EJC 110/112. Οδηγίες λειτουργίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EJC 110/112. Οδηγίες λειτουργίας"

Transcript

1 EJC 110/ Οδηγίες λειτουργίας g

2 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται µε τρόπο σύντοµο και συνοπτικό. Τα κεφάλαια είναι ταξινοµηµένα κατά γράµµατα. Κάθε κεφάλαιο ξεκινάει µε τη σελίδα 1. Τα στοιχεία σελίδας περιλαµβάνουν το γράµµα του κεφαλαίου και τον αριθµό σελίδας. Παράδειγµα: Η σελίδα Β 2 είναι η δεύτερη σελίδα του κεφαλαίου Β. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης περιλαµβάνουν την τεκµηρίωση διαφόρων εκδόσεων οχηµάτων. Κατά το χειρισµό και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης πρέπει να εφαρµόζεται η περιγραφή που αφορά τον εκάστοτε τύπο οχήµατος. F M Z t o Οι υποδείξεις ασφαλείας και οι σηµαντικές επεξηγήσεις επισηµαίνονται µέσω των ακόλουθων εικονογραµµάτων: Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή υλικών ζηµιών. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις και επεξηγήσεις. Επισηµαίνει το στάνταρ εξοπλισµό. Επισηµαίνει τον πρόσθετο εξοπλισµό. Φροντίζουµε για τη συνεχή εξέλιξη των συσκευών µας. Ζητάµε την κατανόησή σας για την επιφύλαξη που διατηρούµε αναφορικά µε αλλαγές στη µορφή, τον εξοπλισµό και την τεχνολογία. Ως εκ τούτου, από το περιεχόµενο των παρουσών οδηγιών χρήσης δεν µπορούν να προκύψουν απαιτήσεις για συγκεκριµένες ιδιότητες της συσκευής. ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας παραµένουν στη JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - ΓΕΡΜΑΝΙΑ Τηλέφωνο: +49 (0) 40/ GR

3 0108.GR

4 Πίνακας περιεχοµένων A B Προδιαγραφόµενη χρήση Περιγραφή οχήµατος 1 Περιγραφή χρήσης... B 1 2 Υποσυστήµατα... B 2 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά στάνταρ έκδοσης... B εδοµένα ισχύος για τυπικά οχήµατα... B ιαστάσεις... B Πρότυπα EN... B Συνθήκες χρήσης... B 5 4 Σηµεία σηµάνσεων και πινακίδα ονοµαστικών χαρακτηριστικών... B Πινακίδα τύπου, όχηµα... B Ανυψωτική ικανότητα... B Πινακίδα αρ. παραγγελίας, αρ. παρτίδας, αρ. σέρβις... B 8 C Μεταφορά και θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά 1 Φόρτωση µε γερανό... C 1 2 Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά... C 1 3 Κίνηση του οχήµατος χωρίς ίδιο µηχανισµό κίνησης... C 2 D Μπαταρία - Συντήρηση, φόρτιση, αλλαγή 1 Κανονισµοί ασφαλείας για το χειρισµό µπαταριών µε ηλεκτρολύτες... D 1 2 Τύποι µπαταριών... D 2 3 Άνοιγµα της µπαταρίας... D 2 4 Φόρτιση της µπαταρίας... D Φόρτιση µπαταρίας µε ενσωµατωµένο φορτιστή t... D Φόρτιση της µπαταρίας µε στατικό φορτιστή o... D 7 5 Αφαίρεση και τοποθέτηση της µπαταρίας... D 8 6 είκτης αποφόρτισης µπαταρίας (t)... D GR I 1

5 E Χειρισµός 1 Κανονισµοί ασφαλείας για τη λειτουργία του µεταφορέα διαδρόµου... E 1 2 Περιγραφή των στοιχείων χειρισµού και ενδείξεων... E 2 3 Θέση σε λειτουργία του οχήµατος... E 6 4 Εργασία µε το όχηµα... E Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης... E Οδήγηση, διεύθυνση, πέδηση... E Παραλαβή και απόθεση µονάδων φορτίου... E 11 5 Κατέβασµα έκτακτης ανάγκης... E Στάθµευση του οχήµατος µε ασφάλεια... E 13 6 Πληκτρολόγιο λειτουργίας (CANCODE) (o)... E Κλειδαριά µε κωδικό... E Προγράµµατα οδήγησης... E Παράµετροι... E Παράµετροι - Ρυθµίσεις... E Παράµετροι οδήγησης... E 20 7 Όργανο ενδείξεων (CANDIS) (o)... E Λειτουργία διάταξης επιτήρησης αποφόρτισης... E Ένδειξη ωρών λειτουργίας... E οκιµή ενεργοποίησης... E Επίλυση βλαβών... E GR I 2

6 F Συντήρηση του µεταφορέα διαδρόµου 1 Ασφάλεια λειτουργίας και προστασία περιβάλλοντος... F 1 2 Προδιαγραφές ασφαλείας για τη συντήρηση... F 1 3 Συντήρηση και επιθεώρηση... F 3 4 Λίστα ελέγχου εργασιών συντήρησης... F 4 5 Σχεδιάγραµµα συντήρησης EJC 110 / F Μέσα λειτουργίας... F 7 6 Υποδείξεις για τη συντήρηση... F Προετοιµασία του οχήµατος για τις εργασίες συντήρησης και σέρβις.f Αφαίρεση εµπρόσθιου καλύµµατος... F Αφαίρεση καλύµµατος του χώρου µετάδοσης κίνησης... F Έλεγχος στάθµης υδραυλικού λαδιού... F Έλεγχος στάθµης λαδιού του κιβωτίου ταχυτήτων... F Πλύση κύριου φίλτρου, αντικατάσταση κύριου φίλτρου... F Αντικατάσταση φυσιγγίων φίλτρου... F Έλεγχος ηλεκτρικών ασφαλειών... F Εκ νέου θέση σε λειτουργία... F 12 7 Ακινητοποίηση του µεταφορέα διαδρόµου... F Μέτρα πριν από την ακινητοποίηση... F Μέτρα κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης... F Εκ νέου θέση σε λειτουργία µετά από ακινητοποίηση... F 13 8 Έλεγχος ασφαλείας µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα και ασυνήθιστα φαινόµενα (D: Έλεγχος UVV κατά BGV D27 (οδηγία πρόληψης ατυχηµάτων))... F GR I 3

7 I GR

8 Παράρτηµα Οδηγίες χρήσης µπαταρίας έλξης JH Z Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν αποκλειστικά για τύπους µπαταρίας της επωνυµίας Jungheinrich. Εάν χρησιµοποιηθούν µπαταρίες άλλης εταιρίας, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες χρήσης του εκάστοτε κατασκευαστή GR 1

9 GR

10 A Z Προδιαγραφόµενη χρήση Η "Οδηγία περί προδιαγραφόµενης και προσήκουσας χρήσης των βιοµηχανικών µεταφορέων διαδρόµου" (VDMA) συµπεριλαµβάνεται στο παραδοτέο της παρούσας συσκευής. Αποτελεί βασικό µέρος των οδηγιών λειτουργίας και πρέπει να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψη. Οι εθνικές προδιαγραφές ισχύουν χωρίς περιορισµούς. Το όχηµα που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας είναι ένας µεταφορέας διαδρόµου κατάλληλος για την ανύψωση και τη µεταφορά µονάδων φορτίων. Η χρήση, ο χειρισµός και η συντήρηση του οχήµατος πρέπει να πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ως µη προσήκουσα και µπορεί να προκαλέσει ζηµιές σε άτοµα, στο όχηµα ή σε αντικείµενα. Κυρίως πρέπει να αποφεύγεται τυχόν υπερφόρτωση λόγω υπέρβαρων φορτίων ή φορτίων που έχουν µετατοπιστεί από τη µια πλευρά. εσµευτική για το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο είναι η πινακίδα τύπου που βρίσκεται πάνω στο όχηµα ή στο διάγραµµα φορτίου. Ο βιοµηχανικός µεταφορέας διαδρόµου δεν επιτρέπεται να λειτουργεί εντός εύφλεκτων ή εκρήξιµων περιοχών, ούτε σε περιοχές που µπορεί να προκαλέσουν διάβρωση ή σε περιοχές µε πολλή σκόνη. M Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη: Στα πλαίσια του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών λειτουργίας, ως "ιδιοκτήτης" θεωρείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο χρησιµοποιεί το βιοµηχανικό µεταφορέα διαδρόµου ή το χρησιµοποιούν κάποιοι άλλοι µε δική του εντολή. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. χρονοµίσθωση, εκµίσθωση) ως "ιδιοκτήτης" θεωρείται το πρόσωπο που αναλαµβάνει τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις σχετικά µε τη λειτουργία σύµφωνα µε τις υπάρχουσες συµφωνίες του συµβολαίου µεταξύ ιδιοκτήτη και χρήστη του βιοµηχανικού µεταφορέα διαδρόµου. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίσει ότι το όχηµα χρησιµοποιείται µε τον προσήκοντα τρόπο και ότι αποφεύγονται οι κίνδυνοι κάθε είδους για τη ζωή και την υγεία του χρήστη ή τρίτων. Επιπλέον, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η τήρηση των προδιαγραφών για την πρόληψη ατυχηµάτων, παρόµοιων κανονισµών ασφαλείας, καθώς και των οδηγιών σχετικά µε τη λειτουργία και τη συντήρηση. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλοι οι χρήστες έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση µη τήρησης αυτών των οδηγιών λειτουργίας ακυρώνεται η εγγύηση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση διεξαγωγής ακατάλληλων εργασιών στο σύστηµα από τον πελάτη και/ ή τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του τµήµατος εξυπηρέτησης πελατών της κατασκευάστριας εταιρίας. Τοποθέτηση των εξαρτηµάτων: Η τοποθέτηση ή εγκατάσταση πρόσθετων διατάξεων, µε τις οποίες υπάρχει πρόσβαση στις λειτουργίες ή συµπληρώνονται οι λειτουργίες του βιοµηχανικού µεταφορέα διαδρόµου, επιτρέπεται µόνο µετά από γραπτή έγκριση του κατασκευαστή. Κατά περίπτωση απαιτείται και η έγκριση από τοπικές υπηρεσίες. Ωστόσο, η έγκριση των υπηρεσιών δεν υποκαθιστά σε καµία περίπτωση την έγκριση του κατασκευαστή GR A 1

11 A GR

12 B Περιγραφή οχήµατος 1 Περιγραφή χρήσης Το EJC είναι ένα ηλεκτρικό ανυψωτικό όχηµα µε βραχίονα χειρισµού σε έκδοση τεσσάρων τροχών µε αρθρωτό κινητήριο τροχό. Προορίζεται για χρήση σε επίπεδο έδαφος, για την ανύψωση και τη µεταφορά εµπορευµάτων τοποθετηµένων σε παλέτες. Είναι εφικτή η παραλαβή παλετών µε ανοικτά επιδαπέδια στηρίγµατα ή τροχήλατων. Η ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα πρέπει να λαµβάνεται από την πινακίδα τύπου. Η ανυψωτική ικανότητα που σχετίζεται µε το ύψος ανύψωσης και την απόσταση του κέντρου βάρους φορτίου αναγράφεται στην πινακίδα ανυψωτικής ικανότητας GR B 1

13 2 Υποσυστήµατα Θέση EJC 110 EJC 112 Χαρακτηρισµός 1 t t ιακόπτης µε κλειδί 2 o o Πληκτρολόγιο χειρισµού CANCODE o o Λειτουργική µονάδα πρόσβασης ISM t t είκτης αποφόρτισης µπαταρίας /µετρητής ωρών 3 λειτουργίας o o Όργανο ενδείξεων CANDIS 4 t t Βραχίονας χειρισµού µε κεφαλή βραχίονα χειρισµού 5 t t Πλήκτρο "Πορεία µε ελιγµούς" 6 t t Ρυθµιστής οδήγησης 7 t t Πλήκτρο "Ασφάλεια έναντι πρόσκρουσης" 8 t t Σκελετός ανύψωσης 9 t t Προστατευτικός δακτύλιος 10 t t Κάλυµµα µπαταρίας 11 t t Βύσµα µπαταρίας (διακοπή έκτακτης ανάγκης) 12 t t ιάταξη ανύψωσης 13 t t Μπροστινό καπό 14 t t Βοηθητικός τροχός 15 t t Φορτιστής 16 t t Κινητήριος τροχός 17 t t Ένδειξη φόρτωσης t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός 1004.GR B 2

14 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά στάνταρ έκδοσης Z ήλωση τεχνικών χαρακτηριστικών σύµφωνα µε το πρότυπο VDI ιατηρούµε το δικαίωµα τεχνικών αλλαγών και συµπληρώσεων. 3.1 εδοµένα ισχύος για τυπικά οχήµατα Χαρακτηρισµός EJC 110 EJC 112 Q Ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα kg C Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου σε mm στάνταρ µήκος περόνης Ταχύτητα οδήγησης 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 km/h µε ονοµαστικό φορτίο / χωρίς φορτίο Ταχύτητα ανύψωσης Ανύψωση 13 / / 21 cm/s µε ονοµαστικό φορτίο / χωρίς φορτίο Ταχύτητα κατεβάσµατος 40 / / 42 cm/s µε ονοµαστικό φορτίο / χωρίς φορτίο Μέγ. ικανότητα αναρρίχησης (5 λεπτά) µε / χωρίς φορτίο 8 16 % 3.2 ιαστάσεις Χαρακτηρισµός EJC 110 EJC 112 h1 Κατασκευαστικό ύψος (αναλόγως mm του ιστού) 1) h2 Ελεύθερη διαδροµή ανύψωσης2) mm h2 Ελεύθερη διαδροµή ανύψωσης mm (διπλής ανύψωσης) 3) (αναλόγως του ιστού) h3 Ανύψωση (αναλόγως του ιστού) mm h4 Ύψος εκτεταµένου ιστού mm (αναλόγως του ιστού) h13 Περόνη φορτίου κατεβασµένη mm h14 Ύψος βραχίονα χειρισµού σε 820/ /1310 mm θέση οδήγησης ελάχ. / µεγ. y Μεταξόνιο mm l1 Συνολικό µήκος mm l2 Μήκος συµπερ. πίσω µέρους mm περόνης B Πλάτος οχήµατος mm b5 Εξωτερική απόσταση περόνης mm m2 Απόσταση από το έδαφος mm Ast Εύρος διαδρόµου εργασίας mm 800 x 1200 κατά µήκος Ast Εύρος διαδρόµου εργασίας mm 800 x 1200 κατά µήκος (σύµφωνα µε το πρότυπο VDI) Wa Ακτίνα στροφής σε πορεία µε ελιγµούς (ανασηκωµένος βραχίονας χειρισµού) mm 1004.GR 1) για σκελετό ανύψωσης ZT : σε 100 mm ελεύθερη διαδροµή ανύψωσης (h2) u h1+ 50 mm 2) µόνο τηλεσκοπικός σκελετός ανύψωσης (ZT) 3) µόνο διπλός σκελετός ανύψωσης ZZ B 3

15 h 4 h 3 h 1 h 2 c h 14 Q h 13 s l l 2 l 1 y m2 b 5 B W a A st 1004.GR B 4

16 3.3 Πρότυπα EN Μόνιµη στάθµη ηχητικής πίεσης: 70 db(a) Z σύµφωνα µε το EN σε συµµόρφωση µε το ISO Η µόνιµη στάθµη ηχητικής πίεσης αποτελεί µια τιµή που καθορίζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προτύπου και συµπεριλαµβάνει την ηχητική στάθµη κατά την οδήγηση, την ανύψωση και τη λειτουργία σε ρελαντί. Η στάθµη ηχητικής πίεσης µετριέται σε σωλήνα που βρίσκεται δίπλα στον οδηγό. Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (ΗΜΣ) Z Ο κατασκευαστής βεβαιώνει την τήρηση των οριακών τιµών για ηλεκτροµαγνητικές εκποµπές παρεµβολών και ατρωσία έναντι παρεµβολών, καθώς και τον έλεγχο της αποφόρτισης στατικού ηλεκτρισµού σύµφωνα µε το EN 12895, καθώς επίσης και των κανονιστικών παραποµπών. Οι τροποποιήσεις σε ηλεκτρικά ή ηλεκτροµαγνητικά εξαρτήµατα και στη διάταξή τους πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνο µε ρητή έγκριση του κατασκευαστή. 3.4 Συνθήκες χρήσης Z Θερµοκρασία περιβάλλοντος - σε λειτουργία 5 C ως 40 C Για σταθερή χρήση κάτω από 5 C ή σε ψυγείο δηλ. σε ακραίες εναλλαγές θερµοκρασίας ή υγρασίας αέρα απαιτείται για το µεταφορέα διαδρόµου ένας ειδικός εξοπλισµός και άδεια GR B 5

17 4 Σηµεία σηµάνσεων και πινακίδα ονοµαστικών χαρακτηριστικών Θέση Χαρακτηρισµός 18 Ανυψωτική ικανότητα 19 Πινακίδα τύπου, όχηµα 20 Σηµείο ανάρτησης για φόρτωση µε γερανό (στον σκελετό ανύψωσης ZZ βρίσκεται στο κέντρο) 21 Απαγορευτική πινακίδα "Μην πιάνεστε από το σκελετό ανύψωσης" 22 Απαγορευτική πινακίδα "Μην στέκεστε κάτω από τη διάταξη παραλαβής φορτίου" 23 Πινακίδα τύπου, µπαταρία 24 Απαγορευτική πινακίδα "Απαγορεύονται οι συνοδηγοί" 25 Ετικέτα ελέγχου UVV (Οδηγία περί πρόληψης ατυχηµάτων) 26 Αριθµός σειράς 1004.GR B 6

18 4.1 Πινακίδα τύπου, όχηµα Z Για ερωτήσεις σχετικά µε το όχηµα ή για παραγγελίες ανταλλακτικών µερών παρακαλούµε να παραθέσετε τον αριθµό σειράς (28). 4.2 Ανυψωτική ικανότητα F Θέση Χαρακτηρισµός Θέση Χαρακτηρισµός 26 Τύπος 32 Λογότυπο κατασκευαστή 27 Αρ. σειράς 33 Βάρος µπαταρίας ελάχ./µέγ. σε kg 28 Ονοµαστική ανυψωτική 34 Ισχύς κινητήρα σε kw ικανότητα σε kg 29 Τάση µπαταρίας σε V 35 Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου σε mm 30 Καθαρό βάρος χωρίς µπαταρία 36 Έτος κατασκευής 31 Κατασκευαστής 37 Επιλογή Οι τιµές ανυψωτικής ικανότητας που σχετίζονται µε το ύψος ανύψωσης και την απόσταση του κέντρου βάρους φορτίου αναγράφονται στην πινακίδα ανυψωτικής ικανότητας (18) του οχήµατος. Αναλόγως του εγκατεστηµένου σκελετού ανύψωσης, το όχηµα έχει εξοπλιστεί µε µια από τις ακόλουθες πινακίδες 18 ανυψωτικής ικανότητας (18): (Οι απεικονίσεις αποτελούν απλώς παράδειγµα) Η παρακείµενη πινακίδα ανυψωτικής ικανότητας (18) αναφέρει υπό µορφή διαγράµµατος την ανυψωτική ικανότητα (Q σε kg) σε διαφορετικά κέντρα βάρους φορτίου (D σε mm). Η κάτω πινακίδα (18) αναφέρει υπό µορφή πίνακα την ανυψωτική ικανότητα (Q σε kg) σε συνάρτηση µε την απόσταση κέντρου βάρους φορτίου (D σε mm) και το ύψος ανύψωσης (H σε mm) Nr. Serien-Nr. Hmm Qkg Dmm 1004.GR Οι σηµάνσεις µε µορφή βέλους (38 και 39) στον εσωτερικό ιστό και στον κάτω εγκάρσιο φορέα δείχνουν στον οδηγό, πότε έχει φτάσει στα όρια ύψους ανύψωσης που καθορίζονται στην πινακίδα ανυψωτικής ικανότητας (18). B 7

19 4.3 Πινακίδα αρ. παραγγελίας, αρ. παρτίδας, αρ. σέρβις Θέση Χαρακτηρισµός 40 Αρ. παραγγελίας 41 Αρ. παρτίδας 42 Αρ. ολοκληρωµένου σέρβις Z Η πινακίδα µε τον αρ. ολοκληρωµένου σέρβις χορηγείται µόνο κατά τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών σέρβις GR B 8

20 C Μεταφορά και θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά 1 Φόρτωση µε γερανό F Z Χρησιµοποιήστε µόνο ανυψωτικό µηχάνηµα µε επαρκή ανυψωτική ικανότητα (για το βάρος φόρτωσης βλέπε πινακίδα τύπου του οχήµατος). Για τη φόρτωση του οχήµατος µε εξοπλισµό γερανού, προβλέπονται στον σκελετό ανύψωσης τα σηµεία ανάρτησης (1) (στον σκελετό ανύψωσης ZZ βρίσκονται στο κέντρο). M Σταθµεύστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Στερεώστε τον εξοπλισµό γερανού στα σηµεία ανάρτησης (1) (στον σκελετό ανύψωσης ZZ βρίσκονται στο κέντρο). Στερεώστε τον εξοπλισµό γερανού στα σηµεία ανάρτησης µε τρόπο τέτοιο, ώστε να µην µπορεί να γλιστρήσει σε καµία περίπτωση! Τα µέσα ανάρτησης του εξοπλισµού γερανού πρέπει να τοποθετηθούν έτσι, ώστε να µην έρχονται σε επαφή µε κανένα από τα πρόσθετα εξαρτήµατα κατά την ανύψωση. 1 2 Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά M F Οδηγείτε το όχηµα µόνο µε ρεύµα µπαταρίας! Το ανορθωµένο εναλλασσόµενο ρεύµα καταστρέφει τα ηλεκτρονικά δοµικά µέρη. Οι συνδέσεις καλωδίων προς τη µπαταρία (εύκαµπτα καλώδια) πρέπει να είναι µικρότερες από 6 m. Η ανύψωση φορτίων απαγορεύεται, κατά τη λειτουργία του οχήµατος µέσω εύκαµπτου καλωδίου µε εξωτερική µπαταρία. Για να µπορεί να λειτουργήσει το όχηµα µετά από την παράδοση ή µετά από µεταφορά, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθες ενέργειες: Z Ελέγξτε την ακεραιότητα και την κατάσταση του εξοπλισµού. Εάν χρειάζεται, εγκαταστήστε την µπαταρία, προσέχοντας να µην καταστρέψετε το καλώδιό της (βλέπε κεφάλαιο D). Ρυθµίστε χαρακτηριστική καµπύλη (καµπύλη φόρτισης) στον φορτιστή (βλέπε κεφάλαιο D) GR Z Φορτίστε τη µπαταρία (βλέπε κεφάλαιο D). Εάν χρειάζεται, ελέγξτε τη ρύθµιση του συνδυασµένου πίνακα οργάνων, για να διαπιστώσετε εάν συµφωνεί µε τον τύπο µπαταρίας (βλέπε κεφάλαιο D). Θέστε το όχηµα σε λειτουργία, όπως προδιαγράφεται (βλέπε κεφάλαιο Ε). Μετά τη στάθµευση µπορεί να παρατηρηθεί επιπλάτυνση των επιφανειών των τροχών. Μόλις το όχηµα κινηθεί για λίγο, οι επιπλατύνσεις αυτές εξαλείφονται. C 1

21 3 Κίνηση του οχήµατος χωρίς ίδιο µηχανισµό κίνησης F Αυτός ο τρόπος λειτουργίας απαγορεύεται σε κατωφέρειες και ανωφέρειες. Για να µπορέσετε να µετακινήσετε το όχηµα σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης, πρέπει να απελευθερωθεί το ηλεκτροµαγνητικά ενεργοποιηµένο φρένο. M Αφαιρέστε το εµπρόσθιο κάλυµµα (2) (βλέπε κεφάλαιο F). Αφαιρέστε το δεξιό κάλυµµα του χώρου µετάδοσης κίνησης (3) (βλέπε κεφάλαιο F). Λύστε την πλάκα αγκύρωσης βιδώνοντας δύο κοχλίες M5 (4). Το όχηµα µπορεί πλέον να µετακινηθεί. Μετά τη στάθµευση του οχήµατος στον τόπο προορισµού, πρέπει να στρέψετε τους κοχλίες (4) ξανά µέχρι το τέρµα, δεξιόστροφα, για να αποκαταστήσετε την ισχύ πέδησης! GR C 2

22 D Μπαταρία - Συντήρηση, φόρτιση, αλλαγή 1 Κανονισµοί ασφαλείας για το χειρισµό µπαταριών µε ηλεκτρολύτες Πριν από κάθε εργασία στις µπαταρίες το όχηµα πρέπει να σταθµεύεται µε ασφάλεια (βλέπε κεφάλαιο E). Προσωπικό συντήρησης: Η φόρτιση, η συντήρηση και η αντικατάσταση των µπαταριών πρέπει να διεξάγεται µόνο από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό. Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας και οι προδιαγραφές του κατασκευαστή για τις µπαταρίες και τους σταθµούς φόρτισης των µπαταριών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά: Κατά το χειρισµό µπαταριών απαγορεύεται το κάπνισµα και η χρήση ανοικτής εστίας φωτιάς. Στην περιοχή του προς φόρτωση σταθµευµένου οχήµατος δεν πρέπει να υπάρχουν σε απόσταση τουλάχιστον 2 m εύφλεκτες ουσίες ή µέσα λειτουργίας που προκαλούν σπινθήρες. Ο χώρος πρέπει να αερίζεται. Τα µέσα πυροπροστασίας πρέπει να βρίσκονται σε ετοιµότητα. Συντήρηση της µπαταρίας: Πρέπει να στεγνώνετε και να διατηρείτε πάντα καθαρά τα καπάκια των στοιχείων της µπαταρίας. Οι ακροδέκτες και τα άκρα καλωδίων πρέπει να είναι καθαρά, να επιστρώνονται ελαφρά µε γράσο για πόλους και να βιδώνονται σφιχτά. Οι µπαταρίες µε µη µονωµένους πόλους πρέπει να καλύπτονται µε ένα αντιολισθητικό µονωτικό στρώµα. M F M F Απόρριψη της µπαταρίας: Η απόρριψη µπαταριών επιτρέπεται µόνο όταν τηρούνται οι εθνικοί κανονισµοί προστασίας περιβάλλοντος ή οι νόµοι περί απόρριψης. Πρέπει απαραιτήτως να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την απόρριψη. Πριν από το κλείσιµο του καλύµµατος της µπαταρίας βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της µπαταρίας δεν κινδυνεύει να καταστραφεί. Οι µπαταρίες περιέχουν διάλυµα ηλεκτρολύτη που είναι δηλητηριώδες και καυστικό. Για το λόγο αυτό, σε όλες τις εργασίες στις µπαταρίες πρέπει να φοράτε προστατευτικό ρουχισµό και προστατευτικά γυαλιά. Αποφύγετε οπωσδήποτε την επαφή µε τον ηλεκτρολύτη της µπαταρίας. Σε περίπτωση που ο ρουχισµός, το δέρµα ή τα µάτια έρθουν σε επαφή µε τον ηλεκτρολύτη της µπαταρίας, ξεπλύνετε αµέσως τα προσβεβληµένα σηµεία µε άφθονο καθαρό νερό, ενώ σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα ή τα µάτια ζητήστε ιατρική συµβουλή. Εξουδετερώνετε αµέσως ηλεκτρολύτες µπαταριών που διαρρέουν. Πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο µπαταρίες µε κλειστό δοχείο. Η ασφάλεια λειτουργίας του οχήµατος εξαρτάται από το βάρος της µπαταρίας και τις διαστάσεις της. Η αντικατάσταση του εξοπλισµού µπαταριών επιτρέπεται µόνο κατόπιν έγκρισης του κατασκευαστή GR D 1

23 2 Τύποι µπαταριών M Το EJC, ανάλογα µε την έκδοσή του, είναι εξοπλισµένο µε διαφορετικούς τύπους µπαταρίας. Τα βάρη των µπαταριών αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της µπαταρίας. Κατά την αντικατάσταση / τοποθέτηση της µπαταρίας πρέπει να προσέχετε για τη σταθερή έδραση στον αντίστοιχο χώρο του οχήµατος. Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται οι τυποποιηµένοι συνδυασµοί και οι αντίστοιχες χωρητικότητες: Έκδοση πλαισίου Τύπος οχήµατος 24V - Pz... - Μπαταρία l2 = 635 mm EJC 110/112 2 PzB 126 Ah 2 PzB 150 Ah 2 PzB 190 Ah Ανάλογα µε τον τύπο της µπαταρίας, µπορούν να χρησιµοποιηθούν επίσης µπαταρίες µε αύξηση ισχύος και µπαταρίες που δεν χρειάζονται συντήρηση. 3 Άνοιγµα της µπαταρίας F Z Σταθµεύστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Αφαιρέστε το βύσµα της µπαταρίας (1). Ανασηκώστε το κάλυµµα της µπαταρίας (2). Όταν ανασηκώνετε το κάλυµµα της µπαταρίας, να βεβαιώνεστε πάντα ότι έχει ασφαλίσει η διάταξη ασφάλισης του καλύµµατος. Κατά την αντικατάσταση της µπαταρίας, αποσυναρµολογήστε το κάλυµµα (βλέπε ενότητα 5) GR D 2

24 4 Φόρτιση της µπαταρίας Το EJC 110/112 είναι εξοπλισµένο από το εργοστάσιο µε ενσωµατωµένο φορτιστή (διαδικασία φόρτισης: βλέπε ενότητα 4.1). Το EJC 110/112 µπορεί προαιρετικά να φορτιστεί µε στατικό φορτιστή (διαδικασία φόρτισης: βλέπε ενότητα 4.2). Για τη φόρτιση της µπαταρίας, το όχηµα πρέπει να είναι σταθµευµένο σε κλειστό, καλά αεριζόµενο χώρο. 4.1 Φόρτιση µπαταρίας µε ενσωµατωµένο φορτιστή t Z εν επιτρέπεται το άνοιγµα του φορτιστή. Σε περίπτωση βλάβης πρέπει να αντικατασταθεί. Από το εργοστάσιο κατά την παράδοση του οχήµατος χωρίς µπαταρία ο διακόπτης (4) είναι ρυθµισµένος στη θέση 0. Η κόκκινη φωτοδίοδος (3) αναβοσβήνει δεν είναι εφικτή η φόρτιση της µπαταρίας GR D 3

25 Επιλογή καµπύλης φόρτισης στον ενσωµατωµένο φορτιστή M Z Μέσω του διακόπτη (4) που βρίσκεται στον φορτιστή, οι καµπύλες φόρτισης µπορούν να προσαρµοστούν στην εκάστοτε χρησιµοποιούµενη µπαταρία, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα. Πριν από τη ρύθµιση των αντίστοιχων καµπύλων φόρτισης, πρέπει να αποσυνδεθεί το βύσµα της µπαταρίας και ο ρευµατολήπτης! Θέση διακόπτη (4) επιλεγµένες καµπύλες φόρτισης (χαρακτηριστικές καµπύλες) 1 Μπαταρίες υγρών στοιχείων: Ah 2 εν απαιτείται συντήρηση: Ah 3 εν απαιτείται συντήρηση: Ah 4 εν απαιτείται συντήρηση: Ah 5 Μπαταρίες υγρών στοιχείων: Ah χαρακτηριστική καµπύλη παλµού 6 Μπαταρίες υγρών στοιχείων: Jungheinrich Ah Σε κάθε άλλη θέση του διακόπτη (4) γίνεται φραγή του φορτιστή και συνεπώς η µπαταρία δε φορτίζει. Ρύθµιση της χαρακτηριστικής καµπύλης φόρτισης Εκτελέστε τη ρύθµιση της χαρακτηριστικής καµπύλης σύµφωνα µε τα ακόλουθα βήµατα: Σύνδεση µπαταρίας Επιλέξτε την επιθυµητή χαρακτηριστική καµπύλη στρέφοντας τον διακόπτη ρύθµισης δεξιόστροφα Με την ενέργεια αυτή είναι εφικτή η βοήθεια ρύθµισης µέσω του φορτιστή Όταν η χαρακτηριστική καµπύλη είναι έγκυρη, αναβοσβήνει η πράσινη λυχνία LED αναλόγως της ρυθµισµένης θέσης. Όταν η θέση δεν είναι έγκυρη αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία LED GR D 4

26 Εκκίνηση της διαδικασίας φόρτισης µε τον ενσωµατωµένο φορτιστή F Σταθµεύστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Κατά τη διαδικασία φόρτισης πρέπει οι επιφάνειες των στοιχείων της µπαταρίας να είναι ελεύθερες, προκειµένου να διασφαλίζεται επαρκής αερισµός. Απαγορεύεται η τοποθέτηση µεταλλικών αντικειµένων πάνω στη µπαταρία. Πριν από τη διαδικασία φόρτισης, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις καλωδίων και βυσµάτων για ορατές ζηµίες. Πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως οι κανονισµοί ασφαλείας του κατασκευαστή της µπαταρίας. Σύνδεση δικτύου παροχής ρεύµατος Τάση δικτύου: 230 V (± 6%) Συχνότητα δικτύου: 50/60 Hz (± 1%) Το ηλεκτρικό καλώδιο του φορτιστή (5) βρίσκεται στον χώρο µπαταρίας στη βάση συγκράτησης του ηλεκτρικού καλωδίου. 5 Ανασηκώστε το κάλυµµα της µπαταρίας (2). Αν χρειαστεί, αφαιρέστε τα µονωτικά στρώµατα από την µπαταρία. Εισαγάγετε τον ρευµατολήπτη (5) σε έναν ρευµατοδότη του δικτύου GR D 5

27 Z Z M F Η λυχνία LED που αναβοσβήνει υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης ή τυχόν βλάβη (για τους κωδικούς αναλαµπής των λυχνιών, ανατρέξτε στον πίνακα "Ένδειξη LED"). Εάν ο ρευµατολήπτης (5) είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο τροφοδοσίας, διακόπτονται όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες του οχήµατος (ηλεκτρική προστασία εκκίνησης). εν µπορεί να πραγµατοποιηθεί καµία λειτουργία του οχήµατος. Τραβήξτε τον ρευµατολήπτη (5) από τον ρευµατοδότη του δικτύου και στερεώστε τον στον χώρο µπαταρίας. Μετά τη διακοπή ισχύος, η φόρτιση συνεχίζεται αυτοµάτως. Η φόρτιση µπορεί να διακοπεί αφαιρώντας τον ρευµατολήπτη και να συνεχιστεί ως µερική φόρτιση. Το ηλεκτρικό καλώδιο του φορτιστή δεν πρέπει να υποστεί βλάβη. Πριν από τη θέση σε λειτουργία, το κάλυµµα της µπαταρίας πρέπει να είναι κλεισµένο µε ασφάλεια. Χρόνοι φόρτισης Η διάρκεια της φόρτισης εξαρτάται από τη χωρητικότητα της µπαταρίας. Ένδειξη LED Πράσινη λυχνία LED (κατάσταση φόρτισης) Φόρτιση συντήρησης Κόκκινη λυχνία LED (Βλάβη) Ένδειξη ανάβει --- Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί, η µπαταρία είναι πλήρης (Παύση φόρτισης, φόρτιση συντήρησης ή φόρτιση εξισορρόπησης) αναβοσβήνει --- ιαδικασία φόρτισης αργά αναβοσβήνει γρήγορα --- Ένδειξη στην αρχή της φόρτισης ή µετά τη ρύθµιση νέας χαρακτηριστικής καµπύλης. Ο αριθµός των παλµών των αναλαµπών αντιστοιχεί στη ρυθµισµένη χαρακτηριστική καµπύλη. --- ανάβει Υπερβολική θερµοκρασία. Προσωρινή διακοπή της φόρτισης. --- αναβοσβήνει αργά Σηµειώθηκε υπέρβαση του χρόνου φόρτισης ασφαλείας. ιακοπή της φόρτισης. Απαιτείται η διακοπή δικτύου για την εκ νέου έναρξη της φόρτισης. Η ρύθµιση της χαρακτηριστικής καµπύλης δεν είναι έγκυρη. --- αναβοσβήνει γρήγορα ιακοπή ισχύος και/ή δεν έχει συνδεθεί µπαταρία. Η φόρτιση συντήρησης ξεκινά αυτοµάτως µετά το τέλος της φόρτισης. Μερική φόρτιση Ο φορτιστής έχει κατασκευαστεί µε τρόπο τέτοιο, ώστε να προσαρµόζεται αυτοµάτως στη φόρτιση των µερικώς φορτισµένων µπαταριών. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται η φθορά της µπαταρίας GR D 6

28 4.2 Φόρτιση της µπαταρίας µε στατικό φορτιστή o M F M Σταθµεύστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Η σύνδεση και η αποσύνδεση του βύσµατος της µπαταρίας από την πρίζα επιτρέπεται µόνο, όταν το όχηµα και ο φορτιστής έχουν απενεργοποιηθεί. Ανοίξτε τη µπαταρία (βλέπε ενότητα 3). Κατά τη διαδικασία φόρτισης πρέπει οι επιφάνειες των στοιχείων της µπαταρίας να είναι ελεύθερες, προκειµένου να διασφαλίζεται επαρκής αερισµός. Απαγορεύεται η τοποθέτηση µεταλλικών αντικειµένων πάνω στη µπαταρία. Πριν από τη διαδικασία φόρτισης, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις καλωδίων και βυσµάτων για ορατές ζηµίες. Πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται οι κανονισµοί ασφαλείας του κατασκευαστή µπαταριών και του σταθµού φόρτισης. Αν χρειαστεί, αφαιρέστε τα µονωτικά στρώµατα από την µπαταρία. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης του σταθµού φόρτισης µπαταριών µε το βύσµα της µπαταρίας (1) και ενεργοποιήστε το φορτιστή. Φορτίστε τη µπαταρία σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή µπαταριών και του σταθµού φόρτισης GR D 7

29 5 Αφαίρεση και τοποθέτηση της µπαταρίας F Z Λύστε τα ελατηριωτά στοιχεία του καλύµµατος της µπαταρίας και αφαιρέστε το κάλυµµα της µπαταρίας. Το όχηµα πρέπει να βρίσκεται σε οριζόντια θέση. Προκειµένου να αποφεύγονται βραχυκυκλώµατα, οι µπαταρίες µε ανοικτούς πόλους ή οι γέφυρες σύνδεσης πρέπει να καλύπτονται µε επένδυση καουτσούκ. Αφαιρέστε και τακτοποιήστε το βύσµα ή το καλώδιο της µπαταρίας έτσι ώστε να µην µαγκώσουν στο όχηµα σε περίπτωση αφαίρεσης της µπαταρίας. Κατά τη µεταφορά της µπαταρίας µε εξοπλισµό γερανού φροντίστε για επαρκή ανυψωτική ικανότητα (βλέπε βάρος µπαταρίας στην πινακίδα τύπου µπαταρίας στο δοχείο µπαταρίας). Ο εξοπλισµός του γερανού πρέπει να ασκεί κάθετη έλξη, έτσι ώστε το δοχείο της µπαταρίας να µην συµπιέζεται. Οι γάντζοι πρέπει να προσαρµόζονται στα σηµεία ανάρτησης (6) της µπαταρίας µε τέτοιο τρόπο, ώστε όταν ο εξοπλισµός του γερανού δεν είναι τεντωµένος να µην κινδυνεύει να πέσει πάνω στα στοιχεία της µπαταρίας. Στερεώστε τον εξοπλισµό του γερανού στα σηµεία ανάρτησης (6) και αφαιρέστε την µπαταρία ανασηκώνοντάς την. 6 F Η µπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται µόνο µε µπαταρία της ίδιας έκδοσης. εν πρέπει να αφαιρούνται τα επιπλέον βάρη και να αλλάζει η θέση τους. M F Η τοποθέτηση γίνεται µε την αντίστροφη σειρά. Προσέξτε τη σωστή θέση εγκατάστασης και τη σύνδεση της µπαταρίας. Μετά από την επανατοποθέτηση ελέγξτε όλες τις συνδέσεις καλωδίων και βυσµάτων για ορατές ζηµίες. Πριν από τη θέση σε λειτουργία, το κάλυµµα της µπαταρίας πρέπει να είναι κλεισµένο µε ασφάλεια! Κλείστε το κάλυµµα της µπαταρίας προσεκτικά και αργά. Μην αγγίζετε τα σηµεία µεταξύ του καλύµµατος της µπαταρίας και του πλαισίου GR D 8

30 6 είκτης αποφόρτισης µπαταρίας (t) Αφού το όχηµα ενεργοποιηθεί µέσω του διακόπτη κλειδιού ή του CANCODE, εµφανίζονται οι ενδείξεις της κατάστασης φόρτισης της µπαταρίας. 8 Τα χρώµατα των λυχνιών LED (8) αντιστοιχούν στις ακόλουθες καταστάσεις: Χρώµα λυχνίας Τιµή LED πράσινο Υπολειπόµενη χωρητικότητα στάνταρ µπαταρίας % Υπολειπόµενη χωρητικότητα µπαταρίας που δεν % χρειάζεται συντήρηση πορτοκαλί Υπολειπόµενη χωρητικότητα στάνταρ µπαταρίας % Υπολειπόµενη χωρητικότητα µπαταρίας που δεν % χρειάζεται συντήρηση πράσινο/ Υπολειπόµενη χωρητικότητα στάνταρ µπαταρίας % πορτοκαλί Υπολειπόµενη χωρητικότητα µπαταρίας που δεν % αναβοσβήνει µε χρειάζεται συντήρηση αναλαµπή 1Hz κόκκινο Υπολειπόµενη χωρητικότητα στάνταρ µπαταρίας 0-20 % Υπολειπόµενη χωρητικότητα µπαταρίας που δεν χρειάζεται συντήρηση 0-40 % 0606.GR Z Εάν ανάβει η κόκκινη λυχνία LED, δεν είναι πλέον εφικτή η ανύψωση µονάδων φορτίου. Η λειτουργία "Ανύψωση" ενεργοποιείται ξανά, µόλις η συνδεµένη µπαταρία φορτιστεί κατά 70% τουλάχιστον. Εάν το επίπεδο φόρτισης, που εξακριβώνεται κατά την ενεργοποίηση του οχήµατος, ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό 70% του επιπέδου φόρτισης µιας πλήρως φορτισµένης µπαταρίας, η ένδειξη επαναφέρεται σε επίπεδο 100%. Η ένδειξη µειώνεται, αναλόγως του επιπέδου φόρτισης, σε βήµατα 10%. Εντός 3 λεπτών, το υποδεικνυόµενο επίπεδο φόρτισης µειώνεται κατά µέγιστο 10%. Το υποδεικνυόµενο επίπεδο φόρτισης δεν µπορεί να αυξηθεί κατά την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας. Η ένδειξη του επιπέδου φόρτισης επαναφέρεται σε ποσοστό 100%, κατά τη ρύθµιση τύπου µπαταρίας. Εάν αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία LED και το όχηµα δεν είναι έτοιµο προς χρήση, πρέπει να ειδοποιηθεί το τµήµα σέρβις του κατασκευαστή. Η αναλαµπή της κόκκινης λυχνίας αποτελεί κωδικό βλάβης του συστήµατος ελέγχου του οχήµατος. Η ακολουθία αναλαµπών υποδεικνύει τον τύπο της βλάβης. D 9

31 D GR

32 E Χειρισµός 1 Κανονισµοί ασφαλείας για τη λειτουργία του µεταφορέα διαδρόµου Άδεια οδήγησης: Ο βιοµηχανικός µεταφορέας διαδρόµου πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο από κατάλληλα πρόσωπα εκπαιδευµένα στην οδήγηση, αφού έχουν αποδείξει στον ιδιοκτήτη ή σε εξουσιοδοτηµένο άτοµο τις ικανότητές τους στην οδήγηση και στο χειρισµό φορτίων και τους έχει ανατεθεί ρητά η οδήγηση. ικαιώµατα, υποχρεώσεις και κανόνες συµπεριφοράς που αφορούν τον οδηγό: Ο οδηγός πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του, να είναι εκπαιδευµένος στο χειρισµό του µεταφορέα διαδρόµου και εξοικειωµένος µε το περιεχόµενο του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών λειτουργίας. Πρέπει να του εκχωρούνται τα απαιτούµενα δικαιώµατα. Στους µεταφορείς διαδρόµου µε λειτουργία πεζού χειριστή πρέπει κατά το χειρισµό να χρησιµοποιούνται προστατευτικά υποδήµατα. Απαγορεύεται η οδήγηση µε ανυψωµένο φορτίο (µέγ. ύψος πάνω από το έδαφος = 500 mm). Απαγόρευση χρήσης από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα: Κατά τη χρήση, ο οδηγός είναι υπεύθυνος για το βιοµηχανικό µεταφορέα διαδρόµου. Πρέπει να απαγορεύει σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα την οδήγηση ή το χειρισµό του µεταφορέα διαδρόµου. εν επιτρέπεται η µεταφορά ή ανύψωση ατόµων. Βλάβες και φθορές: Βλάβες και λοιπές φθορές στο βιοµηχανικό µεταφορέα διαδρόµου ή στη βοηθητική συσκευή πρέπει να αναφέρονται αµέσως στο εποπτικό προσωπικό. Βιοµηχανικοί µεταφορείς διαδρόµου µη ασφαλούς λειτουργίας (π.χ. φθαρµένοι τροχοί ή ελαττωµατικά φρένα) δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται µέχρι την προσήκουσα επισκευή τους. Επισκευές: Χωρίς ειδική εκπαίδευση και εξουσιοδότηση δεν επιτρέπεται στον οδηγό να πραγµατοποιεί επισκευές ή τροποποιήσεις στο βιοµηχανικό µεταφορέα διαδρόµου. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται στον οδηγό να απενεργοποιεί ή να αλλάζει τη ρύθµιση σε διατάξεις ασφαλείας ή διακόπτες. F Περιοχή κινδύνου: Η περιοχή κινδύνου είναι η περιοχή, όπου άτοµα διατρέχουν κίνδυνο λόγω της κίνησης οδήγησης ή ανύψωσης του µεταφορέα διαδρόµου, των µέσων παραλαβής φορτίου (π.χ. διχάλες περόνης ή προσαρτώµενες συσκευές) ή του φορτίου. Στην παραπάνω κατηγορία ανήκει και η περιοχή, στην οποία µπορεί να καταλήξει κάποιο φορτίο ή διάταξη εργασίας σε περίπτωση πτώσης. Μη εξουσιοδοτηµένα άτοµα πρέπει να αποµακρύνονται από την περιοχή κινδύνου. Σε περίπτωση κινδύνου για άτοµα πρέπει να εκπέµπεται εγκαίρως προειδοποιητικό σήµα. Εάν, παρά την προτροπή, τα µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα δεν αποµακρύνονται από την περιοχή κινδύνου, πρέπει να ακινητοποιηθεί αµέσως ο βιοµηχανικός µεταφορέας διαδρόµου. ιάταξη ασφαλείας και προειδοποιητικές πινακίδες: Πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις ασφαλείας, οι προειδοποιητικές πινακίδες και οι υποδείξεις προειδοποίησης που περιγράφονται στο σηµείο αυτό GR E 1

33 2 Περιγραφή των στοιχείων χειρισµού και ενδείξεων Θέση Στοιχείο χειρισµού / ένδειξης 1 Βύσµα µπαταρίας ( ιακοπή έκτακτης ανάγκης) EJC 110 EJC 112 Λειτουργία t t Το ηλεκτρικό κύκλωµα διακόπτεται, όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες απενεργοποιούνται. Το όχηµα φρενάρει αναγκαστικά. 2 ιακόπτης µε κλειδί t t Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ρεύµατος ελέγχου. Εάν αφαιρέσετε το κλειδί, το όχηµα ασφαλίζεται έναντι ενεργοποίησης από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 3 Πληκτρολόγιο χειρισµού (CANCODE) Λειτουργική µονάδα πρόσβασης ISM 4 είκτης αποφόρτισης µπαταρίας Όργανο ενδείξεων (CANDIS) o o Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ρεύµατος ελέγχου. Ρυθµίσεις κωδικών. Έγκριση και επιλογή των προγραµµάτων οδήγησης. Εισαγωγή των παραµέτρων οδήγησης. o o Ρυθµίσεις κωδικών. Έγκριση και επιλογή των προγραµµάτων οδήγησης. Εισαγωγή των παραµέτρων οδήγησης. t t Κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας. o o Ένδειξη ωρών λειτουργίας. Κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας. Ένδειξη µηνυµάτων σέρβις και σε συνδυασµό µε τις παραµέτρους οδήγησης CANCODE. 5 Βραχίονας χειρισµού t t ιεύθυνση και πέδηση οχήµατος. 6 Πλήκτρο "Πορεία µε ελιγµούς" t t Εάν ο βραχίονας χειρισµού βρίσκεται στην άνω περιοχή πέδησης, η λειτουργία πέδησης µπορεί να γεφυρώνεται µέσω της ενεργοποίησης του πλήκτρου και το όχηµα µπορεί να κινείται µε µειωµένη ταχύτητα (πορεία µε ελιγµούς). 7 Ρυθµιστής οδήγησης t t Ρυθµίζει την κατεύθυνση οδήγησης και την ταχύτητα οδήγησης. t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός 0606.GR E 2

34 GR E 3

35 Θέση Στοιχείο χειρισµού / EJC 110 EJC 112 Λειτουργία ένδειξης 7 Ρυθµιστής οδήγησης t t Ρυθµίζει την κατεύθυνση οδήγησης και την ταχύτητα οδήγησης. 8 Πλήκτρο "Ασφάλεια έναντι πρόσκρουσης" 9 Πλήκτρο "Ανύψωση περόνης φορτίου" 10 Πλήκτρο "Κατέβασµα περόνης φορτίου" 11 Πλήκτρο "Σήµα προειδοποίησης" (κόρνα) 12 Ενσωµατωµένος φορτιστής 13 Ένδειξη φόρτισης στον φορτιστή t t Το όχηµα αποµακρύνεται από τον χειριστή και σταµατά. t t Ανύψωση της περόνης φορτίου. Η ταχύτητα ανύψωσης µπορεί να ρυθµιστεί χωρίς διαβαθµίσεις µέσω της διαδροµής πλήκτρου (8 mm). t t Κατέβασµα της περόνης φορτίου. Η ταχύτητα κατεβάσµατος µπορεί να ρυθµιστεί χωρίς διαβαθµίσεις µέσω της διαδροµής πλήκτρου (8 mm). t t Ενεργοποίηση προειδοποιητικού σήµατος. t t Χρησιµεύει για τη φόρτιση της µπαταρίας (βλέπε κεφάλαιο D). t t Υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης (βλέπε κεφάλαιο D). t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός 0606.GR E 4

36 GR E 5

37 3 Θέση σε λειτουργία του οχήµατος F Προτού τεθεί το όχηµα σε λειτουργία και προτού επιτραπεί ο χειρισµός του ή η ανύψωση µονάδας φορτίου, πρέπει ο οδηγός να έχει βεβαιωθεί ότι δεν βρίσκεται κανένας στην περιοχή κινδύνου. Έλεγχοι και ενέργειες πριν από την καθηµερινή θέση σε λειτουργία ιενεργήστε οπτικό έλεγχο σε ολόκληρο το όχηµα (ειδικότερα στους τροχούς και στο µέσο παραλαβής φορτίου) για τυχόν εµφανείς ζηµιές. Ελέγξτε οπτικά τη στερέωση της µπαταρίας και τις συνδέσεις των καλωδίων. Ενεργοποίηση του οχήµατος Ελέγξτε εάν έχει συνδεθεί το βύσµα µπαταρίας (1). Εισαγάγετε το κλειδί στο διακόπτη (2) και στρέψτε το προς τα δεξιά µέχρι το τέρµα στη θέση "I" ή εισαγάγετε στο CANCODE (3, o) τον κωδικό ενεργοποίησης (βλέπε ενότητα 5). Ελέγξτε τη λειτουργία του πλήκτρου "Σήµα προειδοποίησης" (11) πατώντας το. o Το όχηµα είναι τώρα έτοιµο για λειτουργία. Η ένδειξη αποφόρτισης της µπαταρίας (4) υποδεικνύει την υφιστάµενη κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας. Ελέγξτε τη λειτουργία πέδησης του βραχίονα χειρισµού (5) (βλέπε ενότητα 4.2) GR E 6

38 4 Εργασία µε το όχηµα 4.1 Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης Οδοί πορείας και περιοχές εργασίας: Το όχηµα θα πρέπει να κυκλοφορεί µόνο σε οδούς που προορίζονται για το σκοπό αυτό. Απαγορεύεται η παρουσία µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων στην περιοχή εργασίας. Το φορτίο πρέπει να αποθηκεύεται µόνο στα σηµεία που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Συµπεριφορά κατά την οδήγηση: Ο οδηγός πρέπει να προσαρµόζει την ταχύτητα οδήγησης ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες. Πρέπει να οδηγεί αργά π.χ. σε στροφές, γύρω και µέσα από στενά περάσµατα, κατά τη διέλευση από περιστρεφόµενες πόρτες, σε σηµεία χωρίς ορατότητα. Πρέπει να τηρεί πάντα ασφαλή απόσταση πέδησης από το προπορευόµενο όχηµα και να έχει πάντα υπό τον έλεγχό του το µεταφορέα διαδρόµου. Απαγορεύονται οι απότοµες στάσεις (εκτός από τις περιπτώσεις κινδύνου), οι κοφτές στροφές, οι προσπεράσεις σε επικίνδυνα σηµεία ή σε σηµεία χωρίς ορατότητα. Μη σκύβετε προς τα έξω και µη βγάζετε τα χέρια σας έξω από την περιοχή εργασίας και χειρισµού. Συµπεριφορά κατά την οδήγηση: Ο οδηγός πρέπει να βλέπει προς την κατεύθυνση πορείας και να έχει πάντα επαρκή ορατότητα σε όλη τη διαδροµή που εκτελεί. Σε περίπτωση που µεταφέρονται µονάδες φορτίων που περιορίζουν το οπτικό πεδίο, ο µεταφορέας διαδρόµου πρέπει να κινείται µε το φορτίο τοποθετηµένο στο πίσω µέρος. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει µπροστά από το µεταφορέα διαδρόµου να προπορεύεται ένα δεύτερο άτοµο που θα προειδοποιεί. Οδήγηση σε ανωφέρειες ή κατωφέρειες: Η οδήγηση σε ανωφέρειες ή κατωφέρειες επιτρέπεται µόνον εφόσον αυτές θεωρούνται οδοί κυκλοφορίας, είναι καθαρές, διαθέτουν αντιολισθητική επένδυση και η πορεία σ' αυτές είναι δυνατή σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του οχήµατος. Στις περιπτώσεις αυτές η µονάδα φόρτωσης πρέπει πάντα να µετακινείται κατακόρυφα. Απαγορεύονται οι στροφές, η απότοµη οδήγηση και το σταµάτηµα του µεταφορέα διαδρόµου σε ανωφέρειες ή κατωφέρειες. Οι κατωφέρειες πρέπει να διασχίζονται µόνο µε µειωµένη ταχύτητα και µε µόνιµη ετοιµότητα πέδησης. ιέλευση από ανελκυστήρες ή γέφυρες φόρτωσης: Η διέλευση από ανελκυστήρες ή γέφυρες φόρτωσης πρέπει να γίνεται µόνο όταν αυτά διαθέτουν επαρκή ανυψωτική ικανότητα, είναι κατάλληλα για διέλευση σύµφωνα µε την κατασκευή τους και έχουν λάβει έγκριση για κυκλοφορία από τον ιδιοκτήτη. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ελέγχονται πριν από την είσοδο. Ο µεταφορέας διαδρόµου πρέπει να εισέρχεται στον ανελκυστήρα µε τη µονάδα φορτίου µπροστά και να λαµβάνει µια θέση που αποκλείει την επαφή µε τα τοιχώµατα του φρεατίου. Τα άτοµα που επιβιβάζονται στον ανελκυστήρα, πρέπει να εισέρχονται µόνο, όταν ο µεταφορέας διαδρόµου είναι ακινητοποιηµένος µε ασφάλεια και πρέπει να εξέρχονται από τον ανελκυστήρα πριν από το µεταφορέα διαδρόµου. Είδος του µεταφερόµενου φορτίου: Επιτρέπεται µόνο η µεταφορά φορτίων που συµµορφώνονται µε τις προδιαγραφές ασφαλείας. Ποτέ µη µετακινείτε φορτία που στοιβάζονται σε ύψος µεγαλύτερο από τη µύτη του φορέα περόνης ή του προστατευτικού πλέγµατος φορτίου GR E 7

39 4.2 Οδήγηση, διεύθυνση, πέδηση F Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η επιβίβαση δεύτερου ατόµου στο όχηµα. ιακοπή έκτακτης ανάγκης Αφαιρέστε το βύσµα της µπαταρίας (1). Απενεργοποιούνται όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες. Αναγκαστική πέδηση F M M Κατά την απελευθέρωση του βραχίονα χειρισµού επιτυγχάνεται αναγκαστική πέδηση. Ο βραχίονας χειρισµού κινείται αυτόνοµα στην άνω περιοχή πέδησης (B). Εάν ο βραχίονας χειρισµού κινείται µε επιβράδυνση στη θέση πέδησης, η αιτία πρέπει να αντιµετωπιστεί. Αν χρειαστεί, πρέπει να αντικατασταθεί το ελατήριο µε πίεση αερίου! Οδήγηση Απαγορεύεται η οδήγηση µε ανυψωµένες περόνες / ανυψωµένο φορτίο πάνω από 500 mm από το έδαφος. Οδηγείτε µόνο µε κλειστά και καταλλήλως ασφαλισµένα καλύµµατα. Θέση του οχήµατος σε λειτουργία (βλέπε ενότητα 3). Η ταχύτητα οδήγησης ρυθµίζεται µε τον διακόπτη οδήγησης (7). Κλίνετε τον βραχίονα χειρισµού (5) στο πεδίο οδήγησης (F) και ενεργοποιήστε τον διακόπτη οδήγησης (7) στην επιθυµητή κατεύθυνση πορείας (V ή R). R V B 1 R F B V 0606.GR E 8

40 F Έρπουσα πορεία Όταν ενεργοποιείται το πλήκτρο "Έρπουσα πορεία" (6) απαιτείται από τον οδηγό ιδιαίτερη προσοχή. Είναι εφικτή η οδήγηση του οχήµατος µε κατακόρυφα τοποθετηµένο βραχίονα χειρισµού (5) (π.χ. σε στενούς χώρους / ανελκυστήρα): M F Πατήστε το πλήκτρο (6) "Έρπουσα πορεία". Ενεργοποιήστε τον ρυθµιστή οδήγησης (7) στην επιθυµητή κατεύθυνση πορείας (V ή R). Το φρένο απελευθερώνεται. Το όχηµα κινείται σε βραδυπορία. Το φρένο ενεργοποιείται µόνο µετά την απελευθέρωση του πλήκτρου "Έρπουσα πορεία". Η πέδηση µπορεί να επιτευχθεί σε "Έρπουσα πορεία" µόνο µέσω της πέδησης µε αντιστροφή διαδοχής φάσεων (ρυθµιστής οδήγησης (7)). Σε περίπτωση κινδύνου, φρενάρετε το όχηµα µέσω άµεσης απελευθέρωσης του πλήκτρου (6), "Έρπουσα πορεία". Ενεργοποιώντας το πλήκτρο "Έρπουσα πορεία" στο πεδίο οδήγησης (F) το όχηµα κινείται µε µειωµένη ταχύτητα και επιτάχυνση. Σύστηµα διεύθυνσης Στρέψτε τον βραχίονα χειρισµού (5) προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. R V B 1 R F B V 0606.GR E 9

41 F Πέδηση Η συµπεριφορά φρεναρίσµατος του οχήµατος εξαρτάται ουσιαστικά από την υφή του δαπέδου. Ο οδηγός πρέπει να λαµβάνει υπόψη του την παράµετρο αυτή στην οδηγική συµπεριφορά του. M Πέδηση µε φρένο λειτουργίας: Κλίνετε τον βραχίονα χειρισµού (5) προς τα πάνω ή προς τα κάτω, σε µια από τις περιοχές πέδησης (B). Το φρένο λειτουργίας αντιστοιχεί στην αναγεννητική πέδηση. Μόνο εάν δεν επιτευχθεί µε αυτό το φρένο η απαιτούµενη πέδηση, ενεργοποιείται το µηχανικό φρένο. 7 7 Πέδηση µε αντιστροφή διαδοχής φάσεων: Κατά τη διάρκεια της πορείας, είναι εφικτή η µεταγωγή προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τον διακόπτη οδήγησης (7). Το όχηµα φρενάρει εξαιτίας της αντιστροφής διαδοχής, έως ότου η πορεία ρυθµιστεί στην αντίθετη κατεύθυνση. Πέδηση µε φρένο κύλισης: F Όταν ο διακόπτης οδήγησης βρίσκεται στη θέση "0", η πέδηση του οχήµατος επιτυγχάνεται µέσω της αναγεννητικής πέδησης. Σε περίπτωση κινδύνου, ο βραχίονας χειρισµού πρέπει να µεταβεί στη θέση πέδησης. M Οδήγηση σε ανωφέρεια Το φορτίο πρέπει να µετακινείται κατακόρυφα! Ασφάλιση του οχήµατος έναντι "καθοδικής κύλισης": Το φρένο µεταβαίνει αυτόνοµα στη µηδενική θέση του ρυθµιστή οδήγησης µετά από σύντοµη κύλιση προς τα πίσω (το σύστηµα ελέγχου αναγνωρίζει την κύλιση προς τα πίσω στην ανωφέρεια). Μέσω του ρυθµιστή οδήγησης, λύνεται το ποδόφρενο και η ταχύτητα καθώς και η κατεύθυνση οδήγησης ρυθµίζονται κατ επιλογή GR E 10

42 4.3 Παραλαβή και απόθεση µονάδων φορτίου Z Πριν από την παραλαβή ενός φορτίου, ο οδηγός πρέπει να διασφαλίσει ότι το φορτίο είναι σωστά τοποθετηµένο πάνω στις παλέτες και δεν υπερβαίνεται η επιτρεπόµενη ανυψωτική ικανότητα του οχήµατος. Z Οδηγήστε το όχηµα µε τις διχάλες περόνης όσο το δυνατό περισσότερο πιο βαθιά κάτω από τη µονάδα φορτίου. Στον διπλό σκελετό διπλής ανύψωσης (ZZ) η πρώτη ανύψωση της ολισθαίνουσας βάσης υποδοχής φορτίου (ελεύθερη ανύψωση) πραγµατοποιείται χωρίς µεταβολή του ύψους εγκατάστασης µέσω ενός µικρού κυλίνδρου ελεύθερης ανύψωσης που είναι τοποθετηµένος στο κέντρο. Z Ανύψωση Πατήστε το πλήκτρο "Ανύψωση περόνης φορτίου" (9), έως ότου επιτευχθεί το επιθυµητό ύψος. Η ταχύτητα ανύψωσης µπορεί να ρυθµιστεί χωρίς διαβαθµίσεις µέσω της διαδροµής πλήκτρου (περ. 8 mm). Σύντοµη διαδροµή πλήκτρου = αργή ανύψωση Παρατεταµένη διαδροµή πλήκτρου = ταχεία ανύψωση Κατέβασµα 10 9 Z M Πατήστε το πλήκτρο "Κατέβασµα περόνης φορτίου" (10), έως ότου επιτευχθεί το επιθυµητό ύψος. Η ταχύτητα κατεβάσµατος µπορεί να ρυθµιστεί χωρίς διαβαθµίσεις µέσω της διαδροµής πλήκτρου (περ. 8 mm). Σύντοµη διαδροµή πλήκτρου = αργό κατέβασµα Παρατεταµένη διαδροµή πλήκτρου = ταχύ κατέβασµα Αποφύγετε την ανώµαλη απόθεση της µονάδας φορτίου GR E 11

43 5 Κατέβασµα έκτακτης ανάγκης F Κατά την εφαρµογή του κατεβάσµατος έκτακτης ανάγκης δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται άτοµα στην περιοχή κινδύνου. Εάν ο σκελετός ανύψωσης δεν είναι πλέον εφικτό να κατέβει, εξαιτίας βλάβης του σύνθετου συστήµατος ελέγχου, πρέπει να ενεργοποιηθεί η χειροκίνητη λειτουργία βαλβίδας (14) στο υδραυλικό συγκρότηµα. Θέστε το διακόπτη µε κλειδί (2) στη θέση "0". Αφαιρέστε το βύσµα της µπαταρίας (βλέπε κεφάλαιο D). Ανοίξτε το εµπρόσθιο κάλυµµα (βλέπε κεφάλαιο ΣΤ, ενότητα 6.3). Ξεβιδώστε το καπάκι (14.1). Ξεβιδώστε τον ολισθητήρα βαλβίδας (14.2) µέχρι τέρµα. Πιέστε προς τα µέσα τον ολισθητήρα βαλβίδας (14.3) µε τον πείρο (3mm) σταδιακά και κρατήστε τον πιεσµένο. Η διάταξη ανύψωσης κατεβαίνει F Βιδώστε τον ολισθητήρα βαλβίδας (14.2) µέχρι τέρµα. Τοποθετήστε το καπάκι (14.1). Θέστε το όχηµα εκ νέου σε λειτουργία, αφού πρώτα διορθώσετε το σφάλµα GR E 12

44 5.1 Στάθµευση του οχήµατος µε ασφάλεια F Όταν εγκαταλείπετε το όχηµα πρέπει να το σταθµεύετε και να το ασφαλίζετε, ακόµα και όταν η απουσία είναι σύντοµη. Μην σταθµεύετε το όχηµα σε ανωφέρειες! Η περόνη φορτίου πρέπει να είναι πάντα πλήρως κατεβασµένη. Κατεβάστε την περόνη φορτίου. Θέστε το διακόπτη µε κλειδί (2) στη θέση "0" και αφαιρέστε το κλειδί ή πιέστε "o" στο CANCODE. 6 Πληκτρολόγιο λειτουργίας (CANCODE) (o) Το πληκτρολόγιο λειτουργίας αποτελείται από 10 αριθµητικά πλήκτρα, ένα πλήκτρο Set και ένα πλήκτρο o. Η ενεργοποίηση των προγραµµάτων οδήγησης υποδεικνύεται µε τη βοήθεια των πλήκτρων 1,2,3 µέσω πράσινων φωτοδιόδων. Το πλήκτρο o εµφανίζει µε µία κόκκινη/πράσινη φωτοδίοδο την κατάσταση λειτουργίας Set 0 Έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: Λειτουργία κλειδαριάς µε κωδικό (θέση σε λειτουργία του οχήµατος). Επιλογή του προγράµµατος οδήγησης. Ρύθµιση των παραµέτρων οδήγησης και µπαταρίας, µόνο σε συνδυασµό µε το όργανο ενδείξεων (CANDIS (o)). Το πλήκτρο o έχει την υψηλότερη προτεραιότητα και επαναφέρει το όχηµα από κάθε κατάσταση στη βασική κατάσταση, χωρίς να πραγµατοποιείται καµία αλλαγή των ρυθµίσεων. 6.1 Κλειδαριά µε κωδικό M Z Μετά την εισαγωγή του σωστού κωδικού το όχηµα είναι έτοιµο για λειτουργία. Υπάρχει δυνατότητα ανάθεσης µεµονωµένου κωδικού σε κάθε όχηµα, χρήστη ή ακόµα και σε οµάδα χρηστών. Στην κατάσταση παράδοσης, ο κωδικός χρήστη (εργοστασιακή ρύθµιση ) χαρακτηρίζεται µέσω µίας αυτοκόλλητης µεµβράνης. Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία, αλλάξτε τον γενικό κωδικό και τον κωδικό χρήστη! (βλέπε ενότητα 6.4) 0606.GR E 13

45 Θέση σε λειτουργία Μετά την εισαγωγή του βύσµατος µπαταρίας και, εάν χρειάζεται, µετά την ενεργοποίηση του διακόπτη µε κλειδί ανάβει η κόκκινη LED (15). Μετά την εισαγωγή του σωστού κωδικού χρήστη (εργοστασιακή ρύθµιση ) ανάβει η πράσινη LED (15). Z Σε περίπτωση εσφαλµένης εισαγωγής κωδικού, αναβοσβήνει η κόκκινη LED (15) για δύο δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, µπορείτε να εισάγετε εκ νέου τον κωδικό. Το πλήκτρο Set (16) δεν έχει καµία λειτουργία σε τρόπο λειτουργίας χειρισµού. Z Απενεργοποίηση Το όχηµα σταµατάει µε ενεργοποίηση του πλήκτρου o (20). Η απενεργοποίηση µπορεί να ακολουθήσει αυτόµατα µετά από προρυθµισµένο χρόνο. Γι αυτό πρέπει να ρυθµιστεί η κατάλληλη παράµετρος κλειδώµατος κωδικού (βλέπε ενότητα 6.4) Set GR E 14

46 6.2 Προγράµµατα οδήγησης Z Πατώντας τα αριθµητικά πλήκτρα 1, 2, και 3 µπορείτε να επιλέξετε τρία προγράµµατα οδήγησης. Το ενεργοποιηµένο πρόγραµµα υποδεικνύεται µέσω των πράσινων φωτοδιόδων (17), (18), (19) στο εκάστοτε πλήκτρο. Τα προγράµµατα οδήγησης διαφοροποιούνται µέσω της µέγιστης δυνατής ταχύτητας οχήµατος και µέσω της έντασης της επιτάχυνσης και της επιβράδυνσης (πέδησης). Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι: Z Πρόγραµµα 1: Ήπια λειτουργία Πρόγραµµα 2: Κανονική λειτουργία (προεπιλεγµένη κατά τη θέση σε λειτουργία) Πρόγραµµα 3: Λειτουργία υψηλής απόδοσης Τα προγράµµατα οδήγησης µπορούν να προσαρµοστούν µεµονωµένα (βλέπε ενότητα 6.5). 6.3 Παράµετροι Z Το πληκτρολόγιο λειτουργίας επιτρέπει, στο πλαίσιο του τρόπου λειτουργίας προγραµµατισµού, τη ρύθµιση των λειτουργιών κλειδαριάς µε κωδικό και την προσαρµογή των προγραµµάτων οδήγησης. Επιπλέον, είναι εφικτή η ρύθµιση των παραµέτρων µπαταρίας. Σε οχήµατα χωρίς όργανο ενδείξεων (CANDIS (o)) είναι εφικτή µόνο η ρύθµιση των παραµέτρων κλειδώµατος κωδικού. Οµάδες παραµέτρων Οι αριθµοί παραµέτρων αποτελούνται από τρία ψηφία. Οι πρώτες θέσεις χαρακτηρίζουν την οµάδα παραµέτρων σύµφωνα µε τον Πίνακα 1. Η δεύτερη και η τρίτη θέση αριθµούνται από το 00 έως το 99. Αρ. Οµάδα παραµέτρων 0xx Κλείδωµα κωδικού - Ρυθµίσεις (Κωδικοί, απόλυση του προγρ. πορείας, αυτόµ. απενεργοποίηση, κ.λ.π) 1xx Παράµετροι οδήγησης του προγράµµατος οδήγησης 1 (επιτάχυνση, φρένο κύλισης, ταχύτητα, κτλ.) 2xx Παράµετροι οδήγησης του προγράµµατος οδήγησης 2 (επιτάχυνση, φρένο κύλισης, ταχύτητα, κτλ.) 3xx Παράµετροι οδήγησης του προγράµµατος οδήγησης 3 (επιτάχυνση, φρένο κύλισης, ταχύτητα, κτλ.) 4xx Παράµετροι ανεξάρτητες από τα προγράµµατα οδήγησης 0606.GR E 15

47 6.4 Παράµετροι - Ρυθµίσεις Z M F Για αλλαγή της ρύθµισης οχήµατος, πρέπει να εισαχθεί ο γενικός κωδικός. Η εργοστασιακή ρύθµιση του γενικού κωδικού είναι Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία αλλάζει ο γενικός κωδικός. Υποδείξεις ασφαλείας για οχήµατα µε όργανο ενδείξεων (CANDIS (o)): Οι ρυθµίσεις παραµέτρων πρέπει να εκτελούνται µε εξαιρετική προσοχή και µόνο από πρόσωπο εξειδικευµένο ειδικά για τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση αµφιβολιών, η εργασία αυτή θα πρέπει να ανατεθεί στο τµήµα σέρβις του κατασκευαστή. Κάθε διαδικασία ρύθµισης πρέπει να ελέγχεται µέσω της ένδειξης LCD του οργάνου ενδείξεων (CANDIS (o)). Σε περίπτωση αµφιβολιών, η διαδικασία ρύθµισης θα πρέπει να διακοπεί πατώντας το πλήκτρο o (20). Επειδή η συµπεριφορά του οχήµατος αλλάζει, πρέπει µετά από κάθε αλλαγή των παραµέτρων να εκτελείται δοκιµαστική πορεία σε µια περιοχή εργασίας που έχει παραχωρηθεί για αυτόν τον σκοπό. Εισαγωγή του γενικού κωδικού: Ενεργοποιήστε το πλήκτρο o Εισαγάγετε το γενικό κωδικό Υποδεικνύονται οι ώρες λειτουργίας Όργανο ενδείξεων (CANDIS) LED (15) Πλήκτρο o πράσινο αναβοσβήνει LED (17) Πλήκτρο 1 ανενεργό LED (18) Πλήκτρο 2 LED (19) Πλήκτρο 3 ανενεργό ανενεργό Παράµετρος κλειδαριάς µε κωδικό ιαδικασία ρύθµισης για οχήµατα χωρίς όργανο ενδείξεων (CANDIS (o)): Z Εισαγάγετε τον τριψήφιο αριθµό παραµέτρου και επιβεβαιώστε µε το πλήκτρο Set (16). Εισαγάγετε την τιµή ρύθµισης σύµφωνα µε τη λίστα παραµέτρων ή αλλάξτε την και επιβεβαιώστε µε το πλήκτρο Set (16). Σε περίπτωση ανεπίτρεπτης εισαγωγής αναβοσβήνει η κόκκινη LED (15) του πλήκτρου o (20). Μετά από την εκ νέου εισαγωγή του αριθµού παραµέτρου µπορεί να εισαχθεί η τιµή ρύθµισης ή να αλλάξει. Για την εισαγωγή περισσότερων παραµέτρων επαναλάβετε τη διαδικασία. Για τη διακοπή της εισαγωγής πατήστε το πλήκτρο o (20) GR E 16

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Οδηγίες χρήσης g 50469527 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EKS 110. Οδηγίες λειτουργίας

EKS 110. Οδηγίες λειτουργίας EKS 110 04.08 - Οδηγίες λειτουργίας g 51085461 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Οδηγίες λειτουργίας g 50428258 09.10 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος µε έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος

Διαβάστε περισσότερα

HC 110. Οδηγίες λειτουργίας 12.05 - 51109747 07.08

HC 110. Οδηγίες λειτουργίας 12.05 - 51109747 07.08 HC 110 12.05 - Οδηγίες λειτουργίας g 51109747 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ESC 213/216/Z13/Z16. Οδηγίες λειτουργίας

ESC 213/216/Z13/Z16. Οδηγίες λειτουργίας ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Οδηγίες λειτουργίας g 50453619 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

ESE 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESE 120K ESE 120L

ESE 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESE 120K ESE 120L ESE 120K/120L 07.09 - Οδηγίες λειτουργίας 50459731 12.14 g ESE 120K ESE 120L g Πρόλογος Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ESD 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Οδηγίες λειτουργίας 51189858 12.14 g ESD 120K ESD 120L g 2 Πρόλογος Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ESE 530. Οδηγίες λειτουργίας 01.05- 50460702 07.08

ESE 530. Οδηγίες λειτουργίας 01.05- 50460702 07.08 ESE 530 01.05- Οδηγίες λειτουργίας g 50460702 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

EME 114. Οδηγίες λειτουργίας EME 114

EME 114. Οδηγίες λειτουργίας EME 114 EME 114 06.14 - Οδηγίες λειτουργίας 51126159 12.14 g EME 114 ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ERE 225. Οδηγίες λειτουργίας

ERE 225. Οδηγίες λειτουργίας ERE 225 10.07 - Οδηγίες λειτουργίας g 51054875 11.14 ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ETV C16/C20. Οδηγίες χρήσης 06.08 - 51069896 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Οδηγίες χρήσης 06.08 - 51069896 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Οδηγίες χρήσης 51069896 07.12 g ETV C16 ETV C20 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

EFG 535/540/545/550. Οδηγίες λειτουργίας 01.04 - 52016512 07.08

EFG 535/540/545/550. Οδηγίες λειτουργίας 01.04 - 52016512 07.08 EG 535/540/545/550 01.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52016512 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Οδηγίες χρήσης 50468495 07.12 g ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το ηλεκτρικό αμαξίδιο είναι εύκολο στη χρήση. Ο χρήστης μπορεί να κινήσει το αμαξίδιο μπροστά, πίσω ή να περιστραφεί στο ίδιο σημείο και όλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 50287431 12.14 AMX 10 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ AC-72

ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ AC-72 ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ AC-72 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το ηλεκτρικό αμαξίδιο είναι εύκολο στη χρήση. Ο χρήστης μπορεί να μετακινήσει το αμαξίδιο μπροστά, πίσω ή να περιστραφεί στο ίδιο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE Εγχειρίδιο χρήσης 1. Σηµειώσεις σχετικά µε την ασφάλεια (Για να είστε ασφαλείς κατά τη χρήση του UPS, παρακαλούµε να σεβαστείτε τα ακόλουθα:) Παρακαλούµε φορτίστε τη

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

EFG 110-115. Οδηγίες λειτουργίας 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Οδηγίες λειτουργίας 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Οδηγίες λειτουργίας 51151448 11.14 g EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα στην Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52025070 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ETM/V 214/216. Οδηγίες λειτουργίας

ETM/V 214/216. Οδηγίες λειτουργίας ETM/V 214/216 10.03 - Οδηγίες λειτουργίας g 50314478 10.03 Σηµαντικές επισηµάνσεις για τη µεταφορά και το µοντάρισµα σκελετών ανύψωσης σε περονοφόρα οχήµατα µε προωθητικές κολόνες Μεταφορά Η µεταφορά µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ της BMW Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. ΗBMW Motorrad

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Truma CP (E) classic Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των δυνάµεων και του συντελεστή πεδήσεως ενός ελεγχόµενου οχήµατος. Οι µετρήσεις αυτές πραγµατοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500

Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500 Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500 Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τη μηχανή εκτύπωσης σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη. Προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα