«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Δ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Δ"

Transcript

1 «Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Δ Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, Επιστημονικός υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ 1 ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ, 2-6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 «ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ» 1

2 Άσκηση 1 Η εταιρεία 3Φ παράγει τρία προϊόντα: Φ1, Φ2 και Φ3. Στη διάρκεια του 2009 η εταιρεία προβλέπει ότι: Θα πραγματοποιήσει τις ακόλουθες πωλήσεις: μονάδες από το προϊόν Φ1, 5000 μονάδες από το προϊόν Φ2, και μονάδες από το προϊόν Φ3. Η μέση τιμή πώλησης ανά μονάδα θα είναι: 3.3 ευρώ. για το Φ1, 55 ευρώ για το Φ2, και 20 ευρώ. για το Φ3. Το μέσο μοναδιαίο μεταβλητό κόστος παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων θα είναι αντιστοίχως: 2,8 ευρώ για το Φ1, 35 ευρώ για το Φ2, και 16 ευρώ για το Φ3. Τα ειδικά σταθερά έξοδα που συνδέονται με το κάθε συγκεκριμένο προϊόν θα είναι αντιστοίχως: 20 χιλιάδες. ευρώ. για το προϊόν Φ1, 30 χιλιάδες ευρώ για το προϊόν Φ2, και 20 χιλιάδες ευρώ για το προϊόν Φ3. Τα κοινά σταθερά έξοδα της επιχείρησης θα είναι 75 χιλιάδες ευρώ ετησίως. Με βάση τα προηγούμενα δεδομένα, να επιχειρήσετε μιαν ανάλυση συνεισφοράς κατά προϊόν για το έτος Σχολιάσατε τα ευρήματα της ανάλυσης και με βάση αυτά αξιολογείστε το κάθε παραγόμενο προϊόν ως προς τη συνεισφορά του στα αποτελέσματα της επιχείρησης. Ποιο προβλέπετε να είναι το συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως της επιχείρησης 3Φ κατά το έτος 2009; 2

3 Δεδομένα Προϊόν Φ1 Προϊόν Φ2 Προϊόν Φ3 Πωλήσεις (Q) μονάδες 5000 μονάδες μονάδες Τιμή μονάδας (P) 3, Μέσο μοναδιαίο μεταβλητό κόστος (VC) Eιδικά σταθερά έξοδα Κοινά σταθερά έξοδα Μοναδιαίο περιθώριο συνεισφοράς: m=p-vc Φ1: m1 = 3,3 2,8 = 0,5 Φ1: m2 = = 20 Φ3: m3 = = 4 Το μοναδιαίο περιθώριο συνεισφοράς δείχνει τη συμμετοχή του συγκεκριμένου προϊόντος στο σταθερό κόστος της επιχείρησης και στην κερδοφορία της, κάθε φορά που πωλείται μια μονάδα του. 3

4 Δείκτης κέρδους-όγκου πωλήσεων: m (%)= (P-VC)/P Φ1: m1 (%) = 0,5/3,3 = 0,15 15% Φ1: m2 (%) = 20/55 = 0,36 36% Φ3: m3 (%) = 4/20 = 0,2 20% το ποσοστό ενός ευρώ που εισπράττεται από πωλήσεις που είναι διαθέσιμο για να καλύψει σταθερό κόστος και κερδοφορία. 4

5 Συνεισφορά προϊόντος στα αποτελέσματα της επιχείρησης Συνεισφορά του προϊόντος: Μi=Σ m.qi Φ1: Μ1 = m1*q1 =0,5*30000 = Φ1: Μ2 = m2*q2 =20*5000 = Φ3: Μ3 = m3*q3 = 4*10000 = Λαμβάνοντας υπόψιν και τα σταθερά έξοδα έχουμε: Φ1: Μ1 = = Φ1: Μ2 = = Φ3: Μ3 = =

6 Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως της επιχείρησης Πωλήσεις: = Κοινά σταθερά έξοδα: Συνολικά: = > 0 6

7 Άσκηση 2 Ένας φίλος σας προγραμματίζει να αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Μετά από μια αρχική διερεύνηση της αγοράς περιορίζει τις επιλογές του σε τρία μοντέλα το V, το T και το S. Τα τρία βασικά κριτήρια που έχει θέσει η για την τελική επιλογή του είναι: α) η οικονομικότητα της επιλογής, β) η ποιότητα και γ) η ευρυχωρία, ενώ βαθμολογεί τη βαρύτητα των τριών αυτών κριτηρίων αντιστοίχως με 0.5, 0.3 και 0.2. Με τη χρήση δεκαβάθμιας κλίμακας (όπου 10 είναι το άριστα), ο φίλος σας βαθμολογεί στα τρία συγκεκριμένα κριτήτρια το V (8,8,2), το T (3,5,9) και το S (5,8,7). 1. Ποιο κατά τη γνώμη σας μοντέλο είναι τελικώς πιθανότερο και ποιο το πιο απίθανο να αγοράσει ο φιλος σας; 2. Με ποιο τρόπο η εταιρεία που παράγει το μοντέλο που είναι μάλλον απίθανο να αγοραστεί- αν υποθέσουμε ότι η αξιολόγηση του φίλου σας είναι τυπική των υποψηφίων αγοραστών της συγκεκριμένης αγοράςμπορεί να επηρεάσει τους καταναλωτές να το επιλέξουν; 7

8 Δεδομένα Κριτήρια (Βαρύτητα) μοντέλο V μοντέλο T μοντέλο S Οικονομικότητα (0,5) Ποιότητα (0,3) Ευρυχωρία (0,2)

9 Υπολογισμός συνολικής βαθμολογιας Λάθος: V = = 18 T = = 17 S = = 20 Σωστό: V = 8*0,5 + 8*0,3 + 2*0,2 = 4 + 2,4 + 0,4 = 6,8 T = 3*0,5 + 5*0,3 + 9*0,2 = 1,5 + 1,5 + 1,8 = 4,8 S = 5*0,5 + 8*0,3 + 7*0,2 = 2,5 + 2,4 + 1,4 = 6,3 9

10 Με ποιο τρόπο η εταιρεία που παράγει το μοντέλο που είναι μάλλον απίθανο να αγοραστεί- αν υποθέσουμε ότι η αξιολόγηση του φίλου σας είναι τυπική των υποψηφίων αγοραστών της συγκεκριμένης αγοράς- μπορεί να επηρεάσει τους καταναλωτές να το επιλέξουν; Κριτήρια (Βαρύτητα) μοντέλο V μοντέλο T μοντέλο S Οικονομικότητα (0,5) Ποιότητα (0,3) Ευρυχωρία (0,2)

11 Άσκηση 2 Η ακόλουθη χρονοσειρά δείχνει την εξέλιξη των πωλήσεων της εταιρίας ΕΨΑ για την τριετία σε χιλιόλιτρα. Ετος Τρίμηνο Α' Β' Γ' Δ' Α' Β' Γ' Δ' Α' Β' Γ' Δ' Πωλήσεις Κάντε το γράφημα της χρονοσειράς. Υπάρχει εποχιακότητα; 2. Βρείτε τους συντελεστές εποχιακότητας της χρονοσειράς και ερμηνεύστε τους συνοπτικά. Δημιουργείστε τη νέα χρονοσειρά χωρίς εποχιακότητα. Κάντε το γράφημα της νέας χρονοσειράς. Υπάρχει τάση στη νέα χρονοσειρά ή είναι στάσιμη; 3. Αν οι προβλεπόμενες ετήσιες πωλήσεις για το 2008 εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένες κατά 10% σε σχέση με το 2007 πόσο περίπου θα πωλήσει το τρίτο τρίμηνο του 2008 η εταιρία ΕΨΑ; 11

12 Κάντε το γράφημα της χρονοσειράς. Υπάρχει εποχιακότητα; Υπάρχει εποχιακότητα 12

13 Βρείτε τους συντελεστές εποχιακότητας της χρονοσειράς και ερμηνεύστε τους συνοπτικά. Ετος Τρίμηνο Α' Β' Γ' Δ' Α' Β' Γ' Δ' Α' Β' Γ' Δ' Πωλήσεις ΜΟ : 189,75 ΜΟ τριμήνων Α : 170,3, Β : 190,7, Γ : 221, Δ : 177 Συντελεστές εποχιακότητας: ΜΟ τριμήνου / ΜΟ Α : 170,3 / 189,75 = 0.9 Β : 190,7 / 189,75 = 1.01 Γ : 221 / 189,75 = 1.16 Δ : 177 / 189,75 =

14 Δημιουργείστε τη νέα χρονοσειρά χωρίς εποχιακότητα. Χρονοσειρα χωρίς εποχιακότητα: τιμή / συντελεστή εποχιακότητας 14

15 Κάντε το γράφημα της νέας χρονοσειράς. Υπάρχει τάση στη νέα χρονοσειρά ή είναι στάσιμη; Υπάρχει τάση (όχι στάσιμη) 15

16 Αν οι προβλεπόμενες ετήσιες πωλήσεις για το 2008 εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένες κατά 10% σε σχέση με το 2007 πόσο περίπου θα πωλήσει το τρίτο τρίμηνο του 2008 η εταιρία ΕΨΑ; Λάθος: 233*1,1 = 256,3 Σωστό: Πωλήσεις 2008 = 1.1*( ) = 880 Πωλήσεις 3 ου τριμήνου = 880/4 = 220 Πωλήσεις 3 ου τριμήνου με εποχιακότητα= 220*1.16=

17 Άσκηση 4 Μια εταιρεία παραγωγής σκυροδέματος προσπαθεί να εκτιμήσει τη ζήτηση της για το Έχει στη διάθεσή της δύο μοντέλα παλινδρόμησης Α και Β που προέκυψαν από εξαμηνιαία δεδομένα το διάστημα Α: Ζ = ΟΔ 3.6 Τ PZ (R 2 =0.77) B: Z = OΔ - 0.3Τ Α (R 2 =0.79) (4.2) (2.3) (1.5) (3.9) (0.8) (4.2) Όπου Ζ είναι η ζήτηση του τσιμέντου σε τόνους, ΟΔ η οικοδομική δραστηριότητα, Τ η τιμή του μονωτικού, ΡΖ η παραγωγή του μονωτικού την προηγούμενη χρονιά και Α η εικονική μεταβλητή που συμβολίζει την ύπαρξη ή όχι ανταγωνιστή (Α=1 ή Α=0 αντίστοιχα). Στις παρενθέσεις είναι οι συντελεστές -saisic για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή. Ζητείται: 1. Πόσοι είναι οι βαθμοί ελευθερίας του μοντέλου 2. Ποιες από τις ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούμε να παραλείψουμε στα δύο μοντέλα με βαθμό βεβαιότητας 95%. 3. Σχολιάστε τα πρόσημα των ανεξαρτήτων μεταβλητών στα δύο μοντέλα. 4. Αν τα δεδομένα ήταν ετήσια θα ήταν τα δύο μοντέλα αξιόπιστα; 17

18 Δίνεται Πίνακας κατανομής Suden (-saisic) Βαθμοί Βαθμός βεβαιότητας ελευθερί ας 75% 90% 95% 97.5% 99%

19 1. Πόσοι είναι οι βαθμοί ελευθερίας του μοντέλου; Έχουμε 2(εξάμηνα)*22(χρόνια)=44 παρατηρήσεις άρα 44-4(μεταβλητές)=40 βαθμοί ελευθερίας 19

20 2. Ποιες από τις ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούμε να παραλείψουμε στα δύο μοντέλα με βαθμό βεβαιότητας 95%. Βαθμοί Βαθμός βεβαιότητας ελευθερί ας 75% 90% 95% 97.5% 99% Παραλείπονται οι μεταβλητές που έχουν -sa < -ab. T-ab για 40 βαθμούς ελευθερίας και 95% σημαντικότητα είναι Αρα παραλείπονται οι μεταβλητές PZ για το πρώτο και Τ για το δεύτερο. 20

21 3. Σχολιάστε τα πρόσημα των ανεξαρτήτων μεταβλητών στα δύο μοντέλα Α: Ζ = ΟΔ 3.6 Τ PZ (R 2 =0.77) B: Z = OΔ - 0.3Τ Α (R 2 =0.79) (4.2) (2.3) (1.5) (3.9) (0.8) (4.2) Αρνητικό πρόσημο η τιμή γιατί όσο ανεβαίνει μειώνονται οι πωλήσεις. Αρνητικό πρόσημο ο ανταγωνιστής γιατί αν υπάρχει (Α=1) μειώνονται οι πωλήσεις. Θετικό πρόσημο η οικοδομική δραστηριότητα γιατί όσο αυξάνει αυξάνονται και οι πωλήσεις. Θετικό πρόσημο οι πωλήσεις του προηγούμενου χρόνου δείχνει ότι έχει μια δύναμη αδράνειας το σύστημα 21

22 4. Αν τα δεδομένα ήταν ετήσια θα ήταν τα δύο μοντέλα αξιόπιστα; Όχι γιατί οι παρατηρήσεις θα ήταν μόλις 22 (όσα και τα έτη) -->(εμπειρικός κανόνας: φορές περισσότερες από τις ανεξάρτητες μεταβλητές) 22

23 Άσκηση 5 Υπολογίστε με τη μέθοδο της εκθετικής λείανσης και με συντελεστή λείανσης h=0.2 την πρόβλεψη για τις πωλήσεις του 2011 μιας βιοτεχνίας που παράγει επιταπέζια παιχνίδια (σε χιλ. ) έχοντας δεδομένη τη χρονοσειρά των πωλήσεων από το 2006 ως το Καντε το γράφημα των δύο χρονοσειρών (των πραγματικών δεδομένων (X) και των αποτελεσμάτων της λείανσης (F). Δεδομένα X Πρόβλεψη F Σφάλμα e F

24 Εξισώσεις εκθετικής λείανσης e S F +1 m X = S = S - F + h 1 e e : σφάλμα τη χρονική στιγμή X : πραγματική τιμή τη χρονική στιγμή F : εκτίμηση για την τιμή της χρονοσειράς τη χρονική στιγμή S : εκτίμηση για τη στάθμη της χρονοσειράς τη χρονική στιγμή m: αριθμός μελλοντικών περιόδων h [0,1]: παράμετρος λείανσης για τη στάθμη και την τάση αντίστοιχα 24

25 F 2006 = 55, άρα S 2005= 55 e 2006= S 2006= *1 = 55.2 F 2007 = 55.2 e 2007= = 7.8 S 2007= *7.8 = 56.8 F 2007 = 56.8 κοκ h=0,2 Δεδομένα X Πρόβλεψη F Σφάλμα e F e S F +1 m X = S = S - F + h 1 e 25

26 γράφημα των δύο χρονοσειρών X F

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης & Η χρησιμότητά του Περιεχόμενα Γενικά Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Ο Υπολογισμός του Νεκρού Σημείου Το Νεκρό Σημείο ως δείκτης παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ISSN:2241 4878 Tεύχος 94 2 Οκτωβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής mprandeka@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μια πρόταση διεξόδου από την κρίση στην απασχόληση και από την ύφεση

Μια πρόταση διεξόδου από την κρίση στην απασχόληση και από την ύφεση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 8 Μια πρόταση διεξόδου από την κρίση στην απασχόληση και από την ύφεση ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝIΔΗΣ KAI ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ.

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (BUSINESS PLAN) Κάντε την ιδέα σας πραγµατικότητα Κάθε επιχείρηση ξεκινά µε µια ιδέα. Άσχετα µε το τι είναι αυτή η ιδέα, ένα καλά µελετηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρχικό Κεφάλαιο (principal), ονομάζεται το ποσό των χρημάτων που δανείζεται κάποιος κατά τη σύναψη ενός δανείου Το ποσό αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 1 Εισαγωγή Δεν είναι λίγα όσα έχουν λεχθεί και γραφεί, ιδίως τα τελευταία χρόνια, για τον τομέα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 40

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 40 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 40 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 40 TPAΠEZA THΣ EΛΛA OΣ Eλευθ. Bενιζέλου 21 102 50 Aθήνα www.bankofgreece.gr ιεύθυνση Oικονοµικής Ανάλυσης και Mελετών

Διαβάστε περισσότερα