Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95"

Transcript

1 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015

2 Copyright c Σ. Σταματιάδης, Η στοιχειοθεσία έγινε από τον Σ. Σταματιάδη με τη χρήση του LATEX2ε. Συνεισέφερε ασκήσεις ο Χρήστος Μαθιουδάκης. Τελευταία τροποποίηση του κειμένου έγινε στις 20 Φεβρουαρίου Η πιο πρόσφατη έκδοση βρίσκεται στο

3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα i 1 Εισαγωγή Παράδειγμα Δομή Προγράμματος Σχόλια Δήλωση Μεταβλητών Ανάγνωση δεδομένων Υπολογισμοί και Εκχώρηση Εκτύπωση δεδομένων Τύποι και Τελεστές Μεταβλητές Δήλωση Ονομα Εκχώρηση Τιμής Εντολή εκχώρησης Αριθμητικές Σταθερές Ακέραιες Πραγματικές Μιγαδικές Σταθερές Ποσότητες Αριθμητικοί Τελεστές Άλλοι ενσωματωμένοι τύποι Τύπος χαρακτήρα Λογικός τύπος Μιγαδικός Τύπος Ρητή μετατροπή μεταξύ αριθμητικών τύπων Προσδιορισμός του τύπου στην Fortran Προσδιορισμός του είδους αριθμητικών σταθερών Είσοδος/ Εξοδος δεδομένων Ενσωματωμένες αριθμητικές συναρτήσεις Δομή Προγράμματος Εντολή STOP Ασκήσεις i

4 ii Περιεχόμενα 3 Εντολές Ελέγχου Ροής Σχεσιακοί και Λογικοί Τελεστές Εντολές Ελέγχου Ροής IF SELECT CASE Ασκήσεις Εντολή επανάληψης Εισαγωγή DO για συγκεκριμένο πλήθος επαναλήψεων Σύνταξη Χρήση Υπονοούμενο DO DO για απροσδιόριστο αριθμό επαναλήψεων EXIT CYCLE Ονομα βρόχου DO Ασκήσεις Πίνακες Πίνακας γνωστού πλήθους στοιχείων Δήλωση πίνακα Πρόσβαση στα στοιχεία Απόδοση τιμής Πολυδιάστατος πίνακας Παρατηρήσεις Πίνακας άγνωστου πλήθους στοιχείων Σχετικές ενσωματωμένες συναρτήσεις Πράξεις Πινάκων κατά στοιχείο Τμήμα πίνακα Εντολές που αφορούν πίνακες WHERE FORALL Ασκήσεις Παραγόμενοι Τύποι Ασκήσεις Είσοδος/ Εξοδος Δεδομένων Εισαγωγή Περιεχόμενο του FORMAT FORMAT ελέγχου Αλλαγή γραμμής Αρχεία Εξωτερικά Αρχεία Εσωτερικά Αρχεία Ασκήσεις

5 Περιεχόμενα iii 8 Συναρτήσεις Υπορουτίνες Εισαγωγή Η έννοια του υποπρογράμματος Παραδείγματα Κλήση υποπρογράμματος Δήλωση υποπρογράμματος Παράδειγμα Εκτέλεση υποπρογράμματος RETURN Ορισμα υποπρογράμματος Πίνακας ως όρισμα Υποπρόγραμμα ως όρισμα Προαιρετικό όρισμα Στατικές ποσότητες Αναδρομική (recursive) κλήση συνάρτησης Υποπρογράμματα κατά στοιχείο (ELEMENTAL) MODULE Ασκήσεις αʹ Σύνοψη 99 αʹ.1 Σειρά εκτέλεσης αʹ.2 Δηλώσεις αʹ.3 Πίνακες αʹ.4 Ανάθεση τιμής αʹ.5 Εκτέλεση υπό συνθήκη αʹ.6 Εντολή επανάληψης αʹ.7 Υποπρόγραμμα Κατάλογος Πινάκων 103

6 iv Περιεχόμενα

7 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ενας ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει τη δυνατότητα να προγραμματιστεί ώστε να εκτελέσει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Προγραμματισμός είναι η λεπτομερής περιγραφή, σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού, των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσει ώστε να ολοκληρώσει την επιθυμητή διεργασία. Το σύνολο των βημάτων, το πρόγραμμα δηλαδή, συνήθως απαιτεί δεδομένα που πρόκειται να επεξεργαστεί ώστε να παράγει κάποιο αποτέλεσμα σχεδιάζεται, όμως, ανεξάρτητα από συγκεκριμένες τιμές των δεδομένων αυτών. Οι πιο διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού στις εφαρμοσμένες επιστήμες (Fortran, C, C++) χρησιμοποιούν σταθερές και μεταβλητές ποσότητες, δηλαδή, ϑέσεις στη μνήμη του υπολογιστή, για την αποθήκευση των ποσοτήτων (δεδομένων και αποτελεσμάτων) του προγράμματος. Ο υπολογιστής επιδρά στις τιμές αυτών των ποσοτήτων ακολουθώντας διαδοχικά τις εντολές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Υπάρχει η δυνατότητα εκχώρησης τιμής στις μεταβλητές, επιλογής της εντολής που ϑα εκτελεστεί στο επόμενο βήμα, ανάλογα με κάποια συνθήκη, καθώς και η δυνατότητα επανάληψης μιας ή περισσότερων εντολών. Η βασική δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός προγράμματος στις προαναφερθείσες γλώσσες δε διαφέρει ουσιαστικά από τη μία στην άλλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιες γλώσσες προγραματισμού δεν είναι πιο εξελιγμένες από άλλες παρέχουν, δηλαδή, περισσότερες δυνατότητες ή είναι πιο κατάλληλες για συγκεκριμένες εφαρμογές. Στις παρούσες σημειώσεις ϑα περιγράψουμε έννοιες της γλώσσας προγραμματισμού Fortran 95 και ϑα αναφερθούμε στις βασικές δομές που αυτή παρέχει. 1.1 Παράδειγμα Ας εξετάσουμε μία απλή εργασία που ϑέλουμε να εκτελεστεί από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή: να μας ζητά έναν ακέραιο αριθμό και να τυπώνει στην οθόνη το διπλάσιό του. Η διαδικασία που ακολουθούμε, ο αλγόριθμος, είναι ο εξής: 1. Ανάγνωση αριθμού από το πληκτρολόγιο [εισαγωγή του στη μνήμη]. 2. [ανάκληση του αριθμού από τη μνήμη] υπολογισμός του διπλάσιου [εισαγωγή του αποτελέσματος στη μνήμη]. 1

8 2 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 3. [ανάκληση του αποτελέσματος από τη μνήμη] Εκτύπωση στην οθόνη. Η ενέργειες που περιλαμβάνονται σε αγκύλες μπορεί να μη φαίνονται αναγκαίες σε πρώτη ανάγνωση. Είναι όμως, καθώς ο υπολογιστής κρατά στη μνήμη του (RAM) οποιαδήποτε πληροφορία, σε μεταβλητές ή σταθερές ποσότητες. Πολλές γλώσσες προγραμματισμού, ανάμεσά τους και η Fortran, χρειάζονται ένα επιλέον, προκαταρτικό, βήμα αυτής της διαδικασίας. Προτού μεταφέρουμε τον αλγόριθμο πρέπει να κάνουμε το: 0. Δήλωση μεταβλητών (δηλαδή, ρητή δέσμευση μνήμης). Ας δούμε καταρχήν ένα πλήρες πρόγραμμα Fortran 95 που εκτελεί την παραπάνω εργασία ακολουθώντας τα βήματα που περιγράψαμε. Με αυτό έχουμε την ευκαιρία να δούμε βασικά στοιχεία της δομής του κώδικα: PROGRAM d i p l a s i o IMPLICIT NONE! βήμα 0 INTEGER : : a, b! βήμα 1 READ *, a! βήμα 2 b 2 * a! βήμα 3 PRINT *, "To d i p l a s i o einai " PRINT *, b END PROGRAM d i p l a s i o Ας το αναλύσουμε: 1.2 Δομή Προγράμματος Οι εντολές του κυρίως προγράμματός μας (καλό είναι να) περιλαμβάνονται μεταξύ των PROGRAM... END PROGRAM: PROGRAM d i p l a s i o IMPLICIT NONE END PROGRAM d i p l a s i o Με την πρώτη εντολή το πρόγραμμά μας έχει ονομαστεί diplasio. Καλό είναι να αποδίδουμε ονόματα στα προγράμματά μας που υποδηλώνουν με κάποιον τρόπο τι κάνουν αυτά. Το όνομα πρέπει να είναι μονολεκτικό.

9 1.3. Σχόλια 3 Ολες οι εντολές/γραμμές μπορούν να ξεκινούν από οποιαδήποτε στήλη πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στη στήλη 132 καθώς οι χαρακτήρες που υπάρχουν μετά από αυτή αγνοούνται. Οι πρώτες γραμμές μετά το PROGRAM... συγκεντρώνουν τις δηλώσεις όλων των ποσοτήτων. Η πρώτη γραμμή από αυτές (καλό είναι να) είναι η IMPLICIT NONE. Αφού παρατεθούν οι δηλώσεις, ακολουθούν οι υπόλοιπες εντολές, με τη σειρά που ϑέλουμε να εκτελεστούν. Η τελική εντολή είναι το END PROGRAM... Σε ένα αρχείο με κώδικα σε Fortran 95 επιτρέπονται περισσότερα του ενός κενά μεταξύ λέξεων και κενές γραμμές μεταξύ εντολών. 1.3 Σχόλια Ο compiler αγνοεί τους χαρακτήρες που υπάρχουν μεταξύ του χαρακτήρα `! και μέχρι το τέλος της γραμμής που εμφανίζεται αυτός. Επομένως, γραμμές ή τμήματα γραμμών που αρχίζουν με `! μπορούν να περιλάβουν επεξηγηματικά μηνύματα από τον προγραμματιστή, για τη δική του διευκόλυνση. 1.4 Δήλωση Μεταβλητών Οι μεταβλητές (variables) είναι ϑέσεις στη μνήμη που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των ποσοτήτων (δεδομένων, αποτελεσμάτων) του προγράμματος. Προτού χρησιμοποιηθούν πρέπει να δηλωθούν, δηλαδή να ενημερωθεί ο compiler για το όνομά τους και τον τύπο τους, αλλά και να πάρουν τιμή. Η εντολή INTEGER : : a, b αποτελεί τη δήλωση των μεταβλητών του προγράμματός μας. Παρατηρήστε ότι στον αλγόριθμό μας έχουμε δύο εισαγωγές ακεραίων στη μνήμη, οπότε ϑέλουμε δύο κατάλληλες μεταβλητές. Η συγκεκριμένη εντολή ζητά από τον compiler να δεσμεύσει χώρο στη μνήμη για δύο ακέραιους αριθμούς (INTEGER) με ονόματα a και b. 1.5 Ανάγνωση δεδομένων Η εντολή READ *, a διαβάζει από το πληκτρολόγιο έναν ακέραιο αριθμό και τον τοποθετεί στη μεταβλητή a. Το σύμβολο * υποδεικνύει στον μεταγλωττιστή ότι το πλήθος, τον τύπο και τη μορφή των δεδομένων που ϑα δεχθεί, πρέπει να τα προσδιορίσει αυτόματα από τις μεταβλητές που παρατίθενται στην εντολή READ. Θα δούμε αργότερα πώς μπορούμε να του προσδιορίσουμε εμείς τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Η συγκεκριμένη εντολή αποτελεί τον ένα από τρεις τρόπους για απόδοση τιμής σε μεταβλητή. Οι άλλοι είναι η εντολή εκχώρησης (2.2) και η απόδοη τιμής κατά τη δήλωση (αρχικοποίηση).

10 4 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1.6 Υπολογισμοί και Εκχώρηση Η εντολή b 2*a εκτελείται ως εξής: Καταρχήν, υπολογίζεται το δεξί μέλος: ανακαλείται από τη μνήμη ο αριθμός που είναι αποθηκευμένος στη μεταβλητή a και εκτελείται ο πολλαπλασιασμός με το 2. Ο πολλαπλασιασμός υποδηλώνεται με το *. Κατόπιν, το αποτέλεσμα της πράξης αποθηκεύεται στη μεταβλητή του αριστερού μέλους. 1.7 Εκτύπωση δεδομένων Οι εντολές PRINT *, "To d i p l a s i o einai " PRINT *, b προκαλούν διαδοχική εκτύπωση στην οθόνη δύο πληροφοριών: συγκεκριμένου κειμένου (σειρά χαρακτήρων εντός εισαγωγικών) και της τιμής που είχε αποθηκευτεί στη μεταβλητή b (και η οποία ανακαλείται από τη μνήμη). Στο επόμενο κεφάλαιο ακολουθούν πιο αναλυτικές περιγραφές όσων αναφέραμε στο παράδειγμα.

11 Κεφάλαιο 2 Τύποι και Τελεστές 2.1 Μεταβλητές Οι ενσωματωμένοι τύποι των μεταβλητών στη Fortran είναι οι INTEGER, REAL και DOUBLE PRECISION, COMPLEX, LOGICAL, CHARACTER. Α- ντιστοιχούν με τη σειρά, σε ποσότητες ακέραιες, πραγματικές απλής ακρίβειας, πραγματικές διπλής ακρίβειας, μιγαδικές, λογικές και ποσότητες χαρακτήρα Δήλωση Η δήλωση μιας ακέραιας μεταβλητής με όνομα π.χ. abc γίνεται με την α- κόλουθη εντολή: INTEGER : : abc Η δήλωση δύο πραγματικών μεταβλητών απλής ακρίβειας με ονόματα π.χ. value1, value2, γίνεται με τις ακόλουθες εντολές: REAL : : REAL : : value1 value2 ή, ισοδύναμα, με την REAL : : value1, value2 Οι πραγματικές μεταβλητές απλής ακρίβειας έχουν στους περισσότερους compilers ακρίβεια 6 σημαντικών ψηφίων 1. Σε επιστημονικούς κώδικες, η ακρίβεια των μεταβλητών τύπου REAL συχνά δεν είναι ικανοποιητική. Γι αυτό υπάρχει ενσωματωμένος ένας πραγματικός τύπος με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ο τρόπος που ορίζεται αυτός στη Fortran 95 είναι σχετικά πολύπλοκος, διευκολύνει, όμως, αρκετά την ανάπτυξη μεγάλων κωδίκων. Εδώ ϑα παρουσιάσουμε τον τρόπο που κληρονομήθηκε από τη Fortran 77. Η δήλωση πραγματικής μεταβλητής διπλής ακρίβειας με όνομα π.χ. ab, γίνεται με την ακόλουθη εντολή: DOUBLE PRECISION : : ab 1 Σε ένα πραγματικό αριθμό γραμμένο σε δεκαδική μορφή, σημαντικά χαρακτηρίζονται τα ψηφία μεταξύ του πρώτου από αριστερά, μη μηδενικού ψηφίου και του τελευταίου μη μηδενικού ψηφίου. 5

12 6 Κεφάλαιο 2. Τύποι και Τελεστές Οι πραγματικές μεταβλητές διπλής ακρίβειας έχουν στους περισσότερους compilers ακρίβεια 15 σημαντικών ψηφίων. Δήλωση μιγαδικής μεταβλητής (απλής ακρίβειας) γίνεται ως εξής: COMPLEX : : z Περισσότερα για μιγαδικούς ϑα αναπτύξουμε παρακάτω Ονομα Τα ονόματα των μεταβλητών, συναρτήσεων, προγράμματος, και, γενικότερα, των οντοτήτων του κώδικα, είναι μονολεκτικά και της επιλογής του προγραμματιστή. Σχηματίζονται με τους λατινικούς χαρακτήρες a z, τα αριθμητικά ψηφία 0 9 και το χαρακτήρα `_. Το μέγιστο μήκος κάθε ονόματος είναι 31 χαρακτήρες. Το όνομα δεν μπορεί να αρχίζει με αριθμητικό ψηφίο. Κεφαλαία και πεζά γράμματα είναι ίδια. Καλό είναι να μην αρχίζει ούτε από `_ καθώς ονόματα με αυτόν για πρώτο χαρακτήρα χρησιμοποιούνται εσωτερικά από τον μεταγλωττιστή. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο όνομα για την αναπαράσταση διαφορετικών οντοτήτων που συνυπάρχουν Εκχώρηση Τιμής Μια μεταβλητή παίρνει τιμή διαβάζοντάς τη από το πληκτρολόγιο, από αρχείο κλπ. με την εντολή READ. Π.χ. για είσοδο από το πληκτρολόγιο ακέραιου αριθμού και αποθήκευση στη μεταβλητή a έχουμε INTEGER : : a..... READ *, a ή, ισοδύναμα, αλλά και πιο γενικά, INTEGER : : a..... READ ( *, * ) a με εντολή εκχώρησης (2.2), της μορφής μεταβλητή [ έκφραση με σταθερές και μεταβλητές ] Π.χ. REAL : : a, b b * a κατά τη δήλωσή της (αρχική τιμή). Π.χ. INTEGER : : k 3 Η παραπάνω εντολή δηλώνει ότι η μεταβλητή με όνομα k είναι ακέραια και της δίνει την αρχική τιμή 3. Μπορούμε να αλλάξουμε τιμή μιας μεταβλητής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος.

13 2.2. Εντολή εκχώρησης Εντολή εκχώρησης Είναι εντολή της μορφής μεταβλητή [ έκφραση με σταθερές και μεταβλητές ] Σε αυτή την εντολή εκτελούνται καταρχήν όλες οι πράξεις που πιθανόν εμφανίζονται στο δεξί μέλος και, κατόπιν, το αποτέλεσμα μετατρέπεται στον τύπο της μεταβλητής του αριστερού μέλους και η τιμή του εκχωρείται σε αυτή. 2.3 Αριθμητικές Σταθερές Ακέραιες Μία σειρά αριθμητικών ψηφίων χωρίς κενά ή άλλα σύμβολα, αποτελεί μία ακέραια σταθερά. Ο πρώτος χαρακτήρας της μπορεί να είναι το πρόσημο `+ ή `. Π.χ., τρεις ακέραιες σταθερές είναι οι παρακάτω 3, 12, Πραγματικές Μία σειρά αριθμητικών ψηφίων χωρίς κενά, που περιλαμβάνει τελεία (στη ϑέση της υποδιαστολής) συμβολίζει πραγματική σταθερά απλής ακρίβειας (συνήθως 6 σημαντικών ψηφίων). Πριν ή μετά την υποδιαστολή μπορεί να μην υπάρχουν ψηφία. Ο χαρακτήρας E, αν υπάρχει, ακολουθείται από τον ακέραιο εκθέτη του 10 με τη δύναμη του οποίου πολλαπλασιάζεται ο αμέσως προηγο- ύμενος του E αριθμός: 2.034, 0.23,.44, 23., 2e 4 ( ), 2.3E2 ( 230.0). Μία σειρά αριθμητικών ψηφίων χωρίς κενά, που περιλαμβάνει τελεία (στη ϑέση της υποδιαστολής) και ακολουθείται από το χαρακτήρα D και τον ακέραιο εκ- ϑέτη του 10 με τη δύναμη του οποίου πολλαπλασιάζεται συμβολίζει πραγματική σταθερά διπλής ακρίβειας (συνήθως 15 σημαντικών ψηφίων). Π.χ., 2d 4 ( d0), 2.3D2 ( 230.0d0). Προσέξτε ότι ο ίδιος πραγματικός αριθμός μπορεί να γραφεί στη Fortran ως πραγματικός είτε απλής είτε διπλής ακρίβειας 2. Οι δύο μορφές είναι διαφορετικές παρόλο που αντιστοιχούν στον ίδιο αριθμό. Στην περίπτωση που εμφανίζονται στην ίδια έκφραση, π.χ. σε μια πρόσθεση, ο μεταγλωττιστής μετατρέπει τη σταθερά απλής ακρίβειας σε διπλής προτού προχωρήσει. Ο συμβολισμός ενός πραγματικού αριθμού στη μορφή που περιλαμβάνει το E ή το D είναι ο λεγόμενος επιστημονικός. Παρατηρήστε ότι μόνο με την ε- πιστημονική μορφή μπορούμε να προσδιορίσουμε ότι μια πραγματική σταθερά είναι διπλής ακρίβειας. Δηλαδή, το 3.2 της αριθμητικής, πρέπει να γραφεί στη Fortran ως 3.2D0 για να αποθηκευθεί ως διπλής ακρίβειας. Επίσης, δεν έχει σημασία πόσα δεκαδικά ψηφία παραθέτουμε σε μία πραγματική σταθερά. Αν 2 είτε, βέβαια, ως μιγαδικός ή και ως ακέραιος, αν τυχαίνει να είναι ακέραιος στα μαθηματικά.

14 8 Κεφάλαιο 2. Τύποι και Τελεστές είναι απλής ακρίβειας ϑα αγνοηθούν τα ψηφία πέρα από το έκτο ή έβδομο σημαντικό. Αντίστοιχα, σε διπλή ακρίβεια τα πρώτα 15 ή 16 σημαντικά ψηφία κρατούνται, και ϑεωρούνται 0 όσα δεκαδικά μέχρι το 15ο ή 16ο δεν προσδιορίζονται. Ετσι, η μαθηματική σταθερά π = μπορεί να γραφεί στη Fortran ως (τα επιπλέον δεκαδικά ψηφία αγνοούνται, ακόμα και αν τα γράψουμε) ή ως D Μιγαδικές Η μιγαδική σταθερά συμβολίζεται στη Fortran με ζεύγος πραγματικών αριθμών εντός παρενθέσεων, με (,) μεταξύ τους. Ο πρώτος αριθμός είναι το πραγματικό μέρος ενώ ο δεύτερος είναι το φανταστικό. Π.χ., ο μιγαδικός αριθμός 3.1+2i των μαθηματικών γράφεται ως (3.1, 2.0), ενώ ο i γράφεται ως (0.0, 1.0). 2.4 Σταθερές Ποσότητες Μια ποσότητα, οποιουδήποτε τύπου, που επιθυμούμε να πάρει τιμή και να μην μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος, δηλώνεται με τη χρήση της λέξης PARAMETER. Είναι απαραίτητο να της δώσουμε αρχική (και μόνιμη) τιμή κατά τον ορισμό της (δεν μπορεί, επομένως, να διαβαστεί από το πληκτρολόγιο, αρχείο, κλπ., ή να πάρει τιμή με εντολή εκχώρησης). Π.χ. πραγματική ποσότητα διπλής ακρίβειας με σταθερή, αμετάβλητη τιμή δηλώνεται ως εξής DOUBLE PRECISION, PARAMETER : : pi d0 2.5 Αριθμητικοί Τελεστές Οι τελεστές +,, *, / μεταξύ πραγματικών αριθμών εκτελούν τις πράξεις της πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης αντίστοιχα. Οι τελεστές +,, * μεταξύ ακεραίων αριθμών εκτελούν τις πράξεις της πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού αντίστοιχα. Ο τελεστής / μεταξύ ακεραίων αριθμών εκτελεί τη διαίρεση και αποκόπτει το δεκαδικό μέρος του αποτελέσματος, επιστρέφει, δηλαδή, το πηλίκο της διαίρεσης. Η ενσωματωμένη συνάρτηση MOD( ) επιστρέφει το υπόλοιπο της διαίρεσης ως εξής INTEGER : : a, b, p, y a 4 b 3 p a / b! Πηλίκο y MOD( a, b )! Υπόλοιπο

15 2.5. Αριθμητικοί Τελεστές 9 Ο τελεστής ** εκτελεί την ύψωση σε δύναμη. Π.χ. το x 3 των μαθηματικών γράφεται στη Fortran ως x**3. Οι τελεστές +, έχουν ίδια προτεραιότητα, η οποία είναι χαμηλότερη από την προτεραιότητα των *, / (που έχουν την ίδια), όπως και στα μαθηματικά. Σε μια έκφραση που εμφανίζονται διαδοχικά τελεστές ίδιας προτεραιότητας, εκτελείται πρώτα αυτός που είναι στα αριστερά. Ο τελεστής ** έχει υψηλότερη προτεραιότητα από όλους. Π.χ. INTEGER : : i, j, k i 2 + 3! i 5 j 2 * 3! j 6 i i + j! i 11 i 2 * i + j! i 28 i 17 / j! i 2 k i * j / 3 + 2**3! k 12 Αλλαγή προτεραιότητας γίνεται με τη χρήση παρενθέσεων. Π.χ. INTEGER : : i, j, k i 2 j 6 k 2 * i + j! k 10 k 2 * ( i + j )! k 16 k j * i / 3! k 4 k j * ( i / 3)! k 0 Παρατήρηση: Οταν οι τελεστές +,, *, / εμφανίζονται μεταξύ αριθμών διαφορετικού τύπου (π.χ. ενός ακεραίου και ενός πραγματικού), γίνεται αυτόματη μετατροπή ενός από τους αριθμούς στον τύπο του άλλου ώστε μην έχουμε α- πώλεια ακρίβειας. Ετσι, ο ακέραιος μετατρέπεται στον ισοδύναμο πραγματικό, ο πραγματικός στον ισοδύναμο μιγαδικό, κλπ. Κατόπιν, εκτελούνται οι πράξεις. Π.χ. INTEGER : : i, j REAL : : x, y i 8.3! i 8 j 2 y 3.0 x 4.0 / 3! x 4.0 / 3.0 x x j + y! x x x 5.0 i 4 / 3.0! i 4.0 / 3.0 i i 1 x 4 / 3! x 1 x 1.0 x 2.0 * 4 / 3! x 8.0 / 3 x 8.0 / 3.0! x x 4 / 3 * 2.0! x 1 * 2.0 x 2.0

16 10 Κεφάλαιο 2. Τύποι και Τελεστές 2.6 Άλλοι ενσωματωμένοι τύποι Παρακάτω ϑα παρουσιάσουμε τους υπόλοιπους ενσωματωμένους τύπους που παρέχει η Fortran, πέρα από τους INTEGER, REAL, DOUBLE PRECISION Τύπος χαρακτήρα Για την αναπαράσταση ποσοτήτων που οι δυνατές τιμές τους είναι χαρακτήρες ή σειρές χαρακτήρων, η Fortran παρέχει τον τύπο CHARACTER. Δήλωση μιας μεταβλητής χαρακτήρα με όνομα π.χ. ch γίνεται με την ακόλουθη εντολή: CHARACTER : : ch Οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι μονοί χαρακτήρες εντός απλών ( ) ή διπλών (") εισαγωγικών: ch a ch D ch "R" Για την περιγραφή σειράς χαρακτήρων, η δήλωση περιλαμβάνει το μέγιστο δυνατό μήκος των σειρών που πρόκειται να αναπαραστήσουμε. Για παράδειγμα, η σειρά "This is a message" αποτελείται από 17 χαρακτήρες και, επομένως, μπορεί να ανατεθεί σε μεταβλητή τύπου CHARACTER με τουλάχιστον αυτό το μήκος. Η κατάλληλη δήλωση είναι CHARACTER ( 1 7 ) : : ch ch " This i s a message " Λογικός τύπος Μεταβλητή λογικού τύπου (LOGICAL) είναι κατάλληλη για την αναπαράσταση ποσοτήτων που μπορούν να πάρουν δύο τιμές (π.χ. ναι/όχι, αλη- ϑές/ψευδές,... ). Η δήλωση τέτοιας μεταβλητής, με όνομα π.χ. a, γίνεται ως εξής: LOGICAL : : a Οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι.true. ή.false.. Η εκχώρηση π.χ. της σταθερής τιμής.true. στην a γίνεται ως εξής a.true Μιγαδικός Τύπος Η Fortran υποστηρίζει με τον ενσωματωμένο τύπο COMPLEX την περιγραφή μιγαδικών μεταβλητών και σταθερών. Η δήλωση είναι ως εξής COMPLEX : : z Εσωτερικά, για τον compiler, αποτελείται από δύο πραγματικούς αριθμούς, απλής ακρίβειας, που αντιστοιχούν στο πραγματικό και φανταστικό μέρος. Στη Fortran 77 δεν υποστηρίζεται μιγαδικός τύπος διπλής ακρίβειας. Αυτή

17 2.6. Άλλοι ενσωματωμένοι τύποι 11 η δυνατότητα υπάρχει στην Fortran 95 αλλά πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο δικός της τρόπος (2.7) για τον προσδιορισμό του. Εναλλακτικά, είναι πιθανόν ο μεταγλωττιστής να υποστηρίζει μία επέκταση της Fortran, τον τύπο DOUBLE COMPLEX. Δημιουργία μιγαδικής ποσότητας Ενας αριθμός μιγαδικού τύπου στη Fortran μπορεί να πάρει τιμή με εκχώρηση μιγαδικής σταθεράς, δηλαδή, δύο πραγματικών αριθμών σε ένα ζεύγος παρενθέσεων, με (,) μεταξύ τους. Ο πρώτος αριθμός είναι το πραγματικό μέρος ενώ ο δεύτερος είναι το φανταστικό: COMPLEX : : z z ( 1. 2, 4.56)! z i 4.56 Αν ανατεθεί πραγματική ή ακέραια ποσότητα ϑα γίνει μετατροπή συμπληρώνοντας με το 0 το φανταστικό μέρος COMPLEX : : z z 2! z i 0.0 z 2.3! z i 0.0 Με εκχώρηση έκφρασης που έχει συνολικά μιγαδική τιμή (ή πραγματική ή ακέραια, για τις οποίες ϑα προηγηθεί μετατροπή): COMPLEX : : z, z1, z2 z 1 3! z i 0.0 z2 ( 4. 6, 4.2)! z2 4.6 i 4.2 z z 1 + z ! z 12.7 i 4.2 Στην επόμενη παράγραφο ϑα δούμε περισσότερα για τις εκφράσεις. Με ανάγνωση μιγαδικής σταθεράς από το πληκτρολόγιο ή από αρχείο. Π.χ. ο κώδικας COMPLEX : : z READ *, z αναμένει να του δώσουμε (1.6, -3.8) (περιλαμβάνονται το κόμμα και οι παρενθέσεις). Με τη χρήση της ενσωματωμένης συνάρτησης CMPLX( ). Αυτή δέχεται δύο πραγματικές ποσότητες και δημιουργεί μιγαδικό αριθμό με πραγματικό μέρος την πρώτη ποσότητα και φανταστικό τη δεύτερη

18 12 Κεφάλαιο 2. Τύποι και Τελεστές COMPLEX : : z REAL : : x, y x 3.4 y 9.1 z CMPLX( x, y )! z 3.4 i 9.1 Προσέξτε ότι η έκφραση z ( x, y ) που ίσως να περίμενε κανείς ότι ϑα έκανε σωστά τη δημιουργία, είναι λάθος. Εκφράσεις με μιγαδικές ποσότητες Οι αριθμητικοί τελεστές +,, *, /, ** εκτελούν τις αναμενόμενες πράξεις από τα μαθηματικά ο τελευταίος συμβολίζει την ύψωση σε δύναμη. Υπενθυμίζουμε ότι αν z1 = α + iβ, z2 = γ + iδ, τότε z1 z2 = (αγ βδ) + i(αδ + βγ). Αυτήν ακριβώς την πράξη εκτελεί ο τελεστής * μεταξύ μιγαδικών ποσοτήτων στη Fortran. Αντίστοιχα ισχύουν και για τον τελεστή /. Κατ επέκταση όσων είπαμε στις S2.2, S2.5, ένας μιγαδικός που συμμετέχει σε μία πράξη (δεξιά ή αριστερά ενός τελεστή), προκαλεί τη μετατροπή σε μιγαδικό και του άλλου μέρους της πράξης, προτού αυτή εκτελεστεί. Επίσης, εκχώρηση του μιγαδικού αποτελέσματος μιας έκφρασης προκαλεί μετατροπή της τιμής στον τύπο της μεταβλητής στην οποία ανατίθεται. Οταν η μεταβλητή στην οποία ανατίθεται είναι πραγματική, η μετατροπή συνίσταται στην αποκοπή του φανταστικού τμήματος: COMPLEX : : z REAL : : x z ( 2. 3, 4. 5 )! z i 4.5 x z! x 2.3 Οταν η μεταβλητή στην οποία ανατίθεται είναι ακέραια, η μετατροπή που γίνεται είναι η αποκοπή του φανταστικού τμήματος και η αποκοπή του δεκαδικού τμήματος του πραγματικού μέρους: COMPLEX : : z INTEGER : : i z ( 2. 3, 4. 5 )! z i 4.5 i z! i 2 Ολες οι ενσωματωμένες συναρτήσεις που ϑα δούμε παρακάτω ισχύουν και για μιγαδικούς με την αναμενόμενη από τα μαθηματικά συμπεριφορά.

19 2.6. Άλλοι ενσωματωμένοι τύποι 13 Εξαγωγή πραγματικού/φανταστικού μέρους Συζυγής Μέτρο Το πραγματικό μέρος ενός μιγαδικού αριθμού υπολογίζεται με τη δράση της ενσωματωμένης συνάρτησης REAL( ) βάζοντας ως όρισμα (ποσότητα μεταξύ των παρενθέσεων) τον μιγαδικό αριθμό: COMPLEX : : REAL : : x z z ( 1. 2, 8. 7 )! z 1.2 i 8.7 x REAL( z )! x 1.2 Το φανταστικό μέρος εξάγεται με τη δράση της συνάρτησης AIMAG( ): COMPLEX : : REAL : : x z z ( 1. 2, 8. 7 )! z 1.2 i 8.7 x AIMAG( z )! x 8.7 Αν ο μεταγλωττιστής υποστηρίζει το πρότυπο της Fortran 2008, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους τελεστές %RE και %IM για να προσπελάσουμε το πραγματικό και φανταστικό μέρος, αντίστοιχα, ενός μιγαδικού αριθμού: COMPLEX : : z REAL : : x, y z ( 1. 2, 8. 7 )! z 1.2 i 8.7 x z%re! x 1.2 y z%im! y 8.7 Ο μιγαδικός συζυγής ενός αριθμού παράγεται με τη δράση της συνάρτησης CONJG( ): COMPLEX : : z1, z2 z 1 ( 1. 2, 8. 7 )! z1 1.2 i 8.7 z2 CONJG( z 1 )! z i 8.7 Το (πραγματικό) μέτρο z ενός μιγαδικού υπολογίζεται με τη συνάρτηση ABS( ): COMPLEX : : z REAL : : norm z ( 1. 2, 8. 7 )! z 1.2 i 8.7 norm ABS( z )! norm Ρητή μετατροπή μεταξύ αριθμητικών τύπων Υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται να κάνουμε ρητά μετατροπή ποσότητας από ένα τύπο σε άλλον και να μη βασιζόμαστε στη μετατροπή που γίνεται κατά την εκχώρηση. Π.χ. προσέξτε τον παρακάτω κώδικα DOUBLE PRECISION : : x INTEGER : : i, j

20 14 Κεφάλαιο 2. Τύποι και Τελεστές i 3 j 2 x i / j! x 1.0d0 Η μεταβλητή x, παρόλο που είναι πραγματικού τύπου, δεν αποκτά την επιθυμητή τιμή (1.5) καθώς της ανατίθεται το πηλίκο της διαίρεσης των δύο ακεραίων αριθμών. Η διαίρεση ϑα γίνει σωστά αν μετατρέψουμε τους ακεραίους που συμμετέχουν σε πραγματικούς με κλήση της κατάλληλης συνάρτησης DOUBLE PRECISION : : x INTEGER : : i, j i 3 j 2 x DBLE( i ) /DBLE( j )! x 1.5d0 Η ρητή μετατροπή αρκεί να γίνει στον ένα από τους δύο ο άλλος ϑα μετατραπεί αυτόματα στον τύπο του έτερου μέλους. Οι συναρτήσεις ρητής μετατροπής της Fortran είναι οι εξής: REAL( ), DBLE( ), INT( ), CMPLX( ). Δέχονται μεταξύ των παρενθέσεων μία ποσότητα οποιουδήποτε αριθμητικού τύπου (INTEGER, REAL, DOUBLE PRECISION, COMPLEX) και επιστρέφουν αντίστοιχα REAL, DOUBLE PRECISION, INTEGER, COMPLEX. Η μετατροπή γίνεται σύμφωνα με όσα έχουμε αναφέρει για την εκχώρηση στους ομώνυμους τύπους. 2.7 Προσδιορισμός του τύπου στην Fortran 95 Στα προηγούμενα έχουμε παρουσιάσει όλους τους στοιχειώδεις τύπους της Fortran για την αναπαράσταση ακεραίων, πραγματικών, μιγαδικών, χαρακτήρων και λογικών ποσοτήτων. Η Fortran 95 παρέχει τουλάχιστον δύο τύπους για πραγματικές ποσότητες, αυτούς που συνήθως χαρακτηρίζουμε ως απλής και διπλής ακρίβειας. Στη Fortran 77 αυτοί είναι οι REAL και DOUBLE PRECISION αντίστοιχα. Η Fortran 95 τους διατήρησε, παρέχει όμως ένα πιο γενικό μηχανισμό για την επιλογή του επιθυμητού τύπου. Αυτόν ϑα παρουσιάσουμε παρακάτω. Η επιλογή του πραγματικού τύπου στην Fortran 95 γίνεται κατά τη δήλωση ως εξής: REAL ( prc ) : : a Με την παραπάνω εντολή, το a ορίζεται ως πραγματική μεταβλητή με είδος (kind) prc. Η ποσότητα εντός των παρενθέσεων είναι μια ακέραια σταθερή ποσότητα, με όνομα της επιλογής μας. Προφανώς, προτού τη χρησιμοποιήσουμε πρέπει να την έχουμε ορίσει και να της έχουμε αποδώσει τιμή. Η επιλογή του είδους του πραγματικού τύπου, η τιμή δηλαδή της ποσότητας prc στο συγκεκριμένο παράδειγμα, γίνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

21 2.7. Προσδιορισμός του τύπου στην Fortran με τη χρήση της ενσωματωμένης συνάρτησης SELECTED_REAL_KIND(). Ως όρισμα τής δίνουμε το πόσα ψηφία (στο δεκαδικό σύστημα) επιθυμούμε να έχουμε σωστά. Π.χ. INTEGER, PARAMETER : : prc SELECTED_REAL_KIND( 1 2 ) Στην παραπάνω δήλωση ορίσαμε μια ακέραια σταθερά με όνομα prc και της δώσαμε την κατάλληλη τιμή για να έχουμε πραγματικούς με τουλάχιστον 12 ψηφία σωστά (όταν τη χρησιμοποιήσουμε σε δήλωση πραγματικού για τον προσδιορισμό του είδους του). με τη χρήση της ενσωματωμένης συνάρτησης KIND(). Ως όρισμα τής δίνουμε έναν πραγματικό αριθμό ή πραγματική ποσότητα και μας επιστρέφει το είδος του. Επομένως η δήλωση INTEGER, PARAMETER : : prc KIND( 1. 0 D0) αποδίδει στη σταθερά prc το είδος των πραγματικών αριθμών διπλής α- κρίβειας. Συνοψίζοντας: επιλέγουμε πρώτα το είδος του πραγματικού αριθμού που ϑέλουμε, είτε με το πόσα σωστά ψηφία επιθυμούμε ή δίνοντας το είδος άλλου πραγματικού αριθμού. Κατόπιν, ορίζουμε τους δικούς μας πραγματικούς αριθμο- ύς συμπληρώνοντας στη δήλωση το REAL με το επιθυμητό είδος σε παρένθεση. Συνήθης εφαρμογή των παραπάνω είναι η εξής: INTEGER, PARAMETER : : prc SELECTED_REAL_KIND( 1 2 ) REAL ( prc ) : : c ή INTEGER, PARAMETER : : prc KIND( 1. 0 D0) REAL ( prc ) : : b Οι παραπάνω εντολές ορίζουν τη μεταβλητή b ως πραγματική ποσότητα με είδος ίδιο με αυτό του αριθμού 1.0D0, δηλαδή γίνεται διπλής ακρίβειας. Ανάλογα, η μεταβλητή c είναι πραγματική με είδος κατάλληλο για να έχουμε τουλάχιστον 12 σωστά ψηφία. Προσέξτε ότι αν ζητήσουμε πολύ μεγάλη ακρίβεια, η τιμή που ϑα πάρει το prc δε ϑα αντιστοιχεί σε κανένα είδος, οπότε ϑα προκύψει λάθος κατά τη μεταγλώττιση. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους υπόλοιπους ενσωματωμένους τύπους. Ουσιαστική χρησιμότητα έχει μόνο η δυνατότητα να ορίσουμε μιγαδικούς αριθμούς διπλής ακρίβειας: INTEGER, PARAMETER : : prc KIND( 1. 0 D0) COMPLEX ( prc ) : : z Με τις παραπάνω εντολές ο z είναι μιγαδική μεταβλητή που αποτελείται από δύο πραγματικούς διπλής ακρίβειας.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο ασθενής έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας του και την τυπωμένη συνταγή από τον ιατρό, η οποία αναγράφει τον μοναδικό κωδικό της, πάει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αφού ταυτοποιήσει το

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

{ i f i == 0 and p > 0

{ i f i == 0 and p > 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Φθινοπωρινό εξάμηνο 014-015 Λύσεις 1ης Σειράς Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ.

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ. HY 280 «ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» θεμελικές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γεώργιος Φρ. Γεωργκόπουλος μέρος Α Εισγωγή, κι η σική θεωρί των πεπερσμένων

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» HY 118α «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» ΣΚΗΣΕΙΣ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ εώργιος Φρ. εωργακόπουλος ΜΕΡΟΣ (1) ασικά στοιχεία της θεωρίας συνόλων. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ». Φ. εωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ο ιατρός αφού διαπιστώσει εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση είναι το ίδιο με αυτό που εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και ελέγξει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερο (όπως ακριβώς γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Pointers. Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2

Pointers. Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2 Pointers 1 Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2 1 Μνήμη μεταβλητών Κάθε μεταβλητή έχει διεύθυνση Δεν χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 05 Ιουνίου 2001 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τρίτη, 05 Ιουνίου 2001 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τρίτη, 05 Ιουνίου 2001 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας και να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αλήθειας δύο προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φόρμα Σχεδιασμού Διάλεξης (ημ/α: 17/03/08, έκδοση: 1.0)

Φόρμα Σχεδιασμού Διάλεξης (ημ/α: 17/03/08, έκδοση: 1.0) 1. Κωδικός Μαθήματος: (Εισαγωγή στον Προγραμματισμό) 2. Α/Α Διάλεξης: 1 1. Τίτλος: Εισαγωγή στους υπολογιστές. 2. Μαθησιακοί Στόχοι: Συνοπτική παρουσίαση της εξέλιξης των γλωσσών προγραμματισμού και των

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο.

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις Αναγνώριση Προτύπων Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις 1 Λόγος Πιθανοφάνειας Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρώτη Γραπτή Εργασία. Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρώτη Γραπτή Εργασία. Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-13 Πρώτη Γραπτή Εργασία Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις και ιδιότητές τους

Σχέσεις και ιδιότητές τους Σχέσεις και ιδιότητές τους Διμελής (binary) σχέση Σ από σύνολο Χ σε σύνολο Υ είναι ένα υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου Χ Υ. Αν (χ,ψ) Σ, λέμε ότι το χ σχετίζεται με το ψ και σημειώνουμε χσψ. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα!

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Αναλογική εικόνα Ψηφιοποίηση (digitalization) Δειγματοληψία Κβαντισμός Δυαδικές δ έ (Binary) εικόνες Ψηφιακή εικόνα & οθόνη Η/Υ 1 Ψηφιακή Εικόνα Μια ακίνητη

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. nkavv@uop.gr. Ανασκόπηση ϑεμάτων παλαιών εξετάσεων του μαθήματος. Περιεχόμενο εξετάσεων

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. nkavv@uop.gr. Ανασκόπηση ϑεμάτων παλαιών εξετάσεων του μαθήματος. Περιεχόμενο εξετάσεων Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Θέματα πρακτικής εξάσκησης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 08 Ιουνίου 2011 Ανασκόπηση ϑεμάτων παλαιών εξετάσεων του μαθήματος Εξεταστική περίοδος Ιουνίου-Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Ανεξαρτησία. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 17 Μαρτίου 2013, Βόλος

Γραμμική Ανεξαρτησία. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 17 Μαρτίου 2013, Βόλος Γραμμικές Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις Ανώτερης Τάξης Γραμμικές Σ Ε 2ης τάξης Σ Ε 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές Μιγαδικές ρίζες Γραμμικές Σ Ε υψηλότερης τάξης Γραμμική Ανεξαρτησία Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. Γέννηση ενδιάμεσης αναπαράστασης. 10 Νοεμβρίου 2010. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. Γέννηση ενδιάμεσης αναπαράστασης. 10 Νοεμβρίου 2010. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ Μεταγλωττιστές ΙΙ Γέννηση ενδιάμεσης αναπαράστασης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 10 Νοεμβρίου 2010 Η έννοια της ενδιάμεσης αναπαράστασης Ενδιάμεση αναπαράσταση (IR: intermediate representation): απλοποιημένη,

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο MATLAB. Στη συγγραφή των σημειώσεων συνέβαλαν οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες Ελισάβετ Πισιάρα και Σπυρούλα Οδυσσέως

Εισαγωγή στο MATLAB. Στη συγγραφή των σημειώσεων συνέβαλαν οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες Ελισάβετ Πισιάρα και Σπυρούλα Οδυσσέως Εισαγωγή στο MATLAB Στη συγγραφή των σημειώσεων συνέβαλαν οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες Ελισάβετ Πισιάρα και Σπυρούλα Οδυσσέως Περιεχόμενα Εισαγωγή στο MATLAB: Δ12-2 Εισαγωγή Μεταβλητές (Variables) Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Δευτέρα 8 Μαΐου 0 Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Επιμέλεια Άγγελου Αργυρακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α. Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α. Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα

ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα Τα βιβλία διακριτών μαθηματικών του Γ.Β. Η/Υ με επεξεργαστή Pentium και χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις»

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις» ( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «πεικονίσεις» 1. ΣΧΕΣΕΙΣ: το σκεπτικό κι ο ορισμός. Τ σύνολ νπριστούν ιδιότητες μεμονωμένων στοιχείων: δεδομένου συνόλου S, κι ενός στοιχείου σ, είνι δυντόν είτε σ S είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Μούλου Ευγενία

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Μούλου Ευγενία ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ Ο πιο γνωστός τρόπος οργάνωσης δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι σε αρχεία. Ένα αρχείο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα σύνολο που αποτελείται από οργανωμένα

Διαβάστε περισσότερα

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες 20 Φεβρουαρίου 2010 1. Ένας έμπορος αγόρασε 720 κιλά κρασί προς 2 το κιλό. Πρόσθεσε νερό, το πούλησε προς 2,5 το κιλό και κέρδισε 500. Το νερό που πρόσθεσε ήταν σε κιλά: α) 88 β) 56 γ) 60 δ) 65 2. Κατάθεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. nkavv@uop.gr. Περισσότερα για τα αρθρώματα Αναθέσεις και τελεστές Συντρέχων κώδικας

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. nkavv@uop.gr. Περισσότερα για τα αρθρώματα Αναθέσεις και τελεστές Συντρέχων κώδικας Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Μοντελοποίηση συνδυαστικών κυκλωμάτων Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 06 Μαρτίου 2012 Περισσότερα για τα αρθρώματα Αναθέσεις και τελεστές Συντρέχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. Καταμερισμός καταχωρητών. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. Καταμερισμός καταχωρητών. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ Μεταγλωττιστές ΙΙ Καταμερισμός καταχωρητών Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 01 Δεκεμβρίου 2010 Γενικά για τον καταμερισμό καταχωρητών Καταμερισμός καταχωρητών (register allocation): βελτιστοποίηση μεταγλωττιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξαρτησία Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές

Ανεξαρτησία Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές 10 Ανεξαρτησία 10.1 Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές Στην παράγραφο αυτή δουλεύουμε σε χώρο πιθανότητας (Ω, F, P). Δίνουμε καταρχάς τον ορισμό της ανεξαρτησίας για ενδεχόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Πληροφορικής

Μαθηματικά Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Μαθηματικά Πληροφορικής Ηλίας Κουτσουπιάς Αθήνα, Οκτώβριος 2009 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Σύνολα... 5 ΆλλαΣύμβολα... 6 1 Υποθέσεις και Θεωρήματα 9 1.1 Παρατήρηση-Υπόθεση-Απόδειξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS 09 Νοεµβρίου 2009 01 Απριλίου 2010 DISNEYLAND 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 CHD ΠΑΚΕΤΟ 2N/3Μ 350 419 558 973 392 475 641 1140 491 607 840 1538 117 ΠΑΚΕΤΟ 3N/4Μ 464 562 760 1353

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 Εκφωήσεις και Λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό.

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. 1 ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Περιεχόµενα iii 1 Εισαγωγή STOP

Περιεχόµενα Περιεχόµενα iii 1 Εισαγωγή STOP Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι : Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού Fortran 95 Συνοπτικές Σηµειώσεις ιαλέξεων Σ. Σταµατιαδης Ηράκλειο Μάρτιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming)

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 1 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής ΜΜΚ 452: Μηχανικές Ιδιότητες και Κατεργασία Πολυμερών Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 2 Εισαγωγή: Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-12 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Παναγιώτης Βεργούρος, Οικονομολόγος Συγγραφέας βιβλίων, Μικρο μακροοικονομίας διαγωνισμών ΑΣΕΠ

Συντάκτης: Παναγιώτης Βεργούρος, Οικονομολόγος Συγγραφέας βιβλίων, Μικρο μακροοικονομίας διαγωνισμών ΑΣΕΠ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομικότητα. Σήμερα! Κλάση Βάσης Παράγωγη κλάση Απλή κληρονομικότητα Protected δεδομένα Constructors & Destructors overloading

Κληρονομικότητα. Σήμερα! Κλάση Βάσης Παράγωγη κλάση Απλή κληρονομικότητα Protected δεδομένα Constructors & Destructors overloading Κληρονομικότητα Σήμερα! Κλάση Βάσης Παράγωγη κλάση Απλή κληρονομικότητα Protected δεδομένα Constructors & Destructors overloading 2 1 Κλάση Βάση/Παράγωγη Τα διάφορα αντικείμενα μπορούν να έχουν μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο εγγυημένος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στο υπόδειγμα Harrod Domar εξαρτάται

1. Ο εγγυημένος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στο υπόδειγμα Harrod Domar εξαρτάται 1. Ο εγγυημένος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στο υπόδειγμα Harrod Domar εξαρτάται από: α) Τη ροπή για αποταμίευση β) Το λόγο κεφαλαίου προϊόντος και τη ροπή για αποταμίευση γ) Το λόγο κεφαλαίου προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαρτίου 2013, Βόλος

17 Μαρτίου 2013, Βόλος Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις 1ης Τάξης Σ Ε 1ης τάξης, Πεδία κατευθύνσεων, Υπαρξη και μοναδικότητα, ιαχωρίσιμες εξισώσεις, Ολοκληρωτικοί παράγοντες, Αντικαταστάσεις, Αυτόνομες εξισώσεις Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι:

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: α) Ανεξάρτητα από το ύψος της τιμής των οσπρίων, ο καταναλωτής θα δαπανά πάντα ένα σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Η κατάρα της διαστατικότητας Μείωση διαστάσεων εξαγωγή χαρακτηριστικών επιλογή χαρακτηριστικών Αναπαράσταση έναντι Κατηγοριοποίησης Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών PCA Γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου Εκλογής Προέδρου με O(nlogn) μηνύματα Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Περιγραφικός Αλγόριθμος Αρχικά στείλε μήνυμα εξερεύνησης προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια.

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ταξινόμηη των μοντέλων διαποράς ατμοφαιρικών ρύπων βαιμένη ε μαθηματικά κριτήρια. Μοντέλο Ελεριανά μοντέλα (Elerian) Λαγκρατζιανά μοντέλα (Lagrangian) Επιπρόθετος διαχωριμός Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Μεγέθη ταλάντωσης Το απλό εκκρεμές

Μεγέθη ταλάντωσης Το απλό εκκρεμές Μεγέθη ταλάντωσης Το απλό εκκρεμές 1.Σκοποί: Οι μαθητές Να κατανοήσουν τις έννοιες της περιοδικής κίνησης και της ταλάντωσης Να κατανοήσουν ότι η περιοδική κίνηση δεν είναι ομαλή Να γνωρίσουν τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις ΙΙ. Σημερινό μάθημα

Συναρτήσεις ΙΙ. Σημερινό μάθημα Συναρτήσεις ΙΙ 1 Σημερινό μάθημα Εμβέλεια Εμφωλίαση Τύπος αποθήκευσης Συναρτήσεις ως παράμετροι Πέρασμα με τιμή Πολλαπλά return Προκαθορισμένοι ρ Παράμετροι ρ Υπερφόρτωση συναρτήσεων Inline συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα απλών προγραμμάτων σε Turbo Pascal

Παραδείγματα απλών προγραμμάτων σε Turbo Pascal Εργαστήριο: Προγραμματισμός Η/Υ Παραδείγματα απλών προγραμμάτων σε Turbo Pascal Β. Ν. Νικολαϊδης Πρόσθετες εκφωνήσεις από: Σ. Οικονομόπουλο, Β. Καψάλη, Μ. Κεσόγλου. Ver.0.2.6 ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμ. Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Η εργασιακή διαδικασία και τα στοιχεία της. Η κοινωνική επικύρωση των ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

α 0. α ν x ν +α ν 1 x ν α 1 x+α 0 α ν x ν,α ν 1 x ν 1,...,α 1 x,α 0, ...,α 1,α 0,

α 0. α ν x ν +α ν 1 x ν α 1 x+α 0 α ν x ν,α ν 1 x ν 1,...,α 1 x,α 0, ...,α 1,α 0, Άλγεβρα Β Λυκείου - Πολυώνυμα: Θεωρία, Μεθοδολογία και Λυμένες ασκήσεις Κώστας Ράπτης Μάιος 2011 Μέρος I Πολυώνυμα 1 Πολυώνυμα 1.1 Στοιχεία ϑεωρίας Καλούμε μονώνυμο του x κάθε παράσταση της μορφήςαx ν,

Διαβάστε περισσότερα

Projects για το εργαστήριο. των Βάσεων Δεδομένων

Projects για το εργαστήριο. των Βάσεων Δεδομένων Projects για το εργαστήριο των Βάσεων Δεδομένων Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος Δεκέμβριος 2013 1. Το πολυκατάστημα Το πολυκατάστημα έχει ένα σύνολο από εργαζομένους. Κάθε εργαζόμενος χαρακτηρίζεται από έναν κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Παναγόπουλος Γιώργος Φυσικός

Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Παναγόπουλος Γιώργος Φυσικός Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Παναγόπουλος Γιώργος Φυσικός gior.panagopoulos@gmail.com Βουλδής Άγγελος Φυσικός angelos_vouldis@hotmail.com Μεντζελόπουλος Λευτέρης Φυσικός MSc Περιβαλλοντολογία

Διαβάστε περισσότερα

1. Η συγκεκριμένη εφαρμογή της λειτουργίας για τη λήψη φορολογικής ενημερότητας βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ.

1. Η συγκεκριμένη εφαρμογή της λειτουργίας για τη λήψη φορολογικής ενημερότητας βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 153 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: 2 ώρες 17/9/2009 ΘΕΜΑΤΑ 1) (2 μονάδες) Δεδομένης της περιγραφής που ακολουθεί δώστε το σχεδιασμό κλάσεων του συστήματος:

Διάρκεια: 2 ώρες 17/9/2009 ΘΕΜΑΤΑ 1) (2 μονάδες) Δεδομένης της περιγραφής που ακολουθεί δώστε το σχεδιασμό κλάσεων του συστήματος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μάθημα: Μεθοδολογίες και Γλώσσες Προγραμματισμού Ι (C++) Διδάσκουσα: Καβαλλιεράτου Εργίνα Διάρκεια: 2 ώρες 17/9/2009 ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Θέματα πρακτικής εξάσκησης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 29 Μαΐου 2012 Σκιαγράφηση της διάλεξης Ανασκόπηση ϑεμάτων παλαιών εξετάσεων του μαθήματος Εξεταστική περίοδος Ιουνίου-Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρτιες και περιττές συναρτήσεις

Αρτιες και περιττές συναρτήσεις Μελέτη Συναρτήσεων: άρτιες, περιττές συναρτήσεις - μονοτονία - ακρότατα Κώστας Ράπτης Άρτιες και περιττές συναρτήσεις Ὁι ψυχολόγοι κάνουν λόγο για δύο επίπεδα συλλογιστικής και μνήμης: το αρχαϊκό και το

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολιτικά Οπτικά Δίκτυα. 11.1. Εισαγωγή

Μητροπολιτικά Οπτικά Δίκτυα. 11.1. Εισαγωγή Μητροπολιτικά Οπτικά Δίκτυα 11.1. Εισαγωγή Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα είναι διαιρεμένα σε μια ιεραρχία τριών επιπέδων: Στα δίκτυα πρόσβασης, τα μητροπολιτικά δίκτυα και τα δίκτυα κορμού. Τα δίκτυα κορμού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Περίληψη Κεφαλαίου: Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και αφετέρου η σωστή εφαρμογή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρτιες και περιττές συναρτήσεις

Αρτιες και περιττές συναρτήσεις Μελέτη Συναρτήσεων: άρτιες, περιττές συναρτήσεις - μονοτονία - ακρότατα Κωνσταντίνος Α. Ράπτης Άρτιες και περιττές συναρτήσεις Ὁι ψυχολόγοι κάνουν λόγο για δύο επίπεδα συλλογιστικής και μνήμης: το αρχαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Τεχνική φλοπ Φορά Σκοπός της φοράς είναι να αναπτυχθεί μια ιδανική για τον κάθε αθλητή ταχύτητα και ταυτόχρονα να προετοιμάσει το πάτημα. Το είδος της φοράς του Fosbury ήτα, μια

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κίνησης. 6.1. Εισαγωγή. 6.2. Στατική Συγκέντρωση Κίνησης

Συγκέντρωση Κίνησης. 6.1. Εισαγωγή. 6.2. Στατική Συγκέντρωση Κίνησης Συγκέντρωση Κίνησης 6.1. Εισαγωγή Σε ένα οπτικό WDM δίκτυο, οι κόμβοι κορμού επικοινωνούν μεταξύ τους και ανταλλάσουν πληροφορία μέσω των lightpaths. Ένα WDM δίκτυο κορμού είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Ανάλυση Ι Λύσεις ασκήσεων Οµάδας 1

Ασκήσεις Ανάλυση Ι Λύσεις ασκήσεων Οµάδας 1 Ασκήσεις Ανάλυση Ι Λύσεις ασκήσεων Οµάδας Λουκάς Βλάχος και Χάρης Σκόκος ) ύο καράβια αναχωρούν από το ίδιο λιµάνι. Το ένα κινείται µε 5 Km/h προς τα νότια και το άλλο µε Km/h προς τα ανατολικά. Να εκϕράσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 / 5 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ. /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΏΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

www.cslab.ece.ntua.gr

www.cslab.ece.ntua.gr Ε ό Μ ό Π ί Σ ή Η ό Μ ώ Μ ώ Η/Υ Τ έ Τ ί Π ή Υ ώ Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων www.cslab.ece.ntua.gr Διπλωματική εργασία Συγκριτική μελέτη μεθόδων αποθήκευσης αραιών πινάκων σε μπλοκ για την βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κλασικός Αθλητισμός Δρόμοι : Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις Ταχύτητες Σκυταλοδρομίες Δρόμοι με εμπόδια Δρόμοι Μεσαίων και Μεγάλων αποστάσεων Στην αρχαία εποχή ο δρόμος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΩΡΑ 10μ.μ Τα παρακάτω θέματα δημοσιεύονται αποκλειστικά και μόνο για όσους υποψήφιους του φροντιστηρίου μας δεν κατάφεραν να προσέλθουν στα επαναληπτικά μαθήματα που

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΓΙΓΑΝΤΙ ΟΥ Τοµεάρχης Λειτουργίας Κέντρων Ελέγχου Συστηµάτων Μεταφοράς ιεύθυνσης ιαχείρισης Νησιών ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2009 Εγκατεστηµένη Ισχύς (Ατµοµονάδες, Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο και Οικονομικά: Οι Εξετάσεις

Δίκαιο και Οικονομικά: Οι Εξετάσεις Δίκαιο και Οικονομικά: Οι Εξετάσεις Το κείμενο αυτό ανανεώνεται με τη δική σας παρέμβαση, τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Θα συνεχίζει να ανανεώνεται μέχρι την ημέρα των εξετάσεων. Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται 1. Ο πληθωρισμός ορίζεται ως εξής: (Δ= μεταβολή, Ρ= επίπεδο τιμών, Ρ e = προσδοκώμενο επίπεδο τιμών): α) Δ Ρ e /Ρ β) Ρ e / Ρ γ) Δ Ρ/Ρ δ) (Ρ Ρ e )/Ρ 2. Όταν οι εξαγωγές αυξάνονται: α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας. 22 Φεβρουαρίου 2010 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας. 1. Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς διαιρείται ακριβώς με το 4; α) 1334. β) 1354. γ) 1374. δ) 1384. 2. Στη σειρά αυτή

Διαβάστε περισσότερα

3. Με βάση τη βραχυχρόνια καμπύλη Phillips η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας είναι:

3. Με βάση τη βραχυχρόνια καμπύλη Phillips η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας είναι: 1. Σε περίπτωση που το κράτος φορολογεί τους πολίτες το διαθέσιμο εισόδημα του κάθε ατόμου είναι: α) το σύνολο του εισοδήματός του β) το σύνολο του εισοδήματός του, αφού προηγουμένως αφαιρέσουμε τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου, 2006 Ώρα: 10:30-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη µε σύνολο δώδεκα (12) θέµατα. 2) Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ και ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΜΕΛΙΑΚΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ και ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΜΕΛΙΑΚΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ και ΚΤΜΤΡΗΣΗ ΘΜΛΙΚΩΝ ΣΥΝ ΥΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ. ΣΥΝΥΣΤΙΚΣ ΜΟΡΦΣ: η μορφολογία. Όλες οι συνδυαστικές μορφές που θα εξετάσουμε είναι διαφόρων ειδών συναρτήσεις. Οι «παράμετροι» που παραλλάσονται είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής. Προγραμματισμού

Αντικειμενοστραφής. Προγραμματισμού Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Σημερινό μάθημα Μειονεκτήματα Δομημένου Προγραμματισμού Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Ορισμοί Κλάσεις Αντικείμεναμ Χαρακτηριστικά ΑΠ C++ Class 1 Δομημένος Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίκτυα Πολυπλεξίας Μήκους Κύματος (WDM Δίκτυα)

2. Δίκτυα Πολυπλεξίας Μήκους Κύματος (WDM Δίκτυα) 2. Δίκτυα Πολυπλεξίας Μήκους Κύματος (WDM Δίκτυα) Η πολυπλεξία μήκους κύματος (WDM πολυπλεξία) παρέχει συμβατότητα μεταξύ του εύρους ζώνης του οπτικού μέσου οπτική ίνα και του εύρους ζώνης του τερματικού

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Εικόνας. Σήμερα!

Βελτίωση Εικόνας. Σήμερα! Βελτίωση Εικόνας Σήμερα! Υποβάθμιση εικόνας Τεχνικές Βελτίωσης Restoration (Αποκατάσταση) Τροποποίηση ιστογράμματος Ολίσθηση ιστογράμματος Διάταση (stretching) Ισοστάθμιση του ιστογράμματος (histogram

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ ΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ ΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΨΩΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. Χρονοπρογραμματισμός κώδικα και βελτιστοποιήσεις εξαρτημένες από την αρχιτεκτονική

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. Χρονοπρογραμματισμός κώδικα και βελτιστοποιήσεις εξαρτημένες από την αρχιτεκτονική Μεταγλωττιστές ΙΙ Χρονοπρογραμματισμός κώδικα και βελτιστοποιήσεις εξαρτημένες από την αρχιτεκτονική Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 21 Δεκεμβρίου 2010 Βελτιστοποιήσεις εξαρτημένες από την αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στο Δημοτικό Διδακτικές Προσεγγίσεις Αδάμ Κ. Αγγελής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Η Πληροφορική στο Δημοτικό Διδακτικές Προσεγγίσεις Αδάμ Κ. Αγγελής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Η Πληροφορική στο Δημοτικό Διδακτικές Προσεγγίσεις Αδάμ Κ. Αγγελής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Α) Το γενικό πλαίσιο.ε.π.π.σ. και Α.Π.Σ. Β) Ο Υπολογιστής στην τάξη Γ) Ενδεικτικές ραστηριότητες Α) Το γενικό πλαίσιο.ε.π.π.σ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1.1 Η ανάγκη για ενιαίο τρόπο παραπομπών Κύριο μέλημά μας, όταν αναφερόμαστε στην παρουσίαση της βιβλιογραφίας, είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας και της συνέπειας στο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ.

Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Απρίλιος 2012 ΥΠΕΣ-ΔΜΗΕΣ Β' κ Γ' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 Εκλογείς

Διαβάστε περισσότερα

Γέννηση ενδιάμεσης αναπαράστασης. Προηγμένα Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής. Τύποι IR. Άποψη του μεταγλωττιστή από την πλευρά της IR.

Γέννηση ενδιάμεσης αναπαράστασης. Προηγμένα Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής. Τύποι IR. Άποψη του μεταγλωττιστή από την πλευρά της IR. Η έννοια της ενδιάμεσης αναπαράστασης Προηγμένα Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής Γέννηση ενδιάμεσης αναπαράστασης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 17 Μαρτίου 2010 Ενδιάμεση αναπαράσταση (IR: intermediate

Διαβάστε περισσότερα