψος του προσωπικού το οποίο απασχολούσαν το Παρουσιάζονται ακόµα ξεχωριστά τα βασικά κονδύλια του ενοποιηµένου ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης των κερδοφόρων και των ζηµιογόνων επιχειρήσεων. ίδονται επίσης βασικά µεγέθη του ενοποιηµένου ισολογισµού, των αποτελεσµάτων χρήσης και οι αριθµοδείκτες των διψήφιων κατά ΝΑCE υποδιαιρέσεων του κάθε τοµέα. Τέλος, υπάρχουν πίνακες στους οποίους εµφανίζονται οι σηµαντικότερες επιχειρήσεις του τοµέα και των διψήφιων υποκατηγοριών του µαζί µε τα βασικά τους οικονοµικά µεγέθη. Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για τις κατατάξεις είναι το ενεργητικό, τα κέρδη και οι ζηµίες του έτους Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι στους ισολογισµούς και λοιπούς λογαριασµούς, τόσο του 2005, όσο και του 2004, των εισηγµένων και των συνδεδεµένων µε αυτές εταιρειών χρησιµοποίησαν για πρώτη φορά τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΛΠ). Κατά το 2005 συνεχίστηκε για ένα ακόµα έτος η ταχεία ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, η ανεργία µειώθηκε ελαφρά, στο 10,4%, αλλά ο πληθωρισµός επιταχύνθηκε στο 3,5% και παρέµεινε υψηλότερος του µέσου της Ζώνης του Ευρώ (ΖτΕ). Επίσης, το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε στο 7,9% του ΑΕΠ. Ο ρυθµός µεγέθυνσης της οικονοµίας ήταν βεβαίως χαµηλότερος έναντι του 2004, 3,7% έναντι 4,7%, συνέχισε όµως να είναι πολύ υψηλότερος του µέσου όρου της ΖτΕ. εν πρέπει επίσης να λησµονείται το γεγονός ότι η αύξηση αυτή του ΑΕΠ έγινε σε συνθήκες δηµοσιονοµικής προσαρµογής, όπου το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης περιορίστηκε στο 4,5% του ΑΕΠ, και ενώ οι τιµές της ενέργειας σηµείωσαν σηµαντική άνοδο. Η κατανάλωση ήταν και πάλι ο µοχλός ανάπτυξης. Η συµβολή του εξωτερικού τοµέα ήταν επίσης θετική, αλλά οι συνολικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου µειώθηκαν, κυρίως λόγω περικοπής των δηµοσίων επενδύσεων µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Ο ελληνικός εταιρικός τοµέας, εξαιρουµένου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, περιλαµβάνει επιχειρήσεις ΑΕ και ΕΠΕ. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων αυτών ανήλθε το 2005 σε 153,7 δισ., σηµειώνοντας αύξηση 5,4% έναντι του προηγουµένου έτους. Τα µεικτά κέρδη παρέµειναν σχεδόν στάσιµα, σε 34,3 δισ. και έτσι το ποσοστό µεικτού κέρδους περιορίστηκε κατά µία σχεδόν ποσοστιαία µονάδα σε 22,3%. Τα προ φόρων κέρδη περιορίστηκαν από 7,2 δισ. σε 5,9 δισ. Η επιδείνωση αυτή οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στις επιχειρήσεις που µετέτρεψαν κέρδη του 2004 σε ζηµιές το 2005, καθώς και στη διεύρυνση των ζηµιών των 20 περισσότερο ζηµιογόνων του Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσµα την απότοµη κάµψη του περιθωρίου καθαρού κέρδους από 5,0% σε 3,9%. Τα συνολικά κεφάλαια του εταιρικού τοµέα, αυξήθηκαν ικανοποιητικά, κατά 7,9% και ανήλθαν σε 219,9 δισ. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά το µεγαλύτερο µέρος της, 70,2%, από νέες υποχρεώσεις και κατά 27,1% από αύξηση των ιδίων κεφαλαίων. Έτσι, ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια χειροτέρευσε από 1,25 σε 1,31. Τέλος, η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, σε συνδυασµό 3

5 Greece in Figures µε τη κάµψη των κερδών οδήγησε σε σηµαντική µείωση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων από 8,7% το 2004 σε 6,5% το Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές τόσο µεταξύ των διαφορετικών από πλευράς µεγέθους οµάδων επιχειρήσεων, όσο και µεταξύ των διαφορετικών τοµέων, οι οποίες δεν διακρίνονται στη γενική εικόνα που περιγράφηκε προηγουµένως. 12 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων του Εταιρικού Τοµέα: Κατανοµή βάσει Κλιµακίου Απασχόλησης (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) Return on Equity of the Corporate Sector: Distribution by Employment Category (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) <= Σύνολο Total Οι επιδόσεις των µεγάλου µεγέθους µονάδων ήταν υψηλότερες το 2005 έναντι εκείνων των µικροτέρων. Συγκεκριµένα, η µεγαλύτερη µεταβολή του κύκλου εργασιών, των µεικτών κερδών και του προ φόρων αποτελέσµατος σχετίζεται θετικά µε το µέγεθος των µονάδων. Το ίδιο συµβαίνει και µε την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. Όσον αφορά τους διαφόρους τοµείς, στη µεταποίηση καταγράφηκε ικανοποιητική αύξηση των συνολικών κεφαλαίων και του κύκλου εργασιών. Η αύξηση των πωλήσεων όµως οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην άνοδο των τιµών του πετρελαίου, η οποία ωφέλησε τον κλάδο επεξεργασίας πετρελαίου. Τα µεικτά κέρδη αυξήθηκαν µε πολύ χαµηλότερο ρυθµό σε σχέση µε τις πωλήσεις. Έτσι το περιθώριο µεικτού κέρδους µειώθηκε από 22,4% σε 21,6%. Επίσης, τα προ φόρων κέρδη σηµείωσαν αύξηση µόλις 1,5%, µε αποτέλεσµα να µειωθεί το καθαρό περιθώριο κέρδους σε 5,1% και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων σε 9,5%. Βραδύτερη ήταν η ανάπτυξη του εµπορίου το Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε µε ρυθµό 4,8%, ενώ ακόµα χαµηλότερη ήταν η αύξηση των µεικτών κερδών. Τα δε καθαρά κέρδη σηµείωσαν απότοµη κάµψη κατά 15,7%. Η µεγάλη αυτή µείωση των κερδών οφείλεται εν µέρει στην επιδείνωση των αποτελεσµάτων αρκετών µεγάλων εµπορικών επιχειρήσεων. Παρατηρείται ωστόσο ότι ή χειροτέρευση είναι γενική. Περισσότερες από τις µισές εµπορικές επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ανά χείρας έκδοση υπέστησαν κάµψη κερδών ή αύξηση ζηµιών. Ο τρίτος µεγαλύτερος τοµέας, αυτός των λοιπών υπηρεσιών, στον οποίο περιλαµβάνονται η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, η πληροφορική, η εκπαίδευση, η υγεία, κ.ά., αναπτύχθηκε ικανοποιητικά το Τα συνολικά κεφάλαια και ο κύκλος εργασιών αυξήθηκαν µε ρυθµό µεγαλύτερο του πληθωρισµού. Η άνοδος των µεικτών κερδών ήταν περιορισµένη και το µεικτό περιθώριο περιορίστηκε σε 24,5%. Τα προ φόρων κέρδη όµως διευρύνθηκαν µε τον εντυπωσιακό ρυθµό του 13,6%, τροφοδοτούµενα κυρίως από τη βελτίωση του µη λειτουργικού αποτελέσµατος. 4

6 Η Ελλάδα σε Αριθµούς Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων του Εταιρικού Τοµέα: (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) Return on Equity of the Corporate Sector: (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) Γεωργία-αλιεία Agriculture-fishing Ορυχεία-λατοµεία Mining-quarrying Μεταποίηση Manufacturing Ενέργεια-ύδρευση Energy and water supply Κατασκευές Construction Εµπόριο Trade Ξενοδοχεία-εστιατόρια Hotel-restaurants Μεταφορές-επικοινωνίες Transport-communications Λοιπές υπηρεσίες Other services Σύνολο Total Η ανάπτυξη των µεταφορών και επικοινωνιών υπήρξε ισχυρή όσον αφορά το ενεργητικό και τις πωλήσεις. Η κερδοφορία όµως υπέστη πλήγµα και ο τοµέας έγινε ζηµιογόνος το Η εξέλιξη αυτή οφείλεται εν πολλοίς στην επιδείνωση του προ φόρων αποτελέσµατος µεγάλων εταιρειών τηλεπικοινωνιών και µεταφορών. Ο ενεργειακός τοµέας, τα µεγέθη του οποίου εξαρτώνται εν πολλοίς από τη ΕΗ, επηρεάστηκε αρνητικά από την άνοδο των τιµών του πετρελαίου και από άλλους διεθνείς παράγοντες. Έτσι, ενώ οι αυξήσεις του ενεργητικού και των πωλήσεων ήταν διψήφιες, η κερδοφορία µειώθηκε απότοµα και οι σχετικοί δείκτες επιδεινώθηκαν. Η πορεία του κατασκευαστικού τοµέα δεν ήταν ικανοποιητική επίσης. Ο κύκλος εργασιών µειώθηκε κατά 10,4% και ο τοµέας έγινε ζηµιογόνος. Η χειροτέρευση του καθαρού αποτελέσµατος είναι διάχυτη µεταξύ των επιχειρήσεων. Περισσότερες από τις µισές υπέστησαν µείωση κερδών ή αύξηση ζηµιών. Ο κύκλος εργασιών των ξενοδοχείων-εστιατορίων διευρύνθηκε µε ρυθµό υψηλότερο του πληθωρισµού. Η αύξηση των µεικτών κερδών όµως ήταν περιορισµένη και το αρνητικό προ φόρων αποτέλεσµα διευρύνθηκε. Τα συνολικά µεγέθη των επιχειρήσεων που απαρτίζουν τον εταιρικό τοµέα της γεωργίαςαλιείας αυξήθηκαν µε αργούς ρυθµούς το Θετικό ήταν πάντως το γεγονός ότι το προ φόρων αποτέλεσµα έγινε θετικό, ενώ το 2004 είχαν καταγραφεί ζηµιές. Το 2005 δεν ήταν ευνοϊκό για τον τοµέα των ορυχείων-λατοµείων. Παρά την αύξηση των κεφαλαίων, ο κύκλος εργασιών µειώθηκε και το συνολικό καθαρό αποτέλεσµα παρέµεινε αρνητικό. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ζηµιές οφείλονται κυρίως σε µία µεγάλη µονάδα. Τα προ φόρων κέρδη των τραπεζών εκτινάχθηκαν από 1,4 δισ. το 2004 σε 2,6 δισ. το Ταχεία ήταν η αύξηση του ενεργητικού, κατά 21,0%, ενώ οι χορηγήσεις διευρύνθηκαν κατά 19,2%, πολύ ταχύτερα από ότι οι καταθέσεις. Αποτέλεσµα των εξελίξεων αυτών ήταν η αύξηση 5

7 Greece in Figures του λόγου χορηγήσεων προς καταθέσεις από 77,6% σε 84,3%. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων βελτιώθηκε θεαµατικά από 11,2% σε 18,9%. Η κερδοφορία του κλάδου των ασφαλειών βελτιώθηκε δραµατικά το Τα προ φόρου κέρδη των 239 επιχειρήσεων εκτινάχθηκαν από 43,9 εκ. το 2004 σε 226,9 εκ. το Η αύξηση αυτή πάντως οφείλεται σε πολύ µεγάλο βαθµό στη βελτίωση του µη λειτουργικού αποτελέσµατος, ενώ η αύξηση των µεικτών κερδών ήταν πολύ χαµηλότερη, 11,4%. Στον κλάδο των λοιπών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών κατεγράφη κάµψη κύκλου εργασιών λόγω µείωσης των εσόδων µεγάλης εταιρείας του δηµόσιου τοµέα. Τα προ φόρων κέρδη πάντως βελτιώθηκαν απότοµα, κατά 50,4%. 6

8 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2007 Introduction The second revised edition of Greece in Figures presents a panorama of the Greek corporate sector based on the balance sheets and income statements of 2005 and The data were collected and processed by ICAP s Business Information Division and include all financial statements, which were published within the time limits set by Greek law, that is until June 10 th. The classification and statistical analysis of the data are based on the NACE (Rev. 1.1.) system. Firms were initially allocated according to their two-digit NACE code. They were then grouped into ten sectors. An analysis of every sector is presented in sections B.I to B.X. Each of these ten sections presents selected items of the consolidated balance sheet and income statements, as well as key financial ratios for both 2004 and Next, we present similar information for four sub-groups, companies with 0-9, 10-49, and 250+ employees, within each sector. Moreover, the basic financial items of profit-making and loss-bearing companies in each sector are presented separately. In addition, items from the consolidated balance sheets and income statements, as well as the key ratios for each two-digit NACE industry. Last, we also provide rankings of firms based on their assets, profits and losses in The year 2005 marks the beginning of the introduction of the International Financial Reporting Standards in Greece. However, these apply mostly to companies listed in the Athens Stock Exchange and their subsidiaries. The Greek economy continued to grow fast in 2005, despite the high energy prices and a drop in the public sector s deficit to 4.5% of GDP. Growth slowed to 3.7%, from 4.7% in 2004, but remained well above the average of the Eurozone. Unemployment dropped slightly to 10.4%, but inflation climbed to 3.5% and remained above the Eurozone average. At the same time, the current account deficit widened to 7.9% of GDP. As in 2004, the main engine of growth was robust consumption spending. The external sector also contributed to growth, but investment dropped, partly as a result of cut in the government s investment budget after the end of Olympic Games. The Greek corporate sector, exclusive of banking, insurance and finance, includes 24,452 SA and Ltd businesses. Their total turnover reached billion in 2005, 5.4% up on their year earlier level. Gross profits remained flat at 34.3 billion and the gross margin dropped by almost 1% to 22.3%. Pre tax profits were down from 7.2 billion in 2004 to 5.9 billion in This was mostly due to a large number of businesses, which reported losses in 2005, compared with profits a year earlier, and the increased losses of the top 20 loss-makers. As a result, the net profit margin was trimmed from 5.0% to 3.9%. Total corporate assets increased at a solid 7.9% and reached billion. This increase was financed mostly by fresh debt, while increases in equity were responsible for only 27.1% of the increase in assets. As a result the debt to equity ratio increased from 1.25 σε Moreover, worsening profitability coupled with the increased equity reduced sharply return on equity to 6.5%, compared with 8.7% in However, there are substantial variations across different company-size groups and also across different sectors. To start with, growth in assets, turnover and profitability was positively related with company size. Larger companies performed better on these indicators than smaller-size companies. In addition, larger companies also had higher returns on equity. Greek manufacturing reported satisfactory growth rates in assets and turnover. However, the increase in sales was mostly due to rise in oil prices. Exclusive of the oil-refining sector manufacturing turnover remained flat. Overall manufacturing gross profits increased more slowly than turnover and gross margins were trimmed from 22.4% to 21.6%. Pre tax income increased by a mere 1.5% and net margins were down to 5.1%, while return on equity dropped to 9.5%. 7

9 Greece in Figures Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων του Εταιρικού Τοµέα: Κατανοµή βάσει Κλιµακίου Απασχόλησης (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) Return on Equity of the Corporate Sector: Distribution by Employment Category (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) <= Σύνολο Total Growth in Greek commerce slowed down in Turnover increased by 4.8%, while gross profit growth lagged behind. Pre tax profits fell sharply, by 15.7%. This was partly due to some large commercial companies and partly to a widespread worsening in profitability: more than half of the companies in the industry reported increased losses or lower profits. The third largest sector in terms of assets, other services, which includes real estate IT, education, health care, etc., recorded solid growth in Total assets and turnover increased faster than inflation. But the rise in gross profits was much lower and gross margins was trimmed to 24.5%. However, pre tax profits increased by an impressive 13.6%, mostly due to non-operating items. 25 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων του Εταιρικού Τοµέα: (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) Return on Equity of the Corporate Sector: (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) Γεωργία-αλιεία Agriculture-fishing Ορυχεία-λατοµεία Mining-quarrying Μεταποίηση Manufacturing Ενέργεια-ύδρευση Energy and water supply Κατασκευές Construction Εµπόριο Trade Ξενοδοχεία-εστιατόρια Hotel-restaurants Μεταφορές-επικοινωνίες Transport-communications Λοιπές υπηρεσίες Other services Σύνολο Total 8

10 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2007 Total assets and turnover in transport and communications grew strongly in However, the sector recorded losses mainly due to the losses of large telecoms and transport companies. The Greek energy sector is dominated by the Public Power Corporation. In 2005, despite strong growth in assets and turnover, earnings were trimmed as a result of higher oil prices. Construction did not fare well in Turnover dropped by 10.4% and the industry recorded losses. Poor performance was widespread. More than half of the companies in the industry reported lower earnings or increased losses. Hotels and restaurants turnover increased faster than inflation. However, cost increases lowered gross margins and overall losses widened. Growth was slow in the agriculture and fisheries corporate sector. On the positive side, the sector returned to the black in Despite an increase in total assets in mining and quarrying, turnover was reduced and the industry recorded losses in However, these negative developments were largely due to one large company. Pre tax banking profits jumped from 1.4 billion in 2004 to 2.6 billion in Loans also increased fast, by 19.2%, faster than deposits. As a result, the loans to deposits ratio increased from 77.6% to 84.3%. Return on equity improved sharply from 11.2% to 18.9%. Profitability in the insurance industry improved dramatically in Pre tax profits of the 239 companies in the industry increased from 43.9 million to million. However, this was largely due to the improvement in non-operating items, while gross profits increased by only 11.4%. A drop in turnover was recorded in the other financial services sector. However, this was due to a large public sector company. On the other hand, pre tax profits increased by over 50%. 9

11 Greece in Figures Α.1 Κωδικοποίηση της Οικονοµικής ραστηριότητας κατά NACE Α.1 Classification of Economic Activity by NACE Τµήµα/Section Τοµέας / Sector Kωδικός / Code Επιχειρήσεις / Companies Β.I Γεωργία και αλιεία Agriculture and fisheries Γεωργία Agriculture Ιχθυοκαλλιέργειες Sea Farming A,B A,B , , Β.II Ορυχεία και λατοµεία Mining and quarrying Γ C , 11, 13, 14 1, 1, 5, 114 Β.III Μεταποίηση Manufacturing Τρόφιµα-ποτά Food-beverages Προϊόντα καπνού Tobacco products Κλωστοϋφαντουργία Textiles Είδη ένδυσης Clothing έρµα Leather Ξύλο Wood Χαρτί Paper Εκδόσεις-εκτυπώσεις Publishing-printing Προϊόντα διύλισης πετρελαίου Oil refining Χηµικά Chemicals Ελαστικό-πλαστικές ύλες Rubber-plastic products Προϊόντα από µη µεταλλικά ορυκτά Non-metallic mineral products Βασικά µέταλλα Basic metals Μεταλλικά προϊόντα Metal products Μηχανήµατα-εξοπλισµός Μachinery, equipment Μηχανές γραφείου-η/υ Office machinery, computers Ηλεκτρικές µηχανές και συσκευές Electrical machinery Εξοπλισµός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών Radio, television and communication equipment Όργανα ακριβείας Precision instruments Αυτοκίνητα Vehicles Λοιπός εξοπλισµός µεταφορών Other transport equipment Έπιπλα και άλλα προϊόντα Furniture and other products Ανακύκλωση Recycling D Β.ΙV Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού Electricity, gas and water supply Ε E , , 3 Β.V Κατασκευές Construction ΣΤ F

12 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2007 Τµήµα/Section Τοµέας / Sector Kωδικός / Code Επιχειρήσεις / Companies Β.VI Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων Trade Εµπόριο αυτοκινήτων Sale of motor vehicles Χονδρικό εµπόριο Wholesale trade Λιανικό εµπόριο Retail trade Ζ G Β.VII Ξενοδοχεία και εστιατόρια Hotels and restaurants Η H Β.VIII Μεταφορές και επικοινωνίες Transport and communications Χερσαίες µεταφορές Land transport Θαλάσσιες µεταφορές Water transport Αεροπορικές µεταφορές Air transport Συναφείς προς τις µεταφορές δραστηριότητες Auxiliary transport activities Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες Post and telecommunication Θ I Β.IX Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες Banking, insurance, and finance Τράπεζες Banks Ασφάλειες Insurance Άλλες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες Other financial services Ι J Β.X Λοιπές υπηρεσίες Other services ιαχείριση ακίνητης περιουσίας Real estate Επιχειρησιακή µίσθωση Operational leasing Πληροφορική IT services Έρευνα και Ανάπτυξη Research and Development Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες Other business activities Εκπαίδευση Education Υγεία Health Προστασία περιβάλλοντος Environmental protection Ψυχαγωγία, πολιτισµός και αθλητισµός Recreation, culture and sporting Άλλες υπηρεσίες Miscellaneous services K, Μ, Ν, Ξ K, M, N, O Γενικό Σύνολο Total

13 Greece in Figures Α.2 Εταιρικός Τοµέας: Ενοποιηµένοι Iσολογισµοί: (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) ( 000) Α.2 Corporate Sector: Consolidated Balance Sheets: (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) ( 000) Μέγεθος / Magnitude % Ενεργητικό / Assets ,86 Καθαρά πάγια / Net fixed assets ,74 Συµµετοχές / Participations ,84 Μηχανολογικός εξοπλισµός / Machinery & equipment ,82 Κυκλοφορούν / Current assets ,01 Αποθέµατα / Inventories ,73 Απαιτήσεις / Receivables ,72 Χρεόγραφα / Securities ,16 ιαθέσιµα / Cash ,69 Παθητικό / Liabilities ,86 Ίδια κεφάλαια / Equity ,87 Μετοχικό κεφάλαιο / Shareholders' equity ,44 Αποθεµατικά κεφάλαια / Reserves ,52 Προβλέψεις / Provisions for liabilities & charges ,61 Υποχρεώσεις / Liabilities ,13 Μακροπρόθεσµες / Long-term ,52 Βραχυπρόθεσµες / Short-term ,53 Επιχειρήσεις / Companies ,00 12

14 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2007 Α.3 Εταιρικός Τοµέας: Ενοποιηµένοι Λογαριασµοί Αποτελεσµάτων Χρήσης: (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) ( 000) Α.3 Corporate Sector: Consolidated Income Statements: (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) ( 000) Μέγεθος / Magnitude % Κύκλος εργασιών / Turnover ,41 Μεικτά κέρδη / Gross profits ,69 απάνες διοίκησης και διάθεσης / Administrative, distribution & selling expenses ,93 Χρεωστικοί τόκοι, κλπ. / Interest charges, etc ,35 Λειτουργικά αποτελέσµατα / Operating income ,08 Μη λειτουργικό αποτέλεσµα / Non-operating income ,50 Αποσβέσεις / Depreciation ,18 Κέρδη προ φόρων / Pre-tax profits ,03 Επιχειρήσεις / Companies ,00 13

15 Greece in Figures Α.4 Εταιρικός Τοµέας: Χρηµατοοικονοµικοί είκτες: (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) Α.4 Corporate Sector: Financial Ratios: (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) είκτες / Indices ιάρθρωσης κεφαλαίων / Capital structure and debt management Βαθµός παγιοποίησης (%) Fixed to total assets (%) Ξένα προς ίδια κεφάλαια Debt to equity ανειακή επιβάρυνση Debt to assets Κάλυψη χρηµατοοικονοµικών εξόδων Times interest earned 55,98 55,92 1,25 1,31 0,54 0,56 3,48 2,91 ραστηριότητας / Operating activity Κυκλοφοριακή ταχύτητα απασχολουµένων κεφαλαίων Total assets turnover Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων (ηµέρες) Inventory turnover (days) Μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων (ηµέρες) Days sales outstanding (days) Μέσος όρος εξόφλησης προµηθευτών (ηµέρες) Payable deferral period (days) 0,75 0, Ρευστότητας / Liquidity Γενική ρευστότητα Current ratio Ειδική ρευστότητα Quick ratio Ταµειακή ρευστότητα Cash ratio 1,22 1,21 0,93 0,92 0,20 0,20 Αποδοτικότητας / Return Περιθώριο µεικτού κέρδους (%) Gross profit margin (%) Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%) Operating profit margin (%) Περιθώριο καθαρού κέρδους (%) Net profit margin (%) Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (%) Return on equity (%) Αποδοτικότητα απασχολουµένων κεφαλαίων (%) Return on assets (%) 23,15 22,33 5,74 4,35 4,97 3,86 8,67 6,51 5,33 4,27 Απασχόλησης / Employment Καθαρά πάγια ανά απασχολούµενο Net fixed assets per employee Ενεργητικό ανά απασχολούµενο Assets per employee Πωλήσεις ανά απασχολούµενο Turnover per employee Μεικτά κέρδη ανά απασχολούµενο Gross profits per employee Καθαρά κέρδη ανά απασχολούµενο Net profits per employee : 148 : 264 : 185 : 41 : 7 Επιχειρήσεις / Companies

16 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2007 Α.5 Εταιρικός Τοµέας: Τα Βασικά Μεγέθη Κερδοφόρων και Ζηµιογόνων Επιχειρήσεων: 2005 (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) ( 000) Α.5 Corporate Sector: The Basic Magnitudes of Companies Reporting Profits and Losses: 2005 (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) ( 000) Κερδοφόρες Μέγεθος Ζηµιογόνες Reporting Profits Magnitude Reporting Losses Ενεργητικό Assets Καθαρά πάγια Net fixed assets Κυκλοφορούν Current assets Ίδια κεφάλαια Equity Υποχρεώσεις Liabilities Κύκλος εργασιών Turnover Μεικτά Κέρδη Gross profits Λειτουργικά κέρδη Operating income Κέρδη προ φόρων Pre-tax profits Επιχειρήσεις Companies

17 Greece in Figures ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΤΟ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΛΑ Ο SECTION B THE GREEK SA AND LTD COMPANIES IN : ANALYSIS BY SECTOR AND INDUSTRY 16

18 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2007 ΤΜΗΜΑ Β.Ι SECTION Β.Ι ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ AGRICULTURE AND FISHING Κλάδοι / Sectors Περιγραφή NACE / NACE description Κωδικός / Code Επιχειρήσεις / Companies Γεωργία και Aλιεία Agriculture and Fishing Γεωργία, θήρα και δασοκοµία. Αλιεία Agriculture, hunting and forestry. Fishing Α - Β 364 Γεωργία Γεωργία, θήρα και συναφείς δραστηριότητες Agriculture, hunting and related service activities Agriculture ασοκοµία, υλοτοµία και συναφείς δραστηριότητες Forestry, logging and related service activities 02 1 Ιχθυοκαλλιέργειες Fish Farming Αλιεία, ιχθυοκαλλιέργεια και συναφείς βοηθητικές δραστηριότητες Fishing, fish farming and related service activities

19 Greece in Figures Β.Ι.1 Γεωργία και Αλιεία: Ενοποιηµένοι Iσολογισµοί: Β.Ι.1 Agriculture and Fishing: Consolidated Balance Sheets: Μέγεθος / Magnitude % Ενεργητικό / Assets ,10 Καθαρά πάγια / Net fixed assets ,02 Συµµετοχές / Participations ,37 Μηχανολογικός εξοπλισµός / Machinery & equipment ,34 Κυκλοφορούν / Current assets ,15 Αποθέµατα / Inventories ,96 Απαιτήσεις / Receivables ,02 Χρεόγραφα / Securities ,55 ιαθέσιµα / Cash ,98 Παθητικό / Equity and Liabilities ,10 Ίδια κεφάλαια / Equity ,07 Μετοχικό κεφάλαιο / Shareholders' equity ,52 Αποθεµατικά κεφάλαια / Reserves ,53 Προβλέψεις / Provisions for liabilities & charges ,53 Υποχρεώσεις / Liabilities ,79 Μακροπρόθεσµες / Long-term ,44 Βραχυπρόθεσµες / Short-term ,16 Επιχειρήσεις / Companies ,00 Ενεργητικό Assets Γεωργία και Αλιεία Agriculture and Fishing 1,1% Μερίδια επί των Συνόλων του Εταιρικού Τοµέα: 2005 (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) Shares in Corporate Sector Totals: 2005 (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) Ίδια Κεφάλαια Equity Γεωργία και Αλιεία Agriculture and Fishing 0,9% Υποχρεώσεις Liabilities Γεωργία και Αλιεία Agriculture and Fishing 1,2% Λοιποί Τοµείς Other Sectors 98,9% Λοιποί Τοµείς Other Sectors 99,1% Λοιποί Τοµείς Other Sectors 98,8% 18

20 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2007 Β.Ι.2 Γεωργία και Αλιεία: Ενοποιηµένοι Λογαριασµοί Αποτελεσµάτων Χρήσης: Β.Ι.2 Agriculture and Fishing: Consolidated Income Statements: Μέγεθος / Magnitude % Κύκλος εργασιών / Turnover ,16 Μεικτά κέρδη / Gross profits ,55 απάνες διοίκησης και διάθεσης / Administrative, distribution & selling expenses ,63 Χρεωστικοί τόκοι, κλπ. / Interest charges, etc ,85 Λειτουργικά αποτελέσµατα / Operating income Μη λειτουργικό αποτέλεσµα / Non-operating income Αποσβέσεις / Depreciation ,14 Κέρδη προ φόρων / Pre-tax profits Επιχειρήσεις / Companies ,00 Μερίδια επί των Συνόλων του Εταιρικού Τοµέα: 2005 (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) Shares in Corporate Sector Totals: 2005 (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) Κύκλος εργασιών Turnover Μεικτά κέρδη Gross Profits Γεωργία και Αλιεία Agriculture and Fishing 0,9% Γεωργία και Αλιεία Agriculture and Fishing 0,6% Λοιποί Τοµείς Other Sectors 99,1% Λοιποί Τοµείς Other Sectors 99,4% 19

Οι συντελεστές της έκδοσης

Οι συντελεστές της έκδοσης Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Οι συντελεστές της έκδοσης H έκδοση του τεύχους η Ελλάδα σε Αριθµούς του Οικονοµικού Οδηγού ICAP 2008 έγινε υπό την επίβλεψη του κ. Κωνσταντίνου. Αϊβαλή, συµβούλου διοίκησης.

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2011 February 2011

Φεβρουάριος 2011 February 2011 Φεβρουάριος 2011 February 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2011 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Αύγουστος 2008 August ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Νοέμβριος 2008 November ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

financial Statements I A68 Investors brief

financial Statements I A68 Investors brief 3 General Manager s Message I 7 The Company I 7 Vision and Mission I 7 OurValues 11 Our products I 11 The markets I 11 The raw material I 11 The manufacturing process I 13 Product quality I 13 Investment

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2012 February 2012

Φεβρουάριος 2012 February 2012 Φεβρουάριος 2012 February 2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και ύφεση: οι επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Οικονομική κρίση και ύφεση: οι επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Οικονομική κρίση και ύφεση: οι επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2011 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι σε συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου για το 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Levy Economics Institute of Bard College. Strategic Analysis

Levy Economics Institute of Bard College. Strategic Analysis Levy Economics Institute of Bard College Levy Economics Institute of Bard College Strategic Analysis Ιούλιος 213 Greece Η ελληνική οικονομική κρίση και η εμπειρία με τις πολιτικές λιτότητας: Μια στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 49 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

SESSION 1 ENERGY MARKETS

SESSION 1 ENERGY MARKETS SESSION 1 ENERGY MARKETS Alexandridis, A. Zapranis, S. Livanis, Department of Accounting and Finance, University of Macedonia of Economics and Social Studies Analyzing Crude Oil Prices and Returns Using

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2013 Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών FACTS & FIGURES Φωτεινή Θωμαΐδου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 1. Η σημασία των Τροφίμων και Ποτών σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο CYPRUS STOCK EXCHANGE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Kampou Street 2 nd Floor Strovolos 2 Ος Όροφος Οδός Κάµπου, Στρόβολος P.O Box 25427, Τ.Κ 25427, 1309 Nicosia 1309 Λευκωσία Phone 357-22-712300 Τηλ. 357-22-712300

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υποεπιτροπή Underwriters Νοέµβρης 2006 Αναλογία διαθέσιµων κερδών (return on total assets) Ανταλλαγές χρηµατοοικονοµικών µέσων ( swaps) Ανώνυµες µετοχές Ανώνυµη Εταιρία Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ με βάση ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Το ερωτηματολόγιο αυτό απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άρθρα και Μελέτες 1/2012 Ιανουάριος 2012 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Σταύρος Π. Γαβρόγλου Διευθυντής ΕΙΕΑΔ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ» της ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2007 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ε ΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 1 Ε ΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Page. The wood used to produce pulp for the paper of this document comes from Sustainable Management forests and plantations.

Contents. Page. The wood used to produce pulp for the paper of this document comes from Sustainable Management forests and plantations. Contents Page 1. Message from the Chairman of the Board of Directors 3 2. VIOHALCO S.A. 9 3. Steel Operations 21 4. Copper Operations 34 5. Aluminium Operations 47 6. Real Estate Development Operations

Διαβάστε περισσότερα