ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2011"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΕ ΥΜΒΑΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΝΑΨΗ ΠΑΠΑΤΡΑΤΟ 17/01/ ΤΡΙΕΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ 17/01/ ΔΙΕΤΗ 01/08/ /07/ /01/ ΑΟΡΙΤΟΥ ΑΠΟ 01/01/ 24/01/ ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΞΗΕΙ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΑΠΟ 01/01/: Α) 350 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΕΤΗΙΟ ΒΑΙΚΟ ΜΙΘΟ Ω ΑΝΤΙΤΑΘΜΙΜΑ ΚΑΤΑΡΓΗΗ ΔΩΡΟ-ΕΠΙΤΑΓΩΝ, Β) ΕΥΡΩ ΕΤΗΙΩ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΗ ΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΥΞΗΕΙ 3% ΤΟ ΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΗ ΠΡΙΜ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΡΜΟ ΑΥΞΗΕΙ ΑΠΟΛΥΕΩΝ/ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 25/01/ ΔΙΕΤΗ ΑΥΞΗΕΙ: ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΡΗΤΡΑ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥ Η ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ 2012 ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΥΝΟΜΟΛΟΓΗΗ ΑΥΞΗΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗ ΔΑ 13/2010 (ΙΧΥ ΑΠΟ 01/08/2010). ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗ ΔΑ 13/2010 ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΕ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Ε 02/07/2010 1

2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΕ ΥΜΒΑΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΥΒΟ TOSOH ΕΛΛΑ Α.Β.Ε ΥΝΑΨΗ 28/01/ ΕΤΗΙΑ ΕΕ 28/01/ ΕΤΗΙΑ 2010 ΙΔΡΥΜΑ ΑΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 28/01/ ΤΡΙΕΤΗ ΑΒΕ ΞΥΛΕΙΑ 28/01/ ΔΙΕΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΞΗΕΙ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ Α)1,4% ΑΠΟ 01/01/ ΚΑΙ Β) ΑΠΟ 01/01/2012 ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ- ΠΛΗΘΩΡΙΜΟΥ ΕΤΟΥ ΑΥΞΗΕΙ 4,7%. ΤΟΥ ΒΑΙΚΟΥ ΜΙΘΟΥ ΑΥΞΗΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Ε ΠΕΡΙΠΤΩΗ ΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΗ ATLAS COPCO 28/01/ ΕΤΗΙΑ ΑΥΞΗΕΙ 2,5% ΑΥΞΗΕΩΝ ΠΡΟΑΡΜΟ ΑΥΞΗΕΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΙ ΑΥΞΗΕΙ ΤΩΝ ΒΑΙΚΩΝ ΤΗ ΕΓΕ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΕΩΝ/ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΛΥΕΩΝ ΕΚΤΟ ΠΕΡΙΠΤΩΕΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΕΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥ 2010, + 5 ΕΥΡΩ. Ε 05/02/2010 Ε 19/04/2010 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 2

3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΕ ΥΜΒΑΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΦΑΛΙΤΙΚΗ BRINK S SECURITY SERVICES S.A. BRINK S AVIATION SECURITY SERVICES S.A. ΥΝΑΨΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΞΗΕΙ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΑΡΜΟ ΑΥΞΗΕΙ ΑΠΟΛΥΕΩΝ/ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ Υ ΜΙΘΟΥ 31/01/ ΡΥΘΜΙΗ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΤΗΜΑΤΟ i- BANK 10/02/ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΜΦΩΝΙΑ/ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΕΓΑΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 24/02/ ΔΙΕΤΗ /02/ ΔΙΕΤΗ ΕΥΘΕΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΙ ΑΥΞΗΕΙ ΟΠΩ ΘΕΠΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΕ ΕΥΘΕΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΙ ΑΥΞΗΕΙ ΟΠΩ ΘΕΠΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗ ΕΓΕ. ΚΑΤΑΡΓΗΗ ΙΧΥΟ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ Ε ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗ ΕΓΕ. ΚΑΤΑΡΓΗΗ ΙΧΥΟ ΤΩΝ 3

4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΕ ΥΜΒΑΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ BRINK S CASH & VALUBLE SECURITY SERVICES S.A. ΥΝΑΨΗ 24/02/ ΔΙΕΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΞΗΕΙ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ 2,5% ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΙ 2% ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΠΡΟΑΡΜΟ ΑΥΞΗΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΕ ΑΠΟΛΥΕΩΝ/ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΟΙΚΕΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ Ε ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗ ΕΓΕ. ΕΠΟ 03/03/ ΔΙΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗ. ΕΡΓΟΤΑΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ? ΑΟΡΙΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ 01/01/ 11/03/ ΕΤΗΙΑ /03/ ΑΟΡΙΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ 01/01/ ΟΕ 23/03/ ΕΤΗΙΑ ΤΡΑΙΝΟΕ 23/03/ ΕΤΗΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ ΥΤΑΗ ΕΕ. Ε 21/06/2010. ΘΕΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 1% ΑΠΟ 01/07/ Ε 30/04/2010 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΟΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΕ ΟΤΕ 31/03/ ΡΥΘΜΙΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΟΤΕ ΠΡΟ ΟΠΑΚΕ ΓΙΑ 4

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΕ ΥΜΒΑΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΝΑΨΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΞΗΕΙ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΠΡΟΑΡΜΟ ΑΥΞΗΕΙ ΑΠΟΛΥΕΩΝ/ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΟΤΕ 31/03/ ΡΥΘΜΙΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΕΩ 29/12/ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΗ ΟΥΔΑ ΧΟΛΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΑΘΗΝΩΝ MONDI ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΞΕΚ ΑΕ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΙΕΡΙΟΝ) 13/04/ ΑΟΡΙΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01/01/2010) 14/04/ ΔΙΕΤΗ 09/ ΕΩ 08/ /04/ ΕΤΗΙΑ 02/05/ ΕΤΗΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΗ ΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗ ΑΥΞΗΕΙ ΕΩ ΚΑΙ 1,5% ΤΟΥ ΒΑΙΚΟΥ ΜΙΘΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΞΗΗ 0,7% ΤΙ ΒΑΙΚΕ ΑΠΟΔΟΧΕ ΑΠΟ 01/01/. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΥΗ 619 ΕΥΡΩ ΕΤΟΥ 2010 ΚΑΙ 301 ΕΥΡΩ ΕΤΟΥ ΙΧΥΟΥΝ ΟΙ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΕ ΚΛΙΜΑΚΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥ ΜΕΙΩΗ ΤΩΝ ΒΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ 12% ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ε 01/05/2010 ΥΤΑΗ Ε. ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΕΙ ΤΗ ΕΓΕ (+ 4%) ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ Ε. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΑΔΙΚΟ 5

6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΕ ΥΜΒΑΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΝΑΨΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΞΗΕΙ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ Η ΕΡΓΑΙΑ (11/05/) ΠΡΟΑΡΜΟ ΑΥΞΗΕΙ ΑΠΟΛΥΕΩΝ/ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΥΟ ΤΗ ΕΕΕ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΩΜΑΤΕΙΟ. Ε ΠΕΡΙΠΤΩΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΗ ΠΑΡΑΤΑΗ ΤΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΕΙΕ Ε ΔΕΦΑ 02/05/ ΔΙΕΤΗ ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ BANK 10/05/ ΟΚΤΑΜΗΝ Η (01/05/ 31/12/) 13/05/ ΕΤΗΙΑ 16/05/ 1 ΕΞΑΜΗΝΗ (16/05/ 30/11/) ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΜΙΘΩΝ ΜΕ ΒΑΗ ΤΙ ΜΕΙΩΕΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3833 ΚΑΙ 3845/2010 ΥΤΑΗ Ε. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΙ ΙΧΥΟΥΕ Ε ΡΥΘΜΙΗ ΘΕΜΙΚΗ ΦΥΗ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΗ, ΕΚΔΗΛΩΕΙ). Ε 28/07/2010 ( ) ΡΥΘΜΙΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΥΘΟ 17/05/ ΕΤΗΙΑ ΑΥΞΗΕΙ 0,5% ΤΙ Ε 24/04/2010 (ΜΕ 6

7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΕ ΥΜΒΑΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΝΑΨΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΞΗΕΙ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΥΝΟΛΙΚΕ ΑΠΟΔΟΧΕ ΟΠΑΠ 17/05/ ΤΡΙΕΤΗ COSMOTE 19/05/ ΔΙΕΤΗ ΕΝΩΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΝΕΤΑΙΡΙΜΩ Ν ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 27/05/ ΕΤΗΙΑ 01/06/) ΑΥΞΗΕΙ 0,75% ΤΟΥ ΒΑΙΚΟΥ ΜΙΘΟΥ ΑΠΟ 01/01/2010 ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΜΟ ΤΩΝ ΒΑΙΚΩΝ ΜΙΘΩΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗ ΕΓΕ (745 ΠΡΟΑΡΜΟ ΑΥΞΗΕΙ ΑΠΟ 01/07/ ΑΥΞΗΕΙ Ω ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΕΓΕ ΘΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΕ ΝΟΜΟ ΜΕ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΗ ΚΑΤΑ 1,25% ΑΠΟΛΥΕΩΝ/ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΑΥΞΗΕΙ). ΔΕΜΕΥΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ (5 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΗ ΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΩΜΑΤΕΙΟ ΡΥΘΜΙΗ ΘΕΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ Ε. ΑΠΟ ΤΟ 7

8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΕ ΥΜΒΑΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ (ΘΕΑΛΛΟΝΙΚ Η) ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΥΝΑΨΗ 31/05/ ΕΤΗΙΑ 31/05/ ΕΤΗΙΑ 31/05/ ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΞΗΕΙ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩ ΚΑΙ 33, 5 ΕΥΡΩ ΗΜΕΡΗΙΩ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕ ΑΝΤΙΤΟΙΧΑ) ΑΥΞΗΕΙ ΤΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 1% ΑΠΟ 01/01/ ΚΑΙ 0,7% ΑΠΟ 01/09/. ΕΛΑΧΙΤΑ ΟΡΙΑ ΑΥΞΗΕΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩ ΤΑ 16 ΚΑΙ 12 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΤΟΙΧΩ ΑΥΞΗΕΙ ΤΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 1% ΑΠΟ 01/01/ ΚΑΙ 0,7% ΑΠΟ 01/09/. ΕΛΑΧΙΤΑ ΟΡΙΑ ΑΥΞΗΕΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩ ΤΑ 16 ΚΑΙ 12 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΤΟΙΧΩ ΑΥΞΗΕΙ ΤΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΡΟΑΡΜΟ ΑΥΞΗΕΙ ΑΠΟΛΥΕΩΝ/ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΩΜΑΤΕΙΟ. ΚΑΤΑΡΓΗΗ ΙΧΥΟ ΤΗ ΑΡΧΗ ΤΗ ΕΥΝΟΙΚΟΤΕΡΗ ΡΥΘΜΙΗ Ε 06/05/ (ΜΕ ΑΥΞΗΕΙ). ΡΗΤΡΑ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑ ΤΟ Ε 06/05/ (ΜΕ ΑΥΞΗΕΙ). ΡΗΤΡΑ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑ ΤΟ Ε 06/05/ (ΜΕ ΑΥΞΗΕΙ). 8

9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΕ ΥΜΒΑΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΝΑΨΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΞΗΕΙ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ (ΑΘΗΝΑ) 1% ΑΠΟ 01/01/ ΚΑΙ 0,7% ΑΠΟ 01/09/. ΕΛΑΧΙΤΑ ΟΡΙΑ ΑΥΞΗΕΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩ ΤΑ 16 ΚΑΙ 12 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΤΟΙΧΩ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 31/05/ ΕΤΗΙΑ ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗ ΑΕΒΕ 01/06/ ΕΤΗΙΑ 01/06/) (ΕΠΕΚΤΑΗ ΙΧΥΟ Ε ΤΟΥ 2010) ΜΕΙΩΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ Υ ΜΙΘΟΥ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙ ΟΙΚΕΙΕ ΚΛΑΔΙΚΕ ΚΑΤΑ 125 ΕΥΡΩ ΜΕ ΟΡΙΟ ΤΙ ΚΑΤΩΤΑΤΕ ΑΜΟΙΒΕ ΤΗ ΕΓΕ. ΕΦΟΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΥΟ ΤΗ ΕΠΕΛΘΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕ ΤΙ ΑΠΟΔΟΧΕ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙ ΚΛΑΔΙΚΕ, Η ΕΝ ΠΡΟΑΡΜΟ ΑΥΞΗΕΙ ΑΠΟΛΥΕΩΝ/ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΥΟ ΤΗ ΕΕΕ. Ε ΠΕΡΙΠΤΩΗ ΑΠΟΛΥΗ ( ΠΑΡΑΙΤΗΗ): Α) ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ ΜΕ ΒΑΗ ΤΙ ΑΠΟΔΟΧΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΧΥΟ ΤΗ ΕΕΕ ΚΑΙ Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΡΗΤΡΑ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ Ε. ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΩΜΑΤΕΙΟ 9

10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΕ ΥΜΒΑΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΝΑΨΗ ΟΠΕΚΕΠΕ 02/06/ ΕΤΗΙΑ PEPSICO - ΗΒΗ Α.Β.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΕΝΩΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΝΕΤΑΙΡΙΜΩ Ν ΕΛΙΝΟΥ VODAFON - ΠΑΝΑΦΟΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ - ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΞΗΕΙ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΙ ΝΕΕ ΑΠΟΔΟΧΕ ΔΙΑΤΗΡΗΗ ΡΥΘΜΙΕΩΝ. ΑΥΞΗΕΩΝ 06/06/? ΑΥΞΗΕΩΝ 08/06/ ΕΤΗΙΑ 08/06/) 09/06/ ΔΙΕΤΗ /04/) 21/06/ ΕΤΗΙΑ ΑΥΞΗΕΙ 1,4% ΤΟΥ ΒΑΙΚΟΥ ΜΙΘΟΥ ΑΠΟ 01/04/ ΜΕΙΩΗ ΚΑΤΑ 10% ΤΟ ΥΝΟΛΟ ΤΩΝ (ΒΑΙΚΟΙ + ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) ΑΥΞΗΕΩΝ. ΕΠΕΚΤΑΗ ΙΧΥΟ Ω ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ Ε ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΠΡΟΑΡΜΟ ΑΥΞΗΕΙ ΑΠΟΛΥΕΩΝ/ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΤΗ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΝΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΗ ΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ Ε 13/07/2010 (ΜΕ ΑΥΞΗΕΙ) ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ Ε. ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΩΜΑΤΕΙΟ Ε 10/05/

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΕ ΥΜΒΑΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ - ΤΟΥΡΙΤΙΚΕ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΑΕ G4S CASH SOLUTIONS SA ΥΝΑΨΗ 21/06/ ΕΤΗΙΑ LIDL ΕΛΛΑ 23/06/ ΕΤΗΙΑ DIAXON ΑΒΕΕ 24/06/ ΕΤΗΙΑ ΜΙΝΩΙΚΕ 29/06/ ΔΙΕΤΗ ΓΡΑΜΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΞΗΕΙ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΟΙ ΝΕΕ ΒΑΙΚΕ ΑΠΟΔΟΧΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΥΞΗΗ 2,5%. ΚΑΤΩΤΑΤΟΙ ΜΙΘΟΙ 758,5 ΑΥΞΗΕΙ 1,5% ΤΟΥ ΒΑΙΚΟΥ ΜΙΘΟΥ ΑΠΟ 01/03/ ΠΡΟΑΡΜΟ ΑΥΞΗΕΙ ΑΠΟΛΥΕΩΝ/ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ Ε 28/06/2010 ΜΕ ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗ ΕΓΕ. ΡΗΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑ ΤΟ Ε 01/01/2010 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΚΛΑΔΙΚΗ Ε 19/10/2010 (ΜΕ ΑΥΞΗΕΙ?????) Ε 15/04/2010 (ΕΠΙΗ ) ΕΛΤΑ 30/06/ ΚΟΙΝΗ ΥΜΦΩΝΙΑ (ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗ) ΠΟΛΛΕ ΚΟΙΝΕ 11

12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΕ ΥΜΒΑΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΝΑΨΗ ΕΚΟ 30/06/ ΔΙΕΤΗ ΑΕΡΙΟ ΘΕΑΛΙΑ NEWREST ΥΠΗΡΕΙΕ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ 07/07/ ΔΙΕΤΗ /07/ ΑΟΡΙΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ 01/01/ Τ ΒΑΝΚ ΑΤΕ 08/07/ ΕΤΗΙΑ ROYAL BANK OF SCOTLAND 17/07/ ΕΤΗΙΑ 01/06/ 31/05/2012) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΞΗΕΙ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΑΥΞΗΕΙ 0,5% ΤΙ ΒΑΙΚΕ ΑΠΟΔΟΧΕ ΑΠΟ 01/07/ ΑΥΞΗΗ ΚΑΤΑ 4,8% ΤΩΝ ΥΝΟΛΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΗ ΒΑΙΚΩΝ ΜΙΘΩΝ Ω ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ Ε 2010 ΠΡΟΑΡΜΟ ΑΥΞΗΕΙ ΑΠΟΛΥΕΩΝ/ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΥΜΦΩΝΙΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 2010 (27/05/2010 ΕΠΕΚΤΑΗ ΙΧΥΟ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Ε) Ε 12/03/2010 (ΔΙΕΤΗ ). ΚΑΤΑΡΓΗΗ ΡΥΘΜΙΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ Ε ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΗΤΡΑ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚ 18/07/ ΔΙΕΤΗ Ω ΒΑΙΚΟΙ ΜΙΘΟΙ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ 12

13 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΕ ΥΜΒΑΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Α ΕΡΓΑ ΑΤΕ ΜΟΥΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΥΝΑΨΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΞΗΕΙ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ 01/08/ 31/07/) 19/07/ ΔΙΕΤΗ (30/06/ 18/07/2013) ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΤΗ ΕΓΕ. ΚΑΤΑΡΓΗΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΠΙΗ ΑΠΟΚΛΕΙΤΙΚΑ ΔΥΟ (ΓΑΜΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΕΙΑ) ΜΕΙΩΗ 20% ΤΙ ΤΑΚΤΙΚΕ ΑΠΟΔΟΧΕ (ΒΑΙΚΟ ΜΙΘΟ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) ΠΡΟΑΡΜΟ ΑΥΞΗΕΙ ΑΠΟΛΥΕΩΝ/ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ Ε. ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΩΜΑΤΕΙΟ. ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ Ν. 3899/2010. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥ ΕΠΙΒΟΛΗ: Α) 5ΜΕΡΟΥ 6ΜΕΡΟΥ, Β) ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΟ Υ ΩΡΑΡΙΟΥ 0,5 ΕΩ ΤΡΕΙ ΩΡΕ ΔΙΑΚΟΠΗ), Γ) ΔΙΕΥΘΕΤΗΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΙΟ ΕΩ ΝΟΕΜΒΡΙΟ) ΥΤΑΗ Ε 13

14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΕ ΥΜΒΑΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ NEWREST ΥΠΗΡΕΙΕ ΤΡΟΦΟΔΟΙΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ SOFTEX SPRIDER STORES ΥΝΑΨΗ 20/07/ ΕΤΗΙΑ 20/07/ ΑΟΡΙΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01/01/) 21/07/ ΕΞΑΜΗΝΗ (01/07/ 31/12/ 21/07/ ΕΝΑΜΙΗ ΕΤΟΥ (01/08/ 31/12/) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΞΗΕΙ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΑΥΞΗΕΙ 0,5% ΤΟΥ ΒΑΙΚΟΥ ΜΙΘΟΥ ΑΠΟ 01/07/ ΑΥΞΗΕΙ 1,8% ΤΙ ΤΑΚΤΙΚΕ ΑΠΟΔΟΧΕ (ΒΑΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ). ΟΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΑΔΙΚΗ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΗ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ Ε. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΥΟ ΜΕΙΩΗ ΤΩΝ ΥΝΟΛΙΚΩΝ : Α) ΚΑΤΑ 17% ΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΡΜΟ ΑΥΞΗΕΙ ΑΠΟΛΥΕΩΝ/ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΡΥΘΜΙΗ ΘΕΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Ε 27/09/2010 (ΑΥΞΗΕΙ) Ε 10/12/2010 (ΑΥΞΗΕΙ) ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ Ε. ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΩΜΑΤΕΙΟ. ΔΙΑΤΗΡΗΗ 14

15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΕ ΥΜΒΑΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΝΑΨΗ 26/07/ ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΞΗΕΙ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΚΑΙ Β) ΚΑΤΑ 20% ΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 2010 ΑΥΞΗΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΗ ΠΡΟΑΡΜΟ ΑΥΞΗΕΙ ΑΠΟΛΥΕΩΝ/ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΘΕΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΕΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩ Ν Ε. ΜΕ ΔΙΜΕΡΕΙ ΥΜΦΩΝΙΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕ ΑΠΟΛΥΕΙ ΥΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΙΑ. Ε ΠΕΡΙΠΤΩΗ ΑΠΟΛΥΕΩΝ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ ΜΕ ΒΑΗ ΤΙ ΑΠΟΔΟΧΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΧΥΟ ΤΗ ΕΕΕ Ε 30/11/2010 (ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ) 15

16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΕ ΥΜΒΑΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΝΑΨΗ ΑΠΡΟΦΟ 27/07/ ΔΙΕΤΗ ΜΙΙΡΙΑΝ 29/07/ ΔΙΕΤΗ ΔΕΛΤΑ 02/08/ ΑΟΡΙΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΞΗΕΙ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΟΙΚΕΙΑ ΚΛΑΔΙΚΗ Ε ΜΕ ΠΟΕ ΔΕΥΑ ΕΠΕΙΤΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΥΞΗΗ ΤΩΝ ΒΑΙΚΩΝ ΜΙΘΩΝ ΚΑΤΑ 1% ΑΠΟ ΤΟ 2013 ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΟΤΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΕΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΘΑ ΥΠΕΡΒΟΥΝ ΤΑ ΕΥΡΩ ΑΥΞΗΕΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ Ω ΙΧΥΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 01/07/ ΜΕ ΒΑΗ ΤΗΝ Ε ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΗ ΕΓΕ ΑΠΟ 01/07/ ΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕ ΠΡΟΑΡΜΟ ΑΥΞΗΕΙ ΑΥΞΗΕΙ 1,6% ΤΟΥ ΜΙΘΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΛΥΕΩΝ/ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ Ε. Ε 29/07/2010. (ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΗ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ) ΟΡΟ ΠΑΡΑΙΤΗΗ ΩΜΑΤΕΙΟΥ 16

17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΕ ΥΜΒΑΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΝΑΨΗ ΕΛΠΕ 03/08/ ΤΡΙΕΤΗ SCA PACKAGING HELLAS Α.Ε. 03/08/ ΑΟΡΙΤΟΥ ΑΠΟ 01/01/ ΑΤΤΙΚΑ BANK 25/08/ ΑΟΡΙΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01/01/) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΞΗΕΙ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΠΡΟΑΡΜΟ ΑΥΞΗΕΙ ΑΠΟΛΥΕΩΝ/ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ 01/07/ 01/07/ ΕΝΤΟ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΗ ΠΡΟΦΥΓΗ ΤΟΝ ΟΜΕΔ ΑΥΞΗΕΙ 2,5% ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΤΗ 01/07/2010 ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 2013 ΝΑ ΥΠΕΡΒΟΥΝ ΤΑ 700 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΜΗΔΕΝΙΚΕ ΑΥΞΗΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΑΥΞΗΕΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΗ ΡΥΘΜΙΕΩΝ Ε 28/04/2010 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ Ε) Ε 18/11/2010 ( ) Ε 29/07/2010 (ΕΠΙΗ ) 17

ΚΛΑΔΙΚΕΣ/ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 2010

ΚΛΑΔΙΚΕΣ/ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 2010 ΚΛΑΔΙΚΕ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ 2010 ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΚΑ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΝΖΩΝΗ ΟΞΟΠΟΙΙΑ, ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.)- ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ: Εθνικής Αντιτάεως 105 71 306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-223997, 224595 FAX: 081-223997 E-mail: - Δ/νη το INTERNET: - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αγορά Κεφαλαίου Η αγορά κεφαλαίου αποτελεί ένα από τους ηµαντικότερους χρηµατοοικονοµικούς θεµούς

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις αμοιβές 42 ΜΕΛΕΤΕΣ. κατά το 2013 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΆΛΗΣ, ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ

Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις αμοιβές 42 ΜΕΛΕΤΕΣ. κατά το 2013 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΆΛΗΣ, ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις αμοιβές κατά το 2013 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΆΛΗΣ, ΧΡΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ Συντονιστής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΙΝΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 42 ΜΕΛΕΤΕΣ Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Εργατικό Δίκαιο 2.1 Έννοια - πηγές εργατικού δικαίου 2.2 Κυριότερα αντικείμενα των Κοινωνικών Επιθεωρήσεων Εργασίας του Σ.Ε.Ε. 2.3 Διαδικασία προσλήψεων 2.4 Συμβάσεις εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άρθρα και Μελέτες 3/2012 Μάρτιος 2012 ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010-2012 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1997

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1997 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1997 Στην Αθήνα σήμερα, την 2α Σεπτεμβρίου 1997, οι υπογεγραμμένοι αφενός Κωνσταντίνος Σταμούλης - Υποδιοικητής και Θωμάς Πλιάκος - Διευθυντής Προσωπικού,

Διαβάστε περισσότερα

Επίκαιρα εργασιακά θέματα

Επίκαιρα εργασιακά θέματα μικρός οδηγός Επίκαιρα εργασιακά θέματα Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις μετά την οικονομική κρίση και την εφαρμογή των μνημονίων Μανώλης Αμαργιωτάκης Μαϊος 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Συλλογικές Κλαδικές συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ Συγκεντρωμένη αποτύπωση των σημαντικότερων αλλαγών που επήλθαν στις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα, μετά την κρίση και την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

1. Έλεγχος Υποθέσεων. 1.1 Έλεγχοι για την µέση τιµή πληθυσµού

1. Έλεγχος Υποθέσεων. 1.1 Έλεγχοι για την µέση τιµή πληθυσµού . Έλεγχος Υποθέεων. Έλεγχοι για την µέη τιµή πληθυµού Ας υποθέουµε ένα πληθυµό µε µέη τιµή (µ.τ.) µ και τυπική απόκλιη (τ.α.). Έχει δειχτεί το κεφ.0 ο έλεγχος µιας µηδενικής υπόθεης H 0 δεδοµένης µιας

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι σχέσεις της Ελλάδας µε τους άλλους

3. Οι σχέσεις της Ελλάδας µε τους άλλους 3. Οι χέεις της Ελλάδας µε τους άλλους Οι χέεις της Ελλάδας µε τους γύρω της λαούς και τις ευρωπαϊκές υνάµεις καθορίζονται τη διάρκεια του 19 ου και των αρχών του 20 ού αιώνα από τον αλυτρωτιµό. Η προάρτηη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Ο συμβατικός μισθός, έτσι όπως αυτός διαμορφώνεται, έπειτα από την κατάρτιση των ατομικών συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος 1 Προσφυγή στη διαιτησία με βάση τις προϊσχύουσες ρυθμίσεις Με την προϊσχύουσα νομοθεσία,

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr ΕΠΙΔΟΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟ/ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

www.pim.gr ΕΠΙΔΟΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟ/ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Τεύχος 30 / Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2014 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟ/ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ ΙΠΛΟ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Legal Flash. Νοέμβριος 2012

Legal Flash. Νοέμβριος 2012 Legal Flash «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Τεύχος 38 Μάιος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. www.pim.gr

ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Τεύχος 38 Μάιος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. www.pim.gr ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 38 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιεχόμενα άρθρα Είδη συμβάσεων εργασίας... σελ. 4 Κυρώσεις λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Αυγούστου 2012, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012.

ΘΕΜΑ : Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012. Αθήνα 12-3-2012 Αριθ. Πρωτ. 4601/304 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /νση Αµοιβής και /νση Όρων Εργασίας Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 101 82

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ» ACCOUNTING AND PAYROLL IN HATZIPATERIO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ Πλήρης / κανονική απασχόληση υπάρχει όταν συµφωνείται παροχή εργασίας που καλύπτει το ωράριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 3 Α.1.1. Ενιαίο Μισθολόγιο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Έννοια μισθού 22 2. Παροχές σε είδος - Μισθός 22 3. Αναγωγή μηνιαίου μισθού σε ημερομίσθιο - ωρομίσθιο 23 4. Αναγωγή ημερομισθίου σε μηνιαίο μισθό 23 5. Καταβαλλόμενες αποδοχές 24 6. Τακτικές αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Την προηγούμενη εβδομάδα αναφερθήκαμε στο βασικό Π.Δ. 340/1998 που αναφέρεται γενικώς στο «ευαγγέλιο» του λογιστή φοροτεχνικού καθώς και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα: 28-11-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 26352/839 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Άρθρο 1.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Άρθρο 1. 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Άρθρο 1. Το "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" συστήθηκε ύστερα από τη συγχώνευση των 4 Ασφαλιστικών Ταμείων

Διαβάστε περισσότερα