Slovar Merjenja Slovenska verzija

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Slovar Merjenja Slovenska verzija"

Transcript

1 Slovar Merjenja MERJENJE Merjenje je določitev dimenzije, obsega ali količine stvari. Enota je standardna količina, v primerjavi s katero se meri druge količine. V zgodovini je bilo že veliko sistemov enot. Nekatere starodavne mere, kot so dan, čevelj in funt, so danes še vedno v uporabi; enote SI, najnovejša različica metričnega sistema, pa se največ uporabljajo v znanosti. Lestvica je merilo, ki z neposredno zvezo števila s fizikalno veličino podaja velikost fizikalne veličine. S pomočjo lestvic merimo fizikalne veličine, kot sta temperatura in zvok. Angleški sistem za merjenje Angleški sistem je tradicionalni sistem enot, razvit v Veliki Britaniji, ki temelji na treh enotah: čevelj, funt in sekunda (foot, pound, second - sistem f. p. s.). Leta 1991 so sklenili, da bodo aker, pint, žlahtna unča, milja, jard, čevelj in palec (acre, pint, troy ounce, mile, yard, foot, inch) ostali v uporabi za merjenje količin piva, mošta in mleka, pa tudi v prometu ter zemljiški knjigi (katastru). Druge enote, na primer seženj in kalorija (fathom, therm so prenehali uporabljati do leta Različica angleškega sistema je še vedno v splošni uporabi v ZDA, čeprav so v ameriških znanstvenih krogih sprejeli sistem SI. Sistem c. g. s.: temelji na centimetru (enoti za dolžino), gramu (za maso) in sekundi (enoti za čas). Sistem m. k. s.: V tem sistemu osnovne enote meter, kilogram in sekunde nastopajo namesto centimetra, grama in sekunde. Tako kot sistem c. g. s. tudi sistem m. k. s. nima standardne enote za prostornino. ENOTE ANGLEŠKEGA SISTEMA ZA MERJENJE Dolžina angleško 1 čevelj foot = 12 palcev 1 jard yard = 3 čevlji 1 rod = 5 ½ jardov = 16½ čevljev 1 čejn chain = 4 rodov = 22 jardov 1 furlong = 10 čejnov = 220 jardov 1 milja mile = 5280 čevljev 1 milja = 1760 jardov 1 milja = 8 furlongov palec inch Za pretvorbo raznih mer: Navtične mere 1 seženj fathom = 6 čevljev 1 kabel cable = 120 sežnjev 1 navtična milja nautical mile = 6067,11549 čevljev Površina 1 kvadratni čevelj foot = 144 kvadratnih palcev 1 kvadratni jard yard = 9 kvadratnih čevljev 1 kvadratni rod = 30 t kvadratnih jardov 1 jutro acre = 4 rude 1 jutro acre = 4840 kvadratnih jardov 1 kvadratna square mile = 640 juter milja 1 ruda rood = 7-8 jardov Prostornina 1 kubični čevelj = 1728 kubičnih palcev 1 kubični jard = 27 kubičnih čevljev 1 veliki sodček bulk barrel = 5,8 kubičnih čevljev Ladijske mere 1 registrska tona = 100 kubičnih čevljev

2 Slovar Merjenja Mimogrede povedano je čevelj, jard in palec določil angleški kralj Henry I. Odredil je, da je en jard dolžina njegove iztegnjene roke, merjeno od nosu do konice prstov. Votle mere 1 tekočinska unča fluid ounce = 8 tekočinskih dramov 1 džil gill = 5 tekočinskih unč 1 pint = 4 džili 1 kvart = 2 pinta 1 galona = 4 kvarti 1 pek peck = 2 galoni 1 mernik bushel = 4 peke 1 kvarter quarter = 8 mernikov 1 veliki sodček bulk barrel = 36 galon Uteži 1 unča ounce = 437 ½ zrn (grainov) 1 unča ounce = 16 dramov 1 funt pound = 16 unč 1 ston stone = 14 funtov 1 kvarter quarter = 28 funtov 1 stot hundredweight = 4 kvarterji 1 tona = 20 stotov Metrični sistem Metrični sistem mer in uteži je bil v 18. stoletju razvit v Franciji, druge države pa so ga sprejele v 19. stoletju. Metrični sistem temelji na sistemu m. k. s., saj za osnovno enoto dolžine uporablja meter, za osnovno enoto mase kilogram, za osnovno enoto časa sekundo in za osnovno enoto prostornine liter. Zaradi neskladnosti v definicijah toplotne kalorije ter električnih veličin so za znanstveno delo metrični sistem zamenjale enote SI. Metrični sistem so v 19. stoletju za večino namenov zakonsko sprejeli v Veliki Britaniji, ZDA in nekaterih drugih državah, tudi pri nas. Enote SI Enote SI (iz francoskega izraza Systeme International d'unites) predstavljajo standardni sistem znanstvenih enot, ki ga uporabljajo znanstveniki po vsem svetu. Leta Dolžina 1 centimeter = 10 milimetrov 1 decimeter = 10 centimetrov = 100 milimetrov 1 meter = 10 decimetrov = 1000 milimetrov 1 dekameter = 10 metrov 1 hektometer = 10 dekametrov = 100 metrov 1 kilometer = 10 hektometrov = 1000 metrov Površina 1 kvadratni centimeter = 100 kvadratnih milimetrov 1 kvadratni meter = kvadratnih centimetrov 1 ar = 100 kvadratnih metrov = kvadratnih centimetrov 1 hektar = 100 arov = kvadratnih metrov 1 kvadratni kilometer = 100 hektarov = kvadratnih metrov Masa 1 centigram = 10 miligramov 1 decigram = 10 centigramov = 100 miligramov 1 gram = 10 decigramov = 1000 miligramov 1 dekagram = 10 gramov 1 hektogram = 10 dekagramov = 100 gramov 1 kilogram = 10 hektogramov = 1000 gramov 1 metrična tona = 1000 kilogramov Prostornina 1 kubični centimeter = kubičnih milimetrov 1 kubični decimeter = kubičnih centimetrov = kubičnih milimetrov 1 kubični meter = kubičnih decimetrov = kubičnih milimetrov

3 Slovar Merjenja Votla mera 1 centiliter = 10 mililitrov 1 deciliter = 10 centilitrov = 100 mililitrov 1 liter = 10 decilitrov = 1000 mililitrov 1 dekaliter = 10 litrov 1 hektoliter = 10 dekalitrov = 100 litrov 1 kiloliter = 10 hektolitrov = 1000 litrov Pretvorba iz angleškega v metrični sistem pomnoži z pomnoži z Pretvorba iz metričnega v angleški sistem Dolžina palci 25,4 0, milimetri čevlji 0,3048 3,28084 metri jardi 0,9144 1,09361 metri furlongi 0, ,97097 kilometri milje 1, , kilometri Površina kvadratni palci 6,4516 0, 1550 kvadratni centimetri kvadratni čevlji 0, ,7639 kvadratni metri kvadratni jardi 0, ,19599 kvadratni metri kvadratne milje 2, , kvadratni kilometri jutra 4046, , kvadratni metri jutra 0, , hektari Prostornina kubični palci 16, , kubični centimetri /votla mera kubični čevlji 0, ,3147 kubični metri kubični jardi 0, ,30795 kubični metri kubične milje 4,1682 0, kubični kilometri tekočinske unče (ZDA) 29,5735 0, mililitri tekočinske unče (ang.) 28, , mililitri pinti (ZDA) 0, , litri pinti (ang.) 0, , litri kvarti (quarts) (ZDA) 0, , litri kvarti (quarts) (ang.) 1, , litri galone (ZDA) 3, , litri galone (angl.) 4, , litri Masa unče 28, , grami funti 0, ,20462 kilogrami stoni (14 funtov) 6, , kilogrami tone (ZDA) 907, , kilogrami tone (angl.) 1 016, , kilogrami tone (ZDA) 0, ,10231 metrične tone tone (ang.) 1, , metrične tone Hitrost milje na uro 1, , kilometri na uro čevlji na sekundo 0,3048 3,28084 metri na sekundo Sila pound force 4, , njuton kilogram force 9, , njuton Tlak pound force na kvadratni palec 6, , kilopaskali tons force na kvadratni palec 15,4443 0, megapaskali atmosfere 10,1325 0, njuton na kvadratni centimeter Energija kalorije 4,1868 0, džul vatna ura , džul Moč Konjska moč 0,7457 1,34102 kilovati Poraba goriva milje na galono (ZDA) 0,4251 2,3521 kilometri na liter milje na galono (ang.) 0,3540 2, kilometri na liter galone na miljo (ZDA) 2,3521 0,4251 litri na kilometer galone na miljo (ang.) 2, ,3540 litri na kilometer 1960 je Mednarodna konferenca za mere in uteži priporočila globalno sprejetje izboljšanega mednarodnega sistema (SI) s sedmimi predpisanimi»osnovnimi enotami«: meter (m) za dolžino, kilogram (kg) za maso, sekunda (s) za čas, amper (A) za električni tok, kelvin (K) za termodinamično temperaturo, kandela (cd) za svetilnost in mol (mol) za množino snovi.

4 Slovar Merjenja Veličina SI enota Simbol absorbirana doza ioniziranega sevanja grej (gray) Gy aktivnost radioaktivnega izvora bekerel (becquerel) Bq čas sekunda s dolžina meter 1 m ekvivalent doze sevanja sivert (sievert) Sv električna kapacitivnost farad F električna napetost volt V električna prevodnost simens (siemens) S električni naboj kulon (coulomb) C električni tok amper 1 (ampere) A energija in delo džul (joule) J frekvenca herc (hertz) Hz glasnost zvoka decibel db gostota magnetnega pretoka tesla T induktivnost henri (henry) H izpostavljenost ioniziranemu sevanju rentgen R množina snovi moll mol magnetni pretok veber (weber) Wb masa kilogram 1 kg moč vat (watt) W osvetljenost luks (lux) lx prostorski kot steradian sr ravninski kot radian rad sila njuton (newton) N svetilnost kandela 1 (candela) cd svetlobni tok lumen lm temperatura Celzija C 2 temperatura, termodinamična kelvin 1 K tlak paskal (pascalj Pa upornost om (ohm) Ω 1 Osnovna enota SI 2 Opomba: stično se piše 0 nestično 0 C Sistem SI vključuje tudi dve dopolnilni enoti za merjenje kotov: radian (rad) za ravninske kote in steradian (sr) za prostorske kote. Poleg teh vsebuje priznane izpeljane enote, ki jih je mogoče izraziti z enostavnim množenjem ali deljenjem potenc osnovnih enot brez dodatnih faktorjev v izrazu; tak primer je vat (watt). Nekatere enote, ki niso del sistema SI, ostajajo v uporabi skupaj z enotami SI, ker so mednarodno sprejete in uporabljane. To so: minuta, ura in dan pri merjenju časa; mnogokratniki osnovnih ali izpeljanih enot, katerih imena so že dolgo v uporabi (na primer tona za maso, liter za prostornino), ter mere posebnih strok, npr. metrični karat za dragulje.

5 Slovar Merjenja PREDPONE SI Mnogokratnik Predpona Simbol Primer (10 18 ) eksa- E Eg (eksagram) (10 15 ) peta- P PJ (petadžul) (10 12 ) tera- T TV (teravolt) (10 9 ) giga- G GW (gigavat) (10 6 ) mega- M MHz (megahertz) 1000 (10 3 ) kilo- k kg (kilogram) 100 (102) hekto- h hm (hektometer) 10 (10 1 ) deka- da dan (dekanjuten) 1/10 (10-1 ) deci- d dc (decikulon) 1/100 (10-2 ) centi- c cm (centimeter) 1/1000 (10-3 ) mili- m mm (milimeter) 1/ (10-6 ) mikro- μ μf (mikrofarad) 1/ (10-9 ) nano- n nm (nanometer) 1/ (10-12 ) piko- p ps (pikosekunda) 1/ (10-15 ) femto- f frad (femtoradian) 1/ (10-18 ) ato- a at (atotesla) Znanstveni zapis Znanstveni zapis je metoda zapisovanja števil, ki je še posebno uporabna za podajanje zelo velikih in zelo majhnih števil. Število je zapisano z eno števko pred decimalno vejico in pomnoženo s potenco števila 10. Število decimalnih mest je odvisno od zahtevane natančnosti. Hitrost svetlobe je na primer zapisana kot 2,9979 x 108 m/s. Vrste mer Dolžina in razdalja Meter (m) je enota SI za dolžino. Meri 1,093 jarda. Definirana je kot dolžina poti, ki jo svetloba v vakuumu prepotuje v časovnem intervalu 1/299, sekunde. Čevelj (simbol ft) je angleška mera za dolžino in meri 0,3048 metra. Prvotno je čevelj predstavljal dolžino človeške noge. Čevelj se deli na 12 palcev in predstavlja eno tretjino jarda. Jard (simbol yd) meri tri čevlje (0,9144 m). V ZDA se pogosto uporablja za merjenje dolžine in včasih za označevanje kubičnih jardov (0,7545 kubičnih metrov) rodovitne prsti. Površina je velikost površja oziroma ploskve. Meri se v kvadratnih enotah, običajno kvadratnih centimetrih (cm 2 ), kvadratnih metrih (rn2) in kvadratnih kilometrih (km2). Izraz ploščina uporabljamo za opisovanje velikosti ploskev geometrijskih likov in teles. Hektar (simbol ha) je metrična enota površine, ki je enaka 100 arom oziroma kvadratnim metrom (2,47 jutra). Trafalgar Square v Londonu ima površino natanko enega hektarja. Jutro je tradicionalna angleška mera za merjenje zemljišč in meri 4840 kvadratnih jardov (4047 m 2 /0,405 ha). Ker so jutro uporabljali za merjenje polj, je bilo jutro definirano kot površina, ki jo volovska vprega lahko zorje v enem dnevu. Prostorninske in votle mere Prostor, ki ga zaseda trodimenzionalni trdni objekt, se imenuje prostornina. Votla mera, izraz, ki se v anglosaškem merskem sistemu uporablja za merjenje kapljevin, plinov ali sipkih snovi v posodah. Enote votlih mer vključujejo litre in mililitre (metrične) ter pinte in galone (angleške). Kubična mera je mera za prostornino, ki jo nakazuje bodisi beseda»kubičen«, ki ji sledi dolžinska mera, na primer "kubični meter«, bodisi oznaka»na tretjo potenco" postavljena za dolžinsko mero, na primer»meter na tretjo potenco«(m 3 ). Kubični decimeter (simbol dm 3 ), se nanaša na kocko, katere vsi robovi so dolgi po 1 dm (10 cm); to je tudi votla mera, ki jo imenujemo liter.

6 Slovar Merjenja Liter (simbol l ali L) je metrična prostorninska oz. votla enota, ki je enaka enemu kubičnemu decimetru. Sprva je bil liter definiran kot prostornina, ki jo zavzame en kilogram vode pri 4 C ob standardnem tlaku, a ta prostornina je nekolika večja od kubičnega decimetra. Galona je angleška votla mera za tekočine in suhe snovi in meri 4,546 litra. Ameriška galona meri 3,785 litra. Pint je angleška prostorninska votla mera, ki meri osmino galone oziroma 0,568 litra. V ZDA pint kot votla mera meri 0,473 litra, kot prostorninska mera pa 0,550 dm3. Teža in masa Teža je sila, ki na telo deluje zaradi gravitacije. Teža telesa je odvisna od njegove mase - količine snovi v telesu - ter od velikosti sile gravitacije, ki se zmanjšuje z višino. To pomeni, da telo tehta manj na vrhu gore kot ob morski gladini. Na Luni ima telo le še eno šestino svoje zemeljske teže, ker je sila gravitacije na Luni šestkrat manjša kot na Zemlji. Če je masa telesa m kilogramov, sila gravitacijskega polja pa 9 njutonov (newtonov) na kilogram, se enačba za težo T glasi T = mg. Masa je količina snovi v telesu, določena z njegovo vztrajnostjo. V sistemu SI je osnovna enota za maso kilogram. Na istem mestu enake mase občutijo enake gravitacijske sile, torej teže. Mase teles je torej mogoče na istem mestu primerjati prek njihovih tež. Standardna enota za maso, s katero se primerjajo vse druge mase, je enokilogramski valj iz platine in iridija, ki ga hranijo v mednarodnem biroju za uteži in mere (lnternational Bureau of Weights and Measures) v Sèvresu v Franciji. Kilogram je enota SI (simbol kg) za maso, ki meri 1000 gramov (2,24 funta). Definiran je kot masa, ki je enaka masi mednarodnega prototipa, ki ga hranijo v Mednarodnem biroju za uteži in mere (lnternational Bureau of Weights and Measures) v Franciji. Funt je angleška enota za maso (kratica lb). Standardni funt (0,45 kg) se razlikuje od žlahtnega funta (troy pound) (0,37 kg), ki ga uporabljajo za tehtanje dragih kovin. Funt izhaja iz rimske libre, ki je tehtala 0,327 kg. Tona (metrična tona) meri 1000 kg, angleška tona 984,2 kg. V ZDA uporabljajo dolgo tono, ki meri 1016 kg, in kratko tono, ki meri 907 kg. V pomorstvu tona pomeni prostornino 2,83 kubičnega metra (100 kubičnih čevljev). Z bruto tonami merijo celotno notranjo prostornino ladje, z neto registrskimi tonami pa prostornino za prevažanje tovora ali pomikov. Pri vojaških ladjah se meri število ton izpodrinjene morske vode, ko je ladja optimalno naložena. Mol (simbol mol) je enota 51 za množino snovi. Definiran je kot množina snovi, ki vsebuje toliko elementarnih delcev (atomov, molekul itd.), kolikor je atomov v 12 gramih izotopa ogljika 12. En mol elementa, ki obstaja v atomarni obliki, tehta toliko gramov, kolikor znaša njegovo atomsko število (tako en mol ogljika tehta 12 g), in vsebuje 6, x 1023 atomov (Avogadrovo število). Karat je enota za merjenje mase dragih kamnov; meri 0,2 grama in je del trojskega sistema (troy). Karat je tudi enota za čistost zlata; čisto zlato ima 24 karatov, 22-karatno zlato (najčistejše v draguljarstvu) vsebuje 22 delov zlata in 2 dela primesi (za dodatno trdnost). Prvotno je karat predstavljal težo rožičevega semena (arabski izraz za seme je kvirat). Čas Nenehno trajanje obstoja se meri z razdelitvijo v ure, minute in sekunde. Sprva je merjenje časa temeljilo na vrtenju Zemlje okoli svoje osi, ki pa je nekoliko neenakomerno. Zato so sekundo, standardno enoto SI, leta 1956 znova definirali s pomočjo Zemljinega vrtenja okoli 5onca, leta 1967 pa s pomočjo sevalnega vzorca elementa Celzija. Spletno mesto, ki ga vzdržuje Laboratorij za fiziko Nacionalnega inštituta za standarde in tehnologijo (National lnstitute of Standards and Technology Physics Laboratory), nudi zgodovinski pregled razvoja merjenja časa. Opisuje starodavne koledarje, prve ure, atomsko dobo in revolucijo v merjenju časa. Spletna stran: Leto je večja enota za merjenje časa, ki temelji na kroženju Zemlje okoli 5onca. Tropsko leto - od enega pomladnega enakonočja do naslednjega - traja 365,2422 dni. Na tem obdobju temelji koledarsko leto. Zvezdno leto je čas, ki ga Zemlja potrebuje, da sklene en krog okoli Sonca glede na fiksne zvezde, in traja 365,2564 dni (približno 20 minut dlje od tropskega leta). Razlika se pojavi zaradi precesije, ki počasi premika položaj enakonočij. Koledarsko leto sestavlja 365 dni in dodaten dan na koncu februarja vsakega prestopnega leta. Prestopna leta so tista, ki so deljiva s 4, z izjemo let, deljivih s 100, ki so prestopna le, če so deljiva tudi s 400. Leto 1900 torej ni bilo prestopno, leto 2000 pa je bilo. Sekunda (simbol sec ali s), šestdesetinka minute, je osnovna enota časa v sistemu SI. Definirana je kot trajanje period sevanja, ki ustreza prehodu med dvema hiperfinima nivojema osnovnega stanja izotopa cezija 133. Minuta je enota časa, ki meri 60 sekund. 60 minut tvori eno uro.

7 Slovar Merjenja Ura je enota časa, ki meri 60 minut. 24 ur predstavlja en koledarski dan. Dan je čas, v katerem se Zemlja zavrti okoli svoje osi. Sončev dan je čas, v katerem se Zemlja zavrti glede na Sonce. Razdeljen je v 24 ur in predstavlja osnovo koledarskega dneva. Zvezdni dan je čas, v katerem se Zemlja zavrti glede na zvezde. Ta je tri minute in 56 sekund krajši od Sončevega dne, ker se položaj Sonca glede na zvezdno ozadje (gledano z Zemlje) med kroženjem Zemlje okoli Sonca spreminja. Mesec je enota časa, ki temelji na gibanju Lune okoli Zemlje. Čas od enega ščipa oziroma mlaja do naslednjega (sinodski ali lunarni mesec), traja 29,53 dneva. Čas, ki ga Luna potrebuje za en krog okoli Zemlje glede na zvezde (zvezdni mesec), traja 27,32 dni. Sončev mesec traja 30,44 dni in predstavlja točno eno dvanajstino 5ončevega ali tropskega leta, torej časa, ki ga Zemlja potrebuje za en obhod okoli Sonca. Koledarski mesec je človeška iznajdba in je prirejen tako, da ustreza koledarskemu letu. Zvok Glasnost je subjektivna ocena ravni ali moči zvoka, ki doseže uho. Človeško uho glasnosti enega samega zvoka ne more določiti absolutne vrednosti, zmore le primerjavo med dvema različnima zvokoma. Natančna mera moči zvočnega vala v določeni točki se imenuje jakost zvoka. Točne primerjave moči zvoka lahko določimo z napravami, ki so kalibrirane v enotah, imenovanih decibel. Decibelska lestvica Decibelsko lestvico uporabljamo za merjenje glasnosti, saj je ena decibelska enota (simbol db), ki predstavlja približno 25-odstotno povečanje, najmanjša sprememba, ki jo človeško uho zazna. Šepetanje ima jakost 20 db; 140 db (vzlet reaktivnega letala) pa je na pragu bolečine. Decibel je bil prvotno v uporabi kot mera jakosti zvoka, nato pa so začeli z decibeli meriti tudi električne in elektronske izhode in se danes uporablja za primerjanje napetosti. Povečanje za 10 db ustreza 10-kratnemu povečanju v jakosti ali moči ter 20-kratnemu povečanju napetosti. Razlika v decibelih med dvema nivojema jakosti (ali moči) L 1 in L 2 je 10 log 10 (L 1 /L 2 ); razlika velikosti 1 db torej ustreza 25-odstotni spremembi. Za dve napetosti V 1 in V 2 je razlika v decibelih 20 log 10 (V 1 /V 2 ); 1 db v tem primeru ustreza 12-odstotni spremembi. Merjenje hrupa v decibelih je običajno oteženo, saj nekatere valovne dolžine zaznavamo kot posebno glasne. Decibelska lestvica Decibeli Tipičen zvok 0 prag sluha 10 šelestenje listja v lahnem vetrcu 10 tih šepet 20 povprečen šepet tih pogovor hotel; gledališče (med predstavami) glasen pogovor gost promet Decibeli Tipičen zvok vlak tovarna (lahko, srednje težko delo) 90 tovorni promet grom reaktivno letalo ob vzletu 130 prag bolečine vesoljska raketa ob vzletu Temperatura Celzijeva lestvica sega od zmrzišča do vrelišča vode in je razdeljena na 100 stopinj, pri čemer 0 stopinj predstavlja zmrzišče in 100 stopinj vrelišče vode. Celzijeva lestvica je dobila ime po švedskem astronomu Andersu Celsiusu, ki je lestvico določil leta 1742, vendar obrnjeno (zmrzišče je bilo pri 100, vrelišče pa pri 0 ). Fahrenheitova lestvica je temperaturna lestvica, ki si jo je leta 1714 zamislil nizozemski fizik poljskega rodu Gabriel Fahrenheit. Lestvico so do leta 1970 uporabljali v angleško govorečih deželah, nato pa so te države privzele Celzijevo lestvico in se tako pridružile preostalemu svetu. Intervali Fahrenheitove lestvice so merjeni v stopinjah ( F); F = ( C x 9/5) Fahrenheit je za izhodišče (nič stopinj) vzel najnižjo temperaturo, ki jo je lahko dosegel v laboratoriju, druga fiksna točka pa je bila temperatura človeškega telesa, ki ji je določil 96 F. Po tej lestvici voda zmrzuje pri 32 F in vre pri 212 F. Kelvinova lestvica V devetnajstem stoletju je irski fizik William Thomson Kelvin predstavil svojo lestvico absolutne temperature, ki jo uporabljajo znanstveniki. Začne se pri absolutni ničli (-273, 15 C) in narašča v enakih intervalih kot Celzijeva lestvica; 0 C je torej 273,15 K, 100 C pa je 373,15 K.

8 Tabela ekvivalentnih temperatur Stopinje Celzija in Fahrenheita je mogoče pretvarjati prek naslednjih formul: C = (F -32) x 100/180; F = (C x 180/100) C F C F C F C F , , , , , , ,2 9 48, , , ,4 8 46, , , ,6 7 44, , , ,8 6 42, , , ,0 5 41, , , ,2 4 39, , , ,4 3 37, , , ,6 2 35, , , ,8 1 33, , , ,0 0 32, , , ,2-1 30, , , ,4-2 28, , , ,6-3 26, , , ,8-4 24, , , ,0-5 23, , , ,2-6 21, , , ,4-7 19, , , ,6-8 17, , , ,8-9 15, , , , , , , , , , , , , , , ,6-13 8, , , ,8-14 6, , , ,0-15 5, , , ,2-16 3, , , ,4-17 1, , , , , , , , ,2 Celsius Kratek, a strnjen opis, kako je švedski astronom Anders Celsius zasnoval svojo temperaturno lestvico. Elektrika Amper je enota SI za električni tok (simbol A). Električni tok se meri podobno kot vodni tok, saj je izražen v količini na enoto časa (en amper predstavlja približno 6,28 x 1018 elektronov na sekundo) ali pa kot pretok naboja (en kulon (coulomb) na sekundo). Amper je definiran kot tok, ki pri prehodu skozi dva premočrtna, vzporedna, neskončno dolga vodnika v vakuumu v medsebojni razdalji 1 rn povzroča med njima določeno silo. Amper je dobil ime po francoskem fiziku in matematiku Andreju Amperu ( ). Volt je enota SI za električno napetost (simbol V). Majhna baterija ima napetost, ki meri 1,5 volta, visokonapetostna napeljava pa prenaša tudi do voltov. Napetost v gospodinjskih napeljavah meri 230 voltov v Evropi (zvišano z 220 leta 1995) in 110 voltov v ZDA. Absolutni volt je definiran kot razlika potencialov, ki v električnem krogu z upornostjo enega oma (ohma) (enota SI za električno upornost) povzroči tok enega ampera. Volt je lahko definiran tudi kot razlika potencialov, ki za premik pozitivnega naboja enega kulona na višji potencial porabi en džul (joule) dela. Volt je dobil ime po italijanskem fiziku Alessandru Volti ( ). Vat (watt) (simbol W) je enota SI za moč (stopnjo porabe energije), ki je definirana kot en džul (enota SI za delo in energijo, glej spodaj) na sekundo. Žarnice lahko na primer delujejo s 40, 60, 1 00 ali 150 vati moči, električni grelec pa z več kilovati (tisoč vatov). Vat je dobil ime po škotskem inženirju Jamesu Wattu ( ).

9 Absolutni vat je definiran kot moč, ki se porabi, ko se v eni sekundi opravi delo enega džula. V električnem smislu tok enega ampera v prevodniku, katerega konca sta na napetostni razliki enega volta, porabi en vat moči (vati = volti x amperi). Energija Džul (joule) (simbol J) je enota 5l za delo in energijo, ki je nadomestila kalorijo (en džul meri 0,24 kalorije). Definiran je kot delo (pretvorjena energija), ki ga opravi sila enega njutona (enota 5l za silo) na razdalji enega metra. Džul se lahko izrazi tudi kot delo, ki ga v eni sekundi opravi tok enega ampera na potencialni razliki enega volta. En vat je enak enemu džulu na sekundo. Kalorija je enota sistema c. g. s. za toploto; definirana je kot količina toplote, ki je potrebna za dvig temperature enega grama vode za 1 C. Kalorijo je nadomestil džul (ena kalorija je približno 4,2 džula). V dietetiki je Kalorija ali kilokalorija enaka 1000 kalorijam. 5 kilokalorijami merimo energijsko vrednost hrane v smislu proizvedene toplote: 28 9 proteinov proizvede 120 kilokalorij; ista količina ogljikovih hidratov prinese 110 kilokalorij; maščoba 270 kilokalorij in alkohol 200 kilokalorij.

10 Ameriške uteži in mere Slovar Merjenje in meritveni sistemi Leta 1975 so v Združenih državah Amerike sprejeli zakon o metričnem sistemu, vendar se še danes - razen v znanstvenih krogih - uporablja star sistem mer in uteži. Ameriške uteži in mere v uporabi Dolžina 1 čevelj (foot) = 12 palcev (inčev) 1 jard (yard) = 3 čevlji 1 rod(rod) = 5½ jarda = 16½ čevlja 1 čejn (chain) = 4 rode = 22 jardov 1 furlong (furlong) = 20 čejnov = 220 jardov = 40 rodov = 660 čevljev 1 milja (mile) = 8 furlongov = 1760 jardov = 5280 čevljev 1 lig (league) = 3 milje = 5280 jardov = čevljev Navtične mere 1 seženj (fathom) = 6 čevljev 1 kabel (cable) = 120 sežnjev = 720 čevljev 1 mednarodna navtična milja = 6076, čevljev Površina 1 kvadratni čevelj = 144 kvadratnih palcev 1 kvadratni jard = 9 kvadratnih čevljev = 1296 kvadratnih palcev 1 kvadratni rod = 30 1/4 kvadratnih jardov = 272 1/4 kvadratnih čevljev 1 kvadratna milja = 640 juter 1 sektor (section, zemljišča) = 1 milja v kvadrat 1 1 taunšip (township) = 6 milj v kvadrat = 36 sektorjev (zemljišča) = 36 kvadratnih milj 1 1 ena milja na kvadrat ni isto kot kvadratna milja

11 Kubične mere 1 kubični čevelj = 1728 kubičnih palcev 1 kubični jard = 27 kubičnih čevljev = kubičnih palcev Prostornina 1 kvart (quart) = 2 pinta = 67,2006 kubičnih palcev 1 pek (peck) = 8 kvartov = 16 pintov = 537,605 kubičnih palcev 1 mernik (bushel) = 4 pekov = 32 kvartov = 2150,42 kubičnih palcev Prostornina (votla mera) in lekarniške tekočinske mere 1 tekočinski dram = 60 minimov = 0,2256 kubičnih palcev 1 tekočinska unča = 8 tekočinskih dramov = 1,8047 kubičnih palcev 1 džil (gill) = 32 tekočinskih dramov = 4 tekočinske unče = 7,2188 kubičnih palcev 1 pint = 128 tekočinskih dramov = 16 tekočinskih unč = 4 džile = 28,875 kubičnih palcev 1 kvart (quart) = 256 tekočinskih dramov = 32 tekočinskih unč = 8 džilov = 2 pinta = 57,75 kubičnih palcev 1 galona (gallon) = 1024 tekočinskih dramov = 128 tekočinskih unč = 32 džilov = 8 pintov = 4 kvarti = 231 kubičnih palcev Uteži 1 dram = 27 11/32 zrn 1 unča (ounce) = 437 1/2 zrn = 16 dramov 1 funt (pound) = 7000 zrn = 256 dramov = 16 unč 1 stot (hudertweight)2 = 100 funtov 1 dolgi stot (gross ali long hundredweight) Opomba: izraz "stot" uporabljamo za utež, ki meri 100 funtov * = 112 funtov

12 1 tona (ton) = 2000 funtov Opomba: izraz "tona" uporabljamo za utež, ki meri 2000 funtov* = 20 stotov * Včasih te mere izrazimo tudi kot "kratke" stote oz. tone. 1 dolga tona (gross ali long ton) = 2240 funtov = 20 dolgih stotov Lekarniške uteži 1 skrupel (scruple) = 20 zrn (grains) 1 dram = 60 zrn = 3 skrupli 1 lekarniška unča (apothecaries' ounce) = 480 zrn = 24 skruplov = 8 dramov 1 lekarniški funt (apothecaries' pound) = 5760 zrn = 288 skruplov = 96 lekarniških dramov = 12 lekarniških unč Uteži za žlahtne kovine 1 penivejt (pennyweight) = 24 zrn 1 žlahtna unča (troy ounce) = 480 zrn = 240 penivejtov 1 žlahtni funt (troy pound) = 5760 zrn = 240 penivejtov = 12 žlahtnih unč Zemljemerske mere 1 link = 7,92 palca 1 čejn (chain) = 100 linkov = 4 rode = 66 čevljev 1 zakonita milja (statute mile) = 88 čejnov = 320 rodov = 5280 čevljev Enote krožnih mer sekunda minuta stopinja pravi kot iztegnjeni kot krog = 60 sekund = 60 minut = 90 stopinj = 180 stopinj = 360 stopinj

13 Enota oz. pojem absolutna teža akcelerometer akustični om angstrem ANSI Definicija teža telesa, na katero ne vpliva noben zunanji dejavnik, na primer atmosfera. Absolutno težo se torej določa v vakuumu ali pa z upoštevanjem vzgona. naprava, bodisi mehanska ali električna, za merjenje pospeševanja in zaviranja, torej stopnje spreminjanja hitrosti gibajočega se objekta. enota sistema c. g. s. za akustično impedanco (razmerje med pritiskom zvoka na površino in pretokom zvoka skozi površino). Akustični om je analogen enoti za merjenje električne upornosti. enota (simbol A), ki meri metrov ali desetmilijoninko milimetra; uporablja se za merjenje razdalj v atomih ter valovnih dolžin elektromagnetnega valovanja. Ime je dobila po švedskem astrofiziku Andersu Ängströmu. kratica imena ameriškega nacionalnega inštituta za standarde (American National Standard Institute). apotekarske uteži opuščene enote za merjenje mase, ki so jih včasih uporabljali lekarnarji. 20 zrn (grain) = 1 skrapl; 3 skrapli = 1 dram; 8 dram = apotekarska unča; 12 ap. unč = 1 apotekarski funt. ar astronomska enota akustični om (ohm) atmosfera barn metrična enota za površino, ki meri 1 00 kvadratnih metrov; 100 arov sestavlja hektar. kratica za hektar je ha. enota (simbol AU -astronomical unit), enaka povprečni razdalji med Zemljo in Soncem; meri km in se uporablja za opisovanje razdalj med planeti. Svetloba to razdaljo prepotuje v približno 8,3 minute. Enota sistema c. g. s. za akustično impedanco (razmerje med pritiskom zvoka na površino in pretokom zvoka skozi površino). Enota za tlak (kratica atm); 1 standardna atmosfera = Pa. Enota površine, ki se predvsem uporablja za merjenje sipalnega preseka atomskega jedra; 1 barn = m 2. bejz boks (base box) angleška ploskovna mera, ki se uporablja pri izdelavi kovinskih plošč; 1 base box = 20,232 m 2. bavd (baud) bruster (brewster) britanska termalna enota carcel cental Enota hitrosti električnih signalov (simbol Bd); 1 Bd = 1 pulz na sekundo. Enota (simbol B) za merjenje odziva optičnih materialov na obremenitev. Angleška mera za toploto (simbol Btu); 1 Btu meri približno 1055 J. (British thermal unit) Opuščena enota za svetilnost. ime za kratki stot; 1 cental = 45,36 kg. chaldron Opuščena votla mera; 1 chaldron = 1,309 m 3. čevelj funt (foot-pound) Angleška enota za energijo (simbol ft-lb); 1 ft-lb = 1,356 J. čevelj sveča (foot-candle) Enota osvetljenosti, ki jo je zamenjal luks (lux); 1 čevelj sveča = 10,76391 lx. dalton Mednarodna enota atomske mase, enaka 1/12 mase atoma ogljika 12. darsi (darcy) darvin (darwin) dekontaminacijski faktor Enota sistema c. g. s. (simbol D) za prepustnost; predvsem v geologiji za merjenje prepustnosti kamnin. Enota za merjenje hitrosti evolucijskih sprememb. Enota za merjenje učinkovitosti radiološke dekontaminacije; definiran je kot razmerje

14 med prvotno kontaminiranostjo in preostalim sevanjem. demal Enota za merjenje koncentracije; 1 demal = ekvivalent 1 grama raztopljene snovi v 1 litru topila. denje (denier) Enota za merjenje finosti preje; 9000 m 15-denskega najlona tehta 15 g. dina Enota sistema c.g.s. za merjenje sile; 105 din = 1 N. dioptrija Enota v optiki, ki meri lomnost leče; definirana je kot obratna vrednost žariščne razdalje v metrih dram Enota za lekarniško merjenje mase; 1 dram = 3,888 g. džil (gill) Einsteinova enota enota čistosti zraka Eotvosova enota erg erlang ersted (oersted) faktor vidljivosti Finsenova enota frigori (frigorie) Angleška votla mera, ki meri četrtino pinta. 1 džil meri v ZDA 0,118 litra. 1 džil meri v Veliki Britaniji 0,142 litrov. Enota za merjenje fotoenergije v atomski fiziki. Enota za merjenje onesnaženja zraka; meri število delcev, večjih od 0,5 mikrometra, v kubičnem čevlju zraka. Enota (simbol E) za merjenje majhnih sprememb jakosti Zemljine gravitacije z vodoravno razdaljo. Enota sistema c. g. s. za delo; definiran kot delo, ki ga sila ene dine opravi na razdalji enega centimetra. Enota za merjenje intenzivnosti telefonskega prometa; na primer 90 minut prenesenega prometa v 60 minutah = 1,5 erlangov ("prenesen promet«se nanaša na skupni čas opravljenih pogovorov znotraj določenega časovnega intervala). Enota sistema c. g. s. (simbol Oe) za merjenje jakosti magnetnega polja; enoto so nadomestili amperi na meter. 1 Oe=79,58 Am -1 Enota vidljivosti v megli; razmerje med svetlostjo megle in svetlostjo objekta. Enota (simbol FU) za merjenje jakosti ultravijolične svetlobe. Enota (simbol fg), ki se uporablja v hladilni tehnologiji za merjenje energije toplote; definirana je kot stopnja izločanja toplote, ki znaša 1 kilokalorijo na uro. furlong Enota za merjenje dolžine; 1 furlong = 201,168 m. galileo Enota (simbol Gal) za merjenje pospeška; 1 galileo = 10-2 m 5-2. gavs (gauss) hartri (hartree) Hehnerjevo število hajd (hide) inferno janski (jansky) Enota sistema c. g. s. za merjenje gostote magnetnega pretoka, ki jo je zamenjala enota tesla; 1 gavs = 1 x 10-4 tesle Atomska enota energije, definirana kot atomska enota naboja, deljena z atomsko enoto dolžine; 1 hartri = 4,850 x 10-18J. Enota za merjenje koncentracije maščobnih kis1in v oljih; Hehnerjevo število 1 je ekvivalentno 1 kg maščobnih kislin v 100 kg olja ali maščobe. Enota, ki so jo v 12. stoletju uporabljali za merjenje zemljišč; 1 hajd = ha. Enota, ki se v astrofiziki uporablja za opisovanje temperature znotraj zvezd; 1 inferno = 1 milijarda K (kelvinov). Enota, ki se v radijski astronomiji uporablja za merjenje radijskega sevanja ali gostot pretoka iz vesolja; 1 janski = Wm -2 Hz -1. Gostota pretoka je energija žarka sevanja, ki pade na kvadratni meter pravokotne površine v enoti časa. Janski je mera za energijo, sprejeto iz vesoljskega vira radijskega sevanja na enoto površine detektorja v enoti časa.

15 jodno število Enota za merjenje odstotka joda, absorbiranega v snovi; izraža se v gramih absorbiranega joda na 100 gramov snovi. Jutro čevelj (acre-foot) Enota, ki se včasih uporablja za merjenje velikih količin vode, na primer rezervoarjev; 1 jutro čevelj meri 1223,5 m 2. kabel (cable) kajser (kayser) klavzijus (clausius) klo (clo) klasek (clusec) krit (crith) kiri (curie) kondenzacijsko število Enota za dolžino, ki se uporablja na ladjah; meri desetino navtične milje (185,2 m). Enota, ki se v spektrografiji uporablja za merjenje valovnega števila (števila valov v enoti dolžine); valovna dolžina 1 cm ima valovno število 1 kajzer. V inženirstvu enota entropije, definirana kot razmerje energije in temperature nad absolutno ničlo. Enota toplotne izolacije oblek; standardna oblačila imajo izolacijo približno 1 klo, najtoplejša pa 4 klo na 2,5 cm debeline. Enota za merjenje moči vakuumskih črpalk. Enota mase plina; 1 krit = masa 1 litra vodika pri standardni temperaturi in tlaku. Stara enota za aktivnost radioaktivnega izvora (simbol Ci); 1 kiri = 3,7 x 1010 bekerelov (becquerelov). v fiziki razmerje med številom molekul, ki kondenzirajo na površini, in številom molekul, ki se površine dotikajo. konjska moč Angleška enota za merjenje moči; 1 konjska moč = 746 W. kvart (quart) Lig (league) maksvel (Maxwell) meč (mache) megatona mernik milimetri živega srebra morgan Angleška prostorninska mera, ki v ZDA meri 0,946 litrov za tekočine in 1,101 litrov za sipke snovi, v Veliki Britaniji pa 1, 137 litrov. Opuščena angleška enota dolžine; 1 lig = 3 navtične milje oziroma 5,56 km. Enota sistema c. g. s. (simbol Mx) za merjenje magnetnega pretoka (jakosti magnetnega polja, pomnoženega s površino) 1 maksvel = 10-8 vebrov (webrov). Opuščena enota za merjenje koncentracije radioaktivnosti; 1 meč = 3,7 x 10-7 kirijev radioaktivne snovi na m 2 medija. Enota za merjenje eksplozivne moči jedrskega orožja; 1 megatona = 1 milijon ton trinitrotoluena (TNT). Prostorninska in Veliki Britaniji tudi votla mera. 1 mernik meri 35,239 litrov, 1 zvrhan mernik pa 45,027 litrov. Ameriški mernik je za tri odstotke večji od angleškega. Enota za merjenje tlaka (simbol mmhg), ki se v medicini uporablja za merjenje krvnega tlaka. Arbitrarna enota, ki se uporablja v genetiki; 1 morgan je dolžina dela kromosoma s frekvenco rekombinacije 1 %. navtična milja Enota, ki se v navigaciji uporablja za merjenje razdalje; definirana je kot povprečna dolžina 1 točne minute največjega oboda Zemlje; 1 mednarodna navtična milja meri 1,852 km. neper Enota, ki se uporablja v telekomunikacijah; zmanjšanje amplitud tokov ali moči izraža kot naravni logaritem razmerja napetosti ali toka med dvema točkama. parsek Enota (simbol pc), ki se v astronomiji uporablja za merjenje razdalj do zvezd in galaksij; 1 pc = 3,262 svetlobnih let, 2,063 x 10 5 astronomskih enot ali 3,086 x 1013 km. pek (peck) penvejt (pennyweight) Opuščena enota prostornine, ki meri 8,11 litrov v ZDA in 9,1 litrov v Veliki Britaniji. Angleška enota mase, ki meri 1,555 x 10-3 kg.

16 perč (perch) Opuščena angleška enota dolžine; 1 perč = 5,029 m. Pojnt (point) Metrična enota za maso, ki se uporablja v zvezi z dragimi kamni; 1 pojnt = 0,01 metričnega karata = 2 x 10-3 g. pois (poise) Enota sistema c. g. s. za merjenje dinamične viskoznosti; 1 pois = 1 dino-sekunda na cm 2. paundl (poundal) Angleška enota (okrajšava pdl) sile; 1 pdl = 0, 1383 N. rad relativna biološka učinkovitost rentgen Enota za absorbirano dozo ionizirnega sevanja, ki jo je v sistemu SI zamenjala enota grej (gray); 1 rad = 0,01 džul sevanja, ki ga absorbira 1 kg snovi. Relativna škoda, ki jo utrpi živo tkivo zaradi različnih vrst sevanja. Enota (simbol R) za merjenje izpostavljenosti ioniziranemu sevanju, ki se uporablja za rentgenske in žarke gama. rud (rood) Angleška enota površine; 1 rud = 1011,7 m 2. ridberg (rydberg) Atomska enota za energijo; 1 ridberg = 2,425 x J. sabin Enota, ki se v akustični tehnologiji uporablja za merjenje absorpcije zvoka; 1 sabin = absorpcija 1 kv. čevlja (0,093 m 2 ) popolnoma absorbirajoče površine. seženj (cord) skrapl (scruple) enota za merjenje prostornine kurilnega lesa. Seženj meri 128 kubičnih čevljev oziroma 3,62 kubičnih metrov. Angleška enota za merjenje mase v apotekarstvu; 1 skrapl = 1,3 x 10-3 kg. seženj (fathom) Enota globine, ki se uporablja v rudarstvu in pomorstvu; 1 seženj = 1,83 m. slag (slug) snelen (snellen) sodček (barrel) son (sone) standardna prostornina Opuščena angleška enota mase; 1 slag = 14,59 kg. Enota, ki izraža vizualno moč očesa. Enota votle mere; prostornina sodčka je odvisna od tekočine, ki jo meri, ter države in njenih zakonov. V ZDA 1 sodček nafte meri 42 galon (159 litrov), za namene obdavčenja pa sodček fermentirane tekočine (na primer piva) meri 31 galon (117,35 litrov). Mnoge ameriške zvezne države pri merjenju prostornine cistern uporabljajo 36 galonski sodček, zvezni zakon pa za merjenje žganih pijač uporablja 40-galonski sodček. 1 sodček piva v Veliki Britaniji meri 163,66 litrov. Enota za subjektivno glasnost. V fiziki prostornina, ki jo zavzame 1 kilomol (molekulna masa v kilogramih) katerega koli plina pri standardni temperaturi in tlaku; približno 22,414 m 3. stoks (stokes) Enota sistema c. g. 5. (simbol st) za merjenje kinematične viskoznosti; 1 stoks = 10-4 m 2 s -1. ston (stone) Angleška enota (kratica st) za maso; 1 ston = 6,35 kg. stot Angleška enota (kratica cwt) mase; 1 cwt = 45,36 kg (100 funtov) v ZDA in 50,80 kg (112 funtov) v Veliki Britaniji. stroncijska enota svetlobno leto tekočinska unča Enota za merjenje razmerja koncentracije stroncija 90 v organski snovi v primerjavi s koncentracijo kalcija. Enota, ki se v astronomiji uporablja za merjenje razdalje; definirana je kot razdalja, ki jo svetloba prepotuje v enem letu, torej približno 9,46 x km. Votla mera; v ZDA meri 1/16 pinta, v Veliki Britaniji in Kanadi pa 1/20 pinta.

17 teks (tex) tog trdota vatel vozel seženj (fathom) Metrična enota za gostoto tekstilnega vlakna; 1 teksje gostota sukanca z maso 19 in dolžino 1 km. Mera za toplotno izolacijo tkanin, oblačil in odej; enaka je 10-kratni vrednosti temperaturne razlike (v C) na obeh straneh artikla, ko je pretok toplote skozi artikel enak 1 W m -2. Obstaja več različnih lestvic za določanje trdote materialov: Brinellova, Rockwellova in Vickersova merijo površino vdolbine ali globino vtiska v materialu; Mohsova lestvica meri odpornost materiala proti praskanju 5 standardnim kompletom mineralov. Prva znana dolžinska mera; 1 vatel meri približno 45,7 cm, kar ustreza dolžini človeške podlakti od vrha sredinca do komolca. Enota, ki se v navigaciji uporablja za merjenje hitrosti ladje; 1 vozel = navtična milja na uro oziroma okoli 1,85 km/h To je opuščena enota za merjenje globine (1,83 m); določena je bila kot razdalja med dlanema odraslega človeka pri raztegnjenih rokah. shackle To je opuščena enota dolžine, ki meri 27 m. SI simens (siemens) sivert (sievert) sistem f. p. s. sistem troy žlahtni funt kratica izraza Système international d'unités (francosko za Mednarodni sistem enot«). enota SI (simbol S) električne prevodnosti, obratna vrednost upornosti. En siemens je enak enemu amperu na volt. Prej se je enota imenovala mho (obratno od»ohm«). enota SI (simbol Sv) za ekvivalent doze sevanja. Enota je nadomestila rem (1 Sv = 100 rem). Nekarere vrste sevanja pri isti absorbirani dozi povzročijo več škode kot druge - absorbirana doza žarkov alfa povzroči 20-krat večjo škodo kot enaka doza žarkov beta. Ekvivalenta doza sevanja v sivertih je enaka absorbirani dozi sevanja v grejih, pomnoženi z relativno biološko učinkovitostjo. Ljudje lahko absorbirajo 0,25 Sv brez takojšnjih škodljivih vplivov, 1 Sv lahko povzroči bolezen zaradi sevanja, 8 Sv pa povzroči smrt. sistem enot, ki temelji na čevlju (foot), funtu (pound) in sekundi, torej merah za dolžino, maso in čas. V znanstvenih krogih je sistem nadomestil sistem SI. žlahtne mere, sistem enot, ki jih uporabljajo v draguljarstvu. Glej žlahtni funt. (0,37 kg) je sestavljen iz 12 unč (120 karatov vsaka) ali 5760 zrn (65 mg vsako). sodček votla mera, katere vrednost je odvisna od tekočine, ki jo meri. Uporablja se za nafto (v tem primeru meri 159 litrov) in alkohol (189 litrov). standardna atmosfera standardna gravitacija standardna prostornina standardni vir svetlobe steradian drug izraz za atmosfero, enoto tlaka. pospešek zaradi gravitacije; v splošnem uporabljamo vrednost 9,81274 metrov na sekundo na kvadrat. v fiziki prostornina, ki jo zavzema en kilomol (molekulska masa v kilogramih) kateregakoli plina pri standardni temperaturi in tlaku. Standardna prostornina meri približno 22,414 kubičnih metrov. tri standardne jakosti svetlobe (A, B in C), ki se uporablja za merjenje vira svetlobe pri obravnavanju barv. A je svetloba, ki jo odda nitka pri 2848 K (2575 C), B je sončna svetloba opoldne, C pa normalna dnevna svetloba. B in C sta definirana glede na A. Standardizacija je potrebna zato, ker so barve v različnih svetlobah videti različne. enota SI (simbol sr) za merjenje prostorskih kotov, trodimenzionalni ekvivalent radiana. Definiran je kot prostorninski kot stožca z vrhom v središču krogle, ki na njeni površini obsega ploščino, enako kvadratu njenega polmera.

18 stoks (stokes) stot svetlobna hitrost svetlobni vat svetovni čas Systeme International d'unites t tesla term (therm) tor (torr) enota c. g. s. (simbol St) za merjenje kinematične viskoznosti (lastnost tekočine, ki se upira pretakanju). stopinja, v matematiki enota (simbol 0) za merjenje kotov in lokov. krog ali popoln obrat je razdeljen v Stopinja se nadalje deli na 60 minut (simbol '), minuta pa na 60 sekund (simbol "). V stopinjah merimo tudi temperaturo (lestvica je v tem primeru decimalna). angleška enota (kratica ctw) za merjenje mase; meri 50,8 kg. Včasih se zaradi razlikovanja od kratkega stota (45,4 kg) imenuje dolgi stot. hitrost, s katero svetloba in drugi elektromagnetni valovi potujejo skozi prazen prostor.meri metrov na sekundo. Svetlobna hitrost je po relativnostni teoriji najvišja možna hitrost in je neodvisna od gibanja njenega izvora oziroma opazovalca. Materialnih teles ni mogoče pospešiti do te hitrosti, ker bi za to potrebovali neskončno količino energije. enota za svetlobno moč; definirana je kot moč, ki je potrebna za proizvodnjo navidezne svetlosti, ekvivalentne svetlobi valovne dolžine 550 nanometrov in svetlobnega toka 680 lumnov. lokalni čas na ničelni liniji zemljepisne dolžine (griniški meridian), ki poteka prek observatorija v Greenwichu (Old Royal Observatory) v Londonu. Leta 1986 je ta čas zamenjal koordinirani univerzalni čas (UTC - coordinated universal time), vendar se še vedno uporablja za merjenje zemljepisne dolžine in standardnih svetovnih časovnih pasov. uradno francosko ime za enote SI. simbol za tono. enota SI (simbol T) gostote magnetnega pretoka. En tesla predstavlja gostoto pretoka enega >vebra na kvadratni meter ali 104 >gavsov. Ime je dobila po ameriškem fiziku in inženirju elektrotehnike jugoslovanskega rodu Nikoli Tesli ( ). enota energije, definirana kot 1 05 britanskih termalnih enot; meri 1,055 x 108 J. V znanstvenih krogih enota ni več v uporabi. enota tlaka, ki je enaka 1/760 > atmosfere; uporablja se predvsem v visokovakuumski tehnologiji. unča enota (simbol oz) za maso. Meri 28,35 gramov. UTC vatel velikost papirja vernje (vernier) kratica izraza coordinated universal time (koordinirani univerzalni čas), standardna mera za čas. prva znana mera za dolžino, ki je nastala med 2800 in 2300 pr. n. š. Meri okoli 50,5 cm, kar je približno dolžina človeške podlakti od vrha sredinca do komolca. standardne evropske velikosti papirja, ki jih označujejo črke (A, B in C) ter številke (0-6). Črka nakazuje velikost osnovne pole ob izdelavi, število pa, kolikokrat je bila pola preganjena. Velikost A4 dobimo, če prepognemo papir velikosti A3, ki meri polovico velikosti A2, in tako dalje. naprava za natančno odčitavanje. Sestavljena je iz vodila z lestvico in tekača. Izumil jo je francoski inženir in izdelovalec instrumentov Pierre Vernier. vozel v navigaciji enota za merjenje hitrosti ladje, ki je enaka eni navtični milji na uro (približno 1,85 km na uro). Včasih se uporablja tudi v letalstvu. veber (weber) Zhubova lestvica bal (ball) zrno (grain) enota SI (simbol Wb) magnetnega pretoka (jakost magnetnega polja, pomnožena s površino, preko katere prehaja). Ime je dobila po nemškem kemiku Wilhelmu Webru ( ). En veber meri 108 > maksvelov. lestvica za merjenje pokritosti z ledom, ki so jo razvili v Sovjetski zvezi. Enota je bal. en bal je 10-% pokritost z ledom, dva bala 20-% pokritost in tako naprej. najmanjša angleška enota za merjenje mase; meri 0,0648 g (toliko naj bi tehtalo zrno pšenice).

PONOVITEV SNOVI ZA 4. TEST

PONOVITEV SNOVI ZA 4. TEST PONOVITEV SNOVI ZA 4. TEST 1. * 2. *Galvanski člen z napetostjo 1,5 V požene naboj 40 As. Koliko električnega dela opravi? 3. ** Na uporniku je padec napetosti 25 V. Upornik prejme 750 J dela v 5 minutah.

Διαβάστε περισσότερα

Funkcijske vrste. Matematika 2. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 2. april Gregor Dolinar Matematika 2

Funkcijske vrste. Matematika 2. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 2. april Gregor Dolinar Matematika 2 Matematika 2 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 2. april 2014 Funkcijske vrste Spomnimo se, kaj je to številska vrsta. Dano imamo neko zaporedje realnih števil a 1, a 2, a

Διαβάστε περισσότερα

Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 5. december Gregor Dolinar Matematika 1

Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 5. december Gregor Dolinar Matematika 1 Matematika 1 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 5. december 2013 Primer Odvajajmo funkcijo f(x) = x x. Diferencial funkcije Spomnimo se, da je funkcija f odvedljiva v točki

Διαβάστε περισσότερα

Osnove elektrotehnike uvod

Osnove elektrotehnike uvod Osnove elektrotehnike uvod Uvod V nadaljevanju navedena vprašanja so prevod testnih vprašanj, ki sem jih našel na omenjeni spletni strani. Vprašanja zajemajo temeljna znanja opredeljenega strokovnega področja.

Διαβάστε περισσότερα

Državni izpitni center SPOMLADANSKI IZPITNI ROK *M * FIZIKA NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Petek, 10. junij 2016 SPLOŠNA MATURA

Državni izpitni center SPOMLADANSKI IZPITNI ROK *M * FIZIKA NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Petek, 10. junij 2016 SPLOŠNA MATURA Državni izpitni center *M16141113* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK FIZIKA NAVODILA ZA OCENJEVANJE Petek, 1. junij 16 SPLOŠNA MATURA RIC 16 M161-411-3 M161-411-3 3 IZPITNA POLA 1 Naloga Odgovor Naloga Odgovor

Διαβάστε περισσότερα

3. Merski sistemi M3-1

3. Merski sistemi M3-1 3. Merski sistemi To je celota, ki jo sestavljajo: sistemi veličin, sistemi merskih enot in etalonov. Poznamo merske sisteme: mehanike (CentimeterGramSekunda; MKS), elektromagnetike (1901 G. Giorgi predlaga:

Διαβάστε περισσότερα

Zaporedja. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 22. oktober Gregor Dolinar Matematika 1

Zaporedja. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 22. oktober Gregor Dolinar Matematika 1 Matematika 1 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 22. oktober 2013 Kdaj je zaporedje {a n } konvergentno, smo definirali s pomočjo limite zaporedja. Večkrat pa je dobro vedeti,

Διαβάστε περισσότερα

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 14. november Gregor Dolinar Matematika 1

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 14. november Gregor Dolinar Matematika 1 Matematika 1 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 14. november 2013 Kvadratni koren polinoma Funkcijo oblike f(x) = p(x), kjer je p polinom, imenujemo kvadratni koren polinoma

Διαβάστε περισσότερα

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 21. november Gregor Dolinar Matematika 1

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 21. november Gregor Dolinar Matematika 1 Matematika 1 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 21. november 2013 Hiperbolične funkcije Hiperbolični sinus sinhx = ex e x 2 20 10 3 2 1 1 2 3 10 20 hiperbolični kosinus coshx

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Diferencialna enačba, v kateri nastopata neznana funkcija in njen odvod v prvi potenci

Diferencialna enačba, v kateri nastopata neznana funkcija in njen odvod v prvi potenci Linearna diferencialna enačba reda Diferencialna enačba v kateri nastopata neznana funkcija in njen odvod v prvi potenci d f + p= se imenuje linearna diferencialna enačba V primeru ko je f 0 se zgornja

Διαβάστε περισσότερα

KODE ZA ODKRIVANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK

KODE ZA ODKRIVANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK 1 / 24 KODE ZA ODKRIVANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK Štefko Miklavič Univerza na Primorskem MARS, Avgust 2008 Phoenix 2 / 24 Phoenix 3 / 24 Phoenix 4 / 24 Črtna koda 5 / 24 Črtna koda - kontrolni bit 6 / 24

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ, 2006

Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ, 2006 ιαλέξεις στη ΦΥΣΙΚΗ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ, 2006 Σηµειώσεις εποπτικό υλικό για το µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ. Τα παρακάτω είναι βασισµένα στις διαλέξεις του διδάσκοντα. Το υλικό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Φυσική. Μεγέθη & μονάδες. Φυσικά φαινόμενα. Μεγέθη και μονάδες 24/9/2014. Κωνσταντίνος Χ. Παύλου 1

Γενική Φυσική. Μεγέθη & μονάδες. Φυσικά φαινόμενα. Μεγέθη και μονάδες 24/9/2014. Κωνσταντίνος Χ. Παύλου 1 Γενική Φυσική Κωνσταντίνος Χ. Παύλου Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος (MSc) Καστοριά, Σεπτέμβριος 14 Μεγέθη & μονάδες 1. Φυσικό μέγεθος κατηγορίες μεγεθών 2. Αριθμητική τιμή σύστημα μονάδων 3. Το ιεθνές Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Pošto pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu broj 2.5 množimo s 1000,

Pošto pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu broj 2.5 množimo s 1000, PRERAČUNAVANJE MJERNIH JEDINICA PRIMJERI, OSNOVNE PRETVORBE, POTENCIJE I ZNANSTVENI ZAPIS, PREFIKSKI, ZADACI S RJEŠENJIMA Primjeri: 1. 2.5 m = mm Pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu. 1 m ima dm,

Διαβάστε περισσότερα

Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 10. december Gregor Dolinar Matematika 1

Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 10. december Gregor Dolinar Matematika 1 Matematika 1 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 10. december 2013 Izrek (Rolleov izrek) Naj bo f : [a,b] R odvedljiva funkcija in naj bo f(a) = f(b). Potem obstaja vsaj ena

Διαβάστε περισσότερα

Če je električni tok konstanten (se ne spreminja s časom), poenostavimo enačbo (1) in dobimo enačbo (2):

Če je električni tok konstanten (se ne spreminja s časom), poenostavimo enačbo (1) in dobimo enačbo (2): ELEKTRIČNI TOK TEOR IJA 1. Definicija enote električnega toka Električni tok je gibanje električno nabitih delcev v trdnih snoveh (kovine, polprevodniki), tekočinah ali plinih. V kovinah se gibljejo prosti

Διαβάστε περισσότερα

Tretja vaja iz matematike 1

Tretja vaja iz matematike 1 Tretja vaja iz matematike Andrej Perne Ljubljana, 00/07 kompleksna števila Polarni zapis kompleksnega števila z = x + iy): z = rcos ϕ + i sin ϕ) = re iϕ Opomba: Velja Eulerjeva formula: e iϕ = cos ϕ +

Διαβάστε περισσότερα

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 12. november Gregor Dolinar Matematika 1

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 12. november Gregor Dolinar Matematika 1 Matematika 1 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 12. november 2013 Graf funkcije f : D R, D R, je množica Γ(f) = {(x,f(x)) : x D} R R, torej podmnožica ravnine R 2. Grafi funkcij,

Διαβάστε περισσότερα

Državni izpitni center SPOMLADANSKI IZPITNI ROK *M * NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Petek, 12. junij 2015 SPLOŠNA MATURA

Državni izpitni center SPOMLADANSKI IZPITNI ROK *M * NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Petek, 12. junij 2015 SPLOŠNA MATURA Državni izpitni center *M543* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK NAVODILA ZA OCENJEVANJE Petek,. junij 05 SPLOŠNA MATURA RIC 05 M543 M543 3 IZPITNA POLA Naloga Odgovor Naloga Odgovor Naloga Odgovor Naloga Odgovor

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Σε Βασικές Έννοιες Της Φυσικής

Εισαγωγή Σε Βασικές Έννοιες Της Φυσικής Εισαγωγή Σε Βασικές Έννοιες Της Φυσικής Φυσικά Μεγέθη Φυσικά μεγέθη είναι έννοιες που μπορούν να μετρηθούν και χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των φαινομένων. Διεθνές σύστημα μονάδων S. I Το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

1. Trikotniki hitrosti

1. Trikotniki hitrosti . Trikotniki hitrosti. Z radialno črpalko želimo črpati vodo pri pogojih okolice z nazivnim pretokom 0 m 3 /h. Notranji premer rotorja je 4 cm, zunanji premer 8 cm, širina rotorja pa je,5 cm. Frekvenca

Διαβάστε περισσότερα

IZPIT IZ ANALIZE II Maribor,

IZPIT IZ ANALIZE II Maribor, Maribor, 05. 02. 200. (a) Naj bo f : [0, 2] R odvedljiva funkcija z lastnostjo f() = f(2). Dokaži, da obstaja tak c (0, ), da je f (c) = 2f (2c). (b) Naj bo f(x) = 3x 3 4x 2 + 2x +. Poišči tak c (0, ),

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 3

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 3 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 3 12 Σεπτεµβρίου, 2005 Ηλίας Κυριακίδης Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2005Ηλίας Κυριακίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Transformator. Delovanje transformatorja I. Delovanje transformatorja II

Transformator. Delovanje transformatorja I. Delovanje transformatorja II Transformator Transformator je naprava, ki v osnovi pretvarja napetost iz enega nivoja v drugega. Poznamo vrsto različnih izvedb transformatorjev, glede na njihovo specifičnost uporabe:. Energetski transformator.

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

= 3. Fizika 8. primer: s= 23,56 m, zaokroženo na eno decimalno vejico s=23,6 m. Povprečna vrednost meritve izračuna povprečno vrednost meritve

= 3. Fizika 8. primer: s= 23,56 m, zaokroženo na eno decimalno vejico s=23,6 m. Povprečna vrednost meritve izračuna povprečno vrednost meritve Fizika 8 Merjenje Pojasniti namen in pomen meritev pri fiziki našteje nekaj fizikalnih količin in navede enote zanje, ter priprave s katerimi jih merimo Merska Merska enota Merska priprava količina Dolžina

Διαβάστε περισσότερα

Tabele termodinamskih lastnosti vode in vodne pare

Tabele termodinamskih lastnosti vode in vodne pare Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Laboratorij za termoenergetiko Tabele termodinamskih lastnosti vode in vodne pare po modelu IAPWS IF-97 izračunano z XSteam Excel v2.6 Magnus Holmgren, xsteam.sourceforge.net

Διαβάστε περισσότερα

Kotni funkciji sinus in kosinus

Kotni funkciji sinus in kosinus Kotni funkciji sinus in kosinus Oznake: sinus kota x označujemo z oznako sin x, kosinus kota x označujemo z oznako cos x, DEFINICIJA V PRAVOKOTNEM TRIKOTNIKU: Kotna funkcija sinus je definirana kot razmerje

Διαβάστε περισσότερα

1. Definicijsko območje, zaloga vrednosti. 2. Naraščanje in padanje, ekstremi. 3. Ukrivljenost. 4. Trend na robu definicijskega območja

1. Definicijsko območje, zaloga vrednosti. 2. Naraščanje in padanje, ekstremi. 3. Ukrivljenost. 4. Trend na robu definicijskega območja ZNAČILNOSTI FUNKCIJ ZNAČILNOSTI FUNKCIJE, KI SO RAZVIDNE IZ GRAFA. Deinicijsko območje, zaloga vrednosti. Naraščanje in padanje, ekstremi 3. Ukrivljenost 4. Trend na robu deinicijskega območja 5. Periodičnost

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 6

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 6 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 6 25 επτεµβρίου, 2006 Γεώργιος Έλληνας Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

+105 C (plošče in trakovi +85 C) -50 C ( C)* * Za temperature pod C se posvetujte z našo tehnično službo. ϑ m *20 *40 +70

+105 C (plošče in trakovi +85 C) -50 C ( C)* * Za temperature pod C se posvetujte z našo tehnično službo. ϑ m *20 *40 +70 KAIFLEX ST Tehnični podatki Material Izjemno fleksibilna zaprtocelična izolacija, fleksibilna elastomerna pena (FEF) Opis Uporaba Temperaturno območje Toplotna prevodnost W/(m K ) pri različnih srednjih

Διαβάστε περισσότερα

Integralni račun. Nedoločeni integral in integracijske metrode. 1. Izračunaj naslednje nedoločene integrale: (a) dx. (b) x 3 +3+x 2 dx, (c) (d)

Integralni račun. Nedoločeni integral in integracijske metrode. 1. Izračunaj naslednje nedoločene integrale: (a) dx. (b) x 3 +3+x 2 dx, (c) (d) Integralni račun Nedoločeni integral in integracijske metrode. Izračunaj naslednje nedoločene integrale: d 3 +3+ 2 d, (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) + 3 4d, 3 +e +3d, 2 +4+4 d, 3 2 2 + 4 d, d, 6 2 +4 d, 2

Διαβάστε περισσότερα

Osnovne fizikalne enote in njihova uporaba v vsakdanjem življenju

Osnovne fizikalne enote in njihova uporaba v vsakdanjem življenju Raziskovalna naloga Osnovne fizikalne enote in njihova uporaba v vsakdanjem življenju področje: fizika Avtorji: Luka Galjot, Neža Habjan, Rebecca E. Kovič, Petra Peternelj, Miha Bogataj, Alen Kaltak, Dario

Διαβάστε περισσότερα

Tokovi v naravoslovju za 6. razred

Tokovi v naravoslovju za 6. razred Tokovi v naravoslovju za 6. razred Bojan Golli in Nada Razpet PeF Ljubljana 7. december 2007 Kazalo 1 Fizikalne osnove 2 1.1 Energija in informacija............................... 3 2 Projekti iz fizike

Διαβάστε περισσότερα

matrike A = [a ij ] m,n αa 11 αa 12 αa 1n αa 21 αa 22 αa 2n αa m1 αa m2 αa mn se števanje po komponentah (matriki morata biti enakih dimenzij):

matrike A = [a ij ] m,n αa 11 αa 12 αa 1n αa 21 αa 22 αa 2n αa m1 αa m2 αa mn se števanje po komponentah (matriki morata biti enakih dimenzij): 4 vaja iz Matematike 2 (VSŠ) avtorica: Melita Hajdinjak datum: Ljubljana, 2009 matrike Matrika dimenzije m n je pravokotna tabela m n števil, ki ima m vrstic in n stolpcev: a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n

Διαβάστε περισσότερα

SKUPNE PORAZDELITVE VEČ SLUČAJNIH SPREMENLJIVK

SKUPNE PORAZDELITVE VEČ SLUČAJNIH SPREMENLJIVK SKUPNE PORAZDELITVE SKUPNE PORAZDELITVE VEČ SLUČAJNIH SPREMENLJIVK Kovaec vržemo trikrat. Z ozačimo število grbov ri rvem metu ( ali ), z Y a skuo število grbov (,, ali 3). Kako sta sremelivki i Y odvisi

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Φυσική. Μεγέθη & μονάδες. Φυσικά φαινόμενα. Η παρατήρηση. Η παρατήρηση. Το πείραμα. Μεγέθη και μονάδες 24/9/2014. Κωνσταντίνος Χ.

Γενική Φυσική. Μεγέθη & μονάδες. Φυσικά φαινόμενα. Η παρατήρηση. Η παρατήρηση. Το πείραμα. Μεγέθη και μονάδες 24/9/2014. Κωνσταντίνος Χ. Γενική Φυσική Μεγέθη & μονάδες Κωνσταντίνος Χ. Παύλου Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος (MSc) Καστοριά, Σεπτέμβριος 14 1. Φυσικό μέγεθος κατηγορίες μεγεθών 2. Αριθμητική τιμή σύστημα μονάδων 3. Το ιεθνές Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

11915/3/08 REV 3 ZAC/thm DG C I A

11915/3/08 REV 3 ZAC/thm DG C I A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2007/0187 (COD) 11915/3/08 REV 3 ΜΙ 257 ΕΝΤ 180 CONSOM 92 CODEC 978 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Delovna točka in napajalna vezja bipolarnih tranzistorjev

Delovna točka in napajalna vezja bipolarnih tranzistorjev KOM L: - Komnikacijska elektronika Delovna točka in napajalna vezja bipolarnih tranzistorjev. Določite izraz za kolektorski tok in napetost napajalnega vezja z enim virom in napetostnim delilnikom na vhod.

Διαβάστε περισσότερα

Fizikalne osnove svetlobe in fotometrija

Fizikalne osnove svetlobe in fotometrija Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo 2. letnik Aplikativna elektrotehnika - 64627 Električne inštalacije in razsvetljava Fizikalne osnove svetlobe

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑ ΩΝ. B m g

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑ ΩΝ. B m g ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑ ΩΝ 3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Τα γνωστότερα συστήματα μονάδων ταξινομούνται σε μετρικά και αγγλοσαξονικά. Στα μετρικά συστήματα τα πολλαπλάσια και τα υποπολλαπλάσια των μονάδων είναι δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Fotometrija mersko vrednotenje svetlobe

Fotometrija mersko vrednotenje svetlobe EDC Kranj - višja strokovna šola Kumunala Javna razsvetljava Fotometrija mersko vrednotenje svetlobe 4. poglavje predavatelj doc. dr. Grega Bizjak, u.d.i.e. Javna razsvetljava: Fotometrija 2 Svetloba kot

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσικές ιδιότητες Οι ιδιότητες που προσδιορίζονται χωρίς αλλοίωση της χημικής σύστασης της ουσίας (π.χ. σ. τήξεως, σ. ζέσεως, πυκνότητα, χρώμα, γεύση, σκληρότητα). Χημικές

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolne karte uporabljamo za sprotno spremljanje kakovosti izdelka, ki ga izdelujemo v proizvodnem procesu.

Kontrolne karte uporabljamo za sprotno spremljanje kakovosti izdelka, ki ga izdelujemo v proizvodnem procesu. Kontrolne karte KONTROLNE KARTE Kontrolne karte uporablamo za sprotno spremlane kakovosti izdelka, ki ga izdeluemo v proizvodnem procesu. Izvaamo stalno vzorčene izdelkov, npr. vsako uro, vsake 4 ure.

Διαβάστε περισσότερα

Univerza v Novi Gorici Fakulteta za znanosti o okolju Okolje (I. stopnja) Meteorologija 2013/2014. Energijska bilanca pregled

Univerza v Novi Gorici Fakulteta za znanosti o okolju Okolje (I. stopnja) Meteorologija 2013/2014. Energijska bilanca pregled Univerza v Novi Gorici Fakulteta za znanosti o okolu Okole (I. stopna) Meteorologia 013/014 Energiska bilanca pregled 1 Osnovni pomi energiski tok: P [W = J/s] gostota energiskega toka: [W/m ] toplota:q

Διαβάστε περισσότερα

Simbolni zapis in množina snovi

Simbolni zapis in množina snovi Simbolni zapis in množina snovi RELATIVNA MOLEKULSKA MASA ON MOLSKA MASA Relativna molekulska masa Ker so atomi premajhni, da bi jih merili z običajnimi tehtnicami, so ugotovili, kako jih izračunati. Izražamo

Διαβάστε περισσότερα

Booleova algebra. Izjave in Booleove spremenljivke

Booleova algebra. Izjave in Booleove spremenljivke Izjave in Booleove spremenljivke vsako izjavo obravnavamo kot spremenljivko če je izjava resnična (pravilna), ima ta spremenljivka vrednost 1, če je neresnična (nepravilna), pa vrednost 0 pravimo, da gre

Διαβάστε περισσότερα

Kotne in krožne funkcije

Kotne in krožne funkcije Kotne in krožne funkcije Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku Avtor: Rok Kralj, 4.a Gimnazija Vič, 009/10 β a c γ b α sin = a c cos= b c tan = a b cot = b a Sinus kota je razmerje kotu nasprotne katete

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1: Μονάδες, Διαστάσεις και Μετατροπές (Units, Dimensions, and Conversions) 1 Υδρολογικές Ποσότητες

Παράρτημα 1: Μονάδες, Διαστάσεις και Μετατροπές (Units, Dimensions, and Conversions) 1 Υδρολογικές Ποσότητες Παράρτημα 1: Μονάδες, Διαστάσεις και Μετατροπές (Units, Dimensions, and Conversions) 1 Υδρολογικές Ποσότητες Μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις ποσότητες που συναντάμε στην Υδρολογία σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Zemlja in njeno ozračje

Zemlja in njeno ozračje Zemlja in njeno ozračje Pojavi v ozračju se dogajajo na zelo različnih časovnih in prostorskih skalah Prostorska skala Pojav 1 cm Turbulenca, sunki vetra 1 m 1 km 10 km 100 km 1000 in več km Tornadi Poplave,

Διαβάστε περισσότερα

*M * Osnovna in višja raven MATEMATIKA NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Sobota, 4. junij 2011 SPOMLADANSKI IZPITNI ROK. Državni izpitni center

*M * Osnovna in višja raven MATEMATIKA NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Sobota, 4. junij 2011 SPOMLADANSKI IZPITNI ROK. Državni izpitni center Državni izpitni center *M40* Osnovna in višja raven MATEMATIKA SPOMLADANSKI IZPITNI ROK NAVODILA ZA OCENJEVANJE Sobota, 4. junij 0 SPLOŠNA MATURA RIC 0 M-40-- IZPITNA POLA OSNOVNA IN VIŠJA RAVEN 0. Skupaj:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Οδηγός Συγγραφής Εργαστηριακών Αναφορών Εξώφυλλο Στην πρώτη σελίδα περιέχονται: το όνομα του εργαστηρίου, ο τίτλος της εργαστηριακής άσκησης, το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

Energijska bilanca. E=E i +E p +E k +E lh. energija zaradi sproščanja latentne toplote. notranja energija potencialna energija. kinetična energija

Energijska bilanca. E=E i +E p +E k +E lh. energija zaradi sproščanja latentne toplote. notranja energija potencialna energija. kinetična energija Energijska bilanca E=E i +E p +E k +E lh notranja energija potencialna energija kinetična energija energija zaradi sproščanja latentne toplote Skupna energija klimatskega sistema (atmosfera, oceani, tla)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.9.2010 COM(2010) 507 τελικό 2010/0260 (COD) C7-0287/10 Πρόταση Ο ΗΓIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των

Διαβάστε περισσότερα

Zemlja in njeno ozračje

Zemlja in njeno ozračje Zemlja in njeno ozračje Pojavi v ozračju se dogajajo na zelo različnih časovnih in prostorskih skalah Prostorska skala Pojav 1 cm Turbulenca, sunki vetra 1 m 1 km 10 km 100 km 1000 in več km Tornadi Poplave,

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος Δεκέμβριος 2013

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος Δεκέμβριος 2013 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Σχήματα, Πίνακες, Εικόνες, Αριθμοί Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου,

Διαβάστε περισσότερα

Gimnazija Krˇsko. vektorji - naloge

Gimnazija Krˇsko. vektorji - naloge Vektorji Naloge 1. V koordinatnem sistemu so podane točke A(3, 4), B(0, 2), C( 3, 2). a) Izračunaj dolžino krajevnega vektorja točke A. (2) b) Izračunaj kot med vektorjema r A in r C. (4) c) Izrazi vektor

Διαβάστε περισσότερα

Acceleration. Area. Density. Energy. foot/second 2, meter/second 2, gal, galileo, inch/second 2

Acceleration. Area. Density. Energy. foot/second 2, meter/second 2, gal, galileo, inch/second 2 Acceleration foot/second 2, meter/second 2, gal, galileo, inch/second 2 1 m/s 2 = 3.28084 ft/s 2 = 100 cm/s 2 = 39.37 inch per second squared (inch/s 2 ) 1 ft/s 2 = 0.3048 m/s 2 = 30.48 cm/s 2 1 g = 9.80665

Διαβάστε περισσότερα

Fotometrija mersko vrednotenje svetlobe

Fotometrija mersko vrednotenje svetlobe Fotometrija mersko vrednotenje svetlobe Svetloba kot del EM spektra Pri fotometriji svetlobo obravnavamo kot del elektromagnetnega spektra, ki se nahaja med mikrovalovi in rentgenskimi žarki. Ima pa tudi

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 20ης Δεκεμβρίου 1979

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 20ης Δεκεμβρίου 1979 90 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 380L0181 'Αριθ. N 39/40 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 15.2.80 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ης Δεκεμβρίου 1979 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Energijska bilanca Zemlje. Osnove meteorologije november 2017

Energijska bilanca Zemlje. Osnove meteorologije november 2017 Energijska bilanca Zemlje Osnove meteorologije november 2017 Spekter elektromagnetnega sevanja Sevanje Osnovne spremenljivke za opis prenosa energije sevanjem: valovna dolžina - λ (m) frekvenca - ν (s

Διαβάστε περισσότερα

8. Diskretni LTI sistemi

8. Diskretni LTI sistemi 8. Diskreti LI sistemi. Naloga Določite odziv diskretega LI sistema s podaim odzivom a eoti impulz, a podai vhodi sigal. h[] x[] - - 5 6 7 - - 5 6 7 LI sistem se a vsak eoti impulz δ[] a vhodu odzove z

Διαβάστε περισσότερα

Izpit iz predmeta Fizika 2 (UNI)

Izpit iz predmeta Fizika 2 (UNI) 0 0 0 4 1 4 3 0 0 0 0 0 2 ime in priimek: vpisna št.: Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani primeri števk: Izpit iz predmeta Fizika 2 (UI) 26.1.2012 1. Svetloba z valovno dolžino 470 nm pada

Διαβάστε περισσότερα

TOPLOTNA ČRPALKA ZRAK-VODA - BUDERUS LOGATHERM WPL 7/10/12/14/18/25/31

TOPLOTNA ČRPALKA ZRAK-VODA - BUDERUS LOGATHERM WPL 7/10/12/14/18/25/31 TOPLOTN ČRPLK ZRK-VOD - BUDERUS LOGTHERM WPL 7/0//4/8/5/ Tip Moč (kw) nar. št. EUR (brez DDV) WPL 7 7 8 7 700 95 5.6,00 WPL 0 0 7 78 600 89 8.9,00 WPL 7 78 600 90 9.78,00 WPL 4 4 7 78 600 9 0.88,00 WPL

Διαβάστε περισσότερα

Zaporedja. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 15. oktober Gregor Dolinar Matematika 1

Zaporedja. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 15. oktober Gregor Dolinar Matematika 1 Matematika 1 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 15. oktober 2013 Oglejmo si, kako množimo dve kompleksni števili, dani v polarni obliki. Naj bo z 1 = r 1 (cosϕ 1 +isinϕ 1 )

Διαβάστε περισσότερα

VEKTORJI. Operacije z vektorji

VEKTORJI. Operacije z vektorji VEKTORJI Vektorji so matematični objekti, s katerimi opisujemo določene fizikalne količine. V tisku jih označujemo s krepko natisnjenimi črkami (npr. a), pri pisanju pa s puščico ( a). Fizikalne količine,

Διαβάστε περισσότερα

Merjenje temperature

Merjenje temperature Merjenje temperature Primarne standardne temperature Mednarodna temperaturna skala iz leta 1948 predstavlja osnovo za eksperimentalno temperaturno skalo. Osnovo omejene skale predstavlja šest primarnih

Διαβάστε περισσότερα

Kotne funkcije poljubnega kota. Osnovne zveze med funkcijamo istega kota. Uporaba kotnih funkcij v poljubnem trikotniku. Kosinusni in sinusni izrek.

Kotne funkcije poljubnega kota. Osnovne zveze med funkcijamo istega kota. Uporaba kotnih funkcij v poljubnem trikotniku. Kosinusni in sinusni izrek. DN#3 (januar 2018) 3A Teme, ki jih preverja domača naloga: Kotne funkcije poljubnega kota. Osnovne zveze med funkcijamo istega kota. Uporaba kotnih funkcij v poljubnem trikotniku. Kosinusni in sinusni

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPL 14 AR T A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPL 14 AR T A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 WP 14 R T d 9 10 11 53 d 2015 811/2013 WP 14 R T 2015 811/2013 WP 14 R T Naslednji podatki o izdelku izpolnjujejo zahteve uredb U 811/2013, 812/2013, 813/2013 in 814/2013 o dopolnitvi smernice 2010/30/U.

Διαβάστε περισσότερα

13. poglavje: Energija

13. poglavje: Energija 13. poglavje: Energija 1. (Naloga 3) Koliko kilovatna je peč za hišno centralno kurjavo, ki daje 126 MJ toplote na uro? Podatki: Q = 126 MJ, t = 3600 s; P =? Če peč z močjo P enakomerno oddaja toploto,

Διαβάστε περισσότερα

Frekvenčna analiza neperiodičnih signalov. Analiza signalov prof. France Mihelič

Frekvenčna analiza neperiodičnih signalov. Analiza signalov prof. France Mihelič Frekvenčna analiza neperiodičnih signalov Analiza signalov prof. France Mihelič Vpliv postopka daljšanja periode na spekter periodičnega signala Opazujmo družino sodih periodičnih pravokotnih impulzov

Διαβάστε περισσότερα

NEPARAMETRIČNI TESTI. pregledovanje tabel hi-kvadrat test. as. dr. Nino RODE

NEPARAMETRIČNI TESTI. pregledovanje tabel hi-kvadrat test. as. dr. Nino RODE NEPARAMETRIČNI TESTI pregledovanje tabel hi-kvadrat test as. dr. Nino RODE Parametrični in neparametrični testi S pomočjo z-testa in t-testa preizkušamo domneve o parametrih na vzorcih izračunamo statistike,

Διαβάστε περισσότερα

Fotometrija. Področja svetlobe. Mimogrede

Fotometrija. Področja svetlobe. Mimogrede Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo Izbirni predmet - 10142 Svetlobna tehnika Fotometrija predavatelj prof. dr. Grega Bizjak, u.d.i.e. Mimogrede

Διαβάστε περισσότερα

Poglavje 7. Poglavje 7. Poglavje 7. Regulacijski sistemi. Regulacijski sistemi. Slika 7. 1: Normirana blokovna shema regulacije EM

Poglavje 7. Poglavje 7. Poglavje 7. Regulacijski sistemi. Regulacijski sistemi. Slika 7. 1: Normirana blokovna shema regulacije EM Slika 7. 1: Normirana blokovna shema regulacije EM Fakulteta za elektrotehniko 1 Slika 7. 2: Principielna shema regulacije AM v KSP Fakulteta za elektrotehniko 2 Slika 7. 3: Merjenje komponent fluksa s

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Παραρτήματα

Κεφάλαιο 11 Παραρτήματα 11.1. Χρήσιμο μαθηματικό τυπολόγιο 11.1.1. Γεωμετρικοί τύποι Κεφάλαιο 11 Παραρτήματα Κύκλος ακτίνας r Εμβαδόν = Περίμετρος = 2 Σφαίρα ακτίνας r Όγκος = Εμβαδόν επιφάνειας = 4 Ορθός κύλινδρος ακτίνας r

Διαβάστε περισσότερα

FLEKSIBILNA ZVOČNA IZOLACIJA ZA AKUSTIČNO UDOBNOST

FLEKSIBILNA ZVOČNA IZOLACIJA ZA AKUSTIČNO UDOBNOST Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) FLEKSIBILNA ZVOČNA IZOLACIJA ZA AKUSTIČNO UDOBNOST Specialno namenjena za zmanjšanje hrupa cevi odpadnih vod in deževnice Tanka in učinkovita zvočna izolacija z odličnimi

Διαβάστε περισσότερα

Funkcija je predpis, ki vsakemu elementu x iz definicijskega območja D R priredi neko število f (x) R.

Funkcija je predpis, ki vsakemu elementu x iz definicijskega območja D R priredi neko število f (x) R. II. FUNKCIJE 1. Osnovni pojmi 2. Sestavljanje funkcij 3. Pregled elementarnih funkcij 4. Zveznost Kaj je funkcija? Definicija Funkcija je predpis, ki vsakemu elementu x iz definicijskega območja D R priredi

Διαβάστε περισσότερα

Whitaker, Jerry C. Chapter 12 Reference Data Power Vacuum Tubes Handbook 2 nd Edition. Ed. Jerry C. Whitaker Boca Raton: CRC Press LLC, 2000

Whitaker, Jerry C. Chapter 12 Reference Data Power Vacuum Tubes Handbook 2 nd Edition. Ed. Jerry C. Whitaker Boca Raton: CRC Press LLC, 2000 Whitaker, Jerry C. Chapter 12 Reference Data Power Vacuum Tubes Handbook 2 nd Edition. Ed. Jerry C. Whitaker Boca Raton: CRC Press LLC, 2000 Chapter 12 Reference Data Standard Units Name Symbol Quantity

Διαβάστε περισσότερα

Osnovne stehiometrijske veličine

Osnovne stehiometrijske veličine Osnovne stehiometrijske veličine Stehiometrija (grško: stoiheion snov, metron merilo) obravnava količinske odnose pri kemijskih reakcijah. Fizikalne veličine, s katerimi kemik najpogosteje izraža količino

Διαβάστε περισσότερα

Državni izpitni center SPOMLADANSKI IZPITNI ROK *M * NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Sreda, 3. junij 2015 SPLOŠNA MATURA

Državni izpitni center SPOMLADANSKI IZPITNI ROK *M * NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Sreda, 3. junij 2015 SPLOŠNA MATURA Državni izpitni center *M15143113* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK NAVODILA ZA OCENJEVANJE Sreda, 3. junij 2015 SPLOŠNA MATURA RIC 2015 M151-431-1-3 2 IZPITNA POLA 1 Naloga Odgovor Naloga Odgovor Naloga Odgovor

Διαβάστε περισσότερα

Vaja: Odbojnostni senzor z optičnimi vlakni. Namen vaje

Vaja: Odbojnostni senzor z optičnimi vlakni. Namen vaje Namen vaje Spoznavanje osnovnih fiber-optičnih in optomehanskih komponent Spoznavanje načela delovanja in praktične uporabe odbojnostnega senzorja z optičnimi vlakni, Delo z merilnimi instrumenti (signal-generator,

Διαβάστε περισσότερα

Pisni izpit iz predmeta Fizika 2 (UNI)

Pisni izpit iz predmeta Fizika 2 (UNI) 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 5 Pisni izpit iz predmeta Fizika (UNI) 301009 1 V fotocelici je električni tok posledica elektronov, ki jih svetloba izbija iz negativne elektrode (katode) a) Kolikšen električni

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 3

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 3 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 3 14 Σεπτεμβρίου, 2012 Στέλιος Τιμοθέου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ηλεκτρισμός Ηλεκτρισμός είναι

Διαβάστε περισσότερα

cot x ni def. 3 1 KOTNE FUNKCIJE POLJUBNO VELIKEGA KOTA (A) Merske enote stopinja [ ] radian [rad] 1. Izrazi kot v radianih.

cot x ni def. 3 1 KOTNE FUNKCIJE POLJUBNO VELIKEGA KOTA (A) Merske enote stopinja [ ] radian [rad] 1. Izrazi kot v radianih. TRIGONOMETRIJA (A) Merske enote KOTNE FUNKCIJE POLJUBNO VELIKEGA KOTA stopinja [ ] radian [rad] 80 80 0. Izrazi kot v radianih. 0 90 5 0 0 70. Izrazi kot v stopinjah. 5 8 5 (B) Definicija kotnih funkcij

Διαβάστε περισσότερα

Na pregledni skici napišite/označite ustrezne točke in paraboli. A) 12 B) 8 C) 4 D) 4 E) 8 F) 12

Na pregledni skici napišite/označite ustrezne točke in paraboli. A) 12 B) 8 C) 4 D) 4 E) 8 F) 12 Predizpit, Proseminar A, 15.10.2015 1. Točki A(1, 2) in B(2, b) ležita na paraboli y = ax 2. Točka H leži na y osi in BH je pravokotna na y os. Točka C H leži na nosilki BH tako, da je HB = BC. Parabola

Διαβάστε περισσότερα

p 1 ENTROPIJSKI ZAKON

p 1 ENTROPIJSKI ZAKON ENROPIJSKI ZAKON REERZIBILNA srememba: moža je obrjea srememba reko eakih vmesih staj kot rvota srememba. Po obeh sremembah e sme biti obeih trajih srememb v bližji i dalji okolici. IREERZIBILNA srememba:

Διαβάστε περισσότερα

1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου...

1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου... ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου... 3 1 1. Έντυπα αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Državni izpitni center *M * JESENSKI IZPITNI ROK ELEKTROTEHNIKA NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Četrtek, 27. avgust 2009 SPLOŠNA MATURA

Državni izpitni center *M * JESENSKI IZPITNI ROK ELEKTROTEHNIKA NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Četrtek, 27. avgust 2009 SPLOŠNA MATURA Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M097711* ELEKTROTEHNIKA JESENSKI IZPITNI ROK NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 7. avgust 009 SPLOŠNA MATURA RIC 009 M09-771-1- A01 Z galvanizacijskim

Διαβάστε περισσότερα

- Geodetske točke in geodetske mreže

- Geodetske točke in geodetske mreže - Geodetske točke in geodetske mreže 15 Geodetske točke in geodetske mreže Materializacija koordinatnih sistemov 2 Geodetske točke Geodetska točka je točka, označena na fizični površini Zemlje z izbrano

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA DRAGO ŠEBEZ

ELEKTROTEHNIKA DRAGO ŠEBEZ ELEKTROTEHNIKA DRAGO ŠEBEZ Zgodovina Thales drgnjenje jantarja Jantar gr. ELEKTRON 17. in 18. st.: drgnjenje stekla+ jantarja Franklin: steklo pozitivna elektrika, jantar neg. Coulomb (1736-1806): 1806):

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorij za termoenergetiko. Vodikove tehnologije

Laboratorij za termoenergetiko. Vodikove tehnologije Laboratorij za termoenergetiko Vodikove tehnologije Pokrivanje svetovnih potreb po energiji premog 27% plin 22% biomasa 10% voda 2% sonce 0,4% veter 0,3% nafta 32% jedrska 6% geoterm. 0,2% biogoriva 0,2%

Διαβάστε περισσότερα

11. Valovanje Valovanje. = λν λ [m] - Valovna dolžina. hitrost valovanja na napeti vrvi. frekvence lastnega nihanja strune

11. Valovanje Valovanje. = λν λ [m] - Valovna dolžina. hitrost valovanja na napeti vrvi. frekvence lastnega nihanja strune 11. Valovanje Frekvenca ν = 1 t 0 hitrost valovanja c = λ t 0 = λν λ [m] - Valovna dolžina hitrost valovanja na napeti vrvi frekvence lastnega nihanja strune interferenca valovanj iz dveh enako oddaljenih

Διαβάστε περισσότερα

Električni naboj, ki mu pravimo tudi elektrina, označimo s črko Q, enota zanj pa je C (Coulomb-izgovorimo "kulon") ali As (1 C = 1 As).

Električni naboj, ki mu pravimo tudi elektrina, označimo s črko Q, enota zanj pa je C (Coulomb-izgovorimo kulon) ali As (1 C = 1 As). 1 UI.DOC Elektrina - električni naboj (Q) Elementarni delci snovi imajo lastnost, da so nabiti - nosijo električni naboj-elektrino. Protoni imajo pozitiven naboj, zato je jedro pozitivno nabito, elektroni

Διαβάστε περισσότερα

Zaporedna in vzporedna feroresonanca

Zaporedna in vzporedna feroresonanca Visokonapetostna tehnika Zaporedna in vzporedna feroresonanca delovanje regulacijskega stikala T3 174 kv Vaja 9 1 Osnovni pogoji za nastanek feroresonance L C U U L () U C () U L = U L () U C = ωc V vezju

Διαβάστε περισσότερα

Appendix. Appendix 1: Conversion Factors

Appendix. Appendix 1: Conversion Factors Appendix Appendix 1: Conversion Factors The names of multiples and submultiples of SI units can be formed by application of the prefixes in Table A.3. The International Organization for Standardization

Διαβάστε περισσότερα

Numerično reševanje. diferencialnih enačb II

Numerično reševanje. diferencialnih enačb II Numerčno reševanje dferencaln enačb I Dferencalne enačbe al ssteme dferencaln enačb rešujemo numerčno z več razlogov:. Ne znamo j rešt analtčno.. Posamezn del dferencalne enačbe podan tabelarčno. 3. Podatke

Διαβάστε περισσότερα

0,00275 cm3 = = 0,35 cm = 3,5 mm.

0,00275 cm3 = = 0,35 cm = 3,5 mm. 1. Za koliko se bo dvignil alkohol v cevki termometra s premerom 1 mm, če se segreje za 5 stopinj? Prostorninski temperaturni razteznostni koeficient alkohola je 11 10 4 K 1. Volumen alkohola v termometru

Διαβάστε περισσότερα

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 GR Οδηγός χρήσης... 2-7 SLO Uporabniški priročnik... 8-13 CR Korisnički priručnik... 14-19 TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 ENG User Guide... 26-31 GR CM707 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

3.letnik - geometrijska telesa

3.letnik - geometrijska telesa .letnik - geometrijska telesa Prizme, Valj P = S 0 + S pl S 0 Piramide, Stožec P = S 0 + S pl S0 Pravilna -strana prizma P = a a + av 1 Pravilna -strana prizma P = a + a a Pravilna 6-strana prizma P =

Διαβάστε περισσότερα