EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08"

Transcript

1 EJD 220/220 XL Οδηγίες χρήσης g

2 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται µε τρόπο σύντοµο και συνοπτικό. Τα κεφάλαια είναι ταξινοµηµένα κατά γράµµατα. Κάθε κεφάλαιο ξεκινάει µε τη σελίδα 1. Τα στοιχεία σελίδας περιλαµβάνουν το γράµµα του κεφαλαίου και τον αριθµό σελίδας. Παράδειγµα: Η σελίδα Β 2 είναι η δεύτερη σελίδα του κεφαλαίου Β. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης περιλαµβάνουν την τεκµηρίωση διαφόρων εκδόσεων οχηµάτων. Κατά το χειρισµό και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης πρέπει να εφαρµόζεται η περιγραφή που αφορά τον εκάστοτε τύπο οχήµατος. F M Z t o Οι υποδείξεις ασφαλείας και οι σηµαντικές επεξηγήσεις επισηµαίνονται µέσω των ακόλουθων εικονογραµµάτων: Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή υλικών ζηµιών. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις και επεξηγήσεις. Επισηµαίνει το στάνταρ εξοπλισµό. Επισηµαίνει τον πρόσθετο εξοπλισµό. Φροντίζουµε για τη συνεχή εξέλιξη των συσκευών µας. Ζητάµε την κατανόησή σας για την επιφύλαξη που διατηρούµε αναφορικά µε αλλαγές στη µορφή, τον εξοπλισµό και την τεχνολογία. Ως εκ τούτου, από το περιεχόµενο των παρουσών οδηγιών χρήσης δεν µπορούν να προκύψουν απαιτήσεις για συγκεκριµένες ιδιότητες της συσκευής. ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας παραµένουν στη JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - ΓΕΡΜΑΝΙΑ Τηλέφωνο: +49 (0) 40/ GR

3 0108.GR

4 Πίνακας περιεχοµένων A B Προδιαγραφόµενη χρήση Περιγραφή οχήµατος 1 Περιγραφή χρήσης... B 1 2 Περιγραφή υποσυστηµάτων και λειτουργίας... B Όχηµα... B Παραλαβή φορτίου... B 4 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά στάνταρ έκδοσης... B εδοµένα ισχύος για στάνταρ τύπους οχηµάτων... B ιαστάσεις... B Πρότυπα EN... B Συνθήκες χρήσης... B 7 4 Σηµεία σήµανσης και πινακίδες τύπου... B Πινακίδα τύπου, όχηµα... B Ανυψωτική ικανότητα... B ιάγραµµα φορτίου... B 10 C Μεταφορά και πρώτη θέση σε λειτουργία 1 Φόρτωση µε γερανό... C 1 2 Πρώτη θέση σε λειτουργία... C 1 3 Κίνηση του οχήµατος χωρίς αυτόνοµο µηχανισµό κίνησης... C 2 D Μπαταρία - Συντήρηση, φόρτιση, αλλαγή 1 Κανονισµοί ασφαλείας για το χειρισµό µπαταριών ηλεκτρολύτη... D 1 2 Τύποι µπαταριών... D 1 3 Άνοιγµα καλύµµατος της µπαταρίας... D 2 4 Φόρτιση µπαταρίας... D Φόρτιση της µπαταρίας µε στατικό φορτιστή... D Φόρτιση µπαταρίας µε ενσωµατωµένο φορτιστή (o)... D 4 5 Αφαίρεση και τοποθέτηση της µπαταρίας... D Αφαίρεση µπαταρίας... D 7 6 Συνδυασµένο ενδεικτικό όργανο (o)... D GR I 1

5 E Χειρισµός 1 Κανονισµοί ασφαλείας για τη λειτουργία του οχήµατος... E 1 2 Περιγραφή των στοιχείων χειρισµού και ενδείξεων... E 2 3 Θέση του οχήµατος σε λειτουργία... E 4 4 Εργασία µε το µεταφορέα διαδρόµου... E Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης... E Οδήγηση, διεύθυνση, πέδηση... E Παραλαβή και απόθεση µονάδων φορτίου... E Στάθµευση και ασφάλιση του οχήµατος... E Αντιµετώπιση βλαβών... E 11 F Συντήρηση του οχήµατος 1 Ασφάλεια λειτουργίας και προστασία περιβάλλοντος... F 1 2 Προδιαγραφές ασφαλείας για τη συντήρηση... F 1 3 Συντήρηση και επιθεώρηση... F 3 4 Λίστα ελέγχου συντήρησης... F 4 5 Σχεδιάγραµµα λίπανσης... F Μέσα λειτουργίας... F 7 6 Περιγραφή των εργασιών συντήρησης και σέρβις... F Προετοιµασία του οχήµατος για τις εργασίες συντήρησης και σέρβις.f8 6.2 Άνοιγµα του καλύµµατος της µπαταρίας... F Άνοιγµα του µπροστινού καπό... F Έλεγχος της στάθµης του υδραυλικού λαδιού... F Έλεγχος της στάθµης λαδιού του κιβωτίου ταχυτήτων... F Έλεγχος ηλεκτρικών ασφαλειών... F Εκ νέου θέση σε λειτουργία... F 11 7 Ακινητοποίηση του οχήµατος... F Μέτρα πριν από την ακινητοποίηση... F Μέτρα κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης... F Εκ νέου θέση σε λειτουργία µετά από ακινητοποίηση... F 12 8 Έλεγχος ασφαλείας µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα και ασυνήθιστα φαινόµενα... F 13 9 Οριστική θέση εκτός λειτουργίας, απόρριψη... F GR I 2

6 Παράρτηµα Οδηγίες χρήσης µπαταρίας έλξης JH Z Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν αποκλειστικά για τύπους µπαταρίας της επωνυµίας Jungheinrich. Εάν χρησιµοποιηθούν µπαταρίες άλλης εταιρίας, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες χρήσης του εκάστοτε κατασκευαστή GR 1

7 GR

8 A Z Προδιαγραφόµενη χρήση Η "Οδηγία περί προδιαγραφόµενης και προσήκουσας χρήσης των µεταφορέων διαδρόµου" (VDMA) συµπεριλαµβάνεται στο παραδοτέο της παρούσας συσκευής. Αποτελεί βασικό µέρος των οδηγιών χρήσης και πρέπει οπωσδήποτε να τηρείται. Οι εθνικές προδιαγραφές ισχύουν χωρίς περιορισµούς. Το όχηµα που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας είναι ένας µεταφορέας διαδρόµου κατάλληλος για την ανύψωση και µεταφορά µονάδων φορτίων. Πρέπει να χρησιµοποιείται, να χειρίζεται και να συντηρείται βάσει των στοιχείων αυτών των οδηγιών λειτουργίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ως µη προσήκουσα και µπορεί να προκαλέσει ζηµιές σε άτοµα, στο όχηµα ή σε αντικείµενα. Κυρίως πρέπει να αποφεύγεται τυχόν υπερφόρτωση λόγω υπέρβαρων φορτίων ή φορτίων που έχουν τοποθετηθεί στη µια µόνο πλευρά. εσµευτική για το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο είναι η πινακίδα τύπου που βρίσκεται πάνω στο όχηµα ή το διάγραµµα φορτίου. Ο µεταφορέας διαδρόµου δεν επιτρέπεται να λειτουργεί εντός περιοχών µε εύφλεκτα ή εκρήξιµα υλικά, ούτε σε περιοχές που µπορεί να προκαλέσουν διάβρωση ή σε περιοχές µε πολλή σκόνη. M Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη: Στα πλαίσια του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών χρήσης, ως ιδιοκτήτης θεωρείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο χρησιµοποιεί το µεταφορέα διαδρόµου ή το χρησιµοποιούν κάποιοι άλλοι µε δική του εντολή. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. χρονοµίσθωση, εκµίσθωση) ως "ιδιοκτήτης" θεωρείται το πρόσωπο που αναλαµβάνει τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις σχετικά µε τη λειτουργία, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες συµφωνίες του συµβολαίου µεταξύ ιδιοκτήτη και χρήστη του βιοµηχανικού µεταφορέα διαδρόµου. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίσει ότι το όχηµα χρησιµοποιείται µόνο µε τον προσήκοντα τρόπο και ότι αποφεύγονται οι κίνδυνοι κάθε είδους για τη ζωή και την υγεία του χρήστη ή τρίτων. Επιπλέον, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η τήρηση των προδιαγραφών για την πρόληψη ατυχηµάτων, παρόµοιων κανονισµών ασφαλείας, καθώς και των οδηγιών σχετικά µε τη λειτουργία και τη συντήρηση. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλοι οι χρήστες έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση µη τήρησης αυτών των οδηγιών λειτουργίας ακυρώνεται η εγγύηση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση διεξαγωγής ακατάλληλων εργασιών στο σύστηµα από τον πελάτη και/ ή τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του τµήµατος εξυπηρέτησης πελατών της κατασκευάστριας εταιρίας. Τοποθέτηση εξαρτηµάτων: Η τοποθέτηση ή εγκατάσταση πρόσθετων διατάξεων, µε τις οποίες γίνεται επέµβαση στις λειτουργίες ή συµπληρώνονται οι λειτουργίες του µεταφορέα διαδρόµου, επιτρέπεται µόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του κατασκευαστή. Κατά περίπτωση απαιτείται και η έγκριση από τοπικές αρχές. Ωστόσο, η έγκριση των αρχών δεν υποκαθιστά σε καµία περίπτωση την έγκριση του κατασκευαστή GR A 1

9 A GR

10 B Περιγραφή οχήµατος 1 Περιγραφή χρήσης Το όχηµα είναι ηλεκτρικό ανυψωτικό όχηµα µε βραχίονα χειρισµού, σε έκδοση µε τρεις τροχούς, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανύψωση και τη στοίβαξη παλετών καθώς και για την οριζόντια µεταφορά. Για την οριζόντια µεταφορά είναι εφικτή και η παραλαβή δυο παλετών που είναι τοποθετηµένες η µια πάνω στην άλλη. Χάρη στη συµπαγή κατασκευή του και τη δυνατότητα χρήσης του ως ανυψωτικού οχήµατος και για την οριζόντια µεταφορά, το όχηµα είναι ιδιαίτερα κατάλληλο ως συσκευή για τη χρήση σε καταστήµατα, εργοστάσια, µικρές αποθήκες καθώς και για φόρτωση και εκφόρτωση για τη µεταφορά µε φορτηγά. Η ανυψωτική ικανότητα αναγράφεται στην πινακίδα τύπου ή στην πινακίδα ανυψωτικής ικανότητας Qmax GR B 1

11 2 Περιγραφή υποσυστηµάτων και λειτουργίας Θέση Χαρακτηρισµός Θέση Χαρακτηρισµός 1 t ιακόπτης µε κλειδί 9 t Κάλυµµα µπαταρίας 2 o Συνδυασµένο ενδεικτικό 10 t ιάταξη ανύψωσης όργανο 3 t Γενικός διακόπτης ( ΙΑΚΟΠΗ 11 t Κάλυµµα µπαταρίας ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ) 4 t Βραχίονας χειρισµού µε 12 t Ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου κεφαλή βραχίονα χειρισµού 5 t Πλήκτρο ασφαλείας 13 o Φορτιστής µπαταριών 6 t Ρυθµιστής οδήγησης 14 t Βοηθητικός τροχός 7 t Σκελετός ανύψωσης 15 t Κινητήριος τροχός 8 t Προστατευτικός δακτύλιος t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός 0708.GR B 2

12 2.1 Όχηµα ιατάξεις ασφαλείας: Κλειστό, λείο περίγραµµα οχήµατος. Ο κινητήριος τροχός (15) και οι βοηθητικοί τροχοί (14) περιβάλλονται από µια σταθερή προστατευτική διάταξη έναντι πρόσκρουσης. Προστατεύει τα πόδια του χειριστή και το µεταφερόµενο φορτίο σε περίπτωση σύγκρουσης µε παλέτες. Ο µακρύς βραχίονας χειρισµού (4) εξασφαλίζει τη µεγαλύτερη δυνατή απόσταση ασφαλείας από το όχηµα. Με την ανακλινόµενη µορφή που του δίνει ο χρήστης, σε περίπτωση κινδύνου ολισθαίνει στο σώµα του χρήστη προς τα πάνω, το φρένο ενεργοποιείται. Το πλήκτρο ασφαλείας (5) στην κεφαλή του βραχίονα χειρισµού αντιδρά αν υπάρξει επαφή µε σώµα, η κατεύθυνση πορείας αλλάζει, το ανυψωτικό όχηµα αποµακρύνεται από το χειριστή. Κατά την απελευθέρωση του βραχίονα χειρισµού αυτός ωθείται από ένα ελατήριο µε πίεση αερίου στη θέση πέδησης. Σε περίπτωση κινδύνου, όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες µπορούν να τεθούν εκτός λειτουργίας µε το γενικό διακόπτη (3). οµή: Το όχηµα είναι ένα τρίτροχο όχηµα µε διευθυνόµενο κινητήριο τροχό (15) και δύο ελατηριωτούς, περιστρεφόµενους βοηθητικούς τροχούς (14) µε απόσβεση, εντός του κλειστού περιγράµµατος του οχήµατος. Ένα κάλυµµα που ανοίγει εύκολα προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα συγκροτήµατα για τον τεχνικό σέρβις. Τα στοιχεία χειρισµού είναι διατεταγµένα στην κεφαλή του βραχίονα χειρισµού µε τρόπο που να είναι εύκολο να τα πιάσει κανείς. Μηχανισµός κίνησης οδήγησης: Η µονάδα µηχανισµού κίνησης βρίσκεται στο κέντρο. Ο κινητήρας οδήγησης 1,5kW κινεί µέσω ενός κιβωτίου ταχυτήτων µε κωνικούς οδοντωτούς τροχούς (15) τον κινητήριο τροχό. Αλλάζοντας την κατεύθυνση πορείας µε το ρυθµιστή οδήγησης στην κεφαλή του βραχίονα χειρισµού είναι δυνατή η πέδηση µε τη βοήθεια της αντιστροφής διαδοχής φάσεων. Σύστηµα διεύθυνσης: Η διεύθυνση γίνεται µε το βραχίονα χειρισµού (4). Το εύρος περιστροφής είναι 90 και προς τις δυο πλευρές. Οι βοηθητικοί τροχοί (14) είναι περιστρεφόµενοι και ρυθµίζονται αυτόµατα παράλληλα προς τον κινητήριο τροχό. Όργανα χειρισµού και ενδείξεων: Τα στοιχεία χειρισµού είναι ευδιάκριτα διατεταγµένα στο βραχίονα χειρισµού (4). Οι λειτουργίες Ανύψωση, Κατέβασµα και Κόρνα ενεργοποιούνται µέσω πλήκτρων στο βραχίονα χειρισµού. Στη διάταξη επιτήρησης αποφόρτισης µπαταρίας καθώς και στο συνδυασµένο ενδεικτικό όργανο (2) απενεργοποιείται η λειτουργία Ανύψωση για την προστασία της µπαταρίας από ολική αποφόρτιση. Η διάταξη επιτήρησης αποφόρτισης και το συνδυασµένο ενδεικτικό όργανο χρησιµεύουν σε αυτήν την περίπτωση ως δείκτες αποφόρτισης. Σύστηµα πέδησης: Ένα ηλεκτροµαγνητικά ενεργοποιούµενο δισκόφρενο επενεργεί άµεσα στον κινητήρα του µηχανισµού κίνησης. Το φρένο αερίζεται ηλεκτρικά µέσω της στροφής του βραχίονα χειρισµού στο πεδίο οδήγησης. Με τη στροφή του βραχίονα χειρισµού στην άνω ή στην κάτω περιοχή πέδησης γίνεται πέδηση. Τότε διακόπτεται το κύριο κύκλωµα ισχύος. Υδραυλικό σύστηµα: Το συγκρότηµα αντλιών αποτελείται από έναν κινητήρα κύριου ρεύµατος µε µια στεγανοποιηµένη µε φλάντζα και αθόρυβη αντλία ακριβείας υψηλής πίεσης. Οι λειτουργίες Ανύψωση και Κατέβασµα ελέγχονται µέσω µαγνητικών βαλβίδων. Για µετρήσεις πίεσης είναι εγκατεστηµένη µια µίνι σύνδεση µέτρησης GR Ηλεκτρικό σύστηµα: Σύστηµα 24 Volt ως σύστηµα δύο αγωγών. Η αδιαβάθµητη ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου ρεύµατος οδήγησης περιλαµβάνεται στο βασικό εξοπλισµό. B 3

13 2.2 Παραλαβή φορτίου Η συσκευή παραλαβής φορτίου αποτελείται από τη διάταξη ανύψωσης µε το βιδωµένο σκελετό ανύψωσης (7). ιάταξη ανύψωσης: Η διάταξη ανύψωσης µε τους βραχίονες τροχού συνδέεται µέσω του κυλίνδρου ανύψωσης και της ράβδου ανύψωσης µε το πλαίσιο. Η ανύψωση των βραχιόνων τροχού πραγµατοποιείται µέσω του κυλίνδρου ανύψωσης µε ταυτόχρονη περιστροφή της βάσης τροχού φορτίου της ράβδου ανύψωσης. Σκελετός ανύψωσης: Ιστοί συγκολληµένοι. Ο εσωτερικός ιστός και η ολισθαίνουσα βάση υποδοχής φορτίου κινούνται πάνω σε τροχούς µε ρουλεµάν. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ελάχιστη απώλεια τριβής και µικρότερη κατανάλωση ρεύµατος. Οι τροχοί υποστήριξης που είναι λοξά διατεταγµένοι στα προφίλ οδηγού ιστού παραλαµβάνουν και την πλευρική πίεση όταν το φορτίο εδράζεται στη µία πλευρά. Σε σκελετούς ανύψωσης µεγαλύτερους από 2010 mm, η ανύψωση του φορτίου σε ύψος µεγαλύτερο από 1800 mm, είναι δυνατή µόνο αν είναι κατεβασµένη η διάταξη ανύψωσης βραχιόνων τροχού GR B 4

14 h4 h14 h1 c l h3 Q h2 l2 y l1 h13 Ast Wa B b GR B 5

15 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά στάνταρ έκδοσης Z ήλωση τεχνικών χαρακτηριστικών σύµφωνα µε το πρότυπο VDI Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και συµπληρώσεων. 3.1 εδοµένα ισχύος για στάνταρ τύπους οχηµάτων Χαρακτηρισµός Q Ανυψωτική ικανότητα 2000 kg C Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου σε στάνταρ µήκος 600 mm περόνης Ταχύτητα οδήγησης µε / χωρίς φορτίο 6,0 / 6,0 km/h Ταχύτητα ανύψωσης µε / χωρίς φορτίο 0,14 / 0,24 m/s Ταχύτητα κατεβάσµατος µε / χωρίς φορτίο 0,47 / 0,24 m/s Mέγ. ικανότητα αναρρίχησης (5 min) µε / χωρίς φορτίο 2) 9 / 15 % 3.2 ιαστάσεις Χαρακτηρισµός h 1 Ύψος σκελετού ανύψωσης σε mm απόσυρση h 2 Ελεύθερη διαδροµή ανύψωσης 3) 0 mm h 3 Ανύψωση mm h 4 Ύψος σκελετού ανύψωσης σε έκταση mm h 13 Ύψος σκελετού ανύψωσης κατεβασµένου 90 mm h 14 Ύψος βραχίονα χειρισµού 4) 850 / mm 1350 y Μεταξόνιο 1) 5) 1550 mm L 1 Μήκος οχήµατος 5) 1975 mm L 2 Μήκος συµπερ. πίσω µέρους περόνης 5) 785 mm l Μήκος περονών 1190 mm B Πλάτος οχήµατος 690 mm b 5 Εξωτερική απόσταση περόνης 570 mm Wa Ακτίνα στροφής 1) 5) 1710 mm Ast Εύρος διαδρόµου εργασίας 1) 5) 800 x 1200 κατά µήκος 2395 mm 1) Μονάδα φορτίου κατεβασµένη + 75 mm 2) 8% µε κατανοµή φορτίου, µε µέγιστο φορτίο στην υψηλή ανύψωση 3) Για διάταξη ανύψωσης σε ελεύθερη διαδροµή ανύψωσης 100 mm (h 2 ): h 1 = + 50 mm 4) Στην έκδοση µε ψυκτική αποθήκη + 90 mm 5) XL-Version +72 mm 0708.GR B 6

16 3.3 Πρότυπα EN Μόνιµη ηχητική στάθµη: < 70 db(a) Z κατά EN σε συµµόρφωση µε το ISO Η µόνιµη ηχητική στάθµη αποτελεί µια τιµή που καθορίζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προτύπου και συµπεριλαµβάνει την ηχητική στάθµη κατά την οδήγηση, την ανύψωση και τη λειτουργία σε ρελαντί. Η ηχητική στάθµη µετριέται στο αυτί του οδηγού. Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (ΗΜΣ) Z Ο κατασκευαστής βεβαιώνει την τήρηση των οριακών τιµών για ηλεκτροµαγνητικές εκποµπές παρεµβολών και ατρωσία έναντι παρεµβολών, καθώς και τον έλεγχο της αποφόρτισης στατικού ηλεκτρισµού κατά EN 12895, όπως επίσης και των κανονιστικών παραποµπών. Οι τροποποιήσεις σε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήµατα και στη διάταξή τους πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του κατασκευαστή. 3.4 Συνθήκες χρήσης Z Θερµοκρασία περιβάλλοντος - σε λειτουργία 5 C έως 40 C Για διαρκή χρήση κάτω από 5 C ή σε ψυγείο δηλ. σε ακραίες εναλλαγές θερµοκρασίας ή υγρασίας αέρα απαιτείται για το µεταφορέα διαδρόµου ένας ειδικός εξοπλισµός και σχετική άδεια GR B 7

17 3 6 4 Σηµεία σήµανσης και πινακίδες τύπου mv 1,5 V Θέση Χαρακτηρισµός 16 Ετικέτα ελέγχου (o) 17 Πινακίδα τύπου, όχηµα 18 Απαγορευτική πινακίδα "Απαγορεύονται οι συνοδηγοί" 19 Απαγορευτική πινακίδα "Μην περνάτε τα χέρια σας µέσα από το σκελετό ανύψωσης" 20 Σηµείο ανάρτησης για φόρτωση µε γερανό 21 Απαγορευτική πινακίδα "Μην στέκεστε κάτω από τη διάταξη παραλαβής φορτίου" 22 ιάγραµµα φορτίου 23 Ανυψωτική ικανότητα 24 Προσοχή: Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες λειτουργίας! 0708.GR B 8

18 4.1 Πινακίδα τύπου, όχηµα Z Θέση Χαρακτηρισµός Θέση Χαρακτηρισµός 25 Τύπος 31 Κατασκευαστής 26 Αρ. σειράς 32 Βάρος µπαταρίας ελάχ./µέγ. σε kg 27 Ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα 33 Ισχύς µετάδοσης σε kw σε kg 28 Μπαταρία: Τάση V 34 Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου σε mm 29 Καθαρό βάρος χωρίς µπαταρία σε 35 Έτος κατασκευής kg 30 Λογότυπο κατασκευαστή 36 Επιλογή Για ερωτήσεις σχετικά µε το όχηµα ή παραγγελίες ανταλλακτικών παρακαλούµε να παραθέτετε τον αριθµό σειράς (27). 4.2 Ανυψωτική ικανότητα Η πινακίδα (23) δίνει την ανυψωτική ικανότητα Q kg του οχήµατος σε λειτουργία οδήγησης: kg kg max 100 mm max 2000 kg Q max Hmm Q max 600 Dmm 600 A B C 0708.GR A= Απαγόρευση της διαδροµής µεταφοράς µε ανυψωµένο φορτίο. B= Ανυψωτική ικανότητα σε οριζόντια µεταφορά µέγ kg µε ανυψωµένους βραχίονες τροχού χωρίς ανύψωση ιστού. C= ιώροφη λειτουργία: Mέγιστο ύψος ανύψωσης 1600 mm. Mέγιστη ανυψωτική ικανότητα στην υψηλή ανύψωση ανάλογα µε την καταχώρηση. Η µέγιστη ανυψωτική ικανότητα στην υψηλή και χαµηλή ανύψωση είναι συνολικά µέγ kg. B 9

19 4.3 ιάγραµµα φορτίου F Η πινακίδα (22) δίνει την ανυψωτική ικανότητα (Q σε kg) σε λειτουργία στοίβαξης. Το επιτρεπόµενο φορτίο σε συνάρτηση µε την απόσταση κέντρου βάρους (D σε mm) και το ύψος ανύψωσης (H σε mm) δίνονται µε τη µορφή πίνακα. 22 -Nr. Serien-Nr. Qkg Hmm Dmm 0708.GR B 10

20 C Μεταφορά και πρώτη θέση σε λειτουργία 1 Φόρτωση µε γερανό M Χρησιµοποιείτε µόνο ανυψωτικό µηχάνηµα µε επαρκή ανυψωτική ικανότητα (για το βάρος του οχήµατος βλέπε πινακίδα τύπου οχήµατος στο κεφάλαιο Β). Σταθµεύστε και ασφαλίστε το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Αναρτήστε τον εξοπλισµό γερανού στα σηµεία ανάρτησης (1), έτσι ώστε να µην είναι δυνατό να ολισθήσει! 1 2 Πρώτη θέση σε λειτουργία M Z Οδηγείτε το όχηµα µόνο µε ρεύµα µπαταρίας! Το ανορθωµένο εναλλασσόµενο ρεύµα καταστρέφει τα ηλεκτρονικά δοµικά µέρη. Οι συνδέσεις καλωδίων προς την µπαταρία (εύκαµπτα καλώδια) πρέπει να είναι µικρότερες από 6 m. Μετά τη στάθµευση µπορεί να παρατηρηθεί επιπλάτυνση της επιφάνειας κύλισης των τροχών. Μόλις το όχηµα κινηθεί για λίγο, οι επιπλατύνσεις αυτές εξαλείφονται. Για να µπορεί να λειτουργήσει το όχηµα µετά από την παράδοση ή µετά από µεταφορά, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθες ενέργειες: 0606.GR Ελέγξτε την πληρότητα και την κατάσταση του εξοπλισµού. Εάν χρειάζεται, εγκαταστήστε την µπαταρία, προσέχοντας να µην καταστρέψετε το καλώδιό της. Φορτίστε την µπαταρία (βλέπε κεφάλαιο D). Εάν χρειάζεται, ελέγξτε τη ρύθµιση της διάταξης επιτήρησης αποφόρτισης µπαταρίας ή του συνδυασµένου ενδεικτικού οργάνου, για να διαπιστώσετε εάν συµφωνεί µε τον τύπο µπαταρίας (βλέπε κεφάλαιο D). Θέστε σε λειτουργία το όχηµα σύµφωνα µε τις οδηγίες (βλέπε κεφάλαιο E). C 1

21 3 Κίνηση του οχήµατος χωρίς αυτόνοµο µηχανισµό κίνησης Για να µπορέσετε να µετακινήσετε το όχηµα σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης, πρέπει να απελευθερωθεί το ηλεκτροµαγνητικά ενεργοποιούµενο φρένο. F Ανοίξτε και αφαιρέστε το εµπρόσθιο κάλυµµα (βλέπε κεφάλαιο F). Αφαιρέστε την επένδυση. Λύστε την πλάκα αγκύρωσης βιδώνοντας δύο κοχλίες M4x20 (2). Το φρένο αερίζεται και το όχηµα µπορεί να κινηθεί.. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας απαγορεύεται σε κατωφέρειες και ανωφέρειες. Μόλις φτάσετε στο επιθυµητό σηµείο, επαναφέρετε το σύστηµα πέδησης στην αρχική κατάσταση! Το όχηµα δεν πρέπει να σταθµεύεται µε αερισµένο φρένο. Ξεβιδώστε πάλι τους κοχλίες (2). Η κατάσταση των φρένων έχει αποκατασταθεί και πάλι. Τοποθετήστε το εµπρόσθιο κάλυµµα GR C 2

22 D Μπαταρία - Συντήρηση, φόρτιση, αλλαγή 1 Κανονισµοί ασφαλείας για το χειρισµό µπαταριών ηλεκτρολύτη Πριν από κάθε εργασία στις µπαταρίες το όχηµα πρέπει να σταθµεύεται µε ασφάλεια (βλέπε κεφάλαιο E). Προσωπικό συντήρησης: Η φόρτιση, η συντήρηση και η αντικατάσταση των µπαταριών πρέπει να διεξάγονται µόνο από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό. Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας και οι προδιαγραφές του κατασκευαστή της µπαταρίας και του σταθµού φόρτισης µπαταριών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την εκτέλεση. Μέτρα πυροπροστασίας: Κατά το χειρισµό µπαταριών απαγορεύεται το κάπνισµα και η χρήση ανοικτής εστίας φωτιάς. Στην περιοχή του προς φόρτωση σταθµευµένου οχήµατος δεν πρέπει να υπάρχουν σε απόσταση τουλάχιστον 2 m εύφλεκτες ουσίες ή µέσα λειτουργίας που δηµιουργούν σπινθήρες. Ο χώρος πρέπει να αερίζεται. Πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµα µέσα πυροπροστασίας. Συντήρηση της µπαταρίας: Τα καπάκια των στοιχείων της µπαταρίας πρέπει να διατηρούνται στεγνά και καθαρά. Οι ακροδέκτες και τα άκρα καλωδίων πρέπει να είναι καθαρά, να επιστρώνονται ελαφρά µε γράσο για πόλους και να βιδώνονται σφιχτά. M F Απόρριψη της µπαταρίας: Η απόρριψη µπαταριών επιτρέπεται µόνο σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς προστασίας περιβάλλοντος ή τους νόµους περί απόρριψης. Πρέπει απαραιτήτως να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την απόρριψη. Πριν από το κλείσιµο του καλύµµατος της µπαταρίας βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της µπαταρίας δεν κινδυνεύει να υποστεί ζηµιά. Οι µπαταρίες περιέχουν διάλυµα ηλεκτρολύτη που είναι δηλητηριώδες και καυστικό. Για το λόγο αυτό, σε όλες τις εργασίες στις µπαταρίες πρέπει να φοράτε προστατευτικό ρουχισµό και προστατευτικά γυαλιά. Αποφύγετε οπωσδήποτε την επαφή µε τον ηλεκτρολύτη της µπαταρίας. Σε περίπτωση που ο ρουχισµός, το δέρµα ή τα µάτια έρθουν σε επαφή µε τον ηλεκτρολύτη της µπαταρίας, ξεπλύνετε αµέσως τα προσβεβληµένα σηµεία µε άφθονο καθαρό νερό, ενώ σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα ή τα µάτια ζητήστε ιατρική βοήθεια. Εξουδετερώστε αµέσως τυχόν ηλεκτρολύτες µπαταρίας που διαρρέουν. 2 Τύποι µπαταριών Ανάλογα µε την χρήση, ο µεταφορέας διαδρόµου είναι εξοπλισµένος µε διαφορετικούς τύπους µπαταρίας. Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται οι τυποποιηµένοι συνδυασµοί και οι αντίστοιχες χωρητικότητες: Μπαταρία 24 V - 2 PzS Μπαταρία 24 V - 2 PzS Μπαταρία 24 V - 2 PzS 180 Ah 220 Ah 240 Ah HX 0606.GR F Τα βάρη των µπαταριών αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της µπαταρίας. Οι µπαταρίες µε µη µονωµένους πόλους πρέπει να καλύπτονται µε ένα αντιολισθητικό µονωτικό στρώµα. Το βάρος και οι διαστάσεις της µπαταρίας επηρεάζουν σηµαντικά την ασφάλεια λειτουργίας του οχήµατος. Η αντικατάσταση του εξοπλισµού µπαταριών επιτρέπεται µόνο κατόπιν έγκρισης του κατασκευαστή. D 1

23 3 Άνοιγµα καλύµµατος της µπαταρίας F Σταθµεύστε και ασφαλίστε το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Πιέστε το γενικό διακόπτη (2) στη θέση "OFF". Ανοίξτε το κάλυµµα της µπαταρίας (1). Το κάλυµµα µπαταρίας (1) παραµένει ανοιχτό µόνο από το βάρος του Φόρτιση µπαταρίας Το όχηµα µπορεί να είναι προαιρετικά εξοπλισµένο µε ενσωµατωµένο φορτιστή. Το όχηµα είναι εξοπλισµένο από το εργοστάσιο (χωρίς προαιρετικό εσωτερικό φορτιστή) µε στατικό φορτιστή. M Για τη φόρτιση της µπαταρίας, το όχηµα πρέπει να είναι σταθµευµένο σε κλειστό, καλά αεριζόµενο χώρο. Πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως οι κανονισµοί ασφαλείας του κατασκευαστή των µπαταριών και του σταθµού φόρτισης GR D 2

24 4.1 Φόρτιση της µπαταρίας µε στατικό φορτιστή M F Σταθµεύστε και ασφαλίστε το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Η σύνδεση και η αποσύνδεση του βύσµατος της µπαταρίας από την πρίζα, καθώς και η ενεργοποίηση του γενικού διακόπτη (2), επιτρέπεται µόνο, όταν το όχηµα και ο φορτιστής έχουν απενεργοποιηθεί. Άνοιγµα καλύµµατος της µπαταρίας. Κατά τη διαδικασία φόρτισης πρέπει οι επιφάνειες των στοιχείων της µπαταρίας να είναι ελεύθερες, προκειµένου να διασφαλίζεται επαρκής αερισµός. Απαγορεύεται η τοποθέτηση µεταλλικών αντικειµένων πάνω στην µπαταρία. Πριν από τη διαδικασία φόρτισης, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις καλωδίων και βυσµάτων για εµφανείς ζηµιές. Πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται οι κανονισµοί ασφαλείας του κατασκευαστή της µπαταρίας και του σταθµού φόρτισης. 3 4 M Τραβήξτε το βύσµα µπαταρίας (3) από την πρίζα στο όχηµα. Αφαιρέστε, εφόσον υπάρχει, το µονωτικό στρώµα από την µπαταρία. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης (4) του σταθµού φόρτισης µπαταριών µε το βύσµα της µπαταρίας (3) και ενεργοποιήστε το φορτιστή. Φορτίστε τη µπαταρία σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή µπαταριών και του σταθµού φόρτισης GR D 3

25 4.2 Φόρτιση µπαταρίας µε ενσωµατωµένο φορτιστή (o) F Z εν επιτρέπεται το άνοιγµα του φορτιστή. Σε περίπτωση βλάβης πρέπει να αντικατασταθεί. Από το εργοστάσιο, κατά την παράδοση του οχήµατος χωρίς µπαταρία ο διακόπτης (6) είναι ρυθµισµένος στη θέση 0. Η κόκκινη φωτοδίοδος (5) αναβοσβήνει δεν είναι εφικτή η φόρτιση της µπαταρίας Επιλογή καµπύλης φόρτισης στον ενσωµατωµένο φορτιστή M Z Μέσω του διακόπτη (6) που βρίσκεται στο φορτιστή, οι καµπύλες φόρτισης µπορούν να προσαρµοστούν στην εκάστοτε χρησιµοποιούµενη µπαταρία, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα. Πριν από τη ρύθµιση των αντίστοιχων καµπύλων φόρτισης, πρέπει να αποσυνδεθεί το βύσµα της µπαταρίας και ο ρευµατολήπτης! Θέση διακόπτη (6) Eπιλεγµένες καµπύλες φόρτισης (χαρακτηριστικές καµπύλες) 1 Μπαταρίες υγρών στοιχείων: Ah 2 Χωρίς συντήρηση: Ah 3 Χωρίς συντήρηση: Ah 4 Χωρίς συντήρηση: Ah 5 Μπαταρίες υγρών στοιχείων: Ah χαρακτηριστική καµπύλη παλµού 6 Μπαταρίες υγρών στοιχείων: Jungheinrich Ah Σε κάθε άλλη θέση του διακόπτη (6) γίνεται φραγή του φορτιστή και συνεπώς η µπαταρία δε φορτίζει GR D 4

26 Ρύθµιση της χαρακτηριστικής καµπύλης φόρτισης Εκτελέστε τη ρύθµιση της χαρακτηριστικής καµπύλης σύµφωνα µε τα ακόλουθα βήµατα: Συνδέστε την µπαταρία Επιλέξτε την επιθυµητή χαρακτηριστική καµπύλη στρέφοντας το διακόπτη ρύθµισης δεξιόστροφα Με την ενέργεια αυτή είναι εφικτή η βοήθεια ρύθµισης µέσω του φορτιστή Όταν η χαρακτηριστική καµπύλη είναι έγκυρη, αναβοσβήνει η πράσινη LED ανάλογα µε τη ρυθµισµένη θέση. Όταν η θέση δεν είναι έγκυρη αναβοσβήνει η κόκκινη LED. Εκκίνηση της διαδικασίας φόρτισης µε ενσωµατωµένο φορτιστή F Σταθµεύστε και ασφαλίστε το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Κατά τη διαδικασία φόρτισης πρέπει οι επιφάνειες των στοιχείων της µπαταρίας να είναι ελεύθερες, προκειµένου να διασφαλίζεται επαρκής αερισµός. Απαγορεύεται η τοποθέτηση µεταλλικών αντικειµένων πάνω στην µπαταρία. Πριν από τη διαδικασία φόρτισης ελέγξτε όλες τις συνδέσεις καλωδίων και βυσµάτων για ορατές ζηµίες. Πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως οι κανονισµοί ασφαλείας του κατασκευαστή της µπαταρίας. Σύνδεση δικτύου Τάση δικτύου: 230 V (± 6%) Συχνότητα δικτύου: 50/60 Hz (± 1%) GR Τραβήξτε το ηλεκτρικό καλώδιο (7) του φορτιστή από τη βάση στήριξης στο κάλυµµα. Ανοίξτε το κάλυµµα της µπαταρίας (βλέπε ενότητα 3). Αφαιρέστε, εφόσον υπάρχει, το µονωτικό στρώµα από την µπαταρία. Τραβήξτε το γενικό διακόπτη (2) προς τα έξω (θέση "ΟN"). Εισάγετε το ρευµατολήπτη (7) σε ένα ρευµατοδότη του δικτύου. D 5

27 Z Z Z M F Η ενεργοποίηση του γενικού διακόπτη (2) επιτρέπεται µόνο όταν το όχηµα και ο φορτιστής έχουν απενεργοποιηθεί. Η LED που αναβοσβήνει υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης ή τυχόν βλάβη (για τους αντίστοιχους κωδικούς, ανατρέξτε στον πίνακα "Ένδειξη LED"). Εάν ο ρευµατολήπτης (7) είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο τροφοδοσίας, διακόπτονται όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες του οχήµατος (ηλεκτρική προστασία εκκίνησης). εν µπορεί να πραγµατοποιηθεί καµία λειτουργία του οχήµατος. Τραβήξτε το ρευµατολήπτη (7) από το ρευµατοδότη του δικτύου και εισάγετέ τον ξανά στη βάση στερέωσης. Μετά από διακοπή ισχύος, η φόρτιση συνεχίζεται αυτοµάτως. Η φόρτιση µπορεί να διακοπεί αφαιρώντας το ρευµατολήπτη και να συνεχιστεί ως µερική φόρτιση. Το ηλεκτρικό καλώδιο δεν πρέπει να υποστεί βλάβη. Πριν από τη θέση σε λειτουργία, το κάλυµµα της µπαταρίας πρέπει να είναι κλεισµένο µε ασφάλεια. Χρόνοι φόρτισης Η διάρκεια της φόρτισης εξαρτάται από τη χωρητικότητα της µπαταρίας. Ένδειξη LED LED Ένδειξη Πράσινη LED (6) Off, αν δεν υπάρχει σύνδεση δικτύου και/ή µπαταρία. Κόκκινη LED (5) Πράσινη LED (6) Ο παλµός αναλαµπών (1x... 6x) δείχνει τη ρυθµισµένη καµπύλη φόρτισης (χαρακτηριστική καµπύλη). Η οµοιόµορφη συχνότητα αναλαµπών δείχνει τη διαδικασία φόρτισης. Μόνιµα αναµµένη LED µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτισης. Κόκκινη LED (5) Όταν αναβοσβήνει γρήγορα υποδηλώνει ότι η ρύθµιση της χαρακτηριστικής καµπύλης δεν είναι σωστή (ενδιάµεση θέση). Αναβοσβήνει αργά, όταν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα. Παραµένει αναµµένη, όταν η διαδικασία φόρτισης διακόπηκε λόγω υπερθέρµανσης. Μετά την ψύξη συνεχίζεται η φόρτιση. Φόρτιση συντήρησης Η φόρτιση συντήρησης ξεκινά αυτοµάτως µετά το τέλος της φόρτισης. Μερικές φορτίσεις Ο φορτιστής είναι κατασκευασµένος έτσι, ώστε να προσαρµόζεται αυτοµάτως στη φόρτιση των µερικώς φορτισµένων µπαταριών. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται η φθορά της µπαταρίας GR D 6

28 5 Αφαίρεση και τοποθέτηση της µπαταρίας F Z Ανοίξτε το κάλυµµα της µπαταρίας (βλέπε ενότητα 3). Το όχηµα πρέπει να βρίσκεται σε οριζόντια θέση. Προκειµένου να αποφεύγονται βραχυκυκλώµατα, οι µπαταρίες µε ανοικτούς πόλους ή γέφυρες σύνδεσης πρέπει να καλύπτονται µε επένδυση καουτσούκ. Αφαιρέστε και τακτοποιήστε το βύσµα ή το καλώδιο της µπαταρίας έτσι, ώστε να µη µαγκώσουν στο όχηµα σε περίπτωση αφαίρεσης της µπαταρίας. Κατά τη µεταφορά της µπαταρίας µε εξοπλισµό γερανού φροντίστε για επαρκή ανυψωτική ικανότητα (βλέπε βάρος µπαταρίας στην πινακίδα τύπου µπαταρίας στον περιέκτη της µπαταρίας). Ο εξοπλισµός του γερανού πρέπει να ασκεί κάθετη έλξη, έτσι ώστε το δοχείο της µπαταρίας να µην συµπιέζεται. Οι γάντζοι πρέπει να προσαρµόζονται στα σηµεία ανάρτησης της µπαταρίας µε τέτοιο τρόπο, ώστε όταν ο εξοπλισµός του γερανού δεν είναι τεντωµένος να µην κινδυνεύουν να πέσουν πάνω στα στοιχεία της µπαταρίας. 5.1 Αφαίρεση µπαταρίας Z M Τραβήξτε έξω το βύσµα της µπαταρίας. Τραβήξτε την ασφάλιση (10) του καλύµµατος µπαταρίας προς τα πάνω, κρατώντας ταυτόχρονα σταθερό το κάλυµµα µπαταρίας (11). Ανασηκώστε το κάλυµµα µπαταρίας (11). Τοποθετήστε το φορέα µπαταρίας στο όχηµα. Ανασηκώστε τον αναστολέα της µπαταρίας (8) ψηλά και κρατήστε τον σταθερό (µόνο σε µπαταρίες 220 Ah). Η λειτουργία του αναστολέα µπαταρίας δεν πρέπει να απενεργοποιείται. Μην πιάνετε µεταξύ τοιχώµατος οχήµατος και µπαταρίας. Τραβήξτε ελαφρώς την µπαταρία (9) προς το σώµα. Ωθήστε προσεχτικά την µπαταρία από το όχηµα στο φορέα µπαταρίας GR D 7

29 F F Η µπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται µόνο µε µπαταρία της ίδιας έκδοσης. Η τοποθέτηση γίνεται µε την αντίστροφη σειρά. Προσέξτε τη σωστή θέση εγκατάστασης και τη σύνδεση της µπαταρίας. Μετά από την επανατοποθέτηση ελέγξτε όλες τις συνδέσεις καλωδίων και βυσµάτων για ορατές ζηµιές. Πριν από τη θέση σε λειτουργία, το κάλυµµα της µπαταρίας πρέπει να είναι κλεισµένο µε ασφάλεια! 0606.GR D 8

EJC 110/112. Οδηγίες λειτουργίας

EJC 110/112. Οδηγίες λειτουργίας EJC 110/112 01.05 - Οδηγίες λειτουργίας g 50444160 03.07 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

HC 110. Οδηγίες λειτουργίας 12.05 - 51109747 07.08

HC 110. Οδηγίες λειτουργίας 12.05 - 51109747 07.08 HC 110 12.05 - Οδηγίες λειτουργίας g 51109747 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

EKS 110. Οδηγίες λειτουργίας

EKS 110. Οδηγίες λειτουργίας EKS 110 04.08 - Οδηγίες λειτουργίας g 51085461 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ESC 213/216/Z13/Z16. Οδηγίες λειτουργίας

ESC 213/216/Z13/Z16. Οδηγίες λειτουργίας ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Οδηγίες λειτουργίας g 50453619 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Οδηγίες λειτουργίας g 50428258 09.10 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος µε έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ESD 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Οδηγίες λειτουργίας 51189858 12.14 g ESD 120K ESD 120L g 2 Πρόλογος Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ESE 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESE 120K ESE 120L

ESE 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESE 120K ESE 120L ESE 120K/120L 07.09 - Οδηγίες λειτουργίας 50459731 12.14 g ESE 120K ESE 120L g Πρόλογος Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ESE 530. Οδηγίες λειτουργίας 01.05- 50460702 07.08

ESE 530. Οδηγίες λειτουργίας 01.05- 50460702 07.08 ESE 530 01.05- Οδηγίες λειτουργίας g 50460702 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

EME 114. Οδηγίες λειτουργίας EME 114

EME 114. Οδηγίες λειτουργίας EME 114 EME 114 06.14 - Οδηγίες λειτουργίας 51126159 12.14 g EME 114 ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ERE 225. Οδηγίες λειτουργίας

ERE 225. Οδηγίες λειτουργίας ERE 225 10.07 - Οδηγίες λειτουργίας g 51054875 11.14 ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 50287431 12.14 AMX 10 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ETV C16/C20. Οδηγίες χρήσης 06.08 - 51069896 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Οδηγίες χρήσης 06.08 - 51069896 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Οδηγίες χρήσης 51069896 07.12 g ETV C16 ETV C20 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

EFG 535/540/545/550. Οδηγίες λειτουργίας 01.04 - 52016512 07.08

EFG 535/540/545/550. Οδηγίες λειτουργίας 01.04 - 52016512 07.08 EG 535/540/545/550 01.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52016512 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

EFG 110-115. Οδηγίες λειτουργίας 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Οδηγίες λειτουργίας 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Οδηγίες λειτουργίας 51151448 11.14 g EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα στην Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Οδηγίες χρήσης 50468495 07.12 g ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52025070 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το ηλεκτρικό αμαξίδιο είναι εύκολο στη χρήση. Ο χρήστης μπορεί να κινήσει το αμαξίδιο μπροστά, πίσω ή να περιστραφεί στο ίδιο σημείο και όλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ETM/V 214/216. Οδηγίες λειτουργίας

ETM/V 214/216. Οδηγίες λειτουργίας ETM/V 214/216 10.03 - Οδηγίες λειτουργίας g 50314478 10.03 Σηµαντικές επισηµάνσεις για τη µεταφορά και το µοντάρισµα σκελετών ανύψωσης σε περονοφόρα οχήµατα µε προωθητικές κολόνες Μεταφορά Η µεταφορά µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE Εγχειρίδιο χρήσης 1. Σηµειώσεις σχετικά µε την ασφάλεια (Για να είστε ασφαλείς κατά τη χρήση του UPS, παρακαλούµε να σεβαστείτε τα ακόλουθα:) Παρακαλούµε φορτίστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ AC-72

ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ AC-72 ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ AC-72 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το ηλεκτρικό αμαξίδιο είναι εύκολο στη χρήση. Ο χρήστης μπορεί να μετακινήσει το αμαξίδιο μπροστά, πίσω ή να περιστραφεί στο ίδιο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Truma CP (E) classic Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 51119806 12.14 g AMW 22 AMW 22p ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των δυνάµεων και του συντελεστή πεδήσεως ενός ελεγχόµενου οχήµατος. Οι µετρήσεις αυτές πραγµατοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200. Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC

Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200. Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200 Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC TO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500

Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500 Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500 Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τη μηχανή εκτύπωσης σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη. Προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Οδηγίες λειτουργίας g 52025757 02.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα