Vážení pestovateiia repky,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Vážení pestovateiia repky,"

Transcript

1 REPKA OLEJKA

2 Vážení pestovateiia repky, Trhové podiely DuPont Pioneer s osivom repky 2013 Hybridná repka stredná a východná Európa Slovensko Maďarsko Orla Dermody, PhD. Produktový manažér repky olejky, Pioneer Európa. Rumunsko Slovinsko Chorvátsko Srbsko Bulharsko Zdroj: Pioneer cant produkty v tejto oblasti. Sme radi, že môžeme v roku 2014 ponúknuť poľnohospodárom PX111CL, čo je hybrid s výborným jesenným rastom, na ktorý sme dostali vynikajúcu spätnú väzbu z polí ohľadne jeho výnosového potenciálu. Aj keď máme v pláne uviesť v tomto roku Clearfield hybridy novej generácie PT228CL a PT229CL, budeme tiež pokračovať s ponukou kompletného portfólia prvej generácie produktov Clearfield vrátane tradičného hybridu PT200CL, ktorý dokázal svoj výkon aj za náročných podmienok zaburinenia. Na záver mi dovoľte povedať niečo k repke olejke z pohľadu plodiny strednej Európy a Pioneer. Sme si plne vedomí, že tento trh môže kolísať v celej strednej Európe, najmä v dôsledku klimatických podmienok a ceny komodít. Avšak, Pioneer je plne odhodlaný venovať úsilie podpore inovácií a vývoju produktov pre vznik vysoko výnosných a lokálne prispôsobených hybridov. Vieme, že najlepší farmári môžu dosahovať vynikajúce výnosy s repkou olejnou a je naším cieľom pomôcť zabezpečiť to tak, aby to boli schopní dosiahnuť všetci pestovatelia. Ako produktový manažér pre Európu som presvedčená, že s našimi hybridy budeme prispievať k vašim úspechom. S prianím úspešnej sezóny Inovácie Výkonné hybridy Pioneer Dynamické šľachtenie Veda a výskum Investície do šľachtenia repky 2 Orla Dermody, PhD. Efektivita MAXIMUS je registrovaná ochranná známka spoločnosti DuPont Pioneer. Clearfield je registrovaná ochranná známka spoločnosti BASF. 3

3 Ing. Jana Majdanová, plodinová špecialistka pre repku a ostatné olejniny, HOS repky, ÚKSÚP Beluša Porovnanie výšky úrod odrôd a hybridov v štátnych odrodových skúškach Hybridné repky sa v štátnych odrodových skúškach skúšajú od roku V prvých rokoch bolo hybridov menej ako odrôd a skúšali sa spolu v jednom sortimente. Postupne začal počet hybridov narastať, preto sa skúšanie rozdelilo. Od roku 1999 sa hybridy skúšajú v samostatných pokusoch. Po zaregistrovaní prvých hybridov sa stanovili aj kontrolné hybridy, na ktoré sa porovnávajú úrody a hospodárske vlastnosti nových prihlásených materiálov. V tabuľke č. 1 je prehľad skúšobných staníc ÚKSÚP-u, na ktoré sa umiestňujú pokusy s repkou olejkou. V súčasnosti sú skúšobné stanice Rimavská Sobota a Michalovce zrušené. Skúšobná stanica ÚKSÚP Pestovateľské oblasti: KPO - kukuričná pestovateľská oblasť RPO - repárska pestovateľská oblasť ZPO - zemiakarská pestovateľská oblasť V tabuľke č. 2 sú uvedené dosiahnuté úrody odrôd a hybridov od roku 1999 po rok 2013 a ich percentuálne porovnanie. Tam, kde je okienko prázdne znamená, že v tom roku sa na tej konkrétnej stanici pokusy buď nezakladali, alebo neboli vysiate aj odrody aj hybridy, jeden pokus sa nedal vyhodnotiť a porovnať s druhým, prípadne boli pokusy zrušené. Spriemerované sú roky a stanice. Z prehľadu vyplýva, že úrody hybridov v porovnaní s odrodami sú v priemere o 4 % lepšie. Rozpätie kolíše od 98,4 % do 112,4 %. Najvýraznejšie rozdiely boli v roku ,4 %, kedy boli viaceré pokusy zrušené z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, hlavne v tvrdej zime a obtiažnom predjarí, ďalej v roku 2000 a 2012, kedy bola teplá a suchá jar, repky boli nízke a nedostatočne rozvetvené. Naopak, v rokoch 2007 a 2008 boli úrody odrôd a hybridov skoro rovnaké, pri konkrétnom porovnaní pokusov na jednotlivých staniciach boli niekde odrody lepšie ako hybridy. Rok zberu 2007 bol charakteristický dlhou jesennou vegetáciou, teplou zimou, aprílovým suchom v kombinácii s mrazmi, ktoré spôsobili opad šešúľ, rok 2008 Tab. č. 1 Prehľad skúšobných staníc ÚKSÚP a ich klimatické údaje Nadmorská výška v m Priemerná ročná teplota v 0 C Ročná suma zrážok v mm Pestovateľská oblasť Veľký Meder 112 9,6 545 KPO Michalovce 123 9,1 593 KPO Želiezovce 130 9,4 588 KPO Vranov nad Topľou 164 8,8 628 RPO Haniska 200 8,4 663 KPO Rimavská Sobota 216 8,5 631 RPO Beluša 248 8,5 707 RPO Vígľaš 350 7,8 605 ZPO Jakubovany 385 7,5 591 ZPO Bodorová 485 7,2 772 ZPO studeným septembrom s vysokými zrážkami, opäť dobrou zimou a rozvojom hubových chorôb. Pri porovnávaní je vždy potrebné vziať do úvahy priebeh počasia v danom ročníku. Z jednotlivých skúšobných staníc sa najvýraznejšie rozdiely zistili v Bodorovej a v Rimavskej Sobote. Sú tam však len dva výsledky z prvých rokov testovania. Minimálny rozdiel v priemere je v Želiezovciach pri výsledkoch zo siedmich ročníkov. Hybridy majú svoje nesporné kvality, dobre sa vyrovnávajú s nepriaznivými poveternostnými vplyvmi neskoršia sejba, jarné sucho, dlhotrvajúca vysoká snehová pokrývka, zaľadnenie, holomrazy a podobne. Nevyrovnajú sa s mrazmi v čase kvetu, búrkami, ľadovcom, záplavami. Tam sú na tom rovnako ako odrody. Čo sa týka zdravotného stavu odrôd a hybridov, výskytu chorôb hlavne fómy, sklerotínie, černí a ďalších, tu sú rozdiely minimálne, silno ovplyvnené priebehom počasia. Odrody majú takisto svoje výhody, dosahujú výborné výsledky a pestovatelia sú s nimi spokojní. Trh sa ale jasne orientuje na hybridy. Je to vidno aj v štátnych odrodových skúškach, kde narastá počet skúšaných aj počet registrovaných hybridov, ktoré sú následne uvádzané do praxe. Podiel hybridov z predaného osiva v Slovenskej republike je z roka na rok vyšší. Pestovateľsky najúspešnejšie sú univerzálne odrody a hybridy, vhodné do všetkých oblastí pestovania repky. Ťažko sa dá odporučiť najlepšia odroda vhodná do rozmanitých prírodných podmienok Slovenska. Každá má svoju charakteristiku, prednosti i nedostatky. V súčasnosti sú možnosti dostať sa k informáciám o vlastnostiach odrôd a hybridov. Výsledky z oficiálnych skúšok, poloprevádzkových pokusov, samotného pestovania konkrétnej odrody sú publikované v tlači, objavujú sa na internete, spresňujú na poľných dňoch. Je na samotnom pestovateľovi, aby si vybral zo širokej a rýchlo sa obmieňajúcej ponuky odrôd a hybridov zo všetkých dostupných informácií a výsledkov. Tab. č. 2 Rok zberu Michalovce Želiezovce Vranov Haniska R. Sobota Beluša Vígľaš Jakubovany Bodorová Priemer Úroda t/ha Úroda t/ha Úroda t/ha Úroda t/ha Úroda t/ha Úroda t/ha Úroda t/ha Úroda t/ha Úroda t/ha Úroda t/ha 2013 odrody 5,83 5,01 5,30 5,38 hybridy 5,91 5,34 5,33 5,53 porovnanie % 101,4 106,6 100,6 102, odrody 4,83 4,59 4,71 hybridy 4,84 5,27 5,06 porovnanie % 100,2 114,8 107, odrody 5,17 3,39 5,29 6,02 5,78 5,16 5,14 hybridy 5,47 3,43 5,14 6,22 5,77 5,36 5,23 porovnanie % 105,8 101,2 97,2 103,3 99,8 103,9 101, odrody 4,99 3,81 4,32 3,96 3,69 4,15 hybridy 5,21 3,82 4,44 4,35 4,28 4,42 porovnanie % 104,4 100,3 102,8 109,8 116,0 106, odrody 5,26 3,34 5,41 6,62 5,11 5,47 5,30 5,22 hybridy 5,31 3,67 5,33 6,92 5,54 5,68 5,24 5,38 porovnanie % 101,0 109,9 98,5 104,5 108,4 103,8 98,9 103, odrody 5,89 4,58 5,76 4,85 5,74 4,38 5,98 5,31 hybridy 5,60 4,57 5,46 4,69 5,77 4,56 5,93 5,23 porovnanie % 95,1 99,8 94,8 96,7 100,5 104,1 99,2 98, odrody 6,04 4,90 4,56 3,58 5,42 3,86 5,73 4,87 hybridy 5,98 4,64 4,56 3,70 4,82 3,93 6,02 4,81 porovnanie % 99,0 94,7 100,0 103,4 88,9 101,8 105,1 98, odrody 5,67 5,49 5,53 5,02 6,15 5,58 hybridy 6,60 5,57 5,23 5,20 6,64 5,85 porovnanie % 116,4 101,5 94,6 103,6 108,0 104, odrody 6,04 5,05 5,22 7,03 5,84 hybridy 6,25 5,41 5,18 7,60 6,11 porovnanie % 103,5 107,1 99,2 108,1 104, odrody 6,36 6,30 5,79 6,56 6,26 hybridy 6,32 6,80 6,06 7,02 6,55 porovnanie % 99,4 107,9 104,7 107,0 104, odrody 3,65 3,60 3,63 hybridy 4,03 4,13 4,08 porovnanie % 110,4 114,7 112, odrody 4,57 4,74 4,82 5,46 4,90 hybridy 4,26 4,98 4,65 5,72 4,90 porovnanie % 93,2 105,1 96,5 104,8 100, odrody 4,99 4,80 4,77 5,56 3,65 4,75 hybridy 5,26 5,10 5,12 5,37 4,45 5,06 porovnanie % 105,4 106,3 107,3 96,6 121,9 106, odrody 5,22 4,11 5,75 5,03 hybridy 5,51 4,82 5,76 5,36 porovnanie % 105,6 117,3 100,2 106, odrody 6,08 5,30 4,52 4,75 5,71 4,47 5,14 hybridy 6,33 5,68 4,86 4,70 6,00 5,01 5,43 porovnanie % 104,1 107,2 107,5 98,9 105,1 112,1 105,6 Priemer odrody 5,49 4,48 4,97 5,25 4,43 4,93 4,80 5,92 4,06 5,00 hybridy 5,59 4,52 5,09 5,43 4,76 5,11 5,01 6,13 4,73 5,21 porovnanie % 101,8 100,9 102,4 103,4 107,4 103,7 104,3 103,5 116,5 104,2 4 5

4 Prof. Jan Vašák, Ing. Juraj Béreš, Ing. David Bečka, Ph.D., ČZU v Prahe Zimný rast repky a neskorá aplikácia dusíka Graf 1: Nárast čerstvej hmoty repky ozimé v zimě 2013/14 v % N na jeseň nehnojeno. Č.Újezd o.praha západ. 100% = stav (2,8 g kořenů z 10 rostlin a 25,8 g/10 rostlin nadzemní biomasa) Graf 3: Nárast sušiny 10 korenů repky ozimné v zimě 2013/14 po aplikaci různých dávek N v Urea Stabil Přesné pokusy Č.Újezd o.praha západ. Je skutečností, že se v zimě výrazně otepluje. Pokud porovnáme náš kalendář (tab.1) trvání tzv. řepkové zimy (promrzlá půda či trvale sněhová pokrývka) je stále kratší a nástup kvetení přichází dříve. Za Prahou, v okrajové vinohradnické oblasti, řepka v minulém desetiletí vykvétala v průměru 25.4., v této dekádě již Nejdříve startovala do květu a V Podunají kvete v tomto roce již od , na Liptově se ale dá do květu až Tab.1. Trvání řepkové zimy v okolí Prahy. Období Trvání řepkové zimy 1995/6-2004/5 57,4 dny 2005/6-2013/14 47,7 dnů Graf 2: Změny sušiny 10 korenů repky ozimné v zimě 2013/14 po aplikaci různých N hnojiv 40 kg N/ha. Přesné pokusy, Ć.Újezd o.praha západ. Tab. 4. Výnosy ozimé řepky (t/ha) po říjnové aplikaci stabilizovaných forem N. Protože se značně snížily výsevky podle nás až příliš na semen/m2 přestalo hrozit vyzimování. To naposledy přišlo ve velkém v zimě 2002/03, kdy holomrazy přišly v lednu to na mokrou půdu. Také zima 2011/12 v Česku s holomrazy -20 až -25 C byla extrémní. Řepka ale byla silná, skvěle zakořeněná a zaorávky jen o něco překročily snesitelných 5%. V tab. 2 je ukázána mohutnost kořenů na konci října, tedy v době, kdy nadzemní část řepky již příliš neroste. Je to proto, že nadzemní hmota roste při teplotě +3 až +5 C a růst se odehrává v noci, kdy se světlem nerozkládají růstové auxiny. Kořeny již rostou při teplotě +2 C půdy a to v ní často bývá celou zimu tab.3. Platí to pro nížiny, v o něco mírnější podobě (může omrznout nadzemní biomasa) i pro tatranskou oblast. Tab. 2. Výnosy semen řepky a růstové ukazatele v druhé polovině října. Výzkumná stanice ČZU Červený Újezd (u letiště Praha Ruzyně, 405 m n. mořem, řepařská oblast). Rok sklizně (řazeno od min. hmotnosti kořenů) Průměr = 100% Hmotnost sušiny Hmotnost nadzemní Výnos semen kořenů/ m 2 biomasy/m 2 38 g 141,8 g 4,048 t/ha % 22% 17% 2004* 25% 38% 123% % 44% 90% 2014 (prognóza)*** 46% 55% OK zima = 120% % 69% 117% % 57% 86% % 142% 104% % 102% 125% 2013** 206% 216% 129% 2012** 307% 211% 90% * Rok 2003/4 měl obdobný průběh počasí jako většina roku 2012/13, tj. dlouhý a sušší podzim, mírnou zimu, chladné noci, vlhké zamračené jaro. ** Odhad výnosu semen byl v lednu 2012 pro sklizeň 2012 na rekordu, tj. na cca %. Prognóza se opírala o mimořádný rozvoj kořenů v suchém a dlouhém podzimu roku Odhad byl devastován 3 vlnami holomrazů od konce ledna do poloviny února i přes -20 a mimořádným jarním suchem. Také pro rok 2013 byl očekáván mimořádně dobrý výnos.to se naplnilo l i za pomoci příznivých meteo vlivů (mírná zima, až do poloviny června chladno, vlhko, zamračeno, studené noci). *** Růst řepky během zimy 2013/14 byl v důsledku velmi mírné zimy po zimě 2007/7 druhé nejteplejší excelentní. Proto, pokud nebude suchý a horký duben až polovina června, očekáváme velmi dobré výnosy. Ale i v případě jarního horka a sucha budou výnosy řepky v SR i ČR alespoň průměrné. Tab. 3. Růst kořenů řepky ozimé (gramy svěží hmoty na 10 rostlin). Agrocoop Hul o.nz, PPD Prašice o.to u obou v průměru 45 rostlin/m 2, hodnoceny odrůdy Ladoga, Exquisite, Rohan. Předplodina oz.pšenice, sláma ponechána, minimalizace. Rok 2012/13. Odběry a Rok 2013/14. Odběry a Nadzemní biomasa Kořeny Jeseň Jar Jeseň Jar 346 g = 100% 242 g = 100% 612g = 177% 355 g = 147% 34g = 100% 33 g = 100% 139g = 410% 129 g = 391% *Kontrola 0 kg N na jeseň Upozorňujeme, že hmotnost kořenů je jistota dobrého výnosu jen asi z 30%. Dalších 70% při stejné agrotechnice přinesou podmínky jara od začátku dubna do poloviny června. Optimální je chladno, vlhko, podmračno. Platí, že odrůdy se v hmotnosti kořenů od sebe liší až o 300%, výnos semen nejvýše o 10-20%. Jde tedy o aktivitu kořenového systému a tu neumíme měřit. Dále Výzkumná stanice ČZU Červený Újezd 2009/10 až 2011/12. Hnojení/Rok 2009/ / /12* Průměr** Na podzim 46 kg/ha N 4,36 3,81 3,29 3,81 Na podzim 0 kg/ha N 4,13 3,51 3,12 3,58 Rozdíl (t/ha) 0,23 0,30 0,17 0,23 *extremní zima s holomrazy pod -20 C. ** v roce 2013 jako nejvýnosnější vyšlo NPK platí, že čím je na podzim slabší řepka, tím se snaží přes zimu tento hendikep srovnat: nárůst kořenů i o 600%. A obráceně na podzim (tedy na Dušičky ) dobře narostlá řepka již přes zimu roste v kořenech jen o %. Každopádně se podle našich pokusů ukazuje, že hnojit kg N/ha na konci října je racionální a spolehlivé opatření (tab. 4). Díky tomuto hnojení se zvyšuje podle tříletých přesných pokusů hmotnost sušiny kořenů o 7%, hmotnost nadzemní sušiny o 15%, výnos semen v průměru o 6%. V praxi spíše více. Rentabilita hnojení jde o dávku N navíc, tedy jarní dávku N nesnižujeme - je spolehlivá, zvýšené vyzimování jsme nepozorovali. Spíše naopak silná a správně hustá řepka s rostlinami/m2 odolá i 20 C holomrazům. Podrobné informace o růstu řepky v zimě 2013/14 ukazuje graf. V dalším grafu je ukázán vliv různých hnojiv na růst kořenů a pak vliv různých dávek N od 0 do 120 kg N/ha v hnojivu Urea Stabil. Je vidět, že pokud jsou dobré podmínky = vlhko koncem října po aplikaci, vystačíme s DAM, močovinou či Urea Stabil. Při velkých deštích by zřejmě vítězil Alzon. Časově se ale vliv hnojiv mění a na jaře začínají mít nejlepší výsledky stabilizované dusíky ve formě Ensin a Sulfammo. Jako nejlepší se ukazuje dávka dusíku cca 40 kg N/ ha. Při vyšší dávce zůstává část N nevyužita v půdě. 6 7

5 Clearfield Clearfield Inteligentný systém pre Inteligentný spoločný systém úspech pre spoločný úspech V Slovenskej republike je v súčasnej dobe V Slovenskej zavádzaný republike nový systém je v súčasnej pestovania dobe repky zavádzaný ozimnej nový - systém Clearfielvania. repky Jeho podstatou ozimnej - systém je kombinácia Clear- pesto- vysoko field. účinného Jeho podstatou herbicídu je kombinácia Cleravis a vysoko výkonných účinného hybridov herbicídu repky, Cleravis ktoré sú kompatibilné a výkonných len hybridov s týmto repky, herbicídom. ktoré sú kompatibilné len s týmto herbicídom. Clearfield hybridy repky ozimnej Clearfield boli získané hybridy repky metódami klasického ozimnej boli šľachtenia, získané metódami nie s klasického pomocou šľachtenia, genetických nie manipulácií s pomocou (GMO). genetických Umožňujú manipulácií aplikáciu (GMO). nového Umožňujú aplikáciu nového herbicídu postemergentného Cleravis postemergentného s najširším herbicídu spektrom Cleravis účinku s a najširším najvyššou spektrom účinku a najvyššou repkou. znášanlivosťou znášanlivosťou repkou. Clearfield hybridy repky a Clearfield herbicíd Cleravis hybridy repky budú uvedené a herbicíd na Cleravis trh v roku budú uvedené na trh v roku Prínosy herbicídu Cleravis pre pestovateľov repky veľmi široké spektrum účinnosti na dvojklíčnolistové a jednoklíčnolistové buriny, vrátane všetkých kapustovitých burín, pakostov, lipkavca a výdrolu obilnín jedným ošetrením sa vyriešia všetky uvedené burinné druhy flexibilita v termíne aplikácie - možno ošetrovať od vzchádzania až do fázy 4 listov repky pôsobí kontaktne cez listy a zároveň má pôdnu účinnosť na vzchádzajúce buriny je vhodný pre všetky systémy pestovania, vrátane minimalizačného spracovania pôdy je dobre miešateľný s insekticídmi a regulátormi rastu je veľmi dobre znášaný repkou (žiadne prejavy fytotoxicity), repka po aplikácií nežltne k dispozícii sú výkonné hybridy repky z ponuky významných šľachtiteľských firiem Cleravis 13 dní po aplikácii Neošetrená kontrola Formulácia Účinné látky Aplikačná dávka suspenzný koncentrát (SC) imazamox 17,5 g/l, metazachlor 375 g/l, quinmerac 100 g/l 2,0 l/ha + 1,0 l/ha zmáčadlo Dash HC Cleravis 30 dní po aplikácii Termín aplikácie Tolerancia plodinou Spektrum účinku postemergentne, BBCH 12 14, ideálne v dobe keď sú jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové buriny (vr. výdrolu obilnín) v priemere vo fáze dvoch pravých listov vynikajúca; je určený výhradne pre Clearfield odrody veľmi široké spektrum účinku, dvojklíčnolistové buriny vrátane kapustovitých, jednoklíčnolistové buriny vrátane výdrolu obilnín Viac informácií získate na adrese: BASF Slovensko spol. s r. o., Prievozská 2, Bratislava, tel.:

6 Clearfield produkčný systém v repke Clearfield produkčný systém je jediný netransgénny (nie GMO) herbicídne-tolerantný systém pre repku olejku (ozimnú a jarnú). Kdekoľvek pestujeme túto poľnú plodinu, jedným z našich hlavných cieľov je odstrániť konkurencieschopné buriny z poľa už vo fáze klíčenia repky, aby sme pre rastliny repky zachovali vlahu a živiny. Na poli s repkou je možno nájsť mnoho ťažko kontrolovateľných burín. Niektoré z nich sú náročné na zvládanie, pretože sú z rovnakej čeľade ako repka ozimná (kapustovité). So systémom Clearfield môžu poľnohospodári aplikovať perfektnú kontrolu zaburinenia proti najčastejšie sa objavujúcim burinám na ich poliach repky. Pozrime sa na najdôležitejšie druhy burín. Formulácia: 17.5 g / l imazamox g / l metazachlór g / l quinmerac Dávka: 2,0 l / ha Cleravis + 1,0 l / ha Dash HC Použitie: V hybridoch Clearfield repky (s príponou CL, s toleranciou voči imidazolínu), v skorej postemergentnej fáze v závislosti od vývojového štádia burín, až do fázy ôsmych listov repky Načasovanie aplikácie Cleravis závisí od vývoja dominantných burín : Použitie na kapustovité buriny až do ich kvitnutia. Je účinný proti jesenným dvojklíčnolistovým burinám s T4 formou životného cyklu až do fázy štyroch až šiestich listov. Použitie proti metličke obyčajnej a výdrolu obilnín od fázy vzchádzania až do fázy 1-3 listov. Proti parumančeku nevoňavému a maku vlčiemu najlepšie výsledky možno dosiahnuť pri ošetrení do dvoch (až štyroch) listov. Hluchavkovité druhy burín a hviezdica prostredná sú najlepšie kontrolovateľné do fázy ich štyroch listov a lipkavec obyčajný až do fázy tretieho praslena. LIPKAVEC OBYČAJNÝ Galium aparine L. Hlavná doba klíčenia (september - október) je nežiaduca pre repku. UHORNÍK LIEČIVÝ Descurainia sophia L. Veľmi častá kapustovitá burina na poliach repky. Konvenčné technológie nie sú úplne účinné. KAPSIČKA PASTIERSKA Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. Skorá jarná burina, klíčiaca na jeseň. Patrí do čeľade kapustovité, jej kontrola konvenčnou technológiou je náročná. UŽÍVATEĽSKÉ ODPORÚČANIA flexibilné možnosti aplikácie v závislosti od rastového štádia burín Cleravis 2,0 l + Dash HC 1,0 l / ha REĎKEV OHNICOVÁ Raphanus raphanistrum L. Kapustovitá burina. Prímes reďkvy znižuje kvalitu pozberaného semena repky. MAK VLČÍ Papaver rhoeas L. Nevyhovujúca ochrana môže viesť k sfarbeniu celého poľa repky na červeno. Celá rastlina je jedovatá. VÝDROL PŠENICE Triticum aestivum L. Ako sú obilniny v rotácii s repkou, často sa objavujú ako konkurenčný zaburiňujúci výdrol v repke. Odporúčania kontroly zaburinenia systémom Clearfield Vývojové fázy podľa BBCH HORČICA ROĽNÁ Sinapis arvensis L. METLIČKA OBYČAJNÁ Apera spica-venti (L.) Beauv. PARUMANČEK NEVOŇAVÝ Matricaria inodora L. Od fázy šiestich listov repky, repka môže zakryť jej ohnutými listami burinu, preto sa odporúča do tejto doby ukončiť postrek. Cleravis má byť aplikovaný spolu so zmáčadlom 1,0 l / ha Dash HC, aby bol zaistený bezpečný účinok kontroly zaburinenia. Flexibilné použitie po vzídení repky, ochrana proti už vyklíčeným burinám. Účinok herbicídu ako prostredníctvom listov, tak aj cez pôdu. Miešateľnosť s insekticídmi aj regulátorom rastu. Pre viac informácií, prosím, navštívte webovú stránku : Clearfield logo a názov Clearfield sú registrované ochranné známky spoločnosti BASF. 10 Typická kapustovitá burina v repke. Jej zozberané semená robia problém ohľadne kvality repky. Klíči väčšinou na jeseň. Patrí k top 5 burinám sveta. Veľmi častá burina s vysokým potenciálom šírenia. Po vyklíčení v auguste môže prezimovať. Najdôležitejšie výhody pestovateľského systému Clearfield v repke olejnej: 1. Jednorazové ošetrenie. Ľahká aplikácia s môžnosťami miešania s insekticídmi a regulátormi rastu. 2. Kontrola najdôležitejších bežných a ťažko kontrolovateľných burín v repke, vrátane kapustovitých burín, rovnako ako aj mnoho trávovitých burín, ako je výdrol obilnín a metlička obyčajná (Apera spica-venti). 3. Vysoká účinnosť nezávisle od podmienok osivového lôžka. 11

7 PT200CL NOVINKA! Pokúsili sme sa uhádnuť Vaše potreby PT228CL NOVINKA! Synonymum modernej genetiky Vysoký výnos výborná olejnatosť Vysoký výnos výborná olejnatosť dobrá odolnosť voči poliehaniu Dozrievanie: stredne skorá zrelosť Dozrievanie: stredne skorá zrelosť Najrýchlejší jesenný rast spomedzi PT hybridov umožňuje výsev aj v druhej polovici agrotechnického termínu. Tradičný Clearfield hybrid so stabilným výnosom. Clearfield verzia populárneho Pioneer hybridu repky PR46W14. Vôbec prvá odroda Clearfield oz. repky registrovaná v EÚ na základe výsledkov štátnych odrodových skúšok ÚKSÚP, Bratislava v r Jeho hlavné vlastnosti sú podobné ako u základnej verzie 46W14, dozrievaním je však o 1-2 dni skorší. Charakterizuje ho najvyšší úrodový potenciál v skupine Clearfield odrôd prvej generácie a stabilný výnos, dobrý obsah oleja. Výkonnosť bola overená počas 2 rokov pestovania u európskych farmárov (Maďarsko a Bulharsko), ktorí dosiahli úrody cez 4 t/ha. Toto všetko v jednej hybridnej odrode. Veľmi rychlo rastie na jeseň, preto je dobrou voľbou pre sejby v závere agrotechnického termínu. Odporúčame ho pre každého pestovateľa, ktorý chce byť schopný produkovať repku stabilne, aj za nepriaznivých podmienok zaburinenia. Genotyp s dobrou vitalitou, ktorá vedie k silnejšiemu a skorému vývoju koreňov. Clearfield verzia najpredávanejšej Pioneer repky PR46W20. Vysoký výnosový potenciál a obsah oleja v triede Clearfield. Kombinuje vysoký výnosový potenciál a vysoký obsah oleja, podobne ako jeho základná verzia 46W20. Vzrastom stredne vysoký hybrid s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu v triede tradičných hybridov (!) a dobrou zimovzdornosťou. Rovnomerný, pomalší rast na jeseň a nízka tendencia k predlžovaniu stoniek umožňuje sejbu na začiatku obvyklej doby výsevu. Tento hybrid sa odporúča tým pestovateľom, ktorí chcú pestovať konvenčné Clearfield hybridy repky olejnej a radi by sa vyhli stratám spôsobeným poliehaním. Hybrid má v závere vegetácie rýchle dozrievanie, preto je vhodný na skoršie zbery repky. CHARAKTERISTIKA HYBRIDU Dozrievanie Obsah oleja Odolnosť voči poliehaniu stredne skoré dobrá Výška rastlín (cm) semien / m 2 (jar) / m 2 10,5-15, Skorý výsev - Neskorý výsev Dynamika jesenného rastu Obnova jarného rastu Nástup kvitnutia veľmi rýchla zvýšenie zimovzdornosti zníženie výšky rastlín a podporu vetvenia stredne skorá stredne skoré Úroda semena v t/ha Demonštračné poloprevádzkové pokusy PIONEER Malý Šariš VŠS 2012/2013 Clearfield verzia Základná verzia 6,1 5,9 6,0 5,4 5,5 5,6 4,8 PT228CL /46W20 PT200CL /46W14 PX111CL /45D05 PX100CL CHARAKTERISTIKA HYBRIDU Dozrievanie Obsah oleja Odolnosť voči poliehaniu stredne skoré vysoký vynikajúca Výška rastlín (cm) semien / m 2 (jar) / m 2 11,0-14, Skorý výsev Neskorý výsev Dynamika jesenného rastu Obnova jarného rastu Nástup kvitnutia rýchla zvýšenie zimovzdornosti zníženie výšky rastlín a podporu vetvenia stredne skorá stredne skoré Znak Olejnatosť Zimovzdornosť Stupnica (1-9) Olejnatosť Stupnica (1-9) stredný 7 stredná 5 vysoký 8 dobrá 6 9 vysoká 7 veľmi vysoká 8 vynikajúca

8 Dozrievanie Obsah oleja PX111CL Odolnosť voči poliehaniu stredne skoré vysoký výborná Výška rastlín (cm) semien / m 2 (jar) / m 2 12,0-14, NOVINKA! CHARAKTERISTIKA HYBRIDU Dosiahnite to, čo iní nie. Začína to osivom! Dostatočne silný koreň a vysoká koncentrácia cukru dokáže ochrániť pred mrazivou zimou. Skorý výsev Neskorý výsev Dynamika jesenného rastu Obnova jarného rastu Nástup kvitnutia stredne pomalá, plynulá, ružica nápadne pritlačená k zemi zvýšenie zimovzdornosti odporúčame v prípade kontroly chorôb, nie je potrebné pri regulácii vzrastu stredne neskorá stredný Vysoký výnos výborná olejnatosť Dozrievanie: stredne skorá zrelosť dobrá odolnosť voči poliehaniu Semidwarf hybrid s pokročilými vlastnosťami pre systém Clearfield. Polotrpasličí Clearfield hybrid najnovšej generácie. Stredne skoro dozrieva, podobne ako jeho základná verzia, MAXIMUS hybrid PR45D05. je o niečo vyšší s rovnakým obsahom oleja v porovnaní s 45D05. Pre pestovateľa poskytuje stabilný výkon naprieč ročníkom a miestam pestovania. Vďaka zvýšenej odolnosti voči sclerotíniovému ochoreniu (bielej hnilobe) sú porasty v čase zrelosti zdravšie. Vhodný na skoré sejby bez rizika prerastania, vzhľadom na stredne pomalý, plynulý rast nadzemnej listovej ružice. Rýchlosť rastu koreňov na jeseň je však veľmi rýchla, preto je dobre adaptovaný aj na sejby v závere termínu. Má dobrú zimovzdornosť. Spolu s hybridom PR45D03 patrí do MAXIMUS skupiny so stredne neskorou regeneráciou rastu na jar. Odporúčame pre skúsených pestovateľov repky, ktorí chcú skĺbiť agronomické a agrotechnické výhody, ktoré prinášajú polotrpasličie hybridy so systémom kontroly zaburinenia Clearfield. Znak Olejnatosť Zimovzdornosť Stupnica (1-9) stredný 7 vysoký 8 9 Olejnatosť Stupnica (1-9) stredná 5 dobrá 6 vysoká 7 veľmi vysoká 8 vynikajúca 9 Agrotechnická charakteristika odrôd repky Pioneer AGROTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA POLOTRPASLIČÍCH A CLEARFIELD HYBRIDOV PIONEER Odroda PX111CL NOVINKA PX104 PR44D06 Typ MAXIMUS MAXIMUS MAXIMUS Charakteristika MAXIMUS s vysokým výnosom a herbicídnou toleranciou Clearfield vysoká úroda semien a najvyššia úroda oleja MAXIMUS ktorý kombinuje vysoký výnos, skorosť a olejnatosť Dozrievanie stredne skoré stredne skoré skoré Obsah oleja vysoký Odolnosť voči poliehaniu výborná výborná výborná Výška rastlín (cm) ,0-14,0 12,0-14,0 12,0-14,0 Agrotechnické vlastnosti semien / m (jar) / m Skorý výsev Neskorý výsev Dynamika jesenného rastu AGROTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA KONVENČNÝCH A CLEARFIELD HYBRIDOV PIONEER Odroda PT200CL NOVINKA PT228CL NOVINKA PT205 PT211 NOVINKA PR46W20 Typ konvenčný hybrid pre systém konvenčný hybrid pre systém konvenčný hybrid novej konvenčný hybrid novej konvenčný hybrid Clearfield Clearfield generácie generácie Charakteristika vysoká úroda oleja a herbicídna tolerancia Clearfield vysoká úroda oleja, výborná odolnosť voči poliehaniu a herbicídna tolerancia Clearfield stredne pomalá,plynulá,ružica nápadne pritlačená k zemi zvýšenie zimovzdornosti odporúčame v prípade kontroly chorôb, nie je potrebné pri regulácii rastu výborná úrodnosť semien aj oleja, skoré dozrievanie stredne pomalá,plynulá,ružica nápadne pritlačená k zemi zvýšenie zimovzdornosti odporúčame v prípade kontroly chorôb, nie je potrebné pri regulácii rastu vysoký výnos a výborná odolnosť voči chorobám stredne pomalá,plynulá,ružica nápadne pritlačená k zemi zvýšenie zimovzdornosti odporúčame v prípade kontroly chorôb, nie je potrebné pri regulácii rastu Obnova jarného rastu stredne neskorá stredne neskorá neskorá Nástup kvitnutia stredný stredný neskorý vysoká úroda oleja a výborná odolnosť voči poliehaniu Dozrievanie stredne skoré stredne skoré stredne skoré stredne neskoré stredne skoré vysoký Obsah oleja vysoký vysoký vynikajúci Odolnosť voči poliehaniu dobrá vynikajúca dobrá vynikajúca vynikajúca Výška rastlín (cm) semien / m2 (jar) / m2 Agrotechnické vlastnosti Skorý výsev - Neskorý výsev Dynamika jesenného rastu veľmi rýchla rýchla stredne rýchla rýchla stredne rýchla zvýšenie zimovzdornosti zníženie výšky rastlín a podporu vetvenia zvýšenie zimovzdornosti zníženie výšky rastlín a podporu vetvenia zvýšenie zimovzdornosti zníženie výšky rastlín a podporu vetvenia zvýšenie zimovzdornosti zníženie výšky rastlín a podporu vetvenia zvýšenie zimovzdornosti zníženie výšky rastlín a podporu vetvenia Obnova jarného rastu stredne skorá stredne skorá stredne neskorá stredne neskorá stredne neskorá Nástup kvitnutia stredne skoré stredne skoré stredne neskoré stredne neskoré stredné 14 15

9 Agronomické vlastnosti konvenčných hybridov repky Pioneer Odporučená hustota výsevu a termín sejby (počet semien/m 2 ) Skorý Stred agrotechnického termínu Neskorý 45 PR46W PT228CL PT200CL 55 PT205 Hybrid pre Vašu farmu - úrodný a spoľahlivý 45 PT PT Vysoký výnos výborná VYSOKÁ olejnatosť ÚRODNOSŤ VÝBORNÁ TOLERANCIA VOČI CHOROBÁM VY Dátum sejby: aug. 25. aug. 10. sept. 15. sept. Dynamika jarného rastu Skorá Stredná Neskorá Veľmi neskorá PT228CL PT200CL PR46W20 PT205 PT211 Konvenčné hybridy majú veľmi rýchlu obnovu jarného rastu. Dozrievanie a naplvanie zberu Skoré Normálne - Stredné Neskoré Nový hybrid s nášho šľachtiteľského programu, zameraného na výber odrôd s vyššou zimovzdornosťou. Dozrievanie: stredne skorá zrelosť Konvenčný hybrid s dobrou úrodnosťou a zároveň vysokým obsahom oleja. Moderná odroda súčasného sortimentu Pioneer (podobne ako 46W20,46W21), ktorá dosahuje veľmi vysoký obsah oleja v sušine semena (až 49%). PT205 je hybrid stredne vysokého vzrastu a má výbornú odolnosť voči poliehaniu. Má najvyššie ohodnotenú zimovzdornosť spomedzi súčasného sortimentu konvenčných odrôd. Strednou rýchlosťou jesenného rastu a mierne neskoršou regeneráciou na jar je podobný hybridu 46W20, nástup kvitnutia je o 1-2 dni neskorší ako u hybridu 46W14. PT205 sa vyznačuje širokou základnou odolnosťou voči hubovým chorobám. Odolnosť voči Phoma lingam je nadpriemerná. Ak potrebujete hybrid s vysokou úrodou oleja v rôznych pestovateľských podmienkach každým rokom, skúste vybrať PT205! PR46W20 CHARAKTERISTIKA HYBRIDU PT200CL PT228CL PT205 Škála v dozrievaní: 4-5 dní PT211 Dozrievanie Obsah oleja Odolnosť voči poliehaniu stredne skoré vysoký dobrá Výška rastlín (cm) semien / m 2 (jar) / m 2 11,0-14, Skorý výsev Neskorý výsev Dynamika jesenného rastu Obnova jarného rastu Nástup kvitnutia stredne rýchla zvýšenie zimovzdornosti zníženie výšky rastlín a podporu vetvenia stredne neskorá stredne neskoré Znak Olejnatosť Zimovzdornosť Stupnica (1-9) Olejnatosť Stupnica (1-9) stredný 7 stredná 5 vysoký 8 dobrá 6 9 vysoká 7 veľmi vysoká 8 vynikajúca

10 PT211 NOVINKA! Náš hybrid a Vaša voľba. Optimálna kombinácia! PR46W20 Skutočný diamant na Vašom poli Vysoký výnos výborná VYSOKÁ olejnatosť ÚRODNOSŤ VÝBORNÁ TOLERANCIA VOČI CHOROBÁM VYSOKÝ OBSAH OLEJA HERBICÍDNA TOLERANCIA Vysoký výnos výborná olejnatosť dobrá odolnosť voči poliehaniu Výborný zdravotný stav po zime dáva predpoklad vysokého výnosu. Dozrievanie: stredne neskorá zrelosť Hybrid najnovšej generácie s výbornou odolnosťou voči chorobám. Vynikajúca výkonnosť pozorovaná v minulých rokoch v sieti pokusných pestovaní spoločnosti Pioneer v strednej Európe. PT211 charakterizuje dobrá odolnosť voči hubovým chorobám. Má najvyššie ohodnotenú odolnosť voči Phome lingam (7) z tradičných, vysokých hybridov a zároveň aj sclerotínii (7). Vyznačuje sa dobrou odolnosťou proti pukaniu šešúľ (angl. -shattering tolerance) s pomalým, plynulým dozrievaním. Odporúčame sejbu v prvej polovici agrotechnického termínu, aby sme zabezpečili založenie porastu pred zimou v očakávanej kvalite. Hybrid navrhujeme pestovať tým pestovateľom, ktorí vzhľadom na kapacitu zberových prác pri repke často čelia problémom praskania šešúľ a zvyšovania zberových strát. Tento pohľad dáva tušiť, aký bude konečný výsledok výnosu. Dokážete spočítať počet vetví? Dozrievanie: stredne skorá zrelosť Spojenie vynikajúcej olejnatosti, optimálnej výšky a odolnosti voči poliehaniu. Najpredávanejšia repka sortimentu Pioneer za rok 2013 na Slovensku z najsľubnejších nových odrôd našej ponuky. Hodnotenie úrodového potenciálu a olejnatosti dosahuje najvyššiu známku 9. Registrovananá v r ÚKSÚP. Obsah oleja v sušine semena počas ŠOS ÚKSÚP bol (47,5%). Vďaka pomalšiemu rastu na jeseň a nízkej tendencii k predlžovaniu stoniek sa odporúča výsev na začiatku obvyklej doby výsevu. Hybrid dozrieva skoro a rýchlo a umožňuje farmárom skorý zber. Pretože za normálnych podmienok pestovania je výška hybridných rastlín len cm, W20 má vynikajúcu odolnosť proti poľahnutiu! je veľmi nízky, 11-14,5 μmol/g. Tento hybrid sa odporúča tým pestovateľom, ktorí pestujú konvenčné hybridy repky olejnej a radi by sa vyhli stratám spôsobeným poliehaním! CHARAKTERISTIKA HYBRIDU Dozrievanie Obsah oleja Odolnosť voči poliehaniu stredne neskoré vysoký výnikajúca Výška rastlín (cm) semien / m 2 (jar) / m 2 11,0-14, Skorý výsev Neskorý výsev Dynamika jesenného rastu Regulácia rastu na jeseň Obnova jarného rastu Nástup kvitnutia rýchla zvýšenie zimovzdornosti zníženie výšky rastlín a podporu vetvenia stredne neskorá stredne neskoré Znak Olejnatosť Zimovzdornosť Stupnica (1-9) Olejnatosť Stupnica (1-9) stredný 7 stredná 5 vysoký 8 dobrá 6 9 vysoká 7 veľmi vysoká 8 vynikajúca 9 CHARAKTERISTIKA HYBRIDU Dozrievanie Obsah oleja Odolnosť voči poliehaniu stredne skoré vynikajúci vynikajúca Výška rastlín (cm) semien / m 2 (jar) / m 2 11,0-14, Skorý výsev Neskorý výsev Dynamika jesenného rastu Obnova jarného rastu Nástup kvitnutia stredne rýchla zvýšenie zimovzdornosti zníženie výšky rastlín a podporu vetvenia stredne neskorá stredné Znak Olejnatosť Zimovzdornosť 18 19

11 Polotrpasličie hybridy MAXIMUS Agronomické vlastnosti polotrpasličích hybridov repky Pioneer Bolo to v roku 2006, keď sme predstavili náš prvý MAXIMUS polotrpasličí hybrid repky na Slovensku, v Maďarsku a Slovinsku. V roku 2014 sú si všetci pestovatelia repky vedomí výhod tejto produktovej značky. V tomto roku sa šesť hybridov DuPont Pioneer MAXIMUS pestuje v jedenástich krajinách strednej a východnej Európy. POČET ZASIATYCH MAXIMUS HYBRIDOV A POČET KRAJÍN V KTORÝCH SA PESTUJÚ MAXIMUS HYBRIDY Odporučená hustota výsevu a termín sejby (počet semien/m 2 ) Skorý Stred agrotechnického termínu Neskorý 40 PR44D PX PX111CL 55 Dátum sejby: aug. 25. aug. 10. sept. 15. sept. Na základe možnosti sejby v širokom rozpätí termínov, majú pestovatelia hybridov MAXIMUS vyššiu flexibilitu termínovania sejby. Dynamika jarného rastu Skorá Stredná Neskorá Veľmi neskorá Počet krajín a hybridov PR44D06 PX104 PX111CL MAXIMUS hybridy umožňujú dlhé obdobie aplikácie dusíkatých hnojív v jarnom období! Dozrievanie a naplvanie zberu Skoré Normálne - Stredné Neskoré PR44D06 PX104 PRODUKTOVÁ OBMENA DUPONT PIONEER MAXIMUS HYBRIDOV REPKY V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE PX111CL Škála v dozrievaní: 4-5 dní CL CL Počet hybridov Počet krajín DuPont oválne logo je registrovaná ochranná známka spoločnosti DuPont. R, TM, SM su ochranné známky spoločnosti Pionner Hi-Bred. c 2014, PHII

12 PX104 Vykročme spolu do budúcnosti PR44D06 Malý, ale silný hybrid...od Pioneer! Vysoký výnos výborná olejnatosť dobrá odolnosť voči poliehaniu Vysoký výnos výborná olejnatosť dobrá odolnosť voči poliehaniu Rastlina formuje na jeseň listovú ružicu s typickým pritlačením k zemi, čo pomáha polotrpasličej odrode v lepšom prezimovaní. Dozrievanie: stredne skorá zrelosť Najvýkonnejší polotrpasličí hybrid zo skupiny MAXIMUS, ktorý poskytuje o 3-4% vyššiu úrodu ako hybridy staršej genetiky. Podobne ako 44D06, má tento hybrid tiež najvyšší obsah oleja ako aj najvyššiu zimovzdornosť spomedzi hybridov MAXIMUS. V poloprevádzkových pokusoch Pioneer hybrid úrodou semien prekonal okrem MAXIMUS hybridov svojej skupiny, ako aj tradičné hybridné odrody. Nástup kvitnutia je zhodný s časom začiatku kvitnutia hybridu PR45D03. Rastliny sú nižšieho vzrastu s výrazným vetvením, ktoré vytvára mohutné šešuľové pásmo. PX104 sa vyznačuje dobrou odolnosťou voči hubovým chorobám. Má najvyššie ohodnotenú odolnosť voči Phome lingam (7) z hybridov MAXIUMS a zároveň aj sclerotínii (7). Odporúčame tým pestovateľom, ktorí majú s pestovaním hybridov MAXIMUS dobré skúsenosti a sú vždy otvorení novinkám. Na jeseň tento Maximus investuje do stavby koreňa. Na jar už vidíme zárodky bohatých vetví. Dozrievanie: skorá zrelosť Najobľúbenejšia odroda z rodiny MAXIMUS, vhodná pre skorý výsev. Jeho úrodnosť je patrná už pri kvitnutí, kedy množstvom nasadených kvetov vynikne nad ostatnými odrodami. Má najvyšší obsah oleja zo sortimentu polotrpasličích produktov. Rastlina má veľmi plochý a široký tvar ružice počas jesene a zimy,s hrubým koreňovým kŕčkom, čo je dobré pre odolnosť proti mrazu. Pretože tento hybrid pochádza z novej generácie, lepšie znáša sklerotíniu a má zvýšenú odolnosť proti hubovým chorobám listov a šešúľ v druhej polovici vegetácie (zdravšie rastliny pred zberom). Je veľmi dobre adaptovaný na skorú sejbu (plynulý a pomalý jesenný rast). Obnova jarného rastu je neskorá, čo umožňuje lepšie termínovanie aplikácie regeneračného N. Veľmi sa odporúča pre tých pestovateľov MAXIMUS, ktorí sa zameriavajú na včasný zber repky a zvýšenú odolnosť proti chorobám. Vedúci polotrpasličí hybrid na domácich poliach. CHARAKTERISTIKA HYBRIDU Dozrievanie Obsah oleja Odolnosť voči poliehaniu stredne skoré výborná Výška rastlín (cm) semien / m 2 (jar) / m 2 12,0-14, Skorý výsev Neskorý výsev Dynamika jesenného rastu Obnova jarného rastu Nástup kvitnutia stredne pomalá, plynulá, ružica nápadne pritlačená k zemi zvýšenie zimovzdornosti odporúčame v prípade kontroly chorôb, nie je potrebné pri regulácii vzrastu stredne neskorá stredný Znak Olejnatosť Zimovzdornosť Stupnica (1-9) Olejnatosť Stupnica (1-9) stredný 7 stredná 5 vysoký 8 dobrá 6 9 vysoká 7 veľmi vysoká 8 vynikajúca 9 CHARAKTERISTIKA HYBRIDU Dozrievanie Obsah oleja Odolnosť voči poliehaniu skoré výborná Výška rastlín (cm) semien / m 2 (jar) / m 2 12,0-14, Skorý výsev Neskorý výsev Dynamika jesenného rastu Obnova jarného rastu Nástup kvitnutia stredne pomalá, plynulá, ružica nápadne pritlačená k zemi zvýšenie zimovzdornosti odporúčame v prípade kontroly chorôb, nie je potrebné pri regulácii vzrastu neskorá neskorý Znak Olejnatosť Zimovzdornosť 22 23

13 Výživa, regulácia rastu a kontrola zaburinenia repky Pre úspešné pestovanie repky, okrem ošetrovania porastov proti škodcom, sú ešte tri veľmi dôležité oblasti, ktorým by farmári mali venovať zvláštnu pozornosť. (1) Bez účinnej kontroly zaburinenia nemôžeme dosiahnuť výnosový potenciál, ktorý nám poskytuje genetika odrody. Ak chceme minimalizovať zníženie výnosu, ktoré by mohlo byť potenciálne veľmi vysoké, pestovatelia musia použiť najlepšiu ochranu proti burinám, aká je prispôsobená ich podmienkam. (2) V súčasnej dobe si nevieme predstaviť, že pestovanie repky existuje bez využitia regulátorov rastu. Aplikácia na jeseň pomáha zvýšiť zimovzdornosť, zatiaľ čo na jar uplatnenie regulátorov rastu (PGR) generuje rozvetvenie. (3) Ozimné repky potrebujú vysokú úroveň živín. Bez použitia vysokej dávky agrochemických hnojív nemôžeme dosiahnuť najvyšší výnos. Vedľa makroprvkov (N, P, K), síra a bór sú prvky, ktorým pestovatelia majú venovať pozornosť. Výživa repky Podobne ako kukurica, aj repka olejka má vysoké nároky na živiny. Plodina spotrebuje najväčšie množstvo dusíka a draslíka medzi rastovými fázami od začatia tvorby kvetných pukov do konca kvitnutia, zatiaľ čo príjem fosforu je viac či menej kontinuálny v priebehu rastu plodiny. Z mikroprvkov sú vysoko odporúčané použiť síru a bór. Pre úrodu 1t/ha semena repky musia pestovatelia brať do úvahy nižšie uvedené dávky živín rôznych prvkov: N kg, P kg, K kg, kg S, B 2kg. Regulácia rastu (použitie PGR) Na konci obdobia jesennej vegetácie musia petovatelia dosiahnuť tento cieľ: Fázu 8-10 listov repky, 20 až 30 cm dĺžku koreňa a 8-10 mm priemer koreňového kŕčku. Ďalším základným cieľom má byť kontrola predlžovacieho rastu hlavnej stonky predtým ako plodina vstúpi do zimy. Akákoľvek odchýlka od vyššie uvedenej fázy oslabuje zimovzdornosť. Čo sa týka jesennej starostlivosti o plodinu, dôležité technologické opatrenie je aplikácia rastových regulátorov PGR. Aplikácia PGR na jar do výšky hlavnej stonky 20 cm podporuje rozvoj postranných vetví a skracuje rastlinu. V období cm výšky rastlín PGR (rastový regulátor s fungicídnymi účinkom) kontroluje hubové choroby a znižuje riziko poliehania. Kontrola zaburinenia Za posledných rokov sa pestovateľké technológie v repke výrazne zmenili. Hustota rastlín je nižšia, medziriadkové vzdialenosti sú vyššie ako predtým, takže schopnosť konkurencie rastlín repky proti burinám je nižšia. Pri kontrole zaburinenia na svojich repkových poliach musia pestovatelia ničiť nasledujúce skupiny burín: 1. Skoré jarné druhy burín, ktoré vzídu už začiatkom predchádzajúcej jesene (hluchavka, kapsička, hviezdica, veronika). 2. Skoré sezónne buriny, vzchádzajúce behom predchádzajúcej jesene (lipkavec, rumanček, mak). 3. Kapustovité buriny, ako napr. uhorník alebo horčica. Tieto sú náročné na hubenie s konvenčnými technológiami. 4. Trávovité buriny (metlička, výdrol obilnín, atď.). JESEŇ JAR Pred sejbou Fázy BBCH Clomazone Clopyralid Metazachlor Quinmerac Dimetachlor Imazamox (len pre tolerantné hybridy!) Picloram Aminopyralid KONTROLA ZABURINENIA (účinné látky registrovaných herbicídov proti dvojklíčnolistovým burinám) Metazachlor, Quinmerac Metkonazole (+ mepiquat chloride) Tebuconazole Difenoconazole + Paclobutrazol Metkonazole (+ mepiquat chloride) Tebuconazole Difenoconazole + Paclobutrazol Cyproconazole REGULÁCIA RASTU (účinné látky registrovaných rastových regulátorov) Fosfor - 100% Dusík - 20% Dusík % Dusík % Draslík - 100% Bór kg/ha Bór kg/ha Bór kg/ha VÝŽIVA Síra - 30% Síra % Síra % 24 25

14 Tipy pestovateľov pre najlepšiu prax pestovania repky olejky Pioneer zo strednej a východnej Európy MAĎARSKO Szekszárdi Aranyfürt PR44D06, 160 ha, 4,4, t/ha Bezorbová príprava pôdy. Zasiate koncom augusta s výsevokm 40 semien/m 2 a 12 cm vzdialenosťou riadkov. Aplikovaný regulátor rastu (tebuconazole) na jeseň aj na jar. Výživa: 170 kg/ha N (delené dávky, 1x 40 kg/ha na jeseň a 3x na jar). 73kg/ha P a 73 kg/ha K. Tiež daný bór + síra. Ošetrenie proti škodcom 4x cez sezónu. SLOVENSKO Farma Majcichov a.s. PR46W20, 114 ha, 4,4 t/ha PR44D06, 63 ha, 4,0 t/ha Bezorbová príprava pôdy. Zasiate koncom augusta s výsevkom 40 semien /m 2 a 12,5 cm vzdialenosťou riadkov. Na jar aplikovaný regulátor rastu (difenoconazole+ paclobutrazol). Výživa: 30 t/ha hnojovica, 200 kg/ha N, 150 kg/ha P, tiež dodaný bór + síra. Na kontrolu zaburinenia použité 3 účinné látky (dimethachlor, napropamide, clomazone). Na jar aplikovaný fungicíd (prothioconazole + tebuconazole) a 3x kontrola škodcov. Desikácia pred zberom glyfosátom. SLOVENSKO Poľnohospodár Nové Zámky a.s. PR46W14, 37 ha, 5,06 t/ha Konvenčná príprava pôdy. Sejba po oz. pšenici a výsevok 50 semien/m 2 pri 12,5 cm vzdialenosti medziriadkov. Výživa: 188,5 kg/ha N (delené dávky, 1x 4,5 kg/ha na jeseň a 3x na jar 52:78:54) + 14,4 kg/ha P na jeseň. Tiež daný bór + síra. Dvakrát ošetrenie na jar. 1. proti blyskáčikovi/krytonosovi (deltametrin, thiacloprid), 2.proti byľomoru (lambda, cyhalothrin). Predzberové ošetrenie zmesou lepidla (pinolen) a glyfosátu. RUMUNSKO Inter Agro PT200CL, 80 ha, 4,1 t/ha Zasiate koncom augusta po pšenici ozimnej (60 semien /m 2, 25 cm vzdialenosť riadkov) s obilnou sejačkou. Aplikovaný regulátor rastu (metconazole) na jeseň aj na jar. Výživa: 135 kg/ha N a 63 kg/ha P. Kontrola zaburinenia: technológiou Clearfield, následne na jeseň daný rastový regulátor (metconazole). Ochrana proti škodcom 3x, raz na jeseň, dvakrát na jar. Pred zberom aplikovaný prípravok na zalepenie šešúľ. SLOVINSKO Perutnina Ptuj d.d. PR44W29, 88 ha, 4 t/ha Slovensko BULHARSKO Ivaylo Yonchev PR44D06, 70 ha, 4,5 t/ha Bezorbová príprava pôdy. Zasiate začiatkom septembra po oz.pšenici s výsevkom 45 semien/m 2 s medziriadkovou vziadenosťou 12,5 cm. Na jeseň a jar aplikovaný regulátor rastu (tebuconazole). Výživa: 145 kg/ha N, 70 kg/ha P,140 kg/ha K, 2kg/ha Bór a 70 kg/ha S. Na jar 2x insekticídna kontrola pyrethroidmi. Slovinsko Chorvátsko Maďarsko Rumunsko Konvenčná príprava pôdy. Zasiate koncom septembra s výsevkom 55 semien /m 2 na 12,5 cm vzdialenosť riadkov. Na jeseň a jar aplikovaný regulátor rastu (metconazole). Výživa: 200 kg/ ha N, 150 kg/ha P a 40 kg/ha S. Insekticídna ochrana pyrethroidmi proti skočke a blyskáčikovi repkovému. CHORVÁTSKO Marko Ostrihon PR46W21, 27 ha, 4 t/ha Srbsko Bulharsko SRBSKO AD Kozara PR46W15, 56 ha, 4,2 t/ha Konvenčná príprava pôdy. Zasiate v polovici septembra s výsevkom 50 semien /m 2 na 37,5 cm vzdialenosť riadkov s pneumatickou sejačkou na presný výsev. Výživa: 130 kg/ha N, 100 kg/ha P a 100 kg/ha K. Insekticídna ochrana pyrethroidmi proti piliarke repkovej behom jesene a blyskáčikovi repkovému pred kvitnutím. Predplodina: ozimná pšenica. Vysiatych 66 semien /m 2 začiatkom septembra s medziriadkovou vzdialenosťou 15 cm. Výživa (N:P:K): 150:66:44. Aplikácie insekticídov: skoro na jar cypermethrin + chlorpyriphos, neskorá jar lambda-cychalothrin. Zberané so špeciálnym adaptérom na zber repky

15 Fómová hniloba repky / Phoma lingam Fómová hniloba koreňa a stonky repky je veľmi rozšírená všade tam, kde sa pestuje repka. Je to jedno z najdôležitejších ochorení tejto plodiny. Intenzita výskytu a poškodenia je závislá od ročného obdobia, od odrody a pestovateľskej technológie. V prípade závažného jesenného napadnutia, úmrtnosť rastlín môže byť značne zvýšená. Poľahnuté rastliny môžu spomaľovať priebeh zberu. V bežnom roku pri štandardnom ošetrovaní porastu sú straty na úrode spôsobené fómovou hnilobou koreňa a stonky menšie ako 10%, ale na neošetrenom poli citlivého hybridu so závažnými infekciami, môže byť strata aj 30 až 50%. Spóry z lézií na listoch rozširujú infekciu prostredníctvom kvapiek dažďa a prúdenia vzduchu Vývojový cyklus ochorenia Huba prerastá z listu do stonky Hniloba oslabuje bázu stebla - poliehanie Symptómy fómovej hniloby: Vyskytuje sa na klíčnych listoch, listoch, stonkách a šešuliach. Patogén Leptosphaeria maculans (pohlavná fáza) produkuje askospóry a Phoma lingam (anamorfa - nepohlavné štádium) produkuje pyknospóry. Lézie na listoch sú sivasto-biele, okrúhle až nepravidelného tvaru. Často posiate čiernymi bodkami malých plodníc pyknidami. Lézie na stonkách sa môžu objaviť v spodnej bazálnej časti, alebo na miestach pripojenia listov. Fómová hniloba koreňa sa objaví ako suché vpadnuté lézie s čiernymi okrajmi, ktoré obopnú koreňový kŕčok a spôsobia poľahnutie rastliny. Inokulum na rastlinných zvyškoch spôsobuje infekciu v nasledujúcich rokoch. Spôsoby ochrany proti fómovej hnilobe: Agronomické opatrenia striedanie plodín spracovanie pôdy orbou a zaoranie strniska ochrana proti výdrolu repky a burinám (palina, reďkev ohnicová, horčica roľná, huľavník lekársky) Chemická ochrana morenie osiva - kontrola prenosu fómy osivom postrekom na listy (aplikácia rastového regulátora s fungicídnym účinkom pomáha) Sejba tolerantných odrôd 44W29, 46W14, 44D06, PT211 Napadnuté klíčne listy Askospóry sú šírené prostredníctvom prúdenia vzduchu Pyknospóry sú šírené prostredníctvom prúdenia vzduchu Infikované semená zapríčiňujú infekciu klíčiacich rastlín Napadnuté šešule Podmienky prostredia pre rozvoj ochorenia: Klimatický dopad - teplé, daždivé, vlhké podmienky spôsobujú vyšší výskyt a závažnosť ochorenia fómovou hnilobou. Slabý dážď umožňuje uvoľňovanie spór (askospór) zo strniska, rovnako aj rozširovanie spór (pyknospór) špliechajúcimi kvapkami vody. Vietor dopraví askospóry na dlhé vzdialenosti (niekoľko km). Vlhké podmienky sú priaznivé pre klíčenie spór a započatie rastu huby. Vlhkosť v skorej fáze rastu (do štádia 6 listov) je dôležitá z hľadiska rozvoja choroby, načasovanie vzniku ochorenia v ranej fáze má veľký vplyv na konečný výsledok epidémie fómovej hniloby. Príznaky ochorenia sú často závažnejšie s vyššími teplotami na konci vegetačného obdobia. Júnové hodnotenie napadnutia koreňového kŕčka fómovou hnilobou ŽIADNE SYMPTÓMY 100% NAPADNUTIE 28 29

16 RNDr. Peter Jurčovič - meteorológ Ľadovec, krúpy, krupobitie V apríli sa každoročne začína u nás letná búrková sezóna. To znamená, že frontálne búrky, vyskytujúce sa pri prechode studených frontov v dôsledku vynútených výstupných prúdov vzduchu (a to je jedno, či je to v lete alebo v zime, cez deň alebo v noci), sú teraz vystriedané častejšie búrkovými oblakmi, vznikajúcimi vplyvom prehrievania zemského povrchu v dostatočne vlhkom prostredí, v nestabilne zvrstvenom vzduchu, prípadne ešte ich vývoj je podporený horským terénom. Hovoríme im búrky vo vnútri vzduchovej hmoty. Odborno-poradenský servis Pioneer Hi-Bred Slovensko Vývoj takéhoto búrkového oblaku sa začína nenápadne. R po východe slnka sa začína prehrievať vzduch pri zemi, začína stúpať a postupne sa zase ochladzovať. V určitej výške niekoľko 100 metrov sa ochladí až natoľko, že vodná para sa mení na vodu. Vznikajú drobné vodné kvapky (s priemerom desatiny milimetra), začala sa kondenzácia. Sme v takzvanej kondenzačnej hladine, čiže vo výške, kde začína vznikať oblak. Ale výstupné pohyby pokračujú. Prichádza ďalší teplý vzduch od zemského povrchu, vznikajú ďalšie kvapky. Zosilňujú sa aj výstupné prúdy. Oblak rastie. Z malého kopovitého oblaku vzniká krásny veľký oblak, ktorý sa nápadne podobá na karfiol. Až z neho ďalším vývojom vzniká búrkový oblak. Malý oblak má na výšku niekoľko desiatok až stoviek metrov. Búrkový oblak má spodok niekde vo výškach pod 1000 metrov, ale vrchol oblaku siaha aj nad 10 km, zaznamenali sme na Slovensku aj oblak, ktorý siahal až do výšky 18 km, čo je bežné len v trópoch. Až do tejto výšky zasahujú výstupné prúdy a vynášajú tam tie drobné vodné kvapky. Na spodku oblaku je teplota tesne nad nulou a naozaj sú tam vodné kvapky. Vo výškach okolo 10 km je už bežne -40 až -60 C. Vodné kvapky zamrznú a keď v prednej časti oblaku sú vynášané až pod vrchol oblaku, tak v zadnej časti oblaku padajú vlastnou váhou a aj v klesavých prúdoch zase späť do spodnej časti oblaku, kde je teplota nad nulou. Ale tam už sú zase výstupné prúdy a tieto mokré a stále ešte dostatočne ľahké ľadové kvapky (takmer gulôčky, krúpky) sú zase vynášané pod vrchol oblaku, kde tá voda na povrchu guľôčky rýchlo zamrzne. A zase padajú, omokria sa, vystúpia, zamrznú a ešte raz a ešte mnoho ráz. Až vznikajú krúpy vo veľkosti hrášku, čerešní, golfových až tenisových loptičiek, v trópoch až vo veľkosti pomarančov či grepov. Také, už veľmi ťažké kusy ľadu pri svojom páde neubrzdia výstupné prúdy v spodnej časti oblaku a krúpy vypadávajú von a padajú na zemský povrch. Ak sú to malé krúpy, tak sa pri páde v teplom vzduchu ešte môžu stihnúť roztopiť, ak sú veľké, beda tomu miestu, kam dopadnú. Rýchlosť pádu sa ešte môže zväčšiť, keď oblak postupne prechádza do tretieho štádia vývoja, keď už výstupné prúdy v ňom slabnú až zanikajú a v oblaku zostanú len klesavé prúdy. Vtedy dopadajú rýchlosťou 100 až 150 km/h, ojedinele aj viac. Plocha, na ktorú dopadnú krúpy a spôsobia spúšť, býva niekoľko 100 metrov štvorcových. Trvanie niekoľko minút, ojedinele aj nad 30 minút. Vyskytujú sa v tých najväčších búrkových oblakoch a obyčajne popoludní alebo k večeru, čiže v čase maxima vývoja búrkových oblakov. Najbúrkovejší mesiac je na Slovensku aj najteplejší mesiac - júl, potom jún. Vtedy je najviac dní s búrkou. A tak, ako sa letné búrky častejšie vyskytujú v hornatom teréne, aj krupobitie práve tam častejšie zaznamenávame. Lenže tam nie sú polia a sady, tam nás to nebolí. Ako sa dá chrániť pred krupobitím? V modernej dobe využívania meteorologických radarov už nie je problém zaznamenať v búrkovom oblaku vytváranie krúp. A aj metód, ako zabrániť ďalšiemu zväčšovaniu krúp a ich následnej ničivej činnosti, je dosť. Veľkoplošne sa to v niektorých krajinách rieši vystreľovaním špeciálnych rakiet alebo delostreleckých granátov zo zeme do vyvýjajúceho sa búrkového oblaku alebo práškovaním z lietadiel letiacich nad búrkovými oblakmi. Ako reagent sa používajú špeciálne látky, ktoré urýchlia vývoj oblakov, vznik zrážok, aby sa skrátka oblak vypršal skôr, než vzniknú nebezpečne veľké krúpy. Škody spôsobené krupobitím, boli takto znížené asi na štvrtinu. Až na nulu sa to asi nikdy nepodarí, pretože, ak vzniká naraz viac búrkových oblakov, alebo rýchlo za sebou vznikajú a zanikajú na veľkej ploche, ako je Slovensko, ktoré je tak veľmi orograficky rozmanité, alebo ak sú to dokonca frontálne búrky na silných studených frontoch, ktoré sú trebárs spojené s rýchlo postupujúcimi tlakovými nížami, tak to asi nie je a ani nebude možné...prírodné sily sú skrátka silnejšie. Na Slovensku sú najviac ohrozenými oblasťami okresy Levice, Nové Zámky a Komárno, kde dochádza k najväčším škodám spôsobeným krupobitím. Celoplošne by sa dalo veľa zachrániť vybudovaním špeciálnej (mobilnej) delostreleckej (alebo raketovej) jednotky. Látky, ktorými sa infikujú oblaky, sú ekologicky nezávadné (napríklad jodid strieborný alebo suchý ľad). Druhý spôsob je vhodnejší pre jednotlivé menšie územia, čiže pre menšie poľnohospodárske, ovocinárske alebo vinárske firmy a družstvá. Práve tento spôsob sa už používa vo viacerých krajinách Európy (aj na Slovensku) a tiež aj v Amerike a Ázii. Ide o mechanický spôsob ovplyvnenia búrkových oblakov, a to napríklad delostreleckými salvami, ktoré vyvolajú rázovú vlnu. Takto to zatrasie búrkovým oblakom, naruší sa v ňom cirkulácia, búrkový oblak sa tak rýchlejšie rozpadne a nedosiahne maximum vývoja. A tiež aj maximum vývoja krúp, takže ešte malé krúpy vypadnú z oblakov ako zrelé ovocie zo stromu... Moderný spôsob spočíva vo využití špeciálneho zvukového dela umiestneného v rozsiahlych oblastiach polí, sadov a vinohradov. Nevýhodou tejto metódy je, že ak sa aplikuje v blízkosti ľudských obydlí (dedín a miest), tak ľudia musia strpieť obrovský hluk ( db) z niekoľko minútovej kanonády (5 až 15 min každých cca 5 sekúnd). Jedno delo ochráni cca 80 ha oblasti. Účinnosť až 95 %. Záverečná otázka znie: Je to efektívne používať na Slovensku? Skúsenosti zo západnej Európy hovoria, že efektívne je to hlavne v juhoeurópskych krajinách, kde sa častejšie vyskytuje krupobitie, ale veľké rozdiely sú aj medzi jednotlivými krajinami. Platí všeobecne, že čím častejšie sa bude krupobitie vyskytovať, tým bude efektivita ochrany vyššia, ale my vlastne nechceme, aby sa krupobitie vyskytovalo... Ing. Rudolf Turner ZÁPADNÉ SLOVENSKO Ing. Jaroslav Kukan ZÁPADNÉ SLOVENSKO Ing. Štefan Író ZÁPADNÉ SLOVENSKO Ing. Pavol Kuchár ZÁPADNÉ SLOVENSKO Ing. Marian Bačiak ZÁPADNÉ SLOVENSKO Ing. Štefan Tóth STREDNÉ SLOVENSKO Ing. Anton Mráz VÝCHODNÉ SLOVENSKO Ing. Radovan Vavrek VÝCHODNÉ SLOVENSKO 30

17 Vážený pestovateľ! Prosím, volajte našich spolupracovníkov s dôverou. Odpovedať na Vaše otázky nám bude cťou. Radi sa s Vami podelíme o naše skúsenosti a budeme sa tešiť Vašim pripomienkam a nápadom. Pioneer Hi-Bred spol. s r.o. Mlynská 4629/2A, Dunajská Streda Tel.: 031/ , Fax: 031/

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Bakal{rska diplomov{ pr{ca 2012 Martina Huskov{ Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura

Διαβάστε περισσότερα

Pasívny dom sa oplatí

Pasívny dom sa oplatí 6/2014 6/2014 technologicky vyspelé domy a budovy Pasívny dom sa oplatí www.idbjournal.sk ročník IV ISSN 1338-3337 Vážení čitatelia, ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku, prajeme

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS 1,29 EUR 2/2012 Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS Policajti s novými puškami www.alarmsecuritymagazin.sk 2/2011 Alarm magazín 1 Výrobky značiek,

Διαβάστε περισσότερα

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk CHOV OVIEC a KÔZ Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012 Mnoho šťastia v čase Vianoc, v žiari svetiel stromčeka, aby zdravie, láska, pokoj zavítali

Διαβάστε περισσότερα

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy!

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy! 2/2013 2/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať záležať Vaillant www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Mediálna podpora podujatia idb Journal

Διαβάστε περισσότερα

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany uvádza ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 1 Ing. Peter Žúbor ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova?

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Križovatky II 2010 Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE Recenzenti: PaedDr. Rastislava Brťková,

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM Roman GÁŠPÁR ROČNÍKOVÝ PROJEKT 2009 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

AIMS AND OBJECTIVES ZIELE DES PROJEKTES ZÁMERY A CIELE PROJEKTU ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

AIMS AND OBJECTIVES ZIELE DES PROJEKTES ZÁMERY A CIELE PROJEKTU ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ International Closing Conference - Kosice - Slovakia - April 2013 1 AIMS AND OBJECTIVES The main objective of the SIGOLD project is to promote healthy and active ageing by helping 50+ workers stay involved

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ...

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... Obsah štúdie Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... 83 Anton PAŽICKÝ SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY VO FUNKCIÁCH RODINY... 102 Veronika ŠTOFANÍKOVÁ LITERÁRNE VLASTNOSTI A OBSAHOVÉ ROZDELENIE KNIHY PROROKA MICHEÁŠA...

Διαβάστε περισσότερα

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic 11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011 Czech Republic Slovak Republic Rex Maughan Rex Maughan predseda správnej rady a výkonný riaditeľ FLP Int., Inc. OBJAVTE SVOJU VÍZIU Helen Kellerovej

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková 2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková Kardiovaskulárne ochorenia zaujímajú prvé miesto v príčinách mortality na celom

Διαβάστε περισσότερα

Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely v prášku, od narození Dietetická potravina na osobitné medicínske účely v prášku, od narodenia

Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely v prášku, od narození Dietetická potravina na osobitné medicínske účely v prášku, od narodenia Příloha č. 1 etiketa Nutrilon 1 Allergy Digestive Care Čelní strana Logo Nutrilon + štít (ve štítu text: Pro děti s alergií či intolerancí běžné stravy / Pre deti s alergiou alebo intoleranciou bežnej

Διαβάστε περισσότερα

Název produktu. SPECIÁLNÍ PRODUKTY Creasteron. BÍLKOVINY - PROTEINY Whey C6 Hi-Anabol Protein Hi Tec Protein Micellar Casein Protein 80

Název produktu. SPECIÁLNÍ PRODUKTY Creasteron. BÍLKOVINY - PROTEINY Whey C6 Hi-Anabol Protein Hi Tec Protein Micellar Casein Protein 80 Porovnávací tabulka suplementů Název produktu Strana Kalorická restrikce Zvýšení spalování kalorií během tréninku Zvýšení spalování kalorií během odpočinku Dietní systém podpory Přírůst tělesné hmotnosti

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED KATEDRA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY Ekológia jedincov a populácii (Syllabus prednášok) Stanislav David 1 Nitra, 2010 Úvodom Syllabus prednášok

Διαβάστε περισσότερα

divoké hory prekrásne pláže

divoké hory prekrásne pláže GEOGRAFIA A PODNEBIE divoké hory prekrásne pláže Najčistejšie, krištáľové a blankytné more vystupujúce k horám pokrytým snehom. Z knihy The Cretan Journal anglického cestovateľa a maliara Edwarda Leara,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Strojírenské technologie I

Strojírenské technologie I Strojírenské technologie I Obor: STROJÍRENSTVÍ Ing. Daniel Kučerka, PhD., ING-PAED IGIP doc. Ing. Soňa Rusnáková, PhD., ING-PAED IGIP 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Διαβάστε περισσότερα

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO...

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... Obsah štúdie ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... 3 Vasyľ KUZMYK Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ... 13 Alexios PANAGOPOULOS PATRISTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS DA P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING Automatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα 3 Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας,

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS D P O O C O O C ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSNVISNING C pa a a a Πλυντήριο ρούχων utomatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ján Hanák. Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++

Ján Hanák. Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Ján Hanák Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Artax 2009 Autor: Ing. Ján Hanák, MVP Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Recenzenti: doc. RNDr. Jozef Fecenko,

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ EN / EL / CZ Gigaset 5005 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

Antologie řecké literatury 20. století. Nicole Votavová Sumelidisová

Antologie řecké literatury 20. století. Nicole Votavová Sumelidisová Antologie řecké literatury 20. století Nicole Votavová Sumelidisová Masarykova univerzita Brno 2014 Antologie řecké literatury 20. století Nicole Votavová Sumelidisová Masarykova univerzita Brno 2014 Dílo

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem; HU SL EL PL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 6 11 1 12 7 1 2 5 4 3 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Διαβάστε περισσότερα

AQUA TURBO 047201-05/05

AQUA TURBO 047201-05/05 AQUA TURBO INSTRUCTIONS FOR USE GEBRAUCHSANWEISUNG GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO MODO DE EMPLEO MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE KULLANMA TALIMATI 047201-05/05 3

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2013 (13)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2013 (13) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2013 (13) Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd ČR (projekt

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210 92 12 090 BUTISAN 40/10 SC

FAX: 210 92 12 090 BUTISAN 40/10 SC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Τ.Κ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Napoleon Lapathiotis. Životopis

Napoleon Lapathiotis. Životopis Napoleon Lapathiotis Životopis 1888 1944, * v Athénách, jeho otec Leonidas Lapathiotis pocházel z Kypru, byl armádním důstojníkem, jenž se postupně vypracoval na generála, byl zvolen do parlamentu a nakonec

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL A MP+ 1.90-1.110 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του BROADWAY 85WG προσφέρει στον παραγωγό: Ευρύ φάσμα δράσης σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Εξαιρετική αποτελεσματικότητα

Η εφαρμογή του BROADWAY 85WG προσφέρει στον παραγωγό: Ευρύ φάσμα δράσης σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Εξαιρετική αποτελεσματικότητα Το BROADWAY 85WG είναι ένα εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για μεταφυτρωτική εφαρμογή σε μαλακό και σκληρό σιτάρι. Λόγω της αποτελεσματικής του δράσης ταυτόχρονα σε μια σειρά σημαντικών αγρωστωδών και πλατύφυλλων

Διαβάστε περισσότερα

XIII Hvězdoplavby zpěv třináctý (O rozličných tvorech na planetách)

XIII Hvězdoplavby zpěv třináctý (O rozličných tvorech na planetách) XIII Άστροναυτιλία ν [Τὰ περὶ ποικίλων ζῴων ἐν πλανήτῃσιν] Ἔνθεν μὲν πλέομεν τὸ φίλον ἀκαχήμενοι ἦτορ Πορνογυνῆτι ἄνακτι κότον φρεσὶ ὀξὺ φέροντες Μανδὺν ζητοῦντες καὶ μῆλον κοσμοθεωροῦν οἰοπόλοι μοῦνοι

Διαβάστε περισσότερα

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ EN / EL / CZ Euroset 5010 1 6 7 2 3 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Last number redial key (and pause key) 4 Direct call key 5 Shift key 6 Set key 7 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Glean K-34233/31401 - GREECE. chlorsulfuron 750 g/kg (χλωρσουλφουρόν) Εγγυημένη σύνθεση: chlorsulfuron 75 % β/β Βοηθητικές ουσίες 21,87 % β/β

Glean K-34233/31401 - GREECE. chlorsulfuron 750 g/kg (χλωρσουλφουρόν) Εγγυημένη σύνθεση: chlorsulfuron 75 % β/β Βοηθητικές ουσίες 21,87 % β/β 011423 K-34233 (8 pages) 24/01/14 14:54 Page1 K-34233/31401 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα,

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-τσεχικά

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-τσεχικά Τρώγοντας έξω : Στην είσοδο Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.) Chtěl(a) bych si rezervovat stůl

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci CZ Aquaflam VARIO Saporo Lend Kalmar Barma TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci KAMINOF MIT WASSERWÄRMETAUSCHER Installations- und Bedienungsanleitung WOOD BOILER STOVES Operating and Installation

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα TR10K004-G RE / 07.2013 CS EL Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα ČESKY... 4 EΛΛΗΝΙΚΑ.... 9... 14

Διαβάστε περισσότερα

Adelle PE. A versatile and elegant Slab Serif by TypeTogether. about the typeface

Adelle PE. A versatile and elegant Slab Serif by TypeTogether. about the typeface Adelle PE A versatile and elegant Slab Serif by TypeTogether about the typeface While Adelle is a slab serif typeface conceived specifically for intensive editorial use, mainly in newspapers and magazines,

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Zobrazení dálkového ovladače... 4 Použití

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 36 17 103 GOLTIX 700 SC.

FAX: 36 17 103 GOLTIX 700 SC. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-2-2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 89088 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series Always there to help you 2 GC3800 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 90953 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ Ίσως η τεχνική με τη μεγαλύτερη ποικιλία εφαρμογών και την εντυπωσιακότερη ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία. Η τεχνική MS παρέχει πληροφορίες σχετικά με: Τη στοιχειακή σύσταση του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

PDF Compressor Pro 4

PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 90x60 80x50 Συνολική ισχύς 17kw Απόδοση 79% Εκπομπή CO 0.2721% Θερμοκρασία αερίων 259,1 ο C Καύσιμο Ξύλο Ωριαία κατανάλωση 4-5 kg Μοτέρ δύο εισόδων 800 m 3 Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της 1/2013 Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της Η Καλημέρα εκδίδεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Τσεχίας. Tento časopis je vydáván za finanční podpory Ministerstva

Διαβάστε περισσότερα

Žádost o práci na Kypru

Žádost o práci na Kypru Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci na Kypru Strategie Hledání práce na místě ( E303 ) - přes místní úřady práce - přes soukromé agentury - osobní schůzky ve velkých firmách, restauracích a hotelích

Διαβάστε περισσότερα

Καλημέρα 6/2014. Καλή Χρονιά και Ευτυχισµένο το 2015

Καλημέρα 6/2014. Καλή Χρονιά και Ευτυχισµένο το 2015 Καλημέρα 6/2014 Καλή Χρονιά και Ευτυχισµένο το 2015 Η Καλημέρα εκδίδεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Τσεχίας. Tento časopis je vydáván za finanční podpory Ministerstva Kultury

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης

Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης Fig. 1 A2 A3 A6 A9 B1 B2 B3 B4 A1 A4 A5 A11 A7 A8 A10 C1 Rádiová meteorologická stanica 1. Funkcie Vonkajšia teplota

Διαβάστε περισσότερα

ὅν τε θεοὶ κατὰ δῶμα Διὸς τρομέουσιν ἰόντα καί ῥά τ' ἀναΐσσουσιν ἐπὶ σχεδὸν ἐρχομένοιο πάντες ἀφ' ἑδράων, ὅτε φαίδιμα τόξα τιταίνει.

ὅν τε θεοὶ κατὰ δῶμα Διὸς τρομέουσιν ἰόντα καί ῥά τ' ἀναΐσσουσιν ἐπὶ σχεδὸν ἐρχομένοιο πάντες ἀφ' ἑδράων, ὅτε φαίδιμα τόξα τιταίνει. Hymni Homerici III, In Apollinem Fort. auctore Cynaetho Chio (Κύναιθος) 1 Μνήσομαι οὐδὲ λάθωμαι Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο, ὅν τε θεοὶ κατὰ δῶμα Διὸς τρομέουσιν ἰόντα καί ῥά τ' ἀναΐσσουσιν ἐπὶ σχεδὸν ἐρχομένοιο

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ.πρωτ: 12220/138401 π.ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Kostas Karyotakis. Životopis 78

Kostas Karyotakis. Životopis 78 ŘECKÁ POEZIE 20. LET 20. STOLETÍ Kostas Karyotakis Životopis 78 1896 1928, * v Tripolis, byl synem stavebního inženýra Jorgose Karyotkise a Ekaterini Skajanni, byl prostřední dítě, měl ještě sestru a bratra

Διαβάστε περισσότερα

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI Ochranný otočný kryt neupínajte. Nepoužívajte poškodené alebo deformované pílové ostrie. Opotrebovanú vložku taniera vymeňte. Nepoužívajte pílové ostria, ktoré nezodpovedajú kľúčovým údajom uvedeným v

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

Pyroxsulam: Μια δραστική ουσία παγκόσμιας εμβέλειας

Pyroxsulam: Μια δραστική ουσία παγκόσμιας εμβέλειας Τοκλειδί για την καταπολέμηση τωνζιζανίων Το SENIOR 75WG είναι ένα νέο ζιζανιοκτόνο με στόχο την καταπολέμηση σημαντικών αγρωστωδών και ορισμένων πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια σιταριού. Το SENIOR

Διαβάστε περισσότερα

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Διαβάστε περισσότερα

Řecká poezie 20. let 20. století. Tereza Keslová

Řecká poezie 20. let 20. století. Tereza Keslová Řecká poezie 20. let 20. století Tereza Keslová Masarykova univerzita Brno 2013 Řecká poezie 20. let 20. století Tereza Keslová Masarykova univerzita Brno 2013 Dílo bylo vytvořeno v rámci projektu Filozofická

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ Σχολή Χημικών Μηχανικών, 2 ο εξάμηνο ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ Γιώργος Μαυρωτάς, Επ. Καθηγητής Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, Σχολή ΧΜ, ΕΜΠ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS 2 μ Gauss 1 Equation Chapter 1 Section 1 2 GAUSS GAUSS 2 2 μ Gauss μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ Coulomb μ. μ 1: μ μ μ μ μ, μ. μ μ. μ μ. μ μ μ μ μμ. μμ μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 13461/156789 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης Chladnička s mrazničkou Koel/vriescombinatie Fridge-Freezer Ψυγειοκαταψύκτης ENB44691X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής ταχύτητας. πρόσβαση στο. Internet. High Speed. Internet Access

Υψηλής ταχύτητας. πρόσβαση στο. Internet. High Speed. Internet Access Υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο Internet High Speed Internet Access The Internet Ακόμα και χωρίς κόστος ή μόνιμο συμβόλαιο? Μήπως η ποιότητα των υπηρεσιών Internet προς τους πελάτες σας χρειάζεται βελτίωση;?

Διαβάστε περισσότερα

3 Κιλά. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 7788/ 24.07.2006

3 Κιλά. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 7788/ 24.07.2006 3 Κιλά Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Χουσάρ Μάξ (WG) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Εκλεκτικό

Διαβάστε περισσότερα

MERCEDES. Έτος κατασκευής

MERCEDES. Έτος κατασκευής /8 (W114-W115) 200 (W115) M 115.926 70 95 01/68-01/77 0800-0175 11,00 200 (W115) M 115.926 63 86 01/68-01/77 0800-0175 11,00 200 D (W115) OM 615.913 40 55 01/68-01/77 0822-8313 237,40 0811-8313 134,20

Διαβάστε περισσότερα

27.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 166/3

27.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 166/3 27.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 166/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 560/2009 ze dne 26. června 2009 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény

Διαβάστε περισσότερα

10. SOUČASNÁ LITERATURA

10. SOUČASNÁ LITERATURA 10. SOUČASNÁ LITERATURA 10.1. Současná poezie Mladší řecké básníky zařadíme do literárních skupin nebo generací jen stěží (objevují se však i termíny generace osmdesátých a devadesátých let ), naopak každý

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ)

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) α/α Εταιρεία Είδος 1 AERMEC Hλεκτροκίνητη ANLI 021 HM Inverter 2 AERMEC Hλεκτροκίνητη ANLI 021 HXM Inverter 3 AERMEC Hλεκτροκίνητη ANLI 025

Διαβάστε περισσότερα

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04 Αργίλιο Al Aluminium στερεό 13 26,9815386 2,375 As 660,32 74,92160 5,22 5000 10,811 2,08 1,378 C 615! Cl 2076 3927 16.200 3,515 1484 35,453 1,5625 24 51,9961 3810 58,933195 18.350 7,75 Cu -101,5-34,04

Διαβάστε περισσότερα

Zona ind. SPIP. Via Ugozzolo. Strada Traversante Pedrignano. Via Burla

Zona ind. SPIP. Via Ugozzolo. Strada Traversante Pedrignano. Via Burla COLORNO Via urla Via Forlanini Zona ind SPIP uscita PRM ST / PRM CNTRO uscita PRM ST / PRM CNTRO Strada solana Via Paradigna Zona indd SPIP MILNO 1 MILNO-OLOGN OLOGN Via Ugozzolo Via urla Strada Traversante

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στις φασµατοµετρικές τεχνικές ανάλυσης 2. Προετοιµασία δειγµάτων 3. ιαλυτοποίηση δειγµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Ατοµική Φασµατοσκοπία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ.

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ. ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι κύκλοι κατεργασίας χρησιµοποιούνται για ξεχόνδρισµα - φινίρισµα ενός προφίλ χωρίς να απαιτείται να προγραµµατίζουµε εµείς τα διαδοχικά πάσα της κατεργασίας. Έτσι, στο πρόγραµµα περικλείουµε

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα