BACALAUREAT 2007 SESIUNEA IULIE M1-1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BACALAUREAT 2007 SESIUNEA IULIE M1-1"

Transcript

1 BACALAUREAT 2007 SESIUNEA IULIE M1-1 Filiera teoretică, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaţională, profil Militar, specializarea matematică - informatică. a) Să se calculeze modulul vectorului v = 3 i 4 j. b) Să se calculeze distanţa de la punctul E( 1;1) la dreapta x y +1 = 0. c) Să se scrie ecuaţia cercului cu centrul în E( 1;1) care este tangent la dreapta x y +1 = 0. d) Să se calculeze aria triunghiului cu vârfurile în punctele L(1,2), M(2,4) şi N(3,8). e) Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ABC cu AB = 2, AC = 3 şi m( BAC) = 60. f) Să se determine a, b, c R, astfel încât punctele A(1,2,3), B(3,1,2) şi C(2,3,1) să aparţină planului x+ay + bz +c = 0. I 1. a) Să se calculeze a 7, dacă 1 7 = 0,a 1a 2...a n... b) Să se calculeze probabilitatea ca un element ˆx Z 3 să verifice relaţia ˆx 2007 = ˆ1. c) Să se calculeze suma C 0 5 +C C 5 5. d) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 x +9 x = 12. e) Să se calculeze suma termenilor raţionali ai dezvoltării binomului (2+ 3) Se consideră funcţia f : (0, ) (0, ), f(x) = ln(x+1)lnx. a) Să se calculeze f (x), x (0, ). b) Să se calculeze lim n (f(1)+f(2)+...+f(n)). c) Să se arate că funcţia f este convexă pe intervalul (0, ). d) Să se arate că funcţia f este bijectivă. e) Să se calculeze 1 0 ln(x+1) dx. II Se consideră polinomul f = X 3 +ax +b, unde a, b R, cu rădăcinile x 1, x 2, x 3 C. Notăm S k = x k 1 +x k 2 +x k 3, ( ) k N, S 0 = 3, A = x 1 x 2 x 3 şi = det(a A T ), unde prin A T am notat transpusa matricei A. Se ştie că x 2 1 x 2 2 x 2 3 det(x Y) = det X det Y, ( ) X, Y M 3 (C). a) Să se verifice că S 1 = 0 şi S 2 = 2a. b) Să se arate că S n+3 +as n+1 +bs n = 0, ( ) n N. c) Să se calculeze S 3 şi S 4 numai în funcţie de a şi b. S 0 S 1 S 2 d) Să se verifice că A A T = S 1 S 2 S 3. S 2 S 3 S 4 e) Să se calculeze în funcţie de a şi b. 1

2 f) Să se arate că dacă x 1, x 2, x 3 R, atunci 0. g) Să se arate că dacă 0, atunci x 1, x 2, x 3 R. V Se consideră integralele I n = 2π cos(a+b)+cos(a b), ( ) a, b R. a) Să se calculeze 2π b) Să se calculeze integrala I coskx dx, ( ) k N. cosxcos2x...cosnx dx, ( ) n N. Se admite cunoscută formula 2cosacosb = c) Să se arate că dacă n {5,6}, atunci ±1±2±...±n 0, pentru orice alegere a semnelor. d) Să se arate că există o alegere a semnelor astfel încât ±1±2±...±n = 0, dacă şi numai dacă n N este un număr de forma 4k sau 4k +3. e) Să se arate că I n 0 dacă şi numai dacă n este un număr de forma 4k sau 4k +3. I n f) Să se calculeze lim n n g) Pentru n N notăm cu A n = {k {1,2,...,n} I k 0} şi cu a n numărul de elemente ale lui A n. Să se a n calculeze lim n n 2

3 M1-2 Filiera teoretică, specializarea Ştiinţe ale naturii; Filiera tehnologică, profil Tehnic, toate specializările În sistemul cartezian de coordonate xoy se consideră punctele A(2, 1), B(6, 4) şi C(5, 3). a) Să se calculeze lungimile segmentelor [AB] şi [AC]. b) Să se calculeze AB AC. c) Să se calculeze m( A). d) Să se determine coordonatele simetricului punctului C faţă de punctul B. e) Folosind eventual egalitatea sin(α β) = sinα cosβ sinβ cosα, să se calculeze sin15. f) Să se calculeze modulul numărului complex z = 3 4i 4+3i I 1. a) Să se arate că numărul lg1000 este natural. b) Şirul a 1, a 2, 12, 17, a 5, a 6,... este o progresie aritmetică. Să se determine termenul a 1. c) Să se demonstreze că x 4 +x 2 +1 = (x 2 x+1)(x 2 +x+1), pentru orice x R. d) Să se determine coeficientul lui x 3 din dezvoltarea (2+x) 4. e) Să se determine restul împărţirii polinomului f = X 4 +X 2 +1 la polinomul g = X 2 X Se consideră funcţia f : (0, ) R, f(x) = x+ x 1 a) Să se calculeze f (x)+ 1 x2, pentru x > 0. f(x) f(1) b) Să se calculeze lim x 1 x 1 c) Să se calculeze 2 1 f (x) dx. d) Să se determine α R astfel încât punctul A(2,α) să aparţină graficului funcţiei f. ( ) 1 e) Să se arate că f(x) = f, ( ) x > 0. x II În mulţimea M 2 (Z 3 ) se consideră matricele A = M 2 (Z 3 ) X 2 = I 2 }. a) Să se verifice că I 2 G. ) (ˆ1 ˆ1, B = ˆ0 ˆ2 ) (ˆ1 ˆ0, I 2 = ˆ1 ˆ2 ) (ˆ1 ˆ0 şi mulţimea G = {X ˆ0 ˆ1 b) Să se arate că A G şi B G. c) Să se arate că AB BA. d) Să se găsească o matrice X M 2 (Z 3 ) astfel încât A X = I 2. e) Să se arate că AB / G. f) Să se determine cel mai mic număr natural nenul n, cu proprietatea că (AB) n = I 2. g) Să se arate că mulţimea G are cel puţin 6 elemente. V Se consideră funcţia f : R\{ 1} R, f(x) = 1 1+x 3

4 a) Să se determine asimptota verticală la graficul funcţiei f. b) Să se determine asimptota spre + la graficul funcţiei f. c) Să se arate că f(x) 1+x x 2 0, ( ) x 0. d) Să se arate că f(x) 1+x x 2 +x 3 0, ( ) x 0. e) Să se deducă inegalităţile 1 x+x 2 x x 1 x+x2, ( ) x 0. f) Să se arate că 1 x 9 +x 18 x x 9 1 x9 +x 18, ( ) x 0. g) Să se arate că aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei g : [0, ) R, g(x) = dreptele x = 0 şi x = 1, este un număr real cuprins în intervalul (0,91;0,96). 1 1+x9, axa Ox şi 4

5 M2 Filiera tehnologică: profil: Servicii, toate specializările, profil Resurse naturale şi protecţia mediului, toate specializările Filiera teoretică: profil Uman, specializarea ştiinţe sociale; Filiera vocaţională: profil Militar, specializarea ştiinţe sociale a) Să se calculeze distanţa de la punctul A(3,4) la punctul B(5,6). b) Să se calculeze cos 2 a+sin 2 a, a R. c) Să se calculeze aria unui triunghi echilateral cu latura de lungime 3. d) Să se calculeze conjugatul numărului complex 2 5i. e) Să se determine a, b R astfel încât punctele A(3,4) şi B(5,6) să fie pe dreapta de ecuaţie x+ay +b = 0. f) Dacă în triunghiul ABC, AB = 1, AC = 2 şi m( BAC) = 90, să se calculeze lungimea laturii BC. I 1. a) Să se calculeze câte funcţii f : {a,b} {1,2,3} au proprietatea f(a) f(b). b) Să se calculeze probabilitatea ca un element n din mulţimea {1,2,3,4,5} să verifice relaţia n 2 n!. c) Să se rezolve, în mulţimea numerelor reale, ecuaţia 4 x 32 = 0. d) Să se calculeze e) Dacă funcţiile f : R R şi g : R R sunt f(x) = x 10 1 şi g(x) = x 15 +1, să se calculeze (g f)(0). 2. Se consideră funcţia f : (0, ) R, f(x) = ln(x+x 2 ). a) Să se calculeze f (x), x (0, ). f(x) f(1) b) Să se calculeze lim x 1 x 1 c) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe (0, ). d) Să se calculeze 2 1 f (x) dx. e) Să se calculeze lim x 4xf (x). II ( ) a b Pentru matricea M M 2 (R), M =, notăm tr(m) = a+d. c d ( ) 1 2 a) Să se calculeze tr(a), unde A =. 3 4 b) Să se arate că, dacă B = C M 2 (R), atunci tr(b) = tr(c). c) Să se găsească două matrice P, Q M 2 (R), diferite, pentru care tr(p) = tr(q). d) Să se arate că, dacă U, V M 2 (R) şi tr(u) = tr(v) şi tr(u 2 ) = tr(v 2 ), atunci det(u) = det(v). e) Să se arate că tr(ad +be) = a tr(d)+b tr(e), ( ) a, b R, ( ) D, E M 2 (R). f) Să se arate că tr(f G) = tr(g F), ( ) F, G M 2 (R). g) Să se arate că, dacă L, N M 2 (R) şi tr(l X) = tr(n X), ( ) X M 2 (R), atunci L = N. V Se consideră funcţia f : [0, ) R, f(x) = x x+1 + x+1 x+2 + x+4 x+5 5

6 a) Să se calculeze f (x), x 0. b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [0, ). c) Să se arate că 13 f(x) < 3, ( ) x [0, ). 10 d) Să se calculeze 1 0 f(x) dx. e) Să se determine ecuaţia asimptotei către +, la graficul funcţiei f. f) Să se calculeze lim x x 0 f(t) dt. g) Să se rezolve, în intervalul [0, ), ecuaţia f(x) = 2. 6

7 M3 Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare. a) Să se calculeze log 2 30 log b) Să se determine soluţia reală a ecuaţiei 4 x+1 = 8. c) Să se calculeze C3 0 +C3 1 +C3 2 +C3. 3 d) Să se determine pătratele perfecte din mulţimea {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}. e) Să se calculeze media aritmetică a numerelor 3, 7, 11. f) Să se determine restul împărţirii numărului 37 la 7. I 1. Se consideră ecuaţia x 2 5x+6 = 0. a) Să se calculeze discriminantul ecuaţiei. b) Să se rezolve ecuaţia. c) Să se calculeze suma soluţiilor ecuaţiei. d) Să se calculeze produsul soluţiilor ecuaţiei. e) Să se rezolve inecuaţia x 2 5x Se consideră triunghiul ABC cu lungimile laturilor AB = 15, BC = 17 iar AC = 8. a) Să se arate că AB 2 +AC 2 BC 2 = 0. b) Să se determine măsura unghiului BAC. c) Să se determine aria triunghiului ABC. d) Să se determine lungimea segmentului M N, unde M este mijlocul segmentului AB, iar N este mijlocul segmentului BC. e) Să se determine perimetrul triunghiului cu vârfurile în mijloacele laturilor triunghiului ABC. II Se consideră o dreaptă d şi două puncte A şi B situate de aceeaşi parte a dreptei d. Notăm cu C simetricul punctului A faţă de dreapta d şi cu D intersecţia dintre segmentul (BC) şi dreapta d. a) Să se arate că AD = CD. b) Să se verifice că AD +DB = BC. c) Să se arate că AB < BC. d) Să se arate că perpendiculara în D pe dreapta d este bisectoarea unghiului ADB. e) Să se arate că, dacă punctul E aparţine dreptei d, atunci AE = EC. f) Să se arate că AM +MB AD +DB, pentru orice punct M de pe dreapta d. g) Să se arate că, dacă N d şi AN +NB = AD +DB, atunci N = D. V Se consideră mulţimea A = {x 2 +y 2 x,y Z}. a) Să se verifice că {0,1,2,4} A. b) Să se verifice identitatea (x 2 +y 2 )(a 2 +b 2 ) = (xa yb) 2 +(ay +bx) 2, ( ) a, b, x, y R. 7

8 c) Să se arate că, dacă z, w A, atunci z w A. d) Să se arate că 3 / A. e) Utilizând metoda inducţiei matematice, să se arate că 13 n A, ( ) n N. f) Să se demonstreze că mulţimea A\{13 n n N }. g) Să se calculeze suma elementelor din mulţimea A {1,2,...,10}. 8

9 SESIUNEA AUGUST M1-1 Filiera teoretică, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaţională, profil Militar, specializarea matematică - informatică. a) Să se calculeze modulul numărului complex cos2+isin2. b) Să se calculeze distanţa de la punctul D(1,2) la punctul C(0,1). c) Să se calculeze coordonatele punctului de intersecţie dintre cercul x 2 +y 2 = 25 şi dreapta 3x+4y 25 = 0. d) Să se arate că punctele L(4,1), M(6,3) şi N(7,4) sunt coliniare. e) Să se calculeze volumul tetraedrului cu vârfurile în punctele A(0,0,2), B(0,2,4), C(2,4,0) şi D(1,2,3). f) Să se determine a, b R astfel încât să avem egalitatea de numere complexe ( 1+i 3) 4 = a+bi. I 1. a) Să se verifice identitatea (x y) 2 +(y z) 2 +(z x) 2 = 2(x 2 +y 2 +z 2 xy yz zx), ( ) x, y, z R. b) Să se arate că, dacă x 2 +y 2 +z 2 = xy +yz +zx, unde x, y, z R, atunci x = y = z. c) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x +9 x +49 x = 6 x +14 x +21 x. d) Să se calculeze probabilitatea ca un element ˆx Z 6 să verifice relaţia ˆx 3 = ˆx. e) Să se calculeze suma rădăcinilor polinomului f = X 4 X 3 X Se consideră funcţia f : R R, f(x) = x sinx. a) Să se calculeze f (x), x R. b) Să se calculeze 1 0 f(x) dx. c) Să se arate că funcţia f este monoton crescătoare pe intervalul f(x) f(0) d) Să se calculeze lim x 0 x f(x) e) Să se calculeze lim x 0 x 2 [ 0, π ]. 2 II ( ) a b Pentru fiecare matrice A = M c d 2 (R) notăm cu S(A) suma elementelor sale, cu A T = ei şi cu det A determinantul matricei A. Să se arate că: a) S(A T ) = S(A) = a+b+c+d. b) S(x P +y Q) = x S(P)+y S(Q), ( ) P, Q M 2 (R), ( ) x, y R. c) S(A A T ) = (a+c) 2 +(b+d) 2. d) dacă S(A A T ) = 0, atunci det A = 0. e) ( ) x R, ( ) P, Q M 2 (R), S ( (P +x Q) (P T +x Q T ) ) = S(P P T )+x ( S(P Q T )+S(Q P T ) ) +x 2 S(Q Q T ). ( ) a c transpusa b d f) dacă P, Q M 2 (R) şi det Q 0, atunci funcţia f : R R, f(x) = S ( (P +x Q)(P T +x Q T ) ) are gradul egal cu 2. g) S(P P T ) S(Q Q T ) S(P Q T ) S(Q P T ), ( ) P, Q M 2 (R). 9

10 V Pentru n N se consideră funcţiile f n : (0, ) R definite prin f n (x) = x n +lnx. a) Să se calculeze f n(x), x > 0. b) Să se arate că funcţia f n este monoton crescătoare, ( ) n N. c) Să se calculeze lim x 0 f n (x) şi lim x f n(x). d) Să se arate că funcţia f n este bijectivă, ( ) n N. e) Să se arate că ( ) n N, ecuaţia f n (x) = 0 are o unică soluţie x n (0,1). f) Să se arate că şirul (x n ) n 0 este crescător. g) Să se arate că lim n x n = 1. 10

11 M1-2 Filiera teoretică, specializarea Ştiinţe ale naturii; Filiera tehnologică, profil Tehnic, toate specializările a) Să se determine a R dacă punctul A(1, 2) aparţine cercului de ecuaţie x 2 +y 2 a = 0. b) Să se scrie ecuaţia unei drepte perpendiculare pe dreapta de ecuaţie x = 4. c) Să se calculeze cos π 4 +cos 3π 4 d) Să se calculeze modulul numărului complex z = 2 i 2. e) Să se calculeze lungimea laturii [AC] a triunghiului ABC în care BC = 2, AB = 4 şi m( B) = 30. f) Să se calculeze aria triunghiului ABC în care BC = 2, AB = 4 şi m( B) = 30. I 1. a) Să se determine simetricul elementului ˆ3 în grupul (Z 8,+). b) Să se determine x (0, ) pentru care log 3 2+log 3 x = 1. c) Să se determine x R pentru care 9 x = 27. d) Să se calculeze câte numere de 4 cifre încep şi se termină cu o cifră număr par. e) Să se calculeze în câte moduri se pot alege două persoane dintr-un grup format din 6 persoane. 2. Se consideră funcţia f : (0, ) R, f(x) = lnx. a) Să se calculeze f (1). b) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x 0 = 1. c) Să se calculeze lim n [f(n+1) f(n)]. d) Să se calculeze lim e) Să se calculeze x e 1 f(x) x f(x) x dx. II Se consideră mulţimea T a matricelor cu 3 linii şi 3 coloane şi care au toate elementele în mulţimea U = {0,1,2}, precum şi mulţimea V = A(x) = 0 x x x U T. a) Să se calculeze determinantul matricei A(1) V şi să se determine rangul acesteia. b) Să se studieze dacă există x, y U pentru care A(x) A(y) V. c) Dacă B = A(1) V, să se calculeze B 2 şi B 3. 1 n n(n+1) d) Să se arate că pentru B = A(1) V avem B n = n, ( ) n N e) Să se arate că există A, B V astfel încât det(a B) = det(b A) U. f) Să se arate că dacă C T şi C are 8 elemente egale, atunci det C = 0. g) Să se arate că există M T cu det M 0 şi pentru care M are 7 elemente egale. 11

12 V Se consideră funcţia f : R R, f(x) = x3 3x 2 +4 x 2 a) Să se calculeze f (x), x (,0) (0, ). b) Să se determine punctul de extrem local al funcţiei f. c) Să se determine ecuaţia asimptotei verticale la graficul funcţiei f. d) Să se arate că funcţia f este convexă pe fiecare dintre intervalele (,0) şi (0, ). e) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f(x) = 3. f) Să se calculeze lim x (f(x) x). g) Să se arate că 2 1 f(x) dx > 0. 12

13 M2 Filiera tehnologică: profil: Servicii, toate specializările, profil Resurse naturale şi protecţia mediului, toate specializările Filiera teoretică: profil Uman, specializarea ştiinţe sociale; Filiera vocaţională: profil Militar, specializarea ştiinţe sociale a) Să se determine aria unui pătrat cu perimetrul egal cu 8. b) Să se determine lungimea înălţimii unui triunghi echilateral având latura de lungime 4. c) Se consideră triunghiul ABC cu m( A) = 90, AB = 6 şi AC = 10. Să se calculeze tg B. d) Să se determine numărul real a, astfel încât punctul A(2,a) să aparţină dreptei de ecuaţie x+y +1 = 0. e) Să se scrie coordonatele mijlocului segmentului determinat de punctele A(1, 2) şi B(3.4). f) Dacă sinx = 3 ( 4, x 0, π ), să se calculeze cosx. 2 I 1. a) Să se determine x, y R, astfel încât { x+y = 3 2x 3y = 4 b) Să se determine cel mai mare element al mulţimii A = {10 3, 299,12 2}. c) Să se calculeze S = log 2 8+log d) Să se determine x R, astfel încât 2 X +2 x+1 = 3. e) Să se calculeze numărul complex 1 i + 1 i i i 4 2. Se consideră funcţia f : R R, f(x) = 1 x 2 +1 a) Să se calculeze f(0). b) Să se arate că dreapta de ecuaţie y = 0 este asimptotă orizontală către la graficul funcţiei f. c) Să se calculeze f (x), x R. d) Să se calculeze 1 0 f(x) dx. e) Să se calculeze lim x x2 f(x).. II Pentru n N, se consideră funcţiile f : R R şi f n : R R, f(x) = x 2007, f n (x) = (f f... f)(x). }{{} de n ori f a) Să se calculeze f(2006). b) Să se rezolve ecuaţia f(x+1) f((x+1) 2 ) = 2, x R. c) Să se calculeze f(1) f(2)... f(3000). d) Să se calculeze f 2 (x), x R. e) Să se arate că f n (x) = x n 2007, pentru n N şi x R. f) Să se determine funcţia g : R R, astfel încât f(g(x)) = f 3 (x), ( ) x R. g) Să se demonstreze că f(1 3 )+f(2 3 )+...+f(n 3 ) = n2 (n+1) n, ( ) n N. 4 13

14 V 3 Se consideră funcţia f : R R, f(x) = (x 2 +4)(x 2 +1) a) Să se demonstreze că f(x) = 1 x x 2, ( ) x R. +4 b) Să se calculeze f (x), pentru x R. c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare pe [0, ). d) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale la graficul funcţiei f către +. e) Să se arate că f(x) 3, ( ) x R. 4 f) Să se calculeze 4 3 f (x) dx. ( g) Să se calculeze lim f( 5)+f( 8)+f( 11)+...+f( ) 3n+2). n 14

15 M3 Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare. a) Să se determine numărul rădăcinilor reale ale ecuaţiei 3x 2 12x+9 = 0. b) Să se determine mulţimea valorilor lui x care verifică x 2 +5x 6 0. c) Să se rezolve ecuaţia 9 x 4 3 x +3 = 0. d) Să se determine valoarea lui x pentru care funcţia f : R R, f(x) = x 2 4x+9 ia valoarea minimă. e) Să se arate că x 2 +4x+5 0, ( ) x R. f) Să se calculeze log log log I 1. a) Să se determine numărul submulţimilor de trei elemente impare ale mulţimii A = {0,1,2,3,4,5}. b) Să se calculeze câte numere de şase cifre distincte se pot forma cu elementele mulţimii A. c) Să se calculeze C 0 6 +C C 6 6. d) Să se calculeze câte numere de trei cifre distincte scrise cu elemente din A sunt divizibile cu 5. e) Să se calculeze A a) Să se calculeze perimetrul pătratului de arie 25. b) Să se calculeze aria unui romb cu diagonalele de 3 şi respectiv de 3 3. c) Să se calculeze aria unui triunghi echilateral cu înălţimea 6 3. d) Să se calculeze lungimea diagonalei unui cub cu volumul de 27. e) Să se calculeze aria unui triunghi dreptunghic isoscel cu ipotenuza de 2. II Fie dreptele paralele d 1 şi d 2. Alte două drepte paralele d 3 şi d 4, care formează cu d 1 unghiuri de 30, intersectează dreptele d 1 în A şi B,iar d 2 în C şi D astfel încât punctele B şi D să fie în semiplane diferite determinate de dreapta AC. a) Să se arate că ABCD este paralelogram. b) Dacă notăm cu O intersecţia diagonalelor paralelogramului ABCD, să se arate că triunghiurile AOB şi COD sunt congruente. c) Să se arate că triunghiurile AOB şi AOD au aceeaşi arie. d) Să se calculeze cât la sută din aria paralelogramului ABCD reprezintă aria triunghiului DOC. e) Să se calculeze măsurile unghiurilor paralelogramului ABCD. f) Dacă distanţa dintre dreptele d 1 şi d 2 este 4, să se calculeze lungimea lui AD g) Dacă DC = 8, să se calculeze aria lui ABCD. V Se consideră funcţia f : R R, f(x) = 3x+2. a) Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a graficului funcţiei cu axele de coordonate. b) Să se calculeze aria triunghiului format de graficul funcţiei cu axele de coordonate. c) Să se calculeze f(3) f(2) 3 2 d) Să se calculeze f(0) f(1)+f(2). e) Să se rezolve ecuaţia f(x) = 3. f) Să se determine valorile lui x pentru care f(x) 0. g) Să se determine pentru ce valori ale lui m funcţia g : R R, g(x) = f(x) mx este crescătoare. 15

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I.

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I. Modelul 4 Se acordă din oficiu puncte.. Fie numărul complex z = i. Calculaţi (z ) 25. 2. Dacă x şi x 2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 9x+8 =, atunci să se calculeze x2 +x2 2 x x 2. 3. Rezolvaţi în mulţimea

Διαβάστε περισσότερα

VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 VARIANTA SUBIECTUL I. a) Să se determine ecuația dreptei care trece prin punctul A(2; 5;3) și este paralelă cu dreapta x = y 2 4 6 = z +3 9. b) Să se determine valoarea

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA DREAPTA Fie punctele A ( xa, ya ), B ( xb, yb ), C ( xc, yc ) şi D ( xd, yd ) în planul xoy. 1)Distanţa AB = (x x ) + (y y ) Ex. Fie punctele A( 1, -3) şi B( -2, 5). Calculaţi distanţa AB. AB = ( 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. bh lh 2. abc. abc. formula înălţimii

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. bh lh 2. abc. abc. formula înălţimii GEOMETRIE PLNĂ TEOREME IMPORTNTE suma unghiurilor unui triunghi este 8º suma unghiurilor unui patrulater este 6º unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt congruente într-un triunghi isoscel liniile

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. = înălţimea triunghiului echilateral h =, R =, r = R = bh lh 2 A D ++ D. abc. abc =

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. = înălţimea triunghiului echilateral h =, R =, r = R = bh lh 2 A D ++ D. abc. abc = GEOMETRIE PLNĂ TEOREME IMPORTNTE suma unghiurilor unui triunghi este 8º suma unghiurilor unui patrulater este 6º unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt congruente într-un triunghi isoscel liniile

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii Clasa a IX-a 1 x 1 a) Demonstrați inegalitatea 1, x (0, 1) x x b) Demonstrați că, dacă a 1, a,, a n (0, 1) astfel încât a 1 +a + +a n = 1, atunci: a +a 3 + +a n a1 +a 3 + +a n a1 +a + +a n 1 + + + < 1

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1998 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1998 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 998 Clasa a V-a. La gara Timișoara se eliberează trei bilete de tren: unul pentru Arad, altul pentru Deva și al treilea pentru Reșița. Cel pentru Deva

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

GRADUL II 1995 CRAIOVA PROFESORI I

GRADUL II 1995 CRAIOVA PROFESORI I GRADUL II 1995 CRAIOVA PROFESORI I 1. Fie f : R R definită prin f(x) = x(1+e x ). a) Să se arate că f este indefinit derivabilă şi că f (n) (x) = a n e x +b n xe x, ( ) n 3, ( ) x R. Deduceţi că a n+1

Διαβάστε περισσότερα

y y x x 1 y1 Elemente de geometrie analiticã 1. Segmente 1. DistanŃa dintre douã puncte A(x 1,y 1 ), B(x 2,y 2 ): AB = 2. Panta dreptei AB: m AB =

y y x x 1 y1 Elemente de geometrie analiticã 1. Segmente 1. DistanŃa dintre douã puncte A(x 1,y 1 ), B(x 2,y 2 ): AB = 2. Panta dreptei AB: m AB = Elemente de geometrie analiticã. Segmente. DistanŃa dintre douã puncte A(, ), B(, ): AB = ) + ( ) (. Panta dreptei AB: m AB = +. Coordonatele (,) ale mijlocului segmentului AB: =, =. Coordonatele punctului

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

Olimpiada Naţională de Matematică Etapa locală Clasa a IX-a M 1

Olimpiada Naţională de Matematică Etapa locală Clasa a IX-a M 1 Calea 13 Septembrie, r 09, Sector 5, 0507, București Tel: +40 (0)1 317 36 50 Fax: +40 (0)1 317 36 54 Olimpiada Naţioală de Matematică Etapa locală -00016 Clasa a IX-a M 1 Fie 1 abc,,, 6 şi ab c 1 Să se

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită.

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită. Trignmetrie Funcţia sinus sin : [, ] este peridică (periada principală T * = ), impară, mărginită. Funcţia arcsinus arcsin : [, ], este impară, mărginită, bijectivă. Funcţia csinus cs : [, ] este peridică

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2016 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2016 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii ADOLF HAIMOVICI, 206 Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii. Se consideră predicatul binar p(x, y) : 4x + 3y = 206, x, y N și mulțimea A = {(x, y) N N 4x+3y = 206}. a) Determinați

Διαβάστε περισσότερα

Dreapta in plan. = y y 0

Dreapta in plan. = y y 0 Dreapta in plan 1 Dreapta in plan i) Presupunem ca planul este inzestrat cu un reper ortonormat de dreapta (O, i, j). Fiecarui punct M al planului ii corespunde vectorul OM numit vector de pozitie al punctului

Διαβάστε περισσότερα

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu Primul test de selecție pentru juniori I. Să se determine numerele prime p, q, r cu proprietatea că 1 p + 1 q + 1 r 1. Fie ABCD un patrulater convex cu m( BCD) = 10, m( CBA) = 45, m( CBD) = 15 și m( CAB)

Διαβάστε περισσότερα

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Miisterul Educaţiei Națioale Cetrul Naţioal de Evaluare şi Eamiare Eameul de bacalaureat aţioal 08 Proba E c) Matematică M_mate-ifo Clasa a XI-a Toate subiectele sut obligatorii Se acordă 0 pucte di oficiu

Διαβάστε περισσότερα

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011 Functii Breviar teoretic 8 ianuarie 011 15 ianuarie 011 I Fie I, interval si f : I 1) a) functia f este (strict) crescatoare pe I daca x, y I, x< y ( f( x) < f( y)), f( x) f( y) b) functia f este (strict)

Διαβάστε περισσότερα

GRADUL II n α+1 1

GRADUL II n α+1 1 GRADUL II 2007 BUCUREŞTI 1. Fie A un inel cu unitate. Notăm cu Z(A) = {a A ( )x A,ax = xa}. Să se arate că: a) Z(A) este un subinel comutativ al lui A (numit centrul inelului A). b) Dacă B este un alt

Διαβάστε περισσότερα

1. Scrieti in casetele numerele log 7 8 si ln 8 astfel incat inegalitatea obtinuta sa fie adevarata. <

1. Scrieti in casetele numerele log 7 8 si ln 8 astfel incat inegalitatea obtinuta sa fie adevarata. < Copyright c 009 NG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician 1 Ministerul Educatiei si Tineretului al Republicii Moldova Agentia de Evaluare si Examinare Examenul de bacalaureat la matematica, 17 iunie

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ. Ediţia a XVII-a, 7 8 Aprilie CLASA a IV-a

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ. Ediţia a XVII-a, 7 8 Aprilie CLASA a IV-a Ediţia a XVII-a, 7 8 Aprilie 207 SUBIECTUL CLASA a IV-a Într-o zi de Duminică, la Salina Turda, a venit un grup de vizitatori, băieți și de două ori mai multe fete. Au intrat în Salină 324 băieți și 400

Διαβάστε περισσότερα

DEFINITIVAT 1993 PROFESORI I. sinx. 0, dacă x = 0

DEFINITIVAT 1993 PROFESORI I. sinx. 0, dacă x = 0 DEFINITIVAT 1993 TIMIŞOARA PROFESORI I 1. a) Metodica predării noţiunii de derivată a unei funcţii. b) Să se reprezinte grafic funci a sinx, dacă x (0,2π] f : [0,2π] R, f(x) = x. 0, dacă x = 0 2. Fie G

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

BACALAUREAT 1998 SESIUNEA IUNIE Varianta 1

BACALAUREAT 1998 SESIUNEA IUNIE Varianta 1 Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie BACALAUREAT 1998 SESIUNEA IUNIE Varianta 1 Se consideră funcția f : D R, f(x) = x(x 1)+ x(x+1). 1. Să se determina domeniul maxim de definiție D, domeniul

Διαβάστε περισσότερα

Testul nr. 1. Testul nr. 2

Testul nr. 1. Testul nr. 2 CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1986 Clasa a V-a 1. Este numărul 1+2+3+ +1985 par? 2. Să se afle cel mai mic număr natural care împărțit la 5 dă restul 4, împărțit la 6 dă restul

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera. pe ecuaţii generale 1 Sfera Ecuaţia generală Probleme de tangenţă 2 pe ecuaţii generale Sfera pe ecuaţii generale Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Numim sferă locul geometric al punctelor din spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ CONCURS DE ADMITERE, 7 iulie 207 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (30 puncte) ) (0 puncte) Să se arate că oricare ar

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2018 Clasa a V-a. 1. Scriem numerele naturale nenule consecutive sub forma:

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2018 Clasa a V-a. 1. Scriem numerele naturale nenule consecutive sub forma: CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2018 Clasa a V-a 1. Scriem numerele naturale nenule consecutive sub forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,... (pe fiecare

Διαβάστε περισσότερα

TESTE GRILĂ DE MATEMATICĂ 2018

TESTE GRILĂ DE MATEMATICĂ 2018 TESTE GRILĂ DE MATEMATICĂ 8 A U T O R I Prof.univ.dr. Vasile Câmpian Prof.univ.dr. Iuliu Crivei Prof.univ.dr. Bogdan Gavrea Prof.univ.dr. Ioan Gavrea Prof.univ.dr. Dumitru Mircea Ivan Prof.univ.dr. Nicolaie

Διαβάστε περισσότερα

Timp alocat: 180 minute. In itemii 1-4 completati casetele libere, astfel incat propozitiile obtinute sa fie adevarate.

Timp alocat: 180 minute. In itemii 1-4 completati casetele libere, astfel incat propozitiile obtinute sa fie adevarate. Copyright c 009 ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician 1 Ministerul Educatiei si Tineretului al Republicii Moldova Agentia de Evaluare si Examinare Examenul de bacalaureat la matematica, 15 iunie

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, aprilie 7 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (3 puncte) ) (5 puncte) Fie matricele A = 3 4 9 8

Διαβάστε περισσότερα

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Coordonatori DANA HEUBERGER NICOLAE MUŞUROIA Nicolae Muşuroia Gheorghe Boroica Vasile Pop Dana Heuberger Florin Bojor MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Clasa a

Διαβάστε περισσότερα

COMBINATORICĂ. Mulţimile ordonate care se formează cu n elemente din n elemente date se numesc permutări. Pn Proprietăţi

COMBINATORICĂ. Mulţimile ordonate care se formează cu n elemente din n elemente date se numesc permutări. Pn Proprietăţi OMBINATORIĂ Mulţimile ordoate care se formează cu elemete di elemete date se umesc permutări. P =! Proprietăţi 0! = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )! =!! =!! =! +... Submulţimile ordoate care se formează cu elemete

Διαβάστε περισσότερα

Varianta 1. SUBIECTUL I Pe foaia de teză se trec numai rezultatele.

Varianta 1. SUBIECTUL I Pe foaia de teză se trec numai rezultatele. Varianta 1 1 a) Rezultatul calculului 3,7 1 6 este egal cu numărul b) Rădăcina pătrată a numărului 11 este egală cu numărul c) Media aritmetică a numerelor 3 + 7 şi 3 7 este egală cu a) Soluţia întreagă

Διαβάστε περισσότερα

Algebra si Geometrie Seminar 9

Algebra si Geometrie Seminar 9 Algebra si Geometrie Seminar 9 Decembrie 017 ii Equations are just the boring part of mathematics. I attempt to see things in terms of geometry. Stephen Hawking 9 Dreapta si planul in spatiu 1 Notiuni

Διαβάστε περισσότερα

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca Conice Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea U.T. Cluj-Napoca Definiţie: Se numeşte curbă algebrică plană mulţimea punctelor din plan de ecuaţie implicită de forma (C) : F (x, y) = 0 în care funcţia F este

Διαβάστε περισσότερα

Teste admitere Facultatea de Automatică şi Calculatoare Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Teste admitere Facultatea de Automatică şi Calculatoare Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei Teste admitere Facultatea de Automatică şi Calculatoare Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei 0 aprilie 04 Cuprins Algebră 5 Analiza 39 3 Trigonometrie 6 4 Geometrie 69 5 Modele teste 73 5.

Διαβάστε περισσότερα

Conice - Câteva proprietǎţi elementare

Conice - Câteva proprietǎţi elementare Conice - Câteva proprietǎţi elementare lect.dr. Mihai Chiş Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Universitatea de Vest din Timişoara Viitori Olimpici ediţia a 5-a, etapa I, clasa a XII-a 1 Definiţii

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a Clasa a VI Lumina Math Intrebari (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, noiembrie Subiecte clasa a VII-a

Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, noiembrie Subiecte clasa a VII-a Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, -3 noiembrie 0 Subiecte clasa a VII-a. Fie în exteriorul triunghiului ascuţitunghic ABC, triunghiurile dreptunghice ABP şi ACT cu ipotenuzele

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică. Algebră (1)

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică. Algebră (1) Universitatea din ucureşti.7.4 Facultatea de Matematică şi Informatică oncursul de admitere iulie 4 omeniul de licenţă alculatoare şi Tehnologia Informaţiei lgebră (). Fie x,y astfel încât x+y = şi x +

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2014 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2014 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2014 Clasa a V-a 1. Aflați cel mai mare număr de cinci cifre astfel încât cea de-a patra cifră să fie mai mare decât cea de-a cincea, a treia să fie

Διαβάστε περισσότερα

1. Completati caseta, astfel incat propozitia obtinuta sa fie adevarata lg 4 =.

1. Completati caseta, astfel incat propozitia obtinuta sa fie adevarata lg 4 =. Copyright c ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician Ministerul Educatiei al Republicii Moldova Agentia de Evaluare si Examinare Examenul de bacalaureat la matematica, 4 iunie Profilul real Timp

Διαβάστε περισσότερα

avem V ç,, unde D = b 4ac este discriminantul ecuaţiei de gradul al doilea ax 2 + bx +

avem V ç,, unde D = b 4ac este discriminantul ecuaţiei de gradul al doilea ax 2 + bx + Corina şi Cătălin Minescu 1 Determinarea funcţiei de gradul al doilea când se cunosc puncte de pe grafic, coordonatele vârfului, intersecţii cu axele de coordonate, puncte de extrem, etc. Probleme de arii.

Διαβάστε περισσότερα

MODELE DE TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA DISCIPLINA: ALGEBRĂ (cls. a IX-a, a X-a, a XI-a)

MODELE DE TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA DISCIPLINA: ALGEBRĂ (cls. a IX-a, a X-a, a XI-a) Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi MODELE DE TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA 01 DISCIPLINA: ALGEBRĂ (cls. a IX-a, a X-a, a XI-a Testele sunt recomandate pentru următoarele domenii de licenţă şi facultăţi:

Διαβάστε περισσότερα

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica.

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica. Progresii aritmetice si geometrice Progresia aritmetica. Definitia 1. Sirul numeric (a n ) n N se numeste progresie aritmetica, daca exista un numar real d, numit ratia progresia, astfel incat a n+1 a

Διαβάστε περισσότερα

Probleme pentru clasa a XI-a

Probleme pentru clasa a XI-a Probleme pentru clasa a XI-a 1 ( ) 01. Fie A si B doua matrici de ordin n cu elemente numere reale, care satisfac relatia AB = A + B. a) Sa se arate ca det(a 2 + B 2 ) 0. b) Sa se arate ca rang A + B =

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ. Ediţia a X-a, MAI 2010 CLASA A IV-A

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ. Ediţia a X-a, MAI 2010 CLASA A IV-A Ediţia a X-a, 4 5 MAI 00 CLASA A IV-A I. Suma a două numere naturale este 75. Dacă adunăm de patru ori primul număr cu de trei ori al doilea număr obţinem 40. Aflaţi numărul cel mai mare. Eugenia Miron

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

7. Fie ABCD un patrulater inscriptibil. Un cerc care trece prin A şi B intersectează

7. Fie ABCD un patrulater inscriptibil. Un cerc care trece prin A şi B intersectează TEMĂ 1 1. În triunghiul ABC, fie D (BC) astfel încât AB + BD = AC + CD. Demonstraţi că dacă punctele B, C şi centrele de greutate ale triunghiurilor ABD şi ACD sunt conciclice, atunci AB = AC. India 2014

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2017 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2017 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2017 Clasa a V-a 1. Fiind dat un număr natural nenul n, vom nota prin n! produsul 1 2 3... n (de exemplu, 4! = 1 2 3 4). Determinați numerele naturale

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2018 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2018 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii 1. a) Aflați valorile reale x care verifică egalitatea x + 20 18 = 2018. b) Fie x, y R astfel încât 8x 7y 15 2000 și 8y 9x 1 2. Demonstrați

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra

Aplicaţii ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra Adevărul matematic, indiferent unde, la Paris sau la Toulouse, este unul şi acelaşi (Blaise Pascal) Diana-Florina Haliţă grupa 331 dianahalita@gmailcom

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

TRIUNGHIUL. Profesor Alina Penciu, Școala Făgăraș, județul Brașov A. Definitii:

TRIUNGHIUL. Profesor Alina Penciu, Școala Făgăraș, județul Brașov A. Definitii: TRIUNGHIUL Profesor lina Penciu, Școala Făgăraș, județul rașov Daca, si sunt trei puncte necoliniare, distincte doua câte doua, atunci ( ) [] [] [] se numeste triunghi si se noteaza cu Δ. Orice Δ determina

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, 5 martie 18 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IMPORTANTĂ: 1 Problemele tip grilă (Partea A pot avea unul

Διαβάστε περισσότερα

Varianta 1

Varianta 1 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică-iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări

Διαβάστε περισσότερα

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt.

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt. liberi 1 liberi 2 3 4 Segment orientat liberi Fie S spaţiul geometric tridimensional cu axiomele lui Euclid. Orice pereche de puncte din S, notată (A, B) se numeşte segment orientat. Dacă A B, atunci direcţia

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

a) (3p) Sa se calculeze XY A. b) (4p) Sa se calculeze determinantul si rangul matricei A. c) (3p) Sa se calculeze A.

a) (3p) Sa se calculeze XY A. b) (4p) Sa se calculeze determinantul si rangul matricei A. c) (3p) Sa se calculeze A. Bac Variata Proil: mate-izica, iormatica, metrologie Subiectul I (3 p) Se cosidera matricele: X =, Y = ( ) si A= a) (3p) Sa se calculeze XY A b) (4p) Sa se calculeze determiatul si ragul matricei A c)

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

TITULARIZARE 2009 HARGHITA

TITULARIZARE 2009 HARGHITA TITULARIZARE 2009 prof. SZÉP GYUSZI HARGHITA. În triunghiul isoscel ABE avem AB = AE şi m(â) = 30. În exteriorul triunghiului construim triunghiul echilateral BEC. Pe perpendiculara în punctul B pe dreapta

Διαβάστε περισσότερα

CERCUL LUI EULER ŞI DREAPTA LUI SIMSON

CERCUL LUI EULER ŞI DREAPTA LUI SIMSON CERCUL LUI EULER ŞI DREAPTA LUI SIMSON ABSTRACT. Articolul prezintă două rezultate deosebite legate de patrulaterul inscriptibil şi câteva consecinţe ce decurg din aceste rezultate. Lecţia se adresează

Διαβάστε περισσότερα

π } R 4. ctg:r\{kπ} R FuncŃii trigonometrice 1. DefiniŃii în triunghiul dreptunghic 2. ProprietãŃile funcńiilor trigonometrice 1.

π } R 4. ctg:r\{kπ} R FuncŃii trigonometrice 1. DefiniŃii în triunghiul dreptunghic 2. ProprietãŃile funcńiilor trigonometrice 1. Trigonometrie FuncŃii trigonometrice. DefiniŃii în triunghiul dreptunghic b c b sin B, cos B, tgb c C c ctgb, sin B cosc, tgb ctgc b b. ProprietãŃile funcńiilor trigonometrice. sin:r [-,] A c B sin(-x)

Διαβάστε περισσότερα

Varianta 1. SUBIECTUL I (30p) Varianta 001 5p 1. Să se determine numărul natural x din egalitatea x = p

Varianta 1. SUBIECTUL I (30p) Varianta 001 5p 1. Să se determine numărul natural x din egalitatea x = p Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică-iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE PENTRU GIMNAZIU Partea I (cls. a V a, a VI a, a VII a) Geometrie pentru pregătirea Evaluării Naționale la Matematică

GEOMETRIE PENTRU GIMNAZIU Partea I (cls. a V a, a VI a, a VII a) Geometrie pentru pregătirea Evaluării Naționale la Matematică Geometrie pentru pregătirea Evaluării Naționale la Matematică (Cls. a V a, a VI a, a VII a) UNITĂȚI DE MĂSURĂ Lungime rie Volum Capacitate DE REȚINUT! Masă 1hm 1ha 1dam 1ar 1dm 1l 1q 1kg 1t 1kg 1v 1kg

Διαβάστε περισσότερα

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare Matrice 1 Matrice Adunarea matricelor Înmulţirea cu scalar. Produsul 2 Proprietăţi ale determinanţilor Rangul unei matrice 3 neomogene omogene Metoda lui Gauss (Metoda eliminării) Notiunea de matrice Matrice

Διαβάστε περισσότερα

Subiectul 1-similar cu subiectul 1 MEC

Subiectul 1-similar cu subiectul 1 MEC Subiectul 1-similar cu subiectul 1 MEC Ex.1. 1.Calculati: a) 416+564 b) 234-167 c) 32 8 d) 169:13 e) 2 3 +2-8 f) 3 4-3 +3 2 g) (4/5):2 2 +1/10 h) 48:8-12 i)8 3/4-9 j) I1-3 2I -3 2 +1 k) I5-2 5I -2 5 5

Διαβάστε περισσότερα

DEFINITIVAT 1991 PROFESORI I. x 2 dacă x [ 2,2) f(x) =. 10 x 2, dacă x [2, 5] x+1, dacă x Q x 3 +2, dacă x / Q,

DEFINITIVAT 1991 PROFESORI I. x 2 dacă x [ 2,2) f(x) =. 10 x 2, dacă x [2, 5] x+1, dacă x Q x 3 +2, dacă x / Q, DEFINITIVAT 99 BUCUREŞTI. a) Derivabilitate. Proprietăţi ale funcţiilor derivabile. b) Fie f : [ 3, ) R dată prin 4, dacă x [ 3, 2) x x 2 dacă x [ 2,2) f(x) =. 0 x 2, dacă x [2, 5] 2, dacă x ( 5, ) Să

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2016 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2016 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2016 Clasa a V-a 1. Fie a, b și c cifre nenule nu neapărat distincte. Aflați cel mai mic și cel mai mare număr natural abc cu proprietatea că media

Διαβάστε περισσότερα

Concursul Naţional Al. Myller Ediţia a VI - a Iaşi, 2008

Concursul Naţional Al. Myller Ediţia a VI - a Iaşi, 2008 Cocursul Naţioal Al. Myller CLASA a VII-a Numerele reale disticte x, yz, au proprietatea că Să se arate că x+ y+ z = 0. 3 3 3 x x= y y= z z. a) Să se arate că, ditre cici umere aturale oarecare, se pot

Διαβάστε περισσότερα

Concursul de matematica Arhimede Editia a IV-a. Etapa I-a 25 noiembrie Subiecte clasa a III-a

Concursul de matematica Arhimede Editia a IV-a. Etapa I-a 25 noiembrie Subiecte clasa a III-a Editia a IV-a. Etapa I-a 5 noiembrie 006. Subiecte clasa a III-a I. Aflati cea mai mica suma de forma în care s-au folosit doar cifrele 0,,, 4, 5, 6 o singura data. Aratati variantele posibile. II. a)

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

BAC 2007 Pro Didactica

BAC 2007 Pro Didactica BAC 007 Pro Didactica Testare Naţională Rezolvările variantelor 1 5 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net: http://www./ 5--007/versiune finală Cuprins Capitolul 1. Varianta 1 1. Subiectul

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1996 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1996 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1996 Clasa a V-a 1. Să se determine două numere naturale a și b astfel încât c.m.m.d.c.pa,bq 12 și c.m.m.m.c.pa, bq 216. Câte soluții are problema?

Διαβάστε περισσότερα

3. Locuri geometrice Locuri geometrice uzuale

3. Locuri geometrice Locuri geometrice uzuale 3. Locuri geometrice 3.. Locuri geometrice uzuale oţiunea de loc geometric în plan care se găseşte şi în ELEETELE LUI EUCLID se pare că a fost folosită încă de PLATO (47-347) şi ARISTOTEL(383-3). Locurile

Διαβάστε περισσότερα

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ ETAPA LOCALĂ CLASA A V-A

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ ETAPA LOCALĂ CLASA A V-A OLIMPIAA E MATEMATICĂ 3 februarie 014 CLASA A V-A 1.) Ultima cifră a unui număr natural de patru cifre este 7. acă mutăm cifra 7 de pe locul unităţilor pe locul miilor, ob inem un număr cu 86 mai mare

Διαβάστε περισσότερα

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi Lect. dr. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC http://math.etti.tuiasi.ro/maticiuc/ CURS XI XII SINTEZĂ 1 Algebra vectorială

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3)

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3) BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 8 mi 0 (brjul ) Problem Arătţi că dcă, b, c sunt numere rele cre verifică + b + c =, tunci re loc ineglitte xy + yz + zx Problem Fie şi b numere nturle nenule Dcă numărul

Διαβάστε περισσότερα

b = CA, c = AB, atunci concluzia rezultă din regula triunghiului de adunare a vectorilor:

b = CA, c = AB, atunci concluzia rezultă din regula triunghiului de adunare a vectorilor: Trei vectori a, b, c formează untriunghi a + b + c = 0 (relaţia lui Chasles). Dacă a, b, c sunt laturi ale unui triunghi ABC, a = BC, b = CA, c = AB, atunci concluzia rezultă din regula triunghiului de

Διαβάστε περισσότερα

ActivitateaA5. Introducerea unor module specifice de pregătire a studenţilor în vederea asigurării de şanse egale

ActivitateaA5. Introducerea unor module specifice de pregătire a studenţilor în vederea asigurării de şanse egale Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 007 013 Axa prioritară nr. 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Noțiuni teoretice Criteriul Hurwitz de analiză a stabilității sistemelor liniare În cazul sistemelor liniare, stabilitatea este o condiție de localizare

Διαβάστε περισσότερα

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:, REZISTENTA MATERIALELOR 1. Ce este modulul de rezistenţă? Exemplificaţi pentru o secţiune dreptunghiulară, respectiv dublu T. RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii

Διαβάστε περισσότερα