αβ (, ) τέτοιος ώστε f(x

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αβ (, ) τέτοιος ώστε f(x"

Transcript

1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Άσκηση α) Έστω μια συνάρτηση f, η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [ αβ., ] Αν η f είναι συνεχής στο [ αβ, ] και f( α) f( β ), να δείξετε ότι για κάθε αριθμό η μεταξύ των f( α ) και f( β ) υπάρχει ένας τουλάχιστον αριθμός 0 αβ (, ) τέτοιος ώστε f( 0) = η. β) Έστω A ένα υποσύνολο του. Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το A ; α) Έστω ότι f( α ) < f( β ) και f( α ) < n< f( β ). Αν θεωρήσουμε τη συνάρτηση g() f() n αβ, παρατηρούμε ότι: =, [ ] Η g είναι συνεχής στο [ αβ, ] και g( α)g( β ) < 0, αφού g( α ) = f( α) η< 0 και g( β ) = f( β) η> 0. Επομένως, σύμφωνα με το θεώρημα του Bolzano, υπάρχει ( αβ, ) τέτοιο, ώστε g( 0) = f( 0) η= 0 οπότε f( 0) = η. 0 β) Έστω A ένα υποσύνολο του. Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το A μια διαδικασία (κανόνα) f, με την οποία κάθε στοιχείο A αντιστοιχίζεται σε ένα μόνο πραγματικό αριθμό y. To y ονομάζεται τιμή της f στο και συμβολίζεται με f().

2 Άσκηση i. Πότε δύο συναρτήσεις f και g λέγονται ίσες; ii. Πότε μία συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σ ένα διάστημα του πεδίου ορισμού της; iii. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα A και 0 συνεχής στο 0 ; A. Πότε λέμε ότι η f είναι i. Δύο συναρτήσεις f και g λέγονται ίσες όταν: έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού A και για κάθε A ισχύει f() = g(). ii. Μία συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σ ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε, με < ισχύει: f( ) < f( ). iii. Έστω μια συνάρτηση f και 0 ένα σημείο του πεδίου ορισμού A. Λέμε ότι η f είναι συνεχής στο 0 A, όταν lim f() = f( ) 0 0

3 Άσκηση α) Πότε μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα του πεδίου ορισμού της; β) Τι ονομάζουμε σύνθεση gof δύο συναρτήσεων f,g με πεδία ορισμού A,B αντίστοιχα; Ποιο είναι το πεδίο ορισμού της gof; γ) Να διατυπώσετε το κριτήριο παρεμβολής. α) Μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως φθίνουσα σ ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε, με < ισχύει: f( ) > f( ). β) Αν f,g είναι δύο συναρτήσεις με πεδία ορισμού Α, Β αντίστοιχα, τότε ονομάζουμε σύνθεση της f με την g, και τη συμβολίζουμε με gof, τη συνάρτηση με τύπο gof : A, όπου το πεδίο ορισμού A της gof αποτελείται από όλα τα στοιχεία του πεδίου ορισμού της f για τα οποία το f() ανήκει στο πεδίο ορισμού της g. Δηλαδή είναι το σύνολο A { A f() B} δηλαδή αν f(a) B. =. Είναι φανερό ότι η gof ορίζεται αν A, γ) Έστω οι συναρτήσεις f,g,h. Αν h() f() g() κοντά στο 0 και τότε lim f () =. 0 lim h() = lim g() = 0 0

4 Άσκηση 4 i. Πότε μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το A λέμε ότι παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο 0 A το f( 0) ; ii. Να διατυπώσετε το θεώρημα Bolzano iii. Πότε μια συνάρτηση f :A λέγεται συνάρτηση -; i. Μία συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A θα λέμε ότι: παρουσιάζει στο 0 ολικό ελάχιστο, το f( 0), όταν f() f( 0) για κάθε A. ii. Έστω μια συνάρτηση f, ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [ αβ., ] Αν η f είναι συνεχής στο [ αβ, ] και επιπλέον, ισχύει f( α) f( β ) < 0 τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον 0 αβ (, ), τέτοιο ώστε f( 0) = 0. Δηλαδή, υπάρχει μια τουλάχιστον ρίζα της εξίσωσης f() = 0 στο ανοικτό διάστημα ( αβ, ). iii. Μια συνάρτηση f :A λέγεται συνάρτηση "-", όταν για οποιαδήποτε, Aισχύει η συνεπαγωγή: αν τότε f( ) f( ). 4

5 Άσκηση 5 i. Να διατυπώσετε το θεώρημα της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής. ii. Πότε μια συνάρτηση f δεν είναι συνεχής σε ένα σημείο 0 του πεδίου ορισμού της; i. Αν f είναι συνεχής συνάρτηση στο [ αβ, ], τότε η f παίρνει στο [ αβ, ] μια μέγιστη τιμή M και μια ελάχιστη τιμή m. ii. Μια συνάρτηση f δεν είναι συνεχής σε ένα σημείο 0 του πεδίου ορισμού της όταν α) Δεν υπάρχει το όριό της στο 0 ή β) Υπάρχει το όριό της στο 0, αλλά είναι διαφορετικό από την τιμή της f( 0), στο σημείο 0. 5

6 Άσκηση 6 Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα (α,β) και πότε σε ένα κλειστό διάστημα [α,β]; Μια συνάρτηση f λέμε ότι είναι συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα (α,β), όταν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του (α,β). Μια συνάρτηση f θα λέμε ότι είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα [α,β], όταν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του (α,β) και επιπλέον lim f() = f( α ) και limf() = f( β ). + α β 6

7 Άσκηση 7 i. Τι ονομάζεται ακολουθία; ii. Πότε μπορούμε να αναζητήσουμε τα όρια lim f () + και lim f () ; i. Ακολουθία ονομάζεται κάθε πραγματική συνάρτηση * α:n ii. Για να έχει νόημα το όριο lim f () + μορφής ( α, + ). Για να έχει νόημα το όριο διάστημα της μορφής (, β ). πρέπει η f να είναι ορισμένη σε ένα διάστημα της lim f () πρέπει η f να είναι ορισμένη σε ένα 7

8 Άσκηση 8 i. Να διατυπώσετε το θεώρημα Bolzano. Ποια είναι η γεωμετρική του ερμηνεία; ii. Να συγκρίνετε τους αριθμούς ηµ και. Πότε ισχύει η ισότητα; i. Έστω μια συνάρτηση f, ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [ αβ., ] Αν η f είναι συνεχής στο [ αβ, ] και επιπλέον, ισχύει f( α) f( β ) < 0, τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον ( αβ, ), τέτοιο ώστε f( 0) = 0. Δηλαδή, υπάρχει μια τουλάχιστον ρίζα της εξίσωσης f() = 0 στο ανοικτό διάστημα ( αβ, ). Η γεωμετρική ερμηνεία του Θ.Bolzano είναι ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει τον σε ένα τουλάχιστον σημείο. 0 ii. Για κάθε ηµ. Η ισότητα ισχύει μόνο όταν = 0. 8

9 Άσκηση 9 Δίνεται το πολυώνυμο lim P() = P( ). 0 0 ν P() =α +α + +α +α και 0. Να αποδείξετε ότι: ν ν ν 0 Έστω το πολυώνυμο ν P() =α +α + +α +α και 0. ν ν ν 0 Έχουμε: 0 0 ν ν ( ν ν 0) lim P() = lim α +α + +α ν ν ( ν ) ( ν ) = lim α + lim α + + lim α = α lim +α lim + + lim α ν ν ν ν =α +α + +α = P( ) ν ν ν 0 ν Επομένως lim P() = P( ) 0 0 9

10 Άσκηση 0 Δίνεται η ρητή συνάρτηση Q( 0) 0. P() f() =, όπου P(), Q() πολυώνυμα του και 0 με Q() Να αποδείξετε ότι: P() P( ) =. 0 lim 0 Q() Q( 0 ) P() lim P() P( 0 0) Είναι: lim f () = lim = =. 0 0 Q() lim Q() Q( ) 0 0 Επομένως, P() P( ) =, εφόσον Q( 0) 0. 0 lim 0 Q() Q( 0 ) 0

11 ΘΕΜΑ Β Άσκηση Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: + f () e 5 = +. α) Να βρείτε το είδος της μονοτονίας της f. β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f. γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f() = 0 έχει ακριβώς μια λύση στο. α) Η συνάρτηση έχει D f =. Για κάθε, με < έχουμε: < < + < + e < e e > e και < 5 > 5 5+ > άρα e 5 + > e 5 + f ( ) > f ( ). Οπότε η f είναι γνησίως φθίνουσα. β) Η f έχει πεδίο ορισμού το, είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα, άρα έχει σύνολο τιμών το: ( ) f( ) = lim f(), lim f(). Είναι: + ( + lim f () lim e 5 ) + = + = + + = + = lim e 5 lim + + (αφού + lim e e lim (e ) e( ) + + = = + = + ).

12 + lim f () = lim ( e 5 + ) = + = + + =+ + lim e 5 lim 0 (αφού + lim e e lim (e ) e 0 0 = = = ). Επομένως είναι f( ) = (, + ). γ) Αφού το σύνολο τιμών της f είναι το που περιέχει το 0, θα υπάρχει 0 τέτοιος ώστε f( 0) = 0. Επειδή επιπλέον η f είναι γνησίως φθίνουσα στο, η 0 είναι μοναδική ρίζα της εξίσωσης f() = 0.

13 Άσκηση Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: 0 f () = + 5 7,. i. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο. ii. Να λύσετε την εξίσωση f() = 0. iii. Να βρείτε το πρόσημο της συνάρτησης f. i. Η συνάρτηση f έχει D f =. Για κάθε, με <. Έχουμε: < < < και < 5 < < 5 7 άρα < f ( ) < f ( ). 0 0 Οπότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο. ii. Η f είναι συνεχής στο και γνησίως αύξουσα στο διάστημα αυτό. Εξάλλου f () = = 0 και επομένως: f() = 0 = iii. Είναι: f () = 0 και η f είναι γνησίως αύξουσα στο, οπότε: Για κάθε <, έχουμε: f() < f() f() < 0 Για κάθε >, έχουμε: f() > f() f() > 0

14 Άσκηση Δίνεται η συνάρτηση f με f() = 4 e +. i. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της. ii. Να βρείτε το σύνολο τιμών της. iii. Να ορίσετε την f. i. Πρέπει: e 0 e ln Άρα D = ln, + ). f ii. Για κάθε, [ln, + ) με < έχουμε: e e e e e e < < < < 4 e 4 e 4 e 4 e < + < + f( ) < f( ) Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο [ln, + ). Οπότε αφού η f είναι και συνεχής (πράξεις συνεχών) το σύνολο τιμών της είναι: ( + )) = ( ) ) f ln, f ln, lim f () + Έχουμε: ln f(ln) = 4 e + = 4 0+ = lim f () lim (4 e ) + + = + = + Άρα f ([ ln, + )) = [, + ) iii. Η f είναι - ως γνήσια αύξουσα (ii) και επομένως αντιστρέφεται. Για κάθε ln, + ) έχουμε: f() = y 4

15 y e = + = 4 y e y y (y ) e = = ln y y Άρα ( ) f () = ln + 4 με D [, ) f = +. 5

16 Άσκηση 4 Δίνεται η συνάρτηση f με f () = ln( + ) + i. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f. ii. Να αποδείξετε ότι η f είναι -. iii. Να ορίσετε την f. iv. Να λύσετε την εξίσωση f ( ) + =. i. Πρέπει: 0 και + > 0 άρα D f =, + ) ii. Έστω, [, ) + με f( ) = f( ). Έχουμε: f ( ) = f ( ) ln( + ) + = ln( + ) + ln = ln ln = ln = = Άρα η f είναι -. iii. Έχουμε: y f() = y y = ln( + ) + = ln( + ) y y e = + e =, πρέπει y e 0, επομένως y = (e ) +, y. Άρα f () = (e ) +, [, + ) 6

17 iv. + f ( + ) = (e ) + = (e ) = (e = ή e = ) (e = ή e = 0 αδύνατον ) = ln = ln +. 7

18 Άσκηση 5 Δίνεται η συνάρτηση f με f () = +. i. Να βρείτε το είδος μονοτονίας της f ii. Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικός για τον οποίο η συνάρτηση παίρνει την τιμή 0. iii. Να λύσετε την ανίσωση: + < i. Η συνάρτηση έχει D f =. Για κάθε, με < έχουμε: < > και < > + > + άρα + > + f ( ) > f ( ). Οπότε η f είναι γνησίως φθίνουσα στο. ii. Έχουμε: lim f () = lim + = lim lim + = + ( ) = +, αφού 0< < οπότε lim = +. lim f () = lim + = lim lim + = 0 + =, αφού + 0< < οπότε 8

19 + lim = 0 Επειδή η f είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα στο, έχει σύνολο τιμών το: ( ) ( ) f( ) = lim f(), lim f() =, + + Επειδή 0 f ( ) και η f είναι γνησίως φθίνουσα, υπάρχει μοναδικός για τον οποίο η συνάρτηση παίρνει την τιμή 0. iii. Η ανίσωση γίνεται: + < + < > + > f() > f() > f(0) < 0 (αφού f (0) = ) και f γνησίως φθίνουσα στο. 9

20 Άσκηση 6 Δίνεται η συνάρτηση f με 0 f () = + 5,. i. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο. ii. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f() = 0 έχει ακριβώς μία ρίζα τη =. iii. Να βρείτε το πρόσημο της f. i. Η συνάρτηση έχει D f =. Για κάθε, με < έχουμε: < < < και < < 5 < 5. Άρα + 5 < + 5 f ( ) < f ( ). 0 0 Οπότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο. ii. Έχουμε: f () = 0 άρα = ρίζα της f() = 0 και επειδή η f γνησίως αύξουσα στο η ρίζα αυτή είναι μοναδική. iii. Αφού η συνάρτηση f είναι συνεχής στο ως πολυωνυμική και = η μοναδική της ρίζα, τότε σύμφωνα με το θεώρημα Bolzano διατηρεί σταθερό πρόσημο στα διαστήματα (,) και (, + ). Η f είναι γνησίως αύξουσα στο άρα για κάθε < ισχύει f() < f() = 0, ενώ για κάθε > ισχύει f() > f() = 0. 0

21 Άσκηση 7 Να βρείτε το lim f (), όταν: i. ii. lim = + f() f() lim = 4 + iii. lim[ f ()( 4) ] + = + i. Θέτουμε g() f() = και επειδή lim g() = + είναι g() 0 για τιμές κοντά στο. Επίσης: Οπότε: = g() f() = f() g() lim f () = lim = lim ( ) 0 g() = g() ii. Θέτουμε: f() h() 4 + =, οπότε f() = (4 + )h() Επίσης limh() = Άρα limf() lim [(4 )h() ] 7 ( ) = + = = iii. Θέτουμε: f ()( + 4) =κ (), οπότε lim κ () = + Επίσης για τιμές κοντά στο, οπότε k() f() = + 4 Άρα limf() = lim k() ( ) = + =

22 Άσκηση 8 Δίνεται η συνεχής και γνησίως μονότονη συνάρτηση f : [, 5 ] της οποίας η γραφική παράσταση περνάει από τα σημεία A(, 8) και B(5,). i. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα. ii. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f παίρνει την τιμή 9 iii. Υπάρχει μοναδικό (, 5) 0 τέτοιο ώστε: f () + f () + 4f (4) f( 0) = 9 i. Είναι: f () = 8 και f (5) = και αφού γνησίως μονότονη θα είναι γνησίως αύξουσα (< 5 και f() < f(5) ). ii. Η f είναι γνησίως αύξουσα και συνεχής στο [, 5 ] άρα έχει σύνολο τιμών το: f ([, 5] ) = f ( ), f ( 5) = [ 8,] 9 f, 5 ([ ]) iii. Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα για κάθε, Df με < θα είναι f( ) < f( ). Έτσι έχουμε: < < 5 f () < f () < f (5) 8 < f () < 6 < f () < 4 < < 5 f() < f() < f(5) 8< f() < 4< f() < 6 < 4 < 5 f () < f (4) < f (5) 8 < f (4) < < 4f (4) < 48 οπότε: 7 < f () + f () + 4f (4) < 08 f () + f () + 4f (4) 8 < < 9 Άρα σύμφωνα με το θεώρημα ενδιαμέσων τιμών θα υπάρχει 0 (, 5) τέτοιο ώστε: f () + f () + 4f (4) f( 0) = και αφού f γνησίως αύξουσα θα είναι μοναδικό. 9

23 Άσκηση 9 Δίνεται η συνάρτηση f με f () = ln(e + ). i. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f. ii. Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται. iii. Να ορίσετε την f. iv. Να λύσετε την ανίσωση f () f (ln 5 ) <. i. Για να ορίζεται η f, πρέπει: ορισμού της είναι: D = f e + > 0 που αληθεύει για κάθε R. Άρα, το πεδίο ii. Για κάθε, με < έχουμε: e e e e e e < < < + < + n(e + ) < n(e + ) n(e + ) < n(e + ) f( ) < f( ). Οπότε η f είναι γνησίως αύξουσα, άρα οπότε αντιστρέφεται. iii. Έχουμε: y+ f () = y y + = n(e + ) e = e + y+ y+ e e y+ e =, > 0 οπότε = n (e ), y >. Άρα + f () = ln (e ), (, + ) iv. Έχουμε: ln 5 f () < f (ln 5 ) ln ( e + ) < ln ( e ) 4 4 ( + ) < + < + < e < < ln < ln ln e ln e 9e 4

24 Άσκηση 0 Δίνεται η συνάρτηση f με f () = i. Να βρείτε το είδος μονοτονίας της f. ii. Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται. iii. Να λυθεί η εξίσωση f () = iv. Να λυθεί η ανίσωση f () i. Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το. Για κάθε, με < έχουμε: < < > και < > > άρα > f ( ) > f ( ). Οπότε η f είναι γνησίως φθίνουσα. ii. Η f είναι γνησίως φθίνουσα άρα και οπότε αντιστρέφεται. ( ) f () = f f = f () = iii. ( ) iv. Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, θα ισχύει: ( ) ( ) f () f f () f + + ( ) ( ) (Σχήμα Horner) ( ) ( ) (αφού > 0 διότι = 6 48 = < 0 ) 4

25 Άσκηση Δίνεται η γνησίως αύξουσα συνάρτηση f: για την οποία ισχύει: f(f()) + f() = + για κάθε και f () = i. Να βρείτε το f (). ii. Να βρείτε το f () iii. Να λυθεί η εξίσωση f () = iv. Να βρεθεί το συν + ηµ + lim f f + f() ( ( )) i. Η f είναι γνησίως αύξουσα στο άρα και, οπότε αντιστρέφεται. Θέτουμε όπου το f () στη δοθείσα σχέση και έχουμε: ( ( ( ))) ( ) ( ) ( ) f f f f f f + = + f () + = f () + 4 = f () f () = ii. Για = η δοθείσα σχέση γίνεται: ( ( )) f f + f() = + f() + = 5 f() = iii. Είναι: = = = (από ii) f () f () iv. Είναι: lim συν + ηµ + συν + ηµ + = lim = ( ) f f() + f() συν ηµ lim + + = 5

26 αφού είναι: συν συν = συν και lim = lim = 0 Οπότε από το κριτήριο παρεμβολής θα είναι και συν ηµ lim = 0. Όμοια και για το lim. 6

27 Άσκηση f() + ηµ ( ) Δίνεται η συνεχής στο συνάρτηση f για την οποία ισχύει ότι: lim = i. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f περνάει από το σημείο M(,) f () ii. Να βρείτε το lim f() + ηµ ( ) i. Θέτουμε: g() = f() = ( )g() + ηµ ( ). Έτσι έχουμε: limf() = lim g()( ) + ηµ ( ) = Επειδή η f είναι συνεχής στο θα ισχύει: f() = limf() = Άρα η γραφική της παράσταση περνάει από το σημείο M(,) lim f () = > 0, οπότε f () > 0, κοντά στο 0 ii. Είναι [ ] Άρα ( ) f () f () g() + ηµ ( ) lim = lim = lim = ( ) ηµ ( ) = lim[ g() ] + lim lim = ( )( + ) ( )( + ) ( ) ηµ u = 6 + lim lim = ( )( + ) u 0 u = 6 + = 4 4 7

28 Άσκηση Δίνεται η συνάρτηση f με + f () = ln +. i. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f. ii. Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της. iii. Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να μελετήσετε την f ως προς τη συνέχεια. iv. Να βρείτε τα όρια: lim f () και lim f () i. Για να ορίζεται η f, πρέπει: + > 0 > 0 < < < < < Άρα το πεδίο ορισμού της είναι το: D = (,) f ii. Η f είναι συνεχής ως σύνθεση των συνεχών συναρτήσεων f και f με + f () = ln + και f () =, αφού για κάθε (,), ισχύει: + fof () = f f () = lnf () + = ln + ( ) ( ) iii. Για κάθε, (,) με f( ) = f( ) έχουμε: f ( ) f ( ) ln ln = + = + = + = + =. Άρα η f αντιστρέφεται. Είναι: y + + f () = y y = ln + = e 8

29 y y y y y y + = e e (+ e ) = e e = e + Επειδή: y y e e < < < < < y y e + e + και y e y > e + ή < και y e > 0 που αληθεύουν για κάθε y, παίρνουμε: e f (), = e + Η f είναι συνεχής ως πηλίκο των συνεχών συναρτήσεων f () = e +. Η f είναι συνεχής ως σύνθεση των συνεχών g () = Πράγματι για κάθε, ισχύει: = = = ( ) ( ( )) g og () g g e f () Η f είναι συνεχής ως σύνθεση των συνεχών Πράγματι για κάθε R, ισχύει: = = + = ( ) ( ) h oh () h h () e f () h () e f () = e και g () e = και = + και h () =. iv. Είναι: + lim f () = lim( ln + ) Αν θέσουμε + u = και αφού για u +, θα έχουμε: 9

30 lim f () = lim (ln u + ) = + u + + lim f () = lim f () = lim ln Αν θέσουμε + + u = και αφού για u 0, έχουμε u 0 ( ) lim f () = lim ln u + = 0

31 Άσκηση 4 Δίνεται η συνάρτηση * f: και η συνάρτηση g με τύπο i. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της fog. ii. Να βρείτε συνάρτηση h για την οποία να ισχύει: ( hog )() iii. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση h είναι περιττή. + g() = ln =. + > i. Για να ορίζεται η g, πρέπει: 0 (, ) g ( ) D =,.. Άρα το πεδίο ορισμού της g είναι το: Επίσης έχουμε: * D f = οπότε το πεδίο ορισμού της fog είναι: + + Dfog = (, ) / n 0 = (, ) / = { (, ) / 0 } = (,0) (0, ). + (hog)() = h g() = h ln = ii. Ισχύει ( ) () + Θέτουμε u = ln, οπότε έχουμε: u u u u e u ln e e e u e u. αφού u e + 0, για κάθε Άρα η () γίνεται: h(u) = u e u e + ή e e + h() =. iii. Για κάθε και. Για κάθε 0 έχουμε: Άρα η h περιττή. e e e e h( ) h(). e e e e

32 ΘΕΜΑ Γ Άσκηση Δίνονται οι συνεχείς στο συναρτήσεις f και g για τις οποίες ισχύουν: f() 0 για κάθε. Οι γραφικές τους παραστάσεις τέμνονται στο A(, ). ρ = και ρ = 5 είναι δύο διαδοχικές ρίζες της g() = 0. Να αποδείξετε ότι: α) η συνάρτηση f διατηρεί σταθερό πρόσημο στο. β) g() < 0 για κάθε (, 5). γ) 4 f () lim g() = + α) Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο και f() 0 για κάθε. Έστω, με f( ) f( ) < 0. Τότε από το θεώρημα Bolzano υπάρχει ένα τουλάχιστον 0 (, ) τέτοιο ώστε f( 0) = 0 που είναι άτοπο. Άρα η f διατηρεί σταθερό πρόσημο στο. β) Η συνάρτηση g είναι συνεχής στο (, 5) και g() 0 στο (, 5) αφού και 5 είναι διαδοχικές ρίζες της g() = 0. Άρα διατηρεί σταθερό πρόσημο στο (, 5). Επίσης g() = < 0. Οπότε g() < 0 για κάθε (, 5). γ) Είναι: f () = < 0. Άρα από α) είναι f() < 0 για κάθε. Οπότε f () < 0. Επίσης από β) g() < 0. Άρα + + lim = lim =. + 4 f () f () g() 5 g()

33 Άσκηση Δίνεται η συνάρτηση f : (0, + ) με τύπο: 4 f () = + ln +. i. Να εξετάσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση f. ii. Να βρείτε το σύνολο τιμών της συνάρτησης f. iii. Να αποδείξετε ότι για κάθε α, η εξίσωση f() = α έχει μοναδική ρίζα. iv. Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικός πραγματικός αριθμός λ> 0 για τον οποίο ισχύει: 4 λ + = ln λ i. Η συνάρτηση f έχει D f = (0, + ). Για κάθε, (0, + ) με < έχουμε: < < < και < ln < ln ln < ln ln + < ln + άρα + ln + < + ln + f ( ) < f ( ). 4 4 Οπότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο (0, + ). ii. Η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο (0, + ) άρα έχει σύνολο τιμών το: f ((0, + )) = ( lim f (), lim f ()). Είναι: lim f () = lim ( + ln + ) = 0 + = lim f () = lim ( + ln + ) = ( + ) + ( + ) + = Επομένως είναι: f ((0, + )) = (, + ). iii. Η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα και έχει σύνολο τιμών το, άρα η εξίσωση f() = α, όπου α, έχει μοναδική ρίζα.

34 iv. Έχουμε: λ 4 4 λ + = ln λ + = (ln ln λ) 4 4 λ + = ln λ λ + ln λ+ = 0 f ( λ ) = 0 Αρκεί να δείξουμε λοιπόν ότι υπάρχει μοναδικό λ> 0 τέτοιο ώστε f( λ ) = 0. Αυτό ισχύει αφού 0 f ((0, + )) και η f είναι γνησίως αύξουσα στο (0, + ). 4

35 Άσκηση Δίνεται η συνάρτηση f: για την οποία ισχύει η σχέση: κάθε. i. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση είναι συνεχής στο. f () = f(), για ii. Αν το σύνολο τιμών της f είναι το, να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να βρείτε την f. iii. Να λύσετε την εξίσωση f() = 0. iv. Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και f. i. f () = f() f () + f() = + για κάθε. Για = 0 είναι f ( 0) f( 0) 0 + = +. Αφαιρώντας κατά μέλη, έχουμε: [ ] + = f () f ( 0) f() f( 0) ( 0) [ ] [ ] f() f( 0) f () + f()f( 0) + f ( 0) + f() f( 0) = ( 0) ( 0) f() f( 0) = f () + f()f( 0) + f ( 0) + Αφού f () + f()f( 0) + f ( 0) + 0, διότι είναι δευτεροβάθμιο τριώνυμο ως προς f() με διακρίνουσα: = 4f ( ) 4 (f ( ) + ) = 4f ( ) 6f ( ) 4 = f ( 0) 4 = f ( o) + < 0 Άρα: f() f( ) = f () + f()f( 0) + f ( 0) +. Οπότε 0 f() f( 0) 0 Αλλά ισχύει: lim = lim = 0 οπότε σύμφωνα με το κριτήριο παρεμβολής, θα

36 lim[f() f( )] = 0 lim f() = f( ) ii. Έστω, R με f( ) = f( ) τότε f ( ) = f ( ) f ( ) = f ( ). Επίσης f( ) = f( ) f( ) = f( ) και προσθέτοντας κατά μέλη, έχουμε: f ( ) + f( ) = f ( ) + f( ) + = + =. Άρα η f είναι - και επομένως αντιστρέφεται. Η f που είναι το. f έχει πεδίο ορισμού το σύνολο τιμών της Είναι: f () = y = f (y) Οπότε: + = + + = + f () f() y y f (y) Άρα + f () =, iii f () = 0 = f (0) = = f iv. Η y=. είναι γνησίως αύξουσα στο άρα και η f, οπότε τα κοινά τους σημεία είναι στην + f () = f() f () = = + = + = 0 = Παρατήρηση: Τις προτάσεις Α) Αν η f είναι γνησίως μονότονη τότε και η μονοτονίας. f είναι γνησίως μονότονη με το ίδιο είδος Β) Aν η f είναι γνησίως αύξουσα τότε τα κοινά σημεία των C f και C f, (αν υπάρχουν), βρίσκονται στην ευθεία y=. Πρέπει να τις αποδεικνύουμε για να τις χρησιμοποιήσουμε σε μία άσκηση. 6

37 Άσκηση 4 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f : [, ] και ο μιγαδικός αριθμός: f ( ) + f ()i z = i για τον οποίο ισχύει ότι Im(z) = και 5 Re(z). i. Να γράψετε τον z στη μορφή κ+λi, κ, λ. ii. Να αποδείξετε ότι: f ( ) + f () =. iii. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον α (, ) τέτοιο ώστε f( α ) + f( α) + = 0 α α+ i. Είναι: [ + ] + [ ] + [ + ] f ( ) f ()i ( i) f ( ) f () f ( ) f () i z = = = ( i)(+ i) f ( ) f () f ( ) + f () + i ii. f ( ) + f () Im(z) = = f ( ) + f () = iii. Για α και α η εξίσωση ισοδύναμα γίνεται: f( α ) + f( α) + = 0 ( α+ )[ f( α ) + ] + ( α ) [ f( α )] = 0 α α+ αf( α ) +α+ f( α ) + + α αf( α) 4+ f( α ) = 0 f( α ) + α = 0. = +. Η g είναι συνεχής στο [, ] Έστω g() f() συναρτήσεων. Επίσης: g( ) = f ( ) + ( ) = [ f ( ) ] g() = f () + = f () + = [ f ( ) ] + = ως άθροισμα συνεχών 7

38 6f ( ) = 6[ f ( ) ] Παρατηρούμε ότι: Διακρίνουμε τις περιπτώσεις: g( ) g( ) = 8[f ( ) ] 0. Αν g( ) g() = 0 ( g( ) = 0 ή g() = 0), τότε f ( ) = οπότε και f () = (απο 5 το (ii)). Τότε όμως θα είναι z= + i ΑΤΟΠΟΝ από την υπόθεση. Άρα θα είναι g( ) g() < 0 τότε από το θεώρημα Bolzano προκύπτει ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον α (, ) τέτοιο, ώστε g( α ) = 0 f( α ) + α = 0 ( α+ ) [ f( α ) + ] + ( α ) [ f( α )] = 0 f( α ) + f( α) + = 0 α α+ Δηλαδή το α (, ) είναι ρίζα και της αρχικής εξίσωσης. 8

39 Άσκηση 5 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f: η οποία είναι γνησίως μονότονη στο και η γραφική της παράσταση διέρχεται από τα σημεία A(, 0) και B(,). i. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα. ii. Να βρείτε το πρόσημο της f. iii. Να λύσετε την εξίσωση f (e + ) =. iv. Να λύσετε την ανίσωση f ( + 5) 0. i. Επειδή η f είναι γνησίως μονότονη και με < είναι f( ) = 0< f() =, η f είναι γνησίως αύξουσα. ii. Είναι: f ( ) = 0 και επειδή η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα (άρα και -) η τιμή που μηδενίζει την f είναι μοναδική. Επομένως για: < f() < f( ) f() < 0 > f() > f( ) f() > 0. Άρα f() < 0 για κάθε (, ) και f() > 0 για κάθε (, + ). iii. Αφού η f είναι - έχουμε: f (e + ) = f (e + ) = f () e + = e = e = = ln = ln iv. Αφού η f είναι γνησίως αύξουσα έχουμε: f ( + 5) 0 f ( + 5) f ( )

40 Άσκηση 6 Δίνονται οι μιγαδικοί αριθμοί: z = + i, z = i και z = ηµ z z,, 0 Αν z f() = να υπολογίσετε τα όρια: zz i. ii. iii. lim f () + lim f () 0 lim f + i. Είναι: z = ηµ ( + i) ( i) = (ηµ ) + (ηµ + )i, οπότε z = (ηµ ) + (ηµ + ) = 4ηµ + 4 8ηµ + 4ηµ ηµ = 8ηµ + 8 zz = ( + i)( i) = = 8 Επομένως 8ηµ + 8 ηµ f() = = + 8 Άρα 8ηµ + 8 ηµ lim f () = lim = lim + = 0 + = ηµ ηµ ηµ αφού = και lim = 0, lim = 0 οπότε, λόγω του + + ηµ κριτηρίου παρεμβολής, lim = 0. + ii. iii. ηµ lim f () = lim + = + = ηµ ηµ y lim f = lim lim + + = + = = y 0 y 40

41 Άσκηση 7 Δίνεται ο μιγαδικός αριθμός i z = +, + i. i. Να γραφεί ο μιγαδικός αριθμός z στη μορφή α+β i. ii. Να υπολογίσετε το όριο iii. Να υπολογίσετε το όριο: lim Re(z). lim Im(z) ηµ + i i( i) i + i. Είναι: z = + = + = + = + i i ii. lim Re(z) = lim + 0 = + = + ηµ iii. Για > 0, έχουμε: lim Im(z) lim lim + ηµ = ηµ = = ηµ ηµ lim = lim = = + + Αφού ηµ ηµ ηµ = και lim = lim = οπότε από το κριτήριο παρεμβολής έχουμε και ηµ lim =

42 Άσκηση 8 Δίνεται η συνάρτηση f συνεχής στο [,] για την οποία ισχύει [,]. i. Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης f() = 0. ii. Να αποδείξετε ότι η f διατηρεί πρόσημο στο διάστημα (,). + 4f () = 7 για κάθε iii. Να βρεθεί ο τύπος της f. iv. Αν επιπλέον f () = 6 να βρείτε το όριο f() lim 0. i. Αν ρ ρίζα της f() = 0, τότε έχουμε: ρ + 4f ( ρ ) = 7 ρ = 9 ρ= ή ρ=. ii. Επειδή η συνάρτηση f, ως συνεχής στο [,], είναι συνεχής στο (,) και δεν μηδενίζεται στο διάστημα αυτό, διατηρεί πρόσημο στο (,). iii. Αν f() < 0, τότε από τη σχέση + 4f () = 7 έχουμε: 7 f () =, [,] Αν f() > 0, τότε από τη σχέση + 4f () = 7 έχουμε: 7 f () =, [,] iv. f () = 6 > 0 άρα από το ερώτημα (Γ) έχουμε: 7 f () =, [,]. Οπότε 7 f() 7 lim = lim = lim = lim = lim = ( 7 + ) ( 7 + ) 4

43 Άσκηση 9 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f :[ 0, + ) για την οποία ισχύει: f () ηµ + + για κάθε > 0.Να βρείτε: i. Το όριο: lim ii. Το όριο: 7 lim ηµ. 0 iii. Το όριο: lim f (). iv. Το f (0). 0 i. lim = lim = ( ) ( + ) lim = ( ) ii. Επειδή ηµ για κάθε 0, έχουμε: ηµ = ηµ ηµ lim 7 7 = lim = Αλλά ( ) Οπότε σύμφωνα με το κριτήριο παρεμβολής θα είναι 7 lim ηµ = 0 0 iii. Για κάθε > 0 έχουμε: f () ηµ + + 4

44 ηµ f() 8 9 Αλλά lim = lim = (από i ερώτημα) ηµ + = ηµ + = + = 7 lim lim (από ii ερώτημα) Άρα σύμφωνα με το κριτήριο παρεμβολής είναι lim f () = 0 iv. Αφού η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [ 0, + ), είναι συνεχής και στο = 0. Άρα f(0) = limf() =. 0 44

45 Άσκηση 0 Δίνεται η συνάρτηση f: για την οποία ισχύει: (fof )() + f () = + για κάθε και f () = 5. i. Να βρείτε το f (5). ii. Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται. iii. Να βρείτε το f (). f f ( + 7) =. iv. Να λύσετε την εξίσωση: ( ) i. Η σχέση (fof )() + f () = + ισχύει για κάθε οπότε για = έχουμε: f(f()) + f() = + f(5) + 0= 5 f(5) = 5 ii. Έστω, με f( ) = f( ), τότε έχουμε: f( ) = f( ) f(f( )) = f(f( )) (επειδή η f είναι συνάρτηση) και f( ) = f( ) f( ) = f( ) άρα f(f( )) + f( ) = f(f( )) + f( ) + = + = οπότε η f είναι, άρα αντιστρέφεται. iii. Θέτουμε όπου το f () και έχουμε: f (f (f ())) f (f ()) f () f () 4 f () + = + + = f () f () 4 + = =. iv. Έχουμε: f(f ( 7) ) f ( 7) f () + = + = f ( 7) 5 7 f(5) = + = + + = 5 = ή =. 45

46 Άσκηση Δίνονται η συνάρτηση f :[,5], ο μιγαδικός αριθμός g() = f ( + ) + f ( + ). i. Να γράψετε τον z στη μορφή α+β i. ii. Αν ο z είναι φανταστικός να αποδείξετε ότι f (5) = f (). iii. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της g. f () i z = και η συνάρτηση g με + f (5)i i. Είναι: [ f () i][ f (5)i] f() i f() f(5) f()f(5) + z= = = i f (5)i 4 f (5) 4 f (5) 4 f (5) f () f (5) ii. z φανταστικός άρα Re(z) = 0 = 0 f (5) = f (). 4 + f (5) iii. Πρέπει: και και και Άρα D [, ] g =. 46

47 Άσκηση Δίνεται η συνάρτηση f: με τύπο f () = z i + για κάθε, όπου z μιγαδικός με z = και < Im(z) <. Να αποδείξετε ότι: i. f () = Im(z) για κάθε ii. Η f είναι συνεχής. iii. Υπάρχει ( 0,5) 0 τέτοιος, ώστε f( 0) = 6 i. Είναι: z i = (z i)(z + i) = z + zi zi + z i = + (z z)i + 4 z i = Im(z) + 4. Άρα f() = Im(z) για κάθε (Αφού Δ<0,από υπόθεση, επειδή < Im(z) < ) ii. Η f είναι συνεχής ως σύνθεση των συνεχών συναρτήσεων f () = + f () Im(z) 4 = + και Γιατί για κάθε, ισχύει: (fof )() = f (f ()) = Im(z) = f() iii. Είναι: f (0) = 5 και f (5) = z 5i + z 5i + = 7 Επίσης η f είναι συνεχής στο [ 0,5 ] (από ii), άρα σύμφωνα με το θεώρημα ενδιαμέσων τιμών η f παίρνει όλες τις τιμές μεταξύ των f (0) = 5 και 7 (αφού f (5) 7 ). Επομένως υπάρχει ( 0,5) τέτοιος, ώστε f( 0) =

48 Άσκηση Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f: για την οποία ισχύει *, α. i. Να αποδείξετε ότι η f διατηρεί σταθερό πρόσημο στο. ii. Αν f (0) = να βρείτε τον τύπο της f. f () =α + α + για κάθε iii. Να υπολογίσετε το όριο: iv. Να υπολογίσετε το όριο: f () lim, α< f () lim, α> + 4 f () =α + α + = α + 0 για κάθε i. Είναι ( ) Η f είναι συνεχής στο και f() 0 για κάθε άρα, η f διατηρεί σταθερό πρόσημο στο. ii. Επειδή f (0) = είναι f() < 0 για κάθε f() = α + = α Άρα ( ) iii. f () lim = α lim = lim + =, αφού α α 0 < <, 0 < < και 0< < άρα α lim = lim = lim =

49 iv. f () lim 4 + = α lim 4 + = lim =, αφού + 4 α α >, > και 0< < άρα α lim = lim = 0 και lim = + 49

50 Άσκηση 4 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f: για την οποία ισχύει:. i. Να αποδείξετε ότι: f (0) 4 και f () f () + για κάθε ii. Να βρείτε το όριο: iii. Να βρείτε το όριο:. 4 lim f 0 + ηµ 5 f 4 lim 0 + ηµ. iv. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ξ [ 0,] τέτοιο, ώστε f( ξ) ξ= 0. i. Η σχέση Για = 0, έχουμε: f () + ισχύει για κάθε 4f (0) f (0) 4 Για =, έχουμε: 4f () f () 4 ii.για 0, θέτουμε όπου το στη δοσμένη σχέση και έχουμε: f + + f Είναι: 4 lim + = και 4 lim + = Άρα από το κριτήριο παρεμβολής έχουμε: 4 lim f 0 = 4 50

51 iii. Είναι: lim ηµ + ηµ = lim = = + ηµ ηµ f 4 f αφού 4 lim f 0 = 4 ηµ ηµ ηµ u (από ii), lim = lim = lim = = 0 0 u 0 u iv. Έστω g() = f() Η g είναι συνεχής στο [ 0, ]. Επίσης ισχύει: g(0) g() f (0) [ f () ] 0 = < αφού f (0) f (0) 0 4 > και f () f () <. 4 Άρα από το θεώρημα Bolzano υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ (0,) τέτοιο ώστε g( ξ ) = 0 f( ξ) ξ= 0 5

52 Άσκηση 5 f () 4 i.αν lim =, να βρείτε το lim f (). 0 0 ii. Δίνεται η συνάρτηση g: για την οποία ισχύει: g() + συν ηµ +, για κάθε. Να βρείτε το lim g(), αν είναι γνωστό ότι υπάρχει και είναι πραγματικός αριθμός. 0 iii. Να βρείτε το όριο: f () + ηµ () lim 0 εϕ + g() i. Θέτουμε: f() 4 h() 4 h() = f() = + Έτσι, έχουμε: h() + 4 lim f () = lim = 0 0 ii. Είναι: g() + συν ηµ +, για κάθε οπότε έχουμε: g() συν ηµ + Αν > 0, τότε: συν ηµ + ( συν ) ηµ g() g() + και επομένως lim g() 0 + lim g() Αν < 0, τότε: επομένως συν ηµ + ( συν ) ηµ g() g() + και lim g() 0 + lim g() 0. Άρα lim g() = 0 0 5

53 iii. Είναι: f () + ηµ () f () lim = lim = = φ + g() 0 φ + + g() ηµ () Αφού ηµ ηµ ηµ ηµ () () () u lim = lim 4 = 4lim 0 0 ( = 4lim = 4 ) 0 () u 0 u και φ ηµ lim = lim = 0 0 συν 5

54 Άσκηση 6 Δίνεται η συνάρτηση f: για την οποία ισχύει: i. Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να ορίσετε την f() + f () = 4 + για κάθε. f. ii. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα. iii. Να βρείτε τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και αν γνωρίζετε ότι αυτά βρίσκονται πάνω στην ευθεία με εξίσωση y=. iv. Να λυθεί η εξίσωση: f ( e ) f ( ) =. f, i. Έστω, με f( ) = f( ), τότε έχουμε: f( ) = f( ) f ( ) = f ( ) f ( ) = f ( ) και f( ) = f( ) f( ) = f( ) άρα f ( ) + f( ) = f ( ) + f( ) 4 + = 4 + οπότε η f είναι, άρα αντιστρέφεται. Θέτουμε όπου το f () στη δοθείσα σχέση και έχουμε: ( ) ( ) + = + f f () f f () 4f () 4f () + = + + f () =. 4 ii. Για κάθε, R με < έχουμε: < < < και < < < άρα < + <

55 f ( ) < f ( ), οπότε f γνησίως αύξουσα. iii. Έχουμε: f () f() f () = = + = = = 4 0. iv. Η f είναι, οπότε έχουμε: f (e ) f ( ) e e 0 = = + = () Η () έχει προφανή ρίζα την =. Έστω = +. Για κάθε, με < έχουμε: g() e < < e < e e < e και < < άρα e + < e + g( ) < g( ) Οπότε g γνησίως αύξουσα στο. Επομένως η ρίζα = είναι μοναδική. 55

56 Άσκηση 7 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f στο και ο μιγαδικός αριθμός z = f() + ( ηµ )i, τέτοιος ώστε: z Re(z) Im(z) + = + 0. i. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g() = f() ηµ διατηρεί σταθερό πρόσημο στο. ii. Να βρείτε τη συνάρτηση f αν f (0) = 0. iii. Να βρείτε το f () + συν 0 lim 0 i. Είναι: z = + Re(z) Im(z) + 0 f () + 4ηµ = + 4f () ηµ + 0 [ ] f () ηµ = + 0 () Υποθέτουμε ότι η συνάρτηση g δεν διατηρεί σταθερό πρόσημο, τότε θα υπάρχουν, τέτοια ώστε: g( )g( ) < 0 Άρα, σύμφωνα με το θεώρημα του Bolzano υπάρχει ένα τουλάχιστον (, ) g( 0) = 0. ώστε 0 R Οπότε: () g( ) = 0 g ( ) = = 0 που είναι άτοπο ( = < 0 ) ii. Είναι: f (0) = 0 > 0, άρα από (i) έχουμε: f () = ηµ iii. Είναι: lim + συν + + ηµ + συν = lim = f () ηµ συν = lim + lim + lim =

57 = lim = ( + + ) 57

58 Άσκηση 8 Δίνονται οι συναρτήσεις f() = + και g() =. i. Να βρείτε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων f και g. ii. Να ορισθεί η συνάρτηση fog. iii. Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να βρείτε την iv. Να βρείτε το είδος της μονοτονίας της συνάρτησης fofog. f. i. Για να ορίζεται η f, πρέπει: + 0 Άρα το πεδίο ορισμού της είναι το: D [, ) Το πεδίο ορισμού της g είναι το: f = +. D g = (πολυωνυμική) ii. Το πεδίο ορισμού της fog είναι: fog { } { } ( ] D = / = / =, Άρα για κάθε (,] έχουμε: ( fog )() = f ( g() ) = + = iii. Για κάθε, [, ) + έχουμε: f( ) = f( ) + = + =. Άρα, η f αντιστρέφεται. Έστω f() = y y= + y+ = +, (πρέπει y ) = (y + ) οπότε f () = + με ( ) iv. Για κάθε, [, ) + με < έχουμε: < + < + + < + f( ) < f( ). Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα. Για κάθε, με < έχουμε: 58

59 < > g( ) > g( ). Άρα η g είναι γνησίως φθίνουσα. fofog fo(fog) { } D = D = (,] / = (,]. Για κάθε, (,] με g γν.φθίνουσα f γν.αύξουσα < g( ) > g( ) f(g( )) > f(g( )) ( ( ( ) )) f f( g( ) ) f f g ( ) >. Άρα η συνάρτηση fofog είναι γνησίως φθίνουσα στο (,]. 59

60 Άσκηση 9 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f με + κηµ, < 0 f() = λ, = > 8 6, 0 i. Να βρείτε τα κλ., ii. Να υπολογίσετε το όριο: iii. Να υπολογίσετε το όριο: lim f (). + lim f (). iv. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f () = ln(8 + ) έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα ( 0, ). i. Η f είναι συνεχής στο, άρα και στο 0 = 0 f : συνεχής στο = 0 limf() = limf() = f(0) ηµ +κ +κηµ +κ lim f () = lim = lim = = +κ ( ) lim f () = lim = 4 f (0) = λ Άρα: λ= 4 και +κ= 4 κ= ii. Για κ= και λ= 4 έχουμε: + ηµ, < 0 f() = 4, = 0 οπότε: 8 6, > 60

61 ( ) = + + = = lim f () lim 8 6 lim lim = ( + ) = iii. Είναι: ηµ + + ηµ ηµ lim = lim = lim + = 0, αφού: ηµ ηµ ηµ = και lim = lim = 0, οπότε από το κριτήριο παρεμβολής έχουμε: ηµ lim = 0 iv. Θεωρούμε τη συνάρτηση g() = f () ln(8 + ), [ 0,] Η g είναι συνεχής στο [ 0, ] (ως σύνθεση και αποτέλεσμα πράξεων συνεχών) Επίσης: g(0) = f (0) = 4 > 0 e g() = f () ln 9 = ln 9 = ln < 0 9 Άρα από το θεώρημα Bolzano έχουμε ότι η εξίσωση g() = 0 f() = ln(8 + ) έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (0,). 6

62 Άσκηση , (,0) (0, ) 4( ) Δίνεται η συνάρτηση f με f() = κ+, (, + ) ( 4) και η g : { 0,} για την οποία ισχύει: ηµ g() + lim = 5 και g( + ) = g() + f() για κάθε 0 Να βρείτε: i. Το κ αν υπάρχει το lim f (). ii. Το όριο iii. Το όριο iv. Το όριο lim f (). 0 lim g(). 0 lim g() ( )( ) i. Είναι: lim f () = lim = lim = 4( ) 4 ( ) 6 κ + lim f () = lim ( )( + ) + + Έχουμε: lim ( κ + ) = κ+ + και Αν lim ( )( + ) = 0 + κ+ 0 κ τότε το lim f () = + ή. + Αν κ+ = 0 κ= τότε έχουμε: 6

63 + ( ) lim f () = lim = lim =. ( )( + ) 4( )( + ) Δηλαδή υπάρχει το lim f () αν και μόνο αν κ= ii. Είναι: ( ) ( )( ) ( ) lim f () lim lim = = = 4 iii. Θέτουμε: ηµ g() + h() = ηµ g() = h() και για 0 έχουμε: h() lim g() = lim = 5lim lim = 5 = 0 0 ηµ 0 ηµ 0 ηµ = u+ lim g() = lim g(u + ) = lim g(u) + f (u) = + ( ) = iv. Είναι: [ ] u 0 u 0 6

64 ΘΕΜΑ Δ Άσκηση Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: 5 5 * f() = z + z,, z C α) Να εξετάσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση f. β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f. γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f() = 0 έχει ακριβώς μία ρίζα στο διάστημα ( 0, z ). 5 f() + z δ) Αν lim =, να βρείτε την καμπύλη του μιγαδικού επιπέδου, στην οποία 0 ηµ ανήκουν οι εικόνες του μιγαδικού αριθμού z. α) Για κάθε, με < έχουμε: < < > και < < z > z 5 5 z + z > z + z. Άρα z + z > z + z f( ) > f( ). Οπότε η f είναι γνησίως φθίνουσα στο. β) Η f έχει πεδίο ορισμού το, είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα, άρα έχει σύνολο τιμών το: ( ) f( ) = lim f(), lim f() Είναι: 5 5 ( ) lim f () = lim z + z = + 5 ( ) ( ) lim = + = 5 5 ( ) lim f () = lim z + z = 64

65 5 ( ) ( ) lim = = + Επομένως είναι: f(r) = (, + ) γ) Για τη συνεχή συνάρτηση f στο 0, z, ισχύουν: 5 f (0) = z > 0 ( ) f z = z z + z = z < 0 Άρα από το θεώρημα Bolzano η f() = 0 έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο ( ) είναι γνησίως φθίνουσα στο ( 0, z ) η ρίζα είναι μοναδική. 0, z και επειδή η f δ) f() + z lim 0 ηµ 5 = lim z z z + + ηµ = ( ) + z + z z lim = lim = = 0 0 ηµ ηµ Άρα οι εικόνες του z στο μιγαδικό επίπεδο, ανήκουν στο μοναδιαίο κύκλο. 65

66 Άσκηση Δίνεται η συνάρτηση f με f() = ln + e + 4. i. Να εξετάσετε ως προς τη μονοτονία την f. ii. Να υπολογίσετε τα όρια: lim f () 0 και lim f (). + iii. Να λυθεί η εξίσωση f() = e iv. Να βρείτε τον πραγματικό θετικό αριθμό μ για το οποίο ισχύει: ( µ + ) 6µ ln 4µ ln(µ + ) 4( µ + ) = e e 8µ i. Η συνάρτηση f έχει D f = (0, + ). Για κάθε, (0, + ) με < έχουμε: < < ln < ln ln < ln και < < e < e και < 4 < 4 4 < 4. Άρα ln + e + 4 < ln + e + 4 f( ) < f( ). Οπότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο (0, + ). ii.είναι: lim f () lim(ln e 4 ) = + + = + + = αφού lim ln = lim ln u =, και 0 u 0 lim e u lim e 0 u 0 = =. lim f () lim (ln e 4 ) + + = + + = + αφού lim ln = lim ln u = + και + u + lim e + = u lim e = + u + 66

67 iii. f() = e f() = f =, (αφού η f γνησίως αύξουσα άρα και -) και η ρίζα είναι μοναδική. iv. Είναι: ( µ + ) 6µ ln4µ ln(µ + ) 4( µ + ) = e e 8µ 6µ ( µ + ) ln4µ+ e + 8µ= ln( µ + ) + e + 4( µ + ) ( µ ) ( µ + ) ln ( µ ) + e + 4 ( µ ) = ln( µ + ) + e + 4( µ + ) f( µ ) = f( µ + ) µ + = µ µ= (Διπλή ρίζα). 67

68 Άσκηση Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f: για την οποία ισχύουν οι συνθήκες: f () ηµ, για κάθε. 4f () + f ( + ) = 0, για κάθε. i. Να βρείτε το όριο lim f (). 0 ii. Να βρείτε το f (). iii. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει τη γραφική παράσταση της συνάρτησης g() = σε ένα τουλάχιστον σημείο με τετμημένη 0 (0,). i. Ισχύει: ηµ f (), Για > 0, έχουμε: f () f () ηµ ηµ ηµ ηµ + f() αλλά: ηµ lim + = και ηµ lim + = Για < 0, έχουμε: ηµ f() ηµ + + αλλά 4 4 ηµ lim + = 4 0 και ηµ lim + = 4 0 οπότε λόγω του κριτηρίου παρεμβολής έχουμε: lim f () = 0 Άρα lim f () = lim f () = και επομένως lim f () =

69 ii. Η σχέση 4f () + f ( + ) = 0 ισχύει για κάθε R άρα και για = 0 οπότε έχουμε: 4f (0) + f () = 0. Αλλά f συνεχής οπότε: f(0) = limf() =. 0 Άρα 4 + f () = 0 f () = 67. iii. Αρκεί να υπάρχει o (0,) τέτοιο, ώστε f( 0) = g( 0) f( 0) g( 0) = 0 Έστω h() = f() g(), [0,]. Είναι: h(0) = f (0) g(0) = = > 0 h() = f () g() = 67 < 0 Οπότε: 67 h(0)h() = < 0 Επειδή η h είναι συνεχής στο [0,], ως διαφορά συνεχών συναρτήσεων, από το θεώρημα Bolzano συμπεραίνουμε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον 0 (0,) τέτοιο, ώστε f( 0) = g( 0). 69

70 Άσκηση 4 Δίνεται η συνάρτηση f με f() = z + z, z C i. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f. ii. Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται. f iii. Αν οι γραφικές παραστάσεις των f και έχουν μόνο ένα κοινό σημείο πάνω στην ευθεία με εξίσωση y=, να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων του z. iv. Αν οι εικόνες των μιγαδικών z, z ανήκουν στον προηγούμενο γεωμετρικό τόπο, να αποδείξετε ότι 7z z. i. Πρέπει: z 0 z. Άρα Df = z, + ii. Για κάθε, Df με < έχουμε: < < z < z z < z z + z = z + z f( ) < f( ). Οπότε η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα άρα και - οπότε αντιστρέφεται. iii. Η f είναι γνησίως αύξουσα άρα για κάθε D έχουμε: f f() f () f() z z = = + = z = z+ z= 4z + + 4z ( ) + z + 4z + z= 0 Πρέπει: = 0 (αφού οι C,C έχουν μόνο ένα κοινό σημείο) f f 70

71 ( ) 4 4z 4z+ 6z z= 0 z= 7 Άρα ο γεωμετρικός τόπος είναι κύκλος με κέντρο 0( 0,0 ) και ακτίνα ρ= 7 iv. Αφού οι εικόνες των μιγαδικών z,z ανήκουν στον προηγούμενο γεωμετρικό τόπο ισχύει: z z 7 z z 7 7

72 Άσκηση 5 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f: και ο μιγαδικός αριθμός z = + f ()i για τον οποίο ισχύει z+ 9i = z+ i. Να αποδείξετε ότι: i. z = ii. f () = 8 0 iii. Υπάρχει τουλάχιστον ένα 0 (0, ) τέτοιο, ώστε: f ( ) + 9 = i. Είναι: ( )( ) ( )( ) z+ 9i = z+ i z+ 9i = 9 z+ i z+ 9i z 9i = 9 z+ i z i z 9zi + 9zi + 8 = 9 z 9zi + 9zi z = 7 z = ii. Είναι: z = + f ()i = 9 + f () = 9 f () = 8 iii. Έστω g() = f () Η g είναι συνεχής στο [ 0, ]. Επίσης g(0) = 8 > 0 και Άρα g(0) g() 0 g( ) = 0 f ( ) + 9 = g() = 6f () = 7 < 0. <, οπότε λόγω του θεωρήματος του Bolzano, υπάρχει ( 0, ) 0 0 ώστε 7

73 Άσκηση 6 Δίνεται συνάρτηση f με z i, + + αν < f() = ( ) ηµ + z + 4i, αν > 4 Αν υπάρχει το lim f () τότε: i. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων του z. ii. Να βρείτε το σημείο του γεωμετρικού τόπου που απέχει την ελάχιστη απόσταση από την αρχή των αξόνων. iii. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον α ( 0,) τέτοιο ώστε 4e α+ = 5α z +. i. Αφού υπάρχει το lim f () θα ισχύει: 0 lim f () = lim f () + Είναι: lim f () = lim z i + + = lim + z + i = + z + i ( )( + )( + ) 4 και ηµ ( ) lim f () = lim + z + 4i = + z + 4i Άρα διότι ηµ ( ) ηµ u lim = lim = + u 0 u + z + i = + z + 4i z + i = z + 4i 4 4 ( z + i)( z i) = ( z + 4i)( z 4i) z zi + zi + 9 = z z 4zi z + + 4i + 4zi 4i + 6 zi zi = z z + 8 (z z)i + z + z = 8 7

74 y + = 8 y 4 = 0 Επομένως ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του z είναι η ευθεία με εξίσωση: y 4= 0 ii. Έστω M( 0,y 0) το ζητούμενο σημείο του γεωμετρικού τόπου. Το σημείο M είναι το σημείο τομής των ευθειών ε : y 4= 0 και της ε, κάθετης προς την ευθεία από την αρχή των αξόνων. Έχουμε: λελε = λε =, οπότε ε :y=. y 4= 0 ( = y = και y= ) Άρα M(, ) iii. Έστω + g() 4e 5 z =. Είναι: g(0) = 4e > 0 z d(0, ε ) = 5 z 0 4e 5 z 4e 0 4e 5 z 4e 0 g() < 0. Άρα λόγω του θεωρήματος του Bolzano υπάρχει ένα τουλάχιστον α (0,) τέτοιο, ώστε α+ g( α ) = 0 4e = 5α z + 74

75 Άσκηση 7 Δίνεται η συνεχής και γνησίως αύξουσα στο συνάρτηση και οι μιγαδικοί αριθμοί z = f () + i και z = f (4) + i. i. Να βρεθεί το Re(zz ). ii. Να βρεθεί το Im(zz ) iii. Αν ο zz είναι φανταστικός αριθμός να αποδείξετε ότι η εξίσωση f() = 0 έχει μια μόνο ρίζα στο (, 4 ) iv. Να αποδείξετε ότι Re(zz ) > 0 αν είναι γνωστό ότι ο zz είναι πραγματικός. i. Είναι: [ ][ ] [ ] [ ] z z = f () + i f (4) i = 6f ()f (4) f () + 4f (4) i Άρα Re(zz ) = 6f ()f (4) + 6 ii. Από (i) έχουμε: Im(zz ) = 9f () + 4f (4) iii.επειδή zz φανταστικός θα ισχύει: Re(zz ) = 0 f () f (4) = (από (i)) Η f είναι συνεχής στο [, 4 ]. Άρα λόγω του θεωρήματος Bolzano η f έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο (, 4 ) και επειδή είναι γνησίως αύξουσα, η ρίζα είναι μοναδική. 4 iv. Αφού zz πραγματικός, θα ισχύει Im(zz ) = 0 f () = f (4) (από (ii)). 9 8 Άρα Re(zz ) = 6f ()f (4) + 6 = f (4) + 6 > 0 75

76 Άσκηση 8 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f :R R τέτοια ώστε: κάθε () και η γραφική της παράσταση διέρχεται από το σημείο i. Να βρείτε τα κ και λ ii. Αν κ= και λ= να βρείτε την f. f() iii. Να βρείτε το όριο: lim 0 συν. κηµ = f() + + ηµ λ για A 0, i. A Cf, άρα Η σχέση () για λ= γίνεται: f (0) = λ= κηµ = f() + + ηµ και για 0έχουμε: κηµ + + ηµ f() = οπότε: ηµ ηµ lim f () = lim κ + lim =κ ηµ Αλλά η f είναι συνεχής στο 0, οπότε: limf() = f(0) κ = κ= 0 ( ) ii. Η σχέση () για κ=λ= γίνεται: Για 0 η τελευταία γίνεται: Επίσης έχουμε: f (0) = ηµ = f() + + ηµ. ηµ + + ηµ f() =. Άρα f() ηµ + + ηµ =, 0, = 0 76

77 iii. Είναι: f() ηµ + + ηµ ηµ + ηµ lim = lim = lim lim = 0 0 συν συν συν συν ηµ + lim = = 0 συν (+ + ηµ ) 77

78 Άσκηση 9 Δίνεται η συνάρτηση f με f() = + 4 i. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα. ii. iii. Να βρείτε το όριο Να βρείτε το όριο lim f (). lim f () + iv. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f() = κ έχει μία ακριβώς ρίζα στο για κάθε κ. i. Το πεδίο ορισμού της f είναι το, αφού Είναι: + 4 f() = = + 4 0για κάθε. Για κάθε, με < έχουμε: < < + < + και < > 4 < 4 αφού η συνάρτηση είναι γνησίως φθίνουσα. Άρα + < + < 4 4 f( ) f( ) οπότε η f είναι γνησίως αύξουσα., ii. Είναι: = + = + + =, lim f () lim 4 ( ) 4( ) αφού 0< < οπότε: lim = +. 78

79 iii. Είναι: lim f () = lim + 4 = + ( ) + 4 0=+ + + αφού 0< < οπότε: lim = 0. +, iv. Η f είναι συνεχής (πράξεις συνεχών), είναι και γνησίως αύξουσα άρα ( ) f( ) = lim f(), lim f() = ( +, ). + Το κ περιλαμβάνεται στο σύνολο τιμών της f, οπότε η εξίσωση f() =κ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο και επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, η ρίζα είναι μοναδική. 79

Επαναληπτικά θέματα στα Μαθηματικά προσανατολισμού-ψηφιακό σχολείο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επαναληπτικά θέματα στα Μαθηματικά προσανατολισμού-ψηφιακό σχολείο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο -ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απο το Ψηφιακό Σχολείο του ΥΠΠΕΘ Επιμέλεια: Συντακτική Ομάδα mathpgr Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΜΑ Α Άσκηση z, z μιγαδικοί αριθμοί να αποδείξετε ότι: Αν z z = z z Έχουμε: z z = z z ( z z ) ( z z ) = z z z z = z z z z z z = z z z z. Το τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ [Ενότητα Προσδιορισμός των Τοπικών Ακροτάτων - Θεώρημα Εύρεση Τοπικών Ακροτάτων του κεφ..7 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΟΡΙΟ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΟΡΙΟ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΟΡΙΟ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ -ΟΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση; Έστω Α ένα υποσύνολο τουr Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α μια διαδικασία (κανόνα)

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα. Η θεωρία και τι προσέχουμε. x, ισχύει: lim f (x) f ( ).

Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα. Η θεωρία και τι προσέχουμε. x, ισχύει: lim f (x) f ( ). Κεφάλαιο 4 Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα 411 Ερώτηση θεωρίας 1 Η θεωρία και τι προσέχουμε Πότε μια συνάρτηση f θα λέμε ότι είναι συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα (, ) αβ; Απάντηση Μια συνάρτηση f θα λέμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Παύλος Βασιλείου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Παύλος Βασιλείου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παύλος Βασιλείου Σε όλους αυτούς που παλεύουν για έναν καλύτερο κόσμο ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΟΡΙΟ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ -ΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

0x2 = 2. = = δηλαδή η f δεν. = 2. Άρα η συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο [0,3]. Συνεπώς δεν. x 2. lim f (x) = lim (2x 1) = 3 και x 2 x 2

0x2 = 2. = = δηλαδή η f δεν. = 2. Άρα η συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο [0,3]. Συνεπώς δεν. x 2. lim f (x) = lim (2x 1) = 3 και x 2 x 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO - ΠΡΟΣΗΜΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοτονία - Ακρότατα - 1 1 Αντίστροφη Συνάρτηση

Μονοτονία - Ακρότατα - 1 1 Αντίστροφη Συνάρτηση 4 Μονοτονία - Ακρότατα - Αντίστροφη Συνάρτηση Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Μονοτονία συνάρτησης Μια συνάρτηση f λέγεται: Γνησίως αύξουσα σ' ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια συνάρτησης σε κλειστό διάστημα

Συνέχεια συνάρτησης σε κλειστό διάστημα 8 Συνέχεια συνάρτησης σε κλειστό διάστημα Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 Μια συνάρτηση f θα λέμε ότι είναι: i Συνεχής σε ένα ανοιχτό διάστημα (α,β) όταν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του διαστήματος (α,β)

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ /4/7 έως τις /4/7 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: Πέμπτη Απριλίου 7 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α Έστω μία συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 8Α ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ A ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πότε μια συνάρτηση λέγεται συνεχής σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού o της ; Απάντηση : ( ΟΜΟΓ, 6 ΟΜΟΓ, 9 Β, ΟΜΟΓ, 5 Έστω μια συνάρτηση και ένα σημείο του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151 ο. x -f(t) 2f(x)+f (x)= 2 e dt και f(0) = 0.

ΘΕΜΑ 151 ο. x -f(t) 2f(x)+f (x)= 2 e dt και f(0) = 0. ΘΕΜΑ 5 ο Έστω συνάρτηση f :[0, + ) παραγωγίσιμη στο διάστημα [0, + ) για την οποία ισχύει : 2 -f(t) 2f()+f ()= 2 e dt και f(0) = 0. i) Να δείξετε ότι + f() 0 για κάθε є [0, + ). ii) Να δείξετε ότι η f

Διαβάστε περισσότερα

A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 8Α ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ A ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πότε μια συνάρτηση λέγεται συνεχής σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού o της ; Απάντηση : ( ΟΜΟΓ, 6 ΟΜΟΓ, 9 Β, ΟΜΟΓ, 5 Έστω μια συνάρτηση και ένα σημείο του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Τύποι - Βασικές έννοιες

ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Τύποι - Βασικές έννοιες Τύποι - Βασικές έννοιες Όρια - Συνέχεια 37. ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Τύποι - Βασικές έννοιες Με τη βοήθεια του παρακάτω θεωρήματος διευκολύνεται ο υπολογισμός ορίων (άλγεβρα ορίων): Αν τα όρια lim f () και lim g()

Διαβάστε περισσότερα

5o Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2016

5o Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2016 5o Επαναληπτικό Διαγώνισμα 6 Διάρκεια: 3 ώρες ΘΕΜΑ A Α Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ Να αποδείξετε ότι αν η f είναι συνεχής στο Δ και f για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Mαθηματικά Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ. Λυκείου Ανάλυση Κεφ. 1 ο ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Mαθηματικά Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ. Λυκείου Ανάλυση Κεφ. 1 ο ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Γ. Λυκείου Ανάλυση Κεφ. ο Γ / ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ [Ενότητα Μονοτονία Συνάρτησης του κεφ.2.6 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ [Ενότητα Μονοτονία Συνάρτησης του κεφ.2.6 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ [Ενότητα Μονοτονία Συνάρτησης του κεφ..6 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα 1. ΘΕΜΑ Β Να μελετηθούν ως προς την μονοτονία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

α) () z i z iz i Αν z i τότε i( yi) i + + y y y ( y) i i y + 4y + 4, y y 4. Άρα z i. 4 β) ( z) z i z z i z ( i) z, οπότε ( z ) i z z Άρα z z γ) Αν z τ

α) () z i z iz i Αν z i τότε i( yi) i + + y y y ( y) i i y + 4y + 4, y y 4. Άρα z i. 4 β) ( z) z i z z i z ( i) z, οπότε ( z ) i z z Άρα z z γ) Αν z τ Λυμένα θέματα στους Μιγαδικούς αριθμούς. Δίνονται οι μιγαδικοί z, w και u z w. α) Να αποδείξετε ότι ο μιγαδικός z είναι φανταστικός αν και μόνο αν ισχύει z z. β) Αν για τους z και w ισχύει: z + w z w,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στις Συναρτήσεις και τα Όρια τους

Διαγώνισμα στις Συναρτήσεις και τα Όρια τους Διαγώνισμα στις Συναρτήσεις και τα Όρια τους 8-9 Θέμα Α Α Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f β) Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα παρακάτω όρια

Διαβάστε περισσότερα

1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 73 8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ρισμός της συνέχειας Έστω οι συναρτήσεις g h παρακάτω σχήματα των οποίων οι γραφικές παραστάσεις δίνονται στα C h 6 l ( C l g( C g l l (a Παρατηρούμε ότι:

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Διαγώνισμα περιόδου στις Συναρτήσεις και τα Όρια

2 ο Διαγώνισμα περιόδου στις Συναρτήσεις και τα Όρια Θέμα Α ο Διαγώνισμα περιόδου 7-8 στις Συναρτήσεις και τα Όρια Α Πότε μια συνάρτηση f είναι συνεχής στο α,β ; Μονάδες Α Να διατυπώσετε το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών και να κάνετε την γεωμετρική του ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1η Να βρείτε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων: 5 α) f β) f 1 1 9 γ) f δ) f log 1 4 ημ ημ συν ε) f α) Για να ορίζεται η f() πρέπει και αρκεί + (1) Έχουμε: (1).(

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Τεστ προετοιμασίας Θέμα 1 ο

1 ο Τεστ προετοιμασίας Θέμα 1 ο ο Τεστ προετοιμασίας Θέμα ο Σε κάθε μια από τις ακόλουθες προτάσεις αφού πρώτα σημειώσετε το Σ (σωστή) ή το Λ (λανθασμένη), στη συνέχεια να δώσετε μια σύντομη τεκμηρίωση της όποιας απάντησή σας Αν για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α Άσκηση i. Έστω μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δ. Αν F είναι μια παράγουσα της στο Δ, τότε να αποδείξετε ότι: όλες οι συναρτήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαθητής που έχει μελετήσει τo κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση:

Ο μαθητής που έχει μελετήσει τo κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση: Ο μαθητής που έχει μελετήσει τo κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση:. Να μπορεί να βρίσκει απο τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης το πεδίο ορισμού της το σύνολο τιμών της την τιμή της σε ένα σημείο..

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Κανιστράς Δημήτριος. Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Μια πρώτη επανάληψη Απαντήσεις των ασκήσεων

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Κανιστράς Δημήτριος. Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Μια πρώτη επανάληψη Απαντήσεις των ασκήσεων Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Κανιστράς Δημήτριος Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Μια πρώτη επανάληψη Απαντήσεις των ασκήσεων Άσκηση i. Δίνεται η γνησίως μονότονη συνάρτηση f : A IR. Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ο δείγμα ΘΕΜΑ ο Α. Έστω μία συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα α,β. Αν G είναι μία παράγουσα της f στο α,β τότε να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Κανιστράς Δημήτριος. Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Μια πρώτη επανάληψη Απαντήσεις των ασκήσεων.

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Κανιστράς Δημήτριος. Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Μια πρώτη επανάληψη Απαντήσεις των ασκήσεων. Άσκηση Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Κανιστράς Δημήτριος Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Μια πρώτη επανάληψη Απαντήσεις των ασκήσεων Μέρος ο i. Δίνεται η γνησίως μονότονη συνάρτηση f : A IR. Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

lim f ( x ) 0 gof x x για κάθε x., τότε

lim f ( x ) 0 gof x x για κάθε x., τότε Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου, ο Κεφάλαιο-Συναρτήσεις ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Α Πότε λέμε ότι μία συνάρτηση f είναι «-» στο πεδίο ορισμού της Α (Μονάδες7)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Α Ρ Τ Η Σ Ε Ι Σ

Σ Υ Ν Α Ρ Τ Η Σ Ε Ι Σ 33 Θ Ε Μ Α Τ Α με λύση Σ Υ Ν Α Ρ Τ Η Σ Ε Ι Σ Επιμέλεια: Νίκος Λέντζος Καθηγητής Μαθηματικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης Από το βιβλίο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (έκδοση 4) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ τεύχος Α Αναστάσιου Χ. Μπάρλα μα προσφορά του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 3ο : Δίνεται η συνάρτηση f :(,) R με f() η οποία για κάθε (,

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρημα Βolzano. Κατηγορία 1 η. 11.1 Δίνεται η συνάρτηση:

Θεώρημα Βolzano. Κατηγορία 1 η. 11.1 Δίνεται η συνάρτηση: Κατηγορία η Θεώρημα Βolzano Τρόπος αντιμετώπισης:. Όταν μας ζητούν να εξετάσουμε αν ισχύει το θεώρημα Bolzano για μια συνάρτηση f σε ένα διάστημα [, ] τότε: Εξετάζουμε την συνέχεια της f στο [, ] (αν η

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Α. Β 3. Η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα των xx σε ένα σημείο με τετμημένη ξ [α,β],

Μέθοδος Α. Β 3. Η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα των xx σε ένα σημείο με τετμημένη ξ [α,β], Θωμάς Ραϊκόφτσαλης ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Μέθοδος Α Αν μας ζητείτε να αποδείξουμε ότι ισχύει ένα από τα εξής: Α. Η εξίσωση f() έχει μια τουλάχιστον ρίζα ξ (α,β), Α. Υπάρχει ξ (α,β) έτσι ώστε f(ξ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 8 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

x 1 vii) f(x) 5 x 4 viii) 2 + γ) f (x) = στ) f (x) = e x -1 Β. Γραφική παράσταση Γ. Ίσες συναρτήσεις x 3 x 3 f(x), g(x) ιι)

x 1 vii) f(x) 5 x 4 viii) 2 + γ) f (x) = στ) f (x) = e x -1 Β. Γραφική παράσταση Γ. Ίσες συναρτήσεις x 3 x 3 f(x), g(x) ιι) Α.Πεδίο ορισμού. Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων με τύπους ι) f() = v) f() 4 6 6 5 log 4 ii) f() = iii) f() = log ( ) iv) f() = log ( log 4(- )) vi) f() = 4 vii) f() 5 4 viii) f() ημ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου

Η Θεωρία στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου Η Θεωρία στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου wwwaskisopolisgr έκδοση 5-6 wwwaskisopolisgr ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 5 Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση; Έστω Α ένα υποσύνολο του Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

= R {x συν x = 0} ισχύει: 1 ( εφ x)' = συν

= R {x συν x = 0} ισχύει: 1 ( εφ x)' = συν ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και ένα εσωτερικό σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE

ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE Αν μια συνάρτηση f είναι : συνεχής στο κλειστό [α,β] παραγωγίσιμη στο ανοιχτό (α,β) f(α)=f(β) f 0 τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον, τέτοιο ώστε ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ : σημαίνει ότι υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Να εξετάσετε αν είναι ίσες οι συναρτήσεις f, g όταν: x x 2 x x. x x g x. ln x ln x 1 και

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Να εξετάσετε αν είναι ίσες οι συναρτήσεις f, g όταν: x x 2 x x. x x g x. ln x ln x 1 και Α ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Να εξετάσετε αν είναι ίσες οι συναρτήσεις, όταν: () με R και (). Σ Υ Ν Α Ρ Τ Η Σ Ε Ι Σ Το πεδίο ορισμού της είναι A R. Επομένως A A R Α Θα εξετάσουμε αν για κάθε R ισχύει.

Διαβάστε περισσότερα

Για να εκφράσουμε τη διαδικασία αυτή, γράφουμε: :

Για να εκφράσουμε τη διαδικασία αυτή, γράφουμε: : Η θεωρία στα μαθηματικά προσανατολισμού Γ υκείου Τι λέμε συνάρτηση με πεδίο ορισμού το σύνολο ; Έστω ένα υποσύνολο του Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το μία διαδικασία (κανόνα), με την

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνίσματα ψηφιακού βοηθήματος σχολικού έτους

Διαγωνίσματα ψηφιακού βοηθήματος σχολικού έτους ΨΗΦΙΑΚΌ ΒΟΗΘΗΜΑ ΥΠΠΕΘ Διαγωνίσματα ψηφιακού βοηθήματος σχολικού έτους 7-8 Με τις λύσεις τους o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 7: ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία. του πεδίου ορισμού της; β) Έστω η συνάρτηση: ένα σημείο του πεδίου ορισμού της. Θα λέμε ότι η f είναι συνεχής στο x

Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία. του πεδίου ορισμού της; β) Έστω η συνάρτηση: ένα σημείο του πεδίου ορισμού της. Θα λέμε ότι η f είναι συνεχής στο x 8 Συνέχεια συνάρτησης Ορισμός της συνέχειας 8. α) Πότε μια συνάρτηση f :A λέγεται συνεχής σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού της; β) Έστω η συνάρτηση:, αν < f() =, αν i) Να αποδείξετε ότι f() = 7 και να

Διαβάστε περισσότερα

( ) 0, x 0. x 1, x Να μελετήσετε ως προς τη συνέχεια τη συνάρτηση f( x ) = x. 3. Να προσδιορίσετε το α R, ώστε η συνάρτηση f μεf(x)= π

( ) 0, x 0. x 1, x Να μελετήσετε ως προς τη συνέχεια τη συνάρτηση f( x ) = x. 3. Να προσδιορίσετε το α R, ώστε η συνάρτηση f μεf(x)= π Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ I. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ χ. Να μελετηθούν ως προς την συνέχεια στο χ= οι συναρτήσεις: i) f()= ( ),, = ii)f()= -συνχ ημχ +, ημχ, = iii) f()= χ-- χ+, χ -, = iv) f()= ηµ 9χ ηµ 5 χ, χ 4, =

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 2016

Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 2016 Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 16 ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο : Έστω z, z C με (z ) και (z ) Αν f() ( z )( z )( z )( z

Διαβάστε περισσότερα

OΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

OΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΟΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ OΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Έστω Α ένα υποσύνολο του Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α ; Απάντηση : ΕΣΠ Β Έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE [Θεώρημα Rolle του κεφ.2.5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE [Θεώρημα Rolle του κεφ.2.5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE [Θεώρημα Rolle του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα. Να εξετάσετε από τις παρακάτω συναρτήσεις ποιές ικανοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.)

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση. ΘΕΜΑ Β Δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ πιο πάνω έννοιες εκφράζουν όπως λέμε τη μονοτονία της συνάρτησης.

ΟΙ πιο πάνω έννοιες εκφράζουν όπως λέμε τη μονοτονία της συνάρτησης. 3 Μονοτονία συναρτήσεων 3 Μονοτονία συναρτήσεων 3Α Μονοτονία συνάρτησης Έστω f μία συνάρτηση με πεδίο ορισμού Γνησίως αύξουσα συνάρτηση Η συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα στο Δ αν για κάθε, Δ, με

Διαβάστε περισσότερα

II. Συναρτήσεις. math-gr

II. Συναρτήσεις. math-gr II Συναρτήσεις Παντελής Μπουμπούλης, MSc, PhD σελ blogspotcom, bouboulismyschgr ΜΕΡΟΣ 1 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Α Βασικές Έννοιες Ορισμός: Έστω Α ένα υποσύνολο του συνόλου των πραγματικών αριθμών R Ονομάζουμε πραγματική

Διαβάστε περισσότερα

1. Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων με τύπους. 2. Να βρεθεί ο λ R ώστε f(x) = ln ( x 2 +2λx+9) να έχει πεδίο ορισμού Α = R

1. Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων με τύπους. 2. Να βρεθεί ο λ R ώστε f(x) = ln ( x 2 +2λx+9) να έχει πεδίο ορισμού Α = R Α.Πεδίο ορισμού. Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων με τύπους ι) f() = 4 6 6 ii) f() = iii) f() = log ( ) iv) f() = log ( log 4(- )) v) 5 f() log vi) f() = 4 4 vii) f() 5 4 viii) f() ημ.

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου Θέμα A

5ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου Θέμα A 5ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου 7-8 Θέμα A A Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη σ ένα διάστημα στο οποίο όμως η f είναι συνεχής Αν η f διατηρεί πρόσημο στο α,,β ότι το

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασκήσεις βασίζονται στο αξιόλογο φυλλάδιο του Μαθηματικού Μιλτ. Παπαγρηγοράκη, από τις σημειώσεις του για το 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων [ <

Οι ασκήσεις βασίζονται στο αξιόλογο φυλλάδιο του Μαθηματικού Μιλτ. Παπαγρηγοράκη, από τις σημειώσεις του για το 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων [ < Οι ασκήσεις βασίζονται στο αξιόλογο φυλλάδιο του Μαθηματικού Μιλτ. Παπαγρηγοράκη, από τις σημειώσεις του για το 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων [008-009 < Mathematica.gr], τον οποίο κι ευχαριστώ ιδιαίτερα για

Διαβάστε περισσότερα

Πολλά ψέματα λίγες αλήθειες. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 ο

Πολλά ψέματα λίγες αλήθειες. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 ο Πολλά ψέματα λίγες αλήθειες. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Οι απαντήσεις βρίσκονται μετά τις εκφωνήσεις Εξετάστε αν είναι αληθείς ή ψευδείς οι παρακάτω προτάσεις και αιτιολογήστε.

Διαβάστε περισσότερα

2ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου Θέμα A

2ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου Θέμα A wwwaskisopolisgr ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου 7-8 Θέμα A Α Έστω μια συνάρτηση f, η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα, Αν: η f είναι συνεχής στο, f f να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ΘΕΜΑ ο : * Θεωρούμε τους μιγαδικούς αριθμούς της μορφής zi,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Μονοτονία Συνάρτησης Tζουβάλης Αθανάσιος Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Περιεχόμενα Μονοτονία συνάρτησης... Λυμένα παραδείγματα...

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδική Επανα λήψή. Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου. Θεωρία - Λεξιλόγιο Βασικές Μεθοδολογίες. Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ.

Μεθοδική Επανα λήψή. Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου. Θεωρία - Λεξιλόγιο Βασικές Μεθοδολογίες. Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Μεθοδική Επανα λήψή Θεωρία - Λεξιλόγιο Βασικές Μεθοδολογίες Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 Βόλος Τηλ. 4 598 Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου Περιεχόμενα Συνοπτική Θεωρία με Ερωτήσεις Απαντήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1 η σειρά)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1 η σειρά) 9 ΘΕΡΙΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( η σειρά) ΘΕΜΑ ο Α. Έστω η συνάρτηση f με f() ημ. Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο και ισχύει f () συν Β. Πότε μια συνάρτηση f λέμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΘΕΜΑ ο : Έστω, C με Re( ) και Re( ) Αν f() ( )( )( )( ) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΘΕΜΑ ο : Έστω, C με Re( ) και Re( ) Αν f() ( )( )( )( ) και

Διαβάστε περισσότερα

(, ) ( x0, ), τότε να αποδείξετε ότι το. x, στο οποίο όμως η f είναι συνεχής. Αν f ( x) 0 στο

(, ) ( x0, ), τότε να αποδείξετε ότι το. x, στο οποίο όμως η f είναι συνεχής. Αν f ( x) 0 στο Λύσεις θεμάτων ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ -4- Πανελλαδικών Εξετάσεων 6 Στο μάθημα: «Μαθηματικά Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής» Γ Λυκείου, /4/6 ΘΕΜΑ ο Α Πότε λέμε ότι μία συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

13 Μονοτονία Ακρότατα συνάρτησης

13 Μονοτονία Ακρότατα συνάρτησης 3 Μονοτονία Ακρότατα συνάρτησης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Θεώρημα Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σ ένα διάστημα Δ, τότε: Αν f ( ) > 0για κάθε εσωτερικό του Δ, η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ. Αν

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγισεις. Aνισοτητες. Επ ι με λ ε ι α : Τακης Τσακαλακ ος

Προσεγγισεις. Aνισοτητες. Επ ι με λ ε ι α : Τακης Τσακαλακ ος Προσεγγισεις Aνισοτητες Επ ι με λ ε ι α : Τακης Τσακαλακ ος 1 ( Μ ι γ α δ ι κ ο ι ) ΜΕΘΟΔΟΣ Μ ο ρ φ η δ ο σ μ ε ν η ς σ χ ε σ η ς : Ανισοτικη σχεση παραστασεων μετρων μιγαδικου. Z η τ ο υ μ ε ν ο : Προσημο

Διαβάστε περισσότερα

y = 2 x και y = 2 y 3 } ή

y = 2 x και y = 2 y 3 } ή ΘΕΜΑ Έστω οι μιγαδικοί αριθμοί z, w για τους οποίους ισχύουν οι σχέσεις z = και w i =. i). Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων των z και w. ii). Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχουν μιγαδικοί αριθμοί z,

Διαβάστε περισσότερα

********* Β ομάδα Κυρτότητα Σημεία καμπής*********

********* Β ομάδα Κυρτότητα Σημεία καμπής********* ********* Β ομάδα Κυρτότητα Σημεία καμπής********* 5 Για την δύο φορές παραγωγίσιμη στο R συνάρτηση ισχύει: e για κάθε R. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της δεν παρουσιάζει σημείο καμπής. Υποθέτουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ανάλυση

Εισαγωγή στην ανάλυση Εισαγωγή στην ανάλυση Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Έστω Α ένα υποσύνολο του και Α. Τι ονομάζεται πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α ; Απάντηση Πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α,

Διαβάστε περισσότερα

f x x, ν Ν-{0,1} είναι παραγωγίσιμη στο R

f x x, ν Ν-{0,1} είναι παραγωγίσιμη στο R ΟΕΦΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α Α Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση ν ν και ισχύει f ν f, νν-{,} είναι παραγωγίσιμη στο R

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτοµένης της γραφικής παράστασης τη f(x) στο σηµείο x ο είναι f x ) (Μονάδες 4)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτοµένης της γραφικής παράστασης τη f(x) στο σηµείο x ο είναι f x ) (Μονάδες 4) Αµυραδάκη, Νίκαια (-493576) ΘΕΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 3 Α. Πότε µια συνάρτηση f λέγεται παραγωγίσιµη στο ο ; Β. Τι σηµαίνει γεωµετρικά το θεώρηµα Rolle ; Γ. Να αποδείξετε ότι ( ) a = a ln a (Μονάδες 5) (Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιrtyuiopasdfghjklzερυυξnmηq σwωψrβνtyuςiopasdρfghjklzcvbn mqwrtyuiopasdfghjklzcvbnφγιmλι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ qπςπζαwωτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ klzcvλοπbnαmqwrtyuiopasdfghjklz

Διαβάστε περισσότερα

x είναι f 1 f 0 f κ λ

x είναι f 1 f 0 f κ λ 3 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ [Κεφάλαια, Μέρος Β' του σχολικού βιβλίου] ΘΕΜΑ Α.Βλέπε σχολικό βιβλίο, σελίδα 4.. Βλέπε σχολικό βιβλίο, σελίδα 88, 89. 3. α) ΣΩΣΤΟ, διότι αν η f παραγωγίσιμη στο χ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α A. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ. Αν η f είναι συνεχής στο Δ και f για κάθε εσωτερικό σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑ Α. , έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την x 0.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑ Α. , έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την x 0. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑ Α Άσκηση Θεωρούμε τον παρακάτω ισχυρισμό: «Αν η συνάρτηση την» ορίζεται στο τότε δεν μπορεί να έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη ) Να χαρακτηρίσετε τον παραπάνω ισχυρισμό γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ.Καρτάλη 8 Βόλος Τηλ. 43598 ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ... 5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A Έστω µια συνάρτηση f ορισµένη σε ένα διάστηµα και ένα εσωτερικό σηµείο του Αν η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο και είναι παραγωγίσιµη στο σηµείο αυτό, να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2014

1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2014 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Α. Έστω μια συνάρτηση f: Α R η οποία είναι. Να γράψετε τον ορισμό της αντίστροφης συνάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 3//7 ΕΩΣ 5//8 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 8 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Α. Αν μία συνάρτηση f είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο : Έστω z, z C με R(z ) = και R(z ) = Αν f() ( z )( z )( z

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ - ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ - ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ - ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Ορισμός Θεωρούμε μια συνάρτηση f συνεχή σ' ένα διάστημα Δ και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ. α) Θα λέμε ότι η f είναι κυρτή ή στρέφει τα κοίλα άνω στο Δ, αν η f

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητήσ Μαθηματικών: Κωτςάκησ Γεώργιοσ e-mail: kotsakis @ windowslive. com.

Καθηγητήσ Μαθηματικών: Κωτςάκησ Γεώργιοσ e-mail: kotsakis @ windowslive. com. Καθηγητήσ Μαθηματικών: Κωτςάκησ Γεώργιοσ e-mail: kotsakis @ windowslive. com. A. Οι κανόνες De L Hospital και η αρχική συνάρτηση κάνουν πιο εύκολη τη λύση των προβλημάτων με το Θ. Rolle. B. Η αλγεβρική

Διαβάστε περισσότερα

( x) β ], παρουσιάζει ελάχιστη τιµή α, δηλαδή υπάρχει. ξ µε g( ξ ) = 0. Το ξ είναι ρίζα της δοσµένης εξίσωσης.

( x) β ], παρουσιάζει ελάχιστη τιµή α, δηλαδή υπάρχει. ξ µε g( ξ ) = 0. Το ξ είναι ρίζα της δοσµένης εξίσωσης. . Έστω συνάρτηση f, δύο φορές παραγωγίσιµη στο R, µε συνεχή δεύτερη παράγωγο και σύνολο τιµών το διάστηµα [, ] a β, όπου a< < β. Να αποδείξετε ότι: i) υπάρχουν δύο τουλάχιστον σηµεία,, µε, ώστε f ( ) =

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα τις παρακάτω συναρτήσεις: f (x) = 0 x(2ln x + 1) = 0 ln x = x = e x =

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα τις παρακάτω συναρτήσεις: f (x) = 0 x(2ln x + 1) = 0 ln x = x = e x = ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 0: ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ [Ενότητα Προσδιορισμός των Τοπικών Ακροτάτων - Θεώρημα Εύρεση Τοπικών Ακροτάτων του κεφ..7 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Προσομοίωσης Εξετάσεων 2017

Διαγώνισμα Προσομοίωσης Εξετάσεων 2017 Ένα διαγώνισμα προετοιμασίας για τους μαθητές της Γ Λυκείου στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Διαγώνισμα Προσομοίωσης Εξετάσεων 7 Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Κων/νος Παπασταματίου Μαθηματικός Φροντιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

- ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ [Κεφ. 1.3: Μονότονες Συναρτήσεις - Αντίστροφη Συνάρτηση σχολικού βιβλίου]. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μονοτονία

Διαβάστε περισσότερα

Thanasis Xenos ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Thanasis Xenos ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ thanasisenos@yahoo.gr Thanasis Xenos )Αν µια συνάρτηση f είναι, τότε είναι γνησίως µονότονη; Η πρόταση δεν αληθεύει, διότι για παράδειγµα η συνάρτηση, f ( ) = είναι - και δεν είναι γνησίως µονότονη., >

Διαβάστε περισσότερα

1. Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων με τύπους. 2. Να βρεθεί ο λ R ώστε f(x) = ln ( x 2 +2λx+9) να έχει πεδίο ορισμού Α = R

1. Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων με τύπους. 2. Να βρεθεί ο λ R ώστε f(x) = ln ( x 2 +2λx+9) να έχει πεδίο ορισμού Α = R ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α. ΠΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ. Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων με τύπους 4 ι) () = 6 + 6 iv) () = log ( log4(- )) v) () = ii) () = iii) () = log ( + ) 5 log 4 vii) () = 5 + 4 viii) ()

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 2016

Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 2016 Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 16 ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΘΕΩΡΙΑ Εστω μια συνάρτηση f και x. του πεδίου ορισμού της. Θα λέμε ότι η f είναι συνεχής στο x., όταν

Α. ΘΕΩΡΙΑ Εστω μια συνάρτηση f και x. του πεδίου ορισμού της. Θα λέμε ότι η f είναι συνεχής στο x., όταν Α ΘΕΩΡΙΑ Εστω μια συνάρτηση και ένα σημείο του πεδίου ορισμού της Θα λέμε ότι η είναι συνεχής στο όταν Για παράδειγμα η συνάρτηση είναι συνεχής στο αφού Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό μια συνάρτηση δεν

Διαβάστε περισσότερα

1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ .8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ : ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ - ΟΡΙΣΜΟΣ Όταν θέλουμε να εξετάσουμε ως προς τη συνέχεια μια συνάρτηση πολλαπλού τύπου, εργαζόμαστε ως εξής

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Κωνσταντίνος Παπασταματίου Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Συνοπτική Θεωρία Μεθοδολογίες Λυμένα Παραδείγματα Επιμέλεια: Μαθηματικός Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ : ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε κάθε ενότητα αυτού του βιβλίου θα βρείτε : Βασική θεωρία με τη μορφή ερωτήσεων Μεθοδολογίες και σχόλια

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα. Α1. Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη σ ένα διάστημα (, ), με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του x,

Θέματα. Α1. Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη σ ένα διάστημα (, ), με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του x, Θέμα Α Θέματα Α. Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη σ ένα διάστημα (, ), με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του, στο οποίο όμως η f είναι συνεχής. Να αποδείξετε ότι αν η f() διατηρεί πρόσημο στο (, ) (, ), τότε

Διαβάστε περισσότερα

Ρητοί αριθμοί λέγονται οι αριθμοί που έχουν ή μπορούν να πάρουν τη μορφή

Ρητοί αριθμοί λέγονται οι αριθμοί που έχουν ή μπορούν να πάρουν τη μορφή ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)-ΘΕΩΡΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Το σύνολο των πραγματικών αριθμών Υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο των πραγματικών αριθμώv αποτελείται από τους ρητούς και τους άρρητους αριθμούς και παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης Τετάρτη, 9 Μα ου Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω f μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δ. Αν F είναι μια παράγουσα της f στο Δ, τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α A. Έστω μια συνάρτηση f, η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [α,β]. Αν η f είναι συνεχής στο [α,β]

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

- ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ [Κεφ. 1.3: Μονότονες Συναρτήσεις - Αντίστροφη Συνάρτηση σχολικού βιβλίου]. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μονοτονία

Διαβάστε περισσότερα

Φ4: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Φ4: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Φ4: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΑΣ -3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α - ΘΕΩΡΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ - ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑ Β - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Γ -

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνισμα περιόδου στις Συναρτήσεις και τα Όρια

1 ο Διαγώνισμα περιόδου στις Συναρτήσεις και τα Όρια ο Διαγώνισμα περιόδου 7-8 στις Συναρτήσεις και τα Όρια Θέμα Α Α Έστω μια συνάρτηση f, η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [, ] Αν η f είναι συνεχής στο [, ] και f() f(), να αποδείξετε ότι, για

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 000-05 Περιεχόµενα Θέµατα Επαναληπτικών 05............................................. 3 Θέµατα 05......................................................

Διαβάστε περισσότερα