Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20"

Transcript

1 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR

2

3 SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με αυτές τις οδηγίες Πεδίο ισχύος Σε ποιους απευθύνεται Περισσότερες πληροφορίες Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Ασφάλεια Ενδεδειγμένη χρήση Υποδείξεις ασφαλείας Επεξήγηση των συμβόλων Σύμβολα στην πινακίδα τύπου Σύμβολα στο Automatic Switch Box Παραδιδόμενος εξοπλισμός Automatic Switch Box M Automatic Switch Box L Τοποθέτηση του Automatic Switch Box Ηλεκτρική σύνδεση Επισκόπηση της περιοχής σύνδεσης Automatic Switch Box M Automatic Switch Box L Εισαγωγή καλωδίων Σύνδεση γείωσης λειτουργίας και γείωσης συστήματος Ενεργοποίηση σύνδεσης φάσεων σε μονοφασικό εφεδρικό σύστημα Σύνδεση καταναλωτών Σύνδεση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης Σύνδεση μετρητή τροφοδοσίας Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

4 Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG 5.8 Σύνδεση μετρητή αναφοράς Σύνδεση Sunny Backup Σύνδεση εξωτερικού σήματος για τροφοδοσία από το συσσωρευτή Σύνδεση γεννήτριας Σύνδεση καλωδίου επικοινωνίας Έναρξη λειτουργίας Υπολογισμός διαστάσεων ασφάλειας τήξης για καταναλωτές Υπολογισμός διαστάσεων ασφάλειας τήξης για γεννήτρια Έναρξη λειτουργίας του Automatic Switch Box Αποσύνδεση του Automatic Switch Box από την τάση Συντήρηση και καθαρισμός Τερματισμός λειτουργίας Αποσυναρμολόγηση του Automatic Switch Box Αποθήκευση Automatic Switch Box Απόρριψη του Automatic Switch Box Τεχνικά χαρακτηριστικά Automatic Switch Box M Automatic Switch Box L Επικοινωνία AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

5 SMA Solar Technology AG 1 Υποδείξεις σχετικά με αυτές τις οδηγίες 1 Υποδείξεις σχετικά με αυτές τις οδηγίες 1.1 Πεδίο ισχύος Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για τους ακόλουθους τύπους συσκευών: AS-BOX-M-20 AS-BOX-L Σε ποιους απευθύνεται Αυτές οι οδηγίες απευθύνονται σε καταρτισμένους ηλεκτρολόγους. Οι ενέργειες, οι οποίες περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από καταρτισμένους ηλεκτρολόγους. 1.3 Περισσότερες πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα Sunny Backup και για το Automatic Switch Box μπορείτε να βρείτε στο τμήμα Συχνών Ερωτήσεων (FAQ) της ιστοσελίδας 1.4 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Σε αυτές τις οδηγίες χρησιμοποιούνται τα παρακάτω είδη υποδείξεων ασφαλείας και υποδείξεων: Η ένδειξη "ΚΙΝΔΥΝΟΣ" συνιστά υπόδειξη ασφαλείας, η μη τήρηση της οποίας επιφέρει άμεσο θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό! Η ένδειξη "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ" συνιστά υπόδειξη ασφαλείας, η μη τήρηση της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό! Με τη λέξη "ΠΡΟΣΟΧΗ" επισημαίνεται μια υπόδειξη ασφαλείας, η παράβλεψη της οποίας ενδέχεται να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό! Η ένδειξη "ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ" (με κεφαλαία) χαρακτηρίζει μια υπόδειξη ασφαλείας, η παράβλεψη της οποίας ενδέχεται να επιφέρει υλικές ζημιές! Σημαντικό Έτσι χαρακτηρίζονται οι σημαντικές πληροφορίες. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

6 2 Ασφάλεια SMA Solar Technology AG 2 Ασφάλεια 2.1 Ενδεδειγμένη χρήση Το Automatic Switch Box είναι μια διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα. Το Sunny Backup ρυθμίζει και ελέγχει το Automatic Switch Box και δημιουργεί αυτόνομο δίκτυο σε περίπτωση απώλειας δικτύου. Σε περίπτωση απώλειας δικτύου, το Automatic Switch Box αποσυνδέει με ασφάλεια τη συνδεδεμένη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και τους συνδεδεμένους καταναλωτές από το δημόσιο δίκτυο ρεύματος και τα συνδέει στο αυτόνομο δίκτυο. Αν έχετε παραγγείλει το Automatic Switch Box με σύνδεση γεννήτριας, μπορείτε να συνδέσετε μια γεννήτρια στο εφεδρικό σύστημα. Αν έχει συνδεθεί μια γεννήτρια στο εφεδρικό σύστημα, το Automatic Switch Box τη συνδέει σε περίπτωση απώλειας δικτύου με το αυτόνομο δίκτυο. Το Automatic Switch Box M-20 και το Automatic Switch Box L-20 είναι κατάλληλα για χρήση σε συστήματα TT και TN. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Automatic Switch Box M-20 μόνο σε συνδυασμό με ένα Sunny Backup 5000 και το Automatic Switch Box L-20 μόνο σε συνδυασμό με 3 Sunny Backup Σε ένα τριφασικό εφεδρικό σύστημα θα πρέπει να διαμορφώσετε μία από τις 3 συσκευές Sunny Backup ως κεντρική συσκευή (Master) και τις άλλες 2 ως εξαρτώμενες συσκευές (Slave). Η κεντρική συσκευή Sunny Backup αξιολογεί τα δεδομένα που υπάρχουν στο Automatic Switch Box, συντονίζει όλες τις διαδικασίες χειρισμού και ελέγχει όλα τα εξαρτήματα του συστήματος Sunny Backup. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του Sunny Backup Στο Automatic Switch Box δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της μέγιστης ισχύος σύνδεσης των μεμονωμένων εξόδων. Μπορείτε να βρείτε τις μέγιστες τιμές ισχύος σύνδεσης στο κεφάλαιο 10 «Τεχνικά χαρακτηριστικά», Σελίδα 53. Μη χρησιμοποιείτε το Automatic Switch Box για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες. Χρήσεις πέρα από τις προβλεπόμενες, τροποποιήσεις καθώς και προσθήκες εξαρτημάτων συνεπάγονται απώλεια του δικαιώματος εγγύησης και της άδειας λειτουργίας. Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί μέρος του Automatic Switch Box. Τηρήστε όλες τις εργασίες του παρόντος εγχειριδίου, όπως αυτές περιγράφονται. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο εύκολα προσβάσιμο. 6 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

7 SMA Solar Technology AG 2 Ασφάλεια Αρχές λειτουργίας ενός τριφασικού συστήματος Backup με Automatic Switch Box Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

8 2 Ασφάλεια SMA Solar Technology AG 2.2 Υποδείξεις ασφαλείας Κίνδυνος για τη ζωή λόγω πολύ υψηλών τάσεων. Όλες οι εργασίες στο Automatic Switch Box πρέπει να διεξάγονται μόνο από καταρτισμένους ηλεκτρολόγους. 2.3 Επεξήγηση των συμβόλων Σύμβολα στην πινακίδα τύπου Σύμβολο Ονομασία Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση. Το Automatic Switch Box λειτουργεί με υψηλές τάσεις. Όλες οι εργασίες στο Automatic Switch Box πρέπει να διεξάγονται μόνο από καταρτισμένους ηλεκτρολόγους. Προειδοποίηση για επιφάνεια με πολύ υψηλή θερμοκρασία. Το Automatic Switch Box μπορεί να αναπτύξει υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία. Αποφεύγετε να αγγίζετε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μελετήστε προσεκτικά όλα τα συνοδευτικά έγγραφα. Η διάθεση του Automatic Switch Box και των εξαρτημάτων του δεν πρέπει να γίνεται στα οικιακά απορρίμματα (βλ. κεφάλαιο 9.3 «Απόρριψη του Automatic Switch Box», Σελίδα 52). Σήμανση CE. Το Automatic Switch Box ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. Είδος προστασίας IP 54. Το Automatic Switch Box προστατεύεται από επικαθίσεις σκόνης στο εσωτερικό και από ψεκασμό νερού υπό οποιαδήποτε γωνία. Πλήρης προστασία επαφής. Κατηγορία προστασίας ΙΙ. Το Automatic Switch Box διαθέτει διπλή μόνωση και έτσι είναι προστατευμένο από άμεση και έμμεση επαφή. 8 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

9 SMA Solar Technology AG 2 Ασφάλεια Σύμβολα στο Automatic Switch Box Σύμβολο Ονομασία Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση. Το Automatic Switch Box λειτουργεί με υψηλές τάσεις. Τα καλύμματα στο εσωτερικό του Automatic Switch Box λειτουργούν ως προστασία από επαφή. Μην ανοίγετε ποτέ τα καλύμματα όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση. Μετά την αποσύνδεση του Automatic Switch Box, οι πυκνωτές στην πλακέτα χειρισμού χρειάζονται 5 λεπτά για την αποφόρτισή τους. Περιμένετε 5 λεπτά πριν ανοίξετε το κάλυμμα. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

10 3 Παραδιδόμενος εξοπλισμός SMA Solar Technology AG 3 Παραδιδόμενος εξοπλισμός 3.1 Automatic Switch Box M Εικόνα 1: Εξαρτήματα του περιεχόμενου παραγγελίας του Automatic Switch Box M Θέση Αριθμός Ονομασία A 1 Automatic Switch Box Β 1 Κλειδί πίνακα ελέγχου C 4 Εξωτερική στερέωση D 4 Τάπες E 1 Καλώδιο επικοινωνίας, κόκκινο F 1 Καλώδιο επικοινωνίας, μαύρο G 3 Αυτοκόλλητο προειδοποίησης "Διατίθεται αυτόματη εφεδρική συσκευή σύνδεσης στο δίκτυο!", γερμανικά, αγγλικά, ελληνικά Η 3 Αυτοκόλλητο προειδοποίησης "Σύνδεση φάσεων", γερμανικά, αγγλικά, ελληνικά I 1 Γέφυρα K 4 Φορτίο τήξης D02, 40 A L 4 Ακροδέκτης προσαρμογής για φορτίο τήξης D02, 40 A M 3 Βιδωτή σύνδεση καλωδίων M32x1,5, μειωμένη περιοχή σύνδεσης N 3 Βιδωτή σύνδεση καλωδίων M25x1,5 10 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

11 SMA Solar Technology AG 3 Παραδιδόμενος εξοπλισμός Θέση Αριθμός Ονομασία Ο 3 Βιδωτή σύνδεση καλωδίων M20x1,5, μειωμένη περιοχή σύνδεσης P 1 Βιδωτή σύνδεση καλωδίων M20x1,5 Q 1 Κόντρα παξιμάδι Μ32 R 3 Κόντρα παξιμάδι Μ25 S 4 Κόντρα παξιμάδι Μ20 T 1 Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

12 3 Παραδιδόμενος εξοπλισμός SMA Solar Technology AG 3.2 Automatic Switch Box L Εικόνα 2: Εξαρτήματα του περιεχόμενου παραγγελίας του Automatic Switch Box L Θέση Αριθμός Ονομασία A 1 Automatic Switch Box Β 1 Κλειδί πίνακα ελέγχου C 4 Εξωτερική στερέωση D 4 Τάπες E 3 Καλώδιο επικοινωνίας, κόκκινο F 1 Καλώδιο επικοινωνίας, μαύρο G 3 Αυτοκόλλητο προειδοποίησης "Διατίθεται αυτόματη εφεδρική συσκευή σύνδεσης στο δίκτυο!", γερμανικά, αγγλικά, ελληνικά Η 1 Γέφυρα I 3 Φορτίο τήξης D02, 63 A K 3 Φορτίο τήξης D02, 50 A * L 3 Ακροδέκτης προσαρμογής για φορτίο τήξης D02, 50 A * M 5 Βιδωτή σύνδεση καλωδίων M32x1,5 N 3 Βιδωτή σύνδεση καλωδίων M25x1,5 Ο 3 Βιδωτή σύνδεση καλωδίων M20x1,5, μειωμένη περιοχή σύνδεσης P 1 Βιδωτή σύνδεση καλωδίων M20x1,5 Q 4 Κόντρα παξιμάδι Μ32 12 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

13 SMA Solar Technology AG 3 Παραδιδόμενος εξοπλισμός Θέση Αριθμός Ονομασία R 3 Κόντρα παξιμάδι Μ25 S 4 Κόντρα παξιμάδι Μ20 T 1 Συστολή M50-M32 U 1 Κόντρα παξιμάδι Μ50 V 1 Οδηγίες εγκατάστασης * Προαιρετικά Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

14 4 Τοποθέτηση του Automatic Switch Box SMA Solar Technology AG 4 Τοποθέτηση του Automatic Switch Box Απαιτήσεις για το σημείο τοποθέτησης: Κίνδυνος για τη ζωή από φωτιά και έκρηξη. Μην τοποθετείτε το Automatic Switch Box σε εύφλεκτα οικοδομικά υλικά. Μην τοποθετείτε το Automatic Switch Box σε περιοχές, στις οποίες υπάρχουν αναφλέξιμα οικοδομικά υλικά. Μην τοποθετείτε το Automatic Switch Box σε περιοχές, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να αποτελείται από σταθερό υλικό. Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι κατάλληλη για το βάρος και τις διαστάσεις του Automatic Switch Box (βλ. κεφάλαιο 10 «Τεχνικά χαρακτηριστικά», Σελίδα 53). Το σημείο εγκατάστασης πρέπει να είναι πάντοτε προσβάσιμο. Οι κλιματικές προδιαγραφές πρέπει να τηρούνται (βλ. κεφάλαιο 10 «Τεχνικά χαρακτηριστικά», Σελίδα 53). Φροντίστε ώστε η συσκευή να μην εκτίθεται απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία. Το σημείο τοποθέτησης θα πρέπει να προστατεύεται από ψεκασμό νερού. Θα πρέπει να τηρείτε τις τεχνικές προδιαγραφές σύνδεσης του φορέα εκμετάλλευσης του ηλεκτρικού δικτύου. Θέση εγκατάστασης: Εικόνα 3: Επιτρεπτές και μη επιτρεπτές θέσεις εγκατάστασης 14 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

15 SMA Solar Technology AG 4 Τοποθέτηση του Automatic Switch Box Ελάχιστες αποστάσεις του Automatic Switch Box M: Εικόνα 4: Αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται στο Automatic Switch Box M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

16 4 Τοποθέτηση του Automatic Switch Box SMA Solar Technology AG Ελάχιστες αποστάσεις του Automatic Switch Box L: Εικόνα 5: Αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται στο Automatic Switch Box L 16 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

17 SMA Solar Technology AG 4 Τοποθέτηση του Automatic Switch Box Διαστάσεις του Automatic Switch Box M: Εικόνα 6: Διαστάσεις του Automatic Switch Box M με τοποθετημένες εξωτερικές στερεώσεις Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

18 4 Τοποθέτηση του Automatic Switch Box SMA Solar Technology AG Διαστάσεις του Automatic Switch Box L: Εικόνα 7: Διαστάσεις του Automatic Switch Box L με τοποθετημένες εξωτερικές στερεώσεις 18 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

19 SMA Solar Technology AG 4 Τοποθέτηση του Automatic Switch Box Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του μεγάλου βάρους του Automatic Switch Box. Λάβετε υπόψη σας το βάρος του Automatic Switch Box (βλ. κεφάλαιο 10 «Τεχνικά χαρακτηριστικά», Σελίδα 53). 1. Τοποθετήστε τις εξωτερικές στερεώσεις κάθετα στις βάσεις στην πίσω πλευρά του Automatic Switch Box. Συμβουλή: Μπορείτε να τοποθετήσετε τις εξωτερικές στερεώσεις και οριζόντια στις βάσεις στην πίσω πλευρά του Automatic Switch Box. 2. Σπρώξτε τις άνω εξωτερικές στερεώσεις προς τα επάνω και στερεώστε τις με πώματα. Αν οι εξωτερικές στερεώσεις τοποθετηθούν οριζόντια, πιέστε τις εξωτερικές στερεώσεις προς τα πλάγια. 3. Σπρώξτε τις κάτω εξωτερικές στερεώσεις προς τα κάτω και στερεώστε τις με πώματα. Αν οι εξωτερικές στερεώσεις τοποθετηθούν οριζόντια, πιέστε τις εξωτερικές στερεώσεις προς τα πλάγια. 4. Σημειώστε τη θέση των οπών διάτρησης. Προσέξτε τις διαστάσεις. 5. Ανοίξτε τις τρύπες και τοποθετήστε τα ούπα. 6. Βιδώστε τις βίδες M8. Αφήστε τις βίδες να προεξέχουν λίγο. 7. Κρεμάστε το Automatic Switch Box, περνώντας τις εξωτερικές στερεώσεις στις βίδες. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

20 5 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG 5 Ηλεκτρική σύνδεση 5.1 Επισκόπηση της περιοχής σύνδεσης Automatic Switch Box M Εσωτερική όψη Εικόνα 8: Στοιχεία στο εσωτερικό του Automatic Switch Box M 20 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

21 SMA Solar Technology AG 5 Ηλεκτρική σύνδεση Θέση Ονομασία A Υποδοχή RJ45 για σύνδεση του μαύρου καλωδίου επικοινωνίας Β Υποδοχή RJ45 για σύνδεση του κόκκινου καλωδίου επικοινωνίας C Ράγα ακροδεκτών "1_1-X6/ Generator" για σύνδεση της γεννήτριας * D E F G Η I K * Προαιρετικά Ράγα ακροδεκτών "AS-X3/ Backup Loads" για τη σύνδεση των καταναλωτών Ράγα ακροδεκτών "AS-X1/ Load Meter" για τη σύνδεση του μετρητή αναφοράς Ράγα ακροδεκτών "AS-X2/ SBU 5000" για τη σύνδεση του Sunny Backup Ράγα ακροδεκτών "AS-X8" για τη σύνδεση της γείωσης συστήματος και λειτουργίας Ράγα ακροδεκτών "AS-X7 Feed in Signal" για τη σύνδεση εξωτερικού σήματος για τροφοδοσία από συσσωρευτή Ράγα ακροδεκτών "AS-X5/ PV Meter" για τη σύνδεση του μετρητή τροφοδοσίας Ράγα ακροδεκτών "AS-X4/ PV System" για τη σύνδεση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης ή άλλης πηγής ενέργειας Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

22 5 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Αριστερή πλακέτα με περιαυχένια Εικόνα 9: Αριστερή πλακέτα με περιαυχένια και προδιαγραφόμενα σημεία κοπής στο δάπεδο του Automatic Switch Box M Θέση Ονομασία Επεξήγηση A Προδιαγραφόμενο σημείο κοπής για Για τη σύνδεση του μετρητή βιδωτή σύνδεση καλωδίων M25x1,5 τροφοδοσίας Β C D E F G Προδιαγραφόμενο σημείο κοπής για βιδωτή σύνδεση καλωδίων M25x1,5 Προδιαγραφόμενο σημείο κοπής για βιδωτή σύνδεση καλωδίων M20x1,5 Προδιαγραφόμενο σημείο για βιδωτή σύνδεση καλωδίων M20x1,5, μειωμένο Προδιαγραφόμενο σημείο κοπής για βιδωτή σύνδεση καλωδίων M32x1,5 Προδιαγραφόμενο σημείο για βιδωτή σύνδεση καλωδίων M20x1,5, μειωμένο Προδιαγραφόμενο σημείο κοπής για βιδωτή σύνδεση καλωδίων M25x1,5 Για τη σύνδεση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης Για τη σύνδεση του εξωτερικού σήματος Για τη σύνδεση της γείωσης λειτουργίας Για τη σύνδεση του μετρητή αναφοράς Για τη σύνδεση της γείωσης συστήματος Για τη σύνδεση του Sunny Backup 22 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

23 SMA Solar Technology AG 5 Ηλεκτρική σύνδεση Δεξιά πλακέτα με περιαυχένια Εικόνα 10: Δεξιά πλακέτα με περιαυχένια και προδιαγραφόμενα σημεία κοπής στο δάπεδο του Automatic Switch Box M Θέση Ονομασία Επεξήγηση A Άνοιγμα περιβλήματος με πώμα στεγάνωσης για Για τη σύνδεση καταναλωτών βιδωτή σύνδεση καλωδίων M32x1,5, μειωμένο Β Άνοιγμα περιβλήματος με πώμα στεγάνωσης για Για τη σύνδεση της γεννήτριας βιδωτή σύνδεση καλωδίων M32x1,5, μειωμένο C Περίβλημα υποστήριξης καλωδίου Για τη σύνδεση του καλωδίου επικοινωνίας Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

24 5 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Automatic Switch Box L Εσωτερική όψη Εικόνα 11: Στοιχεία στο εσωτερικό του Automatic Switch Box L 24 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

25 SMA Solar Technology AG 5 Ηλεκτρική σύνδεση Θέση Ονομασία A Υποδοχή RJ45 για σύνδεση του μαύρου καλωδίου επικοινωνίας Β Υποδοχή RJ45 για τη σύνδεση του κόκκινου καλωδίου επικοινωνίας C Ράγα ακροδεκτών "1_1-X6/ Generator" για σύνδεση της γεννήτριας * D E F G Η I K * Προαιρετικά Ράγα ακροδεκτών "AS-X1/ Load Meter" για τη σύνδεση του μετρητή αναφοράς Ράγα ακροδεκτών "AS-X5/ PV Meter" για τη σύνδεση του μετρητή τροφοδοσίας Ράγα ακροδεκτών "AS-X4/ PV System" για τη σύνδεση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης ή άλλης πηγής ενέργειας Ράγα ακροδεκτών "AS-X7 Feed in Signal" για τη σύνδεση εξωτερικού σήματος για τροφοδοσία από συσσωρευτή Ράγα ακροδεκτών "AS-X2/ SBU 5000" για τη σύνδεση των Sunny Backup Ράγα ακροδεκτών "AS-X8" για τη σύνδεση της γείωσης συστήματος και λειτουργίας Ράγα ακροδεκτών "AS-X3/ Backup Loads" για τη σύνδεση των καταναλωτών Αριστερή πλακέτα με περιαυχένια Εικόνα 12: Αριστερή πλακέτα με περιαυχένια και προδιαγραφόμενα σημεία κοπής στο δάπεδο του Automatic Switch Box L Θέση Ονομασία Επεξήγηση A Προδιαγραφόμενο σημείο κοπής για βιδωτή Για τη σύνδεση των Sunny Backup σύνδεση καλωδίων M25x1,5 Β Προδιαγραφόμενο σημείο κοπής για βιδωτή Για τη σύνδεση καταναλωτών σύνδεση καλωδίων M32x1,5 C Προδιαγραφόμενο σημείο για βιδωτή σύνδεση Για τη σύνδεση της γείωσης λειτουργίας καλωδίων M20x1,5, μειωμένο D Προδιαγραφόμενο σημείο για βιδωτή σύνδεση Για τη σύνδεση της γείωσης συστήματος καλωδίων M20x1,5, μειωμένο E Προδιαγραφόμενο σημείο κοπής για βιδωτή σύνδεση καλωδίων M20x1,5 Για τη σύνδεση του εξωτερικού σήματος Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

26 5 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Μεσαία πλακέτα με περιαυχένια Εικόνα 13: Μεσαία πλακέτα με περιαυχένια και προδιαγραφόμενα σημεία κοπής στο δάπεδο του Automatic Switch Box L Θέση Ονομασία Επεξήγηση A Προδιαγραφόμενο σημείο κοπής για βιδωτή Για τη σύνδεση της φωτοβολταϊκής σύνδεση καλωδίων M32x1,5 εγκατάστασης Β C Προδιαγραφόμενο σημείο κοπής για συστολή M50-M32 και βιδωτή σύνδεση καλωδίων M32x1,5 Προδιαγραφόμενο σημείο κοπής για βιδωτή σύνδεση καλωδίων M32x1,5 Δεξιά πλακέτα με περιαυχένια Για τη σύνδεση του μετρητή τροφοδοσίας Για τη σύνδεση του μετρητή αναφοράς Εικόνα 14: Δεξιά πλακέτα με περιαυχένια και προδιαγραφόμενα σημεία κοπής στο δάπεδο του Automatic Switch Box L Θέση Ονομασία Επεξήγηση A Άνοιγμα περιβλήματος με πώμα στεγάνωσης Για τη σύνδεση της γεννήτριας για βιδωτή σύνδεση καλωδίων M32x1,5 Β Περίβλημα υποστήριξης καλωδίου Για τη σύνδεση του καλωδίου επικοινωνίας 26 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

27 SMA Solar Technology AG 5 Ηλεκτρική σύνδεση 5.2 Εισαγωγή καλωδίων Περάστε κάθε καλώδιο, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες, στο Automatic Switch Box. Περάστε το καλώδιο επικοινωνίας όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.12 «Σύνδεση καλωδίου επικοινωνίας», Σελίδα 44. Απεικονίσεις Σε αυτό το κεφάλαιο απεικονίζεται ως παράδειγμα μόνο το Automatic Switch Box L. Η διαδικασία είναι ίδια και για το Automatic Switch Box M. Προετοιμασία πλακέτας με περιαυχένια Στο Automatic Switch Box M προετοιμάστε την αριστερή και τη δεξιά πλακέτα με περιαυχένια, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. Στο Automatic Switch Box L προετοιμάστε μόνο την αριστερή και τη μεσαία πλακέτα με περιαυχένια, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. Δεν χρειάζεται να γίνει προετοιμασία στη δεξιά πλακέτα με περιαυχένια. 1. Ανοίξτε το Automatic Switch Box με το κλειδί του πίνακα ελέγχου. 2. Ξεβιδώστε τις βίδες της κάτω προστασίας από επαφή και αφαιρέστε την προστασία από επαφή. 3. Ξεβιδώστε όλους τους συνδετήρες των πλακετών με ένα κατσαβίδι. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

28 5 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG 4. Αφαιρέστε τις πλακέτες με περιαυχένια. 5. Σπάστε τα προδιαγραφόμενα σημεία κοπής με ένα κατσαβίδι και ένα σφυρί. 6. Τοποθετήστε τις βιδωτές συνδέσεις καλωδίων στα ανοίγματα και στερεώστε τα κόντρα παξιμάδια. 7. Βιδώστε λίγο τους συνδετήρες των πλακετών προς τα επάνω με ένα κατσαβίδι. 28 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

29 SMA Solar Technology AG 5 Ηλεκτρική σύνδεση 8. Τοποθετήστε τις πλακέτες με περιαυχένια στο περίβλημα του Automatic Switch Box και βιδώστε τις. Πέρασμα των καλωδίων μέσα από τις βιδωτές συνδέσεις καλωδίων Περάστε κάθε καλώδιο, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες, μέσα από τη βιδωτή σύνδεση καλωδίων. Περάστε τα καλώδια επικοινωνίας όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.12 «Σύνδεση καλωδίου επικοινωνίας», Σελίδα Ξεβιδώστε λίγο το παξιμάδι ασφαλείας της βιδωτής σύνδεσης καλωδίων. 2. Απογυμνώστε το καλώδιο. 3. Απογυμνώστε τους κλώνους. Προσέξτε το μήκος απογύμνωσης (βλ. 10 «Τεχνικά χαρακτηριστικά», Σελίδα 53). 4. Περάστε το καλώδιο μέσα από τη βιδωτή σύνδεση καλωδίων στο Automatic Switch Box. 5. Βιδώστε καλά το παξιμάδι ασφαλείας στη βιδωτή σύνδεση καλωδίων. 6. Καλώδιο αλουμινίου Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο αλουμινίου, αλείψτε τους ακροδέκτες σύνδεσης με κρέμα επαφής. Η SMA Solar Technology AG συνιστά την κρέμα επαφής "Alu-Plus" της εταιρείας WAGO. Έτσι μπορείτε να αποφύγετε τη διάβρωση λόγω επαφής. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

30 5 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG 5.3 Σύνδεση γείωσης λειτουργίας και γείωσης συστήματος Ακροδέκτες σύνδεσης "PE" στο Automatic Switch Box Το Automatic Switch Box είναι κλάσης προστασίας II. Οι ακροδέκτες σύνδεσης "PE" στην περιοχή σύνδεσης δεν προορίζονται για τη γείωση προστασίας του περιβλήματος του Automatic Switch Box. Μέσω των ακροδεκτών σύνδεσης "PE" στην περιοχή σύνδεσης του Automatic Switch Box, ο αγωγός PE της κάθε σύνδεσης περνάει μόνο μέσω του Automatic Switch Box και διανέμεται στην ακόλουθη εγκατάσταση. Σύστημα TN: Σε περίπτωση σύνδεσης σε σύστημα TN, συνδέστε μόνο τη γείωση λειτουργίας. Έτσι θα είναι ενεργά στο Automatic Switch Box τα μέτρα αντιπαρασιτικής προστασίας, σύμφωνα με την οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Η γείωση λειτουργίας δεν είναι η γείωση προστασίας του Automatic Switch Box. Σύστημα ΤΤ: Σε περίπτωση σύνδεσης σε σύστημα TΤ, συνδέστε και τη γείωση συστήματος και τη γείωση λειτουργίας. Έτσι θα είναι ενεργά στο Automatic Switch Box τα μέτρα αντιπαρασιτικής προστασίας, σύμφωνα με την οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Με τη γείωση συστήματος, ο ουδέτερος αγωγός/οι ουδέτεροι αγωγοί του/των Sunny Backup είναι γειωμένος/γειωμένοι μέσω μιας αντίστασης. Η γείωση συστήματος και η γείωση λειτουργίας δεν είναι η γείωση προστασίας του Automatic Switch Box. Προϋποθέσεις: Στη γείωση λειτουργίας η διατομή του καλωδίου για καλώδια χαλκού είναι 6 mm². Για πλεοναστική σύνδεση της γείωσης συστήματος, η διατομή καλωδίου είναι για κάθε καλώδιο χαλκού 6 mm². Για απλή σύνδεση της γείωσης συστήματος, η διατομή καλωδίου είναι για κάθε καλώδιο χαλκού 10 mm². 30 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

31 SMA Solar Technology AG 5 Ηλεκτρική σύνδεση Ακροδέκτες σύνδεσης: Απεικόνιση Σε αυτό το κεφάλαιο απεικονίζεται ως παράδειγμα μόνο το Automatic Switch Box L. Οι ονομασίες των ακροδεκτών σύνδεσης και τα βήματα για τη σύνδεση είναι τα ίδια και για το Automatic Switch Box M. 1. Εισάγετε τα καλώδια (βλ. κεφάλαιο 5.2). 2. Συνδέστε τη γείωση λειτουργίας: Συνδέστε το PE της ράγας εξισορρόπησης δυναμικού του περιβλήματος στον ακροδέκτη σύνδεσης "FE" της ράγας ακροδεκτών "AS-X8". 3. Κίνδυνος για τη ζωή σε περίπτωση μη λειτουργίας των συστημάτων προστασίας στο σύστημα TT. Αν η γείωση συστήματος δεν έχει συνδεθεί στο Automatic Switch Box, σε περίπτωση βλάβης δεν ενεργοποιούνται οι διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής ανάμεσα στους καταναλωτές και το Automatic Switch Box και ανάμεσα στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και το Automatic Switch Box. Αν υπάρχει σύστημα TT, συνδέστε τη γείωση συστήματος: Συνδέστε το PE της ράγας εξισορρόπησης δυναμικού του περιβλήματος στον ακροδέκτη σύνδεσης "GND (PE)" της ράγας ακροδεκτών "AS-X8". Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

32 5 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG 5.4 Ενεργοποίηση σύνδεσης φάσεων σε μονοφασικό εφεδρικό σύστημα Με το Automatic Switch Box M είναι δυνατή η τροφοδοσία καταναλωτών, οι οποίοι δεν συνδέονται στην εφεδρική φάση L1, σε περίπτωση πτώσης του δικτύου. Μπορείτε να επιλέξετε αν το Automatic Switch Box θα συνδέει και τις 3 φάσεις ή μόνο 2 φάσεις σε πτώση δικτύου. Μόλις επανέλθει το δημόσιο δίκτυο ρεύματος, το Automatic Switch Box αποσυνδέει ξανά τις συνδεδεμένες φάσεις. Χρόνοι εναλλαγής στην εφεδρική λειτουργία Οι χρόνοι εναλλαγής για τους καταναλωτές στα L2 και L3 είναι μεγαλύτερη από τους χρόνους των καταναλωτών στην εφεδρική φάση L1. Οι χρόνοι εναλλαγής κυμαίνονται σε περιοχή δευτερολέπτων. Υπερφόρτωση του Sunny Backup στη σύνδεση φάσεων Ενεργοποιείτε τη σύνδεση φάσεων μόνο για τις φάσεις, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ισχύ του Sunny Backup (βλ. κεφάλαιο 10 "Τεχνικά χαρακτηριστικά", σελίδα 52). Καταστροφή τριφασικών καταναλωτών στη σύνδεση φάσεων. Για τη σύνδεση φάσεων συνδέστε μόνο μονοφασικούς καταναλωτές στο Automatic Switch Box. Για σύνδεση και των 3 φάσεων σε περίπτωση πτώσης του δικτύου, ενεργοποιήστε τους αποζεύκτες φορτίου "Q9" και "Q10". Για σύνδεση των L1 και L2 σε περίπτωση πτώσης του δικτύου, ενεργοποιήστε τον αποζεύκτη φορτίου "Q9". Για σύνδεση των L1 και L3 σε περίπτωση πτώσης του δικτύου, ενεργοποιήστε τον αποζεύκτη φορτίου "Q10". Αν η σύνδεση φάσεων είναι ενεργοποιημένη, τοποθετήστε το αυτοκόλλητο προειδοποίησης "Σύνδεση φάσεων" στη διανομή. Αν η σύνδεση φάσεων είναι ενεργοποιημένη, ελέγξτε αν η παράμετρος " SilentEna" έχει ρυθμιστεί στην επιλογή Disable (ανενεργή) στο Sunny Backup. Αν η παράμετρος " SilentEna" είναι στην επιλογή Enable (ενεργή), ρυθμίστε την στην επιλογή Disable. Με αυτό τον τρόπο απενεργοποιείτε το Silent Mode (κατάσταση ηρεμίας) του Sunny Backup και επιτρέπετε τη σύνδεση φάσεων μέσω του Automatic Switch Box. 32 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

33 SMA Solar Technology AG 5 Ηλεκτρική σύνδεση 5.5 Σύνδεση καταναλωτών Διάταξη προστασίας από υπερένταση ρεύματος και αποζεύκτης φορτίου: Στη λειτουργία αυτόνομου δικτύου, το/τα Sunny Backup και η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση τροφοδοτούν τους καταναλωτές. Για αυτό, η ασφάλεια από πλευράς δικτύου δεν είναι ενεργή. Στη λειτουργία αυτόνομου δικτύου, ο αποζεύκτης φορτίου ασφάλειας "AS-F5" προστατεύει τα καλώδια των καταναλωτών από υπερφόρτωση. Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία στο σύστημα TT σε περίπτωση ελλιπούς προστασίας ατόμων. Εγκαταστήστε διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής ανάμεσα στο εφεδρικό σύστημα και τα κυκλώματα ρεύματος των καταναλωτών. Απαιτήσεις για τους διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής στο σύστημα TT: Το μέγιστο ονομαστικό ρεύμα ενεργοποίησης φτάνει έως 100 ma. Αν υπάρχουν διάφοροι διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής, η ασφαλής ενεργοποίηση είναι εγγυημένη αν g x ΣI ΔN 100mA. g = Συντελεστής ταυτοχρονισμού των διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής ΣI ΔN = Άθροισμα των ονομαστικών ρευμάτων ενεργοποίησης των διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής Συντελεστής ταυτοχρονισμού g = 1 αντιστοιχεί σε 1 διακόπτη προστασίας από ρεύματα διαφυγής στο σύστημα. g = 0,5 αντιστοιχεί σε 2 4 διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής στο σύστημα. g = 0,35 αντιστοιχεί σε 5 10 διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής στο σύστημα. g = 0,25 αντιστοιχεί σε > 10 διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής στο σύστημα. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

34 5 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Ακροδέκτες σύνδεσης: Απεικόνιση Σε αυτό το κεφάλαιο απεικονίζεται ως παράδειγμα μόνο το Automatic Switch Box L. Οι ονομασίες των ακροδεκτών σύνδεσης και τα βήματα για τη σύνδεση είναι τα ίδια και για το Automatic Switch Box M. 1. Εισάγετε το καλώδιο (βλ. κεφάλαιο 5.2). 2. Συνδέστε το PE στη ράγα ακροδεκτών "AS-X3/ Backup Loads". Προσέξτε την επιγραφή κάθε ακροδέκτη σύνδεσης. 3. Συνδέστε το N στη ράγα ακροδεκτών "AS-X3/ Backup Loads". Προσέξτε την επιγραφή κάθε ακροδέκτη σύνδεσης. 4. Συνδέστε το L1, L2 και L3 στη ράγα ακροδεκτών "AS-X3/ Backup Loads". Προσέξτε την επιγραφή κάθε ακροδέκτη σύνδεσης. 34 AS-BOX-M_L-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

35 SMA Solar Technology AG 5 Ηλεκτρική σύνδεση 5.6 Σύνδεση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης Σύνδεση άλλων πηγών ενέργειας: Στο Automatic Switch Box, εκτός από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, μπορείτε να συνδέσετε και άλλες πηγές ενέργειας (π.χ. μια μικρή εγκατάσταση αιολικής ενέργειας). Προσέξτε, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει συνδεδεμένος στο Automatic Switch Box ένας μετρητής ενέργειας με το αντίστοιχο τιμολόγιο. Ο συνδυασμός πηγών ενέργειας (π.χ. η σύνδεση μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης με μια μικρή εγκατάσταση αιολικής ενέργειας) δεν επιτρέπεται από την πλευρά του διαχειριστή δικτύου, επειδή τα τιμολόγια τροφοδοσίας είναι διαφορετικά για κάθε πηγή ενέργειας. Σύστημα TN: Διάταξη προστασίας από υπερένταση ρεύματος Το Automatic Switch Box δεν αντικαθιστά το κιβώτιο διανομής και ασφαλειών της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Τοποθετήστε ένα διακόπτη προστασίας αγωγών ανάμεσα στο Automatic Switch Box και στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Λάβετε υπόψη σας τα πρότυπα που ισχύουν για την τοποθεσία εγκατάστασης. Σύστημα TT: Διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής Το Automatic Switch Box δεν αντικαθιστά το κιβώτιο διανομής και ασφαλειών της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Τοποθετήστε ένα διακόπτη προστασίας από ρεύματα διαφυγής και ένα διακόπτη προστασίας αγωγών ανάμεσα στο Automatic Switch Box και τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Προσέξτε τις απαιτήσεις για τους διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής. Απαιτήσεις για τους διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής στο σύστημα TT: Ο διακόπτης προστασίας από ρεύματα διαφυγής είναι κατάλληλος για τα ρεύματα διαφυγής του φωτοβολταϊκού μετατροπέα. Το μέγιστο ονομαστικό ρεύμα ενεργοποίησης φτάνει έως 100 ma. Αν υπάρχουν διάφοροι διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής, η ασφαλής ενεργοποίηση είναι εγγυημένη αν g x ΣI ΔN 100mA. g = Συντελεστής ταυτοχρονισμού των διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής ΣI ΔN = Άθροισμα των ονομαστικών ρευμάτων ενεργοποίησης των διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής Συντελεστής ταυτοχρονισμού g = 1 αντιστοιχεί σε 1 διακόπτη προστασίας από ρεύματα διαφυγής στο σύστημα. g = 0,5 αντιστοιχεί σε 2 4 διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής στο σύστημα. g = 0,35 αντιστοιχεί σε 5 10 διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής στο σύστημα. g = 0,25 αντιστοιχεί σε > 10 διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής στο σύστημα. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR084410 98-2009310 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Οδηγίες εγκατάστασης MC-BOX-36-IA-IGR105010 IMGR-MC-BOX-36 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Οδηγίες εγκατάστασης TempsensorAmb-IGR110610 98-0042510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικές πληροφορίες Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά / Περιεχόμενο Το παρόν έγγραφο περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εγκατάσταση και την επιλογή των καλωδίων των κύριων διανομέων D και.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Περιγραφή τεχνικών στοιχείων COM-C-TGR084210 98-4012210 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Λεπτομέρειες προϊόντος............................

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Περιγραφή τεχνικών στοιχείων SIC40-TGR083320 98-2007020 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Χρήση διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής (RCD) στο SUNNY BOY και SUNNY MINI CENTRAL Περιεχόμενα Κατά την εγκατάσταση των μετατροπέων προκύπτουν συχνά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για την επιλογή μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής

Κριτήρια για την επιλογή μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής Κριτήρια για την επιλογή μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής Χρήση διατάξεων προστασίας από ρεύματα διαφυγής για SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL και SUNNY TRIPOWER Περιεχόμενα Κατά την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER

Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER COM-C Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER Περιεχόμενα Ο κατανεμητής επικοινωνιών COM-C της SMA Solar Technology AG χρησιμεύει

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών SUNNY CENTRL 400 / 500 / 630HE-11 Οδηγίες εγκατάστασης για την επιλογή εξαερισμού: "Προστασία από χημικά ενεργές ουσίες" Έκδοση: 1.1 Αρ. Υλικού: 98-4016911 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR105120 98-4025320 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Οδηγίες τοποθέτησης 48PB-SMC-NR-IGR083211 98-00010311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Προϋποθέσεις τοποθέτησης για SUNNY CENTRAL 250, 250HE Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR101010 IMGR-STP10-17TL Έκδοση 1.0 GR Χτύπημα στο κάτω καπάκι του κελύφους: Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 2012 / 2224

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 2012 / 2224 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 2012 / 2224 Τεχνική περιγραφή SI2012_2224-TGR091830 98-2007330 Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX Οδηγίες τοποθέτησης Sensorbox-IGR100914 98-0010614 Έκδοση 1.4 GR SMA Solar Technology AG 2 Sensorbox-IGR100914 Οδηγίες τοποθέτησης SMA Solar Technology AG Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300TL HC

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300TL HC Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300TL HC Οδηγίες τοποθέτησης SB3300TLHC-IGR094121 IMGR-SB33TLHC Έκδοση 2.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση Έκδοση: 1.0 Αρ. υλικού: 98-4006710 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος για τη ζωή λόγω πολύ υψηλών τάσεων στον μετατροπέα Sunny Central! Τηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες τοποθέτησης

Συνθήκες τοποθέτησης Συνθήκες τοποθέτησης για τη συσκευή SUNNY CENTRAL 350 Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο.

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο. M0320 EM320A Ψηφιακό πολύμετρο www.emos.eu 2 EL Ψηφιακό πολύμετρο EM320A Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το EM320A, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Τα ιδιαίτερα σημαντικά εδάφια που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Οδηγίες εγκατάστασης STP10-17TL-IA-el-32 Έκδοση 3.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά με τα SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL Περιεχόμενα Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με μετατροπείς χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER

Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 Έκδοση 3.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222 Betriebsanleitung, Operating manual, Mode d emploi, Instrucciones de uso, Manual de instruções, Manuale d uso, Driftsvejledning, Gebruiksaanwijzing, Οδηγίες λειτουργίας PIKO BA Sensor Στοιχεία εκδότη Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών στους Sunny Mini Central 9000TL / 10000TL / 11000TL Περιεχόμενο Με την τυποποίηση των τεχνικών εγγράφων, απαιτείται από τους κατασκευαστές των εγκαταστάσεων η αναγραφή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικός εξοπλισμός για φωτοβολταϊκούς μετατροπείς Σετ μεταγενέστερης εγκατάστασης ανεμιστήρα FANKIT01-10

Προαιρετικός εξοπλισμός για φωτοβολταϊκούς μετατροπείς Σετ μεταγενέστερης εγκατάστασης ανεμιστήρα FANKIT01-10 Προαιρετικός εξοπλισμός για φωτοβολταϊκούς μετατροπείς Σετ μεταγενέστερης εγκατάστασης ανεμιστήρα FANKIT01-10 Oδηγίες εγκατάστασης FANKIT01-IA-el-12 IMGR-FANK-TL21 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Οδηγίες για το σχεδιασμό εγκατάστασης μετατροπέων χωρίς μετασχηματιστή SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Volkswagen AG, Wolfsburg, 2,4 MWp (Πηγή: Suntimes Solar GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης PT100U-NR

Επιτήρηση εγκατάστασης PT100U-NR Επιτήρηση εγκατάστασης PT100U-NR Οδηγίες τοποθέτησης PT100UNR-IGR083510 98-0016410 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο............

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης PT100M-NR

Επιτήρηση εγκατάστασης PT100M-NR Επιτήρηση εγκατάστασης PT100M-NR Οδηγίες τοποθέτησης PT100MNR-IGR083510 98-0017510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο............

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Για χαρακτηριστικά των LED (δείτε στη σελίδα 6) MLD-28D/w MLD-34D/w MLD-44D/w Τάση τροφοδοσίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Για χαρακτηριστικά των LED (δείτε στη σελίδα 6) MLD-28D/w MLD-34D/w MLD-44D/w Τάση τροφοδοσίας Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ/ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs)

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs) (RCCBs & RCBOs) Περιεχόμενα 1. Διακόπτες διαρροής F200... 2 2. Διακόπτες διαρροής FH200... 4 3. Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου DS201... 6 4. Ρελέ διαρροής με εξωτερικό τορροειδή

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 8000TL / 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 8000TL / 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 8000TL / 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Οδηγίες εγκατάστασης STP8-17TL-IA-el-31 IMGR-STP10-17TL Έκδοση 3.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 6000TL / 7000TL / 8000TL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 6000TL / 7000TL / 8000TL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 6000TL / 7000TL / 8000TL Οδηγίες τοποθέτησης SMC6-8TL-IGR101040 IMG-SMCTL_60_70_80 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ HY-1300 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-el-13 98-108800.03 Έκδοση 1.3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ AD-1312 ΠΡΟΣΟΧΗ Το AD-1312 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευμένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασμένων χειρισμών ή εγκατάστασης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 7000HV

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 7000HV Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 7000HV Οδηγίες εγκατάστασης SMC70HV11-IA-IGR112970 IMGR-SMC70HV Έκδοση 7.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series

Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series www.danfoss.com/solar Ασφάλεια Ασφάλεια Τύποι μηνυμάτων ασφάλειας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η προειδοποίηση χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση * _0515*

Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση * _0515* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21302375_0515* Εγχειρίδιο MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY BOY 1300TL / 1600TL / 2100TL

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY BOY 1300TL / 1600TL / 2100TL Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY BOY 1300TL / 1600TL / 2100TL SB13-21TL-BE-el-10 98-102200.01 Έκδοση 1.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές πληροφορίες Communit

Τεχνικές πληροφορίες Communit Τεχνικές πληροφορίες Communit Communit-TI-A1-el-22 Έκδοση 2.2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις για αυτό το έγγραφο...................................................3

Διαβάστε περισσότερα

MLD-44S/g V AC/50-60Hz. MLD-34S/g. MLD-28S/g

MLD-44S/g V AC/50-60Hz. MLD-34S/g. MLD-28S/g Ακολουθήστε µας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ/ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ) ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΑ LED ΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματιστής μέσης τάσης

Μετασχηματιστής μέσης τάσης Τεχνικές πληροφορίες Μετασχηματιστής μέσης τάσης Σημαντικές απαιτήσεις για τους μετασχηματιστές μέσης τάσης για SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL και SUNNY TRIPOWER Περιεχόμενα Το παρόν έγγραφο περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Οδηγίες λειτουργίας Ελληνική μετάφραση Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Powador Argus 16S DCS 24S DCS Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY MINI CENTRAL 6000TL / 7000TL / 8000TL

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY MINI CENTRAL 6000TL / 7000TL / 8000TL Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY MINI CENTRAL 6000TL / 7000TL / 8000TL Οδηγίες τοποθέτησης SMC6-8TL-IGR093231 IMG-SMCTL_60_70_80 Έκδοση 3.1 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασική σύνδεση δικτύου

Τριφασική σύνδεση δικτύου Τριφασική σύνδεση δικτύου με SUNNY MINI CENTRAL Περίληψη περιεχομένων Οι μετατροπείς της οικογένειας προϊόντων Sunny Mini Central είναι σχεδιασμένοι ειδικά για χρήση σε τριφασικά συστήματα τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY

Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Tεχνική περιγραφή ZusFunktNG-TB-TGR121224 Έκδοση 2.4 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα