Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20"

Transcript

1 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR

2

3 SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με αυτές τις οδηγίες Πεδίο ισχύος Σε ποιους απευθύνεται Περισσότερες πληροφορίες Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Ασφάλεια Ενδεδειγμένη χρήση Υποδείξεις ασφαλείας Επεξήγηση των συμβόλων Σύμβολα στην πινακίδα τύπου Σύμβολα στο Automatic Switch Box Παραδιδόμενος εξοπλισμός Automatic Switch Box M Automatic Switch Box L Τοποθέτηση του Automatic Switch Box Ηλεκτρική σύνδεση Επισκόπηση της περιοχής σύνδεσης Automatic Switch Box M Automatic Switch Box L Εισαγωγή καλωδίων Σύνδεση γείωσης λειτουργίας και γείωσης συστήματος Ενεργοποίηση σύνδεσης φάσεων σε μονοφασικό εφεδρικό σύστημα Σύνδεση καταναλωτών Σύνδεση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης Σύνδεση μετρητή τροφοδοσίας Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

4 Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG 5.8 Σύνδεση μετρητή αναφοράς Σύνδεση Sunny Backup Σύνδεση εξωτερικού σήματος για τροφοδοσία από το συσσωρευτή Σύνδεση γεννήτριας Σύνδεση καλωδίου επικοινωνίας Έναρξη λειτουργίας Υπολογισμός διαστάσεων ασφάλειας τήξης για καταναλωτές Υπολογισμός διαστάσεων ασφάλειας τήξης για γεννήτρια Έναρξη λειτουργίας του Automatic Switch Box Αποσύνδεση του Automatic Switch Box από την τάση Συντήρηση και καθαρισμός Τερματισμός λειτουργίας Αποσυναρμολόγηση του Automatic Switch Box Αποθήκευση Automatic Switch Box Απόρριψη του Automatic Switch Box Τεχνικά χαρακτηριστικά Automatic Switch Box M Automatic Switch Box L Επικοινωνία AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

5 SMA Solar Technology AG 1 Υποδείξεις σχετικά με αυτές τις οδηγίες 1 Υποδείξεις σχετικά με αυτές τις οδηγίες 1.1 Πεδίο ισχύος Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για τους ακόλουθους τύπους συσκευών: AS-BOX-M-20 AS-BOX-L Σε ποιους απευθύνεται Αυτές οι οδηγίες απευθύνονται σε καταρτισμένους ηλεκτρολόγους. Οι ενέργειες, οι οποίες περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από καταρτισμένους ηλεκτρολόγους. 1.3 Περισσότερες πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα Sunny Backup και για το Automatic Switch Box μπορείτε να βρείτε στο τμήμα Συχνών Ερωτήσεων (FAQ) της ιστοσελίδας 1.4 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Σε αυτές τις οδηγίες χρησιμοποιούνται τα παρακάτω είδη υποδείξεων ασφαλείας και υποδείξεων: Η ένδειξη "ΚΙΝΔΥΝΟΣ" συνιστά υπόδειξη ασφαλείας, η μη τήρηση της οποίας επιφέρει άμεσο θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό! Η ένδειξη "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ" συνιστά υπόδειξη ασφαλείας, η μη τήρηση της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό! Με τη λέξη "ΠΡΟΣΟΧΗ" επισημαίνεται μια υπόδειξη ασφαλείας, η παράβλεψη της οποίας ενδέχεται να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό! Η ένδειξη "ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ" (με κεφαλαία) χαρακτηρίζει μια υπόδειξη ασφαλείας, η παράβλεψη της οποίας ενδέχεται να επιφέρει υλικές ζημιές! Σημαντικό Έτσι χαρακτηρίζονται οι σημαντικές πληροφορίες. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

6 2 Ασφάλεια SMA Solar Technology AG 2 Ασφάλεια 2.1 Ενδεδειγμένη χρήση Το Automatic Switch Box είναι μια διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα. Το Sunny Backup ρυθμίζει και ελέγχει το Automatic Switch Box και δημιουργεί αυτόνομο δίκτυο σε περίπτωση απώλειας δικτύου. Σε περίπτωση απώλειας δικτύου, το Automatic Switch Box αποσυνδέει με ασφάλεια τη συνδεδεμένη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και τους συνδεδεμένους καταναλωτές από το δημόσιο δίκτυο ρεύματος και τα συνδέει στο αυτόνομο δίκτυο. Αν έχετε παραγγείλει το Automatic Switch Box με σύνδεση γεννήτριας, μπορείτε να συνδέσετε μια γεννήτρια στο εφεδρικό σύστημα. Αν έχει συνδεθεί μια γεννήτρια στο εφεδρικό σύστημα, το Automatic Switch Box τη συνδέει σε περίπτωση απώλειας δικτύου με το αυτόνομο δίκτυο. Το Automatic Switch Box M-20 και το Automatic Switch Box L-20 είναι κατάλληλα για χρήση σε συστήματα TT και TN. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Automatic Switch Box M-20 μόνο σε συνδυασμό με ένα Sunny Backup 5000 και το Automatic Switch Box L-20 μόνο σε συνδυασμό με 3 Sunny Backup Σε ένα τριφασικό εφεδρικό σύστημα θα πρέπει να διαμορφώσετε μία από τις 3 συσκευές Sunny Backup ως κεντρική συσκευή (Master) και τις άλλες 2 ως εξαρτώμενες συσκευές (Slave). Η κεντρική συσκευή Sunny Backup αξιολογεί τα δεδομένα που υπάρχουν στο Automatic Switch Box, συντονίζει όλες τις διαδικασίες χειρισμού και ελέγχει όλα τα εξαρτήματα του συστήματος Sunny Backup. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του Sunny Backup Στο Automatic Switch Box δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της μέγιστης ισχύος σύνδεσης των μεμονωμένων εξόδων. Μπορείτε να βρείτε τις μέγιστες τιμές ισχύος σύνδεσης στο κεφάλαιο 10 «Τεχνικά χαρακτηριστικά», Σελίδα 53. Μη χρησιμοποιείτε το Automatic Switch Box για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες. Χρήσεις πέρα από τις προβλεπόμενες, τροποποιήσεις καθώς και προσθήκες εξαρτημάτων συνεπάγονται απώλεια του δικαιώματος εγγύησης και της άδειας λειτουργίας. Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί μέρος του Automatic Switch Box. Τηρήστε όλες τις εργασίες του παρόντος εγχειριδίου, όπως αυτές περιγράφονται. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο εύκολα προσβάσιμο. 6 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

7 SMA Solar Technology AG 2 Ασφάλεια Αρχές λειτουργίας ενός τριφασικού συστήματος Backup με Automatic Switch Box Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

8 2 Ασφάλεια SMA Solar Technology AG 2.2 Υποδείξεις ασφαλείας Κίνδυνος για τη ζωή λόγω πολύ υψηλών τάσεων. Όλες οι εργασίες στο Automatic Switch Box πρέπει να διεξάγονται μόνο από καταρτισμένους ηλεκτρολόγους. 2.3 Επεξήγηση των συμβόλων Σύμβολα στην πινακίδα τύπου Σύμβολο Ονομασία Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση. Το Automatic Switch Box λειτουργεί με υψηλές τάσεις. Όλες οι εργασίες στο Automatic Switch Box πρέπει να διεξάγονται μόνο από καταρτισμένους ηλεκτρολόγους. Προειδοποίηση για επιφάνεια με πολύ υψηλή θερμοκρασία. Το Automatic Switch Box μπορεί να αναπτύξει υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία. Αποφεύγετε να αγγίζετε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μελετήστε προσεκτικά όλα τα συνοδευτικά έγγραφα. Η διάθεση του Automatic Switch Box και των εξαρτημάτων του δεν πρέπει να γίνεται στα οικιακά απορρίμματα (βλ. κεφάλαιο 9.3 «Απόρριψη του Automatic Switch Box», Σελίδα 52). Σήμανση CE. Το Automatic Switch Box ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. Είδος προστασίας IP 54. Το Automatic Switch Box προστατεύεται από επικαθίσεις σκόνης στο εσωτερικό και από ψεκασμό νερού υπό οποιαδήποτε γωνία. Πλήρης προστασία επαφής. Κατηγορία προστασίας ΙΙ. Το Automatic Switch Box διαθέτει διπλή μόνωση και έτσι είναι προστατευμένο από άμεση και έμμεση επαφή. 8 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

9 SMA Solar Technology AG 2 Ασφάλεια Σύμβολα στο Automatic Switch Box Σύμβολο Ονομασία Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση. Το Automatic Switch Box λειτουργεί με υψηλές τάσεις. Τα καλύμματα στο εσωτερικό του Automatic Switch Box λειτουργούν ως προστασία από επαφή. Μην ανοίγετε ποτέ τα καλύμματα όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση. Μετά την αποσύνδεση του Automatic Switch Box, οι πυκνωτές στην πλακέτα χειρισμού χρειάζονται 5 λεπτά για την αποφόρτισή τους. Περιμένετε 5 λεπτά πριν ανοίξετε το κάλυμμα. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

10 3 Παραδιδόμενος εξοπλισμός SMA Solar Technology AG 3 Παραδιδόμενος εξοπλισμός 3.1 Automatic Switch Box M Εικόνα 1: Εξαρτήματα του περιεχόμενου παραγγελίας του Automatic Switch Box M Θέση Αριθμός Ονομασία A 1 Automatic Switch Box Β 1 Κλειδί πίνακα ελέγχου C 4 Εξωτερική στερέωση D 4 Τάπες E 1 Καλώδιο επικοινωνίας, κόκκινο F 1 Καλώδιο επικοινωνίας, μαύρο G 3 Αυτοκόλλητο προειδοποίησης "Διατίθεται αυτόματη εφεδρική συσκευή σύνδεσης στο δίκτυο!", γερμανικά, αγγλικά, ελληνικά Η 3 Αυτοκόλλητο προειδοποίησης "Σύνδεση φάσεων", γερμανικά, αγγλικά, ελληνικά I 1 Γέφυρα K 4 Φορτίο τήξης D02, 40 A L 4 Ακροδέκτης προσαρμογής για φορτίο τήξης D02, 40 A M 3 Βιδωτή σύνδεση καλωδίων M32x1,5, μειωμένη περιοχή σύνδεσης N 3 Βιδωτή σύνδεση καλωδίων M25x1,5 10 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

11 SMA Solar Technology AG 3 Παραδιδόμενος εξοπλισμός Θέση Αριθμός Ονομασία Ο 3 Βιδωτή σύνδεση καλωδίων M20x1,5, μειωμένη περιοχή σύνδεσης P 1 Βιδωτή σύνδεση καλωδίων M20x1,5 Q 1 Κόντρα παξιμάδι Μ32 R 3 Κόντρα παξιμάδι Μ25 S 4 Κόντρα παξιμάδι Μ20 T 1 Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

12 3 Παραδιδόμενος εξοπλισμός SMA Solar Technology AG 3.2 Automatic Switch Box L Εικόνα 2: Εξαρτήματα του περιεχόμενου παραγγελίας του Automatic Switch Box L Θέση Αριθμός Ονομασία A 1 Automatic Switch Box Β 1 Κλειδί πίνακα ελέγχου C 4 Εξωτερική στερέωση D 4 Τάπες E 3 Καλώδιο επικοινωνίας, κόκκινο F 1 Καλώδιο επικοινωνίας, μαύρο G 3 Αυτοκόλλητο προειδοποίησης "Διατίθεται αυτόματη εφεδρική συσκευή σύνδεσης στο δίκτυο!", γερμανικά, αγγλικά, ελληνικά Η 1 Γέφυρα I 3 Φορτίο τήξης D02, 63 A K 3 Φορτίο τήξης D02, 50 A * L 3 Ακροδέκτης προσαρμογής για φορτίο τήξης D02, 50 A * M 5 Βιδωτή σύνδεση καλωδίων M32x1,5 N 3 Βιδωτή σύνδεση καλωδίων M25x1,5 Ο 3 Βιδωτή σύνδεση καλωδίων M20x1,5, μειωμένη περιοχή σύνδεσης P 1 Βιδωτή σύνδεση καλωδίων M20x1,5 Q 4 Κόντρα παξιμάδι Μ32 12 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

13 SMA Solar Technology AG 3 Παραδιδόμενος εξοπλισμός Θέση Αριθμός Ονομασία R 3 Κόντρα παξιμάδι Μ25 S 4 Κόντρα παξιμάδι Μ20 T 1 Συστολή M50-M32 U 1 Κόντρα παξιμάδι Μ50 V 1 Οδηγίες εγκατάστασης * Προαιρετικά Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

14 4 Τοποθέτηση του Automatic Switch Box SMA Solar Technology AG 4 Τοποθέτηση του Automatic Switch Box Απαιτήσεις για το σημείο τοποθέτησης: Κίνδυνος για τη ζωή από φωτιά και έκρηξη. Μην τοποθετείτε το Automatic Switch Box σε εύφλεκτα οικοδομικά υλικά. Μην τοποθετείτε το Automatic Switch Box σε περιοχές, στις οποίες υπάρχουν αναφλέξιμα οικοδομικά υλικά. Μην τοποθετείτε το Automatic Switch Box σε περιοχές, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να αποτελείται από σταθερό υλικό. Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι κατάλληλη για το βάρος και τις διαστάσεις του Automatic Switch Box (βλ. κεφάλαιο 10 «Τεχνικά χαρακτηριστικά», Σελίδα 53). Το σημείο εγκατάστασης πρέπει να είναι πάντοτε προσβάσιμο. Οι κλιματικές προδιαγραφές πρέπει να τηρούνται (βλ. κεφάλαιο 10 «Τεχνικά χαρακτηριστικά», Σελίδα 53). Φροντίστε ώστε η συσκευή να μην εκτίθεται απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία. Το σημείο τοποθέτησης θα πρέπει να προστατεύεται από ψεκασμό νερού. Θα πρέπει να τηρείτε τις τεχνικές προδιαγραφές σύνδεσης του φορέα εκμετάλλευσης του ηλεκτρικού δικτύου. Θέση εγκατάστασης: Εικόνα 3: Επιτρεπτές και μη επιτρεπτές θέσεις εγκατάστασης 14 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

15 SMA Solar Technology AG 4 Τοποθέτηση του Automatic Switch Box Ελάχιστες αποστάσεις του Automatic Switch Box M: Εικόνα 4: Αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται στο Automatic Switch Box M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

16 4 Τοποθέτηση του Automatic Switch Box SMA Solar Technology AG Ελάχιστες αποστάσεις του Automatic Switch Box L: Εικόνα 5: Αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται στο Automatic Switch Box L 16 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

17 SMA Solar Technology AG 4 Τοποθέτηση του Automatic Switch Box Διαστάσεις του Automatic Switch Box M: Εικόνα 6: Διαστάσεις του Automatic Switch Box M με τοποθετημένες εξωτερικές στερεώσεις Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

18 4 Τοποθέτηση του Automatic Switch Box SMA Solar Technology AG Διαστάσεις του Automatic Switch Box L: Εικόνα 7: Διαστάσεις του Automatic Switch Box L με τοποθετημένες εξωτερικές στερεώσεις 18 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

19 SMA Solar Technology AG 4 Τοποθέτηση του Automatic Switch Box Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του μεγάλου βάρους του Automatic Switch Box. Λάβετε υπόψη σας το βάρος του Automatic Switch Box (βλ. κεφάλαιο 10 «Τεχνικά χαρακτηριστικά», Σελίδα 53). 1. Τοποθετήστε τις εξωτερικές στερεώσεις κάθετα στις βάσεις στην πίσω πλευρά του Automatic Switch Box. Συμβουλή: Μπορείτε να τοποθετήσετε τις εξωτερικές στερεώσεις και οριζόντια στις βάσεις στην πίσω πλευρά του Automatic Switch Box. 2. Σπρώξτε τις άνω εξωτερικές στερεώσεις προς τα επάνω και στερεώστε τις με πώματα. Αν οι εξωτερικές στερεώσεις τοποθετηθούν οριζόντια, πιέστε τις εξωτερικές στερεώσεις προς τα πλάγια. 3. Σπρώξτε τις κάτω εξωτερικές στερεώσεις προς τα κάτω και στερεώστε τις με πώματα. Αν οι εξωτερικές στερεώσεις τοποθετηθούν οριζόντια, πιέστε τις εξωτερικές στερεώσεις προς τα πλάγια. 4. Σημειώστε τη θέση των οπών διάτρησης. Προσέξτε τις διαστάσεις. 5. Ανοίξτε τις τρύπες και τοποθετήστε τα ούπα. 6. Βιδώστε τις βίδες M8. Αφήστε τις βίδες να προεξέχουν λίγο. 7. Κρεμάστε το Automatic Switch Box, περνώντας τις εξωτερικές στερεώσεις στις βίδες. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

20 5 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG 5 Ηλεκτρική σύνδεση 5.1 Επισκόπηση της περιοχής σύνδεσης Automatic Switch Box M Εσωτερική όψη Εικόνα 8: Στοιχεία στο εσωτερικό του Automatic Switch Box M 20 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

21 SMA Solar Technology AG 5 Ηλεκτρική σύνδεση Θέση Ονομασία A Υποδοχή RJ45 για σύνδεση του μαύρου καλωδίου επικοινωνίας Β Υποδοχή RJ45 για σύνδεση του κόκκινου καλωδίου επικοινωνίας C Ράγα ακροδεκτών "1_1-X6/ Generator" για σύνδεση της γεννήτριας * D E F G Η I K * Προαιρετικά Ράγα ακροδεκτών "AS-X3/ Backup Loads" για τη σύνδεση των καταναλωτών Ράγα ακροδεκτών "AS-X1/ Load Meter" για τη σύνδεση του μετρητή αναφοράς Ράγα ακροδεκτών "AS-X2/ SBU 5000" για τη σύνδεση του Sunny Backup Ράγα ακροδεκτών "AS-X8" για τη σύνδεση της γείωσης συστήματος και λειτουργίας Ράγα ακροδεκτών "AS-X7 Feed in Signal" για τη σύνδεση εξωτερικού σήματος για τροφοδοσία από συσσωρευτή Ράγα ακροδεκτών "AS-X5/ PV Meter" για τη σύνδεση του μετρητή τροφοδοσίας Ράγα ακροδεκτών "AS-X4/ PV System" για τη σύνδεση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης ή άλλης πηγής ενέργειας Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

22 5 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Αριστερή πλακέτα με περιαυχένια Εικόνα 9: Αριστερή πλακέτα με περιαυχένια και προδιαγραφόμενα σημεία κοπής στο δάπεδο του Automatic Switch Box M Θέση Ονομασία Επεξήγηση A Προδιαγραφόμενο σημείο κοπής για Για τη σύνδεση του μετρητή βιδωτή σύνδεση καλωδίων M25x1,5 τροφοδοσίας Β C D E F G Προδιαγραφόμενο σημείο κοπής για βιδωτή σύνδεση καλωδίων M25x1,5 Προδιαγραφόμενο σημείο κοπής για βιδωτή σύνδεση καλωδίων M20x1,5 Προδιαγραφόμενο σημείο για βιδωτή σύνδεση καλωδίων M20x1,5, μειωμένο Προδιαγραφόμενο σημείο κοπής για βιδωτή σύνδεση καλωδίων M32x1,5 Προδιαγραφόμενο σημείο για βιδωτή σύνδεση καλωδίων M20x1,5, μειωμένο Προδιαγραφόμενο σημείο κοπής για βιδωτή σύνδεση καλωδίων M25x1,5 Για τη σύνδεση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης Για τη σύνδεση του εξωτερικού σήματος Για τη σύνδεση της γείωσης λειτουργίας Για τη σύνδεση του μετρητή αναφοράς Για τη σύνδεση της γείωσης συστήματος Για τη σύνδεση του Sunny Backup 22 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

23 SMA Solar Technology AG 5 Ηλεκτρική σύνδεση Δεξιά πλακέτα με περιαυχένια Εικόνα 10: Δεξιά πλακέτα με περιαυχένια και προδιαγραφόμενα σημεία κοπής στο δάπεδο του Automatic Switch Box M Θέση Ονομασία Επεξήγηση A Άνοιγμα περιβλήματος με πώμα στεγάνωσης για Για τη σύνδεση καταναλωτών βιδωτή σύνδεση καλωδίων M32x1,5, μειωμένο Β Άνοιγμα περιβλήματος με πώμα στεγάνωσης για Για τη σύνδεση της γεννήτριας βιδωτή σύνδεση καλωδίων M32x1,5, μειωμένο C Περίβλημα υποστήριξης καλωδίου Για τη σύνδεση του καλωδίου επικοινωνίας Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

24 5 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Automatic Switch Box L Εσωτερική όψη Εικόνα 11: Στοιχεία στο εσωτερικό του Automatic Switch Box L 24 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

25 SMA Solar Technology AG 5 Ηλεκτρική σύνδεση Θέση Ονομασία A Υποδοχή RJ45 για σύνδεση του μαύρου καλωδίου επικοινωνίας Β Υποδοχή RJ45 για τη σύνδεση του κόκκινου καλωδίου επικοινωνίας C Ράγα ακροδεκτών "1_1-X6/ Generator" για σύνδεση της γεννήτριας * D E F G Η I K * Προαιρετικά Ράγα ακροδεκτών "AS-X1/ Load Meter" για τη σύνδεση του μετρητή αναφοράς Ράγα ακροδεκτών "AS-X5/ PV Meter" για τη σύνδεση του μετρητή τροφοδοσίας Ράγα ακροδεκτών "AS-X4/ PV System" για τη σύνδεση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης ή άλλης πηγής ενέργειας Ράγα ακροδεκτών "AS-X7 Feed in Signal" για τη σύνδεση εξωτερικού σήματος για τροφοδοσία από συσσωρευτή Ράγα ακροδεκτών "AS-X2/ SBU 5000" για τη σύνδεση των Sunny Backup Ράγα ακροδεκτών "AS-X8" για τη σύνδεση της γείωσης συστήματος και λειτουργίας Ράγα ακροδεκτών "AS-X3/ Backup Loads" για τη σύνδεση των καταναλωτών Αριστερή πλακέτα με περιαυχένια Εικόνα 12: Αριστερή πλακέτα με περιαυχένια και προδιαγραφόμενα σημεία κοπής στο δάπεδο του Automatic Switch Box L Θέση Ονομασία Επεξήγηση A Προδιαγραφόμενο σημείο κοπής για βιδωτή Για τη σύνδεση των Sunny Backup σύνδεση καλωδίων M25x1,5 Β Προδιαγραφόμενο σημείο κοπής για βιδωτή Για τη σύνδεση καταναλωτών σύνδεση καλωδίων M32x1,5 C Προδιαγραφόμενο σημείο για βιδωτή σύνδεση Για τη σύνδεση της γείωσης λειτουργίας καλωδίων M20x1,5, μειωμένο D Προδιαγραφόμενο σημείο για βιδωτή σύνδεση Για τη σύνδεση της γείωσης συστήματος καλωδίων M20x1,5, μειωμένο E Προδιαγραφόμενο σημείο κοπής για βιδωτή σύνδεση καλωδίων M20x1,5 Για τη σύνδεση του εξωτερικού σήματος Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

26 5 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Μεσαία πλακέτα με περιαυχένια Εικόνα 13: Μεσαία πλακέτα με περιαυχένια και προδιαγραφόμενα σημεία κοπής στο δάπεδο του Automatic Switch Box L Θέση Ονομασία Επεξήγηση A Προδιαγραφόμενο σημείο κοπής για βιδωτή Για τη σύνδεση της φωτοβολταϊκής σύνδεση καλωδίων M32x1,5 εγκατάστασης Β C Προδιαγραφόμενο σημείο κοπής για συστολή M50-M32 και βιδωτή σύνδεση καλωδίων M32x1,5 Προδιαγραφόμενο σημείο κοπής για βιδωτή σύνδεση καλωδίων M32x1,5 Δεξιά πλακέτα με περιαυχένια Για τη σύνδεση του μετρητή τροφοδοσίας Για τη σύνδεση του μετρητή αναφοράς Εικόνα 14: Δεξιά πλακέτα με περιαυχένια και προδιαγραφόμενα σημεία κοπής στο δάπεδο του Automatic Switch Box L Θέση Ονομασία Επεξήγηση A Άνοιγμα περιβλήματος με πώμα στεγάνωσης Για τη σύνδεση της γεννήτριας για βιδωτή σύνδεση καλωδίων M32x1,5 Β Περίβλημα υποστήριξης καλωδίου Για τη σύνδεση του καλωδίου επικοινωνίας 26 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

27 SMA Solar Technology AG 5 Ηλεκτρική σύνδεση 5.2 Εισαγωγή καλωδίων Περάστε κάθε καλώδιο, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες, στο Automatic Switch Box. Περάστε το καλώδιο επικοινωνίας όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.12 «Σύνδεση καλωδίου επικοινωνίας», Σελίδα 44. Απεικονίσεις Σε αυτό το κεφάλαιο απεικονίζεται ως παράδειγμα μόνο το Automatic Switch Box L. Η διαδικασία είναι ίδια και για το Automatic Switch Box M. Προετοιμασία πλακέτας με περιαυχένια Στο Automatic Switch Box M προετοιμάστε την αριστερή και τη δεξιά πλακέτα με περιαυχένια, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. Στο Automatic Switch Box L προετοιμάστε μόνο την αριστερή και τη μεσαία πλακέτα με περιαυχένια, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. Δεν χρειάζεται να γίνει προετοιμασία στη δεξιά πλακέτα με περιαυχένια. 1. Ανοίξτε το Automatic Switch Box με το κλειδί του πίνακα ελέγχου. 2. Ξεβιδώστε τις βίδες της κάτω προστασίας από επαφή και αφαιρέστε την προστασία από επαφή. 3. Ξεβιδώστε όλους τους συνδετήρες των πλακετών με ένα κατσαβίδι. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

28 5 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG 4. Αφαιρέστε τις πλακέτες με περιαυχένια. 5. Σπάστε τα προδιαγραφόμενα σημεία κοπής με ένα κατσαβίδι και ένα σφυρί. 6. Τοποθετήστε τις βιδωτές συνδέσεις καλωδίων στα ανοίγματα και στερεώστε τα κόντρα παξιμάδια. 7. Βιδώστε λίγο τους συνδετήρες των πλακετών προς τα επάνω με ένα κατσαβίδι. 28 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

29 SMA Solar Technology AG 5 Ηλεκτρική σύνδεση 8. Τοποθετήστε τις πλακέτες με περιαυχένια στο περίβλημα του Automatic Switch Box και βιδώστε τις. Πέρασμα των καλωδίων μέσα από τις βιδωτές συνδέσεις καλωδίων Περάστε κάθε καλώδιο, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες, μέσα από τη βιδωτή σύνδεση καλωδίων. Περάστε τα καλώδια επικοινωνίας όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.12 «Σύνδεση καλωδίου επικοινωνίας», Σελίδα Ξεβιδώστε λίγο το παξιμάδι ασφαλείας της βιδωτής σύνδεσης καλωδίων. 2. Απογυμνώστε το καλώδιο. 3. Απογυμνώστε τους κλώνους. Προσέξτε το μήκος απογύμνωσης (βλ. 10 «Τεχνικά χαρακτηριστικά», Σελίδα 53). 4. Περάστε το καλώδιο μέσα από τη βιδωτή σύνδεση καλωδίων στο Automatic Switch Box. 5. Βιδώστε καλά το παξιμάδι ασφαλείας στη βιδωτή σύνδεση καλωδίων. 6. Καλώδιο αλουμινίου Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο αλουμινίου, αλείψτε τους ακροδέκτες σύνδεσης με κρέμα επαφής. Η SMA Solar Technology AG συνιστά την κρέμα επαφής "Alu-Plus" της εταιρείας WAGO. Έτσι μπορείτε να αποφύγετε τη διάβρωση λόγω επαφής. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

30 5 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG 5.3 Σύνδεση γείωσης λειτουργίας και γείωσης συστήματος Ακροδέκτες σύνδεσης "PE" στο Automatic Switch Box Το Automatic Switch Box είναι κλάσης προστασίας II. Οι ακροδέκτες σύνδεσης "PE" στην περιοχή σύνδεσης δεν προορίζονται για τη γείωση προστασίας του περιβλήματος του Automatic Switch Box. Μέσω των ακροδεκτών σύνδεσης "PE" στην περιοχή σύνδεσης του Automatic Switch Box, ο αγωγός PE της κάθε σύνδεσης περνάει μόνο μέσω του Automatic Switch Box και διανέμεται στην ακόλουθη εγκατάσταση. Σύστημα TN: Σε περίπτωση σύνδεσης σε σύστημα TN, συνδέστε μόνο τη γείωση λειτουργίας. Έτσι θα είναι ενεργά στο Automatic Switch Box τα μέτρα αντιπαρασιτικής προστασίας, σύμφωνα με την οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Η γείωση λειτουργίας δεν είναι η γείωση προστασίας του Automatic Switch Box. Σύστημα ΤΤ: Σε περίπτωση σύνδεσης σε σύστημα TΤ, συνδέστε και τη γείωση συστήματος και τη γείωση λειτουργίας. Έτσι θα είναι ενεργά στο Automatic Switch Box τα μέτρα αντιπαρασιτικής προστασίας, σύμφωνα με την οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Με τη γείωση συστήματος, ο ουδέτερος αγωγός/οι ουδέτεροι αγωγοί του/των Sunny Backup είναι γειωμένος/γειωμένοι μέσω μιας αντίστασης. Η γείωση συστήματος και η γείωση λειτουργίας δεν είναι η γείωση προστασίας του Automatic Switch Box. Προϋποθέσεις: Στη γείωση λειτουργίας η διατομή του καλωδίου για καλώδια χαλκού είναι 6 mm². Για πλεοναστική σύνδεση της γείωσης συστήματος, η διατομή καλωδίου είναι για κάθε καλώδιο χαλκού 6 mm². Για απλή σύνδεση της γείωσης συστήματος, η διατομή καλωδίου είναι για κάθε καλώδιο χαλκού 10 mm². 30 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

31 SMA Solar Technology AG 5 Ηλεκτρική σύνδεση Ακροδέκτες σύνδεσης: Απεικόνιση Σε αυτό το κεφάλαιο απεικονίζεται ως παράδειγμα μόνο το Automatic Switch Box L. Οι ονομασίες των ακροδεκτών σύνδεσης και τα βήματα για τη σύνδεση είναι τα ίδια και για το Automatic Switch Box M. 1. Εισάγετε τα καλώδια (βλ. κεφάλαιο 5.2). 2. Συνδέστε τη γείωση λειτουργίας: Συνδέστε το PE της ράγας εξισορρόπησης δυναμικού του περιβλήματος στον ακροδέκτη σύνδεσης "FE" της ράγας ακροδεκτών "AS-X8". 3. Κίνδυνος για τη ζωή σε περίπτωση μη λειτουργίας των συστημάτων προστασίας στο σύστημα TT. Αν η γείωση συστήματος δεν έχει συνδεθεί στο Automatic Switch Box, σε περίπτωση βλάβης δεν ενεργοποιούνται οι διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής ανάμεσα στους καταναλωτές και το Automatic Switch Box και ανάμεσα στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και το Automatic Switch Box. Αν υπάρχει σύστημα TT, συνδέστε τη γείωση συστήματος: Συνδέστε το PE της ράγας εξισορρόπησης δυναμικού του περιβλήματος στον ακροδέκτη σύνδεσης "GND (PE)" της ράγας ακροδεκτών "AS-X8". Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

32 5 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG 5.4 Ενεργοποίηση σύνδεσης φάσεων σε μονοφασικό εφεδρικό σύστημα Με το Automatic Switch Box M είναι δυνατή η τροφοδοσία καταναλωτών, οι οποίοι δεν συνδέονται στην εφεδρική φάση L1, σε περίπτωση πτώσης του δικτύου. Μπορείτε να επιλέξετε αν το Automatic Switch Box θα συνδέει και τις 3 φάσεις ή μόνο 2 φάσεις σε πτώση δικτύου. Μόλις επανέλθει το δημόσιο δίκτυο ρεύματος, το Automatic Switch Box αποσυνδέει ξανά τις συνδεδεμένες φάσεις. Χρόνοι εναλλαγής στην εφεδρική λειτουργία Οι χρόνοι εναλλαγής για τους καταναλωτές στα L2 και L3 είναι μεγαλύτερη από τους χρόνους των καταναλωτών στην εφεδρική φάση L1. Οι χρόνοι εναλλαγής κυμαίνονται σε περιοχή δευτερολέπτων. Υπερφόρτωση του Sunny Backup στη σύνδεση φάσεων Ενεργοποιείτε τη σύνδεση φάσεων μόνο για τις φάσεις, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ισχύ του Sunny Backup (βλ. κεφάλαιο 10 "Τεχνικά χαρακτηριστικά", σελίδα 52). Καταστροφή τριφασικών καταναλωτών στη σύνδεση φάσεων. Για τη σύνδεση φάσεων συνδέστε μόνο μονοφασικούς καταναλωτές στο Automatic Switch Box. Για σύνδεση και των 3 φάσεων σε περίπτωση πτώσης του δικτύου, ενεργοποιήστε τους αποζεύκτες φορτίου "Q9" και "Q10". Για σύνδεση των L1 και L2 σε περίπτωση πτώσης του δικτύου, ενεργοποιήστε τον αποζεύκτη φορτίου "Q9". Για σύνδεση των L1 και L3 σε περίπτωση πτώσης του δικτύου, ενεργοποιήστε τον αποζεύκτη φορτίου "Q10". Αν η σύνδεση φάσεων είναι ενεργοποιημένη, τοποθετήστε το αυτοκόλλητο προειδοποίησης "Σύνδεση φάσεων" στη διανομή. Αν η σύνδεση φάσεων είναι ενεργοποιημένη, ελέγξτε αν η παράμετρος " SilentEna" έχει ρυθμιστεί στην επιλογή Disable (ανενεργή) στο Sunny Backup. Αν η παράμετρος " SilentEna" είναι στην επιλογή Enable (ενεργή), ρυθμίστε την στην επιλογή Disable. Με αυτό τον τρόπο απενεργοποιείτε το Silent Mode (κατάσταση ηρεμίας) του Sunny Backup και επιτρέπετε τη σύνδεση φάσεων μέσω του Automatic Switch Box. 32 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

33 SMA Solar Technology AG 5 Ηλεκτρική σύνδεση 5.5 Σύνδεση καταναλωτών Διάταξη προστασίας από υπερένταση ρεύματος και αποζεύκτης φορτίου: Στη λειτουργία αυτόνομου δικτύου, το/τα Sunny Backup και η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση τροφοδοτούν τους καταναλωτές. Για αυτό, η ασφάλεια από πλευράς δικτύου δεν είναι ενεργή. Στη λειτουργία αυτόνομου δικτύου, ο αποζεύκτης φορτίου ασφάλειας "AS-F5" προστατεύει τα καλώδια των καταναλωτών από υπερφόρτωση. Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία στο σύστημα TT σε περίπτωση ελλιπούς προστασίας ατόμων. Εγκαταστήστε διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής ανάμεσα στο εφεδρικό σύστημα και τα κυκλώματα ρεύματος των καταναλωτών. Απαιτήσεις για τους διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής στο σύστημα TT: Το μέγιστο ονομαστικό ρεύμα ενεργοποίησης φτάνει έως 100 ma. Αν υπάρχουν διάφοροι διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής, η ασφαλής ενεργοποίηση είναι εγγυημένη αν g x ΣI ΔN 100mA. g = Συντελεστής ταυτοχρονισμού των διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής ΣI ΔN = Άθροισμα των ονομαστικών ρευμάτων ενεργοποίησης των διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής Συντελεστής ταυτοχρονισμού g = 1 αντιστοιχεί σε 1 διακόπτη προστασίας από ρεύματα διαφυγής στο σύστημα. g = 0,5 αντιστοιχεί σε 2 4 διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής στο σύστημα. g = 0,35 αντιστοιχεί σε 5 10 διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής στο σύστημα. g = 0,25 αντιστοιχεί σε > 10 διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής στο σύστημα. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

34 5 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Ακροδέκτες σύνδεσης: Απεικόνιση Σε αυτό το κεφάλαιο απεικονίζεται ως παράδειγμα μόνο το Automatic Switch Box L. Οι ονομασίες των ακροδεκτών σύνδεσης και τα βήματα για τη σύνδεση είναι τα ίδια και για το Automatic Switch Box M. 1. Εισάγετε το καλώδιο (βλ. κεφάλαιο 5.2). 2. Συνδέστε το PE στη ράγα ακροδεκτών "AS-X3/ Backup Loads". Προσέξτε την επιγραφή κάθε ακροδέκτη σύνδεσης. 3. Συνδέστε το N στη ράγα ακροδεκτών "AS-X3/ Backup Loads". Προσέξτε την επιγραφή κάθε ακροδέκτη σύνδεσης. 4. Συνδέστε το L1, L2 και L3 στη ράγα ακροδεκτών "AS-X3/ Backup Loads". Προσέξτε την επιγραφή κάθε ακροδέκτη σύνδεσης. 34 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

35 SMA Solar Technology AG 5 Ηλεκτρική σύνδεση 5.6 Σύνδεση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης Σύνδεση άλλων πηγών ενέργειας: Στο Automatic Switch Box, εκτός από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, μπορείτε να συνδέσετε και άλλες πηγές ενέργειας (π.χ. μια μικρή εγκατάσταση αιολικής ενέργειας). Προσέξτε, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει συνδεδεμένος στο Automatic Switch Box ένας μετρητής ενέργειας με το αντίστοιχο τιμολόγιο. Ο συνδυασμός πηγών ενέργειας (π.χ. η σύνδεση μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης με μια μικρή εγκατάσταση αιολικής ενέργειας) δεν επιτρέπεται από την πλευρά του διαχειριστή δικτύου, επειδή τα τιμολόγια τροφοδοσίας είναι διαφορετικά για κάθε πηγή ενέργειας. Σύστημα TN: Διάταξη προστασίας από υπερένταση ρεύματος Το Automatic Switch Box δεν αντικαθιστά το κιβώτιο διανομής και ασφαλειών της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Τοποθετήστε ένα διακόπτη προστασίας αγωγών ανάμεσα στο Automatic Switch Box και στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Λάβετε υπόψη σας τα πρότυπα που ισχύουν για την τοποθεσία εγκατάστασης. Σύστημα TT: Διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής Το Automatic Switch Box δεν αντικαθιστά το κιβώτιο διανομής και ασφαλειών της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Τοποθετήστε ένα διακόπτη προστασίας από ρεύματα διαφυγής και ένα διακόπτη προστασίας αγωγών ανάμεσα στο Automatic Switch Box και τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Προσέξτε τις απαιτήσεις για τους διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής. Απαιτήσεις για τους διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής στο σύστημα TT: Ο διακόπτης προστασίας από ρεύματα διαφυγής είναι κατάλληλος για τα ρεύματα διαφυγής του φωτοβολταϊκού μετατροπέα. Το μέγιστο ονομαστικό ρεύμα ενεργοποίησης φτάνει έως 100 ma. Αν υπάρχουν διάφοροι διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής, η ασφαλής ενεργοποίηση είναι εγγυημένη αν g x ΣI ΔN 100mA. g = Συντελεστής ταυτοχρονισμού των διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής ΣI ΔN = Άθροισμα των ονομαστικών ρευμάτων ενεργοποίησης των διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής Συντελεστής ταυτοχρονισμού g = 1 αντιστοιχεί σε 1 διακόπτη προστασίας από ρεύματα διαφυγής στο σύστημα. g = 0,5 αντιστοιχεί σε 2 4 διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής στο σύστημα. g = 0,35 αντιστοιχεί σε 5 10 διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής στο σύστημα. g = 0,25 αντιστοιχεί σε > 10 διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής στο σύστημα. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Τεχνικές πληροφορίες Σημαντικές υποδείξεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση για SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Περιεχόμενα Χάρη στο μικρών διαστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU Gigaset AS180/AS280 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: υπάρχουν νέα μηνύματα 4 AS180: h Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης Ανιχνευτής TEEx Εγχειρίδιο χρήσης 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Τηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: 1+-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Εγχειρίδιο Λειτουργίας Z-45 25 Z-45 25J Z-51 30J IC Power CE με Πληροφορίες Συντήρησης Fourth Edition First Printing Part No. 114340GK Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τέταρτη έκδοση Πρώτη Εκτύπωση Σημαντικό Διαβάστε,

Διαβάστε περισσότερα