Καρκίνος προστάτη: η άνιση μάχη με την τεστοστερόνη. Δημήτρης Χατζηχρήστου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καρκίνος προστάτη: η άνιση μάχη με την τεστοστερόνη. Δημήτρης Χατζηχρήστου"

Transcript

1 Καρκίνος προστάτη: η άνιση μάχη με την τεστοστερόνη Δημήτρης Χατζηχρήστου

2 Σύγκρουση συμφερόντων Ομιλητής: Bayer, Medispec, Menarini Ad. Board: Lilly, Medispec, Menarini

3 Quiz? Υπήρξε ποτέ Ουρολόγος που κέρδισε το Nobel Ιατρικής;

4 Η απάντηση Dear Dr. Huggins. Your fundamental discoveries concerning the hormone dependence of normal and neoplastic cells in experimental animals and their immediate practical application to the treatment of human prostatic and breast cancer have already given many years of an active and useful life to patients with advanced cancer over the entire civilized world; - patients who would have been lost to all other forms of therapy.

5 Η παραγωγή της Τ

6 Ορμονικοί χειρισμοί

7 mcrpc: σημαντικά σημεία της εξέλιξης της νόσου Δευτερεύοντα τελικά σημεία CRPC / Ασυμπτωματική νόσος Εξέλιξη PSA Εξέλιξη όγκου/οστικής νόσου Πόνος Μείωση της ECOG PS Χημειοθεραπεία Θάνατος Πρωτεύοντα τελικά σημεία: rpfs και OS μήνες Halabi S. J Clin Oncol. 2009;27: Ryan et al. N Engl J Med 2013; 368(2):

8 Ca Προστάτη: Πορεία της νόσου mcrpc ασυμπτωματικοί ή ήπια συμπτωματικοί ασθενείς? Χημειοθεραπεία Μέγεθος Όγκου & Δράση

9 LHRH ανάλογα Αντιανδρογόνα LHRH Ανάλογα LHRH LHRH Εγκέφαλος Εγκέφαλος Υπόφυση Υπόφυση LH ACTH LH ACTH Όρχεις Επινεφρίδια Όρχεις Επινεφρίδια Ca προστάτη Αντιανδρογόνα Ca προστάτη

10 Η μάχη με την τεστοστερόνη Ι Ανδρογονικός αποκλεισμός: T<20 ng/dl Τα επίπεδα ανδρογόνων στους ιστούς (ΚΥΠ, Pca, CRPC) έχουν δείξει ότι ο ευνουχισμός δεν εξαλείφει τα ανδρογόνα απο το μικροπεριβάλλον του προστάτη Μετά ορχεκτομή, τα επίπεδα της DHT μειώνονται κατά 75-80% στο 1 ng/g στους περισσότερους, αλλά όχι σε όλους τους ασθενείς. Η σύνθεση πρωτεϊνών απο το προστατικό επιθήλιο και το στρώμα ήταν στενά συνδεδεμένα με τα επίπεδα της DHT, και παρατηρήθηκε περαιτέρω μείωση μετά συνδυασμό ορχεκτομής με ανδρογονικό αποκλεισμό ή κετοκοναζόλη. Σκοπός της θεραπείας έγινε η μείωση της DHT σε όσο το δυνατόν μικρότερη τιμή. Geller J, Albert J, Loza D, et al. J Clin Endocrinol Metab 1978;46: Geller J, Albert J, Yen SS, et al. J Clin Endocrinol Metab 1981;52: Liu J, Geller J, Albert J, et al. J Clin Endocrinol Metab 1985;61: Liu J, Albert J, Geller J. Prostate 1986;9: Geller J, Albert J. Urol Res 1987;15: Geller J, Liu J, Albert J, et al. Clin Endocrinol (Oxf) 1987;26: Labrie F, Dupont A, Belanger A, et al. Clin Invest Med 1982;5:

11 Η μάχη με την τεστοστερόνη ΙΙ Η ατελής καταστολή των ανδρογόνων με την ορχεκτομή έχει αποδειχθεί ιστορικά: Θεραπεία ΚΥΠ με LHRH αγωνιστές για 3 μείωσε την ενδοπροστατική τεστοστερόνη T κατά 75%, σε τιμές 0.1 ng/g, και την DHT κατά 90%, σε τιμή 0.48 ng/g. Θεραπεία 6 μηνών με πλήρη ανδρογονικό αποκλεισμό μείωσε τα επίπεδα DHT κατά 75% (1.35 ng/g. Η διαβάθμιση κατά Gleason σχετίζεται με την ενδοπροστατική τιμή DHT, με μείωση 85% σε Gleason 6, αλλά μόνο 60% σε Gleason Τα επίπεδα T σε ασθενείς με υποτροπή καρκίνου ήταν παρόμοια με αυτών της ΚΥΠ (μείωση DHT 80%, με τιμές 0.4 ng/g. Σε σχέση με τους πρωτοπαθείς όγκους που τα επίπεδα Τ είναι 0.25 ng/g, και DHT 2.75 ng/g), στον μεταστατικό ευνουχοάντοχο αυξάνονται 3 φορές και ανατρέπουν τον λόγο T/DHT (T 0.74 ng/g και DHT 0.25 ng/g). Ανδρογόνα των επινεφριδίων έχουν επίσης ανιχνευθεί στον προστατικό ιστό ευνουχισμένων ανδρών. Τα επίπεδα της DHEA, DHEAS, και AED μειώθηκαν 50% σε ευνουχισμένους άνδρες και είναι σαφώς μεγαλύτερες οι τιμές T/DHT σε υποτροπές. Στον προστάτη τα επίπεδα της 5-ανδροστενδιόλης ενα ανδρογόνο που δεσμεύεται με τον ανδρογονικό υποδοχέα αλλά δεν αναστέλλεται απο την φλουταμίδη ή την βικαλουταμίδη- δεν μειώνονται μετά ευνουχισμό. Forti G, Salerno R, Moneti G, et al. J Clin Endocrinol Metab 1989;68: Nishiyama T, Hashimoto Y, Takahashi K. Clin Cancer Res 2004;10: Nishiyama T, Ikarashi T, Hashimoto Y, et al. J Urol 2007;178:1282-8; discussion Mohler JL, Gregory CW, Ford OH 3rd, et al. Clin Cancer Res 2004;10: Montgomery RB, Mostaghel EA, Vessella R, et al. Cancer Res 2008;68: Mizokami A, Koh E, Fujita H, et al. Cancer Res 2004;64: Miyamoto H, Yeh S, Lardy H, et al. Proc Natl Acad Sci U S A 1998;95:

12 Η μάχη με την τεστοστερόνη ΙΙΙ Μελέτες πριν απο ριζική προστατεκτομή έδειξαν ότι η προσθήκη αναστολέων της σύνθεσης των ανδρογόνων στον ανδρογονικό αποκλεισμό μειώνει περαιτέρω τα επίπεδα των ανδρογόνων στον προστάτη: Η προσθήκη ντουταστερίδης και κετοκοναζόλης σε πλήρη ανδρογονικό αποκλεισμό (3 μήνες θεραπεία) μείωσε τα επίπεδα DHT απο 0.92 σε 0,03ng/g Η προσθήκη αμπιρατερόνης σε LHRH αγωνιστή μείωσε τα επίπεδα DHT απο 1.3 ng/g (σε ασθενείς σε θεραπεία με LHRH αγωνιστές) σε 0.18 ng/g, ενώ συγχρόνως μείωσε τα επίπεδα AED και DHEA στον προστάτη. Mostaghel EA, Nelson P, Lange PH, et al. Proc Am Soc Clin Onc Taplin ME, Montgomery RB, Logothetis C, et al. J Clin Oncol 2012;30:abstr 4521.

13 Τα ανδρογόνα είναι πάντα παρόντα! Η ικανότητα της DHT ακόμη και σε επίπεδα 0.5 to 1.0 ng/g να: ενεργοποιούν το ανδρογονικό υποδοχέα, να δραστηριοποιούν την έκφραση γονιδίων που ρυθμίζονται απο τον υποδοχέα, να προάγουν την ανδρογονο-εξαρτώμενη αύξηση του όγκου έχουν αποδειχθεί σε πολλαπλές μελέτες in vitro and in vivo studies Η αύξηση του PSA στον CRPC είναι μια ακόμη κλινική πιστοποίηση! Mohler JL, Gregory CW, Ford OH 3rd, et al. Clin Cancer Res 2004;10:440-8 Culig Z, Hoffmann J, Erdel M, et al. Br J Cancer 1999;81: Gregory CW, Johnson RT Jr, Mohler JL, et al. Cancer Res 2001;61: Gregory CW, Hamil KG, Kim D, et al. Cancer Res 1998;58: Mohler JL, Morris TL, Ford OH 3rd, et alprostate 2002;51:

14 Τα ανδρογόνα και ο υποδοχέας Τα ανδρογόνα που παραμένουν καθοδηγούν τους περισσότερους μηχανισμούς που οδηγούν σε ευνουχοαντοχή με: Υπερέκφραση του υποδοχέα AR μεταλλάξεις του υποδοχέα AR που μεγιστοποιεί την δεσμευτική ειδίκευση και/η αυξάνει την ευαισθησία στα ανδρογόνα των επινεφριδίων Μεταβολές στους συν-ενεργοποιητές του υποδοχέα που ρυθμίζουν την σταθερότητά του και την δεσμευτική του ικανότητα Ενεργοποίηση άλλων δρόμων Επινεφριδεκτομή και/η υποφυσιεκτομή αυξάνουν σταθερά την επιβίωση κατά 5% Το 30% των υποτροπών του καρκίνου του προστάτη ανταποκρίνονται παροδικά σε εναλλακτική ορμονική θεραπεία Η κλινική απάντηση στον αναστολέα του ενζύμου CYP17A1 αμπιρατερόνη και στον αναστολέα του υποδοχέα ενζαλουταμίδη Η αντοχή στην αμπιρατερόνη συνοδεύεται με αύξηση της σύνθεσης των ανδρογόνων. Chen CD, Welsbie DS, Tran C, et al. Nat Med 2004;10:33-9. Greenberg E. Clin Endocrinol Metab 1980;9: Robinson MR, Shearer RJ, Fergusson JD. Br J Urol 1974;46: Samson DJ, Seidenfeld J, Schmitt B, et al. Cancer 2002;95: Schmitt B, Bennett C, Seidenfeld J, et al. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD Caubet JF, Tosteson TD, Dong EW, et al. Urology 1997;49:71-8. Small EJ, Ryan CJ. J Urol 2006;176:S de Bono JS. European Society for Medical Oncology. Milan, Scher HI, Beer TM, Higano CS, et al. Lancet 2010;375: Mostaghel EA, Marck BT, Plymate SR, et al. Clin Cancer Res 2011;17: Cai C, Chen S, Ng P, et al. Cancer Res 2011;71: Efstathiou E, Titus M, Tsavachidou D, et al. J Clin Oncol 2012;30:

15 Ο ρόλος του υποδοχέα AR στον ευνουχοάντοχο καρκίνος προστάτη

16 Ορισμός του CRPC Mottet et al. Eur Urol 2011; 59:

17 Η σηματοδότηση μέσω των υποδοχέων των ανδρογόνων στον CRPC Η αποτυχία της ADT οφείλεται στη διατήρηση της σηματοδότησης μέσω των AR παρά τα επίπεδα ευνουχισμού της τεστοστερόνης. 1 3 Αρκετοί μοριακοί μηχανισμοί συμβάλλουν στη διατήρηση της σηματοδότησης μέσω των AR. 2,3 Υπερέκφραση AR Εναπομένουσα παραγωγή ανδρογόνων Γονιδιακές μεταλλάξεις AR Ο CRPC Εξέλιξη προωθείται όγκου CRPC πάντα από τη μεταγωγή σημάτων σε υποδοχείς ανδρογόνων. Οι AR αποτελούν έναν εύλογο στόχο για τη θεραπεία του CRPC. 1,2 Εναλλακτικό μάτισμα AR Αύξηση συν-ενεργοποιητών AR Σηματοδότηση μέσω της κινάσης της τυροσίνης ADT=θεραπεία στέρησης ανδρογόνων. AR=υποδοχέας ανδρογόνων. CRPC=ανθεκτικός στον ευνουχισμό καρκίνος του προστάτη. 1. Chen Y et al. Lancet Oncol 2009;10: Hu R, et al. Expert Rev Endocrinol Metab 2010;5: Heinlein CA, Chang C. Endocr Rev 2004;25:

18 Αναστολή της βιοσύνθεσης ανδρογόνων σε όλα τα σημεία παραγωγής τους Τα ανδρογόνα που οδηγούν σε ανάπτυξη του όγκου παράγονται τόσο στους όρχεις, όσο στα επινεφρίδια αλλά και στο ίδιο το μικροπεριβάλλον του όγκου 18 Attard G et al, Br J Urol Int, 2005; 96: Montgomery B et al, AACR.- GU 2009.

19 Μετά 20 χρόνια σιωπής... Rathkopf D & Scher HI: Cancer J. 2013; 19(1):

Επιστημονική Συνεδρίαση με θέμα: «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ανθεκτικός στον ευνουχισμό μεταστατικός (mcrpc*)

Επιστημονική Συνεδρίαση με θέμα: «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ανθεκτικός στον ευνουχισμό μεταστατικός (mcrpc*) Επιστημονική Συνεδρίαση με θέμα: «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ανθεκτικός στον ευνουχισμό μεταστατικός (mcrpc*) Τίτλος Ομιλίας: «Στοχεύουσα Ορμονοθεραπεία 2 ης γραμμής» ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα από τις κλινικές μελέτες στον mcrpc

Τα νέα από τις κλινικές μελέτες στον mcrpc Τα νέα από τις κλινικές μελέτες στον mcrpc Κων/νος Χατζημουρατίδης Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Β Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ Δήλωση Συμφερόντων Ερευνητικά πρωτόκολλα: Amgen, Astellas, Ferring, Jannsen Cilag,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Για την απόκτηση Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Υ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Η Σ Σχεδιασμός και Σύνθεση Νέων Αμινο-στεροειδών ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχημική υποτροπή σε ασθενή με καρκίνο του προστάτη:

Βιοχημική υποτροπή σε ασθενή με καρκίνο του προστάτη: Βιοχημική υποτροπή σε ασθενή με καρκίνο του προστάτη: Ανδρέας Σκολαρίκος Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Φιλίππου Γεωργία Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος. Φεβρουάριος 14,2011

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Φιλίππου Γεωργία Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος. Φεβρουάριος 14,2011 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Φιλίππου Γεωργία Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Φεβρουάριος 14,2011 Ανατομία Ο προστάτης είναι ένα όργανο ενδοδερμικής προέλευσης. Έχει σχήμα και μέγεθος κάστανου με όγκο 20ml(o παθολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ PPARγ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΟΨΙΔΑ ΙΑΤΡΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ PPARγ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΟΨΙΔΑ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ- ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ. Νικόλαος Μαμουλάκης Χειρουργός

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ. Νικόλαος Μαμουλάκης Χειρουργός ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ Νικόλαος Μαμουλάκης Χειρουργός Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού στις γυναίκες. Στους άνδρες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοκρινική δραστηριότητα εµµηνοπαυσιακής ωοθήκης

Ενδοκρινική δραστηριότητα εµµηνοπαυσιακής ωοθήκης 21 Ενδοκρινική δραστηριότητα εµµηνοπαυσιακής ωοθήκης Ε.Ν. ΚΑΣΣΗ Ενδοκρινολόγος, Λέκτορας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Εισαγωγή Κατά την εμμηνόπαυση, η μείωση/απουσία των ωοθυλακίων συνεπάγεται και μείωση του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Οι στατίνες συνιστούν ουσίες ευρέως χρησιμοποιούμενες

Οι στατίνες συνιστούν ουσίες ευρέως χρησιμοποιούμενες ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ο ρόλος των στατινών στην πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη Ιωάννης Χ. Χρυσογονίδης, Aλέξανδρος Σ. Ζησόπουλος Ουρολογική Κλινική Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος» Οι στατίνες

Διαβάστε περισσότερα

ουρολογία >17 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση

ουρολογία >17 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση σύγχρονη ουρολογία Φωτογραφία από προσωπικό αρχείο του κ. Σοφρά Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >17 editorial Το Μάϊο που µας πέρασε το ιδιαίτερα έγκριτο

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των οιστρογόνων στην ανάπτυξη του προστάτη Κομπάρσοι ή κρυφοί πρωταγωνιστές;

Ρόλος των οιστρογόνων στην ανάπτυξη του προστάτη Κομπάρσοι ή κρυφοί πρωταγωνιστές; REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(3):311-318 Ρόλος των οιστρογόνων στην ανάπτυξη του προστάτη Κομπάρσοι ή κρυφοί πρωταγωνιστές; Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES

Διαβάστε περισσότερα

ουρολογία >21 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση (CGA Galleries, London)

ουρολογία >21 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση (CGA Galleries, London) σύγχρονη ουρολογία Πίνακας του Άγγλου ζωγράφου Donald Hamilton Frazer µε τίτλο Clear Water, Glyfa, Greece (CGA Galleries, London) Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Σεπτέµβριος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Μωυσίδης Κυριάκος Λέκτορας Ουρoλογίας Β ουρολογική κλινική του Α.Π.Θ. Διευθυντής Καθηγητής Ε. Ιωαννίδης Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Καρκίνος του προστάτη Yπάρχει κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του προστάτη: η τελευταία πράξη. Δ. Μητρόπουλος Α. Σκολαρίκος

Καρκίνος του προστάτη: η τελευταία πράξη. Δ. Μητρόπουλος Α. Σκολαρίκος Καρκίνος του προστάτη: η τελευταία πράξη Δ. Μητρόπουλος Α. Σκολαρίκος Περίπτωση 1 Ανδρας 68 ετών με LUTS (συχνουρία, επιτακτικότητα, δυσουρία) και πρόσφατα επεισόδια αιματουρίας και ακράτειας. Επιπλέον

Διαβάστε περισσότερα

Ορμονικοί Υποδοχείς και Συσχέτισή τους με τον Καρκίνο Hormone Receptors and their Relation with Cancer

Ορμονικοί Υποδοχείς και Συσχέτισή τους με τον Καρκίνο Hormone Receptors and their Relation with Cancer 28 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 30ος, τεύχος 1, Απρίλιος 2011 Aνασκόπηση Review Ορμονικοί Υποδοχείς και Συσχέτισή τους με τον Καρκίνο Hormone Receptors and their Relation with Cancer ABSTRACT Hormone Receptors

Διαβάστε περισσότερα

Το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) είναι μια πρωτεάση

Το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) είναι μια πρωτεάση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η επίδραση των στατινών στην τιμή του PSA Ιωάννης Χ. Χρυσογονίδης, Aλέξανδρος Σ. Ζησόπουλος Ουρολογική Κλινική Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεί η στέρηση των ανδρογόνων για την θεραπεία του. μεταστατικού καρκίνου του προστάτη παράγοντα κινδύνου για καρδιοαγγειακά συμβάντα;

Αποτελεί η στέρηση των ανδρογόνων για την θεραπεία του. μεταστατικού καρκίνου του προστάτη παράγοντα κινδύνου για καρδιοαγγειακά συμβάντα; 245 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΘΡΟ Αποτελεί η στέρηση των ανδρογόνων για την θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του προστάτη παράγοντα κινδύνου για καρδιοαγγειακά συμβάντα; Κ. Σταματίου 1, Γ. Ντιλέρνια 2 1 Ουρολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Το PSA σήμερα. Dr. Ιωάννης Βούρος Επιμ.Α Ουρολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Δ/της Dr. Αθανάσιος Παπαθανασίου

Το PSA σήμερα. Dr. Ιωάννης Βούρος Επιμ.Α Ουρολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Δ/της Dr. Αθανάσιος Παπαθανασίου Το PSA σήμερα Dr. Ιωάννης Βούρος Επιμ.Α Ουρολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Δ/της Dr. Αθανάσιος Παπαθανασίου PSA Το PSA είναι μια γλυκοπρωτεϊνη (kallikrein-like serine protease) που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού στον άνδρα

Καρκίνος του Μαστού στον άνδρα 21(2):180-186, 2009 Ανασκόπηση Χ. Κοσμίδης Κ. Βασιλειάδου Γ. Ανθιμίδης Ε. Φαχαντίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο καρκίνος του μαστού στον άνδρα είναι μία σπάνια πάθηση με αναλογία 1% σε σχέση με τις γυναίκες. Ο μέσος όρος

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή της PCSK9 Μια νέα προσέγγιση στην υπολιπιδαιμική αγωγή

Αναστολή της PCSK9 Μια νέα προσέγγιση στην υπολιπιδαιμική αγωγή SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(1):77-84 Αναστολή της PCSK9 Μια νέα προσέγγιση στην υπολιπιδαιμική αγωγή Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΗΜΕΡΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΣΤΟΣ. OPMONIKH θεραπεια ΤΟν ΚΑΡΚΙΝΟν ΤΟν ΜΑΣΤΟν. ΤΟ ΟΡΜΟΝΙΚΟ ΜΟΣΑίΚΟ ΤΟν ΜΑΣΤΟν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ETAIPEIA ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝ ΗΜΕΡΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΣΤΟΣ. OPMONIKH θεραπεια ΤΟν ΚΑΡΚΙΝΟν ΤΟν ΜΑΣΤΟν. ΤΟ ΟΡΜΟΝΙΚΟ ΜΟΣΑίΚΟ ΤΟν ΜΑΣΤΟν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ETAIPEIA ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ETAIPEIA ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΚΑΙΟΥ 10 115 28ΙΛΙΣΙΑ ΤΗΛ.-FΑΧ: 210 77 74 607 www.hsge.gr ΕΝ ΗΜΕΡΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΣΤΟΣ ΤΟ ΟΡΜΟΝΙΚΟ ΜΟΣΑίΚΟ ΤΟν ΜΑΣΤΟν OPMONIKH θεραπεια ΤΟν ΚΑΡΚΙΝΟν ΤΟν

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση του μεταστατικού μελανώματος

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση του μεταστατικού μελανώματος REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(1):28-35 Εξελίξεις στην αντιμετώπιση του μεταστατικού μελανώματος Μέχρι πρόσφατα, οι μόνες θεραπευτικές επιλογές στο μεταστατικό μελάνωμα ήταν η ανοσοθεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονη ουρολογία Ιούνιος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση >16

σύγχρονη ουρολογία Ιούνιος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση >16 σύγχρονη ουρολογία Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Ιούνιος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >16 editorial Στις τελευταίες «Αθηναϊκές Ηµέρες» µου ζητήθηκε όπως και από άλλους Καθηγητές- ιευθυντές

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία της βιταμίνης D

Φυσιολογία της βιταμίνης D Ωτορινολαρυγγολογική Φαρμακολογία & Συμπληρωματική Ιατρική ι σύγχρονες θεραπευτικές εφαρμογές της βιταμίνης D βάσει της αναπροσαρμογής των επιπέδων της στον ορό Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Κόρινθος και Θωμάς

Διαβάστε περισσότερα

Ορμονική θεραπεία υποκατάστασης Νεότερα δεδομένα

Ορμονική θεραπεία υποκατάστασης Νεότερα δεδομένα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):776-782 Ορμονική θεραπεία υποκατάστασης Νεότερα δεδομένα Λόγω της διάστασης απόψεων σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους της ορμονικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπερτρίχωση-Υπερανδρογοναιμία Διαγνωστική Προσέγγιση

Υπερτρίχωση-Υπερανδρογοναιμία Διαγνωστική Προσέγγιση Υπερτρίχωση-Υπερανδρογοναιμία Διαγνωστική Προσέγγιση Ε.Διαμάντη-Κανδαράκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή Τα ανδρογόνα είναι απαραίτητα για

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνωμα in Situ της ουροδόχου κύστεως

Καρκίνωμα in Situ της ουροδόχου κύστεως 108 Ανασκόπηση Καρκίνωμα in Situ της ουροδόχου κύστεως Θωμάς Αρβανιτάκης Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής του ΠΑΟΝΑ, "Αγιος Σάββας" Περίληψη: Ο καρκίνος της Ουροδόχου κύστεως είναι ο 4ος πιο συχνός καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Αυτός ο οδηγός προετοιμάστηκε από το Anticancer Fund σαν μια

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα για τη θεραπεία του μεταστατικού ή του προχωρημένου καρκίνου του νεφρού Σύγχρονα δεδομένα και προοπτικές

Φάρμακα για τη θεραπεία του μεταστατικού ή του προχωρημένου καρκίνου του νεφρού Σύγχρονα δεδομένα και προοπτικές ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(4):450-459 Φάρμακα για τη θεραπεία του μεταστατικού ή του προχωρημένου καρκίνου του νεφρού Σύγχρονα δεδομένα και προοπτικές Ο καρκίνος του νεφρού αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα