Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b."

Transcript

1 Lucrare Soluţii 28 aprilie 2015 Varianta 1 I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2 Definiţie. Numărul întreg p se numeşte număr prim dacă p 0, p ±1 şi p ab, cu a, b Z implică p a sau p b. Definiţie. Numărul întreg p se numeşte număr ireductibil (sau indecompozabil) dacă p 0, p ±1 şi singurii săi divizori sunt ±1, ±p. 2 Demonstraţi că, în mulţimea numerelor naturale, orice număr prim este ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Teorema 2 Fie p N, p număr prim. Vrem să demonstrăm că p este ireductibil. Fie d N un divizor al său, adică d p. Rezultă că există a N astfel încât da = p. În particular, p ad. Cum p este prim, apar două cazuri: i p d. Cum d p d = ±p. ii p a. Cum p = ad a p a = ±p p=ad === d = ±1. Rezultă că d {±1, ±p}, deci p este ireductibil, ceea ce încheie demonstraţia. 3 Enunţaţi Principiul Bunei Ordonări în mulţimea numerelor naturale. Soluţie. Vezi Curs 2 Teorema 4 Teoremă. (Principiul Bunei Ordonări, PBO) Mulţimea N înzestrată cu relaţia de ordine totală este o mulţime bine ordonată. 4 Demonstraţi Lema lui Euclid: dacă a, b, c N, a bc şi (a, b) = 1, atunci a c. Soluţie. Vezi Cursul 5 Propoziţia 5.3 (a, b) = 1 u, v Z astfel încât au + bv = 1. Înmulţind cu c, rezultă că acu + bcv = c. a bc a (acu + bcv) a c. Cum II 1 Determinaţi toţi divizorii numărului

2 Soluţie. 252 = Rezultă că divizorii naturali ai lui 252 sunt de forma 2 a 3 b 7 c unde a {0, 1, 2}, b {0, 1, 2}, c {0, 1}. Aceştia sunt: = 1, = 7, = 3, = 21, = 9, = 63, = 2, = 14, = 6, = 42, = 18, = 126, = 4, = 28, = 12, = = 36, = 252 Ordonând crescător: D252 N = {1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 18, 21, 28, 36, 42, 63, 84, 126, 252}. Divizorii întregi sunt: D252 Z = {±1, ±2, ±3, ±4, ±6, ±7, ±9, ±12, ±14, ±18, ±21, ±28, ±36, ±42, ±63, ±84, ±126, ±252}. 2 Determinaţi, folosind algoritmul lui Euclid, cel mai mare divizor comun al numerelor 252 şi 75; scrieţi cel mai mare divizor comun ca o combinaţie liniară, cu coeficienţi întregi, a numerelor 252 şi 75. Soluţie. Vezi Fişa 5 Exerciţiul = = = = = Rezultă că cel mai mare divizor comun al numerelor 252 şi 75 este (252, 75) = 3. Urmărind algoritmul lui Euclid, obţinem 3 = = ( ) 3(27 21) = = ( ) = = ( ) = Demonstraţi, folosind principiul inducţiei matematice, că 2 n > n, oricare ar fi n N. 2

3 Soluţie. Ne propunem să demonstrăm P (n) : 2 n > n, n N. Pentru n = 0, P (0) : 2 0 > 0 este adevărată. Pasul I: Etapa de verificare [n = 1]. P (1) : 2 1 > 1 este adevărată. Pasul II: Pasul inductiv [ k 1, P (k) P (k + 1)]. Presupunem că P (k) este adevărată, adică 2 k > k. Înmulţind inegalitatea cu 2, rezultă că 2 2 k > 2k 2 k+1 2k k+1 pentru k 1 > 2k ============ 2 k+1 > k + 1, deci P (k + 1) este adevărată. Folosind principiul inducţiei matematice, rezultă că P (n) : 2 n > n este adevărată n N. Cum P (0) este, de asemenea adevărată, rezultă că: 2 n > n, n N. 4 (a) Scrieţi numărul 79 (10) în baza 5. (b) Determinaţi baza de numeraţie u în care 371 (u) 355 (u) divide 477 (u) 433 (u). Soluţie. (a) 79 = = Deci, 79 (10) = 304 (5). (b) Vezi Fişa 3 Exerciţiul 22 Să observăm, pentru început că u N, u > (u) 355 (u) = (3u 2 + 7u + 1) (3u 2 + 5u + 5) = 2u (u) 433 (u) = (4u 2 + 7u + 7) (4u 2 + 3u + 3) = 4u + 4. (371 (u) 355 (u) ) (477 (u) 433 (u) ) (2u 4) (4u + 4) ========= (2u 4) (4u 8) (2u 4) ((4u + 4) (4u 8)) (2u 4) 12 ===== u N,u>7 2u 4 = 12 u = 8. 5 (a) Arătaţi că dacă p N, p > 4 este prim, atunci p 2 este de forma 4k + 1 şi de asemenea, de forma 3h + 1 (h, k N ). (b) Deduceţi că restul împărţirii lui p 2 la 12 este 1. Soluţie. (a) p > 4 prim p impar, adică a N astfel încât p = 2a+1 p 2 = 4a 2 +4a+1 k=a2 +a N ======= p 2 = 4k + 1. p > 4 prim p nu este divizibil cu 3, adică p este de forma 3b + 1 sau 3b + 2, unde b N. i p = 3b + 1, b N p 2 = 9b 2 + 6b + 1 h=3b2 +2b N ======== p 2 = 3h + 1. ii p = 3b + 2, b N p 2 = 9b b + 4 h=3b2 +4b+1 N ========== p 2 = 3h + 1. (b) Folosind punctul anterior, rezultă că p 2 = 4k +1 = 3h+1 unde h, k N. Rezultă că 4k = 3h (4,3)=1 ==== k. 3 s N astfel încât k = 3s p 2 = 12s + 1, ceea ce încheie demonstraţia. 3

4 Varianta 2 I 1 Enunţaţi Teorema împărţirii cu rest. Soluţie. Vezi Curs 4 Teorema 1 Teoremă. (Teorema împărţirii cu rest - TIR) (i) Pentru orice două numere naturale a şi b, b 0, există şi sunt unice numerele naturale q şi r astfel încât a = bq + r şi 0 r < b. (ii) Pentru orice două numere întregi a şi b, b 0, există şi sunt unice numerele întregi q şi r astfel încât a = bq + r şi 0 r < b. 2 Demonstraţi Teorema lui Euclid: există o infinitate de numere prime în N. Soluţie. Vezi Curs 7 Teorema 1 Raţionăm prin reducere la absurd. Presupunem că mulţimea tuturor numerelor naturale prime este finită, {p 1, p 2,..., p r }. Fie n = p 1 p 2... p r + 1. Atunci, oricare ar fi i {1,..., r}, p i < n, deci n nu este prim. Rezultă că n are un divizor prim, fie acesta p j pentru un j {1,..., r}, p j n. Dar evident p j p 1 p 2... p r, deci p j 1, ceea ce este absurd. Rezultă că presupunerea făcută este falsă, deci există o infinitate de numere prime. 3 Definiţi noţiunile de cel mai mare divizor comun şi cel mai mic multiplu comun în N. Soluţie. Vezi Curs 5 Definiţiile 1 şi 3 Definiţie. Fie a, b N, a 0 sau b 0. Spunem că numărul natural d este cel mai mare divizor comun al numerelor a şi b, şi notăm d = (a, b), dacă: 1. d a şi d b; 2. dacă d N este divizor comun al numerelor a şi b, atunci d d. Dacă a = b = 0, definim (a, b) = 0. Definiţie. Fie a, b N. Spunem că numărul natural m este cel mai mic multiplu comun al numerelor a şi b, şi notăm m = [a, b], dacă: 1. a m şi b m; 2. dacă m N este multiplu comun al numerelor a şi b, atunci m m. 4 Demonstraţi că dacă a, b, c N, a c, b c şi (a, b) = 1 atunci ab c. Soluţie. Vezi Cursul 5 Propoziţia 5.4 (a, b) = 1 u, v Z astfel încât au + bv = 1. Înmulţind cu c, rezultă că acu + bcv = c. Pe de altă parte, a c şi b c ab bc şi ab ac ab (acu + bcv) ====== acu+bcv=c ab c. II 1 Determinaţi toţi divizorii numărului

