XI. Το Βασίλειο των Ζώων. Μέρος 2 ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "XI. Το Βασίλειο των Ζώων. Μέρος 2 ο"

Transcript

1 XI. Το Βασίλειο των Ζώων Μέρος 2 ο

2 ΕΥΚΟΙΛΩΜΑΤΙΚΑ πρωτοστόμια Δακτυλιοσκώληκες Μαλάκια Αρθρόποδα Ονυχοφόρα δευτεροστόμια Χαιτόγναθα Εχινόδερμα Ημιχορδωτά Χορδωτά

3

4 Φύλο ΜΑΛΑΚΙΑ = Μαλακό σώμα Ευκοιλωματικά Πρωτοστόμια Δεν διαθέτουν μεταμέρεια Καλά αναπτυγμένα όλα τα οργανικά συστήματα

5 Φύλο ΜΑΛΑΚΙΑ Μετά τα Αρθρόποδα, ένα από τα μεγαλύτερα ζωικά φύλα με περίπου γνωστά είδη σήμερα Περιλαμβάνει σαλιγκάρια, γυμνοσαλίγκαρους, μύδια, στρείδια, καλαμάρια, χταπόδια, ναυτίλους, δόντια της θάλασσας κ.ά.

6 Γαστερόποδα Δίθυρα Σκαφόποδα Πολυπλακοφόρα Μονοπλακοφόρα Απλακοφόρα Κεφαλόποδα

7 Φύλο ΜΑΛΑΚΙΑ Μετά τα Αρθρόποδα, ένα από τα μεγαλύτερα ζωικά φύλα με περίπου γνωστά είδη σήμερα Περιλαμβάνει σαλιγκάρια, γυμνοσαλίγκαρους, μύδια, στρείδια, καλαμάρια, χταπόδια, ναυτίλους, δόντια της θάλασσας κ.ά. Τεράστια ποικιλομορφία μεγεθών, σχημάτων και πολυπλοκότητας συστημάτων (βλέπε μάτι κεφαλόποδων, ικανότητα κίνησης κλπ) Περιλαμβάνει φυτοφάγα, σαρκοφάγα, διηθητές, θρυμματοφάγους, παράσιτα Μεγάλο εύρος ενδιαιτημάτων (αβυσσαία βάθη, υψόμετρα που ξεπερνούν τα 7.000μ)

8 Φύλο ΜΑΛΑΚΙΑ Πρωτοεμφανίστηκαν στη θάλασσα Κοινός πρόγονος με δακτυλιοσκώληκες. Ο κοινός αυτός πρόγονος δεν πρέπει να διέθετε μεταμέρεια, αφού τα μαλάκια δεν έχουν. Από το σύνολο των κλάσεων των μαλακίων, μόνο τα Γαστερόποδα (σαλιγκάρια) εισέβαλαν και στην ξηρά Στην πραγματικότητα ποτέ δεν απεξαρτήθηκαν από το υγρό στοιχείο Το ασβέστιο είναι το πρωταρχικό στοιχείο στην ανάπτυξή τους και γι αυτό αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στα περιβάλλοντα στα οποία απαντώνται

9 Βασικά χαρακτηριστικά - Καινοτομίες Μαλακίων Διαθέτουν σαρκώδη μανδύα Ξύστρο και Μυώδες πόδι Αρκετά καλά αναπτυγμένα τα συστήματα : αναπνευστικό (πνεύμονες στα γαστερόποδα, βράγχια σε όλα τα υπόλοιπα) και κυκλοφορικό (κλειστό μόνο στα Κεφαλόποδα, ανοικτό σε όλα τα υπόλοιπα, με την «καρδιά» (ΠΡΟΣΟΧΗ: σελ. 361) να λειτουργεί σαν αντλία) Αποτέλεσμα των παραπάνω η αύξηση του μεγέθους Πολύ καλά αναπτυγμένος ο οφθαλμός στα Κεφαλόποδα

10 Μορφή και Λειτουργία ένα γενικευμένο πρότυπο σώματος

11 Μανδύας Μία πτύχωση του δέρματος η οποία συνήθως φιλοξενεί τα βράγχια στο εσωτερικό της. Στα πνευμονοφόρα γαστερόποδα ο ίδιος ο μανδύας γίνεται αναπνευστικό όργανο-πνεύμονας Εκκρίνει το κέλυφος Σημαντικός ο ρόλος στην επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον: αποβολή απεκκριμάτων, CO 2, γονάδων πρόσληψη Ο 2 και θρεπτικών Φύλαξη και προστασία ποδιού και κεφαλιού όταν αυτά είναι τραβηγμένα προς τα μέσα Στα Κεφαλόποδα προωθητική δύναμη για κίνηση Αισθητήρες για «δοκιμή» του νερού

12 Ξύστρο Για να ξύνουν και να αποσπούν την τροφή από το υπόστρωμα «Μεταφορικοί ιμάντες» σε ροή προς το πεπτικό σύστημα Για να σκάβουν το υπόστρωμα (βενθικά) Τα δόντια που φθείρονται αντικαθίστανται με νέες σειρές από πίσω προς τα εμπρός

13 Όστρακο Περιόστρακο: Εξωτερική κεράτινη στιβάδα, αποτελείται από μια οργανική ένωση, την κογχιολίνη. Προστατεύει τις υποκείμενες στιβάδες. Εκκρίνεται από μια πτυχή του μανδύα και η αύξησή του γίνεται στο χείλος του οστράκου. Φθείρεται συνεχώς Πρισματική στιβάδα: Αποτελείται από πρίσματα ανθρακικού ασβεστίου. Εκκρίνεται από το αδενώδες χείλος του μανδύα. Μαργαριτώδης στιβάδα: Η εσωτερική στιβάδα που εφάπτεται στο μανδύα και εκκρίνεται συνεχώς από την επιφάνειά του. Αποτελείται από ασβεστολιθικά στρώματα ~ φίλντισι.

14 Όστρακο

15 Βασικές κλάσεις και πρότυπα

16 Η συστροφή στα Γαστερόποδα

17 Η περιέλιξη στα Γαστερόποδα

18 Σχέση με άνθρωπο Τα μαργαριτάρια προέρχονται από τα όστρακα των Διθύρων Ωστόσο, τα Δίθυρα προκαλούν σημαντικές ζημιές σε πλοία, αποβάθρες ξύνοντας και καταστρέφοντας επιφάνειες Πολλές ομάδες αποτελούν τροφή για πολλούς λαούς Τα Σαλιγκάρια αποτελούν ενδιάμεσους ξενιστές ασθενειών Κάποια θαλάσσια σαλιγκάρια (cone snails) διαθέτουν ένα από τα πιο τοξικά και θανατηφόρα δηλητήρια στο ζωικό βασίλειο. Εκκρίνεται από έναν αδένα του ξύστρου και από ένα δόντι. Αποτελεσματικός τρόπος θήρευσης μιας γρήγορης λείας από έναν αργό θηρευτή. Οι τοξίνες τους (κωνοτοξίνες) πολύτιμο εργαλείο για φαρμακολογικές και νευροφυσιολογικές μελέτες

19 Φύλο ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ «Ζώα με πανοπλία»

20 Φύλο ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ Κοινή εξελικτική γραμμή Δακτυλιοσκωλήκων και Αρθροπόδων (κοιλωματικά, πρωτοστόμια, μεταμέρεια) Εμφάνιση σκληρού επιδερμικού σκελετού εξωσκελετός Μεταμέρεια (διαφοροποίηση σωμιτών, εξειδικευμένες λειτουργίες, ποικιλία δραστηριοτήτων) Αρθροποδοποίηση ποικιλότητα και εξελικτική επιτυχία

21 >80% των ζώων είναι αρθρόποδα. Από αυτά τα ¾ είναι έντομα Ξηρά, αέρας, θάλασσα, γλυκά, υφάλμυρα νερά, m βάθος 7.000m ύψος Κάθε μεταμερές αντιστοιχεί σε ένα ζεύγος εξαρτημάτων, με απλό ή διπλό τέλος (μονοεξαρτηματικά ή διπλοεξαρτηματικά αρθρόποδα). Τα εξαρτήματα έχουν υποστεί εξειδίκευση και εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες, σηματοδοτώντας ένα πιο αποτελεσματικό καταμερισμό εργασίας

22 Ο εξωσκελετός 1. Προστασία από αφυδάτωση & μηχανικές πιέσεις, 2. πρόσφυση μυών 3. Νευροαισθητήρες

23 Το πρόβλημα της αύξησης του μεγέθους στα Αρθρόποδα Ο εξωσκελετός είναι μία «πανοπλία» συγκεκριμένου και μη εκτατού μεγέθους Η διαδικασία της έκδυσης επιτρέπει την κατά το δυνατό ασφαλή μετάβαση από το ένα μέγεθος στο επόμενο

24 Έκδυση 1 2 3

25 video

26

27 Μοριακή Συστηματική 5 κύριες εξελικτικές γραμμές 1. Τριλοβίτες 2. Xηληκέρατα: μερόστομα, πυκνογονίδια, αραχνίδια 3. Καρκινοειδή: δεκάποδα, ισόποδα, αμφίποδα, θυσανόποδα, κωπήποδα 4. Εξάποδα: έντομα 5. Μυριάποδα: διπλόποδα, χειλόποδα, παυρόποδα, σύμφυλα

28 1. Υπόφυλο: Τριλοβίτες Οι κυρίαρχοι του Καμβρίου Ξεκίνησαν πιθανότατα πριν από το Κάμβριο Έχουν εξαφανιστεί εδώ και 200 εκ. χρόνια Διέθεταν τρίλοβο σχήμα σώματος Το σώμα διαιρούνταν σε κεφάλι, θώρακα και πυγίδιο με εμφανή μεταμέρεια Σφαιροποιούνταν όπως τα Ισόποδα Διέθεταν εξωσκελετό Ήταν οργανισμοί του βυθού Πιθανότατα πτωματοφάγοι

29 2. Υπόφυλο: Χηληκέρατα Οι μη έχοντες κεραίες Ευρυπτερίδια Πολύ παλιά ομάδα ζώων Ξιφόσουρα, Αράχνες, Ακάρεα, Φαλάγγια, Σκορπιοί, Πυκνογονίδια κ.ά. Διαθέτουν χηλήκερα Δεν διαθέτουν κεραίες

30 Τάξη Ξιφόσουρα ~ ζωντανά απολιθώματα (4 spp.) Κοιλιακά Ραχιαία ζώα της θάλασσας μαζί με τα Ευρυπτερίδια αποτελούν την ομοταξία Μερόστομα

31 ομοτ. Αραχνίδια Τα τάγματα του σώματος είναι ο κεφαλοθώρακας και η κοιλιά Ο κεφαλοθώρακας φέρει: 1 ζεύγος χηλήκερων 1 ζεύγος ποδοπροσακτρίδων και 4 ζεύγη βαδιστικών ποδιών Δεν υπάρχουν κεραίες και γνάθοι Είναι θηρευτές και διαθέτουν νύχια, δαγκάνες και δηλητηριώδεις αδένες Κάποια είναι παράσιτα και κάποια σαπροφάγα Πολλά είδη διαθέτουν μεταξογόνους αδένες που εκβάλλουν στις αράχνιες θηλές

32 ομοτ. Αραχνίδια Τάξη: Αράχνες > είδη Τάξη: Σκορπιοί Τάξη: Φαλάγγια Τάξη: Ακάρεα Τάξη: Ψευδοσκορπιοί Τάξη: Γαλεώδη Δηλητήριο

33 ομοτ. Αραχνίδια Τάξη: Αράχνες Τάξη: Σκορπιοί Τάξη: Φαλάγγια Τάξη: Ακάρεα Τάξη: Ψευδοσκορπιοί Τάξη: Γαλεώδη Ποδοπροσακτρίδες Δηλητήριο

34 ομοτ. Αραχνίδια Τάξη: Αράχνες Τάξη: Σκορπιοί Τάξη: Φαλάγγια Τάξη: Ακάρεα Τάξη: Ψευδοσκορπιοί Τάξη: Γαλεώδη Δεν διαθέτουν δηλητήριο και είναι κατά κανόνα σαπροφάγα

35 ομοτ. Αραχνίδια Τάξη: Αράχνες Τάξη: Σκορπιοί Τάξη: Φαλάγγια Τάξη: Ακάρεα Τάξη: Ψευδοσκορπιοί Τάξη: Γαλεώδη

36 ομοτ. Αραχνίδια Τάξη: Αράχνες Τάξη: Σκορπιοί Τάξη: Φαλάγγια Τάξη: Ακάρεα Τάξη: Ψευδοσκορπιοί Τάξη: Γαλεώδη ποδοπροσακτρίδες

37 ομοτ. Αραχνίδια Τάξη: Αράχνες Τάξη: Σκορπιοί Τάξη: Φαλάγγια Τάξη: Ακάρεα Τάξη: Ψευδοσκορπιοί Τάξη: Γαλεώδη ποδοπροσακτρίδες χηλήκερα

38 ομοτ. Πυκνογονίδια

39 3. Υποφύλο: Kαρκινοειδή Τα «έντομα» της θάλασσας Κυρίως θαλάσσια, αλλά και αρκετά των γλυκών νερών. Ελάχιστα χερσαία Ποικιλία οικολογικών ρόλων Ευρύ φάσμα μεγεθών Μεγάλη διαφοροποίηση μορφολογικών χαρακτηριστικών

40 Kαρκινοειδή (Crustacea) μυσιδώδες κλαδοκεραιωτό ευφαυσεώδες κωπήποδο αμφίποδο δεκάποδο Πάνω από συνολικά είδη και πάρα πολλά ακόμα άγνωστα θυσανόποδο

41 Αρχέτυπο σχέδιο - Μαλακόστρακα Τι τα διακρίνει από τα υπόλοιπα Αρθρόποδα: 2 ζ. κεραιών 1 ζ. άνω γνάθων, 2ζ. κάτω γνάθων 1 ζ. διπλών εξαρτημάτων/ μεταμερές

42 Υποφύλο Kαρκινοειδή ομοτ. Pεμίποδα (10 είδη προγονικοί χαρακτήρες) ομοτ. Kεφαλοκαρίδες (9 είδη προγονικοί χαρακτήρες, 2-3 mm) ομοτ. Bραγχιόποδα (>1.000 είδη, τα περισσότερα ζωοπλαγκτόν του γλυκού νερού) ομοτ. Οστρακώδη (6.000 είδη) ομοτ. Γναθόποδα (> είδη) ομοτ. Μαλακόστρακα τάξη Ισόποδα τάξη Αμφίποδα τάξη Eυφαυσεώδη τάξη Δεκάποδα

43 Balanus ομοτ. Γναθόποδα υφομ. Kωπήποδα Τεράστια αφθονία, τα πιο άφθονα ζώα στον πλανήτη Πελαγικά, βενθικά, παρασιτικά Τα κωπήποδα του γένους Calanus είναι τα αφθονότερα καρκινοειδή υφομ. Θυσανόποδα Περικλείονται σε όστρακο από ασβεστολιθικές πλάκες Επίσης διεισδύουσες ή παρασιτικές μορφές Κεφάλι και κοιλιά υποπλασμένα, πόδια σχηματίζουν θύσανο που συλλέγει την τροφή

44 τάξη Iσόποδα (τα μόνα χερσαία) ομοτ. Mαλακόστρακα τάξη Aμφίποδα

45 ομοτ. Mαλακόστρακα τάξη Δεκάποδα

46 [Υποφύλο]: Μονοσκελή...ή αλλιώς Μονοεξαρτηματικά Τα μονοσκελή είναι κυρίως χερσαία αρθρόποδα και περιλαμβάνουν δύο ομάδες: 1. Μυριάποδα: πρότυπο με 2 τάγματα (κεφάλι + κορμός) 2. Έντομα: πρότυπο με 3 τάγματα (κεφάλι + θώρακας + κοιλιά) Σήμερα πλέον χαρακτηρίζουμε τις ομάδες αυτές ως ξεχωριστά υποφύλα

47 Μυριάποδα ομοτ. Χειλόποδα ~ είδη Σκολοπενδρόμορφα: Scolopendra gigantea ~ 30cm μήκος! Σκουτιγκερόμορφα: Scutigera ~ κοινή οικιακή σαρανταποδαρούσα Γεωφιλόμορφα Εκκρίνουν δηλητήριο από τα δύο πρόσθια χείλα

48 Μυριάποδα ομοτ. Διπλόποδα Αργή κίνηση Προστασία από θηρευτές με έκκριση τοξικών ή απωθητικών υγρών

49 Εξάποδα ~ Έντομα (Insects)

50 Έντομα Πρόκειται για την πιο ποικίλη και άφθονη ομάδα αρθροπόδων Ο αριθμός τους εκτιμάται ότι φτάνει τα είδη Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί πλήρως η σημασία αυτής της ομάδας Τα έντομα έχουν εμπλακεί βαθιά στην οικονομία της φύσης (ζημιές στις καλλιέργειες αλλά και επικονιαστές, παράσιτα, ενδιάμεσοι ξενιστές άλλων παρασίτων, λεία και θηρευτές κλπ) Διαθέτουν 1 ζ. κεραιών, 3 ζ. ποδιών και συνήθως 2 ζ. πτερύγων στη θωρακική περιοχή

51 Εξωτερική μορφή - λειτουργία

52 Στοματικά εξαρτήματα Μύγα Κουνούπι Πεταλούδα

53 Αναπαραγωγικό σύστημα

54 Τάξη: Θυσάνουρα Περίπου 500 είδη Ονομάζονται και ψαράκια Έχουν μακριές κεραίες 3 μακριά ακραία κέρκα Άμεση ανάπτυξη Απτερυγωτά

55 Τάξη: Εφημερόπτερα Περίπου 2000 είδη Μεμβρανώδεις πτέρυγες Υποτυπώδη στοματικά εξαρτήματα Υδρόβιες νύμφες με τραχειακά βράγχια Πτερυγωτά

56 Τάξη: Οδοντόγναθα Λιβελλούλες, ελικοπτεράκια Περίπου 5000 είδη Μακριές μεμβρανώδεις πτέρυγες με πολλές νευρώσεις Μακρύ και λεπτό σώμα Υδρόβιες νύμφες με βράγχια και συλληπτήριο άνω χείλος Πτερυγωτά

57 Τάξη: Ορθόπτερα Ακρίδες, γρύλοι, τριζόνια Περίπου είδη Παχιές πρόσθιες πτέρυγες, μεμβρανώδεις οπίσθιες Μασητικά στοματικά εξαρτήματα Πτερυγωτά

58 Πτερυγωτά Τάξη: Δερμάπτερα Γνωστά ως ψαλίδες Περίπου 1200 είδη Κοντές πρόσθιες πτέρυγες Μεγάλες και μεμβρανώδεις οπίσθιες πτέρυγες Μασητικά στοματικά εξαρτήματα Κέρκοι σε σχήμα λαβίδας

59 Τάξη: Δικτυόπτερα Περίπου είδη Εδώ ανήκουν οι γνωστές κατσαρίδες και οι μάντιδες Πτερυγωτά

60 Πτερυγωτά Τάξη: Ισόπτερα Τερμίτες Περίπου είδη Οι πτέρυγες είναι μεμβρανώδεις και απορρίπτονται κατά την ωρίμανση Συνένωση θώρακα και κοιλιάς Πολύπλοκη κοινωνική οργάνωση

61 Πτερυγωτά Τάξη: Ανόπλουρα Περίπου 500 είδη Μυζητικές ψείρες Πεπιεσμένο σώμα Διατρητικά και μυζητικά στοματικά εξαρτήματα Πόδια προσαρμοσμένα για προσκόλληση

62 Πτερυγωτά Τάξη: Ημίπτερα Περίπου είδη Περιλαμβάνει τους κοριούς Υποτάξη Ετερόπτερα Πρόσθιες πτέρυγες δερματώδεις και μεμβρανώδεις Διατρητικά μυζητικά στοματικά εξαρτήματα Εκκρίνουν έντονες οσμές

63 Πτερυγωτά Τάξη: Ημίπτερα [Ομόπτερα] Περίπου είδη Τζιτζίκια, αφίδες Πρόσθιες και οπίσθιες πτέρυγες μεμβρανώδεις Πτέρυγες σε σχήμα στέγης Διατρητικά μυζητικά στοματικά εξαρτήματα Φυτοφάγα Κολεόρυγχα Στερνόρυγχα Αυχενόρυγχα

64 Πτερυγωτά Τάξη: Νευρόπτερα Περίπου 5000 είδη Μυρμηκολέοντες Πρόσθιες και οπίσθιες πτέρυγες μεμβρανώδεις Μασητικά στοματικά εξαρτήματα Τα αρσενικά διαθέτουν μεγάλες άνω γνάθους

65 Πτερυγωτά Τάξη: Κολεόπτερα Περίπου είδη! Σκαθάρια, πυγολαμπίδες Πρόσθιες πτέρυγες σκληρές (έλυτρα) Μεμβρανώδεις οπίσθιες Μασητικά στοματικά εξαρτήματα Κοπροφάγα, πτωματοφάγα, σαρκοφάγα, φυτοφάγα

66 Πτερυγωτά Τάξη: Λεπιδόπτερα Περίπου είδη Πεταλούδες, νυχτοπεταλούδες Μεμβρανώδεις πτέρυγες με λέπια Μυζητικά στοματικά εξαρτήματα Προνύμφες (κάμπιες) Κεραίες ροπαλοειδείς ή θυσανοειδείς

67 Πτερυγωτά Τάξη: Δίπτερα Περίπου είδη Μύγες, κουνούπια Ένα ζεύγος πτερύγων μόνο Οι οπίσθιες πτέρυγες έχουν μετατραπεί σε αλτήρες (όργανα ισορροπίας) Μυζητικά στοματικά εξαρτήματα Προνύμφες άποδες Drosophila

68 Drosophila οργανισμός μοντέλο Σύντομος (11 μέρες) και πλήρως γνωστός ο βιολογικός της κύκλος, με μεγάλο αριθμό απογόνων Μικρό γονιδίωμα (4 χρωμοσώματα) και πλήρως αναγνωρισμένο ( γονίδια) Η θέση και η γενεαλογία κάθε κυττάρου σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια είναι γνωστά Εύκολοι χειρισμοί και φτηνά υλικά εκτροφής: τρέφεται με χυμούς φρούτων και μούχλες που αναπτύσσονται σε σαπισμένα φρούτα Εύκολα τα πειράματα μεταλλαξιγένεσης, παρεμβολής RNA, και διαγονιδιακών σειρών Οργανισμός σχετικά κοντινός στον άνθρωπο (60% ομολογία με τις ανθρώπινες πρωτεΐνες) Μοντέλο για μελέτες αναπτυξιακής βιολογίας του ανθρώπου και για διάφορες ασθένειες όπως καρκίνο, parkinson, γήρας κλπ

69 Πτερυγωτά Τάξη: Σιφωνάπτερα Περίπου 2000 είδη Ψύλλοι Μικρά, άπτερα Σώμα πλευρικά πεπιεσμένο Πόδια προσαρμοσμένα για άλματα Εξωπαράσιτα σε πουλιά και θηλαστικά Προνύμφες άποδες

70 Πτερυγωτά Τάξη: Υμενόπτερα Περίπου είδη Μέλισσες, σφήκες, μυρμήγκια Μεμβρανώδεις στενές πτέρυγες Μικρότερες οπίσθιες Στοματικά εξαρτήματα για μάσηση και γλείψιμο Ωαποθέτης σε κεντρί Κοινωνικά Πολλές προνύμφες άποδες, τυφλές

71 Φύλο Εχινόδερμα Μια ευγενής ομάδα που σχεδιάστηκε ειδικά για να προβληματίσει τους ζωολόγους (L. Hyman) Πεντακτινωτή συμμετρία δευτερογενώς αποκτηθείσα (προνύμφες με αμφίπλευρη συμμετρία ~ αδιαμφισβήτητη η προέλευση από αμφιπλευροσυμμετρικούς προγόνους) Οι μόνοι κινητοί οργανισμοί με σύνθετα συστήματα αλλά ακτινωτή συμμετρία Υδροφορικό σύστημα με συνδεόμενους βαδιστικούς ποδίσκους για κίνηση και σύλληψη τροφής Δερμικός ενδοσκελετός αποτελούμενος από ασβεστολιθικά οστάρια (άσχετος με τις άκανθες των αχινών) Ποδολαβίδες διασκορπισμένες στο σώμα, συχνά με δηλητηριώδεις αδένες (προστασία και καθαριότητα του ζώου) Δερμικά βράγχια (διάσπαρτες δομές στο σώμα)

72 Υδροφορικό σύστημα [ή ποδολαβίδα]

73 Θαλάσσιοι βενθικοί οργανισμοί παρόντες από τους πόλους μέχρι τον ισημερινό οφίουροι αστερίες κρινοειδή ολοθούρια αχινοί

74 Κάποτε οι προσκλολλημένες μορφές ήταν άφθονες, αλλά σήμερα υπάρχουν μόνο ~80 είδη τα οποία ανήκουν όλα στα κρινοειδή Κίνηση: μπορεί να προκύψει από κίνηση των βαδιστικών ποδίσκων, των βραχιόνων (π.χ. οφίουροι), ή των ακάνθων (π.χ. αχινοί) Ικανότητα αυτοτομίας και ανάπλασης των τμημάτων που λείπουν. Σε μερικά είδη αγενής αναπαραγωγή, αλλά συνήθως γονοχωριστικά με μεγάλες γονάδες, εύκολα συστήματα και εξωτερική αναπαραγωγή. Αχινός : πολύ καλό μοντέλο οργανισμού στην αναπτυξιακή βιολογία (άφθονοι γαμέτες, συλλέγονται εύκολα και διατηρούνται σε εργαστηριακές συνθήκες).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο - ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΒΑΤΡΑΧΟΥ A. Γενικά χαρακτηριστικά και Συστηματική κατάταξη Αμφιβίων Φύλο: Χορδωτά Υποφύλο: Σπονδυλωτά Κλάση: Αμφίβια Τάξη: Άνουρα Οικογένεια :

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Προσδιορισµού των ζώων του γλυκού νερού

Κάρτες Προσδιορισµού των ζώων του γλυκού νερού Κάρτες Προσδιορισµού των ζώων του γλυκού νερού Barbara Bis Καθ. Βιολογίας, Τµ. Λιµνολογίας και Οικολογίας Ασπονδύλων, Ινστιτούτο Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Προστασίας, Πανεπιστήµιο Łódž, Πολωνία Grażyna

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - 1 -

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - 1 - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΟΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη και σύγκριση της εδαφόβιας πανίδας σε τέσσερις βιοτόπους της Κω» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ Σαραγιωτίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

XI. Το Βασίλειο των Ζώων

XI. Το Βασίλειο των Ζώων XI. Το Βασίλειο των Ζώων Μέρος 1 ο Lycosa praegrandis με τα μωρά της πάνω στη ράχη της Γιατί έχει ενδιαφέρον; Οσο και αν η ζωολογία μοιάζει συχνά «εκτός μόδας», είναι ένα κεφαλαιώδες κομμάτι γνώσης που

Διαβάστε περισσότερα

πρωτοστόμια δευτεροστόμια Δακτυλιοσκώληκες Μαλάκια Αρθρόποδα Ονυχοφόρα Χαιτόγναθα Εχινόδερμα Ημιχορδωτά Χορδωτά Αμπουλακράρια

πρωτοστόμια δευτεροστόμια Δακτυλιοσκώληκες Μαλάκια Αρθρόποδα Ονυχοφόρα Χαιτόγναθα Εχινόδερμα Ημιχορδωτά Χορδωτά Αμπουλακράρια πρωτοστόμια Δακτυλιοσκώληκες Μαλάκια Αρθρόποδα Ονυχοφόρα δευτεροστόμια Χαιτόγναθα Εχινόδερμα Ημιχορδωτά Χορδωτά Αμπουλακράρια Τα περισσότερα πλαγκτονικοί θαλάσσιοι θηρευτές Πολύ παλιοί οργανισμοί (τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Ζωολογία Ι. -Ανατοµ ή σε χερσαίο γαστερόποδο-

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Ζωολογία Ι. -Ανατοµ ή σε χερσαίο γαστερόποδο- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ζωολογία Ι -Ανατοµ ή σε χερσαίο γαστερόποδο- Υπεύθυνος µαθήµατος: Καθ. Μυλωνάς Μωυσής Επιµέλεια σηµειώσεων: Παρµακέλης Άρης ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Οικολογία: είναι η επιστήμη που μελετά το φάσμα των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Γ. Βερροιόπουλος, Καθηγητής Γ. Βερροιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

2ο φύλο του ζωικού βασιλείου ( ~100.000 είδη) Μεγαλύτερο ασπόνδυλο

2ο φύλο του ζωικού βασιλείου ( ~100.000 είδη) Μεγαλύτερο ασπόνδυλο 2ο φύλο του ζωικού βασιλείου ( ~100.000 είδη) Μεγαλύτερο ασπόνδυλο Απολιθώματα πολλά και σε όλο το γεωλογικό χρόνο Οικοσυστήματα Μέγεθος Διάρκεια ζωής Θηρευτές χρήσεις από τον άνθρωπο κόσμηματα τέχνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ.. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Β) ΜΕΡΟΠΛΑΓΚΤΟ. 1) ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ : περιλαμβάνει δύο κύριες κατηγορίες :

Β) ΜΕΡΟΠΛΑΓΚΤΟ. 1) ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ : περιλαμβάνει δύο κύριες κατηγορίες : 50 Β) ΜΕΡΟΠΛΑΓΚΤΟ 1) ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ : περιλαμβάνει δύο κύριες κατηγορίες : α) Δεκάποδα (αστακοί, γαρίδες, καβούρια) β) Θυσσανόποδα (καρκινοειδή που ζούνε προσκολλημένα σε σκληρές επιφάνειες του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

Κεφάλαιο 7 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Κεφάλαιο 7 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Το δυναµικό για υψηλούς ρυθµούς αναπαραγωγής στα έντοµα αντισταθµίζεται συνήθως από υψηλή θνησιµότητα. Υπάρχουν δύο ευρύτερες οµάδες παραγόντων θνησιµότητας, εκείνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Επιμέλεια Πουλακάκης Νίκος Ηράκλειο 2009 ΠΗΓΕΣ 1. Ηickman, C.P., L.S. Roberts, A. Larson, H. 2001.Ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί Εχθροί Θεωρία

Ζωικοί Εχθροί Θεωρία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ζωικοί Εχθροί Θεωρία Ενότητα 3: Εσωτερική μορφολογία & φυσιολογία των εντόμων Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο

Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ζωικοί Εχθροί Εργαστήριο Ενότητα 8: Οι Τάξεις των εντόμων (Ενδοπτερυγωτά) Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου

Διαβάστε περισσότερα

9. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ

9. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ 9. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α. Θήρευση - παρασιτισµός Το γεγονός ότι από όλους τους οργανισµούς, ουσιαστικά µόνο τα χλωροφυλλούχα, τα λεγόµενα κοινώς πράσινα, φυτά έχουν τη δυνατότητα να είναι αυτότροφα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΕΝΘΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΕΝΘΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΕΝΘΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 64 προνυμφικές ( πελαγική διαβίωση ) μορφές εγκατάσταση στο κατάλληλο υπόστρωμα ( βενθική διαβίωση ) ανάπτυξη σε ενήλικα άτομα οι προνύμφες δεν «πέφτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΓΑΣΕΡΖΑΗΓ ΑΗΕΓΖ ΔΩΟΘΟΓΖΑ

ΓΡΓΑΣΕΡΖΑΗΓ ΑΗΕΓΖ ΔΩΟΘΟΓΖΑ ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ ΖΩΑΚΚΖΚΩΚ ΣΙΕΙΑ ΒΖΟΘΟΓΖΗΩΚ ΓΦΑΡΙΟΓΩΚ & ΣΓΧΚΟΘΟΓΖΩΚ ΓΡΓΑΣΕΡΖΑΗΓ ΑΗΕΓΖ ΔΩΟΘΟΓΖΑ ΖΩΑΚΚΕ Δ. ΘΓΟΚΑΡΔΟ ΗΑΘΕΓΕΣΕ ΖΩΑΚΚΖΚΑ 2012 2 Περιεχόμενα Κανονισμός λειτουργίας εργαστηρίου Ζωολογίας..3 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

V. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Πεπτικό Απεκκριτικό

V. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Πεπτικό Απεκκριτικό V. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Πεπτικό Απεκκριτικό Πεπτικό Σύστημα Πέψη είναι η διαδικασία με την οποία μετασχηματίζονται οι τροφές σε απλά χημικά μόρια που μπορούν να διεισδύουν στο αίμα και μέσω αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 1. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το σώµα της µέλισσας χωρίζεται σε 3 διακριτά µέρη: την κεφαλή, το θώρακα και την κοιλία. Σε κάθε ένα από αυτά βρίσκονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΔΕΜΙΔΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ Lobesia botrana (Denis and Schiffermueller)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. του μαθήματος ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Γ. Κεχαγιάς

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. του μαθήματος ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Γ. Κεχαγιάς ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ του μαθήματος ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ Γ. Κεχαγιάς 2 Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ Η Λιμνολογία είναι μία σχετικά νέα επιστήμη. Αποτελεί ουσιαστικά ένα υποσύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Έβδομο. Παρασιτισμός και αμοιβαιότητα (αμοιβαία συνύπαρξη) 7.1. Γενικά. 7.2. Παρασιτισμός και ασθένεια

Κεφάλαιο Έβδομο. Παρασιτισμός και αμοιβαιότητα (αμοιβαία συνύπαρξη) 7.1. Γενικά. 7.2. Παρασιτισμός και ασθένεια Κεφάλαιο Έβδομο Παρασιτισμός και αμοιβαιότητα (αμοιβαία συνύπαρξη) 7.1. Γενικά Η σχέση σύμφωνα με την οποία δύο αλληλεπηρεαζόμενοι πληθυσμοί εμφανίζονται να ασκούν αμοιβαίες πιέσεις ο ένας πάνω στον άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί Εχθροί Θεωρία

Ζωικοί Εχθροί Θεωρία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ζωικοί Εχθροί Θεωρία Ενότητα 11: Ακάρεα Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου Τμήμα: Τεχνολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΑΙΟΣ 2003 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Θεματική Ενότητα α: Η έννοια των Θαλάσσιων Βενθικών Βιοκοινοτήτων σε Παγκόσμια κλίμακα, Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ Λουϊζίδου Παρασκευή BSc Βιολογία MSc Ωκεανογραφία και Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης Marine and Environmental Research Lab Ltd ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ : ΤΑΞΗ Β ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΘΕΜΑ : Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ

- 1 - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ : ΤΑΞΗ Β ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΘΕΜΑ : Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ - 1 - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ : ΤΑΞΗ Β ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΘΕΜΑ : Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ - 2 - ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΣ ΓΙΩΓΟΣ ΚΑΤΣΑΛΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΟΒΟΥ ΗΛΙΑ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα