Οι συντελεστές της έκδοσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι συντελεστές της έκδοσης"

Transcript

1

2 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Οι συντελεστές της έκδοσης H έκδοση του τεύχους η Ελλάδα σε Αριθµούς του Ελληνικού Οικονοµικού Οδηγού 2009 έγινε υπό την επίβλεψη του κ. Κωνσταντίνου. Αϊβαλή, συµβούλου διοίκησης. Συνεργάστηκαν οι κ.κ. Γιάννης Αγαθάγγελος της ιεύθυνσης Παραγωγής Πληροφοριών, η κ. Σίσσυ Γρηγοράκου της ιεύθυνσης Πληροφορικής, η κ. Σοφία Βώσσου της ιεύθυνσης Εκδόσεων και ο κ. Γιώργος Παναγιωτίδης, σύµβουλος. Τα τµήµατα που αφορούν στα οικονοµικά, κοινωνικά και δηµογραφικά στοιχεία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιµελήθηκε ο κ. Ανδρέας Κακριδής, οικονοµολόγος. Contributors The edition of Greece in Figures of Greek Financial Directory 2009 was made under the general supervision of Mr K.D. Aivalis, advisor to the CEO. Contributions were made by Mr Yiannis Agathangelos, DATABANK Operation Department, Mrs Sissy Grigorakou, IT Department, Mrs Sophia Vossou, Publications Department and Μr Giorgos Panagiotidis, consultant. Mr Andreas Kakridis, economist, prepared the parts referring to Greece s and European Union s economic, social and demographic data. 1

3 Greece in Figures 2009 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: SECTION A THE GREEK CORPORATE SECTOR:

4 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το 2007 συνεχίστηκε η βελτίωση των µεγεθών του εταιρικού τοµέα, αλλά µε βραδύτερους ρυθµούς από ότι το προηγούµενο έτος. Η αύξηση των συνολικών κεφαλαίων ήταν ικανοποιητική. Ο κύκλος εργασιών συνέχισε να µεγεθύνεται µε διψήφιο ρυθµό και η αύξηση των καθαρών κερδών ήταν για µία ακόµη χρονιά µεγάλη. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι τα κέρδη των 22 τραπεζών καλύπτουν σχεδόν το 30% του συνολικού καθαρού αποτελέσµατος των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στη έκδοση. Η εικόνα αυτή προκύπτει από τη νέα έκδοση του τόµου Η Ελλάδα σε Αριθµούς στην οποία παρουσιάζονται η κεφαλαιακή διάρθρωση και τα αποτελέσµατα του εταιρικού τοµέα για τα έτη 2006 και Τα στοιχεία προέρχονται από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς και αποτελέσµατα χρήσης εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ, που συνέλεξε, καταχώρησε και επεξεργάστηκε ο Τοµέας Επιχειρηµατικής Πληροφόρησης της ICAP. Περιλαµβάνονται τα οικονοµικά δεδοµένα όλων των εταιρειών που δηµοσίευσαν ισολογισµούς χρήσης 2007 µέχρι την ηµεροµηνία που ορίζει ο νόµος, δηλαδή την 10 η Ιουνίου Η κατανοµή των εταιρειών ακολουθεί το ευρωπαϊκό σύστηµα ταξινόµησης των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας NACE (αναθεώρηση 1.1). Οι εταιρείες, βάσει της κύριας δραστηριότητάς τους εντάχθηκαν σε 10 ευρύτερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, ο καθένας εκ των οποίων περιλαµβάνει µια οµάδα κλάδων της διψήφιας κατάταξης NACE. Για κάθε τοµέα παρουσιάζονται τα βασικά ενοποιηµένα µεγέθη του ενεργητικού και του παθητικού, των αποτελεσµάτων χρήσης καθώς και οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για τα έτη 2006 και Επιπλέον, για το έτος 2007 παρουσιάζονται οι αντίστοιχοι πίνακες ανά στρώµα απασχόλησης σύµφωνα µε την ταξινόµηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 9, 10-49, , άνω των 250). Για κάθε έναν από τους 10 τοµείς δίδονται τα βασικά ενοποιηµένα µεγέθη των κερδοφόρων και ζηµιογόνων εταιρειών για το Για τις διψήφιες κατηγορίες της ταξινόµησης NACE παρουσιάζονται βασικά µεγέθη των ισολογισµών, των αποτελεσµάτων χρήσης και οι αριθµοδείκτες. Για τις κατηγορίες αυτές εµφανίζονται επίσης οι σηµαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου καθώς και τα βασικά τους µεγέθη, µε κριτήρια κατάταξης το ενεργητικό του Οι µακροοικονοµικές συνθήκες παρέµειναν ευνοϊκές το 2007, παρά την επιβράδυνση της µεγέθυνσης, και συνέβαλλαν στη βελτίωση των αποτελεσµάτων των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ µειώθηκε από 4,5% το 2006 σε 4,0% το 2007, αλλά παρέµεινε από τους υψηλότερους στην Ζώνη του Ευρώ. Υπήρξε επίσης επιβράδυνση της επενδυτικής δραστηριότητας, αλλά συνεχίστηκε η κάµψη της ανεργίας, η οποία περιορίστηκε στο 8,0%. Η δηµοσιονοµική πολιτική διατήρησε το έλλειµµα κάτω από το κρίσιµο όριο του 3,0%. Ανησυχητική ήταν όµως η νέα διεύρυνση του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε 12,2% του ΑΕΠ. Ο εταιρικός τοµέας, όπως αυτός ορίστηκε προηγουµένως, περιλαµβάνει επιχειρήσεις. Τα συνολικά τους κεφάλαια ανήλθαν το 2007 σε 266,5 δισ., σηµειώνοντας αύξηση 15,6% έναντι του Η χρηµατοδότηση της αύξησης του ενεργητικού έγινε περισσότερο µέσω υποχρεώσεων, που έφθασαν τα 150,7 δισ. Τα ίδια κεφάλαια ήταν 111,5 δισ. ε σηµειώθηκε ουσιώδης µεταβολή στο δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια που βελτιώθηκε ανεπαίσθητα στο 1,35. Ο κύκλος εργασιών διευρύνθηκε µε ικανοποιητικό ρυθµό, 11,6%, και έφθασε τα 188,8 δισ. Η κάπως βραδύτερη αύξηση του κόστους πωληθέντων οδήγησε σε άνοδο των µεικτών κερδών κατά 12,1%, αλλά δεν ήταν αρκετή για να βελτιώσει ουσιαστικά το περιθώριο µεικτού κέρδους, το οποίο διαµορφώθηκε στο 22,2%. Τα προ φόρου κέρδη διαµορφώθηκαν σε 10,7 δισ., 14,9% υψηλότερα έναντι του Οι 300 µεγαλύτερες βάσει πωλήσεων, στις οποίες δεν περιλαµβάνονται τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, κάλυπταν το 52,3% του συνολικού κύκλου εργασιών και το 56,7% των προ φόρου κερδών. Ενώ το µερίδιο επί των πωλήσεων παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητο έναντι του 2006, αυτό επί των κερδών µειώθηκε απότοµα, κατά σχεδόν 10 ποσοστιαίες µονάδες. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι µεταξύ των 300 υπάρχουν και µερικές σηµαντικές επιχειρήσεις που υπέστησαν µεγάλες µειώσεις κερδών ή µετέτρεψαν τα µικρά κέρδη του 2006 σε ζηµιές το Η εικόνα του εταιρικού τοµέα διαφοροποιείται σηµαντικά εάν εξετασθεί η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων κατά τοµέα και κατά µέγεθος επιχείρησης. Συγκεκριµένα, στις οµάδες των µεγάλων ( απασχολούµενοι) και πολύ µεγάλων επιχειρήσεων ο σχετικός δείκτης είναι σηµαντικά υψηλότερος. Στη δεύτερη µάλιστα σηµείωσε και αξιόλογη βελτίωση µεταξύ 2006 και

5 Greece in Figures 2009 Αποδοτικότητα Ιδίων Kεφαλαίων του Εταιρικού Τοµέα: Κατανοµή βάσει Κλιµακίου Απασχόλησης (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) <= Total Από τοµεακής πλευράς, αποδοτικότερες φαίνεται να είναι οι επενδύσεις στο εµπόριο. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στον τοµέα αυτό είναι συστηµατικά υψηλότερη. Στην κατάταξη του 2007, ακολούθησαν τα ορυχεία-λατοµεία, οι µεταφορές-επικοινωνίες και η µεταποίηση. 50 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων του Εταιρικού Τοµέα: Κατανοµή βάσει Τοµέα (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) Μεταποίηση Κατασκευές Εµπόριο Γεωργίααλιεία Ορυχείαλατοµεία Ενέργειαύδρευση Ξενοδοχείαεστιατόρια Μεταφορέςεπικοινωνίες Λοιπές υπηρεσίες Σύνολο Ο τοµέας της γεωργίας-αλιείας γνώρισε χαµηλή ανάπτυξη το Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά µόνο 6,4%, ενώ τα προ φόρου κέρδη µειώθηκαν απότοµα. Η δανειακή επιβάρυνση χειροτέρευσε στο 0,70 και ήταν η δεύτερη υψηλότερη µεταξύ όλων των τοµέων. 4

6 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Η αύξηση του κύκλου εργασιών ήταν σχετικά χαµηλή στα ορυχεία-λατοµεία, 9,1% σε 557 εκ. Τα προ φόρου κέρδη υπέστησαν µεγάλη κάµψη και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων µειώθηκε σε περισσότερο φυσιολογικά επίπεδα. Εταιρικός Τοµέας: Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη ( εκατ.) Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρου % % % Μη χρηµατοπιστωτικός τοµέας Γεωργία Αλιεία , , ,6 Ορυχεία Λατοµεία , , ,6 Μεταποίηση , , ,4 Ενέργεια-ύδρευση , , ,3 Κατασκευές , , Εµπόριο , , ,2 Ξεν/χεία-εστ/ρια , , Μετ/ρές-επικ/νίες , , ,2 Λοιπές υπηρεσίες , , ,4 Σύνολο , , ,9 Χρηµατοπιστωτικός τοµέας Τράπεζες , , ,3 Ασφάλειες , , ,6 Λοιπές χρηµ/τικές , , ,6 Σύνολο , , ,2 Γενικό Σύνολο , , ,4 Η πορεία της µεταποίησης ήταν ικανοποιητική το Το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε κατά 12,1% σε 66,9 δισ. Ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε 56,5 δισ., 9,5% υψηλότερος έναντι του 2006 και τα προ φόρου κέρδη ήταν 22,4% ( 3 δισ.) περισσότερα από ότι το προηγούµενο έτος. Όλοι οι δείκτες κερδοφορίας βελτιώθηκαν και η αποδοτικότητα ιδίων αυξήθηκε σε 11,1%. Οι επιδόσεις του τοµέα ενέργειας-ύδρευσης δεν ήταν ικανοποιητικές. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε µε ρυθµό 8,5% και έφθασε τα 8,3 δισ., ενώ τα καθαρά κέρδη κατά µόλις 4,3% σε 328 εκ. Οι κυριότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες δεν σηµείωσαν αξιόλογη µεταβολή. Στις κατασκευές σηµειώθηκε πρόοδος. Ο κύκλος εργασιών διευρύνθηκε µε τον υψηλό ρυθµό του 21,9% και έφθασε τα 6,9 δισ. Τα δε προ φόρου κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν σε 372 εκ. Έτσι, η αποδοτικότητα των ιδίων βελτιώθηκε στο 4,7%, εξακολουθεί ωστόσο να παραµένει χαµηλή. Η αύξηση των πωλήσεων στο εµπόριο ήταν ικανοποιητική, 12,0% σε 77,5 δισ., οι µεγαλύτερες µεταξύ όλων των τοµέων. Ικανοποιητική ήταν επίσης η αύξηση του συνολικού ενεργητικού, κατά 11,6% σε 54,1 δισ. Η βελτίωση της κερδοφορίας ήταν όµως µικρή: το καθαρό αποτέλεσµα του τοµέα αυξήθηκε κατά 5,2% σε 2,8 δισ. Η σηµαντική αύξηση όµως των ιδίων κεφαλαίων περιόρισε ελαφρά την αποδοτικότητα, στο 21,2%, παρέµεινε όµως η υψηλότερη µεταξύ όλων των τοµέων. Η δε δανειακή επιβάρυνση παρέµεινε στάσιµη στο 0,73. Τα ξενοδοχεία-εστιατόρια αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους κατά 9,2% σε 3,9 δισ. Πολύ µεγαλύτερη ήταν η αύξηση των καθαρών κερδών, από 3 εκ. σε 60 εκ., που εξακολουθούν ωστόσο να παραµένουν πολύ χαµηλά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αποδοτικότητα ιδίων είναι χαµηλότατη, µόλις 1,1%. Συνεχίστηκε η ανάπτυξη στον τοµέα µεταφορών-επικοινωνιών και το Τα συνολικά κεφάλαια διευρύνθηκαν µε ρυθµό 12,8% σε 32,3 δισ. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,5% και ανήλθαν σε 14,3 δισ. Το µεικτό περιθώριο όµως µειώθηκε ελαφρά στο 39,7%, που εξακολουθεί όµως να είναι το υψηλότερο όλων των τοµέων. Τα προ φόρου κέρδη αυξήθηκαν κατά µόνο 4,2%, σε 1,2 δισ., αλλά η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων σηµείωσε ελαφρά κάµψη σε 12,5%. Οι λοιποί κύριοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες παρέµειναν σχεδόν αµετάβλητοι. 5

7 Greece in Figures 2009 Εταιρικός Τοµέας: Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) ΠΜΚ % ΠΚΚ % Ε ΓΡ Γεωργία Αλιεία 11,84 12,05 3,54 1,81 0,66 0,70 1,17 1,21 Ορυχεία Λατοµεία 25,70 27,83 25,96 11,75 0,49 0,55 1,45 1,47 Μεταποίηση 20,73 21,34 4,76 5,32 0,55 0,55 1,33 1,35 Ενέργεια-ύδρευση 15,31 15,03 4,13 3,97 0,49 0,49 1,01 1,02 Κατασκευές 14,31 13,84 3,24 5,37 0,47 0,49 1,57 1,53 Εµπόριο 19,94 20,46 3,81 3,58 0,73 0,73 1,16 1,20 Ξεν/χεία-εστ/ρια 32,19 32,25 0,10 1,56 0,49 0,52 0,83 0,91 Μετ/ρές-επικ/νίες 42,50 39,70 8,94 8,43 0,64 0,65 1,20 1,16 Λοιπές υπηρεσίες 24,05 23,55 14,42 14,95 0,44 0,43 1,24 1,22 Σύνολο 22,11 22,21 5,52 5,68 0,57 0,57 1,23 1,24 ΠΜΚ=Περιθώριο µεικτού κέρδους ΠΚΚ=Περιθώριο καθαρού κέρδους Ε= ανειακή επιβάρυνση ΓΡ=Γενική ρευστότητα Ο τοµέας των λοιπών υπηρεσιών είναι πολύ ανοµοιογενής, δεδοµένου ότι περιλαµβάνει µεγάλη ποικιλία κλάδων όπως η ψυχαγωγία, εκπαίδευση, υγεία, εκµετάλλευση ακινήτων και πολλοί άλλοι (βλ. Πίνακα Α.1 πιο κάτω). Όλα τα µεγέθη βελτιώθηκαν µε πολύ ικανοποιητικούς ρυθµούς: τα συνολικά κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 29,3% σε 59,9 δισ., ο κύκλος εργασιών ήταν 19,3 δισ., 16,1% υψηλότερος έναντι αυτού του 2006, ενώ τα προ φόρου κέρδη σηµείωσαν αύξηση 20,4% σε 2,9 δισ. Η σηµαντική αύξηση όµως των ιδίων κεφαλαίων οδήγησε σε ελαφρά κάµψη την αποδοτικότητα, στο 9,7%. Το 2007 ήταν µία ακόµη καλή χρονιά για τις ελληνικές τράπεζες. Τα συνολικά τους κεφάλαια µεγεθύνθηκαν µε ρυθµό 25,6% και έφθασαν τα 386,1 δισ. Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 27,0%, ενώ οι καταθέσεις κατά 17,7%. Τα έσοδα διευρύνθηκαν µε τον εντυπωσιακό ρυθµό του 37,3% σε 19,9 δισ. Σχεδόν ίση ήταν και η µεταβολή των καθαρών κερδών που ανήλθαν σε 4,7 δισ. και αντιστοιχούν σε σχεδόν 30% του καθαρού αποτελέσµατος ολόκληρου του εταιρικού τοµέα. Οι ασφάλειες πέτυχαν ικανοποιητικές αυξήσεις κεφαλαίων και κύκλου εργασιών, 13,7% σε 12,5 δισ. και 12,6% σε 3,8 δισ. Το συνολικό καθαρό αποτέλεσµα του τοµέα, ωστόσο, σηµείωσε µείωση 30,6% σε 198 εκ. Τούτο λόγω των ζηµιών που είχαν µεγάλες µονάδες του κλάδου. Τέλος, συνεχίστηκε η ανάπτυξη στον τοµέα των λοιπών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ο οποίος περιλαµβάνει τη χρηµατοδοτική µίσθωση, το φάκτορινγκ, τις χρηµατιστηριακές υπηρεσίες, κ.ά. Το ενεργητικό αυξήθηκε κατά 14,5% σε 15,6 δισ., ο κύκλος εργασιών διευρύνθηκε κατά 19,5% και έφθασε τα 2,0 δισ. και το προ φόρου αποτέλεσµα βελτιώθηκε κατά 22,6% σε 793 εκ. Κωνσταντίνος. Αϊβαλής, Σύµβουλος ιοίκησης 6

8 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Introduction The Greek corporate sector continued to grow, albeit at a slower pace in Total assets recorded a healthy rise; turnover grew at a two-digit rhythm, while pre tax profits posted a hefty increase. However, the net income of the 22 banks accounted for almost 30% of the total pre tax profits of the more than 26,000 companies included in this survey. The new edition of Greece in Figures provides a panorama of the Greek corporate sector as reported in the balance sheets and income statements of years 2006 and The data used was compiled by the ICAP s Business Information Division and includes financial statements for SA and Ltd companies. All financial statements were published within the time limits set by Greek business law, that is until June 10th. The classification and analysis of the data are based on the NACE (Rev. 1.1.) system. Firms are grouped into ten sectors, each comprising a set of NACE two-digit industries. An analysis of every sector is presented in sections B.I to B.X. Each of these ten sections presents selected items of the consolidated balance sheet and income statements, as well as key financial ratios for both 2006 and We also provide summary balance sheets and income statements, as well as key financial ratios for each two-digit NACE sector, within each industry. Next, we present similar information for four subgroups, companies with 0-9, 10-49, and 250+ employees, within each sector. Last, we also provide rankings of firms based on their assets, profits and losses in Macroeconomic conditions remained conductive to business growth in The economy grew by 4.0%, one of the highest rates in the eurozone, but slightly less than the 4.5% it had managed in the previous year. Investment activity also weakened, but unemployment fell again to 8.0%. The government s fiscal policy managed to contain the budget deficit below the 3% limit. However, the current account deficit widened dangerously to 12.2% of GPD. The corporate sector, as it was defined above, comprises 26,033 companies. Their total assets reached billion in 2007, a 15.6% rise over the previous year. Asset growth was financed mostly through debt, which at the end of the year stood at billion. The sector s net worth reached billion and the debt to equity ratio improved marginally to Total turnover increased by a solid 11.6% and reached billion. Gross profits increased by 12.1%, thanks to slower cost increases, but the gross margin remained flat at 22.2%. Pre tax profits increased by 14.9%, to 10.7 billion. The top 300 businesses, ranked by 2007 turnover and exclusive of banks and other financial institutions, accounted for a hefty 52.3% of overall sales and for 56.7% of total pre tax profits. While their share on sales remained unchanged between 2006 and 2007, that of net income dropped by almost 10 percentage points. This because some large companies suffered decreases in profits, or turned to the red in There are important differences across sectors and size classes. Large and very large corporations have higher return on equity (ROE) than other size groups. The latter group also increased its ROE significantly between 2006 and Return on Equity of the Corporate Sector: Distribution by Employment Category (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) <= Total

9 Greece in Figures 2009 Commerce continued to post the highest ROE among all sectors. It was followed by mining-quarrying, transport and communications and manufacturing. Return on Equity of the Corporate Sector: Distribution by Sector (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) Manufacturing Energy and water supply Construction Trade Agriculturefishing Miningquarrying Hotelrestaurants Transportcommunications Other services Agriculture and fishing grew slowly in Total sales increased by a mere 6.4%, while pre tax profits dropped sharply. The debt to assets ratio worsened to 0.70, the second highest among sectors. The performance of mining and quarrying was not impressive in Turnover increased by 9.1% to 557 million and the sector s total net income decreased, resulting in a decrease in ROE to more sustainable levels. Τotal Corporate Sector: Key Financial Variables ( million) Assets Turnover Pre tax profits Sector % % % Non-financial sector Agriculture-fishing 2,678 3, ,519 1, Mining-quarrying Manufacturing 59,681 66, ,547 56, ,455 3, Energy-water 18,952 20, ,614 8, Construction 14,251 16, ,675 6, Commerce 48,457 54, ,242 77, ,637 2, Hotels-restaurants 10,902 12, ,546 3, Transport-communications 28,622 32, ,903 14, ,154 1, Other services 46,322 59, ,636 19, ,399 2, Total 230, , , , ,332 10, Financial sector Banking 307, , ,512 19, ,438 4, Insurance 10,990 12, ,344 3, Other financial 13,619 15, ,649 1, Total 331, , ,505 25, ,370 5, Grand total 562, , , , ,702 16,

10 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Manufacturing continued to grow at a healthy pace in Total assets increased by 12.1% and reached 66.9 billion; turnover posted a 9.5% rise and reached 56.5 billion, while pre tax profits increased by an impressive 22.4% to 3 billion. As a result, ROE increased to 11.1%. Growth in the energy-water sector was modest. Turnover grew by 8.5% to 8.3 billion, while net income increased by a mere 4.3% to 328 million. Most crucial financial metrics remained at their 2006 levels. In contrast, construction growth was brisk. Turnover increased by a hefty 21.9% and reached 6.9 billion; pre-tax profits more than doubled to 372 million. As a result, ROE improved to 4.7%, but remains one of the lowest among all sectors. Commerce recorded solid growth in Total sales increased by 12.0% to 77.5 billion, the largest among all sectors. Total assets also rose at a solid rate, 11.6% to 54.1 billion. However, the improvement in profitability was modest: pre tax profits increased by only 5.2% to 2.8 billion. The large increase in equity limited ROE to 21.2%, which remained the highest among all non-financial industries. Debt to assets remained flat at Corporate Sector: Key Financial Ratios (Exclusive of Banking, Insurance and Finance) Gross margin % Net margin % Debt to assets Current ratio Sector Agriculture-fishing Mining-quarrying Manufacturing Energy-water Construction Commerce Hotels-restaurants Transport-communications Other services Total The hospitality industry (hotels and restaurants) recorded a 9.2% increase in turnover, which reached 3.9 billion in Net income increased sharply, from only 3 million to 60 million, but remained one of the lowest among all sectors. Return on equity was a mere 1.1%. The transport and communications industry continued to grow strongly in Total industry assets increased by 12.8% to 32.3 billion; Turnover grew by 10.5% to 14.3 billion. The gross margin narrowed somewhat to 39.7%, but remained the highest among all sectors. However, pre tax profits increased by only 4.2% and reached 1.2 billion and ROE fell slightly to 12.5%. Other key financial ratios remained at their 2006 levels. The other services sector comprises a variety of industries such as leisure, education, health-care, real estate, etc. (see Table A.1 below). Growth was solid in Total assets increased by an impressive 29.3% to 59.9 billion; turnover was 19.3 billion, posting a 16.1% rise over 2006, while pre tax profits increased by a hefty 20.4% to 2.9 billion. This was accompanied by a large rise in equity, which trimmed ROE to 9.7%. Greek banks continued to increase assets, turnover and profits impressively in Total assets rose by 25.6%, reaching billion; new loans increased by 27.0% and deposits by 17.7%. Turnover increased by a hefty 37.3% to 19.9 billion; net income increased by almost the same ratio and reached 4.7 billion, which accounted for nearly 30% of the total corporate pre tax profits. The insurance industry posted healthy increases in assets and turnover. Assets rose by 13.7% to 12.5 billion, while sales reached 3.8 billion, 12.6% higher compared with However, because of the losses reported by several large insurers, total net income declined sharply, by 30.6% to 198 million. The other financial services sector, which includes leasing, factoring, stock-broking, etc. continued to grow in Total assets increased by 14.5% to 15.6 billion; turnover rose by 19.5% and reached 2.0 billion, while profitability improved by 22.6% to 793 million. Konstantinos D. Aivalis, advisor to the CEO 9

11 Greece in Figures 2009 Α.1 Κωδικοποίηση της Οικονοµικής ραστηριότητας κατά NACE Α.1 Classification of Economic Activity by NACE Τµήµα/Section Τοµέας / Sector Kωδικός / Code Επιχειρήσεις / Companies Β.I Γεωργία και αλιεία Agriculture and fisheries Γεωργία Agriculture Ιχθυοκαλλιέργειες Sea Farming A,B A,B , Β.II Ορυχεία και λατοµεία Mining and quarrying Γ C , 11, 13, 14 2, 1, 7, 111 Β.III Μεταποίηση Manufacturing Τρόφιµα-ποτά Food-beverages Προϊόντα καπνού Tobacco products Κλωστοϋφαντουργία Textiles Είδη ένδυσης Clothing έρµα Leather Ξύλο Wood Χαρτί Paper Εκδόσεις-εκτυπώσεις Publishing-printing Προϊόντα διύλισης πετρελαίου Oil refining Χηµικά Chemicals Ελαστικό-πλαστικές ύλες Rubber-plastic products Προϊόντα από µη µεταλλικά ορυκτά Non-metallic mineral products Βασικά µέταλλα Basic metals Μεταλλικά προϊόντα Metal products Μηχανήµατα-εξοπλισµός Μachinery, equipment Μηχανές γραφείου-η/υ Office machinery, computers Ηλεκτρικές µηχανές και συσκευές Electrical machinery Εξοπλισµός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών Radio, television and communication equipment Όργανα ακριβείας Precision instruments Αυτοκίνητα Vehicles Λοιπός εξοπλισµός µεταφορών Other transport equipment Έπιπλα και άλλα προϊόντα Furniture and other products Ανακύκλωση Recycling D Β.ΙV Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού Electricity, gas and water supply Ε E , , 4 Β.V Κατασκευές Construction ΣΤ F

12 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Τµήµα/Section Τοµέας / Sector Kωδικός / Code Επιχειρήσεις / Companies Β.VI Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων Trade Εµπόριο αυτοκινήτων Sale of motor vehicles Χονδρικό εµπόριο Wholesale trade Λιανικό εµπόριο Retail trade Ζ G Β.VII Ξενοδοχεία και εστιατόρια Hotels and restaurants Η H Β.VIII Μεταφορές και επικοινωνίες Transport and communications Χερσαίες µεταφορές Land transport Θαλάσσιες µεταφορές Water transport Αεροπορικές µεταφορές Air transport Συναφείς προς τις µεταφορές δραστηριότητες Auxiliary transport activities Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες Post and telecommunication Θ I Β.IX Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες Banking, insurance, and finance Τράπεζες Banks Ασφάλειες Insurance Άλλες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες Other financial services Ι J Β.X Λοιπές υπηρεσίες Other services ιαχείριση ακίνητης περιουσίας Real estate Επιχειρησιακή µίσθωση Operational leasing Πληροφορική IT services Έρευνα και Ανάπτυξη Research and Development Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες Other business activities Εκπαίδευση Education Υγεία Health Προστασία περιβάλλοντος Environmental protection Ψυχαγωγία, πολιτισµός και αθλητισµός Recreation, culture and sporting Άλλες υπηρεσίες Miscellaneous services K, Μ, Ν, Ξ K, M, N, O Γενικό Σύνολο Total

13 Greece in Figures 2009 Α.2 Εταιρικός Τοµέας: Ενοποιηµένοι Iσολογισµοί: (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) ( 000) Α.2 Corporate Sector: Consolidated Balance Sheets: (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) ( 000) Μέγεθος / Magnitude % Ενεργητικό / Assets ,60 Καθαρά πάγια / Net fixed assets ,49 Συµµετοχές / Participations ,24 Μηχανολογικός εξοπλισµός / Machinery & equipment ,49 Κυκλοφορούν / Current assets ,55 Αποθέµατα / Inventories ,41 Απαιτήσεις / Receivables ,39 Χρεόγραφα / Securities ,81 ιαθέσιµα / Cash ,03 Παθητικό / Liabilities ,60 Ίδια κεφάλαια / Equity ,11 Μετοχικό κεφάλαιο / Shareholders' equity ,86 Αποθεµατικά κεφάλαια / Reserves ,96 Προβλέψεις / Provisions for liabilities & charges ,93 Υποχρεώσεις / Liabilities ,67 Μακροπρόθεσµες / Long-term ,29 Βραχυπρόθεσµες / Short-term ,28 Επιχειρήσεις / Companies ,00 12

14 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Α.3 Εταιρικός Τοµέας: Ενοποιηµένοι Λογαριασµοί Αποτελεσµάτων Χρήσης: (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) ( 000) Α.3 Corporate Sector: Consolidated Income Statements: (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) ( 000) Μέγεθος / Magnitude % Κύκλος εργασιών / Turnover ,58 Μεικτά κέρδη / Gross profits ,09 απάνες διοίκησης και διάθεσης / Administrative, distribution & selling expenses ,10 Χρεωστικοί τόκοι, κλπ. / Interest charges, etc ,12 Λειτουργικά αποτελέσµατα / Operating income ,91 Μη λειτουργικό αποτέλεσµα / Non-operating income ,00 Αποσβέσεις / Depreciation ,96 Κέρδη προ φόρων / Pre-tax profits ,89 Επιχειρήσεις / Companies ,00 13

15 Greece in Figures 2009 Α.4 Εταιρικός Τοµέας: Χρηµατοοικονοµικοί είκτες: (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) Α.4 Corporate Sector: Financial Ratios: (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) είκτες / Indices ιάρθρωσης κεφαλαίων / Capital structure and debt management Βαθµός παγιοποίησης (%) Fixed to total assets (%) Ξένα προς ίδια κεφάλαια Debt to equity ανειακή επιβάρυνση Debt to assets Κάλυψη χρηµατοοικονοµικών εξόδων Times interest earned 54,11 54,52 1,36 1,35 0,57 0,57 3,89 3,74 ραστηριότητας / Operating activity Κυκλοφοριακή ταχύτητα απασχολουµένων κεφαλαίων Total assets turnover Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων (ηµέρες) Inventory turnover (days) Μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων (ηµέρες) Days sales outstanding (days) Μέσος όρος εξόφλησης προµηθευτών (ηµέρες) Payable deferral period (days) 0,77 0, Ρευστότητας / Liquidity Γενική ρευστότητα Current ratio Ειδική ρευστότητα Quick ratio Ταµειακή ρευστότητα Cash ratio 1,23 1,24 0,94 0,96 0,21 0,22 Αποδοτικότητας / Return Περιθώριο µεικτού κέρδους (%) Gross profit margin (%) Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%) Operating profit margin (%) Περιθώριο καθαρού κέρδους (%) Net profit margin (%) Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (%) Return on equity (%) Αποδοτικότητα απασχολουµένων κεφαλαίων (%) Return on assets (%) 22,11 22,21 5,45 5,51 5,52 5,68 10,26 10,33 5,82 5,89 Απασχόλησης / Employment Καθαρά πάγια ανά απασχολούµενο Net fixed assets per employee Ενεργητικό ανά απασχολούµενο Assets per employee Πωλήσεις ανά απασχολούµενο Turnover per employee Μεικτά κέρδη ανά απασχολούµενο Gross profits per employee Καθαρά κέρδη ανά απασχολούµενο Net profits per employee : 167 : 307 : 218 : 48 : 12 Επιχειρήσεις / Companies

16 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Α.5 Εταιρικός Τοµέας: Τα Βασικά Μεγέθη Κερδοφόρων και Ζηµιογόνων Επιχειρήσεων: 2007 (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) ( 000) Α.5 Corporate Sector: The Basic Magnitudes of Companies Reporting Profits and Losses: 2007 (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) ( 000) Κερδοφόρες Μέγεθος Ζηµιογόνες Reporting Profits Magnitude Reporting Losses Ενεργητικό Assets Καθαρά πάγια Net fixed assets Κυκλοφορούν Current assets Ίδια κεφάλαια Equity Υποχρεώσεις Liabilities Κύκλος εργασιών Turnover Μεικτά Κέρδη Gross profits Λειτουργικά κέρδη Operating income Κέρδη προ φόρων Pre-tax profits Επιχειρήσεις Companies

17 Greece in Figures 2009 Α.6 Εταιρικός Τοµέας: Οι 300 Μεγαλύτερες Επιχειρήσεις : 2007 Κατάταξη βάσει Πωλήσεων Α.6 Corporate Sector: The Top-300 Companies: 2007 Ranked by Turnover ( 000) Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. HELLENIC PETROLEUM S.A. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. PUBLIC POWER CORPORATION S.A. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.) Α.Ε. GREEK ORGANIZATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A. ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. EKO S.A. CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. CARREFOUR - MARINOPOULOS S.A. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. COSMOTE MOBILE TELECOMMUNICATIONS SERVICES S.A. SHELL HELLAS Α.Ε. SHELL HELLAS A.E. BP HELLAS Α.Ε. BP HELLAS S.A. WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. WIND HELLAS TELECOMMUNICATIONS S.A. ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ALFA BETA VASSILOPOULOS S.A. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΠΑ) Α.Ε. PUBLIC GAS CORPORATION OF GREECE (DEPA) S.A. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Ι. & Σ., Α.Ε.Ε. SKLAVENITIS, J. & S., S.A. ΕΣΜΗΕ Α.Ε. H.T.S.O. S.A. TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. TOYOTA HELLAS S.A. ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε. AEGEAN OIL S.A. AVINOIL Α.Ε. AVINOIL S.A. ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. HALCOR S.A. ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. GERMANOS S.A. COCA - COLA 3Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. COCA - COLA 3E HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A. ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Β.Ε. VEROPOULOS BROS S.A. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝ. ΓΕΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ HERACLES GENERAL CEMENT CO. S.A. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ELVAL HELLENIC ALUMINIUM INDUSTRY S.A. ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ELINOIL S.A

18 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Α.6 (συνέχεια) Α.6 (continued) Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits ΜΕΤΡΟ Α.Ε.&Β.Ε. METRO S.A. VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. VIVARTIA S.A. ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ERGOSE S.A. ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.Ε. ATLANTIC S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. HELLENIC POST (ELTA) S.A. ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. LARCO GENERAL MINING & METALLURGICAL CO. S.A. KOSMOCAR Α.Ε. KOSMOCAR S.A. ΜΑΣΟΥΤΗΣ,., ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. MASOUTIS, D., SUPERMARKET S.A. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN CEMENT CO. S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΕΡΤ) Α.Ε. GREEK RADIO TELEVISION (ERT) S.A. MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. MERCEDES-BENZ HELLAS S.A. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. AEGEAN AIRLINES S.A. MAKRO ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. MAKRO CASH & CARRY WHOLESALE S.A. ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε. REVOIL S.A. ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. ATHENIAN BREWERY S.A. ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. NEOCHIMIKI S.A. FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. FORD MOTOR HELLAS S.A.I.C. ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. PROCTER & GAMBLE HELLAS LTD ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. AKTOR S.A. ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. PFIZER HELLAS S.A. ALAPIS Α.Β.Ε.Ε. ALAPIS S.A. ΕΤΕΚΑ Α.Ε. ETEKA S.A. ΣΙ ΕΝΟΡ Α.Ε. SIDENOR S.A. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ATHENS WATER SUPPLY & SEWERAGE COMPANY S.A. SANOFI - AVENTIS Α.E.&B.Ε. SANOFI - AVENTIS S.A

19 Greece in Figures 2009 Α.6 (συνέχεια) Α.6 (continued) Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. PLAISIO COMPUTERS S.A. ΠΕΝΤΕ Α.Ε. PENTE S.A. J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. J & P - AVAX S.A. DIA HELLAS Α.Ε. DIA HELLAS S.A. ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. MOCHLOS S.A. SOVEL Α.Ε. SOVEL S.A. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. SFAKIANAKIS S.A. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. ALUMINIUM S.A. NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. NESTLE HELLAS S.A. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. HELLENIC HALYVOURGIA S.A. ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN A.E.E. PIRAEUS MULTIFIN S.A. ΘΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. THORIKI S.A. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. CORINTH PIPEWORKS S.A. ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. SIEMENS S.A. ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" 65 ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A. "ELEFTHERIOS VENIZELOS" JUMBO Α.Ε. 66 JUMBO S.A. ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 67 VIANEX S.A. BMW ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 68 BMW HELLAS S.A. NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε. 69 NOVARTIS (HELLAS) S.A.C.I. BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε. 70 BSH IKIAKES SYSKEVES S.A. ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 71 FAGE DAIRY INDUSTRY S.A. GENERAL MOTORS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 72 GENERAL MOTORS HELLAS S.A. NOTOS COM. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. 73 NOTOS COM. HOLDINGS S.A. ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. 74 MOBILE COMMUNICATION CENTER S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ Α.Ε. 75 HELLENIC CABLES S.A

20 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Α.6 (συνέχεια) Α.6 (continued) Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε. ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ PAPASTRATOS CIGARETTE MFG CO. S.A. ROCHE (HELLAS) Α.Ε. ROCHE (HELLAS) S.A. ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε. SILK OIL S.A. INTRACOM Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚ. Ι., Α.Ε. THEOCARAKIS, NIC. J., S.A. ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. FRIESLAND HELLAS A.E.B.E. CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. CYCLON HELLAS S.A. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ATHENS MEDICAL GROUP S.A. GLAXOSMITHKLINE A.Ε.Β.Ε. GLAXOSMITHKLINE S.A. ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε. SOYA HELLAS S.A. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Π., Α.Ε. MARINOPOULOS, K. P., S.A. PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. PRAKTIKER HELLAS TRADING CO. S.A. INFO QUEST Α.Ε.Β.Ε. INFO QUEST S.A. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. HALYVOURGIKI INC. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε. HELLENIC DUTY FREE SHOPS S.A. BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S.A. ΕΡΜΗΣ, Ο, Α.Ε.Μ.Ε.Ε. HERMES S.A. ASTRAZENECA Α.Ε. ASTRAZENECA S.A. ΕΛΑΙΣ - UNILEVER HELLAS Α.Ε.Β.Ε. ELAIS - UNILEVER HELLAS S.A. ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. METKA METAL CONSTRUCTIONS OF GREECE S.A. ΕΛΑΙΣ - UNILEVER A.E. ELAIS - UNILEVER S.A. SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS HELLAS Α.Ε. SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS HELLAS S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. HELLENIC SHIPYARDS S.A. Ε. Ι.Σ.Υ. Α.Ε. E.DI.S.Y. S.A. ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ Α.Ε. ATTIKI ODOS S.A

Οι συντελεστές της έκδοσης

Οι συντελεστές της έκδοσης Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Οι συντελεστές της έκδοσης H έκδοση του τεύχους η Ελλάδα σε Αριθµούς του Οικονοµικού Οδηγού ICAP 2008 έγινε υπό την επίβλεψη του κ. Κωνσταντίνου. Αϊβαλή, συµβούλου διοίκησης.

Διαβάστε περισσότερα

www.financial-directory.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2007

www.financial-directory.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2007 www.financial-directory.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2007 Οι συντελεστές της έκδοσης H έκδοση του τεύχους η Ελλάδα σε Αριθµούς του Οικονοµικού Οδηγού ICAP 2007 έγινε υπό την επίβλεψη του κ. Κωνσταντίνου Αϊβαλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ EBITDA 2008 >=5.000.000

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ EBITDA 2008 >=5.000.000 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ 2008 >=5.000.000 1 9 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 425 Ενέργεια - Νερό 2 1 Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 480 Τυχερά Παιχνίδια - Καζίνο 3 3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟP 5ΟΟ - ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΟP 5ΟΟ - ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟP 5ΟΟ - ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ TOP 500 ΕΜΠΟΡΙΟ 39,60%, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 31,80%, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 28,60% O εμπορικός κλάδος προσέφερε τις περισσότερες επιχειρήσεις στο τοπ 500 που ανέδειξε η βάση δεδομένων της Direction

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ MEAN SECURITIES PRICES Δεκέμβριος 2012 December Μέσες Τιμές Χρεογράφων - Securities Mean Prices περίοδος - period 01/12/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΤΟΜΟΣ 78ος

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΤΟΜΟΣ 78ος ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2011 ΤΟΜΟΣ 78ος Α Ρ Θ Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ι A ΑΝ ΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΙΧ 736-740 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΑ ΤΟΝΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 741-742 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Greece Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 7 Οκτωβρίου 2011 7 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΤΟΜΟΣ 76ος

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΤΟΜΟΣ 76ος ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2009 ΤΟΜΟΣ 76ος Α Ρ Θ Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ι Μ McDONALD ROBERT Η MIG ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΕΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 124-127 Α ΑΛΕΞΑΚΗ ΒΑΝΕΣΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ 414-415 ΟΙ 30 ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 SEPTEMBER

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 SEPTEMBER ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 SEPTEMBER 2013 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ### 2013 SEPTEMBER SEPTEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ.................................................................................4 Company ÔÌ....................................................................................10

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1-2 Contents

Περιεχόμενα 1-2 Contents Μάιος 2013 May 2013 ΜΑΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2013 2013 MAY MAY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2007 ΤΟΜΟΣ 74ος

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2007 ΤΟΜΟΣ 74ος ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2007 ΤΟΜΟΣ 74ος ΑΡΘ Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ι Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΚΙΤΣΟΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΜΑΣ ΣΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΡΙΛΚΕ: ΑΠΟ ΚΕΙ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΕΝΑΣ ΤΟΠΟΣ 81-82

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2012 June 2012

Ιούνιος 2012 June 2012 Ιούνιος 2012 June 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 JUNE JUNE ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES Chairman ΠΟΡΦΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2012 September 2012

Σεπτέμβριος 2012 September 2012 Σεπτέμβριος 2012 September 2012 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 SEPTEMBER SEPTEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Αύγουστος 2008 August ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2011 February 2011

Φεβρουάριος 2011 February 2011 Φεβρουάριος 2011 February 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2011 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Μεγαλύτερων Ελληνικών Επιχειρήσεων Επίπλου

Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Μεγαλύτερων Ελληνικών Επιχειρήσεων Επίπλου Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα - Τόμος 17, Σειρά ΙΙ, τεύχος 1/2006, Θεσσαλονίκη, σελ. 24-41. Περίληψη Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Μεγαλύτερων Ελληνικών Επιχειρήσεων Επίπλου Δρ. Ιωάννης Ι. Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Νοέμβριος 2008 November ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

financial Statements I A68 Investors brief

financial Statements I A68 Investors brief 3 General Manager s Message I 7 The Company I 7 Vision and Mission I 7 OurValues 11 Our products I 11 The markets I 11 The raw material I 11 The manufacturing process I 13 Product quality I 13 Investment

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ. Θεσσαλονίκη :2010

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ. Θεσσαλονίκη :2010 Η ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών ηµοσίων Επιχειρήσεων: Η εξέλιξη των Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε., του Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. και της ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού Α.Ε. κατά τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2012 February 2012

Φεβρουάριος 2012 February 2012 Φεβρουάριος 2012 February 2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΙΟΥΝΙΟΣ 21 - JUNE

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΙΟΥΝΙΟΣ 213 - JUNE

Διαβάστε περισσότερα

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και ύφεση: οι επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Οικονομική κρίση και ύφεση: οι επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Οικονομική κρίση και ύφεση: οι επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2011 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα