Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Πρακτικές Συµβουλές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Πρακτικές Συµβουλές"

Transcript

1 Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Πρακτικές Συµβουλές Επιστηµονική Επιµέλεια ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας, Εργαστήριο Γεωργίας Viola adorata

2 Η Γεωργία

3 Εισαγωγή Η γεωργική τεχνολογία είναι εξελισσόµενη εφαρµοσµένη επιστήµη (µελετά νέες ποικιλίες, νέους τρόπους καλλιέργειας). Η γεωργία έπαψε να είναι εµπειρική τέχνη. Είναι µια δυναµική επιστήµη. Η γεωργική έρευνα (βασική και εφαρµοσµένη) είναι οργανωµένη µε αυστηρά επιστηµονικά κριτήρια. Η εφαρµοσµένη γεωργική έρευνα στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στα γεωργικά πειράµατα.

4 ιεξαγωγή γεωργικών πειραµάτων Για τη δηµιουργία νέων ποικιλιών, για τη µελέτη της αντίδρασής τους στο περιβάλλον, για τη µελέτη της προσαρµοστικότητά τους (γενική, ειδική) Για την αξιολόγηση και την εφαρµογή νέων µεθόδων καλλιέργειας Για την καταπολέµηση ασθενειών

5 Χρησιµότητα των πειραµάτων Τα γεωργικά πειράµατα είναι απαραίτητα για να διαµορφωθεί αρχικά µια βελτίωση και στη συνέχεια για να διαπιστωθεί η έκταση της εφαρµογής της

6 Προβλήµατα (στο χωράφι) Ετερογένεια του εδάφους. Η γονιµότητα του εδάφους µεταβάλλεται από χωράφι σε χωράφι, από τετραγωνικό µέτρο σε τετραγωνικό µέτρο. Μάλιστα, κατανέµεται ακανόνιστα. Ανοµοιογένεια του πειραµατικού υλικού. Είναι πρακτικά αδύνατο να βρούµε δύο όµοια τεµάχια χωραφιού, δύο όµοια φυτά.

7 Μέσα αντιµετώπισης των προβληµάτων Επανάληψη Τυχαιοποίηση (αντιπροσωπευτικότητα) Εξασφάλιση οµοιοµορφίας των πειραµατικών µονάδων Εξασφάλιση οµοιοµορφίας των συνθηκών σύγκρισης Εγκατάσταση του κατάλληλου πειραµατικού σχεδίου Κατάλληλη στατιστική ανάλυση

8 Πόσες επαναλήψεις; Εµπειρικές µέθοδοι (π.χ.. 12 ή 25 β.ε. για το σφάλµα στην ANOVA) Στατιστικές µέθοδοι ειγµατοληπτικές τεχνικές (βασίζονται στο επιτρεπτό σφάλµα) Τεχνικές που βασίζονται στην Ανάλυση Ισχύος (Power Analysis) των στατιστικών ελέγχων (λογισµικά: Sample Power, GPower)

9 Τυχαιοποίηση Σκοπός: κάθε πειραµατική µονάδα να έχει την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί ή να ανατεθεί (δοκιµαστεί) σε κάποια πειραµατική επέµβαση Πως επιτυγχάνεται: Με χρήση πινάκων τυχαίων αριθµών Με κλήρωση (π.χ. κάλπη, καπέλο) Με χρήση διατάξεων που αντιστοιχούν σε πειράµατα τύχης (π.χ. κέρµα, ζάρια, τράπουλα) Με γεννήτριες τυχαίων αριθµών µέσω Η/Υ (π.χ. MS EXCEL) Με ειδικό λογισµικό για τη σχεδίαση πειραµάτων (π.χ. SPSS, DOE)

10 Πίνακας Τυχαίων Αριθµών

11 Μέσα τυχαιοποίησης

12 Τυχαιοποίηση µε χρήση λογισµικού

13 Παράδειγµα: Completely Randomized Design (CRD) Ποικιλία Α Ποικιλία Β Ποικιλία Β Ποικιλία Α Ποικιλία Γ Ποικιλία Α Ποικιλία Β Ποικιλία Γ Ποικιλία Β Ποικιλία Γ Ποικιλία Α Ποικιλία Γ

14 Παράδειγµα: Randomized Complete-Block Design (RCBD) Οµάδα 1 Οµάδα 2 Οµάδα 3 Ποικιλία Β Ποικιλία Α Ποικιλία Γ Ποικιλία Α Ποικιλία Γ Ποικιλία Β Ποικιλία Γ Ποικιλία Β Ποικιλία Α

15 Παράδειγµα συσκότισης Τοποθεσία Α Τοποθεσία Γ Τοποθεσία Τοποθεσία Β Ποικιλία 2 Ποικιλία 1 Ποικιλία 3 Ποικιλία 4

16 Πειραµατική µονάδα Πειραµατική µονάδα (τεµάχιο): Κοµµάτι του χωραφιού στο οποίο εφαρµόζουµε την κάθε επέµβαση Μονάδα παρατήρησης: Οντότητα για την οποία γίνεται καταγραφή µέτρησης

17 Παράγοντες Επεµβάσεων ή οµικοί: Οι παράγοντες που έχουν επιλεγεί να µελετηθούν Σχεδίου: Οι παράγοντες που σχετίζονται µε την οµαδοποίηση των πειραµατικών µονάδων σε οµοιογενείς κλάσεις

18 Ανεξάρτητες και Εξαρτηµένες Μεταβλητές

19 Οµοιοµορφία πειραµατικών µονάδων (π.µ.).) Οι π.µ. µέσα σε κάθε οµάδα-επανάληψη πρέπει να είναι όσο το δυνατόν οµοιόµορφες (ώστε να επιτύχουµε όµοιες συνθήκες σύγκρισης). Μειώνεται η παραλλακτικότητα εντός της οµάδας και συνεπώς µειώνεται το πειραµατικό σφάλµα Στο χωράφι θα τοποθετήσουµε κάθε οµάδα-επανάληψη σε οµοιόµορφο τµήµα του χωραφιού. Αν το χωράφι παρουσιάζει κλίση (δρόµοι, διώρυγες) θα τοποθετήσουµε τα πειραµατικά τεµάχια παράλληλα προς την κλίση (γενικά, παράλληλα προς την κατεύθυνση αλλαγής της γονιµότητας, υγρασίας, παραγωγικότητας) Η σπορά δεν θα πρέπει να είναι κάθετη προς τη διεύθυνση του ισχυρότερου ανέµου εν είναι υποχρεωτικό το πείραµα να είναι συνεχόµενο

20 Συµβουλές Ι Υπάρχει τάση γειτονικά κοµµάτια στο χωράφι να παρουσιάζουν µικρότερες διαφορές από ό,τι κοµµάτια που απέχουν αρκετά µεταξύ τους Λύση: Αύξηση του αριθµού των επαναλήψεων Κάθε ποικιλία θα πρέπει να έχει την ίδια πιθανότητα να γειτονεύει µε οποιαδήποτε άλλη (τυχαιοποίηση-αντιπροσωπευτικότητα)

21 Συµβουλές ΙΙ Καθορισµός οµάδων. Κοµµάτια µέσα σε κάθε οµάδα παρουσιάζουν µικρότερες διαφορές από ό,τι τα κοµµάτια διαφορετικών οµάδων. Αντί να τυχαιοποιήσουµε τις ποικιλίες σε όλο το χωράφι, τις τυχαιοποιούµε µέσα σε κάθε οµάδα Στενόµακρα κοµµάτια τείνουν να παρουσιάζουν µικρότερη παραλλακτικότητα µεταξύ τους (να εφάπτονται µε τη µεγαλύτερη πλευρά) Τα κοµµάτια µέσα στην οµάδα µπορούν να τοποθετηθούν σε µία ή περισσότερες σειρές-γραµµές Οι οµάδες συγκροτούνται µε τη µεγάλη τους πλευρά κάθετα στη διεύθυνση µεταβολής της γονιµότητας, παραγωγικότητας του χωραφιού

22 Συµβουλές ΙΙΙ Το µέγεθος των πειραµατικών κοµµατιών- τεµαχίων πρέπει να είναι σχετικά µικρό. Πλεονεκτήµατα: Μείωση παραλλακτικότητας των κοµµατιών µέσα στην οµάδα υνατότητα αύξησης των οµάδων (επαναλήψεων) υνατότητα αύξησης του αριθµού των παραγόντων (επεµβάσεων) Καλύτερη αξιοποίηση πόρων (τεχνικών, οικονοµικών, χρονικών, πειραµατικού υλικού)

23 Συµβουλές IV Άλλες επιπτώσεις στο γεωργικό πειραµατισµό: 1. Ανταγωνισµός µεταξύ φυτών της ίδιας ποικιλίας 2. Ανταγωνισµός µεταξύ φυτών διαφορετικών ποικιλιών 3. Έλλειψη κάθε ανταγωνισµού 4. Επίδραση των ίδιων των επεµβάσεων (αρδεύσεις, λιπάνσεις, ψεκασµοί) Λύση: Απορρίπτουµε ορισµένες γραµµές από τις δύο πλευρές του πειραµατικού κοµµατιού ώστε να εξασφαλίσουµε τις µεσαίες γραµµές (για 1,2,3). Παρεµβάλουµε προστατευτικό περιθώριο από την ίδια καλλιέργεια (για 4). Πολύ µικρά πειραµατικά κοµµάτια γίνονται λιγότερο αντιπροσωπευτικά. Τελικά, το µέγεθος ποικίλει ανάλογα µε τη φύση των παραγόντων, την ανοµοιογένεια του χωραφιού, το κόστος εγκατάστασης.

24 Παράδειγµα Ι Κριθάρι Αλωνισµός πειραµατικού τεµαχίου Αλωνίστηκαν µόνο οι 5 µεσαίες γραµµές του plot από τις 7 Μέτρηση απόδοσης και ποιοτικών χαρακτηριστικών (πρωτεΐνη, εκατολιτρικό βάρος, βάρος κόκου)

25 Παράδειγµα ΙΙ Πείραµα µε προστατευτικό Για τα πουλιά Για πιθανή µόλυνση

26 Συµβουλές V Προσοχή στην ακρίβεια εκτέλεσης των επιµέρους εργασιών και διαδικασιών. εν πρέπει να ευνοηθούν κάποιοι παράγοντες. Ο γεωπόνος ερευνητής πρέπει να γνωρίζει τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την παραλλακτικότητα του υλικού Τήρηση ηµερολογίου πειράµατος

27 Μέσα για την ελάττωση του πειραµατικού σφάλµατος Τυχαιοποίηση των π.µ. Επανάληψη των π.µ. Οµοιοµορφία των π.µ.,., των συνθηκών εκτέλεσης και σύγκρισης, έγκυρες και αξιόπιστες µετρήσεις Συγκρότηση οµάδων Χρήση στενόµακρων κοµµατιών Χρήση σχετικά µικρών σε µέγεθος κοµµατιών Πολύ καλή γνώση του υλικού πειραµατισµού Εντοπισµός των παραγόντων θορύβου (που προκαλούν τυχαία ή/και συστηµατικά σφάλµατα) Εγκατάσταση του κατάλληλου πειραµατικού σχεδίου Κατάλληλη στατιστική ανάλυση

28 Έλεγχος µετρήσεων Ακρίβεια Αναπαραγωγικότητα (µετρήσεις σε διαφορετικές συνθήκες) Επαναληψιµότητα (µετρήσεις στις ίδιες συνθήκες)

29 υνατές διατάξεις οµάδων κοµµατιών στο χωράφι Η παραγωγικότητα συνήθως µεταβάλλεται ελλειπτικά κατά οµόκεντρες ελλείψεις Κατά µήκος ευθειών η παραγωγικότητα µεταβάλλεται πιο γρήγορα απ ό,τι κατά περιφέρειες

30 Παράδειγµα 1 Προκαταρκτικό Πείραµα ιατοπικά σε 6 Περιοχές Κριθάρι (F6) ύο Γραµµές, δύο µέτρων / Πειραµ. Τεµάχιο

31 Παράδειγµα: Randomized Complete-Block Design (RCBD) Κλίση: Μεταβολή Παραγωγικότητας, Υγρασίας, Γονιµότητας Οµάδα 1 Οµάδα 2 Οµάδα 3 Ποικιλία Β Ποικιλία Α Ποικιλία Γ Ποικιλία Α Ποικιλία Γ Ποικιλία Β Ποικιλία Γ Ποικιλία Β Ποικιλία Α

32 3 Ποικιλίες Κριθαριού Παράδειγµα 2

33 Παράδειγµα 2 (συνέχεια( συνέχεια) 3 Ποικιλίες Βρώµης

34 Παράδειγµα 2 (συνέχεια( συνέχεια) 3 Ποικιλίες Σιταριού

35 Παράδειγµα 2 (συνέχεια( συνέχεια) Το πείραµα από άλλη οπτική γωνία

36 Παράδειγµα 2 (συνέχεια( συνέχεια) ύο Επαναλήψεις του Πειράµατος

37 Παράδειγµα 3

38 Παράδειγµα 4

39 Έλεγχος οµοιοµορφίας γονιµότητας πειραµατικού αγρού Πειράµατα οµοιοµορφίας (παραγωγικότητα) Χηµικές αναλύσεις και αναλύσεις δοµής του εδάφους (άµµος, ιλύς, άργιλος) Εµπειρική εκτίµηση (χρώµα, δοµή, υφή)

40 Χάρτης ισοπαραγωγικών καµπύλων

41 Σχέδιο µε Οµάδες

42 Πείραµα σε Γλάστρες

43 RCBD επί χάρτου

44 Μπορείτε να αναγνωρίσετε τις οµάδες και τις επεµβάσεις;

45 ιαχρονικό Πείραµα

46 Ένα Ωραίο Πείραµα

47 Πείραµα σε αγρό

48 Πείραµα µε Καλαµπόκι

49 Πείραµα σε Θερµοκήπιο

50 Πειράµατα από ψηλά (Ι)

51 Πειράµατα από ψηλά (ΙΙ)

52 Σχέδιο µε οµάδες (Ι)

53 Σχέδιο µε οµάδες (ΙΙ)

54 Πυκνότητα σποράς (Ι)

55 Πυκνότητα σποράς (ΙΙ)

56 Πειραµατισµός και Στατιστική

57 Μεγάλοι Εχθροί του Γεωργικού Πειραµατισµού

58 Βιβλιογραφία Φασούλας, Α. Κ.. (ανατ( ανατ ). Στοιχεία Πειραµατικής Στατιστικής. Θεσσαλονίκη: Άγις-Σάββας. Γαρταγάνης. Καλτσίκης, Π. Ι.. (1997). Απλά Πειραµατικά Σχέδια. Αθήνα: Εκδόσεις Α. Σταµούλη. Μιχαηλίδης, Ζ.. (2005). Βιοµετρία-Γεωργικός Πειραµατισµός. ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Υφούλης, Α. και Γελέκης, Σ.. (1984). Βιοµετρία. Αθήνα: ΟΕ Β

59 Viola adorata

60

61

62

63

64

την τιμή της μέσης τιμής, μ, ή της διασποράς, σ, ενός πληθυσμού και σε στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων για τη σύγκριση των μέσων τιμών, μ

την τιμή της μέσης τιμής, μ, ή της διασποράς, σ, ενός πληθυσμού και σε στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων για τη σύγκριση των μέσων τιμών, μ Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς (Analysis of Variance, ANOVA) είναι μέθοδος στατιστικού ελέγχου υποθέσεων που αναφέρονται σε περισσότερους από δύο πληθυσμούς. Στην προηγούμενη ενότητα αναφερθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χημική σύσταση του φλοιού της γης

Χημική σύσταση του φλοιού της γης ΜΕΡΟΣ Α Έδαφος Τι Είναι το Έδαφος Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Πολυζόπουλος (1976), έδαφος είναι το από χαλαρά υλικά ανώτερο στρώμα του φλοιού της γης το οποίο προήλθε από την αποσάθρωση πετρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπιστία Εγκυρότητα της Μέτρησης. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2012-2013

Αξιοπιστία Εγκυρότητα της Μέτρησης. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2012-2013 Αξιοπιστία Εγκυρότητα της Μέτρησης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2012-2013 Η παρουσίαση βασίζεται σε υλικό από - Cohen, L., Manion, L. & Keith, M.

Διαβάστε περισσότερα

» Äê ªôáôéóôéëÜ îàìùóè

» Äê ªôáôéóôéëÜ îàìùóè » Äê ªôáôéóôéëÜ îàìùóè 1 Θεωρία και μέθοδος 1.1 Τα δομικά στοιχεία της επιστημονικής πρακτικής Όπως συμβαίνει με το κάθε πεδίο της επιστήμης έτσι και η οικολογία διαθέτει το θεωρητικό της πυρήνα, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Χάρης Γεωργίου, ΑΜ:Μ-177 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2000 - ii - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΜΙΛΗΣ Λέκτορας ΞΑΝΘΗ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3. Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Το περιεχόµενο του Οδηγού Γεωργίας Ακριβείας είναι πνευµατική ιδιοκτησία της εταιρείας Παπαοικονόµου Αγροχηµικα ΑΒΕΕ. Απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικού υλικού ή δεδοµένων χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Το είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας

Επιστημονική Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας Εισαγωγή στη Στατιστική Επιστημονική Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας Τομέας Θετικών Επιστημών Εργαστήριο Μαθηματικών & Πληροφορικής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικοί Στόχοι της ιάλεξης

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλης Παπαγεωργίου. Εφαρµοσµένη ασική Γενετική. Κεφάλαιο 5 ο

Αριστοτέλης Παπαγεωργίου. Εφαρµοσµένη ασική Γενετική. Κεφάλαιο 5 ο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου Εφαρµοσµένη ασική Γενετική Κεφάλαιο 5 ο Ορεστιάδα 2006 1 Ο σχεδιασµός στη βελτίωση Στο σηµείο αυτό θα αναφερθούµε συνοπτικά στον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούµε στην πράξη εφαρµόζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις 1-1. Εισαγωγή

Σηµειώσεις 1-1. Εισαγωγή Σηµειώσεις 1-1 Εισαγωγή Τα µαθήµατα της Μεθοδολογίας Έρευνας και ιδιαίτερα της Στατιστικής είναι από τα πλέον παρεξηγηµένα στα διάφορα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα ψυχολογίας παγκοσµίως. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ιπλωµατική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ιπλωµατική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιπλωµατική Εργασία "Μελέτη περιπτώσεων και ανάλυση δυνατοτήτων λογισµικών υποδοµής για εφαρµογές δηµιουργίας και υποστήριξης ερωτηµατολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ Α. ΚΑΤΣΗΣ Γ. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α ΕΚΔΟΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Α. Εμβαλωτής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Α. Κατσής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ρόλος της Επιχειρησιακής έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων και στον Προγραµµατισµό της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ρόλος της Επιχειρησιακής έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων και στον Προγραµµατισµό της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ρόλος της Επιχειρησιακής έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων και στον Προγραµµατισµό της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας-

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο.

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Μ. Χρήστου, Ε. Αλεξοπούλου, Β. Λυχναράς, Ε. Νάματοβ. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Τμήμα Βιομάζας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΙΟΣ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Σπουδών Τμήματος Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι./Λ...5 Εφαρμογή Προγράμματος - Μεταβατική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ Το είναι αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

H Γεωργική µας Έρευνα

H Γεωργική µας Έρευνα ΑΓΡΟΤΗΣ 19 H Γεωργική µας Έρευνα Ανακύκλωση θρεπτικού διαλύµατος στις υδροπονικές καλλιέργειες ρ αµιανός Νεοκλέους Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Ηανακύκλωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(6):826-841 Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 1. Εισαγωγή 2. Συστηματική ανασκόπηση 2.1. Διατύπωση επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Συλλογή εδοµένων στην Ποιοτική & Ποσοτική Έρευνα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Συλλογή εδοµένων στην Ποιοτική & Ποσοτική Έρευνα Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Συλλογή εδοµένων στην Ποιοτική & Ποσοτική Έρευνα Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Συνολικός Βαθµός Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργονοµία χώρου, επίπλων και αλληλεπίδρασης Γενικές Προδιαγραφές υλικού Γενικές Προδιαγραφές Λογισµικού

Εργονοµία χώρου, επίπλων και αλληλεπίδρασης Γενικές Προδιαγραφές υλικού Γενικές Προδιαγραφές Λογισµικού ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργονοµία χώρου, επίπλων και αλληλεπίδρασης Γενικές Προδιαγραφές υλικού Γενικές Προδιαγραφές Λογισµικού ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΑ 1998 Πρόλογος Για να επιτευχθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα