Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις"

Transcript

1 Γεωµετρία Α Γυµνασίου Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Ευθεία γραµµή Ορισµός δεν υπάρχει. Η απλούστερη από όλες τις γραµµές. Κατασκευάζεται µε τον χάρακα (κανόνα) πάνω σε επίπεδο. 1. ύο σηµεία ορίζουν την θέση µόνο µίας ευθείας γραµµής. 2. Μία ευθεία αν επεκταθεί και από τα δύο µέρη παραµένει ευθεία γραµµή. 3. Πάνω της µπορούµε να σηµαδέψουµε άπειρα σηµεία. 4. Σαν σχήµα είναι απέραντο δηλαδή δεν έχει αρχή ούτε τέλος. 5. Από ένα σηµείο του επιπέδου περνάνε άπειρες ευθείες. 6. Ονοµάζεται µε ένα (πεζό) γράµµα στην άκρη του ορατού µέρους της. Ευθύγραµµο τµήµα Σε µία ευθεία αν πάρω δύο σηµεία ορίζω ένα κοµµάτι (τµήµα) από αυτήν. 1. Το ευθύγραµµο τµήµα ονοµάζεται µε δύο κεφαλαία γράµµατα. Τα σηµεία Αρχής Τέλους. 2. Ανάµεσα στα άκρα Α και Β του τµήµατος µπορώ να σηµαδέψω άπειρα σηµεία. 3. Οµοίως εξωτερικά και στην προέκταση προς το µέρος του Α ή του Β. 4. Ένα µόνο σηµείο µεταξύ Α και Β µπορεί να απέχει ίσα από τα άκρα. Το σηµείο αυτό ονοµάζεται µέσο του ευθυγράµµου τµήµατος και ισχύει αν Μ µέσο του ΑΒ τότε ΑΜ=ΜΒ. Ηµιευθεία Αν σηµαδέψω ένα σηµείο πάνω σε µία ευθεία ορίζω δύο µέρη της που το καθένα λέγεται ηµιευθεία. 1. Η ηµιευθεία έχει αρχή µα δεν έχει τέλος. 2. Ονοµάζουµε την αρχή µε κεφαλαίο γράµµα και την κατεύθυνση µε πεζό. Π.χ. Αχ 3. Ένα σηµείο µπορεί να γίνει αρχή για άπειρες ηµιευθείες. 4. Αντικείµενες είναι δύο ηµιευθείες µε κοινή αρχή, στην ίδια πάνω ευθεία και αντίθετα κατευθυνόµενες. Ευθείες στο επίπεδο: Αν χαράξω δύο ευθείες πάνω σε επίπεδο τότε ή θα τέµνονται ή δεν θα τέµνονται δηλαδή θα είναι παράλληλες. 1. Στην περίπτωση τεµνοµένων ευθειών αν σχηµατίζουν 4 ίσες γωνίες (ορθές) γύρω από το ση- µείο τοµής τις λέµε κάθετες (Το εξακριβώνουµε µε το ορθογώνιο τρίγωνο γνώµονας). 2. Από σηµείο εκτός ευθείας µία παράλληλη στην ευθεία µπορώ να χαράξω. 3. Από σηµείο εκτός ευθείας µία κάθετη στην ευθεία µπορώ να χαράξω. Το κάθετο ευθύγραµµο τµήµα από το σηµείο στη ευθεία λέγεται απόσταση του σηµείου από την ευθεία. 4. Από σηµείο πάνω σε ευθεία µία κάθετη στην ευθεία µπορώ να χαράξω. Μεσοκάθετος ευθυγράµµου τµήµατος: είναι µία ευθεία γραµµή κάθετη στο µέσο του ευθυγράµ- µου τµήµατος Ιδιότητα µεσοκαθέτου: Κάθε σηµείο της µεσοκαθέτου απέχει ίσα από τα άκρα του ευθυγράµ- µου τµήµατος. Αντίστροφα: Αν ένα σηµείο εκτός ευθυγράµµου τµήµατος απέχει το ίδιο από τα άκρα τότε θα βρίσκεται πάνω στη µεσοκάθετο ευθεία του ευθ. τµήµατος. Ονοµασία γωνίας: ύο ηµιευθείες µε κοινή αρχή ορίζουν ένα επίπεδο που το χωρίζουν σε δύο µέρη. Αυτά τα επίπεδα µέρη είναι οι γωνίες. Ορθή µία από τις γωνίες που σχηµατίζουν δύο κάθετες ευθείες. ( = µε 90 µοίρες) Αµβλεία η µεγαλύτερη της ορθής. ( > 90 0 ) Οξεία η µικρότερη της ορθής. ( < 90 0 ) Ευθεία οι πλευρές είναι αντικείµενες ηµιευθείες. (= ) 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1

2 ιχοτόµος είναι µία ηµιευθεία (µε αρχή την κορυφή της γωνίας) που χωρίζει την γωνία σε δύο ίσες γωνίες Τρίγωνο Ονοµασία τριγώνου από τις πλευρές: 1. Αν και οι τρεις πλευρές του είναι άνισες τότε το τρίγωνο λέγεται σκαληνό. 2. Αν µόνο οι δύο πλευρές είναι ίσες λέγεται ισοσκελές. 3. Αν και οι τρεις πλευρές του είναι ίσες λέγεται ισόπλευρο. Ονοµασία τριγώνου από τις γωνίες: 1. Αν έχει µία µόνο γωνία ορθή ονοµάζεται ορθογώνιο. 2. Αν έχει µία µόνο γωνία αµβλεία ονοµάζεται αµβλυγώνιο. 3. Αν και οι τρεις γωνίες είναι οξείες ονοµάζεται οξυγώνιο. Το ορθογώνιο που έχει τις πλευρές της ορθής γωνίας του ίσες λέγεται ισοσκελές ορθογώνιο. Το αµβλυγώνιο που έχει τις πλευρές της αµβλείας γωνίας του ίσες λέγεται ισοσκελές αµβλυγώνιο. Κύρια στοιχεία του τριγώνου είναι οι τρεις γωνίες του και οι τρεις πλευρές του. ευτερεύοντα στοιχεία του τριγώνου είναι τα: Τρία ύψη του, οι τρεις διάµεσοι και οι τρεις διχοτόµοι των γωνιών του. Ύψος τριγώνου είναι το κάθετο ευθύγραµµο τµήµα από την κορυφή στην απέναντι πλευρά ή απόσταση της κορυφής από την απέναντι πλευρά. ιάµεσος είναι το ευθύγραµµο τµήµα από την κορυφή στο µέσο της απέναντι πλευράς ιχοτόµος γωνία τριγώνου είναι το ευθύγραµµο τµήµα που χωρίζει την γωνία του τριγώνου σε δύο ίσες γωνίες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να γνωρίζουµε ότι η απλή γωνία έχει για πλευρές ηµιευθείες και διχοτόµο πάλι ηµιευθεία ενώ η γωνία του τριγώνου έχει πλευρές και διχοτόµο ευθύγραµµα τµήµατα. Το ύψους διχοτόµος διάµεσος της κορυφής των ίσων πλευρών ισοσκελούς τριγώνου είναι το ίδιο ευθύγραµµο τµήµα. Όµοια και στο ισόπλευρο. Τα ύψη των οξειών γωνιών ορθογωνίου τριγώνου συµπίπτουν µε τις κάθετες πλευρές. Ενώ το ύψη των οξειών γωνιών αµβλυγωνίου τριγώνου βρίσκονται εκτός του τριγώνου. Εφεξής λέγονται δύο γωνίες που έχουν: 1. Κοινή κορυφή 2. Κοινή την µία πλευρά τους 3. εν έχουν κανένα άλλο κοινό σηµείο Παρατήρηση: ιαδοχικές λέγονται τρεις και περισσότερες γωνίες όταν είναι ανά δύο εφεξής. Για να προσθέσω (ενώσω σχηµατικά) δύο γωνίες πρέπει να τις κάνω εφεξής ενώ για τρεις και περισσότερες διαδοχικές. Παραπληρωµατικές λέγονται δύο γωνίες µε άθροισµα Συµπληρωµατικές λέγονται δύο γωνίες µε άθροισµα 90 0 Κατακορυφήν λέγονται δύο γωνίες που οι πλευρές της µίας είναι αντικείµενες ηµιευθείες των πλευρών της άλλης.. Οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες. 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2

3 Αν δύο ευθείες παράλληλες τέµνονται από τρίτη ευθεία οι σχηµατιζόµενες γωνίες εντός των παραλλήλων και εναλλάξ της τέµνουσας είναι ίσες. Αντίστροφα: Αν δύο ευθείες που τέµνονται από τρίτη σχηµατίζουν εντός (των δύο πρώτων) ε- ναλλάξ (της τέµνουσας τρίτης) γωνίες που είναι ίσες τότε οι δύο πρώτες ευθείες είναι παράλληλες. Σε τρίγωνο και οι τρεις γωνίες µαζί δίνουν άθροισµα 180 µοιρών δηλαδή Αν ΑΒΓ τρίγωνο τότε Α + Β + Γ = Παρατήρηση: Η ισότητα αυτή µας δίνει να καταλάβουµε γιατί δεν µπορώ να έχω τρίγωνο µε δύο ορθές ή δύο αµβλείες γωνίες. Οι γωνίες του ισοπλεύρου τριγώνου είναι όλες ίσες µε 60 µοίρες. Οι οξείες γωνίες του ορθογωνίου και ισοσκελούς είναι ίσες µε 45 µοίρες η καθεµία. ΚΥΚΛΟΣ Ορισµός: Κύκλος είναι το επίπεδο γεωµετρικό σχήµα (σύνολο σηµείων) του οποίου τα σηµεία ι- σαπέχουν από ένα χαρακτηριστικό σηµείο το κέντρο. Η απόσταση αυτή (του κάθε σηµείου από το κέντρο) ονοµάζεται ακτίνα. 1. Χορδή: είναι ένα ευθύγραµµο τµήµα µε τα άκρα πάνω στον κύκλο. 2. Τόξο: είναι ένα κοµµάτι από τον κύκλο. 3. ιάµετρος: είναι µία χορδή που περνά από το κέντρο του κύκλου. 4. Κυκλικός δίσκος: Είναι ο κύκλος και το εσωτερικό επίπεδο µέρος. Παρατήρηση: ύο σηµεία του κύκλου ορίζουν δύο τόξα και µία χορδή. Αν τα τόξα είναι ίσα η χορδή τότε έγινε διάµετρος άρα η διάµετρος χωρίζει τον κύκλο σε δύο ίσα µέρη 5. Θέση µίας ευθείας και κύκλου. Α. Η ευθεία τέµνει τον κύκλο άρα η απόσταση του κέντρου από την ευθεία είναι µικρότερη της ακτίνας. Β. Η ευθεία εφάπτεται του κύκλου άρα η απόσταση του κέντρου από την ευθεία είναι ίση µε την ακτίνα. Γ. Κανένα από τα δύο παραπάνω άρα η απόσταση του κέντρου από την ευθεία είναι µεγαλύτερη της ακτίνας. 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 3

4 ΑΣΚΉΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ 1. Να βρεθεί ο όγκος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου µε διαστάσεις µήκος 6,4 m πλάτος 25 dm και ύψος 3850 mm. (απ. 61,6 m 3 ) 2. Να βρεθεί ο όγκος κύβου µε ακµή 28dm σε α] m 3, β] dm 3, γ] cm 3 (απ. 21,952m 3, dm 3, cm 3 ) 3. Το εµβαδόν µίας έδρας κύβου είναι 64 τετραγωνικά µέτρα. Να βρεθεί ο όγκος του. (V=512 m 3 ) 4. Σε ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο το µήκος είναι 70 dm, το πλάτος 5 m. Αν ο όγκος είναι 217 m 3, να βρεθεί το ύψος του. (ύψος=6,2 µέτρα) 5. Ένα δοχείο λαδιού σχήµατος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και µε διαστάσεις 2,9µέτρα µήκος, 1,5 µέτρα πλάτος και 0,72 µέτρα ύψος είναι γεµάτο. Πόσα λίτρα λάδι έχει και πόσο κοστίζει το λάδι αν το ένα λίτρο κοστίζει 1725 δραχµές; (απ l και δραχµές) 6. Ένα βάθρο σε σχήµα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και µε διαστάσεις µήκος 1,8 m, πλάτος 1,2 m και ύψος 8,5 dm, θα κτιστεί µε τσιµεντόλιθους διαστάσεων 37cm, 15 cm, 17 cm. Πόσους τσιµεντόλιθους θα χρειαστούµε; (απ. 195 τσιµεν/θοι) 7. Οι νόµοι προβλέπουν χώρο για µία σχολική αίθουσα 8 m 3 για κάθε άτοµο. Με µέγιστο αριθµό 34 µαθητών να βρεθεί το κατάλληλο µήκος για την αίθουσα αν το πλάτος της είναι 6,5 m και το ύψος της 3,5 m. (απ. 11,956 m) 8. Μία γυάλα για ψάρια σχήµατος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και µε διαστάσεις µήκος 80 cm, πλάτος 45cm και ύψος νερού 60 cm. α] Να βρεθεί όγκος της. β] Αν προσθέσουµε ακόµη 120 λίτρα νερό κατά πόσο θα υπερυψωθεί; (απ. 216dm 3, 33,33 cm περίπου) 9. Ένας συνεταιρισµός κρασιού έχει στις δεξαµενές του λίτρα κρασί. Για να το µεταφέρει σε άλλο χώρο µίσθωσε ένα ειδικό όχηµα µεταφοράς µε χωρητικότητα 15,4 κυβικά µέτρα. Αν το κάθε δροµολόγιο χρεώνεται 7000 δραχµές, πόσα θα τους κοστίσει η µεταφορά συνολικά; (απ δραχµές ) 10. ίνεται ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο µε διαστάσεις: µήκος 10 cm, πλάτος 5 cm και ύψος 13,2 cm. Αν αυξήσουµε τις διαστάσεις της βάσης κατά 0,1 dm πόσο πρέπει να ελαττώσουµε το ύψος ώστε ο όγκος να παραµείνει σταθερός; (απ. 3,2 cm ) 11. Ένας κύβος έχει ακµή α. να βρείτε πόσο αυξάνετε ο όγκος του αν: α] διπλασιάσουµε την ακµή. β] τριπλασιάσουµε την ακµή. (απ. 8 πάσιος, 27 πλάσιος) Ασκήσεις στο εµβαδόν. 1. Να βρεθεί η περίµετρος και το εµβαδόν ορθογωνίου παραλληλογράµµου µε µήκος 0,68m και πλάτος 50cm. (απ. Π=2,36 m, Ε=0,34 m 2 ) 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 4

5 2. Η περίµετρος ενός ορθογωνίου παραλληλογράµµου είναι 1,28 km και το µήκος του 360m. Να βρεθούν, το πλάτος του και το εµβαδόν του σχήµατος. (απ. Πλάτος=280m, E=100800m 2 ) 3. Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο έχει µήκος 7,8 m και εµβαδόν 50,7 m 2. Να βρεθεί το πλάτος και η περίµετρος του ορθογωνίου. (απ. Πλάτος 6,5m, Περίµετρος=28,6m) 4. Να βρεθεί το εµβαδόν ενός τετραγώνου που έχει περίµετρο 36,8m. (απ. Ε=84,64m 2 ) 5. Ένα ορθογώνιο έχει εµβαδόν όσο και ένα τετράγωνο µε πλευρά 20 µέτρα. Αν το µήκος του ορθογωνίου είναι 25 µέτρα, να βρεθεί το πλάτος του ορθογωνίου. (απ. 16 µέτρα) 6. Ένα χαλί µε µήκος 65dm και πλάτος 3,4 m πουλήθηκε αντί δραχµές το µέτρο. Πόσο κόστισε η αγορά του; ( απ δραχµές) 7. Μία σχολική αίθουσα έχει σχήµα ορθογωνίου παραλληλογράµµου µε διαστάσεις µήκος 6 µέτρα και πλάτος 3,6 µέτρα. Θέλουµε να στρώσουµε την αίθουσα µε τετράγωνα πλακάκια πλευράς 40 cm. Πόσα πλακάκια θα χρειαστούµε και πόσα χρήµατα θα πληρώσουµε αν το ένα πλακάκι έχει 856 δραχµές; (απ. 135 πλακάκια, δραχµές) 8. Ένα αγρόκτηµα σε σχήµα ορθογωνίου έχει µήκος 48,5 µέτρα και πουλήθηκε χιλιάδες το στρέµµα κόστισε συνολικά δραχµές. Να βρεθεί το εµβαδόν του αγροκτήµατος και το πλάτος του. (απ. Ε=5820 m 2, µήκος=120 m) 9. Αγρόκτηµα σχήµατος ορθογωνίου µε µήκος 120 m και εµβαδόν 6240 m 2.Στο ένα άκρο του χωραφιού χωρίζουµε ένα τετράγωνο πλευράς ίσης µε το πλάτος του ορθογωνίου. Πόσο είναι το εµβαδόν του χωραφιού που αποµένει; (απ m 2 ) 10. Σε οικόπεδο σχήµατος ορθογωνίου το µήκος είναι τετραπλάσιο από το πλάτος και η περίµετρος του είναι 80 µέτρα. Να βρεθεί η αξία του οικοπέδου αν το ένα µέτρο κοστίζει δραχ- µές. (απ. Ε=256m 2, drx) 11. Σε µία οικοδοµική περιοχή σχήµατος τετραγώνου µε πλευρά 70 m πρόκειται να κατασκευαστεί πεζοδρόµιο πλάτους 150 cm. Πόσες πλάκες θα χρειαστεί ο εργολάβος για το πεζοδρόµια αν ξέρουµε ότι η κάθε πλάκα είναι σχήµατος ορθογωνίου µε διαστάσεις 50 cm και 30 cm. (απ πλάκες) 12. Να υπολογίσετε σε τετραγωνικά µέτρα το εµβαδόν ενός ορθογωνίου, στο οποίο το µήκος του είναι τριπλάσιο από το πλάτος του και η περίµετρός του είναι 88 dam. (απ. E = m 2 ) 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 5

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία)

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) (Διεπιστημονική προσέγγιση αριθμητικού και οπτικού γραμματισμού) Εκπαιδευτικοί: Αθανασοπούλου Ζαφειρία (οπτικός γραμματισμός) Σαρακινίδου Σοφία (αριθμητικός γραμματισμός)

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ΥΠΟΥΡΙΟ ΠΙΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΥΤΩΝ Κωδικός βιβλίου: 0--007 ΠΟΛΙΤΙΣΟΥ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ε Κ ε Ψ Ζ Ο Ι Θ ε Η μα ε4 και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ISBN 978-960-06--6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ. Λόγος οµοειδών µεγεθών : Ονοµάζουµε λόγο δύο οµοιειδών µεγεθών, που εκφράζονται µε την ίδια µονάδα µέτρησης, το πηλίκο των µέτρων τους. 2. Αναλογία: Η ισότητα δύο

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Η Ευκλείδεια Γεωμετρία στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Κώστας Μαλλιάκας, Καθηγητής Δ.Ε., 1 ο ΓΕΛ Ρόδου, kmath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ 1 4-5 ΣΥΜΜΤΡΙ ΩΣ ΠΡΣ ΣΗΜΙ ΚΝΤΡ ΣΥΜΜΤΡΙΣ ΘΩΡΙ Το συµµετρικό σηµείου ως προς κέντρο σηµείο νοµάζουµε συµµετρικό του ως προς κέντρο το σηµείο µε το οποίο συµπίπτει το περιστρεφόµενο περί το κατά γωνία 180

Διαβάστε περισσότερα

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 3.6 ΕΜΝ ΚΥΚΛΙΚΥ ΤΜΕ ΘΕΩΡΙ 1. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας µ ο : Ε = πρ. µ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου και π ο γνωστός αριθµός. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας α rad: Ε = 1 αρ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

4.2 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

4.2 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 1 4. 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πρόβληµα : Ονοµάζουµε την κατάσταση που δηµιουργείται όταν αντι- µετωπίζουµε εµπόδια και δυσκολίες στην προσπάθεια µας να φτάσουµε σε έναν συγκεκριµένο στόχο.. Επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 6 1) Να εκφράσετε τον αριθμό 48 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων με δενδροδιάγραμμα. 2) Να συγκρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ OMNN. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις :

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ OMNN. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις : ΓΥΜΝΑΣ Ο ΕΞΑΠ ΑΤΑΝΟΥ ΣχολK Έτος: OMNM-OMNN Τάξη: Α Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙ Α Ημερομηνία : 30/05/2011 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ OMNN Θέμα 1 ο (ΘΕΩΡ Α) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ 5029 Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με και α) β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές μ 10 γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ μ 7 5619 Δίνεται γωνία χαy και

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

5 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων

5 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων 5 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πολλές από τις ποσότητες που μας ενδιαφέρουν μπορούν να υπολογιστούν μέσω ολοκληρωμάτων: όγκοι στερεών, μήκη καμπυλών, το έργο που απαιτείται για να αντλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 6, Γραφ. 102, Στρόβολος 200, Λευκωσία Τηλ. 57-2278101 Φαξ: 57-2279122 cms@cms.org.cy, www.cms.org.cy ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο

4.1. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο .- øª ƒπ (99-0) 9--0 00:0 ÂÏ 0.. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο p p A A B B ε ε Ευθείες και Επίπεδα Οι πρωταρχικές έννοιες του χώρου - γωστές ήδη από την εμπειρία μας - είναι το σημείο, η ευθεία και το επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ 1.Τι ονοµάζεται σύνολο; Σύνολο ονοµάζεται κάθε συλλογή αντικειµένων, που προέρχονται από την εµπειρία µας ή την διανόηση µας, είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Διαβάστε περισσότερα