ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα 5.0 Κατάλογος Πιστοποιηµένων Προϊόντων 6.0 ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Πελατών 6.1 Έκθεση οκιµής 6.2 Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης 7.0 ιαδικασία Αίτησης 7.1 Εργαστηριακή οκιµή 7.2 Πιστοποίηση Συµµόρφωσης Προϊόντος 8.0 Αξιολόγηση Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας Πελάτη 8.1 Ανασκόπηση Εγγράφων του Συστήµατος Ποιότητας 8.2 Προαιρετική Προαξιολόγηση Συστήµατος Ποιότητας 8.3 Επιθεώρηση Αξιολόγησης Συστήµατος Ποιότητας 8.4 Επιθεώρηση Επιτήρησης Συστήµατος Ποιότητας 8.5 Ειδικές επιθεωρήσεις 9.0 Απόφαση Πιστοποίησης 10.0 Ανάκληση / Ακύρωση Πιστοποίησης 11.0 ιαφοροποίηση των Απαιτήσεων Συµµόρφωσης του Προϊόντος Υποχρεώσεις Ι.ΓΕ.Μ.Κ Πληροφόρηση για αλλαγές 13.0 Σήµα Συµµόρφωσης ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./Ι.ΓΕ.Μ.Κ Πληρωµή Προϋπολογισµός κόστους 15.0 Περίοδος Συµφωνίας 16.0 Ενστάσεις 17.0 Εµπιστευτικότητα - Εχεµύθεια 18.0 Ευθύνη 19.0 Παράπονα 20.0 ιαφήµιση 21.0 Αναθεωρήσεις Κανονισµού

3 1.0 Νοµικό Πλαίσιο Το Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών (Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) υπάγεται στο Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έ- ρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.). Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου και έχει ιδρυθεί και λειτουργεί υπό νοµικό πλαίσιο που καθορίζεται µε την κάτωθι νοµοθεσία: α) Ν. 1845/89, Φ.Ε.Κ. 102, Τεύχος Α, β) Ν. 2040/93, Φ.Ε.Κ. 70, Τεύχος Α, γ) Ν. 2538/97, Φ.Ε.Κ. 242, Τεύχος Α, δ) Υ.Α /90, Φ.Ε.Κ. 530, Τεύχος Β, ε) Υ.Α /90, Φ.Ε.Κ. 419, Τεύχος Β. Η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. βρίσκεται στον Παράδεισο Αµαρουσίου Αττικής επί της οδού Αιγιαλείας 19 και Χαλεπά (τηλ.: , fax: ) Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. έχει ιδρυθεί και λειτουργεί υπό νοµικό πλαίσιο που καθορίζεται µε την κάτωθι νοµοθεσία: α) Ν 815/37, β) Ν 2918/41, γ) Ν 1333/44, Φ.Ε.Κ. 69, Τεύχος Α, δ) Β.. 4/61, Φ.Ε.Κ. 3, Τεύχος Α, ε) Λ7/12/7, Φ.Ε.Κ. 776, Τεύχος Β. στ) Π.. 433/77, Φ.Ε.Κ. 133, Τεύχος Α, ζ) Υ.Α /10903/1990, η) Ν 1845/89, Φ.Ε.Κ. 102, Τεύχος Α, θ) Ν 2040/93, Φ.Ε.Κ. 70, Τεύχος Α, ι) Ν 2538/97, Φ.Ε.Κ. 242, Τεύχος Α, κ) Υ.Α /90, Φ.Ε.Κ. 530, Τεύχος Β, λ) Υ.Α /90, Φ.Ε.Κ. 419, Τεύχος Β. Τα εργαστήρια και οι υπηρεσίες πιστοποίησης προϊόντων βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. στους Αγίους Αναργύρους Αττικής επί της οδού ηµοκρατίας 61 (τηλ.: , , fax: ). Η βιωσιµότητα του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. εξασφαλίζεται µέσω κονδυλίων που διαθέτει το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Οι πόροι του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. προέρχονται από: α) Επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισµό του Κράτους µέσω Υπουργείου Γεωργίας, β) Αξιοποίηση περιουσίας του, γ) Παροχή υπηρεσιών, δ) Ερευνητικές δραστηριότητες,

4 ε) Παραγωγή και πώληση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Οι ενδιαφερόµενες για τη διενέργεια εργαστηριακών δοκιµών ή/και πιστοποίηση προϊόντων εταιρίες θα αναφέρονται στο εξής ως "πελάτες" 2.0 Αντικείµενο Ο παρών Γενικός Kανονισµός Υπηρεσιών Eργαστηριακών οκιµών και Υπηρεσιών Πιστοποίησης Προϊόντων του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. περιγράφει τις αρχές λειτουργίας του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. ως διαπιστευµένου εργαστηρίου δοκιµών και φορέα πιστοποίησης προϊόντων, καθώς και τις απορέουσες από τη διαπίστευση υποχρεώσεις του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. και αυτών των πελατών του. Ο παρών Κανονισµός του Ι.Γ.Ε.Μ.Κ. αποτελεί κείµενο συµµόρφωσης κάθε πελάτη προς τον οποίο εκδίδεται έκθεση δοκιµής, ή/και σήµα, ή/και πιστοποιητικό συµµόρφωσης προϊόντος. Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. για την αξιόπιστη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, φέρει τις κάτωθι ιαπιστεύσεις: Α) ιαπίστευση κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC από το Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ..) µε αριθ- µό πιστοποιητικού 63/02 και πεδίο εφαρµογής ως κατωτέρω: Υπουργείο Ανάπτυξης Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης Παράρτηµα του Πιστοποιητικού 63/02 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου οκιµών του Ινστιτούτου Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών (Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόµενα σε δοκιµή Τύποι δοκιµών/ Μετρούµενες ιδιότητες Εφαρµοζόµενες µέθοδοι/ Χρησιµοποιούµενες τεχνικές Περιοχή µέτρησης Μηχανικές οκιµές - Μεταλλικά υλικά 1. Σκληρότητα κατά Brinell. ISO :99 Με συνθήκες δοκιµής ΗΒ 2,5/187,5-2. Σκληρότητα κατά Vickers. ISO :97 HV30 3. Σκληρότητα κατά Rockwell. ISO :99 ASTM E B, C, 15N 4. Αντοχή σε εφελκυσµό, τάση διαρροής, επιµήκυνση. ISO 6892:98, EN 39:01, EN : kn max

5 Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόµενα σε δοκιµή Τύποι δοκιµών/ Μετρούµενες ιδιότητες Εφαρµοζόµενες µέθοδοι/ Χρησιµοποιούµενες τεχνικές Περιοχή µέτρησης Φυσικές οκιµές - Χαλύβδινοι σωλήνες για σκαλωσιές Μέτρηση διαµέτρου, πάχους τοιχώµατος, µάζας και ευθύτητα. EN 39:01, ΕΝ :94 Όπως ορίζεται στα σχετικά πρότυπα Αεροφυλάκια οκιµή σε πίεση EN 286-1: barl max Τόπος αξιολόγησης : Μόνιµες εγκαταστάσεις, ηµοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι, Αττική. Β) ιαπίστευση κατά ΕΝ 45011/1998 από το Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ..) για τον κάτωθι σκοπό και µε αριθµό καταχώρησης (Αναφέρονται τα προϊόντα που πιστοποιούνται) Για την πλήρη κατανόηση του αντικειµένου του παρόντος κανονισµού δίδονται οι παρακάτω ορισµοί: Εργαστηριακή δοκιµή καλείται η τεχνική λειτουργία που συνίσταται στον προσδιορισµό ενός ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών δεδοµένου προϊόντος ή υλικού σύµφωνα µε καθορισµένη διαδικασία που αναφέρεται σε εθνικά ή/και διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα ή άλλα τυποποιητικά έγγραφα. Πιστοποίηση Προϊόντος καλείται η αξιολόγηση και η απόδειξη της συµµόρφωσης προϊόντος µε τις απαιτήσεις που περιλαµβάνονται σε εθνικά ή/και διεθνή πρότυπα ή/και κανονιστικές διατάξεις, ή άλλο τυποποιητικό έγγραφο. Συµµόρφωση καλείται η εκπλήρωση (ικανοποίηση) καθορισµένων απαιτήσεων από προϊόντα, διεργασίες, δραστηριότητες, συστήµατα, πρόσωπα, κ.λ.π. Πιστοποιητικό συµµόρφωσης καλείται το έγγραφο που εκδίδεται σύµφωνα µε τους κανόνες ενός συστή- µατος πιστοποίησης, το οποίο υποδηλώνει ότι παρέχεται η απαραίτητη εµπιστοσύνη, ώστε επαρκώς προσδιορισµένα προϊόντα, διεργασίες, δραστηριότητες, οργανισµοί, συστήµατα, πρόσωπα, κ.λ.π. να συµµορφώ- νονται µε καθορισµένο τυποποιητικό έγγραφο. Σήµα Συµµόρφωσης καλείται το προστατευόµενο σήµα που απονέµεται σύµφωνα µε τους κανόνες ενός συστήµατος πιστοποίησης, το οποίο υποδηλώνει ότι παρέχεται η απαραίτητη εµπιστοσύνη, ώστε επαρκώς προσδιορισµένα προϊόντα, διεργασίες, δραστηριότητες, οργανισµοί, συστήµατα, πρόσωπα κ.λ.π. να συµ- µορφώνονται µε καθορισµένο τυποποιητικό έγγραφο. Σύστηµα Πιστοποίησης καλείται το σύστηµα το οποίο έχει τους δικούς του κανόνες διαδικασιών και διαχείρισης για τη διεξαγωγή πιστοποίησης της συµµόρφωσης.

6 Τυποποιητικό Έγγραφο καλείται το έγγραφο που δίνει κανόνες, γραµµές ή χαρακτηριστικά για δραστηριότητες ή τα αποτελέσµατα τους. Ο όρος τυποποιητικό έγγραφο είναι ένας γενικός όρος που καλύπτει έγγραφα, όπως Πρότυπα, προδιαγραφές, κώδικες πρακτικής και κανονιστικά έγγραφα (π.χ. νοµοθεσία). Προϊόν καλείται το αποτέλεσµα δραστηριοτήτων ή διεργασιών, το οποίο µπορεί να είναι υλικό αντικείµενο (π.χ. υλικά, εξοπλισµός) ή άϋλο (π.χ. υπηρεσίες, λογισµικό, γνώσεις) ή συνδυασµός αυτών. 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. λειτουργεί ως ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών και φορέας πιστοποίησης. Η ανεξαρτησία και αµεροληψία του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. διασφαλίζεται από την οργανωτική του διάρθρωση, τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Συµβούλιου Πιστοποίησης και το νοµικό πλαίσιο του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στο οποίο και υπάγεται. Για κάθε έργο, ε- ξασφαλίζεται η συµµετοχή προσωπικού ή/και εξωτερικών εγκεκριµένων συνεργατών που δεν υπόκεινται σε καµία εµπορική, οικονοµική, συµβουλευτική ή άλλου είδους δέσµευση άµεση ή έµεση µε τον πελάτη που θα επηρέαζε την τεχνική κρίση τους. Στην περίπτωση που το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. αναλάβει τη διεκπαιρέωση εργαστηριακής δοκιµής ή την πιστοποίηση της συµµόρφωσης προϊόντος πελάτη για το οποίο είχε ενεργό συµµετοχή στο σχεδιασµό, στην κατασκευή ή στη διακίνησή του, λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για το σαφή διαχωρισµό υπευθυνοτήτων ώστε να εξασφαλίζεται η αµεροληψία και ακεραιότητα των αποτελεσµάτων των δοκιµών και της τεχνικής κρίσης του προϊόντος. Άλλο πιθανό πεδίο συνεργασίας µε τους πελάτες εξαντλείται στην ορθή ερµηνεία προτύπων που αφορούν τα προϊόντα τους και εµπίπτουν στις δραστηριοτήτες του Ι.ΓΕ.Μ.Κ.. Όλοι οι πελάτες του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. αντιµετωπίζονται ισότιµα στο πλαίσιο της διαδικασίας που περιγράφεται στον παρόντα κανονισµό. 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα Οι εργαστηριακές δοκιµές ή/και η πιστοποίηση προϊόντων υλοποιούνται µε βάση τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις των σχετικών εθνικών ή διεθνών προτύπων ή άλλων τυποποιητικών εγγράφων. Αίτηση για διενέργεια πιστοποίησης προϊόντος ή εργαστηριακής δοκιµής ως προς παρωχηµένη έκδοση προτύπου δεν γίνεται δεκτή στα πλαίσια της διαπίστευσης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Η συνεχής συµµόρφωση προϊόντων πελατών µε τα σχετικά τεχνικά προτύπα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε πελάτη. Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. δύναται να προτείνει την εφαρµογή ή συµµόρφωση του προϊόντος πελάτη και µε επιπλέον πρότυπα σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στην περίπτωση που απαιτείται η διασφάλιση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος, εφαρµόζονται οι α- παιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/94, ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9002/94 κατά περίπτωση ή κατ ελάχιστον η διασφάλιση της επάρκειας του ελέγχου παραγωγής, µέσω της τεκµηριωµένης ικανοποίησης των παραγράφων 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.14, 4.15 και 4.16 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/94.

7 5.0 Κατάλογος Πιστοποιηµένων Προϊόντων Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. τηρεί Κατάλογο Πιστοποιηµένων Προϊόντων µε σκοπό τη δηµοσιοποίηση της χορήγησης και την παρακολούθηση της διατήρησης των εκδοθέντων υπ' αυτού Πιστοποιητικών Συµµόρφωσης. Ο Κατάλογος Πιστοποιηµένων Προϊόντων περιλαµβάνει το όνοµα του πελάτη, την κατηγορία ή το είδος των προϊόντων που καλύπτονται από το πεδίο πιστοποίησης, τον κωδικό του έργου (αριθµός πιστοποιητικού), τα Πρότυπα σύµφωνα µε τα οποία έγιναν οι δοκιµές και η τεχνική αξιολόγηση, καθώς και άλλες πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριµένο προϊόν (π.χ. Κοινοτικές Οδηγίες, κανονισµοί, κ.λ.π.). Άρση της πιστοποίησης (ανάκληση/ακύρωση) αναγράφεται στην επόµενη έκδοση του καταλόγου µε διακριτή διαγραφή (π.χ. Σωλήνας Τεχνητής Βροχής ). 6.0 ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Πελατών α. Έκθεση οκιµής. Η διαπίστευση του εργαστηρίου Ι.ΓΕ.Μ.Κ. ή η κάθε Έκθεση οκιµής που εκδίδεται από το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. δεν ση- µαίνει και δεν υπονοεί µε κανένα τρόπο την έγκριση του προϊόντος από το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. ή άλλο φορέα. Εκθέσεις οκιµής ή στοιχεία αυτών δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται από πελάτες ή από τρίτο πρόσωπο κατόπιν της εξουσιοδότησης από πελάτη του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. για σκοπό προβολής ή διαφήµισης εταιρίας ή συγκεκριµένου προϊόντος πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 22.0 ιαφήµιση του παρόντος εντύπου. Εκθέσεις οκιµής απαγορεύεται να αναπαράγονται, εκτός εάν αυτό γίνεται στο σύνολό τους, δίχως τη γραπτή έγκριση του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Στην περίπτωση που πελάτης θελήσει να αναφέρει σε µέσα επικοινωνίας, όπως έγγραφα, φυλλάδια ή διαφηµιστικά έντυπα, ότι χρησιµοποίησε το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. που είναι διαπιστευµένο εργαστήριο δοκιµών θα πρέπει να χρησιµοποιεί τη φράση:... Ι.ΓΕ.Μ.Κ. ως εργαστήριο δοκιµών που φέρει διαπίστευση του Ε.ΣΥ.. για (πεδίο διαπίσευσης Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) µε αριθµό καταχώρησης (Αρ. ιαπίστευσης Ι.ΓΕ.Μ.Κ.). Στην περίπτωση που ανακληθεί η διαπίστευση του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. και ο πελάτης ειδοποιηθεί σχετικά, απαγορεύεται πλέον η αναφορά του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. ως διαπιστευµένου εργαστηρίου δοκιµών από τον πελάτη ή άλλο φορέα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση χρήσης Έκθεσης οκιµής του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. η οποία δεν περιλαµβάνεται στο πεδίο διαπίστευσής του. Στην περίπτωση αναφοράς πελάτη του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. στη χρήση του ως διαπιστευµένου εργαστηρίου για τη διενέργεια εργαστηριακών δοκιµών, πρέπει να χρησιµοποιείται η ακόλουθη φράση: ". οκιµάστηκε από το εργαστήριο δοκιµών Ι.ΓΕ.Μ.Κ. που φέρει διαπίστευση του Ε.ΣΥ.. για δοκι- µές (αναφορά από το πεδίο διαπίστευσης Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) µε αριθµό καταχώρησης (Αρ. ιαπίστευσης Ι.ΓΕ.Μ.Κ.)"

8 Η έκθεση δοκιµής αφορά το/τα συγκεκριµένο/να δείγµα/τα που ελέγχηκε/καν από το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Αποτελεί α- ποκλειστική ευθύνη του πελάτη η εξασφάλιση της παροχής ασφαλούς προϊόντος και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των τυποποιητικών εγγράφων που αναφέρονται στην εκάστοτε έκθεση δοκιµής. β. Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης. Ο κάτοχος πιστοποιητικού συµµόρφωσης προϊόντος που έχει εκδοθεί από το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. συµφωνεί ότι, για τα πιστοποιηµένα προϊόντα που κατασκευάζονται ή/και πωλούνται από αυτόν και περιγράφονται στο πιστοποιητικό του Ι.ΓΕ.Μ.Κ., θα συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του παρόντος Γενικού Κανονισµού, τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο σχετικό Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45014/97 «Γενικά κριτήρια για τη δήλωση συµµόρφωσης των προµηθευτών». Ο κάτοχος πιστοποιητικού συµµόρφωσης συµφωνεί ότι τα στελέχη του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. έχουν ανεµπόδιστη πρόσβαση, χωρίς προηγούµενη κοινοποίηση, στις εγκαταστάσεις του εν λόγω εργοστασίου/εγκατάστασης/έκθεσης/αποθήκης κατά τη διάρκεια των νοµίµων ωρών εργασίας. Η πιστοποίηση προϊόντος από το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. επ' ουδενί τρόπω δεν απαλλάσσει το κατασκευαστή από την ευθύνη να παρέχει πάντοτε ασφαλές προϊόν και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των τυποποιητικών εγγράφων που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. διατηρεί Κατάλογο Πιστοποιηµένων Προϊόντων ο οποίος είναι διαθέσιµος σε οποιονδήποτε και διατηρεί κάθε δικαίωµα να χρησιµοποιεί τα στοιχεία του καταλόγου αυτού για δηµόσια ενηµέρωση κάθε ενδιαφερόµενου. Ο πελάτης υποχρεούται να: α) Παρέχει στο Ι.ΓΕ.Μ.Κ. κάθε διευκόλυνση για την διενέργεια των σχετικών ελέγχων για την διαπίστωση της τήρησης των όρων της σύµβασης, για την διενέργεια των απαιτούµενων εργαστηριακών δοκιµών και την αξιολόγηση της συµµόρφωσης προϊόντος. β) Καλύπτει τις δαπάνες δοκιµής ή/και πιστοποίησης σύµφωνα µε την παράγραφο 15 του παρόντος Κανονισµού και να διαθέτει χωρίς δαπάνη στο Ι.ΓΕ.Μ.Κ. τον απαιτούµενο αριθµό δειγµάτων ή ότι άλλο χρειαστεί για την διενέργεια των δοκιµών ή/και ελέγχων συµµόρφωσης. γ) ιακόπτει αµέσως κάθε χρήση του Σήµατος ή/και του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ, στην περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τις απαιτήσεις των τυποποιητικών εγγράφων τα οποία χρησιµοποιήθηκαν ως βάση για την πιστοποίηση της συµµόρφωσης. Η διάρκεια ισχύος και το δικαίωµα χρήσης του Σήµατος ή/και του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. αναφέρεται σε κάθε πιστοποιητικό και υπόκειται στις εκάστοτε ειδικές απαιτήσεις για συµµόρφωση µε τυποποιητικά έγγραφα και τον παρόντα Κανονισµό του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Επί του πιστοποιητικού κατά περίπτωση αναγράφεται: α) Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει για το προϊόν. (αναφέρεται επ ακριβώς το προϊόν), β) Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει για τη συγκεκριµένη παρτίδα (αναφέρεται ο κωδικός της παρτίδας), γ) Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει για το συγκεκριµένο προϊόν. (αναφέρεται το προϊόν) µε αριθµό σειράς S/N:.. (αναφέρεται ο αριθµός σειράς).

9 Πιστοποιητικά συµµόρφωσης ευρισκόµενα σε ισχύ δύναται να αναπαράγονται στο σύνολό τους από τον πελάτη. 7.0 ιαδικασία Αίτησης Εργαστηριακής οκιµής ή/και Πιστοποίησης Προϊόντος Γραπτές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για διενέργεια εργαστηριακής δοκιµής ή/και πιστοποίησης προϊόντος υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Ι.Γ.Ε.Μ.Κ. όπου και λαµβάνουν αριθµό πρωτοκόλλου. Προφορικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος γίνονται επίσης δεκτές. Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος αποστέλλεται στον υποψήφιο πελάτη ένας ενηµερωτικός φάκελος ο οποίος περιέχει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα : α) Τον παρόντα Γενικό Κανονισµό Υπηρεσιών Εργαστηριακών οκιµών και Πιστοποίησης Προϊόντων. β) Ενηµερωτικά φυλλάδια του Ι.Γ.Ε.Μ.Κ. (προαιρετικά). γ) Ειδικό έντυπο αίτησης του Ι.Γ.Ε.Μ.Κ. (αίτηση εργαστηριακής δοκιµής ή πιστοποίησης προϊόντος) Με την υποβολή της συµπληρωµένης αίτησης εργαστηριακής δοκιµής ή/και πιστοποίησης προϊόντος, το αρµόδιο τµήµα εξετάζει την πληρότητά της και επικοινωνεί µε τον πελάτη στην περίπτωση προβλήµατος ή ελλειπούς πληροφόρησης. Η υπογραφή της οικονοµικής προσφοράς του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. από τον πελάτη υπέχει θέση σύµβασης και δηλώνει τη συµφωνία του µε τον παρόντα γενικό κανονισµό και τους όρους που καθορίζονται στη σχετική σύµβαση έργου (η αίτηση πελάτη δύναται να αποτελεί και σύµβαση έργου). 7.1 Εργαστηριακή οκιµή Υποψήφιοι πελάτες που επιθυµούν τον έλεγχο ή δοκιµή υλικού/προϊόντος, σύµφωνα µε τυποποιητικό έγγραφο (πρότυπα, προδιαγραφές, κώδικες πρακτικής, νοµοθεσία κ.λ.π.), υποβάλλουν στο Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Αίτηση οκιµής. Κάθε αίτηση αφορά µόνον ένα συγκεκριµένο υλικό/προϊόν. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί τον έλεγχο/δοκιµή περισσοτέρων του ενός υλικών/προϊόντων υποβάλλει χωριστή αίτηση για καθένα εξ αυτών. Η κάθε αίτηση µπορεί να αναφέρεται σε µια ή περισσότερες εργαστηριακές δοκιµές, που αναγράφονται ή όχι στον Τιµοκατάλογο Εργαστηριακών οκιµών του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Αίτηση για σειρά εργαστηριακών δοκιµών δύναται να αναφέρεται και σε δοκιµές εκτός των δυνατοτήτων του Ι.ΓΕ.Μ.Κ.. Στην περίπτωση αυτή, το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. (σε συνεργασία µε τον πελάτη) δύναται να προβεί στην ανάθεση υπεργολαβίας. Στην αίτησή του ο ενδιαφερόµενος, οφείλει να δηλώσει το τυποποιητικό έγγραφο βάσει του οποίου επιθυµεί να υλοποιηθεί η δοκιµή. Στην περίπτωση που στην αίτηση δοκιµής δεν αναφέρεται τυποποιητικό έγγραφο το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. πραγµατοποιεί τη δοκιµή κατά το δοκούν. Η υπογραφή της Αίτησης οκιµής από τον ενδιαφερόµενο, υποδηλώνει την αποδοχή των Γενικών Όρων Σύµβασης που αναφέρονται σε αυτήν. Επισηµαίνεται ότι τα αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών αφορούν µόνο τα δείγµατα που ελέγχθηκαν. Κατ ουδένα τρόπο δεν αναφέρονται στο σύνολο των παραγοµένων προϊόντων, έστω και αν είναι από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Η Αίτηση οκιµής αξιολογείται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Στην περίπτωση που αφορά δοκιµές εντός του Τιµοκαταλόγου Εργαστηριακών οκιµών Ι.ΓΕ.Μ.Κ. η αίτηση υπέχει θέση προσφοράς

10 και σύµβασης έργου εφόσον υπογραφεί από το ιευθυντή του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. και τον αιτούντα. Στην περίπτωση που αφορά δοκιµές εκτός του Τιµοκαταλόγου Εργαστηριακών οκιµών Ι.ΓΕ.Μ.Κ., αποστέλλεται στον ενδιαφερόµενο προσφορά έργου, η υπογραφή της οποίας αποτελεί και σύµβαση έργου. 7.2 Πιστοποίηση της Συµµόρφωσης Υποψήφιοι πελάτες που επιθυµούν την πιστοποίηση της συµµόρφωσης υλικού/προϊόντος, σύµφωνα µε τυποιητικό έγγραφο (πρότυπα, προδιαγραφές, κώδικες πρακτικής, νοµοθεσία κ.λ.π.), υποβάλλουν στο Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Αίτηση Πιστοποίησης Συµµόρφωσης. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί την πιστοποίηση της συµµόρφωσης περισσοτέρων του ενός υλικών/προϊόντων υποβάλλει χωριστή αίτηση για καθένα εξ αυτών. Αίτηση Πιστοποίησης Συµµόρφωσης δύναται να αναφέρεται και σε δοκιµές εκτός των δυνατοτήτων του Ι.ΓΕ.Μ.Κ.. Στην περίπτωση αυτή, το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. σε συνεργασία µε τον πελάτη αποφασίζουν για την ανάθεση υπεργολαβίας. Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. διατηρεί το δικαίωµα να µην κάνει αποδεκτές εκθέσεις δοκιµών ή πιστοποιητικά φορέων, που δεν πληρούν αποδεδειγµένα τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC και EN 45011/98 αντίστοιχα. Η κάθε Αίτηση Πιστοποίησης Συµµόρφωσης αξιολογείται από το Τµήµα Πιστοποίησης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. και ακολουθεί προσφορά έργου, όπου αναφέρονται οι εκάστοτε απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης και το κόστος της πιστοποίησης. Η αξιολόγηση της συµµόρφωσης γίνεται µε τη µέριµνα του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. και µπορεί να περιλαµβάνει µεταξύ άλλων : ειγµατοληψίες Εργαστηριακές δοκιµές Ελέγχους (τεχνικών φακέλλων, κατασκευαστικών σχεδίων κ.λ.π.) Επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις του Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας του πελάτη Επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις του συστήµατος ελέγχου παραγωγής του πελάτη ή Συνδυασµό των ανωτέρω, όπως θα προδιαγράφεται στη σχετική προσφορά έργου κατά περίπτωση. Πιστοποίηση Συµµόρφωσης σηµαίνει ότι το πιστοποιηθέν υλικό/προϊόν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις καθορισµένου τυποποιητικού εγγράφου (πρότυπο, προδιαγραφή, κώδικας πρακτικής, κανονιστικό έγγραφο). Η συµµόρφωση αποδεικνύεται µέσω της τεκµηριωµένης εκπλήρωσης καθορισµένων απαιτήσεων των σχετικών τυποποιητικών εγγράφων και αυτών που ορίζει κατά περίπτωση το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Η τελική απόφαση για την απονοµή Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης λαµβάνεται από το Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης (Α.Σ.Π.), κατόπιν εισήγησης του Τµήµατος Πιστοποίησης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Το Α.Σ.Π. διασφαλίζει την αµεροληψία, αναφορικά µε τη λήψη αποφάσεων, µέσω της ισοδύναµης αντιπροσώπευσης των ενδιαφερόµενων µερών, που σχετίζονται µε τις διαδικασίες Πιστοποίησης υλικών και προϊόντων (επιχειρήσεις, καταναλωτές, επιστήµονες, οργανισµοί κ.λ.π.) δίχως να κυριαρχεί κάποιο από τα συµµετέχοντα µέρη ή συµφέροντα. Όλα τα µέλη του Α.Σ.Π. είναι πρόσωπα κύρους, ευρείας επιστηµονικής κατάρτισης και διαθέτουν γνώση και εµπειρία στον τοµέα των γεωργικών µηχανών, σε θέ- µατα καταναλωτή, τυποποίησης και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση της συµµόρφωσης, περιλαµβάνει και αξιολόγηση του Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας ή Ελέγχου Παραγωγής του Πελάτη, ως µέσο διασφάλισης, ότι τα υπό αξιολό-

11 γηση υλικά / προϊόντα, παράγονται υπο ελεγχόµενες συνθήκες και είναι σταθερής ποιότητας, σε σχέση µε τις προδιαγεγραµµένες γι αυτά απαιτήσεις, το Τµήµα Πιστοποίησης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ., διενεργεί επιθεώρηση συστήµατος ποιότητας στις εγκαταστάσεις του πελάτη, σύµφωνα µε τις αρχές που περιγράφονται στο πρότυπο ISO 10011/90 µέρος 1. Η διαδικασία επιθεώρησης αποτελείται από τα κάτωθι στάδια: Ανασκόπηση Εγγράφων του Συστήµατος Ποιότητας (Σ.Π.). Προαξιολόγηση του Σ.Π. (προαιρετικό στάδιο). Επιθεώρηση Αξιολόγησης. Επιθεώρηση Επιτήρησης. Ειδικές Επιθεωρήσεις. 8.0 Αξιολόγηση Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας Πελάτη Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. ως φορέας πιστοποίησης προϊόντων, δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει Σύστηµα πελάτη που δεν είναι τεκµηριωµένο και δύναται να καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις τεκµηρίωσης κατά περίπτωση. 8.1 Ανασκόπηση Εγγράφων του Συστήµατος Ποιότητας Πριν την υλοποίηση επίσκεψης αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις πελατών, πραγµατοποιείται λεπτοµερειακή αποτίµηση των εγγράφων του Συστήµατος από τον Κύριο Αξιολογητή που ορίζεται από τον Υπεύθυνο Υπηρεσιών Πιστοποίησης του Ι.Γ.Ε.Μ.Κ. Στη συνέχεια, ενηµερώνεται γραπτώς ο πελάτης για κάθε σηµαντική παράλλειψη ή απόκλιση από τις εκάστοτε προδιαγραµµένες απαιτήσεις ώστε να καθοριστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες που θα διενεργηθούν πριν την αρχική επίσκεψη αξιολόγησης. Αυτή η αποτίµηση µπορεί να διενεργηθεί είτε στις εγκαταστάσεις του Ι.Γ.Ε.Μ.Κ. είτε στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Σε περίπτωση αποκλίσεων ο πελάτης πρέπει να υποβάλλει το σχέδιο των διορθωτικών του ενεργειών στο τµήµα Πιστοποίησης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Ο Κύριος Αξιολογητής συντονίζει τις ηµεροµηνίες της αρχικής αξιολόγησης σε συνεργασία µε τον πελάτη και την οµάδα αξιολόγησης και αποστέλει γραπτή επιβεβαίωση στον πελάτη. Για να είναι δυνατή η αξιολόγηση ενός Συστήµατος Ποιότητας, ο πελάτης θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει Εγχειρίδιο Ποιότητας, στο οποίο θα περιέχεται άµεσα ή µέσω παραποµπών η ακόλουθη πληροφόρηση: α) Οργάνωση και διάρθρωση της εταιρείας, β) ιαδικασίες ελέγχου της ποιότητας. Όπου απαιτείται το Σύστηµα Ποιότητας, θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός εκ των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/94 και 9002/94 κατά περίπτωση, ή να καλύπτει κατ ελάχιστον τις απαιτήσεις των παραγράφων 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.14, 4.15, 4.16, του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/94 ως διασφάλιση της επάρκειας στον έλεγχο της παραγωγής.

12 8.2 Προαιρετική Προαξιολόγηση του Συστήµατος Ποιότητας Η προαξιολόγηση συστήµατος είναι προαιρετική και δεν απαιτείται από την διαδικασία πιστοποίησης. Η προαξιολόγηση οριοθετείται σε µία επίσκεψη που σε διάρκεια δεν ξεπερνάει το 50% της Αρχικής Αξιολόγησης και δεν δροµολογεί διορθωτικές ενέργειες. Μετά την ολοκλήρωση της προαξιολόγησης ο Κύριος Αξιολογητής προωθεί την πρωτότυπη αναφορά προαξιολόγησης στον Υπεύθυνο Υπηρεσιών Πιστοποίησης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Ο πελάτης ενηµερώνει γραπτώς το Ι.Γ.Ε.Μ.Κ. για το πότε θα είναι έτοιµος για την κανονική επιθεώρηση. Ο Υπεύθυνος Υπηρεσιών Πιστοποίησης συντάσσει το πρόγραµµα της επιθεώρησης σε συνεννόηση µε τον πελάτη και την οµάδα αξιολόγησης και το επιβεβαιώνει γραπτώς µε τον πελάτη. 8.3 Επιθεώρηση Αξιολόγησης του Συστήµατος Ποιότητας Η αξιολόγηση του Συστήµατος Ποιότητας διενεργείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 10011/90-1 (ΕΛΟΤ ΕΝ 30011/95-1). Αντίγραφα των εντύπων µη συµµόρφωσης (αν εντοπισθούν τέτοιες) παραδίδονται στον πελάτη κατά τη διάρκεια της καταληκτικής σύσκεψης. Κατά την επιθεώρηση αξιολόγησης εξετάζεται: - Η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις των προτύπων της 8.1, - Η αποτελεσµατική εφαρµογή του συστήµατος ποιότητας. Ως µη συµµόρφωση ορίζεται η απόκλιση από προδιεγραµµένες απαιτήσεις του σχετικού προτύπου διασφάλισης ποιότητας (βλ. 8.1) ή η απόκλιση από τις καταγεγγραµµένες στο τεκµηριωµένο Σύστηµα του πελάτη απαιτήσεις. Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. διατηρεί επίσης το δικαίωµα να καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για επίδειξη του ελέγχου της ποιότητας από τον πελάτη. Η απόκλιση του πελάτη από τις ελάχιστες αυτές απαιτήσεις θεωρείται µη συµµόρφωση. Αποκλίσεις που προκαλούν ολική κατάρευση του Συστήµατος ορίζονται ως κύριες µη συµµορφώσεις και αποτελούν στοιχείο για τη µη απονοµή πιστοποιητικού συµµόρφωσης ή την άρση πιστοποιητικού που έχει ήδη εκδοθεί. Ο πελάτης αποφασίζει για τις σχετικές διορθωτικές ενέργειες, ενώ η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης αυτών συµφωνείται µε τον Κύριο Αξιολογητή της οµάδος επιθεώρησης. Έκθεση Επιθεώρησης, όπου ο Κύριος Αξιολογητής παρουσιάζει περιληπτικά τα ευρήµατα της επιθεώρησης παραδίδεται επίσης στον πελάτη κατά τη διάρκεια της καταληκτικής σύσκεψης. Σε περίπτωση ύπαρξης µη συµµορφώσεων και µετά την παραλαβή του Σχεδίου των ιορθωτικών Ενεργειών-Σ..Ε. (αν υπάρχουν τέτοιες) από τον πελάτη, ο Υπεύθυνος Υπηρεσιών Πιστοποίησης µαζί µε τις εισηγήσεις του Κύριου Αξιολογητή, ανασκοπεί το σχέδιο για να επιβεβαιώσει ότι τα θέµατα των µη συµµορφώσεων έχουν επαρκώς διευθετηθεί. Εάν το Σ..Ε. δεν διευθετεί ικανοποιητικά τα θέµατα των µη συµµορφώσεων, ο Υπεύθυνος Υπηρεσιών Πιστοποίησης ενηµερώνει γραπτώς τον πελάτη ότι και περαιτέρω διορθωτικές ενέργειες απαιτούνται.

13 Κατόπιν µιας θετικής ή αρνητικής εισήγησης από τον Κύριο Αξιολογητή, ο Υπεύθυνος Υπηρεσιών Πιστοποίησης προετοιµάζει το σχετικό αρχείο (φάκελλο) πιστοποίησης για τελική κρίση από το Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης (Α.Σ.Π.). Ο Υπεύθυνος Υπηρεσιών Πιστοποίησης αποστέλλει γραπτώς ή µε τηλεοµοιοτυπία την τελική απόφαση του Α.Σ.Π. στον πελάτη. 8.4 Επιθεώρηση Επιτήρησης του Συστήµατος Ποιότητας Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. ως φορέας πιστοποίησης, επιτηρεί τον κάτοχο της πιστοποίησης, ώστε να ελέγχει την συµµόρφωσή του µε προδιαγραµµένες απαιτήσεις που αναφέρονται στον παρόντα Γενικό Κανονισµό και καθορίζονται στο πιστοποιητικό συµµόρφωσης. Οι επιθεωρήσεις επιτήρησης πραγµατοποιούνται από αξιολογηµένα ως ικανά στελέχη ή/και εγκεκριµένους εξωτερικούς συνεργάτες του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Μετά την πιστοποίηση του προϊόντος, η εταιρεία του πελάτη υπόκειται σε έναν ελάχιστο αριθµό επισκέψεων αξιολόγησης (επιτήρησης) οι οποίες µπορούν να καθοριστούν συνήθως σε µία (1) ή δύο (2) επισκέψεις ετησίως για να διασφαλιστεί ότι το Σύστηµα και το πιστοποιηµένο προϊόν συνεχίζουν να συµµορφώνονται µε τις προδιαγαµµένες απαιτήσεις. Η ηµεροµηνία της πρώτης επίσκεψης επιτήρησης κανονίζεται στην διάρκεια της αξιολόγησης, καταγράφεται στην έκθεση επιθεώρησης, και τοποθετείται µέσα σε χρονικό διάστηµα έξι µηνών µετά την αρχική αξιολόγηση. Στην περίπτωση που καθορίζονται δύο (2) επισκέψεις ετησίως, τότε διενεργείται από τον Υπεύθυνο Υπηρεσιών Πιστοποίησης του Ι.Γ.Ε.Μ.Κ. τριετής ανασκόπηση όλων των αρχείων επιθεώρησης. Αυτή η ανασκόπηση επιβεβαιώνει ότι όλες οι περιοχές της εταιρείας καλύφθηκαν κατά τις επισκέψεις επιτήρησης και καµία συστηµατική αδυναµία του Συστήµατος δεν εντοπίσθηκε. Εάν διενεργείται µία (1) ετήσια επίσκεψη τότε απαιτείται µία συνολική επαναξιολόγηση του Συστήµατος κάθε 3 έτη. Τροποποίηση της ηµεροµηνίας επίσκεψης επιτήρησης, µπορεί να ζητηθεί εγγράφως από τον πελάτη. Το Τµήµα Πιστοποίησης έχει την αρµοδιότητα για τον συντονισµό των ενεργειών για τον επαναπρογραµµατισµό της επίσκεψης. 8.5 Ειδικές επιθεωρήσεις Επιθεωρήσεις χαρακτηριζόµενες σαν ειδικές δύναται να διενεργούνται και στις κάτωθι περιπτώσεις: α) Επαλήθευση της υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών προς άρση µη συµµορφώσεων, β) Τροποποίηση των απαιτήσεων σχετικών τυποποιητικών εγγράφων ή του παρόντος κανονισµού, γ) Ύπαρξη ενδείξεων ή στοιχείων, ότι ο πελάτης δεν συµµορφούται µε τις απαιτήσεις των σχετικών τυποποιητικών εγγράφων ή του παρόντος Κανονισµού. 9.0 Απόφαση Πιστοποίησης

14 Πιστοποίηση Συµµόρφωσης σηµαίνει ότι το πιστοποιηθέν υλικό/προϊόν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις καθορισµένου τυποποιητικού εγγράφου (πρότυπο, προδιαγραφή, κώδικας πρακτικής, κανονιστικό έγγραφο). Η συµµόρφωση αποδεικνύεται µέσω της τεκµηριωµένης εκπλήρωσης καθορισµένων απαιτήσεων των σχετικών τυποποιητικών εγγράφων και αυτών που ορίζει κατά περίπτωση το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Για την υλοποίηση και την εφαρµογή των διαδικασιών πιστοποίησης το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. έχει συστήσει Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης (Α.Σ.Π.). Η τελική απόφαση για την απονοµή Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης λαµβάνεται από το Α.Σ.Π., κατόπιν εισήγησης του Τµήµατος Πιστοποίησης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Το Α.Σ.Π. διασφαλίζει την αµεροληψία, αναφορικά µε τη λήψη αποφάσεων, µέσω της ισοδύναµης αντιπροσώπευσης των ενδιαφερόµενων µερών, που σχετίζονται µε τις διαδικασίες Πιστοποίησης υλικών και προϊόντων (επιχειρήσεις, καταναλωτές, επιστήµονες, οργανισµοί κ.λ.π.) δίχως να κυριαρχεί κάποιο από τα συµµετέχοντα µέρη ή συµφέροντα. Όλα τα µέλη του Α.Σ.Π. είναι πρόσωπα κύρους, ευρείας επιστηµονικής κατάρτισης και διαθέτουν γνώση και εµπειρία στον τοµέα των γεωργικών µηχανών, σε θέµατα καταναλωτή, τυποποίησης και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Όλοι οι πελάτες, χωρίς καµία διάκριση, καλούνται µέσω της QP 20 να τηρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 45014/97 "Γενικά κριτήρια για τη δήλωση συµµόρφωσης των προµηθευτών". Επιπλέον των απαιτήσεων του ανωτέρω προτύπου ισχύουν και οι σχετικές οδηγίες των κοινοτικών κανονιστικών διατάξεων και της εθνικής νοµοθεσίας περί χρήσης σήµανσης CE. Οποιαδήποτε άλλη σήµανση προϊόντος που µπορεί να προκαλέσει σύγχυση ή παραπλάνηση του καταναλωτή απαγορεύεται ρητά Ανάκληση / Ακύρωση Πιστοποίησης Ο έλεγχος της κακής χρήσης των πιστοποιητικών που χορηγούνται και των σηµάτων που απονέµονται µε βάση την QP 20 από το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. θα αξιολογείται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ISO Guide 27/83 "Guidelines for Corrective Action to be Taken by a Certification Body in the Event of Misuse of its Mark of Conformity." Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων επιτήρησης, οι αξιολογητές του Ι.ΓΕ.Μ.Κ θα εξετάζουν τα προϊόντα και την τεκµηρίωση του συστήµατος ελέγχου παραγωγής ή διασφάλισης ποιότητας της εταιρίας κατά περίπτωση για να διασφαλίσουν ότι εξακολουθεί η ισχύς της πιστοποίησης και εποµένως η ορθή χρήση των πιστοποιητικών και σηµάτων συµµόρφωσης Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Αν υποπέσει στην αντίληψη του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. ότι πιστοποιητικό ή/και σήµα έχει χρησιµοποιηθεί κακώς, τότε ο Υπεύθυνος Υπηρεσιών Πιστοποίησης θα επικοινωνήσει µε την εταιρία (ή οποιονδήποτε άλλο φορέα κατά την κρίση του) για να επιβεβαιώσει το γεγονός ζητώντας από αυτή συγκεκριµένες πληροφορίες για τη χρήση του πιστοποιητικού ή/και σήµατος. Στην περίπτωση που η κακή χρήση του Πιστοποιητικού ή/και σήµατος επιβεβαιωθεί, τότε ο Υπεύθυνος Υπηρεσιών Πιστοποίησης ενηµερώνει γραπτώς την εταιρία για τη µη συµ- µόρφωσή της µε τους Κανονισµούς Πιστοποίησης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. και ότι απαιτούνται να διενεργηθούν διορθωτικές ενέργειες. Στην περίπτωση που η κακή χρήση του πιστοποιητικού ή/και σήµατος συνεχισθεί χωρίς να γίνουν οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες τότε το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. εισηγείται στο Α.Σ.Π. την ανάκληση και α- κύρωση του Πιστοποιητικού. Εάν υποπέσει στην αντίληψη του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. η χρησιµοποίηση πιστοποιητικού ή/και σήµατος του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. από µια εταιρία που δεν έχει πιστοποιήσει προϊόντα της στο Ι.ΓΕ.Μ.Κ., τότε ενηµερώνεται η ιεύθυνση ιοι-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA MHXANOΛΟΓΙΑΣ Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Quality System, Procedures and Certification of Technical Control in vechicles in

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/04/16-1-2014 1/136 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 26-05-2004 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού

ΦΟΡΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ : 12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 02 / 01 / 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 11 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 02 / 01 / 2013 Π-Φ01_D1.1.2G- ΣΚ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Επιτροπή ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε..ΕΛ.) ενέκρινε το κείµενο του «Εγχειριδίου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα