Varianta 1. SUBIECTUL I Pe foaia de teză se trec numai rezultatele.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Varianta 1. SUBIECTUL I Pe foaia de teză se trec numai rezultatele."

Transcript

1 Varianta 1 1 a) Rezultatul calculului 3,7 1 6 este egal cu numărul b) Rădăcina pătrată a numărului 11 este egală cu numărul c) Media aritmetică a numerelor şi 3 7 este egală cu a) Soluţia întreagă a ecuaţiei 5 x 4 = 1 este b) Descompusă în factori primi, expresia 11 4x se scrie c) Dacă 75% din x este egal cu 3, atunci x are valoarea 3 a) Desenaţi un triunghi dreptunghic b) Lungimea razei unui cerc este egală cu 8 cm Lungimea diametrului este egală cu cm c) Calculând sin 3 + cos6 se obţine numărul 4 Fie triunghiul isoscel ABC, AC m, AB = 6 cm şi AD BC, D BC AB =, ( A) = 1 a) Lungimea segmentului [AD] este egală cu cm b) Perimetrul triunghiului ABC este egal cu cm c) Aria triunghiului ABC este egală cu cm 1 a) Efectuaţi b) Rezolvaţi în Q ecuaţia 6x =,1( 6) c) Descompuneţi în factori expresia 18ax 1ax + a Suma a două numere naturale este egală cu 54 a) Calculaţi numerele ştiind că împărţind unul din numere la celălalt se obţine câtul şi restul 6 b) Cât la sută din numărul mare reprezintă numărul mai mic? c) Calculaţi media geometrică a celor două numere 3 În triunghiul ABC, m( A) = 9 şi m ( B) = 3, [AM] este mediană, M (BC) şi AM = 18 cm a) Calculaţi perimetrul triunghiului ACM b) Calculaţi aria triunghiului ABC AD BC, D BC, DE AC, E AB Calculaţi lungimea segmentului [DE] c) Fie ( ) ( ) 1

2 Varianta 1 a) Rezultatul calculului 3 5 este numărul b) Soluţia întreagă a ecuaţiei x + 7 = 3 este numărul c) Media geometrică a numerelor 9 şi 5 este egală cu numărul a) Dintre numerele a = şi b = mai mare este b) Pătratul expresiei x + 3 este egal cu c) Fie x + y = 4 5 şi x y = 5, x, y R Calculând x y se obţine numărul 3 a) Desenaţi un trapez dreptunghic b) Fie rombul ABCD cu m ( A) = 6 şi AB = 7 cm Aria sa este egală cu cm c) Perimetrul unui pătrat cu lungimea diagonalei de 8 cm este egal cu cm 4 În triunghiul dreptunghic ABC, ipotenuza BC = 1 cm, AD BC D BC a) Lungimea laturii [AB] este egală cu cm b) Măsura unghiului BAD este egală cu º c) Segmentul [AD] are lungimea egală cu cm 1 a) Efectuaţi x 3 x x 1 b) Rezolvaţi în Q ecuaţia: = x + x + 1 y y + 1 c) Descompuneţi în factori expresia: ( ), şi ( C) = 3 m Un produs s-a scumpit cu 1% din preţul pe care l-a avut iniţial După un timp produsul s-a ieftinit cu 15% din noul preţ, ajungând să coste 561 lei a) Calculaţi preţul iniţial al produsului b) Cu ce procent din preţul iniţial s-a micşorat preţul produsului după cele două modificări? c) Cât ar costa obiectul după o nouă scumpire cu 1%? 3 Dreptunghiul ABCD are lungimea diagonalei = 3 a) Calculaţi dimensiunile dreptunghiului b) Calculaţi distanţa de la punctul A la diagonala [BD] c) Calculaţi aria triunghiului AOD, unde {O}= AC BD AC cm şi ( BAC) = 6 m

3 Varianta 3 1 a) Rezultatul calculului 5 16 este numărul b) Media geometrică a numerelor 8 şi 18 este numărul c) Rezultatul calculului 1 6 : (6 6) este numărul a) Fie expresia x + 1 ( x + 1) Reducând termenii asemenea se obţine b) Soluţia ecuaţiei 3x 1= 7, x Q, este numărul c) Numărul 4 reprezintă 5 din numărul x Valoarea lui x este egală cu 3 Fie triunghiul dreptunghic ABC, m( A) = 9, AD BC, D BC a) Lungimea înălţimii AD este egală cu cm b) Lungimea catetei AC este egală cu cm c) Valoarea tangentei unghiului B este egală cu 4 a) Fie rombul ABCD, BC = 8cm şi b) Rezultatul calculului, BD = 16 cm şi CD = 9 m ( B) = 3 Aria rombului este egală cu cm 3 tg6 este numărul c) Raportul de asemănare a două triunghiuri este egal cu Raportul perimetrelor celor două 3 triunghiuri este egal cu 1 a) În prezent tatăl are 4 de ani, iar fiica 13 ani Peste câţi ani vârsta tatălui va fi de două ori mai mare decât a fiicei sale? b) Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( x + ) = 4 c) Rezolvaţi în Z inecuaţia 3 x x a) Descompuneţi în factori expresia x 3 + 4x + 4x, unde x R b) Comparaţi numerele: a = şi b = ( 3 ) c) Fie numărul A = ( a + a) ( a + a + 1) + 5, a Z Demonstraţi că A este pătrat perfect 3 Fie dreptunghiul ABCD, AD = 6 cm, BD = 1 cm, punctul E este simetricul punctului B faţă de punctul C, punctul T este mijlocul segmentului [DE] şi BT DC = {G} a) Calculaţi perimetrul dreptunghiului ABCD b) Calculaţi lungimea segmentului [BT] c) Calculaţi aria triunghiului DGT cm 3

4 Varianta 4 1 a) Rezultatul calculului este b) Descompunerea în factori a expresiei x 3x este c) Soluţia număr întreg negativ a ecuaţiei x = 9 este a) Dintre numerele 3 şi 11 mai mare este numărul b) Rezultatul calculului 7x : ( 7x) este c) Mulţimea soluţiilor naturale a inecuaţiei x 3 < 3 este 3 a) Desenaţi un triunghi dreptunghic isoscel ABC cu m( A) = 9 b) Triunghiul dreptunghic isoscel ABC are înălţimea corespunzătoare ipotenuzei egală cu 6 cm Ipotenuza triunghiului are lungimea egală cu cm c) În triunghiul dreptunghic isoscel, sinusul unui unghi ascuţit este egal cu 4 a) Punctele A, B şi C aparţin unui cerc astfel încât arcele AB, AC şi BC sunt congruente şi AB = 7 cm Perimetrul triunghiului ABC este egal cu cm AB AC b) Triunghiurile ABC şi DEF sunt asemenea şi = Valoarea raportului este DE 3 DF c) Aria rombului cu latura de 4 cm şi un unghi cu măsura de 3 este cm 1 În două depozite erau 786 kg, respectiv 548 kg marfă După ce din primul depozit s-a scos de trei ori mai multă marfă decât din al doilea, în cele două depozite au rămas cantităţi egale a) Ce cantitate de marfă s-a scos din al doilea depozit? b) Ce cantitate de marfă a rămas în primul depozit? a) Calculaţi două numere naturale consecutive care au media geometrică egală cu 14 x 3 x 3 x + 3 b) Calculaţi: ( ) ( )( ) c) Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale inecuaţia: x x Fie triunghiul ABC, punctele M şi N aparţin segmentelor ( AB ) respectiv ( ) m( AMN) = m( ACB), AB = 6 cm, BC = 1 cm, AC = 8 cm şi AN = 3 cm a) Calculaţi perimetrul triunghiului AMN b) Calculaţi măsura unghiului BAC c) Calculaţi aria patrulaterului MNCB AC, 4

5 Varianta 5 1 a) Rezultatul calculului ( 7x 3x) : 1x, x R*, este egal cu b) În mulţimea R, soluţia ecuaţiei x + = 3 este numărul c) Calculând ( 3) se obţine numărul a) Dintre numerele 1 1 şi mai mare este 3 b) După efectuarea sumei se obţine numărul c) Descompunerea în factori a expresiei x 9x este 3 Fie triunghiul dreptunghic ABC, m( A) = 9, AB = 3 cm şi AC = 1 cm a) Lungimea ipotenuzei (BC) este egală cu cm b) Valoarea tangentei unghiului ABC este egală cu c) Lungimea înălţimii corespunzătoare ipotenuzei (BC) este egală cu cm 4 Arcul AB al cercului de centru O şi rază 1 cm are măsura de a) Lungimea coardei AB este egală cu cm b) Măsura unghiului AOB este egală cu c) Triunghiul AOB este un triunghi 6 1 a) Calculaţi: ( 5 1)( 5 + 1) b) Calculaţi valoarea numărului real x din egalitatea: x = a) Descompuneţi în factori expresa x 3 3x + x 3, unde x R b) Demonstraţi că x( x ) + 1 este număr raţional, oricare ar fi x număr raţional c) Rezolvaţi în R ecuaţia: ( 3 5) = 9x 5 x 3 Fie trapezul isoscel ABCD, cu bazele AB şi CD, AB = AD = 1cm şi CD = cm a) Calculaţi lungimea diagonalei [AC] b) Calculaţi distanţa de la punctul A la dreapta BC AD BC = M Calculaţi lungimea segmentului [MA] c) Fie { } 5

6 Varianta 6 1 a) Calculând se obţine b) Rezolvând în R ecuaţia x 3 = 1 se obţine soluţia c) Media geometrică a numerelor 7 şi 3 este numărul a) Dintre numerele 3 şi 3 mai mare este b) Efectuând ( x + ), x R, se obţine c) Expresia x + 4x + 4, x R, este pătratul sumei 3 a) Într-un cerc, la arce congruente corespund coarde b) Calculând sin3 se obţine numărul c) În triunghiul ABC, AB = 5 cm, BC = 1 cm, AC = 13cm Atunci, măsura unghiului ABC este egală cu 4 a) Fie triunghiurile asemenea ABC şi DEF în care AB = 6 cm, AC = 8 cm şi DE = 9 cm Atunci lungimea segmentului [DF ] este cm b) Măsura unui unghi înscris într-un cerc este egală cu 35 Atunci măsura arcului de cerc cuprins între laturile unghiului este egală cu c) Fie două puncte distincte A şi B ale cercului C ( O, R), AB = 6 cm şi OM perpendiculară pe AB, M AB Lungimea segmentului [BM] este egală cu cm 1 a) Calculaţi ( 3 + 3) şi ( ) 3 b) Arătaţi că numărul n = este natural c) Arătaţi că ( 3) : ( 3) + 6 ( 3) ( 3) ( 3) = 3( 6 3 1) Într-o clasă, dacă se aşază câte doi elevi într-o bancă, atunci un elev stă singur şi nu rămâne nicio bancă neocupată Dacă se aşază câte trei elevi într-o bancă, atunci rămân patru bănci libere a) Câte bănci sunt în clasă? b) Câţi elevi sunt în clasă? 3 Triunghiul dreptunghic ABC are cateta AB = 14 cm şi ipotenuza BC = 5 cm a) Calculaţi lungimea catetei [AC] b) Fie punctul D proiecţia punctului A pe ipotenuza [BC] Calculaţi perimetrul triunghiului ADC c) Fie punctul P proiecţia punctului C pe bisectoarea unghiului ABC Calculaţi lungimea segmentului [CP] 6

7 Varianta 7 1 a) Cel mai mare număr întreg mai mic decât 3 3 este, ( 3),3 b) Fie proporţia =, x R Valoarea numărului x este egală cu x 9 c) Soluţia reală negativă a ecuaţiei x = 5 este a) Valoarea de adevăr a propoziţiei 3 = 1 este b) Fie numărul x = 5 Calculând c) Rezultatul calculului ( 3 1)( 3 1) 1 x se obţine numărul + este numărul 3 a) Măsura unui unghi înscris într-un cerc are 6 Măsura arcului corespunzător este egală cu b) Calculând 4 sin x cos x pentru x = 45 se obţine c) Fie triunghiurile asemenea ABC şi MNP în care m ( ABC) = 7, m ( BAC) = 6 Atunci m( MPN) este de 4 a) Pe un cerc se consideră punctele R şi P astfel încât arcul PR are măsura de 6 şi RP = 6 cm Lungimea razei cercului este de cm b) Triunghiul isoscel MNP are m ( MNP) = 1, punctul T este piciorul înălţimii din N pe latura [MP], MN = 16 cm Atunci [NT ] are lungimea de cm c) Triunghiul ABC este echilateral, AB = 6 cm Aria triunghiului este egală cu cm 1 1 a) Fie x + = 14, unde x R x + Calculaţi valoarea sumei b) Calculaţi media geometrică a numerelor: = b =,35, ,7 7 a {[ ( ) ] } 9şi ( ) ( ) c) Efectuaţi ( 3 1) 5 ( x + 1) 4 ( 3x ) ( 3x + ) 1 x + x x, unde x R a) Fie numărul a 5b Introduceţi factorii sub radical şi scrieţi condiţiile ce trebuie să îndeplinească numerele reale a şi b 6 b) Ordonaţi descrescător numerele 15, 4 5, Fie triunghiul dreptunghic ABC, raportul lungimilor catetelor ( AB ) şi (AC) este egal cu iar 4 înălţimea ( AD), D BC, are lungimea egală cu 36 cm a) Calculaţi perimetrul triunghiului ABC b) Calculaţi raportul ariilor triunghiurilor ADC şi ABC c) Bisectoarea unghiului ABC intersectează latura (AC) în M şi perpendiculara în M pe BM intersectează AB în N Calculaţi lungimea segmentului (AN) 7

8 Varianta 8 1 a) Fie x, y R, x 3 y = 7 şi x = 8 Valoarea numărului y este egală cu b) Media aritmetică a numerelor 3 şi 8 3 este egală cu numărul c) Partea întreagă a numărului 5 este egală cu a) Descompunerea în factori a expresiei: ( )( ) ( ) b) Ecuaţia ( 3) = 3 x 1 x x 1 este x are ca soluţie numărul întreg c) Media geometrică a numerelor 3 şi x este egală cu 5 3 Valoarea numărului x este 3 a) Segmentul AB cu lungimea de 1 cm, se împarte în două segmente proporţionale cu numerele şi 3 Lungimea segmentului mai mare este de cm b) Dacă triunghiul ABC este asemenea cu triunghiul ACB, atunci ABC este triunghi c) Valoarea sumei sin 3 + cos 6 este egală cu 4 Fie triunghiul ABC dreptunghic în A, AD BC, D BC, AB = 3 cm şi a) tg 3 este b) Lungimea segmentului (AD) este egală cu cm c) Lungimea catetei (AC) este egală cu cm 1 Numerele a, b, c N, sunt direct proporţionale cu numerele 3, 4 şi 5 a) Demonstraţi că a + b este pătrat perfect b) Fie ab + bc = 18 Calculaţi valorile numerelor a, b şi c m ( B) = 3 a) Fie expresia E = a + a ba + b b, unde a, b R Dacă a b = 1, calculaţi valoarea expresiei E n 4 b) Calculaţi valorile întregi ale numărului n pentru care a = Z n Fie patrulaterul convex ABCD, AB = BC = 5cm, AD = DC = 39 cm şi AC = 3 cm a) Demonstraţi că diagonalele patrulaterului ABCD sunt perpendiculare b) Calculaţi lungimea diagonalei (BD) c) Calculaţi aria patrulaterului ABCD 8

9 Varianta 9 1 a) Rezultatul calculului 18, scris fără radical, este numărul b) Media geometrică a numerelor naturale şi x este 3 Numărul natural x este egal cu c) Valoarea absolută a numărului 1 este egală cu numărul a) Valoarea de adevăr a propoziţiei 9 Z este b) Fie expresia 14x 7x, x R Scoţând 7x factor comun se obţine c) Fie numerele reale a = x 3 şi b = 3 + x Calculând a b se obţine 3 a) Valoarea numărului real x care verifică egalitatea x : = 1 6 este egală cu b) Partea întreagă a numărului,7 este numărul întreg 3 c) Fie expresia ( a ), a R Efectuând ridicarea la putere se obţine expresia 4 a) Fie triunghiul ABC, şi AMN să fie asemenea Ştiind că m ( A) = 4 şi punctele M [ AC], N [ AB] m ( M ) = 53, ( C) astfel încât triunghiurile ABC m este egală cu b) Fie triunghiul ABC, dreptunghic în A, AB = 8 cm şi BC = 1 cm Lungimea catetei (AC) este egală cu cm c) Fie punctele A, B şi C aparţinând unui cerc de centru O, astfel încât măsura arcului mic AB este egală cu 14 o Măsura unghiului ACB este egală cu 1 a) Calculaţi, folosind eventual formulele de calcul prescurtat: b) Descompuneţi în factori: x + 6x + 5 ( x x x + x + 3) ( 1)( + ) 3 Catetele unui triunghi dreptunghic sunt invers proporţionale cu numerele 5 şi 1 iar ipotenuza are lungimea egală cu 13 cm a) Calculaţi lungimile catetelor b) Calculaţi aria triunghiului 3 Fie trapezul ABCD (figura alăturată), AB = 1 cm, CD = cm, BC = 1 cm, AD = 1 cm şi AD BC = { M } a) Calculaţi lungimea segmentului (MC) b) Fie O mijlocul segmentului (CD) Calculaţi lungimea segmentului (OB) c) Calculaţi lungimea segmentului (BD) D A O B C 9

10 Varianta 1 1 a) Numărul raţional a pentru care numărul a 3 este număr raţional este egal cu b) Dintre numerele 7 3şi 4 1, pozitiv este o c) Valoarea tangentei unui unghi cu măsura de 3 este egală cu a) După reducerea termenilor asemenea, expresia 3 ab ab este egală cu b) Transformată în produs, expresia 49 x este egală cu c) Soluţia ecuaţiei x 6 = este numărul întreg 3 În figura alăturată, triunghiul ABC este dreptunghic în A, MN BC, AB = 3 cm, BC = 5 cm şi MC =,5 cm a) Cateta (AC) are lungimea egală cu cm B b) Înălţimea corespunzătoare ipotenuzei are lungimea egală cu cm c) Lungimea segmentului (MN) este egală cu cm 4 Fie paralelogramul ABCD, DD' AB, D' [ AB], AB = 1 cm şi DD'= 5 cm a) Lungimea segmentului [AD] este egală cu cm b) Măsura unghiului ADB este egală cu cm c) Aria paralelogramului ABCD este egală cu cm m( A = 45 o ), A M N C 1 a) Arătaţi că numărul x = ( 5 5) + 1 este număr întreg b) Calculaţi media geometrică a numerelor a şi b ştiind că a = + 4 şi b = 4 a) Efectuaţi: x ) + ( x 1) ( + b) Arătaţi că x 4x + y + y + 7 >, oricare ar fi x şi y numere reale c) Dacă 7 b 4 3 = ( a ), calculaţi numerele reale a şi b 3 În figura alăturată triunghiul ABC este isoscel cu baza BC = 1 3 cm şi aria egală cu 36 3 cm Fie punctul A astfel încât AA BC AA ' BC = D ' şi { } a) Demonstraţi că (AA ) este un diametru al cercului b) Calculaţi lungimea înălţimii (AD) a triunghiului ABC c) Calculaţi lungimea razei cercului B A D C A 1

11 Varianta 11 1 a) Rezultatul calculului este numărul b) Dintre numerele 99şi 98 mai mic este numărul c) Soluţia negativă a ecuaţiei x = 13 este numărul real a) Ecuaţia x +1 = b, cu necunoscuta x, are ca soluţie numărul 4 Valoarea numărului b este b) Rezultatul calculului 5a + 4a 18a este c) Valoarea de adevăr a propoziţiei Oricare ar fi x R, x = x este 3 În figura alăturată este un cerc cu centrul O, raza AO = 4 cm, m( AOB) = 6 şi AC = BC a) Lungimea segmentului (AB) este egală cu cm b) Măsura unghiului ACB este egală cu c) Masura unghiului CAO este egală cu 4 În triunghiul ABC, fie M (AB), N (AC) şi MN BC AM 1 NC a) Dacă =, atunci valoarea raportului este egală cu MB AN MN 1 AM b) Dacă =, atunci valoarea raportului este egală cu BC 3 AB MN 1 AAMN c) Dacă =, atunci valoarea raportului este egală cu BC 3 A 1 a) Fie numărul A = ( 5) 7 1 Demonstraţi că A < b) Fie numărul B + ABC = ( 5 7) + ( 5 7) Demonstraţi că B Z 3 c) Descompuneţi în factori expresia x xy + 3x 3y, unde x, y R Într-o cutie sunt 3 de mere, pere şi nuci Se ştie că că numărul de mere şi pere este egal cu numărul de pere şi nuci, iar numărul de pere este de trei ori mai mare decât numărul de mere a) Arătaţi că în cutie numărul de mere este egal cu numărul de nuci b) Calculaţi numărul de mere din cutie 3 În triunghiul dreptunghic ABC din figura alăturată m ( A) = 9, (BD este bisectoarea unghiului ABC, AB = 5 cm şi AC = 1 cm Fie AP perpendiculară pe BD, unde P BC a) Completaţi desenul cu segmentul (AP) b) Calculaţi lungimea laturii (BC) c) Calculaţi lungimea segmentului (CP) 11

12 Varianta 1 1 a) Restrângând expresia ( x) = 3x + 4x + 7x 3 b) Fie expresia E ( x) = 3x + 6x Calculând E( x) E se obţine se obţine c) Fie numerele reale E = x y 5 şi E F = x y 5 Calculând F se obţine a) Descompunând în factori x 6x + 9 se obţine b) Descompunând în factori x 49 se obţine produsul c) În R, soluţia pozitivă a ecuaţiei x 49 = este numărul 3 Fie triunghiurile asemenea ABC şi MNP a) Dacă m ( A) = 3 şi m ( B) = 7, atunci m ( N) = b) Dacă AB = 4 m, BC = 6 m şi MN = m atunci lungimea segmentului NP este m c) Dacă AB = 4 m, MN = m şi aria triunghiului ABC este egală cu 1 m Atunci aria triunghiului MNP este m 4 Fie cercul C(O, R), cu raza R = 4 cm şi punctele A, B C(O, R) astfel încât măsura arcului AB este egală cu 9 (figura alăturată) a) Diametrul cercului are lungimea egală cu cm b) Măsura unghiului AOB este egală cu c) Perimetrul triunghiului AOB este egal cu cm 1 a) Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( 1) 5 x x = b) Un excursionist parcurge o cincime din lungimea traseului său şi constată că pentru a finaliza mai are de parcurs încă km Calculaţi lungimea traseului său c) Fie x N * şi numerele x+3, 3x+ şi 6x+1 care reprezintă lungimile laturilor unui triunghi Calculaţi valorile numărului natural x a) Fie a, b R şi a + b = 4 Calculaţi valoarea expresiei a + ab + b + 3 b) Arătaţi că x + 1x + 4 >, pentru orice număr real x c) Fie x, y R şi x + 4y + 4x + 4y + 5 = Calculaţi valorile numerelor x şi y 3 a) Desenaţi un triunghi dreptunghic Fie triunghiul dreptunghic ABC cu măsura unghiului BAC egală cu 9, [AM] este o înălţime a triunghiului, M (BC), BM = cm şi BC = 5 BM b) Calculaţi lungimea segmentului (AM) c) Fie punctul P mijlocul laturii AC) Calculaţi valoarea sinusului unghiului MPA 1

13 Varianta 13 1 a) Soluţia negativă a ecuaţiei x = 36 este numărul real b) Dintre 5 şi 3 3 mai mare este numărul c) Rezultatul calculului este a) Fie x = 5şi x + a = 3 Valoarea numărului real a este egală cu b) Fie x y = 1 şi x y = 6 Valoarea sumei x + y este egală cu c) Valoarea de adevăr a propoziţiei = 8 este 3 Fie triunghiul dreptunghic ABC, cu măsura unghiului A egală cu 9, BC = 6 m, AC = 4 m şi [AD] este înălţime, D BC a) Lungimea laturii [AB] este egală cu m b) Lungimea înălţimii [AD] este egală cu m c) Valoarea tangentei unghiului ACD este egală cu 4 Fie cercul C de centru O şi raza R = 4 cm, punctele A, B şi C aparţin cercului astfel încât măsura arcului AC este egală cu 18 şi măsura unghiului ACB este egală cu 3 (figura alăturată) a) Lungimea segmentului {AC) este egală cu cm b) Măsura arcului AB este egală cu c) Aria triunghiului AOB este egală cu cm 1 Descompuneţi în factori: a) 5x y 15xy b) x xy + y 3x + 3y c) x y + x + y a) Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( 1) 4 5 x = x + b) Calculaţi numerele naturale x astfel încât x 1 < x + c) Calculaţi valoarea minimă a expresiei x + x + 3, unde x R 3 a) Desenaţi un trapez isoscel ABCD, cu AB CD şi AB > CD Fie ABCD un trapez isoscel cu AB b) Calculaţi aria trapezului ABCD c) Fie AD BC = {M} Calculaţi aria triunghiului DCM CD, AB = 5 cm, CD = 1 cm şi BC = AD = 4 cm 13

14 Varianta 14 1 a) Rezultatul calculului este numărul b) Fie numărul a = 15 După scoaterea factorilor de sub radical se obţine a = c) Media geometrică a numerelor 1 şi 49 este numărul a) Descompunerea în factori a numărului real 81 m este produsul b) În R, soluţia negativă a ecuaţiei x = 4 este numărul c) Valoarea de adevăr a propoziţiei,(1) este un număr raţional este 3 În figura alăturată măsurile unghiurilor ABC şi CDE sunt egale cu 9, CD = 3 cm, BC = 9 cm şi AB = 1 cm a) Lungimea segmentului DE este egală cu cm b) Lungimea segmentului CE este egală cu cm c) Lungimea segmentului AE este egală cu cm 4 În figura alăturată este cercul C(O, R), punctele A, B, C şi D aparţin cercului C, măsurile arcelor AB, BC şi CD sunt egale între ele iar AD este un diametru al cercului a) Măsura unghiului BOC este egală cu b) Fie AO = 4 cm Perimetrul patrulaterului ABCD este egal cu cm c) Fie AO = 4 cm Aria triunghiului ABC este egală cu cm 1 Fie a R şi ecuaţia ( x a) = a( x ) cu x R a) Pentru a = 3, rezolvaţi ecuaţia în mulţimea numerelor reale b) Dacă 3 este soluţie a ecuaţiei, calculaţi valoarea numărului a c) Arătaţi că pentru a, mulţimea soluţiilor ecuaţiei este S = {} Fie A = x x şi B = y + y, x, y Q a) Descompuneţi în factori diferenţa A B 1 b) Demonstraţi că A + este un număr raţional 4 1 c) Calculaţi numerele x şi y ştiind că A + B + = 3 a) Desenaţi un triunghi dreptunghic Triunghiul ABC este dreptunghic, cu măsura unghiului A egală cu 9, punctul O este mijlocul laturii (BC), punctul M aparţine laturii (AC) astfel încât dreapta MO este perpendiculară pe latura (BC), AM =1 cm şi MC = cm b) Calculaţi valoarea sinusului unghiului ABM c) Demonstraţi că BM OA = BO AM + MO AB 14

15 Varianta 15 1 a) Dintre numerele 3 si mai mic este b) Rezultatul calculului este egal cu c) Media geometrică a numerelor 6 şi 8 este egală cu numărul real a) Rezultatul calculului este b) Rezultatul calculului ( 7 + ) este c) Descompunerea în factori a expresiei 4x 1este 3 a) În triunghiul ABC dreptunghic în A, (AD) este înălţime, D BC, BD = 4 cm şi CD = 9 cm Lungimea înălţimii (AD) este egală cu cm b) Latura unui pătrat cu aria de 4 cm are lungimea egală cu cm c) Aria unui triunghi isoscel cu AB = AC = 8cm şi măsura unghiului BAC de 3 este cm 4 Un dreptunghi ABCD are lungimea laturii AB = 1cm şi perimetrul egal cu 34 cm a) Lungimea laturii (BC) este egală cu cm b) Lungimea diagonalei (AC) este egală cu cm c) Valoarea tangentei unghiului CAD este egală cu 1 1 a) Efectuaţi : ( ) 3 x 3 x + 5 = x x +, x b) Rezolvaţi ecuaţia ( )( ) ( )( ) R c) Descompuneţi în factori expresia ( x + 4) 9 Media aritmetică a numerelor a şi b este egală cu 14 Dacă numărul a se măreşte cu 5% din el şi numărul b se micşorează cu % din el, media aritmetică este tot 14 a) Calculaţi numărul a b) Calculaţi numărul b c) Calculaţi media geometrică a numerelor a şi b 3 Trapezul isoscel ABCD, cu CD a) Perimetrul trapezului b) Aria trapezului c) Aria triunghiului ACD AB are ( ) m B = 6, AC BCşi BD = 1 3 cm Calculaţi: 15

16 Varianta 16 1 a) Dintre numerele 7şi 3 3 mai mic este b) Rezultatul calculului 5 81 este c) Media geometrică a numerelor 4 şi 8 este egală cu a) Rezultatul calculului 3 este egal cu b) Fie a = 3x + 5xşi b = x 5x, unde x R Calculând suma a + b se obţine c) Descompunerea în factori a expresiei 9 x + x este 3 a) Diagonala unui dreptunghi cu laturile de 6 cm şi 1 cm are lungimea egală cu cm b) Triunghiul ABC are m ( A) = 9, m ( B) = 6 şi AC = 6 cm Atunci AB = cm c) Aria unui triunghi ABC cu AB = 6 cm, BC = 8 cm şi m( ABC ) = 3 este egală cu cm 4 Punctele A, B şi C, în această ordine, aparţin unui cerc de centru O şi rază 1 cm, astfel încât măsura arcului AB este de 6 a) Măsura unghiului AOB este egală cu b) Măsura unghiului ACB este egală cu c) Lungimea segmentului (AB) este egală cu cm 1 Efectuaţi: a) : b) c) ( + 5) ( x 3)( x + 3) x, unde x R Pentru 16 kg de mere şi banane cumpărate s-au plătit la un loc 5 de lei Un kg de mere costă lei şi un kg de banane costă 5 lei a) Câte kilograme de mere s-au cumpărat? b) Câte kilograme de banane s-au cumpărat? c) Cât la sută din cantitatea de fructe cumpărată reprezintă cantitatea de mere? 3 Fie ABCD un pătrat În exteriorul pătratului se construieşte triunghiul echilateral ABE cu lungimea înălţimii egală cu 3 4 cm Calculaţi: a) Lungimea laturii AB b) Aria triunghiului ABE c) Diagonala pătratului 16

17 Varianta 17 1 a) După scoaterea factorilor de sub radical numărul 18 devine b) Modulul numărului 5 este egal cu numărul c) Rezultatul calculului este egal cu numărul 3 a) Rezultatul calculului 7x x este egal cu expresia b) Rezultatul calculului ( x + 5) este egal cu expresia c) Descompunerea în factori a expresiei x 16 este egală cu expresia 3 În triunghiul dreptunghic ABC, m ( A) = 9, [ ] DC = 1 cm a) Lungimea ipotenuzei (BC) este egală cu cm b) Lungimea înălţimii (AD) este egală cu cm c) Valoarea tangentei unghiului ACB este egală cu 4 Triunghiul ABC are ( A) AD este înălţime, D BC, BD = 3 cm şi m = 3 şi este înscris în cercul de centru O şi rază 4 cm a) Măsura arcului de cerc BC este egală cu b) Măsura unghiului BOC este egală cu c) Lungimea coardei BC este egală cu cm 1 Determinaţi numărul real x în fiecare din cazurile: 3 x 5 x 1 x + 14 a) = b) ( x ) = 5 c) = x, unde R + x Fie expresiile A = ( x + 3 )( x + 5) + 1şi = 5 x( x + 4) ( 3x + 1) B, unde x R + a) Demonstraţi că expresia A se poate scrie ca pătratul unei sume de doi termeni b) Descompuneţi în factori expresia B B A = x + 4 mx + n c) Determinaţi numerele reale m şi n pentru care ( )( ) 3 Fie triunghiul isoscel ABC, AB = AC = 6 cm, BC = 4 cm, punctul D este mijlocul laturii (BC) şi punctul E este simetricul punctului D faţă de punctul B a) Calculaţi perimetrul triunghiului b) Calculaţi sinusul unghiului ACB c) Demonstraţi că triunghiul EAC este isoscel 17

18 Varianta 18 1 a) Dintre numerele 9 şi 7 este mai mare numărul b) Partea întreagă a numărului iraţional 15 este egală cu numărul c) Rezultatul calculului 3 5 este egal cu numărul a) Rezultatul calculului ( 4 + 3) ( x + 8) b) Rezultatul calculului ( 7 )( x + 7) x este expresia x este expresia c) Descompunerea în factori a expresiei x 4x este 3 În trapezul ABCD, AB CD, AB = 6 cm, CD = 15 cm, AC = 14 cm şi diagonalele se intersectează în punctul O a) Triunghiul AOB este asemenea cu triunghiul BO b) Valoarea raportului este egală cu OD c) Lungimea segmentului [OC] este egală cu cm 4 Punctele A, B şi C aparţin cercului de centru O astfel încât măsura arcului mic de cerc AB este egală cu 7 şi punctul C este diametral opus punctului A a) Măsura arcului mare de cerc AB este egală cu b) Măsura unghiului ACB este egală cu c) Măsura unghiului ABC egală cu a) Demonstraţi că numărul a = + : este raţional b) Demonstraţi că numărul = ( x 3) 4x( x ) + ( x + 5) b are aceeaşi valoare pentru orice x R c) Fie x + y = 5, x, y R Calculaţi numărul c = x + 3x + y + 3y + xy x + a) Rezolvaţi în R ecuaţia 1 = x + b) Calculaţi valorile numărului real x pentru care ( x + 5) = 9 c) Patru prăjituri şi trei sucuri costă la un loc 14 lei Preţul unui suc este de două ori mai mare decât preţul unei prăjituri Calculaţi preţul unei prăjituri 3 Fie triunghiul ascuţitunghic ABC, m( B) > m( C) 1 5 cos ( B ) = şi cos ( C ) = 5 7 a) Calculaţi lungimea înălţimii (AD) b) Calculaţi perimetrul triunghiului ABC c) Calculaţi aria triunghiului ABC, [AD] este înălţime, D BC, AB = 5 cm, 18

19 Varianta 19 1 a) După raţionalizarea numitorului fracţiei se obţine numărul 3 b) Dintre numerele + 3 şi 3 mai mare este numărul c) Scrierea expresiei 4x 9 ca produs dintre suma şi diferenţa de doi termeni este a) Soluţia naturală a ecuaţiei 4 x + 4( x ) = 7x este b) Calculând media geometrică a numerelor 9 şi 5 se obţine numărul c) Soluţia naturală ale inecuaţiei x 1 < este numărul 3 a) Desenaţi un triunghi ABC şi construiţi dreapta DE BC, unde D (AB) şi E (AC) b) Lungimea unei catete a unui triunghi dreptunghic este de 3 cm şi unghiul opus ei are măsura de 3º Cealaltă catetă are lungimea de cm c) Rezultatul calculului sin 3 cos3 sin6 cos6 este egal cu 4 Patrulaterul ABCD este dreptunghi, AB = 1 cm şi diagonala AC = cm a) Lungimea laturii (BC) este egală cu cm b) Aria triunghiului ACD este egală cu cm c) Calculând sinusul unghiului ACD se obţine raportul 1 a) Fie a + b = 9 şi ab = 3, unde a, b R Calculaţi b) Calculaţi (3 1) + (5 3) c) Calculaţi valoarea numărului x R* din proporţia ( a b) 7 + = 7 x a) Calculaţi valoarea numărului natural n care verifică relaţia n < n + 4 b) Arătaţi că x + 4x + 7 3, pentru orice număr real x 1 1 c) Rezolvaţi în mulţimea R { 1,1} ecuaţia + = x + 1 x 1 x 1 3 Fie trapezul dreptunghic ABCD, AB CD, AB < CD, m ( A) = 9, = 6 AD cm, BD = 4 3 cm şi BD BC a) Calculaţi perimetrul trapezului ABCD b) Calculaţi aria trapezului ABCD c) Determinaţi valoarea raportului dintre aria patrulaterului BCED şi aria tiunghiului ABD, unde punctul E este simetricul punctului B faţă de punctul O, mijlocul laturii (CD) 19

20 Varianta 1 a) Media aritmetică a numerelor 5 şi este b) Soluţia reală a ecuaţiei x + 1 = 3 este c) Scriind în ordine crescătoare numerele 3 şi 3 obţinem a) Expresia x 5 scrisă ca produs dintre sumă şi diferenţă de doi termeni este egală cu b) Calculând 5 16 obţinem numărul natural c) Soluţia naturală ale inecuaţiei 3( x + 3) 9 este 3 a) Lungimea diametrului unui cerc este egală cu 1 cm Lungimea razei este egală cu cm b) Aria triunghiului ABC cu AB = 6 cm, AC = 8 cm, m ( BAC) = 45 este egală cu cm c) Valoarea expresiei 3 + este egală cu sin 6 4 Fie pătratul ABCD, OA = 5cm, unde punctul O este intersecţia diagonalelor a) Lungimea segmentului (AB) este egală cu cm b) Perimetrul pătratului ABCD este egal cu cm c) Aria triunghiului ADM, unde M este mijlocul laturii (AB) este egală cu cm 1 a) Fie a, b R, a + b = 8şi a + b = 4 Calculaţi ab b) Calculaţi c) Calculaţi ( 8 3) + ( 1) 3 + ( 1) ( + x + 5) ( x + 1)( x + 5) + ( x 1) a) Fie punctele A(4; ) şi B(; 3) Reprezentaţi în sistemul de axe perpendiculare xoy punctele A şi B şi calculaţi lungimea segmentului (AB) b) Arătaţi că ( x + 1) + (1 x)(1 + x) + x( x 1) este divizibil cu oricare ar fi x număr natural c) Rezolvaţi în R ecuaţia x 6x + 9 = 16 3 Fie paralelogramul ABCD cu AB = 16 cm, AD = 8 cm, a) Calculaţi perimetrul paralelogramului ABCD b) Calculaţi aria triunghiului AMD c) Fie MP AD, P ( BD) Calculaţi aria triunghiului MBP m ( A) = 3, DM AB, M ( AB)

21 Varianta 1 1 a) Dintre numerele 5 şi 3 3 mai mic este a 1+ 3 b) Fie =, a, b R, b Produsul ab este egal cu 1 3 b c) Descompunerea în factori a expresiei 1x 3 7x este a) Fie a = + 1 Calculând a se obţine b) Soluţia reală negativă a ecuaţiei x = 3 este numărul c) Rezultatul calculului 75 5 este 3 a) Rezultatul calculului este b) Media geometrică a două numere este 1, iar unul dintre ele este 6 Celălalt număr este 14 6 : 7 obţinem c) Calculând ( ) 4 a) Fie triunghiurile asemenea ABC şi A B C cu raportul lor de asemănare egal cu 3 1 şi perimetrul triunghiului ABC egal cu 17 cm Perimetrul triunghiului A B C este cm b) Calculând ctg 6 tg 3 obţinem c) Diametrul unui cerc este de 14 cm Raza are lungimea de cm 1 a) Calculaţi: ( x 5) ( x 3)( x + 1) b) Descompuneţi în factori:, x R y + ay 4 a c) Determinaţi a, b R, astfel încât să aibă loc relaţia: a + 16b a 8b + = a) Rezolvaţi în R ecuaţia: ( x 3) ( x 1)( x + 1) = 6( 1+ x) b) Într-un bloc sunt 6 apartamente cu şi 3 camere Ştiind că în bloc sunt în total 14 de camere, calculaţi numărul apartamentelor cu două camere x 1 x 3 x + c) Rezolvaţi în Z inecuaţia: ( ) ( ) 3 a) Desenaţi un triunghi ABC dreptunghic în A Se consideră triunghiul ABC dreptunghic în A, D proiecţia lui A pe BC, AC = 15 cm şi AD = 1 cm b) Calculaţi perimetrul triunghiului DAC c) Calculaţi raza cercului în care triunghiul ABC este înscris 1

22 Varianta 1 a) Pătratul sumei numerelor şi 3 este b) Media geometrică a numerelor 3 şi 3 + este c) Cel mai mare număr întreg mai mic decât ( 3 + 1) este a) Descompunerea în factori a expresiei 16x + 4x + 9 este 1 x + 1 b) Fie =, x 1 Valoarile numărului real x sunt x x = 5 x 7 este c) Soluţia reală a ecuaţiei ( ) 3 a) Rezolvând în Z inecuaţia: 5 x + 1 <, obţinem S = { } b) Dacă suma a 6 numere întregi consecutive este 3, atunci cel mai mic dintre ele este a 5a 3a, a, obţinem c) Efectuând: ( ) ( ) 4 a) Un triunghi dreptunghic isoscel cu ipotenuza de 1 cm are o catetă de cm b) În triunghiul ABC, m ( A) = 9, M [BC], BM = MC, AM = 8 cm, AC = 8 3 cm Atunci AB = cm c) Triunghiul ABC înscris într-un cerc are m( ABC) = 7 şi ( ACB) = 5 Atunci m ( BAC ) = m 1 a) Fie a = şi b = Calculaţi media geometrică a celor două numere 3 a b a + b a b + 3 b) Efectuaţi: ( ) ( ) ( ) c) Suma a două numere este 5 Ştiind că unul este cu mai mare decât dublul celuilalt, aflaţi numerele a) Calculaţi ( ) 1 3 b) Descompuneţi în factori 5x 1x 8 c) Rezolvaţi în R ecuaţia x 3 = x Fie triunghiul ABC, ( ) m B = 3, BC a) Calculaţi lungimea segmentului (DC) b) Calculaţi sin C AD, ( BC) D, AB = 8 cm, BC = 6 3 cm

23 Varianta 3 1 a) Dintre numerele 3şi 3 mai mare este b) Rezultatul calculului 5 5 este egal cu c) Rezultatul calculului este egal cu a) Valoarea de adevăr a propoziţiei = 1 3 este b) Rezultatul calculului ( + ) ( x )( x + ) x este egal cu c) Soluţia naturală a inecuaţiei x 1 < 1 este 3 a) Ipotenuza unui triunghi dreptunghic ale cărui catete au lungimile de 5 cm şi 1 cm, are lungimea de cm m C = b) Dacă în triunghiul ABC, AB = 1 cm, AC = 6 cm şi BC = 8 cm, atunci ( ) c) Rezultatul calculului 6sin 3 4cos 6 este egal cu 4 a) Aria unui triunghi ABC cu AB = 4 cm, BC = 6 cm şi m ( B) = 6, este egală cu cm b) O coardă situată la distanţa de 3 cm de centrul cercului de rază 5 cm are lungimea de cm c) Un triunghi echilateral cu înălţimea de 4 3 cm are perimetrul de cm 1 Valoarea raportului a două numere naturale este, 64 iar media lor geometrică este 8 a) Calculaţi cele două numere b) Calculaţi media aritmetică a celor două numere a) Demonstraţi că numărul 5n + 1n + 1 este pătrat perfect pentru orice n N b) Demonstraţi că numărul n = ( 3) este număr natural 3 În triunghiul dreptunghic ABC cu ipotenuza BC = 5 cm se construieşte înălţimea AD = 4 cm şi D, M BC mediana (AM), ( ) a) Calculaţi perimetrul şi aria triunghiului ADM b) Calculaţi perimetrul şi aria triunghiului ABC c) Fie AC E AB Calculaţi lungimea segmentului (DE) DE, ( ) 3

24 Varianta 4 1 a) Rezultatul calculului este egal cu b) Media geometrică a numerelor ( + 3) şi ( 3) este egală cu c) Soluţia ecuaţiei x 36 = , x R, este numărul a) Rezultatul calculului 3 ( x 4x + 5) x ( 3x 6) x este egal cu b) Soluţia naturală a ecuaţiei ( x 3) ( 3x 5) + = + este c) Valoarea de adevăr a propoziţiei = este 3 a) Înălţimea unui triunghi dreptunghic cu lungimea ipotenuzei de 5 cm şi lungimea unei catete de cm, are lungimea de cm b) Rezultatul calculului 3 tg3 + tg45 este egal cu c) Aria unui romb cu latura de 6 cm şi măsura unui unghi ascuţit de 6 este egală cu cm 4 a) Valoarea raportului de asemănare a două triunghiuri este 5 Raportul ariilor lor este b) Un cerc cu diametrul de 8 cm are lungimea razei de cm c) Măsura unui unghi înscris în cerc este de 55 Măsura arcului cuprins între laturile sale este egală cu 1 Diferenţa pătratelor a două numere naturale este 616 şi media lor aritmetică este 14 a) Calculaţi cele două numere b) Calculaţi cât la sută din numărul mai mare reprezintă numărul mai mic Descompuneţi în factori: x + y 5 x + y + a x + y a) ( ) ( ) ( ) b) 5x + x + c) x + 9x Fie trapezul dreptunghic ABCD, AB CD, AB = 15 cm, DC = 9 cm, latura oblică BC = 1 cm şi BC AD = {P} a) Calculaţi perimetrul şi aria trapezului ABCD b) Calculaţi perimetrul şi aria triunghiului PAB MN AB, M AD, N BC şi AM = cm Calculaţi lungimea segmentului (MN) c) Fie ( ) ( ) 4

25 Varianta 5 1 a) Rezultatul calculului este numărul natural b) Mulţimea soluţiilor reale ale ecuaţiei x = este c) Fie expresia ( x + 5y), x, y R Efectuând ridicarea la putere se obţine a) Media geometrică a numerelor 4 7 şi este egală cu b) Mulţimea soluţiilor naturale ale inecuaţiei 7x 1 este c) Suma a trei numere pare consecutive este 66 Cel mai mare număr dintre acestea este 3 a) Fie triunghiul DEF şi EM DF, M DF Proiecţia laturii (ED) pe dreapta DF este segmentul b) În triunghiul ABC dreptunghic în A, AB = 5 cm şi AC = 5 cm Lungimea laturii BC este c) Măsura unghiului la centru care subîntinde între laturile sale un arc având 1 este egală cu 4 În figura alăturată, punctele A, B şi C aparţin cercului de centru O şi rază R = 6, măsura arcului AB este de 1 şi măsura arcului BC este de 6 a) Măsura unghiului ABC este egală cu AC este egală cu b) Lungimea segmentului [ ] c) Valoarea sinusului unghiului BAC este egală cu 1 a) Calculaţi ( )( ) ( ) b) Determinaţi valoarea de adevăr a propoziţiei: ( 5 3) + ( 5 + 3) = 5 c) Calculaţi valoarea maximă a expresiei E = 11 x + 6x, x R a) Rezolvaţi în N ecuaţia: ( + 3) = 3x 6 x Justificaţi b) Într-o tabără sunt de trei ori mai mulţi băieţi decât fete Dacă în tabără ar mai sosi trei fete şi ar pleca şase băieţi, numărul băieţilor ar fi de două ori mai mare decât cel al fetelor Câţi băieţi şi câte fete erau la început în tabără? 3 În triunghiul ABC din figură MN BC, AB = 1 cm, BC = 1 cm, AC = 18 cm, AN = 6 cm a) Calculaţi lungimea segmentului (MN) b) Calculaţi perimetrul trapezului MNCB MO c) Fie MC BN = {O} Calculaţi valoarea raportului MC 5

26 Varianta 6 1 a) Rezultatul calculului ( 4 ): ( 8 5) este numărul întreg b) Media geometrică a numerelor 5 şi este numărul natural c) Mulţimea soluţiilor naturale ale inecuaţiei x < 17 este { } a) Fie expresia ( ) 3a b, unde a, b R Efectuând ridicarea la putere se obţine b) Numărul 3 este soluţie a ecuaţiei x 3m =, m R Valoarea numărului m este egală cu c) Forma cea mai simplă a expresiei 3 ( x + 5y) 5( 3x y + 1) + 5 este 3 a) Desenaţi un triunghi dreptunghic înscris într-un cerc b) Fie triunghiul ABC, dreptunghic în A cu măsura unghiului ABC de 3 o şi AB = 6cm Lungimea laturii BC este egală cu cm c) Fie pătratul ABCD, AB = 6 cm Lungimea diagonalei (AC) este egală cu cm 4 În figura 1, triunghiul ABC este echilateral şi are perimetrul de 18 cm Punctele M, N respectiv P, Q împart laturile (AB) respectiv (AC) în trei segmente congruente a) Lungimea segmentului (MP) este cm b) Lungimea segmentului (NQ) este egală cu cm c) Perimetrul trapezului MPCB este egal cu cm 1 a) Calculaţi : ( 3 1) ( 3 4)( 3 + 4) + = b) Rezolvaţi în R ecuaţia ( 1) 5 x c) Descompuneţi în factori: x 6 x 4 9x + 9, x R figura 1 Un test are de probleme Pentru fiecare problemă rezolvată corect se acordă 1 puncte, iar pentru fiecare problemă rezolvată greşit se scad 4 puncte C a) Calculaţi punctajul primit de un elev care a rezolvat corect 1 probleme b) Calculaţi numărul problemelor rezolvate corect de un elev care a obţinut 6 de puncte 3 În figura, triunghiul ABC este dreptunghic, ( ) m A = 9, AB = 4 3 cm, BD = 6 cm şi AD BC a) Calculaţi lungimea segmentului [AD] b) Calculaţi perimetrul triunghiului ABC A c) Prin punctul B construiţi paralela la dreapta AD care intersectează dreapta AC în punctul Q Calculaţi aria patrulaterului ADBQ figura D B 6

27 Varianta 7 1 a) Rezultatul calculului ( ) 3 3 este b) Media geometrică a două numere este 6 şi unul dintre numere este 3 Celălalt număr este c) Fie expresia ( 3x 5y), x, y R Efectuând ridicarea la putere se obţine 4 a) Prin descompunerea în factori a expresiei x 49x, x R, obţinem b) Mulţimea soluţiilor naturale ale inecuaţiei x este egală cu { } c) Valoarea parametrului a R pentru care ecuaţiile x 6 = şi 1 x a =, x R, au aceeaşi soluţie (sunt echivalente) este 3 a) Desenaţi proiecţia unui segment [AB] pe o dreaptă d ştiind că punctele A, B dşi dreapta AB nu este perpendiculară pe dreapta d b) Un pătrat are lungimea laturii de 9 cm Lungimea diagonalei pătratului este egală cu cm c) Aria paralelogramului cu laturile de 6 cm, 4 3 cm şi un unghi de 6 este egală cu cm 4 Fie triunghiul ABC (figura 1), ( ) m BAC = 9, AD BC, DB = 18 cm, CD = 3 cm a) Lungimea înălţimii [AD] este egală cu cm b) Lungimea catetei (AC) este egală cu cm c) Aria triunghiului ABC este egală cu cm 1 a) Calculaţi: b) Rezolvaţi în R ecuaţia: x 1 = c) Calculaţi cea mai mică valoare a expresiei E = x 4x y + 1y + 9, x, y R a) Rezolvaţi în Z inecuaţia: x + 5 < 6 b) Diferenţa a două numere reale este 3 iar diferenţa pătratelor acestor numere este 48 Calculaţi cele două numere 3 În figura, ABCD este trapez isoscel, AB CD, AB = 7 cm, DC = 1 cm şi perimetrul de 9 cm a) Calculaţi măsurile unghiurilor trapezului ABCD b) Calculaţi aria trapezului ABCD c) Fie AE DC, E DC şi BD AE = {Q} Calculaţi lungimea segmentului [QE] D A C A figura figura 1 B D B C 7

28 Varianta 8 1 a) Rezultatul calculului este egal cu b) Rezultatul calculului ( 6) este egal cu c) După raţionalizarea numitorului, fracţia 3 este egală cu a) Valoarea de adevăr a propoziţiei ( 5 ) = 49 4 este b) Soluţia reală a ecuaţiei 3 x + 1 = 3 este egală cu c) Mulţimea soluţiilor reale ale ecuaţiei x = 4 este egală cu 3 Fie un cerc cu centrul în O, un diametru AB al acestuia şi C un punct al cercului diferit de A şi B a) Desenaţi o figură corespunzătoare datelor problemei b) Suma măsurilor arcelor AC şi CB este egală cu o c) Măsura unghiului ACB este egală cu o 4 Fie triunghiul ABC dreptunghic în A, cu lungimile catetelor [AB] şi [AC] egale cu 15 cm şi respectiv cm a) Lungimea ipotenuzei [BC] este egală cu cm b) Lungimea proiecţiei catetei [AB] pe ipotenuză este egală cu cm c) Lungimea înălţimii corespunzătoare ipotenuzei este egală cu cm 1 O bancă acordă o dobândă anuală la depozit de 6% O persoană depune o sumă de bani, iar după împlinirea unui an retrage 59 de lei, rămânând cu 1 de lei a) Cât la sută din suma de bani depusă la bancă, reprezintă suma după un an a persoanei? b) Ce sumă a depus persoana la bancă? a) Efectuaţi produsul numerelor x şi y, unde x = şi y = b) Calculaţi media aritmetică şi media geometrică a numerelor a = 4 + 7şi b = 4 7 c) Rezolvaţi în mulţimea { ; 1;;1;;3 } inecuaţia ( 3 1) ( x 3) > ( 3 + 1) ( x + 3) x 3 Fie trapezul isoscel ABCD cu baza mare (AB) şi diagonalele perpendiculare Lungimea bazei mari este de 1 cm şi a bazei mici de 6 cm a) Calculaţi lungimea înălţimii trapezului b) Dacă înălţimea trapezului este de 8 cm, calculaţi perimetrul trapezului c) Fie {M} = AD BC Calculaţi aria triunghiului MAB 8

29 Varianta 9 SUBIECTUL I Pe foaia de teză se trec numai rezultatele 1 a) Rezultatul calculului este egal cu b) Rezultatul calculului ( 5 3)( 5 + 3) c) Rezultatul calculului este egal cu ( 3) este egal cu a) Soluţia reală a ecuaţiei x + = este egală cu b) Valoarea de adevăr a propoziţiei Perechea ordonată (1, - ) este o soluţie a ecuaţiei x + 3y + 4 = este x 4 c) Valoarea reală a lui x pentru care = este egală cu 3 3 a) Desenaţi un trapez ABCD şi linia mijlocie (MN) a acestuia b) Lungimea diagonalei unui pătrat este 5 cm Perimetrul pătratului este egal cu cm c) Aria triunghiului echilateral cu lungimea laturii egală cu cm este egală cu cm 4 Triunghiul ABC dreptunghic în A şi isoscel are lungimea ipotenuzei de cm a) Lungimea catetei (AC) este egală cu cm b) Perimetrul triunghiului ABC este egal cu cm c) Aria triunghiului ABC este egal cu cm 1 Un călător a parcurs un drum în trei zile, astfel: în prima zi a parcurs o treime din drum şi încă 3 km, a doua zi a parcurs două treimi din rest rămânând pentru a treia zi 11 km a) Calculaţi lungimea totală a drumului b) Calculaţi distanţa parcursă de drumeţ în prima zi c) Calculaţi distanţa parcursă de drumeţ a doua zi a) Efectuaţi: b) Stabiliţi semnul numărului c) Fie a, b R, a + b = 65şi a + b = 11 Calculaţi a b 3 Triunghiul isoscel ABC are lungimile laturilor congruente AB şi AC de 1 cm şi măsura unghiului BAC de 3 o A a) Calculaţi aria triunghiului ABC b) Calculaţi lungimea înălţimii (BD) a triunghiului c) Fie punctul M mijlocul laturii (AC) Calculaţi aria triunghiului BMD M D B C 9

30 Varianta 3 1 a) Rezultatul calculului este egal cu b) Soluţia negativă a ecuaţiei x = 9 este numărul x 3x este egal cu c) Rezultatul calculului ( ) a) După raţionalizarea numitorului, fracţia 4 este egală cu b) În N* soluţia inecuaţiei 3x este numărul c) Probabilitatea ca alegând la întâmplare un număr din mulţimea A = { 1; 1,5; 3} număr iraţional este egală cu 3 Fie un triunghi dreptunghic cu catetele de lungimi 6 cm şi 8 cm a) Lungimea ipotenuzei triunghiului este egală cu cm b) Lungimea înălţimii corespunzătoare ipotenuzei este egală cu cm c) Lungimea razei cercului circumscris triunghiului este egală cu cm 4 a) Dacă A, B, C sunt puncte situate pe un cerc cu centrul în punctul O, astfel încât ABC = 6 m AOC este egală cu m ( ), atunci ( ) b) Rezultatul calculului ( ) ( ) sin 3 + cos3 este egal cu c) În triunghiul ABC, MN BC ( M AB N AC) Lungimea segmentului ( AC ) este egală cu cm, acesta să fie un,, AM = 1,5 cm, MB = cm, AN = 1,5 cm 1 a) Calculaţi media geometrică a numerelor x = 3 şi y = 7 b) Fie a, b R, astfel încât a b = 3 şi a + b = 3 Calculaţi c) Rezolvaţi în R ecuaţia: ( x x + ) x ( 1 x) = ( x + ) 3( x + 1) a b şi a + b Fie a, b, c N, astfel încât numerele a, b, c sunt direct proporţionale cu 18, 15, 9 şi a b + 5c = 31 a) Calculaţi numerele a, b, şi c b) Calculaţi media aritmetică a numerelor b şi c pentru a = 36 3 a) Desenaţi un dreptunghi ABCD cu AB < BC Într-un dreptunghi ABCD lungimea proiecţiei laturii (AB) pe diagonala (BD) este egală cu 18 cm iar lungimea proiecţiei laturii (AD) pe diagonala (AC) este egală cu 3 cm b) Calculaţi dimensiunile dreptunghiului c) Calculaţi lungimea diagonalei unui pătrat a cărui arie este egală cu aria dreptunghiului ABCD 3

31 Varianta 31 1 a) Rezultatul calculului x ( ) + x este b) Fie numărul 5 1 Efectuând ridicarea la putere se obţine c) Dintre numerele 7 şi 5, mai mare este numărul a) După introducerea factorului sub radical, numărul 6 3 se scrie b) Descompunerea în factori a expresiei x 16 este c) Soluţia pozitivă a ecuaţiei 9x = 1 este numărul real 3 a) În fig1, MP BC, AM = 6 cm, AB = 9 cm, AC =1 cm Lungimea segmentului (PC) este egală cu cm b) Un cerc are aria de 16π cm Raza cercului are lungimea egală cu cm B c) Fie triunghiul ABC, (DE) este linie mijlocie D AB, E AC, perimetrul triunghiului ABC este egal cu 3 cm figura 1 Perimetrul triunghiului ADE este egal cu cm 4 Fie triunghiul dreptunghic ABC, m ( A) ( = 9 ), BC = 13 cm şi AB = 5 cm a) Lungimea catetei (AC) este egală cu cm b) Valoarea tangentei unghiului ACB este c) Fie AC = 1 cm Aria triunghiului dreptunghic ABC este egală cu cm M A P C 1 a) Într-un sistem de axe perpendiculare xoy reprezentaţi punctele A (1, ) şi B (, 4) PB 1 b) Dacă P ( AB) astfel încât =, calculaţi coordonatele punctului P PA 3 a) Calculaţi ( 3 1) b) Demonstraţi că numărul ( ) ( ) a = este natural c) Fie a = şi a 5 3 = b 5 + c Calculaţi numerele întregi b şi c 3 Fie triunghiul dreptunghic ABC, ( A) ( = 9 ) m, AB = x cm, BC = 4x cm, AC = 6 3 cm a) Calculaţi valoarea numărului real x b) Pentru x = 3, calculaţi lungimea înălţimii corespunzătoare ipotenuzei triunghiului ABC c) Pentru x = 3, calculaţi lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC 31

32 Varianta 3 1 a) Rezultatul calculului 1 3 este numărul natural b) Partea întreagă a numărului 65 este egală cu c) Soluţia ecuaţiei 3 x = 3 este numărul real a) Descompunerea în factori a expresiei x 1 este b) Probabilitatea ca aruncând un zar să apară un număr impar este egală cu c) Fie x + y = 1şi x y = 5 Valoarea numărului real x este egală cu 3 a) Diagonala unui pătrat cu aria de 7 cm are lungimea egală cu cm MA 3 b) Dacă M ( AB) astfel încât = şi AB = 4 cm, atunci MA = cm MB 5 c) Bazele unui trapez au lungimile egale cu 3 cm şi 9 cm Linia mijlocie a trapezului are lungimea egală cu cm 4 a) Ipotenuza unui triunghi dreptunghic cu catetele de lungimi 5 cm şi 5 3 cm are lungimea egală cu cm b) Lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic este de 1 cm Lungimea ipotenuzei triunghiului este egală cu cm m ( A) = 9, cateta (AB) are lungimea egală cu dublul c) Fie triunghiul dreptunghic ABC ( ) lungimii catetei (AC) Valoarea tangentei unghiului ABC este egală cu 1 Fie numerele a = 38 1,69 1 şi b = 4 + 4,8 1 a) Calculaţi numerele a şi b b) Dacă a = 5 şi b = 9, calculaţi raportul dintre media geometrică şi media aritmetică a numerelor a şi b : b) Fie numărul A = x + 4x + 4x, x Z Demonstraţi că A este pătrat perfect c) Rezolvaţi în R ecuaţia 1 ( x 1) = 3( x 1) ( x )( x + 1) a) Calculaţi: ( ) ( ) 3 Triunghiul dreptunghic ABC ( ( A) = 9 ) m este înscris într-un cerc cu centrul în punctul O şi cu raza de 1 cm Măsurile arcelor AB şi AC sunt direct proporţionale cu numerele 1 3 şi 5 3 a) Calculaţi lungimea ipotenuzei b) Calculaţi lungimile catetelor (AB) şi (BC) S BOD c) Fie D punctul diametral opus punctului A Calculaţi valoarea raportului S ACBD 3

33 Varianta 33 1 a) Rezultatul calculului este egal cu b) Descompunerea în factori a expresiei x 4 este x c) Numărul natural x care verifică egalitatea =, este egal cu a) Aproximarea cu două zecimale a numărului 3 este b) Dintre numerele 3 şi 1,7 mai mic este numărul c) Media aritmetică a numerelor a = 3 şi b = 4 3 este egală cu 3 a) Fie triunghiul ABC, BC MN, M ( AB), ( AC) N, AM = cm, AB = 6 cm şi AN = 3cm Lungimea segmentului (AC) este egală cu cm b) Un pătrat are lungimea laturii de cm Lungimea diagonalei este egală cu cm c) Un triunghi echilateral are lungimea laturii egală cu 3 cm Lungimea înălţimii triunghiului este egală cu cm 4 Un triunghi dreptunghic are lungimile catetelor AB = 5 cm şi AC = 1 cm a) Lungimea ipotenuzei (BC) este egală cu cm b) Calculând sin C se obţine c) Înălţimea ( AD) corespunzătoare ipotenuzei, D BC are lungimea cm 1 a) Calculaţi ( ) b) Calculaţi ( ) c) Calculaţi media geometrică a numerelor a = 3 şi b = 7 a) Fie ABCD un dreptunghi având dimensiunile reprezentate prin numere naturale consecutive şi lungimea diagonalei AC = 5 cm Calculaţi dimensiunile dreptunghiului b) Fie triunghiul ABC, dreptunghic în A, AB = 3 cm şi AC = 4 cm Calculaţi lungimile proiecţiilor celor două catete pe ipotenuză c) Arătaţi că x + 6x + 1 > pentru orice x număr real 3 a) Desenaţi un trapez isoscel ABCD este trapez isoscel, AB CD, AB = 6 cm, = m ABC = 6 CD cm şi ( ) b) Calculaţi perimetrul trapezului ABCD c) Fie punctul { P} = AD BC Calculaţi aria triunghiului PCD 33

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. bh lh 2. abc. abc. formula înălţimii

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. bh lh 2. abc. abc. formula înălţimii GEOMETRIE PLNĂ TEOREME IMPORTNTE suma unghiurilor unui triunghi este 8º suma unghiurilor unui patrulater este 6º unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt congruente într-un triunghi isoscel liniile

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. = înălţimea triunghiului echilateral h =, R =, r = R = bh lh 2 A D ++ D. abc. abc =

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. = înălţimea triunghiului echilateral h =, R =, r = R = bh lh 2 A D ++ D. abc. abc = GEOMETRIE PLNĂ TEOREME IMPORTNTE suma unghiurilor unui triunghi este 8º suma unghiurilor unui patrulater este 6º unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt congruente într-un triunghi isoscel liniile

Διαβάστε περισσότερα

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a Clasa a VI Lumina Math Intrebari (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns

Διαβάστε περισσότερα

Subiectul 1-similar cu subiectul 1 MEC

Subiectul 1-similar cu subiectul 1 MEC Subiectul 1-similar cu subiectul 1 MEC Ex.1. 1.Calculati: a) 416+564 b) 234-167 c) 32 8 d) 169:13 e) 2 3 +2-8 f) 3 4-3 +3 2 g) (4/5):2 2 +1/10 h) 48:8-12 i)8 3/4-9 j) I1-3 2I -3 2 +1 k) I5-2 5I -2 5 5

Διαβάστε περισσότερα

TRIUNGHIUL. Profesor Alina Penciu, Școala Făgăraș, județul Brașov A. Definitii:

TRIUNGHIUL. Profesor Alina Penciu, Școala Făgăraș, județul Brașov A. Definitii: TRIUNGHIUL Profesor lina Penciu, Școala Făgăraș, județul rașov Daca, si sunt trei puncte necoliniare, distincte doua câte doua, atunci ( ) [] [] [] se numeste triunghi si se noteaza cu Δ. Orice Δ determina

Διαβάστε περισσότερα

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA DREAPTA Fie punctele A ( xa, ya ), B ( xb, yb ), C ( xc, yc ) şi D ( xd, yd ) în planul xoy. 1)Distanţa AB = (x x ) + (y y ) Ex. Fie punctele A( 1, -3) şi B( -2, 5). Calculaţi distanţa AB. AB = ( 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ. Ediţia a XVII-a, 7 8 Aprilie CLASA a IV-a

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ. Ediţia a XVII-a, 7 8 Aprilie CLASA a IV-a Ediţia a XVII-a, 7 8 Aprilie 207 SUBIECTUL CLASA a IV-a Într-o zi de Duminică, la Salina Turda, a venit un grup de vizitatori, băieți și de două ori mai multe fete. Au intrat în Salină 324 băieți și 400

Διαβάστε περισσότερα

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu Primul test de selecție pentru juniori I. Să se determine numerele prime p, q, r cu proprietatea că 1 p + 1 q + 1 r 1. Fie ABCD un patrulater convex cu m( BCD) = 10, m( CBA) = 45, m( CBD) = 15 și m( CAB)

Διαβάστε περισσότερα

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ ETAPA LOCALĂ CLASA A V-A

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ ETAPA LOCALĂ CLASA A V-A OLIMPIAA E MATEMATICĂ 3 februarie 014 CLASA A V-A 1.) Ultima cifră a unui număr natural de patru cifre este 7. acă mutăm cifra 7 de pe locul unităţilor pe locul miilor, ob inem un număr cu 86 mai mare

Διαβάστε περισσότερα

7. Fie ABCD un patrulater inscriptibil. Un cerc care trece prin A şi B intersectează

7. Fie ABCD un patrulater inscriptibil. Un cerc care trece prin A şi B intersectează TEMĂ 1 1. În triunghiul ABC, fie D (BC) astfel încât AB + BD = AC + CD. Demonstraţi că dacă punctele B, C şi centrele de greutate ale triunghiurilor ABD şi ACD sunt conciclice, atunci AB = AC. India 2014

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE PENTRU GIMNAZIU Partea I (cls. a V a, a VI a, a VII a) Geometrie pentru pregătirea Evaluării Naționale la Matematică

GEOMETRIE PENTRU GIMNAZIU Partea I (cls. a V a, a VI a, a VII a) Geometrie pentru pregătirea Evaluării Naționale la Matematică Geometrie pentru pregătirea Evaluării Naționale la Matematică (Cls. a V a, a VI a, a VII a) UNITĂȚI DE MĂSURĂ Lungime rie Volum Capacitate DE REȚINUT! Masă 1hm 1ha 1dam 1ar 1dm 1l 1q 1kg 1t 1kg 1v 1kg

Διαβάστε περισσότερα

y y x x 1 y1 Elemente de geometrie analiticã 1. Segmente 1. DistanŃa dintre douã puncte A(x 1,y 1 ), B(x 2,y 2 ): AB = 2. Panta dreptei AB: m AB =

y y x x 1 y1 Elemente de geometrie analiticã 1. Segmente 1. DistanŃa dintre douã puncte A(x 1,y 1 ), B(x 2,y 2 ): AB = 2. Panta dreptei AB: m AB = Elemente de geometrie analiticã. Segmente. DistanŃa dintre douã puncte A(, ), B(, ): AB = ) + ( ) (. Panta dreptei AB: m AB = +. Coordonatele (,) ale mijlocului segmentului AB: =, =. Coordonatele punctului

Διαβάστε περισσότερα

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I.

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I. Modelul 4 Se acordă din oficiu puncte.. Fie numărul complex z = i. Calculaţi (z ) 25. 2. Dacă x şi x 2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 9x+8 =, atunci să se calculeze x2 +x2 2 x x 2. 3. Rezolvaţi în mulţimea

Διαβάστε περισσότερα

Subiectul I Pe foaia de examen scrieți numai rezultatele. 5p , , atunci numărul natural n este egal cu.

Subiectul I Pe foaia de examen scrieți numai rezultatele. 5p , , atunci numărul natural n este egal cu. ȘCOLR JUDEȚEN H U N E D O R SIMULRE JUDEȚENĂ EXMENULUI DE EVLURE NȚIONLĂ 018 PENTRU ELEVII CLSEI VIII- N ȘCOLR 017-018 Matematică Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de ore.

Διαβάστε περισσότερα

1. Scrieti in casetele numerele log 7 8 si ln 8 astfel incat inegalitatea obtinuta sa fie adevarata. <

1. Scrieti in casetele numerele log 7 8 si ln 8 astfel incat inegalitatea obtinuta sa fie adevarata. < Copyright c 009 NG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician 1 Ministerul Educatiei si Tineretului al Republicii Moldova Agentia de Evaluare si Examinare Examenul de bacalaureat la matematica, 17 iunie

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ GRIGORE MOISIL EDIŢIA a II - a, 8 aprilie 2006

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ GRIGORE MOISIL EDIŢIA a II - a, 8 aprilie 2006 CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ GRIGORE MOISIL EDIŢIA a II - a, 8 aprilie 006 SUBIECTE PENTRU CLASA a III - a Rezolvaţi şi alegeţi varianta de răspuns corectă, haşurând în căsuţa de răspunsuri pentru

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1998 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1998 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 998 Clasa a V-a. La gara Timișoara se eliberează trei bilete de tren: unul pentru Arad, altul pentru Deva și al treilea pentru Reșița. Cel pentru Deva

Διαβάστε περισσότερα

CERCUL LUI EULER ŞI DREAPTA LUI SIMSON

CERCUL LUI EULER ŞI DREAPTA LUI SIMSON CERCUL LUI EULER ŞI DREAPTA LUI SIMSON ABSTRACT. Articolul prezintă două rezultate deosebite legate de patrulaterul inscriptibil şi câteva consecinţe ce decurg din aceste rezultate. Lecţia se adresează

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2014 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2014 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2014 Clasa a V-a 1. Aflați cel mai mare număr de cinci cifre astfel încât cea de-a patra cifră să fie mai mare decât cea de-a cincea, a treia să fie

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2016 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2016 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii ADOLF HAIMOVICI, 206 Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii. Se consideră predicatul binar p(x, y) : 4x + 3y = 206, x, y N și mulțimea A = {(x, y) N N 4x+3y = 206}. a) Determinați

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii Clasa a IX-a 1 x 1 a) Demonstrați inegalitatea 1, x (0, 1) x x b) Demonstrați că, dacă a 1, a,, a n (0, 1) astfel încât a 1 +a + +a n = 1, atunci: a +a 3 + +a n a1 +a 3 + +a n a1 +a + +a n 1 + + + < 1

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2018 Clasa a V-a. 1. Scriem numerele naturale nenule consecutive sub forma:

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2018 Clasa a V-a. 1. Scriem numerele naturale nenule consecutive sub forma: CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2018 Clasa a V-a 1. Scriem numerele naturale nenule consecutive sub forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,... (pe fiecare

Διαβάστε περισσότερα

BAC 2007 Pro Didactica

BAC 2007 Pro Didactica BAC 007 Pro Didactica Testare Naţională Rezolvările variantelor 1 5 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net: http://www./ --007/versiune finală Cuprins Capitolul 1. Varianta 1 3 1. Subiectul

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2017 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2017 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2017 Clasa a V-a 1. Fiind dat un număr natural nenul n, vom nota prin n! produsul 1 2 3... n (de exemplu, 4! = 1 2 3 4). Determinați numerele naturale

Διαβάστε περισσότερα

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită.

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită. Trignmetrie Funcţia sinus sin : [, ] este peridică (periada principală T * = ), impară, mărginită. Funcţia arcsinus arcsin : [, ], este impară, mărginită, bijectivă. Funcţia csinus cs : [, ] este peridică

Διαβάστε περισσότερα

BACALAUREAT 2007 SESIUNEA IULIE M1-1

BACALAUREAT 2007 SESIUNEA IULIE M1-1 BACALAUREAT 2007 SESIUNEA IULIE M1-1 Filiera teoretică, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaţională, profil Militar, specializarea matematică - informatică. a) Să se calculeze modulul vectorului

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATICĂ. Clasa I. AlegeŃi răspunsul corect: 1. Vecinii lui 7 sunt: a)1 şi 3 ; b) 7 şi 9 ; c) 6şi 8 ; d) 6 şi 7 ; e) 8 şi 9.

MATEMATICĂ. Clasa I. AlegeŃi răspunsul corect: 1. Vecinii lui 7 sunt: a)1 şi 3 ; b) 7 şi 9 ; c) 6şi 8 ; d) 6 şi 7 ; e) 8 şi 9. MATEMATICĂ Clasa I AlegeŃi răspunsul corect: 1. Vecinii lui 7 sunt: a)1 şi ; b) 7 şi 9 ; c) 6şi 8 ; d) 6 şi 7 ; e) 8 şi 9.. Care dintre numerele următoare este un număr impar? a) 5 ; b) 8 ; c) 4 ; d) 1

Διαβάστε περισσότερα

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Miisterul Educaţiei Națioale Cetrul Naţioal de Evaluare şi Eamiare Eameul de bacalaureat aţioal 08 Proba E c) Matematică M_mate-ifo Clasa a XI-a Toate subiectele sut obligatorii Se acordă 0 pucte di oficiu

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a V-a

Subiecte Clasa a V-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

Διαβάστε περισσότερα

BAC 2007 Pro Didactica

BAC 2007 Pro Didactica BAC 007 Pro Didactica Testare Naţională Rezolvările variantelor 1 5 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net: http://www./ 5--007/versiune finală Cuprins Capitolul 1. Varianta 1 1. Subiectul

Διαβάστε περισσότερα

:: Test 1 Partea I Partea II

:: Test 1 Partea I Partea II :: Test 1 1. Numărul care este cu 1 mai mic decât 79 este.. Primele două zecimale exacte ale numărului 5 sunt.. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 4 şi 6 este. 4. Rezultatul calculului : 9 5 1800

Διαβάστε περισσότερα

BREVIAR TEORETIC CU EXEMPLE CONCRETE, PENTRU PREGĂTIREA EXAMENULUI DE EVALUARE NAŢIONALĂ, clasa a VIII-a

BREVIAR TEORETIC CU EXEMPLE CONCRETE, PENTRU PREGĂTIREA EXAMENULUI DE EVALUARE NAŢIONALĂ, clasa a VIII-a GEOMETRIE-Evaluare Naţională 010 BREVIAR TEORETIC CU EXEMPLE CONCRETE, PENTRU PREGĂTIREA EXAMENULUI DE EVALUARE NAŢIONALĂ, clasa a VIII-a - 010 Propunător: Şcoala cu clasele I-VIII Măteşti, com. Săpoca,

Διαβάστε περισσότερα

Olimpiada Naţională de Matematică Etapa locală Clasa a IX-a M 1

Olimpiada Naţională de Matematică Etapa locală Clasa a IX-a M 1 Calea 13 Septembrie, r 09, Sector 5, 0507, București Tel: +40 (0)1 317 36 50 Fax: +40 (0)1 317 36 54 Olimpiada Naţioală de Matematică Etapa locală -00016 Clasa a IX-a M 1 Fie 1 abc,,, 6 şi ab c 1 Să se

Διαβάστε περισσότερα

1. Completati caseta, astfel incat propozitia obtinuta sa fie adevarata lg 4 =.

1. Completati caseta, astfel incat propozitia obtinuta sa fie adevarata lg 4 =. Copyright c ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician Ministerul Educatiei al Republicii Moldova Agentia de Evaluare si Examinare Examenul de bacalaureat la matematica, 4 iunie Profilul real Timp

Διαβάστε περισσότερα

Timp alocat: 180 minute. In itemii 1-4 completati casetele libere, astfel incat propozitiile obtinute sa fie adevarate.

Timp alocat: 180 minute. In itemii 1-4 completati casetele libere, astfel incat propozitiile obtinute sa fie adevarate. Copyright c 009 ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician 1 Ministerul Educatiei si Tineretului al Republicii Moldova Agentia de Evaluare si Examinare Examenul de bacalaureat la matematica, 15 iunie

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ. Ediţia a X-a, MAI 2010 CLASA A IV-A

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ. Ediţia a X-a, MAI 2010 CLASA A IV-A Ediţia a X-a, 4 5 MAI 00 CLASA A IV-A I. Suma a două numere naturale este 75. Dacă adunăm de patru ori primul număr cu de trei ori al doilea număr obţinem 40. Aflaţi numărul cel mai mare. Eugenia Miron

Διαβάστε περισσότερα

GRADUL II 1995 CRAIOVA PROFESORI I

GRADUL II 1995 CRAIOVA PROFESORI I GRADUL II 1995 CRAIOVA PROFESORI I 1. Fie f : R R definită prin f(x) = x(1+e x ). a) Să se arate că f este indefinit derivabilă şi că f (n) (x) = a n e x +b n xe x, ( ) n 3, ( ) x R. Deduceţi că a n+1

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

Dreapta in plan. = y y 0

Dreapta in plan. = y y 0 Dreapta in plan 1 Dreapta in plan i) Presupunem ca planul este inzestrat cu un reper ortonormat de dreapta (O, i, j). Fiecarui punct M al planului ii corespunde vectorul OM numit vector de pozitie al punctului

Διαβάστε περισσότερα

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3)

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3) BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 8 mi 0 (brjul ) Problem Arătţi că dcă, b, c sunt numere rele cre verifică + b + c =, tunci re loc ineglitte xy + yz + zx Problem Fie şi b numere nturle nenule Dcă numărul

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera. pe ecuaţii generale 1 Sfera Ecuaţia generală Probleme de tangenţă 2 pe ecuaţii generale Sfera pe ecuaţii generale Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Numim sferă locul geometric al punctelor din spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

DEFINITIVAT 1993 PROFESORI I. sinx. 0, dacă x = 0

DEFINITIVAT 1993 PROFESORI I. sinx. 0, dacă x = 0 DEFINITIVAT 1993 TIMIŞOARA PROFESORI I 1. a) Metodica predării noţiunii de derivată a unei funcţii. b) Să se reprezinte grafic funci a sinx, dacă x (0,2π] f : [0,2π] R, f(x) = x. 0, dacă x = 0 2. Fie G

Διαβάστε περισσότερα

3. Locuri geometrice Locuri geometrice uzuale

3. Locuri geometrice Locuri geometrice uzuale 3. Locuri geometrice 3.. Locuri geometrice uzuale oţiunea de loc geometric în plan care se găseşte şi în ELEETELE LUI EUCLID se pare că a fost folosită încă de PLATO (47-347) şi ARISTOTEL(383-3). Locurile

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

π } R 4. ctg:r\{kπ} R FuncŃii trigonometrice 1. DefiniŃii în triunghiul dreptunghic 2. ProprietãŃile funcńiilor trigonometrice 1.

π } R 4. ctg:r\{kπ} R FuncŃii trigonometrice 1. DefiniŃii în triunghiul dreptunghic 2. ProprietãŃile funcńiilor trigonometrice 1. Trigonometrie FuncŃii trigonometrice. DefiniŃii în triunghiul dreptunghic b c b sin B, cos B, tgb c C c ctgb, sin B cosc, tgb ctgc b b. ProprietãŃile funcńiilor trigonometrice. sin:r [-,] A c B sin(-x)

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, noiembrie Subiecte clasa a VII-a

Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, noiembrie Subiecte clasa a VII-a Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, -3 noiembrie 0 Subiecte clasa a VII-a. Fie în exteriorul triunghiului ascuţitunghic ABC, triunghiurile dreptunghice ABP şi ACT cu ipotenuzele

Διαβάστε περισσότερα

Testul nr. 1. Testul nr. 2

Testul nr. 1. Testul nr. 2 CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1986 Clasa a V-a 1. Este numărul 1+2+3+ +1985 par? 2. Să se afle cel mai mic număr natural care împărțit la 5 dă restul 4, împărțit la 6 dă restul

Διαβάστε περισσότερα

BAC 2007 Pro Didactica

BAC 2007 Pro Didactica BAC 007 Pro Didactica Testare Naţională Rezolvările variantelor 81 85 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net: http://www./ 9-5-007/versiune finală Cuprins Capitolul 1. Varianta 81 1. Subiectul

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2018 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2018 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii 1. a) Aflați valorile reale x care verifică egalitatea x + 20 18 = 2018. b) Fie x, y R astfel încât 8x 7y 15 2000 și 8y 9x 1 2. Demonstrați

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

In memoriam prof. Ion Cojocaru

In memoriam prof. Ion Cojocaru Clasa a II -a Partea I: 5x10=50 puncte (pe foaia de concurs se trec numai răspunsurile) 1. Diferența a două numere este 28. Care este scăzătorul, dacă descăzutul este dublul numărului 9 mărit cu triplul

Διαβάστε περισσότερα

este egal cu Rezultatul calculului : 5 este egal cu. 1. Rezultatul calculului 9 3: 3 este egal cu.

este egal cu Rezultatul calculului : 5 este egal cu. 1. Rezultatul calculului 9 3: 3 este egal cu. Evaluare Nationala clasa a VIII-a matematica 010-017 010 model 1 Rezultatul calculului 64 :8 + 8 este egal cu 010 spec 1 Rezultatul calculului 64 :3 este egal cu 011 model 01 model 1 Rezultatul calculului

Διαβάστε περισσότερα

cateta alaturata, cos B= ipotenuza BC cateta alaturata AB cateta opusa AC

cateta alaturata, cos B= ipotenuza BC cateta alaturata AB cateta opusa AC .Masurarea unghiurilor intr-un triunghi dreptunghic sin B= cateta opusa ipotenuza = AC BC cateta alaturata, cos B= AB ipotenuza BC cateta opusa AC cateta alaturata AB tg B=, ctg B= cateta alaturata AB

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGII DE REZOLVARE A SUBIECTELOR DE LA SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE FEBRUARIE 2016

STRATEGII DE REZOLVARE A SUBIECTELOR DE LA SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE FEBRUARIE 2016 STRATEGII DE REZOLVARE A SUBIECTELOR DE LA SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE FEBRUARIE 016 Ștefănuț Ciochină 1 Aurora Valea 1 1. Tipuri de itemi Noțiunea de item presupune existența a trei factori esențiali:

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi Lect. dr. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC http://math.etti.tuiasi.ro/maticiuc/ CURS XI XII SINTEZĂ 1 Algebra vectorială

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

Cum folosim cazuri particulare în rezolvarea unor probleme

Cum folosim cazuri particulare în rezolvarea unor probleme Cum folosim cazuri particulare în rezolvarea unor probleme GHEORGHE ECKSTEIN 1 Atunci când întâlnim o problemă pe care nu ştim s-o abordăm, adesea este bine să considerăm cazuri particulare ale acesteia.

Διαβάστε περισσότερα

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Coordonatori DANA HEUBERGER NICOLAE MUŞUROIA Nicolae Muşuroia Gheorghe Boroica Vasile Pop Dana Heuberger Florin Bojor MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Clasa a

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATICA a I -a. 4. Care şir, are numerele scrise de la cel mai mare la cel mai mic?

MATEMATICA a I -a. 4. Care şir, are numerele scrise de la cel mai mare la cel mai mic? MATEMATICA a I -a 1. Ce figură geometrică urmează în şirul dat? E). A) B) C) D). Câte triunghiuri sunt în mulńimea figurilor geometrice? A) 1 B) 0 C) D) 4 E) 3 3. Câte elemente sunt în exteriorul mulńimii

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

EDITURA PARALELA 45. Matematică de excelenţă pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă. clasa a VIII-a. mate 2000 excelenţă

EDITURA PARALELA 45. Matematică de excelenţă pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă. clasa a VIII-a. mate 2000 excelenţă Maranda Linţ Dorin Linţ Rozalia Marinescu Dan Ştefan Marinescu Mihai Monea Steluţa Monea Marian Stroe Matematică de excelenţă pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă clasa a VIII-a mate 000

Διαβάστε περισσότερα

Concursul de matematica Arhimede Editia a IV-a. Etapa I-a 25 noiembrie Subiecte clasa a III-a

Concursul de matematica Arhimede Editia a IV-a. Etapa I-a 25 noiembrie Subiecte clasa a III-a Editia a IV-a. Etapa I-a 5 noiembrie 006. Subiecte clasa a III-a I. Aflati cea mai mica suma de forma în care s-au folosit doar cifrele 0,,, 4, 5, 6 o singura data. Aratati variantele posibile. II. a)

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

GRADUL II n α+1 1

GRADUL II n α+1 1 GRADUL II 2007 BUCUREŞTI 1. Fie A un inel cu unitate. Notăm cu Z(A) = {a A ( )x A,ax = xa}. Să se arate că: a) Z(A) este un subinel comutativ al lui A (numit centrul inelului A). b) Dacă B este un alt

Διαβάστε περισσότερα

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 %

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 % 1. Un motor termic funcţionează după ciclul termodinamic reprezentat în sistemul de coordonate V-T în figura alăturată. Motorul termic utilizează ca substanţă de lucru un mol de gaz ideal având exponentul

Διαβάστε περισσότερα

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica.

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica. Progresii aritmetice si geometrice Progresia aritmetica. Definitia 1. Sirul numeric (a n ) n N se numeste progresie aritmetica, daca exista un numar real d, numit ratia progresia, astfel incat a n+1 a

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1996 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1996 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1996 Clasa a V-a 1. Să se determine două numere naturale a și b astfel încât c.m.m.d.c.pa,bq 12 și c.m.m.m.c.pa, bq 216. Câte soluții are problema?

Διαβάστε περισσότερα

SINTEZ~ A GEOMETRIEI de clasa a VII-a

SINTEZ~ A GEOMETRIEI de clasa a VII-a 1 Asem`narea SINTEZ~ A GEOMETRIEI de clasa a VII-a 1) Teorema lui Thales : O paralel` la o latur` a unui triunghi determin` pe celelalte dou` laturi segmente propor\ionale. AD AE DE BC, sau alte variante.

Διαβάστε περισσότερα

Asemănarea triunghiurilor O selecție de probleme de geometrie elementară pentru gimnaziu Constantin Chirila Colegiul Naţional Garabet Ibrãileanu,

Asemănarea triunghiurilor O selecție de probleme de geometrie elementară pentru gimnaziu Constantin Chirila Colegiul Naţional Garabet Ibrãileanu, Asemănarea triunghiurilor O selecție de probleme de geometrie elementară pentru gimnaziu Constantin Chirila Colegiul Naţional Garabet Ibrãileanu, Iaşi Repere metodice ale predării asemănării în gimnaziu

Διαβάστε περισσότερα

LUCRARE DE DIPLOMĂ CENTRE REMARCABILE ÎN TRIUNGHI

LUCRARE DE DIPLOMĂ CENTRE REMARCABILE ÎN TRIUNGHI UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ SPECIALIZAREA MATEMATICI APLICATE LUCRARE DE DIPLOMĂ CENTRE REMARCABILE ÎN TRIUNGHI Conducător Ştiinţific: Lect. Dr. VĂCĂREŢU

Διαβάστε περισσότερα

29 Iunie Aplicaţii ale numerelor complexe în Geometrie. Absolvent: Haliţă Diana-Florina. Coordonator ştiinţific: Prof. Dr.

29 Iunie Aplicaţii ale numerelor complexe în Geometrie. Absolvent: Haliţă Diana-Florina. Coordonator ştiinţific: Prof. Dr. I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Specializarea Matematică-Informatică, linia de studiu română 29 Iunie I 1 2 3 I 4 5 MATEM 6 MATEM 7 Bibliografie I Motivaţia:

Διαβάστε περισσότερα

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca Conice Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea U.T. Cluj-Napoca Definiţie: Se numeşte curbă algebrică plană mulţimea punctelor din plan de ecuaţie implicită de forma (C) : F (x, y) = 0 în care funcţia F este

Διαβάστε περισσότερα

Conice - Câteva proprietǎţi elementare

Conice - Câteva proprietǎţi elementare Conice - Câteva proprietǎţi elementare lect.dr. Mihai Chiş Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Universitatea de Vest din Timişoara Viitori Olimpici ediţia a 5-a, etapa I, clasa a XII-a 1 Definiţii

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra

Aplicaţii ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra Adevărul matematic, indiferent unde, la Paris sau la Toulouse, este unul şi acelaşi (Blaise Pascal) Diana-Florina Haliţă grupa 331 dianahalita@gmailcom

Διαβάστε περισσότερα

Concursul interjudeńean de matematica REGALUL GENERAłIEI XXI,, 13.x.2007,clasa a IV-a PROPUNATOR TACEA MARIA NINITA AlegeŃi varianta corectă:

Concursul interjudeńean de matematica REGALUL GENERAłIEI XXI,, 13.x.2007,clasa a IV-a PROPUNATOR TACEA MARIA NINITA AlegeŃi varianta corectă: xioma supliment matematic-nr. oncursul interjudeńean de matematica REGLUL GENERłIEI XXI,, 3.x.007,clasa a IV-a PROPUNTOR TE MRI NINIT legeńi varianta corectă:. Într-un microbuz sunt 8 persoane. Microbuzul

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b.

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b. Lucrare Soluţii 28 aprilie 2015 Varianta 1 I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2 Definiţie. Numărul întreg p se numeşte număr prim dacă p 0,

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Principiul I al termodinamicii exprimă legea conservării şi energiei dintr-o formă în alta şi se exprimă prin relaţia: ΔUQ-L, unde: ΔU-variaţia

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

Vectori liberi-seminar 1

Vectori liberi-seminar 1 Vectori liberi-seminar ) Determinati α R astfel incat vectorii ā = m+ n si b = m+α n sa fie coliniari, unde m, n sunt necoliniari. ) Demonstrati ca urmatorii trei vectori liberi sunt coplanari: ā = ī j

Διαβάστε περισσότερα

4. Ecuatia asimptotei orizontale la + a graficului functiei f : R R, 7 9x + 8x2 f(x) = 3x 2 + 2x + 5 este.

4. Ecuatia asimptotei orizontale la + a graficului functiei f : R R, 7 9x + 8x2 f(x) = 3x 2 + 2x + 5 este. Copyright c 007 ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului atematician 1 inisterul Educatiei si Tineretului Agentia de Evaluare si Examinare Examenul de bacalaureat la matematica, 14 iunie 007 Profilul real Timp

Διαβάστε περισσότερα

1. Am 1 bancnotă de 10 lei. Cumpăr 1 creion de 1 leu şi 1 caiet de 3 lei. Pot primi restul: a) 2 bancnote b) 5 bancnote c) 4 bancnote d) 1 bancnotă

1. Am 1 bancnotă de 10 lei. Cumpăr 1 creion de 1 leu şi 1 caiet de 3 lei. Pot primi restul: a) 2 bancnote b) 5 bancnote c) 4 bancnote d) 1 bancnotă SCOALA GIMNAZIALA SFANTA VINERI PLOIESTI CONCURSUL INTERREGIONAL DE MATEMATICĂ,,REGALUL GENERAŢIEI XXI EDIŢIA a VII- a, PLOIEŞTI, 19 OCTOMBRIE 2013 CLASA a III- a Alege varianta corectă şi haşurează pe

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, aprilie 7 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (3 puncte) ) (5 puncte) Fie matricele A = 3 4 9 8

Διαβάστε περισσότερα

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:, REZISTENTA MATERIALELOR 1. Ce este modulul de rezistenţă? Exemplificaţi pentru o secţiune dreptunghiulară, respectiv dublu T. RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii

Διαβάστε περισσότερα