5 Soluţie. 140 = Rezultă că divizorii naturali ai lui 140 sunt de forma 2 a 3 b 7 c unde a {0, 1, 2}, b {0, 1}, c {0, 1}. Aceştia sunt: = 1, = 7, = 5, = 35, = 2, = 14, = 10, = 70, = 4, = 28, = 20, = 140 Ordonând crescător: D N 140 = {1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70, 140}. Divizorii întregi sunt: DZ 140 = {±1, ±2, ±4, ±5, ±7, ±10, ±14, ±20, ±28, ±35, ±70, ±140}. 2 Determinaţi, folosind algoritmul lui Euclid, cel mai mare divizor comun al numerelor 231 şi 140; scrieţi cel mai mare divizor comun ca o combinaţie liniară, cu coeficienţi întregi, a numerelor 231 şi 140. Soluţie. Vezi Fişa 5 Exerciţiul = = = = = Rezultă că cel mai mare divizor comun al numerelor 231 şi 140 este (231, 140) = 7. Urmărind algoritmul lui Euclid, obţinem 7 = = (140 91) (91 49) = = (140 91) = = ( ) = Demonstraţi, folosind principiul inducţiei matematice, că 2 n+2 > 2n + 5, oricare ar fi n N. Soluţie. Ne propunem să demonstrăm P (n) : 2 n+2 > 2n + 5, n N. Pasul I: Etapa de verificare [n = 1]. P (1) : 2 3 > 7 este adevărată. Pasul II: Pasul inductiv [ k 1, P (k) P (k + 1)]. Presupunem că P (k) este adevărată, adică 2 k+2 > 4k+10 2k+7 pentru k 1 =============== 2k+5. Înmulţind inegalitatea cu 2, rezultă că 2 2k+2 > 2(2k+5) 2 k+3 > 4k+10 2 (k+1)+2 > 2(k + 1) + 5, deci P (k + 1) este adevărată. Folosind principiul inducţiei matematice, rezultă că P (n) : 2 n+2 > 2n + 5 este adevărată n N. 4 (a) Scrieţi numărul 79 (10) în baza 6. (b) Determinaţi baza de numeraţie u în care 371 (u) 355 (u) divide 4 11 (u). 5

6 Soluţie. (a) 79 = = Deci, 79 (10) = 211 (6). (b) Vezi Fişa 3 Exerciţiul 22 Să observăm, pentru început că u N, u > (u) 355 (u) = (3u 2 + 7u + 1) (3u 2 + 5u + 5) = 2u (u) = 4(u + 1) = 4u + 4. (371 (u) 355 (u) ) 4 11 (u) (2u 4) (4u + 4) (2u 4) 12 ===== u N,u>7 2u 4 = 12 u = 8. (2u 4) (4u 8) ========= (2u 4) ((4u + 4) (4u 8)) 5 (a) Să se arate că dacă p N este un număr prim, p > 4, atunci p este de forma 6k + 1 sau de forma 6k 1 (k N ). (b) Deduceţi că restul împărţirii lui p 2 la 12 este 1. Soluţie. (a) p N, p > 4 p poate fi de forma 6k, 6k + 1, 6k + 2, 6k + 3, 6k 2, 6k 1, k N. 6k.2, (6k+2).2, (6k+3).3, (6k 2).2 Pe de altă parte, p > 4 prim p impar şi p nu este divizibil cu 3 ====================== p este de forma 6k + 1 sau de forma 6k 1 (k N ). (b) Folosind punctul anterior, rezultă că p 2 este de forma (6k±1) 2 = 36k 2 ±12k+1, deci restul împărţirii lui p 2 la 12 este 1. 6

7 Varianta 3 I 1 Enunţaţi Teorema fundamentală a aritmeticii. Soluţie. Vezi Curs 5 Teoremele 11 şi 12 Teoremă. (Teorema fundamentală a aritmeticii pentru numere naturale) Fie a N, a > 1. Atunci a se scrie în mod unic, până la ordinea factorilor, ca un produs de numere prime. Teoremă. (Teorema fundamentală a aritmeticii pentru numere întregi) Fie a Z, a > 1. Atunci a se scrie în mod unic, până la ordinea factorilor şi semnul acestora, ca un produs de numere prime. 2 Demonstraţi existenţa descompunerii oricărui număr natural n > 1 în factori indecompozabili. Soluţie. Fie S = {n N \ {0, 1} n nu poate fi scris a produs de factori indecompozabili}. Presupunem, prin reducere la absurd, că această mulţime este nevidă. Cum S N S are un cel mai mic element. Fie acesta n. Dacă n este indecompozabil n poate fi scris ca produs de 1 factor indecompozabil, n însuşi, deci n / S. Contradicţie. Deci n nu este indecompozabil n admite un divizor a 1, a n 1 < a < n b N, 1 < b < n astfel încât n = bc === b,c<n b, c S b şi c admit scriere ca produs de factori indecompozabili: b = b 1... b m, c = c 1... c k n = b 1... b m c 1... c k, deci n are scriere ca produs de factori indecompozabili n / S presupunerea făcută este falsă S =, ceea ce încheie demonstraţia. 3 Demonstraţi că dacă a, b, q, r N, a = bq + r atunci (a, b) = (b, r). Soluţie. Vezi Curs 5 Lema 6 Fie d = (a, b), d = (b, r). Deoarece d a şi d b, rezultă d r, deci d d. La fel, deoarece d r şi d b, rezultă d a, deci d d. Rezultă deci că d = d 4 Definiţi mulţimea numerelor întregi, plecând de la mulţimea numerelor naturale. Soluţie. Vezi Cursul 1 Secţiunea 1 Fie N mulţimea numerelor naturale. Pe mulţimea N N definim relaţia prin (m, n) (p, q) dacă m + q = n + p. Se demonstrează că este o relaţie de echivalenţă pe mulţimea N N. Clasa de echivalenţă corespunzătoare perechii (m, n) se notează (m, n) = {(p, q) N N (m, n) (p, q)} şi se numeşte număr întreg. Mulţimea claselor de echivalenţă se numeşte mulţimea numerelor întregi şi se notează cu Z. Avem deci Z = (N N)/. II 1 Determinaţi toţi divizorii numărului 132. Soluţie. 132 = Rezultă că divizorii naturali ai lui 132 sunt de forma 2 a 3 b 11 c unde a {0, 1, 2}, b {0, 1}, c {0, 1}. Aceştia sunt: = 1, = 11, = 3, 7

8 = 33, = 2, = 22, = 6, = 66, = 4, = 44, = 12, = 132 Ordonând crescător: D N 132 = {1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 22, 33, 44, 66, 132}. Divizorii întregi sunt: DZ 140 = {±1, ±2, ±3, ±4, ±6, ±11, ±12, ±22, ±33, ±44, ±66, ±132}. 2 Determinaţi, folosind algoritmul lui Euclid, cel mai mare divizor comun al numerelor 35 şi 132; scrieţi cel mai mare divizor comun ca o combinaţie liniară, cu coeficienţi întregi, a numerelor 35 şi 132. Soluţie. Vezi Fişa 5 Exerciţiul = = = = = = Rezultă că cel mai mare divizor comun al numerelor 132 şi 35 este (132, 35) = 1. Urmărind algoritmul lui Euclid, obţinem 1 = 3 2 = (27 3 8) (8 2 3) = = (27 3 8) = = (35 27) = = 13( ) = Demonstraţi, folosind principiul inducţiei matematice, că 3 n 3n, oricare ar fi n N. Soluţie. Ne propunem să demonstrăm P (n) : 3 n 3n, n N. Pasul I: Etapa de verificare [n = 1]. P (1) : este adevărată. Pasul II: Pasul inductiv [ k 1, P (k) P (k + 1)]. Presupunem că P (k) este adevărată, adică 3 k > 3k. Înmulţind inegalitatea cu 3, rezultă că 3 3 k 3 3k 3 k+1 9k 3k+3 pentru k 1 9k ============= 3 k+1 3(k + 1), deci P (k + 1) este adevărată. Folosind principiul inducţiei matematice, rezultă că 3 n 3n, n N. 4 (a) Scrieţi numărul 79 (10) în baza 4. (b) Determinaţi baza de numeraţie u în care 361 (u) 345 (u) divide 477 (u) 431 (u). Soluţie. (a) Deci, 79 (10) = 1033 (4). 79 = = =

9 (b) Vezi Fişa 3 Exerciţiul 22 Să observăm, pentru început că u N, u > (u) 345 (u) = (3u 2 + 6u + 1) (3u 2 + 4u + 5) = 2u (u) 433 (u) = (4u 2 + 7u + 7) (4u 2 + 3u + 3) = 4u + 4. (361 (u) 345 (u) ) (477 (u) 433 (u) ) (2u 4) (4u + 4) ========= (2u 4) (4u 8) (2u 4) ((4u + 4) (4u 8)) (2u 4) 12 ===== u N,u>7 2u 4 = 12 u = 8. 5 (a) Dacă p N este prim şi p > 5, atunci p 2 este de forma 5k + 1 sau de forma 5k 1 (k N ). (b) Deduceţi că 10 divide unul dintre numerele p 2 1 sau p Soluţie. (a) p > 5 prim p nu este divizibil cu 5. Apar următoarele cazuri: i p = 5b ± 1, b N p 2 = 25b 2 ± 10b + 1 hk=5b2 ±2b N ========= p 2 = 5k + 1. ii p = 5b ± 2, b N p 2 = 25b 2 ± 20b + 4 k=5b2 ±4b+1 N ========== p 2 = 5k 1. (b) p > 5 prim p este impar, deci 2 (p 2 1) şi 2 (p 2 +1). Folosind punctul anterior, rezultă următoarele cazuri: i p 2 = 5k + 1, k N 5 (p 2 1) 2 (p2 1), (2,5)=1 ========== 10 (p 2 1). ii p 2 = 5k 1, k N 5 (p 2 + 1) 2 (p2 +1), (2,5)=1 ========== 10 (p 2 + 1). 9

10 Varianta 4 I 1 Definiţi noţiunea de cel mai mare divizor comun. Soluţie. Vezi Curs 5 Definiţia 1 Definiţie. Fie a, b Z, a 0 sau b 0. Spunem că numărul întreg d este cel mai mare divizor comun al numerelor a şi b, şi notăm d = (a, b), dacă: 1. d a şi d b; 2. dacă d Z este divizor comun al numerelor a şi b, atunci d d. Dacă a = b = 0, definim (a, b) = 0. 2 Demonstraţi existenţa şi unicitatea celui mai mare divizor comun al numerelor naturale nenule a şi b. Soluţie. Vezi Curs 5 Propoziţia 1 şi Teorema 2 Folosim următorul rezultat Propoziţie. Fie a, b Z şi d = (a, b). Fie δ Z astfel încât următoarele proprietăţi sunt verificate: 1. δ este divizor comun al numerelor a şi b; 2. dacă d Z este divizor comun al numerelor a şi b, atunci d δ. Atunci d = δ. Demonstraţie: Deoarece δ este un divizor comun al numerelor a şi b, atunci, conform proprietăţii 2 din Definiţia celui mai mare divizor comun, δ d. Rezultă că δ d. Cum d N obţinem δ d. Pe de altă parte, şi d este un divizor comun al numerelor a şi b. Atunci conform proprietăţii 2 din enunţul propoziţiei, d δ. Rezultă deci că d = δ. Trecem la demonstraţia rezultatului: Teoremă. Oricare ar fi a, b Z, cel mai mare divizor comun al lor există şi este unic. Demonstraţie: Dacă a = b = 0 atunci (a, b) = 0 prin definiţie, deci există şi este unic. Presupunem că cel puţin unul din cele două numere este nenul, de exemplu b 0. Fie mulţimea M = {c N c a şi c b}. Mulţimea M este nevidă, deoarece 1 M şi mărginită, deoarece c b, c M. Atunci M are un cel mai mare element d. Este uşor de verificat că acesta verifică cele două condiţii din Propoziţie, deci d = (a, b). Unicitatea rezultă imediat din faptul că (a, b) satisface condiţia 2 din Propoziţie. 3 Enunţaţi Teorema Numerelor Prime. Soluţie. Vezi Curs 2 Teorema 4 Teoremă. (Teorema numerelor prime) Dacă n N, n 2, atunci π(n) lim n n = 1. ln n 4 Demonstraţi că dacă a, b Z şi (a, b) = d, atunci ( a d, b d) = 1. Soluţie. Vezi Cursul 5 Propoziţia 5.2 Rezultatul este valabil dacă (a, b) 0. (a, b) = d d a şi d b u, v Z astfel încât a = du, b = dv. Fie (u, v) = d d d a şi d d b d=(a,b) ==== dd d d = 1 ceea ce încheie demonstraţia. 10

11 II 1 Determinaţi toţi divizorii numărului 312. Soluţie. 312 = Rezultă că divizorii naturali ai lui 312 sunt de forma 2 a 3 b 13 c unde a {0, 1, 2, 3}, b {0, 1}, c {0, 1}. Aceştia sunt: = 1, = 13, = 3, = 39, = 2, = 26, = 6, = 78, = 4, = 52, = 12, = 156, = 8, = 104, = 24, = 312. Ordonând crescător: D312 N = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 24, 26, 39, 52, 78, 156, 312}. Divizorii întregi sunt: = {±1, ±2, ±3, ±4, ±6, ±8, ±12, ±13, ±16, ±24, ±26, ±39, ±52, ±78, ±156, ±312}. D Z Determinaţi, folosind algoritmul lui Euclid, cel mai mare divizor comun al numerelor 312 şi 75; scrieţi cel mai mare divizor comun ca o combinaţie liniară, cu coeficienţi întregi, a numerelor 312 şi 75. Soluţie. Vezi Fişa 5 Exerciţiul = = = Rezultă că cel mai mare divizor comun al numerelor 312 şi 75 este (312, 75) = 3. Urmărind algoritmul lui Euclid, obţinem 3 = = 75 6( ) = Demonstraţi, folosind principiul inducţiei matematice, că 2 n > 2n 1, oricare ar fi n N. 11

12 Soluţie. Ne propunem să demonstrăm P (n) : 2 n > 2n 1, n N. Pentru n = 0, P (0) : 2 0 > este adevărată. Pentru n = 1, P (1) : 2 1 > este adevărată. Pasul I: Etapa de verificare [n = 2]. P (2) : 2 2 > este adevărată. Pasul II: Pasul inductiv [ k 2, P (k) P (k + 1)]. Presupunem că P (k) este adevărată, adică 2 k > 4k 2 2k+1 pentru k 2 ============== 2 k 1. Înmulţind inegalitatea cu 2, rezultă că 2 2k > 2(2k 1) 2 k+1 > 4k 2 2 k+1 > 2k + 1, deci P (k + 1) este adevărată. Folosind principiul inducţiei matematice, rezultă că P (n) : 2 n > 2n 1 este adevărată n N \ {0, 1}. Cum P (0), P (1) sunt, de asemenea adevărate, rezultă că: 2 n > 2n 1, n N. 4 (a) Scrieţi numărul 85 (10) în baza 7. (b) Determinaţi baza de numeraţie u în care 571 (u) 555 (u) divide 377 (u) 333 (u). Soluţie. (a) 85 = = Deci, 85 (10) = 151 (7). (b) Vezi Fişa 3 Exerciţiul 22 Să observăm, pentru început că u N, u > (u) 555 (u) = (5u 2 + 7u + 1) (5u 2 + 5u + 5) = 2u (u) 333 (u) = (3u 2 + 7u + 7) (3u 2 + 3u + 3) = 4u + 4. (571 (u) 555 (u) ) (377 (u) 333 (u) ) (2u 4) (4u + 4) ========= (2u 4) (4u 8) (2u 4) ((4u + 4) (4u 8)) (2u 4) 12 ===== u N,u>7 2u 4 = 12 u = 8. 5 (a) Să se arate că dacă p N este un număr prim, p > 4, atunci p este de forma 6k + 1 sau de forma 6k + 5 (k N). (b) Deduceţi că dacă p N, p > 4 este prim, atunci p este număr compus. Soluţie. (a) p N, p > 4 p poate fi de forma 6k, 6k + 1, 6k + 2, 6k + 3, 6k + 4, 6k + 5, k N. Pe de altă parte, p > 4 prim p impar şi p nu este divizibil cu 3 este de forma 6k + 1 (k N ) sau de forma 6k + 5 (k N). (b) Folosind punctul anterior, rezultă două cazuri: 6k.2, (6k+2).2, (6k+3).3, (6k+4).2 ====================== p i p = 6k + 1, k N p = 36k k + 3 = 3(12k 2 + 4k + 1) 12k2 +4k+1>1, k>0 ============ p este compus. ii p = 6k + 5, k N p = 36k k + 27 = 3(12k k + 9) 12k2 +20k+9>1 ========= p este compus. 12

13 Varianta 5 I 1 Definiţi noţiunea de cel mai mic multiplu comun al numerelor întregi a şi b. Soluţie. Vezi Curs 5 Definiţia 3 Definiţie. Fie a, b Z. Spunem că numărul întreg m este cel mai mic multiplu comun al numerelor a şi b, şi notăm m = [a, b], dacă: 1. a m şi b m; 2. dacă m Z este multiplu comun al numerelor a şi b, atunci m m. 2 Demonstraţi că dacă a, b N, atunci (a, b) [a, b] = a b. Soluţie. Vezi Curs 6 Teorema 2 Dacă (a, b) = 0, reultatul este verificat. Altfel, fie (a, b) = d d a şi d b u, v Z astfel încât a = du, b = dv cu (u, v) = 1. Vrem să arătăm că [a, b] = duv. duv = av a duv; duv = bu b duv. Fie m astfel încât a m şi b m α, β N astfel încât m = aα = bβ duα = dvβ uα = vβ ==== (u,v)=1 α. v m. m ceea ce încheie demonstraţia. 3 Enunţaţi Principiul Trihotomiei în N. Soluţie. Vezi Curs 2 Teorema 3 Teoremă. (Principiul trihotomiei, PT) Pentru două numere naturale m şi n una şi numai una din următoarele relaţii are loc: m < n, m = n sau m > n. 4 Demonstraţi că dacă a N, a > 1 este compus, atunci există b, c N, 1 < b, c < a astfel încât a = bc. Soluţie. Vezi Cursul 6 Propoziţia 1 a este compus b N, b a, b 1, b a 1 < b < a. Cum b a c N astfel încât a = bc ==== 1<b<a 1 < c < a, ceea ce încheie demonstraţia. II 1 Determinaţi toţi divizorii numărului 220. Soluţie. 220 = Rezultă că divizorii naturali ai lui 220 sunt de forma 2 a 5 b 11 c unde a {0, 1, 2}, b {0, 1}, c {0, 1}. Aceştia sunt: = 1, = 11, = 5, = 55, = 2, = 22, = 20, = 110, 13

14 = 4, = 44, = 20, = 220 Ordonând crescător: D N 220 = {1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, 220}. Divizorii întregi sunt: DZ 252 = {±1, ±2, ±4, ±5, ±10, ±11, ±20, ±22, ±44, ±55, ±110, ±220}. 2 Determinaţi, folosind algoritmul lui Euclid, cel mai mare divizor comun al numerelor 231 şi 220; scrieţi cel mai mare divizor comun ca o combinaţie liniară, cu coeficienţi întregi, a numerelor 231 şi 220. Soluţie. Vezi Fişa 5 Exerciţiul = = Rezultă că cel mai mare divizor comun al numerelor 231 şi 220 este (231, 220) = 11. Urmărind algoritmul lui Euclid, obţinem 11 = Demonstraţi, folosind principiul inducţiei matematice, că 3 n+2 > 3n + 5, oricare ar fi n N. Soluţie. Ne propunem să demonstrăm P (n) : 3 n+2 > 3n + 5, n N. Pasul I: Etapa de verificare [n = 0]. P (0) : 3 2 > 5 este adevărată. Pasul II: Pasul inductiv [ k 0, P (k) P (k + 1)]. Presupunem că P (k) este adevărată, adică 3 k+2 > 9k+15 3k+8 pentru k 0 =============== 3k+5. Înmulţind inegalitatea cu 3, rezultă că 3 3k+2 > 3(3k+5) 3 k+3 > 9k+15 3 (k+1)+2 > 3(k + 1) + 5, deci P (k + 1) este adevărată. Folosind principiul inducţiei matematice, rezultă că P (n) : 3 n+2 > 3n + 5 este adevărată n N. 4 (a) Scrieţi numărul 91 (10) în baza 8. (b) Determinaţi baza de numeraţie u în care 672 (u) 656 (u) divide 2 22 (u). Soluţie. (a) 91 = = Deci, 91 (10) = 133 (8). (b) Vezi Fişa 3 Exerciţiul 22 Să observăm, pentru început că u N, u > (u) 656 (u) = (6u 2 + 7u + 2) (6u 2 + 5u + 6) = 2u (u) = 2(2u + 2) = 4u + 4. (672 (u) 656 (u) ) (2 22 (u) ) (2u 4) (4u + 4) ========= (2u 4) (4u 8) (2u 4) ((4u + 4) (4u 8)) (2u 4) 12 ===== u N,u>7 2u 4 = 12 u = 8. 5 (a) Arătaţi că dacă p N, p > 4 este impar, atunci p 2 este de forma 4k + 1 (k N ). (b) Deduceţi că dacă p 5, q 5 sunt ambele numere prime, atunci 24 (p 2 q 2 ). Soluţie. (a) p > 4 prim p impar, adică a N astfel încât p = 2a+1 p 2 = 4a 2 +4a+1 k=a2 +a N ======= p 2 = 4k

15 (b) p > 4 prim p impar, adică a N astfel încât p = 4a ± 1 p 2 = 16a 2 ± 8a + 1. q > 4 prim q impar, adică b N astfel încât q = 4b ± 1 q 2 = 16b 2 ± 8b + 1. p 2 q 2 = (16(a 2 b 2 ) + 8(±a b). 8. p > 4 prim p nu este divizibil cu 3 adică c N astfel încât p = 3c ± 1 p 2 = 9c 2 ± 6c + 1. q > 4 prim q nu este divizibil cu 3 adică d N astfel încât q = 3d ± 1 q 2 = 9d 2 ± 6d + 1. p 2 q 2 = (9(c 2 d 2 ) + 6(±c d)). 3. Am demonstrat că 3 (p 2 q 2 ), 8 (p 2 q 2 ) ==== (3,8)=1 24 (p 2 q 2 ). 15

16 Varianta 6 I 1 Definiţi noţiunea de sistem Peano. Soluţie. Vezi Curs 1 Definiţia 1 Definiţie. Numim sistem Peano un triplet (N, 0, σ) unde N este o mulţime, 0 N este un element fixat al ei şi σ : N N este o funcţie, astfel încât sunt verificate următoarele axiome (Axiomele lui Peano): P1 0 / σ(n) : σ(a) 0, a N. P2 funcţia σ este o funcţie injectivă: σ(a) = σ(b) a = b. P3 (Axioma inducţiei): dacă M N astfel încât 0 M m M σ(m) M atunci M = N. 2 Dacă a, b N şi d = (a, b), demonstraţi că există numerele întregi u şi v astfel încât d = au + bv. Soluţie. Vezi Curs 5 Teorema 3 Dacă a = b = 0 atunci teorema este adevărată cu u, v arbitrari. Presupunem că cel puţin unul din cele două numere este nenul, de exemplu b 0. Fie mulţimea M = {α = ax + by α N, x, y Z} N. Mulţimea M este nevidă, deoarece a M: a = a x + b 0, cu x = 1 dacă a 0 şi x = 1 dacă a < 0. Atunci, conform Principiului Bunei Ordonări, M are un prim element δ = x 0 a + y 0 b. Vom arăta că δ verifică cele două condiţii ale Definiţiei celui mai mare divizor comun. Teorema împărţirii cu rest implică faptul că există q, r Z astfel încât a = qδ + r, 0 r < δ. Atunci obţinem r = a qδ = a q(x 0 a + y 0 b) = a(1 qx 0 ) + b( qy 0 ). Dacă r 0, atunci r M, ceea ce contrazice minimalitatea lui δ în M. Deci, r = 0, prin urmare δ a. În mod analog obţinem δ b. Pe de altă parte, dacă d Z, d a şi d b atunci d (ax 0 + y 0 b) = δ, deci δ = (a, b). 3 Enunţaţi Teorema fundamentală a aritmeticii. Soluţie. Vezi Curs 5 Teoremele 11 şi 12 Teoremă. (Teorema fundamentală a aritmeticii pentru numere naturale) Fie a N, a > 1. Atunci a se scrie în mod unic, până la ordinea factorilor, ca un produs de numere prime. Teoremă. (Teorema fundamentală a aritmeticii pentru numere întregi) Fie a Z, a > 1. Atunci a se scrie în mod unic, până la ordinea factorilor şi semnul acestora, ca un produs de numere prime. 4 Enunţaţi şi demonstraţi criteriul de divizibilitate cu 3. Soluţie. Vezi Cursul 4 Secţiunea Teoremă. Numărul a = a n a n 1... a 1 a 0 se divide la 3 dacă şi numai dacă suma cifrelor sale n i=0 a i se divide la 3. 16

17 Demonstraţie: a. 3 n i=0 10i a i. 3 n i=0 (9 + 1)i a i. 3 (9+1)i =9k i +1 ======= n i=0 (9k i + 1) a i. 3 n i=0 a i. 3. II 1 Determinaţi toţi divizorii numărului 165. Soluţie. 165 = Rezultă că divizorii naturali ai lui 165 sunt de forma 3 a 5 b 11 c unde a {0, 1}, b {0, 1}, c {0, 1}. Aceştia sunt: = 1, = 11, = 5, = 55, = 3, = 33, = 15, = 165. Ordonând crescător: D165 N = {1, 3, 5, 11, 15, 33, 55, 165}. Divizorii întregi sunt: D252 Z = {±1, ±3, ±5, ±11, ±15, ±33, ±55, ±165}. 2 Determinaţi, folosind algoritmul lui Euclid, cel mai mare divizor comun al numerelor 26 şi 165; scrieţi cel mai mare divizor comun ca o combinaţie liniară, cu coeficienţi întregi, a numerelor 26 şi 165. Soluţie. Vezi Fişa 5 Exerciţiul = = = Rezultă că cel mai mare divizor comun al numerelor 26 şi 165 este (26, 165) = 1. Urmărind algoritmul lui Euclid, obţinem 1 = 9 8 = ( ) (26 2 9) = ( ) = Demonstraţi, folosind principiul inducţiei matematice, că 5 n 5n, oricare ar fi n N. Soluţie. Ne propunem să demonstrăm P (n) : 5 n 5n, n N. Pasul I: Etapa de verificare [n = 1]. P (1) : este adevărată. Pasul II: Pasul inductiv [ k 1, P (k) P (k + 1)]. Presupunem că P (k) este adevărată, adică 5 k > 5k. Înmulţind inegalitatea cu 5, rezultă că 5 5 k 5 5k 5 k+1 25k 5k+5 pentru k 1 25k ============= 5 k+1 > 5(k + 1), deci P (k + 1) este adevărată. Folosind principiul inducţiei matematice, rezultă că 5 n > 5n, n N. 4 (a) Să se efectueze, în baza 6, 504 (6) (6). (b) În ce sistem de numeraţie are loc = 5015? 17

18 Soluţie. (a) Vezi Fişa 3 Exerciţiul = 7 4 (6) + 3 (6) = 11 (6) = 3 0 (6) + 2 (6) + 1 (6) = 3 (6) = 8 5 (6) + 3 (6) = 12 (6) Deci, 504 (6) (6) = 1231 (6). (b) Vezi Fişa 3 Exerciţiul 7 Fie u baza de numeraţie în care au loc operaţiile. Să observăm, pentru început că u N, u > (u) = u 2 + 2u (u) = 3u (u) = 5u 3 + u (u) 37 (u) = (u 2 + 2u + 3)(3u + 7) = 3u u u (u) 37 (u) = 5015 (u) 3u u u + 21 = 5u 3 + u + 5 2u 3 13u 2 22u 16 = 0 (u 8)(2u 2 + 3u + 2) = 0 ======== u natural,u>7 u = 8. 5 (a) Să se arate că dacă p N este un număr prim, p > 4, atunci p este de forma 6k + 1 sau de forma 6k + 5 (k N ). (b) Arătaţi că dacă p 1, p 2,... p n sunt numere naturale de forma 6k + 5, atunci N = 6p 1 p 2... p n 1 are un divizor prim de forma 6k + 5. Soluţie. (a) p N, p > 4 p poate fi de forma 6k, 6k + 1, 6k + 2, 6k + 3, 6k + 4, 6k + 5, k N. 6k.2, (6k+2).2, (6k+3).3, (6k+4).2 Pe de altă parte, p > 4 prim p impar şi p nu este divizibil cu 3 ====================== p este de forma 6k + 1 sau de forma 6k + 5 (k N ). (b) N este de forma 6k + 5. Dacă N este prim, problema este demonstrată. Dacă N este compus, fiind de forma 6k + 5, el nu are ca divizori primi 2 şi 3. Conform punctului anterior, aceştia sunt de forma 6k +1, 6k +5. Dacă toţi divizorii primi ar fi de forma 6k +1, atunci N ar fi de forma 6k +1 (produsul a două numere de forma 6k + 1 este de forma 6k + 1), ceea ce nu este adevărat. Deci, N are un divizor prim de forma 6k

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

Aritmetică. 1 Mulţimea numerelor naturale

Aritmetică. 1 Mulţimea numerelor naturale Aritmetică. 1 Mulţimea numerelor naturale Calitatea unei propoziţii matematice de a fi adevărată (sau falsă) se demonstrează (numim atunci propoziţia respectivă teoremă, lemă, propoziţie, corolar, etc)

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 Şiruri de numere reale

Curs 2 Şiruri de numere reale Curs 2 Şiruri de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Convergenţă şi mărginire Teoremă Orice şir convergent este mărginit. Demonstraţie Fie (x n ) n 0 un

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15

Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15 MĂSURI RELE Cursul 13 15 Măsuri reale Fie (,, µ) un spaţiu cu măsură completă şi f : R o funcţie -măsurabilă. Cum am văzut în Teorema 11.29, dacă f are integrală pe, atunci funcţia de mulţime ν : R, ν()

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Coordonatori DANA HEUBERGER NICOLAE MUŞUROIA Nicolae Muşuroia Gheorghe Boroica Vasile Pop Dana Heuberger Florin Bojor MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Clasa a

Διαβάστε περισσότερα

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă Noţiunea de spaţiu liniar 1 Noţiunea de spaţiu liniar Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară 2 Mulţime infinită liniar independentă 3 Schimbarea coordonatelor unui vector la o schimbare

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

Principiul Inductiei Matematice.

Principiul Inductiei Matematice. Principiul Inductiei Matematice. Principiul inductiei matematice constituie un mijloc important de demonstratie in matematica a propozitiilor (afirmatiilor) ce depind de argument natural. Metoda inductiei

Διαβάστε περισσότερα

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă.

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă. Sala: 2103 Decembrie 2014 Conf. univ. dr.: Dragoş-Pătru Covei CURS 11: ALGEBRĂ Specializarea: C.E., I.E., S.P.E. Nota: Acest curs nu a fost supus unui proces riguros de recenzare pentru a fi oficial publicat.

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l +

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l + Semnul local al unei funcţii care are limită. Propoziţie. Fie f : D (, d) R, x 0 D. Presupunem că lim x x 0 f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl,

Διαβάστε περισσότερα

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale Transformări 1 Noţiunea de transformare liniară Proprietăţi. Operaţii Nucleul şi imagine Rangul şi defectul unei transformări 2 Matricea unei transformări Relaţia dintre rang şi defect Schimbarea matricei

Διαβάστε περισσότερα

Rădăcini primitive modulo n

Rădăcini primitive modulo n Universitatea Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică Rădăcini primitive modulo n Îndrumător ştiinţific: Prof. Dr. Victor Alexandru 2010 Rezumat Tema lucrarii este studiul radacinilor primitive.

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune .3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune Definiţia.3. Se numeşte bază a spaţiului vectorial V o familie de vectori B care îndeplineşte condiţiile de mai jos: a) B este liniar independentă; b) B este

Διαβάστε περισσότερα

Criptosisteme cu cheie publică III

Criptosisteme cu cheie publică III Criptosisteme cu cheie publică III Anul II Aprilie 2017 Problema rucsacului ( knapsack problem ) Considerăm un număr natural V > 0 şi o mulţime finită de numere naturale pozitive {v 0, v 1,..., v k 1 }.

Διαβάστε περισσότερα

Criterii de comutativitate a grupurilor

Criterii de comutativitate a grupurilor Criterii de comutativitate a grupurilor Marius Tărnăuceanu 10.03.2017 Abstract În această lucrare vom prezenta mai multe condiţii suficiente de comutativitate a grupurilor. MSC (2010): 20A05, 20K99. Key

Διαβάστε περισσότερα

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)).

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)). Teoremă. (Y = f(x)). Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism Demonstraţie. f este continuă pe X: x 0 X, S Y (f(x 0 ), ε), S X (x 0, ε) aşa ca f(s X (x 0, ε)) = S Y (f(x 0 ), ε) : y

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013

O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013 O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013 Marius Tărnăuceanu 1 Aprilie 2013 Abstract În această lucrare vom prezenta un rezultat ce extinde Problema

Διαβάστε περισσότερα

riptografie şi Securitate

riptografie şi Securitate riptografie şi Securitate - Prelegerea 12 - Scheme de criptare CCA sigure Adela Georgescu, Ruxandra F. Olimid Facultatea de Matematică şi Informatică Universitatea din Bucureşti Cuprins 1. Schemă de criptare

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite Capitolul 4 Integrale improprii 7-8 În cadrul studiului integrabilităţii iemann a unei funcţii s-au evidenţiat douăcondiţii esenţiale:. funcţia :[ ] este definită peintervalînchis şi mărginit (interval

Διαβάστε περισσότερα

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3)

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3) BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 8 mi 0 (brjul ) Problem Arătţi că dcă, b, c sunt numere rele cre verifică + b + c =, tunci re loc ineglitte xy + yz + zx Problem Fie şi b numere nturle nenule Dcă numărul

Διαβάστε περισσότερα

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011 Functii Breviar teoretic 8 ianuarie 011 15 ianuarie 011 I Fie I, interval si f : I 1) a) functia f este (strict) crescatoare pe I daca x, y I, x< y ( f( x) < f( y)), f( x) f( y) b) functia f este (strict)

Διαβάστε περισσότερα

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu Primul test de selecție pentru juniori I. Să se determine numerele prime p, q, r cu proprietatea că 1 p + 1 q + 1 r 1. Fie ABCD un patrulater convex cu m( BCD) = 10, m( CBA) = 45, m( CBD) = 15 și m( CAB)

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită.

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită. Trignmetrie Funcţia sinus sin : [, ] este peridică (periada principală T * = ), impară, mărginită. Funcţia arcsinus arcsin : [, ], este impară, mărginită, bijectivă. Funcţia csinus cs : [, ] este peridică

Διαβάστε περισσότερα

Funcţii Ciudate. Beniamin Bogoşel

Funcţii Ciudate. Beniamin Bogoşel Funcţii Ciudate Beniamin Bogoşel Scopul acestui articol este construcţia unor funcţii neobişnuite din punct de vedere intuitiv, care au anumite proprietăţi interesante. Construcţia acestor funcţii se face

Διαβάστε περισσότερα

2 Fracţii continue Fracţii continue finite Fracţii continue infinite Fracţii continue periodice... 43

2 Fracţii continue Fracţii continue finite Fracţii continue infinite Fracţii continue periodice... 43 Cuprins Notaţii 9 1 Numere întregi 11 1.1 Divizibilitate în N...................... 11 1. Relaţia de divizibilitate pe Z................ 13 1.3 Teorema fundamentală a aritmeticii............ 0 1.4 Numere

Διαβάστε περισσότερα

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt.

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt. liberi 1 liberi 2 3 4 Segment orientat liberi Fie S spaţiul geometric tridimensional cu axiomele lui Euclid. Orice pereche de puncte din S, notată (A, B) se numeşte segment orientat. Dacă A B, atunci direcţia

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, aprilie 7 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (3 puncte) ) (5 puncte) Fie matricele A = 3 4 9 8

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC SEMINAR 4 Funcţii de mai multe variabile continuare). Să se arate că funcţia z,

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare

Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R În cele ce urmează, vom studia unele proprietăţi ale mulţimilor din R. Astfel, vom caracteriza locul" unui punct în cadrul unei mulţimi (în limba

Διαβάστε περισσότερα

Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, noiembrie Subiecte clasa a VII-a

Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, noiembrie Subiecte clasa a VII-a Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, -3 noiembrie 0 Subiecte clasa a VII-a. Fie în exteriorul triunghiului ascuţitunghic ABC, triunghiurile dreptunghice ABP şi ACT cu ipotenuzele

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, 5 martie 18 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IMPORTANTĂ: 1 Problemele tip grilă (Partea A pot avea unul

Διαβάστε περισσότερα

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ CONCURS DE ADMITERE, 7 iulie 207 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (30 puncte) ) (0 puncte) Să se arate că oricare ar

Διαβάστε περισσότερα

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi Lect. dr. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC http://math.etti.tuiasi.ro/maticiuc/ CURS XI XII SINTEZĂ 1 Algebra vectorială

Διαβάστε περισσότερα

z a + c 0 + c 1 (z a)

z a + c 0 + c 1 (z a) 1 Serii Laurent (continuare) Teorema 1.1 Fie D C un domeniu, a D şi f : D \ {a} C o funcţie olomorfă. Punctul a este pol multiplu de ordin p al lui f dacă şi numai dacă dezvoltarea în serie Laurent a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I.

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I. Modelul 4 Se acordă din oficiu puncte.. Fie numărul complex z = i. Calculaţi (z ) 25. 2. Dacă x şi x 2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 9x+8 =, atunci să se calculeze x2 +x2 2 x x 2. 3. Rezolvaţi în mulţimea

Διαβάστε περισσότερα

Aritmetică în domenii de integritate şi teoria modulelor. Note de curs

Aritmetică în domenii de integritate şi teoria modulelor. Note de curs Aritmetică în domenii de integritate şi teoria modulelor Note de curs În prima parte a cursului, vom prezenta câteva clase remarcabile de domenii de integritate şi legăturile dintre acestea A doua parte

Διαβάστε περισσότερα

SEMINARUL 3. Cap. II Serii de numere reale. asociat seriei. (3n 5)(3n 2) + 1. (3n 2)(3n+1) (3n 2) (3n + 1) = a

SEMINARUL 3. Cap. II Serii de numere reale. asociat seriei. (3n 5)(3n 2) + 1. (3n 2)(3n+1) (3n 2) (3n + 1) = a Capitolul II: Serii de umere reale. Lect. dr. Lucia Maticiuc Facultatea de Hidrotehică, Geodezie şi Igieria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucia MATICIUC SEMINARUL 3. Cap. II Serii

Διαβάστε περισσότερα

Matematici în Criptografie. Adrian Atanasiu

Matematici în Criptografie. Adrian Atanasiu Matematici în Criptografie Adrian Atanasiu 3 Prefaţă În era digitală cum este şi firesc criptografia este omniprezentă. Tehnicile criptografice sunt folosite pentru a securiza comunicaţiile derulate prin

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul II. Grupuri. II.1. Grupuri; subgrupuri; divizori normali; grupuri factor

Capitolul II. Grupuri. II.1. Grupuri; subgrupuri; divizori normali; grupuri factor Capitolul II Grupuri II.1. Grupuri; subgrupuri; divizori normali; grupuri factor Definiţia 1. Fie G o mulţime nevidă şi " " operaţie algebrică pe G. Cuplul (G, ) se numeşte grup, dacă sunt satisfăcute

Διαβάστε περισσότερα

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare Matrice 1 Matrice Adunarea matricelor Înmulţirea cu scalar. Produsul 2 Proprietăţi ale determinanţilor Rangul unei matrice 3 neomogene omogene Metoda lui Gauss (Metoda eliminării) Notiunea de matrice Matrice

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

Διαβάστε περισσότερα

III. Reprezentarea informaţiei în sistemele de calcul

III. Reprezentarea informaţiei în sistemele de calcul Metode Numerice Curs 3 III. Reprezentarea informaţiei în sistemele de calcul III.1. Reprezentarea internă a numerelor întregi III. 1.1. Reprezentarea internă a numerelor întregi fără semn (pozitive) Reprezentarea

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 2. Integrala stochastică

Capitolul 2. Integrala stochastică Capitolul 2 Integrala stochastică 5 CAPITOLUL 2. INTEGRALA STOCHASTICĂ 51 2.1 Introducere În acest capitol vom prezenta construcţia integralei stochastice Itô H sdm s, unde M s este o martingală locală

Διαβάστε περισσότερα

Principiul incluziunii si excluziunii. Generarea şi ordonarea permutărilor. Principiul porumbeilor. Pri

Principiul incluziunii si excluziunii. Generarea şi ordonarea permutărilor. Principiul porumbeilor. Pri Generarea şi ordonarea permutărilor. Principiul porumbeilor. Principiul incluziunii si excluziunii Recapitulare din cursul trecut Presupunem că A este o mulţime cu n elemente. Recapitulare din cursul trecut

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Noțiuni teoretice Criteriul Hurwitz de analiză a stabilității sistemelor liniare În cazul sistemelor liniare, stabilitatea este o condiție de localizare

Διαβάστε περισσότερα

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica.

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica. Progresii aritmetice si geometrice Progresia aritmetica. Definitia 1. Sirul numeric (a n ) n N se numeste progresie aritmetica, daca exista un numar real d, numit ratia progresia, astfel incat a n+1 a

Διαβάστε περισσότερα

Al cincilea baraj de selecţie pentru OBMJ Bucureşti, 28 mai 2015

Al cincilea baraj de selecţie pentru OBMJ Bucureşti, 28 mai 2015 Societatea de Ştiinţe Matematice din România Ministerul Educaţiei Naţionale Al cincilea baraj de selecţie pentru OBMJ Bucureşti, 28 mai 2015 Problema 1. Arătaţi că numărul 1 se poate reprezenta ca suma

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a V-a

Subiecte Clasa a V-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. 1. Probleme

SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. 1. Probleme SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. Probleme. Să se precizeze dacă funcţiile de mai jos sunt absolut integrabile pe R şi, în caz afirmativ să se calculeze { transformata Fourier., t a. σ(t), t < ; b. f(t) σ(t)

Διαβάστε περισσότερα

Examen AG. Student:... Grupa:... ianuarie 2011

Examen AG. Student:... Grupa:... ianuarie 2011 Problema 1. Pentru ce valori ale lui n,m N (n,m 1) graful K n,m este eulerian? Problema 2. Să se construiască o funcţie care să recunoască un graf P 3 -free. La intrare aceasta va primi un graf G = ({1,...,n},E)

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1998 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1998 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 998 Clasa a V-a. La gara Timișoara se eliberează trei bilete de tren: unul pentru Arad, altul pentru Deva și al treilea pentru Reșița. Cel pentru Deva

Διαβάστε περισσότερα

CURS VII-IX. Capitolul IV: Funcţii derivabile. Derivate şi diferenţiale. 1 Derivata unei funcţii. Interpretarea geometrică.

CURS VII-IX. Capitolul IV: Funcţii derivabile. Derivate şi diferenţiale. 1 Derivata unei funcţii. Interpretarea geometrică. Lect dr Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr Lucian MATICIUC CURS VII-IX Capitolul IV: Funcţii derivabile Derivate şi diferenţiale 1

Διαβάστε περισσότερα

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii.

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. Seminarul 1 Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. 1.1 Breviar teoretic 1.1.1 Esalonul Redus pe Linii (ERL) Definitia 1. O matrice A L R mxn este in forma de Esalon Redus pe Linii (ERL), daca indeplineste

Διαβάστε περισσότερα

1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,...

1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,... 1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,..., X n şi coeficienţi în K se înţelege un ansamblu de egalităţi formale

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ. Ediţia a XVII-a, 7 8 Aprilie CLASA a IV-a

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ. Ediţia a XVII-a, 7 8 Aprilie CLASA a IV-a Ediţia a XVII-a, 7 8 Aprilie 207 SUBIECTUL CLASA a IV-a Într-o zi de Duminică, la Salina Turda, a venit un grup de vizitatori, băieți și de două ori mai multe fete. Au intrat în Salină 324 băieți și 400

Διαβάστε περισσότερα

1 Corpuri finite. 1.1 Introducere. Reamintim mai intai

1 Corpuri finite. 1.1 Introducere. Reamintim mai intai 1 Corpuri finite. 1.1 Introducere Reamintim mai intai Definiţie 1 Se numeşte corp un inel comutativ (K,+, ) cu proprietatea ca orice element nenul x din k este inversabil, i.e. există x 1 k astfel încât

Διαβάστε περισσότερα

Algebră liniară CAPITOLUL 3

Algebră liniară CAPITOLUL 3 Algebră liniară CAPITOLUL 3 TRANSFORĂRI LINIARE 3.. Definiţia transformării liniare Definiţia 3... Fie V şi W două spaţii vectoriale peste un corp comutativ K. O funcţie u: V W se numeşte transformare

Διαβάστε περισσότερα

Conice - Câteva proprietǎţi elementare

Conice - Câteva proprietǎţi elementare Conice - Câteva proprietǎţi elementare lect.dr. Mihai Chiş Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Universitatea de Vest din Timişoara Viitori Olimpici ediţia a 5-a, etapa I, clasa a XII-a 1 Definiţii

Διαβάστε περισσότερα

6 n=1. cos 2n. 6 n=1. n=1. este CONV (fiind seria armonică pentru α = 6 > 1), rezultă

6 n=1. cos 2n. 6 n=1. n=1. este CONV (fiind seria armonică pentru α = 6 > 1), rezultă Semiar 5 Serii cu termei oarecare Probleme rezolvate Problema 5 Să se determie atura seriei cos 5 cos Soluţie 5 Şirul a 5 este cu termei oarecare Studiem absolut covergeţa seriei Petru că cos a 5 5 5 şi

Διαβάστε περισσότερα

a) (3p) Sa se calculeze XY A. b) (4p) Sa se calculeze determinantul si rangul matricei A. c) (3p) Sa se calculeze A.

a) (3p) Sa se calculeze XY A. b) (4p) Sa se calculeze determinantul si rangul matricei A. c) (3p) Sa se calculeze A. Bac Variata Proil: mate-izica, iormatica, metrologie Subiectul I (3 p) Se cosidera matricele: X =, Y = ( ) si A= a) (3p) Sa se calculeze XY A b) (4p) Sa se calculeze determiatul si ragul matricei A c)

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEA NUMERELOR REALE

MULTIMEA NUMERELOR REALE www.webmteinfo.com cu noi totul pre mi usor MULTIMEA NUMERELOR REALE office@ webmteinfo.com 1.1 Rdcin ptrt unui numr nturl ptrt perfect Ptrtul unui numr rtionl este totdeun pozitiv su zero (dic nenegtiv).

Διαβάστε περισσότερα

CURS 5 Spaţii liniare. Spaţiul liniar R n

CURS 5 Spaţii liniare. Spaţiul liniar R n CURS 5 Spaţii liniare. Spaţiul liniar R n A. Arusoaie arusoaie.andreea@gmail.com andreea.arusoaie@info.uaic.ro Facultatea de Informatică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 30 Octombrie 2017 Structura

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii Clasa a IX-a 1 x 1 a) Demonstrați inegalitatea 1, x (0, 1) x x b) Demonstrați că, dacă a 1, a,, a n (0, 1) astfel încât a 1 +a + +a n = 1, atunci: a +a 3 + +a n a1 +a 3 + +a n a1 +a + +a n 1 + + + < 1

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

Probleme pentru clasa a XI-a

Probleme pentru clasa a XI-a Probleme pentru clasa a XI-a 1 ( ) 01. Fie A si B doua matrici de ordin n cu elemente numere reale, care satisfac relatia AB = A + B. a) Sa se arate ca det(a 2 + B 2 ) 0. b) Sa se arate ca rang A + B =

Διαβάστε περισσότερα

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Miisterul Educaţiei Națioale Cetrul Naţioal de Evaluare şi Eamiare Eameul de bacalaureat aţioal 08 Proba E c) Matematică M_mate-ifo Clasa a XI-a Toate subiectele sut obligatorii Se acordă 0 pucte di oficiu

Διαβάστε περισσότερα

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Subspatii ane Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia VI Subspatii ane Table of Contents 1 Structura de spatiu an E 3 2 Subspatii

Διαβάστε περισσότερα

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA DREAPTA Fie punctele A ( xa, ya ), B ( xb, yb ), C ( xc, yc ) şi D ( xd, yd ) în planul xoy. 1)Distanţa AB = (x x ) + (y y ) Ex. Fie punctele A( 1, -3) şi B( -2, 5). Calculaţi distanţa AB. AB = ( 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

Integrale cu parametru

Integrale cu parametru 1 Integrle proprii cu prmetru 2 3 Integrle proprii cu prmetru Definiţi 1.1 Dcă f : [, b ] E R, E R este o funcţie cu propriette că pentru orice y E, funcţi de vribilă x x f (x, y) este integrbilă pe intervlul

Διαβάστε περισσότερα

Spaţii vectoriale. Definiţia 1.1. Fie (K, +, ) un corp şi (V, +) un grup abelian.

Spaţii vectoriale. Definiţia 1.1. Fie (K, +, ) un corp şi (V, +) un grup abelian. Spaţii vectoriale 1. Spaţii vectoriale. Definiţii şi proprietăţi de bază În continuare prin corp vom înţelege corp comutativ. Dacă nu se precizează altceva, se vor folosi notaţiile standard pentru elementele

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) Funcţii diferenţiabile. cos x cos x 2. Fie D R o mulţime deschisă f : D R şi x0 D. Funcţia f este

( ) ( ) ( ) Funcţii diferenţiabile. cos x cos x 2. Fie D R o mulţime deschisă f : D R şi x0 D. Funcţia f este o ( ) o ( ) sin π ( sec ) = = ; R 2 + kπ k Z cos cos 2 cos ( cosec ) = = ; R 2 { kπ k Z} sin sin ( arcsec ) = ; (, ) (, ) 2 ( arcosec ) = ; (, ) (, ) 2 Funcţii dierenţiabile. Fie D R o mulţime deschisă

Διαβάστε περισσότερα

Cum folosim cazuri particulare în rezolvarea unor probleme

Cum folosim cazuri particulare în rezolvarea unor probleme Cum folosim cazuri particulare în rezolvarea unor probleme GHEORGHE ECKSTEIN 1 Atunci când întâlnim o problemă pe care nu ştim s-o abordăm, adesea este bine să considerăm cazuri particulare ale acesteia.

Διαβάστε περισσότερα

Ecuatii exponentiale. Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. a x = b, (1)

Ecuatii exponentiale. Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. a x = b, (1) Ecuatii exponentiale Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. Cea mai simpla ecuatie exponentiala este de forma a x = b, () unde a >, a. Afirmatia.

Διαβάστε περισσότερα

Modulul 1 MULŢIMI, RELAŢII, FUNCŢII

Modulul 1 MULŢIMI, RELAŢII, FUNCŢII Modulul 1 MULŢIMI, RELAŢII, FUNCŢII Subiecte : 1. Proprietăţile mulţimilor. Mulţimi numerice importante. 2. Relaţii binare. Relaţii de ordine. Relaţii de echivalenţă. 3. Imagini directe şi imagini inverse

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2017 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2017 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2017 Clasa a V-a 1. Fiind dat un număr natural nenul n, vom nota prin n! produsul 1 2 3... n (de exemplu, 4! = 1 2 3 4). Determinați numerele naturale

Διαβάστε περισσότερα

PENTRU CERCURILE DE ELEVI

PENTRU CERCURILE DE ELEVI 122 Petru cercurile de elevi PENTRU CERCURILE DE ELEVI Petru N, otăm: POLINOAME CICLOTOMICE Marcel Ţea 1) U = x C x = 1} = cos 2kπ + i si 2kπ } k = 0, 1. Mulţimea U se umeşte mulţimea rădăciilor de ordi

Διαβάστε περισσότερα

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Radu Trîmbiţaş 4 octombrie 2005 1 Forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange Algoritmul nostru se bazează pe forma Newton a polinomului de interpolare

Διαβάστε περισσότερα