Επεµβατική αντιµετώπιση της στεφανιαίας νόσου σε ειδικές υποοµάδες. ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επεµβατική αντιµετώπιση της στεφανιαίας νόσου σε ειδικές υποοµάδες. ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ"

Transcript

1 Επεµβατική αντιµετώπιση της στεφανιαίας νόσου σε ειδικές υποοµάδες. ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΓΡΑΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επεµβατικός καρδιολόγος, FSCAI ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-KYΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3ο Συνέδριο Επεµβατικής Καρδιολογίας & Ηλεκτροφυσιολογίας 2010 "Innovations in Interventional Cardiology & Electrophysiology 2010" Νοεµβρίου 2010 Hotel Nicopolis, Θεσσαλονίκη

2

3 Balloon Angioplasty 1977 Bare metal stents 1993 Drug-Eluting stents 2002

4 The Fear factor The two words LEFT MAIN are enough to strike fear into the hearts of most physicians

5 Why do we fear LM disease? High mortality with medical treatment High mortality after surgical treatment High mortality with acute MI and cardiogenic shock associated with LMCAD High mortality with PCI

6 Η πολυαγγειακή νόσος καθώς και η νόσος του στελέχους αποτελούν τα τελευταία εναποµείναντα κάστρα της αορτοστεφανιαίας παράκαµψης.

7 ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ. Η παρουσία κριτικής στένωσης στο στέλεχος της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας (>50%) θεωρείται ως υψηλού κινδύνου βλάβη λόγω της εκτεταµένης ισχαιµίας και της αυξηµένης θνητότητας. Συχνότητα 4-6% (µεµονωµένο <1%) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε στεφανιογραφία και περίπου 30% σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αορτοστεφανιαία παράκαµψη. Συνδυάζεται µε εκτεταµένη νόσο (>80% των ασθενών έχει πολυαγγειακή νόσο) και µε παρουσία επασβέστωσης σε >50% των περιπτώσεων Νόσος ενός του αγγείου 20% Νόσος δύο αγγείων 50% Νόσος τριών αγγείων 30% εξιά στεφανιαία αρτηρία 50% 80%

8 ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: Εντόπιση της βλάβης. Στόµιο 26% Σώµα 8% ιχασµός 66%

9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Προηγούµενες µελέτες στη δεκαετία του 1970 και 1980 έχουν δείξει τη σαφή υπεροχή της αορτοστεφανιαίας παράκαµψης έναντι της φαρµακευτικής αγωγής όσον αφορά τη µακροχρόνια επιβίωση των ασθενών

10 Η πρώτη αγγειοπλαστική στελέχους έγινε στη Φρανκφούρτη το Σεπτέµβριο του 1977 από τον Andreas Gruentzig. Η πρώτη αυτή περίπτωση πέθανε αιφνίδια 4 µήνες µετά την αγγειοπλαστική TransluminalDilatation of Coronary Artery StenosisGrüntzigA.Lancet1978

11 We have not been too successful in dilating left main stems although the procedure is relatively simple, the potential complications are both serious and sudden A. GruentzigNEJM1979

12 Η απλή αγγειοπλαστική µε µπαλόνι χρησιµοποιούνταν σπάνια τα τελευταία χρόνια κυρίως σε επείγουσες περιπτώσεις και σύντοµα εγκαταλείφθηκε λόγω των κακών άµεσων αποτελεσµάτων που οφείλονταν στο αυξηµένο ποσοστό απόφραξης του αγγείου 127 ασθενείς µε απλή αγγειοπλαστική σε απροστάτευτο στέλεχος στο Mid America Heart Institute: 9% νοσοκοµειακή θνητότητα 20 µήνες παρακολούθησης 35% θνητότητα 42% νέα επαναγγείωση O Keefe, Hartzler et al. AJC 1989;64:144

13 Αυτό καθιέρωσε την αορτοστεφανιαία παράκαµψη ως τον «χρυσό κανόνα» στην αντιµετώπιση της νόσου του στελέχους

14 Είναι ακριβώς έτσι τα πράγµατα ή θα µπορούσε η αγγειοπλαστική θα µπορούσε να θεωρηθεί ως εναλλακτική µέθοδος επαναγγείωσης, τουλάχιστον σε ορισµένες περιπτώσεις?

15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Αορτοστεφανιαία παράκαµψη σε νόσο του στελέχους: Θνητότητα 12 µηνών Έτος Mελέτη Ν CABG Θνητότητα French LM % AR 11,4% Buzman 61 47% LIMA 4,9% Lu 1197 On/Off 5% Beauford 234 On pump 14% Beauford 420 Off pump 6%

17 Duke Database CABG for Left Main Disease 25 N= Mortality (%) day 1 yr 2 yr 3 yr 4 yr 5 yr N= CP

18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ-ΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

19

20 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ BARE- METAL STENTS Νοσοκοµειακή έκβαση Θνητότητα 0-13,7% Επιτυχία αγγειογραφική % Μακροχρόνια παρακολούθηση (1 έτος) Όψιµη θνητότητα 3,1-20,2% TLR 7,3-33,6% Περισσότερες από 15 δηµοσιευµένες εργασίες, >1200 ασθενείς.

21 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ DRUG- ELUTING STENTS Με την εισαγωγή των επικαλυµµένων προθέσεων και τη σηµαντική µείωση της συχνότητας επαναστένωσης αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον για την αγγειοπλαστική σε απροστάτευτο στέλεχος µε σηµαντική βελτίωση των αποτελεσµάτων

22 MAIN-COMPARE Studies Η χρήση των επικαλυµµένων προθέσεων είχε σαν αποτέλεσµα τη µείωση της συχνότητας επαναστένωσης σε σχέση µε τα συµβατικά stent (από 9.4% στο 4.3% p=0.019) χωρίς διαφορές στη θνητότητα ή στη συχνότητα εµφράγµατος

23 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ DES ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

24 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ DES ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ MACCE 16.3% Θνητότητα 4.9%

25 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ DES ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Επαναγγείωση 6.6%

26 ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Ι ΙΟ Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η συχνότητα επαναστένωσης ποικίλλει σηµαντικά ανάλογα µε την εντόπιση της βλάβης καθώς βλάβες που εντοπίζονται στο στόµιο και το σώµα έχουν πολύ χαµηλό ποσοστό επαναστένωσης (<5%) συγκρινόµενες µε τις βλάβες διχασµού (ως 44%)

27 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΙΧΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ-ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Στατιστικά σηµαντική διαφορά στη συχνότητα µείζονων καρδιακών συµβαµάτων ανάµεσα στις βλάβες που εντοπίζονται στο στόµιο και σώµα σε σχέση µε τις βλάβες διχασµου (είτε αντιµετωπίζονται µε 1 είτε κυρίως µε 2 stent)

28 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΙΧΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ-ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Συχνότητα επαναγγείωσης (TVR) στην τριετία

29 ISAR-LEFT MAIN Πιθανές διαφορές στην ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα µεταξύ των επικαλυµµένων ενδοστεφανιαίων προθέσεων µπορεί να έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την αγγειοπλαστική σε απροστάτευτο στέλεχος. Η µόνη µέχρι τώρα τυχαιοποιηµένη µελέτη που ασχολείται µε την επιλογή του είδους του stent είναι η µελέτη

30 ISAR-LEFT MAIN 1-Year MACE 1-Year Clinical Outcome εν υπήρξε καµιά διαφορά στα µείζονα καρδιακά συµβάµατα του 1 έτους

31 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ ΣΕ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚH ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

32 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ ΣΕ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚH ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗ <2%

33 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ IVUS ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε Για τον καθορισµό του µεγέθους του αγγείου Για τον καθορισµό της ανάγκης τροποποίησης της πλάκας (rotablator, cutting ) Για τον σχεδιασµό της στρατηγικής-τεχνικής που θα χρησιµοποιηθεί Για την εκτίµηση της θέσης, εναπόθεσης και έκπτυξης του stent

34 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΚΑΘΟ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠO IVUS

35 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Χρησιµοποίηση ενδοαορτικού ακού (ΙΑΒΡ): Απόφραξη της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας Ελαττωµένη λειτουργικότητα της αριστεράς κοιλίας Ανατοµικά δύσκολες βλάβες

36 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ CABG PCI Ή

37 Ο ασθενής - ε θέλει εγχείρηση - ε θέλει πόνο - ε θέλει αναισθησία -Θέλει να αναρρώσει γρήγορα Για αυτό το λόγο µπορεί να αποδεχθεί θεραπεία ακόµα και µε λίγο µεγαλύτερο κίνδυνο και µε µεγαλύτερη πιθανότητα επανεπέµβασης

38 ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ? Επεµβατικός καρδιολόγος Επεµβατικός καρδιολόγος Καρδιοχειρουργός ΑΣΘΕΝΗΣ

39 What do Guidelines mean? Class I: Should be performed Class IIa: reasonable to perform Class IIb: consider performing Class III: NOT to be performed, may be harmful

40

41 In 2009, the ACC-AHA PCI Guidelines were updated and raised LM stenting from Class III to Class IIb (level B)

42 2010

43 In 2010, ESC-EACTS Guidelines revised and upgraded LM (isolated or in conjuction with 1 vessel disease) stenting from Class IIb ( level C) to IIa (level B) CABG PCI

44

45 A Meta-analysis Of 3773 Patients Treated With Percutaneous Coronary Intervention Or Surgery For Unprotected Left Main Coronary Artery Disease

46 A Meta-analysis Of 3773 Patients Treated With Percutaneous Coronary Intervention Or Surgery For Unprotected Left Main Coronary Artery Disease Naik H et al. J Am Coll Cardiol Intv 2009;2:739-47

47 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ DRUG ELUTING STENTS

48 MAIN-COMPARE Studies εν υπήρξαν ουσιαστικές διαφορές στη θνητότητα, ΑΕΕ ή εµφράγµατος

49 MAIN-COMPARE Studies Σηµαντική διαφορά στη συχνότητα νέας επαναγείωσης υπέρ της οµάδας της αορτοστεφανιαίας παράκαµψης.

50 ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3 ΕΤΩΝ Στη οµάδα του ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ είχαµε παρόµοια συχνότητα µείζονων καρδιαγγειακών συµβαµάτων (26.8% έναντι 22.3% Ρ=0.20)

51 ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3 ΕΤΩΝ Όσον αφορά την ασφάλεια δεν υπήρξε καµία στατιστικώς σηµαντική διαφορά

52 ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3 ΕΤΩΝ

53 ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3 ΕΤΩΝ Results results varied by disease complexity

54 ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3 ΕΤΩΝ Πολύ καλά αποτελέσµατα µε το TAXUS όσον αφορά τα MACCE µεµονωµένο στέλεχος και ΣΤΕΛΕΧΟΣ-1 ΑΓΓΕΙΟ

55 ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: MACCE 3 ΕΤΩΝ Low scores 0-22 Intermediate scores εν υπήρχε σηµαντική διαφορά στη συχνότητα µείζονων καρδιακών συµβαµάτων σε ασθενείς µε χαµηλό και ενδιάµεσο SYNTAX score, ενώ σε ασθενείς µε υψηλό SYNTAX SCORE (>33) υπήρξε σηµαντική διαφορά υπέρ του bypass (37.3% έναντι 21.2%) SYNTAX score >33

56 ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3 ΕΤΩΝ Η αγγειοπλαστική µε DES είναι µια ασφαλής εναλλακτική µέθοδος σε σχέση µε την αορτοστεφανιαία παράκαµψη τουλάχιστον σε ασθενείς µε SYNTAX score <33 (2/3 των ασθενώνµε νόσο του στελέχους που τυχαιοποιήθηκαν) Το αντίτιµο για αυτό είναι µια αυξηµένη συχνότητα επαναγγείωσης (+8.3% στην 3ετία) Αυτό αντισταθµίζεται από την τετραπλάσια συχνότητα ΑΕΕ στην οµάδα αορτοστεφανιαίας παράκαµψης

57 Η απόλυτη απόδειξη για την επιλογή της µεθόδου επαναιµάτωσης (PCI vs CABG) σε ασθενείς µε νόσο του στελέχους εξαρτάται από τα αποτελέσµατα τυχαιοποιηµένων µελετών που συγκρίνουν τις δύο στρατηγικές ΜΗΠΩΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΗ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ?

58 ΝΑΙ, γιατί η µελέτη SYNTAX έχει αφήσει αρκετά ερωτηµατικά αναπάντητα. Η υποµάδα των ασθενών µε νόσο του στελέχους δεν είχε επαρκή στατιστική δύναµη για να αποδείξει ότι οι δύο στρατηγικές είναι ισάξιες, τουλάχιστον σε συγκεκριµένες υποοµάδες Μπορούν τα αποτελέσµατα να βελτιωθούν µε τη χρησιµοποίηση καλύτερου DES? Τι αποτέλεσµα θα είχε η συστηµατική χρησιµοποίηση IVUS/FFR? Ποια είναι η ιδανική στρατηγική αντιµετώπισης για τις βλάβες διχασµού? Μπορούν να βελτιωθούν τα αποτελέσµατα στην οµάδα της αορτοστεφανιαίας παράκαµψης? (bilateral IMA,no touch aortic surgery, συχνότητα πλήρους επαναιµάτωσης, περίοδος αναµονής, φαρµακευτική αγωγή κ.α )

59

60

61

62 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που θα µας καθοδηγούσαν στην επιλογή της θεραπευτικής µεθόδου (PCI vs CABG) H έκταση της νόσου (µεµονωµένο στέλεχος ή µε συνύπαρξη πολυαγγειακής νόσου) Τυχόν αντένδειξη για µακροχρόνια διπλή αντιαιµοπεταλιακή αγωγή Χαρακτηριστικά της βλάβης του στελέχους (σοβαρή επασβέστωση, βλάβη διχασµού ή τριχασµού) Κλινικά χαρακτηριστικά(ηλικία, κλάσµα εξώθησης, συνυπάρχουσες παθήσεις) Επιθυµία / προτίµηση ασθενούς (µετά από σωστη ενηµέρωση)

63 In your case, Dave, there s a choice: 1)elective surgery, 2) outpatient medical therapy, or 3) whatever s in the box that our lovely Carol is holding.

64 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΟ 2010 Η αγγειοπλαστική σε νόσο του στελέχους πρέπει να διενεργείται µετά από προσεκτική εκτίµηση και αξιολόγηση των ασθενών από έµπειρη και ικανή ιατρική οµάδα επεµβατικών καρδιολόγων, µε σειρά ανάλογων περιστατικών, συνεπικουρούµενη από οµάδα συναφών ειδικοτήτων και υποστηριζόµενη εντός του ίδιου κέντρου από καρδιοχειρουργούς, για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσµάτων

65 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΟ 2010 Εντόπιση στο στόµιο ή στο σώµα του στελέχους Μεµονωµένη βλάβη του στελέχους Σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις (χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια,χνα, Παλαιό ΑΕΕ κ.α) Σε καταστάσεις Bail-out (πχ διαχωρισµός στο στέλεχος κατά τη διάρκεια στεφανιογραφίας ή αγγειοπλαστικής) Ασθενείς σε οξύ έµφραγµα και καρδιογενή καταπληξία. Ασθενείς µε ελαττωµένο προσδόκιµο επιβίωσης Ασθενείς που αρνούνται την εγχείρηση

66 Clinical Decision Making Medicine is the ART of Balance

67 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΡΑΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Επεµβατικός καρδιολόγος, FSCAI

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΡΑΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Επεµβατικός καρδιολόγος, FSCAI ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΡΑΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επεµβατικός καρδιολόγος, FSCAI ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-KYΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεραπεία επαναιμάτωσης Διαβητικών Ασθενών με Οξύ Εμφραγμα Μυοκαρδίου. Εναλλακτικές Επιλογές, Θέσεις και Αντιθέσεις.

1. Θεραπεία επαναιμάτωσης Διαβητικών Ασθενών με Οξύ Εμφραγμα Μυοκαρδίου. Εναλλακτικές Επιλογές, Θέσεις και Αντιθέσεις. 163 Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 1. Θεραπεία επαναιμάτωσης Διαβητικών Ασθενών με Οξύ Εμφραγμα Μυοκαρδίου. Εναλλακτικές Επιλογές, Θέσεις και Αντιθέσεις. Γεώργιος Σκαλής, Αλέξανδρος Στεφανίδης, Γεώργιος Χριστούλας, Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικά συνεργαζόµενοι Euromedica - Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη.

Επιστηµονικά συνεργαζόµενοι Euromedica - Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη. ΒΡΑΧΥ- ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ. Χ. ΓΡΑΪ ΗΣ 1,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ 1, Α. ΝΤΑΤΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΣ, FSCAI ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ρήξη αθηρωµατικής πλάκας και δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειοπλαστική με εμφύτευση γυμνής ή φαρμακευτικά εμποτισμένης ενδοστεφανιαίας πρόθεσης Συσχέτιση προδιαθεσικών παραγόντων και πρώιμης επαναστένωσης

Αγγειοπλαστική με εμφύτευση γυμνής ή φαρμακευτικά εμποτισμένης ενδοστεφανιαίας πρόθεσης Συσχέτιση προδιαθεσικών παραγόντων και πρώιμης επαναστένωσης Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Αγγειοπλαστική με εμφύτευση γυμνής ή φαρμακευτικά εμποτισμένης ενδοστεφανιαίας πρόθεσης

Διαβάστε περισσότερα

> Νιασίνη και αγγειακές νόσοι ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Ο Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9

> Νιασίνη και αγγειακές νόσοι ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Ο Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Ο Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ > Νιασίνη και αγγειακές νόσοι Κλοπιδογρέλη

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Λ. Κ. Μιχάλης Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008 Από πού αντλούνται οι γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναισθησία για µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις σε ασθενείς µε διαδερµική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων µε ή χωρίς ενδοπροθέσεις (stents)

Αναισθησία για µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις σε ασθενείς µε διαδερµική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων µε ή χωρίς ενδοπροθέσεις (stents) 41 Αναισθησία για µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις σε ασθενείς µε διαδερµική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων µε ή χωρίς ενδοπροθέσεις (stents) Παπαγιαννοπούλου Π, Kώστογλου Χ ABSTRACT Anaesthetic implications

Διαβάστε περισσότερα

«Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία

«Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία «Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος Ευρωκλινικής Αθηνών τ. IVUS Scientific Director, Mediolanum Cardiac

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ / WELCOMING ADDRESS ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / COMMITTEES OF THE CONGRESS ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCIENTIFIC PROGRAMME ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ / ACKNOWLEDGEMENTS

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ / WELCOMING ADDRESS ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / COMMITTEES OF THE CONGRESS ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCIENTIFIC PROGRAMME ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ / ACKNOWLEDGEMENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 4 6 18 20 36 40 58 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ / WELCOMING ADDRESS ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / COMMITTEES OF THE CONGRESS ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCIENTIFIC PROGRAMME ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ / ACKNOWLEDGEMENTS ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

> Αιφνίδιος θάνατος μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου ...! ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Atorvastatin. Esmolol HCL. . 210 7488 821, -mail: info@winmedica.

> Αιφνίδιος θάνατος μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου ...! ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Atorvastatin. Esmolol HCL. . 210 7488 821, -mail: info@winmedica. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Α Τ Ο Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 3 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ > Αιφνίδιος θάνατος μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου

Διαβάστε περισσότερα

και θεραπευτικές καρδιολογικές παρεµβάσεις.

και θεραπευτικές καρδιολογικές παρεµβάσεις. 28 Αναισθησία για καρδιολογικές παρεµβάσεις Παπαγιαννοπούλου Πηνελόπη MD, PhD, Κώστογλου Χρήστος MD ABSTRACT Anaesthesia management during cardiologic interventions Papagiannopoulou P, Kostoglou Ch The

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Μελέτη των Καλυμμένων με. Φαρμακευτικές Ουσίες Ενδοπροθέσεων. στα Κνημιαία Αγγεία

Κλινική Μελέτη των Καλυμμένων με. Φαρμακευτικές Ουσίες Ενδοπροθέσεων. στα Κνημιαία Αγγεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΠΛΗΣ Κλινική Μελέτη των Καλυμμένων με Φαρμακευτικές Ουσίες Ενδοπροθέσεων στα

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειοπλαστική σε αποφραγμένο αγγείο Πότε και πώς. Δ. Σιώνης MD Διευθυντής Αιμοδυναμικού Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας Σισμανόγλειο ΓΝΑ

Αγγειοπλαστική σε αποφραγμένο αγγείο Πότε και πώς. Δ. Σιώνης MD Διευθυντής Αιμοδυναμικού Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας Σισμανόγλειο ΓΝΑ Αγγειοπλαστική σε αποφραγμένο αγγείο Πότε και πώς Δ. Σιώνης MD Διευθυντής Αιμοδυναμικού Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας Σισμανόγλειο ΓΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ (CTO) ΟΡΙΣΜΟΣ Πλήρης απόφραξη μιας στεφανιαίας

Διαβάστε περισσότερα

Από τη Σύνταξη. Καλή ανάγνωση

Από τη Σύνταξη. Καλή ανάγνωση Από τη Σύνταξη Αισίως τον Οκτώβριο του 2008 έχετε και το 4ο και τελευταίο για το 2008 τεύχος των Επιστημονικών Χρονικών. Στο 4ο αυτό τεύχος εμπεριέχονται επιλεγμένες ανασκοπήσεις, πρωτότυπες εργασίες,

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτίμηση του χειρουργικού ασθενούς Η μείωση του καρδιολογικού κινδύνου

Η εκτίμηση του χειρουργικού ασθενούς Η μείωση του καρδιολογικού κινδύνου 6 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η εκτίμηση του χειρουργικού ασθενούς Η μείωση του καρδιολογικού κινδύνου Κ. Φακιολάς 1, Σ. Φούσας 2 1 Επεμβατικός Καρδιολόγος, MD, PhD, FESC, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Κλινικές Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Θρόμβωση προσθετικής βαλβίδας: Eπείγουσα > χειρουργική ή θρομβόλυση;

Θρόμβωση προσθετικής βαλβίδας: Eπείγουσα > χειρουργική ή θρομβόλυση; ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Δ Ε Κ Α Τ Ο Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 1 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 6 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ Θρόμβωση προσθετικής βαλβίδας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΝΤΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, MSc, MRCP 1ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ 27/6/2009 PORTO CARAS, ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

2. Στρατηγικές επαναγγείωσης στεφανιαίων αγγείων σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο

2. Στρατηγικές επαναγγείωσης στεφανιαίων αγγείων σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο 2. Στρατηγικές επαναγγείωσης στεφανιαίων αγγείων σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο Γεώργιος Ζ. Τσιαούσης, Μιχαήλ Ζαίρης, Στέφανος Γρ. Φούσας Καρδιολογική Κλινική, «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Βραχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ

Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Αγγειοχειρουργός Κλινική Euromedica Κυανούς Σταυρός Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ Εισαγωγή Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου στις

Διαβάστε περισσότερα

Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους;

Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους; Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκη 8 Φευρουαρίου 2006 Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους; Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος Ευρωκλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της σύγχρονης αντιμετώπισης ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υποβάλλονται σε πρωτογενή αγγειοπλαστική. Μια αναδρομική μελέτη

Κριτήρια της σύγχρονης αντιμετώπισης ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υποβάλλονται σε πρωτογενή αγγειοπλαστική. Μια αναδρομική μελέτη Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΕΡΕΥΝΑ_ Κριτήρια της σύγχρονης αντιμετώπισης ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υποβάλλονται σε πρωτογενή

Διαβάστε περισσότερα

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής 147 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 5, 2006 (147-157) Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής Γ. Βουρλιωτάκης, Μ.I. Ματσάγκας Περiληψη Για περισσότερο από 50 χρόνια, η ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο 34ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια Απόφραξη: Γιατί αξίζει τον κόπο να παρέμβουμε

Χρόνια Απόφραξη: Γιατί αξίζει τον κόπο να παρέμβουμε Χρόνια Απόφραξη: Γιατί αξίζει τον κόπο να παρέμβουμε Αθηνόδωρος Ν. Νικητόπουλος Επεμβατικός Καρδιολόγος Γενική Κλινική Euromedica Επιστημονικός Συνεργάτης Β ΚΚ ΑΠΘ Δεν έχω να δηλώσω κάποια αντίθεση συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Cardiovascular magnetic resonance (CMR)

Cardiovascular magnetic resonance (CMR) 1 Αναίμακτη απεικόνιση της στεφανιαίας νόσου Non invasive imaging of coronary disease Μαγνητική τομογραφία Magnetic resonance imaging T. KARAMITSOS UK Cardiovascular magnetic resonance (CMR) has undergone

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Αικατερίνη Λαμπρινού Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ Λεάνδρου Τάσος 2007316512 Πτυχιακή Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Greek Young Cardiologists

Greek Young Cardiologists Greek Young Cardiologists Newsletter Ιούλιος 2014 Email: younggreekcardiologists@gmail.com http://gy-cardio.gr Long-Term Follow-Up of Heart Failure Patients With Recovered LVEF After β-blocker [Pascal

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αθανάσιος Μαρίνης, Επιμελητής Χειρουργός, ΓΝΠ «Τζάνειο»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αθανάσιος Μαρίνης, Επιμελητής Χειρουργός, ΓΝΠ «Τζάνειο» ΤΟΜΟΣ 20 ΤΕΥΧΟΣ 1-2015 1 2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αθανάσιος Μαρίνης, Επιμελητής Χειρουργός, ΓΝΠ «Τζάνειο»

Διαβάστε περισσότερα