OCHORENIA ENDOKRINNÉHO SYSTÉMU Vybrané kapitoly

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OCHORENIA ENDOKRINNÉHO SYSTÉMU Vybrané kapitoly"

Transcript

1 UNIVERZITA KOMENSKÉHOV BRATISLAVE LEKÁRSKA FAKULTA doc. MUDr. Stanislav Oravec CSc. OCHORENIA ENDOKRINNÉHO SYSTÉMU Vybrané kapitoly Recenzenti: doc. MUDr.. Soňa Balogová, PhD. prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD. doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc./ Univerzita Komenského v Bratislave, 2012 ISBN

2 OBSAH SKRATKY ÚVOD CHARAKTERISTIKA HORMÓNOV ŽĽAZOVÉ HORMÓNY TKANIVOVÉ HORMÓNY OCHORENIA HYPOTALAMO HYPOFYZÁRNEHO SYSTÉMU A Ochorenie hypotalamu A.1 Hypotalamické hyperfunkčné syndrómy A.2 Hypotalamické hypofunkčné syndrómy Hypotalamické hypopituitarizmy B Ochorenia hypofýzy B.1 Hypofyzárne hyperfunkčné stavy Hyperpituitarizmus B.2 Hypofyzárne hypofunkčné stavy Hypoptuitarizmus ROZDELENIE A CHARAKTERISTIKA HYPOPITUITARIZMOV OCHORENIA ŠTÍTNEJ ŽĽAZY Hypertyreóza Hypotyreóza Nádory štítnej žľazy OCHORENIA PRIŠTÍTNYCH TELIESOK Hyperparatyreóza Hypoparatyreóza CHOROBY KÔRY NADOBLIČIEK OCHORENIA GONÁD Ochorenia testes Ochorenia ovárií LITERATÚRA... 69

3 SKRATKY A ACTH ADH AGS AHO ALP ANP atg atpo camp CBG CEA CNS CO CRH CRP CT DA ddavp DHA DHEA DHT DI DM DNK DOC DOPA 25(OH) D3 1,25(OH) 2 D3 E 2 EDRF EGF EPA ET 1 18 FDOPA FGF FSH FW GAG GF GH GHIH GHRH GIT GnRH GT hcg hpl Adrenalín Adrenokortikotropný hormón = proopiomelanokortín Adiuretín, vasopresín Adrenogenitálny syndróm Albright s hereditary dystrophy Hereditárna osteodystrofia Albrightovej Alkalická fosfatáza Atriový natriuretický peptid protilátky proti tyreoglobulínu protilátky proti peroxyzomálnej frakcii cyklický adenozín monofosfát cortisol binding globulin Karcino embryonálny antigén Centrálny nervový systém Oxid uhoľnatý Corticotrophin releasing hormone, kortikoliberín C reaktívny proteín, proteín akútnej fázy Computed Tomography = počítacová tomografia Dopamín 1 deamino 8 D arginín vasopresín, Adiuretín Dokosahexaenová kyselina esenciálna mastná kyselina Dehydroepiandrosgterón Dihydrotestosterón Diabetes insipidus Diabetes mellitus Deoxyribonukleová kyselina Deoxykortikosterón Dihydroxyfenylalanín Hydroxycholekalciferol = kalcidiol Dihydroxycholekalciferol = kalcitriol 17 β E 2 = estradiol Endotelový relaxačný faktor Epithelial growth factor Eikosapentaenová kyselina, esenciálna mastná kyselina Endotelín (ET1) 18F dihydroxyfenylalanín Fibrablast growth factor, fibroblastový rastový faktor Follicle stimulating hormone, folikuly stimulujúci hormón Sedimentácia erytrocytov, Fahraeus Westergren Glykozoaminoglykány Glomerulárna filtrácia Growth hormone = rastový hormón, somatotrópny hormón (STH) Growth hormone inhibiting hormone, somatostatín Growth hormone releasing hormone, somatoliberín Gastrointestinálny trakt Gonadotrophins releasing hormone, gonadoliberín Glukózová tolerancia human Chorionic Gonadotrophin human Placenta Lactogen 3

4 HDL High density lipoprotein IGF I Insulin like growth factor I = somatomedín C IGF II Insulin like growth factor II ICHS Ischemická choroba srdca ICHDK Ischemická choroba dolných končatín JIS Jednotka intenzívnej starostlivosti LDL Low density lipoprotein LH Luteiniznig hormone, luteinizačný hormón LU Lymfatická uzlina MEN Mnohopočetná endokrinná neoplázia 99n Tc MIBI 99n Tc metoxy izobutyl izonitril MIBG Meta iodobenzyl guanidín mrnk messenger ribonukleová kyselina MSH Melanocyte stimulating hormone časť ACTH Mts metastázy NA Noradrenalín NGF Nerve growth factor NMR Nukleárna magnetická rezonancia NO Oxid dusnatý NSE Neurón špecifická enoláza PAB Punkčná aspiračná biopsia PCO Syndróm polycystických ovárií PDGF Platelet derived growth factor PGI 2 Prostaglandín I 2 = prostacyklín PGE 2 Prostaglandín E 2 PGF 2alfa Prostaglandín F 2 alfa PIH Prolactin inhibiting hormone, prolaktostatín = dopamín PRA Plazmatická renínová aktivita PRL Prolaktín Prog Progesterón PTH Parathormón RAAS Renín angiotenzín aldosterónový systém RAŠ Reflex Achillovej šľachy SHBG Sex hormone binding globulin TBA Thyroxin binding albumin TBG Thyroxin binding globulin TBPA thyroxin binding prealbumin TECH Tromboembolická choroba TG Tyreoglobulín TK Krvný tlak TRH Thyrotropin releasing hormone, thyreoliberín TSH Thyriod stimulating hormone, tyreotrópny hormón T4 Tyroxín T3 Trijódtyronín rt3 reverzný T3 TxA 2, Tromboxan A 2 UV svetlo Ultrafialové svetlo USG Ultrasonografia VIP Vazoaktívny intestinálny peptid 46,XY mužský genotyp 46,XX žensky genotyp 4

5 1. ÚVOD Endokrinológia je biologicko lekárska vedná disciplína, zaoberajúca sa otázkami miesta, biosyntézy, transportu a mechanizmu účinku hormónov osobitnej skupiny látok, ktorá vykonáva dôležitú integračnú a regulačnú funkciu v organizme. 5

6 2. CHARAKTERISTIKA HORMÓNOV Hormóny sú chemické zlúčeniny produkované žľazami s vnútornou sekréciou (polypeptidy glykoproteíny steroidy, aminohormóny), ktoré sa transportujú krvou na vzdialené miesto v organizme, kde vyvolávajú výrazné biologické účinky Endokrinná funkcia Neurokrinná (mozog, tvorba neuro hormónov v mozgu) krvné riečisko Parakrinná (bunka bunka) vzájomné ovplyvňovanie sekrécie priamo medzi susednými bunkami napr. pri tvorbe hormónov v Langergansových ostrovčekoch Autokrinná ovplyvnenie samotnej bunky vlastným produktom sekrécie produkt onkoproteín produkt onkogénu stimuluje sekréciu onkoproteínu v samotnej bunke Hormóny: žľazové hormóny (napr. štítna žľaza, prištítne telieska, nadoblička, gonády...) tkanivové hormóny (napr. pečeň, obličky, gastrointestinálny trakt, srdce...) 6

7 3. ŽĽAZOVÉ HORMÓNY Štítna žľaza Tyroxín T4, trijódtyronín T3 (derivát aminokyseliny tyrozín) Dejodáciou T4 vzniká účinnejší T3, ale aj neúčinný reverzný T3 (rt3) v závislosti od metabolickej potreby organizmu, tvorba T3 však prevažuje. TRH TSH periférna žľaza T4,T3 metabolické účinky v periférnych tkanivách spätná informácia o hladine T4,T3 do hypota lamu negatívna spätná väzba Pri zvýšenej koncentrácii hormónov štítnej žľazy v periférnej krvi sa tvorba TRH tlmí. To má za následok zníženie tvorby TSH v hypofýze a zníženie sekrécie TSH do cirkulácie, čo vedie k zníženiu tvorby hormónov v štítnej žľaze. Pri nízkej koncentrácii hormónov štítnej žľazy v periférnej krvi sa tvorba TRH v hypotala me zvyšuje a to stimuluje hypofýzu k zvýšenej tvorbe TSH. Zvýšená koncentrácia TSH v periférnej krvi stimuluje štítnu žľazu k zvýšenej tvorbe hormónov štítnej žľazy (T4,T3), ale aj k rastu samotnej štítnej žľazy, t.j. k zväčšovaniu masy parenchýmu štítnej žľazy. V krvi sú hormóny štítnej žľazy transportované proteínmi: TBG (thyroxin binding globulin) TBPA (thyroxin binding prealbumin) a TBA (thyroxin binding albumin). Účinky hormónov štítnej žľazy sa uskutočňujú cez jadrový receptor pre T3 a aktivuje časť reťazca DNK, dochádza k prenosu informácie, čo sprostredkuje mrna, dochádza k transkripcii informácie a k novotvorbe špecifického proteínu (enzýmu, recep tora, apoproteínu...) T4 dejodáza T3 väzba na jadrový receptor (T3 receptor) translácia mrnk transkripcia novotvorba proteínu Účinky hormónov štítnej žľazy: vývoj, diferenciácia tkanív, syntéza bielkovín, enzýmov, modulovanie vlastností imunokompetentných buniek. Kalcitonín: polypeptid parafolikulárnych buniek C v štítnej žľaze. Kalcitonin kontroluje fosfo kalciový metabolizmus: má hypokalcemický účinok, aktivuje osteoblasty a napomáha zabudovaniu vápnika do kostí. Synergicky pôsobí s estrogénmi na kostnú štruktúru a zabudovanie kalcia do kostí, má antagonistický účinok oproti parathormónu (rezorpcia kalcia z kostí). Prištítne telieska tvoria parathormón (PTH). PTH aktivuje rezorpciu kalcia z kostí pri hypokalcémii cez aktiváciu osteoklastov, čo vedie k zvýšeniu hladiny kalcia v plazme (sére), t.j. k hyperkalcémii. PTH znižuje exkréciu kalcia cez obličky, zvyšuje rezorpciu kalcia z čreva a tak zabezpečuje homeostázu kalcia v krvi pri stratách kalcia z organizmu. Zvýšená koncentrácia kalcia v plazme potláča sekréciu PTH z prištítnych teliesok. Langerhansove ostrovčeky pankreasu Inzulín, polypeptid, proteohormón sa tvorí v B bunkách pankreasu. Znižuje hladinu glukózy v krvi, zlepšuje utilizáciu glukózy a vstup glukózy do buniek, čím sa podieľa na homeostáze glukózy. Na homeostáze glukózy sa spolupodieľajú aj antagonisticky pôsobiace hormóny, ktoré hladinu glukózy zvyšujú (napr. glukagón, katecholamíny, kortikoidy, rastový hormón ai). 7

8 Glukagón, polypeptid, proteohormón, tvorí sa v A bunkách pankreasu. Spôsobuje zvýšenie koncentrácie glukózy v krvi a je prirodzeným antagonistom inzulínu. Somatostatín, polypeptid, proteohormón, tvorí sa v D bunkách pankreasu, po stimulácii glukózou má mnohopočetné inhibičné účinky (napr. potláča sekréciu inzulínu a glukagónu, sekréciu rastového hormónu z adenohypofýzy a tiež tlmí uvoľňovanie amylázy do krvi z poškodeného pankreasu pri akútnej pankreatitíde). Pankreatický polypeptid (PP) Má inhibičné účinky na exokrinnú sekréciu pankreasu (amyláza, lipáza, proteolytické enzýmy), podieľa sa na kontrole sekréciu bikarbonátov a elektrolytov. Kôra nadobličky Aldosterón, mineralokortikoid, steroidný hormón (21C): spôsobuje retenciu Na, kontroluje koncentráciu K v extracelulárnej tekutine. Sekrécia aldosterónu je kontrolovaná cez renin angiotenzín aldosterónový systém (RAAS). Kortizol: glukokortikoid: zvyšuje glukoneogenézu, zvyšuje lipolýzu, má účinky protizápalové, protialergické, katabolické účinky, je stresovým hormónom Androgény: androstendiol, dehydroepiandrosterón testosterón, dihydrotestosterón Estrogény, steroidné hormóny: estradiol, estriol, estrón: majú rastové, proteinovoanaboické účinky, estrogény modulujú hladinu lipidov v krvi, zvyšujú hladinu HDL a mierne znižujú LDL, neovplyvňujú hladinu triacylglycerolov. Prekurzorom syntézy steroidných hormónov v kôre nadobličky je Cholesterol 20,22 desmoláza Pregnenolón 17αOH pregnenolón DHEA DHEA Sulfát Progesterón 17αOH progesterón androstendión testosterón 21 hydroxyláza Deoxykortikosterón deoxykortizol 17ß estradiol 11ßhydroxyláza Kortikosterón kortizol 11OH androstendión estrón 18OH kortikosterón aldosterón 8

9 Dreň nadobličky Súčasť sympatiko adrenálneho systému deriváty aminokyseliny tyrozín katecholamíny: dopamín (DA), adrenalín (A), noradrenalín (NA) Biosyntéza katecholamínov, metabolická cesta: Tyrozín dihydroxyfenylalanín (DOPA) /tyrozín hydroxyláza/ /DOPA dekarboxyláza/ Dopamín (DA) noradrenalín (NA) /dopamín β hydroxyláza/ /fenyletanolamín N adrenalín (A) metyltransferáza/ Adrenergné receptory (adrenoceptory): dopaminové R, alfa receptory, beta receptory súhra: Katecholamíny vykazujú viacero metabolických účinkov: vaskulárne učinky: vaskulárny tonus, vazokontrikcia, vazodilatácia, zmeny periférnej cievnej rezistencie, ovplyvnenie krvného tlaku (TK) metabolické účinky: glykogenolýza vedie k hyperglykémii bronchodilatačné účinky: sposôbujú dilatáciu bronchiolov, vplyv na Sympatikový nervový systém: zintenzívňuje sa potenie, kardiálne účinky: účinok inotropný (zvýšenie sily kontrakcie myokardu), chronotropný (zrýchlenie prechodu vzruchu na srdcové komory, zýšenie frekvencie srdcovej činnosti) Ovárium Estrogény majú 18 uhlíkovú steroidnú kostru (18C), tvoria sa v thékalnych bunkách a granulózových. bukách ovária: reprezentantmi sú: Estradiol, estrón, estriol Progesterón sa syntetizuje v bunkách žltého telieska (corpus luteum) a má 21 uhlíkovú steroidnú kostru (21C) Estrogény predstavujú rastový faktor, spôsobujú rast prsníkov, ženskú distribúciu tuku, vývoj a rast maternice, vajcovodov a pošvy (v proliferačnej fáze cyklu), stimulujú pigmentáciu prsných areol a bradaviek. Estrogény majú tiež anabolický účinok, znižujú resorpciu kostí, pri ich deficite dochádza k rozvoju osteopénie a osteoporózy. Progesterón sa tvorí v corpus luteum v druhej fáze menstruačného cyklu, napomáha vzniku sekrečnej fázy endometria, je potrebný pre implantáciu a vývoj oplodneného vajíčka, tiež pôsobí na rozvoj mliečnych žliaz a cyklický rozvoj žliaz endometria. Relaxín sa tvorí v corpus luteum počas gravidity a jeho tvorba je pod kontrolou chóriového gonadotropínu (hcg). Uvoľňuje väzy symfýzy ku koncu gravidity. Testis Leidigove bunky: hormón testosterón (19C), je pod kontrolou luteinizačného hormónu (LH) Transportný proteín: proteín viažuci sex hormóny (sex hormone binding proteín SHBG), biologický účinok hormónu je sprostredkovaný cez receptory jadra: proteosyntéza: pohlavné orgány sekundárne pohlavné znaky, svaly, kosti. Najvýraznejšie sa metabolické účinky testosterónu prejavujú počas poberty, rast a pigmentácia skróta, vrásnenie jeho kože, rast penisu, nástup pubického ochlpenia mužského typu, ochlpenia v axilách, na tele a končatinách, spôsobuje rast fúzov, brady, rast prostaty, semenných váčkov s ich exkrečnou funkciou, zväčovanie laryngu, hlbší hlas, rozvoj pohlavnej potencie, agresívnejšieho správania, rast 9

10 svalovej hmoty. Testosterón stimuluje spermatogenézu, produkciu erytropoetínu, erytropoézu v kostnej dreni, bráni rozvoj osteoporózy. testosterón dihydrotestosterón (DHT) (aktívnejšia forma testosterónu) /5 alfa reduktáza/ Epifýza Mozgová žľaza pod sympatickou inerváciou. Tvorí hormón melatonín, čo je derivát aminokyseliny tryptofánu Kontroluje denný rytmus: spánok a bdenie Hypotalamus Ide o súbor neurosekrečných jadier na spodine mozgu, predovšetkým nucleus supraopticus a nucleus paraventricularis hypothalami, Výbežkami axónmi je prepojený s neurohypofýzou. V neurosekrečných jadrách hypotalamu sa syntetizujú neurohormóny: vasopresín a oxytocín a tie cez neuroaxóny sú transportované do neurohypofýzy (zadný lalok hypofýzy), odkliaľ sú uvolňované do krvného obehu. Druhú skupinu tvoria peptidové hypotalamické regulačné hormóny (releasing hormones, RH), ktoré, cez hypofyzárne portálne cievy sa transportujú do adenohypofýzy (predný lalok hypofýzy). TRH (thyrotropin releasing hormone), thyreoliberín, stimuluje sekréciu TSH a PRL TRH je releasing hormón pre TSH t.j. tyreoidu stimulujúci hormón a tiež stimuluje sekréciu prolaktínu (PRL) CRH (corticotrophin releasing hormone), kortikoliberín stimuluje sekréciu ACTH GnRH (gonadotrophins releasing hormone), gonadoliberín stimuluje sekréciu LH a FSH GHRH (growth hormone releasing hormone), somatoliberín stimuluje sekréciu GH (rastový hormón = somatotropný hormón (STH) GHIH (growth hormone inhibiting hormone), somatostatín potláča sekréciu STH PIH (prolactin inhibiting hormone), prolaktostatín = dopamín potláča sekréciu PRL Adenohypofýza Endokrinná žľaza mozgový podvesok (predný lalok hypofýzy) syntetizuje tropíny, ktoré regulujú funkciu periférnych endokrinných žliaz. TSH (thyreoidea stimulating hormone), thyreotropín pôsobí na štítnu žľazu, kontroluje sekréciu hormónov štítnej žľazy: T4, T3 a tiež rast štítnej žľazy. Gonadotropné hormóny LH (luteiniznig hormone) u žien kontrolujú ovuláciu, luteinizáciu (estradiol, progesterón) vytvorenie žltého telieska s produkciou progesterónu FSH (follicle stimulating hormone) u žien: rast folikulov, zrenie ovula, tvorba estrogénov, LH u mužov: stimulácia testosteronu v Leydigových intersticiálnych bunkách FSH u mužov: spermatogenéza v Sertoliho bunkách, sekrécia inhibínu ACTH (proopiomelanokortín) rast kôry nadobličky, kortizol (MSH (melanocyte stimulating hormone časť ACTH), melanín v koži po expozícii ultrafialovým (UV) svetlom GH = STH, rast (kostí) cez IGF I (insulin like growth gactor I) = somatomedín C (syntéza v pečeni) PRL zabezpečuje laktáciu, rast mliečnej žľazy v gravidite, tlmí sekréciu LH, FSH 10

11 Neurohypofýza V neurohypofýze končia axóny z nucleus supraopticus a nucleus paraventricularis hypothalami s granulami hormónov a z nich sa uvolňujú hormóny do krvého riečiska. Granulá, pochádzajúce z hypotalamu sú zdrojom hormónov: vasopresín (adiuretín) a oxytocín (uterokinetický hormón). Vasopresín: Stimulom pre sekréciu vasopresínu je zvýšená osmolalita plazmy, znížený objem plazmy, V1 receptory v hladkých svaloch cievy, V2 v obličkách, čo vedie k retencii vody v zberných kanálikoch obličky Oxytocín: Stimulom pre sekréciu oxytocínu je distenzia pôrodných ciest pri pôrode. Pôsobí na svalové bunky myometria a mliekovodov. Stimulom pre sekréciu oxytocínu je tiež dráždenie bradaviek pri kojení. 11

12 4. TKANIVOVÉ HORMÓNY Tkanivá, ktoré nie sú anatomicky ohraničené endokrinné žľazy (peptidy, proteíny, glyko proteíny, deriváty aminokyselín, steroidy, eikosanoidy, oxidy). Placenta hcg choriový gonadotropín (human Chorionic Gonadotropin) udržuje funkciu žltého telieska, má účinky LH, FSH hpl placentárny laktogén (human Placenta Lactogen) má účinky (GH=STH, PRL) Estrogény: rast prsníkov, ženská distribúcia tuku, rozširovanie pôrodných ciest, pred pôrodom, rast maternice počas gravidity Progesterón: vývoj oplodneného vajíčka a rast plodu. Pečeň Angiotenzinogén súčasť renín angiotenzín aldosterónového systému (RAAS) Angiotenzinogén (katakytický účinok renínu) angiotenzín I aldosterón Tvorba IGF I (insulin like growth factor I) = somatomedín C Kalcidiol = 25 OH cholekalciferol (vitamín D3) Obličky Erytropoetín látka stimulujúca tvorbu erytrocytov v kostnej dreni Kalcitriol = 1,25 (OH) 2 cholekalciferol (vitamín D3) Renín enzým s katalytickým účinkom (premena angiotenzinogénu na angiotenzín I) Prostaglandíny: PGI 2, TxA 2, PGE 2, PGF 2alfa s vazodilatačnými a vazokonstrikčnými účinkami Gastrointestinálny systém Gastrín sekrécia žalúdočnej šťavy Cholecystokinín sekrécia pankreatickej šťavy Sekretín sekrécia pankreatických enzýmov a bikarbonátov, znižuje žalúdočnú sekréciu Somatostatín inhibícia sekrécie a motility tráviaceho ústrojenstva VIP vazoaktívny intestinálny peptid sekrécia minerálov a vody Srdce Atriový natriuretický peptid (ANP), regulácia TK Cievy: endotelín (ET1) vazokonstrikcia, endotelový relaxačný faktor EDRF NO, Prostaglandíny: PGI 2 (prostacyklín), TxA 2, PGE 2, PGF 2alfa Pľúca (ACE, angiotensin converting enzyme) Angiotenzín I angiotenzín II, regulácia TK, oxid dusnatý (NO), oxid uhoľnatý (CO) Mozog Opioidné peptidy: endorfíny, enkefalíny, endogénne benzodiazepíny, anandamid (endogénny kanabinol) oxid dusnatý (NO), oxid uhoľnatý (CO) Tukové tkanivo Adipokíny, adiponektín, leptín...epitelové rastové faktory EGF, fibroblastový rastový faktor (FGF), nervový rastový faktor (NGF), doštičkový rastový faktor (PDGF) IGF I, IGF II. Niektoré rastové faktory sú produktmi onkogénov a podieľajú sa na udržovaní malígneho rastu. 12

13 5. OCHORENIA HYPOTALAMO HYPOFYZÁRNEHO SYSTÉMU A Ochorenie hypotalamu A.1 Hypotalamické hyperfunkčné syndrómy Pubertas praecox (predčasná puberta) Predčasné sexuálne dozrievanie a rozvoj druhotných pohlavných znakov pred 8. rokom veku u dievčat, resp. 9. rokom veku u chlapcov. Etiopatogenéza: 1) expanzívny proces hamartóm malformované útvary fyziologického nervového tkaniva (pulzový generátor) (M) cyklická sekrécia gonadotropínov 2) zápalový proces hypotalamu a jeho okolia (chlapci) 3) idiopatická pubertas praecox s familiárnym výskytom (dievčatá, v 90% u dievčat) U dievčat: Zvýšené pubické a axilárne ochlpenie (pubarché, adrenarché, rast prsníkov (telarché) menštruačné krvácanie (menarché) U chlapcov: rast genitálu, zrýchlené tempo rastu, rýchla progresia kostného veku, uzavretie epifyzárnych štrbín, ukončenie rastu, malá postava. Porušená psychika u predčasne pohlavne dospievajúcich detí. Diagnostika: klinický obraz, pozitívny gonadoliberínový test premrštená produkcia gonadotropínov nadmerná tvorba periférnych pohlavných hormónov CT, NMR vyšetrenie vhodnejšie na diagnostiku hamartómov. Diferenciálna diagnóza: pseudopubertas praecox: gonadotropíny LH, FSH sú nízke vysoká koncentrácia periférnych hormónov = nadprodukcia v periférnych endokrinných žľazách. extirpácia hamartómu (hypotalamický expanzívny proces) Blokácia nadmernej sekrécie LH, FSH podávajú sa superaktívne analógy gonadorelínu Triptorelín Decapeptyl depot. inj. Odstránenie citlivosti hypofyzárnych gonadotropínov na endogénny GnRH Liečba až do doby prirodzeného nástupu puberty 13

14 Cushingova choroba (Morbus Cushing) Nadprodukcia kortikoliberínu CRH (kortikoliberín) ACTH, spojený s adenómom hypofýzy: nadprodukcia ACTH sledovaná s nadmernou produkciou kortizolu kôrou nadobličky Obraz nadprodukcie kortizolu: Hyperkortizolismus (viď Ochorenia hypofýzy a adrenokortexu) A.2. Hypotalamické hypofunkčné syndrómy Hypotalamické hypopituitarizmy Kalmannov syndróm (Olfaktogenitálna dysplázia) GnRH porucha cyklickej sekrécie gonadoliberínu, malnutrícia, mentálna anorexia, porucha čuchu, hypogonadizmus Fröhlichov syndróm Hypotalamická obezita (Dystrophia adiposogenitalis), hypogonadizmus Prader Williho syndróm obezita + mentálna retardácia, hypogonadizmus Laurence Moon Biedlov syndróm obezita, hypogonadizmus, DI diabetes insipidus u detí Mentálna anorexia Svojvoľné navodenie zníženého príjmu potravy, energetický deficit psychická alterácia, psycho sociálne faktory, spoločenský protest, psychická reakcia, prehnaná túžba po štíhlej postave hypotalamická dysfunkcia. Karenčný stav pri chronickom deficite proteínov, aminokyselín, mastných kyselín, (esenciálne mastné kyseliny = EPA, DHA), glukózy, glycidov, vitamínov A, B,C, D, E Klinický obraz a diagnostika: Kachexia, centrálna amenorea = GnRH LH + FSH, STH, IGF1, zmena konverzie T4 na T3; T4 sa vo zvýsenej miere konvertuje na reverzný T3 ( rt3) úprava malnutrície, psychoterapia, liečba často rezistentná Psychiatrické oddelenie 14

15 Diabetes insipidus centrálny (DI centralis) Centrálne chýbanie antidiuretického hormónu (ADH). Znížená spätná resorpcia vody v distálnych tubuloch obličky, ADH aktivuje proteín tzv. vodného kanála Akvaporin 2 /zvyšuje bunkovú permeabilitu pre vodu/ Etiológia: * Deštrukcia nucleus supraopticus a nucleus paraventricularius hypothalami, * Autoimúnny zápal * Úraz hlavy poranenia lebečnej spodiny * Expanzívny proces (tumor) v hypotalame alebo v hypofýze * Stav po operácii mozgu pre tumor * Meningoencefalitída * Granulomatózny procesy v hypotalame * Autozómovo dominantné ochorenie je geneticky podmienené (vzácne ochorenie) Vysoká diuréza, vodnatý svetlý moč, polyúria, polydypsia, nadmerný pocit smädu, pacient vymočí 4 20 l/d, stratu tekutín pacient kompenzuje nadmerným pitím tekutín (vody), ak je znížený pocit smädu (hypodipsia, adipsia) následkom je ťažká dehydratácia exitus letalis Parciálny deficit: mierne zvýšená diuréza (fyziologická hranica je 2,5 l/deň) Diagnostika: Na základe klinického obrazu a laboratórneho vyšetrenia: hypotonický moč pod 660 mosm/kg, (800 mosm/kg = norma) diuréza nad l / 24 hod. osmolalita plazmy vyše mosm/kg ( mosm/kg = norma) Smädový test (zmerať hmotnosť pred testom, ak dôjde k poklesu hmotnosti (t.j. strate vody) o 3% oproti pôvodnej hmotnosti pacienta, smädový test sa ukončí. Ak osmolalita plazmy je >300 mosm/kg a osmolalita moču je < 660 mosm/kg, podá sa ADH. ADH test: Desmopresín (Adiuretin SD 2 µg i.m., alebo 1µg s.c.) meranie diurézy, osmolalita moču vzrastie o 50% potvrdenie diabetes insipidus (DI) ELISA analýza ADH pod 1 pmol/l (norma 3 5 pmol/l), často až nedetegovateľné hodnoty ADH Diferenciálna diagnóza: polyúrie a polydypsie inej genézy Osmoticky podmienená diuréza pri diabetes mellitus, hyperparatyreóza, mierna polyúria pri Connovom syndróme, hypertyreóze (normálna osmolalita moču: 800 mosm/kg) Renálna insuficiencia polyurická fáza (anamnéza) Psychogénna polydypsia: primárne smäd a nadmerný príjem tekutín, polyúria je následok (podnormálna osmolalita séra < 285 mosm/kg), Smädový test zvýšenie osmolality séra psychogénna príčina Nefrogénny DI = receptorový defekt v distálnych tubuloch obličky, ADH test s desmopresínom bez vzostupu osmolality moču, bez utlmenia polyúrie Liečba DI centralis Syntetický analóg ADH, ddavp, (1 deamino 8 D arginín vasopresín) Adiuretin (Spofa), nosné kvapky 1 6 kv, nosný spray, v dávke 1 3 x denne. Sledovanie diurézy alebo Na v sére Minirin tbl 1 2x denne 15

16 Liečba nefrogénneho DI Nefrogénny DI je zapríčinený liekmi (lítium), interferuje s renálnou reabsorpciou vody, ukončiť podávanie lítia, úprava elektrolytovej poruchy: hypokaliémie, hyperkalciémie B Ochorenia hypofýzy B.1 Hypofyzárne hyperfunkčné stavy Hyperpituitarizmus Izolovaná nadprodukcia tropínov: Adenómy hypofýzy (mikro, makroadenóm) Hormonálne aktívne adenómy vs. tiché adenómy Hormonálne aktívne adenómy: STH : Gigantizmus, akromegália PRL : Hyperprolaktinémia ACTH : Cushingova choroba (centrálny Cushingov syndróm) TSH, LH,FSH adenómy vzácne (STH a PRL) adenómy vzácne Afunkčné adenómy s tendenciou rastu expanzia, deštrukcia tkaniva hypopituitarismus Tlak na zrakovú dráhu zmeny výpadky zorného poľa (vyšetrenie perimetra) Gigantizmus (Hypersomatotropizmus) STH nadmerná produkcia rastového hormónu somatotropný hormón, hgh (human Growth Hormone) pred ukončením rastu a uzatvorením epifyzárnych štrbín Rast kostí do dĺžky pred pubertou, vysoký proporcionálny rast, hypogonadizmus, svalová slabosť v neskoršom veku, zvýšená osteoporóza, artralgie, parestézie, lumbalgie, spondylogénne bolesti. Laboratórne vyšetrenie: Sekrécia STH sa po podaní glukózy nepotlačí gonadotropíny urýchlia kostnú maturáciu a sexuálny vývoj Akromegália Hypersomatotropizmus v dospelosti rast kostí do šírky, hlavne akrá zhrubnuté prsty na rukách nohách, rast čeľuste rozstup zubov, nadočnicových oblúkov, nadmerný rast mäkkých tkanív nos, pery, jazyk makroglosia, ušnice, zhrubnutie hlasu, Artralgie, spondylogénne bolesti, cefalea, poruchy zraku, amenorea u žien, nadmerné potenie, svalová slabosť, Nodózna struma, cukrovka, hypertrofia srdca zlyhanie srdca myopatia. 16

17 Laboratórna diagnostika: STH, diurnálny rytmus sekrécie STH nad 4 5 ug/l funkčný test s glukózou nedochádza k potlačeniu sekrécie STH pod 2 µg/l Hyperglykémia, porušená GT, IGF 1(somatomedín C), PRL RTG snímky skeletu, sella turcica, oftalmologické vyšetrenie: perimeter: bitemporálna hemianopsia tlak v chiasma opticum na očné nervy, RTG hrudníka, CT, NMR Operácia, odstránenie hormonálne aktívneho adenómu hypofýzy transsfenoidálne, ožarovanie rezídua Leksellov gama nôž Farmakologická liečba: somatostatín Analógy somatostatínu: oktreotid Sandostatin LAR depot 1x mesačne i.m. lancreotid Somatulin 2x mesačne i.m. Ergolínové deriváty, bromergokryptín, lysenyl Hyperprolaktinémia Prolaktinóm je adenóm hypofýzy z laktotropných buniek tvorí 1/3 všetkých adenómov hypofýzy Poruchy menštruačného cyklu LH FSH oligomenorea amenorea, sterilita, galaktorea (mimo obdobia puerpéria) u mužov: Strata libida, potencie, potlačenie spermatogenézy, hypogonadizmus, gynekomastia, tlak na očné nervy, poruchy zraku Diagnostika: PRL, LH FSH, zobrazovacie techniky: CT, NMR, RTG snímok so zameraním na Sella turcica Diferenciálna diagnóza: Stres, sauna, gravidita, estrogény, psychofarmaká, užívanie liekov, ktoré tlmia tvorbu dopamínu: fenotiazíny alfa metyldopa, rezerpín, metoklopramid, cimetidín, Hypotalamické expanzie, primárna hypotyreóza, renálna insufuciencia, patologické procesy na hrudnej stene, herpes zoster v oblasti pŕs, Idiopatická hyperprolaktinémia bez tumoru Liečbou prvej voľby je liečba medikamentózna: dopamínergní agonisti: ergolínové deriváty: tergurid (Mysalfon) bromokryptín (Parlodel, Serocryptin tbl), kabergolín (Dostinex tbl.), neergotamínový preparát: quinagolid (Norprolac tbl.) Operácia pri nedostatočnosti medikamentóznej liečby: adenomektómia pri makroprolaktinóme, cave! Nebezpečenstvo vzniku panhypopituitarizmu 17

18 Cushingova choroba kortikotropínový hyperpituitarismus (ACTH ) (centrálny Cushingov syndróm) Etiológia: adenóm hypofýzy, asi 10% hypofyzárnych adenómov 5% pacientov s centrálnym hyperkortizolizmom: hypotalamický pôvod nadprodukcia CRH CRH (hypothalamus) ACTH kortizol Hyperplázia kortikotropných buniek ACTH 70% všetkých hyperkortizolizmov Cushingoidná obezita, facies lunata, pletorická tvár, gibus v cerviko torakálnej oblasti, centripetálna svalová atrofia štíhle končatiny, únava osteoporóza chrbtice, RTG potvrdenie straty 1/3 kostnej hmoty depresívne stavy suicídium, strie cruente, t.j. fialové strie na hrudníku, stehnách a bruchu sufúzie artériová hypertenzia, perimaleolárne opuchy, retencia Na porucha menštruácie, tmavé pigmentácie kožných rýh (vysoký ACTH MSH) steroidný diabetes, hyperlipoproteinémia ateroskleróza koronárnych ciev kardiovaskulárne komplikácie malígne arytmie pri hypokaliémii Laboratórna diagnostika: 1) potvrdenie hyperkortizolizmu 1a) S kortizol ACTH 1b) zvýšený odpad voľného kortizolu v 24 hod. moči, 1c) porucha diurnálneho rytmu kortizolu, 1d) 2 mg dexametazónový test neznižuje zvýšený sérový kortizol o 50% (oproti hodnotám pred testom) Skrátený 2 mg dexametazónový test o 23,00 24,00 hod. podať 2 mg dexametazónu Odber krvi nasledujúci deň ráno Kortizolémia nad 250 nmol/l, nedôjde k 50% poklesu koncentrácie S kortizolu 2) lokalizácia príčiny nadprodukcie 2a) Zobrazovacie metódy, CT NMR Adenóm hypofýzy 2b) funkčné testy pri ACTH supresia nadprodukcie kortizolu 8mg dexametazónu denne po dva dni aplikácie 2c) Ultrasonografické vyšetrenie nadobličiek tumor nadobličky vylúči 18

19 Diferenciálna diagnostika: Periférny Cushingov syndróm adenómom nadobličky, alebo karcinóm nadobličky exogénna obezita, Diabetes mellitus DM II typ 2, pseudo Cushing indukovaný alkoholom, stresový hyperkortizolismus, paraneoplastická nadprodukcia ACTH, CRH a súčasne nesupresibilita v 8 mg dexametazónovom teste. chirurgická: 1) adenomektómia v oblasti hypofýzy (adenóm) 2) bilaterálna adrenalektómia, ak je zistená len nadprodukcia ACTH bez morfologických zmien na hypofýze (komplikácia: Nelsonov syndróm, rast adenómu hypofýzy pre vysoké ACTH ako následok bilaterálnej adrenalektómie) Leksellov gama nôž, ožarovanie rezídua adenómu. Pomocná farmakologická liečba: Blokátor nadobličkovej steroidogenézy Ketokonazol (Nizoral) 1200 mg/d Adenómy z tyreotropných buniek (zriedkavé) Autonómny adenóm centrálna hypetyreóza s difúznou strumou TSH T4, T3 tyreostatiká, analógy somatostatínu, alebo Adenomektómia Adenómy z gonadotropných buniek (zriedkavé) U žien poruchy menštruácie, v menopauze lokálny rast adenómu u mužov LH FSH zväčšenie testes Pri väčších adenómoch intrakraniálna expanzia s poruchami zraku Operácia adenomektómia B.2 Hypofyzárne hypofunkčné stavy Hypoptuitarizmus Rozdelenie a charakteristika hypopituitarizmov Chorobný stav charakterizovaný sekrécia adeno hypofyzárych hormónov: STH, LH+FSH, ACTH, TSH, PRL Izolovaná hypofunkcia : Centrálny hypogonadizmus (LH,FSH, PRL) Hypopituitárny nanizmus (STH) Centrálna hypotyreóza (TSH) Centrálny hypokorticismus (ACTH) 19

20 Hypofunkcia (panhypopituitarizmus), globálna parciálna, totálna kombinovaná Etiológia: *Expanzívne procesy (tumory) + komplikácie krvácanie do tumoru, stav po operácii, ožarovanie *Hemoragická nekróza, *Autoimúnny zápal (hypofyzitída) závisí od deficitu typu hormónov rozsahu deficitu, pohlavia, veku Pri expanzívnom procese poradie výpadku funkcie: somatotropná, gonadotropná, tyreotropná, nakoniec kortikotropná funkcia Pri zápalovom procese hypofyzitída poradie výpadku funkcie: kortikotropná, tyreotropná funkcia Hyposomatotropný hypopituitarismus Centrálny hyposomatotropizmus: Poškodené somatotropné bunky pokles sekrécie rastového hormónu, STH STH hypoglykémia, znížená svalová sila, hromadenie tuku v oblasti brucha, zníženie kostnej denzity, hypercholesterolémia, psychické zmeny Hypogonadotropný hypopituitarismus Centrálny hypogonadismus: Poškodené gonadotropné a laktotropné bunky Pri centrálnom hypogonadizme LH + FSH, PRL Postpartálna nekróza hypofýzy (Morbus Sheehan) LH+ FSH, PRL amenorea, neprítomná laktácia, strata pubického a axilárneho ochlpenia, strata na hmotnosti, (Simmondsova kachexia) slabosť, libido, plodnosť Hypotyreotropný hypopituitarismus Centrálna hypotyreóza: Poškodené tyreotropné bunky TSH bledosť, suchosť kože, zimomravosť, obstipácia, hypotenzia, bradykardia, hypotermia, hypercholesterolémia (hyperlipoproteinémia), sideropenická anémia AS universalis: ICHS, ischemická choroba srdca Ischemická choroba mozgových ciev ICHDK, ischemická choroba dolných končatín 20

21 (Adreno)Kortikotropný hypopituitarismus Centrálny hypokorticizmus: centrálny typ Addisonovej choroby: Poškodené kortikotropné bunky ACTH Hypotenzia, hypoglykémia, hypotermia, K, Na, únava, slabosť nechutenstvo, zvracanie, hnačky = GIT príznaky, psychické alterácie, zlyhanie periférej cirkulácie (TK ) elektrolytový rozvrat centrálny typ Addisonovej choroby bez prítomnej pigmentácie Addisonská kríza (častá kombinácia s centrálnou hypotyreózou TSH psychotické stavy) Panhypopituitarizmus Hypopituitarizmus v detskom veku Hypopituitárny nanizmus Deficit STH 100% Súbežný deficit TSH, ACTH, gonadotropínov (LH,FSH) až u 75% postihnutých detí (kombinovaná, parciálna hypofunkcia) Etiopatogenéza: 1) Idiopatický deficit STH 6) Radiačné poškodenie 2) Tumor 7) Kongenitálne 3) Infekcia CNS 8) Histiocytóza, 4) Trauma CNS 9) Sarkoidóza 5) Vaskulárne malformácie CNS 10) Periférna rezistencia na rastový hormón 1) Idiopatický deficit STH Najčastejšia forma hypopituitarizmu detí V perinatálnom období krvácanie v gravidite Inštrumentálny pôrod, dlhý pôrod, rýchly pôrod 2) tumor mozgu germinómy, koloidné cysty v 3.komore mozgovej, papilóm Kraniofaryngeóm zo zvyškov Rathkeho výchlipky v suprasellárnejoblasti (45% kraniofaryngeómov) Rast cysty kompresia chiasma opticum, Klinicky obraz: neskorá cefalea, vomitus, zrakové poruchy bitemporálna hemianopsia, zrak čuchové halucinácie, nízke TSH, ACTH, LH, FSH, Diabetes insipidus (20 50%) Operácia a následná substitúcia deficitu periférnych hormónov 3) infekcia a zápalové ochorenie v CNS Akútna bakteriálna a vírusová infekcia hypofýzy (Tbc meningoencefalitída) Autoimúnny zápal kombinovaný s autoimúnnym zápalom inej endokrinnej žľazy: adrenalitída, paratyreoiditída tyreoiditída 4) trauma CNS v perinatálnom období, kontúzia mozgu, subdurálny hematóm (syndróm týraného dieťaťa) 5) vaskulárne anomálie CNS v oblasti hypofýzy 6) histiocytóza, eozinofilný granulóm (vzácne príčiny detského hypopituitarizmu) 21

22 Spomalenie rastu koncom 2. roka veku Astenický habitus, oneskorený vývoj frontálnej oblasti tváre oblasti koreňa nosa. Definitívna dentícia oneskorená, vlasy jemné, hlas vysoký, maturácie epifýz oneskorená nástup puberty oneskorený, Častá je centrálna hypotyreóza, (nízke TSH, nízke T3,T4), centrálny hypogonadotropizmus (deficit LH, FSH, nízke koncentrácie sex hormónov) Diagnóza: Sledovanie rastovej dynamiky Minimálny prírastok výšky 4 cm/rok Sledovanie kostného veku stav osifikácie epifýz Atlas vývoja skeletu ruky a zápästia podľa Todd, Greulich, Pyle,Tanner, Whitehouse ho nomogramy Testy na vyšetrenie sekrečnej kapacity STH: Spánkový test: vyšetrenie STH min po zaspatí Test s post inzulínovou hypoglykémiou: (0,05 0,1 inzulínu IU/kg s.c.) pri dosiahnutí glykémie. < 2,2 mmol/l Odbery po 30, 60 a 120 min. po aplikácii Test so somatoliberínom: 100 ug GHRH i.v. Odbery po l5, 30, 45, 60, 90, 120 min. po.aplikácii Test s levodopou: (125 mg levodopy do 15 kg, 250 mg do 35 kg) Odbery po 30, 60 a 120 min. po aplikácii Test s arginínom: (0,5 g arginínu/kg s.c.) Odbery po 30, 60 a 120 min. po aplikácii Klonidínový test: (0,1 mg klonidínu/m2 povrchu tela) Vyhodnotenie: 10 ng STH/ml v dvoch testoch dostatočná odpoveď 5 10 ng STH/ml parciálny deficit Laboratórna diagnostika: TSH, ft3 ft4, IGF 1, IGFPB 3, LH FSH, ACTH, kortizol bočná röntgenová snímka lebky so zameraním na Sella turcica, Ca, P, chromozómalny karyotyp Diferenciálna diagnóza: kogenitálne príčiny poruchy rastu, pri delečných chomozomálnych poruchách, pri genetických syndrómoch: Silverov Russelov syndróm: kranio faciálna dysostóza 22

23 Noonanovej syndróm: pterygium colli, hypertelorismus Progéria (Hutchinsonov Gilfordov syndróm) normálna inteligencia Bloomov syndróm: prenatálna rastová retardácia, malignity retikuloendoteliálneho systému Seckelov syndróm: (facies pterygoidea) Rubinstein Taybiho syndróm: anomálie tváre, očných štrbín Praderov Williho syndróm: Obezita hypogonadizmus Downow syndróm: trizómia 21 XXX Turnerov syndróm XO Periférna rezistencia na rastový hormón (GH=STH) Laronov trpaslík vysoké hladiny STH, nízky somatomedín C (IGF I, Insulin like growth factor I) Konštitučné oneskorenie rastu Intrauterinná rastová retardácia, Intrauterinná infekcia plodu: Rubeola, toxoplazmóza, CMV infekcia, Herpes simplex Infekcia matky: toxémia, narkománia, hypertenzia, malnutrícia Chronické ochorenie GIT u : M. Crohn, malnutrícia Chronická renálna insuficiencia matky, Liečba glukokortikoidmi Vrodené srdcové chyby Psychosociálny nanizmus, psychodeprivácia, anorexia, polydipsia Liečba deficitu STH: Rekombinantné biosyntetické preparáty s.c. 0,3 mg/kg s.c./týždenne 0,1 mg/kg 3x týždenne Zomacton 4 IU i.v. inj. sicc., 12 IU i.v. inj. sicc., Dávkovanie: 0,01 0,1 IU/kg denne, priemerná dávka 0,03 mg/kg telesnej hmotnosti. Laboratórna diagnostika hypopituitarizmu: potvrdením výpadku hypofyzárnej funkcie 1) Vyšetrenie hormónov periférnych žliaz, 2) funkčné testy: 1) GH, kortizol, (TSH) T4, T3, LH+FSH, PRL, E 2, progesterón, testosterón, DHEA, androsténdión 2) Inzulínový hypoglykemický test, (GH nad 10 µg/l, kortizol nad 500 nmol/l) Metopirónový test, ACTH Synaktenový test, (Cortrosyn) (kortizol nad 500 nmol/l) TRH test, 5 20 IU TSH) GnRH test (dvojnásobok bazálnych hodnôt estrogénu E 2 ) Na, K, elektrolyty, lipidový profil, glykémia, Diferenciálna diagnostika: hypofunkcia periférnych žliaz (tropíny sú zvýšené) TSH, GH, ACTH, LH, FSH, PRL, 23

24 Substitúcia periférnymi hormónmi v poradí: kortikoidy (gluko, mineralo kortikoidy), hormóny štítnej žľazy (T4), gonádové steroidy (estrogény, androgény, testosterón), suplementácia minerálmi, vitamíny, antianemická liečba Syndróm nadmernej sekrécie antidiuretického hormónu (ADH) Syndrome of inappropriate secretion of ADH = SIADH Schwarz Bartterov syndróm Etiológia: karcinóm pľúc (epidermoidný, malobunkový karcinóm), karcinóm pankreasu, pečene, lymfómy, ochorenie CNS, lieky: cyklofosfamid, vinkristín, barbituráty, éter, chloroform intoxikácia vodou: nechutenstvo, nauzea, zvracanie, psychické zmeny, agitovanosť, svalová slabosť, Na 120 mmol/l Na (natrium) pod 110 mmol/l neurologická symptomatológia: bulbárna paralýza, kŕče kóma, retencia vody hmotnosť sa zvyšuje bez edémov. časť symptómov zaniká v klinickom obraze primárneho malígneho ochorenia Laboratórny nález: Na 120 mmol/l, hypochlorémia Cl klinické príznaky Na 110 mmol/l ( mmol/l) Natriuréza: U Na vyše 20 mmol/l neurologické príznaky: bulbárna paralýza, kŕče, kóma Osmolalita séra: pod 280 mosm/kg (norma mosm/kg) Osmolalita moču vyššia ako 100 mosm/kg a nad 40 mmol Na/l Diagnóza: klinický obraz + laboratórne výsledky: hyponatrémia, pokles osmolality séra (pod 280 mosm/kg), ELISA ADH vyše 2 (0,6 1,0 mmol/l) Podanie infúzie 0,9% NaCl nepotláča sekréciu ADH osmolalita plazmy klesá ale Natriuréza stúpa (diagnostický test) obmedzenie tekutiny, lithium carbonicum (Contemnol tbl.) farmakologické navodenie renálneho diabetes insipidus. Diuretická liečba: furosemid (izotonická diuréza) kombinovaná s infúziou hypertonického NaCl 125 mmol/l cave: pontínna myelinolýza a lýza ďalších mozgových štruktúr 24

25 6. OCHORENIA ŠTÍTNEJ ŽĽAZY Ochorenia štítnej žľazy predstavujú najčastejšie endokrinopatie v endokrinologických ambulanciách a diagnostikujú sa až u 70% vyšetrených ambulantných pacientov. Ochorenia štítnej žľazy sa môžu prejavovať ako prosté zväčšenie štítnej žľazy bez poruchy funkcie (tzv. eufunčná struma), ktoré nespôsobuje zdravotné ťažkosti, ale môže isť aj o závažné ochorenie so zmenenou funkciou v zmysle zvýšenej, resp. zníženej funkcie (hypertyreóza resp. hypotyreóza), ako je zápalové ochorenie štítnej žľazy rôznej genézy (tyreoiditídy), nádorové ochorenie štítnej žľazy benígneho (adenóm), alebo malígneho charakteru (adenokarcinóm štítnej žľazy, t.j. malígna struma). Rovnako, klinický obraz u jednotlivých diagnóz sa od pacienta k pacientovi líši. Môže prebiehať vo frustnej, subklinickej forme, prípadne oligosymptomaticky, kedy sa manifestujú len niektoré symptómy ochorenia, ale môže prebiehať v ťažkej rozvinutej forme, s celkovými metabolickými prejavmi, rozvratom vnútorného prostredia a početnými orgánovými komplikáciami. Rôznorodosť klinického obrazu, správne diagnostické závery a liečebné rozhodnutia vyžadujú bohatú klinickú skúsenosť, ako aj spoľahlivý a dobrý štandard vyšetrovacích metód používaných v diagnostike ochorení štítnej žľazy; včítane laboratórnej diagnostiky. Platí to predovšetkým pri ľahkom, či latentnom priebehu ochorenia a pri diagnostike malígneho ochorenia. Rozvinutý obraz ochorenia štítnej žľazy spravidla nerobí diagnostické rozpaky. Optimálna liečba v konkrétnom prípade však vyžaduje používať preverené liečebné postupy a prísne individuálne hodnotenie klinického obrazu každého jednotlivého pacienta. Rešpektovanie týchto krokov je garanciou dobrých liečebných výsledkov, dobrej spolupráce s pacientom a minimalizovania zdravotných komplikácií. Stratégia liečby ochorení štítnej žľazy tvorí neoddeliteľnú súčasť náuky o štítnej žľaze. Prvoradým predpokladom pri nastavení optimálnej liečby je jej dobrá tolerancia a účinnosť. Z praktického hľadiska ju rozdeľujeme na medikamentóznu liečbu, liečbu rádiojódom a chirurgickú liečbu, pričom jednotlivé typy liečby je potrebné chápať skôr ako doplňujúce sa liečebné kroky a postupy, nie ako navzájom sa vylučujúce alternatívy. Klasifikácia prehľad Eutyreoidná struma difúzna, nodózna, endemická, sporadická Hypertyreóza struma difúzna, nodózna (toxický adenóm) zápaly štítnej žľazy, jódom indukovaná hypertyreóza, neoplázia Hypotyreóza struma difúzna, nodózna Zápaly štítnej žľazy akútny, subakútny, chronický Nádory štítnej žľazy papilárny karcinóm, folikulárny karcinóm, medulárny karcinóm, anaplastický karcinóm, lymfóm, MEN, metastázy do štítnej žľazy 25

26 Hypertyreóza (tyreotoxikóza) rozdelenie struma difúzna (T4,T3, T3 toxikóza) nodózna (toxický adenóm) polynodózna toxická struma zápal štítnej žľazy (prechodná) jódom navodená: Jód Basedow (rtg jódová kontrastná látka) centrálna hypertyreóza adenóm hypofýzy thyreotoxicosis factitia (predávkovanie T4,T3, antiarytmikum amidaron) Hypertyreóza u tehotných a u novorodencov paraneoplastická hypertyreóza (hcg, embryonálny karcinóm testes, mola hydatidosa) ektopická sekrécia TSH (dermoidné tumory, teratómy ovária struma ovárií) Hypertyreóza Toxická difúzna struma M. Basedow, M. Graves Basedow Etiopatogenéza: Autoimúnne ochorenie (často navodené stresom, infekciou) tvorba protilátok TSIg: atg proti tyreoglobulínu, atpo (mikrozomálny antigén) atsh R (protilátky proti TSH receptoru) T4, T3 TSH Ochorenie vyvoláva protilátka proti TSH receptorom štítnej žľazy, ktorá nekontrolovane stimuluje štítnu žľazu do nadmernej tvorby hormónov T3 a T4. Stimulácia žľazy sa týka aj jej rastu vznik veľkej difúznej strumy. TSH prináleží fyziologická stimulácia štítnej žľazy, nespôsobuje ale nekontrolovanú aktiváciu žľazy. Prítomnosť atg a TPO, ktoré tiež podčiarkujú autoimúnny charakter ochorenia pri vzniku hypertyreózy, hrajú v aktivácii žľazy podružný význam. Ochorenie sa môže vyvinúť po ťažkom stresovom zážitku, predpokladá sa však prítomnosťaj ďalšieho predisponizujúceho (genetického) faktora. M. Basedow: Merseburské trias: struma, tachykardia, exoftalmus (známky zvýšeného metabolizmu) Difúzne zväčšená štítna žľaza, mäkká, pulzuje, hmatný vír Kardiálne príznaky: tachykardia, systolický TK, normálny diastolický TK, palpitácie, extrasystólia, fibrilácia predsiení, tyreotoxická kardiomyopátia kardiálna dekompenzácia, Kožné príznaky: vlhká, spotená koža, sálavé dlane, jemné vlasy, defluvium capilitii nadmerné vypadávanie vlasov Toxická myopatia: svalová slabosť a tras končatín, taburetový príznak, GIT príznaky: redšia stolica, častejšia, hnačky zriedka, hlad a chudnutie, CNS príznaky: nepokoj, psychická tenzia, drobný tremor rúk, intolerancia tepla 26

27 Očné príznaky: protrúzia bulbov, zvýšený lesk sklér, príznaky: Moebius ov, (konvergencia bulbov, akomodácia na blízko) Stelwaage ov, (zriedkavé žmurkanie) Graefe ho, (pri pohľade dole horné viečko zaostáva) Dulrymple fenomén, odkrývanie časti skléry nad rohovkou pre retrakciu horného viečka Lagoftalmus vysýchanie rohovky, rany a exulcerácie v rohovke, malígny exoftalmus: perforácia rohovky, diplopia, toxická orbitopatia, retrobulbárna infiltrácia fibroblastmi GAG, mukopolysacharidy Oligosymptomatická hypertyreóza: U starších pacientov bez rozvinutého klinického obrazu: chudnutie, tachykardia, kardiálna insuficiencia, psychosyndróm, ICHS bez liečebného efektu po kardiotonickej liečbe Diagnostika a laboratórne vyšetrenie: Klinický obraz doplnený laboratórnymi vyšetreniami TSH, T4, T3, TRH test (potlačený) USG vyšetrenie štítnej žľazy, Scintigrafia so zameraním na difúzne zväčšenie a prítomné nodusy v strume, akumulačný test vychytávania I 123: zvýšenie vychytávania rádiojódu Cholesterol (zvýšená syntéza aj odbúravanie LDL), triacylglyceroly Reflex Achillovej šľachy RAŠ skrátený, test na sálavé teplo pozitívny EKG vyšetrenie: tachykardia, supraventrikulárne extrasystoly, fibrilácia predsiení, PQ interval skrátený, zvýšená T vlna. Diferenciálna Diagnostika: neurovegetatívna dystónia, (spotené studené dlane), tachykardia ustupuje v spánku, chudnutie malignita, unilaterálny exoftalmus: tumor, alebo leukemická infiltrácia retrobulbárneho priestoru Tyreostatiká: Tionamidy. 1) metimazol 1 metyl 2 merkapto imidazol (Thiamazol, Thyrozol 10 mg, Tapazol, Favistan, 2) propyl tiouracil 6 n propyl 2 tiouracil (Propycil 50 mg) 3) karbimazol 1 metyl 2 tio 3 karbetoxy imidazol (Carbimazol 5 mg) Mechanizmus účinku. 1. viažu sa na peroxidázu štítnej žľazy a inaktivujú ju 2. Propyl tiouracil inhibuje dejodáciu T4 na periférii 3. pri autoimúnnej hypertyreóze inhibujú biosyntézu autoimúnnych protilátok Aditívna liečba 27

28 neslektívny ß blokátor: Betaloc 5 10 mg, Trimepranol, propranolol (Inderal) atenolol (Tenormín) Rádiojód I 131, subtotálna strumektómia (subtotálna STE), Vitamíny zo skupiny B Toxická nodózna struma (Toxický adenóm) U starších ľudí s dlhotrvajúcou dysfunkciou štítnej žľazy, autonómna nadprodukcia hormónov štítnej žľazy. Etiológia: neznáma, vznik autonómneho adenómu Hypermetabolický hyperfunkčný toxický syndróm, nález nodóznej strumy, bez exoftalmu, vyšší vek, Príznaky: kardiovaskulárne, cerebrovaskulárne, muskulokutánne, gastro intestinálne. Diagnostika a klinický obraz: TSH, T4, T3 TRH test, EKG, lipidy, ultrasonografické vyšetrenie štítnej žľazy, scintigrafia štítnej žľazy s I 123, alebo s 99mTc kompenzovaný, v.s. dekompenzovaný toxický adenóm. Diferenciálna diagnostika. Ischemická choroba srdca tyreostatická, lobárna strumektómia, rádiojód 131 injekcia absolútneho alkoholu do adenómu (alternatívna netradičná liečba odporúčaná americkými autormi) Hypertyreóza pri zápale štítnej žľazy Akútna tyreoiditída (Akútny hnisavý zápal štítnej žľazy) Etiológia: Mikrobiálny hnisavý zápal (stafylokoky) deštrukcia folikulov vyplavenie hormónov štítnej žľazy do cirkulácie výrazne bolestivá zdurená struma, nodozita s fluktuáciou, iradiácia bolesti do dolnej čeľuste a do ušného laloka, palpačná bolestivosť, celková alterácia, teploty, zimnica, FW, septický stav, leukocytóza, prechodné známky hypertyreózy Diagnostika: Anamnéza, predchorobie zápalová afekcia v orofaryngu, laryngu a bronchov klinický obraz, KO, Le, FW, sonografia štítnej žľazy, biopsia na mikrobiologickú kultiváciu a citlivosť na antibiotiká TSH, T4, T3 hyperhormonóza 28

29 Antibiotiká širokospektrálne pri urgentnom stave ideálne je podať antibiotiká podľa citlivosti, tyreostatická liečba nie je indikovaná, symptomaticky: ß blokátory, antipyretiká, antiflogistiká, lokálna liečba, absces chirurgická incízia Subakútna thyreoiditída (de Quervain) Etiopatogenéza: deštruktívny vírusový zápalový proces zničí folikuly štítnej žľazy, náhle vyplavenie hormónov štítnej žľazy do cirkulácie hyperhormonóza s klinickým obrazom hypertyreózy. ženy: muži 8:1 Anamnéza vírusové ochorenie horných dýchacích ciest bolestivé zápalové zdurenie štítnej žľazy, palpačná deglutinačná bolestivosť s vyžarovaním do ušného laloka a dolnej čeľuste, známky hyperkinetickej cirkulácie Diagnóza: klinický obraz, anamnéza, TSH, T4, T3, FW až 3 ciferná, lymfocytóza, Le, CRP. Cytodiagnostika PAB tenkou ihlou obrovské mnoho jadrové bunky Acylpyrín 1g á 6 hodín, nesteroidné antireumatiká, beta blokátory, vitamín B, pri ťažších priebehoch kortikoidy Prednizon 5 10 mg á 6 hod, prejsť na 3x denne tbl. t.j mg častá recidíva tohto typu zápalu hypotyreóza Diferenciálna diagnostika: Centrálna hypertyreóza hormonálne aktívny adenóm hypofýzy: TSH T4 T3 Paraneoplastická hypertyreóza: Klinický obraz primárnej malignity: TSH, hcg Tyreotoxická kríza: Definícia: Urgentná situácia u pacientov s hypertyreózou s obrazom vystupňovanej tyreotoxikózy (nadmerný stres, operačný zákrok) vystupňované príznaky toxikózy: excesívna tachykardia, hypertermia, psychické znaky dezorientácie, psychotické prejavy, nepokoj, delirantný stav, alebo adynamia, GIT známky, šok kóma exitus u 50% pacientov Diagnostika: klinický obraz, hypertyreóza v predchorobí na laboratórnu diagnostiku nie je čas ex post diagnóza symptomatická, protišoková, zníženie teploty, 29

30 kortikoidy infúzie: fyziologického roztoku, alebo 5% glukózy a Hydrocortison solubile 100 mg i.v. Lugolov roztok p.o., Lugolov roztok i.v. 1 2 ml, beta blokátory, Favistan i.v., tbl., alebo thiamazol (Thyrozol 10 mg) pri dekompenzovanom Cor thyreotoxicum: kardiotoniká (digoxin) a diuretiká (Furosemid) podľa potreby Hypotyreóza Znížená činnosť štítnej žľazy Klasifikácia hypotyreóz: Primárna hypotyreóza: autoimúnna príčina: chronická Lymfoidná tyreoiditída (M. Hashimoto) po strumektómii (STE) po aplikácii radiojódu I131 lithium, strumigény deficit jódu Vrodená porucha syntézy (T4) Sekundárna hypotyreóza: hypotalamus, hypofýza, a) Izolovaná sekundárna hypotyreóza b) Hypotyreóza kombinácie s iným tropínom (ACTH, STH) c) v rámci panhypopituitarizmu Kongenitálna novorodenecká hypotyreóza: Po narodení sú klinické príznaky diskrétne, prakticky klinicky nepoznateľné. Suspekcia pri: bezvýrazná tvár novorodenca, defektné tvarovanie nazoorbitálnej časti tváre, veľká zadná fontanella, veľký jazyk, škrekľavý plač, suchá drsná pokožka, suché hrubé vlasy, zápcha, pretrvávajúca novorodencká žltačka, nafúknuté brucho, poruchy sania mlieka. Povinný screening kongenitálnej hypotyreózy v kvapke pupočníkovej krvi (TSH, predtým T4). Retardácia psychického a somatického vývoja so spomaleným vývojom kostry, poruchou hlasu, poruchou intelektu. T4 suplementácia je nutná čo najskôr, nakoľko odklad T4 suplementácie aj o niekoľko týždňov môže viesť k poškodeniu CNS s trvalou poruchou intelektu kretenizmus. Hypotyreóza detského veku: spomalenie vývoja dieťata, rastu, nebezpečie poruchy intelektu, oneskorená puberta. Hypotyreóza v dospelosti: nenápadný rozvoj ochorenia, únava, spavosť, artralgie, myalgie, intolerancia chladu, obstipácia, depresie, známky starnutia, rozvoj aterosklerotických zmien na cievach (srdca, mozgu, ICHS, ICHDK, mozgová skleróza, demencia) spomalená reč, bradypsychizmus, prírastok na hmotnosti, koža suchá, drsná, bledá s oranžovým nádychom, tvár maskovitá, hlas hrubý, zachrípnutý, poruchy menštruácie, inferilita, pokles libida, struma často retrosternálna, multi nodózna Myxedém kože predlaktia a predkolenia Bradykardia, hypotenzia, spomalenie šľachových reflexov RAŠ (reflex Achillovej šľachy) 30

32. VYBRANÉ ČASTI PATOFYZIOLÓGIE ENDOKRINNÉHO SYSTÉMU. Ján Hanáček

32. VYBRANÉ ČASTI PATOFYZIOLÓGIE ENDOKRINNÉHO SYSTÉMU. Ján Hanáček 32. VYBRANÉ ČASTI PATOFYZIOLÓGIE ENDOKRINNÉHO SYSTÉMU Ján Hanáček Endokrinný a nervový systém tvoria komunikačnú sieť organizmu. Vďaka ich funkcii sú jednotlivé časti organizmu vzájomne pospájané, ich

Διαβάστε περισσότερα

16. ÚVOD DO ENDOKRINNEJ PATOFYZIOLÓGIE

16. ÚVOD DO ENDOKRINNEJ PATOFYZIOLÓGIE 16. ÚVOD DO ENDOKRINNEJ PATOFYZIOLÓGIE Beňačka Roman Endokrinný systém je sústava sekrečných buniek mezodermálneho pôvodu, ktoré tvorbou a uvoľňovaním biologicky aktívnych látok hormónov do krvi ovplyvňujú

Διαβάστε περισσότερα

Trendy súčasnej liečby onkologických ohorení. Jozef Mardiak

Trendy súčasnej liečby onkologických ohorení. Jozef Mardiak Trendy súčasnej liečby onkologických ohorení Jozef Mardiak Protinádorová liečba Poškodenie nádorovej bunky apoptózu Cytostatická liečba: nešpecifická toxicita rýchlosti proliferácie tkanív proliferácia

Διαβάστε περισσότερα

Centravit postnatal Doplnok stravy Vitamíny a minerály pre mamičky po pôrode

Centravit postnatal Doplnok stravy Vitamíny a minerály pre mamičky po pôrode Doplnok stravy Vitamíny a minerály pre mamičky po pôrode Po pôrode Obdobie po pôrode a počas dojčenia, kedy sa matka musí starať nie len o dieťa, ale aj o vlastné zdravie Po pôrode sa potreba živín zvýši,

Διαβάστε περισσότερα

Prevalencia diabetes mellitus a hraničnej glykémie nalačno na Slovensku podľa veku vek Galajda, P., Mokáň, M. et al., 2007 Komplikácie diabetes mellitus a sprievodné choroby u 285 541 dispenzarizovaných

Διαβάστε περισσότερα

OSTEOARTRITÍDA. - vek - pohlavie. Chronická degeneratívna artropatia Najčastejší typ artritídy Hlavné rizikové faktory. - obezita Prevalencia %

OSTEOARTRITÍDA. - vek - pohlavie. Chronická degeneratívna artropatia Najčastejší typ artritídy Hlavné rizikové faktory. - obezita Prevalencia % OSTEOARTRITÍDA Chronická degeneratívna artropatia Najčastejší typ artritídy Hlavné rizikové faktory - vek - pohlavie - obezita Prevalencia 10 20 % Prevalencia OA Lokalizácia Rádiografická OA Symptomatická

Διαβάστε περισσότερα

Diabetes mellitus. Nozologická jednotka. MUDr. Ľubica Žaková Falck Záchranná, Svidník

Diabetes mellitus. Nozologická jednotka. MUDr. Ľubica Žaková Falck Záchranná, Svidník Diabetes mellitus Nozologická jednotka MUDr. Ľubica Žaková Falck Záchranná, Svidník Stará Ľubovňa 20.1.2011 História Medový prietok Cukrová úplavica (Thomas Willison, 17. storočie) Inzulín - získanie (Bating

Διαβάστε περισσότερα

Artériová hypertenzia, obličky a sympatikus. Adrián Okša LF SZU Bratislava

Artériová hypertenzia, obličky a sympatikus. Adrián Okša LF SZU Bratislava Artériová hypertenzia, obličky a sympatikus Adrián Okša LF SZU Bratislava Kontrola hypertenzie u pacientov s CKD Becker GJ, Wheeler DC, AJKD 2010 Príčiny nedostatočnej kontroly hypertenzie chyby pri meraní

Διαβάστε περισσότερα

METABOLIZMUS FRUKTÓZY A GALAKTÓZY REGULÁCIA METABOLIZMU SACHARIDOV

METABOLIZMUS FRUKTÓZY A GALAKTÓZY REGULÁCIA METABOLIZMU SACHARIDOV Katedra chémie, biochémie a biofyziky Ústav biochémie METABLIZMUS FRUKTÓZY A GALAKTÓZY METABLIZMUS GLYKGÉNU Glykogenéza Glykogenolýza REGULÁCIA METABLIZMU SACARIDV Metabolizmus fruktózy Metabolizmus fruktózy

Διαβάστε περισσότερα

Νεπξνγελήο Αλνξεμία (ANOREXIA NERVOSA) ANκε ηελ επθαηξία παξνπζίαζεο ελόο πεξηζηαηηθνύ

Νεπξνγελήο Αλνξεμία (ANOREXIA NERVOSA) ANκε ηελ επθαηξία παξνπζίαζεο ελόο πεξηζηαηηθνύ Νεπξνγελήο Αλνξεμία (ANOREXIA NERVOSA) ANκε ηελ επθαηξία παξνπζίαζεο ελόο πεξηζηαηηθνύ Καηεξίλα αξηδάθε Δλδνθξηλνιόγνο Ιζηνξηθό ΑΔ: Γπλαίθα 32εηώλ Ιζηνξηθό ΑΔ: Γπλαίθα 32εηώλ Ήξζε γηα αμηνιόγεζε ηεο ακελόξξνηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΙΝΣΟΥΛΙΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΠΡΩΙΜΗ ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ

ΥΠΕΡΙΝΣΟΥΛΙΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΠΡΩΙΜΗ ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ν. ΒΑΒΑΤΣΗ-ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2009-2010 Αριθμ.2456

Διαβάστε περισσότερα

Deti školského veku roky. Deti - vek batolivý/ predškol. roky chlapci dievčatá študujúci zvýš.fyz. aktivita 1,6 1,7 1,5 1,3 1,0

Deti školského veku roky. Deti - vek batolivý/ predškol. roky chlapci dievčatá študujúci zvýš.fyz. aktivita 1,6 1,7 1,5 1,3 1,0 ODPORÚČANÉ VÝŽIVOVÉ DÁVKY PRE OBYVATEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY ( 9.REVÍZIA) Autori: Kajaba,I., Štencl,J., Ginter,E., Šašinka,M.A., Trusková,I., Gazdíková,K., Hamade,J.,Bzdúch,V. Tabuľka 1 Základná tabuľka

Διαβάστε περισσότερα

Klinický obraz a diagnostika vlasatobunkovej leukémie

Klinický obraz a diagnostika vlasatobunkovej leukémie Klinický obraz a diagnostika vlasatobunkovej leukémie M. Mistrík, KHaT LF UK, SZU a FNsP BA J. Lazúr, IV.int. klinika, LF UPJŠ FNLP KE Vlasatobunková leukémia HCL Klonová expanzia zrelých B buniek (v neskorom

Διαβάστε περισσότερα

PATOFYZIOLÓGIA DIABETES MELLITUS

PATOFYZIOLÓGIA DIABETES MELLITUS 10. kapitola PATOFYZIOLÓGIA DIABETES MELLITUS Jana Plevková Diabetes mellitus (DM) je chronické metabolické ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku absolútneho, alebo relatívneho nedostatku inzulínu pri poruche

Διαβάστε περισσότερα

Význam železa pre ľudský organizmus. Jana Strigáčová

Význam železa pre ľudský organizmus. Jana Strigáčová Význam železa pre ľudský organizmus Jana Strigáčová MAKROMINERÁLY (7 prvkov): Ca, P, K, Mg, Na, S, Cl - sú to veľkoobjemové minerály. Podieľajú sa na stavbe organizmu, udržujú rovnováhu v tele, sú dôležité

Διαβάστε περισσότερα

Ochorenia prostaty a inkontinencia moču

Ochorenia prostaty a inkontinencia moču Ochorenia prostaty a inkontinencia moču Ján Breza Inkofórum 2015 Benígna prostatická hyperplázia je nezhubné zväčšenie prostaty vznikajúce v procese starnutia Histologicky ide o proliferáciu hladkého svalstva

Διαβάστε περισσότερα

METABOLIZMUS prednáška z fyziológie pre študentov zubného lekárstva

METABOLIZMUS prednáška z fyziológie pre študentov zubného lekárstva METABOLIZMUS prednáška z fyziológie pre študentov zubného lekárstva Katarína Babinská, MD, PhD, MSc., Fyziologický ústav LFUK, Bratislava 2016 palivo funkcia produkty spaľovania potrava palivo pre organizmus

Διαβάστε περισσότερα

LABORATÓRIUM, NOVAMED, spol.s r.o.

LABORATÓRIUM, NOVAMED, spol.s r.o. LABORATÓRIUM, NOVAMED, spol.s r.o. Bernolákova 10, Banská Bystrica 048/4399 102,105,108 ZOZNAM VYŠETRENÍ - REFERENČNÉ HODNOTY ZOZNAM VYŠETRENÍ - REFERENČNÉ HODNOTY Rutinné parametre - sérum M Ž Moč mikroskopicky

Διαβάστε περισσότερα

13. ZÁKLADNÉ VZŤAHY MEDZI IMUNITNÝM, NERVOVÝM A ENDOKRINNÝM SYSTÉMOM

13. ZÁKLADNÉ VZŤAHY MEDZI IMUNITNÝM, NERVOVÝM A ENDOKRINNÝM SYSTÉMOM 13. ZÁKLADNÉ VZŤAHY MEDZI IMUNITNÝM, NERVOVÝM A ENDOKRINNÝM SYSTÉMOM Vzťah medzi imunitným, nervovým a endokrinným systémom bol dlho nejasný. Už dávnejšie sa dokázala tesná spolupráca medzi nervovým a

Διαβάστε περισσότερα

Diabetes mellitus IV diagnostika, monitoring

Diabetes mellitus IV diagnostika, monitoring Diabetes mellitus IV diagnostika, monitoring Prednáška z patologickej fyziológie Oliver Rácz, 2011-2018 v spolupráci: Anna Chmelárová (biochémia) Daniela Kuzmová (praktická diabetológia) Diagnostické kritériá

Διαβάστε περισσότερα

MERNA NESIGURNOST BEO-LAB

MERNA NESIGURNOST BEO-LAB MERNA NESIGURNOST BEO-LAB Ispitivani parametar Jedinica mere 1. Urea 2. Kreatinin µmol/l Merna nesigurnost L1: ± 0.20 7,05 L2: ±0,69 21,78 L1: ± 4,0 L2: ± 26,5 Za Koncentraciju analita do- 108 387 L1:

Διαβάστε περισσότερα

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková 2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková Kardiovaskulárne ochorenia zaujímajú prvé miesto v príčinách mortality na celom

Διαβάστε περισσότερα

Kostný metabolizmus β-crosslaps (β-ctx) BRATISLAVA Mgr. Anita Ráczová

Kostný metabolizmus β-crosslaps (β-ctx) BRATISLAVA Mgr. Anita Ráczová Kostný metabolizmus β-crosslaps (β-ctx) 4.10.2017 BRATISLAVA Mgr. Anita Ráczová 15-20 % celkovej hmotnosti tela Funkcie: Zaisťujú homeostázu Spolupracujú pri úprave porúch acidobázickej rovnováhy Vytvoria

Διαβάστε περισσότερα

Betablokátory v ambulantnej praxi lekára. MUDr Petrová Alena interná ambulancia NZZ, Nováky Starý Smokovec

Betablokátory v ambulantnej praxi lekára. MUDr Petrová Alena interná ambulancia NZZ, Nováky Starý Smokovec Betablokátory v ambulantnej praxi lekára MUDr Petrová Alena interná ambulancia NZZ, Nováky 12.10.2012 Starý Smokovec DELENIE ANS I. ADRENERGNÝ SYSTÉM - /sympatikus / II. CHOLINERGNÝ SYSTÉM - / parasympatikus

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΕΣ. 326 RT 3 U (Resin T 3 Uptake) Φυσιολογικές Τιµές είγµα S (0,5 ml) 24 34 % Σταθερότητα: 7d / 4 C

ΟΡΜΟΝΕΣ. 326 RT 3 U (Resin T 3 Uptake) Φυσιολογικές Τιµές είγµα S (0,5 ml) 24 34 % Σταθερότητα: 7d / 4 C ΟΡΜΟΝΕΣ 312 T 3 (Τριϊωδοθυρονίνη) Φυσιολογικές Τιµές είγµα S (0,5 ml) Ενήλικες 0,8 1,9 ng/ml Σταθερότητα: 7d / 4 C Παιδιά 1 3 ηµερών 0,9 3,2 4 30 ηµερών 0,8 3,3 ng / ml 1,54 = nmol / L 2 12 µηνών 0,8 3,2

Διαβάστε περισσότερα

PATOFYZIOLÓGIA AKI. T. Baltesová. Transplantačné centrum, I.chirurgická klinika UNLP. Nefrologické sympózium, Martin

PATOFYZIOLÓGIA AKI. T. Baltesová. Transplantačné centrum, I.chirurgická klinika UNLP. Nefrologické sympózium, Martin PATOFYZIOLÓGIA AKI T. Baltesová Transplantačné centrum, I.chirurgická klinika UNLP Nefrologické sympózium, Martin 24. 26. október 2012 GFR prietok krvi obličkami (renal blood flow, RBF) efektívny cirkulujúci

Διαβάστε περισσότερα

S/P Glukóza 3,88-5,60 mmol/l B Glukóza 3,30-5,50 mmol/l S Močovina muži 2,80-8,00 mmol/l

S/P Glukóza 3,88-5,60 mmol/l B Glukóza 3,30-5,50 mmol/l S Močovina muži 2,80-8,00 mmol/l Základné analyty sérum/plazma S/P Glukóza 3,88-5,60 mmol/l B Glukóza 3,30-5,50 mmol/l S Močovina muži 2,80-8,00 mmol/l ženy 2,00 6,70 mmol/l S Kreatinín muži 55 100 µmol/l ženy 44 95 µmol/l S Kys. močová

Διαβάστε περισσότερα

Diferenciálna diagnostika chronického perzistujúceho kašľa

Diferenciálna diagnostika chronického perzistujúceho kašľa Diferenciálna diagnostika chronického perzistujúceho kašľa XIII. Kongres SLS Fórum spolupráce všeobecných lekárov a špecialistov Bratislava 23. - 25.4.2009 MUDr. Blanka Šperková Ambulancia všeobecného

Διαβάστε περισσότερα

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4 Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať

Διαβάστε περισσότερα

FYZIOLÓGIA ZAŽÍVACIEHO - GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU

FYZIOLÓGIA ZAŽÍVACIEHO - GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU FYZIOLÓGIA ZAŽÍVACIEHO - GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU Trávenie prostriedky: - mechanické - chemické TRÁVENIE, VSTREBÁVANIE, VYLUČOVANIE Prostriedky mechanické : žuvanie, prehĺtanie, motilita GIT-u Prostriedky

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 332/2011/307/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. M-019 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 332/2011/307/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. M-019 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: LABMED, a.s., Srbská 4, 040 01 Košice, IČO: 35 857 650 Laboratórna diagnostika, Rastislavova 43, 041 90 Košice Laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

DORITHRICIN prvá pomoc v boji s nekomplikovanou infekciou a bolesťou hrdla

DORITHRICIN prvá pomoc v boji s nekomplikovanou infekciou a bolesťou hrdla DORITHRICIN prvá pomoc v boji s nekomplikovanou infekciou a bolesťou hrdla MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA Zápaly horných dýchacích ciest Akútny zápal hrdla (Pharyngitis acuta) - trvá kratšie, subfebrility,

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Účinky glukokortikoidov

Účinky glukokortikoidov Účinky glukokortikoidov Glukokortikoidy vykazujú mnoho priamych a nepriamych fyziologických účinkov, ktoré sprostredkúvajú stresovú reakciu, zvyšujú aktivitu iných hormónov, alebo tlmia iné zložky systémov

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ - (1 ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ 2 ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΠΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Matematika 2-01 Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Euklidovská metrika na množine R n všetkých usporiadaných n-íc reálnych čísel je reálna funkcia ρ: R n R n R definovaná nasledovne: Ak X = x

Διαβάστε περισσότερα

LIAISON XL Murex HIV Ab/Αg Diasorin 200 TESTS ΚΩΓΙΚΟ ΔΡΓΟΣΑΙΟΤ: 310260 ΚΩΓΙΚΟ GMDN:43454 ΚΩΓΙΚΟ ΔΚΑΠΣΤ:618819

LIAISON XL Murex HIV Ab/Αg Diasorin 200 TESTS ΚΩΓΙΚΟ ΔΡΓΟΣΑΙΟΤ: 310260 ΚΩΓΙΚΟ GMDN:43454 ΚΩΓΙΚΟ ΔΚΑΠΣΤ:618819 LIAISON XL Murex HIV Ab/Αg Diasorin 200 TESTS ΚΩΓΙΚΟ ΔΡΓΟΣΑΙΟΤ: 310260 ΚΩΓΙΚΟ GMDN:43454 ΚΩΓΙΚΟ ΔΚΑΠΣΤ:618819 LIAISON XL Murex Control HIV A/b/Ag Diasorin SET ΚΩΓΙΚΟ ΔΡΓΟΣΑΙΟΤ: 310261 ΚΩΓΙΚΟ GMDN:43454

Διαβάστε περισσότερα

TEKUTINOVÁ LIEČBA U DETÍ Transfúzne prípravky u detí

TEKUTINOVÁ LIEČBA U DETÍ Transfúzne prípravky u detí TEKUTINOVÁ LIEČBA U DETÍ Transfúzne prípravky u detí M. Pisarčíková III. KPAIM DFN KOŠICE CEEA 2012 Košice I. TEKUTINOVÁ LIEČBA U DETÍ M. Pisarčíková III. KPAIM DFN KOŠICE Úvod vnútorné prostredie C.

Διαβάστε περισσότερα

VÁPNIK HORČÍK ZINOK PYCNOGENOL. zdravie a vitalita

VÁPNIK HORČÍK ZINOK PYCNOGENOL. zdravie a vitalita zdravie a vitalita VÁPNIK HORČÍK ZINOK PYCNOGENOL» pre zdravé kosti a zuby» podporuje rast a výživu vlasov a nechtov» udržiava mladistvý vzhľad kože, jej pružnosť a hebkosť» podporuje tvorbu kolagénu a

Διαβάστε περισσότερα

Ciele prednášky: 1. Funkcie, zloženie a vlastnosti krvi, homeostáza. 2. Krvná plazma, jej zloženie, osmotický a onkotický tlak

Ciele prednášky: 1. Funkcie, zloženie a vlastnosti krvi, homeostáza. 2. Krvná plazma, jej zloženie, osmotický a onkotický tlak Ciele prednášky: 1. Funkcie, zloženie a vlastnosti krvi, homeostáza 2. Krvná plazma, jej zloženie, osmotický a onkotický tlak 3. Acidobázická rovnováha, ph krvi Krv Charakteristika: -červená, nepriehľadná,

Διαβάστε περισσότερα

15. kapitola ATÉRIOVÁ HYPERTENZIA. Miloš Tatár

15. kapitola ATÉRIOVÁ HYPERTENZIA. Miloš Tatár 15. kapitola ATÉRIOVÁ HYPERTENZIA Miloš Tatár Artériová hypertenzia sa definuje ako stále zvýšenie hodnôt artériového krvného tlaku, pri ktorom systolický tlak je vyšší ako 140 mmhg a diastolický tlak

Διαβάστε περισσότερα

Omega-3 a omega-6 polynenasýtené mastné kyseliny pri diabete

Omega-3 a omega-6 polynenasýtené mastné kyseliny pri diabete Omega-3 a omega-6 polynenasýtené mastné kyseliny pri diabete 1 Kucharská J., 1 Uličná O., 1 Vančová O., 1 Gvozdjáková A., 1 Bada V., 2 Muchová J., 2 Ďuračková Z. Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska

Διαβάστε περισσότερα

Diabetes mellitus. História diabetes mellitus

Diabetes mellitus. História diabetes mellitus DIABETES MELLITUS Diabetes mellitus. História diabetes mellitus Dejinami ľudstva sa prelínajú aj dejiny cukrovky. Už najstaršie civilizácie v povodí rieky Níl mali vo svojom spoločenstve lekárov, ktorí

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ

ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Τύποι Ενδοκρινικών διαταραχών Υποέκκριση (πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Preclinical Cushing 1 ACTH alendronate 5 mg alfacalcidol. Cushing. Preclinical Subclinical Cushing 2

Preclinical Cushing 1 ACTH alendronate 5 mg alfacalcidol. Cushing. Preclinical Subclinical Cushing 2 Subclinical Cushing 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Preclinical Cushing 1 ACTH Preclinical Subclinical Cushing 2 Subclinical Cushing 2 1 58 Cushing 1992 2002 1991 1999 2001 alendronate 5 mg alfacalcidol 1.0 µ

Διαβάστε περισσότερα

Biochemické zmeny v organizme človeka v procese starnutia

Biochemické zmeny v organizme človeka v procese starnutia UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE Ústav lekárskej biochémie Biochemické zmeny v organizme človeka v procese starnutia doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD. Starnutie progresívny,

Διαβάστε περισσότερα

ROCHE «ŞƏFA» MÜALİCƏVİ DİAQNOSTİK MƏRKƏZ Forma 10 Bakı şəhəri İndeks: AZ1011 Zərdabi pr., 84 +99412 448-38-11 +99455 448-38-12 +99470 448-38-13 office@shafa.az clinic@shafa.az labs@shafa.az www.shafa.az

Διαβάστε περισσότερα

Čo robí cukor v ľudskom tele

Čo robí cukor v ľudskom tele Čo robí cukor v ľudskom tele Pán doktor, dostaňte ma pod 7 ČO ROBÍ CUKOR V ĽUDSKOM TELE Glukóza (krvný cukor) je pre naše bunky základným zdrojom energie. Prijímajú ju z krvi za pomoci hormónu inzulínu.

Διαβάστε περισσότερα

EFEKTIVITA DIALYZAČNEJ LIEČBY. Viliam Csóka, Katarína Beňová, Jana Dupláková Nefrologické a dialyzačné centrum Fresenius, Tr.

EFEKTIVITA DIALYZAČNEJ LIEČBY. Viliam Csóka, Katarína Beňová, Jana Dupláková Nefrologické a dialyzačné centrum Fresenius, Tr. EFEKTIVITA DIALYZAČNEJ LIEČBY Viliam Csóka, Katarína Beňová, Jana Dupláková Nefrologické a dialyzačné centrum Fresenius, Tr. SNP 1, Košice Efektivita poskytovanej dialyzačnej liečby z dlhodobého hľadiska

Διαβάστε περισσότερα

Alzheimerova choroba pohľad z labóratoria

Alzheimerova choroba pohľad z labóratoria Alzheimerova choroba pohľad z labóratoria PharmDr. Anna Keleová, CSc. Bratislava 5. 10. 2016 Alzheimerová choroba Neurodegeneratívne ochorenie mozgu Vedie k zhoršeniu kognitívnych funkcií a demencii Desaťročia

Διαβάστε περισσότερα

MUDr. Ľubica Zelenková Hematologicko- transfúzne oddelenie.

MUDr. Ľubica Zelenková Hematologicko- transfúzne oddelenie. MUDr. Ľubica Zelenková Hematologicko- transfúzne oddelenie. Krčna LAP Oblasť, kde najčastejšie nachádzame hmatné LU. Vo väčšine prípadov je príčinou benígny proces. Pacienti nad 40 rokov s abuzami,

Διαβάστε περισσότερα

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie Definícia ity Limita funkcie (vlastná vo vlastnom bode) Nech funkcia f je definovaná na nejakom okolí U( ) bodu. Hovoríme, že funkcia f má v bode itu rovnú A, ak ( ε > )(

Διαβάστε περισσότερα

Príčiny SIRS Za najčastejšie uvádzané príčiny SIRS v spojení s infekciou sa považujú nasledovné patologické procesy Tab. 2.

Príčiny SIRS Za najčastejšie uvádzané príčiny SIRS v spojení s infekciou sa považujú nasledovné patologické procesy Tab. 2. 07. Systémová zápalová odpoveď SIRS J. Plevková V roku 1992 ACCP (American College of Chest Physicians a spoločnosť pre urgentnú medicínu definovala SIRS systémovú zápalovú odpoveď organizmu ako systémovú

Διαβάστε περισσότερα

ZÁKLADY KLINICKEJ ENZYMOLÓGIE

ZÁKLADY KLINICKEJ ENZYMOLÓGIE ZÁKLADY KLINICKEJ ENZYMOLÓGIE Rozdelenie: Enzýmy secernované do krvnej plazmy - (hemokoagulačné faktory, cholínesteráza, LCAT) Primárne intracelulárne enzýmy (indikátorové enzýmy) Enzýmy exokrinných žliaz

Διαβάστε περισσότερα

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV. Zemplar 2 µg kapsuly Parikalcitol

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV. Zemplar 2 µg kapsuly Parikalcitol Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2108/03212 PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV Zemplar 2 µg kapsuly Parikalcitol Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať

Διαβάστε περισσότερα

Uzlinový syndróm MUDr.Veronika Ballová NOU, Bratislava

Uzlinový syndróm MUDr.Veronika Ballová NOU, Bratislava Uzlinový syndróm MUDr.Veronika Ballová NOU, Bratislava Uzlinový syndróm Zväčšenie alebo zmena lymfatickej uzliny rôznej etiológie, symptomatické alebo asymtomatické Veľkosť: Konzistencia: Počet: > 1.5

Διαβάστε περισσότερα

5- CACGAAACTACCTTCAACTCC-3 beta actin-r 5- CATACTCCTGCTTGCTGATC-3 GAPDH-F GAPDH-R

5- CACGAAACTACCTTCAACTCC-3 beta actin-r 5- CATACTCCTGCTTGCTGATC-3 GAPDH-F GAPDH-R Table S1 Primers used in this work LncPPARδ-F 5- AGGATCCCAAGGCAGAAGTT -3 LncPPARδ-R 5- GAATAGAAAGGCGGGAAAGG -3 PPARδ-F 5- CACCCAGTGTCCTTCCATCT -3 PPARδ-R 5- CAGAATTGGGTGTGCTGCTT -3 ADRP-F 5- ACAACCGAGTGTGGTGACTC

Διαβάστε περισσότερα

Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO)

Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO) www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO) Verzia 2016 1. ČO JE CRMO 1.1 Čo to je? Chronická rekurentná multifokálna osteomyelitída (CRMO) je

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πλάσμα EDTA ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 10-60 pg/ml

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πλάσμα EDTA ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 10-60 pg/ml ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ACTH [03304] C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ [03310] IL-1β (Ιντερλευκίνη 1β) [03104] IL - 6 ( Ιντερλευκίνη 6 ) [03018] INHIBIN B [03017] 17-ΟΗ PRG [03336] Πλάσμα EDTA ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 10-60 pg/ml

Διαβάστε περισσότερα

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010. 14. decembra 2010 Rie²enie sústav Plocha rovnobeºníka Objem rovnobeºnostena Rie²enie sústav Príklad a 11 x 1 + a 12 x 2 = c 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 = c 2 Dostaneme: x 1 = c 1a 22 c 2 a 12 a 11 a 22 a 12

Διαβάστε περισσότερα

Η Α ΕΝΟΫΠΟΦΥΣΗ: OI ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΠΙΝΕΣ (FSH, LH) ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL)

Η Α ΕΝΟΫΠΟΦΥΣΗ: OI ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΠΙΝΕΣ (FSH, LH) ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL) Η Α ΕΝΟΫΠΟΦΥΣΗ: OI ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΠΙΝΕΣ (FSH, LH) ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL) Κωνσταντίνος Καλλαράς Ιατρός Παθολόγος Καθηγητής Φυσιολογίας Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. FSH:ΜΒ 33000,

Διαβάστε περισσότερα

CENTRALNI LABORATORIJ

CENTRALNI LABORATORIJ CENTRALNI LABORATORIJ I.ODVZEM IN POŠILJANJE VZORCEV 1 KAPILARNI ODVZEM KRVI DA DA 30min/15min 2 ODVZEM FECESA DA NE 30min/15min 3 ODVZEM URINA DA DA 30min/15min 4 POŠILJANJE BIOLOŠKIH VZORCEV ( EKSPEDIT)

Διαβάστε περισσότερα

4. kapitola SYSTÉMOVÁ ZÁPALOVÁ ODPOVEĎ ORGANIZMU (SIRS)

4. kapitola SYSTÉMOVÁ ZÁPALOVÁ ODPOVEĎ ORGANIZMU (SIRS) 4. kapitola SYSTÉMOVÁ ZÁPALOVÁ ODPOVEĎ ORGANIZMU (SIRS) Jana Plevková V roku 1992 ACCP (American College of Chest Physicians a spoločnosť pre urgentnú medicínu definovala SIRS systémovú zápalovú odpoveď

Διαβάστε περισσότερα

Paradigmy a paradoxy heparínom indukovanej trombocytopénie. Monika Drakulová

Paradigmy a paradoxy heparínom indukovanej trombocytopénie. Monika Drakulová Paradigmy a paradoxy heparínom indukovanej trombocytopénie Monika Drakulová Heparínom indukovaná trombocytopénia HIT Prvý opis 1973 - Rhodes, Dixon, Silver Chong, Greinacher, Warkentin konsenzus zásadná

Διαβάστε περισσότερα

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S PROUKTOVÝ LIST HKL SLIM č. sklad. karty / obj. číslo: HSLIM112V, HSLIM123V, HSLIM136V HSLIM112Z, HSLIM123Z, HSLIM136Z HSLIM112S, HSLIM123S, HSLIM136S fakturačný názov výrobku: HKL SLIMv 1,2kW HKL SLIMv

Διαβάστε περισσότερα

KVS Poruchy rytmu. MUDr. Eva Sedláková, PhD Ústav patologickej fyziológie UPJŠ Košice Pacemaker: 20-30/min.

KVS Poruchy rytmu. MUDr. Eva Sedláková, PhD Ústav patologickej fyziológie UPJŠ Košice Pacemaker: 20-30/min. KVS MUDr. Eva Sedláková, PhD Ústav patologickej fyziológie UPJŠ Košice SA uzol(pp): Bachmannov Wenkebachov Thorelov Purkyňove vlákna v komorách Pacemaker: Primárny: Sekundárny: Terciárny: SA uzol, 60-80/min.

Διαβάστε περισσότερα

8. VRODENÉ PORUCHY METABOLIZMU

8. VRODENÉ PORUCHY METABOLIZMU 8. VRODENÉ PORUCHY METABOLIZMU Lovásová Eva a Rácz Oliver Pojem vrodené poruchy metabolizmu použil prvýkrát v roku 1908 sir Archibald Edward Garrod, keď opísal familiárny výskyt štyroch zriedkavých metabolických

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita 132 1 Absolútna chyba: ) = - skut absolútna ochýlka: ) ' = - spr. relatívna chyba: alebo Chyby (ochýlky): M systematické, M náhoné, M hrubé. Korekcia: k = spr - = - Î' pomerná korekcia: Správna honota:

Διαβάστε περισσότερα

30. kapitola PATOFYZIOLÓGIA KRVI. Ján Hanáček

30. kapitola PATOFYZIOLÓGIA KRVI. Ján Hanáček 30. kapitola PATOFYZIOLÓGIA KRVI Ján Hanáček Hematologický systém je najdiverzifikovanejší, najadaptabilnejší, najkoordinovanejší a najefektívnejší systém, ktorý príroda vytvorila. Je to systém vybavený

Διαβάστε περισσότερα

IMUNITA a CHRONICKÉ OCHORENIA

IMUNITA a CHRONICKÉ OCHORENIA IMUNITA a CHRONICKÉ OCHORENIA I. Pre študentov študijného odboru Verejné zdravotníctvo denné štúdium II. Pre študentov študijného odboru Verejné zdravotníctvo externé štúdium RNDr. Mira Horváthová, PhD.

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU Prostavasin 20 ug prášok na infúzny roztok 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE 1 ampulka (obsahujúca 48,2 mg lyofilizovanej substancie) obsahuje:

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

Medicínske aspekty výživy detí a dospelých a dietetika. Alžbeta Benedikovičová, Beáta Havelková

Medicínske aspekty výživy detí a dospelých a dietetika. Alžbeta Benedikovičová, Beáta Havelková 5. Medicínske aspekty výživy detí a dospelých a dietetika Alžbeta Benedikovičová, Beáta Havelková 5. Medicínske aspekty výživy detí a dospelých a dietetika 5.1 Choroby súvisiace s výživou Nesprávna výživa

Διαβάστε περισσότερα

Αγόρι ηλικίας 3 ετών με επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπογλυκαιμίας

Αγόρι ηλικίας 3 ετών με επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπογλυκαιμίας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2008 211 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Αγόρι ηλικίας 3 ετών με επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπογλυκαιμίας Φ. ΤΖΙΦΗ, Κ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ, Ε. ΛΑΓΚΩΝΑ, Α. ΔΑΚΟΥ-ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ Παρουσίαση περιστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálna os

Hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálna os Hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálna os Zatiaľ čo katecholamíny sa začínajú uvoľňovať už v priebehu niekoľkých sekúnd po pôsobení stresora, k zvýšeniu plazmatických hladín glukokortikoidov, efektorových

Διαβάστε περισσότερα

Primárna imunitná trombocytopénia

Primárna imunitná trombocytopénia Vzdelávanie pacientov každého veku 01 17 Zdravotnícka oblasť Primárna imunitná trombocytopénia Primárna imunitná trombocytopénia Aktuálny prístup k liečbe ITP, zvládanie nežiaducich účinkov Použitie kortikosteroidov

Διαβάστε περισσότερα

Katecholamíny. Biosyntéza katecholamínov

Katecholamíny. Biosyntéza katecholamínov Katecholamíny U vyšších stavovcov sa katecholamíny nachádzajú prevažne v sympatikových neurónoch, dreni nadobličiek a v centrálnom nervovom systéme. Množstvo katecholamínov v dreni nadobličiek cicavcov

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU GONAL-f 75 IU (5,5 mikrogramu), prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá injekčná liekovka

Διαβάστε περισσότερα

Medikamentózna liečba inkontinencie moču

Medikamentózna liečba inkontinencie moču Medikamentózna liečba inkontinencie moču Ján Breza Inkofórum 2016 Inkontinencia moču (definícia) nedobrovoľný únik moču Inkontinencia moču uretrálna mimovoľný únik moču cez uretru extrauretrálna odtekanie

Διαβάστε περισσότερα

ENZÝMY ACP hladina celkovej a prostatickej kyslej fosfatázy sa zvyšuje pri progresívnych, metastazujúcich karcinómoch prostaty

ENZÝMY ACP hladina celkovej a prostatickej kyslej fosfatázy sa zvyšuje pri progresívnych, metastazujúcich karcinómoch prostaty ENZÝMY ACP Sérová kyslá fosfatáza zahrňuje 5 izoenzýmov, ktoré pochádzajú predovšetkým z erytrocytov, doštičiek, slinivky brušnej (pankreasu) a pečeňových retikuloendoteliálnych buniek, obličiek, kostí

Διαβάστε περισσότερα

Supplemental tables and figures

Supplemental tables and figures Supplemental tables and figures Supplemental Table S1. Demographic and clinical parameters by quartiles of white Variables blood cell count. WBC quartiles( 1 9 cells/l) Q1(.6-5.3, n=2587) Q2(5.4-6.3, n=263)

Διαβάστε περισσότερα

Starostlivosť o pacienta s akútnou otravou muchatrávky zelenej počas hemoperfúzie. Zdenka Marčeková

Starostlivosť o pacienta s akútnou otravou muchatrávky zelenej počas hemoperfúzie. Zdenka Marčeková Starostlivosť o pacienta s akútnou otravou muchatrávky zelenej počas hemoperfúzie Zdenka Marčeková Akútna otrava hubami porucha zdravia, vzniknutá náhle, pôsobením biologicky aktívnej látky. otravy hubami

Διαβάστε περισσότερα

Obvod a obsah štvoruholníka

Obvod a obsah štvoruholníka Obvod a štvoruholníka D. Štyri body roviny z ktorých žiadne tri nie sú kolineárne (neležia na jednej priamke) tvoria jeden štvoruholník. Tie body (A, B, C, D) sú vrcholy štvoruholníka. strany štvoruholníka

Διαβάστε περισσότερα

Písomná informácia pre používateľa. TARKA 180 mg/2 mg tablety verapamiliumchlorid/trandolapril. filmom obalené tablety

Písomná informácia pre používateľa. TARKA 180 mg/2 mg tablety verapamiliumchlorid/trandolapril. filmom obalené tablety Písomná informácia pre používateľa TARKA 180 mg/2 mg tablety verapamiliumchlorid/trandolapril filmom obalené tablety Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek,

Διαβάστε περισσότερα

Účinky sympatikoadrenálneho systému

Účinky sympatikoadrenálneho systému Nádorové choroby Aj keď o vplyve psychosociálnych faktorov na nádorový rast uvažoval už Galén, ktorýpozoroval,že melancholické ženyvykazujúvyššiunáchylnosťnavzniknádorovprsníkaakoženyso sangvinickými povahovýmičrtami(thakerasood,2008),

Διαβάστε περισσότερα

R GHRP rh- GH

R GHRP rh- GH 608 1005-2194 2011 08-0608 - 05 R584. 2 A GHD GH GH GHD GH GHD ITT GHRH + GH- RH + GHRP ITT GHD rh- GH Interpretation of guidelines on the diagnosis and treatment of adults with growth hormone deficiency.

Διαβάστε περισσότερα

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice Goniometrické rovnice a nerovnice Definícia: Rovnice (nerovnice) obsahujúce neznámu x alebo výrazy s neznámou x ako argumenty jednej alebo niekoľkých goniometrických funkcií nazývame goniometrickými rovnicami

Διαβάστε περισσότερα

17. ZÁPAL, HORÚČKA, STRES

17. ZÁPAL, HORÚČKA, STRES 17. ZÁPAL, HORÚČKA, STRES Ništiar František a Dombrovský Peter 17.1 ZÁPAL Základné pojmy a klasifikácia Zápal (lat. inflammatio) je stereotypná obranná odpoveď organizmu, ktorú vyvoláva poškodenie alebo

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. Jeden perorálny lyofilizát obsahuje 240 μg dezmopresínu (desmopressinum, voľná báza) vo forme

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. Jeden perorálny lyofilizát obsahuje 240 μg dezmopresínu (desmopressinum, voľná báza) vo forme Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č.2009/00492, 2009/00495 a 2009/00498 SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU MINIRIN Melt 60 μg MINIRIN Melt 120 μg MINIRIN Melt

Διαβάστε περισσότερα

5 MINERÁLNE LÁTKY. 5.1 Vápnik

5 MINERÁLNE LÁTKY. 5.1 Vápnik 5 MINERÁLNE LÁTKY Medzi veľmi významné zložky výživy človeka patria minerálne látky. Zúčastňujú sa mnohých biochemických reakcií v organizme, najmä regulačných, oxido redukčných a skeletotvorných funkcií,

Διαβάστε περισσότερα

12. PORUCHY METABOLIZMU LIPIDOV, ATEROSKLERÓZA A ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

12. PORUCHY METABOLIZMU LIPIDOV, ATEROSKLERÓZA A ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA 12. PORUCHY METABOLIZMU LIPIDOV, ATEROSKLERÓZA A ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA Rácz Oliver Lipidy majú veľký význam ako zdroj a zásoby energie (triacylglyceroly), ako súčasti biomembrán (cholesterol) a niektoré

Διαβάστε περισσότερα

Biochémia hraničná vedná disciplína. Chemické deje. Podstata základných životných procesov Metabolizmus, rast, pohyb, dráždivosť, rozmnožovanie

Biochémia hraničná vedná disciplína. Chemické deje. Podstata základných životných procesov Metabolizmus, rast, pohyb, dráždivosť, rozmnožovanie BIOCHÉMIA Biochémia hraničná vedná disciplína Chemické deje Podstata základných životných procesov Metabolizmus, rast, pohyb, dráždivosť, rozmnožovanie Biochémia vedy o športe 30. roky 20. storočia Laktát,

Διαβάστε περισσότερα

Olomouc, 30. 31. 5. 2013. Sborník abstrakt

Olomouc, 30. 31. 5. 2013. Sborník abstrakt XXXII. dny mladých internistů, Olomouc, 30. 3. 5. 03 Endokrinologie XXXII. dny mladých internistů Olomouc, 30. 3. 5. 03 Sborník abstrakt Endokrinologie Môže byť TSH prediktorom rizika venózneho tromboembolizmu?

Διαβάστε περισσότερα

TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI PRI PORUCHÁCH REPRODUKCIE naše skúsenosti

TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI PRI PORUCHÁCH REPRODUKCIE naše skúsenosti TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI PRI PORUCHÁCH REPRODUKCIE naše skúsenosti MUDr.Bergendiová Katarína, PhD, RNDr.Tibenská Elena, PhD., MUDr. Malíčková Karin ImunoVital Centrum, sro, Medirex a.s., Bratislava Klinická

Διαβάστε περισσότερα

120 MOLEKULOVÉ MECHANIZMY PATOGENÉZY NÁDOROV

120 MOLEKULOVÉ MECHANIZMY PATOGENÉZY NÁDOROV Použité skratky ACTH adrenokortikotropný hormón ADCC antibody dependent cellular cytotoxicity, od protilátok závislá bunkami sprostredkovaná cytotoxicita AEG ALL astrocyte elevated gene akútna lymfoblastická

Διαβάστε περισσότερα

«Μυ θοι και αλη θειες για την οικονομικη. Δημήτρης Κοντός Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ

«Μυ θοι και αλη θειες για την οικονομικη. Δημήτρης Κοντός Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ «Μυ θοι και αλη θειες για την οικονομικη βιωσιμο τητα του Ε.Ο.Π.Π.Υ.» Δημήτρης Κοντός Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ 1 Δαπάνες Υγείας - 35,3% Συνολική Δαπάνη Υγείας - 41% Δημόσια Δαπάνη Υγείας - 50% Δημόσια Φαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

XXXII. konferencia všeobecného lekárstva SLS, Starý Smokovec, X.2011

XXXII. konferencia všeobecného lekárstva SLS, Starý Smokovec, X.2011 XXXII. konferencia všeobecného lekárstva SLS, Starý Smokovec, 13.-15.X.2011 Zvláštnosti liečby diabetes mellitus u seniorov. Doc.MUDr.M.Babčák, PhD, MUDr.František Németh, PhD Interná klinika I, Geriatrická

Διαβάστε περισσότερα