ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα 5.0 Κατάλογος Πιστοποιηµένων Προϊόντων 6.0 ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Πελατών 6.1 Έκθεση οκιµής 6.2 Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης 7.0 ιαδικασία Αίτησης 7.1 Εργαστηριακή οκιµή 7.2 Πιστοποίηση Συµµόρφωσης Προϊόντος 8.0 Αξιολόγηση Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας Πελάτη 8.1 Ανασκόπηση Εγγράφων του Συστήµατος Ποιότητας 8.2 Προαιρετική Προαξιολόγηση Συστήµατος Ποιότητας 8.3 Επιθεώρηση Αξιολόγησης Συστήµατος Ποιότητας 8.4 Επιθεώρηση Επιτήρησης Συστήµατος Ποιότητας 8.5 Ειδικές επιθεωρήσεις 9.0 Απόφαση Πιστοποίησης 10.0 Ανάκληση / Ακύρωση Πιστοποίησης 11.0 ιαφοροποίηση των Απαιτήσεων Συµµόρφωσης του Προϊόντος Υποχρεώσεις Ι.ΓΕ.Μ.Κ Πληροφόρηση για αλλαγές 13.0 Σήµα Συµµόρφωσης ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./Ι.ΓΕ.Μ.Κ Πληρωµή Προϋπολογισµός κόστους 15.0 Περίοδος Συµφωνίας 16.0 Ενστάσεις 17.0 Εµπιστευτικότητα - Εχεµύθεια 18.0 Ευθύνη 19.0 Παράπονα 20.0 ιαφήµιση 21.0 Αναθεωρήσεις Κανονισµού

3 1.0 Νοµικό Πλαίσιο Το Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών (Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) υπάγεται στο Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έ- ρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.). Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου και έχει ιδρυθεί και λειτουργεί υπό νοµικό πλαίσιο που καθορίζεται µε την κάτωθι νοµοθεσία: α) Ν. 1845/89, Φ.Ε.Κ. 102, Τεύχος Α, β) Ν. 2040/93, Φ.Ε.Κ. 70, Τεύχος Α, γ) Ν. 2538/97, Φ.Ε.Κ. 242, Τεύχος Α, δ) Υ.Α /90, Φ.Ε.Κ. 530, Τεύχος Β, ε) Υ.Α /90, Φ.Ε.Κ. 419, Τεύχος Β. Η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. βρίσκεται στον Παράδεισο Αµαρουσίου Αττικής επί της οδού Αιγιαλείας 19 και Χαλεπά (τηλ.: , fax: ) Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. έχει ιδρυθεί και λειτουργεί υπό νοµικό πλαίσιο που καθορίζεται µε την κάτωθι νοµοθεσία: α) Ν 815/37, β) Ν 2918/41, γ) Ν 1333/44, Φ.Ε.Κ. 69, Τεύχος Α, δ) Β.. 4/61, Φ.Ε.Κ. 3, Τεύχος Α, ε) Λ7/12/7, Φ.Ε.Κ. 776, Τεύχος Β. στ) Π.. 433/77, Φ.Ε.Κ. 133, Τεύχος Α, ζ) Υ.Α /10903/1990, η) Ν 1845/89, Φ.Ε.Κ. 102, Τεύχος Α, θ) Ν 2040/93, Φ.Ε.Κ. 70, Τεύχος Α, ι) Ν 2538/97, Φ.Ε.Κ. 242, Τεύχος Α, κ) Υ.Α /90, Φ.Ε.Κ. 530, Τεύχος Β, λ) Υ.Α /90, Φ.Ε.Κ. 419, Τεύχος Β. Τα εργαστήρια και οι υπηρεσίες πιστοποίησης προϊόντων βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. στους Αγίους Αναργύρους Αττικής επί της οδού ηµοκρατίας 61 (τηλ.: , , fax: ). Η βιωσιµότητα του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. εξασφαλίζεται µέσω κονδυλίων που διαθέτει το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Οι πόροι του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. προέρχονται από: α) Επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισµό του Κράτους µέσω Υπουργείου Γεωργίας, β) Αξιοποίηση περιουσίας του, γ) Παροχή υπηρεσιών, δ) Ερευνητικές δραστηριότητες,

4 ε) Παραγωγή και πώληση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Οι ενδιαφερόµενες για τη διενέργεια εργαστηριακών δοκιµών ή/και πιστοποίηση προϊόντων εταιρίες θα αναφέρονται στο εξής ως "πελάτες" 2.0 Αντικείµενο Ο παρών Γενικός Kανονισµός Υπηρεσιών Eργαστηριακών οκιµών και Υπηρεσιών Πιστοποίησης Προϊόντων του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. περιγράφει τις αρχές λειτουργίας του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. ως διαπιστευµένου εργαστηρίου δοκιµών και φορέα πιστοποίησης προϊόντων, καθώς και τις απορέουσες από τη διαπίστευση υποχρεώσεις του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. και αυτών των πελατών του. Ο παρών Κανονισµός του Ι.Γ.Ε.Μ.Κ. αποτελεί κείµενο συµµόρφωσης κάθε πελάτη προς τον οποίο εκδίδεται έκθεση δοκιµής, ή/και σήµα, ή/και πιστοποιητικό συµµόρφωσης προϊόντος. Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. για την αξιόπιστη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, φέρει τις κάτωθι ιαπιστεύσεις: Α) ιαπίστευση κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC από το Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ..) µε αριθ- µό πιστοποιητικού 63/02 και πεδίο εφαρµογής ως κατωτέρω: Υπουργείο Ανάπτυξης Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης Παράρτηµα του Πιστοποιητικού 63/02 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου οκιµών του Ινστιτούτου Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών (Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόµενα σε δοκιµή Τύποι δοκιµών/ Μετρούµενες ιδιότητες Εφαρµοζόµενες µέθοδοι/ Χρησιµοποιούµενες τεχνικές Περιοχή µέτρησης Μηχανικές οκιµές - Μεταλλικά υλικά 1. Σκληρότητα κατά Brinell. ISO :99 Με συνθήκες δοκιµής ΗΒ 2,5/187,5-2. Σκληρότητα κατά Vickers. ISO :97 HV30 3. Σκληρότητα κατά Rockwell. ISO :99 ASTM E B, C, 15N 4. Αντοχή σε εφελκυσµό, τάση διαρροής, επιµήκυνση. ISO 6892:98, EN 39:01, EN : kn max

5 Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόµενα σε δοκιµή Τύποι δοκιµών/ Μετρούµενες ιδιότητες Εφαρµοζόµενες µέθοδοι/ Χρησιµοποιούµενες τεχνικές Περιοχή µέτρησης Φυσικές οκιµές - Χαλύβδινοι σωλήνες για σκαλωσιές Μέτρηση διαµέτρου, πάχους τοιχώµατος, µάζας και ευθύτητα. EN 39:01, ΕΝ :94 Όπως ορίζεται στα σχετικά πρότυπα Αεροφυλάκια οκιµή σε πίεση EN 286-1: barl max Τόπος αξιολόγησης : Μόνιµες εγκαταστάσεις, ηµοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι, Αττική. Β) ιαπίστευση κατά ΕΝ 45011/1998 από το Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ..) για τον κάτωθι σκοπό και µε αριθµό καταχώρησης (Αναφέρονται τα προϊόντα που πιστοποιούνται) Για την πλήρη κατανόηση του αντικειµένου του παρόντος κανονισµού δίδονται οι παρακάτω ορισµοί: Εργαστηριακή δοκιµή καλείται η τεχνική λειτουργία που συνίσταται στον προσδιορισµό ενός ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών δεδοµένου προϊόντος ή υλικού σύµφωνα µε καθορισµένη διαδικασία που αναφέρεται σε εθνικά ή/και διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα ή άλλα τυποποιητικά έγγραφα. Πιστοποίηση Προϊόντος καλείται η αξιολόγηση και η απόδειξη της συµµόρφωσης προϊόντος µε τις απαιτήσεις που περιλαµβάνονται σε εθνικά ή/και διεθνή πρότυπα ή/και κανονιστικές διατάξεις, ή άλλο τυποποιητικό έγγραφο. Συµµόρφωση καλείται η εκπλήρωση (ικανοποίηση) καθορισµένων απαιτήσεων από προϊόντα, διεργασίες, δραστηριότητες, συστήµατα, πρόσωπα, κ.λ.π. Πιστοποιητικό συµµόρφωσης καλείται το έγγραφο που εκδίδεται σύµφωνα µε τους κανόνες ενός συστή- µατος πιστοποίησης, το οποίο υποδηλώνει ότι παρέχεται η απαραίτητη εµπιστοσύνη, ώστε επαρκώς προσδιορισµένα προϊόντα, διεργασίες, δραστηριότητες, οργανισµοί, συστήµατα, πρόσωπα, κ.λ.π. να συµµορφώ- νονται µε καθορισµένο τυποποιητικό έγγραφο. Σήµα Συµµόρφωσης καλείται το προστατευόµενο σήµα που απονέµεται σύµφωνα µε τους κανόνες ενός συστήµατος πιστοποίησης, το οποίο υποδηλώνει ότι παρέχεται η απαραίτητη εµπιστοσύνη, ώστε επαρκώς προσδιορισµένα προϊόντα, διεργασίες, δραστηριότητες, οργανισµοί, συστήµατα, πρόσωπα κ.λ.π. να συµ- µορφώνονται µε καθορισµένο τυποποιητικό έγγραφο. Σύστηµα Πιστοποίησης καλείται το σύστηµα το οποίο έχει τους δικούς του κανόνες διαδικασιών και διαχείρισης για τη διεξαγωγή πιστοποίησης της συµµόρφωσης.

6 Τυποποιητικό Έγγραφο καλείται το έγγραφο που δίνει κανόνες, γραµµές ή χαρακτηριστικά για δραστηριότητες ή τα αποτελέσµατα τους. Ο όρος τυποποιητικό έγγραφο είναι ένας γενικός όρος που καλύπτει έγγραφα, όπως Πρότυπα, προδιαγραφές, κώδικες πρακτικής και κανονιστικά έγγραφα (π.χ. νοµοθεσία). Προϊόν καλείται το αποτέλεσµα δραστηριοτήτων ή διεργασιών, το οποίο µπορεί να είναι υλικό αντικείµενο (π.χ. υλικά, εξοπλισµός) ή άϋλο (π.χ. υπηρεσίες, λογισµικό, γνώσεις) ή συνδυασµός αυτών. 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. λειτουργεί ως ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών και φορέας πιστοποίησης. Η ανεξαρτησία και αµεροληψία του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. διασφαλίζεται από την οργανωτική του διάρθρωση, τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Συµβούλιου Πιστοποίησης και το νοµικό πλαίσιο του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στο οποίο και υπάγεται. Για κάθε έργο, ε- ξασφαλίζεται η συµµετοχή προσωπικού ή/και εξωτερικών εγκεκριµένων συνεργατών που δεν υπόκεινται σε καµία εµπορική, οικονοµική, συµβουλευτική ή άλλου είδους δέσµευση άµεση ή έµεση µε τον πελάτη που θα επηρέαζε την τεχνική κρίση τους. Στην περίπτωση που το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. αναλάβει τη διεκπαιρέωση εργαστηριακής δοκιµής ή την πιστοποίηση της συµµόρφωσης προϊόντος πελάτη για το οποίο είχε ενεργό συµµετοχή στο σχεδιασµό, στην κατασκευή ή στη διακίνησή του, λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για το σαφή διαχωρισµό υπευθυνοτήτων ώστε να εξασφαλίζεται η αµεροληψία και ακεραιότητα των αποτελεσµάτων των δοκιµών και της τεχνικής κρίσης του προϊόντος. Άλλο πιθανό πεδίο συνεργασίας µε τους πελάτες εξαντλείται στην ορθή ερµηνεία προτύπων που αφορούν τα προϊόντα τους και εµπίπτουν στις δραστηριοτήτες του Ι.ΓΕ.Μ.Κ.. Όλοι οι πελάτες του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. αντιµετωπίζονται ισότιµα στο πλαίσιο της διαδικασίας που περιγράφεται στον παρόντα κανονισµό. 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα Οι εργαστηριακές δοκιµές ή/και η πιστοποίηση προϊόντων υλοποιούνται µε βάση τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις των σχετικών εθνικών ή διεθνών προτύπων ή άλλων τυποποιητικών εγγράφων. Αίτηση για διενέργεια πιστοποίησης προϊόντος ή εργαστηριακής δοκιµής ως προς παρωχηµένη έκδοση προτύπου δεν γίνεται δεκτή στα πλαίσια της διαπίστευσης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Η συνεχής συµµόρφωση προϊόντων πελατών µε τα σχετικά τεχνικά προτύπα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε πελάτη. Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. δύναται να προτείνει την εφαρµογή ή συµµόρφωση του προϊόντος πελάτη και µε επιπλέον πρότυπα σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στην περίπτωση που απαιτείται η διασφάλιση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος, εφαρµόζονται οι α- παιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/94, ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9002/94 κατά περίπτωση ή κατ ελάχιστον η διασφάλιση της επάρκειας του ελέγχου παραγωγής, µέσω της τεκµηριωµένης ικανοποίησης των παραγράφων 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.14, 4.15 και 4.16 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/94.

7 5.0 Κατάλογος Πιστοποιηµένων Προϊόντων Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. τηρεί Κατάλογο Πιστοποιηµένων Προϊόντων µε σκοπό τη δηµοσιοποίηση της χορήγησης και την παρακολούθηση της διατήρησης των εκδοθέντων υπ' αυτού Πιστοποιητικών Συµµόρφωσης. Ο Κατάλογος Πιστοποιηµένων Προϊόντων περιλαµβάνει το όνοµα του πελάτη, την κατηγορία ή το είδος των προϊόντων που καλύπτονται από το πεδίο πιστοποίησης, τον κωδικό του έργου (αριθµός πιστοποιητικού), τα Πρότυπα σύµφωνα µε τα οποία έγιναν οι δοκιµές και η τεχνική αξιολόγηση, καθώς και άλλες πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριµένο προϊόν (π.χ. Κοινοτικές Οδηγίες, κανονισµοί, κ.λ.π.). Άρση της πιστοποίησης (ανάκληση/ακύρωση) αναγράφεται στην επόµενη έκδοση του καταλόγου µε διακριτή διαγραφή (π.χ. Σωλήνας Τεχνητής Βροχής ). 6.0 ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Πελατών α. Έκθεση οκιµής. Η διαπίστευση του εργαστηρίου Ι.ΓΕ.Μ.Κ. ή η κάθε Έκθεση οκιµής που εκδίδεται από το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. δεν ση- µαίνει και δεν υπονοεί µε κανένα τρόπο την έγκριση του προϊόντος από το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. ή άλλο φορέα. Εκθέσεις οκιµής ή στοιχεία αυτών δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται από πελάτες ή από τρίτο πρόσωπο κατόπιν της εξουσιοδότησης από πελάτη του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. για σκοπό προβολής ή διαφήµισης εταιρίας ή συγκεκριµένου προϊόντος πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 22.0 ιαφήµιση του παρόντος εντύπου. Εκθέσεις οκιµής απαγορεύεται να αναπαράγονται, εκτός εάν αυτό γίνεται στο σύνολό τους, δίχως τη γραπτή έγκριση του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Στην περίπτωση που πελάτης θελήσει να αναφέρει σε µέσα επικοινωνίας, όπως έγγραφα, φυλλάδια ή διαφηµιστικά έντυπα, ότι χρησιµοποίησε το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. που είναι διαπιστευµένο εργαστήριο δοκιµών θα πρέπει να χρησιµοποιεί τη φράση:... Ι.ΓΕ.Μ.Κ. ως εργαστήριο δοκιµών που φέρει διαπίστευση του Ε.ΣΥ.. για (πεδίο διαπίσευσης Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) µε αριθµό καταχώρησης (Αρ. ιαπίστευσης Ι.ΓΕ.Μ.Κ.). Στην περίπτωση που ανακληθεί η διαπίστευση του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. και ο πελάτης ειδοποιηθεί σχετικά, απαγορεύεται πλέον η αναφορά του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. ως διαπιστευµένου εργαστηρίου δοκιµών από τον πελάτη ή άλλο φορέα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση χρήσης Έκθεσης οκιµής του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. η οποία δεν περιλαµβάνεται στο πεδίο διαπίστευσής του. Στην περίπτωση αναφοράς πελάτη του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. στη χρήση του ως διαπιστευµένου εργαστηρίου για τη διενέργεια εργαστηριακών δοκιµών, πρέπει να χρησιµοποιείται η ακόλουθη φράση: ". οκιµάστηκε από το εργαστήριο δοκιµών Ι.ΓΕ.Μ.Κ. που φέρει διαπίστευση του Ε.ΣΥ.. για δοκι- µές (αναφορά από το πεδίο διαπίστευσης Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) µε αριθµό καταχώρησης (Αρ. ιαπίστευσης Ι.ΓΕ.Μ.Κ.)"

8 Η έκθεση δοκιµής αφορά το/τα συγκεκριµένο/να δείγµα/τα που ελέγχηκε/καν από το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Αποτελεί α- ποκλειστική ευθύνη του πελάτη η εξασφάλιση της παροχής ασφαλούς προϊόντος και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των τυποποιητικών εγγράφων που αναφέρονται στην εκάστοτε έκθεση δοκιµής. β. Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης. Ο κάτοχος πιστοποιητικού συµµόρφωσης προϊόντος που έχει εκδοθεί από το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. συµφωνεί ότι, για τα πιστοποιηµένα προϊόντα που κατασκευάζονται ή/και πωλούνται από αυτόν και περιγράφονται στο πιστοποιητικό του Ι.ΓΕ.Μ.Κ., θα συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του παρόντος Γενικού Κανονισµού, τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο σχετικό Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45014/97 «Γενικά κριτήρια για τη δήλωση συµµόρφωσης των προµηθευτών». Ο κάτοχος πιστοποιητικού συµµόρφωσης συµφωνεί ότι τα στελέχη του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. έχουν ανεµπόδιστη πρόσβαση, χωρίς προηγούµενη κοινοποίηση, στις εγκαταστάσεις του εν λόγω εργοστασίου/εγκατάστασης/έκθεσης/αποθήκης κατά τη διάρκεια των νοµίµων ωρών εργασίας. Η πιστοποίηση προϊόντος από το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. επ' ουδενί τρόπω δεν απαλλάσσει το κατασκευαστή από την ευθύνη να παρέχει πάντοτε ασφαλές προϊόν και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των τυποποιητικών εγγράφων που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. διατηρεί Κατάλογο Πιστοποιηµένων Προϊόντων ο οποίος είναι διαθέσιµος σε οποιονδήποτε και διατηρεί κάθε δικαίωµα να χρησιµοποιεί τα στοιχεία του καταλόγου αυτού για δηµόσια ενηµέρωση κάθε ενδιαφερόµενου. Ο πελάτης υποχρεούται να: α) Παρέχει στο Ι.ΓΕ.Μ.Κ. κάθε διευκόλυνση για την διενέργεια των σχετικών ελέγχων για την διαπίστωση της τήρησης των όρων της σύµβασης, για την διενέργεια των απαιτούµενων εργαστηριακών δοκιµών και την αξιολόγηση της συµµόρφωσης προϊόντος. β) Καλύπτει τις δαπάνες δοκιµής ή/και πιστοποίησης σύµφωνα µε την παράγραφο 15 του παρόντος Κανονισµού και να διαθέτει χωρίς δαπάνη στο Ι.ΓΕ.Μ.Κ. τον απαιτούµενο αριθµό δειγµάτων ή ότι άλλο χρειαστεί για την διενέργεια των δοκιµών ή/και ελέγχων συµµόρφωσης. γ) ιακόπτει αµέσως κάθε χρήση του Σήµατος ή/και του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ, στην περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τις απαιτήσεις των τυποποιητικών εγγράφων τα οποία χρησιµοποιήθηκαν ως βάση για την πιστοποίηση της συµµόρφωσης. Η διάρκεια ισχύος και το δικαίωµα χρήσης του Σήµατος ή/και του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. αναφέρεται σε κάθε πιστοποιητικό και υπόκειται στις εκάστοτε ειδικές απαιτήσεις για συµµόρφωση µε τυποποιητικά έγγραφα και τον παρόντα Κανονισµό του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Επί του πιστοποιητικού κατά περίπτωση αναγράφεται: α) Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει για το προϊόν. (αναφέρεται επ ακριβώς το προϊόν), β) Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει για τη συγκεκριµένη παρτίδα (αναφέρεται ο κωδικός της παρτίδας), γ) Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει για το συγκεκριµένο προϊόν. (αναφέρεται το προϊόν) µε αριθµό σειράς S/N:.. (αναφέρεται ο αριθµός σειράς).

9 Πιστοποιητικά συµµόρφωσης ευρισκόµενα σε ισχύ δύναται να αναπαράγονται στο σύνολό τους από τον πελάτη. 7.0 ιαδικασία Αίτησης Εργαστηριακής οκιµής ή/και Πιστοποίησης Προϊόντος Γραπτές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για διενέργεια εργαστηριακής δοκιµής ή/και πιστοποίησης προϊόντος υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Ι.Γ.Ε.Μ.Κ. όπου και λαµβάνουν αριθµό πρωτοκόλλου. Προφορικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος γίνονται επίσης δεκτές. Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος αποστέλλεται στον υποψήφιο πελάτη ένας ενηµερωτικός φάκελος ο οποίος περιέχει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα : α) Τον παρόντα Γενικό Κανονισµό Υπηρεσιών Εργαστηριακών οκιµών και Πιστοποίησης Προϊόντων. β) Ενηµερωτικά φυλλάδια του Ι.Γ.Ε.Μ.Κ. (προαιρετικά). γ) Ειδικό έντυπο αίτησης του Ι.Γ.Ε.Μ.Κ. (αίτηση εργαστηριακής δοκιµής ή πιστοποίησης προϊόντος) Με την υποβολή της συµπληρωµένης αίτησης εργαστηριακής δοκιµής ή/και πιστοποίησης προϊόντος, το αρµόδιο τµήµα εξετάζει την πληρότητά της και επικοινωνεί µε τον πελάτη στην περίπτωση προβλήµατος ή ελλειπούς πληροφόρησης. Η υπογραφή της οικονοµικής προσφοράς του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. από τον πελάτη υπέχει θέση σύµβασης και δηλώνει τη συµφωνία του µε τον παρόντα γενικό κανονισµό και τους όρους που καθορίζονται στη σχετική σύµβαση έργου (η αίτηση πελάτη δύναται να αποτελεί και σύµβαση έργου). 7.1 Εργαστηριακή οκιµή Υποψήφιοι πελάτες που επιθυµούν τον έλεγχο ή δοκιµή υλικού/προϊόντος, σύµφωνα µε τυποποιητικό έγγραφο (πρότυπα, προδιαγραφές, κώδικες πρακτικής, νοµοθεσία κ.λ.π.), υποβάλλουν στο Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Αίτηση οκιµής. Κάθε αίτηση αφορά µόνον ένα συγκεκριµένο υλικό/προϊόν. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί τον έλεγχο/δοκιµή περισσοτέρων του ενός υλικών/προϊόντων υποβάλλει χωριστή αίτηση για καθένα εξ αυτών. Η κάθε αίτηση µπορεί να αναφέρεται σε µια ή περισσότερες εργαστηριακές δοκιµές, που αναγράφονται ή όχι στον Τιµοκατάλογο Εργαστηριακών οκιµών του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Αίτηση για σειρά εργαστηριακών δοκιµών δύναται να αναφέρεται και σε δοκιµές εκτός των δυνατοτήτων του Ι.ΓΕ.Μ.Κ.. Στην περίπτωση αυτή, το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. (σε συνεργασία µε τον πελάτη) δύναται να προβεί στην ανάθεση υπεργολαβίας. Στην αίτησή του ο ενδιαφερόµενος, οφείλει να δηλώσει το τυποποιητικό έγγραφο βάσει του οποίου επιθυµεί να υλοποιηθεί η δοκιµή. Στην περίπτωση που στην αίτηση δοκιµής δεν αναφέρεται τυποποιητικό έγγραφο το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. πραγµατοποιεί τη δοκιµή κατά το δοκούν. Η υπογραφή της Αίτησης οκιµής από τον ενδιαφερόµενο, υποδηλώνει την αποδοχή των Γενικών Όρων Σύµβασης που αναφέρονται σε αυτήν. Επισηµαίνεται ότι τα αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών αφορούν µόνο τα δείγµατα που ελέγχθηκαν. Κατ ουδένα τρόπο δεν αναφέρονται στο σύνολο των παραγοµένων προϊόντων, έστω και αν είναι από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Η Αίτηση οκιµής αξιολογείται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Στην περίπτωση που αφορά δοκιµές εντός του Τιµοκαταλόγου Εργαστηριακών οκιµών Ι.ΓΕ.Μ.Κ. η αίτηση υπέχει θέση προσφοράς

10 και σύµβασης έργου εφόσον υπογραφεί από το ιευθυντή του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. και τον αιτούντα. Στην περίπτωση που αφορά δοκιµές εκτός του Τιµοκαταλόγου Εργαστηριακών οκιµών Ι.ΓΕ.Μ.Κ., αποστέλλεται στον ενδιαφερόµενο προσφορά έργου, η υπογραφή της οποίας αποτελεί και σύµβαση έργου. 7.2 Πιστοποίηση της Συµµόρφωσης Υποψήφιοι πελάτες που επιθυµούν την πιστοποίηση της συµµόρφωσης υλικού/προϊόντος, σύµφωνα µε τυποιητικό έγγραφο (πρότυπα, προδιαγραφές, κώδικες πρακτικής, νοµοθεσία κ.λ.π.), υποβάλλουν στο Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Αίτηση Πιστοποίησης Συµµόρφωσης. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί την πιστοποίηση της συµµόρφωσης περισσοτέρων του ενός υλικών/προϊόντων υποβάλλει χωριστή αίτηση για καθένα εξ αυτών. Αίτηση Πιστοποίησης Συµµόρφωσης δύναται να αναφέρεται και σε δοκιµές εκτός των δυνατοτήτων του Ι.ΓΕ.Μ.Κ.. Στην περίπτωση αυτή, το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. σε συνεργασία µε τον πελάτη αποφασίζουν για την ανάθεση υπεργολαβίας. Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. διατηρεί το δικαίωµα να µην κάνει αποδεκτές εκθέσεις δοκιµών ή πιστοποιητικά φορέων, που δεν πληρούν αποδεδειγµένα τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC και EN 45011/98 αντίστοιχα. Η κάθε Αίτηση Πιστοποίησης Συµµόρφωσης αξιολογείται από το Τµήµα Πιστοποίησης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. και ακολουθεί προσφορά έργου, όπου αναφέρονται οι εκάστοτε απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης και το κόστος της πιστοποίησης. Η αξιολόγηση της συµµόρφωσης γίνεται µε τη µέριµνα του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. και µπορεί να περιλαµβάνει µεταξύ άλλων : ειγµατοληψίες Εργαστηριακές δοκιµές Ελέγχους (τεχνικών φακέλλων, κατασκευαστικών σχεδίων κ.λ.π.) Επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις του Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας του πελάτη Επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις του συστήµατος ελέγχου παραγωγής του πελάτη ή Συνδυασµό των ανωτέρω, όπως θα προδιαγράφεται στη σχετική προσφορά έργου κατά περίπτωση. Πιστοποίηση Συµµόρφωσης σηµαίνει ότι το πιστοποιηθέν υλικό/προϊόν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις καθορισµένου τυποποιητικού εγγράφου (πρότυπο, προδιαγραφή, κώδικας πρακτικής, κανονιστικό έγγραφο). Η συµµόρφωση αποδεικνύεται µέσω της τεκµηριωµένης εκπλήρωσης καθορισµένων απαιτήσεων των σχετικών τυποποιητικών εγγράφων και αυτών που ορίζει κατά περίπτωση το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Η τελική απόφαση για την απονοµή Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης λαµβάνεται από το Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης (Α.Σ.Π.), κατόπιν εισήγησης του Τµήµατος Πιστοποίησης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Το Α.Σ.Π. διασφαλίζει την αµεροληψία, αναφορικά µε τη λήψη αποφάσεων, µέσω της ισοδύναµης αντιπροσώπευσης των ενδιαφερόµενων µερών, που σχετίζονται µε τις διαδικασίες Πιστοποίησης υλικών και προϊόντων (επιχειρήσεις, καταναλωτές, επιστήµονες, οργανισµοί κ.λ.π.) δίχως να κυριαρχεί κάποιο από τα συµµετέχοντα µέρη ή συµφέροντα. Όλα τα µέλη του Α.Σ.Π. είναι πρόσωπα κύρους, ευρείας επιστηµονικής κατάρτισης και διαθέτουν γνώση και εµπειρία στον τοµέα των γεωργικών µηχανών, σε θέ- µατα καταναλωτή, τυποποίησης και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση της συµµόρφωσης, περιλαµβάνει και αξιολόγηση του Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας ή Ελέγχου Παραγωγής του Πελάτη, ως µέσο διασφάλισης, ότι τα υπό αξιολό-

11 γηση υλικά / προϊόντα, παράγονται υπο ελεγχόµενες συνθήκες και είναι σταθερής ποιότητας, σε σχέση µε τις προδιαγεγραµµένες γι αυτά απαιτήσεις, το Τµήµα Πιστοποίησης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ., διενεργεί επιθεώρηση συστήµατος ποιότητας στις εγκαταστάσεις του πελάτη, σύµφωνα µε τις αρχές που περιγράφονται στο πρότυπο ISO 10011/90 µέρος 1. Η διαδικασία επιθεώρησης αποτελείται από τα κάτωθι στάδια: Ανασκόπηση Εγγράφων του Συστήµατος Ποιότητας (Σ.Π.). Προαξιολόγηση του Σ.Π. (προαιρετικό στάδιο). Επιθεώρηση Αξιολόγησης. Επιθεώρηση Επιτήρησης. Ειδικές Επιθεωρήσεις. 8.0 Αξιολόγηση Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας Πελάτη Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. ως φορέας πιστοποίησης προϊόντων, δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει Σύστηµα πελάτη που δεν είναι τεκµηριωµένο και δύναται να καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις τεκµηρίωσης κατά περίπτωση. 8.1 Ανασκόπηση Εγγράφων του Συστήµατος Ποιότητας Πριν την υλοποίηση επίσκεψης αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις πελατών, πραγµατοποιείται λεπτοµερειακή αποτίµηση των εγγράφων του Συστήµατος από τον Κύριο Αξιολογητή που ορίζεται από τον Υπεύθυνο Υπηρεσιών Πιστοποίησης του Ι.Γ.Ε.Μ.Κ. Στη συνέχεια, ενηµερώνεται γραπτώς ο πελάτης για κάθε σηµαντική παράλλειψη ή απόκλιση από τις εκάστοτε προδιαγραµµένες απαιτήσεις ώστε να καθοριστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες που θα διενεργηθούν πριν την αρχική επίσκεψη αξιολόγησης. Αυτή η αποτίµηση µπορεί να διενεργηθεί είτε στις εγκαταστάσεις του Ι.Γ.Ε.Μ.Κ. είτε στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Σε περίπτωση αποκλίσεων ο πελάτης πρέπει να υποβάλλει το σχέδιο των διορθωτικών του ενεργειών στο τµήµα Πιστοποίησης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Ο Κύριος Αξιολογητής συντονίζει τις ηµεροµηνίες της αρχικής αξιολόγησης σε συνεργασία µε τον πελάτη και την οµάδα αξιολόγησης και αποστέλει γραπτή επιβεβαίωση στον πελάτη. Για να είναι δυνατή η αξιολόγηση ενός Συστήµατος Ποιότητας, ο πελάτης θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει Εγχειρίδιο Ποιότητας, στο οποίο θα περιέχεται άµεσα ή µέσω παραποµπών η ακόλουθη πληροφόρηση: α) Οργάνωση και διάρθρωση της εταιρείας, β) ιαδικασίες ελέγχου της ποιότητας. Όπου απαιτείται το Σύστηµα Ποιότητας, θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός εκ των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/94 και 9002/94 κατά περίπτωση, ή να καλύπτει κατ ελάχιστον τις απαιτήσεις των παραγράφων 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.14, 4.15, 4.16, του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/94 ως διασφάλιση της επάρκειας στον έλεγχο της παραγωγής.

12 8.2 Προαιρετική Προαξιολόγηση του Συστήµατος Ποιότητας Η προαξιολόγηση συστήµατος είναι προαιρετική και δεν απαιτείται από την διαδικασία πιστοποίησης. Η προαξιολόγηση οριοθετείται σε µία επίσκεψη που σε διάρκεια δεν ξεπερνάει το 50% της Αρχικής Αξιολόγησης και δεν δροµολογεί διορθωτικές ενέργειες. Μετά την ολοκλήρωση της προαξιολόγησης ο Κύριος Αξιολογητής προωθεί την πρωτότυπη αναφορά προαξιολόγησης στον Υπεύθυνο Υπηρεσιών Πιστοποίησης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Ο πελάτης ενηµερώνει γραπτώς το Ι.Γ.Ε.Μ.Κ. για το πότε θα είναι έτοιµος για την κανονική επιθεώρηση. Ο Υπεύθυνος Υπηρεσιών Πιστοποίησης συντάσσει το πρόγραµµα της επιθεώρησης σε συνεννόηση µε τον πελάτη και την οµάδα αξιολόγησης και το επιβεβαιώνει γραπτώς µε τον πελάτη. 8.3 Επιθεώρηση Αξιολόγησης του Συστήµατος Ποιότητας Η αξιολόγηση του Συστήµατος Ποιότητας διενεργείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 10011/90-1 (ΕΛΟΤ ΕΝ 30011/95-1). Αντίγραφα των εντύπων µη συµµόρφωσης (αν εντοπισθούν τέτοιες) παραδίδονται στον πελάτη κατά τη διάρκεια της καταληκτικής σύσκεψης. Κατά την επιθεώρηση αξιολόγησης εξετάζεται: - Η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις των προτύπων της 8.1, - Η αποτελεσµατική εφαρµογή του συστήµατος ποιότητας. Ως µη συµµόρφωση ορίζεται η απόκλιση από προδιεγραµµένες απαιτήσεις του σχετικού προτύπου διασφάλισης ποιότητας (βλ. 8.1) ή η απόκλιση από τις καταγεγγραµµένες στο τεκµηριωµένο Σύστηµα του πελάτη απαιτήσεις. Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. διατηρεί επίσης το δικαίωµα να καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για επίδειξη του ελέγχου της ποιότητας από τον πελάτη. Η απόκλιση του πελάτη από τις ελάχιστες αυτές απαιτήσεις θεωρείται µη συµµόρφωση. Αποκλίσεις που προκαλούν ολική κατάρευση του Συστήµατος ορίζονται ως κύριες µη συµµορφώσεις και αποτελούν στοιχείο για τη µη απονοµή πιστοποιητικού συµµόρφωσης ή την άρση πιστοποιητικού που έχει ήδη εκδοθεί. Ο πελάτης αποφασίζει για τις σχετικές διορθωτικές ενέργειες, ενώ η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης αυτών συµφωνείται µε τον Κύριο Αξιολογητή της οµάδος επιθεώρησης. Έκθεση Επιθεώρησης, όπου ο Κύριος Αξιολογητής παρουσιάζει περιληπτικά τα ευρήµατα της επιθεώρησης παραδίδεται επίσης στον πελάτη κατά τη διάρκεια της καταληκτικής σύσκεψης. Σε περίπτωση ύπαρξης µη συµµορφώσεων και µετά την παραλαβή του Σχεδίου των ιορθωτικών Ενεργειών-Σ..Ε. (αν υπάρχουν τέτοιες) από τον πελάτη, ο Υπεύθυνος Υπηρεσιών Πιστοποίησης µαζί µε τις εισηγήσεις του Κύριου Αξιολογητή, ανασκοπεί το σχέδιο για να επιβεβαιώσει ότι τα θέµατα των µη συµµορφώσεων έχουν επαρκώς διευθετηθεί. Εάν το Σ..Ε. δεν διευθετεί ικανοποιητικά τα θέµατα των µη συµµορφώσεων, ο Υπεύθυνος Υπηρεσιών Πιστοποίησης ενηµερώνει γραπτώς τον πελάτη ότι και περαιτέρω διορθωτικές ενέργειες απαιτούνται.

13 Κατόπιν µιας θετικής ή αρνητικής εισήγησης από τον Κύριο Αξιολογητή, ο Υπεύθυνος Υπηρεσιών Πιστοποίησης προετοιµάζει το σχετικό αρχείο (φάκελλο) πιστοποίησης για τελική κρίση από το Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης (Α.Σ.Π.). Ο Υπεύθυνος Υπηρεσιών Πιστοποίησης αποστέλλει γραπτώς ή µε τηλεοµοιοτυπία την τελική απόφαση του Α.Σ.Π. στον πελάτη. 8.4 Επιθεώρηση Επιτήρησης του Συστήµατος Ποιότητας Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. ως φορέας πιστοποίησης, επιτηρεί τον κάτοχο της πιστοποίησης, ώστε να ελέγχει την συµµόρφωσή του µε προδιαγραµµένες απαιτήσεις που αναφέρονται στον παρόντα Γενικό Κανονισµό και καθορίζονται στο πιστοποιητικό συµµόρφωσης. Οι επιθεωρήσεις επιτήρησης πραγµατοποιούνται από αξιολογηµένα ως ικανά στελέχη ή/και εγκεκριµένους εξωτερικούς συνεργάτες του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Μετά την πιστοποίηση του προϊόντος, η εταιρεία του πελάτη υπόκειται σε έναν ελάχιστο αριθµό επισκέψεων αξιολόγησης (επιτήρησης) οι οποίες µπορούν να καθοριστούν συνήθως σε µία (1) ή δύο (2) επισκέψεις ετησίως για να διασφαλιστεί ότι το Σύστηµα και το πιστοποιηµένο προϊόν συνεχίζουν να συµµορφώνονται µε τις προδιαγαµµένες απαιτήσεις. Η ηµεροµηνία της πρώτης επίσκεψης επιτήρησης κανονίζεται στην διάρκεια της αξιολόγησης, καταγράφεται στην έκθεση επιθεώρησης, και τοποθετείται µέσα σε χρονικό διάστηµα έξι µηνών µετά την αρχική αξιολόγηση. Στην περίπτωση που καθορίζονται δύο (2) επισκέψεις ετησίως, τότε διενεργείται από τον Υπεύθυνο Υπηρεσιών Πιστοποίησης του Ι.Γ.Ε.Μ.Κ. τριετής ανασκόπηση όλων των αρχείων επιθεώρησης. Αυτή η ανασκόπηση επιβεβαιώνει ότι όλες οι περιοχές της εταιρείας καλύφθηκαν κατά τις επισκέψεις επιτήρησης και καµία συστηµατική αδυναµία του Συστήµατος δεν εντοπίσθηκε. Εάν διενεργείται µία (1) ετήσια επίσκεψη τότε απαιτείται µία συνολική επαναξιολόγηση του Συστήµατος κάθε 3 έτη. Τροποποίηση της ηµεροµηνίας επίσκεψης επιτήρησης, µπορεί να ζητηθεί εγγράφως από τον πελάτη. Το Τµήµα Πιστοποίησης έχει την αρµοδιότητα για τον συντονισµό των ενεργειών για τον επαναπρογραµµατισµό της επίσκεψης. 8.5 Ειδικές επιθεωρήσεις Επιθεωρήσεις χαρακτηριζόµενες σαν ειδικές δύναται να διενεργούνται και στις κάτωθι περιπτώσεις: α) Επαλήθευση της υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών προς άρση µη συµµορφώσεων, β) Τροποποίηση των απαιτήσεων σχετικών τυποποιητικών εγγράφων ή του παρόντος κανονισµού, γ) Ύπαρξη ενδείξεων ή στοιχείων, ότι ο πελάτης δεν συµµορφούται µε τις απαιτήσεις των σχετικών τυποποιητικών εγγράφων ή του παρόντος Κανονισµού. 9.0 Απόφαση Πιστοποίησης

14 Πιστοποίηση Συµµόρφωσης σηµαίνει ότι το πιστοποιηθέν υλικό/προϊόν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις καθορισµένου τυποποιητικού εγγράφου (πρότυπο, προδιαγραφή, κώδικας πρακτικής, κανονιστικό έγγραφο). Η συµµόρφωση αποδεικνύεται µέσω της τεκµηριωµένης εκπλήρωσης καθορισµένων απαιτήσεων των σχετικών τυποποιητικών εγγράφων και αυτών που ορίζει κατά περίπτωση το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Για την υλοποίηση και την εφαρµογή των διαδικασιών πιστοποίησης το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. έχει συστήσει Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης (Α.Σ.Π.). Η τελική απόφαση για την απονοµή Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης λαµβάνεται από το Α.Σ.Π., κατόπιν εισήγησης του Τµήµατος Πιστοποίησης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Το Α.Σ.Π. διασφαλίζει την αµεροληψία, αναφορικά µε τη λήψη αποφάσεων, µέσω της ισοδύναµης αντιπροσώπευσης των ενδιαφερόµενων µερών, που σχετίζονται µε τις διαδικασίες Πιστοποίησης υλικών και προϊόντων (επιχειρήσεις, καταναλωτές, επιστήµονες, οργανισµοί κ.λ.π.) δίχως να κυριαρχεί κάποιο από τα συµµετέχοντα µέρη ή συµφέροντα. Όλα τα µέλη του Α.Σ.Π. είναι πρόσωπα κύρους, ευρείας επιστηµονικής κατάρτισης και διαθέτουν γνώση και εµπειρία στον τοµέα των γεωργικών µηχανών, σε θέµατα καταναλωτή, τυποποίησης και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Όλοι οι πελάτες, χωρίς καµία διάκριση, καλούνται µέσω της QP 20 να τηρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 45014/97 "Γενικά κριτήρια για τη δήλωση συµµόρφωσης των προµηθευτών". Επιπλέον των απαιτήσεων του ανωτέρω προτύπου ισχύουν και οι σχετικές οδηγίες των κοινοτικών κανονιστικών διατάξεων και της εθνικής νοµοθεσίας περί χρήσης σήµανσης CE. Οποιαδήποτε άλλη σήµανση προϊόντος που µπορεί να προκαλέσει σύγχυση ή παραπλάνηση του καταναλωτή απαγορεύεται ρητά Ανάκληση / Ακύρωση Πιστοποίησης Ο έλεγχος της κακής χρήσης των πιστοποιητικών που χορηγούνται και των σηµάτων που απονέµονται µε βάση την QP 20 από το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. θα αξιολογείται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ISO Guide 27/83 "Guidelines for Corrective Action to be Taken by a Certification Body in the Event of Misuse of its Mark of Conformity." Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων επιτήρησης, οι αξιολογητές του Ι.ΓΕ.Μ.Κ θα εξετάζουν τα προϊόντα και την τεκµηρίωση του συστήµατος ελέγχου παραγωγής ή διασφάλισης ποιότητας της εταιρίας κατά περίπτωση για να διασφαλίσουν ότι εξακολουθεί η ισχύς της πιστοποίησης και εποµένως η ορθή χρήση των πιστοποιητικών και σηµάτων συµµόρφωσης Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Αν υποπέσει στην αντίληψη του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. ότι πιστοποιητικό ή/και σήµα έχει χρησιµοποιηθεί κακώς, τότε ο Υπεύθυνος Υπηρεσιών Πιστοποίησης θα επικοινωνήσει µε την εταιρία (ή οποιονδήποτε άλλο φορέα κατά την κρίση του) για να επιβεβαιώσει το γεγονός ζητώντας από αυτή συγκεκριµένες πληροφορίες για τη χρήση του πιστοποιητικού ή/και σήµατος. Στην περίπτωση που η κακή χρήση του Πιστοποιητικού ή/και σήµατος επιβεβαιωθεί, τότε ο Υπεύθυνος Υπηρεσιών Πιστοποίησης ενηµερώνει γραπτώς την εταιρία για τη µη συµ- µόρφωσή της µε τους Κανονισµούς Πιστοποίησης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. και ότι απαιτούνται να διενεργηθούν διορθωτικές ενέργειες. Στην περίπτωση που η κακή χρήση του πιστοποιητικού ή/και σήµατος συνεχισθεί χωρίς να γίνουν οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες τότε το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. εισηγείται στο Α.Σ.Π. την ανάκληση και α- κύρωση του Πιστοποιητικού. Εάν υποπέσει στην αντίληψη του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. η χρησιµοποίηση πιστοποιητικού ή/και σήµατος του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. από µια εταιρία που δεν έχει πιστοποιήσει προϊόντα της στο Ι.ΓΕ.Μ.Κ., τότε ενηµερώνεται η ιεύθυνση ιοι-

15 κητικού, Οικονοµικού και Νοµικών Υποθέσεων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. η οποία αντιµετωπίζει το θέµα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Αλληλογραφία σχετική µε κακή χρήση του πιστοποιητικού ή/και σήµατος αρχειοθετείται από τον Υπεύθυνο Υπηρεσιών Πιστοποίησης στο φάκελο του κάθε πελάτη. Στην περίπτωση που απαιτείται η ανάκληση/ακύρωση της πιστοποίησης, ο απαραίτητος χρόνος ειδοποίησης πριν από την ανάκληση/ακύρωση δύναται να διαφέρει, λόγω της αιτίας που την προκαλεί. Ανάλογα µε τον λόγο ανάκλησης/ακύρωσης, ακολουθείται ο παρακάτω πίνακας: Κατάσταση που απαιτεί την ανάκληση/ακύρωση της πιστοποίησης Αίτηση του πελάτη Ο φορέας πιστοποίησης διαπιστώνει ότι το προϊόν είναι επικίνδυνο Απόκλιση από υφιστάµενη τεχνική προδιαγραφή, για λόγους ανεξάρτητους της ασφάλειας Μη καταβολή τελών στο Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Αποτυχία εκπλήρωσης άλλων απαιτήσεων της συµφωνίας Επιτακτική συµµόρφωση µε νέες απαιτήσεις, σε σχέση µε την αναθεώρηση ενός δεδοµένου ευτερεύουσες µη συµµορφώσεις σε επιθεωρήσεις συστηµάτος ποιότητας Κύριες µη συµµορφώσεις σε επιθεωρήσεις συστηµάτος ποιότητας Χρόνος ειδοποίησης πριν από την ανάκληση/ακύρωση 60 ηµερολογιακές ηµέρες Άµεση 60 ηµερολογιακές ηµέρες 30 ηµερολογιακές ηµέρες 60 ηµερολογιακές ηµέρες ιαπραγµατεύσιµο Ως 180 ηµερολογιακές ηµέρες Ως 90 ηµερολογιακές ηµέρες Αίτηµα ακύρωσης της πιστοποίησης από µέρους του πελάτη πρέπει να αποστέλλεται γραπτώς στο Ι.ΓΕ.Μ.Κ. µαζί µε το πρωτότυπο πιστοποιητικό. Απόφαση ανάκλησης της πιστοποίησης από το Α.Σ.Π. κατόπιν εισήγησης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. αποστέλλεται εγγράφως στον πελάτη αναφέροντας τους λόγους και την ηµεροµηνία λήξης της συµφωνίας. Ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το πρωτότυπο πιστοποιητικό συµµόρφωσης εντός 10 ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Α.Σ.Π. Ακύρωση/ανάκληση πιστοποιητικού καταχωρείται στον Kατάλογο Πιστοποιηµένων Προϊόντων (FO 204). Στην επόµενη έκδοση του καταλόγου η άρση της πιστοποίησης (ανάκληση/ακύρωση) εµφανίζεται µε κόκκινα γράµµατα.

16 11.0 ιαφοροποίηση των Απαιτήσεων Συµµόρφωσης του Προϊόντος Στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι απαιτήσεις συµµόρφωσης προϊόντος που έχει ήδη πιστοποιηθεί, το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. ειδοποιεί εγγράφως άµεσα τον πελάτη, και τον ενηµερώνει για την ηµεροµηνία που οι νέεςδιαφοροποιηµένες απαιτήσεις θα τεθούν σε εφαρµογή και για την απαίτηση οποιασδήποτε πιθανής συµπληρωµατικής εξέτασης του προϊόντος (νέες δοκιµές ή/και έκτακτη επιθεώρηση). Εντός περιόδου είκοσι ηµερών (20) ο πελάτης υποχρεούται να ενηµερώσει το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. εγγράφως (επιστολή, τηλεοµοιοτυπία, κ.λ.π.) εάν είναι σε θέση να εφαρµόσει τις νέες-διαφοροποιηµένες απαιτήσεις. Εάν ο πελάτης κρίνει ότι δύναται να εφαρµόσει τις νέες-διαφοροποιηµένες απαιτήσεις αιτείται εκ νέου την πιστοποίηση της συµµόρφωσης του προϊόντος. Με αποδεδειγµένη τη συµµόρφωση του πελάτη στις νέεςδιαφοροποιηµένες απαιτήσεις, το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. εκδίδει νέο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης (αλλαγή του Πιστοποιητικού). Εάν ο πελάτης δεν επικοινωνήσει µε το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. εντός των καθορισµένων χρονικών ορίων, ή το ενηµερώσει εγγράφως, ότι δεν δύναται να υιοθετήσει άµεσα τις νέες απαιτήσεις ή εάν τα αποτελέσµατα από µια συ- µπληρωµατική επιθεώρηση ή/και δοκιµές δεν είναι αποδεκτά, η πιστοποίηση που καλύπτει το συγκεκριµένο προϊόν θα πάψει να ισχύει από την ηµεροµηνία που οι νέες-διαφοροποιηµένες απαιτήσεις τίθενται σε ισχύ Πληροφόρηση για αλλαγές Στην περίπτωση αίτησης για συµπληρωµατική εργαστηριακή δοκιµή ή αλλαγή στην επωνυµία εταιρίας, οι δοκιµές επειδή πραγµατοποιούνται σε συγκεκριµένο δείγµα, επαναλαµβάνονται εξ αρχής και εκδίδεται νέα έκθεση δοκιµής. Για πιστοποιηµένα προϊόντα, στην περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν σηµαντικά το σχεδιασµό ή/και τα χαρακτηριστικά τους, αποκλίσεων από τα τεχνικά πρότυπα/προδιαγραφές σύµφωνα µε τα οποία πραγµατοποιήθηκε η πιστοποίηση, αλλαγών στην ιδιοκτησία, δοµή ή διοίκηση της εταιρίας και εν γένει ο- ποιασδήποτε περίπτωσης που µπορεί να υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν συµµορφούται πλέον µε τις απαιτήσεις της πιστοποίησης ο πελάτης οφείλει να ειδοποιεί άµεσα και εγγράφως το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Προϊόν που εµπίπτει στις ανωτέρω κατηγορίες δεν πρέπει να αποδεσµεύεται από τον πελάτη έως ότου το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. αξιολογήσει την κατάσταση και κοινοποιήσει σχετική απόφαση (π.χ. έκδοση νέου πιστοποιητικού). Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. διατηρεί το δικαίωµα (ιδιαίτερα στην περίπτωση βάσιµης υποψίας για µη συµµόρφωση) να πραγµατοποιεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους και έκτακτες επιθεωρήσεις του Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας του πελάτη µε αντίστοιχη επιβάρυνσή του. Αλλαγή του πεδίου πιστοποίησης δύναται να αποτελέσει λόγο για επιθεώρηση επιτήρησης ώστε να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα αποδοχής του αιτήµατος από το Ι.Γ.Ε.Μ.Κ. Οι διαδικασίες για την υλοποίηση αυτών των αλλαγών δύναται να προωθούνται παράλληλα µε αυτές µιας προγραµµατισµένης επιθεώρησης επιτήρησης Σήµα Πιστοποίησης ΕΘΙΑΓΕ/Ι.ΓΕ.Μ.Κ.

17 Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ., απονέµει το Σήµα Συµµόρφωσης Ι.ΓΕ.Μ.Κ., που επιβεβαιώνει δηµοσίως την καταχώρηση των προϊόντων του πελάτου στον Κατάλογο Πιστοποιηµένων Προϊόντων. Το Σήµα Συµµόρφωσης Ι.ΓΕ.Μ.Κ. µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τις επιχειρήσεις µε πιστοποιηµένα προϊόντα στο έντυπο και διαφηµιστικό υλικό του προϊόντος και στο ίδιο το προϊόν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον παρόντα Γενικό Κανονισµό. Το Σήµα Συµµόρφωσης είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του ΕΘΙΑΓΕ/Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Το Σήµα Συµµόρφωσης Ι.ΓΕ.Μ.Κ. αφορά αποκλειστικά τον πελάτη στον οποίο έχει απονεµηθεί και δεν επιτρέπεται η µεταβίβασή του καθ'οιονδήποτε τρόπο. Ο λογότυπος του Σήµατος Συµµόρφωσης Ι.ΓΕ.Μ.Κ. σε πραγµατικές διαστάσεις είναι ο κατωτέρω: Ο λογότυπος του Σήµατος Συµµόρφωσης Ι.ΓΕ.Μ.Κ. πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τον αριθµό καταχώρησης του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης προϊόντος του πελάτου στον Κατάλογο Πιστοποιηµένων Προϊόντων. Οι ανωτέρω ενδείξεις µπορούν να αναγράφονται µεταφρασµένες και σε άλλες γλώσσες πλην της ελληνικής. Στην περίπτωση κατά την οποία η διαδικασία πιστοποίησης υλοποιείται µε βάση Κανονιστικά Έγγραφα (Εθνική ή Κοινοτική Νοµοθεσία) η τοποθέτηση και χρήση αντίστοιχων σηµάτων ή σηµάνσεων καθώς και λοιπές απαιτήσεις τις διέπουν πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του εκάστοτε κανονιστικού εγγράφου Πληρωµή Προϋπολογισµός κόστους Το κόστος των δοκιµών αναφέρεται στον τιµοκατάλογο του Ι.ΓΕ.Μ.Κ.. Για ειδικές δοκιµές, εκτός τιµοκαταλόγου, το κόστος προσδιορίζεται κατά περίπτωση. Κόστη σχετικά µε την πιστοποίηση και την επιτήρηση πιστοποίησης, συµπεριλαµβανοµένων κατά περίπτωση και των δοκιµών, επιθεωρήσεων και εξόδων διαχείρισης, καθορίζονται στην εκάστοτε προσφορά του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. προς τον πελάτη. Πριν την πραγµατοποίηση οποιονδήποτε εργασιών από το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. ο πελάτης πρέπει να καταβάλει το συµφωνηθέν τίµηµα στον λογαριασµό της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος.

18 15.0 Περίοδος Συµφωνίας Η συµφωνία για τη διενέργεια εργαστηριακής δοκιµής ή/και πιστοποίησης προϊόντος αρχίζει να ισχύει µε την ενυπόγραφη αποδοχή της προσφοράς του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. από τον πελάτη (σύµβαση) και η διάρκειά της υπόκειται στους όρους που αναφέρονται στη σύµβαση. Αν ο πελάτης υπαναχωρήσει για δικούς του λόγους, οφείλει να ειδοποιήσει το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. το οποίο στέλνει τη σύµβαση στο αρχείο άνευ επιστροφής του συµφωνηθέντος τι- µήµατος Ενστάσεις Κατά των αποφάσεων του Α.Σ.Π. για θέµατα πιστοποίησης, ο εκάστοτε ενδιαφερόµενος δύναται να υποβάλλει ένσταση στο Ι.ΓΕ.Μ.Κ. εντός δύο µηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης. Για την ένσταση αποφασίζει τριµελής επιτροπή που αποτελείται από το Γενικό ιευθυντή του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή εκπρόσωπό του, έναν εκπρόσωπο του Α.Σ.Π. και έναν εµπειρογνώµονα οριζόµενους από τον πρόεδρο του Α.Σ.Π. Η σχετική απόφαση εκδίδεται µέσα σε τρεις µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης και εφαρµόζεται υποχρεωτικά από τα συµβαλλόµενα µέρη. Μέχρι να εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση ισχύει η προηγούµενη απόφαση του Α.Σ.Π Εµπιστευτικότητα - Εχεµύθεια Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. δηλώνει απόλυτη εχεµύθεια και απαλλαγή από κάθε δικαίωµα µερίσµατος όσον αφορά: α. Τις κάθε είδους γνώσεις και εµπιστευτικές πληροφορίες καθώς και περιεχόµενα εγγράφων και µέσων ηλεκτρονικής αποθήκευσης στοιχείων, β. Εφευρέσεις και καινοτοµίες που τυχόν θα υποπέσουν στην αντίληψή του και αποτελούν ιδιοκτησία των πελατών του. Με την ανωτέρω δήλωση, δεν µειώνεται η ευθύνη του πελάτη να διασφαλίζει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ασφάλεια και ελεγχόµενη διακίνηση της πνευµατικής και εµπορικής/βιοµηχανικής του ιδιοκτησίας. Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. ως διαπιστευµένο εργαστήριο δοκιµών και φορέας πιστοποίησης, εφαρµόζει διαδικασίες για την εµπιστευτικότητα και την ασφάλεια κάθε είδους πληροφόρησης που αφορά τους πελάτες του. Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. χειρίζεται µε απόλυτη εχεµύθεια κάθε έγγραφο, προϊόν ή πληροφόρηση πελατών που βρίσκονται στην κατοχή του κατά την υλοποίηση του ανατιθέµενου έργου 18.0 Ευθύνη Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. δεν ευθύνεται για πιθανά ατυχήµατα, αστοχίες, καταστροφές, κ.λ.π. που δύναται να προκύψουν από την χρήση των δοκιµασθέντων ή/και πιστοποιηµένων προϊόντων του πελάτη. Σε καµµία περίπτωση δεν ευθύνεται για την καλή και σταθερή ποιότητα κατασκευής και της σωστή και ασφαλή λειτουργία

19 των πιστοποιηµένων προϊόντων. Η διάθεση ασφαλούς προϊόντος που συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της πιστοποίησης Ι.ΓΕ.Μ.Κ. αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή (πελάτη). Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. ως φορέας πιστοποίησης, διατηρεί το δικαίωµα του δειγµατοληπτικού ελέγχου προϊόντων που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις του πελάτη ή την ελεύθερη αγορά µε αντίστοιχη επιβάρυνση του πελάτη, στην περίπτωση που τίθεται σε αµφισβήτηση η συµµόρφωση του προϊόντος προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό συµµόρφωσης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τη µη αναγνώριση από τρίτους εν µέρει ή καθ ολοκληρία Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης ή Έκθεσης οκιµής που έχει εκδώσει Παράπονα Ο πελάτης πρέπει να τηρεί αρχεία για οποιοδήποτε παράπονο από δικούς του πελάτες, που αφορά τα προϊόντα του που καλύπτονται από την πιστοποίηση του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Ο πελάτης οφείλει να παρέχει πρόσβαση στα αρχεία παραπόνων στους επιθεωρητές του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. όταν αυτό του ζητηθεί ιαφήµιση Ο πελάτης έχει το δικαίωµα να δηµοσιεύσει (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή), ότι κατασκευάζει ή/και παρέχει πιστοποιηµένα από το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. προϊόντα, αναφέροντας µε σαφήνεια τα προϊόντα που καλύπτονται από σχετικό πιστοποιητικό, τον αριθµό πιστοποίησης και το λογότυπο πιστοποίησης δίχως καµµία αλλοίωση η τροποποίηση. Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. εξουσιοδοτεί τον πελάτη να γνωστοποιεί ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από το πιστοποιητικό του, είναι πιστοποιηµένα από το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, Κοινοτικές Οδηγίες ή άλλα τυποποιητικά έγγραφα που καθορίζονται στο σχετικό πιστοποιητικό συµµόρφωσης Ι.ΓΕ.Μ.Κ. µε τη χρήση της ακόλουθης φράσης:... πιστοποίησης της συµµόρφωσης µε (αναφορά σε τυποποιητικά έγγραφα) από το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. που φέρει διαπίστευση του Ε.ΣΥ.. για (αναφορά από το πεδίο διαπίστευσης Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) µε αριθµό καταχώρησης (Αρ. ιαπίστευσης Ι.ΓΕ.Μ.Κ.). Η αναφορά του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. σε µέσα επικοινωνίας όπως έγγραφα, φυλλάδια ή διαφηµιστικά έντυπα, θα γίνεται από πελάτες µε τη χρήση της φράσης:... Ι.ΓΕ.Μ.Κ. ως φορέα πιστοποίησης που φέρει διαπίστευση του Ε.ΣΥ.. για (πεδίο διαπίστευσης Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) µε αριθµό καταχώρησης (Αρ. ιαπίστευσης Ι.ΓΕ.Μ.Κ.). Ο κάτοχος της πιστοποίησης συµφωνεί, ότι τα στελέχη του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. θα έχουν ανεµπόδιστη πρόσβαση, χωρίς προηγούµενη κοινοποίηση, στις εγκαταστάσεις του εν λόγω εργοστασίου/έκθεσης/αποθήκης κατά τη διάρκεια των νοµίµων ωρών εργασίας.

20 Ο κάτοχος της πιστοποίησης συµφωνεί ότι τα προϊόντα για τα οποία έχει παραχωρηθεί η πιστοποίηση, θα παράγονται µε τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως το ελεγχθέν δείγµα, που το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. βρήκε να συµ- µορφούται µε τις προδιαγραφές που ορίζονται λεπτοµερώς στα σχετικά τεχνικά πρότυπα. Η πιστοποίηση προϊόντος από το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. επ ουδενί τρόπω δεν απαλλάσει το κατασκευαστή από την ευθύνη να παρέχει πάντοτε ασφαλές προϊόν και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των τυποποιητικών εγγράφων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό συµµόρφωσης Ι.ΓΕ.Μ.Κ.. Το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. διατηρεί κατάλογο πιστοποιηµένων προϊόντων ο οποίος είναι διαθέσιµος δηµοσίως και διατηρεί κάθε δικαίωµα να χρησιµοποιεί τα στοιχεία του καταλόγου αυτού για δηµόσια ενηµέρωση κάθε ενδιαφεροµένου Αναθεωρήσεις Κανονισµού Ο παρών Γενικός Kανονισµός Εργαστηρίου Ι.ΓΕ.Μ.Κ. και Υπηρεσιών Πιστοποίησης µπορεί να υποστεί αλλαγές ή αναθεωρήσεις, µερικώς ή στο σύνολό του όπως και οι λοιπές διαδικασίες του Σ..Π. Τυχόν αλλαγές ή αναθεωρήσεις γνωστοποιούνται γραπτώς στους πελάτες που έχει χορηγηθεί Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης, καθορίζοντας και τα χρονικά όρια προσαρµογής τους στις καινούργιες απαιτήσεις. Σε περιπτώσεις διαφωνίας µε τις παραπάνω αναφερόµενες αλλαγές ή αναθεωρήσεις, ο πελάτης µπορεί εγγράφως να ζητήσει την διακοπή της πιστοποίησης.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 8 Σελίδα 1 από 18 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Έκδοση/ Τροποποίηση: 01/00 Συντάχθηκε από / Υπογραφή: Ν. Σηφάκης Ηµεροµηνία σύνταξης: 2008/07/29 Αξιολογήθηκε από / Υπογραφή: Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία αξιολόγησης: 2008/07/30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 Παρακαλώ να δακτυλογραφήσετε ή να γράψετε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 9 Σελίδα 1 από 19 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων Διαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 03 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 3 Σελίδα 1 από 11 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο καθορισμός της μεθόδου για την αναστολή, ανάκληση και μείωση του πεδίου πιστοποίησης ενός πελάτη. 2.0 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες πιστοποιημένους από την QMSCERT. 3.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής»

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15 Φεβρουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ. 9814 /530 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Εισαγωγή 3 1. Παρουσίαση του Iνστιτούτου ΒΙΟΕΛΛΑΣ 3 2. ιαπιστεύσεις- Εγκρίσεις 4 3. Πιστοποιητικό Προϊόντος 5 4. Αµεροληψία, Ανεξαρ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Εισαγωγή 3 1. Παρουσίαση του Iνστιτούτου ΒΙΟΕΛΛΑΣ 3 2. ιαπιστεύσεις- Εγκρίσεις 4 3. Πιστοποιητικό Προϊόντος 5 4. Αµεροληψία, Ανεξαρ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Βιολογικών Προϊόντων του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ A.E. «ΒΙΟΕΛΛΑΣ» ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΕΛΛΑΣ ΚΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ:Κ 05/2 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/10/2014

ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ:Κ 05/2 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/10/2014 ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ: ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. 3 ΔΙΑΔΙKΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΠ (ΣΣ/ΚΕΠ ΠΣ/ΚΕΠ) ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «BIOCERT CYPRUS LTD» ΘΡΑΚΗΣ 6, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 103, Τ.Κ.1055, ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.29653,1722 E-MAIL: biocert@cytanet.com.cy / biocert_cyprus@cytanet.com.cy, ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 1 11/28/08 4:49:53 PM Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF 3. Ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 1 από 16 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 2 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ)

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Ένα σύστημα ποιότητας αποτελείται από διάφορα τμήματα που συνδυάζονται ώστε να παράγουν την απαιτούμενη ποιότητα κατά τη σχεδίαση/ανάπτυξη/παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ/01/00/28-07-2011 1/18 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 28-07-2011 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑ /02/06/08-01-09 1/17 ΕΣΥ ΚΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08-01-2009 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Μαρία Αγαπητού Αθήνα, 12 Μαϊου 2015 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΠΣ ΕΠ-ΥΕΠΚ) Έκδοση /Τροποποίηση : 01/00 Τροποποιήθηκε από/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/03/21-07-2015 1/13 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 21-07-2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/01/14-02-2012 1/13 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 14-02-2012 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3

0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/03 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός ιευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/04/2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός ιευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/04/2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 37 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ISO 14001 KAI EMAS) 6 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO Κ 05/

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO Κ 05/ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.0 Η Ταυτότητα του Φορέα 1.1 Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/00 Επανεκδόθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

EIΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

EIΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ EIΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 05 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 05 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: Σελίδα 1 από 16 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ AGROCERT AGRO 2-1, AGRO 2-2 ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιαπίστευσηεργαστηρίων Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιακριβώσεωντωνενόπλων υνάµεων Κονδυλία Σωτηρίου Τµηµατάρχης Τµήµατος ιαπίστευσης Μετρολογικών Υπηρεσιών Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ. Ιωάννης Σιταράς ντης ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

09.05.2002/1 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΕΤ-R-01/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/17.07.2000 Για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΣΑ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΣΑ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΣΑ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 00/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Κ.Λιάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα