Πληροφοριακά Συστήματα Αυτόματης Προ-Δεματοποίησης (Pre-Packing)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφοριακά Συστήματα Αυτόματης Προ-Δεματοποίησης (Pre-Packing)"

Transcript

1 Πληροφοριακά Συστήματα Αυτόματης Προ-Δεματοποίησης (Pre-Packing) Copyright : OPTIMUM A.E. 1. Το Πρόβλημα της Προ-Δεματοποίησης Συσκευασίας Η εκτέλεση, σε καθημερινή βάση, των παραγγελιών που δέχεται μία επιχείρηση από τους πελάτες αποτελεί στις περισσότερες περιπτώσεις ένα οξύ πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Βιομηχανία, ειδικότερα δε σε περιόδους αιχμής, όπως π.χ. στο τέλος κάθε μήνα, όπου ο όγκος των παραγγελιών αυξάνεται δραστικά για καθαρά εμπορικούς λόγους (κάλυψη στόχων πώλησης, κ.λπ.). Οι παραγγελίες που λαμβάνονται από τους πωλητές της κάθε εταιρείας είτε χειρογραφικά είτε με φορητά τερματικά, μεταβιβάζονται στο πρόγραμμα της παραγγελιοληψίας, από όπου, μετά τη διενέργεια εμπορικού και οικονομικού τύπου ελέγχων, μεταφέρονται στο σύστημα logistics (εάν υπάρχει) για την εκτέλεση τους. Οι παραγγελίες αποτελούνται από ακέραιες παλέτες, για μεγάλους πελάτες, ακέραιες συσκευασίες (χαρτοκιβώτια) και «τεμαχιακό μέρος», δηλαδή μοναδιαία τεμάχια και υποσυσκευασίες (π.χ. δύο τεμάχια σε ένα, κ.λπ). Μία οργανωμένη διαδικασία Logistics περιλαμβάνει την ξεχωριστή, σε τρεις ασύγχρονες φάσεις, φυσική προετοιμασία των παραγγελιών σε επίπεδο ακέραιων παλετών, ακέραιων χαρτοκιβωτίων (συσκευασίες) και τεμαχιακού μέρους (μοναδιαία τεμάχια και υποσυσκευασίες). Με τον όρο «προετοιμασία» εννοούνται οι διαδικασίες picking (δηλαδή λήψη, «πιάσιμο» των προϊόντων από τις θέσεις τους), ομαδοποίησης (γκρουπάρισμα), προγραμματισμού δρομολογίων, έκδοσης ετικετών, τιμολόγησης και αποστολής με τα μεταφορικά μέσα (δρομολόγηση). Το πρόβλημα της συσκευασίας του τεμαχιακού μέρους (μοναδιαία τεμάχια και υποσυσκευασίες) των καθημερινών τους παραγγελιών σε χαρτοκιβώτια συσκευασίας αφορά ένα μεγάλο μέρος της βιομηχανίας, και συγκεκριμένα τις εταιρείες εκείνες που διακινούν ακριβά προϊόντα (π.χ. καλλυντικά), και οι οποίες, εκτός από ακέραιες παλέτες ή ακέραια χαρτοκιβώτια συσκευασίας, εκτελούν πωλήσεις κυρίως σε επίπεδο μοναδιαίων τεμαχίων ενός προϊόντος ή υποσυσκευασιών του. Η αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος μέχρι σήμερα είναι εμπειρική. Λόγω της μη εκ των προτέρων γνώσης του αριθμού των χαρτοκιβωτίων συσκευασίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν καθώς και του περιεχομένου τους, η όλη διαδικασία γίνεται σε δύο φάσεις : Μία φάση picking από τις θέσεις picking τεμαχίων (= συγκεκριμένη θέση αποθήκευσης για κάθε κωδικό προϊόντος) και μία φάση packing, δηλαδή φυσική τοποθέτηση των προϊόντων μέσα στα χαρτοκιβώτια συσκευασίας τους. Στο τέλος της όλης διαδικασίας γίνεται οπτικός έλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθούν ελλείψεις ή πλεονάσματα. Οι εντεταλμένοι για τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας υπάλληλοι (pickers) εργάζονται με προεκτυπωμένες λίστες (picking lists), μία για κάθε παραγγελία, στις οποίες αναφέρονται τα προϊόντα της κάθε παραγγελίας και οι θέσεις τους στη ζώνη picking χύμα. Σημειώνεται ότι στην ιδανική περίπτωση οργάνωσης αποθήκης απαντώνται οι εξής τρεις, γεωγραφικά ανεξάρτητες περιοχές : Περιοχή stock, περιοχή picking κιβωτίων και περιοχή picking τεμαχίων (μοναδιαία τεμάχια και υποσυσκευασίες). 1

2 Σαν αποτέλεσμα της μέχρι σήμερα ακολουθούμενης διαδικασίας προκύπτουν τα παρακάτω προβλήματα : Περιττές διαδρομές των pickers και μεγάλοι χρόνοι picking τεμαχίων, μεγάλος αριθμός χαρτοκιβωτίων συσκευασίας, μεγάλος όγκος χαρτοκιβωτίων συσκευασίας, έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με το περιεχόμενο του κάθε χαρτοκιβωτίου συσκευασίας, έλλειψη packing list για το κάθε χαρτοκιβώτιο, έλλειψη εξωτερικής σήμανσης του κάθε χαρτοκιβωτίου, κ.ά. Επακόλουθο των παραπάνω προβλημάτων είναι : Το υψηλό κόστος picking στη ζώνη picking τεμαχίων Το υψηλό κόστος αποστολής των παραγγελιών της επαρχίας, λόγω υψηλού κομίστρου για την αποστολή τους (επειδή η χρέωση γίνεται με βάση τον αριθμό των χαρτοκιβωτίων). Η κακή εκμετάλλευση του ωφέλιμου όγκου των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων της εταιρείας, κατά την εκτέλεση των παραγγελιών εντός έδρας, λόγω μεγάλου όγκου χαρτοκιβωτίων. Αδυναμία ελέγχου της όλης διαδικασίας. Αδυναμία ανακάλυψης και εξάλειψης σφαλμάτων. Αντίθετα, ένα σύγχρονο σύστημα logistics θα πρέπει να υπολογίζει αυτόματα τον βέλτιστο τρόπο προ-δεματοποίησης (το πρόθεμα «προ» αναφέρεται στον μηχανογραφικό τρόπο υπολογισμού, ο οποίος πάντα προηγείται της φυσικής διαδικασίας της συσκευασίας), λαμβάνοντας υπόψη όλους τους περιορισμούς ενός πραγματικού προβλήματος συσκευασίας. 2. Διατύπωση του προβλήματος Το πρόβλημα της προ-δεματοποίησης (συσκευασίας) διατυπώνεται ως εξής : Για την συσκευασία ενός πλήθους προϊόντων είναι διαθέσιμα διαφορετικών μεγεθών χαρτοκιβώτια συσκευασίας για όλα τα προϊόντα. Ζητείται να βρεθεί ο βέλτιστος τρόπος συσκευασίας των προϊόντων στα χαρτοκιβώτια συσκευασίας, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης συγκεκριμένων περιορισμών και απαιτήσεων ως προς τα προϊόντα, ως προς τα χαρτοκιβώτια συσκευασίας και ως προς την διαδικασία δεματοποίησης. 3. Περιορισμοί του προβλήματος Το σύστημα αυτόματης προ-δεματοποίησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του περιορισμούς και απαιτήσεις : α) Ως προς τα προϊόντα Τις διαστάσεις των προϊόντων (μήκος, πλάτος, ύψος). Τον τρόπο τοποθέτησης του κάθε προϊόντος (όρθια, διαγώνια, ελεύθερη τοποθέτηση). Τις θέσεις των προϊόντων στην περιοχή picking. Την ενισχυμένη συσκευασία, που τυχόν απαιτείται για τις παραγγελίες της επαρχίας. 2

3 Την εκτύπωση ειδικής ετικέτας σε περίπτωση κοινής συσκευασίας εύφλεκτων προϊόντων μαζί με άλλα. β) Ως προς τα χαρτοκιβώτια συσκευασίας Τις διαστάσεις των χαρτοκιβωτίων συσκευασίας. Απαιτήσεις αντιστοίχισης συγκεκριμένων ομάδων προϊόντων σε συγκεκριμένους τύπους χαρτοκιβωτίων συσκευασίας. γ) Ως προς τη διαδικασία συσκευασίας Το αποτέλεσμα της προ-δεματοποίησης θα πρέπει να υποδεικνύει φυσικό picking, σύμφωνα με την διάταξη των προϊόντων στις θέσεις picking χύμα. Απαιτήσεις συσκευασίας συγκεκριμένων ομάδων προϊόντων χωρίς προϊόντα άλλων ομάδων στο ίδιο χαρτοκιβώτιο συσκευασίας. 4. Οι στόχοι Στόχοι ενός συστήματος αυτόματης προδεματοποίησης (συσκευασίας) είναι : 1. Η ελαχιστοποίηση της συνολικής διανυόμενης διαδρομής των εργαζομένων της περιοχής picking, κατά τη φάση picking τεμαχίων. 2. Η ελαχιστοποίηση του αριθμού των χρησιμοποιούμενων χαρτοκιβωτίων συσκευασίας (που συνεπάγεται την ελαχιστοποίηση του μεταφορικού κόστους των παραγγελιών της επαρχίας μέσω πρακτορείων, όπου η χρέωση γίνεται με βάση τον αριθμό των κουτιών). 3. Η ελαχιστοποίηση του όγκου των χρησιμοποιούμενων χαρτοκιβωτίων (που συνεπάγεται την ελαχιστοποίηση του μεταφορικού κόστους των παραγγελιών εντός έδρας, λόγω μικρού συνολικού όγκου των παραγγελιών και επομένως καλλίτερης αξιοποίησης των ιδιόκτητων αυτοκινήτων της κάθε εταιρείας). 4. Έλεγχος και εξάλειψη των σφαλμάτων κατά τη διαδικασία picking τεμαχίων. 5. Μεθοδολογική Προσέγγιση Πρόκειται για ένα γεωμετρικό-συνδυαστικό πρόβλημα της Επιχειρησιακής Έρευνας (Operations Research), που επιλύεται σε τέσσερα στάδια : 1. Επιλογή των χαρτοκιβωτίων συσκευασίας : Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητα όλα τα χαρτοκιβώτια συσκευασίας για την εκτέλεση μιάς παραγγελίας. Το πρώτο στάδιο είναι η επιλογή των απαραίτητων χαρτοκιβωτίων συσκευασίας, από το σύνολο όλων των χαρτοκιβωτίων συσκευασίας. 2. Επιλογή των προϊόντων : Το δεύτερο στάδιο αφορά την επιλογή των προϊόντων, που συμμετέχουν στις παραγγελίες. 3. Αντιστοίχιση : Το τρίτο στάδιο είναι η λήψη της απόφασης, ποιό προϊόν θα αντιστοιχισθεί σε κάποιο επιλεγέν χαρτοκιβώτιο συσκευασίας. 4. Τοποθέτηση : Τελευταίο στάδιο είναι η απόφαση σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης των προϊόντων στα χαρτοκιβώτια συσκευασίας. 3

4 Για την επίλυση του προβλήματος αυτόματης προ-δεματοποίησης χρησιμοποιούνται ευρετικοί αλγόριθμοι. Το σύστημα παίρνει σαν input το τεμαχιακό μέρος των παραγγελιών, όπως αυτό έχει προκύψει από τη φάση της διάσπασης των παραγγελιών σε ακέραιες παλέτες, ακέραια χαρτοκιβώτια και τεμαχιακό μέρος. Για τα προϊόντα με μέγεθος μεγαλύτερο από το μέγεθος του μεγαλύτερου διαθέσιμου χαρτοκιβώτιου συσκευασίας, όπως επίσης και για όσα παρουσιάζουν ελλείψεις στα παραμετρικά τους στοιχεία, εκτυπώνονται ειδικές ετικέτες. Η προ-δεματοποίηση ξεκινάει από τα προϊόντα που για τη συσκευασία τους απαιτούνται συγκεκριμένοι τύποι χαρτοκιβωτίων συσκευασίας. Στη συνέχεια εξετάζονται εκείνες οι ομάδες προϊόντων, που η συσκευασία τους απαιτεί τη μη ανάμιξη τους με προϊόντα άλλων ομάδων στο ίδιο χαρτοκιβώτιο συσκευασίας. Τέλος αντιμετωπίζονται όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Η επιλογή των χαρτοκιβωτίων συσκευασίας γίνεται με βάση τους όγκους : Εάν ο συνολικός όγκος των προς συσκευασία προϊόντων είναι μεγαλύτερος από τον όγκο του μεγαλύτερου διαθέσιμου χαρτοκιβώτιου συσκευασίας, τότε επιλέγεται το μεγαλύτερο διαθέσιμο χαρτοκιβώτιο συσκευασίας και συγκεκριμένο ποσοστό ελάχιστης πλήρωσης. Στην αντίθετη περίπτωση επιλέγεται εκείνο το χαρτοκιβώτιο συσκευασίας, που ο όγκος του βρίσκεται πλησιέστερα προς τον συνολικό όγκο των προς συσκευασία προϊόντων. Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι να χωρούν τα προϊόντα στο συγκεκριμένο χαρτοκιβώτιο συσκευασίας και το ποσοστό πλήρωσης του να είναι μεγαλύτερο από κάποιο επιλεγμένο ποσοστό πλήρωσης. Εάν όμως τα προϊόντα χωρούν στο συγκεκριμένο χαρτοκιβώτιο συσκευασίας, αλλά ο εναπομένων ελεύθερος χώρος (όγκος) με βάση το επιλεγμένο ποσοστό πλήρωσης είναι μεγάλος, τότε δοκιμάζεται άλλο χαρτοκιβώτιο συσκευασίας. Σε περίπτωση που κανένα από τα επόμενα χαρτοκιβώτια συσκευασίας δεν είναι κατάλληλο, τότε, από τα χαρτοκιβώτια συσκευασίας που συνολικά δοκιμάσθηκαν επιλέγεται εκείνο που παρουσίασε τη βέλτιστη πλήρωση. Για τη βέλτιστη πλήρωση των χαρτοκιβωτίων συσκευασίας εξετάζονται οι διαστάσεις των προϊόντων ως προς τις διαστάσεις των χαρτοκιβωτίων συσκευασίας και ο τρόπος τοποθέτησης τους μέσα στα χαρτοκιβώτια συσκευασίας, με συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. έναρξη με τα μεγαλύτερα σε όγκο προϊόντα). 7. Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα από το σύστημα αυτόματης προ-δεματοποίησης (συσκευασίας) είναι : 1. Μείωση του χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών στη ζώνη picking τεμαχίων, λόγω σύμπτυξης των φάσεων picking και packing σε μία. 2. Ελαχιστοποίηση του μεταφορικού κόστους των παραγγελιών της επαρχίας μέσω πρακτορείων, όπου η χρέωση γίνεται με βάση τον αριθμό των κουτιών. 3. Ελαχιστοποίηση του μεταφορικού κόστους των παραγγελιών εντός έδρας, με τα ιδιόκτητα αυτοκίνητα της κάθε εταιρείας. 4. Έλεγχος και εξάλειψη των σφαλμάτων κατά τη διαδικασία picking και packing τεμαχίων. Όλα το παραπάνω υλοποιούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα aberon PRE-PACKER, ένα από τα υποσυστήματα του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εφοδιαστικής Διαχείρισης Αποθηκών aberon, που έχει αναπτύξει η OPTIMUM. Το aberon PRE-PACKER είναι ανεπτυγμένο με ευρετικούς αλγορίθμους σε γλώσσα C με 4

5 embedded SQL. Με το aberon PRE-PACKER έχει επιτευχθεί αύξηση της παραγωγικότητας στην περιοχή προετοιμασίας του τεμαχιακού μέρους των παραγγελιών κατά 15%. 5

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. Απόστολος Θεοδωρόπουλος Μαθηµατικός Παν/µίου Αθηνών -Επιχειρησιακός Ερευνητής RWTH Aachen (M.O.R.) ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM Α.Ε. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics).

A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics). ΗOPTIMUM A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics). Στο ραγδαία εξελισσόµενο τοµέα των Logistics,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Γεώργιος Γαλάνης ιευθυντής Εργοστασίου ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Απόστολος Θεοδωρόπουλος ιευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΝΔΩΡ ΑΕΕΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΝΔΩΡ ΑΕΕΕ 0 ΚΟΝΔΩΡ ΑΕΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..3 1.1. ΓΕΝΙΚΑ..... 4 1.2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ.. 5 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΡΧΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Πληροφοριακά Συστήματα - Εφαρμογή στην εταιρία Σαράντης. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Σέρρες, Οκτώβριος 2013 Τμήμα Λογιστικής

Logistics και Πληροφοριακά Συστήματα - Εφαρμογή στην εταιρία Σαράντης. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Σέρρες, Οκτώβριος 2013 Τμήμα Λογιστικής Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Σέρρες, Οκτώβριος 2013 Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Logistics και Πληροφοριακά συστήματα Εφαρμογή στην εταιρία Σαράντης Επιμέλεια εργασίας: Δημόπουλος Πέτρος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ IV ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΠΟΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΙΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕΛΙΔΑ Ι II III IV VII VIII ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Νάσκος Εμμανουήλ Σταρίδης Γ εώργιος ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΟΣ 2013 Μαδιτινός Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ WMS ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ CITROEN HELLAS SA

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ WMS ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ CITROEN HELLAS SA ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΟ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT):

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Περιεχόμενα Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Γενικά 1 Στόχοι & Μεθοδολογία Μελέτης 2 Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων Logistics 3 Αρχές Logistics Management 4 Λόγοι Οργάνωσης Αποθηκών 6 Βασικές Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)"

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1. "Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου OLYMPIA ELECTRONICS S.A. Περίληψη Επιδίωξη του παρόντος Κειμένου είναι να εκθέσει όλα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ (LOGISTICS)

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ (LOGISTICS) Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ (LOGISTICS) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ. ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΤΡΑΙΚΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ A.M :90 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Οργάνωση της Νέας Αποθηκευτικής Εγκατάστασης της. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗΣ Α.Ε. στα Οινόφυτα

Λειτουργική Οργάνωση της Νέας Αποθηκευτικής Εγκατάστασης της. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗΣ Α.Ε. στα Οινόφυτα Λειτουργική Οργάνωση της Νέας Αποθηκευτικής Εγκατάστασης της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗΣ Α.Ε. στα Οινόφυτα Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : FASHION LOGISTICS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : FASHION LOGISTICS Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 1. Eισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ERP DRP Just In Time

ERP DRP Just In Time Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Π T

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ Logistics. ιπλωµατική Εργασία

ΠΜΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ Logistics. ιπλωµατική Εργασία ΠΜΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ Logistics ιπλωµατική Εργασία Η εφαρµογή αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων αποθήκευσης και ανάκτησης προϊόντων (Mini Load) σε συνεργασία µε σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" Επιμέλεια: Αφροδίτη Φουρτουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Δικτυοκεντρικής Εφοδιαστικής Εφαρμογής Διαχείρισης και Ιχνηλασιμότητας Παραγγελιών σε Περιβάλλον Android

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Δικτυοκεντρικής Εφοδιαστικής Εφαρμογής Διαχείρισης και Ιχνηλασιμότητας Παραγγελιών σε Περιβάλλον Android Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση Ψηφιακών Επικοινωνιών και Δικτύων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Δικτυοκεντρικής Εφοδιαστικής Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ. 1.1 Ταυτότητα 3PL 7. 1.2 Πλεονεκτήματα 3PL 8. 1.3 Έλεγχος και αξιολόγηση υπηρεσιών 3PL 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ. 1.1 Ταυτότητα 3PL 7. 1.2 Πλεονεκτήματα 3PL 8. 1.3 Έλεγχος και αξιολόγηση υπηρεσιών 3PL 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ταυτότητα 3PL 7 1.2 Πλεονεκτήματα 3PL 8 1.3 Έλεγχος και αξιολόγηση υπηρεσιών 3PL 9 1.4 Προδιαγραφές παρεχόμενων υπηρεσιών 9 1.5 Έλεγχος των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ- LOGISTICS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προμήθειες Μεταφορικών Υπηρεσιών υπό Συνθήκες Δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα