Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί"

Transcript

1 Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί Χριστίνα Χρυσοχόου Επιµ Α, Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, ΙΓΝΑ

2 Σακχαρώδης διαβήτης και υγεία Τον 1ον αιώνα μ.χ. ο Αρεταίος Εφέσιος περιέγραψε την εικόνα του διαβήτη: πολυουρία, πολυδιψία, πολυφαγία «Ως δια σιφωνίου το ύδωρ διαβαίνει εις τα ούρα»

3 Σακχαρώδης διαβήτης Η παγκόσμια επίπτωση του ΣΔ 5,4% ως το % ΣΔ τύπου 2 Το 1/3 παραμένει αδιάγνωστο Τα 2/3 θανάτων από καρδιαγγειακές επιπλοκές Στην Ελλάδα ~10% του πληθυσμού 32% των ανδρών και 25% των γυναικών (Μελέτη ΙΚΑΡΙΑ, 75+/- 6 έτη)

4 Chain of events leading to heart failure CAD Atherosclerosis Coronary thrombosis Myocardial ischemia Stroke Myocardial infarction Neurohormonal activation Renal failure Arrhythmias Loss of muscle Remodeling Ventricular dilation Sudden death Risk factors Hyperlipidemia Hypertension Diabetes Smoking LV Hypertrophy Heart Failure Modified after Dzau & Braunwald Am Heart J 1991

5 Diabetes mellitus and Heart Failure

6 Diabetes Mellitus, Fas]ng Glucose, and Risk of Cause- specific Mortality The Emerging Risk Factors Collabora]on Hazard ra]os for major causes of death associated with diabetes among 820,900 people in 97 long- term prospec]ve studies Ν Engl J Med 2012

7 Diabetes in heart failure Ιn major clinical trials, diabetes is observed in 15%-25% of HF patients In patients hospitalized for HF, 25%-30% patient have diabetes In large-scale mortality trials, in HF patients with systolic dysfunction, diabetes was an independent risk factor for death. Randomized Evaluation of Strategies of Left Ventricular Dysfunction (RESOLVD) % had documented glucose abnormalities, 8% had previously undiagnosed DM 9% had impaired glucose tolerance.

8 Studies linking DM with HF

9 Παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση Καρδιακής ανεπάρκειας 1. Ηλικία 2. Διάρκεια διαβήτη 3. Χρήση ινσουλίνης 4. Ισχαιμική καρδιακή νόσος 5. Περιφερική αρτηριοπάθεια 6. Νεφρική λειτουργία 7. Πτωχός γλυκαιμικός έλεγχος 8. Μικροαλβουμινουρία

10 Μηχανισμοί πρόκλησης καρδιακής ανεπάρκειας Cardiovasc Res May 1; 78(2): 265

11 Diabewc cardiomyopathy The existence of a diabetic cardiomyopathy was first recognized by Rubler et al. at 1972 Friedman et al.(1982), demonstrated that diabetic patients had an increased end-systolic diameter and volume, a diminished ejection fraction, and a decreased minor axis shortening and velocity of circumferential fiber shortening Regan et al (1977) described modestly increased LV enddiastolic pressure, normal LV end-diastolic volume, and decreased LV compliance. J Clin Invest 1977; 60: Am J Cardiol 1972; 30: Am J Med 1982;3:

12 Μεταβολικές διαταραχές στον σακχαρώδη διαβήτη Διαταραχή αντλίας Ca-SERCA, Ca ATPάση, Na-Ca ανταλλάκτη Μείωση IGF-1 (αύξηση απόπτωσης) Αύξηση οξειδωτικού στρες, αύξηση σύνθεσης ΑΤΙΙ και φωσφορυλίωσης p53 που οδηγεί σε απόπτωση Αυξηµένη παραγωγή κολλαγόνου τύπου ΙΙΙ Οι δοµικές µεταβολές παρατηρούνται συχνότερα σε τύπου ΙΙ ΣΔ Στα αρχικά στάδια του ΣΔ παρατηρείται ενεργοποίηση συµπαθητικού ΝΣ Endocrine Reviews, August 2004, 25(4):

13 Διαβητική μικροαγγειοπάθεια και στεφανιαία νόσος Autonomic neuropathy myocardial catecholamine stores deplewon systolic/diastolic dysfuncwon Advanced glycawon end product deposiwon collagen cross- linking increase LV diastolic swffness Advanced glycawon end products/ free radicals NO inacwvawon impaired endothelium relaxawon abnormal epicardial vessel tone and microvascular dysfuncwon no relaxawon during compromised myocardial blood flow Decreased insulin availability/ responsiveness impairment of energy- independent transport of glucose increase in O2 consumpwon

14 Διαβητική μικροαγγειοπάθεια Histologic findings 1. Myocyte hypertrophy, 2. Inters]]al fibrosis and infiltra]on with periodic acid- Schiff (PAS)- posi]ve materials, 3. Altera]ons in the myocardial capillary basement membranes 4. Intramyocardial microangiopathy. Myocardial fibrosis correlated with increased risks for neuropathy, nephropathy, and rewnopathy. Whether these nonspecific structural findings have an underlying ischemic cause remains to be elucidated.

15 Diabetes and vessel wall remodeling Αύξηση πάχους έσω µέσου χιτώνα και αυξηµένη εναπόθεση κολλαγόνου Μειωµένη διατασιµότητα αρτηριών Διαστολική δυσλειτουργία αριστερή κοιλίας (ΣΔ τύπου ΙΙ) Ο έλεγχος της Hba1c βελτιώνει την µικροαγγειοπάθεια αλλά όχι την µακροαγγειοπάθεια Διαταραχή στη γλυκόλυση και οξείδωση γλυκόζης, οδηγεί σε µειωµένη µεταφορά γλυκόζης στο µυοκαρδιακό κύτταρο (έλλειψη υποδοχέων GLUTs), µειωµένη παραγωγή ΑΤΡ (αναστολή από την β οξείδωση λόγω υψηλών FFA) Η διαταραχή στην οξείδωση της γλυκόζης από τα υψηλά επίπεδα FFA είναι η κύρια αιτία της διαβητικής καρδιοπάθειας Η συστολική εφεδρεία της αριστερής κοιλίας είναι µειωµένη Cardiovasc Res May 1; 78(2): 265

16 Hyper- insulinemia Obesity Obesity, Insulin Resistance and Endothelial Dysfunction FFA IL- 1 IL- 6 PAI- 1 TNF- α FFA lepwn TNF- α adiponecwn lepwn resiswn adiponecwn CRP Endothelial Dysfunc]on Insulin Resistance Hyperglycemia Hypertension Dyslipidemia Altered coag/fib

17

18

19

20 Στάδια διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας Endocrine Reviews,2004, 25(4):

21 Diastolic dysfuncwon In pawents with well controlled type 2 diabetes revealed a prevalence of diastolic dysfuncwon in up to 30%. The use of flow and wssue Doppler techniques suggests an even greater prevalence of diastolic dysfuncwon (as much as 40 75%) in individuals with type 1 and type 2 diabetes without overt CAD. Acta Diabetol 1994;31: Diabet Med. 1996;13: Am J Cardiol. 2004;93: Am J Cardiol 2006;97:77 82.

22 Systolic dysfuncwon The classical knowledge was that in the context of DCM, systolic dysfuncwon occurs late, o en when pawents have already developed significant diastolic dysfuncwon. Thus studies have emerged that demonstrate subtle abnormaliwes in systolic funcwon in associawon with a diagnosis of diastolic dysfuncwon. Using wssue Doppler strain analysis and measurements of peak systolic velocity, subtle abnormaliwes in systolic funcwon have been described in up to 24% of randomly selected pawents with diabetes mellitus a er excluding subjects with CAD or LVH Heart Vessels 1994;9: Circulation 2002;105: Am Heart J. 2005;149: Rev Endocr Metab Disord.; available in PMC 2010 September 1.

23 Diabetes and heart The presence of diastolic dysfunction in diabetic hearts may relate to uncoupling of the contractile apparatus (which drives early relaxation), without concomitant increases in chamber stiffness (which produces more late diastolic changes) Studies that have examined both systolic and diastolic dysfunction in both type I and type II diabetes suggest that the latter is more susceptible to preclinical changes The mechanism of protection of type I diabetic patients may relate to protective effects of insulin therapy and lack of insulin resistance. Indeed, animal data suggest correction of abnormal function with insulin therapy, with indices of cardiac performance significantly greater in insulin-treated rats when compared with control rats

24 Response to therapy The response to hypoglycemic therapy further confirms the correlation of myocardial functional and structural changes with glycemic control. Poor glycaemic control has been associated with an increased risk of cardiovascular mortality, with an increase of 11% for every 1% rise in HbA1c levels, and a recent study has shown a link between HbA1c and HF. Evidence in vivo has shown that hyperglycemia directly induces apoptotic cell death and myocyte necrosis in the myocardium, triggered by reactive oxygen species derived from high levels of glucose; while glucose treatment renders the cardiomyocyte resistant to hypoxiainduced apoptosis and necrosis Am J Physiol Heart Circ Physiol 2000; 278:H1948 H1954

25 Therapeu]c Implica]ons of Diabe]c Cardiomyopathy Metformin reduces FFA efflux from fat cells, thereby suppressing hepatic glucose production, and indirectly improving peripheral insulin sensitivity and endothelial function. In contrast, thiazolidinediones improve peripheral insulin sensitivity by reducing circulating FFAs but also by increasing production of adiponectin, which improves insulin sensitivity and endothelium function. Combination of pioglitazone and metformin has also shown to significantly improve insulin sensitivity as compared with metformin monotherapy in patients recently diagnosed with type II diabetes Troglitazone has been shown to reduce plasma insulin levels and restore coronary circulation by improving insulin resistance in type II diabetic patients Finally, both ACE inhibitors and exercise may be beneficial for improving insulin resistance Endocrine Reviews, August 2004, 25(4):

26

27 Diabetes treatment in Heart Failure Thiazolidinediones (glitazones) cause sodium and water retention and increased risk of worsening HF and hospitalization, and should be avoided Metformin is not recommended in patients with severe renal or hepatic impairment because of the risk of lactic acidosis, but is widely (and apparently safely) used in other patients with HF. The safety of newer antidiabetic drugs in HF is unknown. Beta-blockers are not contraindicated in diabetes and are as effective in improving outcome in diabetic patients as in nondiabetic individuals, although different betablockers may have different effects on glycaemic indices. ESC 2012

28 β- βlockers A metaanalysis of the six main β- blocker HF trials [CIBIS- II, BEST, ANZ, Carvedilol U.S. Trials, COPERNICUS and MERIT- HF] has subgroup data available which has enabled analysis of the diabewc cohort. Of pawents with chronic HF, 24.6% had diabetes. Heart 2003;146:

29 RR of mortality of DM vs. nondm 1,25 RR of mortality in DM and CHF on β- blocker vs. placebo was 0,84. In summary, β- blockers should be given to all diabewc pawents with any evidence of HF, unless specifically contra- indicated. This will result in an RR reducwon in mortality. However, the effect is not as pronounced as the introducwon of β- blockers in non- diabewc pawents, Heart 2003;146:

30 ACE inhibitors All pawents with diabetes, in addiwon to metabolic control, should be treated with an angiotensin converwng enzyme (ACE) nhibitor (unless contraindicated) regardless of the level of le ventricular dysfuncwon. Significant benefits were obtained for both cardiovascular morbidity and mortality in the HOPE (Heart Outcomes Prevenwon valuawon) study with ramipril in high- risk pawents (3577 diabewcs), but this benefit was even more impressive in the diabewc pawents. N Engl J Med 2000;342:

31 N Engl J Med 2000;342:

32 ARBs The possible prevenwve effect of losartan in diabewc pawents with type 2 diabetes was evaluated in subset analysis of two large randomized trials: RENAAL for renal protecwon and LIFE for hypertension with le ventricular hypertrophy. Compared to placebo, losartan significantly reduced the incidence first hospitalizavon for HF: 39 versus 54% in RENAAL (adjusted HR 0.69); and 11 versus 19 percent in LIFE (adjusted HR 0.50). Am J Cardiol 2005;96:1530.

33

34 Determining diabe]c status: an addi]onal prognos]c indicator in heart failure pa]ents? New York Heart Association (NHYA) class, Maximal VO2, left and right ventricular ejection fraction have been identified as powerful predictors of clinical outcome in HF patients with diabetes Prognostic impact of diabetes mellitus according to HF etiology. Subgroup analysis of the SOLVD trials. Cardiovascular Diabetology 2003, 2 Eur Heart J Cardiovasc Imaging Aug 16

35 Cumulawve mortality from all causes in pawents with heart failure with and without diabetes In the DIAMOND- CHF trial of 5491 pawents with heart failure (HF), 900 (16%) had DM mellitus. Mortality for pa1ents with DM was significantly higher than for those without DM (31 vs. 23% at 1 year, adj RR 1.5, 95% CI 1.3 to 1.6). J Am Coll Cardiol 2004;43:771.

36

37

38

O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου*

O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου* Αρτηριακή Υπέρταση, 21, 1-3: 37-49, 2012 ανασκoπηση O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου* Α. Κοτρότσου 1 Ι. Μουρούζης 1,2 Δ. Παπαδόπουλος 1 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση των επιπέδων σεληνίου και χαλκού πλάσματος μεταξύ ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 με και χωρίς στεφανιαία νόσο

Σύγκριση των επιπέδων σεληνίου και χαλκού πλάσματος μεταξύ ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 με και χωρίς στεφανιαία νόσο : 243-252, 2013 Πρωτότυπη εργασία Σύγκριση των επιπέδων σεληνίου και χαλκού πλάσματος μεταξύ ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 με και χωρίς στεφανιαία νόσο A.Κ. Παπαζαφειροπούλου Α. Σωτηρόπουλος Α. Κοκολάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009. Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009. Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια Γαβρά Παρασκευή 1, Κατή Μαρία 1, Ηρακλειανού Στέλλα 2 1. Ειδικευόμενη στην Γ Παθολογική κλινική, Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά 2. Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 25 No 3 July-September 2012 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 25 ΤΕΥΧΟΣ 3 Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2012 PNEUMON

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 25 No 3 July-September 2012 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 25 ΤΕΥΧΟΣ 3 Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2012 PNEUMON ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 25 ΤΕΥΧΟΣ/No 3 Ιούλιος/July - Σεπτέμβριος/September 2012 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠ Αθηνών Αριθμός Άδειας 4/2007 ôåχíïãñáììámed Λ. Μεσογείων 380-15341 Áãßá ÐáñáóêåõÞ AÖÌ:

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις αρτηριακής πίεσης εκτός ιατρείου και βλάβη οργάνων στόχων σε παιδιά και εφήβους: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση*

Μετρήσεις αρτηριακής πίεσης εκτός ιατρείου και βλάβη οργάνων στόχων σε παιδιά και εφήβους: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση* Αρτηριακή Υπέρταση, 22, 2: 75-90, 2013 ανασκoπηση Μετρήσεις αρτηριακής πίεσης εκτός ιατρείου και βλάβη οργάνων στόχων σε παιδιά και εφήβους: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση* Μ. Δαφνή Α. Κόλλιας

Διαβάστε περισσότερα

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης,

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης, Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Αναστάζια Κεή, 1 Βασίλειος Άθυρος, 2 Εμμανουήλ Γανωτάκης, 3 Ιωάννης Ιωαννίδης, 4 Ελένη Μπιλιανού, 5 Σταύρος Παππάς, 6 Μωυσής Ελισάφ 1 1 Παθολoγική

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα πρόληψης διαβήτη τύπου 2

Προγράμματα πρόληψης διαβήτη τύπου 2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(4):491-501 Προγράμματα πρόληψης διαβήτη τύπου 2 Ο διαβήτης τύπου 2 είναι από τα πλέον δαπανηρά χρόνια νοσήματα τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και την

Διαβάστε περισσότερα

«Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη;

«Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη; : 35-43, 2014 Ανασκόπηση «Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη; Π. Δρογγίτης 1 Ε.Π. Κοτανίδου 2 Α. Γαλλή-Τσινοπούλου 2 Περίληψη Μόλις το 2012 προσδιορίστηκε η ύπαρξη μιας μυοκίνης, της «ιρισίνης». Φάνηκε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1!

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! ! # % % &!! ( ) +,.. / / / 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! + 3 7 128 394 3 :+3 1! ) ; +3 +37499 < SAE TECHNICAL PAPER SERIES 1-1-3677 Effects of an on Line Bypass Oil Recycler on Emissions with Oil Age for

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος

Σύγχρονες απόψεις για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(2):165-179 Σύγχρονες απόψεις για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ορισμός διαγνωστική προσέγγιση διαχείριση

ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ορισμός διαγνωστική προσέγγιση διαχείριση ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ορισμός διαγνωστική προσέγγιση διαχείριση Ελευθέριος Ζέρβας, Πνευμονολόγος Επιμελητής Α ΕΣΥ 7 η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Conflict of interest (Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Εις μνήμην Αλέκου Αυγερινού. NOSOKOMIAKA CHRONIKA Official publication of the Scientific Society of Evangelismos Hospital

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Εις μνήμην Αλέκου Αυγερινού. NOSOKOMIAKA CHRONIKA Official publication of the Scientific Society of Evangelismos Hospital NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 71 ΤΕΥΧΟΣ 1 3-2009 EΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 71 NUMBER 1 3-2009 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΕΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Εξακολουθεί να αποτελεί στόχο ανάπτυξης φαρµάκων κατά της παχυσαρκίας ;

ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΕΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Εξακολουθεί να αποτελεί στόχο ανάπτυξης φαρµάκων κατά της παχυσαρκίας ; 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΕΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Εξακολουθεί να αποτελεί στόχο ανάπτυξης φαρµάκων κατά της παχυσαρκίας ; Αντωνάτος Σ. 1, Γαλανοπούλου Π. 2 1 Ψυχίατρος, ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DEANXIT ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 1. WHAT DEANXIT IS AND WHAT IT IS USED FOR

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DEANXIT ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 1. WHAT DEANXIT IS AND WHAT IT IS USED FOR Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Patient Information Leaflet: Information for the user Deanxit επικαλυμμένα δισκία Flupentixol (as dihydrochloride) + melitracen (as hydrochloride) Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Έρευνα Συσχετίσεις Μεταξύ Αρτηριακής Πίεσης και Πάχους Έσω-Μέσου Χιτώνα των Καρωτίδων σε Παιδιά και Εφήβους: Ο Ρόλος της Παχυσαρκίας

Κλινική Έρευνα Συσχετίσεις Μεταξύ Αρτηριακής Πίεσης και Πάχους Έσω-Μέσου Χιτώνα των Καρωτίδων σε Παιδιά και Εφήβους: Ο Ρόλος της Παχυσαρκίας Κλινική Έρευνα Συσχετίσεις Μεταξύ Αρτηριακής Πίεσης και Πάχους Έσω-Μέσου Χιτώνα των Καρωτίδων σε Παιδιά και Εφήβους: Ο Ρόλος της Παχυσαρκίας Στέλλα Σταμπουλή 1,2, Βασίλειος Κώτσης 2, Χριστίνα Καραγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Ανασκόπησης Μελέτη Ισχαιμίας και Βιωσιμότητας Μυοκαρδίου με Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα

Άρθρο Ανασκόπησης Μελέτη Ισχαιμίας και Βιωσιμότητας Μυοκαρδίου με Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα Άρθρο Ανασκόπησης Μελέτη Ισχαιμίας και Βιωσιμότητας Μυοκαρδίου με Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα Μαυρογενη Σοφια, Μπρατης Κωνσταντινος, Κολοβου Γενοβεφα

Διαβάστε περισσότερα

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer MILJÖRIKTIG ANVÄNDNING AV ASKOR 1112 Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer David Bendz, Pascal Suer, Hans van der Sloot, David Kosson, Peter Flyhammar Modelling

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών

Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών Ασ τ ε ρ ι ο ς Δε λ η γ ι α ν ν η ς 1, Αρ η ς Αν α σ τ α σ α κ η ς 2, Λο ϊ ζ ο ς Αν τ ω ν ι α δ η ς 3, Πα ν α γ ι ω τ η ς Βα

Διαβάστε περισσότερα

Th. Nika, 1 S. Stabouli S, 2 K. Kollios, 1 V. Kotsis, 3 F. Papachristou 2

Th. Nika, 1 S. Stabouli S, 2 K. Kollios, 1 V. Kotsis, 3 F. Papachristou 2 Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(1):11 15 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(1):11 15 Υπέρταση σε παιδιά και εφήβους Επιδημιολογικά δεδομένα και κλινική σημασία Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ Aspirin Clopidogrel Prasugrel Ticagrelor Συνοπτική απεικόνιση δράσης αντιαιμοπεταλιακων Tousoulis et al.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και εγκυροποίηση ερωτηματολογίου - εργαλείου εκτίμησης της συμμόρφωσης ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου II στο θεραπευτικό τους σχήμα

Δημιουργία και εγκυροποίηση ερωτηματολογίου - εργαλείου εκτίμησης της συμμόρφωσης ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου II στο θεραπευτικό τους σχήμα ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Δημιουργία και εγκυροποίηση ερωτηματολογίου - εργαλείου εκτίμησης της συμμόρφωσης ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου II στο θεραπευτικό τους σχήμα Ίντας Δ. Γεώργιος 1, Στεργιάνης

Διαβάστε περισσότερα

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) BY BERHANU AZAZH TUMEBO A DISSERTATION SUBMITTED TO ADDIS ABABA UNIVERSITY IN PARTIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Βασίλειος Βαργεμέζης Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ Δ/ντής Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ΠΓΝΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1975 Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1979

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία με βασική ινσουλίνη στην καθ ημέρα πράξη με επίκεντρο τον ασθενή. Κ.Καρατζίδου Γ.Ν.Θ.»Παπαγεωργίου»-Α Παθ.Κλινική

Θεραπεία με βασική ινσουλίνη στην καθ ημέρα πράξη με επίκεντρο τον ασθενή. Κ.Καρατζίδου Γ.Ν.Θ.»Παπαγεωργίου»-Α Παθ.Κλινική Θεραπεία με βασική ινσουλίνη στην καθ ημέρα πράξη με επίκεντρο τον ασθενή Κ.Καρατζίδου Γ.Ν.Θ.»Παπαγεωργίου»-Α Παθ.Κλινική Ινσουλίνη Degludec (Tresiba ) Η νέας γενιάς βασική ινσουλίνη Δήλωση συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

A neurobiological theory of meaning in perception.

A neurobiological theory of meaning in perception. Global episodic beta/gamma synchrony 1 Freeman & Rogers A neurobiological theory of meaning in perception. Part 5. Multicortical patterns of phase modulation in gamma EEG International Journal of Bifurcation

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση

Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση Σερένα Βαλσάμη Αιματολόγος, Λέκτορας ΕΚΠΑ Αιματολογικό Εργαστήριο Μονάδα Αιμοδοσίας Π.Ν. «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ» 9 ο Σεμινάριο Μεταγγισιοθεραπείας: Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα

Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα archieves review 1883 TZOURA (pages 13) Σελιδοποίηση: 16/2/2008 Αποστολή galley-proofs: 18/2/2008 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα Η B-χρονία λεμφική λευχαιμία (ΧΛΛ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

trial. Patients (starting only the three treatment; visit 2 and

trial. Patients (starting only the three treatment; visit 2 and Eginition University Hospital- Clinical Trial Registry 74 Vas. Sofias Ave.., 11528 Athens, Greece Title: Two vs. one high-frequency rtms session per day for treatment-resistant depression: A randomized

Διαβάστε περισσότερα