κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης"

Transcript

1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Άξονας Προτερ.: Μέτρο: Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης Κωδικός Έργου: Τίτλος Έργου: Ανάδοχος Έργου: Φορέας Επίβλεψης: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑ- ΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΠΘ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κωδικός Υποέργου: 02 Τίτλος Υποέργου: Ετοιμασία Οργάνων Μέτρησης για την Ιταλική Γλώσσα Υπεύθυνος Υποέργου: Αντώνης Τσοπάνογλου (Καθηγητής της Διδακτικής των Γλωσσών, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) Πακέτο εργασίας: Παραδοτέο: 06 (Έλεγχος Επιπέδου Δυσκολίας σε Σύγκριση με το ΚΕΠΑ) 11 (Έκθεση αντιστοίχισης) Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2008

2 Σελίδα 2 από 33 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ «ΚΡΙΤΕΣ» ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Το εξώφυλλο του Μanual ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Δείγματα οθόνης των DVD του Πανεπιστημίου για Ξένους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Δείγματα οθόνης των DVD του ΑΠΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Δείγματα δοκιμασιών που κρίθηκαν... 31

3 Σελίδα 3 από ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το εγχείρημα της συγκέντρωσης στοιχείων που να αποδεικνύουν τη συσχέτιση ενός συστήματος πιστοποίησης με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) δεν είναι καθόλου εύκολο. Ειδικότερα η προσπάθεια απόδειξης πως το πιστοποιητικό κάθε επιπέδου αντικατοπτρίζει το επίπεδο γλωσσομάθειας έτσι όπως ορίζεται στο ΚΕΠΑ, είναι κάτι που, ενώ εκ πρώτης όψεως φαίνεται απλό, αποδεικνύεται ιδιαίτερα επισφαλές, αν ακολουθήσει κανείς τα προβλεπόμενα στη διεθνή βιβλιογραφία. Η παραπάνω προσπάθεια δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον έλεγχο εγκυρότητας της αξιολόγησης και πιστοποίησης που κάνει ένα σύστημα. Ο έλεγχος της εγκυρότητας (validation) είναι διαδικασία προγενέστερη ή παράλληλη (βλέπε και Παραδοτέα Νο 6 και Νο 12) με την εκτίμηση (estimation) της σύνδεσης του συστήματος πιστοποίησης με το ΚΕΠΑ. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, στην προσπάθεια παροχής βοήθειας προς τα συστήματα που θα ήθελαν να κάνουν αυτή την εκτίμηση και να αποκτήσουν έτσι «τεκμήρια» της σχέσης τους με το ΚΕΠΑ, συνέταξε μία σειρά από βοηθήματα, το σημαντικότερο από τα οποία έχει τον τίτλο Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEF). Το κείμενο αυτό, έκτασης 134 σελίδων, είναι ευρύτερα γνωστό με τον τίτλο Manual (βλέπε Παράρτημα Νο 1). Όπως φαίνεται στην επόμενη σελίδα, το Manual θεωρεί πως υπάρχουν τέσσερα σύνολα διαδικασιών για τη διασφάλιση της σχέσης του συστήματος πιστοποίησης με το ΚΕΠΑ. Το πρώτο σύνολο διαδικασιών είναι η φάση της «εξοικείωσης» (familiarisation). Στη διάρκειά της οι ειδικοί που συμμετέχουν στην όλη διαδικασία αναλύουν το ΚΕΠΑ σε τέτοιο βαθμό, ώστε να έχουν σαφή εικόνα των επιπέδων και των χαρακτηριστικών, σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο. Το δεύτερο σύνολο διαδικασιών είναι η φάση του «προσδιορισμού» (specification). Στη διάρκειά της γίνεται μια λεπτομερής καταγραφή των χαρακτηριστικών του συστήματος πιστοποίησης, με στόχο α) να υπάρχει δυνατότητα έκθεσης/αναφοράς προς τρίτους και β) να αναπτυχθεί «επίγνωση» (awareness) εκ μέρους των συνεργατών του συστήματος, για να μπορούν να αναλάβουν οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσής του. Το τρίτο σύνολο διαδικασιών ονομάζεται «προτυποποίηση» (standardisation) και στοχεύει στην εξασφάλιση αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με το επίπεδο και με το «ορθόν» των χαρακτηριστικών του τεστ. Η προτυποποίηση απαιτεί τον «προέλεγχο» των τεστ (pretesting) καθώς και την εξασφάλιση κρίσεων από ειδικούς του κλάδου.

4 Σελίδα 4 από 33 Το τέταρτο και τελευταίο σύνολο διαδικασιών λέγεται «εμπειρικός έλεγχος εγκυρότητας» (empirical validation) και στοχεύει στην εξασφάλιση τεκμηρίων της εγκυρότητας του τεστ, τα οποία προκύπτουν από τη γενικευμένη χρήση του. Ακολουθεί το συγκεκριμένο απόσπασμα του Manual: Το παρόν Πακέτο Εργασίας εστιάζει στο τρίτο σύνολο διαδικασιών. Καθώς, ωστόσο, το πρώτο και το δεύτερο αποτελούν προϋπόθεση του τρίτου, θα γίνει παρακάτω αναφορά και σε αυτά. Ο εμπειρικός έλεγχος εγκυρότητας αποτελεί αντικείμενο (σε ένα τουλάχιστο μέρος του) του Πακέτου Εργασίας 7 του παρόντος Υποέργου (βλέπε Παραδοτέο Νο 12). Η σχηματική παράσταση των παραπάνω διαδικασιών έχει ως εξής:

5 Σελίδα 5 από 33 Η κεντρική στήλη του παραπάνω πίνακα περιλαμβάνει δύο επιμέρους στήλες: Η μία ωθεί στην διατύπωση αξιολογικών κρίσεων ως προς το επίπεδο εκ μέρους εκπαιδευμένων ατόμων και η δεύτερη οδηγεί στη διατύπωση κρίσεων ως προς το επίπεδο αναφορικά με τη δυσκολία των «ερωτημάτων» (items) που περιλαμβάνει ένα σύστημα πιστοποίησης, στην περίπτωσή μας το ΚΠΓ.

6 Σελίδα 6 από Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, στο παρόν Πακέτο Εργασίας μας ενδιέφερε η «προτυποποίηση» (standardisation), δηλαδή η «εξασφάλιση αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με το επίπεδο» που να συγκλίνουν. Έτσι, ακολουθώντας το Manual, έπρεπε να εξασφαλίσουμε την άποψη πολλών ειδικών, που να είναι ενήμεροι για το ΚΕΠΑ, και που να κατατάσσουν στο ίδιο επίπεδο δυσκολίας τα θέματα ερωτήματα δοκιμασίες που χρησιμοποιήθηκαν σε προγενέστερες εξεταστικές περιόδους. Από το σχήμα της προηγούμενης σελίδας (βλέπε μεσαία/κεντρική στήλη) προκύπτει πως η προτυποποίηση έχει δύο σκέλη: 1) Το ένα είναι αυτό που ονομάζεται «Benchmarking», όρος για τον οποίο δεν έχει ακόμη προταθεί αντίστοιχος ελληνικός και που σημαίνει, περιγραφικά, προσδιορισμός των ορίων μεταξύ των επιπέδων με βάση δείγματα παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου εκ μέρους των υποψηφίων που πέρασαν τις εξετάσεις, δηλαδή πήραν προβιβάσιμο βαθμό (για παράδειγμα στις ενότητες δύο και τέσσερα των εξετάσεων του ΚΠΓ). 2) Το δεύτερο σκέλος της προτυποποίησης είναι αυτό που ονομάζεται «Judging the difficulty», δηλαδή η αξιοποίηση της άποψης «κριτών» ως προς τη δυσκολία των θεμάτων. Με απλά λόγια, μπορεί να πει κανείς ότι η προτυποποίηση συνίσταται στον έλεγχο αφενός του επιπέδου δυσκολίας των δοκιμασιών (το δεύτερο από τα παραπάνω σκέλη) και αφετέρου της παραγωγής λόγου των εξεταζομένων και του τρόπου βαθμολόγησης, που, τελικώς, προσδιορίζει τα όρια από το επίπεδο Α1 στο επίπεδο Α2 και μετά από το Α2 στο Β1, και ούτω καθεξής. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι για να γίνουν αυτά που προδιαγράφει το Manual έπρεπε: α) να βρεθεί ένας αριθμός εκπαιδευμένων ατόμων που να κρίνουν το επίπεδο δυσκολίας των δοκιμασιών, λαμβάνοντας υπόψη ή χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς και σύγκρισης τους «περιγραφητές» του ΚΕΠΑ και β) να ετοιμαστούν όργανα μέτρησης, δηλαδή ερωτηματολόγια ή σχάρες ή οτιδήποτε άλλο που θα βοηθούσε στην καταγραφή της κρίσης εκπαιδευμένων ατόμων τόσο ως προς τη δυσκολία των δοκιμασιών όσο και ως προς την αξιολόγηση της παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου των ατόμων που υποβάλλονται στην γλωσσική εξέταση για να εξασφαλίσουν το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Αξιοποιώντας διάφορες προτάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, ετοίμασα, ως επιστημονικώς υπεύθυνος του Υποέργου, τα όργανα που ακολουθούν, με στόχο, ακριβώς, την καταγραφή, από έναν αριθμό «κριτών» του επιπέδου δυσκολίας των δοκιμασιών που περιλαμβάνονταν στα θέματα όλων των εξεταστικών περιόδων από το Μάιο του 2003 και εξής.

7 Σελίδα 7 από 33 Σχάρα ανάλυσης δοκιμασιών/ερεθισμάτων για τον έλεγχο καθεμίας από τις ενότητες/φάσεις του τεστ Ονοματεπώνυμο κριτή:... Αύξων αριθμός της δοκιμασίας:... 1) Σε ποια γλώσσα δίνεται η οδηγία; Μητρική Γλώσσα στόχος Και οι δύο 2) Ποιος είναι ο βαθμός ελέγχου/καθοδήγησης της αντίδρασης του εξεταζόμενου;: 3) Είδος (genre) ερεθίσματος που δίνεται στον εξεταζόμενο: 4) Ρητορική λειτουργία του ερεθίσματος, εφόσον υπήρχε ερέθισμα: 5) Ιδεατός παραλήπτης του ερεθίσματος, εφόσον υπήρχε: 6) Θέμα συζήτησης (αναφερόμενο) ερεθίσματος, εφόσον υπήρχε: Μικρός Μεσαίος Μεγάλος Κανένα ερέθισμα Επιστολή/ Αναφορά Άρθρο Έντυπο Αφήγηση Άλλο (προσδιορίστε): Περιγραφή Αφήγηση Σχολιασμός Επεξήγηση Καθοδήγηση Επιχειρηματολογία Αιτιολ. αξιολόγηση Έκφραση θέσης Άλλο (προσδιορίστε): Γνωστός/φίλος Συμμαθητής Συνάδελφος Προϊστάμενος Δάσκαλος Επιχειρηματίας Δημόσιος φορέας Άγνωστο κοινό Άλλο (προσδιορίστε): Αυτοπαρουσίαση Σπίτι/οικογένεια Καθημερινή ζωή Ελεύθερος χρόνος Ταξίδια Σχέσεις Υγεία Εκπαίδευση Αγορές Διατροφή Υπηρεσίες Οικονομία Άλλο (προσδιορίστε):......

8 Σελίδα 8 από 33 7) Η αντίδραση του εξεταζόμενου (αυτό που καλείται να πει ή να γράψει) τι έκταση αναμένεται να έχει; Καμία (0 λέξεις) 1-50 λέξεις λέξεις ή περισσότερες 8) Είδος (genre) αντίδρασης: Καμία αντίδραση Επιστολή/ Αναφορά Άρθρο Έντυπο Αφήγηση Άλλο (προσδιορίστε):... 9) Ρητορική λειτουργία της αντίδρασης, εφόσον προβλέπεται να υπάρξει: 10) Ιδεατός παραλήπτης της αντίδρασης, εφόσον προβλέπεται να υπάρξει: 11) Θέμα συζήτησης (αναφερόμενο) της αντίδρασης, εφόσον προβλέπεται να υπάρξει: 12) Δυσκολία που θα παρουσίαζει η αντίδραση ως προς τη γραμματική ικανότητα: 13) Δυσκολία που θα παρουσίαζει η αντίδραση ως προς τη λεξιλογική ικανότητα: 14) Τελικώς, βάσει των παραπάνω, σε ποιο επίπεδο κατατάσσετε τη δοκιμασία;: Περιγραφή Αφήγηση Σχολιασμός Επεξήγηση Καθοδήγηση Επιχειρηματολογία Αιτιολ. αξιολόγηση Έκφραση θέσης Άλλο (προσδιορίστε):... Γνωστός/φίλος Συμμαθητής Συνάδελφος Προϊστάμενος Δάσκαλος Επιχειρηματίας Δημόσιος φορέας Άγνωστο κοινό Άλλο (προσδιορίστε): Αυτοπαρουσίαση Σπίτι/οικογένεια Καθημερινή ζωή Ελεύθερος χρόνος Ταξίδια Σχέσεις Υγεία Εκπαίδευση Αγορές Διατροφή Υπηρεσίες Οικονομία Άλλο (προσδιορίστε):... Μικρή Μεσαία Μεγάλη Μικρή Μεσαία Μεγάλη Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2

9 Σελίδα 9 από 33 Οι ερωτήσεις 1 έως 13 του παραπάνω οργάνου χρησιμεύουν στη διαμόρφωση «επίγνωσης» εκ μέρους του «κριτή», ο οποίος, υπενθυμίζεται, είναι ειδικά εκπαιδευμένος πάνω στην κατανόηση και ανάλυση των «περιγραφητών» του ΚΕΠΑ. Το ερωτηματολόγιο υπέστη προέλεγχο (pretesting) πάνω σε πέντε μόνο κριτές/πληροφοριοδότες. Δηλαδή, ένα σχέδιο του ερωτηματολογίου, που βασίζεται, σε κάποιο μάλλον μικρό βαθμό, σε ερωτηματολόγιο που έχει προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, δόθηκε σε πέντε άτομα, για να χαρακτηρίσουν/κατηγοριοποιήσουν τα θέματα της πρώτης και της δεύτερης ενότητας της περιόδου Μαΐου Παρατηρώντας τις αντιδράσεις τους και λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις τους, έγινε η διαμόρφωση του ερωτηματολογίου έτσι όπως παρουσιάζεται παραπάνω. Πρέπει να σημειωθεί ότι η συλλογή των δεδομένων της κυρίως έρευνας έγινε δίνοντας τις δοκιμασίες στους κριτές αποκομμένες από το τεστ στο σύνολό του. Δηλαδή, εσκεμμένα, ο κριτής καλείτο να προσδιορίσει το επίπεδο δυσκολίας μίας δοκιμασίας χωρίς να ξέρει σε τεστ ποιου επιπέδου χρησιμοποιήθηκε ή και θα χρησιμοποιηθεί, δεδομένου ότι τους δόθηκαν και μεμονωμένες δοκιμασίες της τράπεζας. Το ερωτηματολόγιο που εμφανίζεται στις δύο προηγούμενες σελίδες χρησιμοποιήθηκε για να γίνει το «judging the difficulty», όπως το χαρακτηρίζει το Manual. Για να γίνει ο δεύτερος έλεγχος της σχέσης του συστήματος με το ΚΕΠΑ, δηλαδή το «benchmarking», χρησιμοποιήθηκαν οι σχάρες βαθμολόγησης που παρουσιάστηκαν ήδη στο Παραδοτέο Νο 10 και που επαναλαμβάνονται εδώ, σε μικρογραφία, στην επόμενη σελίδα. Αναφορικά με το «benchmarking» ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: Στους κριτές παρουσιάστηκαν 12 βίντεο από μια σειρά που έχει ετοιμάσει το Università per Stranieri της Perugia (βλέπε Παράρτημα Νο 2). Πρόκειται για ένα ιδιότυπο πανεπιστήμιο, του οποίου ο κύριος στόχος είναι η διάδοση της ιταλικής γλώσσας και του ιταλικού πολιτισμού. Το πανεπιστήμιο αυτό εξασφάλισε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να ετοιμάσει «παραδείγματα» χρήσης της ιταλικής γλώσσας, που να είναι χαρακτηρισμένα, δηλαδή να δηλώνεται σε ποιο από τα έξι επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης εκτιμούν οι ειδικοί πως ανήκει κάθε «παράδειγμα» που περιλαμβάνεται στα βίντεο. Κάτι ανάλογο έχει γίνει και με άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Τα παραδείγματα αυτά υπάρχουν σε δύο DVD, με το λογότυπο του Συμβουλίου. Τα βιντεάκια, μέσης διάρκειας 17 λεπτών το καθένα, παρουσιάζουν 24 άτομα που μαθαίνουν ή έμαθαν την ιταλική είτε ως ξένη είτε ως δεύτερη γλώσσα, δηλαδή έμαθαν την ιταλική στη χώρα τους ή στην ίδια την Ιταλία. Τα άτομα αυτά ανήκαν σε διάφορες εθνικότητες, δηλαδή προέρχονταν από διαφορετικές χώρες: ΗΠΑ, Γαλλία, Ιαπωνία, Κίνα, Βραζιλία, Κύπρος, Αυστρία, κτλ. Σε κάθε ζεύγος μαθητών της ιταλικής, όχι πάντα του ίδιου επιπέδου «ιταλομάθειας», έγιναν ορισμένες ερωτήσεις από καθηγητή της ιταλικής (εκτός πλάνου) που απαιτούσαν

10 Σελίδα 10 από 33 άλλοτε μονόλογο και άλλοτε διάλογο μεταξύ των αλλοδαπών. Οι ερωτήσεις ήταν παρόμοιες με αυτές που γίνονται στις εξετάσεις του ΚΠΓ, με εξαίρεση τη «διαμεσολάβηση», η οποία ήταν τελείως απούσα. Α) Για τη βαθμολόγηση των επιπέδων Α1 και Α2. Β) Για τη βαθμολόγηση των επιπέδων Β1 και Β2. Γ) Για τη βαθμολόγηση των επιπέδων Γ1 και Γ2.

11 Σελίδα 11 από 33 Η εκτίμηση του επιπέδου της ιταλομάθειας των ατόμων που εμφανίζονται στα βίντεο του Πανεπιστημίου για Ξένους έγινε από 24 καθηγητές της ιταλικής γλώσσας ανά τον κόσμο, οι οποίοι «ψήφισαν», δηλαδή δήλωσαν σε ποιο επίπεδο κατατάσσουν καθέναν από τους 24 ξένους που μιλούν ιταλικά μπρος στην κάμερα. Το «Πανεπιστήμιο για Ξένους» θεώρησε πως η επικρατούσα τιμή της ψήφου είναι το επίπεδο που έχει κάθε ένας από τους ξένους ομιλητές. 3. ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ «ΚΡΙΤΕΣ» Η δική μας έρευνα υπενθυμίζεται πως είχε δύο σκέλη: το judging the difficulty και το benchmarking. Στο πρώτο οι κριτές αποτελούνταν από 28 καθηγητές της ιταλικής που παρακολούθησαν ένα δεκάωρο μάθημα σε μικρές ομάδες. Στην πραγματικότητα επρόκειτο για ορισμένα από τα άτομα που παρακολούθησαν, με επιτυχία, τα σεμινάρια που έγιναν στο πλαίσιο του Υποέργου 04 του ΑΠΘ, με τίτλο «Επιμόρφωση και Αξιολόγηση εξεταστών βαθμολογητών ιταλικής». Οι 28 καθηγητές κατανέμονταν ως εξής, ως προς κάποιες μεταβλητές: 1) Φύλο συμμετεχόντων: 25 γυναίκες, 3 άντρες. 2) Εργασία: 21 σε Κέντρα Ξ. Γ., 4 στο ΑΠΘ, 1 σε Γυμνάσιο 2 σε Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 3) Χρόνια διδακτικής εμπειρίας: 12 άτομα 0 5 χρόνια, 12 άτομα 6 10, 4 άτομα 11 ή περισσότερα χρόνια. 4) Τίτλοι σπουδών: 21 πτυχιούχοι ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας, 5 πτυχιούχοι άλλων αντικειμένων, από ιταλικά πανεπ., 2 επαρκειούχοι (απολυτήριο λυκείου και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2). Στο δεύτερο σκέλος της έρευνας οι κριτές ήταν 194 και κατανέμονταν ως εξής: 1) Φύλο: 172 γυναίκες, 22 άντρες. 2) Εργασία: 168 σε Κέντρα Ξ. Γ., 5 στο ΑΠΘ, 3 σε Γυμνάσιο 4 σε Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 14 ιδιαίτερα μαθήματα. 3) Χρόνια διδακτικής εμπειρίας: 74 άτομα 0 5 χρόνια, 88 άτομα 6 10, 32 άτομα 11 ή περισσότερα χρόνια. 4) Τίτλοι σπουδών: 104 πτυχιούχοι ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας, 54 πτυχιούχοι άλλων αντικειμένων, από ιταλικά πανεπ., 40 επαρκειούχοι (απολυτήρ. λυκείου και πιστοποιητικό Γ2).

12 Σελίδα 12 από ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Στο πρώτο σκέλος της έρευνας οι 28 κριτές κατέταξαν, κατά μέσον όρο, 32,5 δοκιμασίες ο καθένας. Αυτό σημαίνει πως συμπληρώθηκαν 910 ερωτηματολόγια σαν αυτό των σελίδων 7 και 8 παραπάνω. Η κάθε δοκιμασία δόθηκε προς ανάλυση, κατά μέσον όρο, σε 5 κριτές. Το σύνολο των δοκιμασιών που φωτοτυπήθηκαν και δόθηκαν προς ανάλυση ήταν 182, δηλαδή ένα δείγμα από τις 850 περίπου δοκιμασίες που είχαν χρησιμοποιηθεί σε πανελλαδική κλίμακα από το Μάιο του 2003 έως τις αρχές Μαΐου Η πληροφορία που περιελάμβαναν τα ερωτηματολόγια κωδικογραφήθηκε και έγινε στατιστική επεξεργασία περιγραφικού τύπου (descriptive statistics). Επειδή οι περισσότερες μεταβλητές που εμφανίζονται στο ερωτηματολόγιο μετριούνται με ονοματική κλίμακα (nominal scale), υπολογίστηκε μόνον η επικρατούσα τιμή (mode) των κατανομών συχνοτήτων που προέκυψαν. Τα δεδομένα αυτά συγκρίθηκαν με αυτά που προέκυψαν από το Πακέτο Εργασίας 7 (βλέπε Παραδοτέο Νο 12). Δηλαδή, το σημείο αναφοράς ή σύγκρισης θεωρήθηκε πως είναι ο δείκτης ευκολίας και το τελικό αποτέλεσμα της εξέτασης στην οποία είχαν χρησιμοποιηθεί οι δοκιμασίες που δόθηκαν στους κριτές. Για τον υπολογισμό της σχέσης που υπάρχει μεταξύ των δεδομένων της έρευνας, σε συγκεκριμένο επίπεδο, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης χ 2 (χι στο τετράγωνο), όταν έστω και μία μεταβλητή μετρήθηκε με ονοματική κλίμακα και ο rs (δείκτης συνάφειας Spearman) όταν και οι δύο μεταβλητές μετρήθηκαν με τακτική κλίμακα (ordinal scale). Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των δεικτών παρουσιάζονται παρακάτω. Με άλλα λόγια, λόγω της έλλειψης σταθμισμένων τεστ στην ιταλική γλώσσα, που να έχουν τα χαρακτηριστικά του ΚΠΓ, τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως σημείο αναφοράς ή σύγκρισης, θεωρήθηκε πως σημείο αναφοράς είναι οι δοκιμασίες που έδωσαν δείκτη ευκολίας (βλέπε επόμενο Παραδοτέο) από 0,60 έως 0,85. Αν, πράγματι, μία δοκιμασία δόθηκε σε περισσότερα από άτομα που παρουσιάστηκαν (προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη των καθηγητών ιταλικής που ετοίμασαν τους υποψήφιους) στις εξετάσεις για να διεκδικήσουν πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και η δοκιμασία έδωσε δείκτη ευκολίας από 0,60 έως 0,85, μπορεί να θεωρηθεί, κατά την κρίση μας, επιπέδου Β2. Κι αυτό διότι, αν μία δοκιμασία ήταν η μόνη σε ένα τεστ, τότε η επιτυχία σε ποσοστό 60% έως 85% φανερώνει επιτυχία στην εξέταση (χωρίς ακραίες επιδόσεις που θα μπορούσαν να σημαίνουν ενδεχόμενη επιτυχία και σε υψηλότερο επίπεδο, αν είχαν παρουσιαστεί σε αυτό) αυτών που κατά τεκμήριο διέθεταν ιταλομάθεια επιπέδου Β2. Είναι, με άλλα λόγια, σαν να θεωρούμε ότι η γνώμη των πολλών επιτρέπει μετατόπιση από το υποκειμενικό στο αντικειμενικό, αποτελεί δηλαδή έναν τρόπο μείωσης του

13 Σελίδα 13 από 33 υποκειμενικού παράγοντα κατά την κρίση. Με βάση αυτή την αρχή, άλλωστε, επινοήθηκε αυτό που στη μεθοδολογία της έρευνας καλείται «μέθοδος των κριτών». Το μόνο «σταθμισμένο» τεστ ιταλικής που διαθέταμε ήταν το DIALANG, του οποίου, όμως, οι δοκιμασίες έχουν αρκετά διαφορετικό χαρακτήρα από τις δοκιμασίες του ΚΠΓ, και δεν είναι όλες, κατά την κρίση μας, συμβατές με αυτά που ορίζονται στο ΚΕΠΑ. Όπως ήδη δηλώθηκε, για τη συσχέτιση των απαντήσεων, αλλά και των χαρακτηριστικών των κριτών (παραδείγματος χάρη τον τύπο ιδρύματος στο οποίο δουλεύουν) χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης χι στο τετράγωνο, ο οποίος από ορισμένους ειδικούς δε θεωρείται δείκτης συνάφειας, αλλά στατιστικό «τεστ» (chi square test) ή «κατανομή». Κι αυτό επειδή μπορεί να υπολογιστεί ακόμη και με δεδομένα που αφορούν μία μόνο μεταβλητή. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι σε αντίθεση με τους άλλους δείκτες συνάφειας που μπορούν να πάρουν τιμή από 0 έως 1 και έχουν θετικό ή αρνητικό σύμβολο για να φανεί η «κατεύθυνση» της συνάφειας, αυτός μπορεί να πάρει θεωρητικά οποιαδήποτε τιμή. Εδώ, ό μως, θεωρήθηκε ως ιδιότυπος δείκτης συνάφειας, επειδή, ακόμη και όταν προκύπτει από ένα μοναδικό σύνολο δεδομένων, δείχνει σχέση: τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην παρατηρηθείσα ή παρατηρούμενη συχνότητα (observed frequency) και στην αναμενόμενη ή προβλεπόμενη συχνότητα (expected frequency). Η παρατηρηθείσα συχνότητα είναι απλά η συχνότητα. Δηλαδή αριθμός φορών εμφάνισης μιας τιμής μιας μεταβλητής, δηλαδή μιας βαθμίδας της υιοθετούμενης κλίμακας. Η παρατηρηθείσα συχνότητα συμβολίζεται παρακάτω με το fο, ενώ η αναμενόμενη με το fe. Ο υπολογισμός της fe για κάθε βαθμίδα μπορεί να γίνει ορθολογικά σκεπτόμενοι ή με βάση την εμπειρία. Ο τύπος υπολογισμού του χ 2 είναι: χ 2 (f o = f e ) f e 2, όπου Σ σημαίνει «σύνολο», άθροισμα. Η σειρά με την οποία πρέπει να γίνουν οι πράξεις είναι η εξής: α) αφαιρείται η παρατηρηθείσα συχνότητα από την αναμενόμενη (ή και το αντίθετο) σε κάθε βαθμίδα, β) το αποτέλεσμα της αφαίρεσης υψώνεται στο τετράγωνο, δηλαδή πολλαπλασιάζεται με τον εαυτό του, γ) το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού διαιρείται με την αναμενόμενη συχνότητα της βαθμίδας και δ) το αποτέλεσμα της διαίρεσης προστίθεται στο αντίστοιχο αποτέλεσμα της άλλης ή των άλλων βαθμίδων. Η τιμή που παίρνει το χ 2, για να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση, δηλαδή η ανυπαρξία σχέσης μεταξύ των δεδομένων που αφορούν σε δύο μεταβλητές, πρέπει να συγκριθεί με την «κριτική τιμή» (critical value) και να είναι ίση ή μεγαλύτερή της. Σύμφωνα με το μικρό απόσπασμα του πίνακα κριτικών τιμών του χ 2 που αντιγράφω παρακάτω από σύγγραμμα στατιστικής (Wright, 1976), η κριτική τιμή προσδιορίζεται από έναν βαθμό ελευθερίας.

14 Σελίδα 14 από 33 Βαθμοί ελευθερίας (degrees of freedom) λέγονται οι πιθανότητες τοποθέτησης μιας οποιασδήποτε συχνότητας σε μία βαθμίδα. Οι βαθμοί ελευθερίας μιας κατανομής βρίσκονται αν από τον αριθμό των βαθμίδων αφαιρεθεί 1. Στο δείκτη αυτό ο αριθμός των υποκειμένων που παρατηρήθηκαν δεν έχει καμία σημασία. Αν ο χ 2 χρησίμευε μόνο για περιπτώσεις μονομεταβλητής ανάλυσης, δηλαδή στατιστικής ανάλυσης δεδομένων μιας μόνο μεταβλητής, η αξία της θα ήταν περιορισμένη και δε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην παρούσα έρευνα. Αυτός χρησιμοποιείται, όμως, κυρίως, για διμεταβλητή ανάλυση για να κάνει αυτό που κάνει οποιοσδήποτε δείκτης συνάφειας: να δείξει το μέγεθος της σχέσης που υπάρχει μεταξύ δύο μεταβλητών με δεδομένα τα μεγέθη δύο παρατηρήσεων. Με την ευκαιρία πρέπει να επαναλάβουμε πως ο χ 2 Κριτικές τιμές του χ 2 είναι ακριβώς κατάλληλος για σύγκριση δύο κατηγορικών μεταβλητών (με χρήση ονοματικής κλίμακας) df Κριτική τιμή Επίπεδο σημαντικότητας: 5% ή μιας κατηγορικής και μιας που μετριέται με οποιαδήποτε άλλη κλίμακα, σε αντίθεση με τον rs που είναι 1 2 3,84 5,99 3 7,82 κατάλληλος για σύγκριση μεταβλητών που μετρήθηκαν με τακτική κλίμακα ή ανώτερη, αλλά όχι με 5 11,07 4 9,49 ονοματική και γι αυτό χρησιμοποιήθηκε κυρίως στο 6 12, ,07 δεύτερο σκέλος της έρευνας, όπου τα επίπεδα από Α1 8 15,51 μέχρι Γ2 αποτελούν βαθμίδες ιεραρχημένες, δηλαδή 9 16,92 τακτική κλίμακα ,31 Στη διμεταβλητή ανάλυση ετοιμάζουμε έναν πίνακα 11 19,68 κ.ο.κ διπλής εισόδου (double entry table) και σε κάθε κουτάκι ή κελί ή, όπως επικράτησε, φατνίο (cell) του πίνακα 40 κ.ο.κ 55,76 καταγράφουμε την παρατηρηθείσα συχνότητα της βαθμίδας της μεταβλητή που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πίνακα και ταυτόχρονα στη βαθμίδα της μεταβλητής της πρώτης στήλης του πίνακα. Όπως είναι φανερό, απεικονίζοντας στον πίνακα το σύνολο της κάθε σειράς και το σύνολο της κάθε στήλης, είναι σαν να έχουμε δύο απλούς πίνακες, δηλαδή δύο πίνακες μονής εισόδου (single entry table). Η επόμενη εργασία που πρέπει να εκτελεστεί είναι ο υπολογισμός της αναμενόμενης τιμής για κάθε φατνίο. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή ο τύπος υπολογισμού του χι στο τετράγωνο είναι ο ίδιος είτε πρόκειται για ανάλυση μονομεταβλητής είτε διμεταβλητής. Για να βρει κανείς την αναμενόμενη συχνότητα ενός φατνίου πίνακα διπλής εισόδου πρέπει να κάνει τις εξής πράξεις: Πολλαπλασιάζει το σύνολο της στήλης (στην οποία ανήκει ένα φατνίο) με το σύνολο της γραμμής και διαιρεί με το ολικό σύνολο. Στην περίπτωση ανάλυσης δεδομένων δύο μεταβλητών, οι βαθμοί ελευθερίας, που θα οδηγήσουν στην εξεύρεση της κριτικής τιμής, γίνεται με τον τύπο: df = (R 1) (C 1).

15 Σελίδα 15 από 33 Δηλαδή αφαιρεί κανείς μία μονάδα από τον αριθμό των γραμμών (Rows) και μία μονάδα από τον αριθμό των στηλών (Columns). Κατόπιν πολλαπλασιάζει τα αποτέλεσμα της μίας αφαίρεσης με το άλλο. Ένας άλλος σημαντικός δείκτης που χρησιμοποιήθηκε είναι o δείκτης συνάφειας Spearman (Spearman coefficient of correlation, rank order coefficient of correlation, Spearman rank correlation coefficient) πoυ συμβoλίζεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, με τo «rs» και υπoλoγίζεται με τoν τύπo: 6ΣD = 1. N(N 1) rs 2 To σύμβoλo D (difference) σ αυτόν τoν τύπo συμβoλίζει τη διαφoρά μεταξύ δύo τιμών της ίδιας μεταβλητής, αλλά από διαφορετικές παρατηρήσεις. Σε αντιδιαστολή με τον χι στο τετράγωνο, η κριτική τιμή αυτού τoυ δείκτη προσδιορίζεται Κριτικές τιμές του r s Επίπεδο σημαντικότητας: 5% από τoν αριθμό περιπτώσεων, δηλαδή, στην περίπτωσή μας, από τον αριθμό κριτών. Αν o δείκτης συνάφειας τoυ Spearman πoυ βρέθηκε είναι ίσος ή N Κριτική τιμή μεγαλύτερoς από αυτόν πoυ μας δίνει o πίνακας 5 1, ,886 (αδιάφoρα αν είναι θετικός ή αρνητικός), τότε λέμε 7 0,786 ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση. Αντιγράφω 8 0,738 αριστερά έναν τέτoιo πίνακα και πάλι από σύγγραμμα 9 0, ,648 τoυ Wright (1976). 11 0,591 Στoν πίνακα εμφανίζεται o όρoς επίπεδo σημαντικότητας (level of significance): αυτός δηλώνει πόσo 12 0, , ,377 0,364 ανεκτικoί είμαστε με τoν oρισμό των κριτικών τιμών. Όταν, για παράδειγμα, τo επίπεδo σημαντικότητας είναι της τάξεως τoυ 5%, η κριτική τιμή (για την περίπτωση πoυ τo N = 8) είναι 0,738, ενώ αν τo επίπεδo σημαντικότητας ήταν 1%, για τo ίδιo N θα είχαμε κριτική τιμή 0,881. Στην έρευνά μας υιοθετήσαμε ως επίπεδο σημαντικότητας το 5%. Η παραπάνω συνοπτική παρουσίαση των χρησιμοποιηθέντων δεικτών επιτρέπει σαφέστερη κατανόηση και ερμηνεία των δεδομένων που ακολουθούν. Θα περιοριστούμε σε λίγους πίνακες διπλής εισόδου, υπό μορφή παραδείγματος, για να μην πάρει υπέρμετρη έκταση η Αναφορά. Τα δεδομένα που θα παρουσιαστούν χρησιμεύουν στο να δοθεί απάντηση στα έξι ερωτήματα της επόμενης σελίδας. Ο σχολιασμός, ωστόσο, που ακολουθεί αφορά σε όλα τα ευρήματα που θεωρήσαμε σημαντικά και που οδηγούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την αντιστοίχιση του ΚΠΓ με τα επίπεδα του ΚΕΠΑ. Για να έχει νόημα ο σχολιασμός των δεδομένων καταγράφονται παρακάτω τα βασικά ερωτήματα που μας απασχόλησαν και που αποτελούν τις ερευνητικές μας υποθέσεις: 2

16 Σελίδα 16 από 33 Πρώτο σκέλος της έρευνας: 1) Σε ποιο βαθμό τα ερεθίσματα των δοκιμασιών του ΚΠΓ αντιστοιχούν με τα αναφερόμενα στους περιγραφητές του ΚΕΠΑ για κάθε επίπεδο; Δηλαδή βρίσκουμε στα αρχικά επίπεδα (Α1 Β1) άτυπες επιστολές, ηλεκτρονικά μηνύματα, απλές περιγραφές, κτλ. και στα προχωρημένα επίπεδα (Β2 Γ2) περισσότερο απαιτητικά κείμενα όπως άρθρα με έκφραση επιχειρηματολογίας, αναφορές κτλ.; 2) Πόση σχέση υπάρχει μεταξύ της έκτασης του κειμένου που αναμένεται να παραχθεί από τον εξεταζόμενο και των προδιαγεγραμμένων στο ΚΕΠΑ; 3) Οι ιδεατοί παραλήπτες των ερεθισμάτων και της αντίδρασης αντιστοιχούν με τα προδιαγεγραμμένα στο ΚΕΠΑ για κάθε επίπεδο; 4) Πόσο συχνά οι κριτές κατατάσσουν μία δοκιμασία στο ίδιο επίπεδο με αυτό για το οποίο χρησιμοποιήθηκε και στο οποίο έδωσε δείκτη ευκολίας 0,60 0,85; Δεύτερο σκέλος της έρευνας: 5) Υπάρχει στατιστικώς σημαντική θετική συνάφεια μεταξύ του επιπέδου στο οποίο εντάχθηκε μία παραγωγή λόγου εξεταζόμενου (δείγματα λόγου από τα DVD του Πανεπιστημίου για Ξένους) από τους κριτές του Πανεπιστημίου για Ξένους της Περούτζα και τους 194 βαθμολογητές του ΚΠΓ; 6) Αν στο παραπάνω ερώτημα προκύψει από τα δεδομένα θετική απάντηση, υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ του επιπέδου στο οποίο οι κριτές της παρούσης έρευνας εντάσσουν την παραγωγή ενός εξεταζόμενου (δείγμα λόγου από τα DVD του ΑΠΘ) και του επιπέδου των θεμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για να υπάρξει η εν λόγω παραγωγή; Για να δοθεί απάντηση στο πρώτο από τα παραπάνω ερωτήματα χρησιμοποιήθηκαν 102 δοκιμασίες που είχαν ως ερέθισμα κείμενο, δηλαδή η οδηγία της δοκιμασίας (instruction) συνοδευόταν υποχρεωτικά από γραπτό ή προφορικό κείμενο που ο εξεταζόμενος έπρεπε να κατανοήσει πριν κάνει οτιδήποτε άλλο (βλέπε, για παράδειγμα, τη δοκιμασία 53 του Παραρτήματος Νο 4). Η κάθε μία από αυτές τις δοκιμασίες φωτοτυπήθηκε πέντε φορές και δόθηκε σε αντίστοιχο αριθμό κριτών, μαζί με μία φωτοτυπία του ερωτηματολογίου. Συνεπώς, εξασφαλίσαμε 510 απαντήσεις αναφορικά με τη «ρητορική λειτουργία του ερεθίσματος» (rhetorical function). Από τις 510 απαντήσεις που βρέθηκαν στα ερωτηματολόγια οι 3 (0,59%) θεωρήθηκαν «απώλεια» πληροφορίας (missing) επειδή οι κριτές που τις έδωσαν είχαν απαντήσει στην ερώτηση Νο 3 ότι δεν υπήρχε ερέθισμα. Έτσι έμειναν 507. Όταν υπήρχε αντίφαση στις απαντήσεις ενός ερωτηματολογίου, αυτό δε λαμβανόταν υπόψη κατά τη στατιστική επεξεργασία. Ταυτόχρονα διαθέταμε ήδη την πληροφορία τη σχετική με το επίπεδο στο οποίο ανήκε η δοκιμασία, αφού είχε χρησιμοποιηθεί σε εξετάσεις πανελλαδικού χαρακτήρα, πάνω σε μεγάλο αριθμό υποψηφίων για απόκτηση πιστοποιητικού.

17 Σελίδα 17 από 33 Η κατανομή των δοκιμασιών στα επίπεδα ήταν η εξής: Επίπεδο Συχνότητα (f) Αθροιστική συχνότητα (CF) συχνότητα (%) Προσαρμοσμένη A ,8 A ,8 B ,6 B ,2 Γ ,7 Γ ,9 ΣΥΝΟΛΟ: ,0 Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει συνδυαστικά την κατανομή των συχνοτήτων των δύο μεταβλητών. Εδώ υπολογίστηκε ο χι στο τετράγωνο επειδή η μεταβλητή «ρητορική λειτουργία του ερεθίσματος» μετριέται με ονοματική κλίμακα, στο βαθμό που οι βαθμίδες της κλίμακας δεν έχουν μία σαφώς ιεραρχημένη σχέση μεταξύ τους, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με τη μεταβλητή «επίπεδο γλωσσομάθειας». Λειτουργία ερεθίσματος Περιγραφή Αφήγηση Σχολιασμός Επεξήγηση Καθοδήγηση Επιχειρηματολογία Αιτιολ. αξιολόγηση Έκφραση θέσης Άλλο Επίπεδο fo fe fo fe fo fe fo fe fo fe fo fe fo fe fo fe fo fe Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2 ΣΥΝΟΛΟ 35 17, ,9 5 6,1 0 3,8 0 3,1 0 2,3 0 1,3 0 1,5 0 1, , ,9 5 6,1 2 3,8 0 3,1 0 2,3 0 1,3 0 1,5 3 1, , ,4 5 13,5 5 8,5 5 6,7 3 5,0 2 2,8 3 3,3 3 2, , , , , ,7 10 8,7 7 4,9 6 5,7 4 4, , , ,0 16 6,9 11 5,5 5 4,1 4 2,3 1 2,7 2 2,1 0 5,4 0 3,9 5 1,8 0 1,2 0 0,9 5 0,7 0 0,4 5 0,4 0 0,4 ΣΥΝΟΛΟ Στην παραπάνω διμεταβλητή κατανομή συχνοτήτων ο χ 2 παίρνει την τιμή 201,40. Δεδομένου ότι οι βαθμοί ελευθερίας είναι 40 και εμείς υιοθετούμε το επίπεδο σημαντικότητας 5%, η κριτική τιμή ανέρχεται στο 55,76. Επειδή η τιμή του χ 2 είναι μεγαλύτερη, και μάλιστα κατά πολύ, της κριτικής τιμής, βγάζουμε το συμπέρασμα πως υπάρχει μεγάλη (ή στατιστικώς σημαντική) συνάφεια μεταξύ ρητορικής λειτουργίας και επιπέδου για το οποίο προτάθηκε το κείμενο προς κατανόηση, πράγμα επιθυμητό. Αφού η συνάφεια είναι σημαντική, αξίζει να δει κανείς πιο προσεκτικά ορισμένα φατνία, αυτά στα οποία το τυποποιημένο κατάλοιπο που προκύπτει είναι μεγαλύτερο του 2,0.

18 Σελίδα 18 από 33 Το «τυποποιημένο κατάλοιπο» (standardized residual) κάθε φατνίου προκύπτει από τον τύπο: f o f e R =. f Το τυποποιημένο κατάλοιπο μπορεί να πάρει οποιαδήποτε θετική ή αρνητική τιμή. Όταν αυτή είναι μικρότερη από 2,0 το φατνίο δεν έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του χι στο τετράγωνο και δεν μπορεί να εξαχθεί κανένα συμπέρασμα, πράγμα που συμβαίνει με τα περισσότερα φατνία του πίνακα της προηγούμενης σελίδας. Το φατνίο, για παράδειγμα, που βρίσκεται στη στήλη «Α1» και στη γραμμή «Περιγραφή» έχει f o = 35 και f e = 17,9. Εδώ το κατάλοιπο είναι: fo fe 35 17,9 17,1 R = = = = 4,1. f 17,9 4,2 e Σε αυτό το φατνίο το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από 2,0 και επομένως το φατνίο μπορεί να μας οδηγήσει σε συμπεράσματα ως προς το γιατί η συνάφεια ήταν σημαντική και τι κατεύθυνση είχε. Η κατεύθυνση εδώ φαίνεται από το θετικό πρόσημο. Όταν το σύμβολο είναι θετικό (+), οπότε και συνήθως παραλείπεται, ξέρουμε ότι οι δοκιμασίες που έχουν ταυτόχρονα τις δύο ιδιότητες (επίπεδο Α1 και Περιγραφική λειτουργία κειμένου) είναι περισσότερα από όσα η μηδενική υπόθεση μας κάνει να περιμένουμε, κι αυτό δεν μπορεί να οφείλεται στην τύχη. Ή καλύτερα έχει μόνο 5% πιθανότητα να οφείλεται στην τύχη (αφού ο έλεγχος έγινε με επίπεδο σημαντικότητας το 5%) και 95% πιθανότητα η μία μεταβλητή να επηρεάζει την άλλη, κάτι που θέλουμε, αφού το ΚΕΠΑ θέλει οι μαθητές μιας ξένης γλώσσας, όταν βρίσκονται ακόμη σε επίπεδο Α1 να μπορούν να κατανοούν και να παράγουν κείμενα που έχουν απλή περιγραφική λειτουργία. Για να δοθεί απάντηση στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα δε χρειάστηκε να γίνει κανενός είδους στατιστική ανάλυση. Η σύγκριση, απλά αυτού που ζητά η οδηγία κάθε δοκιμασίας που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί με την έκταση που προβλέπουν οι προδιαγραφές του ΚΠΓ και, κυρίως, οι περιγραφητές του ΚΕΠΑ επιτρέπουν την εξαγωγή του συμπεράσματος ότι υπάρχει αντιστοιχία, αν και, σε αυτή την περίπτωση, η αντιστοιχία δεν μπορεί να εκφραστεί με ένα νούμερο, δηλαδή με ακρίβεια. Το ΚΕΠΑ, πράγματι, στους περιγραφητές χρησιμοποιεί επίθετα για να προσδιορίσει την έκταση του κειμένου («παράγει σύντομα κείμενα», «διατυπώνει εκτενώς την άποψή του», κτλ). Συνεπώς το πόση αντιστοίχιση υπάρχει είναι θέμα υποκειμενικό: για κάποιον ένα γραπτό κείμενο 100 λέξεων είναι ένα σύντομο κείμενο, για κάποιον άλλο είναι κείμενο μέτριας έκτασης, κτλ. Ό,τι ειπώθηκε παραπάνω για το βαθμό ακρίβειας στον προσδιορισμό της έκτασης των κειμένων ισχύει και για τον προσδιορισμό των ιδεατών συνομιλητών, δηλαδή για το τρίτο ερευνητικό ερώτημα. Δηλαδή το ΚΕΠΑ δεν δίνει έναν κλειστό αριθμό ιδεατών συνομιλητών για κάθε επίπεδο, συνεπώς η συσχέτιση θεματολογίας και επιπέδου επιδέχεται σε μεγάλο βαθμό ερμηνεία. Ωστόσο, σε διάφορα σημεία του ΚΕΠΑ γίνεται σαφές ότι ο μαθητής μιας ξένης γλώσσας αναμένεται στα αρχικά στάδια να μάθει να μιλάει ή να επικοινωνεί γραπτά με άτομα του στενού οικογενειακού, σχολικού και επαγγελματικού του περιβάλλοντος, για να προχωρήσει στη συνέχεια σε επικοινωνία με άγνωστα άτομα, e

19 Σελίδα 19 από 33 ανώτερα στην κοινωνική ιεραρχία, και να καταλήξει σε επίπεδο Γ2 να μπορεί να απευθύνει το λόγο σε ευρύ κοινό άγνωστων ατόμων, χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα με άνεση. Αυτή η «διεύρυνση» των οριζόντων φροντίσαμε να εμφανιστεί, κατά προσέγγιση, στις τιμές της μεταβλητής «ιδεατός παραλήπτης», στις ερωτήσεις Νο 5 και Νο 10 του ερωτηματολογίου. Για πρακτικούς λόγους, δηλαδή επειδή σε μία δραστηριότητα ο ιδεατός παραλήπτης του κειμένου ερεθίσματος μπορεί να είναι διαφορετικός από τον ιδεατό παραλήπτη της αντίδρασης, δηλαδή αυτού που θα πει ή θα γράψει ο εξεταζόμενος, παρουσιάζουμε παρακάτω τη διμεταβλητή κατανομή συχνοτήτων μόνο του ιδεατού παραλήπτη της αντίδρασης σε σχέση με το επίπεδο για το οποίο χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία ή για το οποίο προορίζεται (όταν προέρχεται από την τράπεζα, κάτι που οι κριτές δε γνώριζαν). Για την ανάγκη ελέγχου του τρίτου ερωτήματος φωτοτυπήθηκαν, επί πέντε φορές, 60 δοκιμασίες. Πράγμα που σημαίνει ότι συμπληρώθηκαν 300 ερωτηματολόγια από τους κριτές. Στην περίπτωση αυτή δεν υπήρξε απώλεια πληροφορίας. Η κατανομή των δοκιμασιών στα επίπεδα ήταν η εξής: Επίπεδο Συχνότητα (f) Αθροιστική συχνότητα (CF) συχνότητα (%) Προσαρμοσμένη A ,33 A ,33 B ,00 B ,00 Γ ,33 Γ ,00 ΣΥΝΟΛΟ: 60 99,99 Οι παρατηρηθείσες τιμές καταγράφονται στον επόμενο πίνακα. Εδώ, για εξοικονόμηση χώρου δε δίνονται παράλληλα και οι αναμενόμενες τιμές. Επίπεδο Ιδεατός παραλήπτης Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2 ΣΥΝΟΛΟ Γνωστός/φίλος Συμμαθητής Συνάδελφος Προϊστάμενος άσκαλος Επιχειρηματίας ημόσιος φορέας Άγνωστο κοινό Άλλο ΣΥΝΟΛΟ: Η σχέση μεταξύ των παραπάνω δύο μεταβλητών, εκφρασμένη με τον χ 2, είναι 162,65. Η κριτική τιμή είναι και πάλι 55,76, αφού οι βαθμοί ελευθερίας είναι, συμπτωματικά, οι

20 Σελίδα 20 από 33 ίδιοι. Συνεπώς έχουμε και πάλι στατιστικά σημαντική συνάφειας, που σημαίνει ότι το ΚΠΓ έχει πολύ μεγάλο βαθμό αντιστοίχισης με τις βαθμίδες του ΚΕΠΑ. Στο σημείο αυτό, ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε και οι δύο πίνακες διπλής εισόδου που εμφανίζονται παραπάνω έχουν έναν αριθμό από τα φατνία τους που βγάζουν αναμενόμενη συχνότητα μικρότερη του 5. Σύμφωνα με τη γνώμη ορισμένων ειδικών και κυρίως έως την περασμένη δεκαετία αυτό κάνει επισφαλή τα συμπεράσματα που εξάγονται. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο πίνακα ο ριθμός των φατνίων με συχνότητα μικρότερη του 5 είναι 40, δηλαδή 74,1%. Δε συμμερίζομαι την άποψη αυτή και γι αυτό θεωρώ το συμπέρασμα της προηγούμενης παραγράφου βάσιμο. Αναφορικά με το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα, ο αριθμός των απαντήσεων συμπίπτει με τον αριθμό των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν, συνολικά. Και αυτό επειδή όλες οι δοκιμασίες (είτε περιελάμβαναν ερέθισμα με μορφή κειμένου, είτε εικόνα, είτε τίποτε, δηλαδή μόνο την οδηγία) μπορούσαν να κριθούν, ως προς το επίπεδο για το οποίο ήταν κατάλληλες, συνδυαστικά, από το ερέθισμα και από την αναμενόμενη αντίδραση. Έτσι, ο πίνακας που ακολουθεί και παρουσιάζει ταυτόχρονα το επίπεδο για το οποίο κρίθηκε η κάθε δοκιμασία από τους κριτές (τιμές πρώτης στήλης) και το επίπεδο για το οποίο έχει αποδειχτεί ότι είναι κατάλληλη η δοκιμασία (τιμές πρώτης γραμμής) μετά από πανελλαδική χρήση ή, σπανιότερα, μετά από χρήση με αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών. Στην περίπτωση αυτή υπολογίστηκε ο δείκτης συνάφειας Spearman, αφού και οι δύο μεταβλητές μετρήθηκαν με τακτική ή διατακτική κλίμακα. Το σύνολο των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν ήταν 910. Οι 7 απαντήσεις δε λήφθηκαν υπόψη (δηλαδή έγινε επεξεργασία της πληροφορίας από 903 ερωτηματολόγια) επειδή είχαν σημαδευτεί δύο κουτάκια ταυτόχρονα ή επειδή υπήρχε μουτζούρα και δεν διαβαζόταν με βεβαιότητα η απάντηση κρίση. Αυτό σημαίνει ότι, συνολικά, σε αυτό το σκέλος της έρευνας και για την ερώτηση 14, που ίσως ήταν η σημαντικότερη, η απώλεια πληροφορίας έφτασε μόλις το 0,77%. Επίπεδο βάσει εμπειρικών δεδομένων Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2 ΣΥΝΟΛΟ Επίπεδο βάσει κρίσης Α Α Β Β Γ Γ ΣΥΝΟΛΟ

21 Σελίδα 21 από 33 Η συνάφεια που υπολογίστηκε εδώ ανέρχεται στο 0,865. Ο πίνακας κριτικών τιμών της σελίδας 15 δεν περιλαμβάνει την κριτική τιμή στην περίπτωση που το Ν είναι 903. Ούτε βρέθηκε σε κάποιο σύγγραμμα στιστιστικής ανάλυση πίνακας για έρευνα με τόσο μεγάλο αριθμό δεδομένων. Οι κριτικές τιμές του πίνκα, ωστόσο, βοηθούν στην εκτίμηση της στατιστικής σημαντικότας: αφού το ύψος των κριτικών τιμών μειώνεται όσο αυξάνει ο αριθμός των υποκειμένων της έρευνας, και αφού με 30 υποκείμενα η κριτική τιμή είναι 0,364, είναι βέβαιο ότι με 903 υποκείμενα η κριτική είναι μικρότερη της τιμής που βρέθηκε. Συνεπώς, το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα παίρνει την εξής απάντηση: η συχνότητα με την οποία οι κριτές κατατάσσουν μία δοκιμασία στο ίδιο επίπεδο στο αυτό αποδείχτηκε ότι ανήκει βάσει των αποτελεσμάτων εξέτασης πανελλαδικού χαρακτήρα είναι πάρα πολύ συχνή. Για τη διερεύνηση του πέμπτου ερωτήματος χρησιμοποιήθηκαν, όπως έχει ήδη δηλωθεί, οι κρίσεις 194 καθηγητών ιταλικής που είχαν δεχτεί ειδική εκπαίδευση στον προσδιορισμό επιπέδων γλωσσομάθειας με βάση το ΚΕΠΑ. Τα άτομα αυτά κλήθηκαν να κατατάξουν σε κάποιο επίπεδο 24 άτομα που είχαν μάθει την ιταλική ως ξένη γλώσσα και των οποίων η ιταλομάθεια ήταν ήδη προσδιορισμένη από το Πανεπιστήμιο για Ξένους. Συνεπώς, τα δεδομένα επί των οποίων θα βασιζόμασταν για την εξαγωγή συμπεράσματος αναφορικά με το πέμπτο ερώτημα θα ήταν 4.656, αν δεν υπήρχε μία σημαντική απώλεια της τάξεως του 17,7%. Δηλαδή οι κατατάξεις που τελικώς έγιναν ήταν Η απώλεια στην περίπτωση αυτή προέκυψε, κυρίως, από το γεγονός ότι ένας αριθμός από τους 194 καθηγητές ιταλικής δεν παρακολούθησε όλα τα βίντεο του Πανεπιστημίου για Ξένους. Ο δείκτης συνάφειας του Spearman στην περίπτωση αυτή πήρε την τιμή 0,797. Με δεδομένο το πολύ μεγάλο πλήθος των υποκειμένων της έρευνας, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η συνάφεια ήταν θετική και στατιστικώς σημαντική. Αυτό σημαίνει ότι οι καθηγητές ιταλικής με τους οποίους συνεργαστήκαμε ήταν σε θέση να κατατάξουν ομιλητές της ιταλικής γλώσσας ως ξένης σε ένα από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας με τρόπο αξιόπιστο. Με βάση την παραπάνω παραδοχή, το ίδιο σώμα καθηγητών κλήθηκε να βαθμολογήσει, χρησιμοποιώντας τις σχάρες της σελίδας 10, την επικοινωνιακή ικανότητα 14 Ελλήνων μαθητών της ιταλικής οι οποίοι βιντεοσκοπήθηκαν τη στιγμή που αντιμετώπιζαν προφορική εξέταση πάνω σε θέματα του ΚΠΓ, από προηγούμενες εξεταστικές περιόδους. Με τον τρόπο αυτό επιχειρήσαμε να δώσουμε απάντηση στο έκτο ερευνητικό ερώτημα που καταγράφεται παραπάνω, στη σελίδα 16. Στην προκειμένη περίπτωση η απώλεια έφτασε το 25,7% και τα δεδομένα που προέκυψαν ήταν Από τα δεδομένα αυτά δεν μπόρεσε να δοθεί σαφής απάντηση στο τελευταίο ερώτημα διότι οι βαθμίδες της μίας κλίμακας δε συνέπιπταν με τις βαθμίδες της δεύτερης, επομένως δεν μπορούσε να υπολογιστεί ο δείκτης του Spearman. Αυτό, ωστόσο, δεν ήταν το σημαντικότερο πρόβλημα, αφού υπάρχουν και άλλοι δείκτες συνάφειας, κάποιοι από τους οποίους επέτρεπαν τον υπολογισμό της σχέσης των δύο μεταβλητών.

22 Σελίδα 22 από 33 Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι η απόδοση, για παράδειγμα, απορριπτέου βαθμού σε κάποιον εξεταζόμενο δεν μπορούσε να ερμηνευτεί ως ακαταλληλότητα των θεμάτων που ετοιμάστηκαν για συγκεκριμένο επίπεδο. Για να λειτουργήσει ο συγκεκριμένος ερευνητικός σχεδιασμός έπρεπε οι βιντεοσκοπήσεις μας να μην εμφάνιζαν μόνο 14 άτομα που εξετάζονται, αλλά περισσότερα από 100, πράγμα πρακτικά ανέφικτο. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ορισμένα από τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τα παραπάνω δεδομένα έχουν ήδη διατυπωθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο. Εδώ είναι σκόπιμο, ανακεφαλαιώνοντας, να επαναλάβουμε ότι σε αυτό το Πακέτο Εργασίας προσπαθήσαμε να ελέγξουμε κατά πόσο το ΚΠΓ διαθέτει «επίπεδα» αντίστοιχα με αυτά του ΚΕΠΑ, έτσι ώστε τα πιστοποιητικά που χορηγεί να μπορούν να θεωρηθούν ισότιμα και αντίστοιχα με τα πιστοποιητικά άλλων ευρωπαϊκών συστημάτων που υιοθετούν την κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης και που είναι τα περισσότερα. Η έρευνα, στα δύο σκέλη της, έδειξε ότι: α) Τα θέματα εξέτασης που έχουν χρησιμοποιηθεί από το 2003 έως το 2008 (κυρίως στα επίπεδα Β2 και Β1) είναι με αυτά που ορίζονται στο ΚΕΠΑ. β) Η παραγωγή λόγου, γραπτού και προφορικού, των εξεταζομένων αξιολογείται με τρόπο που τους κατατάσει τελικώς στο επίπεδο στο οποίο ανήκουν. Το δεύτερο αυτό σκέλος της έρευνας κρίθηκε αναγκαίο (και προβλέπεται από το Manual) επειδή θα μπορούσαν τα θέματα εξέτασης να είναι «σωστού» επιπέδου, αλλά η αξιολόγηση του παραγόμενου λόγου να γίνεται με τρόπο που τα πιστοποιητικά να μη χορηγούνται σε αυτούς που διαθέτουν ιταλομάθεια αντίστοιχη με αυτήν που αναγράφεται στο πιστοποιητικό. Μία άλλη έρευνα θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιβεβαίωση των πορισμάτων μας, ιδιαίτερα λόγω της αποτυχίας στο να δοθεί σαφής απάντηση στο έκτο ερευνητικό ερώτημα. Η άλλη αυτή έρευνα θα μπορούσε να συνίσταται στην υποβολή σε εξέταση ενός μικρού δείγματος ατόμων (25 30) τόσο από το ΚΠΓ όσο και από το CELI, που θεωρείται αξιολογημένο σύστημα και του οποίου ο βαθμός αντιστοίχισης έχει πιστοποιηθεί από την Association of Language Testers in Europe (ALTE). Η σύγκριση της σύγκλισης ή απόκλισης της βαθμολογίας που τα υποκείμενα της έρευνας θα αποσπούσαν σε καθέμα από τα δύο συστήματα πιστοποίησης θα ήταν ένας πρόσθετος, έγκυρος τρόπος για να δοθεί απάντηση, για παράδειγμα, στο βασικό ερώτημα: «Πόσο Β2 είναι το Β2 του ΚΠΓ;»

23 Σελίδα 23 από 33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Τo εξώφυλλο του Manual

24 Σελίδα 24 από 33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Δείγματα οθόνης των DVD του Παν. για Ξένους

25 Σελίδα 25 από 33

26 Σελίδα 26 από 33

27 Σελίδα 27 από 33

28 Σελίδα 28 από 33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Δείγματα οθόνης των DVD του ΑΠΘ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΠΘ Κ.Υ. 02. ΠΕ6: «Έλεγχος Επιπέδου Δυσκολίας σε Σύγκριση με το ΚΕΠΑ»

29 Σελίδα 29 από 33

30 Σελίδα 30 από 33

31 Σελίδα 31 από 33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Δείγματα δοκιμασιών που κρίθηκαν ΟΚΙΜΑΣΙΑ Νο 12 Abbiamo trovato i brevi testi seguenti. Secondo te, da dove li abbiamo presi? I testi seguenti Cibi congelati nella loro confezione possono 10. Stimola la circolazione con un efficace essere posti direttamente nel piatto roteante, micromassaggio, rendendo la pelle morbida, purché siano assenti parti metalliche. liscia e priva degli inestetismi tipici della 7. s.m. Atto dell applaudire. SIN. Battimano. 2. cellulite. est. Approvazione, consenso. 11. Raramente sono stati segnalati casi di Beh, sì, hai ragione! Rispondo che sì, certo che servono, ma non bastano: un conto è pesantezza gastrica. bruciori di stomaco, nausea e senso di essere un grande cantante, un conto un 12. La banca e il gestore del circuito che ha grande artista. emesso la carta di credito non sono tenuti a 9. Compilare in tutte le parti il tagliando qui a informare della imminente scadenza della destra. Unire una foto a figura intera e stessa, perché la data di scadenza è ben inviare al nostro indirizzo entro e non oltre il visibile. 20/02/04. Le prescelte verranno avvisate 13. Due volte al dì prima dei pasti, per un mese telefonicamente. e non oltre.... sono stati presi... A. da un testo di clausole legali. E. dal lemma di un dizionario. B. da un intervista. C. dal foglio illustrativo di un medicinale. D. dalle istruzioni d uso di un forno microonde. F. da una prescrizione medica. G. dalle regole di partecipazione ad un concorso. H. dalla pubblicità di un prodotto di bellezza.

32 Σελίδα 32 από 33 ΟΚΙΜΑΣΙΑ Νο 27 Abbiamo trovato, nel Forum di una rivista italiana, il seguente messaggio. Rispondete a casomai con un testo di circa 130 parole, che firmerete con il nome Costantino/Costantina. Voi siete qui: Home» Forum» ATTUALITA'» Elenco interventi Discussione in corso su: LA FAME NERVOSA...! Buongiorno a tutti/e. Vorrei sapere se anche a voi capita di mangiare (naturalmente cibi non dietetici) ogni volta che siete annoiati/arrabbiati/delusi...! Purtroppo questo è il mio tallone d'achille e...non faccio altro che fare su e giù con il peso. Credo anche che comunque questo sia un meccanismo di difesa nei confronti delle persone e...tante volte...mi sento come un gatto che si morde la coda. Mi piace essere in forma ma purtroppo prevale questo meccanismo e la sensazione di bisogno di riempire un vuoto (o insoddisfazione) riferito al momento. Spero di essermi spiegata. Buona giornata. Ciao, casomai. ΟΚΙΜΑΣΙΑ Νο 53 Per un errore tipografico sono state cancellate alcune parole del seguente articolo. Quali? Leggetelo e poi scegliete la risposta giusta. L'autunno è tempo di funghi e, per coloro che li amano, un periodo dell'anno dedicato a passeggiare nei boschi alla raccolta di quelli 1 Tra i più ricercati vi è sicuramente il tartufo. Un originale prodotto della terra che nei secoli si è affermato per la sua caratteristica di 2 piatti e ricette. In cucina e sulla tavola, il tartufo ha trovato un posto al sole grazie al suo gusto e soprattutto al profumo che 3. Il tartufo che 4 da 5 a 6 mesi per maturare, è 5 di clorofilla e non può formare da sé la sostanza organica. Deve a- dattarsi a vivere in 6 con altri vegetali e lo fa in Il fascino indiscreto del tartufo particolare con le piante. Il tartufo si sviluppa 7, quindi non è facile da trovare. È il cane l'aiuto indispensabile delle notti del "trifoulau", i ricercatori professionisti dell'albese che riescono a scovare i tartufi anche a notte fonda. Come mai? È sicuramente il momento migliore, all'oscuro da occhi indiscreti, visto che il "trifolau" conosce le terre che li "danno" e sa che un bel tartufo non ha prezzo. 1. A. commestibili B. comuni C. commerciali 2. A. appesantire B. insaporire C. alleggerire 3. A. estende B. esce C. emana 4. A. impiega B. ci vuole C. mette 5. A. assente B. poco C. privo 6. A. simbiosi B. compagnia C. contrapposizione 7. A. sott acqua B. sottosuolo C. sottoterra

33 Σελίδα 33 από 33 ΟΚΙΜΑΣΙΑ Νο 83 Piccoli e grandi dilemmi morali. Dite la vostra opinione. GLIELO DICO O NON GLIELO DICO? Per caso Giovanni vede, per strada, la fidanzata del suo miglior amico abbracciata a un altro. Lei non si accorge di essere vista. Ma Giovanni è in grande imbarazzo... Come rispondi al dilemma morale che il testo pone? Quali sono i pro ed i contro dell una e dell altra scelta? ΟΚΙΜΑΣΙΑ Νο 118 CHE COSA CI SI GUADAGNA... CHE COSA CI SI PERDE A... VIAGGIARE DA SOLI? Che vantaggi ci sono a viaggiare da soli? In quali situazioni ci si potrebbe trovare coinvolti facendo un viaggio del genere?

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Επικαιροποίηση Δεκέμβρης 2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προδιαγραφές του συστήματος αξιολόγησης για το ΚΠΓ Προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης

Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Άξονας Προτερ.: Μέτρο: Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης Αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 86660 Θεσσαλονίκη, 10/11/2011 Αρ.Πρωτ.: 74309/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων Κεφάλαιο 9 Έλεγχοι υποθέσεων 9.1 Εισαγωγή Όταν παίρνουμε ένα ή περισσότερα τυχαία δείγμα από κανονικούς πληθυσμούς έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίζουμε στατιστικά, όπως μέσους όρους, δειγματικές διασπορές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua. Μέρος Β /Στατιστική Μέρος Β Στατιστική Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.gr/gpapadopoulos) Από τις Πιθανότητες στη Στατιστική Στα προηγούμενα, στο

Διαβάστε περισσότερα

Τελική αναφορά του Προγράμματος

Τελική αναφορά του Προγράμματος Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Τελική αναφορά του Προγράμματος Σπύρος Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE)

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE) ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE). Εισαγωγή Οι στατιστικές δοκιμασίες που μελετήσαμε μέχρι τώρα ονομάζονται παραμετρικές (paramtrc) διότι χαρακτηρίζονται από υποθέσεις σχετικές είτε για

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης

κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Άξονας Προτερ.: Μέτρο: Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες Εργαστήριο SPSS Ψ-4201 (ΕΡΓ) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις αναρτημένες στο: Διαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A εξάμηνο 2009-2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Χειμερινό Εξάμηνο 2009-2010 Ποιοτικές και Ποσοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση οργάνου αυτο διάγνωσης επιπέδου γαλλομάθειας

Εκπόνηση οργάνου αυτο διάγνωσης επιπέδου γαλλομάθειας ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εκπόνηση οργάνου αυτο διάγνωσης επιπέδου γαλλομάθειας Υποέργο 3: Ετοιμασία Οργάνων Μέτρησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά KET (Key English Test) Η εξέταση ΚΕΤ αναγνωρίζει την ικανότητα του υποψηφίου να χρησιμοποιεί αγγλικά βασικού επιπέδου σε καθημερινό επίπεδο τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. KET for Schools

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απόφοιτη Θ Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Quando è stato rilasciato il suo [documento]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων Κεφάλαιο 9 Έλεγχοι υποθέσεων 9.1 Εισαγωγή Όταν παίρνουμε ένα ή περισσότερα τυχαία δείγμα από κανονικούς πληθυσμούς έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίζουμε στατιστικά, όπως μέσους όρους, δειγματικές διασπορές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ.

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη

Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη Ένα πρόβλημα Πρόβλημα: Ένας μαθητής είχε επίδοση στο τεστ Μαθηματικών 18 και στο τεστ

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Γυμνασίου. Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου. Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr

Εξετάσεις Γυμνασίου. Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου. Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr Εξετάσεις Γυμνασίου Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr Για τη γερμανική γλώσσα επίπεδο: Α1- έως Α1+ Θέμα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου Από το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ

1.1 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ Αιτιοκρατικό πείραμα ονομάζουμε κάθε πείραμα για το οποίο, όταν ξέρουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται, μπορούμε να προβλέψουμε με

Διαβάστε περισσότερα

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών)

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) Κουμούλλη Τσαμπίκα (Α.Μ.: 10155)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14

Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14 «Αξιολόγηση του μαθήματος «Γερμανική γλώσσα» στις προαγωγικές εξετάσεις της Α Λυκείου με βάση τις Προδιαγραφές Οδηγίες διαμόρφωσης της Τράπεζας θεμάτων» Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14 Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Δισδιάστατη ανάλυση. Για παράδειγμα, έστω ότι 11 άτομα δήλωσαν ότι είναι άγαμοι (Α), 26 έγγαμοι (Ε), 12 χήροι (Χ) και 9 διαζευγμένοι (Δ).

Δισδιάστατη ανάλυση. Για παράδειγμα, έστω ότι 11 άτομα δήλωσαν ότι είναι άγαμοι (Α), 26 έγγαμοι (Ε), 12 χήροι (Χ) και 9 διαζευγμένοι (Δ). Δισδιάστατη ανάλυση Πίνακες διπλής εισόδου Σε πολλές περιπτώσεις μελετάμε περισσότερες από μία μεταβλητές ταυτόχρονα. Π.χ. μία έρευνα που έγινε σε ένα δείγμα 58 ατόμων περιείχε τις ερωτήσεις «ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Kruskal-Wallis H... 176

Kruskal-Wallis H... 176 Περιεχόμενα KΕΦΑΛΑΙΟ 1: Περιγραφή, παρουσίαση και σύνοψη δεδομένων................. 15 1.1 Τύποι μεταβλητών..................................................... 16 1.2 Κλίμακες μέτρησης....................................................

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΜΑΘΗΜΑ Έλεγχοι Υποθέσεων

6 ο ΜΑΘΗΜΑ Έλεγχοι Υποθέσεων 6 ο ΜΑΘΗΜΑ Έλεγχοι Υποθέσεων 6.1 Το Πρόβλημα του Ελέγχου Υποθέσεων Ενός υποθέσουμε ότι μία φαρμακευτική εταιρεία πειραματίζεται πάνω σε ένα νέο φάρμακο για κάποια ασθένεια έχοντας ως στόχο, τα πρώτα θετικά

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 1: Στατιστική Επεξεργασία Μετρήσεων. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 1: Στατιστική Επεξεργασία Μετρήσεων. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 1: Στατιστική Επεξεργασία Μετρήσεων Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

2.4 ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ .4 ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ Η μέθοδος για τον προσδιορισμό ενός διαστήματος εμπιστοσύνης για την άγνωστη πιθανότητα =P(A) ενός ενδεχομένου A συνδέεται στενά με τον διωνυμικό έλεγχο. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.).

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). ΛΥΜΕΝΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). a. Τι μπορεί να συνέβη όταν η διάμεσος αυξήθηκε; Το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Έλεγχοι χ-τετράγωνο

Κεφάλαιο 15 Έλεγχοι χ-τετράγωνο Κεφάλαιο 15 Έλεγχοι χ-τετράγωνο Copyright 2009 Cengage Learning 15.1 Ένα Κοινό Θέμα Τι πρέπει να γίνει; Τύπος Δεδομένων; Πλήθος Κατηγοριών; Στατιστική Μέθοδος; Περιγραφή ενός πληθυσμού Ονομαστικά Δύο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά.

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΟΙΚ & ΠΛΗΡ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13-11-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ- ΑΝΝΑ ΚΑΤΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τους αριθμούς για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa)

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO A1 & A2 (secondo

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α. Τρόποι απόδειξης

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α. Τρόποι απόδειξης Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α Ο πυρήνας των μαθηματικών είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να συλλογιζόμαστε στα μαθηματικά. Τρόποι απόδειξης Επαγωγικός συλλογισμός (inductive)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο Καθ. Β. Δενδρινού Τι είναι η «Τράπεζα Θεμάτων»; H «Τράπεζα Θεμάτων» είναι ένα αποθετήριο στο οποίο καταχωρίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία:

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία: Έρευνα - Επεξεργασία: Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Πινάκες συνάφειας. Βαρύτητα συμπτωμάτων. Φύλο Χαμηλή Υψηλή. Άνδρες. Γυναίκες

Πινάκες συνάφειας. Βαρύτητα συμπτωμάτων. Φύλο Χαμηλή Υψηλή. Άνδρες. Γυναίκες Πινάκες συνάφειας εξερεύνηση σχέσεων μεταξύ τυχαίων μεταβλητών. Είναι λογικό λοιπόν, στην ανάλυση των κατηγορικών δεδομένων να μας ενδιαφέρει η σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων κατηγορικών μεταβλητών. Έστω

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η 2. 1. Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ.

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η 2. 1. Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ. Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Στατιστική έρευνα : Πρόκειται για ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών με αντικείμενο : 1) το σχεδιασμό της διαδικασίας συλλογής δεδομένων. Κλάδος της στατιστικής που ασχολείται : Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 4

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 4 (ΨΥΧ-1202) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com ιαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ ιάλεξη 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ρέθυμνο,

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05

1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Μέτρηση Ορισμός: η συστηματική διαδικασία με την οποία καταχωρίζουμε αριθμητικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δημήτρης Φουσκάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος αντίδρασης μιας γυναίκας απέναντι σε φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. 1. Για την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών: α) να κατανοούν γραπτό

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο 8.1 Συντελεστές συσχέτισης: 8.1.1 Συσχέτιση Pearson, και ρ του Spearman 8.1.2 Υπολογισµός του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Πέτρος Ρούσσος, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ Η λογική της διαδικασίας Ο σάκος περιέχει έναν μεγάλο αλλά άγνωστο αριθμό (αρκετές χιλιάδες) λευκών και μαύρων βόλων: 1 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς διακύμανση κατά παράγοντες διακύμανση σφάλματος Παράδειγμα 1: Ισομεγέθη δείγματα

Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς διακύμανση κατά παράγοντες διακύμανση σφάλματος Παράδειγμα 1: Ισομεγέθη δείγματα Ανάλυση Διασποράς Έστω ότι μας δίνονται δείγματα που προέρχονται από άγνωστους πληθυσμούς. Πόσο διαφέρουν οι μέσες τιμές τους; Με άλλα λόγια: πόσο πιθανό είναι να προέρχονται από πληθυσμούς με την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 2 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 2 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 2 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Στην εισήγηση που ακολουθεί θα συναντήσουμε πολλές φορές κάποιους όρους για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 3.1.1 Μαθήµατα γενικής παιδείας. 3.1.1.1 Ιστορία Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας Στο µάθηµα της ιστορίας εξετάσθηκαν 862 µαθητές. Από τα αποτελέσµατα για το σύνολο του νοµού

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης.

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Σπουδαστές: Κάτανα Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: το στατιστικό κριτήριο χ 2. Προϋποθέσεις για τη χρήση του τεστ. ιαφορές ή συσχέτιση.

Κεφάλαιο 16. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: το στατιστικό κριτήριο χ 2. Προϋποθέσεις για τη χρήση του τεστ. ιαφορές ή συσχέτιση. Κεφάλαιο 16 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: το στατιστικό κριτήριο χ 1 Προϋποθέσεις για τη χρήση του τεστ ιαφορές ή συσχέτιση Κλίµακα µέτρησης Σχεδιασµός Σηµείωση ιαφορές Κατηγορική Ανεξάρτητα δείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft)

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) 1. Μάθημα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα): Αγγλικά, Πληροφορική, Ευέλικτη ζώνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) Διάλεξη 7. Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) Διάλεξη 7. Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (ΨΥΧ-1202) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη 7 Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Να επιλύουμε και να διερευνούμε γραμμικά συστήματα. Να ορίζουμε την έννοια του συμβιβαστού και ομογενούς συστήματος.

Να επιλύουμε και να διερευνούμε γραμμικά συστήματα. Να ορίζουμε την έννοια του συμβιβαστού και ομογενούς συστήματος. Ενότητα 2 Γραμμικά Συστήματα Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: Να επιλύουμε και να διερευνούμε γραμμικά συστήματα. Να ορίζουμε την έννοια του συμβιβαστού και ομογενούς συστήματος. Να ερμηνεύουμε γραφικά τη

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Άσκηση 1: Μια τράπεζα ενδιαφέρεται να μελετήσει την αποταμιευτική συμπεριφορά των πελατών της. Θεωρείται ως δεδομένο ότι η ετήσια αποταμίευση των πελατών της

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης Α Λυκείου Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. B. Πώς ορίζεται ο συντελεστής μεταβολής ή συντελεστής. μεταβλητότητας μιας μεταβλητής X, αν x > 0 και πώς, αν

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. B. Πώς ορίζεται ο συντελεστής μεταβολής ή συντελεστής. μεταβλητότητας μιας μεταβλητής X, αν x > 0 και πώς, αν ΘΕΜΑ 1o ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium iv

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium iv Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium iv Στατιστική Συμπερασματολογία Ι Σημειακές Εκτιμήσεις Διαστήματα Εμπιστοσύνης Στατιστική Συμπερασματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο της Στατιστικής Συμπερασματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων IP Fragmentation. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων IP Fragmentation. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων IP Fragmentation Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις IP Fragmentation που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 3. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (version ) είναι: ( ) f =

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (version ) είναι: ( ) f = ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 16 (version 9-6-16) 1. A Να δώσετε τον ορισμό της παραγώγου μιας συνάρτησης σε ένα σημείο x του πεδίο ορισμού της. Απάντηση: Παράγωγος μιας συνάρτησης σε ένα σημείο x του πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ. Ματσάγκος Ιωάννης-Μαθηματικός

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ. Ματσάγκος Ιωάννης-Μαθηματικός 1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ -Είναι γνωστό, ότι στη Στατιστική, όταν χρησιμοποιούμε τον όρο πληθυσμός, δηλώνουμε, το σύνολο των ατόμων ή αντικειμένων, στα οποία αναφέρονται οι παρατηρήσεις μας Τα στοιχεία του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η : Ανάλυση ερευνητικών δεδομένων. Δημήτριος Σταμοβλάσης Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ενότητα 4 η : Ανάλυση ερευνητικών δεδομένων. Δημήτριος Σταμοβλάσης Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Ανάλυση Ερευνητικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες Με χρήση των λογισμικών IBM/SPSS και LISREL Ενότητα 4 η : Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 η :Επαγωγική Στατιστική Ι. Ανάλυση δύο μεταβλητών. Δημήτριος Σταμοβλάσης Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ενότητα 6 η :Επαγωγική Στατιστική Ι. Ανάλυση δύο μεταβλητών. Δημήτριος Σταμοβλάσης Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Ανάλυση Ερευνητικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες Με χρήση των λογισμικών IBM/SPSS και LISREL Ενότητα 6 η :Επαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-122) Διάλεξη 1 Εισαγωγή

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-122) Διάλεξη 1 Εισαγωγή (ΨΥΧ-122) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις αναρτημένες στο: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη 1 Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Συσχέτιση

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Συσχέτιση Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Συσχέτιση Οι επιδόσεις δέκα μαθητών σε τέσσερα μαθήματα Μαθητής Άλγεβρα Φυσική Νέα Ελληνικά Μουσική Α 65 63 35 61 Β 60 58 38 35 Γ 60 60 40 46

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ο Κεφάλαιο: Στατιστική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός: Λέγεται ένα σύνολο στοιχείων που θέλουμε να εξετάσουμε με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μεταβλητές X: Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα