Μετεπεξεργασία (postprocessing) µε τα προγράµµατα WINGRAF, DBVIEW, URSULA Μάϊος 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετεπεξεργασία (postprocessing) µε τα προγράµµατα WINGRAF, DBVIEW, URSULA Μάϊος 2005"

Transcript

1 Μετεπεξεργασία (postprocessing) µε τα προγράµµατα WINGRAF, DBVIEW, URSULA Μάϊος 2005 SOFiSTiK Hellas A.E. 3ης Σεπτεµβρίου 56, Αθήνα Τηλ: , Fax:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WINGRAF ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ (ΣΕ ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ PROJECT (ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΡΧΕΙΟ) ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ WINGRAF ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ SOFIPLUS ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ WINGRAF: ΕΝΤΡΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ έντρα αποτελεσµάτων έντρο επιλογής φορτίσεων έντρο καθορισµού µορφής εµφάνισης αποτελεσµάτων έντρο διαχείρισης των layers ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ Αθροίσµατα δυνάµεων στήριξης Αθροίσµατα δυνάµεων σε παρειές και τοµές ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Εισαγωγή αρχείου GRA µέσα στον Teddy Εισαγωγή γραφικών µέσα στο πρόγραµµα WORD Εξαγωγή γραφικών σε οποιαδήποτε άλλη µορφή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DBVIEW ΧΡΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DBVIEW ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ DBVIEW ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URSULA ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URSULA ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΤΟΛΗ PAGE LAYOUT ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΡΑΣΕΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Σελίδα 2

3 Πρόγραµµα WINGRAF 1. Ρυθµίσεις/Επιλογές 1.1 Ρυθµίσεις του παραθύρου διαλόγου Οι ρυθµίσεις του παράθυρου διαλόγου του προγράµµατος WinGRAF, αποθηκεύονται και ενεργοποιούνται µετά από κάθε κλείσιµο του. Επιλέγοντας την εντολή Options από το menu Options του WinGRAF, µπορούµε να προσαρµόσουµε το παράθυρο διαλόγου ανάλογα µε τις απαιτήσεις µας. Τα ενεργοποιηµένα Toolbars είναι µαρκαρισµένα µε µπλε. ίνοντας Saveinterval = 0 απενεργοποιείται η αυτόµατη αποθήκευση δεδοµένων. Εδώ µπορούµε να αλλάξουµε και τα χρώµατα της οθόνης εκτύπωσης. 1.2 Ρυθµίσεις του σχεδίου σχετικές µε το χρήστη (σε νέο αρχείο) Για να εµφανίζονται οι ρυθµίσεις του χρήστη κάθε φορά που ξεκινάει ένα νέο project, µπορούν να αποθηκευθούν µέσα σε ένα αρχείο µε το όνοµα WINGRAF.DEF. Αυτές αφορούν το µέγεθος των γραµµάτων, τα χρώµατα, τα πλαίσια του σχεδίου κλπ. Επιλέγοντας την εντολή Predefinitions από το menu Options του WinGRAF µπορούµε να τροποποιήσουµε τις ρυθµίσεις του τρέχοντος αρχείου DEF. Τα περιεχόµενα του αρχείου αυτού καθορίζονται από τη λίστα επιλογών που φαίνεται παρακάτω. Σελίδα 3

4 1.3 Ρυθµίσεις του σχεδίου σχετικές µε το project (σε υπάρχον αρχείο) Τελειώνοντας την εργασία µε το WinGRAF, µπορούµε να αποθηκεύσουµε το αποτέλεσµα σε ένα GRAαρχείο, το οποίο είναι γραµµένο στη γλώσσα CADINP σε ASCII-format. εν περιέχει τις εικόνες ως έχει, αλλά τις εντολές µέσω των οποίων θα προκύψουν οι αντίστοιχες εικόνες. Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές στο αρχικό µοντέλο (πχ. στις συνθήκες στήριξης, στα φορτία κλπ.) και είναι απαραίτητη η ενηµέρωση των παραγόµενων γραφικών αποτελεσµάτων, δε χρειάζεται να κάνουµε από την αρχή την ίδια διαδικασία µέσα στο WINGRAF. Απλά, τρέχοντας το αποθηκευµένο GRA-αρχείο θα προκύψουν οι ίδιες παραστάσεις ενηµερωµένες. Μιας και τα αρχεία αυτά δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν σε µια και µόνο βάση δεδοµένων, µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε και σαν αρχικές µορφές γραφικών για άλλες εφαρµογές (projects). Αποθήκευση του αρχείου GRA. Αυτόµατα, µετά το πέρας της εργασίας µε την εντολή Save, ή µετά από σχετική ερώτηση του προγράµµατος ή µε το κουµπί. 2. Τρόπος παραγωγής γραφικών αποτελεσµάτων 2.1 Εκκίνηση του WinGRAF µέσα από το SOFiPLUS Μετά από πάτηµα του κουµπιού εµφανίζεται το πλαϊνό παράθυρο διαλόγου. Με το Yes ξεκινάει αυτόµατα το WinGRAF. Μιας και είναι διαθέσιµη βάση δεδοµένων CDB, σχηµατίζεται αυτόµατα το σύστηµα κόµβων και µελών του φορέα. 2.2 Αποτελεσµατικός τρόπος εργασίας µε το WinGRAF: έντρα ταξινόµησης έντρα αποτελεσµάτων Όλες οι πληροφορίες ενός project που µπορούν να παρουσιαστούν γραφικά, δίνονται υπό τη µορφή ενός δέντρου. Τα menu µέσω των οποίων θα προκύψουν τα γραφικά αποτελέσµατα, είναι ταξινοµηµένα µε µία λογική σειρά ως εξής: System Values, Loads, Results, Design Values, Deformed Structure κτλ. Σελίδα 4

5 έντρο αποτελεσµάτων: Όλα τα πιθανά αποτελέσµατα, φορτία, τιµές συστήµατος µετεπεξεργασία αποτελεσµάτων έντρο φορτίσεων: Όλες οι διαθέσιµες φορτίσεις για το αποτέλεσµα που έχει επιλεγεί έντρο απεικονίσεων: Όλες οι διαθέσιµες µορφές απεικονίσεων για το αποτέλεσµα που έχει έντρο των επιφανειών (Layers): Η ταξινόµηση των γραφικών επιφανειών Οποιαδήποτε γραφική παράσταση επιλεγµένη από το δέντρο, σχεδιάζεται αυτόµατα σε αντίστοιχο layer µε απλό κλικ πάνω του. Αν το αποτέλεσµα είναι ενεργό στην οθόνη, τότε µαρκάρεται µε έντονο χρώµα. Οδηγία: Γενικά, προσφέρονται για απεικόνιση µόνο τα αποτελέσµατα εκείνα που περιέχονται στη βάση δεδοµένων και δεν ισούνται µε µηδέν. Μερικές φορές όµως, κρίνεται σκόπιµο να παρουσιαστεί αυτή ακριβώς η µηδενική τιµή. Γι αυτό το σκοπό επιλέγουµε µε δεξί κλικ την εντολή Number of results More. Οδηγία: Μπορούν να επιλεγούν προς απεικόνιση ταυτόχρονα πολλές γραφικές παραστάσεις (η µία πάνω στην άλλη) µε πάτηµα του Ctrl ή του Shift. Στη συνέχεια, µε δεξί κλικ επιλέγουµε την εντολή on new graphics. Με την εντολή copy εισάγονται τα επιλεχθέντα σε ένα Layer. Οδηγία: Για την εύρεση µιας επιλογής γραφικής παράστασης, της οποίας περίπου γνωρίζουµε το όνοµα, αρκεί να την αναζητήσουµε µε δεξί κλικ και χρησιµοποιώντας την εντολή Find. Ανοίγει παράθυρο διαλόγου, όπου εισάγουµε το κείµενο προς αναζήτηση και πατώντας Find next το πρόγραµµα µας µεταφέρει από τη µία εντολή στην άλλη µε ταυτόχρονη σχεδίασή της. Σελίδα 5

6 Στο menu System Values περιέχονται όλες οι τιµές που εξαρτώνται από το σύστηµα (όχι από τις φορτίσεις), όπως για παράδειγµα οι αριθµοί των κόµβων, η κατανοµή των υλικών, οι τιµές των διατοµών, κλπ. Μέσω του menu Loads (φορτία) µπορούν να παρασταθούν οι τιµές των φορτίων. Ταξινοµούνται σε τρεις µεγάλες οµάδες: 1 η Οµάδα: Φορτία ανεξάρτητα του δικτύου πεπερασµένων στοιχείων (ελεύθερα), δοσµένα µέσω καθολικών ή σχετικών συντεταγµένων. Με την επιλογή All loads απεικονίζονται όλα τα φορτία για µια συγκεκριµένη περίπτωση φόρτισης. Οι υπόλοιποι φάκελοι περιέχουν τµήµατα της φόρτισης, ταξινοµηµένα βάσει διαφόρων κριτηρίων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ελεύθερα φορτία δεν αναγνωρίζουν τοπικά συστήµατα συντεταγµένων. 2η Οµάδα: Φορτία που εξαρτώνται από τα µέλη στοιχεία. Οι παραστάσεις µας δείχνουν πού δρουν πραγµατικά µετά την προβολή τους πάνω στο φορέα. 3η Οµάδα: Ισοδύναµα επικόµβια φορτία, τα οποία χρησιµοποιούνται τελικά από το πρόγραµµα στον υπολογισµό. Στο menu Results περιέχονται επιλογές για τη γραφική παράσταση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν µετά την ανάλυση του συστήµατος. Στο menu Design περιέχονται επιλογές για τη γραφική παράσταση των υπολογισµένων απαιτούµενων οπλισµών και τις τάσεις χάλυβα, που κατανέµονται σε ειδικές περιπτώσεις διαστασιολόγησης (designcase), ανάλογες των περιπτώσεων φόρτισης έντρο επιλογής φορτίσεων Για την παρουσίαση των γραφικών παραστάσεων που εξαρτώνται από τα φορτία, έχουµε στη διάθεσή µας, υπό µορφή δέντρου, όλες τις περιπτώσεις φόρτισης. Και εδώ µπορούµε να δουλέψουµε µε το menu που προκύπτει µε δεξί κλικ του ποντικιού. Το όνοµα της περίπτωσης φόρτισης (που αναγράφεται και στην επικεφαλίδα του σχεδίου) µπορεί να αλλάξει προσωρινά (διπλό κλικ στην περιγραφή ή δεξί κλικ και Rename ). Οποιοδήποτε αποτέλεσµα του δέντρου σχεδιάζεται αυτόµατα σε αντίστοιχο layer µε απλό κλικ πάνω του. Αν το αποτέλεσµα είναι ενεργό στην οθόνη, τότε µαρκάρεται µε έντονο χρώµα. Οδηγία: Μερικές ιδιότητες των περιπτώσεων φόρτισης, όπως οι συντελεστές φορτίων ή οι τύποι των δράσεων, εµφανίζονται µε δεξί κλικ και Properties. Αυτές οι ιδιότητες µπορούν να εµφανίζονται µόνιµα στο δέντρο µέσω των εντολών Tree controls Loadcase view. Οδηγία: Κι εδώ µπορούµε να επιλέξουµε ταυτόχρονα περισσότερες φορτίσεις και να δηµιουργήσουµε νέα σχέδια. Σε περίπτωση που επιλέξουµε ένα αποτέλεσµα που δεν εξαρτάται από τη φόρτιση, τότε εµφανίζεται στο δέντρο των LC η φράση: No group selection considering the load case Σελίδα 6

7 2.2.3 έντρο καθορισµού µορφής εµφάνισης αποτελεσµάτων Κάθε παράσταση µπορεί να εµφανιστεί µε ποικίλους τρόπους (σαν κείµενο, σαν διάνυσµα, µε ισοϋψείς κλπ.). Τα αποτελέσµατα σχεδιάζονται µε διάφορούς τρόπους παράστασης, που επιλέγονται από το αντίστοιχο δέντρο απεικονίσεων. Σε ορισµένες γραφικές παραστάσεις που αναφέρονται σε QUAD ή BRIC στοιχεία, µπορούν να δοθούν αποτελέσµατα είτε στο κέντρο βάρους του στοιχείου, είτε στους κόµβους του. Μια ιδιόµορφη παρουσίαση αποτελεσµάτων δίνεται µέσω τοµών σε επιφανειακούς φορείς. Πρώτα δηµιουργούµε τη τοµή µέσω της εντολής Edit Cuts Create Cut ή µε το κουµπί. Μια νέα παρουσίαση είναι αυτή που χαρακτηρίζεται ως List. Εδώ τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε µορφή λίστας. Σελίδα 7

8 2.2.4 έντρο διαχείρισης των layers Όλα τα σχέδια ταξινοµούνται σε δέντρο. Μπορούµε να αντιγράψουµε, µετακινήσουµε ή διαγράψουµε ολόκληρες σελίδες ή οµάδες γραφικών (παρατηρήστε το menu µε το δεξί κλικ του ποντικιού). Κάτω από την ένδειξη Graphics περιλαµβάνονται τα ήδη επιλεγµένα αποτελέσµατα ταξινοµηµένα ανά layers. Το εικονίδιο διαµορφώνεται ανάλογα µε το τρόπο παρουσίασης. Με σκοπό τη ταυτόχρονη αλλαγή γενικών χαρακτηριστικών των σχεδίων (π.χ. µέγεθος γραµµάτων, επιλογή οµάδων µελών προς απεικόνιση κτλ.), ακολουθούµε την εξής διαδικασία: Εισάγουµε τιµές στο παράθυρο διαµόρφωσης του τρέχοντος σχεδίου από το menu EDIT. Επιλέγουµε τα προς διαµόρφωση σχέδια µε Ctrl ή Shift. Εκτελούµε την εντολή Replace. 2.3 Σηµαντικοί διακόπτες Νέο σχέδιο. Για να δηµιουργήσουµε ένα νέο σχέδιο (και παράλληλα να αποθηκεύσουµε και να κλείσουµε το προηγούµενο), χρησιµοποιούµε την εντολή new graphics (και από το menu µε δεξί κλικ του ποντικιού). Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του σύµβολου στηρίξεων. Αλλαγή του µεγέθους της γραµµατοσειράς. Επιπρόσθετα γραφικά στοιχεία. Σελίδα 8

9 2.4 Αθροίσµατα Αθροίσµατα δυνάµεων στήριξης Σε κάθε γραφική παράσταση που περιέχει µεµονωµένα διανύσµατα, παράγεται αυτόµατα το άθροισµα τους και αναγράφεται σε πλαίσιο δίπλα στις µέγιστες τιµές. Άθροισµα και στις 3 διαστάσεις Αθροίσµατα δυνάµεων σε παρειές και τοµές Σε QUAD elements υπολογίζεται το συνολικό άθροισµα των δυνάµεων στις παρειές ή στις τοµές τους. 1. Καθορίζω µια τοµή σε περιοχή του φορέα 2. Ανοίγω το menu Results. 3. Επιλέγω το είδος του αποτελέσµατος. 4. Θέτω αριθµό φόρτισης. 5. Επιλέγω τον τύπο παρουσίασης Cut. 6. Επιλέγω το είδος του επιθυµητού αποτελέσµατος µέσω του Element type. 2.5 Εξαγωγή αποτελεσµάτων Εισαγωγή αρχείου GRA µέσα στον Teddy Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, τελειώνοντας την εργασία µας στο WinGRAF, µέσω της εντολής Save, δηµιουργείται αυτόµατα ένα αρχείο δεδοµένων όπου περιέχονται όλες οι εντολές για την εκ νέου παραγωγή των γραφικών παραστάσεων που έχουν ήδη παραχθεί. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των παραστάσεων, µπορούµε να επιλέξουµε την ή τις εικόνες που θέλουµε να µετατραπούν σε αρχείο δεδοµένων, χρησιµοποιώντας το δεξί κλικ menu και Σελίδα 9

10 επιλέγοντας την εντολή Copy to Ursula - Ctrl+C. Η εικόνα αποθηκεύεται στο Clipboard. Πηγαίνοντας στο αρχείο δεδοµένων στο οποίο θέλουµε να εντάξουµε τις εντολές που θα παραχθούν, µε Ctrl+V ή µε Insert εισάγεται αυτόµατα. Στο επόµενο τρέξιµο, οι συγκεκριµένες εικόνες θα ενσωµατωθούν µε ενιαία σελιδοποίηση µε τα υπόλοιπα αποτελέσµατα. Η διαχείριση των αποτελεσµάτων αυτών µπορεί να γίνει µε την Ursula Εισαγωγή γραφικών µέσα στο πρόγραµµα WORD Ανοίγοντας το αρχείο αποτελεσµάτων µε το πρόγραµµα URSULA, µεταφερόµαστε στην περιοχή Graphic όπου εµφανίζεται η λίστα των εικόνων που περιέχονται στο συγκεκριµένο αρχείο. Επιλέγοντας κάποια από αυτές, µε δεξί κλικ εκτελούµε την εντολή Copy. Ακολούθως, στο πρόγραµµα WORD αφού έχουµε ανοίξει το αρχείο στο οποίο θέλουµε να εισάγουµε τη συγκεκριµένη εικόνα, µε την εντολή Paste επικολλάται στη θέση του κέρσορα. Επίσης, στο πρόγραµµα URSULA, στην περιοχή των Results, µε τις εντολές των ΖΟΟΜ µπορούµε να εστιάσουµε σε µια περιοχή του σχεδίου και να την αντιγράψουµε. Με Ctrl+C αντιγράφουµε στο Clipboard και µε Paste επικολλούµε στο πρόγραµµα WORD. Σελίδα 10

11 2.5.3 Εξαγωγή γραφικών σε οποιαδήποτε άλλη µορφή Για να µπορέσουµε να επεξεργαστούµε µία εικόνα µε άλλα προγράµµατα, θα πρέπει να τροποποιηθεί η µορφή της (format) µέσα από το πρόγραµµα URSULA. Αυτό γίνεται µέσω της εντολής File Export. Μπορούν να επιλεγούν διάφορες µορφές µέσα από το σχετικό πλαίσιο διαλόγου (dxf, hpgl, wmf κλπ.). Πρόγραµµα DBVIEW 3. Χρήσιµα χαρακτηριστικά του προγράµµατος DBVIEW 3.1 Παραγωγή γραφικών Για ορισµένους υπολογισµούς (π.χ. δυνάµεις σε δοκούς), κρίνεται σκόπιµη η παραγωγή διαγραµµάτων εντατικών µεγεθών για τις διάφορες φορτίσεις. Για αυτό το σκοπό έχουµε στη διάθεσή µας το πρόγραµµα DBVIEW, το οποίο µπορεί να ξεκινήσει και µέσα από το WINGRAF. Επιλέγουµε, πατώντας το εικονίδιο Select Element Types, τα επιθυµητά µέλη στοιχεία και µεγέθη τους για τα οποία θέλουµε να δηµιουργηθεί το σχετικό αρχείο αποτελεσµάτων. Με το εικονίδιο Select Load cases επιλέγουµε τις φορτίσεις που θα συµπεριληφθούν στο αρχείο αποτελεσµάτων. Σελίδα 11

12 Με το εικονίδιο Select Numbers επιλέγουµε τους προς απεικόνιση κόµβους ή στοιχεία. Με την εντολή View Graphic Mode µεταβαίνουµε από την µορφή κειµένου στη µορφή γραφικών. Οι ρυθµίσεις των γραφικών αυτών καθορίζονται στη συνέχεια µε δεξί κλικ πάνω στο γραφικό και Graphic Settings. 3.2 Αποθήκευση των ρυθµίσεων του DBVIEW και παραλαβή τους µέσα στον υπολογισµό Η επιλογή των αποτελεσµάτων µπορεί να αποθηκευθεί σαν αρχείο DBV µε χρήση της εντολής File Save (το format αυτού του αρχείου δεν είναι αναγνώσιµο). Μπορούµε να εισάγουµε το αρχείο αυτό µέσα στο αρχείο υπολογισµού, ώστε σε ένα νέο τρέξιµο να συµπεριληφθεί και αυτό στον υπολογισµό. Για το ακοπό αυτό, χρησιµοποιούµε τον TEDDY, όπου µετά το τέλος κάποιου module (γραµµή END) γράφουµε: +prog dbview $(name).dvb. Αυτή η γραµµή καλεί το πρόγραµµα DBVIEW και συγκεκριµένα το αρχείο dvb. Η παράµετρος name συµπληρώνεται µε το όνοµα του project µας. Σελίδα 12

13 Πρόγραµµα URSULA 4. Νέες λειτουργίες του προγράµµατος URSULA 4.1 Ρυθµίσεις, εντολή Page Layout Οι πληροφορίες για τη ορθή εκτύπωση µιας στατικής επίλυσης αποθηκεύονται στο αρχείο SOFISTIK.DEF σε όλα τα προγράµµατα SOFiSTiK. Οι διάφοροι εκτυπωτές που δύναται να χρησιµοποιηθούν (ασπρόµαυρης ή έγχρωµης εκτύπωσης, σε Portrait ή Landscape µορφή), έχουν πολλές φορές διαφορετικές ρυθµίσεις όσον αφορά τα περιθώρια και τα µεγέθη χαρτιού, άρα και στην εκτυπώσιµη περιοχή. Για να µην χρειάζεται κάθε φορά να θέτουµε εκ νέου όλες τις απαιτούµενες ρυθµίσεις προς εκτύπωση, τις αποθηκεύουµε στα λεγόµενα Profiles. Λίστα των διαθέσιµων Profiles Σε αυτό το Profile ο χρησιµοποιούµενος εκτυπωτής Λίστα των αρχείων δεδοµένων Σελίδα 13

14 4.2 ιαχείριση του αρχείου αποτελεσµάτων Κάνοντας απλό κλικ πάνω στα εικονίδια, µπορούµε να απενεργοποιήσουµε ή ενεργοποιήσουµε κεφάλαια και εικόνες αντιστοίχως. Για το σκοπό αυτό, έχουµε στη διάθεσή µας τις εντολές activate και deactivate από το menu µε δεξί κλικ του ποντικιού. Μπορούµε επίσης να δηµιουργήσουµε λίστα περιεχοµένων του αρχείου αποτελεσµάτων µε χρήση της εντολής List of contents από το menu µε δεξί κλικ του ποντικιού. Το αρχείο αυτό µπορεί να µετακινηθεί µε Drag&Drop σε οποιαδήποτε άλλη θέση του συνολικού αρχείου αποτελεσµάτων της URSULA. 4.3 Αναζήτηση φράσεων κειµένου Η µηχανή αναζήτησης της URSULA ανανεώθηκε, µε σκοπό την ευκολότερη και αποτελεσµατικότερη εύρεση των επιθυµητών στοιχείων. Πατώντας F3 ή χρησιµοποιώντας την εντολή Edit Find συµπληρώνω τα κριτήρια ανεύρεσης (κείµενο, λάθη, σε ολόκληρο το κείµενο ή σε µέρος του, κτλ.) και επιλέγω Search. 4.4 Επιπρόσθετα κείµενα Μερικές φορές, είναι απαραίτητο να εισάγουµε στο αρχείο αποτελεσµάτων επιπλέον κείµενο, καθορισµένο από το χρήστη. Με χρήση της εντολής Insert Insert Text ανοίγει το πλαϊνό παράθυρο, όπου µπορούµε να εισάγουµε ένα δικό µας κείµενο µε την αντίστοιχη επικεφαλίδα του. Οδηγία: Το κείµενο αυτό µπορεί να µετακινηθεί µέσα στο αρχείο αποτελεσµάτων οποιαδήποτε στιγµή θελήσουµε µε απλό Drag&Drop. Σελίδα 14

15 SOFiSTiK Hellas A.E. 3ης Σεπτεµβρίου 56, Αθήνα Τηλ: , Fax: Σελίδα 15

B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003

B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003 B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 1. ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή. Η γραµµή τίτλου (Title Bar) Η γραµµή µενού (Menu Bar)

Microsoft Word 1. ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή. Η γραµµή τίτλου (Title Bar) Η γραµµή µενού (Menu Bar) Επεξεργασία κειµένου µε το Τα βασικά Microsoft Word 1 ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή Για να ανοίξετε το Word επιλέξτε Start > Microsoft Word ή Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Word. Θα ανοίξει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD Περιεχόµενα Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειµένου Word...1 Αρχικά...1 Επιλογή εντολών...3 Προσθήκη Αφαίρεση...5 Γραµµής Εργαλείων & Εικονιδίων...5 Αποθήκευση εγγράφου...7

Διαβάστε περισσότερα

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 SEE Electrical, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις / έκδοση V7R2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 A1. Εντολές & Παράθυρα 2 A1.1 Menu εντολών «Εγκαταστάσεις» 2 Α1.2

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft. 2 ο Γυµνάσιο Ζεφυρίου Αθανάσιος Ι. Τσαγκατάκης ΠΕ19 copyright 2010-13

Microsoft. 2 ο Γυµνάσιο Ζεφυρίου Αθανάσιος Ι. Τσαγκατάκης ΠΕ19 copyright 2010-13 Microsoft Word 2003 2 ο Γυµνάσιο Ζεφυρίου Αθανάσιος Ι. Τσαγκατάκης ΠΕ19 copyright 2010-13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Τα βασικά 1-1 Τι είναι το MS Word 03 1-2 Εκκίνηση του προγράµµατος 03 1-3 Κατανόηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL Περιεχόµενα Εισαγωγή στο Υπολογιστικό Φύλλο Excel...1 Αρχικά...1 Βασικές έννοιες...3 ηµιουργία νέου Βιβλίου εργασίας...4 1. ηµιουργία νέου βιβλίο εργασίας...5

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ORCAD

ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ORCAD ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ORCAD ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τεχνολογία Εξαρτηµάτων & Σχεδίαση PCB Ακαδ. Έτος 2010-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μάθηµα 1 ο 1α.Το Θεωρητικό κύκλωµα....3

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης. υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003

Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης. υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

E. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας παρουσιάσεων MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2003

E. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας παρουσιάσεων MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2003 E. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας παρουσιάσεων MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I Βασικές λειτουργίες Η/Υ & ιαχείριση Αρχείων Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word 2002 Μπουκουβάλας Κώστας ΚΕΚ- ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή...5 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων

Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων 1 Προχωρηµένα θέµατα λειτουργικού συστήµατος MS Windows...1 1.1 Αλλάζοντας την εµφάνιση των Windows XP... 1 1.1.1 Αλλάζοντας την γενική εµφάνιση των Windows XP... 2 1.1.2 Αλλάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP

Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης MobileMapper Office 1 MobileMapper Office Software... 4 Εισαγωγή... 4 Εγκατάσταση του MobileMapper Office... 5 Εκκίνηση του MobileMapper Office... 6 MobileMapper Office Main Window (κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ERGOWIN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 3 1.1 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 1.2 ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΕΣ 7 1.3 ΕΡΓΑ ΠΚΝΤΜ 8 1.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 8 1.5 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10 2.1 ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Office Excel 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ..6 Γνωριµία µε το περιβάλλον..6 Ρύθµιση Λογισµικού..9 Πρόσβαση στο CAD.12 2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...15 Με χρήση Project..15 Με χρήση Γρήγορης Λειτουργίας..19 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

M:N, είναι προφανές, πως οι βαθµοί των µαθητών του σχολείου θα καταχωρηθούν σε ένα ενδιάµεσο πίνακα (ας τον ονοµάσουµε ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) που θα περιέχει

M:N, είναι προφανές, πως οι βαθµοί των µαθητών του σχολείου θα καταχωρηθούν σε ένα ενδιάµεσο πίνακα (ας τον ονοµάσουµε ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) που θα περιέχει Κεφάλαιο 12 Αναφορές Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία δηµιουργίας αναφορών οι οποίες εµφανίζουν τα δεδοµένα των πινάκων της βάσης ή τα αποτελέσµατα των ερωτηµάτων της εφαρµογής, σε µορφή κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Το Diolkos αποτελεί ενιαίο πρόγραµµα στο οποίο η εργασία εκτελείται σε τέσσερα κύρια παράθυρα:

ΓΕΝΙΚΑ. Το Diolkos αποτελεί ενιαίο πρόγραµµα στο οποίο η εργασία εκτελείται σε τέσσερα κύρια παράθυρα: ΓΕΝΙΚΑ Το Diolkos αποτελεί ενιαίο πρόγραµµα στο οποίο η εργασία εκτελείται σε τέσσερα κύρια παράθυρα: 1. Οριζοντιογραφία 2. Μηκοτοµή 3. ιάγραµµατα (επικλίσεων, διαπλατύνσεων, V85, Στραγγιστικής στρώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργαστής κειµένου Word

Επεξεργαστής κειµένου Word 1 Εισαγωγή Το Word είναι χωρίς αµφιβολία ο πιο διαδεδοµένος επεξεργαστής κειµένου στο χώρο των προσωπικών υπολογιστών και ανήκει στην οµάδα προγραµµάτων του Microsoft Office. Οι δυνατότητες που έχει πλησιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Ενηµέρωση Απρίλιος 2002

Newsletter. Ενηµέρωση Απρίλιος 2002 Newsletter Ενηµέρωση Απρίλιος 2002 SOFiSTiK Hellas A.E. Γ Σεπτεµβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 010-8220607, 010-8251632 Fax: 010-8251632 www.sofistik.gr, sofistik@internet.gr Αγαπητοί χρήστες, η προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΝΕΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ II ΠΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 14.0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 14.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 14.0 Περιεχόµενα Εισαγωγή στο Στατιστικό πακέτο SPSS 14.0...1 Αρχικά...1 Παράθυρα του SPSS...2 Παράθυρο δεδοµένων του SPSS...4 Status bar και Toolbar...4

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στο Power Point 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σηµειώσεις στο Power Point 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 4 1.1 ηµιουργία νέας παρουσίασης... 4 1.2 ηµιουργία παρουσίασης µε τον Οδηγό αυτόµατου περιεχοµένου... 5 1.3 Αλλάζοντας την προβολή... 6 1.4 Μετακίνηση µεταξύ των διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα