ETV C16/C20. Οδηγίες χρήσης ETV C16 ETV C20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ETV C16/C20. Οδηγίες χρήσης 06.08 - 51069896 07.12 ETV C16 ETV C20"

Transcript

1 ETV C16/C Οδηγίες χρήσης g ETV C16 ETV C20

2 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος κατασκευής ETV C16 ETV C20 Πρόσθετα στοιχεία Κατ εντολήν Ηµεροµηνία g ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΟΚ 1009.GR Οι υπογράφοντες βεβαιώνουν διά της παρούσης ότι ο λεπτοµερώς περιγραφόµενος µηχανοκίνητος µεταφορέας διαδρόµου συµµορφώνεται προς την Κοινοτική Οδηγία 2006/42/ΕΚ (Μηχανές) καθώς την Κοινοτική Οδηγία 2004/108/ΕΟΚ (Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα), συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεων και των νοµοθετικών διαταγµάτων για τη µεταφορά των Οδηγιών στην εθνική νοµοθεσία. Οι υπογράφοντες και µόνο είναι σε κάθε περίπτωση εξουσιοδοτηµένοι να συντάσσουν τα τεχνικά έγγραφα. 1

3 GR

4 Σηµαντικές επισηµάνσεις για τη µεταφορά και το µοντάρισµα σκελετών ανύψωσης σε περονοφόρα οχήµατα µε προωθητικές κολόνες Μεταφορά Η µεταφορά µπορεί να γίνεται µε τρεις διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα µε το κατασκευαστικό ύψος του σκελετού ανύψωσης και τις κατά τόπους συνθήκες στο χώρο χρήσης: Ορθοστατούµενο, µε µονταρισµένο σκελετό ανύψωσης (όταν πρόκειται για χαµηλά κατασκευαστικά ύψη) Ορθοστατούµενο, µε εν µέρει µονταρισµένο και αντίθετα ως προς την οροφή προστασίας του οδηγού κεκλιµένο σκελετό ανύψωσης (όταν πρόκειται για µέσο κατασκευαστικό ύψος). Ο υδραυλικός αγωγός για τη λειτουργία ανύψωσης είναι αποχωρισµένος. Ορθοστατούµενο, µε εν µέρει ντεµονταρισµένο σκελετό ανύψωσης (όταν πρόκειται για µεγάλα κατασκευαστικά ύψη). Οι υδραυλικοί αγωγοί µεταξύ βασικής συσκευής και σκελετού ανύψωσης είναι αποχωρισµένοι. f Οδηγίες ασφαλείας για ην συναρµολόγηση και την έναρξη της λειτουργίας Η συναρµολόγηση του οχήµατος στο χώρο χρήσης, η έναρξη της λειτουργίας και η κατάρτιση του οδηγού επιτρέπεται να διενεργούνται αποκλειστικά από προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί από τον κατασκευαστή. Οι υδραυλικοί αγωγοί στο σηµείο τοµής µεταξύ βασικής συσκευής και σκελετού ανύψωσης καθώς και το ίδιο το όχηµα επιτρέπεται να τίθενται σε λειτουργία µόνον, αφού θα έχει µονταριστεί πρωτύτερα κανονικά ο σκελετός ανύψωσης GR 1

5 GR

6 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται µε τρόπο σύντοµο και συνοπτικό. Τα κεφάλαια είναι ταξινοµηµένα κατά γράµµατα. Κάθε κεφάλαιο ξεκινάει µε τη σελίδα 1. Τα στοιχεία σελίδας περιλαµβάνουν το γράµµα του κεφαλαίου και τον αριθµό σελίδας. Παράδειγµα: Η σελίδα Β 2 είναι η δεύτερη σελίδα του κεφαλαίου Β. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης περιλαµβάνουν την τεκµηρίωση διαφόρων εκδόσεων οχηµάτων. Κατά το χειρισµό και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης πρέπει να εφαρµόζεται η περιγραφή που αφορά τον εκάστοτε τύπο οχήµατος. F M t o Οι υποδείξεις ασφαλείας και οι σηµαντικές επεξηγήσεις επισηµαίνονται µέσω των ακόλουθων εικονογραµµάτων: Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή υλικών ζηµιών. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις και επεξηγήσεις. Επισηµαίνει το στάνταρ εξοπλισµό. Επισηµαίνει τον πρόσθετο εξοπλισµό. Φροντίζουµε για τη συνεχή εξέλιξη των συσκευών µας. Ζητάµε την κατανόησή σας για την επιφύλαξη που διατηρούµε αναφορικά µε αλλαγές στη µορφή, τον εξοπλισµό και την τεχνολογία. Ως εκ τούτου, από το περιεχόµενο των παρουσών οδηγιών χρήσης δεν µπορούν να προκύψουν απαιτήσεις για συγκεκριµένες ιδιότητες της συσκευής. ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας παραµένουν στη JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - ΓΕΡΜΑΝΙΑ Τηλέφωνο: +49 (0) 40/ GR

7 0108.GR

8 Πίνακας περιεχοµένων A Προδιαγραφόµενη χρήση 1 Γενικά... A 1 2 Χρήση σύµφωνα µε τους κανονισµούς... A 1 3 Επιτρεπόµενες συνθήκες χρήσης... A 1 4 Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη... A 2 5 Τοποθέτηση προσαρτώµενων συσκευών και/ή πρόσθετων εξαρτηµάτων... A 2 B Περιγραφή οχήµατος 1 Περιγραφή χρήσης... B 1 2 Περιγραφή υποσυστηµάτων και λειτουργίας... B Όχηµα... B Παραλαβή φορτίου... B 6 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά στάνταρ έκδοσης... B εδοµένα ισχύος ETV C16/C20... B ιαστάσεις ETV C16/C20... B ιαστάσεις στάνταρ εκδόσεων σκελετών ανύψωσης... B Βάρη... B Ελαστικά/τροχοί... B Μπαταρία... B Υδραυλικό κύκλωµα... B Βάρος σκελετών ανύψωσης... B Πρότυπα EN... B Συνθήκες χρήσης... B Ηλεκτρικές απαιτήσεις... B 13 4 Σηµεία σήµανσης και πινακίδες τύπου... B Πινακίδα τύπου, όχηµα... B ιάγραµµα φορτίου µεταφορέα διαδρόµου (Ανυψωτική ικανότητα)... B ιάγραµµα φορτίου προσαρτώµενης συσκευής... B Ευστάθεια... B 17 C Μεταφορά και θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά 1 Μεταφορά... C 1 2 Φόρτωση µε γερανό... C Φόρτωση βασικού οχήµατος µε γερανό... C Φόρτωση βασικού οχήµατος και καµπίνας µε γερανό... C 4 3 Ασφάλιση του οχήµατος κατά τη µεταφορά... C 5 4 Πρώτη θέση σε λειτουργία... C GR I 1

9 D Μπαταρία - Συντήρηση, φόρτιση, αντικατάσταση 1 Κανονισµοί ασφαλείας για το χειρισµό µπαταριών ηλεκτρολύτη... D 1 2 Τύποι µπαταριών... D 2 3 Άνοιγµα του καλύµµατος της µπαταρίας... D Solopilot:... D Multi-Pilot:... D 5 4 Φόρτιση της µπαταρίας... D 7 5 Αφαίρεση και τοποθέτηση της µπαταρίας... D 8 E Χειρισµός 1 Κανονισµοί ασφαλείας για τη λειτουργία του µεταφορέα διαδρόµου... E 1 2 Περιγραφή των στοιχείων χειρισµού και ενδείξεων... E 2 3 Θέση του οχήµατος σε λειτουργία... E Επιβίβαση και αποβίβαση... E Ρύθµιση θέσης οδηγού... E Θέση σε ετοιµότητα λειτουργίας... E ιάταξη διακοπής έκτακτης ανάγκης... E Έλεγχοι µετά την καθηµερινή θέση σε λειτουργία... E 16 4 Εργασία µε το µεταφορέα διαδρόµου... E Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης... E Συµπεριφορά σε ασυνήθιστες καταστάσεις... E ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ... E Οδήγηση, διεύθυνση, πέδηση... E Ρύθµιση διχάλων περόνης... E Παραλαβή και απόθεση µονάδων φορτίου... E Πρόωση βάσης συγκράτησης ιστού... E Κατέβασµα έκτακτης ανάγκης... E Χειρισµός προσαρτώµενης συσκευής... E Στάθµευση και ασφάλιση του οχήµατος... E 34 5 Οθόνη οδηγού (t)... E Φωτεινές επιφάνειες της οθόνης οδηγού... E Πλήκτρα της οθόνης οδηγού... E Μηνύµατα προειδοποίησης στην οθόνη οδηγού... E 40 6 Πληκτρολόγιο χειρισµού (CANCODE) (o)... E Κλειδαριά µε κωδικό... E Παράµετροι... E Παράµετροι - Ρυθµίσεις... E 49 7 ISM (o)... E 52 8 Τροποποίηση των παραµέτρων οχήµατος... E 52 9 Αντιµετώπιση βλαβών... E Μετακίνηση µεταφορέα διαδρόµου χωρίς µπαταρία, ρυµούλκηση... E Πρόσθετος εξοπλισµός... E Προβολέας εργασίας... E Περιστροφικός φάρος/λυχνία φλας... E ESA / ηλεκτρικός περιορισµός ανύψωσης... E GR I 2

10 11.4 Θέρµανση καθίσµατος... E Μετασχηµατιστής τάσης 12 V DC / 24 V DC... E Πλευρικός ολισθητήρας µεσαία θέση... E Λειτουργία ζύγισης... E Πλήκτρο αρπάγης... E Καµπίνα παντός καιρού... E Παραβολικός καθρέφτης... E Αφαιρούµενο προστατευτικό πλέγµα φορτίου... E Λειτουργική µονάδα πρόσβασης ISM... E Συναρµολόγηση και υδραυλικές συνδέσεις πρόσθετων προσαρτώµενων συσκευών... E 65 F Συντήρηση του µεταφορέα διαδρόµου 1 Ασφάλεια λειτουργίας και προστασία περιβάλλοντος... F 1 2 Προδιαγραφές ασφαλείας για τη συντήρηση... F 2 3 Συντήρηση και επιθεώρηση... F 6 4 Λίστα ελέγχου συντήρησης ETV C16/C20... F 7 5 Σχεδιάγραµµα συντήρησης... F Μέσα λειτουργίας και σχεδιάγραµµα λίπανσης... F Μέσα λειτουργίας... F Ποσότητα πλήρωσης δεξαµενής... F 12 6 Υποδείξεις για τη συντήρηση... F Προετοιµασία του οχήµατος για τις εργασίες συντήρησης και σέρβις.f Αφαίρεση του καλύµµατος καθίσµατος... F Έλεγχος στάθµης του υδραυλικού λαδιού... F Άνοιγµα του καλύµµατος ασφαλείας... F Άνοιγµα του καλύµµατος ταµπλό... F Έλεγχος ηλεκτρικών ασφαλειών... F Έλεγχος της στερέωσης και φθοράς των τροχών... F Εκ νέου θέση σε λειτουργία... F 16 7 Ακινητοποίηση του µεταφορέα διαδρόµου... F Μέτρα πριν από την ακινητοποίηση... F Μέτρα κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης... F Εκ νέου θέση σε λειτουργία µετά από ακινητοποίηση... F 18 8 Έλεγχος ασφαλείας µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα και ασυνήθιστα φαινόµενα... F 19 9 Οριστική θέση εκτός λειτουργίας, απόρριψη... F Μέτρηση κραδασµών στους οποίους εκτίθεται το ανθρώπινο σώµα.. F GR I 3

11 I GR

12 Παράρτηµα Οδηγίες χρήσης µπαταρίας έλξης JH Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν αποκλειστικά για τύπους µπαταρίας της επωνυµίας Jungheinrich. Εάν χρησιµοποιηθούν µπαταρίες άλλης εταιρίας, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες χρήσης του εκάστοτε κατασκευαστή GR 1

13 GR

14 A Προδιαγραφόµενη χρήση 1 Γενικά 1009.GR O µεταφορέας διαδρόµου που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης είναι κατάλληλος για την ανύψωση, το κατέβασµα και τη µεταφορά µονάδων φορτίων. Η χρήση, ο χειρισµός και η συντήρηση του µεταφορέα διαδρόµου πρέπει να πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα στοιχεία των οδηγιών χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ως µη προσήκουσα και µπορεί να είναι επιβλαβής για άτοµα, για το όχηµα ή για αντικείµενα. 2 Χρήση σύµφωνα µε τους κανονισµούς F Το µέγιστο προς παραλαβή φορτίο και η µέγιστη επιτρεπόµενη απόσταση φορτίου απεικονίζονται στο διάγραµµα φορτίου και δεν επιτρέπεται η υπέρβασή τους. Το φορτίο πρέπει να εφαρµόζει πάνω στη διάταξη παραλαβής φορτίου ή να παραληφθεί µε µια εγκεκριµένη από τον κατασκευαστή προσαρτώµενη συσκευή. Το φορτίο πρέπει να βρίσκεται στη ράχη του φορέα περόνης και κεντρικά στην περόνη φορτίου. Οι παρακάτω ενέργειες επιτρέπονται: Ανύψωση και κατέβασµα φορτίων. Μεταφορά κατεβασµένων φορτίων. Οι παρακάτω ενέργειες απαγορεύονται: Οδήγηση µε ανυψωµένο φορτίο (>30 cm). Μεταφορά αναρτηµένων φορτίων. Όταν προβλέπεται λειτουργία µε αναρτηµένα φορτία, η επαρκής σταθερότητα µε βάση τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας θα πρέπει να αποδεικνύεται µε πραγµατογνωµοσύνη. Μεταφορά και ανύψωση ατόµων. Ώθηση ή ρυµούλκηση µονάδων φορτίου. 3 Επιτρεπόµενες συνθήκες χρήσης F εν επιτρέπεται η υπέρβαση των επιτρεποµένων επιφανειών και σηµειακών φορτίων των οδοστρωµάτων. Σε σηµεία µε µειωµένη ορατότητα απαιτείται η καθοδήγηση από ένα δεύτερο πρόσωπο. Ο οδηγός πρέπει να φροντίσει ώστε κατά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης να µην αφαιρεθεί ή λυθεί η ράµπα φόρτωσης / γέφυρα φόρτωσης. Χρήση σε βιοµηχανικό και εµπορικό περιβάλλον. Επιτρεπόµενο εύρος θερµοκρασίας -20 C έως 40 C. Χρήση µόνο σε στερεό, επίπεδο έδαφος µε επαρκή φέρουσα ικανότητα. Χρήση µόνο σε εγκεκριµένες από τον ιδιοκτήτη διαδροµές που διαθέτουν καλή ορατότητα. Οδήγηση σε ανωφέρειες έως 15 %. Η εγκάρσια ή λοξή οδήγηση σε κατωφέρειες απαγορεύεται. Το φορτίο πρέπει να µεταφέρεται προς την πλευρά της ανωφέρειας. Χρήση στην ιδιωτικο-δηµόσια συγκοινωνία. Για τη χρήση σε ακραίες συνθήκες απαιτούνται για το µεταφορέα διαδρόµου ειδικός εξοπλισµός και έγκριση. Η χρήση σε περιοχές µε αντιεκρηκτική προστασία δεν επιτρέπεται. A 1

15 4 Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη M Στα πλαίσια των παρουσών οδηγιών χρήσης, ιδιοκτήτης θεωρείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο χρησιµοποιεί το µεταφορέα διαδρόµου ή αναθέτει τη χρήση του σε τρίτους. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. χρονοµίσθωση, εκµίσθωση) ιδιοκτήτης θεωρείται το πρόσωπο που αναλαµβάνει τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις σχετικά µε τη λειτουργία σύµφωνα µε τις υπάρχουσες συµφωνίες µεταξύ ιδιοκτήτη και χρήστη του µεταφορέα διαδρόµου. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίσει την προσήκουσα χρήση του µεταφορέα διαδρόµου και την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου για τη ζωή και την υγεία του χρήστη ή τρίτων. Επιπλέον, πρέπει να φροντίσει να τηρούνται οι προδιαγραφές για την πρόληψη ατυχηµάτων, οι λοιποί κανονισµοί ασφαλείας καθώς και οι οδηγίες σχετικά µε τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή. Ο χειρισµός του µεταφορέα διαδρόµου επιτρέπεται µόνο σε ειδικά εκπαιδευµένο και καταρτισµένο προσωπικό. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλοι οι χρήστες έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση παράβλεψης των παρουσών οδηγιών χρήσης ακυρώνεται η εγγύηση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση διεξαγωγής ακατάλληλων εργασιών στο όχηµα από τον πελάτη και/ή τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του σέρβις της κατασκευάστριας εταιρίας. 5 Τοποθέτηση προσαρτώµενων συσκευών και/ή πρόσθετων εξαρτηµάτων Η επέκταση ή τοποθέτηση πρόσθετων διατάξεων, µε τις οποίες υπάρχει πρόσβαση στις λειτουργίες ή συµπληρώνονται οι λειτουργίες του βιοµηχανικού µεταφορέα διαδρόµου, επιτρέπεται µόνο µετά από γραπτή έγκριση του κατασκευαστή. Κατά περίπτωση απαιτείται και η έγκριση από τοπικές υπηρεσίες. Ωστόσο, η έγκριση των αρχών δεν υποκαθιστά σε καµία περίπτωση την έγκριση του κατασκευαστή GR A 2

16 B Περιγραφή οχήµατος 1 Περιγραφή χρήσης Το ETV C16/C20 είναι ένα τρίτροχο ηλεκτροκίνητο περονοφόρο ανυψωτικό µηχάνηµα µε πλαϊνή θέση οδηγού ελεύθερης ορατότητας. Προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και για την ανύψωση και τη µεταφορά προϊόντων. ιαθέτει τη δυνατότητα υποδοχής παλετών µε ανοικτά επιδαπέδια στηρίγµατα ή µε εγκάρσιες σανίδες εκτός και εντός της περιοχής των τροχών φορτίου ή των τροχήλατων οχηµάτων. Μπορεί να φορτώνει και να εκφορτώνει φορτία και να τα µεταφέρει σε µεγάλες αποστάσεις. Η ανυψωτική ικανότητα αναγράφεται στην πινακίδα τύπου. Τύπος Ανυψωτική ικανότητα Κέντρο βάρους φορτίου ETV C kg 600 mm ETV C kg 600 mm 1009.GR B 1

17 2 Περιγραφή υποσυστηµάτων και λειτουργίας Θέση Ονοµασία Θέση Ονοµασία 1 t Ιστός ανύψωσης µε ελεύθερη 9 t Πεντάλ φρένου ορατότητα 2 t Προστατευτική οροφή οδηγού 10 t Πεντάλ γκαζιού 3 t Κύλινδρος ελεύθερης διαδροµής (όχι σε διπλό σκελετό ανύψωσης T) 11 t Πεντάλ απασφάλισης φορέα µπαταρίας 4 t Solo-Pilot 12 t Οθόνη οδηγού o Multi-Pilot 13 t ιακόπτης µε κλειδί δύο βαθµίδων µε πρόσθετο κλειδί (σέρβις) 5 t Τροχοί φορτίου o CANCODE 6 t Βραχίονες τροχού o Λειτουργική µονάδα πρόσβασης ISM 7 t Κινητήριος τροχός 14 t ιακόπτης ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 8 t Κουµπί ελέγχου ετοιµότητας χειριστή t Στάνταρ εξοπλισµός o Πρόσθετος εξοπλισµός 1009.GR B 2

18 2.1 Όχηµα F M F Οι διαδροµές µεταφοράς µε ή χωρίς φορτίο πρέπει να διεξάγονται µόνο έχοντας τη βάση στήριξης ιστού τραβηγµένη πίσω, το σκελετό ανύψωσης στραµµένο πίσω και τη διάταξη παραλαβής φορτίου κατεβασµένη. ιατάξεις ασφαλείας: Το κλειστό περίγραµµα οχήµατος µε στρογγυλεµένες ακµές έχει ως αποτέλεσµα τον ασφαλή χειρισµό του ETV C16/C20. Ο οδηγός προστατεύεται µέσω της προστατευτικής οροφής (2). Ο κινητήριος τροχός (7) και οι τροχοί φορτίου (5) προστατεύονται µέσω µιας σταθερής διάταξης προστασίας από πρόσκρουση. Ακόµα και µε τη χρήση ενός καλύµµατος για τον κινητήριο τροχό εξακολουθεί να υφίσταται υπολειπόµενος κίνδυνος για τρίτους. Μέσω του διακόπτη ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (14) είναι δυνατή η γρήγορη απενεργοποίηση όλων των ηλεκτρικών λειτουργιών σε συνθήκες κινδύνου. Οι ασφάλειες θραύσης σωλήνων στους κυλίνδρους ανύψωσης περιορίζουν την ταχύτητα κατεβάσµατος του φορτίου σε περιπτώσεις βλάβης του υδραυλικού συστήµατος. Όργανα ενδείξεων: Οθόνη οδηγού (12) µε µεγάλη ένδειξη τεχνολογίας LCD (t) µε ενσωµατωµένη ένδειξη υπολοίπου διαδροµής, ένδειξη αποφόρτισης µπαταρίας, ρύθµιση διαδροµής και προφίλ οδήγησης και ένδειξη τρόπου λειτουργίας γωνίας διεύθυνσης. Στην οθόνη οδηγού (12) συνδυάζονται η ένδειξη αποφόρτισης µπαταρίας και ο µετρητής ωρών λειτουργίας. Ο δείκτης αποφόρτισης είναι κατασκευασµένος ως διάταξη επιτήρησης αποφόρτισης, που απενεργοποιεί τη λειτουργία ανύψωσης, όταν η µπαταρία είναι αποφορτισµένη, προκειµένου να αποτρέψει µια ολική αποφόρτιση. Μηχανισµός κίνησης οδήγησης: Ολόκληρη η µονάδα µηχανισµού κίνησης είναι βιδωµένη στο πλαίσιο του οχήµατος. Ένας σταθερός κινητήρας τριφασικού ρεύµατος µε ισχύ 6,9 kw κινεί µέσω ενός κιβωτίου ταχυτήτων µε κωνικούς οδοντωτούς τροχούς τον κινητήριο τροχό (7). Η ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου ρεύµατος οδήγησης φροντίζει για τον αδιαβάθµητα ελεγχόµενο αριθµό στροφών του κινητήρα οδήγησης και µε τον τρόπο αυτό για µια οµοιόµορφη εκκίνηση χωρίς τινάγµατα, ισχυρή επιτάχυνση και ηλεκτρονικά ρυθµιζόµενο φρενάρισµα µε ανάκτηση ενέργειας. Ο βαθµός ανάκτησης ενέργειας µπορεί να ρυθµιστεί µέσω της οθόνης οδηγού. Ρύθµιση ολίσθησης (o): Η ρύθµιση ολίσθησης εµποδίζει το µπλοκάρισµα του κινητήριου τροχού κατά τη διαδικασία πέδησης. Έτσι βελτιώνεται η δυνατότητα ελέγχου του οχήµατος κατά τη διάρκεια της πέδησης και περιορίζεται η φθορά των ελαστικών. Κατά την επιτάχυνση εµποδίζεται η ανεξέλεγκτη περιστροφή του κινητήριου τροχού σε λεία εδάφη. Υπό προϋποθέσεις µπορεί να αυξηθεί η απόσταση πέδησης. Αµέσως µετά την αλλαγή τροχών µπορεί να προκύψει βραχυπρόθεσµα αύξηση της απόστασης πέδησης κατά τη χρήση του φρένου αναστροφής καθώς και περιορισµός της µέγιστης ταχύτητας GR B 3

19 Σύστηµα πέδησης: Το ηλεκτρικό σύστηµα πέδησης αποτελείται από τρία ανεξάρτητα συστήµατα πέδησης. Με πάτηµα του πεντάλ φρένου ενεργοποιείται µια πέδηση µε αντιστροφή διαδοχής του κινητήρα οδήγησης. Εάν απαιτείται, ενεργοποιούνται πρόσθετα τα φρένα τροχών φορτίου µέσω του συστήµατος ελέγχου φρένων του οχήµατος. Το χειρόφρενο ενεργοποιείται ηλεκτρικά και επενεργεί µηχανικά (ελατήριο πίεσης) πάνω σε ένα µαγνητικό φρένο που είναι τοποθετηµένο στο µηχανισµό κίνησης. Το φρένο αυτό χρησιµεύει και για πέδηση έκτακτης ανάγκης. Όταν το χειρόφρενο είναι τραβηγµένο ανάβει µια προειδοποιητική ένδειξη. Βλάβες στο σύστηµα διεύθυνσης και πέδησης (ενεργοποίηση διακοπής έκτακτης ανάγκης) εµφανίζονται στην οθόνη οδηγού. Σχέδιο ασφαλείας έκτακτης διακοπής: Η διακοπή έκτακτης ανάγκης ελέγχεται από την µονάδα ελέγχου οδήγησης ή διεύθυνσης. Κατά τον εντοπισµό σφαλµάτων ενεργοποιείται αυτόµατα µια πέδηση του οχήµατος ως την ακινητοποίησή του. Οι ενδείξεις ελέγχου στην οθόνη οδηγού υποδεικνύουν τη διακοπή έκτακτης ανάγκης. Κάθε φορά που το όχηµα τίθεται σε λειτουργία, το σύστηµα διεξάγει αυτοδιαγνωστικό έλεγχο και απασφαλίζει το φρένο στάθµευσης (= διακοπή έκτακτης ανάγκης) µόνο εφόσον ο έλεγχος της ικανότητας λειτουργίας είχε θετικά αποτελέσµατα. Σύστηµα διεύθυνσης: Ηλεκτρικό σύστηµα διεύθυνσης 180, που συστρέφει µέσω ενός κυλινδρικού µηχανισµού µετάδοσης κίνησης το µηχανισµό κίνησης. Ως αισθητήρας διεύθυνσης λειτουργεί το ρυθµιζόµενο στη θέση του τιµόνι. Θέση οδηγού: Η θέση του οδηγού είναι εργονοµική και κατασκευασµένη για να παρέχει µεγάλο χώρο για τα πόδια. Παρέχεται η δυνατότητα ρύθµισης του καθίσµατος του οδηγού, της κεφαλής διεύθυνσης και του SoloPilot ή Multi-Pilot (o) µε σκοπό τη σωστή στάση του σώµατος στο κάθισµα. Curve Control: Αυτόµατη µείωση της ταχύτητας κατά την πορεία σε στροφές. Το Curve Control περιορίζει την ταχύτητα οδήγησης και την επιτάχυνση κατά την πορεία σε στροφές. Ο κίνδυνος της ασταθούς ταλάντωσης ή ανατροπής µειώνεται. Κουµπί ελέγχου ετοιµότητας χειριστή: Ο ποδοδιακόπτης αριστερά στο χώρο ποδιών πρέπει να είναι πατηµένος, για να µπορεί ο οδηγός να δουλέψει µε το µεταφορέα διαδρόµου. Όταν το πόδι αποµακρύνεται από τον ποδοδιακόπτη, µπλοκάρουν οι λειτουργίες ανύψωσης και οδήγησης. Οι λειτουργίες διεύθυνσης και πέδησης παραµένουν ενεργές. Η λειτουργία του κουµπιού ελέγχου ετοιµότητας χειριστή µπορεί να ρυθµιστεί έτσι, ώστε κατά την απελευθέρωση του ποδοδιακόπτη να ενεργοποιείται µετά από ρυθµιζόµενο χρόνο το χειρόφρενο. (Προστασία έναντι ακούσιας κύλισης) 1009.GR B 4

20 GR Θέση Ονοµασία Θέση Ονοµασία 1 t Ιστός ανύψωσης µε ελεύθερη 9 t Πεντάλ φρένου ορατότητα 2 t Προστατευτική οροφή οδηγού 10 t Πεντάλ γκαζιού 3 t Κύλινδρος ελεύθερης διαδροµής (όχι σε διπλό σκελετό ανύψωσης T) 11 t Πεντάλ απασφάλισης φορέα µπαταρίας 4 t Solo-Pilot 12 t Οθόνη οδηγού o Multi-Pilot 13 t ιακόπτης µε κλειδί δύο βαθµίδων µε πρόσθετο κλειδί (σέρβις) 5 t Τροχοί φορτίου o CANCODE 6 t Βραχίονες τροχού o Λειτουργική µονάδα πρόσβασης ISM 7 t Κινητήριος τροχός 14 t ιακόπτης ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 8 t ιακόπτης ελέγχου ετοιµότητας χειριστή t Στάνταρ εξοπλισµός o Πρόσθετος εξοπλισµός B 5

21 Στοιχεία χειρισµού και ενδείξεων: Τα στοιχεία χειρισµού και τα όργανα ενδείξεων είναι εποπτικά τοποθετηµένα στη θέση του οδηγού. Τα στοιχεία χειρισµού (4) µε λογική διάρθρωση παρέχουν τη δυνατότητα χειρισµού µε το ένα χέρι των λειτουργιών κατεύθυνσης οδήγησης, ανύψωσης/κατεβάσµατος, ώθησης ιστού µπροστά/πίσω, κλίσης ιστού, πλευρικής ώθησης αριστερά/δεξιά στη λειτουργία πλευρικού ολισθητήρα (πρόσθετο υδραυλικό κύκλωµα HF5 (o)) και κόρνας. Υδραυλικό σύστηµα: Συγκρότηµα αντλιών µε κινητήρα τριφασικού ρεύµατος και αθόρυβη αντλία ακριβείας υψηλής πίεσης. Ο έλεγχος του συστήµατος πραγµατοποιείται µέσω του Solopilot (4) ή Multipilot (o). Ηλεκτρικό σύστηµα: Σύστηµα 48 V ως σύστηµα δύο αγωγών. Εργοστασιακή ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου µηχανισµού κίνησης, ανύψωσης και διεύθυνσης. Η ηλεκτρονική µονάδα µηχανισµού ελέγχου ρυθµίζει αδιαβάθµητα την ταχύτητα οδήγησης και επιτρέπει την πέδηση µε αντιστροφή διαδοχής κατά την εναλλαγή της κατεύθυνσης πορείας. Με την οθόνη οδηγού (12) ρυθµίζονται οι παράµετροι οδήγησης και ανύψωσης ανάλογα µε τις υπάρχουσες ανάγκες. Οι προειδοποιητικές ενδείξεις, οι υποδείξεις λανθασµένων χειρισµών και οι λειτουργίες σέρβις εµφανίζονται επίσης στην οθόνη οδηγού. (πιθανοί τύποι µπαταρίας, βλέπε κεφάλαιο D.) 2.2 Παραλαβή φορτίου Βάση στήριξης ιστού: Η βάση στήριξης ιστού εδράζεται σε τροχούς υποστήριξης. Η κίνηση πρόωσης ή επαναφοράς επιτυγχάνεται άµεσα µέσω ενός απλού τηλεσκοπικού κυλίνδρου ώθησης. Οι ράγες ολίσθησης για τη βάση στήριξης ιστού είναι βιδωµένες πάνω στους βραχίονες τροχού (6). Σκελετός ανύψωσης: Τα οχήµατα είναι εξοπλισµένα µε διάταξη κλίσης περόνης ή στη βάση στήριξης ιστού µε τηλεσκοπικούς σκελετούς ανύψωσης για ελεύθερη ορατότητα που µπορούν να κλίνουν πάνω σε έδρανα. Ρυθµιζόµενοι πλευρικοί κύλινδροι και εξαρτήµατα ολίσθησης αιχµαλωτίζουν την πλευρική πίεση στο φορέα περόνης, όταν το φορτίο εδράζεται στη µία πλευρά. Οι διχάλες περόνης είναι τοποθετηµένες µε δυνατότητα µετατόπισης στο φορέα περόνης. Στον τριπλό ιστό διπλής ανύψωσης (D) η πρώτη ανύψωση της ολισθαίνουσας βάσης υποδοχής φορτίου (ελεύθερη ανύψωση) πραγµατοποιείται χωρίς µεταβολή του ύψους εγκατάστασης µέσω ενός µικρού κυλίνδρου ελεύθερης ανύψωσης που είναι τοποθετηµένος έξω από το κέντρο (3). Στον τηλεσκοπικό ιστό (T) η ελεύθερη διαδροµή ανύψωσης περιορίζεται λόγω κατασκευής στα 80 mm. Προσαρτώµενες συσκευές: Είναι δυνατός ο εξοπλισµός µε µηχανικές και υδραυλικές προσαρτώµενες συσκευές ως πρόσθετος εξοπλισµός GR B 6

22 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά στάνταρ έκδοσης ήλωση τεχνικών χαρακτηριστικών κατά VDI Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και βελτιώσεων. 3.1 εδοµένα ισχύος ETV C16/C20 Ονοµασία ETV C16 ETV C20 Q Ανυψωτική ικανότητα kg (όπου C = 600 mm) c Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου mm Ταχύτητα οδήγησης Κατεύθυνση µηχανισµού κίνησης, κατεύθυνση περόνης 12,2 / 11,8 12,2 / 11,8 km/h Ταχύτητα ανύψωσης µε / χωρίς φορτίο 0,40 / 0,70 0,32 / 0,60 m/s (±10%) Ταχύτητα κατεβάσµατος µε /χωρίς φορτίο Ταχύτητα ώθησης µε/ χωρίς φορτίο 0,2 1) 1) Ύψος ανύψωσης έως 6500 mm: 0,15 ή 0,10 m/s Ύψος ανύψωσης πάνω από 6500 mm: 0,10 ή 0,08 m/s 0,50 / 0,50 0,50 / 0,50 m/s (-15%) 0,15 1) m/s έως 5600 mm έως 5600 mm Ικανότητα αναρρίχησης µε / χωρίς 9/13 8/12 % φορτίο Μέγ. ικανότητα αναρρίχησης 10/15 10/15 % (KB 5 min) µε / χωρίς φορτίο Χρόνος επιτάχυνσης µε/χωρίς φορτίο 5,2/4,8 5,4/4,6 s Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60min. 6,9 6,9 kw Κινητήρας οδήγησης, ισχύς σε S3 15% kw 1009.GR B 7

23 3.2 ιαστάσεις ETV C16/C20 Ονοµασία ETV C16 ETV C20 s Ύψος χαµηλωµένης περόνης φορτίου mm h 6 Ύψος πάνω από την προστατευτική mm οροφή l 1 Συνολικό µήκος 2484 α) 2524 α) mm l 4 Πρόωση β) mm l 7 Μήκος πάνω από τους βραχίονες mm τροχού β 1 / β 2 Συνολικό πλάτος 1370/ /1270 mm Wa Ακτίνα στροφής mm Ast Εύρος διαδρόµου εργασίας 2819/ /2764 mm για παλέτες 800 x 1200 κατά µήκος Ast Εύρος διαδρόµου εργασίας 2773/ /2564 mm για παλέτες 1000 x 1200 εγκάρσια Για το βάρος οχήµατος βλέπε πινακίδα τύπου, όχηµα α) µήκος περόνης 1150 mm β) Ισχύει για µπαταρία 560 Ah. ιαφορετικά µεγέθη µπαταρίας µεταβάλλουν την τιµή αυτή GR B 8

24 h 4 h 3 h 1 l 4 l h 6 h 2 c h 7 Q h 8 m 2 l y l 7 l 1 x s e b 2 b 5 b 3 b 4 b 11 b 1 a 2 W a A st a GR B 9

25 3.3 ιαστάσεις στάνταρ εκδόσεων σκελετών ανύψωσης ETV C16 ETV C Βάρη Ονοµασία (Όλες οι τιµές σε kg) Ισχύει για µπαταρία 560 Ah. ιαφορετικά µεγέθη µπαταρίας µεταβάλλουν την τιµή αυτή. 3.5 Ελαστικά/τροχοί Τηλεσκοπικός ιστός (ΖΤ) Τριπλός ιστός διπλής ανύψωσης (D) h 1 Ύψος κατασκευής mm h 2 Ελεύθερη ανύψωση mm h 3 Ανύψωση mm h 4 Μέγ. ύψος mm Ονοµασία Τριπλός ιστός διπλής ανύψωσης (D) h 1 Ύψος κατασκευής mm h 2 Ελεύθερη ανύψωση mm h 3 Ανύψωση mm h 4 Μέγ. ύψος mm Ονοµασία ETV C16 ETV C20 Ίδιο βάρος µε µπαταρία Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο µπροστά/πίσω 2230/ /1600 Φορτίο άξονα περόνη εµπρός µε φορτίο µπροστά/πίσω 670/ /5500 Φορτίο άξονα περόνη πίσω µε φορτίο µπροστά/πίσω 1965/ /3864 Ονοµασία ETV C16 ETV C20 Μέγεθος ελαστικών, µηχανισµός κίνησης 180 / / Μέγεθος ελαστικών, τροχοί φορτίου 180 / / Τροχοί, αριθµός µπροστά/πίσω (x=κινούµενοι) 1x/2 1x/2 Ελαστικά Superelastik Superelastik 3.6 Μπαταρία Βλέπε τύπους µπαταριών στο κεφάλαιο D. 3.7 Υδραυλικό κύκλωµα Ονοµασία ETV C16 ETV C20 Πίεση λειτουργίας για προσαρτώµενες συσκευές 150 bar 150 bar Ροή λαδιού για προσαρτώµενες συσκευές 20 l/min 20 l/min 1009.GR B 10

26 3.8 Βάρος σκελετών ανύψωσης Το βάρος του σκελετού ανύψωσης µπορεί να προσδιοριστεί µε τους τύπους υπολογισµού που δίνονται παρακάτω. Τα απαιτούµενα δεδοµένα όπως όνοµα οχήµατος, τύπος κατασκευής και µήκος του εκτεταµένου σκελετού ανύψωσης (ύψος ανύψωσης) αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Το βάρος του ανυψωτικού οχήµατος και της µπαταρίας αναγράφονται στην πινακίδα τύπου Παράδειγµα προσδιορισµού βάρους σκελετού ανύψωσης ETV C16 GNE D 3750 kg 1306/1371 kg 38 Όνοµα οχήµατος (31): ETV C16 Σκελετός ανύψωσης (42): ιαδοκίδα, GNE Βάρος σκελετού ανύψωσης = 0,63 x ύψος ανύψωσης (42) kg Βάρος σκελετού ανύψωσης = 0,63 x kg = 791 kg Επισκόπηση των εφαρµοζόµενων τύπων Σειρά οχηµάτων Τύπος κατασκευής Υπολογισµός ETV C16 T Βάρος = 0,65 x ύψος ανύψωσης kg D θερµής Βάρος = 0,63 x ύψος ανύψωσης kg ελασµατοποίησης ETV C20 Στάνταρ Βάρος = 0,93 x ύψος ανύψωσης kg 1009.GR B 11

27 3.9 Πρότυπα EN Μόνιµη στάθµη ηχητικής πίεσης: 64 db(a) κατά EN σε συµµόρφωση µε το ISO Η µόνιµη στάθµη ηχητικής πίεσης αποτελεί µια τιµή που καθορίζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προτύπου και συµπεριλαµβάνει την στάθµη ηχητικής πίεσης κατά την οδήγηση, την ανύψωση και τη λειτουργία σε ρελαντί. Η ηχητική στάθµη µετριέται στο αυτί του οδηγού. Κραδασµός: 0,58 m/s 2 κατά EN Η εσωτερική ακρίβεια της αλυσίδας µέτρησης στους 21 C είναι ± 0,02 m/s². Περαιτέρω αποκλίσεις είναι εφικτές ειδικά λόγω της θέσης τοποθέτησης του αισθητήρα και του διαφορετικού βάρους των οδηγών. Η επιτάχυνση ταλάντωσης που ενεργεί στο σώµα, όταν βρίσκεται στη θέση χειρισµού είναι, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προτύπου, η γραµµικά ενσωµατωµένη, βαρύνουσα επιτάχυνση στην κάθετο. Υπολογίζεται κατά την υπέρβαση οριακών τιµών µε σταθερή ταχύτητα. Τα συγκεκριµένα στοιχεία µέτρησης έχουν διακριβωθεί για το όχηµα άπαξ και δεν θα πρέπει να συγχέονται µε τους κραδασµούς στους οποίους εκτίθεται το ανθρώπινο σώµα, όπως ορίζονται στην οδηγία για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού ασφαλείας "2002/44/EΚ/Κραδασµοί". Για τη µέτρηση των κραδασµών στους οποίους εκτίθεται το ανθρώπινο σώµα, ο κατασκευαστής παρέχει µια ειδική υπηρεσία, βλέπε "Κραδασµοί που επιδρούν στο ανθρώπινο σώµα" κεφάλαιο F. Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (ΗΜΣ) Ο κατασκευαστής βεβαιώνει την τήρηση των οριακών τιµών για ηλεκτροµαγνητικές εκποµπές παρεµβολών και ατρωσία έναντι παρεµβολών, καθώς και τον έλεγχο της αποφόρτισης στατικού ηλεκτρισµού κατά EN 12895, καθώς επίσης και των κανονιστικών παραποµπών. Οι τροποποιήσεις σε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήµατα και στη διάταξή τους πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του κατασκευαστή. Βλάβη ιατρικών συσκευών από µη ιονίζουσα ακτινοβολία. Τα ηλεκτρικά στοιχεία εξοπλισµού του µεταφορέα διαδρόµου, που εκπέµπουν µη ιονίζουσα ακτινοβολία (π.χ. ασύρµατη µεταφορά δεδοµένων), µπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία ιατρικών συσκευών (βηµατοδότες, συσκευές βαρηκοΐας, κτλ.) του χειριστή και να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες. Απευθυνθείτε σε έναν ιατρό ή στον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι επιτρέπεται η χρήση της κοντά στο µεταφορέα διαδρόµου Συνθήκες χρήσης Θερµοκρασία περιβάλλοντος - σε λειτουργία -20 C έως +40 C Για χρήση του µεταφορέα διαδρόµου σε θερµοκρασία χαµηλότερη από 0 C ή υπό ακραίες εναλλαγές θερµοκρασίας ή υγρασίας αέρα απαιτείται ειδικός εξοπλισµός και άδεια GR B 12

28 3.11 Ηλεκτρικές απαιτήσεις Ο κατασκευαστής βεβαιώνει την τήρηση των απαιτήσεων για το σχεδιασµό και την κατασκευή του ηλεκτρικού εξοπλισµού µε προϋπόθεση την προβλεπόµενη χρήση του µεταφορέα διαδρόµου κατά EN 1175 "Ασφάλεια µεταφορέων διαδρόµου - Ηλεκτρικές απαιτήσεις" GR B 13

29 4 Σηµεία σήµανσης και πινακίδες τύπου 24 20, 21, mv 1,5 V Θέση Ονοµασία 16 Προειδοποιητική πινακίδα "Προσοχή ηλεκτρονικά µε χαµηλή τάση" 17 Πινακίδα τύπου, όχηµα 18 Ετικέτα ελέγχου (o) 19 Κατεύθυνση πορείας κατά το κλείδωµα του τιµονιού 20 Πινακίδα ανυψωτικής ικανότητας, ανυψωτική ικανότητα / πλευρικός ολισθητήρας 21 Πινακίδα ανυψωτικής ικανότητας, ανυψωτική ικανότητα / κέντρο βάρους φορτίου / διχάλες περόνης 22 Πινακίδα ανυψωτικής ικανότητας, ανυψωτική ικανότητα / κέντρο βάρους φορτίου / ύψος ανύψωσης 23 Απαγορευτική πινακίδα "Μην στέκεστε κάτω από τη διάταξη παραλαβής φορτίου" 24 Πινακίδα "Τελικός έλεγχος διεξήχθη" 25 Σηµεία ανάρτησης για φόρτωση µε γερανό 26 Απαγορευτική πινακίδα "Μην περνάτε τα χέρια σας µέσα από το σκελετό ανύψωσης" 27 Αρ. σειράς (χαραγµένος στο πλαίσιο οχήµατος) 28 Σηµεία ανάρτησης για γρύλο 29 Πινακίδα "Στόµιο πλήρωσης υδραυλικού λαδιού" 30 Προσοχή: Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες χρήσης! 31 Ονοµασία οχήµατος 1009.GR B 14

30 4.1 Πινακίδα τύπου, όχηµα Θέση Ονοµασία Θέση Ονοµασία 31 Τύπος 37 Κατασκευαστής 32 Αρ. σειράς 38 Βάρος µπαταρίας ελάχ./µέγ. σε kg 33 Ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα 39 Ισχύς µετάδοσης σε kg 34 Τάση µπαταρίας V 40 Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου σε mm 35 Καθαρό βάρος χωρίς µπαταρία σε 41 Έτος κατασκευής kg 36 Λογότυπο κατασκευαστή 42 Επιλογή Για ερωτήσεις σχετικά µε το όχηµα ή για παραγγελίες ανταλλακτικών εξαρτηµάτων παρακαλούµε να παραθέσετε τον αριθµό σειράς (32). Ο αριθµός σειράς είναι χαραγµένος στο πλαίσιο οχήµατος. Προετοιµασία για ανάγνωση του αρ. σειράς προωθήστε τον ιστό αφαιρέστε την µπαταρία από την πλευρά που είναι οι περόνες κοιτάξτε προς το χώρο της µπαταρίας Ο αριθµός σειράς βρίσκεται: στο κάθετο τοίχωµα κάτω αριστερά (θέση 27) 1009.GR B 15

31 4.2 ιάγραµµα φορτίου µεταφορέα διαδρόµου (Ανυψωτική ικανότητα) F Κίνδυνος ατυχήµατος λόγω µειωµένης ευστάθειας Η ευστάθεια σύµφωνα µε το διάγραµµα φορτίου διασφαλίζεται µόνο µε τα εξαρτήµατα (µπαταρία, σκελετός ανύψωσης) που περιλαµβάνονται στην πινακίδα τύπου. Πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά µπαταρίες εγκεκριµένες από τον κατασκευαστή. Μια µπαταρία µη ασφαλισµένη ή σε προωθηµένη θέση επηρεάζει αρνητικά την ευστάθεια. Στην πινακίδα ανυψωτικής ικανότητας (22) αναγράφεται η ανυψωτική ικανότητα Q του οχήµατος σε kg, όταν ο σκελετός ανύψωσης βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση. Το µέγεθος της µέγιστης ανυψωτικής ικανότητας σε ονοµαστική απόσταση κέντρου βάρους φορτίου* C (σε mm) και το επιθυµητό ύψος ανύψωσης H (σε mm) απεικονίζονται µε τη µορφή πίνακα. Οι σηµάνσεις µε µορφή βέλους (43 και 44) στον εσωτερικό ή εξωτερικό ιστό δείχνουν στον οδηγό πότε έχει φτάσει στα όρια ύψους ανύψωσης που προδιαγράφονται στο διάγραµµα φορτίου. *) Στην πρότυπη απόσταση κέντρου βάρους φορτίου συνυπολογίζεται παράλληλα µε το ύψος φορτίου και το πλάτος φορτίου X.XXXX.XX.XX Παράδειγµα για τον υπολογισµό της µέγιστης ανυψωτικής ικανότητας: Όταν η απόσταση του κέντρου βάρους φορτίου C είναι 600 mm και το µέγιστο ύψος ανύψωσης H 3600 mm, η µέγιστη δύναµη ανύψωσης Q είναι 1105 kg. 4.3 ιάγραµµα φορτίου προσαρτώµενης συσκευής Το διάγραµµα φορτίου προσαρτώµενης συσκευής παραθέτει την ανυψωτική ικανότητα Q του οχήµατος σε συνδυασµό µε την εκάστοτε προσαρτώµενη συσκευή σε kg. Ο αριθµός σειράς που παρατίθεται στο διάγραµµα φορτίου για την προσαρτώµενη συσκευή πρέπει να συµφωνεί µε την πινακίδα τύπου της προσαρτώµενης συσκευής, για το λόγο ότι η ανυψωτική ικανότητα καθορίζεται κάθε φορά ειδικά από τον κατασκευαστή. Παρατίθεται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως η ανυψωτική ικανότητα του οχήµατος και διαπιστώνεται µε λογικό τρόπο GR B 16

32 4.4 Ευστάθεια Η ευστάθεια του µεταφορέα διαδρόµου έχει ελεγχθεί σύµφωνα µε το τρέχον τεχνολογικό επίπεδο. Κατά τον έλεγχο αυτόν λαµβάνονται υπόψη οι δυναµικές και στατικές δυνάµεις ανατροπής, που είναι πιθανόν να προκύψουν κατά την προβλεπόµενη χρήση. Η ευστάθεια του µεταφορέα διαδρόµου επηρεάζεται µεταξύ άλλων από τους παρακάτω παράγοντες: µέγεθος και βάρος µπαταρίας, ελαστικά, σκελετός ανύψωσης, προσαρτώµενη συσκευή, µεταφερόµενο φορτίο (µέγεθος, βάρος και κέντρο βάρους), απόσταση από το έδαφος, π.χ. προσαρµογή του ορθοστάτη στήριξης, θέση των αναστολέων βάσης στήριξης. Οποιεσδήποτε αλλαγές στα προαναφερθέντα εξαρτήµατα συνεπάγονται µεταβολή της ευστάθειας Φορτία ανέµου Κατά την ανύψωση, το κατέβασµα και τη µεταφορά φορτίων µεγάλης επιφάνειας, οι δυνάµεις του ανέµου επηρεάζουν την ευστάθεια του µεταφορέα διαδρόµου. Όταν ασκούνται δυνάµεις ανέµου σε ελαφρά φορτία, απαιτείται πρόσθετη ασφάλιση των φορτίων. Έτσι αποτρέπεται η µετακίνηση ή η πτώση του φορτίου. Και στις δύο περιπτώσεις ενδεχοµένως να απαιτείται διακοπή της λειτουργίας GR B 17

33 B GR

34 C Μεταφορά και θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά 1 Μεταφορά Η µεταφορά µπορεί, ανάλογα µε το κατασκευαστικό ύψος του σκελετού ανύψωσης και των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο χρήσης, να γίνει µε τρεις διαφορετικούς τρόπους: Κατακόρυφα, µε εγκατεστηµένο σκελετό ανύψωσης (σε χαµηλά ύψη εγκατάστασης) Κατακόρυφα, µε εν µέρει εγκατεστηµένο σκελετό ανύψωσης, ο οποίος κλίνει µε φορά αντίθετη από την προστατευτική οροφή οδηγού (σε µεσαία κατασκευαστικά ύψη), µε ξεχωριστό υδραυλικό σωλήνα για τη λειτουργία ανύψωσης Κατακόρυφα, χωρίς το σκελετό ανύψωσης (σε υψηλά ύψη εγκατάστασης), όλες οι υδραυλικές σωληνώσεις µεταξύ κύριας συσκευής και σκελετού ανύψωσης έχουν αποσυνδεθεί. F Υποδείξεις ασφαλείας για τη συναρµολόγηση και θέση σε λειτουργία Η συναρµολόγηση του οχήµατος στο χώρο χρήσης, η θέση σε λειτουργία και η εκπαίδευση του οδηγού πρέπει να γίνεται µόνο από προσωπικό εκπαιδευµένο και εξουσιοδοτηµένο από τον κατασκευαστή. Μόνο ύστερα από την προσήκουσα συναρµολόγηση του σκελετού ανύψωσης επιτρέπεται να συνδεθούν οι υδραυλικές σωληνώσεις στη διεπαφή βασικής συσκευής / σκελετού ανύψωσης και να τεθεί σε λειτουργία το όχηµα. Εάν παραδίδονται πολλοί µεταφορείς διαδρόµου, απαιτείται προσοχή, ώστε ηδιάταξη παραλαβής φορτίου, οι σκελετοί ανύψωσης και τα βασικά οχήµατα να συναρµολογούνται σύµφωνα µε τον ίδιο πάντα αριθµό σειράς GR C 1

35 2 Φόρτωση µε γερανό M F Η φόρτωση µε γερανό προβλέπεται µόνο για τη µεταφορά κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία. Κίνδυνος ατυχήµατος λόγω µη προσήκουσας φόρτωσης µε γερανό. Ηχρησιµοποίηση ακατάλληλων ανυψωτικών µηχανηµάτων και η µη προσήκουσα χρήση τους µπορεί να προκαλέσει ανατροπή του µεταφορέα διαδρόµου κατά τη φόρτωση µε γερανό. Κατά την ανύψωση φροντίστε ώστε ο µεταφορέας διαδρόµου και ο σκελετός ανύψωσης να µην προσκρούουν πουθενά και να µην εκτελούν ανεξέλεγκτες κινήσεις. Εάν απαιτείται, συγκρατήστε το µεταφορέα διαδρόµου και το σκελετό ανύψωσης µε σχοινιά καθοδήγησης. Μόνο άτοµα που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση µέσων ανάρτησης και µηχανισµών ανύψωσης επιτρέπεται να φορτώνουν το µεταφορέα διαδρόµου και το σκελετό ανύψωσης. Κατά τη φόρτωση µε γερανό φοράτε προστατευτικά υποδήµατα. Μην στέκεστε κάτω από αιωρούµενα φορτία. Μην εισέρχεστε στην περιοχή κινδύνου και µην παραµένετε στον επικίνδυνο χώρο. Χρησιµοποιείτε µόνο ανυψωτικό µηχάνηµα µε επαρκή ανυψωτική ικανότητα (για το βάρος του µεταφορέα διαδρόµου δείτε την πινακίδα τύπου). Αναρτάτε τον εξοπλισµό γερανού µόνο στα προβλεπόµενα σηµεία ανάρτησης και ασφαλίζετέ τον έναντι ολίσθησης. Χρησιµοποιήστε τα µέσα ανάρτησης µόνο κατά την προβλεπόµενη κατεύθυνση φόρτωσης. Τα µέσα ανάρτησης του εξοπλισµού γερανού πρέπει να τοποθετηθούν έτσι, ώστε κατά την ανύψωση να µην έρχονται σε επαφή µε κανένα από τα προσαρτώµενα εξαρτήµατα GR C 2

36 2.1 Φόρτωση βασικού οχήµατος µε γερανό M M Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά ανυψωτικό µηχάνηµα µε επαρκή ανυψωτική ικανότητα. (Βάρος φόρτωσης = Ίδιο βάρος + βάρος µπαταρίας, βλέπε πινακίδα τύπου, όχηµα). Για τη φόρτωση του οχήµατος µε εξοπλισµό γερανού τοποθετήστε το σχοινί περίδεσης γύρω από το στήριγµα της προστατευτικής οροφής οδηγού (1). Στους βραχίονες τροχού υπάρχουν δύο σηµεία ανάρτησης (2). Σταθµεύστε και ασφαλίστε το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Ασφαλίστε το όχηµα µε τάκους έναντι µη ηθεληµένης κύλισης! Στερεώστε τον εξοπλισµό γερανού στα σηµεία ανάρτησης µε τρόπο τέτοιο, ώστε να µην µπορεί να γλιστρήσει σε καµία περίπτωση! Τα µέσα ανάρτησης του γερανού πρέπει να τοποθετηθούν έτσι, ώστε να µην έρχονται σε επαφή µε κανένα από τα πρόσθετα εξαρτήµατα κατά την ανύψωση GR C 3

37 2.2 Φόρτωση βασικού οχήµατος και καµπίνας µε γερανό M Η δυνατότητα φόρτωσης µε γερανό της καµπίνας παντός καιρού (o) είναι περιορισµένη. Λόγω κινδύνου θραύσης του παρµπρίζ, ο εξοπλισµός γερανού ή τα σχοινιά περίδεσης δεν επιτρέπεται να περνούν πάνω από την µπροστινή θύρα. Για ανύψωση του οχήµατος µε καµπίνα παντός καιρού χρησιµοποιείτε µόνο εξοπλισµούς γερανού µε αρκετά φαρδιές τραβέρσες καθώς και εξοπλισµό ανάρτησης µε άγκιστρα GR C 4

38 3 Ασφάλιση του οχήµατος κατά τη µεταφορά F M Κατά τη µεταφορά σε φορτηγό ή ρυµούλκα το όχηµα πρέπει να στερεώνεται σωστά. Το φορτηγό ή η ρυµούλκα πρέπει να διαθέτει δακτυλίους στερέωσης. Για τη στερέωση του οχήµατος τραβήξτε τον ιµάντα πρόσδεσης (3) µέσα από το άνοιγµα στο στήριγµα της προστατευτικής οροφής οδηγού (1) και ασφαλίστε τον στους δακτυλίους στερέωσης. Σφίξτε τον ιµάντα πρόσδεσης µε τη διάταξη τάνυσης (4). Η φόρτωση πρέπει να διεξάγεται από ειδικά εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό σύµφωνα µε τις συστάσεις των οδηγιών VDI Πρέπει σε κάθε µεµονωµένη περίπτωση να καθορίζεται ο σωστός υπολογισµός και η εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας κατά τη φόρτωση GR C 5

39 4 Πρώτη θέση σε λειτουργία F M Πριν από την πρώτη θέση λειτουργία του οχήµατος πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο σκελετός ανύψωσης έχει τοποθετηθεί σωστά και οι υδραυλικές σωληνώσεις έχουν συνδεθεί στη διεπαφή της βασικής συσκευής του σκελετού ανύψωσης. Οδηγείτε το όχηµα µόνο µε ρεύµα µπαταρίας! Το ανορθωµένο εναλλασσόµενο ρεύµα καταστρέφει τα ηλεκτρονικά δοµικά µέρη. Οι συνδέσεις καλωδίων προς την µπαταρία (εύκαµπτα καλώδια) πρέπει να είναι µικρότερες από 6 m. Για την αποκατάσταση της ετοιµότητας λειτουργίας µετά από την παράδοση ή µετά από µια µεταφορά πρέπει να διεξάγονται οι ακόλουθες δραστηριότητες: Εάν χρειάζεται, εγκαταστήστε την µπαταρία, προσέχοντας να µην καταστρέψετε το καλώδιό της. Φορτίστε την µπαταρία (βλέπε κεφάλαιο D). Εφόσον απαιτείται, αφαιρέστε την ασφάλεια µεταφοράς του χειρόφρενου. ιενεργήστε οπτικό έλεγχο στο µεταφορέα διαδρόµου, βλέπε "Έλεγχος πριν την καθηµερινή θέση σε λειτουργία" στο κεφάλαιο E. Θέστε το όχηµα σε λειτουργία σύµφωνα µε τις οδηγίες (βλέπε κεφάλαιο E). Ελέγξτε τη λειτουργία του µεταφορέα διαδρόµου, βλέπε "Έλεγχος µετά την καθηµερινή θέση σε λειτουργία" στο κεφάλαιο E. Κατά την παράδοση χωρίς µπαταρία η διεύθυνση του οχήµατος είναι δυνατή µόνο µε το στρόφαλο διεύθυνσης (βλέπε κεφάλαιο E, ενότητα "Ρυµούλκηση οχήµατος"). Μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία ενδέχεται να παρατηρηθούν ελαφροί θόρυβοι τριβής κατά την πέδηση GR C 6

40 D Μπαταρία - Συντήρηση, φόρτιση, αντικατάσταση 1 Κανονισµοί ασφαλείας για το χειρισµό µπαταριών ηλεκτρολύτη Πριν από κάθε εργασία στις µπαταρίες το όχηµα πρέπει να σταθµεύεται και να ασφαλίζεται (βλέπε κεφάλαιο E). Προσωπικό συντήρησης: Η φόρτιση, η συντήρηση και η αντικατάσταση των µπαταριών πρέπει να διεξάγονται µόνο από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης και οι προδιαγραφές του κατασκευαστή της µπαταρίας και του σταθµού φόρτισης µπαταριών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την εκτέλεση αυτών των εργασιών. Μέτρα πυροπροστασίας: Κατά το χειρισµό µπαταριών απαγορεύεται το κάπνισµα και η χρήση γυµνής φλόγας. Στην περιοχή του προς φόρτιση σταθµευµένου οχήµατος δεν πρέπει να υπάρχουν σε απόσταση τουλάχιστον 2 m εύφλεκτες ουσίες ή µέσα λειτουργίας που δηµιουργούν σπινθήρες. Ο χώρος πρέπει να αερίζεται. Πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµα µέσα πυροπροστασίας. M F M F Συντήρηση της µπαταρίας: Τα καπάκια των στοιχείων της µπαταρίας πρέπει να διατηρούνται στεγνά και καθαρά. Οι ακροδέκτες και τα άκρα καλωδίων πρέπει να είναι καθαρά, να επιστρώνονται ελαφρά µε γράσο για πόλους και να βιδώνονται σφιχτά. Οι µπαταρίες µε µη µονωµένους πόλους πρέπει να καλύπτονται µε ένα αντιολισθητικό µονωτικό στρώµα. Πριν από το κλείσιµο του καλύµµατος της µπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της µπαταρίας δεν κινδυνεύει να υποστεί ζηµιά. Απόρριψη της µπαταρίας: Η απόρριψη µπαταριών επιτρέπεται µόνο εφόσον λαµβάνονται υπόψη και τηρούνται οι εθνικοί κανονισµοί για την προστασία του περιβάλλοντος ή οι σχετικοί νόµοι περί απόρριψης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την απόρριψη. Οι µπαταρίες περιέχουν διάλυµα ηλεκτρολύτη που είναι δηλητηριώδες και καυστικό. Για το λόγο αυτό, για όλες τις εργασίες στις µπαταρίες πρέπει να φοράτε προστατευτική ενδυµασία και προστατευτικά γυαλιά. Αποφύγετε οπωσδήποτε την επαφή µε τον ηλεκτρολύτη της µπαταρίας. Σε περίπτωση που ο ρουχισµός, το δέρµα ή τα µάτια έρθουν σε επαφή µε τον ηλεκτρολύτη της µπαταρίας, ξεπλύνετε αµέσως τα προσβεβληµένα σηµεία µε άφθονο καθαρό νερό, ενώ σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα ή τα µάτια ζητήστε ιατρική βοήθεια. Ηλεκτρολύτες µπαταριών που διαρρέουν πρέπει να εξουδετερώνονται αµέσως. Πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο µπαταρίες µε κλειστό περιέκτη. Η ασφάλεια λειτουργίας του οχήµατος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το βάρος της µπαταρίας και τις διαστάσεις της. Η αντικατάσταση του εξοπλισµού µπαταριών επιτρέπεται µόνο κατόπιν έγκρισης του κατασκευαστή GR D 1

41 F ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος από τη χρήση ακατάλληλων µπαταριών που δεν είναι εγκεκριµένες από τη Jungheinrich για χρήση στο µεταφορέα διαδρόµου. Η κατασκευή, το βάρος και οι διαστάσεις της µπαταρίας έχουν σηµαντική επίδραση στη λειτουργική ασφάλεια του µεταφορέα διαδρόµου, και ιδιαίτερα στην ευστάθεια και την ανυψωτική του ικανότητα. Η χρήση ακατάλληλων µπαταριών που δεν διαθέτουν την έγκριση της Jungheinrich για το µεταφορέα διαδρόµου ενδέχεται να προκαλέσει κατά την ανάκτηση ενέργειας υποβάθµιση των χαρακτηριστικών πέδησης, καθώς και σοβαρές ζηµιές στο ηλεκτρικό σύστηµα ελέγχου. Η χρήση µπαταριών που δεν είναι εγκεκριµένες από τη Jungheinrich για το συγκεκριµένο µεταφορέα διαδρόµου µπορεί συνεπώς να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία προσώπων! Πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά µπαταρίες εγκεκριµένες από τον κατασκευαστή για το µεταφορέα διαδρόµου. Η αντικατάσταση του εξοπλισµού µπαταριών επιτρέπεται µόνο κατόπιν έγκρισης του κατασκευαστή. Κατά την αντικατάσταση ή την τοποθέτηση της µπαταρίας πρέπει να φροντίζετε για τη σταθερή έδρασή της στον αντίστοιχο χώρο του µεταφορέα διαδρόµου. Η χρήση µπαταριών που δεν φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή απαγορεύεται αυστηρά. 2 Τύποι µπαταριών Ανάλογα µε τη χρήση το όχηµα είναι εξοπλισµένο µε διαφορετικούς τύπους µπαταρίας. Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται οι στάνταρ συνδυασµοί και οι αντίστοιχες χωρητικότητες: Μπαταρία 48 V µε 4 θωρακισµένες (θετικές) πλάκες Μπαταρία 48 V µε 5 θωρακισµένες (θετικές) πλάκες Χωρητικότητα Βασική έκδοση (L) Με επαύξηση ισχύος (ΗΧ) 560 Ah 560L 600H 700 Ah 700L 750H F Το βάρος µπαταρίας παρατίθεται στην πινακίδα τύπου της µπαταρίας. Κατά την αντικατάσταση / τοποθέτηση της µπαταρίας πρέπει να προσέχετε για τη σταθερή έδραση στον αντίστοιχο χώρο του οχήµατος GR D 2

42 3 Άνοιγµα του καλύµµατος της µπαταρίας F Κίνδυνος ατυχήµατος Κατά το άνοιγµα του καλύµµατος µπαταρίας υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης. Αποµακρύνετε τα πρόσωπα µου βρίσκονται στην περιοχή κινδύνου. Κατά την ώθηση της βάσης στήριξης ιστού δεν θα πρέπει να παρεµβάλλεται τίποτα ανάµεσα στην µπαταρία και τη βάση στήριξης ιστού. ιαδικασία Αποκαταστήστε την ετοιµότητα λειτουργίας (βλέπε κεφάλαιο E). 3.1 Solopilot: 3 1 T U 2 Μετακινήστε το διακόπτη Solo-Ρilot (1) προς την κατεύθυνση βέλους (U) (δεύτερος µοχλός), οδηγήστε τη βάση στήριξης ιστού µέχρι τη θέση αναστολής προς την κατεύθυνση µπαταρίας και ελευθερώστε το διακόπτη Solo-Pilot (ο ιστός βρίσκεται στην τελική θέση) GR D 3

43 Μετακινήστε και πάλι το διακόπτη Solo-Pilot (1) προς την κατεύθυνση βέλους (U) (δεύτερος µοχλός) και οδηγήστε τη βάση στήριξης ιστού περαιτέρω προς τη θέση αναστολής της µπαταρίας (προετοιµασία της απασφάλισης µπαταρίας). ιατηρήστε το διακόπτη Solo-Pilot (1) προς την κατεύθυνση του βέλους (U) (δεύτερος µοχλός) και πατήστε το πεντάλ απασφάλισης µπαταρίας (2) µε το δεξί πόδι κρατώντας το πατηµένο. Η φωτεινή επιφάνεια "Μπαταρία απασφαλισµένη" (κόκκινο γραφικό σύµβολο) (3) εµφανίζεται στην οθόνη οδηγού. Μετακινήστε το διακόπτη Solo-Pilot (1) προς την κατεύθυνση βέλους (T) (δεύτερος µοχλός) και ωθήστε µπροστά τη βάση στήριξης ιστού µε συνδεµένο το φορέα µπαταρίας προς τα εµπρός, µέχρι η µπαταρία να ελευθερωθεί για συντήρηση. Αφήστε το πεντάλ απασφάλισης µπαταρίας (2). Απενεργοποιήστε το διακόπτη ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ και το διακόπτη µε κλειδί. Ο διακόπτης ασφαλείας της απασφάλισης µπαταρίας επιτρέπει τη λειτουργία οδήγησης µόνο σε έρπουσα πορεία για το διάστηµα που ο φορέας µπαταρίας είναι απασφαλισµένος και η λυχνία ελέγχου (3) παραµένει αναµµένη. Πριν από την εκ νέου θέση σε λειτουργία του οχήµατος, πρέπει να ωθήσετε το φορέα µπαταρίας στην αρχική θέση, για να αποσυνδεθεί από τη βάση στήριξης του ιστού. Η ένδειξη ελέγχου (3) πρέπει να είναι σβηστή GR D 4

44 3.2 Multi-Pilot: 3 T 4 U Κλίνετε το διακόπτη Μulti-Ρilot (πολυ-πιλότου) (4) προς την κατεύθυνση βέλους (U), οδηγήστε τη βάση στήριξης ιστού µέχρι τη θέση αναστολής προς την κατεύθυνση µπαταρίας και ελευθερώστε το διακόπτη Multi-Pilot (ο ιστός βρίσκεται στην τελική θέση). Κλίνετε και πάλι το διακόπτη Multi-Pilot (πολυ-πιλότου) (4) προς την κατεύθυνση βέλους (U) και οδηγήστε τη βάση στήριξης ιστού περαιτέρω προς την µπαταρία µέχρι τη θέση αναστολής (προετοιµασία της απασφάλισης µπαταρίας). ιατηρήστε το διακόπτη Multi-Pilot (4) προς την κατεύθυνση του βέλους (U) και πατήστε το πεντάλ απασφάλισης µπαταρίας (2) µε το δεξί πόδι κρατώντας το πατηµένο GR D 5

45 Η φωτεινή επιφάνεια "Μπαταρία απασφαλισµένη" (κόκκινο γραφικό σύµβολο) (3) εµφανίζεται στην οθόνη οδηγού. Κλίνετε το διακόπτη Multi-Pilot (πολυ-πιλότου) (1) προς την κατεύθυνση βέλους (T) και ωθήστε µπροστά τη βάση στήριξης ιστού µε συνδεµένο το φορέα µπαταρίας προς τα εµπρός, µέχρι η µπαταρία να ελευθερωθεί για συντήρηση. Αφήστε το πεντάλ απασφάλισης µπαταρίας (2). Απενεργοποιήστε το διακόπτη ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ και το διακόπτη µε κλειδί. Ο διακόπτης ασφαλείας της απασφάλισης µπαταρίας επιτρέπει τη λειτουργία οδήγησης µόνο σε έρπουσα πορεία για το διάστηµα που ο φορέας µπαταρίας είναι απασφαλισµένος και η λυχνία ελέγχου (3) παραµένει αναµµένη. Πριν από την εκ νέου θέση σε λειτουργία του οχήµατος, πρέπει να ωθήσετε το φορέα µπαταρίας στην αρχική θέση, για να αποσυνδεθεί από τη βάση στήριξης του ιστού. Η ένδειξη ελέγχου (3) πρέπει να είναι σβηστή GR D 6

46 4 Φόρτιση της µπαταρίας M F F Κίνδυνος έκρηξης λόγω αερίων που δηµιουργούνται κατά τη φόρτιση Κατά τη φόρτιση εκλύεται από τη µπαταρία ένα µείγµα οξυγόνου και υδρογόνου (οξυυδρικό αέριο). Η έκλυση αερίων είναι µια χηµική διαδικασία. Το συγκεκριµένο µείγµα αερίου είναι πολύ εκρηκτικό και δεν θα πρέπει να αναφλεγεί. Η σύνδεση και η αποσύνδεση του καλωδίου φόρτισης του σταθµού φόρτισης µπαταριών µε το/από το βύσµα µπαταρίας επιτρέπεται µόνο αφού απενεργοποιηθεί ο µεταφορέας διαδρόµου και ο φορτιστής. Ο φορτιστής πρέπει να είναι κατάλληλος για τη µπαταρία όσον αφορά την τάση και τη χωρητικότητα φόρτισης. Πριν από τη διαδικασία φόρτισης ελέγξτε τις συνδέσεις καλωδίων και βυσµάτων για ορατές ζηµίες. Αερίστε καλά το χώρο στον οποίο φορτίζεται ο µεταφορέας διαδρόµου. Το κάλυµµα µπαταρίας πρέπει να είναι ανοιχτό και οι επιφάνειες των στοιχείων της µπαταρίας ελεύθερες, προκειµένου να διασφαλίζεται επαρκής αερισµός. Κατά τη χρήση µπαταριών απαγορεύεται το κάπνισµα και η χρήση γυµνής φλόγας. Στην περιοχή του προς φόρτωση σταθµευµένου µεταφορέα διαδρόµου δεν πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 2 m εύφλεκτες ουσίες ή µέσα λειτουργίας που προκαλούν σπινθήρες. Πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµα µέσα πυροπροστασίας. Μην τοποθετείτε µεταλλικά αντικείµενα στην µπαταρία. Πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως οι κανονισµοί ασφαλείας του κατασκευαστή των µπαταριών και του σταθµού φόρτισης. Ανοίξτε το κάλυµµα της µπαταρίας (βλ. ενότητα 3). ιαδικασία Ανοίξτε το κάλυµµα της µπαταρίας (βλέπε ενότητα 3). Κατά τη διαδικασία φόρτισης πρέπει οι επιφάνειες των στοιχείων της µπαταρίας να είναι ελεύθερες, προκειµένου να διασφαλίζεται επαρκής αερισµός. Απαγορεύεται η τοποθέτηση µεταλλικών αντικειµένων πάνω στην µπαταρία. Πριν από τη διαδικασία φόρτισης ελέγξτε όλες τις συνδέσεις καλωδίων και βυσµάτων για ορατές ζηµίες. Ενδεχοµένως, αποµακρύνετε υπάρχοντα µονωτικά στρώµατα από τη µπαταρία. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης του σταθµού φόρτισης µπαταριών µε το βύσµα µπαταρίας (2). Φορτίστε την µπαταρία σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή µπαταριών και του σταθµού φόρτισης. Πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται οι κανονισµοί ασφαλείας του κατασκευαστή και του σταθµού φόρτισης GR D 7

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Οδηγίες χρήσης 50468495 07.12 g ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Οδηγίες λειτουργίας g 50428258 09.10 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος µε έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ESE 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESE 120K ESE 120L

ESE 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESE 120K ESE 120L ESE 120K/120L 07.09 - Οδηγίες λειτουργίας 50459731 12.14 g ESE 120K ESE 120L g Πρόλογος Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ESD 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Οδηγίες λειτουργίας 51189858 12.14 g ESD 120K ESD 120L g 2 Πρόλογος Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

EFG 110-115. Οδηγίες λειτουργίας 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Οδηγίες λειτουργίας 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Οδηγίες λειτουργίας 51151448 11.14 g EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα στην Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

HC 110. Οδηγίες λειτουργίας 12.05 - 51109747 07.08

HC 110. Οδηγίες λειτουργίας 12.05 - 51109747 07.08 HC 110 12.05 - Οδηγίες λειτουργίας g 51109747 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ERE 225. Οδηγίες λειτουργίας

ERE 225. Οδηγίες λειτουργίας ERE 225 10.07 - Οδηγίες λειτουργίας g 51054875 11.14 ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος

Διαβάστε περισσότερα

EME 114. Οδηγίες λειτουργίας EME 114

EME 114. Οδηγίες λειτουργίας EME 114 EME 114 06.14 - Οδηγίες λειτουργίας 51126159 12.14 g EME 114 ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ETM/V 214/216. Οδηγίες λειτουργίας

ETM/V 214/216. Οδηγίες λειτουργίας ETM/V 214/216 10.03 - Οδηγίες λειτουργίας g 50314478 10.03 Σηµαντικές επισηµάνσεις για τη µεταφορά και το µοντάρισµα σκελετών ανύψωσης σε περονοφόρα οχήµατα µε προωθητικές κολόνες Μεταφορά Η µεταφορά µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

EKS 110. Οδηγίες λειτουργίας

EKS 110. Οδηγίες λειτουργίας EKS 110 04.08 - Οδηγίες λειτουργίας g 51085461 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EJC 110/112. Οδηγίες λειτουργίας

EJC 110/112. Οδηγίες λειτουργίας EJC 110/112 01.05 - Οδηγίες λειτουργίας g 50444160 03.07 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ESC 213/216/Z13/Z16. Οδηγίες λειτουργίας

ESC 213/216/Z13/Z16. Οδηγίες λειτουργίας ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Οδηγίες λειτουργίας g 50453619 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ESE 530. Οδηγίες λειτουργίας 01.05- 50460702 07.08

ESE 530. Οδηγίες λειτουργίας 01.05- 50460702 07.08 ESE 530 01.05- Οδηγίες λειτουργίας g 50460702 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

EFG 535/540/545/550. Οδηγίες λειτουργίας 01.04 - 52016512 07.08

EFG 535/540/545/550. Οδηγίες λειτουργίας 01.04 - 52016512 07.08 EG 535/540/545/550 01.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52016512 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Οδηγίες χρήσης g 50469527 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 50287431 12.14 AMX 10 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των δυνάµεων και του συντελεστή πεδήσεως ενός ελεγχόµενου οχήµατος. Οι µετρήσεις αυτές πραγµατοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52025070 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

*331055* (Μπαταρία) Rider Scrubber GR Rev. 05 ( )

*331055* (Μπαταρία) Rider Scrubber GR Rev. 05 ( ) T7 (Μπαταρία) Rider Scrubber GR Για να προβάλετε, να εκτυπώσετε ή να κάνετε λήψη του τελευταίου εγχειριδίου, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.tennantco.com/manuals 331055 Rev. 05 (09-2013) *331055* ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

EFG 422-430/425k/425ks/425s

EFG 422-430/425k/425ks/425s EG 422-430/425k/425ks/425s 12.03- Οδηγίες λειτουργίας g 52020421 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Οδηγίες λειτουργίας g 52025757 02.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

ARV WISENT. New technology from Flensburg

ARV WISENT. New technology from Flensburg New technology from Flensburg ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARV WISENT... 4-5 Θάλαμος διακυβέρνησης Τεχνικά δεδομένα Διαστάσεων Τεχνικά δεδομένα Βαρών... 6 Τεχνικά δεδομένα Απόδοσης Τεχνικά δεδομένα Συστήματος τροφοδότησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής Φωτοβολταϊκού PV Control C13/C25

Ρυθμιστής Φωτοβολταϊκού PV Control C13/C25 Ρυθμιστής Φωτοβολταϊκού PV Control C13/C25 Περιεχόμενα: Γενική περιγραφή Συναρμολόγηση.. Λειτουργία Ρυθμίσεις.. Φόρτιση. Φόρτιση ρυθμιζόμενη από την θερμοκρασία Ενδείξεις και χειρισμός Μενού «πληροφορίες»..

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ τηςbmw Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. ΗBMW Motorrad

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Κάλυμμα σκούτερ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Κάλυμμα σκούτερ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης Οδηγίες χειρισμού Κάλυμμα σκούτερ Στοιχεία μοτοσικλέτας / εμπόρου Στοιχεία μοτοσικλέτας Στοιχεία εμπόρου Μοντέλο Υπεύθυνος για το Service Αριθμός αναγνώρισης οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ της BMW Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. ΗBMW Motorrad

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

T35120SLMP. Tηλεσκοπικά μηχανήματα χειρισμού Προδιαγραφές. Διαστάσεις

T35120SLMP. Tηλεσκοπικά μηχανήματα χειρισμού Προδιαγραφές. Διαστάσεις Διαστάσεις (A) Συνολικό μήκος (με περόνες) 6789.0 mm (B) Συνολικό μήκος (με σύστημα μεταφοράς) 5584.0 mm (C) Συνολικό μήκος (χωρίς παρελκόμενα) 5461.0 mm (D) Συνολικό μήκος (έως τα εμπρός ελαστικά) 3775.0

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 51119806 12.14 g AMW 22 AMW 22p ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Doka-Παλέτες συσκευασίας

Doka-Παλέτες συσκευασίας 11/2010 Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού 999281809 el Πρέπει να φυλάσσονται για μελλοντική χρήση ok-παλέτες συσκευασίας Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού ok-παλέτες συσκευασίας Περιγραφή προϊόντος Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

E08 Εκσκαφέας. ιαστάσεις. http://www.bobcatnet-esa.com/xdoc/xspecs/excavators/loadxml.html?xmlname=excava... Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm

E08 Εκσκαφέας. ιαστάσεις. http://www.bobcatnet-esa.com/xdoc/xspecs/excavators/loadxml.html?xmlname=excava... Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm Σελίδα 1 από 9 Copyright 2000-2008 Bobcat Europe E08 Εκσκαφέας A4BP 11001 A4BP 99999 28/01/2008 ιαστάσεις Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm (A) Ύψος λεπίδας 220 mm (B) Απόσταση, υπερκατασκευή από γραµµή εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - OFRS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - OFRS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - OFRS 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά με Ανοιγόμενο Πλαίσιο είναι σύνθετες διατάξεις, οι οποίες αποτελούνται από ένα Βιομηχανικό Ρολό και ένα Αρθρωτά Εδραζόμενο Μεταλλικό

Διαβάστε περισσότερα

Receiver REC 150. Οδηγίες χειρισμού

Receiver REC 150. Οδηγίες χειρισμού Receiver el Οδηγίες χειρισμού Οδηγίες χρήσης Ο STABILA είναι ένας απλού χειρισμού δέκτης για τη γρήγορη λήψη περιστροφικών λέιζερ. Με το Receiver μπορεί να γίνει η λήψη των ακτινών λέιζερ από περιστροφικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Η παρεχόμενη ασφάλεια των αυτοκινήτων: χωρίζεται σε:

Η παρεχόμενη ασφάλεια των αυτοκινήτων: χωρίζεται σε: 1. Γιατί το αυτοκίνητο εξοπλίζεται με σύστημα ABS; Η παρεχόμενη ασφάλεια των αυτοκινήτων: χωρίζεται σε: Παθητική ασφάλεια: Τεχνικές εφαρμογές που μειώνουν τις συνέπειες ατυχημάτων (π.χ. ζώνες ασφαλείας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το ηλεκτρικό αμαξίδιο είναι εύκολο στη χρήση. Ο χρήστης μπορεί να κινήσει το αμαξίδιο μπροστά, πίσω ή να περιστραφεί στο ίδιο σημείο και όλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ της BMW Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. Η BMW

Διαβάστε περισσότερα

somfy.gr Ixengo S 230V Μοτέρ για ανοιγόμενες αυλόπορτες-γκαραζόπορτες

somfy.gr Ixengo S 230V Μοτέρ για ανοιγόμενες αυλόπορτες-γκαραζόπορτες somfy.gr Ixengo S 230V Μοτέρ για ανοιγόμενες αυλόπορτες-γκαραζόπορτες Εγχειρίδιο εγκατάστασης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 Προειδοποίηση 2 Οδηγίες ασφαλείας 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΜΩΡΟΥ Xi - Meng ΚΩ.: ΚΟΥΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΙΧΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: ΥΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500

Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500 Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500 Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τη μηχανή εκτύπωσης σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη. Προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 698 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Ταµπλό ρύθµισης Logamatic MC0 ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Πρόλογος Η συσκευή συµµορφώνεται µε τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τη βάση τηλεφώνου για το αυτοκίνητο Με τη βάση κινητού τηλεφώνου Nokia CR-123 & τη βάση εύκολης τοποθέτησης HH-22,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1 ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 0 Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, κατάλληλα κατασκευασμένες για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και χώρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8 GLAUNACH Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής Seite 1 von 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1 ιευκρινιστική παρατήρηση 3 1.2 Πεδίο ισχύος 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Βάση μαρσπιέ HP

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Βάση μαρσπιέ HP BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης Οδηγίες χειρισμού Βάση μαρσπιέ HP Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη βάση μαρσπιέ HP της BMW Motorrad. Με θερμό κινητήρα ή θερμό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Doka-Κιβώτιο μικροεξαρτημάτων

Doka-Κιβώτιο μικροεξαρτημάτων 11/2010 Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού 999281409 el Πρέπει να φυλάσσονται για μελλοντική χρήση ok-κιβώτιο μικροεξαρτημάτων Αρ. προϊόντος 583010000 Περιγραφή προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Το ok-κιβώτιο μικροεξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

T20 *331515* (Diesel) Rev. 12 (4-2015)

T20 *331515* (Diesel) Rev. 12 (4-2015) T20 (Diesel) GR Για εγχειρίδιο των πιο πρόσφατων ανταλλακτικών και εγχειρίδια χρήστη σε άλλες γλώσσες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.tennantco.com/manuals 331515 Rev. 12 (4-2015) *331515* ΕΙΣΑΓΩΓΗ Απορρίψτε

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

SATO Europe NV Leuvensesteenweg Sint-Stevens-Woluwe, Βρυξέλλες. ιαδίκτυο:

SATO Europe NV Leuvensesteenweg Sint-Stevens-Woluwe, Βρυξέλλες. ιαδίκτυο: Περιεχόµενα 2006-10-27 Σύντοµες οδηγίες λειτουργίας Κωδ. εγγρ.: 1452 Πριν χρησιµοποιήσετε τον εκτυπωτή διαβάστε αυτές τις σύντοµες οδηγίες λειτουργίας! SATO Europe NV Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα