Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL"

Transcript

1 Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR IMGR-STP10-17TL Έκδοση 1.0 GR

2 Χτύπημα στο κάτω καπάκι του κελύφους: Ενεργοποίηση του φωτισμού φόντου Εναλλαγή από τις τιμές ενέργειας των τελευταίων 16 ωρών τροφοδότησης στις ημερήσιες τιμές ενέργειας των τελευταίων 16 ημερών Μετακίνηση στη γραμμή κειμένου Καμπύλη ισχύος των τελευταίων 16 ωρών τροφοδοσίας ή 16 ημερών (εναλλαγή χτυπώντας στην οθόνη) Βλάβη, που μπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου (βλέπε κεφάλαιο 11.2 ) Βλάβη συσκευής Επικοινωνήστε με την SMA Solar Technology. Τρέχουσα ισχύς Ημερήσια ενέργεια Συνολική παραχθείσα ενέργεια από την ημέρα της εγκατάστασης του μετατροπέα Sunny Tripower Γραμμή κειμένου ένδειξης συμβάντων Σύνδεση Bluetooth με άλλους μετατροπείς Sunny Tripower Τάση εισόδου / Ρεύμα εισόδου Ηλεκτρονόμοι δικτύου Τάση εξόδου / ρεύμα εξόδου της παρακάτω εικονιζόμενης φάσης Εναλλαγή μεταξύ εισόδου Α και Β κάθε 10 δευτερόλεπτα Αντιστοίχιση φάσεων A B Αριθμός συμβάντος φωτοβολταϊκής γεννήτριας Αριθμός συμβάντος δικτύου Μείωση ισχύος λόγω αυξημένης θερμοκρασίας Αριθμός συμβάντος μετατροπέα Sunny Tripower εάν απαιτείται, καθαρίστε τον ανεμιστήρα εάν απαιτείται, φροντίστε για καλύτερο αερισμό του μετατροπέα Sunny Tripower

3 SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών Πεδίο ισχύος Σε ποιούς απευθύνεται Περισσότερες πληροφορίες Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Ασφάλεια Προβλεπόμενη χρήση Υποδείξεις ασφαλείας Επεξήγηση των συμβόλων Σύμβολα στο μετατροπέα Σύμβολα στην πινακίδα τύπου Περιγραφή προϊόντος Απαγωγοί υπέρτασης τύπου ΙΙ Αναγνώριση αδυναμίας λειτουργίας στοιχειοσειρών με αυτοεκμάθηση Ηλεκτρονική ασφάλεια στοιχειοσειρών Τροφοδοσία άεργου ισχύος και διαχείριση ασφάλειας δικτύου Αποσυσκευασία Παραδιδόμενος εξοπλισμός Αναγνώριση μετατροπέα Τοποθέτηση Ασφάλεια Επιλογή σημείου τοποθέτησης Τοποθέτηση μετατροπέα με πλάτη Ηλεκτρική σύνδεση Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR

4 Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG 6.1 Ασφάλεια Συνοπτική απεικόνιση της περιοχής σύνδεσης Σύνδεση στο δημόσιο δίκτυο (AC) Προϋποθέσεις για σύνδεση AC Διαδικασία στη σύνδεση AC Σύνδεση δεύτερου αγωγού προστασίας Σύνδεση της φωτοβολταϊκής γεννήτριας (DC) Προϋποθέσεις για σύνδεση DC Συναρμολόγηση βυσμάτων σύνδεσης DC Άνοιγμα βύσματος σύνδεσης DC Σύνδεση φωτοβολταϊκής γεννήτριας (DC) Ρύθμιση του προτύπου της χώρας και της γλώσσας της οθόνης Έλεγχος προτύπου χώρας Επέκταση των ορίων απενεργοποίησης Ρύθμιση προτύπου χώρας και γλώσσας μέσω περιστροφικού διακόπτη Επικοινωνία Bluetooth Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών Μονάδα επικοινωνίας Μετέπειτα εγκατάσταση απαγωγών υπέρτασης τύπου ΙΙ Θέση σε λειτουργία Ενδείξεις της οθόνης κατά την αρχικοποίηση Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος κατά DK 5940, Ed. 2.2 (μόνο για την Ιταλία) Έναρξη του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου με χτύπημα Σειρά ελέγχων Ακύρωση του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου Εκ νέου έναρξη αυτοδιαγνωστικού ελέγχου Ενεργοποίηση της αναγνώρισης αδυναμίας λειτουργίας στοιχειοσειρών με αυτοεκμάθηση STP10-17TL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

5 SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων 8 Απομόνωση μετατροπέα Ασφάλεια Διαδικασία Συντήρηση και καθαρισμός Έλεγχος της απαγωγής θερμότητας Καθαρισμός πλεγμάτων εξαερισμού Καθαρισμός ανεμιστήρα στην κάτω πλευρά του μετατροπέα Καθαρισμός ανεμιστήρα στην αριστερή πλευρά του μετατροπέα Έλεγχος ανεμιστήρα Έλεγχος διακόπτη Electronic Solar Switch (ESS) για τυχόν φθορές Υποδοχή κάρτας μνήμης SD Μηνύματα Μηνύματα συμβάντων Μηνύματα σφαλμάτων Αναζήτηση σφαλμάτων Από το μετατροπέα Sunny Tripower ακούγονται ηχητικά σήματα Έλεγχος φωτοβολταϊκής γεννήτριας για βραχυκύκλωμα γείωσης Έλεγχος βαρίστορ Αντικατάσταση απαγωγού υπέρτασης τύπου ΙΙ Θέση εκτός λειτουργίας Αφαίρεση μετατροπέα Αντικατάσταση καπακιού κελύφους Συσκευασία μετατροπέα Αποθήκευση μετατροπέα Διάθεση μετατροπέα στα απορρίμματα Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR

6 Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG 14 Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Tripower 10000TL Sunny Tripower 12000TL Sunny Tripower 15000TL Sunny Tripower 17000TL Πρόσθετος εξοπλισμός Επικοινωνία STP10-17TL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

7 SMA Solar Technology AG Υποδείξεις σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών 1.1 Πεδίο ισχύος Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφεται η τοποθέτηση, η εγκατάσταση, η θέση σε λειτουργία, η συντήρηση και η αναζήτηση σφαλμάτων των παρακάτω μετατροπέων της SMA: Sunny Tripower 10000TL (STP 10000TL-10) Sunny Tripower 12000TL (STP 12000TL-10) Sunny Tripower 15000TL (STP 15000TL-10) Sunny Tripower 17000TL (STP 17000TL-10) Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε εύκολα προσβάσιμο σημείο. 1.2 Σε ποιούς απευθύνεται Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους. Οι ενέργειες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους. 1.3 Περισσότερες πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες για ειδικά θέματα, π.χ. για το σχεδιασμό ενός διακόπτη προστασίας αγωγών ή για την περιγραφή των παραμέτρων λειτουργίας θα βρείτε στην περιοχή λήψης αρχείων στη διεύθυνση Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR

8 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών SMA Solar Technology AG 1.4 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Στο παρόν έγγραφο χρησιμοποιούνται οι εξής υποδείξεις ασφαλείας και γενικές υποδείξεις: ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Με τη λέξη "ΚΙΝΔΥΝΟΣ" επισημαίνεται μια υπόδειξη ασφαλείας, η παράβλεψη της οποίας έχει ως άμεσο αποτέλεσμα το θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Με τη λέξη "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ" επισημαίνεται μια υπόδειξη ασφαλείας, η παράβλεψη της οποίας ενδέχεται να επιφέρει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό! ΠΡΟΣΟΧΗ! Με τη λέξη "ΠΡΟΣΟΧΗ" επισημαίνεται μια υπόδειξη ασφαλείας, η παράβλεψη της οποίας ενδέχεται να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό! ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Με τη λέξη "ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ" επισημαίνεται μια υπόδειξη ασφαλείας, η παράβλεψη της οποίας ενδέχεται να επιφέρει υλικές ζημιές! Υπόδειξη Μια υπόδειξη αναφέρεται σε πληροφορίες που είναι σημαντικές για τη βέλτιστη λειτουργία του προϊόντος. Με αυτό το σύμβολο επισημαίνεται το αποτέλεσμα μιας ενέργειας. 8 STP10-17TL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

9 SMA Solar Technology AG Ασφάλεια 2 Ασφάλεια 2.1 Προβλεπόμενη χρήση Ο μετατροπέας Sunny Tripower είναι ένας φωτοβολταϊκός μετατροπέας, ο οποίος μετατρέπει το συνεχές ρεύμα μιας φωτοβολταϊκής γεννήτριας σε εναλλασσόμενο και το τροφοδοτεί στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Αρχή λειτουργίας μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης με το μετατροπέα Sunny Tripower Συνδέσεις στοιχειοσειρών Sunny Tripower 10000TL και 12000TL Ο μετατροπέας Sunny Tripower 10000TL και 12000TL έχει στην είσοδο A μόνο 4 συνδέσεις στοιχειοσειρών. Ο μετατροπέας Sunny Tripower επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με φωτοβολταϊκές γεννήτριες (μονάδες και καλωδίωση) της κατηγορίας προστασίας II. Μη συνδέετε άλλες πηγές ενέργειας στο μετατροπέα Sunny Tripower εκτός από φωτοβολταϊκές μονάδες. Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Φωτοβολταϊκές μονάδες με μεγάλη χωρητικότητα ως προς τη γη, όπως π.χ. οι μονάδες λεπτής μεμβράνης με κυψέλες σε μεταλλικός φέρον υλικό, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον η χωρητικότητα σύνδεσής τους δεν υπερβαίνει τα 2,55 μf. Κατά τη λειτουργία τροφοδοσίας ρέει ένα ρεύμα διαφυγής από τις κυψέλες προς τη γη, η ένταση του οποίου εξαρτάται από τον τρόπο τοποθέτησης των μονάδων (π.χ. μεμβράνη σε μεταλλική οροφή) και από τις καιρικές συνθήκες (βροχή, χιόνι). Αυτό το οφειλόμενο στη λειτουργία ρεύμα διαφυγής, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τιμή των 50 ma, διότι διαφορετικά ο μετατροπέας αποσυνδέεται από το δίκτυο για λόγους ασφαλείας. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα θα βρείτε στις τεχνικές πληροφορίες "Χωρητικά ρεύματα διαφυγής" στην ενότητα λήψης αρχείων στη διεύθυνση Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR

10 Ασφάλεια SMA Solar Technology AG Βεβαιωθείτε κατά το σχεδιασμό της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης ότι θα τηρείται ανά πάσα στιγμή η επιτρεπόμενη περιοχή λειτουργίας όλων των στοιχείων. Το δωρεάν πρόγραμμα σχεδιασμού "Sunny Design" (www.sma-hellas.com/sunnydesign) σας υποστηρίζει στο σχεδιασμό της εγκατάστασης. Ο κατασκευαστής των φωτοβολταϊκών μονάδων θα πρέπει να έχει εγκρίνει τις φωτοβολταϊκές μονάδες του για λειτουργία μετο μετατροπέα Sunny Tripower. Βεβαιωθείτε επιπλέον ότι τηρούνται όλα τα συνιστώμενα από τον κατασκευαστή μέτρα για τη διατήρηση των ιδιοτήτων των μονάδων (βλέπε επίσης Τεχνικές πληροφορίες "Τεχνολογία μονάδων" στην περιοχή λήψης αρχείων Μη χρησιμοποιείτε το μετατροπέα Sunny Tripower για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Χρήσεις πέρα από τις προβλεπόμενες, μετατρόπές στον Sunny Tripower καθώς και τοποθετήσεις εξαρτημάτων, που δεν προτείνονται ρητά ή δεν διατίθενται από την SMA Solar Technology AG, επιφέρουν απώλεια των αξιώσεων για παροχή εγγύησης καθώς και απώλεια της έγκρισης τύπου. Επιτρεπόμενα κράτη Με τις ανάλογες ρυθμίσεις, οι μετατροπείς Sunny Tripower 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παρακάτω προτύπων και οδηγιών (ενημέρωση: 02/2010): VDE ( ) RD 1663/2000 (2000) a) C10/C11( ) b) SS-EN PPC ( ) (κατόπιν επικοινωνίας) EN ( ) (κατόπιν επικοινωνίας) a) Για περιορισμούς σε συγκεκριμένες περιοχές απευθυνθείτε στη γραμμή εξυπηρέτησης της SMA. b) Δυνατότητα μόνο, εάν η τάση φάσης ανέρχεται σε 220 V. Η SMA Solar Technology AG μπορεί, κατόπιν επιθυμίας, να ρυθμίζει από το εργοστάσιο τις παραμέτρους δικτύου σύμφωνα με στοιχεία του πελάτη για άλλες χώρες / τόπους εγκατάστασης, αφού πρώτα ελεγχθούν οι παράμετροι από την SMA Solar Technology AG. Εσείς οι ίδιοι μπορείτε να προβείτε αργότερα σε προσαρμογές τροποποιώντας παραμέτρους λογισμικού μέσω των αντίστοιχων προϊόντων επικοινωνίας (π.χ. Sunny Data Control ή Sunny Explorer). Για την τροποποίηση παραμέτρων που σχετίζονται με το δίκτυο, χρειάζεστε έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης, τον SMA Grid Guard Code. Στην ενότητα λήψης αρχείων στη διεύθυνση στην κατηγορία "Φύλλο δεδομένων του εκάστοτε μετατροπέα, θα βρείτε το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης για τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης. 10 STP10-17TL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

11 SMA Solar Technology AG Ασφάλεια 2.2 Υποδείξεις ασφαλείας ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος-θάνατος λόγω υψηλών τάσεων στο μετατροπέα! Όλες οι εργασίες στο μετατροπέα επιτρέπεται να διενεργούνται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο ηλεκτρολόγο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος εγκαυμάτων σε μέρη του κελύφους με υψηλές θερμοκρασίες! Κατά τη λειτουργία το καπάκι του κελύφους και το σώμα του κελύφους μπορεί να αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αγγίζετε μόνο το κάτω μέρος του καπακιού. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιθανές βλάβες στην υγεία από επίδραση της ακτινοβολίας! Μην παραμένετε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε απόσταση μικρότερη από 20 cm από το μετατροπέα. Γείωση της φωτοβολταϊκής γεννήτριας Προσέχετε τους τοπικούς κανονισμούς για τη γείωση των φωτοβολταϊκών μονάδων και της φωτοβολταϊκής γεννήτριας. Η SMA Solar Technology AG συνιστά την αγώγιμη σύνδεση και τη γείωση του πλαισίου της φωτοβολταϊκής γεννήτριας και άλλων αγώγιμων επιφανειών, ώστε να προκύπτει η μέγιστη δυνατή προστασία για εγκαταστάσεις και για ανθρώπους. Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR

12 Ασφάλεια SMA Solar Technology AG 2.3 Επεξήγηση των συμβόλων Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε επεξηγήσεις όλων των συμβόλων, που υπάρχουν στο μετατροπέα ή στην πινακίδα τύπου Σύμβολα στο μετατροπέα Σύμβολο Επεξήγηση Ένδειξη λειτουργίας. Εμφάνιση κατάστασης λειτουργίας του μετατροπέα. Παρουσιάστηκε σφάλμα. Διαβάστε το κεφάλαιο 12 «Αναζήτηση σφαλμάτων» (Σελίδα 94). για να αποκαταστήσετε το σφάλμα. Bluetooth Wireless Technology. Εμφάνιση της κατάστασης της επικοινωνίας Bluetooth. Αποζεύκτης φορτίου DC διακόπτη Electronic Solar Switch (ESS) Όταν ο διακόπτης ESS είναι συνδεδεμένος, το κύκλωμα ρεύματος DC είναι κλειστό. Για να διακόψετε το κύκλωμα ρεύματος DC και για να απομονώσετε με ασφάλεια υπό φορτίο το μετατροπέα, πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε το διακόπτη ESS και στη συνέχεια όλα τα βύσματα σύνδεσης DC, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 8 «Απομόνωση μετατροπέα» (Σελίδα 69). Κίνδυνος-θάνατος λόγω υψηλών τάσεων στο μετατροπέα! Υπάρχουν υπολειπόμενες τάσεις στο μετατροπέα. Ο μετατροπέας χρειάζεται 10 λεπτά για να εκφορτιστεί. Περιμένετε 10 λεπτά, πριν ανοίξετε το επάνω καπάκι ή το καπάκι DC. ΠΡΟΣΟΧΗ, κίνδυνος! Προσέξτε τις απαιτήσεις σύνδεσης για δεύτερο αγωγό προστασίας στο κεφάλαιο «Προϋποθέσεις για σύνδεση AC» (Σελίδα 27) Σύμβολα στην πινακίδα τύπου Σύμβολο Επεξήγηση Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση. Ο μετατροπέας λειτουργεί με υψηλές τάσεις. Όλες οι εργασίες στο μετατροπέα επιτρέπεται να διενεργούνται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο ηλεκτρολόγο. 12 STP10-17TL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

13 SMA Solar Technology AG Ασφάλεια Σύμβολο Επεξήγηση Προειδοποίηση από επιφάνεια με πολύ υψηλή θερμοκρασία. Στο μετατροπέα μπορούν να αναπτυχθούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία του. Αποφύγετε την επαφή κατά τη λειτουργία. Προσέξτε όλες τις τεκμηριώσεις που συνοδεύουν το μετατροπέα. Δεν επιτρέπεται η διάθεση του μετατροπέα στα οικιακά απορρίμματα. Περισσότερες πληροφορίες για τη διάθεση στα απορρίμματα θα βρείτε στο κεφάλαιο 13.5 «Διάθεση μετατροπέα στα απορρίμματα» (Σελίδα 104). Σήμανση CE. Ο μετατροπέας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών ΕΚ. Ο μετατροπέας δεν έχει μετασχηματιστή. Συνεχές ρεύμα (DC) Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) Κατηγορία προστασίας ΙΡ54. Ο μετατροπέας προστατεύεται από επικαθίσεις σκόνης στο εσωτερικό και από ψεκασμό νερού υπό οποιαδήποτε γωνία. Σήμα ποιότητας RAL Solar. Ο μετατροπέας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του γερμανικού ινστιτούτου διασφάλισης ποιότητας και σήμανσης. Σύμβολο κατηγορίας συσκευών. Ο μετατροπέας είναι εξοπλισμένος με μία ασύρματη μονάδα που ανταποκρίνεται στα εναρμονισμένα πρότυπα. Ελεγμένη ασφάλεια. Ο μετατροπέας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί ασφάλειας συσκευών και προϊόντων στην Ευρώπη. Σήμα ελέγχου Αυστραλίας. Σήμα ελέγχου Κορέας. Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR

14 Περιγραφή προϊόντος SMA Solar Technology AG 3 Περιγραφή προϊόντος Ο μετατροπέας Sunny Tripower είναι ένας φωτοβολταϊκός μετατροπέας πολλαπλών στοιχειοσειρών, ο οποίος μετατρέπει το συνεχές ρεύμα μιας φωτοβολταϊκής γεννήτριας σε εναλλασσόμενο. Διαθέτει 2 ανεξάρτητους ανιχνευτές μέγιστης ισχύος (ΜΡΡ-Tracker), στους οποίους μπορούν να συνδεθούν διαφορετικές φωτοβολταϊκές μονάδες. Η τροφοδοσία του ρεύματος στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο πραγματοποιείται τριφασικά. Η ψύξη πραγματοποιείται με το ενεργό σύστημα ψύξης OptiCool, για το οποίο είναι ενσωματωμένος ένας ανεμιστήρας στην κάτω πλευρά και ένας στην αριστερή πλευρά του κελύφους. Ο μετατροπέας Sunny Tripower διαθέτει επιπρόσθετα τις λειτουργίες που περιγράφονται στη συνέχεια. 3.1 Απαγωγοί υπέρτασης τύπου ΙΙ Εκτός από τα στάνταρ ενσωματωμένα θερμικά επιτηρούμενα βαρίστορ, ο μετατροπέας Sunny Tripower είναι εξοπλισμένος με υποδοχές τοποθέτησης μονάδων για πρόσθετο εξοπλισμό με απαγωγούς υπέρτασης τύπου II. Σε περίπτωση τοποθέτησης μονάδων, οι αγωγοί αυτοί επιτηρούνται. Εάν ενεργοποιηθεί μια μονάδα, εμφανίζεται μια προειδοποίηση στην οθόνη ή μέσω μιας εξωτερικής διάταξης επικοινωνίας (π.χ. Sunny WebBox ή Sunny Explorer). Ο μετατροπέας Sunny Tripower μπορεί επομένως να ενσωματωθεί πολύ εύκολα σε ένα σχεδιασμό αντικεραυνικής προστασίας. Οι απαραίτητες μονάδες διατίθενται ως σετ μεταγενέστερης τοποθέτησης για την είσοδο A ή την είσοδο A+B. 3.2 Αναγνώριση αδυναμίας λειτουργίας στοιχειοσειρών με αυτοεκμάθηση Ο μετατροπέας Sunny Tripower είναι εξοπλισμένος με μία λειτουργία, με την οποία αναγνωρίζεται η ολική απώλεια λειτουργίας μεμονωμένων ή επιμέρους στοιχειοσειρών (βλέπε επόμενη εικόνα). Προϋπόθεση για την αξιόπιστη λειτουργία είναι η κατάληψη τουλάχιστον 2 εισόδων στοιχειοσειρών του Sunny Tripower. Σε μια φωτοβολταϊκή μονάδα με ρεύμα περ. 1 A υπάρχει η δυνατότητα επιτήρησης έως και 6 επιμέρους στοιχειοσειρών ανά είσοδο στοιχειοσειράς. Ένα πλεονέκτημα της λειτουργίας αυτής είναι η πλήρης κατάργηση της παραμετροποίησης λόγω της λειτουργίας αυτοεκμάθησης. Για το στάδιο εκμάθησης, ο μετατροπέας Sunny Tripower χρειάζεται περ. 14 ημέρες μετά την ενεργοποίηση με μέτρια ακτινοβολία. Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας στοιχειοσειράς, εμφανίζεται μια προειδοποίηση στην οθόνη ή μέσω μιας εξωτερικής διάταξης επικοινωνίας (π.χ. Sunny WebBox ή Sunny Explorer). 14 STP10-17TL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

15 SMA Solar Technology AG Περιγραφή προϊόντος 3.3 Ηλεκτρονική ασφάλεια στοιχειοσειρών Ο μετατροπέας Sunny Tripower είναι εξοπλισμένος με μια ηλεκτρονική ασφάλεια στοιχειοσειρών. Χρησιμεύει στην αποφυγή επικίνδυνων ανάστροφων ρευμάτων στη φωτοβολταϊκή γεννήτρια και επομένως στην αποτροπή πυρκαγιών. Ανάστροφα ρεύματα μπορούν να προκληθούν σε περίπτωση λανθασμένης πολικότητας κατά την εγκατάσταση ή από βλάβες των μονάδων κατά τη λειτουργία. Η ηλεκτρονική ασφάλεια στοιχειοσειρών αναγνωρίζει αυτές τις βλάβες και βραχυκυκλώνει τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να παρουσιαστούν ανάστροφα ρεύματα και η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση καθώς και ο μετατροπέας Sunny Tripower βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση. Ένα πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι δεν είναι απαραίτητες οι συνηθισμένες ασφάλειες τήξης στις εισόδους DC. Η ηλεκτρονική λύση δεν απαιτεί καμία συντήρηση και δεν χρειάζεται διαστασιολόγηση. Για να εκμεταλλευτείτε ιδανικά αυτή τη λειτουργία, είναι απαραίτητη η μέγιστη σχολαστικότητα κατά τη θέση σε λειτουργία (βλέπε κεφάλαιο 6.4 «Σύνδεση της φωτοβολταϊκής γεννήτριας (DC)» (Σελίδα 32)). Ο μετατροπέας Sunny Tripower επισημαίνει επικίνδυνες καταστάσεις με ηχητικά σήματα και μηνύματα προειδοποίησης στην οθόνη ή σε εξωτερικές διατάξεις επικοινωνίας. Εάν η ηλεκτρική εγκατάσταση πραγματοποιηθεί με ανεπαρκή ακτινοβολία (Φ/Β τάση χαμηλότερη από 188 V), ο μετατροπέας Sunny Tripower δεν τροφοδοτείται και κατά την εγκατάσταση δεν είναι ενεργές οι λειτουργίες προστασίας που περιγράφονται. Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR

16 Περιγραφή προϊόντος SMA Solar Technology AG 3.4 Τροφοδοσία άεργου ισχύος και διαχείριση ασφάλειας δικτύου Οι μετατροπείς Sunny Tripower είναι μετατροπείς με ικανότητα τροφοδοσίας άεργου ισχύος και μπορούν, μέσω της ρύθμισης του συντελεστή μετατόπισης (cos ϕ), να τροφοδοτούν άεργο ισχύ. Αυτοί οι μετατροπείς είναι πέραν αυτού εξοπλισμένοι με εκτεταμένες λειτουργίες διαχείρισης δικτύου, π.χ. περιορισμό ισχύος και δυναμική στήριξη δικτύου. Ανάλογα με τις απαιτήσεις των παρόχων του δικτύου υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης και διαμόρφωσης αυτών των λειτουργιών. Αναλυτικές πληροφορίες για τις παραμέτρους ρύθμισης αυτών των λειτουργιών θα βρείτε στην τεχνική περιγραφή "Τροφοδοσία άεργου ισχύος και διαχείριση ασφάλειας δικτύου Sunny Tripower" στην ενότητα λήψης αρχείων στη διεύθυνση στην κατηγορία "Τεχνική περιγραφή" του εκάστοτε μετατροπέα. 16 STP10-17TL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

17 SMA Solar Technology AG Αποσυσκευασία 4 Αποσυσκευασία 4.1 Παραδιδόμενος εξοπλισμός Ελέγξτε την πληρότητα του εξοπλισμού που παραλάβατε και ελέγξτε για εμφανείς εξωτερικές ζημιές. Σε περίπτωση που κάτι λείπει ή έχει υποστεί ζημιές, επικοινωνήστε με τον έμπορό σας. Αντικείμενο Ποσότητα Περιγραφή A 1 Sunny Tripower B 1 Electronic Solar Switch (ESS) C 1 Πλάτη (επίτοιχη βάση) D 1 Πακέτο εγγράφων με δηλώσεις και πιστοποιητικά E 1 Οδηγίες εγκατάστασης, μαζί με οδηγίες χρήσης F 1 Συνοδευτικό φύλλο με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του μετατροπέα Οδηγίες τοποθέτησης για τη μονάδα επικοινωνίας RS 485 (προαιρετικά) Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR

18 Αποσυσκευασία SMA Solar Technology AG Αντικείμενο Ποσότητα Περιγραφή Περιεχόμενο συσκευασίας βυσμάτων DC SUNCLIX G 10 / 12 Βύσματα DC Sunny Tripower 10000TL / 12000TL: 10 τεμ. (5 x θετικό, 5 x αρνητικό) Sunny Tripower 15000TL / 17000TL: 12 τεμ. (6 x θετικό, 6 x αρνητικό) H 10 / 12 Πώματα Sunny Tripower 10000TL / 12000TL: 10 τεμ. Sunny Tripower 15000TL / 17000TL: 12 τεμ. Περιεχόμενο συσκευασίας αξεσουάρ μετατροπέα I 1 Βιδωτός κρίκος (Μ5) για ασφάλιση του μετατροπέα Sunny Tripower στην πλάτη K 2 Βίδες κυλινδρικής κεφαλής (M5x10) για στερέωση του κελύφους στην πλάτη L 1 Κοχλιωτή σύνδεση καλωδίωσης σύνδεσης AC M 1 Κόντρα παξιμάδι για κοχλιωτή σύνδεση καλωδίωσης σύνδεσης AC N 1 Συνδετήρας σύσφιξης (Μ6) για πρόσθετη γείωση O 1 Βίδα κυλινδρικής κεφαλής (M6) για ακροδέκτη γείωσης P 1 Ανασταλτική ροδέλα (M6) για ακροδέκτη γείωσης Q 2 Βίδες κυλινδρικής κεφαλής (M5x20: για επάνω καπάκι (εφεδρικό)) R 2 Ανασταλτικές ροδέλες (Μ5) για βίδες καπακιών (εφεδρικά) 4.2 Αναγνώριση μετατροπέα Μπορείτε να αναγνωρίσετε το μετατροπέα με τη βοήθεια της πινακίδας τύπου. Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του κελύφους. Στην πινακίδα τύπου μπορείτε να βρείτε μεταξύ άλλων τον τύπο (Type / Model) και τον αριθμό σειράς (Serial No.) του μετατροπέα καθώς και στοιχεία αναγνώρισης για τη συγκεκριμένη συσκευή. 18 STP10-17TL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

19 SMA Solar Technology AG Τοποθέτηση 5 Τοποθέτηση 5.1 Ασφάλεια ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος-θάνατος από φωτιά ή έκρηξη! Σε ηλεκτρικές συσκευές υπάρχει πάντα κίνδυνος πυρκαγιάς παρά το σχολαστικό σχεδιασμό τους. Μην τοποθετείτε το μετατροπέα πάνω σε εύφλεκτα οικοδομικά υλικά. Μην τοποθετείτε το μετατροπέα σε περιοχές, στις οποίες βρίσκονται εύφλεκτα υλικά. Μην τοποθετείτε το μετατροπέα σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του υψηλού βάρους του μετατροπέα (περ. 65 kg)! Κατά τη μεταφορά, λάβετε υπόψη το βάρος του μετατροπέα. Επιλέξτε κατάλληλο σημείο και κατάλληλη επιφάνεια τοποθέτησης. Χρησιμοποιήστε για την τοποθέτηση της πλάτης υλικά στερέωσης κατάλληλα για την επιφάνεια στερέωσης. Τοποθετείτε το μετατροπέα μόνο μαζί με κάποιο άλλο άτομο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος εγκαυμάτων σε μέρη του κελύφους με υψηλές θερμοκρασίες! Τοποθετήστε το μετατροπέα έτσι, ώστε να μην υπάρχει η πιθανότητα ακούσιας επαφής. 5.2 Επιλογή σημείου τοποθέτησης Κατά την επιλογή του σημείου τοποθέτησης, λάβετε υπόψη τα εξής: Το σημείο και ο τρόπος εγκατάστασης πρέπει να ενδείκνυνται για το βάρος και τις διαστάσεις του μετατροπέα (βλέπε κεφάλαιο 14 «Τεχνικά χαρακτηριστικά» (Σελίδα 105)). Τοποθέτηση σε σταθερή επιφάνεια. Πρέπει να υπάρχει ανά πάσα στιγμή ελεύθερη και ασφαλής πρόσβαση στο σημείο της εγκατάστασης, χωρίς πρόσθετα βοηθήματα όπως π.χ. σκαλωσιές ή εξέδρες. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στις επεμβάσεις του σέρβις. Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR

20 Τοποθέτηση SMA Solar Technology AG Τοποθέτηση κάθετα ή με μέγιστη κλίση 15 προς τα πίσω. Η περιοχή συνδέσεων πρέπει να είναι στραμμένη προς τα κάτω. Μην τοποθετείτε το μετατροπέα με κλίση προς τα εμπρός. Μην τοποθετείτε το μετατροπέα οριζόντια. Τοποθέτηση στο ύψος των ματιών, ώστε σε περίπτωση ανάγκης συντήρησης να μπορείτε να αφαιρείτε λόγω του υψηλού του βάρους εύκολα το μετατροπέα. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι κάτω από 40 C, ώστε να διαασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία. Μην εκθέτετε το μετατροπέα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, ώστε να αποτρέπεται μείωση της απόδοσης λόγω πολύ υψηλής θερμοκρασίας. Σε χώρους κατοικίας, μην τοποθετείτε το μετατροπέα σε γυψοσανίδες ή παρόμοια υλικά, ώστε να αποφεύγονται ηχητικά αντιληπτές δονήσεις. Κατά τη λειτουργία του μετατροπέα ενδέχεται να αναπτύσσονται θόρυβοι, οι οποίοι ενδέχεται να θεωρούνται ενοχλητικοί σε χώρους κατοικίας. Τηρείτε τις εικονιζόμενες στο σχέδιο ελάχιστες αποστάσεις από τοίχους, άλλους μετατροπείς ή αντικείμενα, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής απαγωγή θερμότητας και να έχετε επαρκή χώρο για την αποσύνδεση του διακόπτη Electronic Solar Switch. Περισσότεροι εγκατεστημένοι μετατροπείς σε περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος Πρέπει να υπάρχει επαρκής απόσταση ανάμεσα στους εκάστοτε μετατροπείς ώστε να μην έλκεται ο αέρας ψύξης του παρακείμενου μετατροπέα. Αυξήστε εάν απαιτείται, τις μεταξύ τους αποστάσεις και φροντίστε να υπάρχει επαρκής παροχή φρέσκου αέρα ώστε να εξασφαλίζετε επαρκή ψύξη των μετατροπέων 20 STP10-17TL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

21 SMA Solar Technology AG Τοποθέτηση 5.3 Τοποθέτηση μετατροπέα με πλάτη 1. Χρησιμοποιήστε την πλάτη ως οδηγό διάτρησης και σημαδέψτε τη θέση των οπών διάτρησης. Οθόνη 2. Τοποθέτηση πλάτης Χρησιμοποιήστε τη 1 επάνω οπή δεξιά και αριστερά και την οπή στο κέντρο. Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR

22 Τοποθέτηση SMA Solar Technology AG 3. Αναρτήστε το μετατροπέα στην πλάτη έτσι ώστε το κέλυφος του μετατροπέα να εφαρμόζει "πρόσωπο" με την πλάτη. Για να τη μεταφορά του μετατροπέα από δύο άτομα, χρησιμοποιήστε τις κάτω υποδοχές και πιάστε ταυτόχρονα από το επάνω άκρο του καπακιού. Για τη μεταφορά με γερανό μπορείτε να τοποθετήσετε στην επάνω πλευρά του μετατροπέα 2 βιδωτούς κρίκους (βλέπε A: M10, διάμετρος = 10 mm). Για το σκοπό αυτό, αφαιρέστε τις τυφλές τάπες και βιδώστε τους βιδωτούς κρίκους μέχρι να τερματίσουν. 4. Απομακρύνετε ενδεχομένως τους βιδωτούς κρίκους μετά τη μεταφορά και επανατοποθετήστε τις τυφλές τάπες. 5. Ξεβιδώστε και τις 6 μη απομακρυνόμενες βίδες του κάτω καπακιού. 6. Ανασηκώστε από κάτω το κάτω καπάκι και αφαιρέστε το. 22 STP10-17TL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

23 SMA Solar Technology AG Τοποθέτηση 7. Βιδώστε τον βιδωτό κρίκο που παραλάβετε στην προβλεπόμενη οπή, για να ασφαλίσετε το κέλυφος από αφαίρεση με ανύψωση. Σφίξτε το βιδωτό κρίκο μόνο με το χέρι. 8. Βιδώστε το κέλυφος με τις δύο βίδες κυλινδρικής κεφαλής M5x10 της συσκευασίας στην κάτω πλευρά, για να ασφαλίσετε το κέλυφος στην πλάτη (ροπή σύσφιξης βλέπε κεφάλαιο 14 «Τεχνικά χαρακτηριστικά» (Σελίδα 105)). 9. Ελέγξτε την καλή έδραση του μετατροπέα. Ο μετατροπέας έχει τοποθετηθεί σταθερά στον τοίχο. Εάν δεν πρόκειται να συνδέσετε αμέσως το μετατροπέα, τοποθετήστε ξανά το κάτω καπάκι: Εφαρμόστε λοξά το κάτω καπάκι και τοποθετήστε το. Οι μη απομακρυνόμενες βίδες πρέπει να προεξέχουν. Βιδώστε πρόχειρα και τις 6 βίδες και στη συνέχεια σφίξτε τις με τη δεξιά εικονιζόμενη σειρά (ροπή σύσφιξης βλέπε κεφάλαιο 14 «Τεχνικά χαρακτηριστικά» (Σελίδα 105)). Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR

24 Τοποθέτηση SMA Solar Technology AG Προαιρετική αντικλεπτική προστασία Για να προστατέψετε το μετατροπέα από κλοπή, μπορείτε να τον ασφαλίσετε μια ένα λουκέτο στην πλάτη. Το λουκέτο πρέπει να πληροί τις εξής απαιτήσεις: Μέγεθος: A: Διάμετρος 6 8 mm B: mm C: mm D: mm E: mm ανοξείδωτο σκληρυμένος βραχίονας κύλινδρος ασφαλείας Φύλαξη του κλειδιού Φυλάξτε το κλειδί καλά για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση σε εργασίες συντήρησης. 1. Περάστε το έλασμα του λουκέτου μέσα από τον κρίκο του βιδωτού κρίκου που τοποθετήσατε προηγουμένως και κλείστε το λουκέτο. Ο μετατροπέας προστατεύεται πλέον από κλοπή. 24 STP10-17TL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

25 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ηλεκτρική σύνδεση 6.1 Ασφάλεια ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ζημιά στο μετατροπέα από ηλεκτροστατική εκφόρτιση! Εξαρτήματα στο εσωτερικό του μετατροπέα ενδέχεται να υποστούν ανεπανόρθωτες ζημιές από ηλεκτροστατική εκφόρτιση. Γειώστε το σώμα σας, πριν αγγίξετε κάποιο εξάρτημα. 6.2 Συνοπτική απεικόνιση της περιοχής σύνδεσης Αντικείμενο Περιγραφή A Καπάκι DC (από κάτω υπάρχουν υποδοχές για απαγωγούς υπέρτασης και για τα βαρίστορ) B Βύσμα για τη σύνδεση του ρελέ πολλαπλών λειτουργιών C Βύσμα για τη σύνδεση της μονάδας επικοινωνίας RS485 (προαιρετικά) D Ακροδέκτης για τη σύνδεση στο δίκτυο E Βραχυκυκλωτήρας για τη ρύθμιση της γλώσσας σε αγγλικά F Περιστροφικός διακόπτης για τη ρύθμιση της ταυτότητας δικτύου Bluetooth NetID G Βίδα για αποσύνδεση και άνοιγμα της οθόνης H Περιστροφικός διακόπτης για τη ρύθμιση προτύπου χώρας και της γλώσσας της οθόνης I Διέλευση καλωδίων για το ρελέ πολλαπλών λειτουργιών (M20, 5 mm 13 mm) Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR

26 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Αντικείμενο Περιγραφή A Υποδοχή του διακόπτη Electronic Solar Switch (ESS) B Διέλευση καλωδίων για το ρελέ πολλαπλών λειτουργιών (M20, 5 mm 13 mm) C Διελεύσεις καλωδίων για την επικοινωνία μέσω RS485 (Μ32) (προαιρετικά) D πρόσθετη διέλευση καλωδίων (M20) E Διέλευση καλωδίου για σύνδεση στο δίκτυο (AC) (M32, 14 mm 25 mm) F Βύσματα σύνδεσης DC για τη σύνδεση των στοιχειοσειρών (περιοχή εισόδου Β) G Βύσματα σύνδεσης DC για τη σύνδεση των στοιχειοσειρών (περιοχή εισόδου Α) (στους Sunny Tripower 10000TL / 12000TL μόνο 4 τεμ.) 26 STP10-17TL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

27 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση 6.3 Σύνδεση στο δημόσιο δίκτυο (AC) Προϋποθέσεις για σύνδεση AC Προσέξτε τις προϋποθέσεις σύνδεσης του παρόχου του ηλεκτρικού δικτύου. Διακόπτης προστασίας από ρεύματα διαρροής Ο μετατροπέας είναι εξοπλισμένος με μία ενσωματωμένη, μονάδα επιτήρησης ρευμάτων διαφυγής, ευαίσθητη σε όλα τα ρεύματα. Ο μετατροπέας μπορεί με τον τρόπο αυτό να ξεχωρίσει αυτόματα τα ρεύματα σφάλματος από τα οφειλόμενα στη λειτουργία χωρητικά ρεύματα απορροής. Σε περίπτωση που προβλέπεται από τη νομοθεσία ένας εξωτερικός διακόπτης RCD ή ένας διακόπτης προστασίας FI, πρέπει να χρησιμοποιήσετε διακόπτη με χαρακτηριστικά ενεργοποίησης 100 ma ή υψηλότερα. Σχεδιασμός καλωδίωσης Η σύνθετη αντίσταση δικτύου του αγωγού AC δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1 Ohm. Διαφορετικά ο μετατροπέας απενεργοποιείται στο σημείο τροφοδοσίας λόγω πολύ υψηλής τάσης όταν βρίσκεται σε πλήρη ισχύ τροφοδοσίας. Διαστασιολογήστε τη διατομή των καλωδίων με τη βοήθεια του προγράμματος σχεδιασμού "Sunny Design" (www.sma-hellas.com) έτσι, ώστε οι απώλειες των αγωγών σε ονομαστική ισχύ να μην υπερβαίνουν το 1 %. Τα μέγιστα μήκη των αγωγών σε σχέση με τις διατομές τους, απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. Δεν θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση του μέγιστου μήκους αγωγών. Διατομή αγωγού Μεγ. μήκος αγωγού STP 10000TL-10 STP 12000TL-10 STP 15000TL-10 STP 17000TL-10 6,0 mm² 53 m 43 m 35 m 31 m 8,0 mm² 70 m 58 m 46 m 41 m 10,0 mm² 88 m 73 m 58 m 52 m 16,0 mm² 141 m 116 m 93 m 83 m Σύνδεση ενός δεύτερου αγωγού προστασίας Σε ορισμένες χώρες εγκατάστασης απαιτείται ένας δεύτερος αγωγός προστασίας, για την αποφυγή ρεύματος επαφής σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας του αρχικού αγωγού προστασίας. Για τις χώρες εγκατάστασης, που εμπίπτουν στην περιοχή ισχύος του προτύπου ΙΕC 62109, ισχύουν σχετικά οι ακόλουθες απαιτήσεις: Εγκατάσταση του αγωγού προστασίας στον ακροδέκτη AC με διατομή αγωγού τουλάχιστον 10 mm² Cu. ή Εγκατάσταση ενός δεύτερου αγωγού προστασίας στον ακροδέκτη γείωσης με ίδια διατομή όπως ο αρχικός αγωγός προστασίας στον ακροδέκτη AC (βλέπε κεφάλαιο «Σύνδεση δεύτερου αγωγού προστασίας» (Σελίδα 31)). Προσέξτε σε κάθε περίπτωση τις ισχύουσες διατάξεις στη χώρα της εγκατάστασης. Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR

28 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Διάταξη απομόνωσης φορτίων Πρέπει να ασφαλίζετε κάθε μετατροπέα με ανεξάρτητο, τριφασικό διακόπτη προστασίας αγωγού ώστε να μπορείτε να απομονώνετε με ασφάλεια το μετατροπέα υπό φορτίο. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ασφάλεια αναφέρεται στο κεφάλαιο 14 «Τεχνικά χαρακτηριστικά» (Σελίδα 105). ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος-θάνατος από φωτιά! Σε περίπτωση παράλληλης σύνδεσης περισσοτέρων του ενός μετατροπέων στον ίδιο διακόπτη προστασίας αγωγού δεν διασφαλίζεται η λειτουργία προστασίας του διακόπτη προστασίας αγωγού. Μπορεί να προκληθεί φωτιά στα καλώδια ή καταστροφή του μετατροπέα. Μη συνδέετε ποτέ πολλούς μετατροπείς σε ένα διακόπτη προστασίας αγωγών. Ασφαλίστε κάθε φάση με δικό της διακόπτη προστασίας αγωγών. Τηρείτε τη μέγιστη επιτρεπόμενη ασφάλεια του μετατροπέα κατά την επιλογή του διακόπτη προστασίας αγωγών. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος-θάνατος από φωτιά! Σε περίπτωση σύνδεσης μιας μονάδας παραγωγής ενέργειας (μετατροπέας) και ενός καταναλωτή στον ίδιο διακόπτη προστασίας αγωγών δεν διασφαλίζεται η λειτουργία προστασίας του διακόπτη προστασίας αγωγών. Τα ρεύματα από το μετατροπέα και το ηλεκτρικό δίκτυο μπορούν να αθροιστούν σε υπερεντάσεις ρεύματος, που δεν αναγνωρίζονται από το διακόπτη προστασίας αγωγών. Μη συνδέετε ποτέ χωρίς ασφάλεια καταναλωτές μεταξύ μετατροπέα και διακόπτη προστασίας αγωγών. Ασφαλίζετε πάντοτε ξεχωριστά τους καταναλωτές. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πρόκληση ζημιάς στο μετατροπέα από τη χρήση βιδωτών στοιχείων ασφάλισης ως διατάξεις απομόνωσης φορτίου! Ένα βιδωτό στοιχείο ασφάλισης, π.χ. σύστημα D (Diazed) ή σύστημα D0 (Neozed), δεν είναι αποζεύκτης φορτίου και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως διάταξη απομόνωσης φορτίου. Ένα βιδωτό στοιχείο ασφάλισης χρησιμεύει μόνο στην προστασία των αγωγών. Ο μετατροπέας ενδέχεται να υποστεί ζημιές κατά την αποσύνδεση υπό φορτίο με ένα βιδωτό στοιχείο ασφάλισης. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά έναν αποζεύκτη φορτίου ή ένα διακόπτη προστασίας αγωγού ως διάταξη απομόνωσης φορτίου. 28 STP10-17TL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

29 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση Προϋποθέσεις για αγωγούς Θέση Περιγραφή Τιμή A Διάμετρος αγωγού mm B Διατομή αγωγού μέγ. 16 mm² C Μήκος απογύμνωσης Περίπου 12 mm Ο κλώνος PE πρέπει να έχει μήκος 5 mm μεγαλύτερο από τους αγωγούς L και N Διαδικασία στη σύνδεση AC 1. Ελέγξτε την τάση δικτύου και συγκρίνετέ την με το επιτρεπόμενο εύρος τάσης (βλέπε κεφάλαιο 14 «Τεχνικά χαρακτηριστικά» (Σελίδα 105)). 2. Απενεργοποιήστε το διακόπτη προστασίας αγωγών και από τις 3 φάσεις και ασφαλίστε τον έναντι επανενεργοποίησης. 3. Ξεβιδώστε και τις 6 μη απομακρυνόμενες βίδες του κάτω καπακιού. 4. Ανασηκώστε από κάτω το κάτω καπάκι και αφαιρέστε το. Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR

30 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG 5. Ελέγξτε τη σωστή ρύθμιση χώρας του μετατροπέα με τη βοήθεια του συνημμένου συνοδευτικού φύλλου με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εάν ο μετατροπέας δεν είναι ρυθμισμένος στο επιθυμητό πρότυπο χώρας, ρυθμίστε το πρότυπο χώρας με τους περιστροφικούς διακόπτες, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Ρύθμιση προτύπου χώρας και γλώσσας μέσω περιστροφικού διακόπτη» (Σελίδα 50). 6. Απομακρύνετε την αυτοκόλλητη ταινία από το άνοιγμα κελύφους AC. 7. Τοποθετήστε εξωτερικά στη διέλευση τη βιδωτή σύνδεση καλωδίων AC και σφίξτε τη στο εσωτερικό με το κόντρα παξιμάδι. 8. Τραβήξτε και περάστε το καλώδιο. 9. Ανοίξτε τελείως προς τα επάνω τους ακροδέκτες του ακροδέκτη AC. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση σύνδεσης 2 αγωγών! Σε περίπτωση σύνδεσης 2 αγωγών ανά ακροδέκτη υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς από κακή ηλεκτρική επαφή. Συνδέετε το πολύ έναν αγωγό ανά ακροδέκτη. 10. Συνδέστε τους αγωγούς L1, L2, L3, N και τον αγωγό προστασίας (PE) σύμφφωνα με την επιγραφή στον ακροδέκτη ΑC. Ο κλώνος PE πρέπει να έχει μήκος 5 mm μεγαλύτερο από τους αγωγούς L και N! Δεν επιτρέπεται να μπερδέψετε μεταξύ τους τους αγωγούς L και N! ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος σύνθλιψης από απότομο κλείσιμο των ακροδεκτών! Κατά το κλείσιμό τους οι ακροδέκτες κλείνουν πολύ γρήγορα και με μεγάλη δύναμη. Πιέζετε τους ακροδέκτες μόνο με τον αντίχειρα προς τα κάτω, μην πιάνετε ολόκληρο τον ακροδέκτη. Δεν επιτρέπεται να βάζετε τα δάχτυλά σας κάτω από τον ακροδέκτη. 30 STP10-17TL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

31 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση 11. Κλείστε ξανά όλους τους ακροδέκτες του ακροδέκτη AC μέχρι να κουμπώσουν. 12. Σφίξτε το πυργωτό παξιμάδι της βιδωτής σύνδεσης στη διέλευση καλωδίων. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος-θάνατος λόγω υψηλών τάσεων στο μετατροπέα! Ενεργοποιήστε το διακόπτη προστασίας αγωγών μόνο, αφού προηγουμένως έχετε κλείσει καλά το μετατροπέα και έχετε συνδέσει τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια Σύνδεση δεύτερου αγωγού προστασίας Εάν απαιτείται στη χώρα εγκατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακροδέκτης γείωσης για τη σύνδεση ενός δεύτερου αγωγού προστασίας. Διαδικασία 1. Αφαιρέστε το συνδετήρα σύσφιξης, τη βίδα κυλινδρικής κεφαλής (M6) και την ανασταλτική ροδέλα (M6) από τη βοηθητική συσκευασία. 2. Συνδέστε το απογυμνωμένο καλώδιο γείωσης (D) κάτω από το εξάρτημα στερέωσης (διατομή μεγ. 16 mm²). 3. Σφίξτε τον ακροδέκτη (C) με τη βίδα (Α). Η οδόντωση της ανασταλτικής ροδέλας (Β) πρέπει να δείχνει προς τον συνδετήρα σύσφιξης. Μπορείτε να γειώσετε περισσότερους μετατροπείς όπως απεικονίζεται παρακάτω: D A B C Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR

32 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG 6.4 Σύνδεση της φωτοβολταϊκής γεννήτριας (DC) Προϋποθέσεις για σύνδεση DC Ο μετατροπέας έχει 2 περιοχές εισόδου "A" και "B" με δικό τους ανιχνευτή μέγιστης ισχύος. Στην περιοχή εισόδου A υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης έως και 4 (Sunny Tripower 10000TL / 12000TL ) ή/και 5 στοιχειοσειρών (Sunny Tripower 15000TL / 17000TL). Στην περιοχή εισόδου Β μπορεί να συνδεθεί 1 στοιχειοσειρά. Για την περιοχή εισόδου A ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις για τις συνδεδεμένες μονάδες: ίδιου τύπου ίδιου αριθμού ίδιας ευθυγράμμισης ίδιας κλίσης Οι αγωγοί σύνδεσης των φωτοβολταϊκών μονάδων πρέπει να διαθέτουν βύσματα σύνδεσης. Στον εξοπλισμό που παραλάβατε, θα βρείτε τα απαραίτητα βύσματα σύνδεσης DC για τη σύνδεση DC. 32 STP10-17TL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

33 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση Χρήση ανταπτόρων Οι αντάπτορες (βύσματα Y) δεν επιτρέπεται να είναι ορατοί ή ελεύθερα προσβάσιμοι πολύ κοντά στο μετατροπέα. Το κύκλωμα DC δεν επιτρέπεται να διακόπτεται με αντάπτορες. Προσέξτε τη διαδικασία για την ενεργοποίηση του μετατροπέα, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 8 «Απομόνωση μετατροπέα» (Σελίδα 69). Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των ακόλουθων οριακών τιμών στην είσοδο DC του μετατροπέα: Sunny Tripower μεγ. τάση εισόδου (DC) μεγ. ρεύμα εισόδου (ΜΡΡ) (DC) Περιοχή εισόδου Α / B μεγ. ρεύμα βραχυκύκλωσης (DC) Περιοχή εισόδου Α / B μεγ. ρεύμα βραχυκύκλωσης ανά είσοδο στοιχειοσειράς (DC) A1 A5 / B 10000TL V 22,0 A / 11,0 A 33 A / 12,5 A 33 A / 12,5 A 12000TL V 22,0 A / 11,0 A 33 A / 12,5 A 33 A / 12,5 A 15000TL V 33,0 A / 11,0 A 50 A / 12,5 A 33 A / 12,5 A 17000TL V 33,0 A / 11,0 A 50 A / 12,5 A 33 A / 12,5 A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς από υπερβολικά υψηλό ρεύμα στην είσοδο της στοιχειοσειράς! Καταστροφή του Sunny Tripower. Επειδή η ηλεκτρονική ασφάλεια στοιχειοσειράς βραχυκυκλώνει, σε περίπτωση σφάλματος, τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια, δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των ακόλουθων οριακών τιμών για το μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης ανά είσοδο στοιχειοσειράς. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης μιας εισόδου στοιχειοσειράς μπορεί να προκληθούν βολταϊκά τόξα και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υπέρβαση των αναφερόμενων στον επάνω πίνακα οριακών τιμών. Ελέγξτε εάν τα ρεύματα βραχυκύκλωσης των συνδεδεμένων μονάδων βρίσκονται εντός των προαναφερόμενων οριακών τιμών. Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR

34 , Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Κατά την εγκατάσταση, η τάση εισόδου DC πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 188 V (βλέπε κεφάλαιο 14 «Τεχνικά χαρακτηριστικά» (Σελίδα 105)), ώστε να ενεργοποιείται η λειτουργία προστασίας της ενσωματωμένης ηλεκτρονικής προστασίας στοιχειοσειράς. Διαφορετικά δεν μπορεί να αναγνωριστεί από το μετατροπέα πιθανή λανθασμένη πολικότητα στη σύνδεση DC ή κάποια ελαττωματική στοιχειοσειρά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Κίνδυνος πυρκαγιάς της φωτοβολταϊκής γεννήτριας από έλλειψη αναγνώρισης ρευμάτων επιστροφής! Η ενσωματωμένη ηλεκτρονική ασφάλεια στοιχειοσειρών επιτηρεί τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια και την προστατεύει από επικίνδυνα ρεύματα επιστροφής. Για να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρονική ασφάλεια στοιχειοσειρών, πρέπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία κατά τη σύνδεση των στοιχειοσειρών: Εάν συνδέετε περισσότερες από 2 στοιχειοσειρές στο μετατροπέα, συνδέετε ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΑ την πρώτη στοιχειοσειρά στην είσοδο B. Όχι ανάμικτη σύνδεση περιοχών εισόδου Εάν για παράδειγμα ο θετικός πόλος μιας στοιχειοσειράς είναι συνδεδμένος στην περιοχή εισόδου Α και ο αρνητικός της πόλος στην περιοχή εισόδου B, υπάρχει ανάμιξη των συνδέσεων. Συνδέετε πάντοτε τις στοιχειοσειρές μόνο σε μία περιοχή εισόδου και μην αναμιγνύετε μεταξύ τους τις περιοχές εισόδου A και B! Διαφορετικά δεν λειτουργεί η ηλεκτρονική ασφάλεια στοιχειοσειρών. Επιπρόσθετα, ο μετατροπέας δεν ανταποκρίνεται πλέον στις απαιτήσεις της οδηγίας ΗΜΣ (οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας μιας συσκευής) χάνοντας έτσι την έγκριση τύπου. 34 STP10-17TL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

35 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση Συναρμολόγηση βυσμάτων σύνδεσης DC Για τη σύνδεση στο μετατροπέα πρέπει όλοι οι αγωγοί σύνδεσης των φωτοβολταϊκών μονάδων να διαθέτουν τα βύσματα σύνδεσης που παραλάβατε. Συναρμολογήστε τα βύσματα σύνδεσης DC όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Προσέξτε τη σωστή πολικότητα. Τα βύσματα σύνδεσης DC επισημαίνονται με "+" και " ". Προϋποθέσεις για αγωγούς Χρησιμοποιήστε έναν αγωγό PV1-F. Διαδικασία 1. Εισάγετε τον απογυμνωμένο αγωγό μέχρι να τερματίσει στο βύσμα. 2. Πιέστε το έλασμα σύσφιξης προς τα κάτω, μέχρι να ακουστεί ο ήχος ασφάλισης. 3. Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση του αγωγού: Αποτέλεσμα Εάν οι αγωγοί είναι ορατοί στο θάλαμο του ελάσματος σύσφιξης, ο αγωγός είναι σωστά τοποθετημένος. Ενέργεια Συνεχίστε με το βήμα 4. Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR

36 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Αποτέλεσμα Εάν οι αγωγοί δεν είναι ορατοί στο θάλαμο, ο αγωγός δεν είναι σωστά τοποθετημένος. Ενέργεια Ξεβιδώστε το έλασμα σύσφιξης με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού. 4. Σπρώξτε και κλείστε τη βιδωτή σύνδεση προς το σπείρωμα. Αφαιρέστε τον αγωγό και αρχίστε ξανά με το σημείο 1. Τα βύσματα σύνδεσης DC έχουν συναρμολογηθεί και μπορούν πλέον να συνδεθούν στο μετατροπέα, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Σύνδεση φωτοβολταϊκής γεννήτριας (DC)» (Σελίδα 38). 36 STP10-17TL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

37 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση Άνοιγμα βύσματος σύνδεσης DC 1. Ξεβιδώστε τη βιδωτή σύνδεση. 2. Για την απασφάλιση του βύσματος: Εισάγετε ένα κατσαβίδι στο πλαϊνό κούμπωμα και ανασηκώστε το. 3. Αποσυνδέστε προσεκτικά τα τμήματα του βύσματος σύνδεσης DC. 4. Ξεβιδώστε το έλασμα σύσφιξης με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού. 5. Αφαιρέστε τον αγωγό. Ο αγωγός έχει αφαιρεθεί από το βύσμα σύνδεσης DC. Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR

38 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Σύνδεση φωτοβολταϊκής γεννήτριας (DC) ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος-θάνατος λόγω υψηλών τάσεων στο μετατροπέα! Πριν από τη σύνδεση της ηλιακής γεννήτριας βεβαιωθείτε, ότι είναι απενεργοποιημένος ο αγωγός προστασίας αγωγών AC και από τις 3 φάσεις. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτρικού τόξου κατά την αποσύνδεση των βυσμάτων DC κατά τη διάρκεια του ηχητικού σήματος του Sunny Tripower! Η ενσωματωμένη ηλεκτρονική ασφάλεια στοιχειοσειρών επιτηρεί τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια. Σε περίπτωση λανθασμένης εγκατάστασης (π.χ. λανθασμένη πολικότητα) ή ελαττωματικής στοιχειοσειράς, η ηλεκτρονική ασφάλεια στοιχειοσειρών βραχυκυκλώνει τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια και ακούγεται ο βομβητής του μετατροπέα Sunny Tripower. ΜΗΝ αποσυνδέετε τα βύσματα DC, δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτρικού τόξου. ΜΗΝ αποσυνδέετε το διακόπτη Electronic Solar Switch, δεδομένου ότι διαφορετικά θα περάσει ολόκληρο το ρεύμα επιστροφής από την ελαττωματική στοιχειοσειρά και ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά. Συνεχίστε, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 12.1 «Από το μετατροπέα Sunny Tripower ακούγονται ηχητικά σήματα» (Σελίδα 94). ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Καταστροφή του μετατροπέα από υπερβολική τάση! Εάν η τάση των φωτοβολταϊκών μονάδων υπερβεί τη μέγιστη τάση εισόδου του μετατροπέα, ενδέχεται να καταστραφεί ο μετατροπέας από υπερβολική τάση. Ακυρώνονται όλες οι αξιώσεις παροχής εγγύησης. Μην συνδέετε στοιχειοσειρές με υψηλότερη τάση χωρίς φορτίο από τη μέγιστη τάση εισόδου του μετατροπέα στο μετατροπέα. Ελέγξτε το σχεδιασμό της εγκατάστασης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Καταστροφή της συσκευής μέτρησης από πολύ υψηλές τάσεις! Χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές μέτρησης με εύρος τάσης εισόδου DC τουλάχιστον V. 38 STP10-17TL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

39 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση 1. Ελέγξτε τους αγωγούς σύνδεσης των φωτοβολταϊκών μονάδων ως προς τη σωστή πολικότητα και την τήρηση της μέγιστης τάσης εισόδου του μετατροπέα. Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος υψηλότερη από 10 C, η τάση χωρίς φορτίο των φωτοβολταϊκών μονάδων δεν θα πρέπει να ανέρχεται σε περισσότερο από 90 % της μέγιστης τάσης εισόδου του μετατροπέα. Σε διαφορετική περίπτωση, ελέγξτε το σχεδιασμό της εγκατάστασης και τη συνδεσμολογία των φωτοβολταϊκών μονάδων! Σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος ενδέχεται διαφορετικά να υπάρξει υπέρβαση της μέγιστης τάσης ελέγχου του μετατροπέα. 2. Ελέγξτε τις στοιχειοσειρές για βραχυκύκλωμα γείωσης, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 12.2 «Έλεγχος φωτοβολταϊκής γεννήτριας για βραχυκύκλωμα γείωσης» (Σελίδα 95). 3. Ελέγξτε το διακόπτη Electronic Solar Switch για τυχόν φθορά από τη χρήση, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 9.2 «Έλεγχος διακόπτη Electronic Solar Switch (ESS) για τυχόν φθορές» (Σελίδα 79) και συνδέστε τον μόνο, εφόσον είναι σε άριστη κατάσταση. Συνδέετε το διακόπτη Electronic Solar Switch μόνο κατά την εγκατάσταση με ανοιχτό το καπάκι! Αυτό είναι απαραίτητο, για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία προστασίας της ενσωματωμένης ηλεκτρονικής ασφάλειας στοιχειοσειρών. Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR

40 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Κίνδυνος πυρκαγιάς της φωτοβολταϊκής γεννήτριας από έλλειψη αναγνώρισης ρευμάτων επιστροφής! Η ενσωματωμένη ηλεκτρονική ασφάλεια στοιχειοσειρών επιτηρεί τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια και την προστατεύει από επικίνδυνα ρεύματα επιστροφής. Για να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρονική ασφάλεια στοιχειοσειρών, πρέπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία κατά τη σύνδεση των στοιχειοσειρών: Εάν συνδέετε περισσότερες από 2 στοιχειοσειρές στο Sunny Tripower, συνδέετε ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΑ την πρώτη στοιχειοσειρά στην είσοδο B. Χρήση εξωτερικών συγκεντρωτικών στοιχειοσειρών Σε περίπτωση χρήσης εξωτερικών συγκεντρωτικών στοιχειοσειρών ενδέχεται να είναι περιορισμένη η δυνατότητα λειτουργίας της ηλεκτρονικής ασφάλειας στοιχειοσειρών. 4. Ελέγξτε τη σωστή πολικότητα του πρώτου βύσματος DC και συνδέστε το (στην είσοδο Β, εάν συνδέετε περισσότερες από 2 στοιχειοσειρές στο μετατροπέα). 40 STP10-17TL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

41 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση 5. Μετά τη σύνδεση της στοιχειοσειράς προσέξτε για μηνύματα στην οθόνη και για ηχητικά σήματα! Συνεχίστε μόνο, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Το πράσινο LED αναβοσβήνει ή ανάβει. Μετά από 30 δευτερόλεπτα ΔΕΝ ακολουθεί ηχητικό σήμα. ΔΕΝ εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος 40, 64 ή 82 στην οθόνη. Συμβουλευτείτε σε διαφορετική περίπτωση τις οδηγίες του ακόλουθου πίνακα: Συμβάν Ενέργεια Στην οθόνη δεν εμφανίζεται Ο μετατροπέας Sunny Tripower έχει υποστεί βλάβη. τίποτε μετά από Επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης της SMA 30 δευτερόλεπτα και δεν (βλέπε κεφάλαιο 16 «Επικοινωνία» (Σελίδα 122)). ακούγεται κάποιο ηχητικό σήμα από το μετατροπέα Sunny Tripower, παρά το γεγονός ότι η τάση εισόδου DC είναι υψηλότερη από 188 V. Από το μετατροπέα Sunny Tripower αρχίζουν να ακούγονται ηχητικά σήματα. Στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος 40, 64 ή 82. Ο μετατροπέας Sunny Tripower βραχυκυκλώνει τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια. Σε καμία περίπτωση μην τραβάτε το διακόπτη Electronic Solar Switch και τα βύσματα DC. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να ακούγονται ηχητικά σήματα από το μετατροπέα Sunny Tripower (στο σκοτάδι). Κατά την αποσύνδεση των βυσμάτων DC υπάρχει κίνδυνος ηλεκτρικού τόξου, δεδομένου ότι ο μετατροπέας Sunny Tripower βραχυκυκλώνει τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια, για να εμποδίσει τις επιστροφές ρευμάτων από επιμέρους στοιχειοσειρές. Ανάλογα με την ακτινοβολία, ενδέχεται να υπάρχουν υψηλά ρεύματα. Η φωτοβολταϊκή γεννήτρια και ο μετατροπέας Sunny Tripower βρίσκονται ωστόσο σε ασφαλή κατάσταση. Πριν εγκαταλείψετε το μετατροπέα Sunny Tripower, τοποθετήστε προστασία από επαφή (π.χ. περίφραξη) και προστασία από υγρασία (π.χ. τέντα). Αποσυνδέετε το διακόπτη Electronic Solar Switch και όλα τα βύσματα DC μόνο στο σκοτάδι και αποκαταστήστε τυχόν σφάλματα (στοιχειοσειρά με λάθος πολικότητα ή με βλάβη). Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο 11.2 «Μηνύματα σφαλμάτων» (Σελίδα 82). Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-el-13 98-108800.03 Έκδοση 1.3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Περιγραφή τεχνικών στοιχείων SIC40-TGR083320 98-2007020 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR105120 98-4025320 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER

Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 Έκδοση 3.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP SSMxx-21-IA-BS-JP-el-20 98-117100.03 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Οδηγίες εγκατάστασης MC-BOX-36-IA-IGR105010 IMGR-MC-BOX-36 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR084410 98-2009310 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-12TL-20-SG-el-12 Έκδοση 1.2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX Οδηγίες τοποθέτησης Sensorbox-IGR100914 98-0010614 Έκδοση 1.4 GR SMA Solar Technology AG 2 Sensorbox-IGR100914 Οδηγίες τοποθέτησης SMA Solar Technology AG Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Sunny Backup 5000 Τεχνική περιγραφή

Sunny Backup 5000 Τεχνική περιγραφή Sunny Backup 5000 Τεχνική περιγραφή Τεχνική περιγραφή Version 2.0 SBU5000-TGR083020 98-2006720 Übersicht über die Menüstruktur Πίνακας περιεχομένων Inhaltsverzeichnis 1 Οδηγίες σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο................

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Εγχειρίδιο χειρισμού SB_SMC-BGR092840 TBGR-ALL Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY BOY 1300TL / 1600TL / 2100TL

Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY BOY 1300TL / 1600TL / 2100TL Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY BOY 1300TL / 1600TL / 2100TL SB13-21TL-SG-el-11 Έκδοση 1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις για αυτό το έγγραφο... 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Communit

Οδηγίες εγκατάστασης Communit Οδηγίες εγκατάστασης Communit Communit-IA-A1-el-22 98-128100.02 Έκδοση 2.2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Οδηγίες λειτουργίας Ελληνική μετάφραση Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Powador Argus 16S DCS 24S DCS Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL με Reactive Power Control Oδηγίες χρήσης SMC9-11TLRP-BA-el-30 TBEL-SMCTLRP Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX

Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX Οδηγίες χρήσης SWebBox-BA-el-36 Έκδοση 3.6 GR Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Drvg the world Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Η Danfoss δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα στους καταλόγους, τα φυλλάδια και το λοιπό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 CM Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 EU Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αλλαγή. Για την πιο ενημερωμένη έκδοση του εγχειριδίου, να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας www.solar-inverter.com.

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3 CS Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3 EU Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3 Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αλλαγή. Για την πιο ενημερωμένη έκδοση του εγχειριδίου, να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας www.solar-inverter.com.

Διαβάστε περισσότερα

Fronius Galvo: Επεξήγηση συμβόλων και επιλογή σημείου εγκατάστασης Υποδείξεις για τη συναρμολόγηση και τη σύνδεση

Fronius Galvo: Επεξήγηση συμβόλων και επιλογή σημείου εγκατάστασης Υποδείξεις για τη συναρμολόγηση και τη σύνδεση / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Galvo: Επεξήγηση συμβόλων και επιλογή σημείου εγκατάστασης Υποδείξεις για τη συναρμολόγηση και τη σύνδεση EL Οδηγίες χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα