ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα"

Transcript

1 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ο δείγμα ΘΕΜΑ ο Α. Έστω μία συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα α,β. Αν G είναι μία παράγουσα της f στο α,β τότε να αποδείξετε ότι β α f t dt G β G α ΜΟΝΑΔΕΣ Β. Να δώσετε τον ορισμό του ολικού ελαχίστου μιας συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το Α. Γ. Να χαρακτηρίσετε με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω α. Αν προτάσεις: lim f() = -, τότε η ευθεία = λέγεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f. β. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα στο διάστημα [,], τότε το σύνολο τιμών της είναι το διάστημα f(),f() γ. Για δύο συναρτήσεις f, g συνεχείς στο διάστημα [α,β] ισχύει πάντα β β α f() - g() d = f()d g()d α α β δ. Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο με συνεχή παράγωγο και για κάθε, με ισχύει αύξουσα. ε. Για οποιονδήποτε z * ισχύει -z = -z ΘΕΜΑ ο f d, τότε η f είναι γνησίως ΜΟΝΑΔΕΣ Α. Δίνεται ο μιγαδικός αριθμός z για τον οποίο ισχύει z z i α. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων του z ΜΟΝΑΔΕΣ 7 β. Να βρείτε το σημείο του γεωμετρικού τόπου με τη μέγιστη απόσταση από το κοινό σημείο του άξονα yy και του γεωμετρικού τόπου. ΜΟΝΑΔΕΣ 7

2 Β. Δίνεται ο μιγαδικός αριθμός z για τον οποίο ισχύει z - i z 4 α. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων του z β. Να βρείτε το μιγαδικό αριθμό με το ελάχιστο μέτρο. ΜΟΝΑΔΕΣ 6 ΘΕΜΑ 3 ο Οι συναρτήσεις f και g είναι παραγωγίσιμες στο R και για κάθε π R ισχύουν: f 3 4 e f g και g t dt g 4ημ 5ημ συν d Αν g για κάθε R και f, τότε: α. Να βρείτε τον τύπο της g ΜΟΝΑΔΕΣ 6 β. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα. ΜΟΝΑΔΕΣ 6 γ. Να αποδείξετε ότι f για κάθε ΜΟΝΑΔΕΣ 6 δ. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ 4,5 τέτοιο ώστε να είναι: 3 4 f d f ξ f ΜΟΝΑΔΕΣ 7 Θέμα 4 ο Η συνάρτηση f είναι ορισμένη και παραγωγίσιμη στο διάστημα,, με f για κάθε και ισχύει: f 3 t f t dt, α. Να βρείτε τον τύπο της f και κατόπιν να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα και την κυρτότητα. ΜΟΝΑΔΕΣ 8 β. Να αποδείξετε ότι e d e ΜΟΝΑΔΕΣ 8 γ. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g με τύπο: t έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα υπάρχουν ξ,ξ g e dt e, R, τέτοια ώστε να ισχύει:, και κατόπιν να αποδείξετε ότι ξg ξ ξ g ξ e ΜΟΝΑΔΕΣ 9

3 ΘΕΜΑ ο ο δείγμα Α. Έστω μία συνάρτηση f, παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα α,β, με εξαίρεση ίσως ένα σημείο, στο οποίο όμως η f είναι συνεχής. Αν f στο α, και f στο,β, τότε το f είναι τοπικό μέγιστο της f. Β. Να δώσετε τον ορισμό της ισότητας δύο συναρτήσεων f και g ΜΟΝΑΔΕΣ Γ. Να χαρακτηρίσετε με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω α. Αν προτάσεις: lim f() = +, τότε η ευθεία με εξίσωση = λέγεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f. β. Αν ισχύει 3 f f για κάθε τότε η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο γ. Ισχύει η ισοδυναμία lim f() lim f() δ. Οι πολυωνυμικές συναρτήσεις βαθμού μεγαλύτερου ή ίσου του δεν έχουν ασύμπτωτες. ε. Για οποιονδήποτε z * ισχύει -z + -z ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΜΑ ο Α. Έστω ο μιγαδικός αριθμός z C για τον οποίο ισχύει 3 i z iz 7 z α. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων του z ΜΟΝΑΔΕΣ 7 β. Να υπολογίσετε τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή του μέτρου z ΜΟΝΑΔΕΣ 8 z Β. Aν για τους μιγαδικούς αριθμούς z,z ισχύει iz z iz I τότε να αποδείξετε ότι z z ΜΟΝΑΔΕΣ 3

4 ΘΕΜΑ 3 ο Α. Θεωρούμε τις συναρτήσεις f,g: τέτοιες, ώστε g() f() για κάθε. Να βρείτε: 3 + f() lim = 5 και α. την ασύμπτωτη της C f στο ΜΟΝΑΔΕΣ 6 β. την ασύμπτωτη της C g στο ΜΟΝΑΔΕΣ 6 γ. το όριο 3 g() 6 L lim ΜΟΝΑΔΕΣ 7 f() g() Β. Έστω η συνάρτηση f με τύπο f() α α, α,. Να βρείτε για ποια τιμή του α το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f, τον άξονα και τις ευθείες = και = είναι ελάχιστο. ΜΟΝΑΔΕΣ 6 ΘΕΜΑ 4 ο Η συνάρτηση f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο R, με συνεχή δεύτερη παράγωγο και υπάρχουν α,β R με α β τέτοια ώστε να είναι f α f β. Επιπλέον ορίζουμε τη συνάρτηση g με τύπο: g f α β αβ, R α. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον α,β στο οποίο η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης C g της g είναι παράλληλη στον άξονα β. Να υπολογίσετε το όριο lim α α α f t dt e f β α f α ΜΟΝΑΔΕΣ 6 α ημ α ΜΟΝΑΔΕΣ 6 γ. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ R τέτοιο ώστε να ισχύει f ξ f ξ ΜΟΝΑΔΕΣ 7 δ. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον α,β τέτοιο ώστε να ισχύει: α f d β α f f β ΜΟΝΑΔΕΣ 6 4

5 3 ο δείγμα ΘΕΜΑ ο Α. Αν οι συναρτήσεις f,g είναι παραγωγίσιμες στο τότε να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f g είναι παραγωγίσιμη στο και ισχύει: f g f g ΜΟΝΑΔΕΣ Β. Να διατυπώσετε το θεώρημα του Rolle και να δώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία του θεωρήματος. Γ. Να χαρακτηρίσετε με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω α. Αν προτάσεις: lim f() =, τότε η ευθεία y = λέγεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο + β. Αν ισχύει f g για κάθε, τότε η συνάρτηση g f είναι γνησίως φθίνουσα στο γ. Η συνάρτηση f με τύπο f ln, έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη. δ. Αν για τους μιγαδικούς αριθμούς z,z ισχύει z z τότε σε κάθε περίπτωση ισχύει και z z ε. Για οποιονδήποτε z * ισχύει z z ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΜΑ ο Α. Δίνεται ο μιγαδικός αριθμός z για τον οποίο ισχύει z 3i z 9 α. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων του z ΜΟΝΑΔΕΣ 6 β. Να βρείτε τον μιγαδικό αριθμό z με το μικρότερο μέτρο ΜΟΝΑΔΕΣ 7 Β. Δίνεται ο μιγαδικός αριθμός z για τον οποίο ισχύει z 3 z α. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων του z z z β. Αν ισχύει z z 3 τότε να αποδείξετε ότι z z 3 ΜΟΝΑΔΕΣ 7 5

6 ΘΕΜΑ 3 ο Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο και για κάθε ισχύει: f e e α) Να βρείτε τον τύπο της f β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα I e f d γ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, την κυρτότητα και τα σημεία καμπής. δ) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης C f της f ε) Αν Ε είναι το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την C f, τους άξονες και την ευθεία e, τότε να αποδείξετε ότι E e e ΘΕΜΑ 4 ο Α. Η συνάρτηση f είναι ορισμένη και δύο φορές παραγωγίσιμη στο με f 3e f 3. Αν ισχύουν lim 3 και f για κάθε τότε να αποδείξετε οτι: α) Ισχύουν f 6 και f 6 3 για κάθε β) Η f παρουσιάζει ελάχιστο σε σημείο, ΜΟΝΑΔΕΣ 6 γ) Η εξίσωση f t dt έχει μοναδική ρίζα το ΜΟΝΑΔΕΣ 7 δ) Το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση C f της f, την εφαπτομένη της C f στο και τις ευθείες και είναι ίσο με f d ΜΟΝΑΔΕΣ 7 6

7 4 ο δείγμα ΘΕΜΑ ο Α. Έστω μια συνάρτηση f η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα α,β. Αν η f είναι συνεχής στο α,β και f α f β, τότε να αποδείξετε ότι για κάθε αριθμό η μεταξύ των f α και f β υπάρχει ένας τουλάχιστον α,β τέτοιος ώστε f η ΜΟΝΑΔΕΣ Β. Να δώσετε τον ορισμό της οριζόντιας ασύμπτωτης της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f στο + Γ. Να χαρακτηρίσετε με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω α. Αν προτάσεις: lim f() =, τότε η ευθεία y= λέγεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο + β. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα στο διάστημα [,], τότε το σύνολο τιμών της είναι το διάστημα f(),f() γ. Για δύο συναρτήσεις f, g συνεχείς στο διάστημα [α,β] ισχύει πάντα δ. Αν lim f, τότε β β β f() g()d = f()d g()d α α α lim f ε. Για οποιονδήποτε z * ισχύει z z ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΜΑ ο Α. Δίνεται ο μιγαδικός αριθμός z για τον οποίο ισχύει z 4 z α. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο της εικόνας του z ΜΟΝΑΔΕΣ 6 β. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο της εικόνας του μιγαδικού αριθμού w για τον οποίο ισχύει z 8 w z 4 ΜΟΝΑΔΕΣ 7 Β. Δίνονται οι μιγαδικοί αριθμοί z, w για τους οποίους ισχύει w z 3 4i i 7

8 α. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο της εικόνας του z αν γνωρίζετε ότι ο μιγαδικός αριθμός w είναι πραγματικός. β. Να βρείτε το μιγαδικό αριθμό z με το ελάχιστο μέτρο. ΜΟΝΑΔΕΣ 7 ΘΕΜΑ 3 ο Έστω η συνεχής συνάρτηση f ορισμένη στο για την οποία ισχύει f f 4 3 για κάθε. Να αποδείξετε ότι: α. f και f 4 3 4f 3, ΜΟΝΑΔΕΣ 6 β. Το σύνολο τιμών της f είναι το ΜΟΝΑΔΕΣ 6 γ. 4f(3) f 9 3 ΜΟΝΑΔΕΣ 6 δ. 5 f d f d ΜΟΝΑΔΕΣ 7 3 ΘΕΜΑ 4 ο Η συνάρτηση f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο διάστημα,, με f f και για κάθε ισχύει f f α. Να βρείτε τον τύπο της f και το σύνολο τιμών της. ΜΟΝΑΔΕΣ 8 β.να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση C f της f, τον άξονα και τις ευθείες και α. Κατόπιν να βρείτε το όριο α Εα lim ΜΟΝΑΔΕΣ 8 α γ. Ορίζουμε τη συνάρτηση g με τύπο g f e,. Να μελετήσετε την g ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, την κυρτότητα και τα σημεία καμπής. ΜΟΝΑΔΕΣ 9 8

9 5 ο δείγμα ΘΕΜΑ ο Α. Έστω f μια συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστημα α,β. Αν G είναι μία παράγουσα της f στο α,β, τότε να αποδείξετε ότι: β α f t dt G β G α Β. Να δώσετε τον ορισμό του μέτρου ενός μιγαδικού αριθμού z. ΜΟΝΑΔΕΣ Γ. Να χαρακτηρίσετε με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α) Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο, δύο διαδοχικές ρίζες της είναι το και 3 και ισχύει f ()- f()+=, τότε είναι f() > για κάθε (,3) β) Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο και ισχύει για κάθε, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο γ) Για οποιοδήποτε μιγαδικό αριθμό z ισχύει z + > f () +7f ()+ < δ). Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο και για κάθε, με ισχύει f f 7 d, τότε η f αντιστρέφεται. ε). Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη και γνησίως αύξουσα στο με συνεχή παράγωγο. Αν κάθε ισχύει f t dt, τότε είναι ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΜΑ ο Θεωρούμε τους μιγαδικούς αριθμούς z, w για τους οποίους ισχύει: z +i w= z - i α) Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων του z για τους οποίους ισχύει: w = 3 ΜΟΝΑΔΕΣ β) Αν η εικόνα του μιγαδικού αριθμού z=α +βi, α,β R είναι σημείο του προηγούμενου γεωμετρικού τόπου τότε να αποδείξετε ότι η εξίσωση: 3 α +(β+5) - 5 = 9

10 έχει ακριβώς μία λύση στο διάστημα (,) ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΘΕΜΑ 3 ο Α. Έστω η συνάρτηση f με τύπο f α) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα Ι d f ΜΟΝΑΔΕΣ 5 β) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης C f της f ΜΟΝΑΔΕΣ 5 γ) Nα υπολογίσετε το όριο lim f t dt ΜΟΝΑΔΕΣ 5 Β. Να αποδείξετε ότι ισχύει e -> + για κάθε >. ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΜΑ 4 ο Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο f ln α,, α α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα και να βρείτε το σύνολο τιμών της. 6 β) Να αποδείξετε ότι η f έχει δύο ακριβώς ρίζες ξ,ξ 6 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ γ) Αν υποθέσουμε ότι ξ < ξ, τότε να αποδείξετε ότι υπάρχουν ρ,ρ, με ξ ξ ρ < ρ τέτοια ώστε: f ρ f ρ lnα ΜΟΝΑΔΕΣ 6 δ) Αν το εμβαδόν Ε του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f ξ ξ και τον άξονα είναι ίσο με, τότε να αποδείξετε ότι ξ ξ 3 α ΜΟΝΑΔΕΣ 7

11 6 ο δείγμα ΘΕΜΑ ο Α. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ. Αν η f είναι συνεχής στο Δ και f για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ τότε να αποδείξετε ότι η f είναι σταθερή σε όλο το διάστημα Δ. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. Να δώσετε τον ορισμό του μέτρου ενός μιγαδικού αριθμού z. Γ. Να χαρακτηρίσετε με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α) Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο με f() για κάθε και f() >, τότε είναι f() > για κάθε β) Αν η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο, τότε η συνάρτηση fof είναι γνησίως φθίνουσα στο γ) Για δύο οποιουσδήποτε μιγαδικούς αριθμούς z και w ισχύει πάντα z + w > δ) Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστημα [,] και f() > f() τότε το σύνολο τιμών της είναι το διάστημα f(),f() ε) Αν z, z είναι δύο μιγαδικοί αριθμοί, τότε η εξίσωση z z ρ,ρ παριστάνει στο μιγαδικό επίπεδο ευθεία. ΘΕΜΑ ο ΜΟΝΑΔΕΣ Α. Η συνάρτηση f είναι ορισμένη και συνεχής στο διάστημα [α,β] με α < και ισχύει f (α)+ f (β) = f(α)- f(β)-. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση τουλάχιστον ρίζα στο (α,β). f() = έχει μία Β. Δίνονται οι μιγαδικοί αριθμοί z = + yi,,y R για τους οποίους ισχύει: ΜΟΝΑΔΕΣ z - lm(z)+ += α) Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων του z. ΜΟΝΑΔΕΣ 4

12 β) Να βρείτε τους μιγαδικούς αριθμούς z με z = 8 ΜΟΝΑΔΕΣ 4 γ) Να αποδείξετε ότι για κάθε αριθμό ρ με ρ > υπάρχουν πάντα δύο μιγαδικοί αριθμοί z με z=ρ ΘΕΜΑ 3 ο Α. Έστω η συνάρτηση f συνεχής στο για την οποία ισχύει: f t dt - + π +ημ για κάθε Αν π f d =, τότε να αποδείξετε ότι η εξίσωση f = π έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα,π ΜΟΝΑΔΕΣ Β. Η συνάρτηση f είναι ορισμένη και παραγωγίσιμη στο με f () > και f() > για κάθε. α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g με τύπο κυρτή στο. β) Να βρείτε τις τιμές του R για τις οποίες ισχύει g() = f(t)dt - lnf(t)dt, α είναι e e α α f f() f = f() ΜΟΝΑΔΕΣ 6 ΜΟΝΑΔΕΣ 7 ΘΕΜΑ 4 ο Έστω η συνάρτηση f παραγωγίσιμη στο R, με συνεχή παράγωγο και f για κάθε τύπο: R, για την οποία ισχύει f() lim. Ορίζουμε τη συνάρτηση g με g() tf( t)dt, α) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C f στο ΜΟΝΑΔΕΣ 7 β) Να μελετήσετε την g ως προς την κυρτότητα. ΜΟΝΑΔΕΣ 8 γ) Αν το εμβαδόν Ε του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση C g της g, την εφαπτομένη της με 5 g g, τότε να αποδείξετε ότι C g στο και τις ευθείες και είναι ίσο g d 5 ΜΟΝΑΔΕΣ

13 ΘΕΜΑ ο 7 ο δείγμα Α. Έστω η συνάρτηση f με f() = ημ,. Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο και ισχύει f () = συν,. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. Να διατυπώσετε το θεώρημα του Rolle και να δώσετε τη γεωμετρική του ερμηνεία. Γ. Να χαρακτηρίσετε με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α) Αν η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο R, τότε για, ισοδυναμία f f < f f < R ισχύει η β) Ισχύει z Re(z) για κάθε z C γ) Αν για, R με ισχύει f ()d, τότε η γραφική παράσταση της f έχει εφαπτομένη παράλληλη στον άξονα δ) Αν η συνάρτηση f είναι ορισμένη στο R και ισχύει f () ημ - > για κάθε R, τότε η f αντιστρέφεται ε) Ισχύει - = ln για κάθε R ΘΕΜΑ ο ΜΟΝΑΔΕΣ Α. Έστω ο μιγαδικός αριθμός z με z = και z + = α, να αποδείξετε ότι: α) α ΜΟΝΑΔΕΣ 4 β) α - Re(z) = ΜΟΝΑΔΕΣ 4 γ) z - z + = α - 3 ΜΟΝΑΔΕΣ 4 Β. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών αριθμών z για τους οποίους ισχύει z - 4 = + z. Κατόπιν αν z, z είναι σημεία του παραπάνω γεωμετρικού τόπου τότε να αποδείξετε ότι z- z 4. ΜΟΝΑΔΕΣ 3 3

14 ΘΕΜΑ 3 ο Α. Δίνεται ο μιγαδικός αριθμός ημ z =+ - α +βi, με R, α >, β R. Αν ισχύει z + z - τότε να αποδείξετε ότι α = e ΜΟΝΑΔΕΣ Β. Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο f() = α +β, α, β R της οποίας η γραφική παράσταση έχει ασύμπτωτη στο + την ευθεία y = α) Να υπολογίσετε τα α, β. β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα I = f() - d γ) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g με τύπο - g() = f(t)dt + f(t)dt - +, R είναι σταθερή και να βρείτε την τιμή της. ΘΕΜΑ 4 ο Η συνάρτηση f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο διάστημα,, με f f e και για κάθε, ισχύει 4 f e e α) Να βρείτε τον τύπο της f β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f έχει μια ακριβώς ρίζα. γ) Να υπολογίσετε το όριο f lim ημ δ) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης C f της f ε) Αν f g,, τότε να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση C g της g τον άξονα και τις ευθείες e και 4

15 8 ο δείγμα ΘΕΜΑ ο Α. Έστω μια συνάρτηση f, η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ. Αν f () > σε κάθε εσωτερικό σημείο του του Δ, τότε να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το διάστημα Δ. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. Να δώσετε τον ορισμό του τοπικού μεγίστου μιας συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το σύνολο Α. Γ. Να χαρακτηρίσετε με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α) Αν για τους μιγαδικούς αριθμούς z,z ισχύει z = z, τότε οπωσδήποτε είναι και z = z β) Αν z,z είναι δύο μιγαδικοί αριθμοί τότε πάντα ισχύει: Re z z = Re z Re z γ) Αν για κάθε, R με ισχύει f ()d, τότε η f είναι - δ) Αν η συνάρτηση f είναι ορισμένη στο R και ισχύει f () + > για κάθε R, τότε η f αντιστρέφεται ε) Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστημα [,] με f()f() > για κάθε (,), τότε η f οπωσδήποτε δεν έχει ρίζα στο (,) ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΜΑ ο Δίνονται οι συναρτήσεις f και g ορισμένες και παραγωγίσιμες στο διάστημα [,] με g() για κάθε [,]. Αν για τους μιγαδικούς αριθμούς z = f() - if() και w = g() - ig() ισχύει z - w = z + w, τότε να αποδείξετε ότι: α) Ο μιγαδικός αριθμός zw είναι φανταστικός ΜΟΝΑΔΕΣ 8 f() f() β) Ισχύει = g() g() ΜΟΝΑΔΕΣ 8 f()g () γ) Η εξίσωση f () = g() έχει μία τουλάχιστον λύση στο (,) ΜΟΝΑΔΕΣ 9 5

16 ΘΕΜΑ 3 ο Α. Έστω η συνάρτηση f ορισμένη και παραγωγίσιμη στο διάστημα [,] με f() = και f() = 3. Να αποδείξετε ότι: α) Υπάρχει ένα τουλάχιστον (,) τέτοιο ώστε να είναι f = ΜΟΝΑΔΕΣ 3 β) Υπάρχει ένα τουλάχιστον [,] τέτοιο ώστε να είναι: 3 4f = f() + f + f() γ) Υπάρχει ένα τουλάχιστον 3 (,) τέτοιο ώστε η εφαπτομένη της C f στο σημείο A 3,f 3 να είναι παράλληλη στην ευθεία y = + Β. Η συνάρτηση f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο διάστημα,, με f f και για κάθε ισχύει f f α) Να βρείτε τον τύπο της f και το σύνολο τιμών της. ΜΟΝΑΔΕΣ 6 β) Ορίζουμε τη συνάρτηση g με τύπο g f e,. Να μελετήσετε την g ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, την κυρτότητα και τα σημεία καμπής. ΜΟΝΑΔΕΣ 6 ΘΕΜΑ 4 ο Δίνεται η συνάρτηση f, ορισμένη και παραγωγίσιμη στο R για την οποία για κάθε 3 R ισχύει: f ()+ 4f() = 4 α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το πρόσημό της. β) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής. γ) Αν g() = + f(), R, τότε να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των μιγαδικών αριθμών z για τους οποίους ισχύει: g(4) + z - + z - f(4) - i = ΜΟΝΑΔΕΣ 7 δ) Να λύσετε την ανίσωση: f < 6 + ΜΟΝΑΔΕΣ 8 6

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015 Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 000-05 Περιεχόµενα Θέµατα Επαναληπτικών 05............................................. 3 Θέµατα 05......................................................

Διαβάστε περισσότερα

23 2011 ΘΕΜΑ Α A1. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και x 0 ένα εσωτερικό σημείο του Δ. Αν η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x 0 και είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό, να αποδείξετε ότι:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6.

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6. ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ 1 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 1 2 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 3 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2 4 Για κάθε z C ισχύει z z 2 z 5 Για κάθε µιγαδικό z ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α A. Έστω μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα. Αν F είναι μια παράγουσα της στο, τότε να αποδείξετε ότι:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α A. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ. Αν η f είναι συνεχής στο Δ και f για κάθε εσωτερικό σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ. Αν η f είναι συνεχής στο Δ και f ()= για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Mια συνάρτηση λέμε ότι είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού ( της, αν υπάρει το lim και είναι πραγματικός αριθμός. Το όριο αυτό λέγεται παράγωγος της στο και συμβολίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Ημερομηνία: 5 Μαΐου 5 Απαντήσεις Θεμάτων Θέμα Α Α. Θεωρία, βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 94

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑο Α Έστω µι συνάρτηση f ορισµένη σ' έν διάστηµ κι έν εσωτερικό σηµείο του Αν η f προυσιάζει τοπικό κρόττο στο κι είνι πργωγίσιµη στο σηµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ . ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 4 α. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων του. β. Αν Re ( ) 0, τότε: 4 i. Να αποδείξετε ότι ο μιγαδικός w = + είναι πραγματικός και ισχύει 4 w 4. ii. Να βρείτε τον

Διαβάστε περισσότερα

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 1 2 3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω δύο σύνολα Α και Β ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ του συνόλου Α στο Β είναι η διμελής σχέση f A B για την οποία A αντιστοιχεί ένα και μόνο ένα y B δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Κωνσταντίνος Παπασταματίου Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Συνοπτική Θεωρία Μεθοδολογίες Λυμένα Παραδείγματα Επιμέλεια: Μαθηματικός Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 (με

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 16 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 16 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ Β 6 ΜΑΪΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α Θεωρία (Θεώρ Frmat) σχολικό βιβλίο σελ 6-6 Α Θεωρία (Ορισµός) σχολικό βιβλίο σελ 8 Α3 ΘΕΜΑ Β α β γ δ ε Σ Σ Λ Λ Σ B Έχουµε από υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 14 1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ 14 1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 4. ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μονοτονία συνάρτησης Ακρότατα συνάρτησης Θεωρία Σχόλια Μέθοδοι Ασκήσεις ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός Συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε διάστηµα, όταν για οποιαδήποτε,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Μαθηματικά (Φυλλάδιο 1 ο )

Γενικά Μαθηματικά (Φυλλάδιο 1 ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Γενικά Μαθηματικά (Φυλλάδιο 1 ο ) Επιμέλεια Φυλλαδίου : Δρ. Σ. Σκλάβος Περιλαμβάνει: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 04/ 01/ 2010

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 04/ 01/ 2010 ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 949422 www.syghrono.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ. Δίνεται η συνάρτηση f (). Να βρείτε για ποιες τιμές του δεν ορίζεται η συνάρτηση f. Να βρείτε τον αριθμό f ( ). Να δείξετε ότι f () I. Δίνεται η εξίσωση με η οποία έχει ρίζες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Η συγγραφή και η επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου υγγραφή και η επιμέλεια του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

ςεδς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός

ςεδς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός 0 ςεδς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Βαγγέλης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παραπάνω φυλλάδιο φτιάχτηκε για να προσφέρει βοήθεια κυρίως στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO..Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα [α,β].και f(α).f(β)<0 Τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 0

ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO..Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα [α,β].και f(α).f(β)<0 Τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO..Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα [α,β].και f(α).f(β)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο R και c σταθερός πραγματικός αριθμός, να αποδείξετε με τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ : Θεωρύμε τυς μιγαδικύς αριθμύς α) z(t) + z(t) = z(t)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO. και επιπλέον. Αν μία συνάρτηση f είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [α,β] η f είναι συνεχής στο [α,β]

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO. και επιπλέον. Αν μία συνάρτηση f είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [α,β] η f είναι συνεχής στο [α,β] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO - ΠΡΟΣΗΜΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

II. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

II. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ II. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Δημήτρης Μπουνάκης Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών dimitrmp@sch.gr Ηράκλειο, Οκτώβριος 010 ΘΕΜΑ: «ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14 Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα