ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΣΕ 4535 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΣΕ 4535 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ"

Transcript

1 ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΣΕ 4535 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Χ. ΓΡΑΪ ΗΣ 1,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ 1, Α. ΝΤΑΤΣΙΟΣ 2, Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2, Χ. ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ 2, Κ. ΒΟΛΟΥ ΑΚΗΣ 2, Κ. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ 2, Γ. ΣΠΥΡΟΜΗΤΡΟΣ 2, Ι. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 2, Ν.ΧΑΜΟΥΡΑΤΙ ΗΣ 1 1 Euromedica - Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη. 2 Επιστηµονικά συνεργαζόµενοι Euromedica - Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη. 2ο Συνέδριο Επεµβατικής Καρδιολογίας & Ηλεκτροφυσιολογίας 2009 "Innovations in Interventional Cardiology & Electrophysiology 2009" Νοεµβρίου 2009 Electra Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συγγενείς ανωµαλίες των στεφανιαίων αρτηριών, που αφορούν την έκφυση ή/και την πορεία τους είναι σπάνιες και συνήθως δεν επηρεάζουν το προσδόκιµο επιβίωσης. Ωστόσο, συγκεκριµένοι τύποι (πορεία του ανώµαλου αγγείου ανάµεσα στην ανιούσα αορτή και τον κορµό της πνευµονικής αρτηρίας) έχουν ενοχοποιηθεί για επεισόδια αιφνίδιου καρδιακού θανάτου και για πρόκληση µυοκαρδιακής ισχαιµίας ακόµη και επί απουσίας σηµαντικών αθηροσκληρυντικών αλλοιώσεων. Σε εργασίες που έχουν δηµοσιευθεί η επίπτωσή τους κυµαίνεται από 0,6 ως 1,3%. Είναι προφανές ότι η αναγνώριση συγγενών ανωµαλιών των στεφανιαίων αγγείων κατά τη διάρκεια καρδιακού καθετηριασµού αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή λήψη αποφάσεων και διαχείριση των ασθενών.

3 ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ ΟΙ Μελετήσαµε αναδροµικά τα αρχεία 4535 ασθενών που υποβλήθηκαν σε στεφανιογραφικό έλεγχο, στην κλινική Euromedica - Κυανούς Σταυρός της Θεσσαλονίκης, από 1/1/ /4/2009. Στον υπό µελέτη πληθυσµό η επίπτωση των συγγενών ανωµαλιών ήταν 1,35% (61/4535)

4

5 Συγγενείς ανωµαλίες στεφανιαίων αρτηριών (n= 4.535) Καλοήθεις Επίπτωση No. (%) (%) Έκφυση της ΠρΑ από το ΚV Ξεχωριστά στόµια ΠΚΚ/ΠρΑ εντός του ΑΚV Έκτοπη ΣΑ (πάνω από το ΚV) Συγγενής έλλειψη ΠρΑ (υπερεπικρατούσα ΣΑ) Στεφανιαία αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία Σύνολο υνητικά υψηλού κινδύνου Έκφυση της ΣΑ από τον ΑΚV Μονήρης στεφανιαία αρτηρία (τύπος R-Il) Σύνολο *ΠΚΚ, Πρόσθιος Κατιόν Κλάδος ΠρΑ, Περισπώµενη Αρτηρία ΣΑ, εξιά στεφανιαία αρτηρία ΑΚV, Αριστερός κόλπος του Valsalva ΚV, εξιός κόλπος του Valsalva.

6 Ο πιο συχνός τύπος ήταν η έκφυση της περισπώµενης αρτηρίας από το δεξιό κόλπο του Valsalva σε ποσοστό 31,1% (19/61) ή 0,42% (19/4535) επί του συνόλου των ασθενών. Στην κατηγορία αυτή παρατηρήθηκαν τρεις ανατοµικές παραλλαγές

7 Ξεχωριστή έκφυση της ΠρΑ και της ΣΑ εντός του ΚV (8/19, 42,1%) RCA Cx

8 Κοινό στόµιο της ΠρΑ και της ΣΑ (6/19, 31,6%) RCA Cx

9 Έκφυση της ΠρΑ από το εγγύς τµήµα της ΣΑ (5/19, 26,3%) Cx RCA

10 Ο δεύτερος πιο συχνός τύπος αφορούσε την ξεχωριστή έκφυση της ΠρΑ και του ΠΚΚ εντός του ΑΚV σε ποσοστό 26,2% (16/61) ή 0,35% (16/4535) επί του συνόλου των ασθενών. (Double barrel anatomy or absent left main trunk)

11 Ξεχωριστή έκφυση Περισπώµενης Αρτηρίας και Προσθίου Κατιόντος Κλάδου LAD Ασθενής 1 Cx Cx Cx LAD LAD LAD Ασθενής 2 Cx

12 Έκτοπη ΣΑ (πάνω από το ΚV) παρατηρήθηκε στο 22,9% (14/61) ή 0,31% (14/4535). Αo RCA RCA Η ΣΑ εκφύεται από τα εγγύς 2 cm της ανιούσης αορτής - κάθετη πορεία αρχικού τµήµατος.

13 Συγγενής έλλειψη της ΠρΑ ή υπερεπικρατούσα ΣΑ διαπιστώθηκε σε 3 ασθενείς (4,9%). RCA LCA Υπερεπικρατούσα ΣΑ περνά τον crux, ανέρχεται στην αριστερή κολποκοιλιακή αύλακα και αιµατώνει το οπισθοπλάγιο και πλάγιο τοίχωµα.

14 Ανώµαλη έκφυση της ΣΑ από τον ΑΚV βρέθηκε σε συχνότητα 4,9% (3/61) ή 0,06% (3/4535). Η ΣΑ εκφύεται έµπροσθεν του στοµίου της ΑΣΑ και ακολουθεί συνήθως πορεία ανάµεσα στην ρίζα της αορτής και την πνευµονική αρτηρία πριν φθάσει στη δεξιά κολποκοιλιακή αύλακα.

15 Η δεξιά στεφανιαία αρτηρία εκφύεται από τον αριστερό στεφανιαίο κόλπο. Έγινε δυνατός ο καθετηριασµός µε καθετήρα ALII. RCA Αo LCA Left sinus of valsalva Η µορφολογία του στοµίου και η αρχική γωνίωση προκαλεί δυσκολίες στον εκλεκτικό καθετηριασµό και προδιαθέτει σε ισχαιµία και αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. ύο ασθενείς µε σηµαντικές βλάβες στο εγγύς τµήµα της ανώµαλης ΣΑ αντιµετωπίστηκαν µε διαδερµική στεφανιαία παρέµβαση.

16 Σε δύο ασθενείς το αριστερό στεφανιαίο σύστηµα εκφύονταν από το ΚV, σχηµατίζοντας µια µονήρη στεφανιαία αρτηρία (συχνότητα 3,3% ή 0,04% επί του συνόλου των ασθενών).

17 Το 1979 οι Lipton et al πρότειναν µια αγγειογραφική ταξινόµηση η οποία τροποποιήθηκε το 1990 από τους Yamanaka and Hobbs R (right)-type / L (left)-type Ανάλογα µε την έκφυση της µονήρους αρτηρίας από το ΚV ή τον ΑΚV

18 Groups I, II, III ανάλογα µε την ανατοµική πορεία της αρτηρίας Group I Η µονήρης αρτηρία ακολουθεί την πορεία της ΑΣΑ ή της ΣΑ L-I pattern: υπερεπικρατούσα ΠρΑ απουσία ΣΑ R-I variant: υπερεπικρατούσα ΣΑ, συνεχίζει σε ΠΚΚ Group II Η ανώµαλη στεφανιαία αρτηρία εκφύεται από το εγγύς τµήµα της άλλης φυσιολογικής στεφανιαίας αρτηρίας R-II type / L-II type Group III ΠρΑ και ΠΚΚ εκφύονται χωριστά από το εγγύς τµήµα της φυσιολογικής στεφανιαίας αρτηρίας

19 Στα Groups II και III A (Anterior): πορεία έµπροσθεν των µεγάλων αγγείων P (Posterior): πορεία όπισθεν των µεγάλων αγγείων Β (Between): πορεία ανάµεσα στα µεγάλα αγγεία S (Septum): µέρος της πορείας διαµέσω του µεσοκοιλιακού διαφράγµατος C (Combination): συνδυασµός

20 Ταξινόµηση Shirani και Roberts Τύπος I, έκφυση από τον ΑΚV Τύπος II, έκφυση από το ΚV Ο πιο συχνός τύπος είναι ο IIB: µονήρες στόµιο στο ΚV

21 Dot and Eye Method-Anterior course In the third subtype the left main courses the "anterior" free wall of the right ventricle and the pulmonary artery. The anomalous vessel follows a pathway similar to the conus branch with a rightward, anterior, and cra-nial loop in the RAO. The left main divides at the midseptum to form a short LAD and a circumflex Serota, et al. Am J Cardiol 1990; 65:

22 Dot and Eye Method-Anterior course In the RAO, the left main and the initial portion of the circumflex will form an ellipse (eye). The left main forms the upper portion of the ellipse, and the circumflex forms the lower portion. LAD length short No Septals from LM Serota, et al. Am J Cardiol 1990; 65:

23 Dot and Eye Method-Posterior course The left main passes "posterior" to the aorta. It creates a caudal, posterior loop as the left main wraps around the aorta Serota, et al. Am J Cardiol 1990; 65:

24 Dot and Eye Method-Posterior course POSTERIOR COURSE An RAO ventriculogram or aortogram will place the left main on end, giving the appearance of a dot on the posterior aspect of the aorta Serota, et al. Am J Cardiol 1990; 65:

25 Dot and Eye Method-Interarterial course The left mainstem coronary artery passes between the aorta and the pulmonary artery prior to its bifurcation. Angiographically, in the right anterior oblique (RAO) projection, the left main courses cranial, leftward, and posterior, forming a cranioposterior loop in its initial course between the aortic root and the right ventricular infundibulum at the pulmonary valve level Serota, et al. Am J Cardiol 1990; 65:

26 Dot and Eye Method-Interarterial course A ventriculogram or aortogram performed in the RAO projection will place the left main on end, giving the appearance of a radiopaque dot on the anterior aspect of the aorta Serota, et al. Am J Cardiol 1990; 65:

27 Dot and Eye Method-Septal course The left main runs an intra-myocardial course through the ventricular septum along the floor of the right ventricular outflow tract. It then surfaces to a normal epicardial position in the mid-septum, where it divides into the LAD and circumflex. The circumflex then courses toward the aorta, and the LAD appears relatively short Serota, et al. Am J Cardiol 1990; 65:

28 Dot and Eye Method-Septal course In the RAO the left main and circumflex form an ellipse-like configuration (similar to the appearance of an eye), with the left main forming the inferior aspect of the ellipse and the circumflex forming the superior portion. Septal perforators coming off the left main help to differenciate it from other subtypes. LAD length short Serota, et al. Am J Cardiol 1990; 65:

29 ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Ύπαρξη µονήρους στεφανιαίας αρτηρίας (SINGLE CORONARY ARTERY) Cx EYE LM LAD Cx LM RCA RCA Septal branches LAD

30 ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Παρουσία κριτικής στένωσης στην περισπώµενη αρτηρία LM LM RCA Cx Cx

31 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ R/II/S Yamanaka and Hobbs II/B3 Shirani and Roberts

32 Αξονική στεφανιογραφία Μονήρης στεφανιαία αρτηρία από το ΚV RCA RVOT LMCA AO Cx RCA RVOT LMCA LAD AO Cx RCA RVOT AO Cx LMCA LAD LAD

33 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η επίπτωση συγγενών ανωµαλιών των στεφανιαίων αγγείων σε αυτό το δείγµα ασθενών από τη Βόρεια Ελλάδα είναι παρόµοια µε αυτή άλλων δηµοσιευθέντων εργασιών. Η γνώση αυτή ίσως είναι σηµαντική καθότι διαφορές στη συχνότητα και τους τύπους των συγγενών ανωµαλιών έχουν παρατηρηθεί σε διαφορετικούς γεωγραφικούς πληθυσµούς.

34 Dependent on: Definition/Classification of Anomaly (Origin, Fistula, Normal Variants) Population Studied (Autopsy, Pediatric Echo, Adult Angiography, etc.) Normal Variants Separate Origin of RCA and Conus (50%) Separate Origin of LAD and LCx (1%) Anomalous Coronary Origins Present in ~ % Patients Referred for Angiography Single Coronary Artery (8.8%)

35 Giuliani ER et al: Mayo Clinic Practice of Cardiology. 3rd Ed. Mosby, 1996

36 Coronary arterial anomalies occur in approximately 1% of the population without other congenital cardiac malformations The incidence of anomalous origin of the right coronary artery out of the right sinus of Valsalva ranges from under 0,01-0,09% It usually arises from the left sinus of Valsalva or the ascending aorta above it, and in most reported cases it courses between the great vessels. Rarely the anomalous origin is found to be from the posterior sinus or another coronary artery

37 It has been suggested that the abnormal origin and course of anomalous coronary arteries could make them more prone to atherosclerosis due to altered flow patterns. However there are no definitive data on whether anomalous coronary arteries are more or less prone to atherosclerosis than normally arising ones The anomalous origin of RCA from the left sinus of Valsalva is difficult to reach with standard catheters and PCI requires more secure guiding catheter support compared to the normally located RCA. Choosing the appropriate guiding catheter is the most important factor in determining procedural success. A guiding catheter with a curve that seats against the posterior wall of the aorta such as the Amplatz, XB or the Voda catheters, provide the reliable backup needed for the intervention3 The choice of guidewire can also affect the final outcome

38 1.Engel HJ, Torres C, Page HL. Major variations in anatomical origin of the coronary arteries, angiographic observations in 4250 patients without associated congenital heart disease. Catheter Cardiovasc Diagn 1975;1: Topaz O, DiSciascio G, Goudreau E, et al. Coronary angioplasty of anomalous coronary arteries; notes on technical aspects. Cathet Cardiovasc Diaagn 1990;21: Nguyen T, Quintal R, Khuri B, et al. Stenting of Atherosclerotic stenoses in manomalously arising coronary arteries. J Invasive Cardiol 2004;16: Ray G, praharaj TK. Percutaneous transluminal coronary angioplasty with stenting of anomalous right coronary artery originating from left sinus of valsalva using the Voda guiding catheter: A report of two cases. Indian Heart Journal 2001;53: Ng W, Chow WH. Successful angioplasty and stenting of anomalous right coronary artery using a 6 Fr left Judkins 5 guide catheter. J Invasive Cardiol 2000;12: Cohen MG, Tolleson TR, Peter RH, et al. Successful percutaneous coronary intervention with stent implantation in anomalous right coronary arteries arising from the left sinus of valsalva. A report of two cases. Cathet Cardiovasc Interven 2002;55: Kose N, fojiwara H, Iwanaga S, et al. A case of anomalous origin of the right.coronary artery from the left sinus of Valsalva. Special reference to PTCA procedures and aspirin effect to failed PTCA of the anomalous coronary artery. Acta Med Nagasaki 2001;44: Spargias K, Kariofyllis P,Mayrogeni S.Percutaneous coronary intervention in anomalous right coronary arteries arising from the left sinus of Valsalva: a report of two cases and observations of the pattern of atherosclerosis. J Invasive Cardiol 2006 Feb;12(8): Kaneda H, Takahashi S, Saito S. Successful coronary intervention for chronic total occlusion on an anomalous right coronary artery using the retrograde approach via a collateral vessel. J Invasive Cardiol 2007 Jan;19(1):1-4

39 LAD and CX arise from separate but adjacent ostia. They are otherwise normal in their distribution pattern Associated with left dominance Anterior position of catheter for LAD / Posterior position for CX LAO Caudal best view

23rd International Meeting Cardiology Today

23rd International Meeting Cardiology Today 23rd International Meeting Cardiology Today 10-11 March 2012 Four Seasons Hotel Limassol - Cyprus Final Program & Abstracts Book Under the Patronage of: H.E. The President of the Republic of Cyprus, Mr.

Διαβάστε περισσότερα

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010)

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) A) FULL ARTICLES PUBLISHED IN ENGLISH IN JOURNAL CITATION REPORTS (PUBMED, SCOPUS) 1) ACUTE EFFECTS OF NICOTINE WITHDRAWAL SYNDROME IN PILOTS DURING FLIGHT

Διαβάστε περισσότερα

24th International Meeting Cardiology Today. 5-6 April 2014 Hilton Park Hotel Nicosia, Cyprus. Final Program & Abstracts Book

24th International Meeting Cardiology Today. 5-6 April 2014 Hilton Park Hotel Nicosia, Cyprus. Final Program & Abstracts Book 24th International Meeting Cardiology Today 5-6 April 2014 Hilton Park Hotel Nicosia, Cyprus Final Program & Abstracts Book Organized by: Cyprus Society of Cardiology www.cycardio.com CME points will be

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες των κλάδων του αορτικού τόξου

Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες των κλάδων του αορτικού τόξου 203 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 18, 2009 (203-207) Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΡ ΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΜΑΚΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία.

Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία. Αλέξανδρος Καλλιφατίδης - Αξονική Στεφανογραφία 41 Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία. Αλέξανδρος Καλλιφατίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2012 Ε.Πν.Ελ. Πολεμικό Μουσείο Αθήνα, 22/9/2012 CT-LESSONS. By A.S.Bastas, MD

Ημερίδα 2012 Ε.Πν.Ελ. Πολεμικό Μουσείο Αθήνα, 22/9/2012 CT-LESSONS. By A.S.Bastas, MD Ημερίδα 2012 Ε.Πν.Ελ. Πολεμικό Μουσείο Αθήνα, 22/9/2012 CT-LESSONS By A.S.Bastas, MD CT-LESSONS 1. NORMAL MEDIASTINUM Normal (schematic) Anatomy of Mediastinum (F.H.Netter) Για την κατανόηση των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ετερόπλευρη γλωσσοδυνία οφειλόμενη σε σύνδρομο Eagle. Παρουσίαση περίπτωσης

Ετερόπλευρη γλωσσοδυνία οφειλόμενη σε σύνδρομο Eagle. Παρουσίαση περίπτωσης Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 1, 39-47 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 1, 39-47 39 Ετερόπλευρη γλωσσοδυνία οφειλόμενη σε σύνδρομο Eagle. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµιακή Κλινική Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ΓΝ «Γ Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη ( ιευθυντής: Καθηγητής Κ.

Πανεπιστηµιακή Κλινική Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ΓΝ «Γ Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη ( ιευθυντής: Καθηγητής Κ. Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 1, 35-46 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2013) 1, 35-46 35 Ενδείξεις για χρήση των διφωσφονικών ως εναλλακτική θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Έρευνα. Τεχνικές και Αποτελέσματα της Χειρουργικής Αντιμετώπισης του Συνδρόμου Ασκεπούς Στεφανιαίου Κόλπου

Κλινική Έρευνα. Τεχνικές και Αποτελέσματα της Χειρουργικής Αντιμετώπισης του Συνδρόμου Ασκεπούς Στεφανιαίου Κόλπου Κλινική Έρευνα Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2011, 52: 146-150 Τεχνικές και Αποτελέσματα της Χειρουργικής Αντιμετώπισης του Συνδρόμου Ασκεπούς Στεφανιαίου Κόλπου Νικολαοσ Ι. Χακιμ 1, Παναγιωτησ Μ. Ζωγραφοσ

Διαβάστε περισσότερα

Kατευθυνόμενη υπό αξονικής τομογραφίας βιοψία στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου. Computed tomography guided needle biopsy in the head and neck region

Kατευθυνόμενη υπό αξονικής τομογραφίας βιοψία στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου. Computed tomography guided needle biopsy in the head and neck region Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2011) 2, 93-100 Hellenic Archives of Oral & axillofacial Surgery (2011) 2, 93-100 93 Kατευθυνόμενη υπό αξονικής τομογραφίας βιοψία στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Grigoris VENETIS, Ekaterini-Pinelopi TRIANTAFYLLIDOU, Chrisa PAPADELI, Nikolaos LAZARIDIS

Grigoris VENETIS, Ekaterini-Pinelopi TRIANTAFYLLIDOU, Chrisa PAPADELI, Nikolaos LAZARIDIS Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 1, 15-24 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 1, 15-24 15 H χειρουργική αντιμετώπιση στη δυσλειτουργία της κροταφογναθικής

Διαβάστε περισσότερα

Άτυπη φυµατίωση κεφαλής και τραχήλου. Είναι η βιοψία το κλειδί για τη λύση του γρίφου;

Άτυπη φυµατίωση κεφαλής και τραχήλου. Είναι η βιοψία το κλειδί για τη λύση του γρίφου; Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 2, 75-83 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2013) 2, 75-83 75 Άτυπη φυµατίωση κεφαλής και τραχήλου. Είναι η βιοψία το

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία αξονικού τομογράφου διπλής πηγής - διπλής ενέργειας και κλινικές εφαρμογές

Λειτουργία αξονικού τομογράφου διπλής πηγής - διπλής ενέργειας και κλινικές εφαρμογές Ε. Μολυβδά-Αθανασοπούλου - Λειτουργία αξονικού τομογράφου διπλής πηγής - διπλής ενέργειας 69 Λειτουργία αξονικού τομογράφου διπλής πηγής - διπλής ενέργειας και κλινικές εφαρμογές Στεφανία Χαντζή 1, Δανάη

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Έρευνα. Το Βαλβιδοφόρο Σωληνωτό Ετερομόσχευμα Contegra στην Αποκατάσταση του Χώρου Εξόδου της Δεξιάς Κοιλίας: Μία Αξιόπιστη Επιλογή

Κλινική Έρευνα. Το Βαλβιδοφόρο Σωληνωτό Ετερομόσχευμα Contegra στην Αποκατάσταση του Χώρου Εξόδου της Δεξιάς Κοιλίας: Μία Αξιόπιστη Επιλογή Κλινική Έρευνα Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 11, 52: 280-288 Το Βαλβιδοφόρο Σωληνωτό Ετερομόσχευμα Contegra στην Αποκατάσταση του Χώρου Εξόδου της Δεξιάς Κοιλίας: Μία Αξιόπιστη Επιλογή Παναγιωτης Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. Αφιερωµένο στη µνήµη Βασίλη Γαλανόπουλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. Αφιερωµένο στη µνήµη Βασίλη Γαλανόπουλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES 27 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 27 th SCIENTIFIC CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS Αφιερωµένο στη µνήµη Βασίλη Γαλανόπουλου 12 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ / CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ / CONTENTS 1 2 KATAHORISI ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ / CONTENTS ΑΙΘΟΥΣΑ AΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ / ROOM ARISTOTELIS I Χαιρετισμός Προέδρου Διοικητικό Συμβούλιο Πληροφορίες Εγγραφής Νέου Μέλους Πρόγραμμα Τελετής Έναρξης Γενικές Πληροφορίες Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: SCOPUS Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: SCOPUS Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 25 ΤΕΥΧΟΣ/No 1 ΙΑΝΟΥΑρΙΟΣ/JANUARY - ΜΑΡΤΙΟΣ/MARCH 2012 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠ Αθηνών Αριθμός Άδειας 4/2007 ôåχíïãñáììámed Λ. Μεσογείων 380-15341 Áãßá ÐáñáóêåõÞ AÖÌ:

Διαβάστε περισσότερα

Νευροψυχολογία. ψυχολογικών λειτουργιών. λειτουργική ακεραιότητα του εγκεφάλου. Σκοπό της έχει: λειτουργίες, μέσω της:

Νευροψυχολογία. ψυχολογικών λειτουργιών. λειτουργική ακεραιότητα του εγκεφάλου. Σκοπό της έχει: λειτουργίες, μέσω της: Νευροψυχολογία Η μελέτη των σχέσεων μεταξύ λειτουργίας του εγκεφάλου και ψυχολογικών λειτουργιών. Βασίζεται εν μέρει στην καταγραφή των αλλαγών που υφίστανται στις εκφάνσεις των ψυχολογικών λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Ανασκόπησης Μελέτη Ισχαιμίας και Βιωσιμότητας Μυοκαρδίου με Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα

Άρθρο Ανασκόπησης Μελέτη Ισχαιμίας και Βιωσιμότητας Μυοκαρδίου με Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα Άρθρο Ανασκόπησης Μελέτη Ισχαιμίας και Βιωσιμότητας Μυοκαρδίου με Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα Μαυρογενη Σοφια, Μπρατης Κωνσταντινος, Κολοβου Γενοβεφα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΜΒΡΥΟΥ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΜΒΡΥΟΥ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΜΒΡΥΟΥ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Χρ. Α. Παπαδημητρίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μετάθεση των μεγάλων αγγείων της καρδιάς του εμβρύου αποτελεί το 5% των συγγενών

Διαβάστε περισσότερα

Θρόµβωση έσω σφαγίτιδας ως επιπλοκή τραχηλοπροσωπικής λοίµωξης οδοντογενούς αιτιολογίας Παρουσίαση περίπτωσης

Θρόµβωση έσω σφαγίτιδας ως επιπλοκή τραχηλοπροσωπικής λοίµωξης οδοντογενούς αιτιολογίας Παρουσίαση περίπτωσης Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2012) 2, 115-121 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2012) 2, 115-121 115 Θρόµβωση έσω σφαγίτιδας ως επιπλοκή τραχηλοπροσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009. Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009. Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια Γαβρά Παρασκευή 1, Κατή Μαρία 1, Ηρακλειανού Στέλλα 2 1. Ειδικευόμενη στην Γ Παθολογική κλινική, Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά 2. Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Μη Αρτηριακή Πνευμονική Υπέρταση. Ηρακλής Τσαγκάρης Λέκτορας Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Αττικό Νοσοκομείο

Μη Αρτηριακή Πνευμονική Υπέρταση. Ηρακλής Τσαγκάρης Λέκτορας Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Αττικό Νοσοκομείο Μη Αρτηριακή Πνευμονική Υπέρταση Ηρακλής Τσαγκάρης Λέκτορας Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Αττικό Νοσοκομείο Outline PH group III (respiratory diseases) PH group IV (CTEPH) PH group V (multifactorial,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Γενική ανασκόπηση-χρονοδιάγραμμα. Δήμητρα Σακελλαρίου ΠΣΒΑΚ Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Γενική ανασκόπηση-χρονοδιάγραμμα. Δήμητρα Σακελλαρίου ΠΣΒΑΚ Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Γενική ανασκόπηση-χρονοδιάγραμμα Δήμητρα Σακελλαρίου ΠΣΒΑΚ Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011 Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής Ο Κανονισμός 1223/2009 υιοθετήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2009 και δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

διαδερμική σύγκλειση των δευτερογενών

διαδερμική σύγκλειση των δευτερογενών Ενδιαφέρουσα Περίπτωση Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2012, 53: 44-48 Κρυπτογενές Παροδικό Εγκεφαλικό Επεισόδιο Μετά Από Διαδερμική Σύγκλειση Μεσοκολπικού Ελλείμματος Πέτρος Δάρδας 1, Βλάσσης Νινιός

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου - Προδιαθεσικοί παράγοντες, ενδονοσοκομειακή εξέλιξη εποχιακή και γεωγραφική κατανομή

Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου - Προδιαθεσικοί παράγοντες, ενδονοσοκομειακή εξέλιξη εποχιακή και γεωγραφική κατανομή Ι Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου - ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Προδιαθεσικοί παράγοντες, ενδονοσοκομειακή εξέλιξη εποχιακή και γεωγραφική κατανομή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν σήμερα την κυριότερη

Διαβάστε περισσότερα

kkkrr Περιεγχειρητική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις

kkkrr Περιεγχειρητική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις kkkrr Περιεγχειρητική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις Ε. Αρναούτογλου Αν. Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

22nd. 26-28 October 2012. Pancyprian Orthopaedic. Conference. Hilton Cyprus Hotel. Final Program. Under the Auspices of The Minister of Health

22nd. 26-28 October 2012. Pancyprian Orthopaedic. Conference. Hilton Cyprus Hotel. Final Program. Under the Auspices of The Minister of Health Pancyprian Orthopaedic Conference Foot Final Program Accredited with 12 CME points. & Under the Auspices of The Minister of Health Ankle In Association: with the Hellenic Association of Orthopaedic Surgery

Διαβάστε περισσότερα