ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ( ) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ Ἐπιμέλεια Χαρᾶς Παπαδάτου-Γιαννοπούλου Θέρος 2011

2

3 Ὁ Ἰωάννης Παπαδᾶτος τοῦ Σπυρίδωνος Παπαδάτου καί τῆς Ἀγγελικῆς Παπαδάτου τό γένος Γουρζῆ, γεννήθηκε στήν Κατούνα Λευκάδας τό Παντρεύτηκε τήν διδασκάλισσα Μαρία Παπαδάτου, τό γένος Δοξαρᾶ. Ἀπέκτησε δύο παιδιά: τόν Σπυρίδωνα Παπαδᾶτο, μαθηματικό καί τήν Χαρά Παπαδάτου Γιαννοπούλου, ἀρχιτέκτονα. Ἀπῆλθε τῆς ζωῆς τόν Φεβρουάριο τοῦ Ὁἱ βιογραφικές πληροφορίες εἶναι γραμμένες ἀπό τόν στενό συνεργάτη καί φίλο του Πᾶνο Ροντογιάννη. Τό κείμενο ἐμπλουτίσθηκε μέ φωτογραφίες καί ἄλλα στοιχεῖα πού θεώρησα σημαντικά (Χ.Π.Γ.). Τά βιογραφικά τοῦ 'Ιωάννου Σπ. Παπαδάτου ( ) Ὑπό Πάνου Ροντογιάννη Ο 'Ιωάννης Παπαδᾶτος πού στίς 17 τοῦ Φλεβάρη (1984) ἄφησε γιά πάντα τόν ἀνήσυχο κόσμο μας, στάθηκε ἕνας διακεκριμμένος ἐπιστήμονας, δάσκαλος καί πολί-της, ἕνας ἀληθινός ἄνθρωπος. Γεννήθηκε στίς στήν Κατοῦνα Λευκάδος. Στό χωριό του τελείωσε τό Δημοτικό σχολειό καί στήν πόλη τῆς Λευκάδος τό Ἑλληνικό Σχολεῖο κι ἔπειτα τό τετρατάξιο μεικτό Γυμνάσιο τό 1920, γιά νά γραφῆ ἀπό τό Σεπτέμβριο της ἴδιας χρονιᾶς στή Μαθηματική σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τό Όκτώβριο τοῦ 1922 στρατεύτηκε μέχρι τόν Δεκέμβροιο τοῦ 1923 καί μετά ἕνα χρόνο ἀναβολῆς λόγω σπουδῶν ξανακατετάγη τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1924 μέχρι τόν Μάϊο τοῦ Μέ τούς γονεῖς του Σπυρίδωνα καί Ἀγγελική καί τά ἀδέλφια του Εὐαγγελία καί Κοσμᾶ στήν Λυγιά. (1930). Μέ τούς ἀδελφικούς του φίλους ἀπό τό χωριό Τηλέμαχο Γουρζῆ καί Χριστόφορο Λάζαρη. (Λευκάδα 1928).

4 Ὁ ἀείμνηστος Τέλης Χαραμόγλης, ὁ ἀκάματος ἐρευνητής πού χάρισε στήν Λευκάδα τήν πολύτιμη βιβλιοθήκη του, σέ κάποιες ἀνασκαφές σέ παλαιοπωλεῖο τῆς Ἀθήνας βρῆκε τήν ἐγγραφή τοῦ πατέρα μου στό Πανεπιστήμιο καί εἶχε τήν καλωσύνη νά μοῦ τήν στείλει. Δημοσιεύω τά ἔγγραφα αὐτά στήν μνήμη καί τῶν δύο. Κυρίως, ὅμως, στήν μνήμη τοῦ Τέλη Χαραμόγλη.

5 Ἀπόφοιτος τῆς σχολῆς διωρίσθηκε στίς καθηγητής στό Ἑλληνικό Σχολεῖο τῆς Παραμυθιᾶς καί τό 1926 στό Γυμνάσιο τῆς ἴδιας πόλης. Τό 1929 μετατέθηκε στό ἱεροδιδασκαλεῖο Βελλᾶς καί τό 1931 ἐπανῆλθε μέ προαγωγή στό Γυμνάσιο Παραμυθιᾶς. Ἀναπληρωτής ἐδῶ τοῦ 'Επιθεωρητοῦ Δημοτικῶν Σχολείων τῆς Περιφερείας καί ἐξαντλώντας τήν περίφημη δραστηριότητά του ἔκαμε νά οἰκοδομηθοῦν περίπου 25 διδακτήρια καί πολλά ἄλλα νά ἐπισκευασθοῦν. Τό 1933 ὁ Ἰω. Παπαδᾶτος μετατέθηκε στό Γυμνάσιο Θηλέων Ἰωαννίνων καί ἔμεινε στά Γιάννενα ὡς τό Ἐδῶ μέ τήν κήρυξη τοῦ πολέμου τοῦ 1940 ἀποσπάσθηκε ὡς βοηθός τοῦ Μητροπολίτου Σπυρίδωνος, ἔπειτα 'Αρχιεπισκόπου 'Αθηνῶν, στόν ἀμερικανικό ἔρανο προστασίας τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ καί ἔγινε προϊστάμενος τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ ἀπό τό Μέ τήν σύζυγό του Μαρία, στό Χάνι Τζαμαλῆ - Ἀγᾶ (1930). Στό Χίλτον τῆς ἐποχῆς, ὅπως ἔλεγε. Καθηγητής στό γραφεῖο του στά Γιάννενα. Στήν Κέρκυρα μερικά χρόνια ἀργότερα. Καθηγητής στά Γιάννενα.

6 Ἡ ταυτότητά του ὡς καθηγητοῦ τό 1943, ἑλληνικά καί γερμανικά. Ἡ ταυτότητά του ὡς προϊσταμένου τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ἑλληνικά καί γερμανικά.

7 Τό 1945 ἀποσπάσθηκε καί συνέχεια μετατέθηκε στό Γυμνάσιο Λευκάδος, ὅπου δίδαξε καί ἐργάσθηκε ὡς τό 1949 πού ἔγινε Γυμνασιάρχης τοῦ Γυμνασίου Ἀρρένων Ἀργοστολίου. Μέ τόν Πᾶνο Ροντογιάννη στήν Λευκάδα. Τό 1951 μετατέθηκε στό Γυμνάσιο Νίκαιας Ἀθηνῶν καί τήν ἴδια χρονιά στό Χαλάνδρι, ὅπου δίδαξε καί ἐργάσθηκε ὡς τό 1963 πού προβιβάσθηκε σέ Γενικό 'Επιθεωρητή Μαθηματικῶν τῆς Γ' Περιφερείας Θεσσαλονίκης. Στό Χαλάνδρι ὁ Γ. Παπαδᾶτος ἄφησε ἐποχή σάν δάσκαλος καί σάν ἄνθρωπος καί ὡς κύριος συντελεστής τῆς οἰκοδομήσεως ἑνός λαμπροῦ διδακτηρίου γιά τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς Μ. Ε. Τήν ὅλη αὐτή προσφορά τοῦ ἐκτιμώντας οί γονεῖς καί κηδεμόνες τῶν μαθητῶν τόν Ἀπρίλη τοῦ 1963, σέ ἔκτακτη καί πολυάνθρωπη γενική συνέλευση, τοῦ ἀπονείμανε χρυσό μετάλλιο καί δίπλωμα εὐγνωμοσύνης, ἐνῶ ὁ Δῆμος Χαλανδρίου τόν ἀνεκήρυξε ἐπίτιμο δημότη του. Τό 1964 ὁ Γ. Παπαδᾶτος συνταξιοδοτήθηκε μέ ὑπηρεσία 39 χρόνια καί 3 μῆνες. Ἀκούραστος ὡστόσο, ἐργάσθηκε γιά 5 ἀκόμη χρόνια ὡς διευθυντής σπουδῶν στήν 'Αναργύρειο Σχολή Σπετσῶν. 'Εξἄλλου, ὡς μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Μαθηματικῆς Ἑταιρείας (Ε.Μ.Ε.) πρόσφερε τήν ἐργασία του ὡς εἰδικός Γραμματέας της, καί ἀπό τό 1974, ὅταν ἔγινε ἱδρυτικό μέλος τῆς Ἑταιρείας Λευκαδικῶν Μελετῶν, ἀποτέλεσε κινητήριον παράγοντα τῆς Ἑταιρείας, ἐπίσης ὡς Γενικός Γραμματεύς της.

8 Ὡς συνταξιοῦχος πλέον, ὁ Γ. Παπαδᾶτος εὕρισκε πιά καί χρόνο νά ἐργάζεται καί γιά τήν ἐπιστήμη του, καί δημοσίευσε τίς ἑξῆς αὐτοτελεῖς μελέτες του: 1 Ἀρχιμήδη, τά 13 ἠμικανονικά πολύεδρα, Ἀθήνα Πολύγωνοι καί πολυεδρικοί ἀριθμοί, Ἀθήνα, 1982., καθώς καί τίς παρακάτω μελέτες σέ ἐπιστημονικά περιοδικά: 3 Χαρακτήρας διαιρετότητας διά 15 καί τρόπος εὑρέσεως τοῦ πηλίκου διά 15, 4 Παράρτημα Δελτίου ΕΜΕ, τεῦχος Δεκέμβριος Κοπέρνικος ( ). Βίος καί ἔργα του σέ συνδυασμό μέ τόν Ἀρίσταρχο, 5 Περιοδικό Εὐκλείδης τῆς ΕΜΕ, Τεῦχος 'Απρίλης «Μέθοδος μέ τήν ὁποίαν μπορεῖς, μ ἔξυπνο τρόπο, νά βρεῖς ἕναν ἀριθμό 6 πού ἔχει κάποιος στό νοῦ του», Ἀρχιμήδης, ὁ τύπος ἐμβαδοῦ τριγώνου ὁ λεγόμενος τοῦ Ηρωνος εἶναι τοῦ 7 Ἀρχιμήδη, Περιοδικό «Εὐκλείδης» τῆς ΕΜΕ, τεῦχος Ἀπρίλης Ἑνα πρόβλημα τοῦ Πάππου, Περιοδικό «Εὐκλείδης» τῆς ΕΜΕ, Τεῦχος Ἰα- 8 9 νουαρίου Συμπλήρωσις ἑνός προβλήματος τοῦ Διοφάντου, Περιοδικό Μαθηματική Ἀγωγή, Ἕνα λογικό παιγνίδι τοῦ Νικομάχου καί ἡ ἐξήγησή του μέ σημερινή ὀρολογία. Στίς καί ἔδωσε δύο διαλέξεις στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, στήν Ἕδρα τῆς Ἱστορίας τῶν μαθηματικῶν, μέ θέμα: Ἀριθμός καί Πυθαγορική ἀριθμοθεωρία. Οἱ ὁμιλίες αὐτές, τελευταίες ἐπιστημονικές ἐκδηλώσεις του, δημοσιεύτηκαν ἀπό τά παιδιά του, μέ ἐπιμέλεια τοῦ γιοῦ του Σπύρου Παπαδάτου, στή μνήμη του, τό Ἀφησε ἀκόμη πολλές ἀνέκδοτες ἐνδιαφέρουσες μελέτες πού ἀναφέρονται στόν Εὐκλείδη, τόν Νικόμαχο καί τόν Πάππο κ.λ.π. Γιά τήν σημασία τῶν ἐργασιῶν τοῦ Γ. Παπαδάτου οἱ μή εἰδικοί μποροῦμε νά συμπεράνουμε βλέποντας τό βιβλίο τοῦ P. Federico, «Descartes on Polyhedra», Springer Verlag, New York, Heidelberg, Berlin, ὅπου στόν πρόλογο ὁ ἐπιμελούμενος τήν ἔκδοση G. J. Toomer ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη του στόν Γ. Παπαδᾶτο πού τοῦ ἐπέτρεψε νά ἀνατυπώσει μέρος τοῦ βιβλίου του «Ἀρχιμήδης, τά 13 ἠμικανονικά πολύεδρα» ἀπό τό ὁποῖο παραθέτει τίς σελίδες 101 μέχρι 115, μέ τά σχήματα τῆς ἐργασίας τοῦ Παπαδάτου, καί γιά τόν ὁποῖο στήν σελίδα 134 σχολιάζει: «οἱ ἀλγεβρικές ἐκφράσεις τῶν ἀκτίνων τῶν περιγεγραμμένων σφαιρῶν καί γιά τά 13 ἠμικυκλικά πολύεδρα ὡς καί οἱ ἐκφράσεις τῶν ὄγκων τους δόθηκαν γιά ὅλα πρώτη φορά ἀπό τόν 'Ιωάννη Παπαδᾶτο». Ἡ παραπάνω μελέτη τοῦ Γ. Παπαδάτου σημειώνεται καί στήν βιβλιογραφία τοῦ βιβλίου τοῦ P. Federico μεταξύ τῶν ἔργων ὀνομαστῶν ἐπιστημόνων τῆς εἰδικότητας. Τελευταῖος κόπος καί ἐπιμέλεια τοῦ Γ. Παπαδάτου εἶναι τό περιεχόμενο τοῦ φυλλαδίου πού κρατᾶτε στά χέρια σας (Ἀναφέρεται στό «Τό χρονικό τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἑταιρείας Λευκαδικῶν Μελετῶν »). Ἀθήνα

9 Στά παραπάνω θά πρέπει νά συμπληρώσουμε τά ἑξῆς: Εἶχε μεγάλη μουσική παιδεία καί ἦταν προικισμένος μέ ἐξαίρετη φωνή. Διδάχτηκε τήν βυζαντινή μουσική, ἀπό ἑπτά ἐτῶν, μαθητής τοῦ δημοτικοῦ σχολείου, ἀπό τόν ἐξαίρετο δάσκαλο μουσικῆς Θεόδωρο Ἀσημακόπουλο, πού εἶχε προσληφθεῖ ἀπό τίς δύο ἐκκλησίες τοῦ χωριοῦ γιά νά διδάξει στούς νέους τήν βυζαντινή μουσική, στίς ἀρχές τοῦ 20 οῦ αἰῶνα στήν Κατούνα, Λευκάδας. Ἀργότερα, σάν φοιτητής, ἔψελνε στήν χορωδία τοῦ Ἰωάννου Σακελλαρίδη στήν ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Εἰρήνης στήν Ἀθήνα. Ἐκτός τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς εἶχε καί πλήρη θεωρητική κατάρτιση τῆς εὐρωπαϊκῆς λεγομένης μουσικῆς καί λεπτομερή γνώση γύρω ἀπό τήν κλασική μουσική καί τήν ὄπερα. Ἔπαιζε κιθάρα καί μαντολίνο. Ἔφτιαχνε χορωδίες γιά ἐκκλησιαστική μουσική, καί ὄχι μόνο, ὅπως στήν Ἁγία Αἰ-κατερίνη Ἰωαννίνων, ἡ ὁποία ἀριθμούσε πάνω ἀπό 30 νέους (μαθητές) καί 20 ἐνήλικες καί στήν ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Ἁναργύρων στήν Λευκάδα, ἐπίσης μέ μαθητές του. Και, φυσικά, καί στά γυμνάσια πού ἐδίδαξε εἶχε τήν εὐθύνη τῶν μαθητικῶν χορωδιῶν. Διέθετε ἕνα σημαντικό ἀρχεῖο βυζαντινῆς μουσικῆς, τό ὁποῖο παραδόθηκε στόν π. Βασίλειο κακλαμάνη, Ἱερέα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Παναγίας στήν Κατούνα, στήν ἐκκλησία μέ τήν ὁποία συνδέθηκε ἀπό παιδί καί ὅπου ἄρχισε νά μαθαίνει τήν βυζαντινή μουσική. Ἀνάλυση τοῦ ἀρχείου αὐτοῦ κάνει ὁ κ. Π. Ἀνδριόπουλος (ἴδε σ. 121). Θά πρέπει ἐπίσης νά ἀναφέρω ὅτι στίς καλλιτεχνικές του ἀνησυχίες, ἐκτός τῆς μουσικῆς, πρέπει νά προσθέσουμε καί τήν φωτογραφία. Εἶχε τόν κατάλληλο ἐξοπλισμό τότε γιά ἕναν ἐρασιτέχνη φωτογράφο. Προπολεμικά εἶχε ἐργαστήριο στά Γιάννενα, ὅπου ἐμφάνιζε μόνος του τίς φωτογραφίες. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ ἦταν νά ἔχουμε μέχρι σήμερα πολλές φωτογραφίες ἀπό την δεκαετία τοῦ 30 καί τοῦ 40, τῆς οἰκογενείας, ἀλλά καί τῶν φίλων μας. Στό Γυμνάσιο Λευκάδας ἐκτός τῆς διδακτικῆς του ἐργασίας ἀσχολήθηκε ἰδιαίτερα καί μέ τίς μαθητικές θεατρικές παραστάσεις πού γίνονταν τότε στό Γυμνάσιο κατά τίς Ἐθνικές Ἐπετείους. Θυμόμαστε ἀκόμη τίς θαυμάσιες παραστάσεις, ὅπως «Παπαφλέσσας», «Πέρσες» τοῦ Αἰσχύλου, «Μαντώ Μαυρογένους» κ.ἄ. Και, φυσικά, εἶχε καί τήν εὐθύνη τῆς χορωδίας. (Ἐπιμέλεια Χαρᾶς Παπαδάτου Γιαννοπούλου) Ἀπό τὀ τεῦχος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ( ) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του 1. ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Η Α.Μ. ὁ Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος γεννήθηκε στό χωριό Στατός τῆς Επαρχίας Πάφου στίς 27 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - Τεύχος 119 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Κατά Μάρκον κεφ. ιστ. 15) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Σβώλος. Σβώλος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Σβώλος. Σβώλος 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2 Αλέξανδρος Σβώλος Αλέξανδρος Σβώλος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΒΩΛΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ Σειρά: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 51 διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β Στίς 7 Φε βρου α ρί ου 2008, ἡ Ἱ ε ραρ χί α τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἑκ κλη σί ας τῆς Ἑλ

Διαβάστε περισσότερα

TPIMHNIAIO ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO TOY ΠATPIAPXIKOY IΔPYMATOΣ OPΘOΔΟΞOY ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ l Τεύχος 31 l Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἰούνιος 2010

TPIMHNIAIO ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO TOY ΠATPIAPXIKOY IΔPYMATOΣ OPΘOΔΟΞOY ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ l Τεύχος 31 l Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἰούνιος 2010 Κωδικός 6859 Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς στήν Ἀνατολή TPIMHNIAIO ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO TOY ΠATPIAPXIKOY IΔPYMATOΣ OPΘOΔΟΞOY ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ l Τεύχος 31 l Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἰούνιος 2010 E I TPOºE : Ô

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1. (B μέρος)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1. (B μέρος) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 (B μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων. 4. Θεωρητική βάση τῆς παραθρησκείας.

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÄÉÁËÏÃÏÓ ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ: Ðñùô.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 διάλογος ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 (α μέρος) τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου ( ). Ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 8 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ & Η ΑΚΟΣΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ». ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΡΑΒΑΒΑΝΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Η ΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ & Η ΑΚΟΣΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ». ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΡΑΒΑΒΑΝΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Η ΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ & Η ΑΚΟΣΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ». ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΡΑΒΑΒΑΝΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Εἶναι συνηθισμένο τό φαινόμενο ὅλοι ἐκεῖνοι πού κυβερνοῦν μία χώρα νά εἶναι ἀπόφοιτοι

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. Ὁ ἄνθρωπος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. Ὁ ἄνθρωπος ΑΦΙΕΡΩΜΑ Ὁ ἄνθρωπος τῆς Φαιστοῦ Περιεχόμενα Vincenzo La Rosa, μικρό βιογραφικό... 3 Vincenzo La Rosa, Ὁ ἄνθρωπος τῆς Φαιστοῦ... 6 Δραστηριότητες τμημάτων τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως...

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ οἰκογένεια Σ. & Σ. Ν. Εἰς Μνήμην τῆς Γιαγιᾶς τους Φούλας Βούλγαρη

Ἡ οἰκογένεια Σ. & Σ. Ν. Εἰς Μνήμην τῆς Γιαγιᾶς τους Φούλας Βούλγαρη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Καθαρίστε ἀπὸ τὴν πνευματικὴ πανούκλα τὴν δυστυχισμένη Ἑλ - λάδα (Φώτης Κόντογλου). (Εἰσαγωγὴ π. Β. Ε. Βολουδάκης) 02. Αὐτοποιμαντική, ἤ, ψάχνοντας πίσω ἀπὸ τὰ προσωπεῖα (π. Κ. Ν. Καλλιανός)

Διαβάστε περισσότερα

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλες οἱ ἱστορικές ἀναφορές ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Αὐγουστίνου Καντιώτη θά μποροῦσαν νά ταξινομηθοῦν ἀνά κατηγορίες θεμάτων ἀκόμα καί ἀποσπάσματα γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ λόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο Ἡ Ἁγία Εἰκόνα Κέντρο ἀναφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου εἶναι ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὅπως µεταδίδεται ἀπό γενεά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος. Προοίμιο 3. Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος. Προοίμιο 3. Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4 Οἱ ἀγρότες μας πονοῦν τοῦ Μητροπολίτη Γορτύνης και Ἀρκαδίας κ. Μακάριου 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Τό ἀδιέξοδο τῆς ἑλληνικῆς γεωργίας τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Τεῦχος 4ο

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Τεῦχος 4ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Τεῦχος 4ο Ἐν τῷ συµπληροῦσθαι τὴν ἡµέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁµοθυµαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό 2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013, ΤΕΥΧΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013, ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013, ΤΕΥΧΟΣ 72 διάλογος ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ 1 (β μέ ρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων 6. Ἐντόπιση πιθανῶν ποιμαντικῶν καί πνευματικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρών πόνημα δημιουργήθηκε εἰς πεῖσμα τῶν καιρῶν μας, πού οἱ «διαφωτιστές» τῆς Εὐρώπης ἐπιζητοῦν νά μᾶς «διδάξουν» τήν δῆθεν ἀρετή(;) τῆς ἐργασίας. ΕΕ!

Διαβάστε περισσότερα

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:27 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ δ ύ ν α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΡΟΥΣΑΝΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΡΟΥΣΑΝΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΡΟΥΣΑΝΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Πρίν τήν μελέτη τῆς Βίβλου καί τῶν Πατερικῶν βιβλίων ἀξίζει νά παρατηρήσει κανείς ὅτι: ὅλα αὐτά ἔχουν γραφεῖ στά Ἑλληνικά!!! Καί ἰδιαίτερα, τά Δογματικά ζητήματα τῆς Χριστιανικῆς

Διαβάστε περισσότερα

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα.

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. 2013 α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Τηλ./Fax: 28920-42364 www.imodigitrias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γραφείο Νεότητος

Περιεχόμενα. Γραφείο Νεότητος BIBLIO_τελικο:Σχέδιο 1 22/9/2009 10:53 πμ Σελ δ 1 ΤΕΥΧΟΣ 3ο - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 BIBLIO_τελικο:Σχέδιο 1 22/9/2009 10:53 πμ Σελδ 2 Περιεχόμενα ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ι.Μ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΙΔΡΥΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο 1 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ 2 Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 52 Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 52 Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 52 διάλογος Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ Μέ ἄφατη χαρά καί εὐγνωμοσύνη ἐλάβαμε τήν κατωτέρῳ δημοσιευομένη ἐπιστολή τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα