Οι συντελεστές της έκδοσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι συντελεστές της έκδοσης"

Transcript

1

2 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Οι συντελεστές της έκδοσης H έκδοση του τεύχους η Ελλάδα σε Αριθµούς του Ελληνικού Οικονοµικού Οδηγού 2009 έγινε υπό την επίβλεψη του κ. Κωνσταντίνου. Αϊβαλή, συµβούλου διοίκησης. Συνεργάστηκαν οι κ.κ. Γιάννης Αγαθάγγελος της ιεύθυνσης Παραγωγής Πληροφοριών, η κ. Σίσσυ Γρηγοράκου της ιεύθυνσης Πληροφορικής, η κ. Σοφία Βώσσου της ιεύθυνσης Εκδόσεων και ο κ. Γιώργος Παναγιωτίδης, σύµβουλος. Τα τµήµατα που αφορούν στα οικονοµικά, κοινωνικά και δηµογραφικά στοιχεία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιµελήθηκε ο κ. Ανδρέας Κακριδής, οικονοµολόγος. Contributors The edition of Greece in Figures of Greek Financial Directory 2009 was made under the general supervision of Mr K.D. Aivalis, advisor to the CEO. Contributions were made by Mr Yiannis Agathangelos, DATABANK Operation Department, Mrs Sissy Grigorakou, IT Department, Mrs Sophia Vossou, Publications Department and Μr Giorgos Panagiotidis, consultant. Mr Andreas Kakridis, economist, prepared the parts referring to Greece s and European Union s economic, social and demographic data. 1

3 Greece in Figures 2009 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: SECTION A THE GREEK CORPORATE SECTOR:

4 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το 2007 συνεχίστηκε η βελτίωση των µεγεθών του εταιρικού τοµέα, αλλά µε βραδύτερους ρυθµούς από ότι το προηγούµενο έτος. Η αύξηση των συνολικών κεφαλαίων ήταν ικανοποιητική. Ο κύκλος εργασιών συνέχισε να µεγεθύνεται µε διψήφιο ρυθµό και η αύξηση των καθαρών κερδών ήταν για µία ακόµη χρονιά µεγάλη. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι τα κέρδη των 22 τραπεζών καλύπτουν σχεδόν το 30% του συνολικού καθαρού αποτελέσµατος των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στη έκδοση. Η εικόνα αυτή προκύπτει από τη νέα έκδοση του τόµου Η Ελλάδα σε Αριθµούς στην οποία παρουσιάζονται η κεφαλαιακή διάρθρωση και τα αποτελέσµατα του εταιρικού τοµέα για τα έτη 2006 και Τα στοιχεία προέρχονται από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς και αποτελέσµατα χρήσης εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ, που συνέλεξε, καταχώρησε και επεξεργάστηκε ο Τοµέας Επιχειρηµατικής Πληροφόρησης της ICAP. Περιλαµβάνονται τα οικονοµικά δεδοµένα όλων των εταιρειών που δηµοσίευσαν ισολογισµούς χρήσης 2007 µέχρι την ηµεροµηνία που ορίζει ο νόµος, δηλαδή την 10 η Ιουνίου Η κατανοµή των εταιρειών ακολουθεί το ευρωπαϊκό σύστηµα ταξινόµησης των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας NACE (αναθεώρηση 1.1). Οι εταιρείες, βάσει της κύριας δραστηριότητάς τους εντάχθηκαν σε 10 ευρύτερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, ο καθένας εκ των οποίων περιλαµβάνει µια οµάδα κλάδων της διψήφιας κατάταξης NACE. Για κάθε τοµέα παρουσιάζονται τα βασικά ενοποιηµένα µεγέθη του ενεργητικού και του παθητικού, των αποτελεσµάτων χρήσης καθώς και οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για τα έτη 2006 και Επιπλέον, για το έτος 2007 παρουσιάζονται οι αντίστοιχοι πίνακες ανά στρώµα απασχόλησης σύµφωνα µε την ταξινόµηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 9, 10-49, , άνω των 250). Για κάθε έναν από τους 10 τοµείς δίδονται τα βασικά ενοποιηµένα µεγέθη των κερδοφόρων και ζηµιογόνων εταιρειών για το Για τις διψήφιες κατηγορίες της ταξινόµησης NACE παρουσιάζονται βασικά µεγέθη των ισολογισµών, των αποτελεσµάτων χρήσης και οι αριθµοδείκτες. Για τις κατηγορίες αυτές εµφανίζονται επίσης οι σηµαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου καθώς και τα βασικά τους µεγέθη, µε κριτήρια κατάταξης το ενεργητικό του Οι µακροοικονοµικές συνθήκες παρέµειναν ευνοϊκές το 2007, παρά την επιβράδυνση της µεγέθυνσης, και συνέβαλλαν στη βελτίωση των αποτελεσµάτων των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ µειώθηκε από 4,5% το 2006 σε 4,0% το 2007, αλλά παρέµεινε από τους υψηλότερους στην Ζώνη του Ευρώ. Υπήρξε επίσης επιβράδυνση της επενδυτικής δραστηριότητας, αλλά συνεχίστηκε η κάµψη της ανεργίας, η οποία περιορίστηκε στο 8,0%. Η δηµοσιονοµική πολιτική διατήρησε το έλλειµµα κάτω από το κρίσιµο όριο του 3,0%. Ανησυχητική ήταν όµως η νέα διεύρυνση του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε 12,2% του ΑΕΠ. Ο εταιρικός τοµέας, όπως αυτός ορίστηκε προηγουµένως, περιλαµβάνει επιχειρήσεις. Τα συνολικά τους κεφάλαια ανήλθαν το 2007 σε 266,5 δισ., σηµειώνοντας αύξηση 15,6% έναντι του Η χρηµατοδότηση της αύξησης του ενεργητικού έγινε περισσότερο µέσω υποχρεώσεων, που έφθασαν τα 150,7 δισ. Τα ίδια κεφάλαια ήταν 111,5 δισ. ε σηµειώθηκε ουσιώδης µεταβολή στο δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια που βελτιώθηκε ανεπαίσθητα στο 1,35. Ο κύκλος εργασιών διευρύνθηκε µε ικανοποιητικό ρυθµό, 11,6%, και έφθασε τα 188,8 δισ. Η κάπως βραδύτερη αύξηση του κόστους πωληθέντων οδήγησε σε άνοδο των µεικτών κερδών κατά 12,1%, αλλά δεν ήταν αρκετή για να βελτιώσει ουσιαστικά το περιθώριο µεικτού κέρδους, το οποίο διαµορφώθηκε στο 22,2%. Τα προ φόρου κέρδη διαµορφώθηκαν σε 10,7 δισ., 14,9% υψηλότερα έναντι του Οι 300 µεγαλύτερες βάσει πωλήσεων, στις οποίες δεν περιλαµβάνονται τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, κάλυπταν το 52,3% του συνολικού κύκλου εργασιών και το 56,7% των προ φόρου κερδών. Ενώ το µερίδιο επί των πωλήσεων παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητο έναντι του 2006, αυτό επί των κερδών µειώθηκε απότοµα, κατά σχεδόν 10 ποσοστιαίες µονάδες. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι µεταξύ των 300 υπάρχουν και µερικές σηµαντικές επιχειρήσεις που υπέστησαν µεγάλες µειώσεις κερδών ή µετέτρεψαν τα µικρά κέρδη του 2006 σε ζηµιές το Η εικόνα του εταιρικού τοµέα διαφοροποιείται σηµαντικά εάν εξετασθεί η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων κατά τοµέα και κατά µέγεθος επιχείρησης. Συγκεκριµένα, στις οµάδες των µεγάλων ( απασχολούµενοι) και πολύ µεγάλων επιχειρήσεων ο σχετικός δείκτης είναι σηµαντικά υψηλότερος. Στη δεύτερη µάλιστα σηµείωσε και αξιόλογη βελτίωση µεταξύ 2006 και

5 Greece in Figures 2009 Αποδοτικότητα Ιδίων Kεφαλαίων του Εταιρικού Τοµέα: Κατανοµή βάσει Κλιµακίου Απασχόλησης (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) <= Total Από τοµεακής πλευράς, αποδοτικότερες φαίνεται να είναι οι επενδύσεις στο εµπόριο. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στον τοµέα αυτό είναι συστηµατικά υψηλότερη. Στην κατάταξη του 2007, ακολούθησαν τα ορυχεία-λατοµεία, οι µεταφορές-επικοινωνίες και η µεταποίηση. 50 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων του Εταιρικού Τοµέα: Κατανοµή βάσει Τοµέα (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) Μεταποίηση Κατασκευές Εµπόριο Γεωργίααλιεία Ορυχείαλατοµεία Ενέργειαύδρευση Ξενοδοχείαεστιατόρια Μεταφορέςεπικοινωνίες Λοιπές υπηρεσίες Σύνολο Ο τοµέας της γεωργίας-αλιείας γνώρισε χαµηλή ανάπτυξη το Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά µόνο 6,4%, ενώ τα προ φόρου κέρδη µειώθηκαν απότοµα. Η δανειακή επιβάρυνση χειροτέρευσε στο 0,70 και ήταν η δεύτερη υψηλότερη µεταξύ όλων των τοµέων. 4

6 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Η αύξηση του κύκλου εργασιών ήταν σχετικά χαµηλή στα ορυχεία-λατοµεία, 9,1% σε 557 εκ. Τα προ φόρου κέρδη υπέστησαν µεγάλη κάµψη και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων µειώθηκε σε περισσότερο φυσιολογικά επίπεδα. Εταιρικός Τοµέας: Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη ( εκατ.) Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρου % % % Μη χρηµατοπιστωτικός τοµέας Γεωργία Αλιεία , , ,6 Ορυχεία Λατοµεία , , ,6 Μεταποίηση , , ,4 Ενέργεια-ύδρευση , , ,3 Κατασκευές , , Εµπόριο , , ,2 Ξεν/χεία-εστ/ρια , , Μετ/ρές-επικ/νίες , , ,2 Λοιπές υπηρεσίες , , ,4 Σύνολο , , ,9 Χρηµατοπιστωτικός τοµέας Τράπεζες , , ,3 Ασφάλειες , , ,6 Λοιπές χρηµ/τικές , , ,6 Σύνολο , , ,2 Γενικό Σύνολο , , ,4 Η πορεία της µεταποίησης ήταν ικανοποιητική το Το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε κατά 12,1% σε 66,9 δισ. Ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε 56,5 δισ., 9,5% υψηλότερος έναντι του 2006 και τα προ φόρου κέρδη ήταν 22,4% ( 3 δισ.) περισσότερα από ότι το προηγούµενο έτος. Όλοι οι δείκτες κερδοφορίας βελτιώθηκαν και η αποδοτικότητα ιδίων αυξήθηκε σε 11,1%. Οι επιδόσεις του τοµέα ενέργειας-ύδρευσης δεν ήταν ικανοποιητικές. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε µε ρυθµό 8,5% και έφθασε τα 8,3 δισ., ενώ τα καθαρά κέρδη κατά µόλις 4,3% σε 328 εκ. Οι κυριότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες δεν σηµείωσαν αξιόλογη µεταβολή. Στις κατασκευές σηµειώθηκε πρόοδος. Ο κύκλος εργασιών διευρύνθηκε µε τον υψηλό ρυθµό του 21,9% και έφθασε τα 6,9 δισ. Τα δε προ φόρου κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν σε 372 εκ. Έτσι, η αποδοτικότητα των ιδίων βελτιώθηκε στο 4,7%, εξακολουθεί ωστόσο να παραµένει χαµηλή. Η αύξηση των πωλήσεων στο εµπόριο ήταν ικανοποιητική, 12,0% σε 77,5 δισ., οι µεγαλύτερες µεταξύ όλων των τοµέων. Ικανοποιητική ήταν επίσης η αύξηση του συνολικού ενεργητικού, κατά 11,6% σε 54,1 δισ. Η βελτίωση της κερδοφορίας ήταν όµως µικρή: το καθαρό αποτέλεσµα του τοµέα αυξήθηκε κατά 5,2% σε 2,8 δισ. Η σηµαντική αύξηση όµως των ιδίων κεφαλαίων περιόρισε ελαφρά την αποδοτικότητα, στο 21,2%, παρέµεινε όµως η υψηλότερη µεταξύ όλων των τοµέων. Η δε δανειακή επιβάρυνση παρέµεινε στάσιµη στο 0,73. Τα ξενοδοχεία-εστιατόρια αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους κατά 9,2% σε 3,9 δισ. Πολύ µεγαλύτερη ήταν η αύξηση των καθαρών κερδών, από 3 εκ. σε 60 εκ., που εξακολουθούν ωστόσο να παραµένουν πολύ χαµηλά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αποδοτικότητα ιδίων είναι χαµηλότατη, µόλις 1,1%. Συνεχίστηκε η ανάπτυξη στον τοµέα µεταφορών-επικοινωνιών και το Τα συνολικά κεφάλαια διευρύνθηκαν µε ρυθµό 12,8% σε 32,3 δισ. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,5% και ανήλθαν σε 14,3 δισ. Το µεικτό περιθώριο όµως µειώθηκε ελαφρά στο 39,7%, που εξακολουθεί όµως να είναι το υψηλότερο όλων των τοµέων. Τα προ φόρου κέρδη αυξήθηκαν κατά µόνο 4,2%, σε 1,2 δισ., αλλά η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων σηµείωσε ελαφρά κάµψη σε 12,5%. Οι λοιποί κύριοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες παρέµειναν σχεδόν αµετάβλητοι. 5

7 Greece in Figures 2009 Εταιρικός Τοµέας: Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) ΠΜΚ % ΠΚΚ % Ε ΓΡ Γεωργία Αλιεία 11,84 12,05 3,54 1,81 0,66 0,70 1,17 1,21 Ορυχεία Λατοµεία 25,70 27,83 25,96 11,75 0,49 0,55 1,45 1,47 Μεταποίηση 20,73 21,34 4,76 5,32 0,55 0,55 1,33 1,35 Ενέργεια-ύδρευση 15,31 15,03 4,13 3,97 0,49 0,49 1,01 1,02 Κατασκευές 14,31 13,84 3,24 5,37 0,47 0,49 1,57 1,53 Εµπόριο 19,94 20,46 3,81 3,58 0,73 0,73 1,16 1,20 Ξεν/χεία-εστ/ρια 32,19 32,25 0,10 1,56 0,49 0,52 0,83 0,91 Μετ/ρές-επικ/νίες 42,50 39,70 8,94 8,43 0,64 0,65 1,20 1,16 Λοιπές υπηρεσίες 24,05 23,55 14,42 14,95 0,44 0,43 1,24 1,22 Σύνολο 22,11 22,21 5,52 5,68 0,57 0,57 1,23 1,24 ΠΜΚ=Περιθώριο µεικτού κέρδους ΠΚΚ=Περιθώριο καθαρού κέρδους Ε= ανειακή επιβάρυνση ΓΡ=Γενική ρευστότητα Ο τοµέας των λοιπών υπηρεσιών είναι πολύ ανοµοιογενής, δεδοµένου ότι περιλαµβάνει µεγάλη ποικιλία κλάδων όπως η ψυχαγωγία, εκπαίδευση, υγεία, εκµετάλλευση ακινήτων και πολλοί άλλοι (βλ. Πίνακα Α.1 πιο κάτω). Όλα τα µεγέθη βελτιώθηκαν µε πολύ ικανοποιητικούς ρυθµούς: τα συνολικά κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 29,3% σε 59,9 δισ., ο κύκλος εργασιών ήταν 19,3 δισ., 16,1% υψηλότερος έναντι αυτού του 2006, ενώ τα προ φόρου κέρδη σηµείωσαν αύξηση 20,4% σε 2,9 δισ. Η σηµαντική αύξηση όµως των ιδίων κεφαλαίων οδήγησε σε ελαφρά κάµψη την αποδοτικότητα, στο 9,7%. Το 2007 ήταν µία ακόµη καλή χρονιά για τις ελληνικές τράπεζες. Τα συνολικά τους κεφάλαια µεγεθύνθηκαν µε ρυθµό 25,6% και έφθασαν τα 386,1 δισ. Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 27,0%, ενώ οι καταθέσεις κατά 17,7%. Τα έσοδα διευρύνθηκαν µε τον εντυπωσιακό ρυθµό του 37,3% σε 19,9 δισ. Σχεδόν ίση ήταν και η µεταβολή των καθαρών κερδών που ανήλθαν σε 4,7 δισ. και αντιστοιχούν σε σχεδόν 30% του καθαρού αποτελέσµατος ολόκληρου του εταιρικού τοµέα. Οι ασφάλειες πέτυχαν ικανοποιητικές αυξήσεις κεφαλαίων και κύκλου εργασιών, 13,7% σε 12,5 δισ. και 12,6% σε 3,8 δισ. Το συνολικό καθαρό αποτέλεσµα του τοµέα, ωστόσο, σηµείωσε µείωση 30,6% σε 198 εκ. Τούτο λόγω των ζηµιών που είχαν µεγάλες µονάδες του κλάδου. Τέλος, συνεχίστηκε η ανάπτυξη στον τοµέα των λοιπών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ο οποίος περιλαµβάνει τη χρηµατοδοτική µίσθωση, το φάκτορινγκ, τις χρηµατιστηριακές υπηρεσίες, κ.ά. Το ενεργητικό αυξήθηκε κατά 14,5% σε 15,6 δισ., ο κύκλος εργασιών διευρύνθηκε κατά 19,5% και έφθασε τα 2,0 δισ. και το προ φόρου αποτέλεσµα βελτιώθηκε κατά 22,6% σε 793 εκ. Κωνσταντίνος. Αϊβαλής, Σύµβουλος ιοίκησης 6

8 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Introduction The Greek corporate sector continued to grow, albeit at a slower pace in Total assets recorded a healthy rise; turnover grew at a two-digit rhythm, while pre tax profits posted a hefty increase. However, the net income of the 22 banks accounted for almost 30% of the total pre tax profits of the more than 26,000 companies included in this survey. The new edition of Greece in Figures provides a panorama of the Greek corporate sector as reported in the balance sheets and income statements of years 2006 and The data used was compiled by the ICAP s Business Information Division and includes financial statements for SA and Ltd companies. All financial statements were published within the time limits set by Greek business law, that is until June 10th. The classification and analysis of the data are based on the NACE (Rev. 1.1.) system. Firms are grouped into ten sectors, each comprising a set of NACE two-digit industries. An analysis of every sector is presented in sections B.I to B.X. Each of these ten sections presents selected items of the consolidated balance sheet and income statements, as well as key financial ratios for both 2006 and We also provide summary balance sheets and income statements, as well as key financial ratios for each two-digit NACE sector, within each industry. Next, we present similar information for four subgroups, companies with 0-9, 10-49, and 250+ employees, within each sector. Last, we also provide rankings of firms based on their assets, profits and losses in Macroeconomic conditions remained conductive to business growth in The economy grew by 4.0%, one of the highest rates in the eurozone, but slightly less than the 4.5% it had managed in the previous year. Investment activity also weakened, but unemployment fell again to 8.0%. The government s fiscal policy managed to contain the budget deficit below the 3% limit. However, the current account deficit widened dangerously to 12.2% of GPD. The corporate sector, as it was defined above, comprises 26,033 companies. Their total assets reached billion in 2007, a 15.6% rise over the previous year. Asset growth was financed mostly through debt, which at the end of the year stood at billion. The sector s net worth reached billion and the debt to equity ratio improved marginally to Total turnover increased by a solid 11.6% and reached billion. Gross profits increased by 12.1%, thanks to slower cost increases, but the gross margin remained flat at 22.2%. Pre tax profits increased by 14.9%, to 10.7 billion. The top 300 businesses, ranked by 2007 turnover and exclusive of banks and other financial institutions, accounted for a hefty 52.3% of overall sales and for 56.7% of total pre tax profits. While their share on sales remained unchanged between 2006 and 2007, that of net income dropped by almost 10 percentage points. This because some large companies suffered decreases in profits, or turned to the red in There are important differences across sectors and size classes. Large and very large corporations have higher return on equity (ROE) than other size groups. The latter group also increased its ROE significantly between 2006 and Return on Equity of the Corporate Sector: Distribution by Employment Category (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) <= Total

9 Greece in Figures 2009 Commerce continued to post the highest ROE among all sectors. It was followed by mining-quarrying, transport and communications and manufacturing. Return on Equity of the Corporate Sector: Distribution by Sector (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) Manufacturing Energy and water supply Construction Trade Agriculturefishing Miningquarrying Hotelrestaurants Transportcommunications Other services Agriculture and fishing grew slowly in Total sales increased by a mere 6.4%, while pre tax profits dropped sharply. The debt to assets ratio worsened to 0.70, the second highest among sectors. The performance of mining and quarrying was not impressive in Turnover increased by 9.1% to 557 million and the sector s total net income decreased, resulting in a decrease in ROE to more sustainable levels. Τotal Corporate Sector: Key Financial Variables ( million) Assets Turnover Pre tax profits Sector % % % Non-financial sector Agriculture-fishing 2,678 3, ,519 1, Mining-quarrying Manufacturing 59,681 66, ,547 56, ,455 3, Energy-water 18,952 20, ,614 8, Construction 14,251 16, ,675 6, Commerce 48,457 54, ,242 77, ,637 2, Hotels-restaurants 10,902 12, ,546 3, Transport-communications 28,622 32, ,903 14, ,154 1, Other services 46,322 59, ,636 19, ,399 2, Total 230, , , , ,332 10, Financial sector Banking 307, , ,512 19, ,438 4, Insurance 10,990 12, ,344 3, Other financial 13,619 15, ,649 1, Total 331, , ,505 25, ,370 5, Grand total 562, , , , ,702 16,

10 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Manufacturing continued to grow at a healthy pace in Total assets increased by 12.1% and reached 66.9 billion; turnover posted a 9.5% rise and reached 56.5 billion, while pre tax profits increased by an impressive 22.4% to 3 billion. As a result, ROE increased to 11.1%. Growth in the energy-water sector was modest. Turnover grew by 8.5% to 8.3 billion, while net income increased by a mere 4.3% to 328 million. Most crucial financial metrics remained at their 2006 levels. In contrast, construction growth was brisk. Turnover increased by a hefty 21.9% and reached 6.9 billion; pre-tax profits more than doubled to 372 million. As a result, ROE improved to 4.7%, but remains one of the lowest among all sectors. Commerce recorded solid growth in Total sales increased by 12.0% to 77.5 billion, the largest among all sectors. Total assets also rose at a solid rate, 11.6% to 54.1 billion. However, the improvement in profitability was modest: pre tax profits increased by only 5.2% to 2.8 billion. The large increase in equity limited ROE to 21.2%, which remained the highest among all non-financial industries. Debt to assets remained flat at Corporate Sector: Key Financial Ratios (Exclusive of Banking, Insurance and Finance) Gross margin % Net margin % Debt to assets Current ratio Sector Agriculture-fishing Mining-quarrying Manufacturing Energy-water Construction Commerce Hotels-restaurants Transport-communications Other services Total The hospitality industry (hotels and restaurants) recorded a 9.2% increase in turnover, which reached 3.9 billion in Net income increased sharply, from only 3 million to 60 million, but remained one of the lowest among all sectors. Return on equity was a mere 1.1%. The transport and communications industry continued to grow strongly in Total industry assets increased by 12.8% to 32.3 billion; Turnover grew by 10.5% to 14.3 billion. The gross margin narrowed somewhat to 39.7%, but remained the highest among all sectors. However, pre tax profits increased by only 4.2% and reached 1.2 billion and ROE fell slightly to 12.5%. Other key financial ratios remained at their 2006 levels. The other services sector comprises a variety of industries such as leisure, education, health-care, real estate, etc. (see Table A.1 below). Growth was solid in Total assets increased by an impressive 29.3% to 59.9 billion; turnover was 19.3 billion, posting a 16.1% rise over 2006, while pre tax profits increased by a hefty 20.4% to 2.9 billion. This was accompanied by a large rise in equity, which trimmed ROE to 9.7%. Greek banks continued to increase assets, turnover and profits impressively in Total assets rose by 25.6%, reaching billion; new loans increased by 27.0% and deposits by 17.7%. Turnover increased by a hefty 37.3% to 19.9 billion; net income increased by almost the same ratio and reached 4.7 billion, which accounted for nearly 30% of the total corporate pre tax profits. The insurance industry posted healthy increases in assets and turnover. Assets rose by 13.7% to 12.5 billion, while sales reached 3.8 billion, 12.6% higher compared with However, because of the losses reported by several large insurers, total net income declined sharply, by 30.6% to 198 million. The other financial services sector, which includes leasing, factoring, stock-broking, etc. continued to grow in Total assets increased by 14.5% to 15.6 billion; turnover rose by 19.5% and reached 2.0 billion, while profitability improved by 22.6% to 793 million. Konstantinos D. Aivalis, advisor to the CEO 9

11 Greece in Figures 2009 Α.1 Κωδικοποίηση της Οικονοµικής ραστηριότητας κατά NACE Α.1 Classification of Economic Activity by NACE Τµήµα/Section Τοµέας / Sector Kωδικός / Code Επιχειρήσεις / Companies Β.I Γεωργία και αλιεία Agriculture and fisheries Γεωργία Agriculture Ιχθυοκαλλιέργειες Sea Farming A,B A,B , Β.II Ορυχεία και λατοµεία Mining and quarrying Γ C , 11, 13, 14 2, 1, 7, 111 Β.III Μεταποίηση Manufacturing Τρόφιµα-ποτά Food-beverages Προϊόντα καπνού Tobacco products Κλωστοϋφαντουργία Textiles Είδη ένδυσης Clothing έρµα Leather Ξύλο Wood Χαρτί Paper Εκδόσεις-εκτυπώσεις Publishing-printing Προϊόντα διύλισης πετρελαίου Oil refining Χηµικά Chemicals Ελαστικό-πλαστικές ύλες Rubber-plastic products Προϊόντα από µη µεταλλικά ορυκτά Non-metallic mineral products Βασικά µέταλλα Basic metals Μεταλλικά προϊόντα Metal products Μηχανήµατα-εξοπλισµός Μachinery, equipment Μηχανές γραφείου-η/υ Office machinery, computers Ηλεκτρικές µηχανές και συσκευές Electrical machinery Εξοπλισµός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών Radio, television and communication equipment Όργανα ακριβείας Precision instruments Αυτοκίνητα Vehicles Λοιπός εξοπλισµός µεταφορών Other transport equipment Έπιπλα και άλλα προϊόντα Furniture and other products Ανακύκλωση Recycling D Β.ΙV Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού Electricity, gas and water supply Ε E , , 4 Β.V Κατασκευές Construction ΣΤ F

12 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Τµήµα/Section Τοµέας / Sector Kωδικός / Code Επιχειρήσεις / Companies Β.VI Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων Trade Εµπόριο αυτοκινήτων Sale of motor vehicles Χονδρικό εµπόριο Wholesale trade Λιανικό εµπόριο Retail trade Ζ G Β.VII Ξενοδοχεία και εστιατόρια Hotels and restaurants Η H Β.VIII Μεταφορές και επικοινωνίες Transport and communications Χερσαίες µεταφορές Land transport Θαλάσσιες µεταφορές Water transport Αεροπορικές µεταφορές Air transport Συναφείς προς τις µεταφορές δραστηριότητες Auxiliary transport activities Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες Post and telecommunication Θ I Β.IX Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες Banking, insurance, and finance Τράπεζες Banks Ασφάλειες Insurance Άλλες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες Other financial services Ι J Β.X Λοιπές υπηρεσίες Other services ιαχείριση ακίνητης περιουσίας Real estate Επιχειρησιακή µίσθωση Operational leasing Πληροφορική IT services Έρευνα και Ανάπτυξη Research and Development Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες Other business activities Εκπαίδευση Education Υγεία Health Προστασία περιβάλλοντος Environmental protection Ψυχαγωγία, πολιτισµός και αθλητισµός Recreation, culture and sporting Άλλες υπηρεσίες Miscellaneous services K, Μ, Ν, Ξ K, M, N, O Γενικό Σύνολο Total

13 Greece in Figures 2009 Α.2 Εταιρικός Τοµέας: Ενοποιηµένοι Iσολογισµοί: (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) ( 000) Α.2 Corporate Sector: Consolidated Balance Sheets: (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) ( 000) Μέγεθος / Magnitude % Ενεργητικό / Assets ,60 Καθαρά πάγια / Net fixed assets ,49 Συµµετοχές / Participations ,24 Μηχανολογικός εξοπλισµός / Machinery & equipment ,49 Κυκλοφορούν / Current assets ,55 Αποθέµατα / Inventories ,41 Απαιτήσεις / Receivables ,39 Χρεόγραφα / Securities ,81 ιαθέσιµα / Cash ,03 Παθητικό / Liabilities ,60 Ίδια κεφάλαια / Equity ,11 Μετοχικό κεφάλαιο / Shareholders' equity ,86 Αποθεµατικά κεφάλαια / Reserves ,96 Προβλέψεις / Provisions for liabilities & charges ,93 Υποχρεώσεις / Liabilities ,67 Μακροπρόθεσµες / Long-term ,29 Βραχυπρόθεσµες / Short-term ,28 Επιχειρήσεις / Companies ,00 12

14 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Α.3 Εταιρικός Τοµέας: Ενοποιηµένοι Λογαριασµοί Αποτελεσµάτων Χρήσης: (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) ( 000) Α.3 Corporate Sector: Consolidated Income Statements: (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) ( 000) Μέγεθος / Magnitude % Κύκλος εργασιών / Turnover ,58 Μεικτά κέρδη / Gross profits ,09 απάνες διοίκησης και διάθεσης / Administrative, distribution & selling expenses ,10 Χρεωστικοί τόκοι, κλπ. / Interest charges, etc ,12 Λειτουργικά αποτελέσµατα / Operating income ,91 Μη λειτουργικό αποτέλεσµα / Non-operating income ,00 Αποσβέσεις / Depreciation ,96 Κέρδη προ φόρων / Pre-tax profits ,89 Επιχειρήσεις / Companies ,00 13

15 Greece in Figures 2009 Α.4 Εταιρικός Τοµέας: Χρηµατοοικονοµικοί είκτες: (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) Α.4 Corporate Sector: Financial Ratios: (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) είκτες / Indices ιάρθρωσης κεφαλαίων / Capital structure and debt management Βαθµός παγιοποίησης (%) Fixed to total assets (%) Ξένα προς ίδια κεφάλαια Debt to equity ανειακή επιβάρυνση Debt to assets Κάλυψη χρηµατοοικονοµικών εξόδων Times interest earned 54,11 54,52 1,36 1,35 0,57 0,57 3,89 3,74 ραστηριότητας / Operating activity Κυκλοφοριακή ταχύτητα απασχολουµένων κεφαλαίων Total assets turnover Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων (ηµέρες) Inventory turnover (days) Μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων (ηµέρες) Days sales outstanding (days) Μέσος όρος εξόφλησης προµηθευτών (ηµέρες) Payable deferral period (days) 0,77 0, Ρευστότητας / Liquidity Γενική ρευστότητα Current ratio Ειδική ρευστότητα Quick ratio Ταµειακή ρευστότητα Cash ratio 1,23 1,24 0,94 0,96 0,21 0,22 Αποδοτικότητας / Return Περιθώριο µεικτού κέρδους (%) Gross profit margin (%) Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%) Operating profit margin (%) Περιθώριο καθαρού κέρδους (%) Net profit margin (%) Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (%) Return on equity (%) Αποδοτικότητα απασχολουµένων κεφαλαίων (%) Return on assets (%) 22,11 22,21 5,45 5,51 5,52 5,68 10,26 10,33 5,82 5,89 Απασχόλησης / Employment Καθαρά πάγια ανά απασχολούµενο Net fixed assets per employee Ενεργητικό ανά απασχολούµενο Assets per employee Πωλήσεις ανά απασχολούµενο Turnover per employee Μεικτά κέρδη ανά απασχολούµενο Gross profits per employee Καθαρά κέρδη ανά απασχολούµενο Net profits per employee : 167 : 307 : 218 : 48 : 12 Επιχειρήσεις / Companies

16 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Α.5 Εταιρικός Τοµέας: Τα Βασικά Μεγέθη Κερδοφόρων και Ζηµιογόνων Επιχειρήσεων: 2007 (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) ( 000) Α.5 Corporate Sector: The Basic Magnitudes of Companies Reporting Profits and Losses: 2007 (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) ( 000) Κερδοφόρες Μέγεθος Ζηµιογόνες Reporting Profits Magnitude Reporting Losses Ενεργητικό Assets Καθαρά πάγια Net fixed assets Κυκλοφορούν Current assets Ίδια κεφάλαια Equity Υποχρεώσεις Liabilities Κύκλος εργασιών Turnover Μεικτά Κέρδη Gross profits Λειτουργικά κέρδη Operating income Κέρδη προ φόρων Pre-tax profits Επιχειρήσεις Companies

17 Greece in Figures 2009 Α.6 Εταιρικός Τοµέας: Οι 300 Μεγαλύτερες Επιχειρήσεις : 2007 Κατάταξη βάσει Πωλήσεων Α.6 Corporate Sector: The Top-300 Companies: 2007 Ranked by Turnover ( 000) Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. HELLENIC PETROLEUM S.A. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. PUBLIC POWER CORPORATION S.A. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.) Α.Ε. GREEK ORGANIZATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A. ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. EKO S.A. CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. CARREFOUR - MARINOPOULOS S.A. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. COSMOTE MOBILE TELECOMMUNICATIONS SERVICES S.A. SHELL HELLAS Α.Ε. SHELL HELLAS A.E. BP HELLAS Α.Ε. BP HELLAS S.A. WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. WIND HELLAS TELECOMMUNICATIONS S.A. ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ALFA BETA VASSILOPOULOS S.A. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΠΑ) Α.Ε. PUBLIC GAS CORPORATION OF GREECE (DEPA) S.A. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Ι. & Σ., Α.Ε.Ε. SKLAVENITIS, J. & S., S.A. ΕΣΜΗΕ Α.Ε. H.T.S.O. S.A. TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. TOYOTA HELLAS S.A. ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε. AEGEAN OIL S.A. AVINOIL Α.Ε. AVINOIL S.A. ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. HALCOR S.A. ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. GERMANOS S.A. COCA - COLA 3Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. COCA - COLA 3E HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A. ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Β.Ε. VEROPOULOS BROS S.A. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝ. ΓΕΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ HERACLES GENERAL CEMENT CO. S.A. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ELVAL HELLENIC ALUMINIUM INDUSTRY S.A. ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ELINOIL S.A

18 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Α.6 (συνέχεια) Α.6 (continued) Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits ΜΕΤΡΟ Α.Ε.&Β.Ε. METRO S.A. VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. VIVARTIA S.A. ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ERGOSE S.A. ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.Ε. ATLANTIC S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. HELLENIC POST (ELTA) S.A. ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. LARCO GENERAL MINING & METALLURGICAL CO. S.A. KOSMOCAR Α.Ε. KOSMOCAR S.A. ΜΑΣΟΥΤΗΣ,., ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. MASOUTIS, D., SUPERMARKET S.A. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN CEMENT CO. S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΕΡΤ) Α.Ε. GREEK RADIO TELEVISION (ERT) S.A. MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. MERCEDES-BENZ HELLAS S.A. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. AEGEAN AIRLINES S.A. MAKRO ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. MAKRO CASH & CARRY WHOLESALE S.A. ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε. REVOIL S.A. ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. ATHENIAN BREWERY S.A. ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. NEOCHIMIKI S.A. FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. FORD MOTOR HELLAS S.A.I.C. ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. PROCTER & GAMBLE HELLAS LTD ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. AKTOR S.A. ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. PFIZER HELLAS S.A. ALAPIS Α.Β.Ε.Ε. ALAPIS S.A. ΕΤΕΚΑ Α.Ε. ETEKA S.A. ΣΙ ΕΝΟΡ Α.Ε. SIDENOR S.A. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ATHENS WATER SUPPLY & SEWERAGE COMPANY S.A. SANOFI - AVENTIS Α.E.&B.Ε. SANOFI - AVENTIS S.A

19 Greece in Figures 2009 Α.6 (συνέχεια) Α.6 (continued) Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. PLAISIO COMPUTERS S.A. ΠΕΝΤΕ Α.Ε. PENTE S.A. J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. J & P - AVAX S.A. DIA HELLAS Α.Ε. DIA HELLAS S.A. ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. MOCHLOS S.A. SOVEL Α.Ε. SOVEL S.A. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. SFAKIANAKIS S.A. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. ALUMINIUM S.A. NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. NESTLE HELLAS S.A. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. HELLENIC HALYVOURGIA S.A. ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN A.E.E. PIRAEUS MULTIFIN S.A. ΘΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. THORIKI S.A. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. CORINTH PIPEWORKS S.A. ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. SIEMENS S.A. ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" 65 ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A. "ELEFTHERIOS VENIZELOS" JUMBO Α.Ε. 66 JUMBO S.A. ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 67 VIANEX S.A. BMW ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 68 BMW HELLAS S.A. NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε. 69 NOVARTIS (HELLAS) S.A.C.I. BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε. 70 BSH IKIAKES SYSKEVES S.A. ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 71 FAGE DAIRY INDUSTRY S.A. GENERAL MOTORS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 72 GENERAL MOTORS HELLAS S.A. NOTOS COM. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. 73 NOTOS COM. HOLDINGS S.A. ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. 74 MOBILE COMMUNICATION CENTER S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ Α.Ε. 75 HELLENIC CABLES S.A

20 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Α.6 (συνέχεια) Α.6 (continued) Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε. ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ PAPASTRATOS CIGARETTE MFG CO. S.A. ROCHE (HELLAS) Α.Ε. ROCHE (HELLAS) S.A. ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε. SILK OIL S.A. INTRACOM Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚ. Ι., Α.Ε. THEOCARAKIS, NIC. J., S.A. ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. FRIESLAND HELLAS A.E.B.E. CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. CYCLON HELLAS S.A. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ATHENS MEDICAL GROUP S.A. GLAXOSMITHKLINE A.Ε.Β.Ε. GLAXOSMITHKLINE S.A. ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε. SOYA HELLAS S.A. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Π., Α.Ε. MARINOPOULOS, K. P., S.A. PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. PRAKTIKER HELLAS TRADING CO. S.A. INFO QUEST Α.Ε.Β.Ε. INFO QUEST S.A. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. HALYVOURGIKI INC. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε. HELLENIC DUTY FREE SHOPS S.A. BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S.A. ΕΡΜΗΣ, Ο, Α.Ε.Μ.Ε.Ε. HERMES S.A. ASTRAZENECA Α.Ε. ASTRAZENECA S.A. ΕΛΑΙΣ - UNILEVER HELLAS Α.Ε.Β.Ε. ELAIS - UNILEVER HELLAS S.A. ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. METKA METAL CONSTRUCTIONS OF GREECE S.A. ΕΛΑΙΣ - UNILEVER A.E. ELAIS - UNILEVER S.A. SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS HELLAS Α.Ε. SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS HELLAS S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. HELLENIC SHIPYARDS S.A. Ε. Ι.Σ.Υ. Α.Ε. E.DI.S.Y. S.A. ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ Α.Ε. ATTIKI ODOS S.A

www.financial-directory.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2007

www.financial-directory.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2007 www.financial-directory.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2007 Οι συντελεστές της έκδοσης H έκδοση του τεύχους η Ελλάδα σε Αριθµούς του Οικονοµικού Οδηγού ICAP 2007 έγινε υπό την επίβλεψη του κ. Κωνσταντίνου Αϊβαλή,

Διαβάστε περισσότερα

Οι συντελεστές της έκδοσης

Οι συντελεστές της έκδοσης Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Οι συντελεστές της έκδοσης H έκδοση του τεύχους η Ελλάδα σε Αριθµούς του Οικονοµικού Οδηγού ICAP 2008 έγινε υπό την επίβλεψη του κ. Κωνσταντίνου. Αϊβαλή, συµβούλου διοίκησης.

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

Τα στοιχεία καθώς και η επεξεργασία τους προέρχονται από την Hellastat Α.Ε.

Τα στοιχεία καθώς και η επεξεργασία τους προέρχονται από την Hellastat Α.Ε. Μεθοδολογία Στους πίνακες που δημοσιεύονται περιλαμβάνονται οι 200 μεγαλύτερες εταιρείες από πλευράς κύκλου εργασιών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από την

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Λογιστική & Χρηματοοικονομικά Δημήτριος Αγγελόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Παίγνια Αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SHORT TERM SOLVENCY) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (Liquidity) Kυκλοφοριακό Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE

BUSINESS LEADERS IN GREECE ΕΙΣΑΓΩΓΗ BUSINESS LEADERS IN GREECE «Το έτος 2014 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την Ελληνική οικονομία, με εμφανή τα σημάδια ανακοπής της υφεσιακής πορείας και καταγραφής θετικού ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009

EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 13/03/2009-30/06/2009) ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283 /2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES YEAR END RESULTS FOR 2003 Hatzioannou, the leading European group in the second skin manufacturing and retailing, announced its year-end 2003

Διαβάστε περισσότερα

ALUBUILD SRL SCG DOO

ALUBUILD SRL SCG DOO 2008 ALUBUILD SRL --------------------------------------------------------------------------------------- 3 SCG DOO ---------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 16 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΔΕΙΚΤΗΣ ASE FTSE FTSE FTSE DAX30 CAC40 FTSE100 DOW JONES NASDAQ S&P500 NIKKEI

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΌΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/Χ.Α. 20 (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 5 : Financial Ratios Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3 Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα α εξαµήνου 2010

Αποτελέσµατα α εξαµήνου 2010 Αποτελέσµατα α εξαµήνου 2010 FTSE/ASE 20 Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 38,2 εκατ. ευρώ Με καθαρά κέρδη 38,2 εκατ. ευρώ (συµπεριλαµβανοµένης της έκτακτης εισφοράς ύψους 61,9 εκατ. ευρώ), µετά από προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση

Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση 0115/00007220/el Ανακοινώσεις ΧΑΚ Cyprus Stock Exchange CSE Attachment: 1. CSE Announcement Non Regulated Publication Date:

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 KASTRO LTD INCOME STATEMENT Year 2014 Year 2013 Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 Operating Expenses 28,202 34,189 Extra Solidarity Tax 33,338 87,156 Interests 27,400 39,777

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE Έκδοση της ICAP Group για τις 500 εταιρείες και τους 200 οµίλους µε τη µεγαλύτερη κερδοφορία

BUSINESS LEADERS IN GREECE Έκδοση της ICAP Group για τις 500 εταιρείες και τους 200 οµίλους µε τη µεγαλύτερη κερδοφορία BUSINESS LEADERS IN GREECE Έκδοση της ICAP Group για τις 500 εταιρείες και τους 200 οµίλους µε τη µεγαλύτερη κερδοφορία (διατίθεται από τα Κεντρικά Γραφεία του Οµίλου, Ελ. Βενιζέλου 2, Καλλιθέα, τηλ.2107200050)

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Λογιστική & Χρηματοοικονομικά Δημήτρης Αγγελόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής Παίγνια Αποφάσεων 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE

BUSINESS LEADERS IN GREECE Αθήνα, Οκτώβριος 2014 BUSINESS LEADERS IN GREECE 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από έξι χρόνια βαθειάς ύφεσης, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε μια σημαντική καμπή με τις υφεσιακές πιέσεις να εμφανίζουν τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάλυση 2015

Οικονομική Ανάλυση 2015 Οικονομική Ανάλυση 2015 Financial Analysis 2015 Ανθούλης Παπαχριστοφόρου Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος (Group CFO) Logicom Public Ltd 23/06/2016 Προσωπικό/ Personnel - 778 Μέση Ανατολή, 377 Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM MID CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΦΕΚ 1077/B/30.08.00 & ΦΕΚ 1806/Β/12.12.06 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2012-30.06.2012 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210/A/02.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟP 5ΟΟ - ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΟP 5ΟΟ - ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟP 5ΟΟ - ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ TOP 500 ΕΜΠΟΡΙΟ 39,60%, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 31,80%, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 28,60% O εμπορικός κλάδος προσέφερε τις περισσότερες επιχειρήσεις στο τοπ 500 που ανέδειξε η βάση δεδομένων της Direction

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 465 386 426 390 389 338 292 140 167 198 227 258 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP

Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP Στόχος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, πως αυτά εξυπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 2005 Ποσα κλειομεν. Ποσα προηγ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσα κλειομενης χρησεως 2014 Ποσα προηγούμενης χρησεως 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρησεως 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 28/05/2015. (%) Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 28/05/2015. (%) Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής FTSE/Χ.Α. Large Cap Κατάταξη Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 22 49.0 Κατάταξη Λόγος Διαγραφής ΜΙΓ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 31 Αυτόματη Διαγραφή Τρέχον ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 56.0

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πελάτες ανά κλάδο

Εταιρείες Πελάτες ανά κλάδο Εταιρείες Πελάτες ανά κλάδο Future Business School 2015 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ -ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ PFIZER HELLAS AE ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ) FREZYDERM ABEE ASPEN EUROPE GmbH PHARMACEUTICALS

Διαβάστε περισσότερα

(Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

(Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση) Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης από 1 ης Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση) «ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ATHENS INDEX ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ATHENS INDEX ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ATHENS INDEX ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΕΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 75.000 12,93 969.375,00 12:21:56 20 COCA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες 224 Πέτρου Πατιά Πηγή: Eurostat Pocketbooks, Science, Technology and Innovation in Europe, 2007 edition, ISSN

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 20,000 20.10 402,000.00 12:37:33 20 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 15,000 20.10 301,500.00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ΑΤΗΕΝS INDEX FUND ΜΕΤΟΧIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Αριθμός Αρχικής Αδείας 30574/636/28-06-90 ΦΕΚ 434/16-07-1990 ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Oικονομικών Καταστάσεων

Ανάλυση Oικονομικών Καταστάσεων Ανάλυση Oικονομικών Καταστάσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Αξιολόγηση Οικονομικών Καταστάσεων Η ανάλυση οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-31/12/14 )

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-31/12/14 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-31/12/14 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου ήδη εισηγμένων εταιρειών & Νέες εταιρείες στο Χ.Α ο. 2 Εξάμηνο 2012

Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου ήδη εισηγμένων εταιρειών & Νέες εταιρείες στο Χ.Α ο. 2 Εξάμηνο 2012 Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου ήδη εισηγμένων εταιρειών & Νέες εταιρείες στο Χ.Α ο 2 Εξάμηνο 22 New issues of shares from already listed companies & New company listings nd 2 Half of 22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Sales 1,153,542 965,373 Interests 81 23 Total Income 1,153,622 965,396

Sales 1,153,542 965,373 Interests 81 23 Total Income 1,153,622 965,396 ERTIF VERWALTUNG GMBH PHOTOVOLTAICS LTD INCOME STATEMENT Year 2014 Year 2013 Sales 1,153,542 965,373 Interests 81 23 Total Income 1,153,622 965,396 Operating Expenses 111,452 76,567 Extra Solidarity Tax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.021 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2011/2010 Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία το 2011 επιδεινώθηκαν πέρα από κάθε προσδοκία. Η ύφεση επεκτάθηκε το 2011 και το ΑΕΠ κατέγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε Ευρώ / Ξ.Ν. Τεµάχια Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε Ευρώ / Ξ.Ν. Τεµάχια Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αποφ.16/2132/29.05.2009 της Ε.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Σύνθεση Ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΟΠ / MBA-TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρηματοοικονομική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Υπολογισµού Αριθµοδεικτών & Εφαρµογής Αποτίµησης

Πρακτικός Οδηγός Υπολογισµού Αριθµοδεικτών & Εφαρµογής Αποτίµησης Πρακτικός Οδηγός Υπολογισµού Αριθµοδεικτών & Εφαρµογής Αποτίµησης Η εργασία περιλαµβάνει την χρηµατοοικονοµική ανάλυση και αποτίµηση µιας εισηγµένης Αµερικάνικης επιχείρησης. Σε προηγούµενο έγγραφο αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005

INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005 INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-30/06/2009) ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. &

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου /08/2011

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου /08/2011 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 211 31/8/211 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών 1H 211 Τα έσοδαµειώθηκαν κατά 24,6%σε 694,2 εκατ. κυρίως λόγω µείωσης των εσόδων της κατασκευής (κατά ~ 24 εκατ.) τα λειτουργικά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Η Sonae Sierra κατέγραψε αύξηση των Καθαρών Κερδών της κατά 31%, τα οποία ανήλθαν σε 16,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016

Η Sonae Sierra κατέγραψε αύξηση των Καθαρών Κερδών της κατά 31%, τα οποία ανήλθαν σε 16,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016 Η Sonae Sierra κατέγραψε αύξηση των Καθαρών Κερδών της κατά 31%, τα οποία ανήλθαν σε 16,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016 Οι ευρωπαϊκές πωλήσεις και μισθώσεις καταστημάτων διατηρούν θετικές επιδόσεις Τα

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Υποέργο 16: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Υποέργο 16: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/16-30/06/16 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/16-30/06/16 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/16-30/06/16 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Αριθμός Αρχικής Αδείας 30574/636/28-06-90 ΦΕΚ 434/16-07-1990 ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Sharelink Securities & Financial Services Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Σάββας Παστελής Executive Director Head Sales Marketing 4 Οκτωβρίου 2006 ΗΑΝΟΔΟΣ, Η ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ Χ.Α.Α (ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΜΟΤΣΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «QUALCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της 07/09/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «QUALCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της 07/09/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «QUALCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της 07/09/2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «QUALCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems

Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems 1 Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems Nikos Vettas Professor, Athens University of Economics and Business General Director of IOBE (vettas@iobe.gr, www.iobe.gr, http://www.aueb.gr/users/vettas)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Answer 1 (a) Profit and Loss and Appropriation of Y. Yiannakou and G. Georgiou for the year ended 31 Dec 2008 Selling & Distribution exps

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM MID CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΦΕΚ 1077/B/30.08.00 EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2010-31.12.2010 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210/A/02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ 25 Σύγχρονη Ανάλυση και Διερεύνηση των Οικονομικών Καταστάσεων ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ Π.ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Περιεχόµενα Πρόλογος 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες διεύρυνσης των δηµόσιων εσόδων, χωρίς τη µεσολάβηση φορολογικών αυξήσεων. Η ιδέα σύστασης

υνατότητες διεύρυνσης των δηµόσιων εσόδων, χωρίς τη µεσολάβηση φορολογικών αυξήσεων. Η ιδέα σύστασης υνατότητες διεύρυνσης των δηµόσιων εσόδων, χωρίς τη µεσολάβηση φορολογικών αυξήσεων. Η ιδέα σύστασης 1 Συµβουλίου Καθαρή µεταβολή του ΑΕΠ σε %, 2016 έναντι 2007 30 20 10 0-10 -20-30 Πηγή: ΝΤ 2 Η Μάλτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 24/05/2016. (%) Μετοχής

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 24/05/2016. (%) Μετοχής FTSE/Χ.Α. Large Cap Δεν Διαγράφονται Μετοχές από τον Δείκτη Κατάταξη Στάθμισης ΣΑΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 23 40.0 ΟΛΘ ΟΛΘ (ΚΟ) 26 26.0 ΦΡΛΚ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 28 80.0 ΜΙΓ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ Μητρ. 5.387 12.253 127,5% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Ενοπ. 1.777 3.238 82,2% Σύνολο 7.164 15.491 116,2%

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ Μητρ. 5.387 12.253 127,5% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Ενοπ. 1.777 3.238 82,2% Σύνολο 7.164 15.491 116,2% Ισολ. 2005 2006 (%) 2005 2006 (%) 2005 2006 (%) 2006 Πρόµερισµα ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 502.174 551.987 9,9% 0,75 ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 11.229 12.272 9,3% 0,06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 139.420 188.419

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2011

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2011 Αποτελέσµατα Εννιαµήνου 2011 30/11/2011 Εξελίξεις και σύνοψη οικονοµικών µεγεθών 9Μ 2011 Πρόσφατες θετικές εξελίξεις στις 1/10/2011 ανακοινώθηκε η στρατηγική συνεργασία της European Goldfields ( EGU )

Διαβάστε περισσότερα

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Greek Economy Restart Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Δείγμα 4.997 εταιρειών 9 τομείς 88 Κλάδοι 62 ανεξάρτητες μεταβλητές Περίοδος 2009-2014 2 Επίπεδα προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017

Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017 Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΜΗΜΑ Ταχ. Δ/νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Fax : e-mail : Κ.Α. ΕΟΔΟΤ Περιγραφή εσόδου: ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2014

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα