POPIS DJELATNOSTI VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "POPIS DJELATNOSTI VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE"

Transcript

1 STRANICA 32 BROJ 87 NARODNE NOVINE PETAK, 7. KOLOVOZA (4) Pravna osoba koja obavlja stručni posao iz stavka 3. podstavak 1. ovoga članka ne može sudjelovati u obavljaju stručnog posla iz stavka 3. podstavak 2. ovoga članka u slučaju kada se radi o istim podacima. Članak 26. Prilozi 1., 2., 3. i 4., obrasci PI-1, PI-2, PI-Z, PI-V, KI-V, PI-T, NO, SO i OZO sastavni su dijelovi ovoga Pravilnika. VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 27. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (»Narodne novine«, broj 35/2008), osim obrazaca PI-1, PI-2, PI-Z-1, PI-Z-2, PI-Z-3, PI-V, KI-V, PI-T- D2, PI-T-D3, PL-PPO, PL-SKO, PL-SPO, i PL-OPKO te Priloga 1., Priloga 3., Priloga 4. i Priloga 5. toga Pravilnika koji prestaju važiti 1. siječnja godine. Članak 28. (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u»narodnim novinama«, osim odredbe članka 7. stavka 1. koji stupa na snagu 1. siječnja godine. (2) Obrasci PI-1, PI-2, PI-Z, PI-V, KI-V, PI-T, NO, SO i OZO iz ovoga Pravilnika primjenjuju se od 1. siječnja godine. Klasa: /14-04/33 Urbroj: Zagreb, 22. srpnja Ministar Mihael Zmajlović, v. r. Šifra djelatnosti 01, 02, 03 ENERGETIKA PRILOG 1. POPIS DJELATNOSTI Naziv djelatnosti Izgaranje u termoenergetskim objektima i industrijskim postrojenjima za pretvorbu energije Termoelektrane Postrojenja 300 MW (veliki uređaji za loženje) Postrojenja 50 MW i < 300 MW (veliki uređaji za loženje) Postrojenja 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje) Postrojenja 3 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje) Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje) Plinske turbine Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem Javne toplane Postrojenja 300 MW (veliki uređaji za loženje) Postrojenja 50 MW i < 300 MW (veliki uređaji za loženje) Postrojenja 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje) Postrojenja 3 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje) Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje) Plinske turbine Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem Rafinerije Postrojenja 300 MW (veliki uređaji za loženje) Postrojenja 50 MW i < 300 MW (veliki uređaji za loženje) Postrojenja 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje) Postrojenja 3 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje) Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje) Plinske turbine Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem Procesne peći Postrojenja za transformaciju krutog goriva Postrojenja 300 MW (veliki uređaji za loženje) Postrojenja 50 MW i < 300 MW (veliki uređaji za loženje) Postrojenja 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje) Postrojenja 3 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje) Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje) Plinske turbine Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem Koksne peći Ostala postrojenja za transformaciju krutog goriva Izgaranje goriva u ugljenokopima, naftnim i plinskim poljima i kompresorima plinovoda Postrojenja 300 MW (veliki uređaji za loženje) Postrojenja 50 MW i < 300 MW (veliki uređaji za loženje) Postrojenja 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje) Postrojenja 3 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje) Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje) Plinske turbine Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem Kompresori plinovoda Izgaranje u ne-industrijskim djelatnostima Trgovina na veliko i malo, hoteli, bolnice i ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti Uređaji za loženje 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje) Postrojenja 3 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje) Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje) Plinske turbine Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem Ostala nepokretna oprema Vatrogasna služba, policija, vojska, obrazovne ustanove i druge javne ustanove Uređaji za loženje 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje) Postrojenja 3 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje) Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje) Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem Ostala nepokretna oprema Izgaranje goriva u proizvodnim procesima Industrijske toplane i kotlovnice Postrojenja 300 MW (veliki uređaji za loženje) Postrojenja 50 MW i < 300 MW (veliki uređaji za loženje) Postrojenja 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje) Postrojenja 3 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje) Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje) Plinske turbine Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem Ostala nepokretna oprema Baklje u rafinerijama nafte Baklje u kemijskoj industriji Baklje kod vađenja plina i nafte Poljoprivreda i šumarstvo Uređaji za loženje 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje)

2 PETAK, 7. KOLOVOZA NARODNE NOVINE BROJ 87 STRANICA Postrojenja 3 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje) Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje) Plinske turbine Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem Procesi u industriji ugljena, nafte i plina Procesi primarne i sekundarne prerade nafte Proces katalitičke razgradnje ugljikovodika Proces odsumporavanja Skladištenje i manipulacija sirovinama i proizvodima u rafineriji Proizvodnja koksa Proizvodnja ulja i maziva Vađenje, primarna obrada i utovar tekućih fosilnih goriva Djelatnosti na mjestu vađenja Odobalne djelatnosti Vađenje, primarna obrada i utovar plinovitih fosilnih goriva Uklanjanje kiselih plinova na mjestu vađenja Djelatnosti na mjestu vađenja (ostale) Uklanjanje ugljikovog dioksida (CO 2 ) iz prirodnog plina Bioplinska postrojenja i postrojenja na biomasu Kogeneracijsko postrojenje Elektrana na bioplin Elektrana na biomasu Ostala bioplinska postrojenja i/ili postrojenja na biomasu 04 PROIZVODNJA I PRERADA METALA Procesi sa kontaktom Primarna proizvodnja i prerada metala Primarna proizvodnja olova Primarna proizvodnja cinka Primarna proizvodnja bakra Sekundarna proizvodnja olova Sekundarna proizvodnja cinka Sekundarna proizvodnja bakra Sekundarna proizvodnja aluminija Proces žarenja boksita u proizvodnji glinice Proizvodnja magnezija obradom dolomita Proizvodnja nikla termičkim procesom Proizvodnja emajla Procesi u industriji željeza i čelika Peći za zagrijavanje željeza i čelika Punjenje visoke peći Lijevanje sirovog željeza Čeličana sa Siemens-Martinovim pećima Čeličana s bazičnim kisikovim konverterom Čeličana s elektrolučnim pećima Vruće valjaonice Sinteriranje i peletiziranje rude Ljevaonica sivog lijeva Procesi u industriji metala Proizvodnja aluminija elektrolizom Proizvodnja ferolegura Proizvodnja silicija Proizvodnja magnezija Proizvodnja nikla Proizvodnja legura metala Galvanizacija Eloksiranje (anodizacija) Vruće cinčanje Fosfatiranje Emajliranje Plastificiranje metala Kemijska obrada metala (jetkanje) Mehanička obrada metala (pjeskarenje, sačmarenje ) Proizvodnja obojenih metala Proizvodnja elektroničkih i električnih žica i kablova Proizvodnja lakih metala (lijevanje, taljenje ) Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora Pečenje elektroda Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje Kovačnice s čekićima za preradu željeza Primjena zaštitnih taljenih metalnih premaza 05 INDUSTRIJA MINERALA Proizvodnja, eksploatacija i prerada mineralnih sirovina Proizvodnja cementa Proizvodnja vapna Proizvodnja asfalta Proizvodnja ravnog stakla Proizvodnja ambalažnog stakla Proizvodnja staklene vune Proizvodnja ostalih vrsta stakla, uključujući specijalno staklo i tehničku robu od stakla Proizvodnja mineralne vune Proizvodnja cigle i crijepa Proizvodnja keramičkih materijala Proizvodnja kamenih agregata (beton, gips, žbuka) Proizvodnja žbuke Proizvodnja oksidiranog bitumena Proizvodnja bitumenskih izolacijskih proizvoda Proizvodnja azbesta i proizvoda od azbesta Uporaba vapnenca i dolomita Visokopećni predgrijač Peći za pečenje gipsa Elektrosušare Pridobivanje i distribucija fosilnih goriva i geotermalne energije Vađenje i primarna obrada krutih fosilnih goriva Podzemno rudarstvo i srodne tehničke operacije (podzemni kop) Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka (površinski kop) 06 KEMIJSKA INDUSTRIJA Proizvodnja anorganskih kemikalija Amonijak Klor ili klorovodik Fluor ili fluorovodik Ugljikovi oksidi Sumporni spojevi Dušikovi oksidi Vodik Sumporni oksidi Karbonilklorid Ostali anorganski plinovi Kromna kiselina Fluorovodična kiselina Fosforna kiselina Dušična kiseline Klorovodična kiselina

3 STRANICA 34 BROJ 87 NARODNE NOVINE PETAK, 7. KOLOVOZA Sumporna kiselina Otopina sumpornog trioksida u sumpornoj kiselini Sulfitna kiselina Ostale kiseline Amonijev hidroksid Kalijev hidroksid Natrijev hidroksid Ostale lužine Amonijev klorid Amonijev sulfat Amonijev nitrat Amonijev fosfat Kalijev klorat Kalijev karbonat Natrijev karbonat Perborat Srebrni nitrat Natrijev klorid Titanijev oksid Kalcijev karbid Silicij Silicijev karbid Ostale nemetali Ostali metalni oksidi Drugi anorganski spojevi Fosfatna gnojiva Dušična gnojiva Kalijeva gnojiva NPK gnojiva Urea Proizvodi za zaštitu bilja Biocidi Proizvodnja farmaceutskih proizvoda na osnovi kemijskih ili bioloških postupaka Eksplozivi Pirotehnički proizvodi Proizvodnja organskih kemijskih proizvoda Lančani jednostavni ugljikovodici alifatski Ciklički jednostavni ugljikovodici aromatski Alkoholi Aldehidi Ketoni Karboksilne kiseline Esteri Eteri Peroksidi Epoksidne smole Ostali ugljikovodici koji sadrže kisik Sulfurirani ugljikovodici Amini Amidi Nitrozo spojevi Nitro spojevi ili nitratni spojevi Nitrili Cijanati Izocijanati Ostali ugljikovodici koji sadrže dušik Ugljikovodici koji sadrže fosfor Halogenirani ugljikovodici Organometalni spojevi Polimeri Sintetska vlakna i celulozna vlakna Ostali plastični materijali Sintetske gume (elastomeri) Bojila i pigmenti Površinski aktivna sredstva i tvari Proizvodnja pesticida Skladištenje i rukovanje organskim kemijskim proizvodima Proizvodnja ili prerada kemijskih proizvoda Prerada poliestera Prerada polivinil klorida Prerada poliuretana Prerada polistirenske pjene Prerada gume Proizvodnja farmaceutskih proizvoda Proizvodnja boja i lakova Proizvodnja tiskarskih boja Proizvodnja ljepila Proizvodnja sapuna i deterdženata Uporaba natrijevog karbonata Adhezivi, magnetske trake, filmovi i fotografije Uporaba HFC, N 2 O, NH 3, PFC i SF Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda 07 GOSPODARENJE OTPADOM I OTPADNOM VODOM Gospodarenje otpadom Termička obrada otpada Termička obrada opasnog otpada Termička obrada neopasnog otpada Termička obrada komunalnog otpada Termička obrada otpada radi prevencije infekcije (infektivni otpad) Termička obrada mulja sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje Suspaljivanje otpadnih ulja Suspaljivanje neopasnog otpada (auto guma i sličnog otpada) Kremiranje dijelova ljudskog tijela i organa, vrećice i konzerve krvi Termička obrada životinjskog tkiva Postrojenja za oporabu otpada Postrojenja za oporabu opasnog otpada Postrojenja za oporabu neopasnog otpada Postrojenja za oporabu komunalnog otpada Odlagališta otpada Odlaganje opasnog otpada na uređena odlagališta Odlaganje neopasnog otpada na uređena odlagališta Odlaganje komunalnog otpada na uređena odlagališta Odlaganje komunalnog otpada na neuređena odlagališta Obrade otpadnih voda Prethodno pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Pročišćavanje otpadnih voda javne odvodnje na centralnim uređajima Održavanje i čišćenje sustava odvodnje otpadnih voda lokacije Održavanje i čišćenje uređaja za prethodno čišćenje otpadnih voda lokacije Održavanje i čišćenje sustava javne odvodnje Održavanje i čišćenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda javne odvodnje

4 PETAK, 7. KOLOVOZA NARODNE NOVINE BROJ 87 STRANICA Mehanička obrada otpada Rezanje, prešanje i drobljenje vozila i plovila Kompostiranje Proizvodnja bioplina Proizvodnja goriva iz otpada Sakupljanje/prijevoz otpada Odlaganje dijelova ljudskog tijela i organa na groblja 08 PROIZVODNJA I PRERADA PAPIRA Procesi u industriji drva, celuloze Proizvodnja vlakana od drva i sličnih vlaknastih materijala Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverice i drugih panela i ploča Ostali proizvodi od drva Proizvodnja proizvoda od drva Proizvodnja sječke Proizvodnja briketa Proizvodnja parketa Proizvodnja namještaja Proizvodnja kemikalija za zaštitu drva i proizvoda od drva (Impregnacija) Impregnacija drva Celuloza (proces sa sulfatnom kiselinom Kraft) Celuloza (proces sa sulfitnom kiselinom) Celuloza (neutralni sulfitni proces) Procesi sušenja u proizvodnji papira Proizvodnja papira i kartona 09 INTENZIVAN UZGOJ STOKE I RIBOGOJILIŠTA Intenzivni uzgoj stoke i ribogojilišta Intenzivni uzgoj peradi (sa mjesta na više) Intenzivni uzgoj peradi sa manje od mjesta za perad Intenzivan uzgoj svinja sa 2000 mjesta za uzgoj svinja (preko 30 kg) Intenzivan uzgoj svinja sa 750 mjesta za krmače Intenzivan uzgoj svinja u kombinaciji 250 krmača i 1333 mjesta za tovljenike Intenzivan uzgoj svinja sa manje od 2000 mjesta za uzgoj svinja (preko 30 kg) Intenzivan uzgoj svinja sa manje od 750 mjesta za krmače Intenzivan uzgoj svinja u kombinaciji manje od 250 krmača i manje od 1333 mjesta za tovljenike Intenzivni uzgoj riba (od 1000 tona/ godišnje na više) Intenzivan uzgoj riba do 1000 t/god Intenzivni uzgoj školjaka (od 1000 tona/ godišnje na više) Intenzivan uzgoj školjaka do 1000 t/god Klaonice ŽIVOTINJSKI I BILJNI PROIZVODI IZ SEKTORA PRE- HRANE I PIĆA Proizvodnja životinjskih i biljnih proizvoda iz sektora prehrane i pića Proizvodnja prehrambenih proizvoda životinjskog porijekla (osim mlijeka) Obrada i prerada mlijeka Sušenje/dimljenje mesa Proizvodnja prehrambenih proizvoda biljnog porijekla (prerada voća, povrća i žitarica uključujući čaj, duhan, kavu, kakao i šećer) Proizvodnja ulja i masti biljnog i životinjskog podrijetla Proizvodnja pekarskih i slastičarskih proizvoda Priprema hrane Proizvodnja vina Proizvodnja piva Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića Proizvodnja vode za piće Proizvodnja bezalkoholnih pića Primarni uzgoj žitarica Ratarstvo Poljoprivredna proizvodnja Proizvodnja soli (solane) Ekstrakcija masti, jestivih i nejestivih ulja 11 OSTALE DJELATNOSTI Uporaba otapala i ostalih proizvoda Uporaba boja i lakova Proizvodnja vozila (serijsko lakiranje i sušenje) Popravak vozila (ne serijsko lakiranje i sušenje) Deparafinacija vozila Ostala primjena boja i lakova u industriji Ostala ne-industrijska primjena boja i lakova Primjena ljepiva i adheziva Dorada tekstila Dorada kože Štavljenje kože Proizvodnja elektroničkih komponenata Premazivanje metala u elektroničkoj industriji Proizvodnja kućanskih aparata Proizvodnja žica i kablova Proizvodnja rasvjete Proizvodnja akumulatora i/ili baterija Tiskarska industrija Suspaljivanje otpadnih para plinova (npr. tiskarska industrija) Tiskanje boja na Al foliju Građevinarstvo Brodogradnja Obrada i zaštita donjih dijelova plovila na moru Ostali izvori ispuštanja Proizvodnja željezničkih pragova Proizvodnja čađe Proizvodnja grafita Održavanje i čišćenje Odmašćivanje, suho čišćenje i proizvodnja električne opreme Odmašćivanje metala Suho čišćenje Ostalo čišćenje u industriji Održavanje građevina Održavanje građevina i postrojenja Rušenje građevina Čišćenje onečišćenih lokacija Održavanje i popravak vozila, plovila, uređaja i opreme Servis vozila i plovila Održavanje i popravak vučnih vozila Održavanje i popravak vagona Održavanje signalno sigurnosnih uređaja Održavanje telekomunikacijskih uređaja Održavanje električne i elektroničke opreme Održavanje energetske opreme i uređaja Održavanje i popravak zrakoplova Skladištenje, distribucija, transport, manipulacija

5 STRANICA 36 BROJ 87 NARODNE NOVINE PETAK, 7. KOLOVOZA Skladištenje i rukovanje anorganskim kemijskim proizvodima Skladištenje krutog goriva Skladištenje i rukovanje kemijskim proizvodima Distribucija tekućih goriva (osim benzina) Terminali u marinama (tankeri, rukovanje i skladištenje) Ostalo rukovanje i skladištenje (uključujući naftovod) Distribucija benzina Rafinerijske dispečerske stanice Benzinske pumpe (uključujući opskrbu vozila gorivom) Plinske distribucijske mreže Plinovodi Distribucijske mreže Zaštita zdravlja ljudi i životinja Liječenje ljudi Liječenje životinja Laboratoriji (kemikalije) Prerada krvi Lijekovi kojima je prošao rok trajanja PRILOG 2. POPIS ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI Prag ispuštanja/prijenosa na razini organizacijske jedinice Šifra CAS broj Onečišćujuća tvar u vode i/ili u zrak u tlo (kg/ more (kg/ (kg/god.) god.) god.) 100 Opći pokazatelji 101 Ukupna suspendirana tvar - NO Kemijska potrošnja kisika-dikromatom (kao O 2 ) (KPK Cr ) - NO Biokemijska potrošnja kisika nakon pet dana (BPK 5 ) - NO Ukupni organski ugljik (TOC) (kao ukupni C ili COD/3) - NO Anorganske tvari Oksidi sumpora izraženi kao sumporov dioksid (SO 2 ) Oksidi dušika izraženi kao dušikov dioksid (NO 2 ) Ugljikov monoksid (CO) Ugljikov dioksid (CO 2 ) Spojevi klora izraženi kao klorovodik (HCl) Spojevi fluora izraženi kao fluorovodik (HF) Sumporovodik (H 2 S) Cijanovodik (HCN) Amonijak (NH 3 ) Didušikov oksid (N 2 O) Sumporov heksafluorid (SF 6 ) Cijanidi (kao ukupni CN) - NO Fluoridi (F - ) - NO Amonij ion (kao N) (NH 4+ ) - NO Nitriti (kao N) (NO 2- ) - NO Nitrati (kao N) (NO 3- ) - NO Ukupni dušik - NO Sulfidi (S 2- ) - NO Sulfiti (SO 3 ) - NO Sulfati (SO 4 ) - NO Kloridi (Cl - ) (Cl) - NO 1 milijun Djelotvorni klor (Cl 2 ) - NO Ortofosfati (kao P) (PO 4 ) - NO Ukupni fosfor - NO Azbest Organske tvari Metan (CH 4 ) Fluoriraniugljikovodici (1) (HFC) Perfluoriraniugljik (2) (PFC) Nemetanski hlapivi organski spojevi (NMHOS)

6 PETAK, 7. KOLOVOZA NARODNE NOVINE BROJ 87 STRANICA 37 Prag ispuštanja/prijenosa na razini organizacijske jedinice Šifra CAS broj Onečišćujuća tvar u vode i/ili u zrak u tlo (kg/ more (kg/ (kg/god.) god.) god.) 305 Klorofluorougljikovodici (HCFC) Klorofluorougljik (CFC) Haloni Alaklor Aldrin Atrazin Klordan Klordekon Klorfenvinfos Klorirani alkani, C 10 C Klorpirifos DDT ,2-dikloretan (EDC) Diklormetan (DCM) Dieldrin Diuron Endosulfan Endrin Halogenirani organski spojevi (kao AOX) - NO Heptaklor Heksaklorbenzen (HCB) Heksaklorbutadien (HCBD) ,2,3,4,5,6-heksaklorcikloheksan (HCH) Lindan Mireks Poliklorirani dibenzodioksini i poliklororani dibenzofurani (PCDD+PCDF) (kao TEQ) 0,0001 0,0001 0, Pentaklorbenzen Pentaklorfenol (PCP) Polikloriranibifenili (PCB) 0,1 0,1 0, Simazin Tetrakloretilen (PER) Tetraklormetan (TCM) Triklorbenzen (TCB) (svi izomeri) ,1,1-trikloretan (TCE) ,1,2,2-tetrakloretan Trikloretilen (TRI) Triklormetan Toksafen Vinil klorid (VCM) Antracen Benzen (C 6 H 6 ) (6) 100 NO 346 Bromirani difenileteri (PBDE) Nonilfenol i nonilfenol etoksilati (NP/NPE) Okilfenoli i okilfenol etoksilati Etilbenzen (6) - NO Etilen-oksid Izoproturon (kao BTEX) 200 (kao BTEX)

7 STRANICA 38 BROJ 87 NARODNE NOVINE PETAK, 7. KOLOVOZA Prag ispuštanja/prijenosa na razini organizacijske jedinice Šifra CAS broj Onečišćujuća tvar u vode i/ili u zrak u tlo (kg/ more (kg/ (kg/god.) god.) god.) Naftalen Organokositreni spojevi (kao ukupni Sn) - NO Di-(2-etil-heksil)-ftalat (DEHTP) Fenoli (kao ukupni C) Policiklički aromatski ugljikovodici (3) (PAU), ((PAHs)) Toluen (6) - NO 358 Tributilkositar i spojevi (4) Trifenilkositar i spojevi (5) Trifluralin Ksileni (6) - NO Kloroform (CHCl 3 ) NO Fluoroanten Izodrin Heksabromobifenil 0,1 0,1 0, Benz (g,h,i,) perilen Aldehidi - NO Ukupni aromatski ugljikovodici - NO Ukupni nitrirani ugljikovodici - NO Ukupni halogenirani ugljikovodici - NO Ukupni organofosforni pesticidi - NO Ukupni organoklorni pesticidi - NO Ukupne površinske aktivne tvari - NO Detergenti, anionski - NO Detergenti, neionski - NO Detergenti, kationski - NO Teškohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) - NO Ukupni ugljikovodici - NO Perfluorooktansulfonska kiselina (PFOS) i njezine soli NO NO NO 380 Perfluorooktansulfonil fluorid (PFOSF) NO NO NO 381 Heksabromociklododekan (HBCD) NO NO NO 400 Metali Aluminij (Al) - NO Arsen i spojevi (kao As) 2 NO Kadmij i spojevi (kao Cd) 1 NO Krom i spojevi (kao Cr) 10 NO Krom 6 + (Cr 6+ ) - NO Bakar i spojevi (kao Cu) 10 NO Živa i spojevi (kao Hg) 1 NO Nikal i spojevi (kao Ni) 10 NO Olovo i spojevi (kao Pb) 50 NO Cink i spojevi (kao Zn) 100 NO Vanadij i spojevi (kao V) NO NO Vanadij (V) - NO Barij (Ba) - NO Bor (B) - NO Kobalt (Co) - NO Kositar (Sn) - NO Mangan (Mn) - NO (kao BTEX) 200 (kao BTEX)

8 PETAK, 7. KOLOVOZA NARODNE NOVINE BROJ 87 STRANICA 39 Prag ispuštanja/prijenosa na razini organizacijske jedinice Šifra CAS broj Onečišćujuća tvar u vode i/ili u zrak u tlo (kg/ more (kg/ (kg/god.) god.) god.) Selen (Se) - NO Srebro (Ag) - NO Željezo (Fe) - NO Talij i spojevi (kao Tl) NO Čestice 501 Čestice (PM 10 ) (iz izgaranja) nije relevantno, nema prijave u sastavnici okoliša NO prag nije određen. Prijava je obvezna za bilo koju količinu ispuštene tvari. (1) Obuhvaća: HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143,HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc. (2) Obuhvaća: CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-c4f8, C5F12, C6F14. (3) Obuhvaća zbroj tzv.»borneffovih«pau: Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten, Benzo(a)piren, Indeno(123-cd). (4) Ukupna masa tributilkositrovih spojeva izražena kao masa tributilkositra. (5) Ukupna masa trifenilkositrovih spojeva izražena kao masa trifenilkositra. (6) Dostava podataka po pojedinačnim onečišćujućim tvarima je obvezna ukoliko je prag za BTEX prekoračen (zbroj pojedinačnih vrijednosti benzena, toluena, etilbenzena i ksilena) PRILOG 3. POPIS UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH PLINOVA Šifra Proces 0 Nema instaliranih uređaja 101 Uređaj za mokro odsumporavanje otpadnih plinova 102 Uređaj za suho odsumporavanje otpadnih plinova 103 Uređaj za selektivnu nekatalitičku redukciju 104 Uređaj za selektivnu katalitičku redukciju 105 Uređaj za neselektivnu katalitičku redukciju 106 Elektrostatski taložnici 107 Vrećasti filtri 108 Mehanički kolektori (cikloni) 109 Praonik plinova PRILOG 4. POPIS UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Šifra Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda 0 Nema instaliranih uređaja 100 Uređaji za mehaničko pročišćavanje 101 Rešetka 102 Sito 103 Pjeskolov 104 Odvajač biljnih i životinjskih ulja i masti 105 Taložnik-uzdužni 106 Taložnik-lamelarni 107 Taložnik-radijalni (akcerator) 108 Odvajač mineralnih ulja 109 Flotator 110 Pješčani filtar 111 Odvajač stajnjaka 200 Uređaji za kemijsko pročišćavanje 201 Uređaj za neutralizaciju 202 Uređaj za kemijsko taloženje, oksidaciju/redukciju 203 Uređaj za pročišćavanje ionskom izmjenom 204 Dezinfekcija klorom 205 Dezinfekcija ozonom 206 Dezinfekcija UV zračenjem 300 Uređaji za biološko pročišćavanje 301 Laguna 302 Bio-filtar 303 Bio-disk 304 Uređaj za aerobnu obradu otpadnih voda 305 Uređaj za anaerobnu obradu otpadnih voda 306 Uređaj za obradu mulja 307 Uređaj za uklanjanje nitrata 308 Uređaj za uklanjanje fosfata 400 Uređaji za toplinsku izmjenu 401 Prirodna izmjena topline-bazeni, lagune 402 Rashladni toranj-prirodna cirkulacija zraka 403 Rashladni toranj-prisilna cirkulacija zraka 404 Zatvoreni rashladni toranj

9 STRANICA 40 BROJ 87 NARODNE NOVINE PETAK, 7. KOLOVOZA REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA PODACI O OPERATERU Obrazac PI-1 Podaci za godinu 1. Podaci o operateru Osobni identifikacijski broj (OIB): 1.1. Matični broj subjekta (MBS) ili matični broj obrta (MBO): 1.2. Matični broj poslovnog subjekta (MBPS): 1.3. Naziv operatera: 1.4. Glavna djelatnost (NKD) Adresa: Ulica i kućni broj: Poštanski broj i naziv grada/naselja: Županija: 1.6. Mrežna stranica operatera: Broj zaposlenih 1.7. HTRS96 TM koordinate glavnog ulaza: E = N= 1.8. Podaci o osobi odgovornoj za točnost podataka u ROO: Ime i prezime: Funkcija: Telefon/Fax: Broj organizacijskih jedinica na lokacijama: U sjedištu operatera: U drugom naselju unutar županije: U drugim županijama: U Datum: Osoba odgovorna za točnost podataka u ROO: Odgovorna osoba operatera: ime i prezime MP ime i prezime Potpis potpis 2. Podaci o organizacijskoj jedinici na lokaciji Šifra Naziv Osoba odgovorna za točnost podataka u ROO Tel: Tel: Tel: Tel: Tel: Tel/ UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA PI-1 Podac i za godinu upisuje se kalendarska godina na koju se odnose podaci u obrascu (npr. ako se obrazac dostavlja u tekućoj godini u rubriku se upisuje prethodna kalendarska godina).

10 PETAK, 7. KOLOVOZA NARODNE NOVINE BROJ 87 STRANICA Podaci o operateru Osobni identifikacijski broj (OIB) upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg dodjeljuje Ministarstvo financija porezna uprava Matični broj subjekta (MBS) ili matični broj obrta (MBO) upisuje se matični broj subjekta iz registra kojeg vodi nadležni Trgovački sud ili matični broj obrta iz obrtnog registra kojeg vodi nadležni ured državne uprave u županijama odnosno gradski ured Grada Zagreba Matični broj poslovnog subjekta (MBPS) upisuje se matični broj poslovnog subjekta za pravnu osobu kojeg izdaje Državni zavod za statistiku Naziv operatera upisuje se puni naziv trgovačkog društva ili druge pravne osobe, kako je upisana u registar Trgovačkog suda, odnosno fizičke osobe kako je upisana u obrtni registar Glavna djelatnost (NKD) upisuje se glavna djelatnost prema važećoj Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD razred Adresa upisuje se naziv ulice i kućni broj, poštanski broj i naziv grada/naselja te naziv županije u kojoj se nalazi uprava operatera i odakle se upravlja poslovima operatera ili odakle operater obavlja svoju djelatnost, a određeno je izjavom o njegovom osnivanju. U slučaju obrta kao operatera upisuje se naziv ulice i kućni broj, poštanski broj i naziv grada/naselja te naziv županije u kojoj je sjedište obrta Mrežna stranica operatera molimo upišite URL, odnosno točnu mrežnu adresu ukoliko posjedujete mrežnu stranicu Broj zaposlenih molimo upišite ukupni broj zaposlenih u Vašoj tvrtci/obrtu HTRS96 TM koordinate glavnog ulaza upisuju se HTRS96 TM koordina te glavnog ulaza poslovnog kruga. Vrijednosti koordinata se zaokružuju na najbliži metar Podaci o osobi odgovornoj za točnost podataka u ROO upisuje ime i prezime, funkcija, telefon/fax te adresa osobe kojoj je od strane uprave operatera ili nadležne službe, odnosno vlasnika obrta, dano u odgovornost vođenje poslova registra onečišćavanja okoliša. Ova osoba odgovorna je za komunikaciju između obveznika i nadležnog tijela u županiji, odnosno Gradu Zagrebu i za pružanje svih potrebnih informacija i podataka u svezi izrade i vođenja registra onečišćavanja okoliša. Ista osoba se navodi na dnu obrasca pod Osoba odgovorna za točnost podataka u ROO Broj organizacijskih jedinica na lokacijama upisuje se, ukoliko ih obveznik ima, broj organizacijskih jedinica na lokacijama u sjedištu operatera, u drugim naseljima na području iste županije, te na području drugih županija. 2. Podaci o organizacijskoj jedinici na lokaciji Podaci za ovu točku preuzimaju se iz obrazaca PI-2 Podaci o organizacijskoj jedinici Šifra upisuje se jedinstvena brojčana oznaka organizacijske jedinice na lokaciji koju je obveznik sam dodijelio istoj. Dvije ili više organizacijskih jedinica na lokacijama u sastavu obveznika ne smiju imati istu šifru. Ovu šifru obveznik može mijenjati samo uz suglasnost nadležnog tijela u županiji, odnosno Gradu Zagrebu. Naziv upisuje se naziv organizacijske jedinice na lokaciji koju je obveznik sam dodijelio istoj. Podaci o osobi odgovornoj za točnost podataka u ROO upisuje se ime i prezime te funkcija osobe kojoj je od strane Uprave ili nadležne službe, odnosno vlasnika obrta, dano u odgovornost vođenje poslova registra onečišćavanja okoliša na razini organizacijske jedinice na lokacijama. Ova osoba odgovorna je za komunikaciju između organizacijske jedinice na lokaciji i nadležnog tijela u županiji, odnosno Gradu Zagrebu i za pružanje svih potrebnih informacija i podataka u svezi izrade i vođenja registra onečišćavanja okoliša. Telefon i upisuje se telefonski broj i adresa osobe odgovorne za točnost podataka u ROO. Ovaj obrazac se ispunjava samo za sjedište operatera. Ispunjava ga osoba odgovorna za točnost podataka u ROO i dostavlja nadležnom tijelu do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu. Na kraju obrasca upisuje se mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka u ROO i odgovorne osobe operatera, te dodatno potpisi istih i pečat obveznika ukoliko se dostavljaju tiskani obrasci. Obrazac PI-2 Podaci za godinu PODACI O ORGANIZACIJSKOJ JEDINICI 1. Podaci o operateru Osobni identifikacijski broj (OIB): 1.1. Matični broj subjekta (MBS) ili matični broj obrta (MBO): 1.2. Matični broj poslovnog subjekta (MBPS): 1.3. Naziv operatera: 2. Podaci o organizacijskoj jedinici na lokaciji 2.1. Šifra organizacijske jedinice na lokaciji: 2.2. Naziv organizacijske jedinice na lokaciji:

11 STRANICA 42 BROJ 87 NARODNE NOVINE PETAK, 7. KOLOVOZA Adresa organizacijske jedinice na lokaciji: Ulica i broj: Poštanski broj i naziv grada/naselja: Županija: Vodno područje: 2.4. HTRS96 TM koordinate centroida organizacijske jedinice na lokaciji E = N= 2.5. Djelatnost uslijed koje dolazi do ispuštanja u okoliš (NKD-razred) Razred Naziv djelatnosti Djelatnost prema Prilogu 1. (naziv) Djelatnost prema Prilogu 1.(šifra): Proizvodni kapacitet: 2.7. Obveznici dostave podataka prema Uredbi: Djelatnost prema Uredbi: Onečišćujuće tvari sukladno Prilogu 2: Prijenos izvan mjesta nastanka opasnog otpada u količinama većim od 2 tone godišnje: DA /NE Prijenos izvan mjesta nastanka neopasnog otpada u količinama većim od tone godišnje: DA /NE 2.8. Podaci o vodopravnoj dozvoli za ispuštanje otpadnih voda ili okolišnoj dozvoli: Naziv tijela: KLASA: URBROJ: Datum izdavanja: Datum važenja: Broj zaposlenih: Podaci o osobi odgovornoj za ROO na razini organizacijske jedinice na lokaciji Ime i prezime: Funkcija: Telefon/Fax: Podaci o ispustima u zrak 3.1. Ukupan broj postrojenja 3.2. Redni 3.3. Šifra postrojenja 3.4. Naziv postrojenja 3.5. Broj aktivnih ispusta postrojenja broj 4. Podaci o ispustima otpadnih voda 4.1. Broj ispusta otpadnih voda: 4.2. Broj ispusta otpadnih voda u sustav odvodnje u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe: Naziv pravne ili fizičke osobe koja upravlja odvodnjom lokacije: OIB pravne ili fizičke osobe koja upravlja odvodnjom lokacije: 5. Podaci o ispustima u tlo 5.1. Broj lokacija na koje se otpad unosi u tlo radi zbrinjavanja otpada (D2): 5.2. Broj lokacija na koje se otpad dubinski utiskuje u tlo (D3): 6. Podaci o vrstama otpada Nastali Sakupljeni Obrađeni Opasni Neopasni Opasni Neopasni Opasni Neopasni 7. Tajnost podataka 7.1. Popis podataka iz obrazaca ROO-a koji predstavljaju tajnu: 7.2. Popis priloženih dokumenata kojima se dokazuje tajnost podataka: 7.3. Stupanj tajnosti:

12 PETAK, 7. KOLOVOZA NARODNE NOVINE BROJ 87 STRANICA Ostale informacije o operateru: 8.1. Informacije o sustavu zaštite okoliša: 8.2. Dodatne informacije o statusu postrojenja operatera: 8.3. Informacije o promjenama u poslovanju operatera: 9. Podaci ispuštanjima onečišćujućih tvari 9.1. Ispuštanja u zrak Šifra CAS broj Onečišćujuća tvar Prag (kg/god.) na razini organizacijske jedinice Oksidi sumpora izraženi kao sumporov dioksid (SO 2 ) Oksidi dušika izraženi kao dušikov dioksid (NO 2 ) Ugljikov monoksid (CO) Ugljikov dioksid (CO 2 ) Spojevi klora izraženi kao klorovodik (HCl) Spojevi fluora izraženi kao fluorovodik (HF) Sumporovodik (H 2 S) Cijanovodik (HCN) Amonijak (NH 3 ) Didušikov oksid (N 2 O) Sumporov heksafluorid (SF 6 ) Azbest Metan (CH 4 ) Fluoriraniugljikovodici (1) (HFC) Perfluoriraniugljik (2) (PFC) Nemetanskihlapivi organski spojevi (NMHOS) Klorofluorougljikovodici (HCFC) Klorofluorougljik (CFC) Haloni Aldrin Klordan Klordekon DDT ,2-dikloretan (EDC) Diklormetan (DCM) Dieldrin Endrin Heptaklor Heksaklorbenzen (HCB) ,2,3,4,5,6-heksaklorcikloheksan (HCH) Lindan Mireks Poliklorirani dibenzodioksini i poliklororani dibenzofurani (PCDD+PCDF) (kao TEQ) 0, Pentaklorbenzen Pentaklorfenol (PCP) Polikloriranibifenili (PCB) 0, Tetrakloretilen (PER) Tetraklormetan (TCM) Triklorbenzen (TCB) (svi izomeri) ,1,1-trikloretan (TCE) ,1,2,2-tetrakloretan Trikloretilen (TRI) 200 Prelazi Ne prelazi

13 STRANICA 44 BROJ 87 NARODNE NOVINE PETAK, 7. KOLOVOZA Triklormetan Toksafen Vinil klorid (VCM) Antracen Benzen (C 6 H 6 ) (6) Etilen-oksid Naftalen Di-(2-etil-heksil)-ftalat (DEHTP) Policiklički aromatski ugljikovodici (3) (PAU) ((PAHs)) Kloroform (CHCl 3 ) NO Heksabromobifenil 0,1 379 Perfluorooktansulfonska kiselina (PFOS) i njezine soli NO 380 Perfluorooktansulfonil fluorid (PFOSF) NO 381 Heksabromociklododekan (HBCD) NO 402 Arsen i spojevi (kao As) Kadmij i spojevi (kao Cd) Krom i spojevi (kao Cr) Bakar i spojevi (kao Cu) Živa i spojevi (kao Hg) Nikal i spojevi (kao Ni) Olovo i spojevi (kao Pb) Cink i spojevi (kao Zn) Vanadij i spojevi (kao V) NO 421 Talij i spojevi (kao Tl) NO 501 Čestice (PM 10 ) (iz izgaranja) Ispuštanja/prijenos u vode/more Šifra CAS broj Onečišćujuća tvar Prag (kg/god.) na razini organizacijske jedinice 101 Ukupna suspendirana tvar NO 102 Kemijska potrošnja kisika-dikromatom (kao O 2 ) (KPK Cr ) NO 103 Biokemijska potrošnja kisika nakon pet dana (BPK 5 ) NO 104 Ukupni organski ugljik (TOC) (kao ukupni C ili COD/3) NO 212 Cijanidi (kao ukupni CN) NO 213 Fluoridi (F - ) NO 214 Amonij ion (kao N) (NH 4+ ) NO 215 Nitriti (kao N) (NO 2- ) NO 216 Nitrati (kao N) (NO 3- ) NO 217 Ukupni dušik NO 218 Sulfidi (S 2- ) NO Sulfiti (SO 3 ) NO Sulfati (SO 4 ) NO 221 Kloridi (Cl - ) (Cl) NO Djelotvorni klor (Cl 2 ) NO Ortofosfati (kao P) (PO 4 ) NO 224 Ukupni fosfor NO Azbest Alaklor Aldrin Atrazin Klordan Klordekon Klorfenvinfos 1 Prelazi Ne prelazi

14 PETAK, 7. KOLOVOZA NARODNE NOVINE BROJ 87 STRANICA Klorirani alkani, C 10 C Klorpirifos DDT ,2-dikloretan (EDC) Diklormetan (DCM) Dieldrin Diuron Endosulfan Endrin Halogenirani organski spojevi (kao AOX) NO Heptaklor Heksaklorbenzen (HCB) Heksaklorbutadien (HCBD) ,2,3,4,5,6-heksaklorcikloheksan (HCH) Lindan Mireks Poliklorirani dibenzodioksini i poliklororani dibenzofurani (PCDD+PCDF) (kao TEQ) 0, Pentaklorbenzen Pentaklorfenol (PCP) Polikloriranibifenili (PCB) 0, Simazin Tetrakloretilen (PER) Tetraklormetan (TCM) Triklorbenzen (TCB) (svi izomeri) Trikloretilen (TRI) Triklormetan Toksafen Vinil klorid (VCM) Antracen Benzen (C 6 H 6 ) (6) NO 346 Bromirani difenileteri (PBDE) Nonilfenol i nonilfenol etoksilati (NP/NPE) Okilfenoli i okilfenol etoksilati Etilbenzen (6) NO Etilen-oksid Izoproturon Naftalen Organokositreni spojevi (kao ukupni Sn) NO Di-(2-etil-heksil)-ftalat (DEHTP) Fenoli (kao ukupni C) Policiklički aromatski ugljikovodici (3) (PAU) ((PAHs)) Toluen (6) NO 358 Tributilkositar i spojevi (4) Trifenilkositar i spojevi (5) Trifluralin Ksileni (6) NO Fluoroanten Izodrin Heksabromobifenil 0, Benz (g,h,i,) perilen Aldehidi NO

15 STRANICA 46 BROJ 87 NARODNE NOVINE PETAK, 7. KOLOVOZA Ukupni aromatski ugljikovodici NO 369 Ukupni nitrirani ugljikovodici NO 370 Ukupni halogenirani ugljikovodici NO 371 Ukupni organofosforni pesticidi NO 372 Ukupni organoklorni pesticidi NO 373 Ukupne površinske aktivne tvari NO 374 Detergenti, anionski NO 375 Detergenti, neionski NO 376 Detergenti, kationski NO 377 Teškohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) NO 378 Ukupni ugljikovodici NO 379 Perfluorooktansulfonska kiselina (PFOS) i njezine soli NO 380 Perfluorooktansulfonil fluorid (PFOSF) NO 381 Heksabromociklododekan (HBCD) NO Aluminij (Al) NO 402 Arsen i spojevi (kao As) NO 403 Kadmij i spojevi (kao Cd) NO 404 Krom i spojevi (kao Cr) NO 405 Krom 6 + (Cr 6+ ) NO 406 Bakar i spojevi (kao Cu) NO 407 Živa i spojevi (kao Hg) NO 408 Nikal i spojevi (kao Ni) NO 409 Olovo i spojevi (kao Pb) NO 410 Cink i spojevi (kao Zn) NO 411 Vanadij i spojevi (kao V) NO Vanadij (V) NO Barij (Ba) NO Bor (B) NO Kobalt (Co) NO Kositar (Sn) NO Mangan (Mn) NO Selen (Se) NO Srebro (Ag) NO Željezo (Fe) NO 9.3. Ispuštanja u tlo Šifra CAS broj Onečišćujuća tvar Prag (kg/god.) na razini organizacijske jedinice 212 Cijanidi (kao ukupni CN) Fluoridi (F - ) Ukupni dušik Kloridi (Cl - ) (Cl) 1 milijun 224 Ukupni fosfor Azbest Alaklor Aldrin Atrazin Klordan Klordekon Klorfenvinfos Klorirani alkani,c 10 -C Klorpirifos DDT 1 Prelazi Ne prelazi

16 PETAK, 7. KOLOVOZA NARODNE NOVINE BROJ 87 STRANICA ,2-dikloretan (EDC) Diklormetan (DCM) Dieldrin Diuron Endosulfan Endrin Halogenirani organski spojevi (kao AOX) Heptaklor Heksaklorbenzen (HCB) Heksaklorbutadien (HCBD) ,2,3,4,5,6-heksaklorcikloheksan (HCH) Lindan Mireks Poliklorirani dibenzodioksini i poliklororani dibenzofurani (PCDD+PCDF) (kao TEQ) 0, Pentaklorbenzen Pentaklorfenol (PCP) Polikloriranibifenili (PCB) 0, Simazin Toksafen Vinil klorid (VCM) Antracen Benzen (C 6 H 6 ) (6) 200 (kao BTEX) 346 Bromirani difenileteri (PBDE) Nonilfenol i nonilfenol etoksilati (NP/NPE) Okilfenoli i okilfenol etoksilati Etilbenzen (6) 200 (kao BTEX) Etilen-oksid Izoproturon Naftalen Organokositreni spojevi (kao ukupni Sn) Di-(2-etil-heksil)-ftalat (DEHTP) Fenoli (kao ukupni C) Policiklički aromatski ugljikovodici (3) (PAU) ((PAHs)) Toluen (6) 200 (kao BTEX) 358 Tributilkositar i spojevi (4) Trifenilkositar i spojevi (5) Trifluralin Ksileni (6) 200 (kao BTEX) Heksabromobifenil 0,1 379 Perfluorooktansulfonska kiselina (PFOS) i njezine soli NO 380 Perfluorooktansulfonil fluorid (PFOSF) NO 381 Heksabromociklododekan (HBCD) NO 402 Arsen i spojevi (kao As) Kadmij i spojevi (kao Cd) Krom i spojevi (kao Cr) Bakar i spojevi (kao Cu) 50

17 STRANICA 48 BROJ 87 NARODNE NOVINE PETAK, 7. KOLOVOZA Živa i spojevi (kao Hg) Nikal i spojevi (kao Ni) Olovo i spojevi (kao Pb) Cink i spojevi (kao Zn) 100 nije relevantno, nema prijave u sastavnici okoliša NO prag nije određen. Prijava je obvezna za bilo koju količinu ispuštene tvari. (1) Obuhvaća: HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc. (2) Obuhvaća: CF 4, C 2 F 6, C 3 F 8, C 4 F 10, c-c 4 F 8, C 5 F 12, C 6 F 14. (3) Obuhvaća zbroj tzv Borneffovih PAU: Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten, Benzo(a)piren, Indeno(123-cd). (4) Ukupna masa tributilkositrovih spojeva izražena kao masa tributilkositra. (5) Ukupna masa trifenilkositrovih spojeva izražena kao masa trifenilkositra. (6) Dostava podataka po pojedinačnim onečišćujućim tvarima je obvezna ukoliko je prag za BTEX prekoračen (zbroj pojedinačnih vrijednosti benzena, toluena, etilbenzena i ksilena) U Datum: Osoba odgovorna za točnost podataka u ROO: Odgovorna osoba operatera: ime i prezime MP ime i prezime potpis potpis UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA PI-2 Podaci za godinu upisuje se kalendarska godina na koju se odnose podaci u obrascu (npr. ako se obrazac dostavlja u tekućoj godini u rubriku se upisuje prethodna godina). 1. Podaci o operateru Osobni identifikacijski broj (OIB) upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg dodjeljuje Ministarstvo financija porezna uprava Matični broj subjekta (MBS) ili matični broj obrta (MBO) upisuje se matični broj subjekta iz registra kojeg vodi nadležni Trgovački sud ili matični broj obrta iz obrtnog registra kojeg vodi nadležni ured državne uprave u županijama odnosno gradski ured Grada Zagreba Matični broj poslovnog subjekta (MBPS) upisuje se matični broj poslovnog subjekta za pravnu osobu kojeg izdaje Državni zavod za statistiku Naziv operatera upisuje se puni naziv trgovačkog društva ili druge pravne osobe, kako je upisana u registar Trgovačkog suda, odnosno fizičke osobe kako je upisana u obrtni registar a koja je vlasnik ili upravlja organizacijskom jedinicom na lokaciji. 2. Podaci o organizacijskoj jedinici na lokaciji 2.1. Šifra organizacijske jedinice na lokaciji upisuje se jedinstvena brojčana oznaka organizacijske jedinice na lokaciji koju je obveznik sam dodijelio istoj. Dvije ili više organizacijskih jedinica na lokacijama u sastavu obveznika ne smiju imati istu šifru. Ovu šifru obveznik može mijenjati samo uz suglasnost nadležnog tijela u županiji, odnosno Gradu Zagrebu Naziv organizacijske jedinice na lokaciji u sustavu operatera upisuje se naziv organizacijske jedinice na lokaciji koju je obveznik sam dodijelio istoj Adresa organizacijske jedinice na lokaciji upisuje se naziv ulice i broj, poštanski broj i naziv grada/naselja te naziv županije u kojoj se nalazi organizacijska jedinica na lokaciji, te vodno područje gdje se upisuje se jedno od dva vodna područja Republike Hrvatske prema posebnom propisu kojim se uređuje područje voda; vodno područje sliva rijeke Dunav ili jadransko vodno područje HTRS96 TM koordinate centroida organizacijske jedinice na lokaciji upisuju se HTRS96 TM koordinate centroida (približnog geometrijskog središta) organizacijske jedinice na lokaciji. Vrijednosti koordinata se zaokružuju na najbliži metar Djelatnost uslijed koje dolazi do ispuštanja u okoliš upisuje se NKD-razred i pripadajući naziv djelatnosti uslijed koje dolazi do ispuštanja u zrak, vode i/ili more i/ili nastajanja otpada Djelatnost prema Prilogu 1. (naziv) Djelatnost prema Prilogu 1. (šifra) upisuje se šifra djelatnosti prema Prilogu 1. ovoga Pravilnika Proizvodni kapacitet upisuje se kapacitet u jedinicama: snaga (MW), t/h, t/danu, ES, m 3 /danu, broj grla i dr Obveznici dostave podataka prema Uredbi (EZ) br. 166/2006 o uspostavljanju Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari i koja izmjenjuje i dopunjuje Direktive Vijeća 91/689/EEZ i 96/61/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 33, ) (u daljnjem tekstu: Uredba) Djelatnost prema Uredbi odabire se pripadajuća djelatnost i granična vrijednost kapaciteta sukladno Prilogu II. Uredbe, ukoliko je isto primjenjivo po oba kriterija. U suprotnom se odabire poruka»pregledom liste djelatnosti ustanovili smo da ne pripadamo niti jednoj od ponuđenih djelatnosti bilo zbog prirode djelatnosti bilo zbog praga projektiranog kapaciteta«

POPIS IZDANIH RJEŠENJA O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UZIMANJA UZORAKA I ISPITIVANJA VODA. Datum isteka Rješenja

POPIS IZDANIH RJEŠENJA O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UZIMANJA UZORAKA I ISPITIVANJA VODA. Datum isteka Rješenja POPIS IZDANIH RJEŠENJA O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UZIMANJA UZORAKA I ISPITIVANJA VODA Sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja

Διαβάστε περισσότερα

NOMENKLATURA ORGANSKIH SPOJEVA. Imenovanje aromatskih ugljikovodika

NOMENKLATURA ORGANSKIH SPOJEVA. Imenovanje aromatskih ugljikovodika NOMENKLATURA ORGANSKIH SPOJEVA Imenovanje aromatskih ugljikovodika benzen metilbenzen (toluen) 1,2-dimetilbenzen (o-ksilen) 1,3-dimetilbenzen (m-ksilen) 1,4-dimetilbenzen (p-ksilen) fenilna grupa 2-fenilheptan

Διαβάστε περισσότερα

Tablica 1. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U OTPADNIM VODAMA POKAZATELJI I MJERNE POVRŠINSKE SUSTAV JAVNE JEDINICA JEDINICE

Tablica 1. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U OTPADNIM VODAMA POKAZATELJI I MJERNE POVRŠINSKE SUSTAV JAVNE JEDINICA JEDINICE STRANICA 18 BROJ 3 NARODNE NOVINE godinu dostaviti Hrvatskim vodama, izvješće s podacima o količini mulja nastalog u postupku pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, izraženim isključivo u tonama suhe

Διαβάστε περισσότερα

PRAĆENJE PODZEMNIH I PROCJEDNIH VODA NA ODLAGALIŠTU TOTOVEC U RAZDOBLJU OD DO GODINE

PRAĆENJE PODZEMNIH I PROCJEDNIH VODA NA ODLAGALIŠTU TOTOVEC U RAZDOBLJU OD DO GODINE MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU STRUČNI STUDIJ ODRŽIVI RAZVOJ PATRICIJA SAKAL PRAĆENJE PODZEMNIH I PROCJEDNIH VODA NA ODLAGALIŠTU TOTOVEC U RAZDOBLJU OD 2011. DO 2016. GODINE ZAVRŠNI RAD ČAKOVEC, 2017.

Διαβάστε περισσότερα

RESOURCE JUNIOR ČOKOLADA NestleHealthScience. RESOURCE JUNIOR Okus čokolade: ACBL Prehrambeno cjelovita hrana 300 kcal* (1,5 kcal/ml)

RESOURCE JUNIOR ČOKOLADA NestleHealthScience. RESOURCE JUNIOR Okus čokolade: ACBL Prehrambeno cjelovita hrana 300 kcal* (1,5 kcal/ml) RESOURCE JUNIOR ČOKOLADA NestleHealthScience RESOURCE JUNIOR Okus čokolade: ACBL 198-1 Prehrambeno cjelovita hrana 300 kcal* (1,5 kcal/ml) */200 ml Hrana za posebne medicinske potrebe Prehrambeno cjelovita

Διαβάστε περισσότερα

PARNA POSTROJENJA ZA KOMBINIRANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE (ENERGANE)

PARNA POSTROJENJA ZA KOMBINIRANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE (ENERGANE) (Enegane) List: PARNA POSTROJENJA ZA KOMBINIRANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE (ENERGANE) Na mjestima gdje se istovremeno troši električna i toplinska energija, ekonomičan način opskrbe energijom

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR IZ KOLEGIJA ANALITIČKA KEMIJA I. Studij Primijenjena kemija

SEMINAR IZ KOLEGIJA ANALITIČKA KEMIJA I. Studij Primijenjena kemija SEMINAR IZ OLEGIJA ANALITIČA EMIJA I Studij Primijenjena kemija 1. 0,1 mola NaOH je dodano 1 litri čiste vode. Izračunajte ph tako nastale otopine. NaOH 0,1 M NaOH Na OH Jak elektrolit!!! Disoira potpuno!!!

Διαβάστε περισσότερα

21. ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE GODINE 8. RAZRED TOČNI ODGOVORI

21. ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE GODINE 8. RAZRED TOČNI ODGOVORI 21. ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE 2014. GODINE 8. RAZRED TOČNI ODGOVORI Bodovanje za sve zadatke: - boduju se samo točni odgovori - dodatne upute navedene su za pojedine skupine zadataka

Διαβάστε περισσότερα

PT ISPITIVANJE PENETRANTIMA

PT ISPITIVANJE PENETRANTIMA FSB Sveučilišta u Zagrebu Zavod za kvalitetu Katedra za nerazorna ispitivanja PT ISPITIVANJE PENETRANTIMA Josip Stepanić SADRŽAJ kapilarni učinak metoda ispitivanja penetrantima uvjeti promatranja SADRŽAJ

Διαβάστε περισσότερα

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU ODJEL ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE OKOLIŠA KVALITETA PRIRODNIH RESURSA VODA UKLJUČENIH U VODOOPSKRBU U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

o dopuni liste prioritetnih i prioritetnih opasnih tvari

o dopuni liste prioritetnih i prioritetnih opasnih tvari Prijedlog europskog zakonodavstva o dopuni liste prioritetnih i prioritetnih opasnih tvari mr. sc. Neven Bujas, dipl. ing. kem. teh. Jasmina Antolić, dipl. ing. preh. teh. Đorđa Medić, dipl. ing. kem.

Διαβάστε περισσότερα

Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine, broj 94/13) ministar zaštite okoliša i prirode donosi

Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine, broj 94/13) ministar zaštite okoliša i prirode donosi Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine, broj 94/13) ministar zaštite okoliša i prirode donosi PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM Članak 1. Ovim pravilnikom

Διαβάστε περισσότερα

PRERADA GROŽðA. Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet. Zavod za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju. Referati za vježbe iz kolegija

PRERADA GROŽðA. Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet. Zavod za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju. Referati za vježbe iz kolegija Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet Zavod za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju Referati za vježbe iz kolegija PRERADA GROŽðA Stručni studij kemijske tehnologije Smjer: Prehrambena

Διαβάστε περισσότερα

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina:

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina: S t r a n a 1 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a MgCl b Al (SO 4 3 sa njihovim molalitetima, m za so tipa: M p X q pa je jonska jačina:. Izračunati mase; akno 3 bba(no 3 koje bi trebalo dodati, 0,110

Διαβάστε περισσότερα

BR. P-MLU-02/2017. Cerium d.o.o. Sjedište: Lašćinska cesta 143 Ured: Koprivnička 70/II Zagreb

BR. P-MLU-02/2017. Cerium d.o.o. Sjedište: Lašćinska cesta 143 Ured: Koprivnička 70/II Zagreb PROGRAM MEĐULABORATORIJSKE BR. P-MLU-02/2017 Cerium d.o.o. Sjedište: Lašćinska cesta 143 Ured: Koprivnička 70/II 10 000 Zagreb Tel: +385 1 5805 921 Fax: +385 1 5805 936 e-mail: info@cerium.hr Organizator:

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

Pošto pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu broj 2.5 množimo s 1000,

Pošto pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu broj 2.5 množimo s 1000, PRERAČUNAVANJE MJERNIH JEDINICA PRIMJERI, OSNOVNE PRETVORBE, POTENCIJE I ZNANSTVENI ZAPIS, PREFIKSKI, ZADACI S RJEŠENJIMA Primjeri: 1. 2.5 m = mm Pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu. 1 m ima dm,

Διαβάστε περισσότερα

Obrazac 1 Dodjela kvote iz nacionalne pričuve

Obrazac 1 Dodjela kvote iz nacionalne pričuve DODATAK I Obrazac 1 Dodjela kvote iz nacionalne pričuve DODJELA KVOTE IZ NACIONALNE PRIČUVE 1 Proizvođač mlijeka nositelj poljoprivrednog gospodarstva: 2 Adresa: 3 Poštanski broj i pošta: 4 Telefon, e-pošta:

Διαβάστε περισσότερα

*** **** policije ****

*** **** policije **** * ** *** **** policije * ** *** **** UVOD na i M. Damaška i S. Zadnik D. Modly ili i ili ili ili ili 2 2 i i. koja se ne se dijeli na. Samo. Prema policija ima i na licije Zakon o kaznenom postupku (ZKP)

Διαβάστε περισσότερα

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice UPUTSTVO

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice UPUTSTVO Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice UPUTSTVO O NAČINU OBRADE I INFORMISANJA JAVNOSTI O PODACIMA IZ SISTEMA ZA PRAĆENJE

Διαβάστε περισσότερα

=DYH]XMRþHELRORãNHPHMQHYUHGQRVWL- BAT vrednosti

=DYH]XMRþHELRORãNHPHMQHYUHGQRVWL- BAT vrednosti PRILOGA II =DYH]XMRþHELRORãNHPHMQHYUHGQRVWL- BAT vrednosti Ime snovi.dudnwhulvwlþql Aceton aceton kri 0,34 mmol/l (20,0 mg/l) 38,95 mmol/mol kreatinina* (20,0 mg/g kreatinina*) Aluminij aluminij 200µg/l

Διαβάστε περισσότερα

=DYH]XMRþHELRORãNHPHMQHYUHGQRVWL- BAT vrednosti

=DYH]XMRþHELRORãNHPHMQHYUHGQRVWL- BAT vrednosti PRILOGA II =DYH]XMRþHELRORãNHPHMQHYUHGQRVWL- BAT vrednosti Ime snovi.dudnwhulvwlþql Aceton aceton 0,34 mmol/l (20,0 mg/l) 38,95 mmol/mol kreatinina* (20,0 mg/g kreatinina*) Aluminij aluminij 200µg/l Anilin

Διαβάστε περισσότερα

numeričkih deskriptivnih mera.

numeričkih deskriptivnih mera. DESKRIPTIVNA STATISTIKA Numeričku seriju podataka opisujemo pomoću Numeričku seriju podataka opisujemo pomoću numeričkih deskriptivnih mera. Pokazatelji centralne tendencije Aritmetička sredina, Medijana,

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Tangenta i normala

1.4 Tangenta i normala 28 1 DERIVACIJA 1.4 Tangenta i normala Ako funkcija f ima derivaciju u točki x 0, onda jednadžbe tangente i normale na graf funkcije f u točki (x 0 y 0 ) = (x 0 f(x 0 )) glase: t......... y y 0 = f (x

Διαβάστε περισσότερα

TABLICE AKTUARSKE MATEMATIKE

TABLICE AKTUARSKE MATEMATIKE Na temelju članka 160. stavka 4. Zakona o mirovinskom osiguranju («Narodne novine», br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 43/07., 79/07., 35/08., 40/10., 121/10.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Τι είναι ο αριθμός οξείδωσης Αριθμό οξείδωσης ενός ιόντος σε μια ετεροπολική ένωση ονομάζουμε το πραγματικό φορτίο του ιόντος. Αριθμό οξείδωσης ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΥΠΩΝ (Ε ΜΕΜΡ-Ε PRTR) Ετήσιες εκλύσεις και μεταφορές ρύπων και αποβλήτων

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΥΠΩΝ (Ε ΜΕΜΡ-Ε PRTR) Ετήσιες εκλύσεις και μεταφορές ρύπων και αποβλήτων ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΥΠΩΝ (Ε ΜΕΜΡ-Ε PRTR) Ετήσιες εκλύσεις και μεταφορές ρύπων και αποβλήτων Έντυπο 2010 (για το έτος αναφοράς 2008) Διαβάστε προσεκτικά το έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAĆENJU EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK IZ NEPOKRETNIH IZVORA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE U 2015.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAĆENJU EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK IZ NEPOKRETNIH IZVORA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE U 2015. ZRAK GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAĆENJU EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK IZ NEPOKRETNIH IZVORA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE U 2015. GODINI Siječanj, 2017. HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU GODIŠNJE

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr . Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Οξειδοαναγωγή Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 95 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 96 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Τι ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju Broj 1 / 06 Dana 2.06.2014. godine izmereno je vreme zaustavljanja elektromotora koji je radio u praznom hodu. Iz gradske mreže 230 V, 50 Hz napajan je monofazni asinhroni motor sa dva brusna kamena. Kada

Διαβάστε περισσότερα

Estimation of grain boundary segregation enthalpy and its role in stable nanocrystalline alloy design

Estimation of grain boundary segregation enthalpy and its role in stable nanocrystalline alloy design Supplemental Material for Estimation of grain boundary segregation enthalpy and its role in stable nanocrystalline alloy design By H. A. Murdoch and C.A. Schuh Miedema model RKM model ΔH mix ΔH seg ΔH

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE INTELIGENTNO UPRAVLJANJE Fuzzy sistemi zaključivanja Vanr.prof. Dr. Lejla Banjanović-Mehmedović Mehmedović 1 Osnovni elementi fuzzy sistema zaključivanja Fazifikacija Baza znanja Baze podataka Baze pravila

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Utjecaj izgaranja biomase na okoliš

Utjecaj izgaranja biomase na okoliš 7. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN 2016 Utjecaj izgaranja biomase na okoliš Ivan Horvat, mag. ing. mech. prof. dr. sc. Damir Dović, dipl. ing. stroj. Sadržaj Uvod Karakteristike biomase Uporaba Prednosti

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Preliminarni rezultati kvaliteta otpadnih voda odabranih zagađivača rijeke Bosne. Mr Melina Džajić Valjevac, dipl.inž.hem

Preliminarni rezultati kvaliteta otpadnih voda odabranih zagađivača rijeke Bosne. Mr Melina Džajić Valjevac, dipl.inž.hem Preliminarni rezultati kvaliteta otpadnih voda odabranih zagađivača rijeke Bosne Mr Melina Džajić Valjevac, dipl.inž.hem Korištene podloge: Odabir zagađivača Analiza pritisaka na vodotoke u Federaciji

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

Riješeni zadaci: Nizovi realnih brojeva

Riješeni zadaci: Nizovi realnih brojeva Riješei zadaci: Nizovi realih brojeva Nizovi, aritmetički iz, geometrijski iz Fukciju a : N R azivamo beskoači) iz realih brojeva i ozačavamo s a 1, a,..., a,... ili a ), pri čemu je a = a). Aritmetički

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A

Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A Ime i prezime: 1. Prikazane su tačke A, B i C i prave a,b i c. Upiši simbole Î, Ï, Ì ili Ë tako da dobijeni iskazi

Διαβάστε περισσότερα

EMISIJA ŠTETNIH SASTOJAKA U ATMOSFERU IZ PROCESA IZGARANJA IZGARANJE - IZVOR EMISIJE

EMISIJA ŠTETNIH SASTOJAKA U ATMOSFERU IZ PROCESA IZGARANJA IZGARANJE - IZVOR EMISIJE Prof. dr. sc. Z. Prelec INŽENJERSTO ZAŠTITE OKOLIŠA Poglavlje: (Emisija u atmosferu) List: 1 EMISIJA ŠTETNIH SASTOJAKA U ATMOSFERU IZ PROCESA IZGARANJA IZGARANJE - IZOR EMISIJE Izgaranje - najveći uzrok

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

T E H N I Č K I N A L A Z I M I Š LJ E NJ E

T E H N I Č K I N A L A Z I M I Š LJ E NJ E Mr.sc. Krunoslav ORMUŽ, dipl. inž. str. Stalni sudski vještak za strojarstvo, promet i analizu cestovnih prometnih nezgoda Županijskog suda u Zagrebu Poljana Josipa Brunšmida 2, Zagreb AMITTO d.o.o. U

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα Ελέγτοσ Ποιόηηηας Πόζιμοσ Νερού ΕΤΔΑΠ 2012

Δεδομένα Ελέγτοσ Ποιόηηηας Πόζιμοσ Νερού ΕΤΔΑΠ 2012 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΓΑΛΑΣΙΟΤ, ΣΟΙΥΕΙΑ 2012 ΠΑΛΑΙΑ ΔΕΞ. ΝΕΑ ΔΕΞ. ΓΑΛΑΣΙΟΤ ΓΑΛΑΣΙΟΤ (9005) (9012) ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ο C 8 14 8 14 ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΙΚΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΟ mg Cl2/l 449 0,57 449 0,54 ΑΓΧΓΙΜΟΣΗΣΑ, 25 οc μs/cm

Διαβάστε περισσότερα

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI)

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI) IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI) Izračunavanje pokazatelja načina rada OTVORENOG RM RASPOLOŽIVO RADNO

Διαβάστε περισσότερα

KONTROLA KEMIJSKOG ONEČIŠĆENJA POVRŠINSKIH VODA U EUROPSKOJ UNIJI

KONTROLA KEMIJSKOG ONEČIŠĆENJA POVRŠINSKIH VODA U EUROPSKOJ UNIJI KONTROLA KEMIJSKOG ONEČIŠĆENJA POVRŠINSKIH VODA U EUROPSKOJ UNIJI Mr. sc. Neven Bujas, dipl. ing. kem. teh. Jasmina Antolić, dipl. ing. preh. teh. Đorđa Medić, dipl. ing. kem. UVOD Razvojem industrijske

Διαβάστε περισσότερα

Operacije s matricama

Operacije s matricama Linearna algebra I Operacije s matricama Korolar 3.1.5. Množenje matrica u vektorskom prostoru M n (F) ima sljedeća svojstva: (1) A(B + C) = AB + AC, A, B, C M n (F); (2) (A + B)C = AC + BC, A, B, C M

Διαβάστε περισσότερα

STRUKTURA POLJA INTRASTAT OBRASCA

STRUKTURA POLJA INTRASTAT OBRASCA REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA CARINSKA UPRAVA STRUKTURA POLJA INTRASTAT OBRASCA Verzija 4.3 Čakovec, rujan 2013. 1. Sadržaj Intrastat obrasca

Διαβάστε περισσότερα

Vodik. dr.sc. M. Cetina, doc. Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

Vodik. dr.sc. M. Cetina, doc. Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju Vodik Najzastupljeniji element u svemiru (maseni udio iznosi 90 %) i sastavni dio Zvijezda. Na Zemlji je po masenom udjelu deseti element po zastupljenosti. Zemljina gravitacija premalena je da zadrži

Διαβάστε περισσότερα

Pripremila i uredila: Doc. dr. sc. Blaženka Foretić OSNOVE KEMIJSKOG RAČUNANJA

Pripremila i uredila: Doc. dr. sc. Blaženka Foretić OSNOVE KEMIJSKOG RAČUNANJA Pripremila i uredila: Doc. dr. sc. Blaženka Foretić OSNOVE KEMIJSKOG RAČUNANJA Relativna skala masa elemenata: atomska jedinica mase 1/12 mase atoma ugljika C-12. Unificirana jedinica atomske mase (u)

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL MATEMATIKA. Neka je S skup svih živućih državljana Republike Hrvatske..04., a f preslikavanje koje svakom elementu skupa S pridružuje njegov horoskopski znak (bez podznaka). a) Pokažite da je f funkcija,

Διαβάστε περισσότερα

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

41. Jednačine koje se svode na kvadratne . Jednačine koje se svode na kvadrane Simerične recipročne) jednačine Jednačine oblika a n b n c n... c b a nazivamo simerične jednačine, zbog simeričnosi koeficijenaa koeficijeni uz jednaki). k i n k

Διαβάστε περισσότερα

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά 6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ 6.1. Γενικά Είναι γεγονός ότι ανέκαθεν ο τελικός αποδέκτης των υπολειµµάτων της κατανάλωσης και των καταλοίπων της παραγωγικής διαδικασίας υπήρξε το περιβάλλον. Στις παλιότερες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - ΣΑΕΤ

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - ΣΑΕΤ Γενική και Ανόργανη Χημεία Περιοδικές ιδιότητες των στοιχείων. Σχηματισμός ιόντων. Στ. Μπογιατζής 1 Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Π Δ Χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 Π

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x Zadatak (Darjan, medicinska škola) Izračunaj vrijednosti trigonometrijskih funkcija broja ako je 6 sin =,,. 6 Rješenje Ponovimo trigonometrijske funkcije dvostrukog kuta! Za argument vrijede sljedeće formule:

Διαβάστε περισσότερα

Heterogene ravnoteže taloženje i otapanje. u vodi u prisustvu zajedničkog iona u prisustvu kompleksirajućegreagensa pri različitim ph vrijednostima

Heterogene ravnoteže taloženje i otapanje. u vodi u prisustvu zajedničkog iona u prisustvu kompleksirajućegreagensa pri različitim ph vrijednostima Heterogene ravnoteže taloženje i otapanje u vodi u prisustvu zajedničkog iona u prisustvu kompleksirajućegreagensa pri različitim ph vrijednostima Ako je BA teško topljiva sol (npr. AgCl) dodatkom

Διαβάστε περισσότερα

Vježba: Uklanjanje organskih bojila iz otpadne vode koagulacijom/flokulacijom

Vježba: Uklanjanje organskih bojila iz otpadne vode koagulacijom/flokulacijom Kolegij: Obrada industrijskih otpadnih voda Vježba: Uklanjanje organskih bojila iz otpadne vode koagulacijom/flokulacijom Zadatak: Ispitati učinkovitost procesa koagulacije/flokulacije na obezbojavanje

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ04.01 5 ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής Όπως συμβαίνει στη φύση έτσι και ο άνθρωπος θέλει να πετυχαίνει σπουδαία αποτελέσματα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

Eliminacijski zadatak iz Matematike 1 za kemičare

Eliminacijski zadatak iz Matematike 1 za kemičare Za mnoge reakcije vrijedi Arrheniusova jednadžba, koja opisuje vezu koeficijenta brzine reakcije i temperature: K = Ae Ea/(RT ). - T termodinamička temperatura (u K), - R = 8, 3145 J K 1 mol 1 opća plinska

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović Novi Sad April 17, 2018 1 / 22 Teorija grafova April 17, 2018 2 / 22 Definicija Graf je ure dena trojka G = (V, G, ψ), gde je (i) V konačan skup čvorova,

Διαβάστε περισσότερα

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2016. Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Prezime i ime: Broj indeksa: 1. Definisati Koxijev niz. Dati primer niza koji nije Koxijev. 2. Dat je red n=1

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

Prof. dr. sc. Z. Prelec ENERGETSKA POSTROJENJA Poglavlje: 7 (Regenerativni zagrijači napojne vode) List: 1

Prof. dr. sc. Z. Prelec ENERGETSKA POSTROJENJA Poglavlje: 7 (Regenerativni zagrijači napojne vode) List: 1 (Regenerativni zagrijači napojne vode) List: 1 REGENERATIVNI ZAGRIJAČI NAPOJNE VODE Regenerativni zagrijači napojne vode imaju zadatak da pomoću pare iz oduzimanja turbine vrše predgrijavanje napojne vode

Διαβάστε περισσότερα

INTEGRALNI RAČUN. Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa. Lucija Mijić 17. veljače 2011.

INTEGRALNI RAČUN. Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa. Lucija Mijić 17. veljače 2011. INTEGRALNI RAČUN Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa Lucija Mijić lucija@ktf-split.hr 17. veljače 2011. Pogledajmo Predstavimo gornju sumu sa Dodamo još jedan Dobivamo pravokutnik sa Odnosno

Διαβάστε περισσότερα

SUPPLEMENTAL INFORMATION. Fully Automated Total Metals and Chromium Speciation Single Platform Introduction System for ICP-MS

SUPPLEMENTAL INFORMATION. Fully Automated Total Metals and Chromium Speciation Single Platform Introduction System for ICP-MS Electronic Supplementary Material (ESI) for Journal of Analytical Atomic Spectrometry. This journal is The Royal Society of Chemistry 2018 SUPPLEMENTAL INFORMATION Fully Automated Total Metals and Chromium

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med =

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 96kcal 100g mleko: 49kcal = 250g : E mleko E mleko =

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Κεφάλαιο 1 Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό του επιστημονικού κλάδου της Οργανικής Χημείας και περιλαμβάνει αναφορές στους πυλώνες της. Ειδικότερα, εδώ παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 1 OSNOVNA KOLA SA DIODAMA

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 1 OSNOVNA KOLA SA DIODAMA ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU KATEDRA ZA ELEKTRONIKU OSNOVI ELEKTRONIKE SVI ODSECI OSIM ODSEKA ZA ELEKTRONIKU LABORATORIJSKE VEŽBE VEŽBA BROJ 1 OSNOVNA KOLA SA DIODAMA Autori: Goran Savić i Milan

Διαβάστε περισσότερα

5. Karakteristične funkcije

5. Karakteristične funkcije 5. Karakteristične funkcije Profesor Milan Merkle emerkle@etf.rs milanmerkle.etf.rs Verovatnoća i Statistika-proleće 2018 Milan Merkle Karakteristične funkcije ETF Beograd 1 / 10 Definicija Karakteristična

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ

RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ LOGARITAMSKA FUNKCIJA SVOJSTVA LOGARITAMSKE FUNKCIJE OSNOVE TRIGONOMETRIJE PRAVOKUTNOG TROKUTA - DEFINICIJA TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA - VRIJEDNOSTI TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA

Διαβάστε περισσότερα

Kaskadna kompenzacija SAU

Kaskadna kompenzacija SAU Kaskadna kompenzacija SAU U inženjerskoj praksi, naročito u sistemima regulacije elektromotornih pogona i tehnoloških procesa, veoma često se primenjuje metoda kaskadne kompenzacije, u čijoj osnovi su

Διαβάστε περισσότερα

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V Vodič: Cu klase Izolacija: PVC H07V-U HD. S, IEC 7-5, VDE 08- P JUS N.C.00 450/750 V 500 V Minimalna temperatura polaganja +5 C Radna temperatura -40 C +70 C Maksimalna

Διαβάστε περισσότερα

PRIMJER 3. MATLAB filtdemo

PRIMJER 3. MATLAB filtdemo PRIMJER 3. MATLAB filtdemo Prijenosna funkcija (IIR) Hz () =, 6 +, 3 z +, 78 z +, 3 z +, 53 z +, 3 z +, 78 z +, 3 z +, 6 z, 95 z +, 74 z +, z +, 9 z +, 4 z +, 5 z +, 3 z +, 4 z 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Na temelju članka 15. stavka 2. podstavka 6. Zakona o hrani (»Narodne novine«broj 46/07) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra poljoprivrede,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πρότυπα δυναμικά αναγωγής ( ) ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΥΣ 25 o C. Ημιαντιδράσεις αναγωγής , V. Antimony. Bromine. Arsenic.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πρότυπα δυναμικά αναγωγής ( ) ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΥΣ 25 o C. Ημιαντιδράσεις αναγωγής , V. Antimony. Bromine. Arsenic. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΥΣ 5 o C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πρότυπα δυναμικά αναγωγής ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΥΣ 5 o C, V, V Auminum Bervium A ( H ) e A H. 0 Be e Be H. 1 ( ) [ ] e A F. 09 AF

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA April, 2013 Razni zapisi sistema Skalarni oblik: Vektorski oblik: F = f 1 f n f 1 (x 1,, x n ) = 0 f n (x 1,, x n ) = 0, x = (1) F(x) = 0, (2) x 1 0, 0 = x n 0 Definicije

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I.1.

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I.1. TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I Odredi na brojevnoj trigonometrijskoj kružnici točku Et, za koju je sin t =,cost < 0 Za koje realne brojeve a postoji realan broj takav da je sin = a? Izračunaj: sin π tg

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

Obrada signala

Obrada signala Obrada signala 1 18.1.17. Greška kvantizacije Pretpostavka je da greška kvantizacije ima uniformnu raspodelu 7 6 5 4 -X m p x 1,, za x druge vrednosti x 3 x X m 1 X m = 3 x Greška kvantizacije x x x p

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

UKUPAN BROJ OSVOJENIH BODOVA

UKUPAN BROJ OSVOJENIH BODOVA ŠIFRA DRŽAVNO TAKMIČENJE II razred UKUPAN BROJ OSVOJENIH BODOVA Test regledala/regledao...... Podgorica,... 008. godine 1. Izračunati steen disocijacije slabe kiseline, HA, ako je oznata analitička koncentracija

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

Sistemi veštačke inteligencije primer 1 Sistemi veštačke inteligencije primer 1 1. Na jeziku predikatskog računa formalizovati rečenice: a) Miloš je slikar. b) Sava nije slikar. c) Svi slikari su umetnici. Uz pomoć metode rezolucije dokazati

Διαβάστε περισσότερα

Osnove elektrotehnike I popravni parcijalni ispit VARIJANTA A

Osnove elektrotehnike I popravni parcijalni ispit VARIJANTA A Osnove elektrotehnike I popravni parcijalni ispit 1..014. VARIJANTA A Prezime i ime: Broj indeksa: Profesorov prvi postulat: Što se ne može pročitati, ne može se ni ocijeniti. A C 1.1. Tri naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

Tip ureappleaja: ecovit Jedinice VKK 226 VKK 286 VKK 366 VKK 476 VKK 656

Tip ureappleaja: ecovit Jedinice VKK 226 VKK 286 VKK 366 VKK 476 VKK 656 TehniËki podaci Tip ureappeaja: ecovit Jedinice VKK 226 VKK 286 VKK 366 VKK 476 VKK 66 Nazivna topotna snaga (na /),122,,28, 7,436,,47,6 1,16,7 Nazivna topotna snaga (na 60/) 4,21,,621, 7,23,,246,4 14,663,2

Διαβάστε περισσότερα

Državni izpitni center SPOMLADANSKI IZPITNI ROK *M * NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Sreda, 3. junij 2015 SPLOŠNA MATURA

Državni izpitni center SPOMLADANSKI IZPITNI ROK *M * NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Sreda, 3. junij 2015 SPLOŠNA MATURA Državni izpitni center *M15143113* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK NAVODILA ZA OCENJEVANJE Sreda, 3. junij 2015 SPLOŠNA MATURA RIC 2015 M151-431-1-3 2 IZPITNA POLA 1 Naloga Odgovor Naloga Odgovor Naloga Odgovor

Διαβάστε περισσότερα

Opća bilanca tvari - = akumulacija u dif. vremenu u dif. volumenu promatranog sustava. masa unijeta u dif. vremenu u dif. volumen promatranog sustava

Opća bilanca tvari - = akumulacija u dif. vremenu u dif. volumenu promatranog sustava. masa unijeta u dif. vremenu u dif. volumen promatranog sustava Opća bilana tvari masa unijeta u dif. vremenu u dif. volumen promatranog sustava masa iznijeta u dif. vremenu iz dif. volumena promatranog sustava - akumulaija u dif. vremenu u dif. volumenu promatranog

Διαβάστε περισσότερα

( , 2. kolokvij)

( , 2. kolokvij) A MATEMATIKA (0..20., 2. kolokvij). Zadana je funkcija y = cos 3 () 2e 2. (a) Odredite dy. (b) Koliki je nagib grafa te funkcije za = 0. (a) zadanu implicitno s 3 + 2 y = sin y, (b) zadanu parametarski

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα