ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ EXCEL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ EXCEL"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ EXCEL Ο ΗΓΟΣ ΑΥΤΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ I K ΗΜΗΤΡΙΟΥ

2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ EXCEL Ι Κ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ EXCEL ΕΙ ΙΚΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΗ, ΤΥΠΟΣ σε ΤΙΜΗ 1. ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ NPER, άσκηση PV, ασκήσεις 2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ MIN, MAX, ROUND, ABS COUNTIF, SUMIF Ασκήσεις 3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 3.1 Γράφηµα συνάρτησης µιας µεταβλητής, ασκήσεις 3.2 Παραγωγή ψευδοτυχαίων αριθµών, ασκήσεις 4. OIKONOMIKEΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Εθνικό εισόδηµα και η µεταβολή του στο χρόνο 5. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 5.1 Συλλογή δεδοµένων 5.2 Ταξινόµηση και οµαδοποίηση δεδοµένων Συχνότητες Κλάσεις και συχνότητες, άσκηση 5.3 Μέσος όρος, διάµεσος, διακύµανση, τυπική απόκλιση, ασκήσεις 5.4 Συσχέτιση και γραµµική παλινδρόµηση, ασκήσεις 5.5 Το t-test και έλεγχοι υποθέσεων, ασκήσεις 5. ΠΙΝΑΚΕΣ Αναστροφή, Πολλαπλασιασµός, Πρόσθεση, Ορίζουσα, Αντιστροφή Επίλυση συστήµατος γραµµικών εξισώσεων Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Οι σηµειώσεις αυτές περιέχουν διάφορες ασκήσεις εφαρµογών του Excel, όπως δείχνουν τα περιεχόµενα, και είναι µέρος του µαθήµατος Εφαρµογές της Πληροφορικής στην Οικονο- µία. Για να τις χρησιµοποιήσεις πρέπει αφενός να γνωρίζεις τη δοµή της διεπαφής του Excel και αφετέρου να µπορείς να διαχειρίζεσαι ένα φύλλο εργασίας του Excel σχετικά άνετα. Κατά τα άλλα όλες οι ασκήσεις σε αυτοκατευθύνουν. Στόχος των εργασιών είναι να µάθεις να χρησιµοποιείς το Excel σε ποσοτικές αναλύσεις. Φυσικά υπάρχουν πολλά προγράµµατα γι αυτή τη δουλειά, µερικά µάλιστα είναι πολύ καλύτερα µε άδειες χρήσεως κόστους µερικών εκατοµµυρίων δραχµών, αλλά το Excel βρίσκεται διαθέσιµο σε κάθε pc µε ικανοποιητική ευελιξία και επαρκείς δυνατότητες για µαθηµατική, στατιστική και οικονοµική ανάλυση. Να δοκιµάζεις κάθε εφαρµογή αφού έχεις κατανοήσει την αντίστοιχη θεωρία που δίνουν οι σηµειώσεις. Έπειτα να λύνεις τις ασκήσεις που ακολουθούν. Εννοείται ότι οι σελίδες αυτές δεν υποκαθιστούν κάποιο µάθηµα, αλλά είναι απλά χρηστικές και υποδειγµατικές. Ι Κ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής

3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ EXCEL Ι Κ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 Αναζήτηση Βοήθειας στο Excel Πριν ξεκινήσετε να χρησιµοποιήσετε αυτές τις σηµειώσεις, σας υπενθυµίζω ότι χρησιµοποιώντας το help λύνετε σχεδόν κάθε πρόβληµα χρήσης του Excel. Παραδείγµατος χάριν, για να δείτε τον κατάλογο των οικονοµικών συναρτήσεων ακολουθείστε τα βήµατα: ΒΟΗΘΕΙΑ (ΚΛΙΚ), ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΙΣΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΚΛΙΚ), ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙ ΙΟ SHOW, οπότε ανοίγει η οθόνη βοήθειας σε δύο µέρη (το αριστερό περιέχει τον κατάλογο των θεµάτων και το δεξιό την ανταπόκριση του Εxcel στην επιµέρους επιλογή του χρήστη). Επιλέγοµε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΥΠΩΝ (ΚΛΙΚ), ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ (ΚΛΙΚ), ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΚΛΙΚ) οπότε εµφανίζεται πλήρης κατάλογος συναρτήσεων και βιβλιογραφία.

4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ EXCEL Ι Κ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 ΕΙ ΙΚΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΛΗ ΓΡΑΜΜΗ Η Ειδική Επικόλληση είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στις αντιγραφές: Αντιγραφή κατακόρυφης λίστας σε κατακόρυφη λίστα: Για να εµφανίσετε το περιεχόµενο του παρακάτω παράθυρου. Πληκτρολογήστε τα περιεχόµενα της περιοχής Α2:Α6. Επιλέξτε την περιοχή Α2:Α6 Τοποθετείστε το δροµέα στη θέση C2 και πιέστε εξί πλήκτρο, Ειδική επικόλληση, Όλα. Θα δείτε την αρχική λίστα να επανεµφανίζεται. Αντιγραφή κατακόρυφης λίστας σε κατακόρυφη λίστα: Τοποθετείστε το δροµέα στη θέση F2 και πιέστε εξί πλήκτρο, Ειδική επικόλληση, Αντιµετάθεση. Θα δείτε την αρχική λίστα να επανεµφανίζεται οριζοντίως. Αυτή η εντολή είναι πολύ χρήσιµη για τη µετατροπή οριζοντίων ή κατακορύφων λιστών / καταλόγων σε κατακόρυφες οριζόντιες λίστες / καταλόγους αντίστοιχα.

5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ EXCEL Ι Κ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 ΕΙ ΙΚΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ Η Ειδική Επικόλληση είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στις αντιγραφές ΤΎΠΩΝ σε ΤΙΜΕΣ: Για να εµφανίσετε το περιεχόµενο του παρακάτω παράθυρου. Πληκτρολογήστε τα περιεχόµενα της περιοχής Α12:Α18 ως εξής κατά σειρά: 1, 3, 5, 7, 3.14, ΡΙ(), ΡΙ()/2. Στο κελί Β12 γράψτε τον τύπο =Α12^2, οπότε θα εµφανιστεί η τιµή 1. «Ρολάρετε» την αντιγραφή έως τη θέση Β15. Στο κελί Β16 γράψτε τον τύπο =cos(α16), οπότε θα εµφανιστεί η τιµή 1. «Ρολάρετε» την αντιγραφή έως τη θέση Β18. Επιλέξτε την περιοχή Α2:Α6 Τοποθετείστε το δροµέα στη θέση D12 και πιέστε εξί πλήκτρο, Ειδική επικόλληση, Τύποι. Η λίστα που εµφανίζεται λόγω των συναρτήσεων που χρησιµοποιεί λαµβάνει τιµές για τις συναρτήσεις από τη στήλη D. Αποτέλεσµα, άσχετο. Τοποθετείστε το δροµέα στη θέση F12 και πιέστε εξί πλήκτρο, Ειδική επικόλληση, Τιµές. Θα δείτε την αρχική λίστα να επανεµφανίζεται, αλλά αντί για τιµές συναρτήσεων εµφανίζονται µόνον οι τιµές. Αυτή η εντολή είναι πολύ χρήσιµη για τη µετατροπή τύπων σε τιµές.

6 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ EXCEL Ι Κ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ RATE - οικονοµική συνάρτηση Για να υπολογίσoµε το επιτόκιο ενός τετραετούς δανείου δραχµών µε µηνιαίες πληρωµές δραχµών γράφοµε στο Excel: RATE(48;-20000;800000) Οπότε από το Excel επιστρέφεται η τιµή 0,77%. Αυτό είναι το µηνιαίο επιτόκιο, γιατί η περίοδος είναι µηνιαία. Το ετήσιο επιτόκιο είναι 0,77%*12, που ισούται µε 9,24%. Τυπικά, στο Excel αυτό διεκπεραιώνεται καλώντας τη συνάρτηση RATE ή πιο απλά γράφοντας στο κελί, ας πούµε, Α1 τον τύπο =RATE(48;-20000;800000) και πιέζοντας ENTER. Μερικές φορές πρέπει να µορφοποιούµε το κελί για να εµφανίζει µε τα κατάλληλα δεκαδικά ψηφία τον αριθµό. Έτσι απλά χρησιµοποιείται η συνάρτηση του επιτοκίου για υπολογισµούς καθώς και κάθε άλλη ενσωµατωµένη συνάρτηση του Excel, αλλά παρακάτω θα ακολουθήσοµε πιο τυπική παρουσίαση.

7 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ EXCEL Ι Κ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 6 NPER - οικονοµική συνάρτηση ίνει τον αριθµό των περιόδων για µια επένδυση µε βάση περιοδικές σταθερές πληρωµές και ένα σταθερό επιτόκιο. Σύνταξη NPER(rate; pmt; pv; fv; type) Για µία πληρέστερη περιγραφή των ορισµάτων της συνάρτησης NPER και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε συναρτήσεις επενδύσεων, δείτε την PV. Rate είναι το επιτόκιο ανά περίοδο. Pmt είναι η πληρωµή που γίνεται σε κάθε περίοδο. εν µπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της επένδυσης. Συνήθως το pmt περικλείει κεφάλαιο και επιτόκιο αλλά όχι τέλη ή φόρους. Pv είναι η παρούσα αξία, ή το κατά προσέγγιση ποσό στο οποίο ανέρχεται τώρα µια σειρά µελλοντικών πληρωµών. Fv είναι η µελλοντική αξία, ή το ταµειακό ισοζύγιο που θέλετε να έχετε µετά την καταβολή της τελευταίας πληρωµής. Αν παραλειφθεί το fv, εκλαµβάνεται ως 0 (η µελλοντική αξία ενός δανείου, για παράδειγµα, είναι 0). Type είναι ο αριθµός 0 ή 1 και δείχνει πότε οφείλονται οι πληρωµές. Ορίστε type ίσον Αν οι πληρωµές οφείλονται 0 ή παράλειψη Στο τέλος της περιόδου 1 Στην αρχή της περιόδου Παραδείγµατα NPER(12%/12; -100; -1000; 10000; 1) ίσον 60 NPER(1%; -100; -1000; 10000) ίσον 60 NPER(1%; -100; 1000) ίσον 11 ΠΡΟΒΛΗΜΑ Μια εταιρεία αγοράζει εξοπλισµό κόστους χιλιάδων δραχµών που τον εξοφλεί µε µηνιαίες δόσεις των 575 χιλ. δραχµών. Πόσον καιρό θα διαρκέσει η αποπληρωµή όταν το ετήσιο επιτόκιο είναι 10%; ΛΥΣΗ Εισάγοµε τα δεδοµένα σ ένα φύλλο του Excel, όπως φαίνεται παρακάτω και ακολουθούµε τις οδηγίες που δίνονται είτε χειρόγραφα είτε στα εµφανιζόµενα παράθυρα του Excel. Προσέξτε ότι η δόση εισήχθη µε αρνητικό πρόσηµο στο κελί Β2.

8 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ EXCEL Ι Κ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 7 Όταν ο δροµέας τοποθετηθεί στο κελί Β4, τότε καλούµε f x, oικονοµικές συναρτήσεις, NPER, Επόµενο, οπότε εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο Εισάγοµε τώρα τα δεδοµένα ως εξής: τοποθετούµε το δροµέα στο κελί rate, κλικ στο Β1 και γράφοµε «/12» για να µετατρέψοµε το ετήσιο επιτόκιο σε µηνιαίο. Tοποθετούµε το δροµέα στο κελί pmt, κλικ στο Β2. Tοποθετούµε το δροµέα στο κελί pv, κλικ στο Β3.

9 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ EXCEL Ι Κ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 Tοποθετούµε το δροµέα στο κελί B4. Οπότε το παράθυρο γίνεται Παρατηρείστε ότι η τιµή που εµφανίζεται άνω δεξιά στο παράθυρο είναι η αναµενόµενη από τη συνάρτηση NPER. Αν πιέσοµε Τέλος το παράθυρο εξαφανίζεται και η τιµή εµφανίζεται στο κελί Β4, όπως δείχνει η εικόνα που ακολουθεί.

10 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ EXCEL Ι Κ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 9 ΑΣΚΗΣΗ Ανατρέχοντας στο αντίστοιχο µάθηµα, εύρατε περιπτώσεις χρήσης της συνάρτησης NPER. Υλοποιείστε µια απ αυτές στο Excel. PV- οικονοµική συνάρτηση ίνει την παρούσα αξία µίας επένδυσης. Η παρούσα αξία είναι το συνολικό ποσό στο οποίο ανέρχεται τώρα µία σειρά µελλοντικών πληρωµών. Για παράδειγµα, όταν δανείζεστε χρήµατα, το ποσό του δανείου είναι η παρούσα αξία για το δανειστή. Σύνταξη PV(rate; nper; pmt; fv; type) Rate είναι το επιτόκιο ανά περίοδο. Για παράδειγµα, αν πάρετε ένα δάνειο αυτοκινήτου µε 10% ετήσιο επιτόκιο και κάνετε µηνιαίες πληρωµές, το επιτόκιο ανά µήνα είναι 10%/12 ή 0,83%. Θα πληκτρολογούσατε 10%/12 ή 0,83% ή 0,0083 στη θέση του rate στον τύπο. Nper είναι ο συνολικός αριθµός των περιόδων πληρωµής σε µία επένδυση. Για παράδειγµα, αν πάρετε ένα τετραετές δάνειο αυτοκινήτου και κάνετε µηνιαίες πληρωµές, το δάνειο έχει 4*12 (ή 48) περιόδους. Θα πληκτρολογούσατε 48 στη θέση του nper στον τύπο. Pmt είναι η πληρωµή που γίνεται κάθε περίοδο και δεν µπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της επένδυσης. Συνήθως το pmt περιλαµβάνει κεφάλαιο και επιτόκιο αλλά όχι τέλη ή φόρους. Για παράδειγµα, οι µηνιαίες πληρωµές για ένα τετράχρονο δάνειο αυτοκινήτου ρχ µε 12% επιτόκιο είναι ρχ. Θα πληκτρολογούσατε στη θέση του pmt στον τύπο. Fv είναι η µελλοντική αξία, ή το ταµειακό ισοζύγιο που θέλετε να έχετε µετά την καταβολή της τελευταίας πληρωµής. Αν παραλειφθεί το fv, εκλαµβάνεται ως 0 (η µελλοντική αξία ενός δάνειου, για παράδειγµα, είναι 0). Παραδείγµατος χάριν, αν θέλετε να αποταµιεύσετε ρχ για κάτι που σχεδιάζετε να κάνετε σε 18 χρόνια, τότε οι ρχ είναι η µελλοντική αξία. Θα µπορούσατε τότε να κάνετε µία επιφυλακτική πρόβλεψη για το επιτόκιο και να καθορίσετε πόσα χρήµατα πρέπει να αποταµιεύετε µηνιαίως. Type είναι ο αριθµός 0 ή 1 και δείχνει πότε οφείλονται οι πληρωµές. Ορίστε type ίσον Αν οι πληρωµές οφείλονται 0 ή παράλειψη Στο τέλος της περιόδου 1 Στην αρχή της περιόδου Παρατηρήσεις Βεβαιωθείτε ότι χειρίζεστε µε συνέπεια τις µονάδες που αντιστοιχούν στο rate και στο nper. Αν κάνετε µηνιαίες πληρωµές σε ένα τετραετές δάνειο µε 12% τοις εκατό ετήσιο επιτόκιο, χρησιµοποιήστε 12%/12 για το rate και 4*12 για το nper. Αν κάνετε ετήσιες πληρωµές για το ίδιο δάνειο, χρησιµοποιήστε 12% για το rate και 4 για το nper. Οι παρακάτω συναρτήσεις εφαρµόζονται σε επενδύσεις: CUMIPMT PPMT CUMPRINC PV FV RATE FVSCHEDULE XIRR IPMT XNPV PMT

11 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ EXCEL Ι Κ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 Επένδυση είναι µία σειρά σταθερών ταµειακών πληρωµών για µία συνεχή περίοδο. Για παράδειγµα, ένα δάνειο αυτοκινήτου ή µία υποθήκη είναι επένδυση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την περιγραφή των συναρτήσεων που σχετίζονται µε επενδύσεις. Σε συναρτήσεις επενδύσεων, τα µετρητά που πληρώνετε, όπως οι καταθέσεις σας στο ταµιευτήριο, παριστάνονται µε αρνητικούς αριθµούς, ενώ τα µετρητά που εισπράττετε, όπως οι επιταγές µερισµάτων, παριστάνονται µε θετικούς αριθµούς. Για παράδειγµα, µια κατάθεση ρχ σε τράπεζα θα αντιστοιχούσε στο όρισµα αν είσαστε ο καταθέτης και σε αν εκπροσωπείτε την τράπεζα. Το Microsoft Excel συσχετίζει κατά την επίλυση τα οικονοµικά ορίσµατα. Αν το rate δεν είναι 0, τότε: pv*(1+rate) nper + pmt*(1+rate*type)*[(1+rate) nper -1]/rate + fv=0 Αν το rate είναι 0,τότε: (pmt * nper) + pv + fv = 0 ΠΡΟΒΛΗΜΑ Μια επιχείρηση εξετάζει την επένδυση χιλ. δραχµών από το αποθεµατικό της µε σταθερό ετήσιο επιτόκιο που αποφέρει 3 ετήσιες πληρωµές των χιλ δραχµών. Αυτό φαντάζει επικερδές, αφού επί 3 παρέχει χιλ. δραχµές. ηλαδή, χιλ. Κέρδος. Αν η επιχείρηση επενδύσει τα χρήµατα της µε 8% ετησίως πως συγκρίνονται οι δύο επενδύσεις; Η συνάρτηση PV θα µας πει. ΛΥΣΗ Εισάγοµε τα δεδοµένα σ ένα φύλλο του Excel, όπως φαίνεται παρακάτω και ακολουθούµε τις οδηγίες που δίνονται είτε χειρόγραφα είτε στα εµφανιζόµενα παράθυρα του Excel.

12 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ EXCEL Ι Κ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 11 Όταν ο δροµέας τοποθετηθεί στο κελί Β22, τότε καλούµε f x, oικονοµικές συναρτήσεις, PV, Επόµενο, οπότε εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο Εισάγοµε τώρα τα δεδοµένα ως εξής: Τοποθετούµε το δροµέα στο κελί rate, κλικ στο Β19. Tοποθετούµε το δροµέα στο κελί nper, κλικ στο Β20. Tοποθετούµε το δροµέα στο κελί pmt, κλικ στο Β21. Tοποθετούµε το δροµέα στο κελί B22.

13 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ EXCEL Ι Κ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 12 Οπότε το παράθυρο γίνεται Παρατηρείστε ότι η τιµή 10, που εµφανίζεται άνω δεξιά στο παράθυρο είναι η αναµενόµενη από τη συνάρτηση NPER. Αν πιέσοµε Τέλος το παράθυρο εξαφανίζεται και η τιµή -10, εµφανίζεται στο κελί Β22, όπως δείχνει η εικόνα που ακολουθεί. Το αποτέλεσµα είναι αρνητικός διότι δηλώνει κίνηση κεφαλαίου προς τα έξω. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αφήσετε ως εύρος στήλης το εξ ορισµού, τότε το κελί Β22 θα εµφανίσει τα σύµβολα ######, ως ένδειξη ότι το αποτέλεσµα του τύπου PV είναι ευρύτερο του εύρος της στήλης. Προσαρµόστε το εύρος της στήλης σύροντας µε το ποντίκι.

14 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ EXCEL Ι Κ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 13 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ανατρέχοντας στο αντίστοιχο µάθηµα, εύρατε περιπτώσεις χρήσης της συνάρτησης PV. Υλοποιείστε µια απ αυτές στο Excel. 2. Ας υποθέσουµε ότι σκέφτεστε να κάνετε µία ασφαλιστική επένδυση κόστους δρχ η οποία θα σας αποδίδει δρχ στο τέλος κάθε µήνα για τα επόµενα 20 χρόνια. Τα χρήµατα που θα εισπράττετε θα αποφέρουν κέρδος 8%. Θέλετε να καθορίσετε αν πρόκειται για συµφέρουσα επένδυση. Χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση βρίσκετε ότι η παρούσα αξία της επένδυσης είναι: PV(0,08/12;12*20;50000; ; 0)) ίσον ,59 ρχ Το αποτέλεσµα είναι αρνητικός γιατί αντιπροσωπεύει χρήµατα που θα πληρώνατε δηλαδή κίνηση κεφαλαίου προς τα έξω. Η παρούσα αξία της επένδυσης ( ,59 ρχ) είναι µικρότερη από αυτό που σας ζητείτε να πληρώσετε ( ρχ). Εποµένως, καθορίζετε ότι δεν θα ήταν καλή επένδυση. οκιµάστε την άσκηση στο Excel. Αποθηκεύστε το φύλλο σας. 3. Επενδύοµε σ ένα ασφαλιστικό πρόγραµµα δραχµές το µήνα για 20 χρόνια. Άρα το επενδυόµενο ποσόν είναι δραχµές. Η επένδυση αποδίδει 8% ετησίως. Θέλοµε να καθορίσοµε αν πρόκειται για συµφέρουσα επένδυση. Χρησιµοποιείστε τη συνάρτηση PV για να βρείτε την παρούσα αξία της επένδυσης και αποφανθείτε αν αξίζει. Αποθηκεύστε το φύλλο σας.

15 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ EXCEL Ι Κ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ MIN - στατιστική συνάρτηση ίνει το µικρότερο αριθµό σε µία λίστα ορισµάτων. Σύνταξη MIN(number1; number2;...) Number1, number2,... είναι 1 έως 30 αριθµοί από τους οποίους θέλετε να βρείτε τη µικρότερη τιµή. Μπορείτε να καθορίσετε ορίσµατα που είναι αριθµοί, κενά κελιά, λογικές τιµές, ή κείµενο που αντιπροσωπεύει αριθµούς. Τα ορίσµατα που είναι τιµές σφαλµάτων ή κείµενο που δεν µπορεί να µεταφραστεί σε αριθµούς προκαλούν σφάλµατα. Αν ένα όρισµα είναι µία µήτρα ή αναφορά, χρησιµοποιούνται µόνο οι αριθµοί σε αυτή τη µήτρα ή αναφορά. Τα κενά κελιά, οι λογικές τιµές, το κείµενο και οι τιµές σφάλµατος µίας µήτρας ή αναφοράς παραβλέπονται. Αν τα ορίσµατα δεν περιέχουν αριθµούς, η MIN δίνει 0. Παραδείγµατα Αν A1:A5 περιέχει τους αριθµούς 10, 7, 9, 27 και 2, τότε: MIN(A1:A5) ίσον 2 MIN(A1:A5; 0)) ίσον 0 Η συνάρτηση MIN είναι παρόµοια µε τη MAX. είτε επίσης τα παραδείγµατα για τη MAX. MAX - στατιστική συνάρτηση ίνει τη µέγιστη τιµή µίας λίστας ορισµάτων. Σύνταξη MAX(number1; number2;...) Number1, number2,... είναι 1 έως 30 αριθµοί των οποίων θέλετε να βρείτε τη µέγιστη τιµή. Μπορείτε να καθορίσετε ορίσµατα που είναι αριθµοί, άδεια κελιά, λογικές τιµές ή αναπαραστάσεις αριθµών ως κειµένου. Ορίσµατα που είναι τιµές σφάλµατος ή κείµενο και δεν µπορούν να µετατραπούν σε αριθµούς δηµιουργούν σφάλµατα. Αν ένα όρισµα είναι µήτρα ή αναφορά, µόνο αριθµοί σε αυτήν τη µήτρα ή αναφορά χρησιµοποιούνται. Άδεια κελιά, λογικές τιµές, κείµενο ή τιµές σφάλµατος της µήτρας ή της αναφοράς αγνοούνται. Αν τα ορίσµατα δεν περιέχουν αριθµούς, η MAX επιστρέφει 0. Παραδείγµατα Αν A1:A5 περιέχουν τους αριθµούς 10, 7, 9, 27 και 2: MAX(A1:A5) ίσον 27 MAX(A1:A5;30) ίσον 30 ROUND - µαθηµατική συνάρτηση

16 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ EXCEL Ι Κ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 Στρογγυλεύει έναν αριθµό στον καθοριζόµενο αριθµό ψηφίων. Σύνταξη ROUND(number; num_digits) Number Num_digits είναι ο αριθµός που θέλετε να στρογγυλεύσετε. καθορίζει τον αριθµό των ψηφίων στον οποίο θέλετε να στρογγυλεύσετε το number. Αν το num_digits είναι µεγαλύτερο του 0, τότε το number στρογγυλεύεται στον καθορισµένο αριθµό δεκαδικών θέσεων. Αν το num_digits είναι 0, τότε το number στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο. Αν το num_digits είναι µικρότερο του 0, τότε το number στρογγυλεύεται προς τα αριστερά της υποδιαστολής. Παραδείγµατα ROUND(2,15;1) ίσον 2,2 ROUND(2,149;1) ίσον 2,1 ROUND(-1,475;2) ίσον -1,48 ROUND(21,5;-1) ίσον 20 ABS - µαθηµατική συνάρτηση ίνει την απόλυτη τιµή ενός αριθµού. Η απόλυτη τιµή ενός αριθµού είναι ο αριθµός χωρίς το πρόσηµό του. Σύνταξη ABS(number) Number Παραδείγµατα ABS(2) ίσον 2 ABS(-2) ίσον 2 είναι ο πραγµατικός αριθµός του οποίου θέλετε την απόλυτη τιµή. Αν το Α1 περιέχει το -16, τότε: SQRT(ABS(A1)) ίσον 4 COUNTIF - συνάρτηση βάσης δεδοµένων Μετράει τον αριθµό των κελιών µιας περιοχής που ικανοποιούν τα δεδοµένα κριτήρια. Σύνταξη COUNTIF(range; criteria) Range είναι η περιοχή της οποίας τα κελιά θέλετε να µετρήσετε. Criteria είναι τα κριτήρια µε µορφή αριθµού, έκφρασης ή κειµένου που καθορίζει ποια κελιά θα µετρηθούν. Για παράδειγµα, τα κριτήρια µπορούν να εκφραστούν ως 32, "32", ">32", "µήλα". Παραδείγµατα Η περιοχή A3:A6 περιέχει "µήλα", "πορτοκάλια", "ροδάκινα", "µήλα", αντίστοιχα. COUNTIF(A3:A6;"µήλα") ίσον 2 Η περιοχή B3:B6 περιέχει 32, 54, 75, 86, αντίστοιχα. COUNTIF(B3:B6;">55") ίσον 2 SUMIF - συνάρτηση βάσης δεδοµένων

17 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ EXCEL Ι Κ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 16 Προσθέτει τα περιεχόµενα µιας περιοχής κελιών βάσει κριτηρίου που ικανοποιεί κάποια (άλλη συνήθως) περιοχή κελιών. Σύνταξη SUMIF(range; criteria; sum_range) Range είναι η περιοχή κελιών που θέλετε να εκτιµηθούν. Criteria είναι τα κριτήρια µε µορφή αριθµού, έκφρασης, ή κειµένου που ορίζουν ποια κελιά θα προστεθούν. Για παράδειγµα, τα κριτήρια µπορούν να εκφραστούν ως 32, "32", ">32", "µήλα". Sum_range είναι τα κελιά που θα προστεθούν. Τα κελιά στο sum_range προστίθενται µόνο αν τα αντίστοιχα κελιά στο range ταιριάζουν µε τα κριτήρια. Αν το sum_range παραλείπεται, τα κελιά του range προστίθενται. Παράδειγµα Η περιοχή A1:A4 περιέχει τις παρακάτω τιµές για 4 σπίτια: ρχ, ρχ, ρχ, ρχ, αντίστοιχα. Τα B1:B4 περιέχουν τις παρακάτω προµήθειες για πώληση του αντίστοιχου σπιτιού: ρχ, ρχ, ρχ, ρχ. SUMIF(A1:A4;"> ";B1:B4) ίσον ρχ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. ίνεται το φύλλο Τα δεδοµένα Female/Male, Μισθός και Ηλικία έχουν εισαχθεί από το χρήστη στις στήλες Β, C και D. H περιοχή Ε2:Η6 περιέχει τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή των συναρτήσεων COUNTIF και SUMIF. Ποιες ακριβώς συναρτήσεις χρησιµοποιήθηκαν για να λάβοµε τα αποτελέσµατα της περιοχής Η2:Η6; Αποθηκεύστε το φύλλο σας. 2. Σκεφθείτε κάποιο πρακτικό πρόβληµα όπου οι συναρτήσεις COUNTIF και SUMIF µπορούν να εφαρµοσθούν. ηµιουργείστε µια µικρή βάση δεδοµένων, όπως παραπάνω και εφαρµόστε την ιδέα σας.

Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βασικά εργαλεία ανάλυσης του Excel που έχουν εφαρµογή σε οικονοµικά και επιχειρησιακά προβλήµατα.

Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βασικά εργαλεία ανάλυσης του Excel που έχουν εφαρµογή σε οικονοµικά και επιχειρησιακά προβλήµατα. 76 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Εργαλεία Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βασικά εργαλεία ανάλυσης του Excel που έχουν εφαρµογή σε οικονοµικά και επιχειρησιακά προβλήµατα. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα Με βάση το υλικό

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ερευνητικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ «Nέες Tεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 14 Οικονομικές Συναρτήσεις Δάνειων

Εργαστηριακή Άσκηση 14 Οικονομικές Συναρτήσεις Δάνειων Εργαστηριακή Άσκηση 14 Οικονομικές Συναρτήσεις Δάνειων Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι να σας εξοικειώσει με μια σειρά ενσωματωμένων οικονομικών συναρτήσεων που παρέχει το Excel και είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 2.2.3 Η Συνάρτηση AVERAGEA... 35. 2.2.2 Η Συνάρτηση AVEDEV... 35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 2.2.3 Η Συνάρτηση AVERAGEA... 35. 2.2.2 Η Συνάρτηση AVEDEV... 35 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 5 MS EXCEL 2003... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL... 7 1.1 Γενικά... 7 1.2 Εισαγωγή στο Excel... 8 1.3 Βιβλία και φύλλα εργασίας... 11 1.4 Μετακίνηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Διαφορές ανάμεσα στο Excel 2010 και Excel 2013 9. Βασικές λειτουργίες 16. Βασικοί χειρισμοί 24. Τύποι, συναρτήσεις και τελεστές 32

Εισαγωγή 6. Διαφορές ανάμεσα στο Excel 2010 και Excel 2013 9. Βασικές λειτουργίες 16. Βασικοί χειρισμοί 24. Τύποι, συναρτήσεις και τελεστές 32 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Διαφορές ανάμεσα στο Excel 2010 και Excel 2013 9 Βασικές λειτουργίες 16 Βασικοί χειρισμοί 24 Τύποι, συναρτήσεις και τελεστές 32 Χρηματοοικονομικές συναρτήσεις 38 Αρχεία στο σύννεφο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ιαµόρφωση Φ.Ε. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση Ενότητα 3.6 ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να εισάγουν αρίθµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL 1 Σηµαντικές Πληροφορίες Η Texas Instruments αποποιείται οποιαδήποτε εγγύηση, είτε ρητή είτε εκπεφρασµένη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν εγγυήσεων εµπορευσιµότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΝΕΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ II ΠΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Γραμμή τύπων Ομάδες Άθροισμα Ετικέτες φύλλων Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Τα αρχεία του Excel λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Office Excel 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανιών και Διεργασιών

Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανιών και Διεργασιών Ενότητα 3 Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανιών και Διεργασιών 3. 1 Εισαγωγή Η Αντικειμενική Συνάρτηση είναι το κριτήριο αξιολόγησης με βάση το οποίο διενεργούμε την αριστοποίηση. Υπάρχουν πολλά είδη τέτοιων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Στρατηγική Οικονομοτεχνικών Αποφάσεων

Κεφάλαιο 3: Στρατηγική Οικονομοτεχνικών Αποφάσεων Κ3.1 Μέθοδο της παρούσας αξίας Η παρούσα αξία έχει μεγάλη πρακτική αξία σε περιπτώσεις εκτίμησης ιδιοκτησίας (ακίνητης περιουσίας, κλπ.). Υπολογίζουμε την παρούσα αξία που αντιπροσωπεύουν τα καθαρά οριακά

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel)

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων (Βασική) Μορφοποίηση Άθροισμα Ταξινόμηση Γράφημα Γραμμή τύπων Συνάρτηση Κάθετη μπάρα κύλισης Οριζόντια μπάρα κύλισης Γραμμή κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ FV Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει την μελλοντική αξία μιας επένδυσης βάσει περιοδικών, σταθερών πληρωμών και σταθερού επιτοκίου. =FV(επιτόκιο; αριθμός περιόδων; δόση αποπληρωμής; παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 009-10 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής ε ν ό τ η τ α 1 1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Οι εφαρμογές των μεθόδων της στατιστικής είναι ευρείες. Πριν την αναφορά μας για τη χρησιμότητα της στατιστικής, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα