ΜΑΘΗΜΑ ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑ 14 1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ 4. ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μονοτονία συνάρτησης Ακρότατα συνάρτησης Θεωρία Σχόλια Μέθοδοι Ασκήσεις ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός Συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε διάστηµα, όταν για οποιαδήποτε, µε < ισχύει f ( ) < f ( ).. Ορισµός Συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα, όταν είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισµού της.. Ορισµός Συνάρτηση f λέγεται γνησίως φθίνουσα σε διάστηµα, όταν για οποιαδήποτε, µε < ισχύει f ( ) > f ( ) 4. Ορισµός Συνάρτηση f λέγεται γνησίως φθίνουσα, όταν είναι γνησίως φθίνουσα στο πεδίο ορισµού της. 5. Ορισµός Όταν µια συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα σε διάστηµα, λέγεται γνησίως µονότονη στο. 6. Άµεση συνέπεια Η γραφική παράσταση γνησίως µονότονης συνάρτησης τέµνει οποιαδήποτε ευθεία παράλληλη του άξονα το πολύ σ ένα σηµείο.

2 7. Ορισµός Συνάρτηση f µε πεδίο ορισµού Α θα λέµε ότι: Παρουσιάζει στο 8. Ορισµός Α µέγιστο το f ( ), όταν o Συνάρτηση f µε πεδίο ορισµού Α θα λέµε ότι: Παρουσιάζει στο o Α ελάχιστο το ( o) o f f o για κάθε Α. f, όταν f f o για κάθε Α. ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΘΟ ΟΙ. Παρατήρηση f γνησίως αύξουσα σηµαίνει ότι, αυξανοµένου του αυξάνεται και το f ( ).. Στη γραφική παράσταση Η γνησίως αύξουσα συνάρτηση σχεδιάζεται χαράζοντας δεξιά και πάνω.. Παρατήρηση f γνησίως φθίνουσα σηµαίνει ότι, αυξανοµένου του ελαττώνεται το f ( ). 4. Στη γραφική παράσταση Η γνησίως φθίνουσα συνάρτηση σχεδιάζεται χαράζοντας δεξιά και κάτω. 5. Προσοχή Αν f γνησίως µονότονη σε δύο διαστήµατα, δε σηµαίνει ότι είναι και στην ένωσή τους. 6. Σηµαντική ιδιότητα Αν f γνησίως µονότονη συνάρτηση, τότε ισχύει η ισοδυναµία = f = f

3 7. Σηµαντική ιδιότητα Αν f γνησίως αύξουσα συνάρτηση τότε ισχύει η ισοδυναµία < f < f 8. Σηµαντική ιδιότητα Αν f γνησίως φθίνουσα συνάρτηση, τότε ισχύει η ισοδυναµία < f > f. 9. Τοµή µε τον άξονα Η γραφική παράσταση γνησίως µονότονης συνάρτησης τέµνει τον άξονα το πολύ σε ένα σηµείο. 0. Ρίζα Αν f γνησίως µονότονη συνάρτηση, τότε η εξίσωση f = 0 έχει το πολύ µία ρίζα.. Οι δύο αριθµοί του ακρότατου Στο µέγιστο συνάρτησης f λειτουργούν δύο αριθµοί : α) η τιµή o του, που καθορίζει τη θέση του µέγιστου ως προς το αριστερά δεξιά β) η τιµή f ( o ), που καθορίζει τη θέση του µέγιστου ως προς το πάνω κάτω. Οµοίως για το ελάχιστο.

4 4 ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Αν f γνησίως αύξουσα συνάρτηση στο R, να λυθεί η ανίσωση f (λ + ) < f (4λ) Γνωρίζουµε ότι : f (λ + ) < f (4λ). Αν f γνησίως αύξουσα συνάρτηση τότε ισχύει η ισοδυναµία < f < f λ + < 4λ λ 4λ + < 0 < λ < Αν f γνησίως φθίνουσα συνάρτηση στο R, να λυθεί η εξίσωση f µ f 5µ 9 f µ f 5µ + 9. ( ) = ( + ) και η ανίσωση ( ) > Αφού f γνησίως φθίνουσα, θα έχουµε f µ f 5µ + 9 µ = 5µ + 9 ( ) = 0 = µ µ = 5 Αφού f γνησίως φθίνουσα, θα έχουµε f µ f 5µ + 9 µ < 5µ + 9 ( ) > 0 < µ µ > 5 Σχόλιο 7 Σχόλιο 6 Σχόλιο 8

5 5. Έστω συνάρτηση f : R R γνησίως αύξουσα µε f =. Να λύσετε την εξίσωση f + = Nα λύσετε την ανίσωση f f + > i Να βρείτε το πεδίο ορισµού της συνάρτησης g( ) = f f + = f + = f () + = + = + = 0 ( ) = 0 = ( ( f f + )) > i Πρέπει f f + > f ( ) f ( f ( + ) > + ) > f ( ) + > > < ή > f 0 f ( ) f ( ) f

6 6 4. Έστω συνάρτηση f : R R γνησίως αύξουσα µε f ( ) = και µιγαδικός z. Αν f z + = z Αν να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος της εικόνας του z. f f z + > να αποδείξετε ότι η εικόνα του z ανήκει στο εξωτερικό γνωστού κύκλου. f z + = z f z + = f() z z + z = z + = z z z + = 0 ( z ) = 0 z = 0 z = Εποµένως, ο γ.τόπος της εικόνας του z είναι ο κύκλος (Ο, ) ( ) f f z + > f z + > f() z z + z > κ. λ. π Σχόλιο 6 Σχόλιο 7

7 7 5. Έστω συνάρτηση f : R R γνησίως αύξουσα. Αποδείξτε ότι η fof είναι γνησίως αύξουσα = f = f. Αποδείξτε την ισοδυναµία: i Αν επί πλέον f ( ) = λύστε την εξίσωση fof + 5 =. Έστω τυχαία, R µε <. f γν. αύξουσα f ( ) < f ( ) f ( f ( )) < f ( f ( )) ( fof)( ) < (fof)( ) άρα fof γνησίως αύξουσα Ευθύ: Με υπόθεση =, θα αποδείξουµε ότι f( ) = f( ) Είναι προφανές από τον ορισµό της συνάρτησης. Αντίστροφο: Με υπόθεση f( ) = f( ) θα αποδείξουµε ότι =. Αν ήταν (έστω < ), επειδή f γν. αύξουσα θα ήταν f( ) < f( ) που είναι άτοπο. i ( fof )( + 5) = f ( f ( + 5)) = f () f ( + 5) = αλλά = f ( ) f ( + 5) = f () + 5 = = 4 = 6. Έστω συνάρτηση f : R R γνησίως φθίνουσα Αποδείξτε ότι η fof είναι γνησίως αύξουσα = f = f. Αποδείξτε την ισοδυναµία: i Αν επί πλέον f Υπόδειξη Ακολούθησε την άσκηση 5 = λύστε την εξίσωση fof 7 + =

8 8 7. Έστω συνάρτηση f : R R γνησίως αύξουσα. Αποδείξτε ότι η fof είναι γνησίως αύξουσα < f < f. Αποδείξτε την ισοδυναµία: i Αν επί πλέον f ( ) = να βρείτε το πεδίο ορισµού της συνάρτησης g = f 5 +. Άσκηση 5 Ευθύ: Με υπόθεση < θα αποδείξουµε ότι f( ) < f( ) Είναι προφανές, αφού f γν. αύξουσα Αντίστροφο: Με υπόθεση f( ) < f( ) θα αποδείξουµε ότι <. Αν ήταν, επειδή f γν. αύξουσα θα ήταν f( ) f( ) που είναι άτοπο. i Πρέπει f ( 5) + 0 f ( 5) f ( f Άρα D g = (, ] [, + ) 5) 5 4 ή

9 9 8. Έστω γνησίως αύξουσα συνάρτηση f : R R, ώστε να ισχύει f 6 + f 4+ = 0 για κάθε R. Να βρεθεί η τιµή f ( 5 ). Να λυθεί η ανίσωση f ( 7) i Να λυθεί η εξίσωση f ( ) = > 0. Για =, η υπόθεση f ( 6 ) + f ( 4+ ) = 0 f ( 6 ) + f ( 4+ ) = 0 f (5) + f (5) = 0 f (5) = 0 f (5) = 0 ηµιουργούµε ίδιους προσθετέους f 7 ( + + ) > 0 f ( 7) + + > f (5) > > 0 < ή > i f = 0 f ( ) = f (5) = 5 Σχόλιο 7 Σχόλιο 6 9. Έστω γνησίως φθίνουσα συνάρτηση f : R R, ώστε να ισχύει f 8 + f 4+ = 0 για κάθε R. Να βρεθεί η τιµή f ( 6 ). Να λυθεί η ανίσωση f ( + 0) + 5 > 0. i Να λυθεί η εξίσωση f + 5 =0. Υπόδειξη Για =. και ακολουθούµε την άσκηση 8

10 0 0. Αν οι συναρτήσεις f, g : R R είναι γνησίως φθίνουσες, να αποδείξετε ότι και το άθροισµά τους είναι γνησίως φθίνουσα. f = + >. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση i Να λύσετε την ανίσωση Έστω τυχαία, µε <. f γνησίως φθίνουσα f ( ) > f ( g γνησίως φθίνουσα g( ) > g( ) () ) () είναι γν. φθίνουσα. () + () f ( ) + g( ) > f ( ) + g( ) ( f + g)( ) > ( f + g)( ) f + g γνησίως φθίνουσα. Είναι f ( ) = + ( ) Η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα σαν άθροισµα των συναρτήσεων g() = i Η ανίσωση Αλλά και h() =, που είναι γνησίως φθίνουσες. + > γράφεται + > f = + = + = + > > > f () () (συνήθως δοκιµάζουµε τις τιµές 0, ±, ± e, ± e ) Οπότε η () γράφεται f ( ) > f () < αφού f γνησίως φθίνουσα.

11 . + 5 ίνεται η συνάρτηση f ( ) =, R. + Nα µελετήσετε την f ως προς τη µονοτονία + f 4 > f 5 6. Να λύσετε την ανίσωση Η f γράφεται f Επειδή 5 5 = f () = 5 5 f () = f () = <, η συνάρτηση ω() = 9 είναι γνησίως φθίνουσα. Επειδή >, η συνάρτηση φ() = είναι γνησίως αύξουσα, άρα η 9 φ() είναι γνησίως φθίνουσα. Εποµένως η f είναι γνησίως φθίνουσα σαν άθροισµα δύο συναρτήσεων, που είναι γνησίως φθίνουσες. f 4 + > f 5 6 Θέτουµε 4 < ( ) 0 = λ > 0, οπότε η () γίνεται < < 0 () λ 0λ + 6 < 0 < λ < 8 < < 8 < < < <

12 . Οι συναρτήσεις f, g : R R είναι γνησίως φθίνουσες. Να δειχτεί ότι η συνάρτηση f + g είναι γνησίως φθίνουσα. Να δειχτεί ότι η συνάρτηση fog είναι γνησίως αύξουσα i Αν, επί πλέον ισχύει f ( 0) = g( 0) = 0, να αποδειχθεί ότι η εξίσωση ( fog)( ) = f ( ) + g( ) έχει µοναδική λύση. Βλέπε άσκηση 0. Έστω τυχαία, R µε < g γν. φθίνουσα g ( ) > g ( ) και επειδή f γν. φθίνουσα f ( g ( )) < f ( g ( )) άρα fog γνησίως αύξουσα. i Αρκεί να αποδείξουµε ότι η εξίσωση fog [f + g ] = 0 έχει µοναδική λύση. Θεωρούµε τη συνάρτηση ω() = ( fog)( ) [f ( ) + g( )]. Οπότε, αρκεί να αποδείξουµε ότι η εξίσωση ω() = 0 έχει µοναδική λύση. Είναι ω(0) = ( fog)( 0 ) [f ( 0 ) + g( 0 )] = f ( g ( 0 )) [0 + 0] = f (0) 0 = 0 0 = 0, άρα το 0 είναι λύση της εξίσωσης ω() = 0. Επειδή η συνάρτηση f + g είναι γνησίως φθίνουσα, η ( f + g ) είναι γνησίως αύξουσα. Οπότε η ω() είναι γνησίως αύξουσα σαν άθροισµα των fog, ( f + g ). Εποµένως, το 0 είναι µοναδική λύση της εξίσωσης ω() = 0.

13 . Έστω οι συναρτήσεις f, g : R R. Αν η συνάρτηση gof και η συνάρτηση g είναι γν. αύξουσες, να αποδείξετε ότι και η f είναι γν. αύξουσα. f Αν e = + για κάθε R, να αποδείξετε ότι f γν. αύξουσα Έστω ότι η f δεν είναι γν. αύξουσα. Τότε θα υπάρχουν κάποια, R µε < έτσι, ώστε f ( ) f ( ) και επειδή g γν. αύξουσα θα είναι g( f ( )) g( f ( )) () Αλλά < και gof γν. αύξουσα ( gof )( ) < ( gof )( ) Από τις (), () έχουµε άτοπο. Άρα f γν. αύξουσα. g( f ( )) < g( f (, λ() = Θεωρούµε τις συναρτήσεις g() = e, κ() = f Θα είναι ( gof )() = g( f ( )) = e. f Η υπόθεση e = + για κάθε R γίνεται ( gof )() = κ() + λ() για κάθε R. )) () που είναι γν. αύξουσες Επειδή οι συναρτήσεις κ, λ είναι γν. αύξουσες, είναι και το άθροισµά τους Άρα η gof γνησίως αύξουσα. Σύµφωνα µε το ερώτηµα ( i ) f γν. αύξουσα. 4. Έστω συνάρτηση f γν. αύξουσα στο R, ώστε να ισχύει R. Να αποδειχθεί ότι f ( ) = για κάθε R. Έστω ότι υπάρχει κάποιο έτσι ώστε f. Ας είναι, λοιπόν, f ( ) < () Επειδή f γν. αύξουσα, η () f ( f ( )) < f() < f () () Από τις (), () έχουµε άτοπο. Άρα f ( ) = για κάθε R. f f = για κάθε

14 f Αν για τη γνησίως αύξουσα συνάρτηση f : R R ισχύει f = f = για κάθε R. για κάθε R, να αποδείξετε ότι Υπόδειξη. Ακολούθησε την άσκηση 4, θέτοντας όπου το + f 6. Έστω οι συναρτήσεις f, g : R R. Αν f γν. φθίνουσα και f g( ) = + για κάθε R, να αποδείξετε ότι η g είναι γν. φθίνουσα. Έστω ότι η g δεν είναι γν. φθίνουσα. Τότε θα υπάρχουν κάποια, R µε < έτσι, ώστε g( ) g( ). Και επειδή f γν. φθίνουσα θα είναι f (g( )) f (g( )) + + που είναι άτοπο. 7. Για τη συνάρτηση f : R R δίνεται ότι f ( ) + f ( ) = για κάθε R. Να δειχθεί ότι f γν. αύξουσα στο R. Έστω τυχαία, R µε <. Θα αποδείξουµε ότι f ( ) < f ( ) ή ότι f ( ) f ( ) < 0 f + f = () f + f = () Η υπόθεση και () () f ( ) f ( ) + f ( ) f ( ) = < 0 [ f ( ) f ( ) ] [ f ( ) + f ( ) f ( ) + f ( ) ] + [ f ( ) f ( ) ] = [ f ( ) f ( ) ] [ f ( ) + f ( ) f ( ) + f ( ) + ] < 0 () Η παράσταση Π της δεύτερης αγκύλης είναι τριώνυµο ως προς f ( ), µε διακρίνουσα = f ( ) 4 [ = f ( ) 4 = f ( ) 4 < 0 f + ] f 4 Άρα το τριώνυµο είναι οµόσηµο του α =, δηλαδή Π > 0 Η () f ( ) f < 0 < 0

15 5 8. Για τη συνάρτηση f : R R δίνεται ότι f ( ) + f ( ) = e για κάθε R. Να αποδείξετε ότι f ( 0) = και f γν. αύξουσα στο R. Υπόδειξη. Ακολούθησε την άσκηση Έστω οι συναρτήσεις f, g : R R. Αν f γν. φθίνουσα και ( ) f g + f f g + για κάθε R, να βρεθεί ο τύπος της g. Αφού f γν. φθίνουσα και ( ) f g + f f g + για κάθε R, θα είναι g( + ) g() + για κάθε R () Για + = u δηλαδή = u, η () g(u) u g(u ) + για κάθε u R g() g( ) + για κάθε R () Η δεξιά ανίσωση της () g() για κάθε R () Η αριστερή ανίσωση της () g() για κάθε R (4) Από τις (), (4) g() = για κάθε R.

16 6 0. f = ίνεται η συνάρτηση , R. Να αποδείξετε ότι η C f είναι συµµετρική ως προς τον άξονα y y η τιµή f ( 0 ) είναι µέγιστο. Η συνάρτηση γράφεται f () = = = + = + () Αρκεί να αποδείξουµε ότι η f είναι άρτια. () f ( ) = () + (), () f ( ) = f (), άρα f άρτια, άρα συµµετρική ως προς τον άξονα y y Για = 0 η () f (0) = = + = Αρκεί να αποδείξουµε ότι f () f (0) για κάθε R + ( ) ( ) 0 + ( ) 0 + ( ) + που ισχύει

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6.

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6. ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ 1 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 1 2 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 3 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2 4 Για κάθε z C ισχύει z z 2 z 5 Για κάθε µιγαδικό z ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015 Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 000-05 Περιεχόµενα Θέµατα Επαναληπτικών 05............................................. 3 Θέµατα 05......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ 1.Τι ονοµάζεται σύνολο; Σύνολο ονοµάζεται κάθε συλλογή αντικειµένων, που προέρχονται από την εµπειρία µας ή την διανόηση µας, είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

1. στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι αβελιανή οµάδα, δηλαδή

1. στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι αβελιανή οµάδα, δηλαδή KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ιατεταγµένα σώµατα-αξίωµα πληρότητας Ένα σύνολο Σ καλείται διατεταγµένο σώµα όταν στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων ονομάζεται ένα σύστημα από δύο κάθετους άξονες με κοινή αρχή στους οποίους οι μονάδες έχουν το ίδιο μήκος. Υπάρχουν περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Mια συνάρτηση λέμε ότι είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού ( της, αν υπάρει το lim και είναι πραγματικός αριθμός. Το όριο αυτό λέγεται παράγωγος της στο και συμβολίζεται

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

( ) x. 1.1 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις. =. Να. 1. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x ) ( x 2

( ) x. 1.1 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις. =. Να. 1. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x ) ( x 2 11 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις 1 Δίνονται οι συναρτήσεις f ( ) ( ημ ) + σφ =, g( ) ημ ημ = και h( ) ημ( ) αποδειχθεί ότι η f είναι άρτια, η g περιττή και η h ούτε άρτια ούτε περιττή Να εξετασθεί αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3 Ø ÔØÓÑ Ò ½ Á ÒÓÙ ÖÓÙ ¾¼¼ Ασκηση Δίνεται η συνάρτηση f (x) =x +lnx. Να βρεθεί η εφαπτομένη της C f στοσημείομετετμημένηe. Η εξίσωση της τυχούσας εφαπτομένης της C f είναι y = f (x 0 ) x + f (x 0 ) f (x

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κύριος στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να δείξουµε ότι η ολοκλήρωση είναι η αντίστροφη πράξη της παραγώγισης και να δώσουµε τις βασικές µεθόδους υπολογισµού των ολοκληρωµάτων

Διαβάστε περισσότερα