EKS 110. Οδηγίες λειτουργίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EKS 110. Οδηγίες λειτουργίας"

Transcript

1 EKS Οδηγίες λειτουργίας g

2 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται µε τρόπο σύντοµο και συνοπτικό. Τα κεφάλαια είναι ταξινοµηµένα κατά γράµµατα. Κάθε κεφάλαιο ξεκινάει µε τη σελίδα 1. Τα στοιχεία σελίδας περιλαµβάνουν το γράµµα του κεφαλαίου και τον αριθµό σελίδας. Παράδειγµα: Η σελίδα Β 2 είναι η δεύτερη σελίδα του κεφαλαίου Β. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης περιλαµβάνουν την τεκµηρίωση διαφόρων εκδόσεων οχηµάτων. Κατά το χειρισµό και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης πρέπει να εφαρµόζεται η περιγραφή που αφορά τον εκάστοτε τύπο οχήµατος. F M t o Οι υποδείξεις ασφαλείας και οι σηµαντικές επεξηγήσεις επισηµαίνονται µέσω των ακόλουθων εικονογραµµάτων: Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή υλικών ζηµιών. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις και επεξηγήσεις. Επισηµαίνει το στάνταρ εξοπλισµό. Επισηµαίνει τον πρόσθετο εξοπλισµό. Φροντίζουµε για τη συνεχή εξέλιξη των συσκευών µας. Ζητάµε την κατανόησή σας για την επιφύλαξη που διατηρούµε αναφορικά µε αλλαγές στη µορφή, τον εξοπλισµό και την τεχνολογία. Ως εκ τούτου, από το περιεχόµενο των παρουσών οδηγιών χρήσης δεν µπορούν να προκύψουν απαιτήσεις για συγκεκριµένες ιδιότητες της συσκευής. ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας παραµένουν στη JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - ΓΕΡΜΑΝΙΑ Τηλέφωνο: +49 (0) 40/ GR

3 0108.GR

4 Πίνακας περιεχοµένων A B Προδιαγραφόµενη χρήση Περιγραφή οχήµατος 1 Περιγραφή χρήσης... B 1 2 Υποσυστήµατα... B Όχηµα... B Τεχνική περιγραφή - Συσκευή παραλαβής φορτίων... B 4 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά στάνταρ έκδοσης... B εδοµένα ισχύος... B ιαστάσεις... B Πρότυπα EN... B Συνθήκες χρήσης... B 7 4 Πινακίδες... B Πινακίδα τύπου, όχηµα... B Πινακίδα ανυψωτικής ικανότητας, ανυψωτική ικανότητα / κέντρο βάρους φορτίου/ ύψος ανύψωσης... B 9 C Μεταφορά και θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά 1 Φόρτωση µε γερανό... C Ασφάλεια του οχήµατος κατά τη µεταφορά... C 2 2 Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά... C 2 3 Μετακίνηση του οχήµατος χωρίς ίδιο µηχανισµό κίνησης... C 3 D Μπαταρία - Συντήρηση, φόρτιση, αλλαγή 1 Κανονισµοί ασφαλείας κατά το χειρισµό µπαταριών µε ηλεκτρολύτες D 1 2 Τύποι µπαταριών... D 2 3 Άνοιγµα της µπαταρίας... D 2 4 Φόρτιση της µπαταρίας... D 3 5 Αφαίρεση και τοποθέτηση της µπαταρίας... D 4 6 Οθόνη οδηγού... D GR I 1

5 E Χειρισµός 1 Κανονισµοί ασφαλείας για τη λειτουργία του µεταφορέα διαδρόµου... E 1 2 Περιγραφή των στοιχείων χειρισµού και ενδείξεων... E 2 3 Θέση του οχήµατος σε λειτουργία... E Έλεγχοι και ενέργειες πριν από την καθηµερινή θέση σε λειτουργία.. E Ενεργοποίηση του οχήµατος... E 11 4 Εργασία µε το µεταφορέα διαδρόµου... E Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης... E Οδήγηση, διεύθυνση, πέδηση... E Οδήγηση στη βηµατική λειτουργία "Πεζού χειριστή" (o)... E Ανύψωση και κατέβασµα της πλατφόρµας θέσης οδηγού... E Ανύψωση και κατέβασµα πρόσθετης διάταξης ανύψωσης... E Ανύψωση και Κατέβασµα στη βηµατική λειτουργία "Πεζού χειριστή" (o)... E Ανύψωση και Κατέβασµα της πλατφόρµας θέσης οδηγού µε διακοπή ανύψωσης (o)... E Παραλαβή και απόθεση µονάδων φορτίου... E Ρύθµιση διχάλων περόνης (o)... E Προσβάσιµη µονάδα φορτίου µε προστατευτικό παλετών (o)... E Στάθµευση και ασφάλιση του οχήµατος... E Οδήγηση σε στενούς διαδρόµους... E 28 5 Κατέβασµα έκτακτης ανάγκης... E 35 6 Στοιχεία ενδείξεων... E Οθόνη οδηγού (t)... E Φωτεινές επιφάνειες της οθόνης οδηγού... E 39 7 Πληκτρολόγιο χειρισµού (CANCODE) (o)... E Κλειδαριά µε κωδικό... E Παράµετροι... E Ρυθµίσεις παραµέτρων... E 43 8 Τροποποίηση των παραµέτρων οχήµατος... E 47 9 Αντιµετώπιση βλαβών... E GR I 2

6 F Συντήρηση του µεταφορέα διαδρόµου 1 Ασφάλεια λειτουργίας και προστασία περιβάλλοντος... F 1 2 Προδιαγραφές ασφαλείας για τη συντήρηση... F 1 3 Συντήρηση και επιθεώρηση... F 3 4 Λίστα ελέγχου συντήρησης... F 4 5 Σχεδιάγραµµα λίπανσης... F Μέσα λειτουργίας... F 7 6 Υποδείξεις για τη συντήρηση... F Προετοιµασία του οχήµατος για τις εργασίες συντήρησης και σέρβις.f Σφίξιµο των περικοχλίων τροχού... F Χρήση της ασφάλειας ιστού... F Άνοιγµα του µπροστινού καπό... F Άνοιγµα ηλεκτρικού συστήµατος... F Έλεγχος ηλεκτρικών ασφαλειών... F Εκ νέου θέση σε λειτουργία... F 13 7 Ακινητοποίηση του µεταφορέα διαδρόµου... F Μέτρα πριν από την ακινητοποίηση... F Μέτρα κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης... F Εκ νέου θέση σε λειτουργία µετά από ακινητοποίηση... F 14 8 Έλεγχος ασφαλείας µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα και ασυνήθιστα φαινόµενα... F 15 9 Οριστική θέση εκτός λειτουργίας, απόρριψη... F GR I 3

7 I GR

8 Παράρτηµα Οδηγίες χρήσης µπαταρίας έλξης JH Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν αποκλειστικά για τύπους µπαταρίας της επωνυµίας Jungheinrich. Εάν χρησιµοποιηθούν µπαταρίες άλλης εταιρίας, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες χρήσης του εκάστοτε κατασκευαστή GR 1

9 GR

10 A Προδιαγραφόµενη χρήση Η "Οδηγία περί προδιαγραφόµενης και προσήκουσας χρήσης των βιοµηχανικών µεταφορέων διαδρόµου" (VDMA) συµπεριλαµβάνεται στο παραδοτέο της παρούσας συσκευής. Αποτελεί βασικό µέρος των οδηγιών λειτουργίας και πρέπει να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψη. Οι εθνικές προδιαγραφές ισχύουν χωρίς περιορισµούς. Το όχηµα που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας είναι ένας µεταφορέας διαδρόµου κατάλληλος για την ανύψωση και τη µεταφορά µονάδων φορτίων. Η χρήση, ο χειρισµός και η συντήρηση του συστήµατος πρέπει να πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα δεδοµένα των οδηγιών λειτουργίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ως µη προσήκουσα και µπορεί να προκαλέσει ζηµιές σε άτοµα, στο όχηµα ή σε αντικείµενα. Κυρίως πρέπει να αποφεύγεται τυχόν υπερφόρτωση λόγω υπέρβαρων φορτίων ή φορτίων που έχουν µετατοπιστεί από τη µια πλευρά. εσµευτική για το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο είναι η πινακίδα τύπου που βρίσκεται πάνω στο όχηµα ή το διάγραµµα φορτίου. Ο βιοµηχανικός µεταφορέας διαδρόµου δεν επιτρέπεται να λειτουργεί εντός εύφλεκτων ή εκρήξιµων περιοχών, ούτε σε περιοχές που µπορεί να προκαλέσουν διάβρωση ή σε περιοχές µε πολύ σκόνη. M Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη: στο πλαίσιο του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών λειτουργίας, ως "ιδιοκτήτης" θεωρείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο χρησιµοποιεί το βιοµηχανικό µεταφορέα διαδρόµου ή το χρησιµοποιούν κάποιοι άλλοι µε δική του εντολή. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. χρονοµίσθωση, εκµίσθωση) ως "ιδιοκτήτης" θεωρείται το πρόσωπο που αναλαµβάνει τις γνωστές υποχρεώσεις σχετικά µε τη λειτουργία σύµφωνα µε τις υπάρχουσες συµφωνίες του συµβολαίου µεταξύ ιδιοκτήτη και χρήστη του βιοµηχανικού µεταφορέα διαδρόµου. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίσει ότι το όχηµα χρησιµοποιείται µε τον προσήκοντα τρόπο και ότι αποφεύγονται οι κίνδυνοι κάθε είδους για τη ζωή και την υγεία του χρήστη ή τρίτων. Επιπλέον, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η τήρηση των προδιαγραφών για την πρόληψη ατυχηµάτων, παρόµοιων κανονισµών τεχνικής ασφάλειας, καθώς και των οδηγιών σχετικά µε τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίσει, ότι όλοι οι χρήστες έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση µη τήρησης αυτών των οδηγιών λειτουργίας ακυρώνεται η εγγύηση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση διεξαγωγής ακατάλληλων εργασιών στο σύστηµα από τον πελάτη και/ ή τρίτο χωρίς τη συγκατάθεση του τµήµατος εξυπηρέτησης πελατών της κατασκευάστριας εταιρίας. Εγκατάσταση των εξαρτηµάτων: η επέκταση ή τοποθέτηση πρόσθετων διατάξεων, µε τις οποίες υπάρχει πρόσβαση στις λειτουργίες ή συµπληρώνονται οι λειτουργίες του βιοµηχανικού µεταφορέα διαδρόµου, επιτρέπεται µόνο µετά από γραπτή έγκριση του κατασκευαστή. Κατά περίπτωση, χρειάζεται και η έγκριση από τοπικές υπηρεσίες. Ωστόσο, η έγκριση των υπηρεσιών δεν υποκαθιστά σε καµία περίπτωση την έγκριση του κατασκευαστή GR A 1

11 A GR

12 B Περιγραφή οχήµατος 1 Περιγραφή χρήσης Το EKS 110 είναι ένα ηλεκτροκίνητο µηχάνηµα κάθετης συλλογής παραγγελιών µε τρεις τροχούς. Προορίζεται για χρήση σε επίπεδο έδαφος κατά DIN για τη µεταφορά και τη συλλογή παραγγελιών. F Είναι εφικτή η παραλαβή παλετών µε ανοικτά επιδαπέδια στηρίγµατα ή µε εγκάρσιες σανίδες καθώς και µε τροχήλατα οχήµατα. Το όχηµα δεν ενδείκνυται για τη στοίβαση παλετών σε συστήµατα ραφιών! Η καµπίνα του οδηγού ανυψώνεται µαζί µε το µέσο παραλαβής φορτίου, έτσι ώστε να υπάρχει άνετη πρόσβαση και καλή ορατότητα στα ύψη που χρησιµοποιούνται. Οι εγκαταστάσεις των ραφιών πρέπει να είναι προσαρµοσµένες ειδικά για το EKS 110. Οι αποστάσεις ασφαλείας που απαιτούνται και προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή (π.χ. EN σηµείο 7.3.2) πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται. Το δάπεδο πρέπει να ανταποκρίνεται στο πρότυπο DIN Για το σύστηµα οδήγησης µε ράγες (SF) πρέπει να υπάρχουν ράγες καθοδήγησης στους στενούς διαδρόµους. Οι κύλινδροι προσαγωγής από Vulkollan (ελαστικό πολυουρεθάνης) που είναι βιδωµένοι στο πλαίσιο του οχήµατος οδηγούν το όχηµα ανάµεσα στις ράγες καθοδήγησης. Το όχηµα εξοπλίζεται από το εργοστάσιο µε απλό σκελετό ανύψωσης (σκελετός ανύψωσης E) ή µε διπλό σκελετό ανύψωσης (σκελετός ανύψωσης ) (ύψη ανύψωσης: βλέπε πίνακα, κεφάλαιο Β). Προαιρετικά συµπεριλαµβάνεται και µια πρόσθετη διάταξη ανύψωσης, η οποία επιτρέπει την ανύψωση της περόνης φορτίου για άλλα 800 mm. Η ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα αναφέρεται στην πινακίδα τύπου ή στην πινακίδα ανυψωτικής ικανότητας Qmax. Η διάσταση της περόνης φορτίου αντιστοιχεί στον τύπο και στον αριθµό των παλετών ή των τροχήλατων που πρόκειται να µεταφερθούν GR B 1

13 2 Υποσυστήµατα Θέση Χαρακτηρισµός Θέση Χαρακτηρισµός 1 t Προστατευτική οροφή οδηγού 2 o ιπλός σκελετός ανύψωσης 8 t Κάλυµµα ηλεκτρονικού συστήµατος 9 o Τροχίσκοι οδήγησης 3 t Ρυθµιστής οδήγησης 10 t Μπροστινό καπό 4 t Μπάρες ασφαλείας 11 t Κινητήριος τροχός (από 1200 mm) 5 t Απλός σκελετός ανύψωσης 12 t Κάλυµµα µπαταρίας 6 t Περόνη φορτίου 13 t Οθόνη οδηγού 7 t Πλατφόρµα θέσης οδηγού t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός 0708.GR B 2

14 2.1 Όχηµα ιατάξεις ασφαλείας: κλειστό περίγραµµα οχήµατος. Ο κινητήριος τροχός (10) προστατεύεται µε µια σταθερή προστατευτική διάταξη έναντι πρόσκρουσης. Η πλατφόρµα θέσης οδηγού (7) είναι εξοπλισµένη µε σύστηµα απορρόφησης κραδασµών. Η προστατευτική οροφή οδηγού (1) προστατεύει τον οδηγό από ενδεχόµενη πτώση αντικειµένων. Οι µπάρες ασφαλείας (4) και στις δυο πλευρές της πλατφόρµας θέσης οδηγού (7) διακόπτουν όλες τις κινήσεις οδήγησης και ανύψωσης, όταν το ύψος ανύψωσης ξεπερνά τα 1200 mm. Στον τρόπο λειτουργίας "Οδήγηση πάνω σε ράγες µε αναγνώριση διαδρόµου" (o) σε στενούς διαδρόµους, πρέπει, για την οδήγηση και την ανύψωση, να είναι πατηµένο και το µπουτόν "Χειρισµός µε δυο χέρια" (o). Ο χειρισµός µε δυο χέρια εµποδίζει το σφήνωµα στο ράφι κατά τη διάρκεια της πορείας ή της ανύψωσης. Σε περίπτωση κινδύνου, όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες τίθενται εκτός λειτουργίας µε το γενικό διακόπτη. οµή: το όχηµα διαθέτει τρεις τροχούς µε αρθρωτό κινητήριο τροχό (11) εντός του κλειστού περιγράµµατος οχήµατος. Το εύκολα ανοιγόµενο εµπρόσθιο κάλυµµα (10), το περιστρεφόµενο κάλυµµα της µπαταρίας (12) και ένα εύκολα αφαιρούµενο κάλυµµα του ηλεκτρονικού συστήµατος (8) προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε όλα τα συγκροτήµατα. Μηχανισµός κίνησης οδήγησης: η µονάδα µηχανισµού κίνησης βρίσκεται στο κέντρο. Ο κινητήρας οδήγησης τριφασικού ρεύµατος 2,5kW λειτουργεί µέσω ενός κιβωτίου ταχυτήτων µε κωνικούς οδοντωτούς τροχούς. Αριθµός στροφών του κινητήρα οδήγησης χωρίς διαβαθµίσεις µέσω ηλεκτρονικής µονάδας ελέγχου. Αλλάζοντας την κατεύθυνση πορείας µε το ρυθµιστή οδήγησης (3) η πέδηση ρυθµίζεται ηλεκτρονικά µε τη βοήθεια του συστήµατος αντιστροφής διαδοχής φάσεων. Όταν ο ρυθµιστής οδήγησης βρίσκεται σε ουδέτερη θέση, ο κινητήρας οδήγησης λειτουργεί ως φρένο αναγεννητικής πέδησης. Σύστηµα διεύθυνσης: η διεύθυνση είναι εφικτή αµφίπλευρα κατά 90. Το τιµόνι επιδρά πλήρως ηλεκτρικά στον κινητήρα µε µειωτήρα στροφών του συστήµατος διεύθυνσης, ο οποίος, µέσω µιας αλυσίδας, µεταφέρει την κίνηση διεύθυνσης στον κινητήριο τροχό (11). Στη λειτουργία "Οδήγηση πάνω σε ράγες µε αναγνώριση διαδρόµου" (o) το σύστηµα διεύθυνσης είναι εκτός λειτουργίας. Όργανα χειρισµού και ενδείξεων: τα στοιχεία χειρισµού και το όργανο ενδείξεων είναι εποπτικά τοποθετηµένα στη θέση του οδηγού. Ο ρυθµιστής οδήγησης (3) ελέγχει την ταχύτητα. Ο χειρισµός των λειτουργιών Ανύψωση, Κατέβασµα και Κόρνα γίνεται µε τη βοήθεια µπουτόν χωρίς περίγραµµα. Σε περίπτωση εξοπλισµού µε πρόσθετη διάταξη ανύψωσης (o) "" ο χειρισµός της πρόσθετης διάταξης Ανύψωση/ Κατέβασµα είναι τοποθετηµένος στην πλευρά του φορτίου (στην πρόσθετη διάταξη ανύψωσης). Στην οθόνη του οδηγού (13) εµφανίζονται η φόρτιση της µπαταρίας, οι ώρες λειτουργίας, καθώς και τα δεδοµένα σέρβις και διάγνωσης. Η ένδειξη του µεταξονίου πληροφορεί σχετικά µε την τρέχουσα γωνία διεύθυνσης του κινητήριου τροχού. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες συνδυασµών, οι οποίες δεν διαφέρουν στη λειτουργία (δεύτερη θέση χειρισµού, χειρισµός µε δυο χέρια). Σύστηµα πέδησης: Η λειτουργία πέδησης πραγµατοποιείται όταν αλλάζει η κατεύθυνση πορείας µε το διακόπτη οδήγησης (3) (φρένο µε αντιστροφή διαδοχής φάσεων) ή όταν απελευθερώνεται ο ρυθµιστής οδήγησης (φρένο κύλισης). Σε περίπτωση απενεργοποίησης του ηλεκτρικού συστήµατος, το φρένο µε ελατήριο λειτουργεί ως χειρόφρενο GR B 3

15 Υδραυλικό σύστηµα: οι λειτουργίες Ανύψωση και Κατέβασµα ενεργοποιούνται µέσω των πλήκτρων χειρισµού. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας Ανύψωση, ξεκινά η λειτουργία του συγκροτήµατος αντλιών και µεταφέρεται υδραυλικό λάδι από το δοχείο λαδιού προς τον κύλινδρο ανύψωσης. Ο υδραυλικός αποταµιευτής και η βαλβίδα ρύθµισης ποσότητας επιτρέπουν την πραγµατοποίηση της ανύψωσης και του κατεβάσµατος µε προστασία έναντι κραδασµών. Ηλεκτρικό σύστηµα: ιεπαφή για τη σύνδεση ενός laptop για σέρβις: Για τη γρήγορη και εύκολη διαµόρφωση όλων των σηµαντικών στοιχείων των συσκευών (διαδικασία καθυστέρησης και επιτάχυνσης, απενεργοποιήσεις, κτλ.). Για ανάγνωση της µνήµης σφαλµάτων για την ανάλυση των αιτιών τους. Για προσοµοίωση και ανάλυση της εκτέλεσης προγραµµάτων. Η µονάδα ελέγχου είναι εξοπλισµένη µε δίαυλο CAN. Η µονάδα ελέγχου φροντίζει για την οµαλή εκκίνηση και πέδηση του φορτίου. Η τεχνολογία τριφασικού ρεύµατος µε υψηλή απόδοση και ανάκτηση ενέργειας για τον κινητήρα οδήγησης προσφέρει υψηλές ταχύτητες οδήγησης και καλύτερη εκµετάλλευση της ενέργειας. Με τη µονάδα ελέγχου τριφασικού ρεύµατος MOSFET 24V είναι δυνατή η οµαλή εκκίνηση. 2.2 Τεχνική περιγραφή - Συσκευή παραλαβής φορτίων ιάταξη ανύψωσης: απλός σκελετός ανύψωσης (5) συγκολληµένος. Η ολισθαίνουσα βάση υποδοχής φορτίου µε πλατφόρµα θέσης οδηγού (7) και περόνη φορτίου (6) κινείται πάνω σε τροχούς µε ρουλεµάν, µε σκοπό την ελάχιστη απώλεια τριβής και την κατώτατη κατανάλωση ρεύµατος. Η ανύψωση πραγµατοποιείται µε έκταση των υδραυλικών κυλίνδρων. Στη λειτουργία πρόσθετης ανύψωσης (o) η περόνη φορτίου (6) ανυψώνεται µέσω ενός κυλίνδρου ανύψωσης που βρίσκεται στο κέντρο, µε τη βοήθεια µιας αλυσίδας αλλαγής διεύθυνσης. Το όχηµα µπορεί να εξοπλιστεί και µε διπλό σκελετό ανύψωσης (2) GR B 4

16 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά στάνταρ έκδοσης ήλωση τεχνικών χαρακτηριστικών σύµφωνα µε VDI ιατηρούµε το δικαίωµα τεχνικών αλλαγών και συµπληρώσεων. 3.1 εδοµένα ισχύος Χαρακτηρισµός Q Ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα 1000 kg C Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου 600 mm Ταχύτητα οδήγησης µε / χωρίς ονοµαστικό φορτίο 9,8 / 10,1 km/h C h 4 h 1 Q h 4 h 1 h 12 h 7 h 9 h 3 y h l 2 l (l 1 ) b 1 Wa 0708.GR a 2 Ast a 2 B 5

17 3.2 ιαστάσεις (όλες οι διαστάσεις σε mm) Χαρακτηρισµός Απλός σκελετός ανύψωσης ιπλός σκελετός ανύψωσης h Περόνη φορτίου κατεβασµένη h 7 Πλατφόρµα θέσης οδηγού κατεβασµένη h 9 Πρόσθετη διάταξη ανύψωσης y Μεταξόνιο l Μήκος περόνης (στάνταρ) l 1 Μήκος οχήµατος l l l 2 Μήκος εµπρόσθιου τµήµατος b 1 Πλάτος οχήµατος a Απόσταση ασφαλείας W a Ακτίνα στροφής Ast Εύρος διαδρόµου εργασίας 2) Παλέτες 800 x 1200 κατά µήκος Παλέτες 1000 x 1200 κατά πλάτος Ίδιο βάρος βλέπε πινακίδα τύπου, όχηµα Στάνταρ εκδόσεις σκελετού ανύψωσης (όλες οι διαστάσεις σε mm) Χαρακτηρισµός Απλός σκελετός ανύψωσης ιπλός σκελετός ανύψωσης h 3 Ανύψωση h 12 Πλατφόρµα θέσης οδηγού ανυψωµένη h 1 Ύψος κατασκευής ) h 4 Ύψος εκτεταµένου ιστού ) ) όταν υπάρχει προστατευτική οροφή οδηγού (o): h 1 = 2270 mm h 4 = 3270 mm 2) για περιστροφή πριν από την κατειληµµένη θέση παλέτας κατά VDI 2198 (διαγώνια µέθοδος) 0708.GR B 6

18 3.3 Πρότυπα EN Μόνιµη στάθµη ηχητικής πίεσης: 64 db(a) σύµφωνα µε το EN σε συµµόρφωση µε το ISO Η µόνιµη στάθµη ηχητικής πίεσης αποτελεί µια τιµή που καθορίζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προτύπου και συµπεριλαµβάνει την ηχητική στάθµη κατά την οδήγηση, την ανύψωση και τη λειτουργία σε ρελαντί. Η στάθµη ηχητικής πίεσης µετριέται σε σωλήνα που βρίσκεται δίπλα στον οδηγό. όνηση: 0,8 m/s 2 σύµφωνα µε το EN Η επιτάχυνση ταλάντωσης που ενεργεί στο σώµα όταν βρίσκεται στη θέση χειρισµού είναι, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προτύπου, η γραµµικά ενσωµατωµένη, σταθµική επιτάχυνση στην κάθετο. Υπολογίζεται κατά την υπέρβαση οριακών τιµών µε σταθερή ταχύτητα. Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (ΗΜΣ) Ο κατασκευαστής βεβαιώνει την τήρηση των οριακών τιµών για ηλεκτροµαγνητικές εκποµπές παρεµβολών και ατρωσία έναντι παρεµβολών, καθώς και τον έλεγχο της αποφόρτισης στατικού ηλεκτρισµού σύµφωνα µε το EN 12895, καθώς επίσης και των κανονιστικών παραποµπών. Οι τροποποιήσεις σε ηλεκτρικά ή ηλεκτροµαγνητικά εξαρτήµατα και στη διάταξή τους πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνο µε ρητή έγκριση του κατασκευαστή. 3.4 Συνθήκες χρήσης Θερµοκρασία περιβάλλοντος - σε λειτουργία 5 C ως 40 C Σε περίπτωση συνεχούς χρήσης υπό ακραίες εναλλαγές θερµοκρασίας ή υγρασίας αέρα, απαιτείται ειδικός εξοπλισµός και άδεια για τη χρήση του µεταφορέα διαδρόµου GR B 7

19 Πινακίδες Θέση Χαρακτηρισµός 14 Απαγορευτική πινακίδα "Μην πιάνεστε από το σκελετό ανύψωσης" 15 Πινακίδα τύπου, Όχηµα 16 Πινακίδα ανυψωτικής ικανότητας, ανυψωτική ικανότητα / κέντρο βάρους φορτίου/ ύψος ανύψωσης 17 Ετικέτα ελέγχου (o) 18 Προειδοποιητική πινακίδα "Κίνδυνος κοψίµατος / σύνθλιψης" 19 Απαγορευτική πινακίδα "Μην στέκεστε κάτω από τη διάταξη παραλαβής φορτίου" 20 Προειδοποιητική πινακίδα "Προσοχή Παλµική (βαθµιδωτή) λειτουργία" 21 Απαγορευτική πινακίδα "Απαγορεύεται η επιβίβαση δεύτερου ατόµου" 22 Προειδοποιητική πινακίδα "Προσοχή Ηλεκτρονικά και χαµηλή τάση" 23 Σηµείο ανάρτησης για φόρτωση µε γερανό 24 Σηµείο ανάρτησης για γρύλο 0708.GR B 8

20 4.1 Πινακίδα τύπου, όχηµα Θέση Χαρακτηρισµός Θέση Χαρακτηρισµός 26 Τύπος 32 Κατασκευαστής 27 Αρ. σειράς 33 Βάρος µπαταρίας ελάχ./µέγ. σε kg 28 Ονοµαστική ανυψωτική 34 Ισχύς κινητήρα σε kw ικανότητα σε kg 29 Τάση µπαταρίας σε V 35 Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου σε mm 30 Καθαρό βάρος χωρίς µπαταρία 36 Έτος κατασκευής σε kg 31 Λογότυπο κατασκευαστή 37 Επιλογή Για ερωτήσεις σχετικά µε το όχηµα ή για παραγγελίες ανταλλακτικών εξαρτηµάτων παρακαλούµε να παραθέσετε τον αριθµό σειράς (27). 4.2 Πινακίδα ανυψωτικής ικανότητας, ανυψωτική ικανότητα / κέντρο βάρους φορτίου/ ύψος ανύψωσης Στην πινακίδα ανυψωτικής ικανότητας (16) αναγράφεται η ανυψωτική ικανότητα Q του οχήµατος σε kg, όταν ο σκελετός ανύψωσης βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση. Το µέγεθος της µέγιστης ανυψωτικής ικανότητας σε συγκεκριµένο κέντρο βάρους φορτίου D (σε mm) και το επιθυµητό ύψος ανύψωσης H (σε mm) απεικονίζονται µε τη µορφή πίνακα GR Παράδειγµα για τον υπολογισµό της µέγιστης ανυψωτικής ικανότητας: Όταν το κέντρο βάρους φορτίου D είναι 600 mm και το µέγιστο ύψος ανύψωσης H mm, η µέγιστη ισχύς ανύψωσης Q είναι kg. B 9

21 B GR

22 C Μεταφορά και θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά 1 Φόρτωση µε γερανό F Χρησιµοποιήστε ανυψωτικό µηχάνηµα µε επαρκή ανυψωτική ικανότητα (για το βάρος φόρτωσης βλέπε πινακίδα τύπου του οχήµατος.) Για τη φόρτωση του οχήµατος µε εξοπλισµό γερανού υπάρχουν στο πλαίσιο (1 + 2) σηµεία ανάρτησης. Σταθµεύστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Προσαρµόστε τον εξοπλισµό του γερανού στα σηµεία ανάρτησης (1) και (2). Προσαρµόστε τον εξοπλισµό του γερανού στα σηµεία ανάρτησης έτσι ώστε να µην µπορεί να γλιστρήσει και να µην έρχεται σε επαφή µε κανένα από τα πρόσθετα εξαρτήµατα κατά την ανύψωση GR C 1

23 1.1 Ασφάλεια του οχήµατος κατά τη µεταφορά F M Κατά τη µεταφορά σε φορτηγό ή ρυµουλκό το όχηµα πρέπει να στερεώνεται σωστά. Το φορτηγό ή το ρυµουλκό πρέπει να διαθέτει δακτυλίους στερέωσης. Η φόρτωση πρέπει να διεξάγεται από ειδικά εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό σύµφωνα µε τις συστάσεις των οδηγιών VDI 2700 και VDI Οι σωστές διαστάσεις και η σωστή εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας κατά τη φόρτωση πρέπει να καθορίζονται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. M Ασφάλεια κατά τη µεταφορά του οχήµατος µε συναρµολογηµένο σκελετό ανύψωσης Εάν µαζί µε το πλαίσιο παραδίδεται και η µπαταρία του οχήµατος, πρέπει να βγάλετε το βύσµα της µπαταρίας! Χρησιµοποιείτε µόνον ιµάντες µε ονοµαστική αντοχή > 5 τόνων. Πρέπει να προσδεθούν στο σκελετό ανύψωσης τουλάχιστον 4 ιµάντες, 2 αριστερά και 2 δεξιά (4, 5). 2 Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά M Οδηγήστε το όχηµα µόνο µε ρεύµα µπαταρίας! Το ανορθωµένο εναλλασσόµενο ρεύµα καταστρέφει τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα. Τα καλώδια σύνδεσης προς τη µπαταρία (εύκαµπτο καλώδιο) πρέπει να είναι µικρότερα από 6 m. Για να µπορεί να λειτουργήσει το όχηµα µετά από την παράδοση ή µετά από µεταφορά, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθες ενέργειες: Ελέγξτε την ακεραιότητα και την κατάσταση του εξοπλισµού. Εάν χρειάζεται εγκαταστήστε την µπαταρία προσέχοντας να µην καταστρέψετε το καλώδιό της (βλέπε κεφάλαιο D). Φορτίστε τη µπαταρία (βλέπε κεφάλαιο D). Θέστε σε λειτουργία το όχηµα σύµφωνα µε τις οδηγίες (βλέπε κεφάλαιο E). Μετά τη στάθµευση µπορεί να παρατηρηθεί επιπλάτυνση των επιφανειών των τροχών. Μόλις το όχηµα κινηθεί για λίγο, οι επιπλατύνσεις αυτές εξαλείφονται GR C 2

24 3 Μετακίνηση του οχήµατος χωρίς ίδιο µηχανισµό κίνησης F Αυτός ο τρόπος λειτουργίας απαγορεύεται σε κατωφέρειες και ανωφέρειες. Εάν το όχηµα µετά την εµφάνιση βλάβης η οποία επηρεάζει τη λειτουργία οδήγησης πρέπει να συνεχίζει να κινείται, προχωρήστε ως εξής: F Ρυθµίστε το γενικό διακόπτη στη θέση "OFF". Θέστε τη µανδάλωση διακόπτη στη θέση "OFF" ("0") και αφαιρέστε το κλειδί. Ασφαλίστε το όχηµα ώστε να µην µπορεί να κυλήσει. Ανοίξτε και αφαιρέστε το εµπρόσθιο κάλυµµα (6) (βλέπε κεφάλαιο F). Τραβήξτε την πλάκα αγκύρωσης προς τα πάνω µε δύο κοχλίες (7), βιδώνοντας µέχρι τέρµα. Το φρένο αερίζεται και το όχηµα µπορεί να κινηθεί. Μόλις φτάσετε στο επιθυµητό σηµείο, επαναφέρετε το σύστηµα πέδησης στην αρχική κατάσταση! Το όχηµα δεν πρέπει να σταθµεύεται µε αεριζόµενο φρένο! Ξεβιδώστε πάλι τους κοχλίες (7). Η κατάσταση των φρένων έχει αποκατασταθεί και πάλι. Τοποθετήστε το εµπρόσθιο κάλυµµα (6) GR C 3

25 C GR

26 D Μπαταρία - Συντήρηση, φόρτιση, αλλαγή 1 Κανονισµοί ασφαλείας κατά το χειρισµό µπαταριών µε ηλεκτρολύτες Πριν από κάθε εργασία στις µπαταρίες το όχηµα πρέπει να σταθµεύεται µε ασφάλεια (βλέπε κεφάλαιο E). Προσωπικό συντήρησης: η φόρτιση, η συντήρηση και η αντικατάσταση των µπαταριών πρέπει να διεξάγεται µόνο από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό. Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας και οι προδιαγραφές του κατασκευαστή για τις µπαταρίες και τους σταθµούς φόρτισης των µπαταριών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την εκτέλεση. Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά: κατά το χειρισµό µπαταριών απαγορεύεται το κάπνισµα και η χρήση ανοικτής εστίας φωτιάς. Στην περιοχή του προς φόρτωση σταθµευµένου οχήµατος δεν πρέπει να υπάρχουν σε απόσταση τουλάχιστον 2m εύφλεκτες ουσίες ή µέσα λειτουργίας που προκαλούν σπινθήρες. Ο χώρος πρέπει να αερίζεται. Τα µέσα πυροπροστασίας πρέπει βρίσκονται σε ετοιµότητα. Συντήρηση της µπαταρίας: πρέπει να στεγνώνετε και να διατηρείτε πάντα καθαρά τα καπάκια των στοιχείων της µπαταρίας. Οι ακροδέκτες και τα άκρα καλωδίων πρέπει να είναι καθαρά, να γρασάρονται ελαφρά µε γράσο για πόλους και να βιδώνονται σφιχτά. Οι µπαταρίες µε µη µονωµένους πόλους πρέπει να καλύπτονται µε ένα αντιολισθητικό µονωτικό στρώµα. M F M F Απόρριψη της µπαταρίας: η απόρριψη µπαταριών επιτρέπεται µόνο όταν τηρούνται οι εθνικοί κανονισµοί προστασίας περιβάλλοντος ή οι νόµοι περί απόρριψης. Πρέπει απαραιτήτως να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την απόρριψη. Πριν από το κλείσιµο του καλύµµατος της µπαταρίας βεβαιωθείτε ότι ο καλώδιο της µπαταρίας δεν κινδυνεύει να καταστραφεί. Οι µπαταρίες περιέχουν διάλυµα ηλεκτρολύτη που είναι δηλητηριώδες και καυστικό. Για το λόγο αυτό, σε όλες τις εργασίες στις µπαταρίες πρέπει να φοράτε προστατευτικό ρουχισµό και προστατευτικά γυαλιά. Αποφύγετε οπωσδήποτε την επαφή µε τον ηλεκτρολύτη της µπαταρίας. Σε περίπτωση που ο ρουχισµός, το δέρµα ή τα µάτια έρθουν σε επαφή µε τον ηλεκτρολύτη της µπαταρίας, ξεπλύνετε αµέσως τα προσβεβληµένα σηµεία µε άφθονο καθαρό νερό, ενώ σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα ή τα µάτια ζητήστε ιατρική συµβουλή. Εξουδετερώνετε αµέσως ηλεκτρολύτες µπαταριών που διαρρέουν. Πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο µπαταρίες µε κλειστό δοχείο. Η ασφάλεια λειτουργίας του οχήµατος εξαρτάται από το βάρος της µπαταρίας και τις διαστάσεις τις. Η αντικατάσταση του εξοπλισµού µπαταριών επιτρέπεται µόνο µε την έγκριση του κατασκευαστή GR D 1

27 2 Τύποι µπαταριών Το όχηµα, ανάλογα µε την έκδοσή του, είναι εξοπλισµένο µε διαφορετικούς τύπους µπαταρίας. Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται οι τυποποιηµένοι συνδυασµοί και οι αντίστοιχες χωρητικότητες: Μπαταρία 24 V (δεν χρειάζεται συντήρηση) Μπαταρία 24 V Μπαταρία 24 V Μπαταρία 24 V (χαµηλής συντήρησης) 4 EPzV 480 Ah 4 EPzS 560 Ah 4 EPzS 620 Ah 4 EPzW 560 Ah Τα βάρη των µπαταριών αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της µπαταρίας. Οι µπαταρίες µε µη µονωµένους πόλους πρέπει να καλύπτονται µε ένα αντιολισθητικό µονωτικό στρώµα. M Ανάλογα µε τον τύπο της µπαταρίας, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και µπαταρίες που δεν χρειάζονται συντήρηση. Κατά την αντικατάσταση / τοποθέτηση της µπαταρίας πρέπει να προσέχετε για τη σταθερή έδραση στον αντίστοιχο χώρο του οχήµατος. 3 Άνοιγµα της µπαταρίας F Σταθµεύστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Για το άνοιγµα ή το κλείσιµο του καλύµµατος της µπαταρίας πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο οι λαβές (2). 2 1 F F Πιάστε το κάλυµµα της µπαταρίας (1) από τις δυο λαβές (2) και ανοίξτε το προς τα πάνω µέχρι το τέρµα. Το κάλυµµα θα παραµείνει σε αυτή τη θέση εξαιτίας του βάρους του. Κλείστε το κάλυµµα της µπαταρίας από τις λαβές (2). Πριν από τη θέση του οχήµατος σε λειτουργία για πρώτη φορά, τα καλύµµατα και οι συνδέσεις πρέπει να επανέρχονται σε κατάσταση λειτουργικής ετοιµότητας GR D 2

28 4 Φόρτιση της µπαταρίας F Για τη φόρτιση της µπαταρίας, το όχηµα πρέπει να είναι σταθµευµένο σε κλειστό, καλά αεριζόµενο χώρο. M F Άνοιγµα της µπαταρίας (βλέπε ενότητα 3). Η σύνδεση και η αποσύνδεση του βύσµατος της µπαταρίας (3) και του καλωδίου φόρτισης του σταθµού φόρτισης της µπαταρίας, καθώς και η ενεργοποίηση του γενικού διακόπτη, επιτρέπεται µόνο όταν το όχηµα και ο φορτιστής έχουν απενεργοποιηθεί. Κατά τη διαδικασία φόρτισης πρέπει οι επιφάνειες των στοιχείων της µπαταρίας να είναι ελεύθερες, προκειµένου να διασφαλίζεται επαρκής αερισµός. Απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιωνδήποτε µεταλλικών αντικειµένων επάνω στη µπαταρία. Πριν από τη διαδικασία φόρτισης ελέγξτε όλες τις συνδέσεις καλωδίων και βυσµάτων για ορατές ζηµίες. Πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως οι οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή της µπαταρίας και του σταθµού φόρτισης. 3 M Αφαιρέστε το βύσµα της µπαταρίας (3). Εάν χρειαστεί, αφαιρέστε τη µονωτική επένδυση από τη µπαταρία. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης (4) του σταθµού φόρτισης µπαταριών µε το βύσµα της µπαταρίας (3) και ενεργοποιήστε το φορτιστή. Φορτίστε τη µπαταρία σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή µπαταριών και του σταθµού φόρτισης GR D 3

29 5 Αφαίρεση και τοποθέτηση της µπαταρίας F M Το όχηµα πρέπει να βρίσκεται σε οριζόντια θέση. Προκειµένου να αποφεύγονται βραχυκυκλώµατα, οι µπαταρίες µε ανοικτούς πόλους ή οι γέφυρες σύνδεσης πρέπει να καλύπτονται µε επένδυση καουτσούκ. Αφαιρέστε και τακτοποιήστε το βύσµα ή το καλώδιο της µπαταρίας έτσι ώστε να µην µαγκώσουν στο όχηµα σε περίπτωση αφαίρεσης της µπαταρίας. Κατά τη µεταφορά της µπαταρίας µε εξοπλισµό γερανού φροντίστε για επαρκή ανυψωτική ικανότητα (βλέπε βάρος µπαταρίας στην πινακίδα τύπου µπαταρίας στο δοχείο µπαταρίας). Ο εξοπλισµός του γερανού πρέπει να ασκεί κάθετη έλξη, έτσι ώστε το δοχείο της µπαταρίας να µη συµπιέζεται. Οι γάντζοι πρέπει να προσαρµόζονται στα σηµεία ανάρτησης (5) της µπαταρίας µε τέτοιο τρόπο, ώστε όταν ο εξοπλισµός του γερανού δεν είναι τεντωµένος να µην κινδυνεύει να πέσει πάνω στα στοιχεία της µπαταρίας. F F F Ανοίξτε τη µπαταρία (βλέπε ενότητα 3). Λύστε το µοχλό σύνδεσης (6) της βάσης συγκράτησης µπαταρίας περιστρέφοντάς τον αριστερόστροφα κατά 180. Στη συνέχεια αφαιρέστε την πλήρη βάση συγκράτησης µπαταρίας τραβώντας την προς τα πάνω. Αφαιρέστε το βύσµα της µπαταρίας (3). Ανασηκώστε αργά και προσεκτικά τη µπαταρία από το όχηµα µε τη βοήθεια του εξοπλισµού του γερανού ή τραβήξτε την από τα πλάγια στο σταθµό αλλαγής µπαταρίας (o). Προσέξτε ώστε να ασφαλίσει σωστά ο σταθµός αλλαγής της µπαταρίας! Τηρήστε τις οδηγίες λειτουργίας του σταθµού αλλαγής της µπαταρίας! Η τοποθέτηση γίνεται µε αντίστροφη σειρά. Πριν από την τοποθέτηση της βάσης συγκράτησης µπαταρίας προσέξτε, η µπαταρία να έχει εισαχθεί πλήρως µέχρι τέρµα. Προσέξτε τη σωστή θέση εγκατάστασης και τη σωστή σύνδεση της µπαταρίας. Μετά από την επανατοποθέτηση ελέγξτε όλες τις συνδέσεις καλωδίων και βυσµάτων για ορατές ζηµίες. Η µπαταρία πρέπει να είναι στερεωµένη µε ασφάλεια στο όχηµα, για την αποφυγή ζηµιών εξαιτίας απρόβλεπτων κινήσεων. Το κάλυµµα της µπαταρίας πρέπει να είναι κλεισµένο µε ασφάλεια GR D 4

30 GR D 5

31 6 Οθόνη οδηγού M Ένδειξη αποφόρτισης µπαταρίας: Το επίπεδο φόρτισης της µπαταρίας (7) εµφανίζεται στην οθόνη του οδηγού. Η εργοστασιακή ρύθµιση του δείκτη αποφόρτισης µπαταρίας / της διάταξης επιτήρησης αποφόρτισης πραγµατοποιείται σε στάνταρ µπαταρίες Αν µία µπαταρία έχει αποφορτιστεί µέχρι την επιτρεπτή κατάσταση αποφόρτισης, το σύµβολο της µπαταρίας εµφανίζεται άδειο. ιάταξη επιτήρησης αποφόρτισης µπαταρίας: όταν η εναποµένουσα χωρητικότητα της µπαταρίας πέσει κάτω από το κατώτατο όριο, διακόπτεται η λειτουργία ανύψωσης. Εµφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη. Η λειτουργία Ανύψωση καθίσταται ξανά δυνατή µόλις η συνδεδεµένη µπαταρία φορτιστεί κατά 70% τουλάχιστον. Ώρα: πάνω από το σύµβολο της µπαταρίας εµφανίζεται η ώρα (8). Πρόγραµµα οδήγησης: το τρέχον πρόγραµµα οδήγησης που χρησιµοποιείται (10) εµφανίζεται στη δεξιά περιοχή της οθόνης. Ώρες λειτουργίας: οι ώρες λειτουργίας (11) που έχουν περάσει από τον τελευταίο µηδενισµό εµφανίζονται κάτω από το σύµβολο της µπαταρίας GR D 6

32 E Χειρισµός 1 Κανονισµοί ασφαλείας για τη λειτουργία του µεταφορέα διαδρόµου Άδεια οδήγησης: Η χρήση του µεταφορέα διαδρόµου επιτρέπεται µόνο σε κατάλληλα άτοµα εκπαιδευµένα στην οδήγηση, που έχουν αποδείξει στον ιδιοκτήτη ή σε εξουσιοδοτηµένο άτοµο τις ικανότητές τους στην οδήγηση και στο χειρισµό φορτίων και η οδήγηση τους έχει ανατεθεί ρητά. ικαιώµατα, υποχρεώσεις και κανόνες συµπεριφοράς που αφορούν τον οδηγό: Ο οδηγός πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του, να είναι εκπαιδευµένος στο χειρισµό του µεταφορέα διαδρόµου και εξοικειωµένος µε το περιεχόµενο του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών χρήσης. Πρέπει να του παραχωρούνται τα απαραίτητα δικαιώµατα. Στους µεταφορείς διαδρόµου µε λειτουργία πεζού χειριστή, οι χειριστές πρέπει να φοράνε προστατευτικά υποδήµατα. Απαγόρευση χρήσης από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα: Κατά τη χρήση, ο οδηγός είναι υπεύθυνος για το µεταφορέα διαδρόµου. Πρέπει να απαγορεύει σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα την οδήγηση ή το χειρισµό του µεταφορέα διαδρόµου. εν επιτρέπεται η µεταφορά ή ανύψωση ατόµων. Βλάβες και ελαττώµατα: Βλάβες και λοιπά ελαττώµατα στο µεταφορέα διαδρόµου ή στην προσαρτώµενη συσκευή πρέπει να αναφέρονται αµέσως στο εποπτικό προσωπικό. Μεταφορείς διαδρόµου µη ασφαλούς λειτουργίας (π.χ. φθαρµένοι τροχοί ή ελαττωµατικά φρένα) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µέχρι να επισκευαστούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Επισκευές: Χωρίς ειδική εκπαίδευση και εξουσιοδότηση δεν επιτρέπεται στον οδηγό να πραγµατοποιεί επισκευές ή τροποποιήσεις στο µεταφορέα διαδρόµου. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται στον οδηγό να απενεργοποιεί ή να αλλάζει τις ρυθµίσεις σε διατάξεις ασφαλείας ή διακόπτες. F Περιοχή κινδύνου: Η περιοχή κινδύνου είναι η περιοχή, όπου άτοµα διατρέχουν κίνδυνο λόγω της κίνησης οδήγησης ή ανύψωσης του µεταφορέα διαδρόµου, των διατάξεων παραλαβής φορτίου (π.χ. διχάλες περόνης ή προσαρτώµενες συσκευές) ή των εµπορευµάτων. Στην παραπάνω κατηγορία ανήκει και η περιοχή, στην οποία µπορεί να καταλήξει κάποιο φορτίο ή διάταξη εργασίας σε περίπτωση πτώσης ή κατεβάσµατος. Μη εξουσιοδοτηµένα άτοµα πρέπει να αποµακρύνονται από την περιοχή κινδύνου. Σε περίπτωση κινδύνου για άτοµα πρέπει να εκπέµπεται εγκαίρως προειδοποιητικό σήµα. Εάν, παρά την προτροπή, τα µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα δεν αποµακρύνονται από την περιοχή κινδύνου, ο µεταφορέας διαδρόµου πρέπει να ακινητοποιηθεί αµέσως. ιάταξη ασφαλείας και προειδοποιητικές πινακίδες: Πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις ασφαλείας, οι προειδοποιητικές πινακίδες και οι υποδείξεις προειδοποίησης που περιγράφονται στο σηµείο αυτό GR E 1

33 2 Περιγραφή των στοιχείων χειρισµού και ενδείξεων Θέση Στοιχείο χειρισµού ή Λειτουργία ενδείξεων 1 Μάνδαλο διακόπτη µε κλειδί t Ενεργοποίηση και απενεργοποιηση τάσης ελέγχου. Με την αφαίρεση του κλειδιού, το όχηµα ασφαλίζει έναντι ενεργοποίησης από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Πληκτρολόγιο χειρισµού (CANCODE) Λειτουργική µονάδα πρόσβασης ISM o o Κλειδαριά µε κωδικό, αντικαθιστά το µάνδαλο διακόπτη. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ρεύµατος ελέγχου. Έγκριση των λειτουργιών του οχήµατος. Τροποποίηση παραµέτρων. Αντικαθιστά το µάνδαλο διακόπτη. Έλεγχος της κάρτας (ή του αναµεταδότη). Έγκριση των λειτουργιών του οχήµατος. Επιτήρηση Time-Out. Καταγραφή των χρηστών οχήµατος (χρήσεις) και αποθήκευση στην κάρτα. Καταγραφή δεδοµένων λειτουργίας. 2 Ρυθµιστής οδήγησης t Έλεγχος της κατεύθυνσης πορείας και της ταχύτητας. 3 Ενεργοποίηση πλήκτρου "Χειρισµός o Όταν τίθεται σε λειτουργία, ενεργοποιεί τις λειτουργίες Ανύψωση και Οδήγηση (στη λειτουργία Οδήγηση σε ράγες µε αναγνώριση διαδρόµου). 4 Τιµόνι t ιεύθυνση οχήµατος. 5 Γενικός διακόπτης ( ιακοπή έκτακτης ανάγκης) t Το κύκλωµα ρεύµατος διακόπτεται, απενεργοποιούνται όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες και το όχηµα φρενάρει αναγκαστικά. 6 Οθόνη οδηγού t Ένδειξη σηµαντικών παραµέτρων οδήγησης και ανύψωσης, επιλογή και απεικόνιση των τρόπων λειτουργίας διεύθυνσης, των προειδοποιητικών ενδείξεων, υποδείξεων χειρισµού σφαλµάτων και ενδείξεων σχετικά µε τοσέρβις (βλέπε ενότητα 6) 7 Λωρίδα ακροδεκτών t Παραλαβή φορµάτ DIN A4. 8 Πλήκτρο "Προειδοποιητικό t Εκποµπή προειδοποιητικού σήµατος. σήµα" (κόρνα) 9 Μπουτόν "Κατέβασµα" o Η περόνη φορτίου κατεβαίνει. Πρόσθετη διάταξη ανύψωσης 10 Μπουτόν "Κατέβασµα" t Η πλατφόρµα θέσης οδηγού κατεβαίνει. 11 Μπουτόν "Ανύψωση" t Η πλατφόρµα θέσης οδηγού ανυψώνεται. t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός 0408.GR E 2

34 E GR E 3

35 Θέση Στοιχείο χειρισµού ή ενδείξεων 12 Μπουτόν "Ανύψωση" Πρόσθετη διάταξη ανύψωσης o Λειτουργία Η περόνη φορτίου ανυψώνεται. 13 Ποδοδιακόπτης t Όταν δεν είναι πατηµένο: Οδήγηση µπλοκαρισµένη, ή το όχηµα φρενάρει Όταν είναι πατηµένο: Η οδήγηση επιτρέπεται 14 Ποδοδιακόπτης (2η θέση χειρισµού) o Όταν δεν είναι πατηµένο: Οδήγηση µπλοκαρισµένη, ή το όχηµα φρενάρει Όταν είναι πατηµένο: Η οδήγηση επιτρέπεται, µεταγωγή των λειτουργιών χειρισµού στη 2η θέση χειρισµού 15 Μπάρες ασφαλείας o Ανοικτές: Η λειτουργία Ανύψωση και Οδήγηση είναι µπλοκαρισµένη από ύψος ανύψωσης 1200mm και πάνω. Kλειστές: Η λειτουργίας Ανύψωση και Οδήγηση επιτρέπεται. 16 Μπουτόν "Κατέβασµα" Πρόσθετη διάταξη ανύψωσης 17 Μπουτόν "Ανύψωση" Πρόσθετη διάταξη ανύψωσης Γενικός διακόπτης ( ιακοπή έκτακτης ανάγκης) 19 Παλµική (βαθµιδωτή) λειτουργία "Πεζός χειριστής Κατεύθυνση περόνης" 20 Παλµική (βαθµιδωτή) λειτουργία "Πεζός χειριστής Κατεύθυνση µηχανισµού κίνησης" o o o o o Πρόσθετος εξοπλισµός "Λειτουργία πεζού χειριστή": Η περόνη φορτίου κατεβαίνει. Πρόσθετος εξοπλισµός "Λειτουργία πεζού χειριστή": Η περόνη φορτίου ανυψώνεται. Πρόσθετος εξοπλισµός "Λειτουργία πεζού χειριστή": Το κύκλωµα ρεύµατος διακόπτεται, απενεργοποιούνται όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες και το όχηµα φρενάρει αναγκαστικά Πρόσθετος εξοπλισµός "Λειτουργία πεζού χειριστή": Η πορεία γίνεται µε πεζό χειριστή δίπλα στο όχηµα προς την κατεύθυνση (R) (βραδυπορία). Πρόσθετος εξοπλισµός "Λειτουργία πεζού χειριστή": Η πορεία γίνεται µε πεζό χειριστή δίπλα στο όχηµα προς την κατεύθυνση (V) (βραδυπορία). 21 Τιµόνι (2η θέση χειρισµού) o ιεύθυνση οχήµατος. t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός 0408.GR E 4

36 E GR E 5

37 Θέση Στοιχείο χειρισµού ή ενδείξεων 22 Μπουτόν "Χειρισµός µε τα δυο χέρια" (2η θέσηχειρισµού) Γενικός διακόπτης ( ιακοπή έκτακτης ανάγκης) (2η θέση χειρισµού) 24 Ρυθµιστής οδήγησης (2η θέση χειρισµού) 25 Μπουτόν "Σήµα προειδοποίησης" (κόρνα) (2η θέση χειρισµού) 26 Μπουτόν "Κατέβασµα" Πρόσθετη διάταξη ανύψωσης (2η θέση χειρισµού) o o o o o Λειτουργία Όταν τίθεται σε λειτουργία, ενεργοποιεί τις λειτουργίες Ανύψωση και Οδήγηση (στη λειτουργία Οδήγηση σε ράγες µε αναγνώριση διαδρόµου). Πρόσθετος εξοπλισµός "Λειτουργία πεζού χειριστή": Το κύκλωµα ρεύµατος διακόπτεται, απενεργοποιούνται όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες και το όχηµα φρενάρει αναγκαστικά Έλεγχος της κατεύθυνσης πορείας και της ταχύτητας. Εκποµπή προειδοποιητικού σήµατος. Η περόνη φορτίου κατεβαίνει. 27 Μπουτόν "Κατέβασµα" o Η πλατφόρµα θέσης οδηγού κατεβαίνει. 28 Μπουτόν "Ανύψωση" o Η πλατφόρµα θέσης οδηγού ανυψώνεται. 29 Μπουτόν "Ανύψωση" Πρόσθετη διάταξη ανύψωσης (2η θέση χειρισµού) o Η περόνη φορτίου ανυψώνεται. 30 Μπουτόν "Χειρισµός µε τα δυο χέρια "Περόνη FEM "Ανύψωση/Κατέβασµα" 31 Μπουτόν "Ανύψωση" Πρόσθετη διάταξη ανύψωσης 32 Μπουτόν "Κατέβασµα" Πρόσθετη διάταξη ανύψωσης o o o Ανύψωση/Κατέβασµα περόνης (πρόσθετη διάταξη ανύψωσης). Χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τα µπουτόν 31/32. Ανύψωση περόνης (πρόσθετη διάταξη ανύψωσης). (προσθήκη στο µπουτόν 30) Κατέβασµα περόνης (πρόσθετη διάταξη ανύψωσης). (προσθήκη στο µπουτόν 30) 33 Μπουτόν "Κατέβασµα" o Πρόσθετος εξοπλισµός "Λειτουργία πεζού χειριστή": Η περόνη φορτίου χαµηλώνει µε τη θέση οδηγού. t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός 0408.GR E 6

38 E GR E 7

39 Θέση Στοιχείο χειρισµού ή Λειτουργία ενδείξεων 34 Μπουτόν "Ανύψωση" o Πρόσθετος εξοπλισµός "Λειτουργία πεζού χειριστή": Η περόνη φορτίου ανυψώνεται µε τη θέση οδηγού. 35 Παλµική (βαθµιδωτή) λειτουργία "Πεζός χειριστής Κατεύθυνση µηχανισµού κίνησης" 36 Παλµική (βαθµιδωτή) λειτουργία "Πεζός χειριστής Κατεύθυνση περόνης" o o Πρόσθετος εξοπλισµός "Λειτουργία πεζού χειριστή": Η πορεία γίνεται µε πεζό χειριστή δίπλα στο όχηµα προς την κατεύθυνση (V) (βραδυπορία). Πρόσθετος εξοπλισµός "Λειτουργία πεζού χειριστή": Η πορεία γίνεται µε πεζό χειριστή δίπλα στο όχηµα προς την κατεύθυνση (R) (βραδυπορία). 37 ιακοπή έκτακτης ανάγκης o Πρόσθετος εξοπλισµός "Λειτουργία πεζού χειριστή": Το κύκλωµα ρεύµατος διακόπτεται, απενεργοποιούνται όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες και το όχηµα φρενάρει αναγκαστικά 38 Πλήκτρο επαναφοράς o Πρόσθετος εξοπλισµός "Ασφάλεια τέλους διαδρόµου": Έγκριση της κανονικής ταχύτητας οδήγησης 39 Ενδεικτική λυχνία o Πρόσθετος εξοπλισµός "Ασφάλεια τέλους διαδρόµου": είχνει µειωµένη ταχύτητα οδήγησης t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός 0408.GR E 8

40 E GR E 9

41 3 Θέση του οχήµατος σε λειτουργία F Προτού τεθεί το όχηµα σε λειτουργία και επιτραπεί ο χειρισµός του ή η ανύψωση µονάδας φορτίου, ο οδηγός πρέπει να έχει βεβαιωθεί ότι δεν βρίσκεται κανένας στην περιοχή κινδύνου. F Οι ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου οδήγησης και διεύθυνσης παρακολουθούν οι ίδιες τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση σφάλµατος, διακόπτουν τη λειτουργία οδήγησης και διεύθυνσης. Τα εµφανιζόµενα σφάλµατα πρέπει να αποκαθίστανται από το τµήµα σέρβις του κατασκευαστή. 3.1 Έλεγχοι και ενέργειες πριν από την καθηµερινή θέση σε λειτουργία M Ελέγξτε ολόκληρο το όχηµα (ιδιαίτερα τους τροχούς και τη διάταξη παραλαβής φορτίου) για τυχόν ζηµιές. Ελέγξτε οπτικά τη στερέωση της µπαταρίας και τις συνδέσεις των καλωδίων. Κατά την άνοδο στο όχηµα µην πατάτε το ρυθµιστή οδήγησης (2 ή 24) ή τα πλήκτρα "Πεζός χειριστής" (19,20 ή 35,36) GR E 10

42 3.2 Ενεργοποίηση του οχήµατος Μετά τη στάθµευση µπορεί να παρατηρηθεί επιπλάτυνση των επιφανειών κύλισης των τροχών. Μόλις το όχηµα κινηθεί για λίγο, οι όποιες πλατύνσεις εξαλείφονται. Επιβιβαστείτε στην πλατφόρµα θέσης. Ενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη (5) περιστρέφοντάς τον προς τη φορά του βέλους (εάν χρειάζεται, όλους τους γενικούς διακόπτες). Εισάγετε το κλειδί στο µάνδαλο διακόπτη (1) και περιστρέψτε το προς τα δεξιά µέχρι τέρµα στη θέση "I" ή εισάγετε τον κωδικό στην κλειδαριά µε κωδικό. Ελέγξτε τη λειτουργία της κόρνας (8). Ελέγξτε τη λειτουργία του ποδοδιακόπτη (13) / ((14) (2η θέση χειρισµού)) και του ρυθµιστή οδήγησης (2) (βλέπε ενότητα 4.2). Το όχηµα είναι πλέον έτοιµο για λειτουργία. Το σύστηµα διεύθυνσης βρίσκεται σε ευθεία θέση. Στην οθόνη οδηγού (6) εµφανίζεται για λίγο το χαρακτηριστικό σήµα οχήµατος και στη συνέχεια η τρέχουσα θέση διεύθυνσης (ευθεία θέση) του κινητήριου τροχού, η διαθέσιµη χωρητικότητα µπαταρίας και οι ώρες λειτουργίας. Ελέγξτε τη λειτουργία των φρένων (βλέπε ενότητα 4.2) GR E 11

43 4 Εργασία µε το µεταφορέα διαδρόµου 4.1 Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης ιαδροµές και περιοχές εργασίας: Το όχηµα θα πρέπει να κινείται µόνο σε δρόµους στους οποίους επιτρέπεται η κυκλοφορία. Απαγορεύεται η παρουσία µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων στην περιοχή εργασίας. Το φορτίο πρέπει να αποθηκεύεται µόνο στα σηµεία που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Συµπεριφορά κατά την οδήγηση: Ο οδηγός πρέπει να προσαρµόζει την ταχύτητα οδήγησης στις τοπικές συνθήκες. Πρέπει να οδηγεί αργά π.χ. σε στροφές, γύρω και µέσα από στενά περάσµατα, κατά τη διέλευση από περιστρεφόµενες πόρτες τύπου σαλούν, σε σηµεία χωρίς ορατότητα. Πρέπει να τηρεί πάντα ασφαλή απόσταση πέδησης από το προπορευόµενο όχηµα και να έχει πάντα υπό τον έλεγχό του το µεταφορέα διαδρόµου. Απαγορεύονται οι απότοµες στάσεις (εκτός από τις περιπτώσεις κινδύνου), οι γρήγορες στροφές και οι προσπεράσεις σε επικίνδυνα σηµεία ή σε σηµεία χωρίς ορατότητα. Απαγορεύεται να σκύβετε ή να βγάζετε τα χέρια σας έξω από την περιοχή εργασίας και χειρισµού. Συνθήκες ορατότητας κατά την οδήγηση: Ο οδηγός πρέπει να κοιτάζει προς την κατεύθυνση πορείας και να έχει πάντα επαρκή ορατότητα σε όλη τη διαδροµή που εκτελεί. Σε περίπτωση που µεταφέρονται µονάδες φορτίων που περιορίζουν το οπτικό πεδίο, ο µεταφορέας διαδρόµου πρέπει να κινείται µε το φορτίο τοποθετηµένο στο πίσω µέρος. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει µπροστά από το µεταφορέα διαδρόµου να προπορεύεται ένα δεύτερο άτοµο που θα προειδοποιεί. Οδήγηση σε ανωφέρειες ή κατωφέρειες: Η οδήγηση σε ανωφέρειες ή κατωφέρειες επιτρέπεται µόνο εφόσον αυτές θεωρούνται οδοί κυκλοφορίας, είναι καθαρές, διαθέτουν αντιολισθητική επένδυση και η πορεία σε αυτές θεωρείται ασφαλής σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του οχήµατος. Στις περιπτώσεις αυτές η µονάδα φορτίου πρέπει πάντα να είναι τοποθετηµένη κατά τη µεταφορά προς την πλευρά της ανωφέρειας. Απαγορεύονται οι αναστροφές, η οδήγηση λοξά ως προς την κλίση και η στάθµευση του µεταφορέα διαδρόµου σε ανωφέρειες ή κατωφέρειες. Οι κατωφέρειες πρέπει να διασχίζονται µε µειωµένη ταχύτητα και µε µόνιµη ετοιµότητα πέδησης. ιέλευση από ανελκυστήρες ή γέφυρες φόρτωσης: Η διέλευση από ανελκυστήρες ή γέφυρες φόρτωσης πρέπει να γίνεται µόνο όταν διαθέτουν επαρκή φέρουσα ικανότητα, είναι κατάλληλοι/ες για διέλευση όσον αφορά την κατασκευή τους και έχουν λάβει έγκριση για διέλευση από τον ιδιοκτήτη. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ελέγχονται πριν από τη διέλευση. Ο µεταφορέας διαδρόµου πρέπει να εισέρχεται στον ανελκυστήρα µε τη µονάδα φορτίου µπροστά και να λαµβάνει µια θέση που αποκλείει την επαφή µε τα τοιχώµατα του φρεατίου. Τα άτοµα που επιβιβάζονται στον ανελκυστήρα, πρέπει να εισέρχονται µόνο, όταν ο µεταφορέας διαδρόµου είναι ακινητοποιηµένος µε ασφάλεια και πρέπει να εξέρχονται από τον ανελκυστήρα πριν από το µεταφορέα διαδρόµου. Είδος του µεταφερόµενου φορτίου: Ο χειριστής πρέπει να βεβαιώνεται για την καλή κατάσταση των φορτίων. Επιτρέπεται µόνο η µεταφορά φορτίων που ασφαλίζονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Ποτέ µην µετακινείτε στοίβες φορτίων µε ύψος µεγαλύτερο από την κορυφή του φορέα περόνης ή του προστατευτικού πλέγµατος φορτίου GR E 12

44 F F Ασφάλεια έναντι πτώσης: Ο οδηγός δεν επιτρέπεται να αφήσει τη θέση του ανυψωµένη δεν επιτρέπεται το ανέβασµα σε δοµικές κατασκευές ή σε άλλα οχήµατα, καθώς και το ανέβασµα στις διατάξεις ασφαλείας όπως κιγκλιδώµατα ασφαλείας και µπάρες ασφαλείας. Σε περίπτωση επιµήκους τοποθέτησης ευρωπαλετών, δεν µπορείτε να φτάσετε τις δεσµίδες από την πλατφόρµα χειρισµού χωρίς βοηθητικό µέσο. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να θέσει στη διάθεση του προσωπικού λειτουργίας τα κατάλληλα βοηθητικά µέσα, ώστε αυτό να µπορεί να διεκπεραιώσει τη συλλογή των δεµάτων χωρίς κίνδυνο. Η χρήση βοηθητικών µέσων φόρτωσης πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές ασφαλείας, όπως π.χ. προστατευτικό παλετών και διάταξη ασφάλειας έναντι πτώσης. Το όχηµα που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης δεν ενδείκνυται για τη ρυµούλκηση οχηµάτων. 4.2 Οδήγηση, διεύθυνση, πέδηση F Κατά την οδήγηση και τη διεύθυνση, ιδιαίτερα εκτός του περιγράµµατος του οχήµατος, απαιτείται αυξηµένη προσοχή GR E 13

45 4.2.1 ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ M Πιέστε το γενικό διακόπτη έκτακτης ανάγκης (5, 18, 23, 37). Πατώντας το γενικό διακόπτη (διακοπής έκτακτης ανάγκης) απενεργοποιούνται όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες και το όχηµα φρενάρει µε το µηχ. χειρόφρενο ωσότου ακινητοποιηθεί. Μην χρησιµοποιείτε το γενικό διακόπτη (διακοπής έκτακτης ανάγκης) ως φρένο λειτουργίας GR E 14

46 4.2.2 Ποδοδιακόπτης Για τη λειτουργία "Οδήγηση" πρέπει να είναι πατηµένος ο ποδοδιακόπτης (13,14). Ο χειρισµός των λειτουργιών Ανύψωση (κύρια διάταξη ανύψωσης) και Πρόσθετη Ανύψωση (o) είναι δυνατός χωρίς να πατηθεί ο ποδοδιακόπτης. Αφήνοντας τον ποδοδιακόπτη στη διάρκεια της οδήγησης, η έγκριση για τη λειτουργία οδήγησης διακόπτεται και το όχηµα ακινητοποιείται µε τη µέγιστη αναγεννητική πέδηση. Σε οχήµατα µε δεύτερη θέση χειρισµού (o) οι ποδοδιακόπτες λειτουργούν ως ασφάλιση: Λειτουργούν µόνο τα πλευρικά στοιχεία χειρισµού, των οποίων ο ποδοδιακόπτης είναι πατηµένος Μπάρες ασφαλείας F Από ύψος ανύψωσης 1200mm πρέπει, για τις λειτουργίες Οδήγηση και Ανύψωση (κύρια διάταξη ανύψωσης) να είναι κλειστές οι µπάρες ασφαλείας (15) GR E 15

47 4.2.4 Οδήγηση F Οδηγείτε µόνο µε κλειστά και καταλλήλως ασφαλισµένα καπό. Όταν βρίσκεστε εκτός των διαδρόµων µε ράφια, οδηγείτε µόνο έχοντας κατεβασµένο το φορτίο. Πρέπει να τηρείτε απαραιτήτως υπόψη τη σειρά χειρισµού. Θέστε το όχηµα σε λειτουργία (βλέπε ενότητα 3). Πατήστε τον ποδοδιακόπτη (13) / (14). Προσέξτε τη θέση διεύθυνσης του κινητήριου τροχού (6) στην οθόνη του οδηγού. Ενεργοποιήστε το ρυθµιστή οδήγησης (2/24) στην επιθυµητή κατεύθυνση οδήγησης (V) ή (R). Το όχηµα ακολουθεί την πορεία προς την επιλεγµένη κατεύθυνση. Η ταχύτητα οδήγησης ρυθµίζεται µε τη βοήθεια του ρυθµιστή οδήγησης. Οι εφικτές ταχύτητες οδήγησης εξαρτώνται από το ύψος της πλατφόρµας και το ύψος της πρόσθετης ανύψωσης (o): Οχήµατα µε περόνη φορτίου (έκδοση L): Μέγιστη ταχύτητα έως ύψος πλατφόρµας 1200 mm Σπό ύψος πλατφόρµας 1200 mm Σε γωνία διεύθυνσης< +/- 10 µοιρών: Ταχύτητα οδήγησης 4 km/h (βραδυπορία) Σε γωνία διεύθυνσης> +/- 10 µοιρών: Ταχύτητα οδήγησης 2,5 km/h (βραδυπορία) Οχήµατα µε πρόσθετη διάταξη ανύψωσης (έκδοση ) (o): Σε πρόσθετη ανύψωση < 100 mm Μέγιστη ταχύτητα έως ύψος πλατφόρµας 1200 mm Από ύψος πλατφόρµας 1200 mm σε γωνία διεύθυνσης < +/- 10 µοιρών: Ταχύτητα οδήγησης 4 km/h (βραδυπορία) Από ύψος πλατφόρµας 1200 mm σε γωνία διεύθυνσης > +/- 10 µοιρών: Ταχύτητα οδήγησης 2,5 km/h (βραδυπορία) Σε πρόσθετη ανύψωση > 100 mm Μέγιστη ταχύτητα έως ύψος πλατφόρµας 520 mm Από ύψος πλατφόρµας 520 mm σε γωνία διεύθυνσης < +/- 10 µοιρών: Ταχύτητα οδήγησης 4 km/h (βραδυπορία) Από ύψος πλατφόρµας 520 mm σε γωνία διεύθυνσης > +/- 10 µοιρών: Ταχύτητα οδήγησης 2,5 km/h (βραδυπορία) Από ύψος πλατφόρµας 2000 mm: Ταχύτητα οδήγησης 2,5 km/h (βραδυπορία) 0408.GR E 16

48 6 4 2 V R R R V V ιεύθυνση Περιστρέψτε το τιµόνι (4) / (21) προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά GR E 17

49 4.2.6 Πέδηση F F Η συµπεριφορά πέδησης του οχήµατος εξαρτάται ουσιαστικά από τις συνθήκες του δαπέδου. Ο οδηγός πρέπει να λαµβάνει υπόψη του την παράµετρο αυτή στην οδηγική συµπεριφορά του. Το όχηµα µπορεί να φρενάρει µε δυο τρόπους: Με το ποδόφρενο (πέδηση µε αντιστροφή διαδοχής φάσεων µέσω ρυθµιστή οδήγησης (2) / (24)). Με σύστηµα αναγεννητικής πέδησης (φρένο κύλισης µέσω ρυθµιστή οδήγησης (2) / (24)). Σε περίπτωση κινδύνου, το όχηµα πρέπει να φρενάρει µε τη βοήθεια του ποδόφρενου. Πέδηση µε ποδόφρενο (σύστηµα πέδησης µε αντιστροφή διαδοχής φάσεων): Κατά τη διάρκεια της πορείας ενεργοποιήστε το ρυθµιστή οδήγησης (2) / (24) στην αντίθετη κατεύθυνση. Το όχηµα φρενάρει εξαιτίας της αντιστροφής διαδοχής, έως ότου η πορεία ρυθµιστεί στην αντίθετη κατεύθυνση. Η ισχύς πέδησης εξαρτάται από τη θέση του ρυθµιστή οδήγησης. Η ένταση του φρεναρίσµατος ρυθµίζεται από το σέρβις του κατασκευαστή. Πέδηση µε το σύστηµα αναγεννητικής πέδησης (φρένο κύλισης): Απελευθερώστε το ρυθµιστή οδήγησης (2) / (24) - Ρυθµιστής οδήγησης σε µηδενική θέση. Ανάλογα µε τη ρύθµιση, η αναγεννητική πέδηση επιτυγχάνεται µέσω του φρένου κύλισης. Η ένταση του φρεναρίσµατος ρυθµίζεται από το σέρβις του κατασκευαστή GR E 18

ECE 220 / 225. Οδηγίες χρήσης

ECE 220 / 225. Οδηγίες χρήσης ECE 220 / 225 Οδηγίες χρήσης 01.08- g 51080878 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ECE 118. Οδηγίες λειτουργίας

ECE 118. Οδηγίες λειτουργίας ECE 118 08.06- Οδηγίες λειτουργίας g 51053169 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ERE 120. Οδηγίες λειτουργίας

ERE 120. Οδηγίες λειτουργίας ERE 120 09.05- Οδηγίες λειτουργίας g 50466118 04.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ESC 213/216/Z13/Z16. Οδηγίες λειτουργίας

ESC 213/216/Z13/Z16. Οδηγίες λειτουργίας ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Οδηγίες λειτουργίας g 50453619 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ESE 220. Οδηγίες λειτουργίας

ESE 220. Οδηγίες λειτουργίας ESE 220 01.05 - Οδηγίες λειτουργίας g 50453565 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EJC Οδηγίες λειτουργίας

EJC Οδηγίες λειτουργίας EJC 212-220 12.05 - Οδηγίες λειτουργίας g 50460024 06.06 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EJC 110/112. Οδηγίες λειτουργίας

EJC 110/112. Οδηγίες λειτουργίας EJC 110/112 01.05 - Οδηγίες λειτουργίας g 50444160 03.07 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Οδηγίες χρήσης g 50469527 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Οδηγίες λειτουργίας g 50428258 09.10 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος µε έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ESE 420/430. Οδηγίες λειτουργίας

ESE 420/430. Οδηγίες λειτουργίας ESE 420/430 11.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 51004986 11.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

HC 110. Οδηγίες λειτουργίας 12.05 - 51109747 07.08

HC 110. Οδηγίες λειτουργίας 12.05 - 51109747 07.08 HC 110 12.05 - Οδηγίες λειτουργίας g 51109747 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ESE 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESE 120K ESE 120L

ESE 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESE 120K ESE 120L ESE 120K/120L 07.09 - Οδηγίες λειτουργίας 50459731 12.14 g ESE 120K ESE 120L g Πρόλογος Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ESD 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Οδηγίες λειτουργίας 51189858 12.14 g ESD 120K ESD 120L g 2 Πρόλογος Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

HC 110. Οδηγίες λειτουργίας HC 110

HC 110. Οδηγίες λειτουργίας HC 110 HC 110 01.09 - Οδηγίες λειτουργίας 51135776 12.14 HC 110 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ESE 530. Οδηγίες λειτουργίας 01.05- 50460702 07.08

ESE 530. Οδηγίες λειτουργίας 01.05- 50460702 07.08 ESE 530 01.05- Οδηγίες λειτουργίας g 50460702 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ECE HP/LJ. Οδηγίες λειτουργίας ECE L J ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE HP/LJ. Οδηγίες λειτουργίας ECE L J ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Οδηγίες λειτουργίας 51122092 11.14 g ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

EZS 350 XL. Οδηγίες λειτουργίας EZS 350 EZS 350 XL

EZS 350 XL. Οδηγίες λειτουργίας EZS 350 EZS 350 XL EZS 350 XL 08.09 - Οδηγίες λειτουργίας 51182873 08.09 g EZS 350 EZS 350 XL ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος µε έδρα στην Κοινότητα Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

EFX 410/413. Οδηγίες χρήσης EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Οδηγίες χρήσης EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Οδηγίες χρήσης g 52027313 03.10 EX 410 EX 413 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ERE 225. Οδηγίες λειτουργίας

ERE 225. Οδηγίες λειτουργίας ERE 225 10.07 - Οδηγίες λειτουργίας g 51054875 11.14 ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος

Διαβάστε περισσότερα

EJC M10. Οδηγίες λειτουργίας

EJC M10. Οδηγίες λειτουργίας EJC M10 05.09 - Οδηγίες λειτουργίας g 51145331 05.09 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52025070 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

EME 114. Οδηγίες λειτουργίας EME 114

EME 114. Οδηγίες λειτουργίας EME 114 EME 114 06.14 - Οδηγίες λειτουργίας 51126159 12.14 g EME 114 ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ETV C16/C20. Οδηγίες χρήσης 06.08 - 51069896 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Οδηγίες χρήσης 06.08 - 51069896 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Οδηγίες χρήσης 51069896 07.12 g ETV C16 ETV C20 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g g 4 Πρόλογος Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Οδηγίες χρήσης 50468495 07.12 g ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

EFG 110-115. Οδηγίες λειτουργίας 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Οδηγίες λειτουργίας 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Οδηγίες λειτουργίας 51151448 11.14 g EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα στην Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

EFG 535/540/545/550. Οδηγίες λειτουργίας 01.04 - 52016512 07.08

EFG 535/540/545/550. Οδηγίες λειτουργίας 01.04 - 52016512 07.08 EG 535/540/545/550 01.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52016512 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 50287431 12.14 AMX 10 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07

EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07 EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07 Οδηγίες λειτουργίας g 51040460 02.16 EJE 220 EJE 225 EJE 230 EJE 235 EJE 220r EJE 225r Δήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Friedrich-Eber-Damm 129, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd 450055 Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης 5202650047366 1 2 5 4 3 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος budget. Όπως όλα τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Για τη δική σας ασφάλεια

Για τη δική σας ασφάλεια Για τη δική σας ασφάλεια Αυτό το παράρτημα στις οδηγίες χρήσης περιλαμβάνει γενικούς κανόνες συμπεριφοράς για χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και τεχνικές υποδείξεις ασφάλειας που

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ της BMW Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. ΗBMW Motorrad

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των δυνάµεων και του συντελεστή πεδήσεως ενός ελεγχόµενου οχήµατος. Οι µετρήσεις αυτές πραγµατοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Κάλυμμα σκούτερ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Κάλυμμα σκούτερ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης Οδηγίες χειρισμού Κάλυμμα σκούτερ Στοιχεία μοτοσικλέτας / εμπόρου Στοιχεία μοτοσικλέτας Στοιχεία εμπόρου Μοντέλο Υπεύθυνος για το Service Αριθμός αναγνώρισης οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ETM/V 214/216. Οδηγίες λειτουργίας

ETM/V 214/216. Οδηγίες λειτουργίας ETM/V 214/216 10.03 - Οδηγίες λειτουργίας g 50314478 10.03 Σηµαντικές επισηµάνσεις για τη µεταφορά και το µοντάρισµα σκελετών ανύψωσης σε περονοφόρα οχήµατα µε προωθητικές κολόνες Μεταφορά Η µεταφορά µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

/AC. EM-610

/AC. EM-610 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ EM-610 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 60 5 /00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Σετ σύνδεσης Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 µε καυστήρα Logalux LT00 ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Περιεχόµενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το κιτ τραπεζοειδούς ιμάντα CT881K2 / CT881WP1 σε ένα Ford Fiesta V έτους κατασκευής 2004 (JH_JD_) 1,4 ltr.

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα Διδάσκων: Σ. Λαμπρόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Οδηγίες λειτουργίας g 52025757 02.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος 0390.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 230/10 (4) A~ με διάταξη ανοίγματος 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 51119806 12.14 g AMW 22 AMW 22p ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Kollias Industrial Doors

Kollias Industrial Doors Kollias Industrial Doors ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RD06 0 Οι Αναδιπλούμενες Πόρτες RD06 αποτελούν διατάξεις προοριζόμενες για την κάλυψη ανοιγμάτων, λειτουργώντας ως διαχωριστικό πέτασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

EFG 422-430/425k/425ks/425s

EFG 422-430/425k/425ks/425s EG 422-430/425k/425ks/425s 12.03- Οδηγίες λειτουργίας g 52020421 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως www.zampa.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 3.Περιγραφή του πίνακα 3.1 Πρόσοψη 3.2 Ενδείξεις LED στην

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ τηςbmw Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. ΗBMW Motorrad

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα