Vážení pestovateiia repky,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Vážení pestovateiia repky,"

Transcript

1 REPKA OLEJKA

2 Vážení pestovateiia repky, Trhové podiely DuPont Pioneer s osivom repky 2013 Hybridná repka stredná a východná Európa Slovensko Maďarsko Orla Dermody, PhD. Produktový manažér repky olejky, Pioneer Európa. Rumunsko Slovinsko Chorvátsko Srbsko Bulharsko Zdroj: Pioneer cant produkty v tejto oblasti. Sme radi, že môžeme v roku 2014 ponúknuť poľnohospodárom PX111CL, čo je hybrid s výborným jesenným rastom, na ktorý sme dostali vynikajúcu spätnú väzbu z polí ohľadne jeho výnosového potenciálu. Aj keď máme v pláne uviesť v tomto roku Clearfield hybridy novej generácie PT228CL a PT229CL, budeme tiež pokračovať s ponukou kompletného portfólia prvej generácie produktov Clearfield vrátane tradičného hybridu PT200CL, ktorý dokázal svoj výkon aj za náročných podmienok zaburinenia. Na záver mi dovoľte povedať niečo k repke olejke z pohľadu plodiny strednej Európy a Pioneer. Sme si plne vedomí, že tento trh môže kolísať v celej strednej Európe, najmä v dôsledku klimatických podmienok a ceny komodít. Avšak, Pioneer je plne odhodlaný venovať úsilie podpore inovácií a vývoju produktov pre vznik vysoko výnosných a lokálne prispôsobených hybridov. Vieme, že najlepší farmári môžu dosahovať vynikajúce výnosy s repkou olejnou a je naším cieľom pomôcť zabezpečiť to tak, aby to boli schopní dosiahnuť všetci pestovatelia. Ako produktový manažér pre Európu som presvedčená, že s našimi hybridy budeme prispievať k vašim úspechom. S prianím úspešnej sezóny Inovácie Výkonné hybridy Pioneer Dynamické šľachtenie Veda a výskum Investície do šľachtenia repky 2 Orla Dermody, PhD. Efektivita MAXIMUS je registrovaná ochranná známka spoločnosti DuPont Pioneer. Clearfield je registrovaná ochranná známka spoločnosti BASF. 3

3 Ing. Jana Majdanová, plodinová špecialistka pre repku a ostatné olejniny, HOS repky, ÚKSÚP Beluša Porovnanie výšky úrod odrôd a hybridov v štátnych odrodových skúškach Hybridné repky sa v štátnych odrodových skúškach skúšajú od roku V prvých rokoch bolo hybridov menej ako odrôd a skúšali sa spolu v jednom sortimente. Postupne začal počet hybridov narastať, preto sa skúšanie rozdelilo. Od roku 1999 sa hybridy skúšajú v samostatných pokusoch. Po zaregistrovaní prvých hybridov sa stanovili aj kontrolné hybridy, na ktoré sa porovnávajú úrody a hospodárske vlastnosti nových prihlásených materiálov. V tabuľke č. 1 je prehľad skúšobných staníc ÚKSÚP-u, na ktoré sa umiestňujú pokusy s repkou olejkou. V súčasnosti sú skúšobné stanice Rimavská Sobota a Michalovce zrušené. Skúšobná stanica ÚKSÚP Pestovateľské oblasti: KPO - kukuričná pestovateľská oblasť RPO - repárska pestovateľská oblasť ZPO - zemiakarská pestovateľská oblasť V tabuľke č. 2 sú uvedené dosiahnuté úrody odrôd a hybridov od roku 1999 po rok 2013 a ich percentuálne porovnanie. Tam, kde je okienko prázdne znamená, že v tom roku sa na tej konkrétnej stanici pokusy buď nezakladali, alebo neboli vysiate aj odrody aj hybridy, jeden pokus sa nedal vyhodnotiť a porovnať s druhým, prípadne boli pokusy zrušené. Spriemerované sú roky a stanice. Z prehľadu vyplýva, že úrody hybridov v porovnaní s odrodami sú v priemere o 4 % lepšie. Rozpätie kolíše od 98,4 % do 112,4 %. Najvýraznejšie rozdiely boli v roku ,4 %, kedy boli viaceré pokusy zrušené z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, hlavne v tvrdej zime a obtiažnom predjarí, ďalej v roku 2000 a 2012, kedy bola teplá a suchá jar, repky boli nízke a nedostatočne rozvetvené. Naopak, v rokoch 2007 a 2008 boli úrody odrôd a hybridov skoro rovnaké, pri konkrétnom porovnaní pokusov na jednotlivých staniciach boli niekde odrody lepšie ako hybridy. Rok zberu 2007 bol charakteristický dlhou jesennou vegetáciou, teplou zimou, aprílovým suchom v kombinácii s mrazmi, ktoré spôsobili opad šešúľ, rok 2008 Tab. č. 1 Prehľad skúšobných staníc ÚKSÚP a ich klimatické údaje Nadmorská výška v m Priemerná ročná teplota v 0 C Ročná suma zrážok v mm Pestovateľská oblasť Veľký Meder 112 9,6 545 KPO Michalovce 123 9,1 593 KPO Želiezovce 130 9,4 588 KPO Vranov nad Topľou 164 8,8 628 RPO Haniska 200 8,4 663 KPO Rimavská Sobota 216 8,5 631 RPO Beluša 248 8,5 707 RPO Vígľaš 350 7,8 605 ZPO Jakubovany 385 7,5 591 ZPO Bodorová 485 7,2 772 ZPO studeným septembrom s vysokými zrážkami, opäť dobrou zimou a rozvojom hubových chorôb. Pri porovnávaní je vždy potrebné vziať do úvahy priebeh počasia v danom ročníku. Z jednotlivých skúšobných staníc sa najvýraznejšie rozdiely zistili v Bodorovej a v Rimavskej Sobote. Sú tam však len dva výsledky z prvých rokov testovania. Minimálny rozdiel v priemere je v Želiezovciach pri výsledkoch zo siedmich ročníkov. Hybridy majú svoje nesporné kvality, dobre sa vyrovnávajú s nepriaznivými poveternostnými vplyvmi neskoršia sejba, jarné sucho, dlhotrvajúca vysoká snehová pokrývka, zaľadnenie, holomrazy a podobne. Nevyrovnajú sa s mrazmi v čase kvetu, búrkami, ľadovcom, záplavami. Tam sú na tom rovnako ako odrody. Čo sa týka zdravotného stavu odrôd a hybridov, výskytu chorôb hlavne fómy, sklerotínie, černí a ďalších, tu sú rozdiely minimálne, silno ovplyvnené priebehom počasia. Odrody majú takisto svoje výhody, dosahujú výborné výsledky a pestovatelia sú s nimi spokojní. Trh sa ale jasne orientuje na hybridy. Je to vidno aj v štátnych odrodových skúškach, kde narastá počet skúšaných aj počet registrovaných hybridov, ktoré sú následne uvádzané do praxe. Podiel hybridov z predaného osiva v Slovenskej republike je z roka na rok vyšší. Pestovateľsky najúspešnejšie sú univerzálne odrody a hybridy, vhodné do všetkých oblastí pestovania repky. Ťažko sa dá odporučiť najlepšia odroda vhodná do rozmanitých prírodných podmienok Slovenska. Každá má svoju charakteristiku, prednosti i nedostatky. V súčasnosti sú možnosti dostať sa k informáciám o vlastnostiach odrôd a hybridov. Výsledky z oficiálnych skúšok, poloprevádzkových pokusov, samotného pestovania konkrétnej odrody sú publikované v tlači, objavujú sa na internete, spresňujú na poľných dňoch. Je na samotnom pestovateľovi, aby si vybral zo širokej a rýchlo sa obmieňajúcej ponuky odrôd a hybridov zo všetkých dostupných informácií a výsledkov. Tab. č. 2 Rok zberu Michalovce Želiezovce Vranov Haniska R. Sobota Beluša Vígľaš Jakubovany Bodorová Priemer Úroda t/ha Úroda t/ha Úroda t/ha Úroda t/ha Úroda t/ha Úroda t/ha Úroda t/ha Úroda t/ha Úroda t/ha Úroda t/ha 2013 odrody 5,83 5,01 5,30 5,38 hybridy 5,91 5,34 5,33 5,53 porovnanie % 101,4 106,6 100,6 102, odrody 4,83 4,59 4,71 hybridy 4,84 5,27 5,06 porovnanie % 100,2 114,8 107, odrody 5,17 3,39 5,29 6,02 5,78 5,16 5,14 hybridy 5,47 3,43 5,14 6,22 5,77 5,36 5,23 porovnanie % 105,8 101,2 97,2 103,3 99,8 103,9 101, odrody 4,99 3,81 4,32 3,96 3,69 4,15 hybridy 5,21 3,82 4,44 4,35 4,28 4,42 porovnanie % 104,4 100,3 102,8 109,8 116,0 106, odrody 5,26 3,34 5,41 6,62 5,11 5,47 5,30 5,22 hybridy 5,31 3,67 5,33 6,92 5,54 5,68 5,24 5,38 porovnanie % 101,0 109,9 98,5 104,5 108,4 103,8 98,9 103, odrody 5,89 4,58 5,76 4,85 5,74 4,38 5,98 5,31 hybridy 5,60 4,57 5,46 4,69 5,77 4,56 5,93 5,23 porovnanie % 95,1 99,8 94,8 96,7 100,5 104,1 99,2 98, odrody 6,04 4,90 4,56 3,58 5,42 3,86 5,73 4,87 hybridy 5,98 4,64 4,56 3,70 4,82 3,93 6,02 4,81 porovnanie % 99,0 94,7 100,0 103,4 88,9 101,8 105,1 98, odrody 5,67 5,49 5,53 5,02 6,15 5,58 hybridy 6,60 5,57 5,23 5,20 6,64 5,85 porovnanie % 116,4 101,5 94,6 103,6 108,0 104, odrody 6,04 5,05 5,22 7,03 5,84 hybridy 6,25 5,41 5,18 7,60 6,11 porovnanie % 103,5 107,1 99,2 108,1 104, odrody 6,36 6,30 5,79 6,56 6,26 hybridy 6,32 6,80 6,06 7,02 6,55 porovnanie % 99,4 107,9 104,7 107,0 104, odrody 3,65 3,60 3,63 hybridy 4,03 4,13 4,08 porovnanie % 110,4 114,7 112, odrody 4,57 4,74 4,82 5,46 4,90 hybridy 4,26 4,98 4,65 5,72 4,90 porovnanie % 93,2 105,1 96,5 104,8 100, odrody 4,99 4,80 4,77 5,56 3,65 4,75 hybridy 5,26 5,10 5,12 5,37 4,45 5,06 porovnanie % 105,4 106,3 107,3 96,6 121,9 106, odrody 5,22 4,11 5,75 5,03 hybridy 5,51 4,82 5,76 5,36 porovnanie % 105,6 117,3 100,2 106, odrody 6,08 5,30 4,52 4,75 5,71 4,47 5,14 hybridy 6,33 5,68 4,86 4,70 6,00 5,01 5,43 porovnanie % 104,1 107,2 107,5 98,9 105,1 112,1 105,6 Priemer odrody 5,49 4,48 4,97 5,25 4,43 4,93 4,80 5,92 4,06 5,00 hybridy 5,59 4,52 5,09 5,43 4,76 5,11 5,01 6,13 4,73 5,21 porovnanie % 101,8 100,9 102,4 103,4 107,4 103,7 104,3 103,5 116,5 104,2 4 5

4 Prof. Jan Vašák, Ing. Juraj Béreš, Ing. David Bečka, Ph.D., ČZU v Prahe Zimný rast repky a neskorá aplikácia dusíka Graf 1: Nárast čerstvej hmoty repky ozimé v zimě 2013/14 v % N na jeseň nehnojeno. Č.Újezd o.praha západ. 100% = stav (2,8 g kořenů z 10 rostlin a 25,8 g/10 rostlin nadzemní biomasa) Graf 3: Nárast sušiny 10 korenů repky ozimné v zimě 2013/14 po aplikaci různých dávek N v Urea Stabil Přesné pokusy Č.Újezd o.praha západ. Je skutečností, že se v zimě výrazně otepluje. Pokud porovnáme náš kalendář (tab.1) trvání tzv. řepkové zimy (promrzlá půda či trvale sněhová pokrývka) je stále kratší a nástup kvetení přichází dříve. Za Prahou, v okrajové vinohradnické oblasti, řepka v minulém desetiletí vykvétala v průměru 25.4., v této dekádě již Nejdříve startovala do květu a V Podunají kvete v tomto roce již od , na Liptově se ale dá do květu až Tab.1. Trvání řepkové zimy v okolí Prahy. Období Trvání řepkové zimy 1995/6-2004/5 57,4 dny 2005/6-2013/14 47,7 dnů Graf 2: Změny sušiny 10 korenů repky ozimné v zimě 2013/14 po aplikaci různých N hnojiv 40 kg N/ha. Přesné pokusy, Ć.Újezd o.praha západ. Tab. 4. Výnosy ozimé řepky (t/ha) po říjnové aplikaci stabilizovaných forem N. Protože se značně snížily výsevky podle nás až příliš na semen/m2 přestalo hrozit vyzimování. To naposledy přišlo ve velkém v zimě 2002/03, kdy holomrazy přišly v lednu to na mokrou půdu. Také zima 2011/12 v Česku s holomrazy -20 až -25 C byla extrémní. Řepka ale byla silná, skvěle zakořeněná a zaorávky jen o něco překročily snesitelných 5%. V tab. 2 je ukázána mohutnost kořenů na konci října, tedy v době, kdy nadzemní část řepky již příliš neroste. Je to proto, že nadzemní hmota roste při teplotě +3 až +5 C a růst se odehrává v noci, kdy se světlem nerozkládají růstové auxiny. Kořeny již rostou při teplotě +2 C půdy a to v ní často bývá celou zimu tab.3. Platí to pro nížiny, v o něco mírnější podobě (může omrznout nadzemní biomasa) i pro tatranskou oblast. Tab. 2. Výnosy semen řepky a růstové ukazatele v druhé polovině října. Výzkumná stanice ČZU Červený Újezd (u letiště Praha Ruzyně, 405 m n. mořem, řepařská oblast). Rok sklizně (řazeno od min. hmotnosti kořenů) Průměr = 100% Hmotnost sušiny Hmotnost nadzemní Výnos semen kořenů/ m 2 biomasy/m 2 38 g 141,8 g 4,048 t/ha % 22% 17% 2004* 25% 38% 123% % 44% 90% 2014 (prognóza)*** 46% 55% OK zima = 120% % 69% 117% % 57% 86% % 142% 104% % 102% 125% 2013** 206% 216% 129% 2012** 307% 211% 90% * Rok 2003/4 měl obdobný průběh počasí jako většina roku 2012/13, tj. dlouhý a sušší podzim, mírnou zimu, chladné noci, vlhké zamračené jaro. ** Odhad výnosu semen byl v lednu 2012 pro sklizeň 2012 na rekordu, tj. na cca %. Prognóza se opírala o mimořádný rozvoj kořenů v suchém a dlouhém podzimu roku Odhad byl devastován 3 vlnami holomrazů od konce ledna do poloviny února i přes -20 a mimořádným jarním suchem. Také pro rok 2013 byl očekáván mimořádně dobrý výnos.to se naplnilo l i za pomoci příznivých meteo vlivů (mírná zima, až do poloviny června chladno, vlhko, zamračeno, studené noci). *** Růst řepky během zimy 2013/14 byl v důsledku velmi mírné zimy po zimě 2007/7 druhé nejteplejší excelentní. Proto, pokud nebude suchý a horký duben až polovina června, očekáváme velmi dobré výnosy. Ale i v případě jarního horka a sucha budou výnosy řepky v SR i ČR alespoň průměrné. Tab. 3. Růst kořenů řepky ozimé (gramy svěží hmoty na 10 rostlin). Agrocoop Hul o.nz, PPD Prašice o.to u obou v průměru 45 rostlin/m 2, hodnoceny odrůdy Ladoga, Exquisite, Rohan. Předplodina oz.pšenice, sláma ponechána, minimalizace. Rok 2012/13. Odběry a Rok 2013/14. Odběry a Nadzemní biomasa Kořeny Jeseň Jar Jeseň Jar 346 g = 100% 242 g = 100% 612g = 177% 355 g = 147% 34g = 100% 33 g = 100% 139g = 410% 129 g = 391% *Kontrola 0 kg N na jeseň Upozorňujeme, že hmotnost kořenů je jistota dobrého výnosu jen asi z 30%. Dalších 70% při stejné agrotechnice přinesou podmínky jara od začátku dubna do poloviny června. Optimální je chladno, vlhko, podmračno. Platí, že odrůdy se v hmotnosti kořenů od sebe liší až o 300%, výnos semen nejvýše o 10-20%. Jde tedy o aktivitu kořenového systému a tu neumíme měřit. Dále Výzkumná stanice ČZU Červený Újezd 2009/10 až 2011/12. Hnojení/Rok 2009/ / /12* Průměr** Na podzim 46 kg/ha N 4,36 3,81 3,29 3,81 Na podzim 0 kg/ha N 4,13 3,51 3,12 3,58 Rozdíl (t/ha) 0,23 0,30 0,17 0,23 *extremní zima s holomrazy pod -20 C. ** v roce 2013 jako nejvýnosnější vyšlo NPK platí, že čím je na podzim slabší řepka, tím se snaží přes zimu tento hendikep srovnat: nárůst kořenů i o 600%. A obráceně na podzim (tedy na Dušičky ) dobře narostlá řepka již přes zimu roste v kořenech jen o %. Každopádně se podle našich pokusů ukazuje, že hnojit kg N/ha na konci října je racionální a spolehlivé opatření (tab. 4). Díky tomuto hnojení se zvyšuje podle tříletých přesných pokusů hmotnost sušiny kořenů o 7%, hmotnost nadzemní sušiny o 15%, výnos semen v průměru o 6%. V praxi spíše více. Rentabilita hnojení jde o dávku N navíc, tedy jarní dávku N nesnižujeme - je spolehlivá, zvýšené vyzimování jsme nepozorovali. Spíše naopak silná a správně hustá řepka s rostlinami/m2 odolá i 20 C holomrazům. Podrobné informace o růstu řepky v zimě 2013/14 ukazuje graf. V dalším grafu je ukázán vliv různých hnojiv na růst kořenů a pak vliv různých dávek N od 0 do 120 kg N/ha v hnojivu Urea Stabil. Je vidět, že pokud jsou dobré podmínky = vlhko koncem října po aplikaci, vystačíme s DAM, močovinou či Urea Stabil. Při velkých deštích by zřejmě vítězil Alzon. Časově se ale vliv hnojiv mění a na jaře začínají mít nejlepší výsledky stabilizované dusíky ve formě Ensin a Sulfammo. Jako nejlepší se ukazuje dávka dusíku cca 40 kg N/ ha. Při vyšší dávce zůstává část N nevyužita v půdě. 6 7

5 Clearfield Clearfield Inteligentný systém pre Inteligentný spoločný systém úspech pre spoločný úspech V Slovenskej republike je v súčasnej dobe V Slovenskej zavádzaný republike nový systém je v súčasnej pestovania dobe repky zavádzaný ozimnej nový - systém Clearfielvania. repky Jeho podstatou ozimnej - systém je kombinácia Clear- pesto- vysoko field. účinného Jeho podstatou herbicídu je kombinácia Cleravis a vysoko výkonných účinného hybridov herbicídu repky, Cleravis ktoré sú kompatibilné a výkonných len hybridov s týmto repky, herbicídom. ktoré sú kompatibilné len s týmto herbicídom. Clearfield hybridy repky ozimnej Clearfield boli získané hybridy repky metódami klasického ozimnej boli šľachtenia, získané metódami nie s klasického pomocou šľachtenia, genetických nie manipulácií s pomocou (GMO). genetických Umožňujú manipulácií aplikáciu (GMO). nového Umožňujú aplikáciu nového herbicídu postemergentného Cleravis postemergentného s najširším herbicídu spektrom Cleravis účinku s a najširším najvyššou spektrom účinku a najvyššou repkou. znášanlivosťou znášanlivosťou repkou. Clearfield hybridy repky a Clearfield herbicíd Cleravis hybridy repky budú uvedené a herbicíd na Cleravis trh v roku budú uvedené na trh v roku Prínosy herbicídu Cleravis pre pestovateľov repky veľmi široké spektrum účinnosti na dvojklíčnolistové a jednoklíčnolistové buriny, vrátane všetkých kapustovitých burín, pakostov, lipkavca a výdrolu obilnín jedným ošetrením sa vyriešia všetky uvedené burinné druhy flexibilita v termíne aplikácie - možno ošetrovať od vzchádzania až do fázy 4 listov repky pôsobí kontaktne cez listy a zároveň má pôdnu účinnosť na vzchádzajúce buriny je vhodný pre všetky systémy pestovania, vrátane minimalizačného spracovania pôdy je dobre miešateľný s insekticídmi a regulátormi rastu je veľmi dobre znášaný repkou (žiadne prejavy fytotoxicity), repka po aplikácií nežltne k dispozícii sú výkonné hybridy repky z ponuky významných šľachtiteľských firiem Cleravis 13 dní po aplikácii Neošetrená kontrola Formulácia Účinné látky Aplikačná dávka suspenzný koncentrát (SC) imazamox 17,5 g/l, metazachlor 375 g/l, quinmerac 100 g/l 2,0 l/ha + 1,0 l/ha zmáčadlo Dash HC Cleravis 30 dní po aplikácii Termín aplikácie Tolerancia plodinou Spektrum účinku postemergentne, BBCH 12 14, ideálne v dobe keď sú jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové buriny (vr. výdrolu obilnín) v priemere vo fáze dvoch pravých listov vynikajúca; je určený výhradne pre Clearfield odrody veľmi široké spektrum účinku, dvojklíčnolistové buriny vrátane kapustovitých, jednoklíčnolistové buriny vrátane výdrolu obilnín Viac informácií získate na adrese: BASF Slovensko spol. s r. o., Prievozská 2, Bratislava, tel.:

6 Clearfield produkčný systém v repke Clearfield produkčný systém je jediný netransgénny (nie GMO) herbicídne-tolerantný systém pre repku olejku (ozimnú a jarnú). Kdekoľvek pestujeme túto poľnú plodinu, jedným z našich hlavných cieľov je odstrániť konkurencieschopné buriny z poľa už vo fáze klíčenia repky, aby sme pre rastliny repky zachovali vlahu a živiny. Na poli s repkou je možno nájsť mnoho ťažko kontrolovateľných burín. Niektoré z nich sú náročné na zvládanie, pretože sú z rovnakej čeľade ako repka ozimná (kapustovité). So systémom Clearfield môžu poľnohospodári aplikovať perfektnú kontrolu zaburinenia proti najčastejšie sa objavujúcim burinám na ich poliach repky. Pozrime sa na najdôležitejšie druhy burín. Formulácia: 17.5 g / l imazamox g / l metazachlór g / l quinmerac Dávka: 2,0 l / ha Cleravis + 1,0 l / ha Dash HC Použitie: V hybridoch Clearfield repky (s príponou CL, s toleranciou voči imidazolínu), v skorej postemergentnej fáze v závislosti od vývojového štádia burín, až do fázy ôsmych listov repky Načasovanie aplikácie Cleravis závisí od vývoja dominantných burín : Použitie na kapustovité buriny až do ich kvitnutia. Je účinný proti jesenným dvojklíčnolistovým burinám s T4 formou životného cyklu až do fázy štyroch až šiestich listov. Použitie proti metličke obyčajnej a výdrolu obilnín od fázy vzchádzania až do fázy 1-3 listov. Proti parumančeku nevoňavému a maku vlčiemu najlepšie výsledky možno dosiahnuť pri ošetrení do dvoch (až štyroch) listov. Hluchavkovité druhy burín a hviezdica prostredná sú najlepšie kontrolovateľné do fázy ich štyroch listov a lipkavec obyčajný až do fázy tretieho praslena. LIPKAVEC OBYČAJNÝ Galium aparine L. Hlavná doba klíčenia (september - október) je nežiaduca pre repku. UHORNÍK LIEČIVÝ Descurainia sophia L. Veľmi častá kapustovitá burina na poliach repky. Konvenčné technológie nie sú úplne účinné. KAPSIČKA PASTIERSKA Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. Skorá jarná burina, klíčiaca na jeseň. Patrí do čeľade kapustovité, jej kontrola konvenčnou technológiou je náročná. UŽÍVATEĽSKÉ ODPORÚČANIA flexibilné možnosti aplikácie v závislosti od rastového štádia burín Cleravis 2,0 l + Dash HC 1,0 l / ha REĎKEV OHNICOVÁ Raphanus raphanistrum L. Kapustovitá burina. Prímes reďkvy znižuje kvalitu pozberaného semena repky. MAK VLČÍ Papaver rhoeas L. Nevyhovujúca ochrana môže viesť k sfarbeniu celého poľa repky na červeno. Celá rastlina je jedovatá. VÝDROL PŠENICE Triticum aestivum L. Ako sú obilniny v rotácii s repkou, často sa objavujú ako konkurenčný zaburiňujúci výdrol v repke. Odporúčania kontroly zaburinenia systémom Clearfield Vývojové fázy podľa BBCH HORČICA ROĽNÁ Sinapis arvensis L. METLIČKA OBYČAJNÁ Apera spica-venti (L.) Beauv. PARUMANČEK NEVOŇAVÝ Matricaria inodora L. Od fázy šiestich listov repky, repka môže zakryť jej ohnutými listami burinu, preto sa odporúča do tejto doby ukončiť postrek. Cleravis má byť aplikovaný spolu so zmáčadlom 1,0 l / ha Dash HC, aby bol zaistený bezpečný účinok kontroly zaburinenia. Flexibilné použitie po vzídení repky, ochrana proti už vyklíčeným burinám. Účinok herbicídu ako prostredníctvom listov, tak aj cez pôdu. Miešateľnosť s insekticídmi aj regulátorom rastu. Pre viac informácií, prosím, navštívte webovú stránku : Clearfield logo a názov Clearfield sú registrované ochranné známky spoločnosti BASF. 10 Typická kapustovitá burina v repke. Jej zozberané semená robia problém ohľadne kvality repky. Klíči väčšinou na jeseň. Patrí k top 5 burinám sveta. Veľmi častá burina s vysokým potenciálom šírenia. Po vyklíčení v auguste môže prezimovať. Najdôležitejšie výhody pestovateľského systému Clearfield v repke olejnej: 1. Jednorazové ošetrenie. Ľahká aplikácia s môžnosťami miešania s insekticídmi a regulátormi rastu. 2. Kontrola najdôležitejších bežných a ťažko kontrolovateľných burín v repke, vrátane kapustovitých burín, rovnako ako aj mnoho trávovitých burín, ako je výdrol obilnín a metlička obyčajná (Apera spica-venti). 3. Vysoká účinnosť nezávisle od podmienok osivového lôžka. 11

7 PT200CL NOVINKA! Pokúsili sme sa uhádnuť Vaše potreby PT228CL NOVINKA! Synonymum modernej genetiky Vysoký výnos výborná olejnatosť Vysoký výnos výborná olejnatosť dobrá odolnosť voči poliehaniu Dozrievanie: stredne skorá zrelosť Dozrievanie: stredne skorá zrelosť Najrýchlejší jesenný rast spomedzi PT hybridov umožňuje výsev aj v druhej polovici agrotechnického termínu. Tradičný Clearfield hybrid so stabilným výnosom. Clearfield verzia populárneho Pioneer hybridu repky PR46W14. Vôbec prvá odroda Clearfield oz. repky registrovaná v EÚ na základe výsledkov štátnych odrodových skúšok ÚKSÚP, Bratislava v r Jeho hlavné vlastnosti sú podobné ako u základnej verzie 46W14, dozrievaním je však o 1-2 dni skorší. Charakterizuje ho najvyšší úrodový potenciál v skupine Clearfield odrôd prvej generácie a stabilný výnos, dobrý obsah oleja. Výkonnosť bola overená počas 2 rokov pestovania u európskych farmárov (Maďarsko a Bulharsko), ktorí dosiahli úrody cez 4 t/ha. Toto všetko v jednej hybridnej odrode. Veľmi rychlo rastie na jeseň, preto je dobrou voľbou pre sejby v závere agrotechnického termínu. Odporúčame ho pre každého pestovateľa, ktorý chce byť schopný produkovať repku stabilne, aj za nepriaznivých podmienok zaburinenia. Genotyp s dobrou vitalitou, ktorá vedie k silnejšiemu a skorému vývoju koreňov. Clearfield verzia najpredávanejšej Pioneer repky PR46W20. Vysoký výnosový potenciál a obsah oleja v triede Clearfield. Kombinuje vysoký výnosový potenciál a vysoký obsah oleja, podobne ako jeho základná verzia 46W20. Vzrastom stredne vysoký hybrid s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu v triede tradičných hybridov (!) a dobrou zimovzdornosťou. Rovnomerný, pomalší rast na jeseň a nízka tendencia k predlžovaniu stoniek umožňuje sejbu na začiatku obvyklej doby výsevu. Tento hybrid sa odporúča tým pestovateľom, ktorí chcú pestovať konvenčné Clearfield hybridy repky olejnej a radi by sa vyhli stratám spôsobeným poliehaním. Hybrid má v závere vegetácie rýchle dozrievanie, preto je vhodný na skoršie zbery repky. CHARAKTERISTIKA HYBRIDU Dozrievanie Obsah oleja Odolnosť voči poliehaniu stredne skoré dobrá Výška rastlín (cm) semien / m 2 (jar) / m 2 10,5-15, Skorý výsev - Neskorý výsev Dynamika jesenného rastu Obnova jarného rastu Nástup kvitnutia veľmi rýchla zvýšenie zimovzdornosti zníženie výšky rastlín a podporu vetvenia stredne skorá stredne skoré Úroda semena v t/ha Demonštračné poloprevádzkové pokusy PIONEER Malý Šariš VŠS 2012/2013 Clearfield verzia Základná verzia 6,1 5,9 6,0 5,4 5,5 5,6 4,8 PT228CL /46W20 PT200CL /46W14 PX111CL /45D05 PX100CL CHARAKTERISTIKA HYBRIDU Dozrievanie Obsah oleja Odolnosť voči poliehaniu stredne skoré vysoký vynikajúca Výška rastlín (cm) semien / m 2 (jar) / m 2 11,0-14, Skorý výsev Neskorý výsev Dynamika jesenného rastu Obnova jarného rastu Nástup kvitnutia rýchla zvýšenie zimovzdornosti zníženie výšky rastlín a podporu vetvenia stredne skorá stredne skoré Znak Olejnatosť Zimovzdornosť Stupnica (1-9) Olejnatosť Stupnica (1-9) stredný 7 stredná 5 vysoký 8 dobrá 6 9 vysoká 7 veľmi vysoká 8 vynikajúca

8 Dozrievanie Obsah oleja PX111CL Odolnosť voči poliehaniu stredne skoré vysoký výborná Výška rastlín (cm) semien / m 2 (jar) / m 2 12,0-14, NOVINKA! CHARAKTERISTIKA HYBRIDU Dosiahnite to, čo iní nie. Začína to osivom! Dostatočne silný koreň a vysoká koncentrácia cukru dokáže ochrániť pred mrazivou zimou. Skorý výsev Neskorý výsev Dynamika jesenného rastu Obnova jarného rastu Nástup kvitnutia stredne pomalá, plynulá, ružica nápadne pritlačená k zemi zvýšenie zimovzdornosti odporúčame v prípade kontroly chorôb, nie je potrebné pri regulácii vzrastu stredne neskorá stredný Vysoký výnos výborná olejnatosť Dozrievanie: stredne skorá zrelosť dobrá odolnosť voči poliehaniu Semidwarf hybrid s pokročilými vlastnosťami pre systém Clearfield. Polotrpasličí Clearfield hybrid najnovšej generácie. Stredne skoro dozrieva, podobne ako jeho základná verzia, MAXIMUS hybrid PR45D05. je o niečo vyšší s rovnakým obsahom oleja v porovnaní s 45D05. Pre pestovateľa poskytuje stabilný výkon naprieč ročníkom a miestam pestovania. Vďaka zvýšenej odolnosti voči sclerotíniovému ochoreniu (bielej hnilobe) sú porasty v čase zrelosti zdravšie. Vhodný na skoré sejby bez rizika prerastania, vzhľadom na stredne pomalý, plynulý rast nadzemnej listovej ružice. Rýchlosť rastu koreňov na jeseň je však veľmi rýchla, preto je dobre adaptovaný aj na sejby v závere termínu. Má dobrú zimovzdornosť. Spolu s hybridom PR45D03 patrí do MAXIMUS skupiny so stredne neskorou regeneráciou rastu na jar. Odporúčame pre skúsených pestovateľov repky, ktorí chcú skĺbiť agronomické a agrotechnické výhody, ktoré prinášajú polotrpasličie hybridy so systémom kontroly zaburinenia Clearfield. Znak Olejnatosť Zimovzdornosť Stupnica (1-9) stredný 7 vysoký 8 9 Olejnatosť Stupnica (1-9) stredná 5 dobrá 6 vysoká 7 veľmi vysoká 8 vynikajúca 9 Agrotechnická charakteristika odrôd repky Pioneer AGROTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA POLOTRPASLIČÍCH A CLEARFIELD HYBRIDOV PIONEER Odroda PX111CL NOVINKA PX104 PR44D06 Typ MAXIMUS MAXIMUS MAXIMUS Charakteristika MAXIMUS s vysokým výnosom a herbicídnou toleranciou Clearfield vysoká úroda semien a najvyššia úroda oleja MAXIMUS ktorý kombinuje vysoký výnos, skorosť a olejnatosť Dozrievanie stredne skoré stredne skoré skoré Obsah oleja vysoký Odolnosť voči poliehaniu výborná výborná výborná Výška rastlín (cm) ,0-14,0 12,0-14,0 12,0-14,0 Agrotechnické vlastnosti semien / m (jar) / m Skorý výsev Neskorý výsev Dynamika jesenného rastu AGROTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA KONVENČNÝCH A CLEARFIELD HYBRIDOV PIONEER Odroda PT200CL NOVINKA PT228CL NOVINKA PT205 PT211 NOVINKA PR46W20 Typ konvenčný hybrid pre systém konvenčný hybrid pre systém konvenčný hybrid novej konvenčný hybrid novej konvenčný hybrid Clearfield Clearfield generácie generácie Charakteristika vysoká úroda oleja a herbicídna tolerancia Clearfield vysoká úroda oleja, výborná odolnosť voči poliehaniu a herbicídna tolerancia Clearfield stredne pomalá,plynulá,ružica nápadne pritlačená k zemi zvýšenie zimovzdornosti odporúčame v prípade kontroly chorôb, nie je potrebné pri regulácii rastu výborná úrodnosť semien aj oleja, skoré dozrievanie stredne pomalá,plynulá,ružica nápadne pritlačená k zemi zvýšenie zimovzdornosti odporúčame v prípade kontroly chorôb, nie je potrebné pri regulácii rastu vysoký výnos a výborná odolnosť voči chorobám stredne pomalá,plynulá,ružica nápadne pritlačená k zemi zvýšenie zimovzdornosti odporúčame v prípade kontroly chorôb, nie je potrebné pri regulácii rastu Obnova jarného rastu stredne neskorá stredne neskorá neskorá Nástup kvitnutia stredný stredný neskorý vysoká úroda oleja a výborná odolnosť voči poliehaniu Dozrievanie stredne skoré stredne skoré stredne skoré stredne neskoré stredne skoré vysoký Obsah oleja vysoký vysoký vynikajúci Odolnosť voči poliehaniu dobrá vynikajúca dobrá vynikajúca vynikajúca Výška rastlín (cm) semien / m2 (jar) / m2 Agrotechnické vlastnosti Skorý výsev - Neskorý výsev Dynamika jesenného rastu veľmi rýchla rýchla stredne rýchla rýchla stredne rýchla zvýšenie zimovzdornosti zníženie výšky rastlín a podporu vetvenia zvýšenie zimovzdornosti zníženie výšky rastlín a podporu vetvenia zvýšenie zimovzdornosti zníženie výšky rastlín a podporu vetvenia zvýšenie zimovzdornosti zníženie výšky rastlín a podporu vetvenia zvýšenie zimovzdornosti zníženie výšky rastlín a podporu vetvenia Obnova jarného rastu stredne skorá stredne skorá stredne neskorá stredne neskorá stredne neskorá Nástup kvitnutia stredne skoré stredne skoré stredne neskoré stredne neskoré stredné 14 15

9 Agronomické vlastnosti konvenčných hybridov repky Pioneer Odporučená hustota výsevu a termín sejby (počet semien/m 2 ) Skorý Stred agrotechnického termínu Neskorý 45 PR46W PT228CL PT200CL 55 PT205 Hybrid pre Vašu farmu - úrodný a spoľahlivý 45 PT PT Vysoký výnos výborná VYSOKÁ olejnatosť ÚRODNOSŤ VÝBORNÁ TOLERANCIA VOČI CHOROBÁM VY Dátum sejby: aug. 25. aug. 10. sept. 15. sept. Dynamika jarného rastu Skorá Stredná Neskorá Veľmi neskorá PT228CL PT200CL PR46W20 PT205 PT211 Konvenčné hybridy majú veľmi rýchlu obnovu jarného rastu. Dozrievanie a naplvanie zberu Skoré Normálne - Stredné Neskoré Nový hybrid s nášho šľachtiteľského programu, zameraného na výber odrôd s vyššou zimovzdornosťou. Dozrievanie: stredne skorá zrelosť Konvenčný hybrid s dobrou úrodnosťou a zároveň vysokým obsahom oleja. Moderná odroda súčasného sortimentu Pioneer (podobne ako 46W20,46W21), ktorá dosahuje veľmi vysoký obsah oleja v sušine semena (až 49%). PT205 je hybrid stredne vysokého vzrastu a má výbornú odolnosť voči poliehaniu. Má najvyššie ohodnotenú zimovzdornosť spomedzi súčasného sortimentu konvenčných odrôd. Strednou rýchlosťou jesenného rastu a mierne neskoršou regeneráciou na jar je podobný hybridu 46W20, nástup kvitnutia je o 1-2 dni neskorší ako u hybridu 46W14. PT205 sa vyznačuje širokou základnou odolnosťou voči hubovým chorobám. Odolnosť voči Phoma lingam je nadpriemerná. Ak potrebujete hybrid s vysokou úrodou oleja v rôznych pestovateľských podmienkach každým rokom, skúste vybrať PT205! PR46W20 CHARAKTERISTIKA HYBRIDU PT200CL PT228CL PT205 Škála v dozrievaní: 4-5 dní PT211 Dozrievanie Obsah oleja Odolnosť voči poliehaniu stredne skoré vysoký dobrá Výška rastlín (cm) semien / m 2 (jar) / m 2 11,0-14, Skorý výsev Neskorý výsev Dynamika jesenného rastu Obnova jarného rastu Nástup kvitnutia stredne rýchla zvýšenie zimovzdornosti zníženie výšky rastlín a podporu vetvenia stredne neskorá stredne neskoré Znak Olejnatosť Zimovzdornosť Stupnica (1-9) Olejnatosť Stupnica (1-9) stredný 7 stredná 5 vysoký 8 dobrá 6 9 vysoká 7 veľmi vysoká 8 vynikajúca

10 PT211 NOVINKA! Náš hybrid a Vaša voľba. Optimálna kombinácia! PR46W20 Skutočný diamant na Vašom poli Vysoký výnos výborná VYSOKÁ olejnatosť ÚRODNOSŤ VÝBORNÁ TOLERANCIA VOČI CHOROBÁM VYSOKÝ OBSAH OLEJA HERBICÍDNA TOLERANCIA Vysoký výnos výborná olejnatosť dobrá odolnosť voči poliehaniu Výborný zdravotný stav po zime dáva predpoklad vysokého výnosu. Dozrievanie: stredne neskorá zrelosť Hybrid najnovšej generácie s výbornou odolnosťou voči chorobám. Vynikajúca výkonnosť pozorovaná v minulých rokoch v sieti pokusných pestovaní spoločnosti Pioneer v strednej Európe. PT211 charakterizuje dobrá odolnosť voči hubovým chorobám. Má najvyššie ohodnotenú odolnosť voči Phome lingam (7) z tradičných, vysokých hybridov a zároveň aj sclerotínii (7). Vyznačuje sa dobrou odolnosťou proti pukaniu šešúľ (angl. -shattering tolerance) s pomalým, plynulým dozrievaním. Odporúčame sejbu v prvej polovici agrotechnického termínu, aby sme zabezpečili založenie porastu pred zimou v očakávanej kvalite. Hybrid navrhujeme pestovať tým pestovateľom, ktorí vzhľadom na kapacitu zberových prác pri repke často čelia problémom praskania šešúľ a zvyšovania zberových strát. Tento pohľad dáva tušiť, aký bude konečný výsledok výnosu. Dokážete spočítať počet vetví? Dozrievanie: stredne skorá zrelosť Spojenie vynikajúcej olejnatosti, optimálnej výšky a odolnosti voči poliehaniu. Najpredávanejšia repka sortimentu Pioneer za rok 2013 na Slovensku z najsľubnejších nových odrôd našej ponuky. Hodnotenie úrodového potenciálu a olejnatosti dosahuje najvyššiu známku 9. Registrovananá v r ÚKSÚP. Obsah oleja v sušine semena počas ŠOS ÚKSÚP bol (47,5%). Vďaka pomalšiemu rastu na jeseň a nízkej tendencii k predlžovaniu stoniek sa odporúča výsev na začiatku obvyklej doby výsevu. Hybrid dozrieva skoro a rýchlo a umožňuje farmárom skorý zber. Pretože za normálnych podmienok pestovania je výška hybridných rastlín len cm, W20 má vynikajúcu odolnosť proti poľahnutiu! je veľmi nízky, 11-14,5 μmol/g. Tento hybrid sa odporúča tým pestovateľom, ktorí pestujú konvenčné hybridy repky olejnej a radi by sa vyhli stratám spôsobeným poliehaním! CHARAKTERISTIKA HYBRIDU Dozrievanie Obsah oleja Odolnosť voči poliehaniu stredne neskoré vysoký výnikajúca Výška rastlín (cm) semien / m 2 (jar) / m 2 11,0-14, Skorý výsev Neskorý výsev Dynamika jesenného rastu Regulácia rastu na jeseň Obnova jarného rastu Nástup kvitnutia rýchla zvýšenie zimovzdornosti zníženie výšky rastlín a podporu vetvenia stredne neskorá stredne neskoré Znak Olejnatosť Zimovzdornosť Stupnica (1-9) Olejnatosť Stupnica (1-9) stredný 7 stredná 5 vysoký 8 dobrá 6 9 vysoká 7 veľmi vysoká 8 vynikajúca 9 CHARAKTERISTIKA HYBRIDU Dozrievanie Obsah oleja Odolnosť voči poliehaniu stredne skoré vynikajúci vynikajúca Výška rastlín (cm) semien / m 2 (jar) / m 2 11,0-14, Skorý výsev Neskorý výsev Dynamika jesenného rastu Obnova jarného rastu Nástup kvitnutia stredne rýchla zvýšenie zimovzdornosti zníženie výšky rastlín a podporu vetvenia stredne neskorá stredné Znak Olejnatosť Zimovzdornosť 18 19

11 Polotrpasličie hybridy MAXIMUS Agronomické vlastnosti polotrpasličích hybridov repky Pioneer Bolo to v roku 2006, keď sme predstavili náš prvý MAXIMUS polotrpasličí hybrid repky na Slovensku, v Maďarsku a Slovinsku. V roku 2014 sú si všetci pestovatelia repky vedomí výhod tejto produktovej značky. V tomto roku sa šesť hybridov DuPont Pioneer MAXIMUS pestuje v jedenástich krajinách strednej a východnej Európy. POČET ZASIATYCH MAXIMUS HYBRIDOV A POČET KRAJÍN V KTORÝCH SA PESTUJÚ MAXIMUS HYBRIDY Odporučená hustota výsevu a termín sejby (počet semien/m 2 ) Skorý Stred agrotechnického termínu Neskorý 40 PR44D PX PX111CL 55 Dátum sejby: aug. 25. aug. 10. sept. 15. sept. Na základe možnosti sejby v širokom rozpätí termínov, majú pestovatelia hybridov MAXIMUS vyššiu flexibilitu termínovania sejby. Dynamika jarného rastu Skorá Stredná Neskorá Veľmi neskorá Počet krajín a hybridov PR44D06 PX104 PX111CL MAXIMUS hybridy umožňujú dlhé obdobie aplikácie dusíkatých hnojív v jarnom období! Dozrievanie a naplvanie zberu Skoré Normálne - Stredné Neskoré PR44D06 PX104 PRODUKTOVÁ OBMENA DUPONT PIONEER MAXIMUS HYBRIDOV REPKY V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE PX111CL Škála v dozrievaní: 4-5 dní CL CL Počet hybridov Počet krajín DuPont oválne logo je registrovaná ochranná známka spoločnosti DuPont. R, TM, SM su ochranné známky spoločnosti Pionner Hi-Bred. c 2014, PHII

12 PX104 Vykročme spolu do budúcnosti PR44D06 Malý, ale silný hybrid...od Pioneer! Vysoký výnos výborná olejnatosť dobrá odolnosť voči poliehaniu Vysoký výnos výborná olejnatosť dobrá odolnosť voči poliehaniu Rastlina formuje na jeseň listovú ružicu s typickým pritlačením k zemi, čo pomáha polotrpasličej odrode v lepšom prezimovaní. Dozrievanie: stredne skorá zrelosť Najvýkonnejší polotrpasličí hybrid zo skupiny MAXIMUS, ktorý poskytuje o 3-4% vyššiu úrodu ako hybridy staršej genetiky. Podobne ako 44D06, má tento hybrid tiež najvyšší obsah oleja ako aj najvyššiu zimovzdornosť spomedzi hybridov MAXIMUS. V poloprevádzkových pokusoch Pioneer hybrid úrodou semien prekonal okrem MAXIMUS hybridov svojej skupiny, ako aj tradičné hybridné odrody. Nástup kvitnutia je zhodný s časom začiatku kvitnutia hybridu PR45D03. Rastliny sú nižšieho vzrastu s výrazným vetvením, ktoré vytvára mohutné šešuľové pásmo. PX104 sa vyznačuje dobrou odolnosťou voči hubovým chorobám. Má najvyššie ohodnotenú odolnosť voči Phome lingam (7) z hybridov MAXIUMS a zároveň aj sclerotínii (7). Odporúčame tým pestovateľom, ktorí majú s pestovaním hybridov MAXIMUS dobré skúsenosti a sú vždy otvorení novinkám. Na jeseň tento Maximus investuje do stavby koreňa. Na jar už vidíme zárodky bohatých vetví. Dozrievanie: skorá zrelosť Najobľúbenejšia odroda z rodiny MAXIMUS, vhodná pre skorý výsev. Jeho úrodnosť je patrná už pri kvitnutí, kedy množstvom nasadených kvetov vynikne nad ostatnými odrodami. Má najvyšší obsah oleja zo sortimentu polotrpasličích produktov. Rastlina má veľmi plochý a široký tvar ružice počas jesene a zimy,s hrubým koreňovým kŕčkom, čo je dobré pre odolnosť proti mrazu. Pretože tento hybrid pochádza z novej generácie, lepšie znáša sklerotíniu a má zvýšenú odolnosť proti hubovým chorobám listov a šešúľ v druhej polovici vegetácie (zdravšie rastliny pred zberom). Je veľmi dobre adaptovaný na skorú sejbu (plynulý a pomalý jesenný rast). Obnova jarného rastu je neskorá, čo umožňuje lepšie termínovanie aplikácie regeneračného N. Veľmi sa odporúča pre tých pestovateľov MAXIMUS, ktorí sa zameriavajú na včasný zber repky a zvýšenú odolnosť proti chorobám. Vedúci polotrpasličí hybrid na domácich poliach. CHARAKTERISTIKA HYBRIDU Dozrievanie Obsah oleja Odolnosť voči poliehaniu stredne skoré výborná Výška rastlín (cm) semien / m 2 (jar) / m 2 12,0-14, Skorý výsev Neskorý výsev Dynamika jesenného rastu Obnova jarného rastu Nástup kvitnutia stredne pomalá, plynulá, ružica nápadne pritlačená k zemi zvýšenie zimovzdornosti odporúčame v prípade kontroly chorôb, nie je potrebné pri regulácii vzrastu stredne neskorá stredný Znak Olejnatosť Zimovzdornosť Stupnica (1-9) Olejnatosť Stupnica (1-9) stredný 7 stredná 5 vysoký 8 dobrá 6 9 vysoká 7 veľmi vysoká 8 vynikajúca 9 CHARAKTERISTIKA HYBRIDU Dozrievanie Obsah oleja Odolnosť voči poliehaniu skoré výborná Výška rastlín (cm) semien / m 2 (jar) / m 2 12,0-14, Skorý výsev Neskorý výsev Dynamika jesenného rastu Obnova jarného rastu Nástup kvitnutia stredne pomalá, plynulá, ružica nápadne pritlačená k zemi zvýšenie zimovzdornosti odporúčame v prípade kontroly chorôb, nie je potrebné pri regulácii vzrastu neskorá neskorý Znak Olejnatosť Zimovzdornosť 22 23

13 Výživa, regulácia rastu a kontrola zaburinenia repky Pre úspešné pestovanie repky, okrem ošetrovania porastov proti škodcom, sú ešte tri veľmi dôležité oblasti, ktorým by farmári mali venovať zvláštnu pozornosť. (1) Bez účinnej kontroly zaburinenia nemôžeme dosiahnuť výnosový potenciál, ktorý nám poskytuje genetika odrody. Ak chceme minimalizovať zníženie výnosu, ktoré by mohlo byť potenciálne veľmi vysoké, pestovatelia musia použiť najlepšiu ochranu proti burinám, aká je prispôsobená ich podmienkam. (2) V súčasnej dobe si nevieme predstaviť, že pestovanie repky existuje bez využitia regulátorov rastu. Aplikácia na jeseň pomáha zvýšiť zimovzdornosť, zatiaľ čo na jar uplatnenie regulátorov rastu (PGR) generuje rozvetvenie. (3) Ozimné repky potrebujú vysokú úroveň živín. Bez použitia vysokej dávky agrochemických hnojív nemôžeme dosiahnuť najvyšší výnos. Vedľa makroprvkov (N, P, K), síra a bór sú prvky, ktorým pestovatelia majú venovať pozornosť. Výživa repky Podobne ako kukurica, aj repka olejka má vysoké nároky na živiny. Plodina spotrebuje najväčšie množstvo dusíka a draslíka medzi rastovými fázami od začatia tvorby kvetných pukov do konca kvitnutia, zatiaľ čo príjem fosforu je viac či menej kontinuálny v priebehu rastu plodiny. Z mikroprvkov sú vysoko odporúčané použiť síru a bór. Pre úrodu 1t/ha semena repky musia pestovatelia brať do úvahy nižšie uvedené dávky živín rôznych prvkov: N kg, P kg, K kg, kg S, B 2kg. Regulácia rastu (použitie PGR) Na konci obdobia jesennej vegetácie musia petovatelia dosiahnuť tento cieľ: Fázu 8-10 listov repky, 20 až 30 cm dĺžku koreňa a 8-10 mm priemer koreňového kŕčku. Ďalším základným cieľom má byť kontrola predlžovacieho rastu hlavnej stonky predtým ako plodina vstúpi do zimy. Akákoľvek odchýlka od vyššie uvedenej fázy oslabuje zimovzdornosť. Čo sa týka jesennej starostlivosti o plodinu, dôležité technologické opatrenie je aplikácia rastových regulátorov PGR. Aplikácia PGR na jar do výšky hlavnej stonky 20 cm podporuje rozvoj postranných vetví a skracuje rastlinu. V období cm výšky rastlín PGR (rastový regulátor s fungicídnymi účinkom) kontroluje hubové choroby a znižuje riziko poliehania. Kontrola zaburinenia Za posledných rokov sa pestovateľké technológie v repke výrazne zmenili. Hustota rastlín je nižšia, medziriadkové vzdialenosti sú vyššie ako predtým, takže schopnosť konkurencie rastlín repky proti burinám je nižšia. Pri kontrole zaburinenia na svojich repkových poliach musia pestovatelia ničiť nasledujúce skupiny burín: 1. Skoré jarné druhy burín, ktoré vzídu už začiatkom predchádzajúcej jesene (hluchavka, kapsička, hviezdica, veronika). 2. Skoré sezónne buriny, vzchádzajúce behom predchádzajúcej jesene (lipkavec, rumanček, mak). 3. Kapustovité buriny, ako napr. uhorník alebo horčica. Tieto sú náročné na hubenie s konvenčnými technológiami. 4. Trávovité buriny (metlička, výdrol obilnín, atď.). JESEŇ JAR Pred sejbou Fázy BBCH Clomazone Clopyralid Metazachlor Quinmerac Dimetachlor Imazamox (len pre tolerantné hybridy!) Picloram Aminopyralid KONTROLA ZABURINENIA (účinné látky registrovaných herbicídov proti dvojklíčnolistovým burinám) Metazachlor, Quinmerac Metkonazole (+ mepiquat chloride) Tebuconazole Difenoconazole + Paclobutrazol Metkonazole (+ mepiquat chloride) Tebuconazole Difenoconazole + Paclobutrazol Cyproconazole REGULÁCIA RASTU (účinné látky registrovaných rastových regulátorov) Fosfor - 100% Dusík - 20% Dusík % Dusík % Draslík - 100% Bór kg/ha Bór kg/ha Bór kg/ha VÝŽIVA Síra - 30% Síra % Síra % 24 25

14 Tipy pestovateľov pre najlepšiu prax pestovania repky olejky Pioneer zo strednej a východnej Európy MAĎARSKO Szekszárdi Aranyfürt PR44D06, 160 ha, 4,4, t/ha Bezorbová príprava pôdy. Zasiate koncom augusta s výsevokm 40 semien/m 2 a 12 cm vzdialenosťou riadkov. Aplikovaný regulátor rastu (tebuconazole) na jeseň aj na jar. Výživa: 170 kg/ha N (delené dávky, 1x 40 kg/ha na jeseň a 3x na jar). 73kg/ha P a 73 kg/ha K. Tiež daný bór + síra. Ošetrenie proti škodcom 4x cez sezónu. SLOVENSKO Farma Majcichov a.s. PR46W20, 114 ha, 4,4 t/ha PR44D06, 63 ha, 4,0 t/ha Bezorbová príprava pôdy. Zasiate koncom augusta s výsevkom 40 semien /m 2 a 12,5 cm vzdialenosťou riadkov. Na jar aplikovaný regulátor rastu (difenoconazole+ paclobutrazol). Výživa: 30 t/ha hnojovica, 200 kg/ha N, 150 kg/ha P, tiež dodaný bór + síra. Na kontrolu zaburinenia použité 3 účinné látky (dimethachlor, napropamide, clomazone). Na jar aplikovaný fungicíd (prothioconazole + tebuconazole) a 3x kontrola škodcov. Desikácia pred zberom glyfosátom. SLOVENSKO Poľnohospodár Nové Zámky a.s. PR46W14, 37 ha, 5,06 t/ha Konvenčná príprava pôdy. Sejba po oz. pšenici a výsevok 50 semien/m 2 pri 12,5 cm vzdialenosti medziriadkov. Výživa: 188,5 kg/ha N (delené dávky, 1x 4,5 kg/ha na jeseň a 3x na jar 52:78:54) + 14,4 kg/ha P na jeseň. Tiež daný bór + síra. Dvakrát ošetrenie na jar. 1. proti blyskáčikovi/krytonosovi (deltametrin, thiacloprid), 2.proti byľomoru (lambda, cyhalothrin). Predzberové ošetrenie zmesou lepidla (pinolen) a glyfosátu. RUMUNSKO Inter Agro PT200CL, 80 ha, 4,1 t/ha Zasiate koncom augusta po pšenici ozimnej (60 semien /m 2, 25 cm vzdialenosť riadkov) s obilnou sejačkou. Aplikovaný regulátor rastu (metconazole) na jeseň aj na jar. Výživa: 135 kg/ha N a 63 kg/ha P. Kontrola zaburinenia: technológiou Clearfield, následne na jeseň daný rastový regulátor (metconazole). Ochrana proti škodcom 3x, raz na jeseň, dvakrát na jar. Pred zberom aplikovaný prípravok na zalepenie šešúľ. SLOVINSKO Perutnina Ptuj d.d. PR44W29, 88 ha, 4 t/ha Slovensko BULHARSKO Ivaylo Yonchev PR44D06, 70 ha, 4,5 t/ha Bezorbová príprava pôdy. Zasiate začiatkom septembra po oz.pšenici s výsevkom 45 semien/m 2 s medziriadkovou vziadenosťou 12,5 cm. Na jeseň a jar aplikovaný regulátor rastu (tebuconazole). Výživa: 145 kg/ha N, 70 kg/ha P,140 kg/ha K, 2kg/ha Bór a 70 kg/ha S. Na jar 2x insekticídna kontrola pyrethroidmi. Slovinsko Chorvátsko Maďarsko Rumunsko Konvenčná príprava pôdy. Zasiate koncom septembra s výsevkom 55 semien /m 2 na 12,5 cm vzdialenosť riadkov. Na jeseň a jar aplikovaný regulátor rastu (metconazole). Výživa: 200 kg/ ha N, 150 kg/ha P a 40 kg/ha S. Insekticídna ochrana pyrethroidmi proti skočke a blyskáčikovi repkovému. CHORVÁTSKO Marko Ostrihon PR46W21, 27 ha, 4 t/ha Srbsko Bulharsko SRBSKO AD Kozara PR46W15, 56 ha, 4,2 t/ha Konvenčná príprava pôdy. Zasiate v polovici septembra s výsevkom 50 semien /m 2 na 37,5 cm vzdialenosť riadkov s pneumatickou sejačkou na presný výsev. Výživa: 130 kg/ha N, 100 kg/ha P a 100 kg/ha K. Insekticídna ochrana pyrethroidmi proti piliarke repkovej behom jesene a blyskáčikovi repkovému pred kvitnutím. Predplodina: ozimná pšenica. Vysiatych 66 semien /m 2 začiatkom septembra s medziriadkovou vzdialenosťou 15 cm. Výživa (N:P:K): 150:66:44. Aplikácie insekticídov: skoro na jar cypermethrin + chlorpyriphos, neskorá jar lambda-cychalothrin. Zberané so špeciálnym adaptérom na zber repky

15 Fómová hniloba repky / Phoma lingam Fómová hniloba koreňa a stonky repky je veľmi rozšírená všade tam, kde sa pestuje repka. Je to jedno z najdôležitejších ochorení tejto plodiny. Intenzita výskytu a poškodenia je závislá od ročného obdobia, od odrody a pestovateľskej technológie. V prípade závažného jesenného napadnutia, úmrtnosť rastlín môže byť značne zvýšená. Poľahnuté rastliny môžu spomaľovať priebeh zberu. V bežnom roku pri štandardnom ošetrovaní porastu sú straty na úrode spôsobené fómovou hnilobou koreňa a stonky menšie ako 10%, ale na neošetrenom poli citlivého hybridu so závažnými infekciami, môže byť strata aj 30 až 50%. Spóry z lézií na listoch rozširujú infekciu prostredníctvom kvapiek dažďa a prúdenia vzduchu Vývojový cyklus ochorenia Huba prerastá z listu do stonky Hniloba oslabuje bázu stebla - poliehanie Symptómy fómovej hniloby: Vyskytuje sa na klíčnych listoch, listoch, stonkách a šešuliach. Patogén Leptosphaeria maculans (pohlavná fáza) produkuje askospóry a Phoma lingam (anamorfa - nepohlavné štádium) produkuje pyknospóry. Lézie na listoch sú sivasto-biele, okrúhle až nepravidelného tvaru. Často posiate čiernymi bodkami malých plodníc pyknidami. Lézie na stonkách sa môžu objaviť v spodnej bazálnej časti, alebo na miestach pripojenia listov. Fómová hniloba koreňa sa objaví ako suché vpadnuté lézie s čiernymi okrajmi, ktoré obopnú koreňový kŕčok a spôsobia poľahnutie rastliny. Inokulum na rastlinných zvyškoch spôsobuje infekciu v nasledujúcich rokoch. Spôsoby ochrany proti fómovej hnilobe: Agronomické opatrenia striedanie plodín spracovanie pôdy orbou a zaoranie strniska ochrana proti výdrolu repky a burinám (palina, reďkev ohnicová, horčica roľná, huľavník lekársky) Chemická ochrana morenie osiva - kontrola prenosu fómy osivom postrekom na listy (aplikácia rastového regulátora s fungicídnym účinkom pomáha) Sejba tolerantných odrôd 44W29, 46W14, 44D06, PT211 Napadnuté klíčne listy Askospóry sú šírené prostredníctvom prúdenia vzduchu Pyknospóry sú šírené prostredníctvom prúdenia vzduchu Infikované semená zapríčiňujú infekciu klíčiacich rastlín Napadnuté šešule Podmienky prostredia pre rozvoj ochorenia: Klimatický dopad - teplé, daždivé, vlhké podmienky spôsobujú vyšší výskyt a závažnosť ochorenia fómovou hnilobou. Slabý dážď umožňuje uvoľňovanie spór (askospór) zo strniska, rovnako aj rozširovanie spór (pyknospór) špliechajúcimi kvapkami vody. Vietor dopraví askospóry na dlhé vzdialenosti (niekoľko km). Vlhké podmienky sú priaznivé pre klíčenie spór a započatie rastu huby. Vlhkosť v skorej fáze rastu (do štádia 6 listov) je dôležitá z hľadiska rozvoja choroby, načasovanie vzniku ochorenia v ranej fáze má veľký vplyv na konečný výsledok epidémie fómovej hniloby. Príznaky ochorenia sú často závažnejšie s vyššími teplotami na konci vegetačného obdobia. Júnové hodnotenie napadnutia koreňového kŕčka fómovou hnilobou ŽIADNE SYMPTÓMY 100% NAPADNUTIE 28 29

16 RNDr. Peter Jurčovič - meteorológ Ľadovec, krúpy, krupobitie V apríli sa každoročne začína u nás letná búrková sezóna. To znamená, že frontálne búrky, vyskytujúce sa pri prechode studených frontov v dôsledku vynútených výstupných prúdov vzduchu (a to je jedno, či je to v lete alebo v zime, cez deň alebo v noci), sú teraz vystriedané častejšie búrkovými oblakmi, vznikajúcimi vplyvom prehrievania zemského povrchu v dostatočne vlhkom prostredí, v nestabilne zvrstvenom vzduchu, prípadne ešte ich vývoj je podporený horským terénom. Hovoríme im búrky vo vnútri vzduchovej hmoty. Odborno-poradenský servis Pioneer Hi-Bred Slovensko Vývoj takéhoto búrkového oblaku sa začína nenápadne. R po východe slnka sa začína prehrievať vzduch pri zemi, začína stúpať a postupne sa zase ochladzovať. V určitej výške niekoľko 100 metrov sa ochladí až natoľko, že vodná para sa mení na vodu. Vznikajú drobné vodné kvapky (s priemerom desatiny milimetra), začala sa kondenzácia. Sme v takzvanej kondenzačnej hladine, čiže vo výške, kde začína vznikať oblak. Ale výstupné pohyby pokračujú. Prichádza ďalší teplý vzduch od zemského povrchu, vznikajú ďalšie kvapky. Zosilňujú sa aj výstupné prúdy. Oblak rastie. Z malého kopovitého oblaku vzniká krásny veľký oblak, ktorý sa nápadne podobá na karfiol. Až z neho ďalším vývojom vzniká búrkový oblak. Malý oblak má na výšku niekoľko desiatok až stoviek metrov. Búrkový oblak má spodok niekde vo výškach pod 1000 metrov, ale vrchol oblaku siaha aj nad 10 km, zaznamenali sme na Slovensku aj oblak, ktorý siahal až do výšky 18 km, čo je bežné len v trópoch. Až do tejto výšky zasahujú výstupné prúdy a vynášajú tam tie drobné vodné kvapky. Na spodku oblaku je teplota tesne nad nulou a naozaj sú tam vodné kvapky. Vo výškach okolo 10 km je už bežne -40 až -60 C. Vodné kvapky zamrznú a keď v prednej časti oblaku sú vynášané až pod vrchol oblaku, tak v zadnej časti oblaku padajú vlastnou váhou a aj v klesavých prúdoch zase späť do spodnej časti oblaku, kde je teplota nad nulou. Ale tam už sú zase výstupné prúdy a tieto mokré a stále ešte dostatočne ľahké ľadové kvapky (takmer gulôčky, krúpky) sú zase vynášané pod vrchol oblaku, kde tá voda na povrchu guľôčky rýchlo zamrzne. A zase padajú, omokria sa, vystúpia, zamrznú a ešte raz a ešte mnoho ráz. Až vznikajú krúpy vo veľkosti hrášku, čerešní, golfových až tenisových loptičiek, v trópoch až vo veľkosti pomarančov či grepov. Také, už veľmi ťažké kusy ľadu pri svojom páde neubrzdia výstupné prúdy v spodnej časti oblaku a krúpy vypadávajú von a padajú na zemský povrch. Ak sú to malé krúpy, tak sa pri páde v teplom vzduchu ešte môžu stihnúť roztopiť, ak sú veľké, beda tomu miestu, kam dopadnú. Rýchlosť pádu sa ešte môže zväčšiť, keď oblak postupne prechádza do tretieho štádia vývoja, keď už výstupné prúdy v ňom slabnú až zanikajú a v oblaku zostanú len klesavé prúdy. Vtedy dopadajú rýchlosťou 100 až 150 km/h, ojedinele aj viac. Plocha, na ktorú dopadnú krúpy a spôsobia spúšť, býva niekoľko 100 metrov štvorcových. Trvanie niekoľko minút, ojedinele aj nad 30 minút. Vyskytujú sa v tých najväčších búrkových oblakoch a obyčajne popoludní alebo k večeru, čiže v čase maxima vývoja búrkových oblakov. Najbúrkovejší mesiac je na Slovensku aj najteplejší mesiac - júl, potom jún. Vtedy je najviac dní s búrkou. A tak, ako sa letné búrky častejšie vyskytujú v hornatom teréne, aj krupobitie práve tam častejšie zaznamenávame. Lenže tam nie sú polia a sady, tam nás to nebolí. Ako sa dá chrániť pred krupobitím? V modernej dobe využívania meteorologických radarov už nie je problém zaznamenať v búrkovom oblaku vytváranie krúp. A aj metód, ako zabrániť ďalšiemu zväčšovaniu krúp a ich následnej ničivej činnosti, je dosť. Veľkoplošne sa to v niektorých krajinách rieši vystreľovaním špeciálnych rakiet alebo delostreleckých granátov zo zeme do vyvýjajúceho sa búrkového oblaku alebo práškovaním z lietadiel letiacich nad búrkovými oblakmi. Ako reagent sa používajú špeciálne látky, ktoré urýchlia vývoj oblakov, vznik zrážok, aby sa skrátka oblak vypršal skôr, než vzniknú nebezpečne veľké krúpy. Škody spôsobené krupobitím, boli takto znížené asi na štvrtinu. Až na nulu sa to asi nikdy nepodarí, pretože, ak vzniká naraz viac búrkových oblakov, alebo rýchlo za sebou vznikajú a zanikajú na veľkej ploche, ako je Slovensko, ktoré je tak veľmi orograficky rozmanité, alebo ak sú to dokonca frontálne búrky na silných studených frontoch, ktoré sú trebárs spojené s rýchlo postupujúcimi tlakovými nížami, tak to asi nie je a ani nebude možné...prírodné sily sú skrátka silnejšie. Na Slovensku sú najviac ohrozenými oblasťami okresy Levice, Nové Zámky a Komárno, kde dochádza k najväčším škodám spôsobeným krupobitím. Celoplošne by sa dalo veľa zachrániť vybudovaním špeciálnej (mobilnej) delostreleckej (alebo raketovej) jednotky. Látky, ktorými sa infikujú oblaky, sú ekologicky nezávadné (napríklad jodid strieborný alebo suchý ľad). Druhý spôsob je vhodnejší pre jednotlivé menšie územia, čiže pre menšie poľnohospodárske, ovocinárske alebo vinárske firmy a družstvá. Práve tento spôsob sa už používa vo viacerých krajinách Európy (aj na Slovensku) a tiež aj v Amerike a Ázii. Ide o mechanický spôsob ovplyvnenia búrkových oblakov, a to napríklad delostreleckými salvami, ktoré vyvolajú rázovú vlnu. Takto to zatrasie búrkovým oblakom, naruší sa v ňom cirkulácia, búrkový oblak sa tak rýchlejšie rozpadne a nedosiahne maximum vývoja. A tiež aj maximum vývoja krúp, takže ešte malé krúpy vypadnú z oblakov ako zrelé ovocie zo stromu... Moderný spôsob spočíva vo využití špeciálneho zvukového dela umiestneného v rozsiahlych oblastiach polí, sadov a vinohradov. Nevýhodou tejto metódy je, že ak sa aplikuje v blízkosti ľudských obydlí (dedín a miest), tak ľudia musia strpieť obrovský hluk ( db) z niekoľko minútovej kanonády (5 až 15 min každých cca 5 sekúnd). Jedno delo ochráni cca 80 ha oblasti. Účinnosť až 95 %. Záverečná otázka znie: Je to efektívne používať na Slovensku? Skúsenosti zo západnej Európy hovoria, že efektívne je to hlavne v juhoeurópskych krajinách, kde sa častejšie vyskytuje krupobitie, ale veľké rozdiely sú aj medzi jednotlivými krajinami. Platí všeobecne, že čím častejšie sa bude krupobitie vyskytovať, tým bude efektivita ochrany vyššia, ale my vlastne nechceme, aby sa krupobitie vyskytovalo... Ing. Rudolf Turner ZÁPADNÉ SLOVENSKO Ing. Jaroslav Kukan ZÁPADNÉ SLOVENSKO Ing. Štefan Író ZÁPADNÉ SLOVENSKO Ing. Pavol Kuchár ZÁPADNÉ SLOVENSKO Ing. Marian Bačiak ZÁPADNÉ SLOVENSKO Ing. Štefan Tóth STREDNÉ SLOVENSKO Ing. Anton Mráz VÝCHODNÉ SLOVENSKO Ing. Radovan Vavrek VÝCHODNÉ SLOVENSKO 30

17 Vážený pestovateľ! Prosím, volajte našich spolupracovníkov s dôverou. Odpovedať na Vaše otázky nám bude cťou. Radi sa s Vami podelíme o naše skúsenosti a budeme sa tešiť Vašim pripomienkam a nápadom. Pioneer Hi-Bred spol. s r.o. Mlynská 4629/2A, Dunajská Streda Tel.: 031/ , Fax: 031/

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

Mitsos Papanikolau. Životopis 65

Mitsos Papanikolau. Životopis 65 ŘECKÁ POEZIE 20. LET 20. STOLETÍ Mitsos Papanikolau Životopis 65 1900 1943, vlastním jménem Dimitris, * na ostrově Ydra, kde prožil první roky svého života rodina se často stěhovala, v dětství žil např.

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3.

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3. Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4 Termín odeslání 24. 3. 2003 Milí kamarádi, jetunovéčíslonašehočasopisuasnímiprvníinformaceojarnímsoustředění.budesekonat3. 11.května2003vCelnémuTěchonínavokreseÚstí

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL 2/2014 SOCIETAS MEDICINAE GENERALIS V P Všeobecný praktik PRACTICAE FAMILIARE SLOVACA Pozývame Vás na konferenciu SSVPL Nové cesty

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE OBSAH Trvalé úspory energie... 4 Fázový posun Výkon Spotreba... 6 Účinník... 7 Ako navrhnúť výkon kompenzácie... 10

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

9. LITERATURA 70. LET

9. LITERATURA 70. LET 9. Literatura 70. let 9. LITERATURA 70. LET 9.1. Protirežimní literatura Řečtí spisovatelé reagovali na politiku junty různým způsobem. Někteří publikují v zahraničí, jiní zůstávají stranou politického

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Jaromνr MaruΉinec, Ph.D. MBA pψedseda θeskι Asociace elektromobilovιho prωmyslu. Novύ zaθαtek elektromobilω 2012

Ing. Jaromνr MaruΉinec, Ph.D. MBA pψedseda θeskι Asociace elektromobilovιho prωmyslu. Novύ zaθαtek elektromobilω 2012 Ing. Jaromνr MaruΉinec, Ph.D. MBA pψedseda θeskι Asociace elektromobilovιho prωmyslu Novύ zaθαtek elektromobilω 2012 180 let zkuήenostν zastavenι evoluce KψiΎνk chtμl konkurovat i Fordovi. Postavil sice

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές τσεχικά-τσεχικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές τσεχικά-τσεχικά Ευχές : Γάμος Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Bakal{rska diplomov{ pr{ca 2012 Martina Huskov{ Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2600 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2800 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura Zuzana Išpoldová Mytologické postavy v diele A. Sikeliana Magisterská diplomová práca Vedúca práce: Mgr. Nicole

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Škola: Predmet: Skupina: Trieda: Dátum: Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Fyzika Fyzikálne veličiny a ich jednotky Obsah a metódy fyziky, Veličiny a jednotky sústavy SI, Násobky a diely fyzikálnych

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Dobson číst si Dobsona 9. až 12. lekci od 13. lekce už nečíst (minulý čas probírán na stažených slovesech velmi matoucí) Bartoň pořídit si

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Bakalárska diplomová práca 2014 Zuzana Mavromoustakis Zajacová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Novogrécky

Διαβάστε περισσότερα

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova avrh a posudenie mosta: -00 D1 Hubova-Ivachnova 1. Materiálové charakteristiky: BETO: C 30/37 B35 B 400 - objemova tiaz zelezobetonu ρ b := 5 k m - dovolene namahanie betonu v σ bc := 8. MPa HLAVE ZATAZEIE

Διαβάστε περισσότερα

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy!

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy! 2/2013 2/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať záležať Vaillant www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Mediálna podpora podujatia idb Journal

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk CHOV OVIEC a KÔZ Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012 Mnoho šťastia v čase Vianoc, v žiari svetiel stromčeka, aby zdravie, láska, pokoj zavítali

Διαβάστε περισσότερα

Slnko v našich službách ĽUDSKÉ SLNKO

Slnko v našich službách ĽUDSKÉ SLNKO ĽUDSKÉ SLNKO Náš pohľad na Slnko sa v súčasnosti mení nielen poznaním fyzikálnych procesov našej hviezdy a jej sledovaním zblízka. Slnko zohralo významnú úlohu aj v kultúrnej histórii ľudskej civilizácie.

Διαβάστε περισσότερα

Pôvod a evolúcia priezvisk - na Dolnej zemi

Pôvod a evolúcia priezvisk - na Dolnej zemi 1 Ján Kulík Pôvod a evolúcia priezvisk - na Dolnej zemi Ak ste si prezreli etymológiu osobných mien, videli ste, že aj tu bol nejaký evolučný proces. Z charakteru, vzhľadu osoby vzniklo osobné meno, alebo

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší anglicky-řecky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší anglicky-řecky Všechno nejlepší : Manželství Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo Trouba Φούρνος Pečica EOC69900 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail) Έδρες τους 4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων

Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail) Έδρες τους 4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-3 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 95020 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Na prvý pohľad možno tieto prístroje rozlíšiť podľa farby veka poistkového prístroja.

Na prvý pohľad možno tieto prístroje rozlíšiť podľa farby veka poistkového prístroja. WWW.OEZ.CZ WWW.OEZ.SK SPRAVODAJ ČÍSLO 2/2012 Modernizácia v poistkovom programe Varius Ako ste určite zaznamenali už v predchádzajúcich vydaniach Spravodaja OEZ, optimalizujeme produktové portfólio v skupine

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Svahy Kršlenice nad Plaveckým Mikulášom wettersteinská fácia veterlínskeho príkrovu. Foto: M. Havrila

OBSAH. Svahy Kršlenice nad Plaveckým Mikulášom wettersteinská fácia veterlínskeho príkrovu. Foto: M. Havrila OBSAH Príhovor riaditeľa Organizačná schéma Zloženie zamestnancov Organizačná jednotka námestníka riaditeľa pre ekonomiku Rozpočet organizácie Organizačná jednotka námestníka riaditeľa pre vedu a výskum

Διαβάστε περισσότερα

Pasívny dom sa oplatí

Pasívny dom sa oplatí 6/2014 6/2014 technologicky vyspelé domy a budovy Pasívny dom sa oplatí www.idbjournal.sk ročník IV ISSN 1338-3337 Vážení čitatelia, ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku, prajeme

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚ Πράγα γιορτάζει την επέτειο τη 25η Μαρτίου

Η ΕΚ Πράγα γιορτάζει την επέτειο τη 25η Μαρτίου Καλημέρα 3/2014 Η Καλημέρα εκδίδεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού τη Τσεχία. Tento časopis je vydáván za fi nanční podpory Ministerstva Kultury ČR. Η ΕΚ Πράγα γιορτάζει την επέτειο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ...

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... Obsah štúdie Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... 83 Anton PAŽICKÝ SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY VO FUNKCIÁCH RODINY... 102 Veronika ŠTOFANÍKOVÁ LITERÁRNE VLASTNOSTI A OBSAHOVÉ ROZDELENIE KNIHY PROROKA MICHEÁŠA...

Διαβάστε περισσότερα

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS 1,29 EUR 2/2012 Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS Policajti s novými puškami www.alarmsecuritymagazin.sk 2/2011 Alarm magazín 1 Výrobky značiek,

Διαβάστε περισσότερα

01 Lucie Tereza (Ddur, 77 bpm)... 2. 02 Vanessa Williams - Higher Ground (Adur, 70 bpm)... 2. 03 Beatles - Oh! Darling (Adur, 66 bpm)...

01 Lucie Tereza (Ddur, 77 bpm)... 2. 02 Vanessa Williams - Higher Ground (Adur, 70 bpm)... 2. 03 Beatles - Oh! Darling (Adur, 66 bpm)... Obsah 01 Lucie Tereza (Ddur, 77 bpm)... 2 02 Vanessa Williams - Higher Ground (Adur, 70 bpm)... 2 03 Beatles - Oh! Darling (Adur, 66 bpm)... 2 05 The Doobie Brothers-Long Train Running (Gmol, 120 bpm)...

Διαβάστε περισσότερα

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova?

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Križovatky II 2010 Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE Recenzenti: PaedDr. Rastislava Brťková,

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM Roman GÁŠPÁR ROČNÍKOVÝ PROJEKT 2009 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA

Διαβάστε περισσότερα

, - 2009 : 130525 & . 150 176 71 12 & TELEFAX: 210 92 12 090 . 152 32 ( 210 928 7228.: 1. e-mail: 2. 3. 7264/26-2-1980 4. - VENZAR 80 WP ( 5.

, - 2009 : 130525 &  . 150  176 71  12 & TELEFAX: 210 92 12 090  . 152 32 ( 210 928 7228.: 1. e-mail: 2.  3. 7264/26-2-1980 4.  - VENZAR 80 WP ( 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-7 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΣ Αριθ. πρωτ: 130525 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

AIMS AND OBJECTIVES ZIELE DES PROJEKTES ZÁMERY A CIELE PROJEKTU ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

AIMS AND OBJECTIVES ZIELE DES PROJEKTES ZÁMERY A CIELE PROJEKTU ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ International Closing Conference - Kosice - Slovakia - April 2013 1 AIMS AND OBJECTIVES The main objective of the SIGOLD project is to promote healthy and active ageing by helping 50+ workers stay involved

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3. Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC4900 series User manual 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 1 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 2 2 4239_000_8858_1_Luxury

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE Pψed uvedenνm vύrobku do provozu si dωkladnμ proθtμte tento nαvod a bezpeθnostnν pokyny, kterι jsou v tomto nαvodu obsa eny. Nαvod musν bύt v dy pψilo

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 03.06.2013 Αρ.Πρωτ. 75000/Ι

Αθήνα 03.06.2013 Αρ.Πρωτ. 75000/Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ανδρέα Παπανδρέου 37,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-ελληνικά Τρώγοντας έξω : Στην είσοδο Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.) Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSC 61253

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSC 61253 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English, 1 SK Slovensky, 13 IT Italiano, 25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková 2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková Kardiovaskulárne ochorenia zaujímajú prvé miesto v príčinách mortality na celom

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA Pavol KOCHAN V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom po nastolení jednoty medzi jednotlivými kresťanskými vierovyznaniami,

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM Should be fitted by a professional. Nous vous recommandons de faire installer ce kit par un professionnel. Προτείνουμε αυτό το κιτ να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Βασικές γνώσεις πολιτικής προστασίας 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Έντονα καιρικά φαινόµενα- Πληµµύρες) Παρουσίαση 3: Πληµµύρες Νίκος Μαµάσης Λέκτορας Σχολής Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 26T552EU

Návod k použití SN 26T552EU Návod k použití SN 26T552EU Q4ACZM0893 1 cs cs 24 4 cs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 5 cs 12 Deutsch L:01 English L:02 Français L:03 Nederlands L:04 Italiano

Διαβάστε περισσότερα

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA Ročník: XI. Číslo: 4/2006 Vyšlo v decembri 2006 INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA SUZ Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu S prianím šťastia a zdravia

Διαβάστε περισσότερα

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic 11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011 Czech Republic Slovak Republic Rex Maughan Rex Maughan predseda správnej rady a výkonný riaditeľ FLP Int., Inc. OBJAVTE SVOJU VÍZIU Helen Kellerovej

Διαβάστε περισσότερα

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok NOVÉ NORMY V OBLASTI REGULÁCIE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV Odborný článok AKO VPLÝVA POLOHA BYTU NA KVALITU DODÁVKY TEPLEJ VODY? Odborný článok TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 88014 I. Instrukcja obsługi

FAVORIT 88014 I. Instrukcja obsługi FAVORIT 88014 I Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Instrukcja obsługi Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Zmywarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních

Διαβάστε περισσότερα

Βρέξιμοι κόκκοι (WG) triflusuifuron-methyl 50% (τριφλουσουλφουρόν μεθύλ) K-37267/31410 - GREECE

Βρέξιμοι κόκκοι (WG) triflusuifuron-methyl 50% (τριφλουσουλφουρόν μεθύλ) K-37267/31410 - GREECE SAFARI 50WG GR 80G BKL K-37267 21/10/14 13:42 Page1 K-37267/31410 - GREECE - (COVER) PAGE 1 Ê ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ - Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε,

Διαβάστε περισσότερα

Olomouc, 30. 31. 5. 2013. Sborník abstrakt

Olomouc, 30. 31. 5. 2013. Sborník abstrakt XXXII. dny mladých internistů, Olomouc, 30. 3. 5. 03 Endokrinologie XXXII. dny mladých internistů Olomouc, 30. 3. 5. 03 Sborník abstrakt Endokrinologie Môže byť TSH prediktorom rizika venózneho tromboembolizmu?

Διαβάστε περισσότερα

1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ POHODA HELUZ HIT. Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu. tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk. Skvelé tehly pre Váš dom

1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ POHODA HELUZ HIT. Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu. tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk. Skvelé tehly pre Váš dom 1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ HIT HELUZ POHODA Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu Skvelé tehly pre Váš dom tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk Baumacol Systém pre obklady a dlažby Večná čistota Baumacol

Διαβάστε περισσότερα

2010 0DMHWHN &HONHP 1iNODG\ &HONHP

2010 0DMHWHN &HONHP 1iNODG\ &HONHP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2010 Obsah: I. Slovo ředitele společnosti str. 1 Přílohy Zpráva o vztazích Zpráva dozorčí rady Účetní závěrka a zpráva auditora 1 I. VII. Slovo ředitele společnosti Liberecká IS a.s.

Διαβάστε περισσότερα

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany uvádza ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 1 Ing. Peter Žúbor ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON

Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON CD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON Odborný článok MODEL VYUŽITIA OSTROVNÉHO FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU (2. časť) Odborný

Διαβάστε περισσότερα

Informa ní Bulletin PREZENTAČNÝSOFTWAREPREL A TEX. České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005. Jozef Říha, Pavel Stříž

Informa ní Bulletin PREZENTAČNÝSOFTWAREPREL A TEX. České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005. Jozef Říha, Pavel Stříž Informa ní Bulletin STAT IST ČESKÁ ICKÁ * SPOLEČNOST České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005 Vážené kolegyně, vážení kolegové, jaksiřadazvásvšimla,spostupemdigitalizacesepodstatněměníizpůsob

Διαβάστε περισσότερα

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku DVD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku Odborný článok ANALÝZA INTERAKCIE PREVÁDZKY 1 MW TEPELNÉHO ČERPADLA

Διαβάστε περισσότερα

Filoláos. Fragmenta DK 44 B

Filoláos. Fragmenta DK 44 B 1 Filoláos Fragmenta DK 44 B B 1 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum VIII, 85 Jako první z pýthagorejců vydal spis O přírodě, jehož začátek je takovýto: (1) Přirozenost byla v kosmu spojena z neomezených

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ ΒΊΑΣ ΒΈΛΓΙΟ

ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ ΒΊΑΣ ΒΈΛΓΙΟ Εγχειρίδιο 80/2004 ΒΈΛΓΙΟ (el) 1 ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ ΒΊΑΣ ΒΈΛΓΙΟ Στην παρούσα σελίδα, θα βρείτε σύντοµα χρήσιµες πληροφορίες για το θέµα. Εγχειρίδιο 80/2004 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗµΟΚΡΑΤΙΑ (el) 1 ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;.

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;. EGZAMIN NA POZIOMIE B1 Z JĘZYKA GRECKIEGO TEST 1: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (PYTANIA 1-10, 25 punktów) 1.1. PYTANIA 1-5, 10 punktów Usłyszysz dwukrotnie fragmenty rozmowy rekrutacyjnej, przed jej wysłuchaniem

Διαβάστε περισσότερα

Název produktu. SPECIÁLNÍ PRODUKTY Creasteron. BÍLKOVINY - PROTEINY Whey C6 Hi-Anabol Protein Hi Tec Protein Micellar Casein Protein 80

Název produktu. SPECIÁLNÍ PRODUKTY Creasteron. BÍLKOVINY - PROTEINY Whey C6 Hi-Anabol Protein Hi Tec Protein Micellar Casein Protein 80 Porovnávací tabulka suplementů Název produktu Strana Kalorická restrikce Zvýšení spalování kalorií během tréninku Zvýšení spalování kalorií během odpočinku Dietní systém podpory Přírůst tělesné hmotnosti

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 1. Τι είναι ατομικό και τί μοριακό βάρος; Ατομικό βάρος είναι ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η μάζα του ατόμου από το 1/12 της

Διαβάστε περισσότερα

VIZUALIZA CIA CASU DIPLOMOVA PRA CA

VIZUALIZA CIA CASU DIPLOMOVA PRA CA UNIVERZITA KOMENSKE HO BRATISLAVA FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY KATEDRA POC ITAC OVEJ GRAFIKY A SPRACOVANIA OBRAZU VIZUALIZA CIA CASU DIPLOMOVA PRA CA Bratislava Autor: Erik Machac M aj 2003

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα