Οι συντελεστές της έκδοσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι συντελεστές της έκδοσης"

Transcript

1

2 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Οι συντελεστές της έκδοσης H έκδοση του τεύχους η Ελλάδα σε Αριθµούς του Οικονοµικού Οδηγού ICAP 2008 έγινε υπό την επίβλεψη του κ. Κωνσταντίνου. Αϊβαλή, συµβούλου διοίκησης. Συνεργάστηκαν οι κ.κ. Γιάννης Αγαθάγγελος της διεύθυνσης παραγωγής πληροφοριών, η κ. Σίσσυ Γρηγοράκου, της διεύθυνσης πληροφορικής ICAP, ο κ. Γιώργος Παναγιωτίδης, σύµβουλος και ο κ. Χρίστος Μπέλλας, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Τα τµήµατα που αφορούν στα οικονοµικά, κοινωνικά και δηµογραφικά στοιχεία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιµελήθηκε ο κ. Ανδρέας Κακριδής, οικονοµολόγος. Contributors The edition of Greece in Figures of ICAP 2008 Financial Directory was made under the general supervision of Mr K.D. Aivalis, advisor to the CEO. Contributions were made by Mr Yiannis Agathangelos, DATABANK Operation Department, Miss Sissy Grigorakou, IT Department, Μr Giorgos Panagiotidis, consultant, and Mr. Christos Bellas, assistant professor, University of the Aegean. Mr. Andreas Kakridis, economist, prepared the parts referring to Greece s and European Union s economic, social and demographic data. 1

3 Greece in Figures 2008 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: SECTION A THE GREEK CORPORATE SECTOR:

4 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Εισαγωγικό Σηµείωµα Οι εξελίξεις στον εταιρικό τοµέα ήταν ευνοϊκές το Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε µε ρυθµό ταχύτερο από τον πληθωρισµό και τα µεικτά και προ φόρου κέρδη διευρύνθηκαν µε πολύ ικανοποιητικούς ρυθµούς. Υπήρξε επίσης σηµαντική επενδυτική δραστηριότητα, η οποία συνδέεται µε την περαιτέρω βελτίωση των µακροοικονοµικών συνθηκών. Η εικόνα αυτή προκύπτει από την τρίτη έκδοση του τόµου Η Ελλάδα σε Αριθµούς στην οποία παρουσιάζονται η κεφαλαιακή διάρθρωση και τα αποτελέσµατα του εταιρικού τοµέα για τα έτη 2005 και Πηγή των στοιχείων είναι οι δηµοσιευµένοι ισολογισµοί και τα αποτελέσµατα χρήσης εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ, που συνέλεξε, καταχώρησε και επεξεργάστηκε ο Τοµέας Επιχειρηµατικής Πληροφόρησης της ICAP. Περιλαµβάνονται τα οικονοµικά δεδοµένα όλων των εταιρειών που δηµοσίευσαν ισολογισµούς χρήσης 2006 µέχρι την ηµεροµηνία που ορίζει ο νόµος, δηλαδή την 10 η Ιουνίου Η ταξινόµηση των εταιρειών ακολουθεί το ευρωπαϊκό σύστηµα ταξινόµησης των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας NACE (αναθεώρηση 1.1). Οι εταιρείες, βάσει της κύριας δραστηριότητάς τους εντάχθηκαν σε 10 ευρύτερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, ο καθένας εκ των οποίων περιλαµβάνει µια οµάδα κλάδων της διψήφιας κατάταξης NACE. Για κάθε τοµέα παρουσιάζονται τα βασικά ενοποιηµένα µεγέθη του ενεργητικού και του παθητικού, των αποτελεσµάτων χρήσης καθώς και οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για τα έτη 2005 και Επιπλέον, για το έτος 2006 παρουσιάζονται οι αντίστοιχοι πίνακες ανά στρώµα απασχόλησης σύµφωνα µε την ταξινόµηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 9, 10-49, , άνω των 250). Για κάθε έναν από τους 10 τοµείς δίδονται τα βασικά ενοποιηµένα µεγέθη των κερδοφόρων και ζηµιογόνων εταιρειών για το Για τις διψήφιες κατηγορίες της ταξινόµησης NACE παρουσιάζονται βασικά µεγέθη των ισολογισµών, των αποτελεσµάτων χρήσης και οι αριθµοδείκτες. Για τις κατηγορίες αυτές εµφανίζονται επίσης οι σηµαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου καθώς και τα βασικά τους µεγέθη, µε κριτήρια κατάταξης το ενεργητικό του Το 2006 το µακροοικονοµικό περιβάλλον παρέµεινε ευνοϊκό και επηρέασε θετικά τις εξελίξεις στον εταιρικό τοµέα. Ο ρυθµός µεγέθυνσης ήταν 4,3%, υψηλότερος από τον µέσο όρο της ΕΕ- 27. Η εξέλιξη αυτή συµβάδισε µε άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 3,9%. Σηµαντική ήταν επίσης η µεταβολή των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 12,7%, ενώ ιδιαίτερα υψηλή ήταν η αύξηση των επενδύσεων στον κατασκευαστικό τοµέα (21,6%). Οι εξαγωγές παρουσίασαν αξιοσηµείωτη βελτίωση, αλλά η ταχύτερη άνοδος των εισαγωγών επιδείνωσε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Ο πληθωρισµός παρουσίασε µικρή κάµψη, στο 3,2%, εξακολουθεί όµως να παραµένει υψηλότερος έναντι του µέσου όρων των χωρών της ζώνης του ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει νέα χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας, η οποία αντανακλάται στα στοιχεία του εξωτερικού ισοζυγίου. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,9%, ενώ το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε σε 8,9% έναντι 9,8% το Ο εταιρικός τοµέας, εκτός του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, περιλαµβάνει επιχειρήσεις. Τα συνολικά τους κεφάλαια το 2006 ανήλθαν σε 243,4 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,5%. Τα καθαρά πάγια αυξήθηκαν µε χαµηλότερο ρυθµό 7,7%. Η αύξηση των κεφαλαίων προήλθε κατά 70% από ξένα κεφάλαια και 30% από ίδια κεφάλαια, ενώ ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια επιδεινώθηκε από 1,26 σε 1,32. Οι συνολικές πωλήσεις διευρύνθηκαν κατά 13,2% και ανήλθαν σε 169,9 δισ. Τα µεικτά κέρδη βελτιώθηκαν σηµαντικά κατά 11,8%, µε χαµηλότερο όµως ρυθµό από τον κύκλο εργασιών, µε συνέπεια το περιθώριο µικτού κέρδους να σηµειώσει µικρή κάµψη σε 21,9%. Τα κέρδη προ φόρου παρουσίασαν αξιοσηµείωτη βελτίωση κατά σχεδόν 60% και διαµορφώθηκαν σε 8,6 δισ. Η σηµαντική αυτή αύξηση οφείλεται στη µετατροπή ζηµιών σε κέρδη, η οποία καταγράφηκε σε αρκετές επιχειρήσεις, κυρίως όµως στον ΟΤΕ. Εάν αφαιρεθεί η επίδρασή του, η αύξηση της κερδοφορίας περιορίζεται στο 36,7%. Η αύξηση της κερδοφορίας µε ταχύτερο ρυθµό από τα ίδια κεφάλαια οδήγησε σε αύξηση του δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων. 3

5 Greece in Figures 2008 Οι 300 µεγαλύτερες επιχειρήσεις, βάσει πωλήσεων 2006, στις οποίες δεν περιλαµβάνονται επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, κάλυψαν το 53,3% των συνολικών πωλήσεων του εταιρικού τοµέα, το 44,3% των συνολικών κεφαλαίων και το 60,0% των προ φόρου κερδών. Η πορεία τους το 2006 ήταν πολύ καλύτερη από το σύνολο του εταιρικού τοµέα. Τα συνολικά κεφάλαια των 300, οι πωλήσεις, τα µεικτά και τα προ φόρου κέρδη αυξήθηκαν µε ρυθµούς αρκετά υψηλότερους των αντίστοιχων του συνόλου του εταιρικού τοµέα. Η συνολική αυτή εικόνα διαφοροποιείται ανάλογα µε το µέγεθος των επιχειρήσεων και τον κλάδο. Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις µε λιγότερους από 9 εργαζόµενους παρουσίασαν ταχύτερη αύξηση του δείκτη κατά το 2006 έναντι του 2005, ενώ οι µεσαίες επιχειρήσεις µε απασχόληση µεταξύ 50 και 249 εργαζόµενους εµφανίζουν υψηλότερη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τα λοιπά στρώµατα. 12 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων του Εταιρικού Τοµέα: Κατανοµή βάσει Κλιµακίου Απασχόλησης (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) <= Σύνολο Το εµπόριο έχει την υψηλότερη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τους υπόλοιπους τοµείς, ενώ τα ορυχεία κατά το 2006 παρουσίασαν πολύ υψηλή αποδοτικότητα εξαιτίας της µετατροπής ζηµιών σε κέρδη που καταγράφηκε σε εταιρείες µε σηµαντικό µερίδιο στη διαµόρφωση των συνολικών κερδών του τοµέα. 25 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων του Εταιρικού Τοµέα: Κατανοµή βάσει Τοµέα (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) Μεταποίηση Κατασκευές Εµπόριο Γεωργίααλιεία Ορυχείαλατοµεία Ενέργειαύδρευση Ξενοδοχείαεστιατόρια Μεταφορέςεπικοινωνίες Λοιπές υπηρεσίες Σύνολο 4

6 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Οι επιχειρήσεις του γεωργικού τοµέα αύξησαν τα κεφάλαια τους κατά 10,7% χρηµατοδοτούµενα κατά 20% από ίδια κεφάλαια και κατά 80% από δανειακά. Ο κύκλος εργασιών διευρύνθηκε κατά 8,1%, ο χαµηλότερος όµως ρυθµός µεταβολής του κόστους πωλήσεων οδήγησε σε αύξηση των µεικτών κερδών κατά 16,1%. Τα κέρδη προ φόρου βελτιώθηκαν σηµαντικά, κυρίως λόγω της µετατροπής των ζηµιογόνων εταιρειών σε κερδοφόρες. Στα ορυχεία καταγράφηκε το 2006 αξιόλογη επέκταση του κύκλου εργασιών κατά 23,7%, ενώ πολύ υψηλότερη ήταν η µεταβολή των µεικτών κερδών (49,1%). Οι ζηµίες του έτους 2005 µετατράπηκαν σε σηµαντικά κέρδη το Μεγάλη επίσης ήταν η αύξηση των κεφαλαίων του τοµέα κατά 17,2%. Οι µεταποιητικές επιχειρήσεις βελτίωσαν τα αποτελέσµατά τους παρουσιάζοντας αύξηση πωλήσεων κατά 15,9%, ενώ τα µεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 10,8%, µειώνοντας συνεπώς το περιθώριο µικτού κέρδους σε 20,5%. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 15,2% και η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων σε 10,1%. Τα συνολικά κεφάλαια του τοµέα επεκτάθηκαν κατά 8,8%, η δε αύξησή τους προήλθε κατά 38% από ίδια κεφάλαια και 62% από δανειακά. Εταιρικός τοµέας: Βασικά οικονοµικά µεγέθη ανά τοµέα ( εκατ.) Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρου % % % Μη χρηµατοπιστωτικός τοµέας Γεωργία Αλιεία , , ,9 Ορυχεία Λατοµεία , , Μεταποίηση , , ,2 Ενέργεια-ύδρευση , , ,2 Κατασκευές , , ,1 Εµπόριο , , ,5 Ξενοδοχείαεστιατόρια , , ,6 Μετα/ρές-επικ/νίες , , ,3 Λοιπές υπηρεσίες , , ,5 Σύνολο , , ,9 Χρηµατοπιστωτικός τοµέας Τράπεζες , , ,6 Ασφάλειες , , ,5 Λοιπές χρηµ/τικές , , ,4 Στον ενεργειακό τοµέα το 2006 υπήρξε σηµαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 26,4%, αλλά η ταχύτερη διεύρυνση του κόστους οδήγησε σε µείωση του µεικτού περιθωρίου κατά 2,4%. Τα κέρδη προ φόρου βελτιώθηκαν µόλις κατά 2,2%, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη µεγάλη µείωση των καθαρών κερδών της ΕΗ. Η πορεία των κατασκευών το 2006 ήταν ικανοποιητική. Υπήρξε αξιόλογη άνοδος τόσο των πωλήσεων, κατά 19,8%, όσο και των µεικτών κερδών κατά το ίδιο ποσοστό. Ωστόσο, η αύξηση ζηµιών εταιρειών µε σηµαντική παρουσία στον κλάδο, οδήγησε σε συρρίκνωση των προ φόρου κερδών κατά 28,1%. Το εµπόριο διεύρυνε τα συνολικά κεφάλαια κατά 11,7%, η χρηµατοδότηση των οποίων προήλθε κατά 26% από ίδια κεφάλαια και κατά 74% από δανειακά. Ο συνολικός κύκλος εργασιών βελτιώθηκε κατά 9,1%, τα µεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 8,4% και τα προ φόρου κέρδη κατά 22,5%. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε από 19,6% σε 22,1% και παραµένει η υψηλότερη από όλους τους τοµείς. Ο τοµέας των ξενοδοχείων-εστιατορίων το 2006 εµφάνισε αυξηµένες πωλήσεις κατά 9,6% και µεικτά κέρδη κατά 13,2%. Ωστόσο, ο τοµέας κατέγραψε ζηµίες αν και αρκετά µειωµένες σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Οι µεταφορές και επικοινωνίες παρουσίασαν αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 8,2%, η οποία χρηµατοδοτήθηκε σε ποσοστό πάνω από 90% από ξένα κεφάλαια. Τα συνολικά 5

7 Greece in Figures 2008 αποτελέσµατα του τοµέα ήταν ικανοποιητικά, παρουσιάζοντας αύξηση πωλήσεων κατά 11,1% και µεικτών κερδών κατά 14,6%. Οι υψηλές ζηµίες του 2005 µετατράπηκαν σε κέρδη το Ωστόσο, η σηµαντικότερη συµβολή στην διαµόρφωση των προ φόρου κερδών οφείλεται στον ΟΤΕ όπου οι ζηµίες που καταγράφηκαν το 2005 µετατράπηκαν σε κέρδη το Ο τοµέας των λοιπών υπηρεσιών περιλαµβάνει κλάδους µε δραστηριότητες όπως οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, η πληροφορική, η εκπαίδευση, η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος, η ψυχαγωγία και άλλες υπηρεσίες. Ο τοµέας κατά το 2006 αναπτύχθηκε µε υψηλούς ρυθµούς. Τα συνολικά κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 11,7%, οι πωλήσεις βελτιώθηκαν κατά 17,5%, τα µεικτά κέρδη αυξήθηκαν µε ρυθµό 25,2%, ενώ τα προ φόρου κέρδη κατά 32,5%. Η πορεία του τραπεζικού τοµέα το 2006 ήταν ευνοϊκή. Τα συνολικά κεφάλαια διευρύνθηκαν κατά 17,5%, οι καταθέσεις κατά 13,3%, ενώ οι χορηγήσεις κατά 21,1%. Ως συνέπεια, ο δείκτης χορηγήσεις προς καταθέσεις αυξήθηκε το 2006 σε 89,0% από 83,2% το προηγούµενο έτος. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 32,6% και τα προ φόρου κέρδη 29,6%. Το 2006 ο ασφαλιστικός τοµέας αναπτύχθηκε µε υψηλούς ρυθµούς. Τα έσοδα αυξήθηκαν 15,6%, τα µεικτά κέρδη 29,6% και τα καθαρά κέρδη 73,5%. Σηµειώνεται ότι, στη διαµόρφωση των καθαρών κερδών καθοριστική ήταν η συµβολή εταιρειών µε σηµαντική παρουσία στον κλάδο οι οποίες παρουσίασαν υψηλά κέρδη το 2006, µετά από ζηµίες το προηγούµενο έτος. Πολύ καλή ήταν η πορεία των λοιπών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών το Τα συνολικά κεφάλαια επεκτάθηκαν κατά 17,9%, ο κύκλος εργασιών διευρύνθηκε κατά 28,7%, τα µεικτά κέρδη 30,8% και τα προ φόρου κέρδη 24,4%. Κ.. Αϊβαλής, Σύµβουλος ιοίκησης Γ. Παναγιωτίδης, Σύµβουλος 6

8 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Introduction The Greek corporate sector continued on an upward trajectory in Turnover growth was faster than inflation, while gross and pre-tax profits posted a healthy increase. Investment activity was brisk, as the macroeconomic environment continued to improve. The third edition of Greece in Figures provides a panorama of the Greek corporate sector as reported in the balance sheets and income statements of years 2005 and The data used was compiled by the ICAP s Business Information Division and includes financial statements for SA and Ltd companies. All financial statements were published within the time limits set by Greek business law, that is until June 10 th. The classification and analysis of the data are based on the NACE (Rev. 1.1.) system. Firms are grouped into ten sectors, each comprising a set of NACE two-digit industries. An analysis of every sector is presented in sections B.I to B.X. Each of these ten sections presents selected items of the consolidated balance sheet and income statements, as well as key financial ratios for both 2005 and We also provide summary balance sheets and income statements, as well as key financial ratios for each two-digit NACE sector, within each industry. Next, we present similar information for four sub-groups, companies with 0-9, 10-49, and 250+ employees, within each sector. Last, we also provide rankings of firms based on their assets, profits and losses in The macroeconomic situation continued to improve in Growth was robust at 4.3%, which was higher than the EU-27 rate. Private consumption increased by 3.9% fuelled by rising real incomes and an expansion of credit. Investment activity was fervent. Gross fixed capital formation rose by a hefty 12.7%, while investment in construction jumped 21.6%. Export growth recorded a healthy increase, but import growth was much higher. The current account deficit widened further. Inflation dropped slightly to 3.2% but continued to be higher than the Eurozone average, signifying a further loss in competitiveness, which is reflected in the balance of payments figures. Employment grew by 1.9%, while the unemployment rate dropped to 8.9%, from 9.8% in The Greek corporate sector as presented in this volume, exclusive of banking insurance and finance, comprises businesses, with total assets of billion, 9.5% up from 2005, while net fixed assets growth was lower 7.7%. About 70% of asset growth was financed through fresh debt. As a result, debt to equity worsened to 1.32, from 1.26 a year earlier. Total sales increased by a healthy 13.2% and reached billion. Gross profits widened by 11.8%, but the faster increase in costs reduced slightly the gross margin to 21.9%. Pre tax profits jumped nearly 60% to 8.6 billion. Profits were boosted by the return to the black of several businesses, most notably of OTE, the Greek telecoms leader. Exclusive of OTE net income growth is down to a more sober 36,7%. The large improvement in profitability, together with the moderate increase in net worth, increased return on equity to 8.6%. The distribution of assets, turnover and profits are skewed to the right. The top 300 Greek businesses ranked by turnover account for 44.3% of total assets, 53.3% of total turnover, and 60.0% of total net income. Moreover, they did much better than the overall corporate sector: assets, sales revenue and pre tax profits all rose faster than the respective totals. There are, however, important differences across sector and size classes. Very small businesses improved return on equity (ROE) faster than other size groups. Medium-sized firms, however, continued to rank first in ROE. 7

9 Greece in Figures 2008 Return on Equity of the Corporate Sector: Distribution by Employment Category (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) <= Total Commerce has the highest ROE, while the very high figure in mining and quarrying is due to the return to the black of several large companies. 25 Return on Equity of the Corporate Sector: (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) Manufacturing Energy and water supply Construction Trade Agriculturefishing Miningquarrying Hotelrestaurants Transportcommunications Other services Τotal Companies in agriculture-fishing increased total assets by 10.7%. About 80% of this was financed through fresh debt. Turnover grew by 8.1% and the lower increase in costs raised gross profits by 16.1%. Net income increased dramatically, mainly because companies, who were in the red in 2005, posted pre tax profits in Mining and quarrying turnover increased fast, by 23.7%, in Gross profit growth was stronger (49.1%) and the sector returned to the black in Total assets also posted a large increase, 17.2%. Manufacturing turnover increased by a sober 15.9%. But gross profits rose by 10.8% leading to a drop in gross margin to 20.5%. Net income increased by 15.2% and ROE to 10.1%. Total assets of the sector increased slowly, by 8.8% and this was financed by about 62% by debt. 8

10 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Sales revenue in the energy industry increased by 26.4%, but gross margin dropped, as costs increased faster. Net income increased by a mere 2.2%, mainly due to the sharp drop in PPC S profitability. Corporate Sector: Key financial variables by sector (million Euros) Assets Turnover Pre-tax profits % % % Non-financial sector Agriculture-fishing 2,526 2, ,391 1, Mining-quarrying Manufacturing 56,683 61, ,969 52, ,299 2, Energy and water 18,232 18, ,980 7, Construction 13,878 15, ,061 6, Trade 42,934 47, ,808 68, ,207 2, Hotels-restaurants 10,114 10, ,297 3, Transportcommunications 36,241 39, ,477 12, , Other services 41,073 45, ,643 17, ,886 2, Total 222, , , , ,359 8, Financial sector Banking 263, , ,959 15, ,682 3, Insurance 10,884 12, ,151 3, Other financial services 11,079 13, ,351 1, Construction recovered in Turnover increased and gross profits by 19.8%. But the pre tax income fell sharply, by 28.1%, due to losses suffered by some large companies. Commercial companies increased assets by 11.7%, financing largely by debt. Turnover increased by 9.1%, gross profits by 8.4% and pre tax profits by 22.5%. Return on equity increased from 19.6% to 22.1% and remained the highest among all sectors. The hospitality (hotels and restaurants) industry increased sales revenue by 9.6% and gross profits by 13.2%. Despite this, the industry continued to suffer losses, albeit somewhat lower than in The transport and communications sector increased assets by 8.2%, with financing coming almost exclusively by debt. Turnover increased by 11.1% and gross profits by 14.6%. In 2006 the industry returned to the black, thanks to the pre tax profits posted by OTE. Other services include a diverse variety of sectors such as business services, education, health care, entertainment, etc. In 2006 growth was fast: total assets increased by 11.7% and turnover by 17.5%. Profitability also improved. Gross profits widened by 25.2% and net income by 32.5%. The Greek banking industry performed very well in Total assets increased by 17.5%, deposits by 13.3% and loans by 21.1%. As a result, the loans to deposits ratio increased from 83.2% to 89.0%. Turnover increased by 32.6% and pre tax profits swelled 29.6%. The insurance industry also did well in Turnover increased by 15.6%, while net income rose sharply by 73.5%, thanks to some large companies which returned to the black in In the other financial services sector assets rose by 17.9% and turnover by 28.7%. Profitability also improved: gross profits swelled 30.8% and net income increased by 24.4%. K.D. Aivalis, advisor to the CEO G. Panagiotidis, consultant 9

11 Greece in Figures 2008 Α.1 Κωδικοποίηση της Οικονοµικής ραστηριότητας κατά NACE Α.1 Classification of Economic Activity by NACE Τµήµα/Section Τοµέας / Sector Kωδικός / Code Επιχειρήσεις / Companies Β.I Γεωργία και αλιεία Agriculture and fisheries Γεωργία Agriculture Ιχθυοκαλλιέργειες Sea Farming A,B A,B , , Β.II Ορυχεία και λατοµεία Mining and quarrying Γ C , 11, 13, 14 2,1,7,109 Β.III Μεταποίηση Manufacturing Τρόφιµα-ποτά Food-beverages Προϊόντα καπνού Tobacco products Κλωστοϋφαντουργία Textiles Είδη ένδυσης Clothing έρµα Leather Ξύλο Wood Χαρτί Paper Εκδόσεις-εκτυπώσεις Publishing-printing Προϊόντα διύλισης πετρελαίου Oil refining Χηµικά Chemicals Ελαστικό-πλαστικές ύλες Rubber-plastic products Προϊόντα από µη µεταλλικά ορυκτά Non-metallic mineral products Βασικά µέταλλα Basic metals Μεταλλικά προϊόντα Metal products Μηχανήµατα-εξοπλισµός Μachinery, equipment Μηχανές γραφείου-η/υ Office machinery, computers Ηλεκτρικές µηχανές και συσκευές Electrical machinery Εξοπλισµός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών Radio, television and communication equipment Όργανα ακριβείας Precision instruments Αυτοκίνητα Vehicles Λοιπός εξοπλισµός µεταφορών Other transport equipment Έπιπλα και άλλα προϊόντα Furniture and other products Ανακύκλωση Recycling D Β.ΙV Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού Electricity, gas and water supply Ε E , ,4 Β.V Κατασκευές Construction ΣΤ F

12 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Τµήµα/Section Τοµέας / Sector Kωδικός / Code Επιχειρήσεις / Companies Β.VI Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων Trade Εµπόριο αυτοκινήτων Sale of motor vehicles Χονδρικό εµπόριο Wholesale trade Λιανικό εµπόριο Retail trade Ζ G Β.VII Ξενοδοχεία και εστιατόρια Hotels and restaurants Η H Β.VIII Μεταφορές και επικοινωνίες Transport and communications Χερσαίες µεταφορές Land transport Θαλάσσιες µεταφορές Water transport Αεροπορικές µεταφορές Air transport Συναφείς προς τις µεταφορές δραστηριότητες Auxiliary transport activities Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες Post and telecommunication Θ I Β.IX Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες Banking, insurance, and finance Τράπεζες Banks Ασφάλειες Insurance Άλλες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες Other financial services Ι J Β.X Λοιπές υπηρεσίες Other services ιαχείριση ακίνητης περιουσίας Real estate Επιχειρησιακή µίσθωση Operational leasing Πληροφορική IT services Έρευνα και Ανάπτυξη Research and Development Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες Other business activities Εκπαίδευση Education Υγεία Health Προστασία περιβάλλοντος Environmental protection Ψυχαγωγία, πολιτισµός και αθλητισµός Recreation, culture and sporting Άλλες υπηρεσίες Miscellaneous services K, Μ, Ν, Ξ K, M, N, O Γενικό Σύνολο Total

13 Greece in Figures 2008 Α.2 Εταιρικός Τοµέας: Ενοποιηµένοι Iσολογισµοί: (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) ( 000) Α.2 Corporate Sector: Consolidated Balance Sheets: (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) ( 000) Μέγεθος / Magnitude % Ενεργητικό / Assets ,53 Καθαρά πάγια / Net fixed assets ,66 Συµµετοχές / Participations ,17 Μηχανολογικός εξοπλισµός / Machinery & equipment ,00 Κυκλοφορούν / Current assets ,05 Αποθέµατα / Inventories ,96 Απαιτήσεις / Receivables ,07 Χρεόγραφα / Securities ,05 ιαθέσιµα / Cash ,01 Παθητικό / Liabilities ,53 Ίδια κεφάλαια / Equity ,65 Μετοχικό κεφάλαιο / Shareholders' equity ,37 Αποθεµατικά κεφάλαια / Reserves ,65 Προβλέψεις / Provisions for liabilities & charges ,30 Υποχρεώσεις / Liabilities ,18 Μακροπρόθεσµες / Long-term ,50 Βραχυπρόθεσµες / Short-term ,32 Επιχειρήσεις / Companies ,00 12

14 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Α.3 Εταιρικός Τοµέας: Ενοποιηµένοι Λογαριασµοί Αποτελεσµάτων Χρήσης: (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) ( 000) Α.3 Corporate Sector: Consolidated Income Statements: (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) ( 000) Μέγεθος / Magnitude % Κύκλος εργασιών / Turnover ,21 Μεικτά κέρδη / Gross profits ,82 απάνες διοίκησης και διάθεσης / Administrative, distribution & selling expenses ,75 Χρεωστικοί τόκοι, κλπ. / Interest charges, etc ,01 Λειτουργικά αποτελέσµατα / Operating income ,94 Μη λειτουργικό αποτέλεσµα / Non-operating income ,40 Αποσβέσεις / Depreciation ,81 Κέρδη προ φόρων / Pre-tax profits ,89 Επιχειρήσεις / Companies ,00 13

15 Greece in Figures 2008 Α.4 Εταιρικός Τοµέας: Χρηµατοοικονοµικοί είκτες: (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) Α.4 Corporate Sector: Financial Ratios: (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) είκτες / Indices ιάρθρωσης κεφαλαίων / Capital structure and debt management Βαθµός παγιοποίησης (%) Fixed to total assets (%) Ξένα προς ίδια κεφάλαια Debt to equity ανειακή επιβάρυνση Debt to assets Κάλυψη χρηµατοοικονοµικών εξόδων Times interest earned 57,39 56,40 1,26 1,32 0,55 0,56 2,97 3,60 ραστηριότητας / Operating activity Κυκλοφοριακή ταχύτητα απασχολουµένων κεφαλαίων Total assets turnover Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων (ηµέρες) Inventory turnover (days) Μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων (ηµέρες) Days sales outstanding (days) Μέσος όρος εξόφλησης προµηθευτών (ηµέρες) Payable deferral period (days) 0,71 0, Ρευστότητας / Liquidity Γενική ρευστότητα Current ratio Ειδική ρευστότητα Quick ratio Ταµειακή ρευστότητα Cash ratio 1,22 1,23 0,92 0,94 0,20 0,21 Αποδοτικότητας / Return Περιθώριο µεικτού κέρδους (%) Gross profit margin (%) Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%) Operating profit margin (%) Περιθώριο καθαρού κέρδους (%) Net profit margin (%) Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (%) Return on equity (%) Αποδοτικότητα απασχολουµένων κεφαλαίων (%) Return on assets (%) 22,14 21,87 4,54 5,85 3,57 5,04 5,85 8,59 3,85 5,09 Απασχόλησης / Employment Καθαρά πάγια ανά απασχολούµενο Net fixed assets per employee Ενεργητικό ανά απασχολούµενο Assets per employee Πωλήσεις ανά απασχολούµενο Turnover per employee Μεικτά κέρδη ανά απασχολούµενο Gross profits per employee Καθαρά κέρδη ανά απασχολούµενο Net profits per employee : 163 : 289 : 202 : 44 : 10 Επιχειρήσεις / Companies

16 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Α.5 Εταιρικός Τοµέας: Τα Βασικά Μεγέθη Κερδοφόρων και Ζηµιογόνων Επιχειρήσεων: 2006 (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) ( 000) Α.5 Corporate Sector: The Basic Magnitudes of Companies Reporting Profits and Losses: 2006 (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) ( 000) Κερδοφόρες Μέγεθος Ζηµιογόνες Reporting Profits Magnitude Reporting Losses Ενεργητικό Assets Καθαρά πάγια Net fixed assets Κυκλοφορούν Current assets Ίδια κεφάλαια Equity Υποχρεώσεις Liabilities Κύκλος εργασιών Turnover Μεικτά Κέρδη Gross profits Λειτουργικά κέρδη Operating income Κέρδη προ φόρων Pre-tax profits Επιχειρήσεις Companies

17 Greece in Figures 2008 Α.6 Εταιρικός Τοµέας: Οι 300 Μεγαλύτερες Επιχειρήσεις : 2006 Κατάταξη βάσει Πωλήσεων Α.6 Corporate Sector: The Top-300 Companies: 2006 Ranked by Turnover ( 000) Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. HELLENIC PETROLEUM S.A. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. PUBLIC POWER CORPORATION S.A. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.) Α.Ε. GREEK ORGANIZATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A. ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. CARREFOUR - MARINOPOULOS S.A. ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. EKO S.A. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. COSMOTE MOBILE TELECOMMUNICATIONS SERVICES S.A. SHELL HELLAS Α.Ε. SHELL HELLAS A.E. BP HELLAS Α.Ε. BP HELLAS S.A. ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ALFA BETA VASSILOPOULOS S.A. ΕΣΜΗΕ Α.Ε. H.T.S.O. S.A. WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. WIND HELLAS TELECOMMUNICATIONS S.A. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Ι. & Σ., Α.Ε.Ε. SKLAVENITIS, I. & S., S.A. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΠΑ) Α.Ε. PUBLIC GAS CORPORATION OF GREECE (DEPA) S.A. AVINOIL Α.Ε. AVINOIL S.A. ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. GERMANOS S.A. ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. HALCOR S.A. ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε. AEGEAN OIL S.A. TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. TOYOTA HELLAS S.A. COCA - COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. COCA - COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝ. ΓΕΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ HERACLES GENERAL CEMENT CO. S.A. ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Β.Ε. VEROPOULOS BROS S.A. ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.Ε. ATLANTIC S.A. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ELVAL HELLENIC ALUMINIUM INDUSTRY S.A

18 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Α.6 (συνέχεια) Α.6 (continued) Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits ΜΕΤΡΟ Α.Ε.&Β.Ε. METRO S.A. ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ELINOIL S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. HELLENIC POST (ELTA) S.A. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN CEMENT CO. S.A. KOSMOCAR Α.Ε. KOSMOCAR S.A. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. ALUMINIUM OF GREECE S.A. VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. VIVARTIA S.A. MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. MERCEDES-BENZ HELLAS S.A. MAKRO ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. MAKRO CASH & CARRY WHOLESALE S.A. ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε. REVOIL S.A. ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. PFIZER HELLAS S.A. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. AEGEAN AIRLINES S.A. ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. ATHENIAN BREWERY S.A. MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ MARFIN INVESTMENT GROUP HOLDING S.A. ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. AKTOR S.A. ΕΤΕΚΑ Α.Ε. ETEKA S.A. ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN A.E.E. PIRAEUS MULTIFIN S.A. SOVEL Α.Ε. SOVEL S.A. FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. FORD MOTOR HELLAS S.A.I.C. DIA HELLAS Α.Ε. DIA HELLAS S.A. MOΧΛΟΣ Α.Ε. MOCHLOS S.A. ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. PROCTER & GAMBLE HELLAS LTD ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ATHENS WATER SUPPLY & SEWERAGE COMPANY S.A. SANOFI - AVENTIS Α.E.&B.Ε. SANOFI - AVENTIS S.A. ΠΕΝΤΕ Α.Ε. PENTE S.A

19 Greece in Figures 2008 Α.6 (συνέχεια) Α.6 (continued) Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. HELLENIC HALYVOURGIA S.A. NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. NESTLE HELLAS S.A. ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. LARCO GENERAL MINING & METALLURGICAL CO. S.A. ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. SIEMENS S.A. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟ ΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο..Ι.Ε.) Α.Ε. HORSE RACING ORGANIZATION OF GREECE S.A. ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. FAGE DAIRY INDUSTRY S.A. ΣΙ ΕΝΟΡ Α.Ε. SIDENOR S.A. BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε. BSH IKIAKES SYSKEVES S.A. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. PLAISIO COMPUTERS S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΕΡΤ) Α.Ε. GREEK RADIO TELEVISION (ERT) S.A. ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ERGOSE S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. CORINTH PIPEWORKS S.A. INTRACOM TELECOM Α.Ε. INTRACOM TELECOM S.A. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚ. Ι., Α.Ε. THEOCARAKIS, NIC. J., S.A. ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A. ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε. SILK OIL S.A. INFO QUEST Α.Ε.Β.Ε. INFO QUEST S.A. ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. VIANEX S.A. ROCHE (HELLAS) Α.Ε. ROCHE (HELLAS) S.A. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε. ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ PAPASTRATOS CIGARETTE MFG CO. S.A. CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. CYCLON HELLAS S.A. GLAXOSMITHKLINE A.Ε.Β.Ε. GLAXOSMITHKLINE S.A. NOTOS COM. HOLDINGS Α.Ε. NOTOS COM. HOLDINGS S.A. NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε. NOVARTIS (HELLAS) S.A.C.I

20 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Α.6 (συνέχεια) Α.6 (continued) Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S.A. ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. METKA METAL CONSTRUCTIONS OF GREECE S.A. JUMBO Α.Ε. JUMBO S.A. PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. PRAKTIKER HELLAS TRADING CO. S.A. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε. HELLENIC DUTY FREE SHOPS S.A. UNILEVER HELLAS Α.Ε.Β.Ε. UNILEVER HELLAS S.A. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ATHENS MEDICAL CENTER S.A. BMW ΕΛΛΑΣ Α.Ε. BMW HELLAS S.A. ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε. SOYA HELLAS S.A. ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. FRIESLAND HELLAS A.E.B.E. ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. MOBILE COMMUNICATION CENTER S.A. ΕΛΑΙΣ - UNILEVER A.E. ELAIS - UNILEVER S.A. ASTRAZENECA Α.Ε. ASTRAZENECA S.A. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. SFAKIANAKIS S.A. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Π., Α.Ε. MARINOPOULOS, K. P., S.A. ΑΛΦΑ ΚΟΠΥ Α.Ε. ALPHA COPY S.A. ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. INTRALOT S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ Α.Ε. HELLENIC CABLES S.A. GENERAL MOTORS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. GENERAL MOTORS HELLAS S.A. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Α.Ν.Ε.Κ.) 95 ANONIMI NAFTILIAKI ETERIA KRITIS S.A. (A.N.E.K. LINES) ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ Α.Ε. 96 ATTIKI ODOS S.A ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. HALYVOURGIKI INC. FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ Α.Ε. FULGOR GREEK ELECTRIC CABLES S.A. DIAGEO HELLAS Α.Ε. DIAGEO HELLAS S.A. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ Α.Ε. ARVANITIDIS S.A

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ AGRICULTURE AND FISHING

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ AGRICULTURE AND FISHING ΤΜΗΜΑ B.Ι - SECTION B.Ι ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ AGRICULTURE AND FISHING Κλάδοι / Sectors Περιγραφή NACE / NACE description Κωδικός / Code Επιχειρήσεις / Companies Γεωργία και Aλιεία Γεωργία, θήρα και δασοκομία.

Διαβάστε περισσότερα

news τη θέση της εταιρείας σας . Μεγαλύτερο Επιχειρηματικό Οδηγό & by ICAP Group εταιρει μ α από το και ιλικ για περαιτ ρ εταιρει

news τη θέση της εταιρείας σας . Μεγαλύτερο Επιχειρηματικό Οδηγό &  by ICAP Group εταιρει μ α από το και ιλικ για περαιτ ρ εταιρει τη θέση της εταιρείας σας ρο ολ τ προ ό τ πηρε ι α ε ε ειδικε μ α λ η ολογι μ κλ δ εταιρει μ α από το ρο λ. επιχειρ ε ε χ ρε Επε εργ ιμε λ τε εταιρει για περαιτ ρ α λ η και μεγαλύτερη τόχε η αχε α και

Διαβάστε περισσότερα

www.financial-directory.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2007

www.financial-directory.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2007 www.financial-directory.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2007 Οι συντελεστές της έκδοσης H έκδοση του τεύχους η Ελλάδα σε Αριθµούς του Οικονοµικού Οδηγού ICAP 2007 έγινε υπό την επίβλεψη του κ. Κωνσταντίνου Αϊβαλή,

Διαβάστε περισσότερα

Οι συντελεστές της έκδοσης

Οι συντελεστές της έκδοσης Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Οι συντελεστές της έκδοσης H έκδοση του τεύχους η Ελλάδα σε Αριθµούς του Ελληνικού Οικονοµικού Οδηγού 2009 έγινε υπό την επίβλεψη του κ. Κωνσταντίνου. Αϊβαλή, συµβούλου διοίκησης.

Διαβάστε περισσότερα

Οι 50 πλέον ζημιογόνες

Οι 50 πλέον ζημιογόνες Οι 50 πλέον ζημιογόνες Οι πενήντα βιομηχανικές ή εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις του έτους 2011 με τις υψηλότερες καθαρές ζημιές, από όσες είχαν τζίρο άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ και δημοσίευσαν ισολογισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Λογιστική & Χρηματοοικονομικά Δημήτριος Αγγελόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Παίγνια Αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σηµείωµα. Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς».

Εισαγωγικό Σηµείωµα.  Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς». www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2017 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τελευταίο διάστηµα η οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε δυσµενώς, µετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά από την επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

Τα στοιχεία καθώς και η επεξεργασία τους προέρχονται από την Hellastat Α.Ε.

Τα στοιχεία καθώς και η επεξεργασία τους προέρχονται από την Hellastat Α.Ε. Μεθοδολογία Στους πίνακες που δημοσιεύονται περιλαμβάνονται οι 200 μεγαλύτερες εταιρείες από πλευράς κύκλου εργασιών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από την

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009

EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 13/03/2009-30/06/2009) ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283 /2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SHORT TERM SOLVENCY) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (Liquidity) Kυκλοφοριακό Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα α εξαµήνου 2010

Αποτελέσµατα α εξαµήνου 2010 Αποτελέσµατα α εξαµήνου 2010 FTSE/ASE 20 Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 38,2 εκατ. ευρώ Με καθαρά κέρδη 38,2 εκατ. ευρώ (συµπεριλαµβανοµένης της έκτακτης εισφοράς ύψους 61,9 εκατ. ευρώ), µετά από προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΌΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/Χ.Α. 20 (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 4.00μ.μ. θα γίνει στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES YEAR END RESULTS FOR 2003 Hatzioannou, the leading European group in the second skin manufacturing and retailing, announced its year-end 2003

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE

BUSINESS LEADERS IN GREECE ΕΙΣΑΓΩΓΗ BUSINESS LEADERS IN GREECE «Το έτος 2014 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την Ελληνική οικονομία, με εμφανή τα σημάδια ανακοπής της υφεσιακής πορείας και καταγραφής θετικού ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ALUBUILD SRL SCG DOO

ALUBUILD SRL SCG DOO 2008 ALUBUILD SRL --------------------------------------------------------------------------------------- 3 SCG DOO ---------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 5 : Financial Ratios Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 16 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΔΕΙΚΤΗΣ ASE FTSE FTSE FTSE DAX30 CAC40 FTSE100 DOW JONES NASDAQ S&P500 NIKKEI

Διαβάστε περισσότερα

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 KASTRO LTD INCOME STATEMENT Year 2014 Year 2013 Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 Operating Expenses 28,202 34,189 Extra Solidarity Tax 33,338 87,156 Interests 27,400 39,777

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση

Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση 0115/00007220/el Ανακοινώσεις ΧΑΚ Cyprus Stock Exchange CSE Attachment: 1. CSE Announcement Non Regulated Publication Date:

Διαβάστε περισσότερα

ALUBUILD SRL SCG DOO

ALUBUILD SRL SCG DOO 2009 ALUBUILD SRL --------------------------------------------------------------------------------------- 3 SCG DOO ---------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Β Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 276 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Λογιστική & Χρηματοοικονομικά Δημήτρης Αγγελόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής Παίγνια Αποφάσεων 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάλυση 2015

Οικονομική Ανάλυση 2015 Οικονομική Ανάλυση 2015 Financial Analysis 2015 Ανθούλης Παπαχριστοφόρου Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος (Group CFO) Logicom Public Ltd 23/06/2016 Προσωπικό/ Personnel - 778 Μέση Ανατολή, 377 Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP

Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP Στόχος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, πως αυτά εξυπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ EUROBANK EFG (ΚΟ) 100,000 6.43 643,000.00 17:02:35 20 FRIGOGLASS (KO) 78,073 8.42 657,374.66 11:08:17 20 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM MID CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΦΕΚ 1077/B/30.08.00 & ΦΕΚ 1806/Β/12.12.06 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2012-30.06.2012 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210/A/02.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάλυση 2014

Οικονομική Ανάλυση 2014 Οικονομική Ανάλυση 2014 Financial Analysis 2014 Ανθούλης Παπαχριστοφόρου Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος (Group CFO) Logicom Public Ltd 18/06/2015 Προσωπικό/ Personnel - 674 Ευρώπη/ Europe, 389 Ιορδανία/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 252 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης αποτελεσμάτων χρήσης και των κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.021 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2011/2010 Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία το 2011 επιδεινώθηκαν πέρα από κάθε προσδοκία. Η ύφεση επεκτάθηκε το 2011 και το ΑΕΠ κατέγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Δελτίο Τύπου ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 11 Μαῒου 2017 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ Ηγετικές Επιχειρήσεις Επωνυμία επιχείρησης Κύκλος εργασιών Κέρδη EBITDA Προσωπικό 2015 2015 DIAGEO HELLAS A.E 88.228.971 3.950.399 150 ΑΜΒΥΞ Α.Ε 43.328.813

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 28/05/2015. (%) Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 28/05/2015. (%) Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής FTSE/Χ.Α. Large Cap Κατάταξη Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 22 49.0 Κατάταξη Λόγος Διαγραφής ΜΙΓ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 31 Αυτόματη Διαγραφή Τρέχον ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 56.0

Διαβάστε περισσότερα

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3 Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟP 5ΟΟ - ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΟP 5ΟΟ - ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟP 5ΟΟ - ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ TOP 500 ΕΜΠΟΡΙΟ 39,60%, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 31,80%, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 28,60% O εμπορικός κλάδος προσέφερε τις περισσότερες επιχειρήσεις στο τοπ 500 που ανέδειξε η βάση δεδομένων της Direction

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ATHENS INDEX ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ATHENS INDEX ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ATHENS INDEX ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΕΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΟΠ / MBA-TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρηματοοικονομική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 75.000 12,93 969.375,00 12:21:56 20 COCA

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πελάτες ανά κλάδο

Εταιρείες Πελάτες ανά κλάδο Εταιρείες Πελάτες ανά κλάδο Future Business School 2015 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ -ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ PFIZER HELLAS AE ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ) FREZYDERM ABEE ASPEN EUROPE GmbH PHARMACEUTICALS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Τι είναι Αριθμοδείκτης; «Είναι η απλή σχέση ενός κονδυλίου του ισολογισμού ή της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE Έκδοση της ICAP Group για τις 500 εταιρείες και τους 200 οµίλους µε τη µεγαλύτερη κερδοφορία

BUSINESS LEADERS IN GREECE Έκδοση της ICAP Group για τις 500 εταιρείες και τους 200 οµίλους µε τη µεγαλύτερη κερδοφορία BUSINESS LEADERS IN GREECE Έκδοση της ICAP Group για τις 500 εταιρείες και τους 200 οµίλους µε τη µεγαλύτερη κερδοφορία (διατίθεται από τα Κεντρικά Γραφεία του Οµίλου, Ελ. Βενιζέλου 2, Καλλιθέα, τηλ.2107200050)

Διαβάστε περισσότερα

Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems

Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems 1 Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems Nikos Vettas Professor, Athens University of Economics and Business General Director of IOBE (vettas@iobe.gr, www.iobe.gr, http://www.aueb.gr/users/vettas)

Διαβάστε περισσότερα

INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005

INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005 INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-30/06/2009) ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 20,000 20.10 402,000.00 12:37:33 20 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 15,000 20.10 301,500.00

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2004 Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Νέο περιβάλλον οικονοµικής πολιτικής Ιδιωτικοποιήσεις Άµεσες ξένες επενδύσεις Φορολογία εταιρικών κερδών Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC UNION in figures Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ σε αριθμούς

ATLANTIC UNION in figures Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ σε αριθμούς ATLANTIC UNION in figures Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ σε αριθμούς ATLANTIC UNION in figures Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. σε αριθμούς 130.000.000 110.000.000 90.000.000 70.000.000 50.000.000 Investments - Επενδύσεις INVESTMENTS

Διαβάστε περισσότερα

(Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

(Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση) Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης από 1 ης Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση) «ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Αριθμός Αρχικής Αδείας 30574/636/28-06-90 ΦΕΚ 434/16-07-1990 ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ΑΤΗΕΝS INDEX FUND ΜΕΤΟΧIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου ήδη εισηγμένων εταιρειών & Νέες εταιρείες στο Χ.Α ο. 2 Εξάμηνο 2012

Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου ήδη εισηγμένων εταιρειών & Νέες εταιρείες στο Χ.Α ο. 2 Εξάμηνο 2012 Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου ήδη εισηγμένων εταιρειών & Νέες εταιρείες στο Χ.Α ο 2 Εξάμηνο 22 New issues of shares from already listed companies & New company listings nd 2 Half of 22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 2005 Ποσα κλειομεν. Ποσα προηγ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσα κλειομενης χρησεως 2014 Ποσα προηγούμενης χρησεως 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρησεως 2014

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζω τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2016.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζω τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2016. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Κύριοι, Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 26/05/2017. Στάθμισης ΦΡΛΚ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 26/05/2017. Στάθμισης ΦΡΛΚ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής FTSE/Χ.Α. Large Cap ΦΡΛΚ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 25 80.0 Λόγος Διαγραφής ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 0 Χαμηλή Ρευστότητα Τρέχον Νέος ΒΙΟ VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 18.0 25.0 ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 75.0 71.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE

BUSINESS LEADERS IN GREECE Αθήνα, Οκτώβριος 2014 BUSINESS LEADERS IN GREECE 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από έξι χρόνια βαθειάς ύφεσης, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε μια σημαντική καμπή με τις υφεσιακές πιέσεις να εμφανίζουν τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Oικονομικών Καταστάσεων

Ανάλυση Oικονομικών Καταστάσεων Ανάλυση Oικονομικών Καταστάσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Αξιολόγηση Οικονομικών Καταστάσεων Η ανάλυση οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 21/11/2016. Στάθμισης ΣΑΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 21/11/2016. Στάθμισης ΣΑΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής FTSE/Χ.Α. Large Cap Κατάταξη Στάθμισης ΣΑΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 19 40.0 Κατάταξη Λόγος Διαγραφής ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) Χαμηλή Ρευστότητα Τρέχον Νέος ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 24.0 20.0 Κατάταξη Στάθμισης ΦΡΛΚ

Διαβάστε περισσότερα

- II - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 1988

- II - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 1988 - II - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 1988 I. Γενικά II. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν III Ακαθόριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-31/12/14 )

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-31/12/14 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-31/12/14 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου /08/2011

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου /08/2011 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 211 31/8/211 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών 1H 211 Τα έσοδαµειώθηκαν κατά 24,6%σε 694,2 εκατ. κυρίως λόγω µείωσης των εσόδων της κατασκευής (κατά ~ 24 εκατ.) τα λειτουργικά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 465 386 426 390 389 338 292 140 167 198 227 258 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Sonae Sierra κατέγραψε αύξηση των Καθαρών Κερδών της κατά 31%, τα οποία ανήλθαν σε 16,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016

Η Sonae Sierra κατέγραψε αύξηση των Καθαρών Κερδών της κατά 31%, τα οποία ανήλθαν σε 16,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016 Η Sonae Sierra κατέγραψε αύξηση των Καθαρών Κερδών της κατά 31%, τα οποία ανήλθαν σε 16,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016 Οι ευρωπαϊκές πωλήσεις και μισθώσεις καταστημάτων διατηρούν θετικές επιδόσεις Τα

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Τριµήνου /05/2012

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Τριµήνου /05/2012 Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Τριµήνου 2012 31/05/2012 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Τρίµηνο 2012 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το 1 ο τρίµηνο 2012 µειώθηκαν κατά 22,3%σε 280,7 εκατ. κυρίως λόγω µείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧΠ Αποτελέσµατα 2006 είκτες κεφαλαιοποίησης

ΠΧΠ Αποτελέσµατα 2006 είκτες κεφαλαιοποίησης ΠΧΠ Αποτελέσµατα 2006 είκτες κεφαλαιοποίησης Πηγή: ιεθνή λογιστικά Πρότυπα (χιλ. ευρώ) Κύκλος Εργασίων EBITDA Κέρδη µετά από φόρους & Μ Καθαρή θέση µετά από Μ Υποχρεώσεις FTSE 2005 2006 (%) 2005 2006 (%)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Τριµήνου /5/2014

Αποτελέσµατα 1 ου Τριµήνου /5/2014 Αποτελέσµατα 1 ου Τριµήνου 2014 30/5/2014 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 3Μ2014 Το 1 ο τρίµηνο 2014 σηµατοδοτεί βελτίωση στα βασικά οικονοµικά µεγέθη του οµίλου - τα ενοποιηµένα έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/17-30/06/17 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/17-30/06/17 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/17-30/06/17 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Αριθμός Αρχικής Αδείας 30574/636/28-06-90 ΦΕΚ 434/16-07-1990 ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Υποέργο 16: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Αξιολόγηση Πιστωτικού Κινδύνου μέσω της Μεθόδου του Κρίσιμου Σημείου Μείωσης των Εσόδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Αξιολόγηση Πιστωτικού Κινδύνου μέσω της Μεθόδου του Κρίσιμου Σημείου Μείωσης των Εσόδων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Αξιολόγηση Πιστωτικού Κινδύνου μέσω της Μεθόδου του Κρίσιμου Σημείου Μείωσης των Εσόδων Κατά πόσο μπορούν να μειωθούν τα έσοδα μιας επιχείρησης για να μην είναι

Διαβάστε περισσότερα